Sunteți pe pagina 1din 3

Responsabilitatea sociala in Romania

Din 2005, in Romania din ce in ce mai multe campanii au adoptat un iz social. Pe de o parte, pentru ca probleme
sociale exista si vor exista. Pe de alta parte, pentru ca din ce in ce mai multe organisme internationale si companii private
militeaza pentru ceea ce, in tarile vestice, este cunoscut sub numele de corporate social responsability (CSR) sau corporate
citizenship.
Aparitia in Romania a acestor concepte si a practicilor asociate lor are cel putin doua cauze. In primul rand
dezvoltarea economica si aparitia pe piata a companiilor multinationale au determinat un tip de presiune in sensul identificarii
unor modalitati adecvate de consolidare a imaginii corporatiste si a reputatiei. Aceasta a atras dupa sine strategii din ce in ce
mai sofisticate pe masura ce consumatorul sa educat si a invatat sa faca alegeri in cunostinta de cauza. In al doilea rand,
retragerea de pe piata a marilor donatori si diminuarea resurselor financiare provenite de la organisme internationale determina
un alt tip de presiune, in sens invers, din partea organizatiilor nonprofit care isi diversifica strategiile de atragere a finantarilor
din surse indigene! sector public, sector de afaceri sau cetateni.
Daca pentru alte discipline au fost formulate zeci sau sute de definitii, nici pentru conceptele de mai sus lucrurile nu
sunt mai simple. In esenta, responsabilitatea sociala desemneaza o atitudine a companiei fata de societate prin care obtinerea
succesului se realizeaza prin respectarea legii, prin asumarea unui comportament etic, prin acordarea unei atentii deosebite
mediului incon"urator si prin luarea in considerare a nevoilor si intereselor tuturor partenerilor. #niunea $uropeana defineste
responsabilitatea sociala drept %un concept prin intermediul caruia o companie integreaza in mod voluntar preocuparile fata de
problemele sociale si cele de mediu, in operatiunile de afaceri si in interactiunea cu partenerii de interes.% &onsiliul 'ondial al
&ompaniilor pentru Dezvoltare Durabila propune alta definitie! %Responsabilitatea sociala a companiilor este anga"amentul
continuu asumat de catre companii de a avea un comportament etic si de a contribui la dezvoltarea economica, imbunatatind,
in acelasi timp, calitatea vietii anga"atilor si familiilor acestora, a comunitatilor locale si a societatii in general.%
Responsabilitatea sociala nu mai este privita ca un inamic al afacerilor bune, ci a trecut c(iar prima linie a practicii "udicioase
de afaceri. )ermenul de%cetatean corporativ% a inceput sa fie mai des folositin ziua de azi, fiindca tot mai multa lume devine
sensibila la ideea ca agentii economici au si alte responsabilitati decat aceea de a face profit.
Kraft Foods Romnia lupta mpotriva obezitii n rndul copiilor
Programul %i eu mnnc sntos" a inclus in edi*ia 200+,200- peste .2.000 de copii
din 2- de ora/e ale *0rii.
1raft 2oods Rom3nia a anun*at 4nc(eierea celui deal zecelea an al programului %5i eu
m0n4nc s0n0tos%. Acesta promoveaz0 o alimenta*ie s0n0toas0 /i activitatea fizic0 4n
r3ndurile copiilor. Programul se deruleaz0 4n parteneriat cu 'inisterul $duca*iei,
&ercet0rii /i )ineretului /i cu spri"inul 2unda*iei 6era. 7n edi*ia 200+,200- a programului
au fost inclusi peste .2.000 de copii din 2- de ora/e ale *0rii.
Programul, 4nceput 4n 899-, a pornit de la rezultatele unui studiu care aratau o cre/tere
alarmanta a afec*iunilor cauzate de alimenta*ia nes0n0toas0 4n r3ndul copiilor. Prin
program, sau pus la dispozitia cadrelor didactice /i elevilor informa*ii privitoare la
alimenta*ia ra*ional0 /i igiena personala.
Dea lungul anilor, peste :00.000 de copii au participat 4n acest program. Dintre ei,
.5.000 au vizitat ;ebsiteul ;;;.lumeanutritiei.ro , unde au gasit toate documentele
referitoare la program /i au avut ocazia s0 pun0 4n practic0 prin "ocuri ce au 4nv0*at la
/coal0.
Obiectivele urmrite de programul "i eu mnnc sntos"
!
<biectivele urm0rite de programul %5i eu m0n3nc s0n0tos% sunt!
s0 ofere elevilor, parintilor si cadrelor didactice acces la informatii valoroase care
s0 constituie un g(id pentru o alimentatie rationala
s0 educe copiii de varsta scolara in spiritul alimentatiei sanatoase si a miscarii
sportive
s0 stimuleze creativitatea copiilor in domeniul artistic prin "ocurile propuse.
Despre program, Peter 'ueller, 'anaging Director 1raft 2oods Rom3nia, a declarat!
=&re/terea la nivel global a inciden*ei obezit0*ii reprezinta una dintre cele mai importante
probleme de sanatate cu care se confrunta lumea dezvoltata in momentul de fata. In
calitatea sa de actor ma"or pe scena mondiala, 1raft sa anga"at sa contribuie prin tot ceea
ce face la asigurarea sanatatii si starii de bine a populatiei. >oi cei de la 1raft stim ca
trebuie sa actionam in mod responsabil. Prin colaborare, prin incura"area unui stil de viata
sanatos putem incepe sa aducem o sc(imbare vizibila in bine in ceea ce priveste sanatatea
si bunastarea oamenilor?.
Parteneri n proiect:
6ocietatea Rom3n0 de Pediatrie'inisterul $duca*iei, &ercet0rii /i
)ineretuluiInspectoratul 5colar al 'unicipiului @ucure/ti Inspectoratele 5colare Aude*ene
din @ra/ov , &lu" , &onstan*a , Ia/i , )imi/oara , Ploie/ti /i Bala*i.
CR la Kraft Foods Romania
Responsabilitatea sociala corporativ0 face parte din istoria /i cultura 1raft 2oods.
6trategia corporativ0 a companiei 4/i propune s0 a"ute oamenii din 4ntreaga lume s0 se
(r0neasc0 /i s0 tr0iasc0 mai bine. 1raft 2oods Rom3nia se concentreaza 4n principal pe
spri"inirea copiilor /i familiilor 4n dificultate, pe educarea tinerei genera*ii 4n spiritul unui
stil de viat0 s0n0tos, prin combinarea unei alimenta*ii ec(ilibrate cu exerci*iul fizic.
tudiu de caz - Kraft Foods
1raft este o companie pentru care tema alimenta*iei s0n0toase este important0. Programul
Sensible Solution a fost o ini*iativa prin care 1raft a investit 4n cercetare, 4n modificarea
ambala"elor /i a liniilor sale de produc*ie.
Ambala"ul produselor din cadrul programului lea oferit consumatorilor informa*ii
despre! capacitatea nutritiv0 Cex. calciu, cereale integrale etcD, beneficii func*ionale Cex.
s0n0tatea inimiiD sau nivelul ingredientelor Cex. con*inut redus de gr0simi, con*inut bogat
4n calciu, etcD.
De asemenea, pentru a spri"ini eforturile de 4mbun0t0*ire a produselor sale, compania a
4nfiintat un grup format din 80 specialisti recunoscu*i 4n domeniul s0n0ta*ii publice: 1raft
2oods Eorld;ide Fealt( G Eellness AdvisorH &ouncil.
&ompania 1raft 2oods a 4nceput s0 cumpere, din 200:, boabe de cafea de la fermele
certificate Rainforest Alliance. 7n 2005, 4n 'area @ritanie, compania a lansat brandul
1enco I o cafea certificat0 din punctul de vedere al calit0*ii /i integr0rii standardelor
dezvolt0rii durabile.
!ropunerea mea pentru compania Kraft Foods
Propunerea mea de ac*iune responsabil0 social pentru compania 1raft 2oods este
promovarea a mai multor proiecte umanitare,de dezvoltare a proiectului "i eu mnnc
sntos" pentru a obi/nui copiii /i nu numai s0 m0n3nce s0n0tos ,pentru a le explica c3t
de important0 este alimenta*ia fiec0ruia /i modul 4n care este cel mai indicat consumul de
dulciuri pentru a preveni situa*iile de obezitate,diabet,etc. Desf0/urarea proiectelor s0
aibe loc at3t la nivel rural c3t /i la nivel urban,4n /coli,gr0dini*e,(HpermarJeturi,locuri
publice de consum,etc.
6us*in aceasta pentru dezvoltarea armonioas0 /i s0n0toas0 a tuturor.