Sunteți pe pagina 1din 4

PIAA MONDIAL.

PIAA VALUTAR
A. Piaa mondial. Comerul internaional
Ansamlul relaiilor de s!"im !are au lo! #ntre a$enii e!onomi!i din
di%erite ri %ormea& piaa mondial. Pe 'iaa mondial( !ir!ul #n %lu)
!ontinuu unuri( ser*i!ii( resurse +i ani.
Totalitatea s!"imurilor de unuri +i ser*i!ii !are au lo! #ntre di%erite ri
%ormea& comerul internaional.
Comerul internaional este 'rin!i'ala %orm su !are se reali&ea&
s!"imul de a!ti*iti al unei ri !u e)teriorul. ,l !u'rinde at-t o'eraiuni
!omer!iale 'ro'riu.&ise /*-n&area +i !um'rarea de 'roduse0( !-t +i o'eraiuni
de !oo'erare e!onomi! +i te"ni!o.+tiini%i! /turism( trans'orturi( asi$urri(
asisten te"ni!( de'o&itarea mr%urilor( et!0. A!estea din urm %ormea& a+a.
numitul !omer in*i&iil. Comerul 'ro'riu.&is re're&int 123 din asnamlul
%lu)urilor !omer!iale.
4n !omerul in*i&iil un lo! a'arte #l o!ul s!"imul de !uno+tine( numit
+i know-how /5a +ti !um60. 7no8."o8.ul se re%er la a!ele !uno+tine !are nu
sunt re*etate( dar au !"ara!ter de se!ret !ommer!ial. A!estea se transmit #n
urma #n!"eierii unui !ontra!t 'rin !are se urmre+te o!rotirea se!retelor de
%ari!aie( %inan!iare( mana$eriale( et!.
Parti!i'area unei ri la s!"imurile internaionale se %a!e 'rin derularea
unor o'eraiuni de e)'ort +i im'ort /*-n&area( res'e!ti*e( !um'rarea de unuri
+i ser*i!ii( #n +i din strintate0.
Valoarea e)'orturilor +i a im'orturilor unei ri se re$se+te #n alana
!omer!ial. A!easta 'oate %i9
,!"ilirat /e)'ort:im'ort0;
De%i!itar /e)'ort<im'ort0;
,)!edentar /e)'ort=im'ort0.
4n urma !omerului e)terior( a$enii e!onomi!i urmres! s oin un
!-sti$.
,)'ortatorii %a! !"eltuieli interne e$ale !u 'reul 'ltit 'entru a
a!"i&iiona +i a trans'orta mar%a !are se *inde #n strintate. 4n s!"im(
#n!asea& o sum de ani #n *alut strin. Ra'ortul dintre 'reul intern de
e)'ort +i !el #n!asat #n *alut re're&int !ursul de re*enire la e)'ort.

>. Piaa s!"imului *alutar
O'eraiunile de im'ort.e)'ort im'un s!"imarea monedelor naionale(
unele !ontra altora.
Totalitatea tran&a!iilor !u monedele naionale ale di%eritelor ri
%ormea& piaa schimburilor valutare numit +i piaa valutar /*-n&area
? !um'rarea anilor !are a'ain di%eritelor ri0.
De&*oltarea 'ieei *alutare se datorea& mai multo %a!tori9 'ro$resul
ra'id al !omuni!aiilor !are a 'ermis %ormarea unei reele mondiale de instituii
%inan!iare +i a %!ut 'osiile0( intensi%i!area s!"imurilor e!onomi!e
internaionale.
Tran&a!iile se e%e!tuea&( #n 'rin!i'al( 'rin intermediul n!ilor !are
*-nd( res'e!ti*( !um'r monede naionale( #n s!"imul unui !omision. >n!ile
oin *alut at-t 'e 'iaa intern /'iaa *alutar naional0( !-t +i de la n!ile
mari din !entrele %inan!iare ale lumii /'iaa *alutar internaional0.
A$enii e!onomi!i s'e!iali&ai +i autori&ai s %a! tran&a!ii 'e 'iaa
*alutar sunt9
.o'eratorii 'rin!i'ali9 instituii an!are +i %inan!iare;
.o'eratorii !omer!iali9 a$enii e!onomi!i 'arti!i'ani la !omerul
international;
.o'eratori intermediari9 mi@lo!itori ai tran&a!iilor *alutare;
.o'eratori s'!ulatori9 'ersoane %i&i!e +i %irme.
A'e!i%i!ul o'eraiunilor reali&ate 'e 'iaa *alutar sunt9
.o'eraiunile se reali&ea& 'rin trans%eral sumelor din !onturi #ntre !um'rtori
+i *-n&tori( 'e a&a ordinelor !lienilor;
.'ro'rietarii sumelor tran&a!ionate 'ot %i 'ersone @uridi!e sau %i&i!e;
.o'eraiunile sunt reali&ate !u 're!dere de n!i;
.sumele tran&a!ionate re're&int de'o&ite an!are.
Du' ni*elul de des%+urare a tran&a!iilor( 'iaa *alutar 'oate %i9
Naional 'e !are se *-nd +i se !um'r *alute lier !on*ertiile !ontra
monedei naionale;
Internaional ? ansamlul 'ieelor *alutare naionale /ale di%eritelor ri0
!onsiderate #n interde'endena lor.
Preul unei monede naionale( numit curs sau rat de schimb(
re're&int numrul de uniti monetare strine !are se 'rimes! #n s!"imul unei
uniti monetare internaionale la un moment dat /'reul unei monede e)'rimat
#n moneda altei ri0.
4n $eneral( !ursul sau rata de s!"im di%er de la o &i la alta +i de la o
an! la alta. Cre+terea !ursului de s!"im #n ra'ort !u anumite monede strine
se nume+te aprecierea monedei naionale iar s!derea !ursului de s!"im #n
ra'ort !u anumite monede strine se nume+te deprecierea monedei naionale.
C-+ti$ul !elui !are !otea& este dat de di%erena dintre !ursul de *-n&are
+i !ursul de !um'rare.
Cursul de s!"im %lu!tuea& #n %un!ie de mai muli %a!tori9
a. e!onomi!i9 ra'ortul dintre !ererea +i o%erta de *alut /0( ra'ortul dintre
'uterea de !um'rare a monedelor !are se s!"im /0( ni*elul +i e*oluia
in%laiei /0( situaia alanei !omer!iale +i de 'li /0( ni*elul ratei
do-n&ii 'ra!ti!ate 'e 'iaa monetar /0;
. e)trae!onomi!i9 %a!tori so!iali +i 'oliti!i.
Cererea i oferta de moned naional ? !re+terea !ererii de moned
naional determin !re+terea !ursului de s!"im := moneda naional
se apreciaz. De oi!ei( a!easta se #nt-m'l !-nd !res! intrrile de *alut
#n ar( datorit !re+terii e)'orturilor sau ratei do-n&ii la de'o&ite. Cre+terea
o%ertei de moned naional determin s!derea !ursului de s!"im := moneda
naional se depreciaz. O%erta de moned naional !re+te atun!i
!-nd ie+irile de *alut !res! datorit !re+terii im'orturilor sau e)'ortului de
!a'ital.
Speculaiile privind evoluia cursului de schimb ? da! *-n&torii +i
!um'rtorii de moned estimea& ! #n *iitor *aloarea monedei *a s!dea( nu
*or *inde #n 'resent. O%erta de moned *a %i mi! cursul va scdea.
In*ers( da! se *or a+te'ta !a *aloarea monedei s !reas!( *or !um'ra #n
'resent( !ererea *a %i mare cursul va crete.
Vnzarea i cumprarea de valut de ctre banca central . da! >NR
*rea !a *aloarea leului s !reas!( *a !um'ra lei( +i in*ers( da! *rea !a
*aloarea leului s s!ad( *a *inde lei.
.Da! valoarea leului scade( e)'orturile rom-n+ti #n strintate se *or ieftini.
Atrinii *or !um'ra mai multe 'roduse rom-ne+ti; iar unurile im'ortate *or %i
mai scumpe; de a!eea im'orturile se *or redu!e.
.In*ers( aprecierea monedei naionale determin s!um'irea e)'orturilor +i(
de!i( redu!erea lor( res'e!ti*( ieftinirea importurilor +i( de!i( !re+terea a!estora.
De*alori&area monedei naionale ar 'utea #munti situaia alanei
!omer!iale.
Formele cursului de schimb sunt9
. !ursul o%i!ial ? stailit 'rin li!itaie;
. !ursul de 'ia ? determinat de ra'ortul dintre !ererea +i o%erta de *alut.
Determinarea cursului de schimb se %a!e 'rin9
!otare dire!t ? 'reul unei uniti %i)e de *alut strin e)'rimat #n
moneda national;
!otare indire!t ? 'retul unei monede naionale e)'rimat #n *alut
strin.
Factori !are( 'rin *ariaia lor( in%luenea& !ursul9
.'reurile 'e 'lan intern /0;
.im'orturile /0 +i e)'orturile /0;
.datoria e)tern a Romaniei /0;
.ra'ortul dintre in%laia din U.,. +i !ea din Rom-nia /0.
Operaiunile principale reali&ate 'e 'iaa s!"imurilor *alutare sunt9
.la termen;
.la *edere9 !onst #n *-n&ri +i !um'rri ale di%eritelor monede +i asi$ur
li*rarea *alutei !ontra!tate;
4n 're&ent( #n Rom-nia piaa valutar !u'rinde9
.'iaa *alutar interan!ar ? 'resu'une relaii #ntre an!a !entral +i n!ile
!omer!iale( a$enii e!onomi!i +i !asele de s!"im. >n!ile a!ionea& #n nume
'ro'riu +i #n !ontul !lienilor /a$eni e!onomi!i nonan!ari( alte n!i( et!0. ,le
i+i stailes! 'ro'riul !urs *alutar
.'iaa !aselor de s!"im *alutar ? 'resu'une relaii #ntre !asele de s!"im +i
'ersoanele %i&i!e.
Factorii !are determin %ormarea !ursului *alutar 'e 'iat interan!ar sunt9
.!ursul o%i!ial /0;
.!ursul !elorlalte n!i /0;
.!ererea/0 +i o%erta de *alut /0.

S-ar putea să vă placă și