Sunteți pe pagina 1din 103

(

1
)
(
2
)
(
3
)
e
(
4
)
(
5
)
e
(
6
)
u
(
7
)
e (
8
)
(
9
)
(
10
)
e

e
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/17
DIRECTIVE

DIRECTIVA 2010/75/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI
din 24 noiembrie 2010
privind emisiile industriale (prevenirea i controlul integrat al polurii)
(reformare)
(Text cu relevan pentru SEE)
PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,
n special articolul 192 alineatul (1),
avnd n vedere propunerea Comisiei Europene,
avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social
European
(
1
) JO C 182, 4.8.2009, p. 46.
,
avnd n vedere avizul Comitetului Regiunilor
(
2
) JO C 325, 19.12.2008, p. 60.
:
hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar
(
3
) Poziia Parlamentului European din 10 martie 2009 (JO C 87 E,
1.4.2010, p.191) i Poziia Consiliului n prim lectur din 15februa
rie 2010 (JO C 107 E, 27.4.2010, p. 1). Poziia Parlamentului Euro
pean din 7 iulie 2010 (nepublicat nc n Jurnalul Oficial) i Decizia
Consiliului din 8 noiembrie 2010.
,
ntruct:
(1) Este necesar s se aduc o serie de modificri substaniale
urmtoarelor directive: Directiva 78/176/CEE a Consiliu
lui din 20 februarie 1978 privind d eurile din industria
dioxidului de titan
(
4
) JO L 54, 25.2.1978, p. 19.
, Directiva 82/883/CEE a Consiliului
din 3 decembrie 1982 privind modalitile de suprave
ghere i control al zonelor n care exist emisii provenind
din industria dioxidului de titan
(
5
) JO L 378, 31.12.1982, p. 1.
, Directiva 92/112/CEE
a Consiliului din 15 decembrie 1992 privind procedurile
de armonizare a programelor de reducere, n vederea eli
minrii, a polurii cauzate de d eurile din industria diox
idului de titan
(
6
) JO L 409, 31.12.1992, p. 11.
, Directiva 1999/13/CE a Consiliului din
11 martie 1999 privind reducerea emisiilor de comp i
organici volatili datorate utilizrii solvenilor organici n
anumite activiti i instalaii
(
7
) JO L 85, 29.3.1999, p. 1.
, Directiva 2000/76/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din 4 decembrie
2000 privind incinerarea d eurilor
(
8
) JO L 332, 28.12.2000, p. 91.
, Directiva
2001/80/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor n atmos
fer a anumitor poluani provenind de la instalaii de ardere
de dimensiuni mari
(
9
) JO L 309, 27.11.2001, p. 1.
i Directiva 2008/1/CE a Parlamen
tului European i a Consiliului din 15 ianuarie 2008 pri
vind prevenirea i controlul integrat al polurii
(
10
)JO L 24, 29.1.2008, p. 8.
. Din
motive de claritate, directivele respective ar trebui
reformate.
(2) Pentru a preveni, reduce i, pe ct posibil, elimina poluarea
provenind din activitile industriale n conformitate cu
principiul poluatorul plt te i cu principiul prevenirii
polurii, este necesar s se stabileasc un cadru general
pentru controlul principalelor activiti industriale, acor
dnd prioritate interveniilor la surs, asigurnd o gestio
nare prudent a resurselor naturale i innd seama, atunci
cnd este necesar, de situaia economic i de caracteristi
cile locale specifice ale locului unde se desf oar activi
tatea industrial.
(3) Abordrile diferite pentru controlarea, n mod separat, a
emisiilor n aer, ap sau sol pot favoriza trecerea polurii
de la o component a mediului la alta, mai degrab dect
protecia mediului n ansamblu. Prin urmare, este necesar
s se prevad o abordare integrat de prevenire i control
al emisiilor n aer, ap i sol, de management al d eurilor,
de eficien energetic i de prevenire a accidentelor.
Aceasta va contribui la crearea unor condiii de concuren
echitabile n Uniune prin alinierea cerinelor legate de per
formanele de mediu ale instalaiilor industriale.

(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)

L 334/18 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010


(4) Este necesar s se revizuiasc legislaia privind instalaiile
industriale, n vederea simplificrii i clarificrii dispoziii
lor existente, a reducerii sarcinilor administrative care nu
sunt necesare i a punerii n aplicare a concluziilor Comu
nicrilor Comisiei din 21 septembrie 2005 referitoare la
Strategia tematic privind poluarea aerului (denumit, n
continuare strategia tematic privind poluarea aerului),
din 22 septembrie 2006 referitoare la Strategia tematica
privind protecia solului i din 21 decembrie 2005 referi
toare la Strategia tematic privind prevenirea i reciclarea
d eurilor, adoptate ca urmare a Deciziei
nr.1600/2002/CE a Parlamentului European i a Consiliu
lui din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al aselea pro
gram comunitar de aciune pentru mediu
(
1
) JO L 242, 10.9.2002, p. 1.
. Comunicrile
respective stabilesc obiective de protecie a sntii umane
i a mediului care nu pot fi atinse n lipsa unor reduceri
suplimentare ale emisiilor provenind din activitile
industriale.
(5) Pentru a garanta prevenirea i controlul polurii, fiecare
instalaie ar trebui s funcioneze numai dac deine o
autorizaie sau, n cazul anumitor instalaii sau activiti
care utilizeaz solveni organici, numai dac deine o auto
rizaie sau dac este nregistrat.
(6) Este obligaia statelor membre s stabileasc abordarea pri
vind atribuirea responsabilitilor operatorilor instalaiilor,
cu condiia s se asigure conformarea cu prezenta direc
tiv. Statele membre pot alege s acorde autorizaia unui
singur operator pentru fiecare instalaie sau s mpart res
ponsabilitatea ntre mai muli operatori ai diferitelor pri
ale unei instalaii. n cazul n care sistemul juridic existent
prevede un singur operator responsabil pentru fiecare
instalaie, statul membru poate decide s menin acest
sistem.
(7) Pentru a facilita acordarea autorizaiilor, statele membre ar
trebui s poat stabili cerine aplicabile anumitor categorii
de instalaii n cadrul unor norme generale obligatorii.
(8) Este important s se previn accidentele i incidentele i s
se limiteze consecinele acestora. Rspunderea privind con
secinele accidentelor i incidentelor asupra mediului intr
sub incidena legislaiei naionale relevante i, dup caz, a
legislaiei relevante a Uniunii.
(9) n vederea evitrii dublei reglementri, autorizaia pentru o
instalaie care intr sub incidena Directivei 2003/87/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din 13 octombrie
2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor
de emisie de gaze cu efect de ser n cadrul Comunitii
(
2
) JO L 275, 25.10.2003, p. 32.
ar trebui s nu includ o valoare limit pentru emisiile
directe de gaze cu efect de ser specificate n anexaI la res
pectiva directiv, cu excepia cazului n care este necesar s
se asigure c nu este provocat o poluare local semnifica
tiv sau a cazului n care instalaia respectiv este exclus
din sistem.
(10) n conformitate cu articolul193 din Tratatul privind func
ionarea Uniunii Europene (TFUE), prezenta directiv nu
mpiedic statele membre s menin sau s introduc
msuri de protecie mai stricte, cum ar fi cerine legate de
emisiile de gaze cu efect de ser, cu condiia ca aceste
msuri s fie compatibile cu tratatele i s fie notificate
Comisiei.
(11) Operatorii ar trebui s depun o solicitare de autorizare
care s conin informaiile necesare pentru ca autoritatea
competent s poat stabili condiiile de autorizare. Ope
ratorii care depun solicitri de autorizare ar trebui s aib
posibilitatea de a utiliza informaiile care decurg din apli
carea Directivei 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie
1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice
i private asupra mediului
(
3
) JO L 175, 5.7.1985, p. 40.
i a Directivei 96/82/CE a
Consiliului din 9decembrie 1996 privind controlul asupra
riscului de accidente majore care implic substane
periculoase
(
4
) JO L 10, 14.1.1997, p. 13.
.
(12) Autorizaia ar trebui s cuprind toate msurile necesare
pentru atingerea unui nivel nalt de protecie a mediului n
ansamblul su i s asigure funcionarea instalaiei n con
formitate cu principiile generale care reglementeaz obli
gaiile de baz ale operatorului. De asemenea, autorizaia ar
trebui s includ valori limit de emisie pentru substanele
poluante sau parametri sau msuri tehnice echivalente, s
prevad cerine adecvate pentru protejarea solului i a ape
lor subterane, precum i cerine referitoare la monitorizare.
Condiiile de autorizare ar trebui stabilite pe baza celor mai
bune tehnici disponibile.
(13) Pentru a determina cele mai bune tehnici disponibile i
pentru a limita dezechilibrele din cadrul Uniunii n ceea ce
priv te nivelul de emisii din activitile industriale, este
necesar ntocmirea, analiza i, dup caz, actualizarea prin
intermediul unui schimb de informaii cu prile interesate
a documentelor de referin pentru cele mai bune tehnici
disponibile, denumite n continuare documente de refe
rin BAT (best available techniques), i adoptarea elemen
telor eseniale ale documentelor de referin BAT
(denumite n continuare concluzii BAT) prin procedura
comitetului. n acest sens, prin procedura comitetului,
Comisia ar trebui s stabileasc ghiduri privind colectarea
datelor, elaborarea documentelor de referin BAT i asig
urarea calitii acestora. Concluziile BAT ar trebui s
serveasc drept referin pentru stabilirea condiiilor de
autorizare. Ele pot fi completate de alte surse. Comisia ar
trebui s i propun actualizarea documentelor de refe
rin BAT cel trziu n termen de opt ani de la publicarea
versiunii anterioare.
e


ea
e
n

17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/19


(14) Pentru a asigura un schimb de informaii eficient i activ
care s conduc la documente de referin BAT de calitate
superioar, Comisia ar trebui s creeze un forum care s
funcioneze n condiii de transparen. Ar trebui stabilite
modalitile practice pentru schimbul de informaii i pen
tru accesul la documentele de referin BAT, n special pen
tru a se asigura c statele membre i prile interesate
furnizeaz date suficiente i de o calitate acceptabil bazate
pe ghiduri stabilite, astfel nct s fie posibil determinarea
celor mai bune tehnici disponibile i a tehnicilor
emergente.
(15) Este important s se asigure autoritilor competente sufi
cient flexibilitate n stabilirea valorilor limit de emisie
care s garanteze c, n condiii normale de funcionare,
emisiile nu dep esc nivelurile de emisie asociate celor mai
bune tehnici disponibile. n acest scop, autoritatea compe
tent poate stabili valori limit de emisie care sunt diferite
de nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici dis
ponibile n ceea ce priv te valorile, perioadele de timp i
condiiile de referin aplicate, att timp ct se poate
demonstra, prin rezultatele monitorizrii emisiilor, c emi
siile nu dep esc nivelurile de emisie asociate celor mai
bune tehnici disponibile. Respectarea valorilor limit de
emisie stabilite n autorizaii conduce la emisii inferioare
respectivelor valori limit de emisie.
(16) Pentru a ine cont de anumite circumstane specifice n care
aplicarea nivelurilor de emisie asociate celor mai bune teh
nici disponibile ar conduce la costuri disproporionat de
mari fa de beneficiile aduse mediului, autoritile compe
tente ar trebui s fie n msur s stabileasc valorile limit
de emisie care se abat de la nivelurile respective. Astfel de
abateri ar trebui s se bazeze pe o evaluare care s in
seama de criterii bine definite. Valorile limit de emisie sta
bilite n prezenta directiv nu ar trebui dep ite. n orice
caz, nu ar trebui s se produc nicio poluare semnificativ
i ar trebui atins un nivel ridicat de protecie a mediului n
ansamblul su.
(17) Pentru a permite operatorilor s testeze tehnicile emer
gente care ar putea asigura un nivel general mai nalt de
protecie a mediului sau cel puin acel i nivel de protecie
a mediului n condiiile unor economii de costuri sporite
fa de cele mai bune tehnici disponibile, autoritile com
petente ar trebui s fie n msur s acorde derogri tem
porare de la nivelurile de emisie asociate celor mai bune
tehnici disponibile.
(18) Modificrile aduse unei instalaii pot duce la cr terea nive
lului de poluare. Operatorii ar trebui s tiineze autori
tatea competent asupra oricrei schimbri planificate care
ar putea afecta mediul. Modificrile substaniale ale insta
laiilor care pot avea efecte negative semnificative asupra
sntii umane sau asupra mediului nu pot fi aduse fr o
autorizaie acordat n conformitate cu prezenta directiv.
(19) mpr tierea gunoiului de grajd contribuie n mod semni
ficativ la emiterea de poluani n aer i n ap. n vederea
ndeplinirii obiectivelor stabilite de Strategia tematic pri
vind poluarea aerului i de dreptul Uniunii privind protec
ia apelor, Comisia ar trebui s revizuiasc necesitatea de a
institui controalele cele mai adecvate ale acestor emisii prin
aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.
(20) Cr terea n sistem intensiv a psrilor de curte i a vitelor
contribuie n mod semnificativ la emiterea de poluani n
aer i n ap. n vederea ndeplinirii obiectivelor stabilite n
Strategia tematic privind poluarea aerului i n dreptul
Uniunii privind protecia apelor, este necesar s fie reex
aminat de ctre Comisie necesitatea stabilirii unor praguri
de capacitate difereniate pentru diferite specii de psri de
curte, n vederea definirii domeniului de aplicare al prezen
tei directive, precum i necesitatea stabilirii celor mai adec
vate controale ale emisiilor provenind de la instalaiile de
cr tere a vitelor.
(21) Pentru a lua n considerare evoluia celor mai bune tehnici
disponibile sau alte schimbri aduse instalaiilor, condiiile
de autorizare ar trebui reexaminate cu regularitate, iar dac
este necesar, ar trebui actualizate, n special atunci cnd
sunt adoptate noi concluzii BAT sau o actualizare a aces
tor concluzii.
(22) n anumite cazuri n care reexaminarea i actualizarea auto
rizaiei demonstreaz c pentru introducerea celor mai
bune noi tehnici este posibil s fie necesar o perioad mai
mare de patru ani de la publicarea unei decizii privind con
cluziile BAT, autoritile competente pot stabili o perioad
de timp mai ndelungat n condiiile de autorizare, n
cazurile n care acest lucru este justificat pe baza criteriilor
prevzute de prezenta directiv.
(23) Este necesar s se garanteze faptul c exploatarea unei
instalaii nu duce la deteriorarea calitii solului i a apelor
subterane. Prin urmare, condiiile de autorizare ar trebui s
includ msuri adecvate de prevenire a emisiilor n sol i n
apele subterane, precum i supravegherea periodic a
msurilor respective pentru a evita scurgerile, deversrile,
incidentele sau accidentele n timpul utilizrii echipamen
tului i al depozitrii. Pentru a detecta posibila poluare a
solului i a apelor subterane ntr-o etap timpurie i, prin
urmare, pentru a lua msurile corective adecvate naintea
rspndirii polurii, este necesar, de asemenea, monitor
izarea solului i a apelor subterane pentru detectarea sub
stanelor periculoase relevante. Pentru determinarea
frecvenei monitorizrii, se poate ine seama de tipul msu
rilor preventive, precum i de amploarea i frecvena supra
vegherii acestora.
e
e


e
e

(
1
)

e
n
(
2
)
a

L 334/20 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010


(24) Pentru a garanta faptul c exploatarea unei instalaii nu
deterioreaz calitatea solului i a apelor subterane, este
necesar s se stabileasc, printr-un raport privind situaia
de referin, starea de contaminare a solului i a apelor sub
terane. Raportul privind situaia de referin ar trebui s fie
un instrument practic care s permit, n msura posibilu
lui, o comparaie cuantificat ntre starea amplasamentu
lui descris n raport i starea amplasamentului n
momentul ncetrii definitive a activitilor, pentru a eva
lua dac s-a produs o cr tere semnificativ a polurii solu
lui sau a apelor subterane. Prin urmare, raportul privind
situaia de referin ar trebui s conin informaii care s
utilizeze datele existente privind msurtorile efectuate n
sol i n apele subterane i datele istorice legate de utiliz
rile din trecut ale amplasamentului.
(25) n conformitate cu principul poluatorul plt te, la evalu
area nivelului de amploare a polurii solului i a apelor
subterane provocate de operator, care ar atrage obligaia
readucerii amplasamentului la starea descris n raportul
privind situaia de referin, statele membre ar trebui s
in seama de condiiile de autorizare care s-au aplicat n
decursul desf urrii activitii n cauz, de msurile de
prevenire a polurii adoptate pentru instalaie, precum i
de cr terea relativ a polurii fa de nivelul de contami
nare identificat n raportul privind situaia de referin.
Rspunderea privind poluarea care nu a fost provocat de
operator intr sub incidena legislaiei naionale relevante
i, dup caz, a dreptului relevant al Uniunii.
(26) Pentru a asigura punerea n aplicare eficient i controlul
aplicrii prezentei directive, operatorii ar trebui s
raporteze n mod regulat autoritii competente cu privire
la conformitatea cu condiiile de autorizare. Statele mem
bre ar trebui s se asigure c att operatorul, ct i autori
tatea competent iau msurile necesare n situaia
neconformrii cu prezenta directiv i s prevad un sistem
de inspecii de mediu. Statele membre ar trebui s garan
teze c sunt disponibili suficieni angajai care au compe
tenele i calificarea necesare pentru a efectua n mod
eficient inspeciile.
(27) n conformitate cu Convenia de la Aarhus privind accesul
la informaie, participarea publicului la luarea deciziilor i
accesul la justiie n probleme de mediu
(
1
) JO L 124, 17.5.2005, p. 4.
, participarea
efectiv a publicului la luarea deciziilor este necesar pen
tru a-i permite acestuia s i exprime opinii i preocupri
care ar putea fi relevante pentru deciziile n cauz i pen
tru a permite factorilor de decizie s in seama de acestea,
conducnd astfel la cr terea gradului de responsabilitate i
transparen a procesului de luare a deciziilor i contri
buind la co tientizarea de ctre public a problemelor de
mediu i la sprijinul acestuia pentru deciziile adoptate.
Reprezentanii publicului interesat ar trebui s aib acces la
justiie pentru a contribui la protejarea dreptului de a tri
ntr-un mediu adecvat pentru sntatea i bunstarea
personal.
(28) Arderea combustibilului n instalaii cu o putere termic
instalat total mai mic de 50 MW contribuie n mod
semnificativ la emisiile de poluani n atmosfer. n vede
rea ndeplinirii obiectivelor stabilite de Strategia tematic
privind poluarea aerului, Comisia ar trebui s revizuiasc
necesitatea de a institui controalele cele mai adecvate ale
emisiilor provenind de la astfel de instalaii. Aceast revi
zuire ar trebui s aib n vedere specificitile instalaiilor
de ardere utilizate n unitile de ngrijire medical, n spe
cial cu privire la utilizarea lor excepional n cazuri de
urgen.
(29) Instalaiile mari de ardere contribuie ntr-o msur semni
ficativ la emisiile de substane poluante n aer, ceea ce are
drept rezultat un impact major asupra sntii umane i a
mediului. Pentru a reduce acest impact i pentru a contri
bui la respectarea cerinelor Directivei 2001/81/CE a Par
lamentului European i a Consiliului din 23 octombrie
2001 privind plafoanele naionale de emisie pentru anu
mii poluani atmosferici
(
2
) JO L 309, 27.11.2001, p. 22.
, precum i a obiectivelor sta
bilite n Strategia tematic privind poluarea aerului, este
necesar s se stabileasc valori limit de emisie mai stricte
la nivelul Uniunii pentru anumite categorii de instalaii de
ardere i de poluani.
(30) Comisia ar trebui s revizuiasc necesitatea de a stabili
valori limit de emisie la nivelul Uniunii i de a modifica
valorile limit de emisie prevzute n anexa V pentru anu
mite instalaii mari de ardere, innd seama de analizarea
i actualizarea documentelor de referin BAT relevante. n
acest context, Comisia ar trebui s ia n considerare speci
ficul sistemelor energetice ale rafinriilor.
(31) Datorit caracteristicilor anumitor combustibili solizi indi
geni, este potrivit s se aplice ratele minime de desulfurare
i nu valori limit de emisie n cazul dioxidului de sulf pen
tru instalaiile de ardere care folosesc astfel de combusti
bili. n plus, avnd n vedere caracteristicile specifice ale
isturilor bituminoase, care pot s nu permit aplicarea
acelor i tehnici de reducere a sulfului sau atingerea acele
i i eficiene a desulfurrii ca n cazul altor combustibili,
este adecvat utilizarea unei rate de desulfurare puin mai
sczut n cazul instalaiilor care folosesc acest
combustibil.
(32) n cazul unei ntreruperi ne teptate a aprovizionrii cu
combustibil sau gaz cu coninut redus de sulf din cauza
unei penurii grave, autoritatea competent ar trebui s
poat acorda derogri temporare pentru a se permite ca
emisiile instalaiilor de ardere n cauz s dep easc valo
rile limit de emisie stabilite n prezenta directiv.e

a
ae
e
u
u
(
1
)
e
(
2
)
e
e
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/21
(33) Operatorul n cauz nu ar trebui s exploateze o instalaie
de ardere mai mult de 24 de ore de la funcionarea neco
respunztoare sau defectarea echipamentului de reducere a
emisiilor, iar pentru a limita efectele negative ale polurii
asupra mediului, funcionarea fr un astfel de echipament
de reducere nu ar trebui s dep easc 120 de ore pe o
perioad de 12 luni. Cu toate acestea, n cazul n care exist
o nevoie stringent de a menine alimentarea cu energie
sau pentru a evita o cr tere global a emisiilor rezultate ca
urmare a punerii n funciune a unei alte instalaii de ardere,
autoritile competente ar trebui s poat acorda o dero
gare de la termenele respective.
(34) Pentru a asigura un nivel ridicat de protecie a mediului i
a sntii umane i pentru a evita transferurile transfron
taliere de d euri ctre instalaii care funcioneaz la stan
darde de mediu mai puin riguroase, este necesar stabilirea
i meninerea unor condiii de funcionare, cerine tehnice
i valori limit de emisie stricte pentru instalaiile de inci
nerare sau coincinerare a d eurilor n cadrul Uniunii.
(35) Utilizarea solvenilor organici n anumite activiti i insta
laii genereaz emisii n aer de comp i organici care con
tribuie la formarea local i transfrontalier de oxidani
fotochimici care pun n pericol resursele naturale i au
efecte nocive asupra sntii umane. Prin urmare, este
necesar s se ia msuri preventive mpotriva utilizrii de
solveni organici i s se stabileasc cerina de a respecta
valorile limit de emisie pentru comp ii organici, precum
i condiii de funcionare adecvate. Operatorilor ar trebui
s li se permit s respecte cerinele unei scheme de redu
cere n locul respectrii valorilor limit de emisie prevzute
de prezenta directiv atunci cnd alte msuri, precum uti
lizarea produselor sau tehnicilor fr solveni sau cu con
inut sczut de solveni, reprezint mijloacele alternative
pentru respectarea unei reduceri echivalente de emisie.
(36) Instalaiile care produc dioxid de titan pot fi responsabile
de poluarea semnificativ a aerului i apei. Pentru a reduce
aceste efecte, este necesar s se stabileasc, la nivelul Uni
unii, valori limit de emisie mai stricte pentru anumite sub
stane poluante.
(37) Cu privire la includerea n domeniul de aplicare al actelor
naionale cu putere de lege i al actelor naionale adminis
trative adoptate n vederea conformrii la prezenta direc
tiv a instalaiilor de fabricare a produselor de ceramic
prin ardere, pe baza caracteristicilor sectorului industrial
naional, i pentru a oferi o interpretare clar a domeniului
de aplicare, statele membre ar trebui s decid dac aplic
att criteriul capacitii de producie, ct i cel al capacit
ii cuptorului sau numai unul dintre cele dou criterii.
(38) Pentru a simplifica raportarea i pentru a reduce sarcinile
administrative care nu sunt necesare, Comisia ar trebui s
identifice metode de adaptare a modului n care datele sunt
puse la dispoziie n temeiul prezentei directive la celelalte
cerine prevzute n dreptul Uniunii i n special de Regu
lamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European i
al Consiliului din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui
registru european al emisiilor i transferului de poluani
(
1
) JO L 33, 4.2.2006, p. 1.
.
(39) Pentru a garanta condiii unitare de punere n aplicare, ar
trebui s fie conferite Comisiei competene de executare
pentru a adopta ghiduri privind colectarea datelor, privind
ntocmirea documentelor de referin BAT i privind asig
urarea calitii acestora, inclusiv n ceea ce priv te carac
terul adecvat al coninutului i formatului acestora, pentru
a adopta decizii privind concluziile BAT, pentru a institui
norme detaliate de stabilire a fazelor de pornire i de opr
ire i pentru planurile naionale de tranziie pentru insta
laiile mari de ardere, precum i pentru a stabili tipul,
formatul i periodicitatea informaiilor care trebuie puse la
dispoziia Comisiei de ctre statele membre. n conformi
tate cu articolul 291 din TFUE, se stabilesc, n prealabil,
normele i principiile generale privind mecanismele de
control de ctre statele membre al exercitrii competene
lor de executare de ctre Comisie printr-un regulament
adoptat n conformitate cu procedura legislativ ordinar.
Pn la adoptarea acestui nou regulament, se aplic n con
tinuare Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie
1999 de stabilire a normelor privind exercitarea compe
tenelor de executare conferite Comisiei
(
2
) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
, cu excepia
procedurii de reglementare cu control, care nu este
aplicabil.
(40) Comisia ar trebui s fie mputernicit s adopte acte del
egate n conformitate cu articolul 290 din TFUE pentru a
stabili data de la care se efectueaz msurarea continu a
emisiilor de metale grele, dioxine i furani n aer i pentru
a adapta anumite pri din anexele V, VI iVII la progresul
tiinific i tehnic. n cazul instalaiilor de incinerare a d e
urilor i al instalaiilor de coincinerare a d eurilor, aceasta
poate include, printre altele, stabilirea criteriilor de acor
dare a derogrilor de la monitorizarea continu a emisiilor
totale de pulberi. De o importan deosebit este ca n tim
pul lucrrilor pregtitoare Comisia s organizeze consul
tri adecvate, inclusiv la nivel de experi.
(41) Pentru a aborda poluarea semnificativ a mediului, de
exemplu cu metale grele, dioxine, i furani, Comisia ar tre
bui, pe baza unei evaluri a punerii n aplicare a celor mai
bune tehnici disponibile n cadrul anumitor activiti sau a
impactului acestor activiti asupra mediului n ansamblul
su, s prezinte propuneri pentru stabilirea unor cerine
minime la nivelul Uniunii pentru valorile limit de emisie
i pentru normele privind monitorizarea i conformarea.
(42) Statele membre ar trebui s stabileasc norme privind sanc
iunile aplicabile n cazul nclcrii dispoziiilor de drept
intern adoptate n temeiul prezentei directive i s se asi
gure c acestea sunt puse n aplicare. Aceste sanciuni ar
trebui s fie eficace, proporionale i cu efect de descurajare.


e


(
1
)
e
e
u
(
2
)
(
3
)
(
4
)
L 334/22 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010
(43) Pentru a permite instalaiilor existente suficient timp pen
tru a se adapta din punct de vedere tehnic noilor cerine ale
prezentei directive, este necesar ca anumite cerine noi s
se aplice acestor instalaii dup o anumit perioad de timp
de la data de aplicare a prezentei directive. Instalaiile de
ardere au nevoie de timp suficient pentru a pune n apli
care msurile de reducere necesare pentru a respecta valo
rile limit de emisie prevzute n anexa V.
(44) Deoarece obiectivele prezentei directive, i anume asig
urarea unui nivel ridicat de protecie a mediului i mbu
ntirea calitii mediului, nu pot fi realizate n mod
satisfctor de ctre statele membre i, prin urmare,
datorit caracterului transfrontalier al polurii provenind
din activitile industriale, pot fi realizate mai bine la nive
lul Uniunii, aceasta poate adopta msuri n conformitate cu
principiul subsidiaritii, astfel cum este prevzut la artico
lul 5 din Tratatul privind Uniunea European. n confor
mitate cu principiul proporionalitii, astfel cum este
enunat n respectivul articol, prezenta directiv nu dep
te ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.
(45) Prezenta directiv respect drepturile fundamentale i prin
cipiile recunoscute n special de Carta drepturilor funda
mentale a Uniunii Europene. Aceasta vizeaz, n special,
promovarea aplicrii articolului 37 din Carta respectiv.
(46) Obligaia de a transpune prezenta directiv n dreptul
naional ar trebui s se limiteze la dispoziiile care consti
tuie o modificare de fond n raport cu directivele prece
dente. Obligaia de a transpune dispoziiile nemodificate
decurge din directivele precedente.
(47) n conformitate cu alineatul din Acordul interinstituional
privind o mai bun legiferare
(
1
) JO C 321, 31.12.2003, p. 1.
, statele membre sunt
ncurajate s ntocmeasc, pentru ele nsele i n interesul
Uniunii, propriile tabele care s ilustreze, pe ct posibil,
corespondena dintre prezenta directiv i msurile de
transpunere i s le fac publice.
(48) Prezenta directiv nu ar trebui s aduc atingere obligaii
lor statelor membre n ceea ce priv te termenele de trans
punere n legislaia naional i de aplicare a directivelor
menionate n anexa IX partea B,
ADOPT PREZENTA DIRECTIV:
CAPITOLUL I
DISPOZIII COMUNE
Articolul 1
Obiectul
Prezenta directiv prevede norme referitoare la prevenirea i con
trolul integrat al polurii care rezult din activitile industriale.
Prezenta directiv stabil te, de asemenea, norme destinate preve
nirii sau, n cazul n care aceasta nu este posibil, reducerii emi
siilor n aer, ap i sol, precum i norme destinate prevenirii
generrii de d euri, pentru a se atinge un nivel nalt de protecie
a mediului n ansamblul su.
Articolul 2
Domeniul de aplicare
(1) Prezenta directiv se aplic activitilor industriale care
genereaz poluare, menionate n capitolele II-VI.
(2) Prezenta directiv nu se aplic activitilor de cercetare i
dezvoltare sau testrii de noi produse i procese.
Articolul 3
Definiii
n sensul prezentei directive, se aplic urmtoarele definiii:
1. substan nseamn orice element chimic i comp ii aces
tuia, cu excepia urmtoarelor substane:
(a) substane radioactive, astfel cum sunt definite la artico
lul 1 din Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din
13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de
baz privind protecia sntii lucrtorilor i a popula
iei mpotriva pericolelor prezentate de radiaiile
ionizante
(
2
) JO L 159, 29.6.1996, p. 1.
.
(b) microorganisme modificate genetic, astfel cum sunt defi
nite la articolul 2 litera (b) din Directiva 2009/41/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din 6mai 2009
privind utilizarea n condiii de izolare a microorganis
melor modificate genetic
(
3
) JO L 125, 21.5.2009, p. 75.
.
(c) organisme modificate genetic, astfel cum sunt definite la
articolul 2 punctul 2 din Directiva 2001/18/CE a Parla
mentului European i a Consiliului din 12 martie 2001
privind diseminarea deliberat n mediu a organismelor
modificate genetic
(
4
) JO L 106, 17.4.2001, p. 1.
;
2. poluare nseamn introducerea direct sau indirect, ca
rezultat al activitii umane, de substane, vibraii, cldur sau
zgomot n aer, ap sau sol, care poate avea efect nociv asu
pra sntii umane sau asupra calitii mediului, care poate
conduce la efecte duntoare asupra proprietii materiale
sau poate altera sau afecta mediul ambiant i alte utilizri
legitime ale mediului;e

e
e
e
e
a
e
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/23
3. instalaie nseamn o unitate tehnic staionar n cadrul
creia se desf oar una sau mai multe dintre activitile enu
merate n anexa I sau n anexa VII partea 1, precum i alte
activiti direct asociate, desf urate pe acel i amplasament,
care au o conexiune tehnic cu activitile enumerate n anex
ele respective i care ar putea avea un efect asupra emisiilor
i a polurii;
4. emisie nseamn evacuarea direct sau indirect de sub
stane, vibraii, cldur sau zgomot din surse punctiforme sau
difuze dintr-o instalaie n aer, ap sau sol;
5. valori limit de emisie nseamn masa, exprimat prin anu
mii parametri specifici, concentraia i/sau nivelul unei anu
mite emisii, care nu pot fi dep ite pe parcursul unuia sau al
mai multor intervale de timp.
6. standard de calitate a mediului nseamn totalitatea cerin
elor care trebuie ndeplinite la un moment dat de ctre un
anumit mediu sau de ctre o anumit parte a acestuia, astfel
cum se prevede n dreptul Uniunii;
7. autorizaie nseamn o aprobare scris privind funcionarea
n totalitate sau parial a unei instalaii, a unei instalaii de
ardere, a unei instalaii de incinerare a d eurilor sau a unei
instalaii de coincinerare a d eurilor;
8. reguli generale obligatorii nseamn valori limit de emisie
sau alte condiii, cel puin la nivel de sector, adoptate pentru
a fi utilizate n mod direct la stabilirea condiiilor de
autorizare;
9. modificare substanial nseamn o modificare a caracteris
ticilor sau a funcionrii, sau o extindere a unei instalaii sau
a unei instalaii de ardere, a unei instalaii de incinerare a
d eurilor sau a unei instalaii de coincinerare a d eurilor
care poate avea efecte negative semnificative asupra sntii
umane sau asupra mediului;
10. cele mai bune tehnici disponibile nseamn stadiul cel mai
eficient i mai avansat n dezvoltarea activitilor i a meto
delor lor de operare, care indic posibilitatea practic a anu
mitor tehnici de a constitui referina pentru stabilirea
valorilor limit de emisie i a altor condiii de autorizare, con
cepute pentru a preveni i, acolo unde nu este posibil, pentru
a reduce emisiile i impactul asupra mediului n ansamblul
su:
(a) tehnici nseamn att tehnologia utilizat, ct i modul
n care instalaia este proiectat, construit, ntreinut,
exploatat i scoas din funciune;
(b) tehnici disponibile nseamn acele tehnici care sunt
dezvoltate la un nivel care permite punerea lor n apli
care n sectorul industrial relevant, n condiii econom
ice i tehnice viabile, lundu-se n considerare costurile
i avantajele, indiferent dac aceste tehnici sunt sau nu
produse sau utilizate n statul membru respectiv, att
timp ct acestea sunt accesibile operatorului n condiii
acceptabile;
(c) cele mai bune tehnici nseamn tehnicile cele mai efi
ciente pentru atingerea unui nivel general nalt de pro
tecie a mediului n ansamblul su.
11. document de referin BAT nseamn un document rezul
tat n urma schimbului de informaii organizat n temeiul
articolului 13, elaborat pentru anumite activiti i care des
crie ndeosebi tehnicile aplicate, nivelurile actuale ale emisii
lor i consumului, tehnicile luate n considerare pentru
determinarea celor mai bune tehnici disponibile, precum i
concluziile BAT i orice tehnici emergente, acordnd o aten
ie special criteriilor enumerate n anexa III;
12. concluzii BAT nseamn un document care conine pri ale
unui document de referin BAT, stabil te concluziile pri
vind cele mai bune tehnici disponibile, descrierea acestora,
informaii pentru evaluarea aplicabilitii lor, nivelurile de
emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, monitor
izarea asociat, nivelurile de consum asociate i, dup caz,
msurile relevante de remediere a amplasamentului;
13. niveluri de emisie asociate celor mai bune tehnici disponi
bile nseamn nivelurile de emisie obinute n condiii nor
male de funcionare cu ajutorul uneia dintre cele mai bune
tehnici disponibile sau al unei asocieri de astfel de tehnici, ast
fel cum sunt descrise n concluziile BAT, i exprimate ca o
medie pentru o anumit perioad de timp, n condiii de refe
rin prestabilite;
14. tehnic emergent nseamn o tehnic nou pentru o acti
vitate industrial care, dac s-ar dezvolta la scar comercial,
ar putea asigura fie un nivel general mai ridicat de protecie a
mediului, fie cel puin acel i nivel de protecie a mediului i
economii de costuri mai mari dect cele asigurate de cele mai
bune tehnici disponibile existente;
15. operator nseamn orice persoan fizic sau juridic care
exploateaz sau deine controlul total sau parial asupra
instalaiei sau a instalaiei de ardere, a instalaiei de incinerare
a d eurilor sau a instalaiei de coincinerare a d eurilor sau,
dac acest lucru se specific n dreptul intern, creia i-a fost
delegat o putere economic decisiv asupra funcionrii
instalaiei din punct de vedere tehnic;
16. public nseamn una sau mai multe persoane fizice sau juri
dice i, n conformitate cu dreptul naional sau practica
naional, asociaiile, organizaiile sau grupurile constituite
de acestea;
17. public interesat nseamn publicul afectat sau care ar putea
fi afectat sau care este interesat de luarea unei decizii privind
acordarea sau actualizarea unei autorizaii sau a condiiilor de
autorizare; n sensul prezentei definiii, organizaiile neguv
ernamentale care promoveaz protecia mediului i care
ndeplinesc oricare din cerinele dreptului intern sunt consi
derate a fi interesate;e

e
(
1
)
(
2
)
(
3
)
a
a
e
e
u
L 334/24 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010
18. substane periculoase nseamn substane sau amestecuri n
sensul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr.1272/2008 al
Parlamentului European i al Consiliului din 16 decembrie
2008 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substane
lor i a amestecurilor
(
1
) JO L 353, 31.12.2008, p. 1.
;
19. raport privind situaia de referin nseamn informaii pri
vind starea de contaminare a solului i a apelor subterane cu
substane periculoase relevante;
20. ap subteran nseamn ap subteran astfel cum este defi
nit la articolul2 punctul 2 din Directiva 2000/60/CE a Par
lamentului European i al Consiliului din 23octombrie 2000
de stabilire a unui cadru de politic comunitar n domeniul
apei
(
2
) JO L 327, 22.12.2000, p. 1.
;
21. sol nseamn stratul superior al scoarei terestre situat ntre
roca de baz i suprafa. Solul este compus din particule
minerale, materie organic, ap, aer i organisme vii;
22. inspecie de mediu nseamn totalitatea aciunilor, inclusiv
vizite la faa locului, monitorizarea emisiilor i verificarea
rapoartelor interne i a documentelor de monitorizare, veri
ficarea automonitorizrilor, controlul tehnicilor utilizate i al
conformitii instalaiei din punct de vedere al gestionrii
aspectelor de mediu, ntreprinse de sau n numele autoritii
competente, cu scopul de a verifica i promova conformita
tea instalaiilor cu condiiile de autorizare, precum i, dac
este cazul, de a monitoriza impactul acestor instalaii asupra
mediului.
23. psri de curte nseamn psri de curte astfel cum sunt
definite la articolul2 punctul 1 din Directiva 90/539/CEE pri
vind condiiile de sntate animal care reglementeaz
comerul intracomunitar i importurile din ri tere de psri
de curte i de ou pentru incubaie
(
3
) JO L 303, 31.10.1990, p. 6.
.
24. combustibil nseamn orice material combustibil solid,
lichid sau gazos;
25. instalaie de ardere nseamn orice echipament tehnic n
care combustibilii sunt oxidai pentru a se folosi energia ter
mic astfel generat;
26. c nseamn o structur care conine una sau mai multe
evacuri care asigur circulaia gazelor reziduale pentru a le
evacua n aer;
27. ore de funcionare nseamn timpul, exprimat n ore, n
care o instalaie de ardere, n totalitatea sa sau parial, func
ioneaz i evacueaz emisii n aer, cu excepia perioadelor de
pornire i de oprire;
28. rata de desulfurare nseamn raportul, calculat pentru o
anumit perioad de timp, dintre cantitatea de sulf care nu
este emis n aer de ctre o instalaie de ardere i cantitatea
de sulf coninut n combustibilul solid care este introdus n
instalaia de ardere i care este utilizat n instalaie n acee i
perioad de timp;
29. combustibil solid indigen nseamn un combustibil solid
natural utilizat ntr-o instalaie de ardere special proiectat
pentru combustibilul respectiv i care este extras pe plan
local;
30. combustibil determinant nseamn combustibilul cu cea
mai mare valoare limit de emisie, astfel cum se prevede n
anexa V partea 1, dintre toi combustibilii utilizai n cadrul
unei instalaii de ardere cu combustibil multiplu care utili
zeaz pentru consum propriu reziduurile de distilare i de
conversie de la rafinarea ieiului brut, independent sau
mpreun cu ali combustibili sau, n cazul mai multor com
bustibili cu acee i valoare limit de emisie, combustibilul cu
cea mai mare putere termic;
31. biomas nseamn oricare dintre urmtoarele:
(a) produsele de natur vegetal provenite din agricultur
sau activiti forestiere care pot fi folosite drept combus
tibil n scopul recuperrii coninutului su de energie;
(b) urmtoarele d euri:
(i) d euri vegetale din agricultur i activiti
forestiere;
(ii) d euri vegetale din industria alimentar, dac se
valorific energia termic generat;
(iii) d euri vegetale fibroase de la producerea celulozei
primare i de la producerea hrtiei din celuloz, n
cazul n care sunt co-incinerate la locul de produc
ie i energia termic generat este valorificat;
(iv) d euri de plut;
(v) d euri lemnoase cu excepia d eurilor lemnoase
care pot conine comp i organici halogenai sau
metale grele, ca rezultat al tratrii cu conservani
pentru lemn sau al acoperirii, care cuprind n spe
cial d eurile lemnoase provenind din construcii i
demolri;
32. instalaie de ardere cu combustibil multiplu nseamn orice
instalaie de ardere care poate fi alimentat simultan sau alter
nativ cu dou sau mai multe tipuri de combustibil;
33. turbin cu gaz nseamn orice mecanism rotativ care trans
form energia termic n lucru mecanic, fiind alctuit n
principal dintr-un compresor, un dispozitiv termic n care
combustibilul este oxidat pentru a nclzi fluidul de lucru i
o turbin;
34. motor cu gaz nseamn un motor cu ardere intern care
funcioneaz conform ciclului Otto i utilizeaz pentru
arderea combustibilului aprinderea cu scnteie sau, n cazul
motoarelor cu combustibil dual, aprinderea prin compresie;
o

e
e

ee
e


e(
1
)
e
(
2
)
e
e
e
e
(
3
)
e
e
e
e
e
e
e
e
e
u
(
4
)
e
es
,
euri n temeiul articolului 1
s
,
il s
,
i
s
,
es
,
eurile periculoase (JO L 226,
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/25
35. motor diesel nseamn un motor cu ardere intern care
funcioneaz conform ciclului Diesel i care pentru arderea
combustibilului utilizeaz aprinderea prin compresie;
36. sistem izolat mic nseamn un sistem izolat mic astfel cum
este definit la articolul 2 punctul 26 din Directiva
2003/54/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
26iunie 2003 privind normele comune pentru piaa intern
de energie electric
(
1
) JO L 176, 15.7.2003, p. 37.
;
37. d eu nseamn orice d eu astfel cum este definit la arti
colul3 punctul 1 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului
European i a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind
d eurile
(
2
) JO L 312, 22.11.2008, p. 3.
;
38. d eu periculos nseamn orice d eu periculos astfel cum
este definit la articolul3 punctul 2 din Directiva 2008/98/CE;
39. d euri municipale n amestec nseamn d eurile menajere,
precum i d euri provenind din activiti comerciale, indus
triale i administrative care, prin natura i compoziia lor,
sunt similare d eurilor menajere, cu excepia fraciunilor
prevzute la poziia 20 01 din anexa la Decizia
2000/532/CE
(
3
) Decizia 2000/532/CE a Comisiei din 3mai 2000 de nlocuire a Deci
ziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de d
litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind d
Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de d
periculoase n temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva
91/689/CEE a Consiliului privind d
6.9.2000, p. 3).
, care sunt colectate separat la surs i cu
excepia altor d euri menionate la poziia 2002 din anexa
respectiv;
40. instalaie de incinerare a d eurilor nseamn orice echipa
ment sau unitate tehnic staionar sau mobil destinat tra
trii termice a d eurilor, cu sau fr recuperarea cldurii
generate, prin incinerare prin oxidare precum i prin orice alt
procedeu de tratare termic cum ar fi piroliza, gazeificarea
sau procesele cu plasm, cu condiia ca substanele rezultate
n urma tratrii s fie incinerate ulterior;
41. instalaie de coincinerare a d eurilor nseamn orice uni
tate tehnic staionar sau mobil al crei scop principal este
generarea de energie sau producerea de produse materiale i
care utilizeaz d euri drept combustibil uzual sau suplimen
tar sau n care d eurile sunt tratate termic n vederea elimi
nrii lor prin incinerare prin oxidare, precum i prin alte
procedee de tratare termic, cum ar fi piroliza i gazeificarea
sau procesul cu plasm, n msura n care substanele care
rezult n urma tratrii sunt incinerate ulterior;
42. capacitate nominal nseamn suma capacitilor de inci
nerare ale cuptoarelor care compun o instalaie de incinerare
a d eurilor sau o instalaie de coincinerare a d eurilor, a
cum este specificat de constructor i confirmat de opera
tor, inndu-se seama de puterea calorific a d eurilor, expri
mat sub forma cantitii de d euri incinerate ntr-o or;
43. dioxine i furani nseamn toate dibenzo-p-dioxinele i
dibenzofuranii policlorurai enumerai n anexa VI partea 2;
44. compus organic nseamn orice compus care conine cel
puin elementul carbon i unul sau mai multe dintre elemen
tele urmtoare: hidrogen, halogeni, oxigen, sulf, fosfor, sili
ciu sau azot, cu excepia oxizilor de carbon i carbonailor i
bicarbonailor anorganici;
45. compus organic volatil nseamn orice compus organic,
precum i fraciunea de creozot, avnd o presiune de vapori
de minimum 0,01kPa la temperatura de 293,15 K sau avnd
o volatilitate corespunztoare n condiii speciale de utilizare.;
46. solvent organic nseamn orice compus organic volatil folo
sit pentru una dintre utilizrile urmtoare:
(a) separat sau n combinaie cu ali ageni, fr a suferi
modificri chimice, pentru a dizolva materii prime, pro
duse sau d euri;
(b) ca agent de curare, pentru a dizolva impuriti;
(c) ca dizolvant;
(d) ca mediu de dispersie;
(e) ca regulator de viscozitate;
(f) ca regulator de tensiune superficial;
(g) ca plastifiant;
(h) drept conservant;
47. preparat de acoperire nseamn un amestec de acoperire,
astfel cum este definit la articolul 2 punctul 8 din Directiva
2004/42/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
21aprilie 2004 privind limitarea emisiilor de comp i orga
nici volatili cauzate de utilizarea de solveni organici n anu
mite vopsele i lacuri i n produsele de refinisare a
vehiculelor
(
4
) JO L 143, 30.4.2004, p. 87.
.
Articolul 4
Obligaia de a deine o autorizaie
(1) Statele membre trebuie s ia msurile necesare pentru a se
asigura c nicio instalaie sau instalaie de ardere, instalaie de inci
nerare a d eurilor sau instalaie de coincinerare a d eurilor nu
este exploatat fr autorizaie.
Prin derogare de la primul paragraf, statele membre pot stabili o
procedur de nregistrare a instalaiilor care intr numai sub inci
dena capitolului V.
Procedura de nregistrare este definit ntr-un act cu caracter
obligatoriu i include cel puin o notificare ctre autoritatea com
petent a inteniei operatorului de a pune n funciune o instalaie.
e


e
e

e
e

ea
e


aee e ur
ru ie e

a a
e
e
e
(
1
)
e
e

L 334/26 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010


(2) Statele membre pot alege s dispun ca o autorizaie s
vizeze dou sau mai multe instalaii sau pri ale instalaiilor
exploatate de ctre acel i operator pe acel i amplasament.
n cazul n care o autorizaie vizeaz dou sau mai multe insta
laii, aceasta prevede condiii care s asigure c fiecare instalaie
ndeplin te cerinele prezentei directive.
(3) Statele membre pot alege s dispun ca o autorizaie s
vizeze mai multe pri ale unei instalaii exploatate de operatori
diferii. n astfel de cazuri, autorizaia specific responsabilitile
fiecrui operator.
Articolul 5
Acordarea autorizaiei
(1) Fr a aduce atingere altor cerine ale dreptului naional sau
ale dreptului Uniunii, autoritatea competent acord o autoriza
ie n cazul n care instalaia ndeplin te cerinele prezentei
directive.
(2) Statele membre iau msurile necesare pentru a asigura c
procedurile i condiiile de acordare a autorizaiei sunt pe deplin
coordonate n cazul n care sunt implicate mai multe autoriti
competente sau mai muli operatori sau, dac se acord mai mult
de o autorizaie, pentru a se garanta o abordare integrat eficient
de ctre toate autoritile competente implicate n aceast
procedur.
(3) n cazul unei instalaii noi sau a unei modificri substani
ale cnd se aplic articolul 4 din Directiva 85/337/CEE, pentru
acordarea autorizaiei se examineaz i se utilizeaz toate infor
maiile relevante sau toate concluziile obinute n temeiul artico
lelor 5, 6, 7 i 9 din respectiva directiv.
Articolul 6
Reguli generale obligatorii
Fr a aduce atingere obligaiei de a deine o autorizaie, statele
membre pot include cerine pentru anumite categorii de instalaii,
de instalaii de ardere, de instalaii de incinerare a d eurilor sau
de instalaii de coincinerare a d eurilor n cadrul unor reguli gen
erale obligatorii.
n cazul adoptrii unor reguli generale obligatorii, autorizaia
poate include o simpl trimitere la acestea.
Articolul 7
Incidente i accidente
Fr a aduce atingere Directivei 2004/35/CE a Parlamentului
European i a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind rspunde
rea pentru mediul nconjurtor n legtur cu prevenirea i repa
rarea daunelor aduse mediului
(
1
) JO L 143, 30.4.2004, p. 56.
, n cazul oricrui incident sau
accident care afecteaz mediul n mod semnificativ, statele mem
bre iau msurile necesare pentru a se asigura c:
(a) operatorul informeaz autoritatea competent de ndat;
(b) operatorul ia de ndat msurile pentru limitarea consecine
lor asupra mediului i prevenirea altor incidente sau acci
dente posibile;
(c) autoritatea competent solicit operatorului s ia orice
msuri suplimentare adecvate pe care aceasta le consider
necesare n vederea limitrii consecinelor asupra mediului i
a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.
Articolul 8
Neconformarea
(1) Statele membre iau msurile necesare pentru a se asigura c
sunt respectate condiiile de autorizare.
(2) n cazul unei nclcri a condiiilor de autorizare, statele
membre iau msurile corespunztoare pentru a se asigura c:
(a) operatorul informeaz fr ntrziere autoritatea competent;
(b) operatorul ia de ndat msurile necesare pentru a restabili,
n cel mai scurt termen, conformitatea cu condiiile de
autorizare;
(c) autoritatea competent solicit operatorului s ia orice
msuri suplimentare pe care aceasta le consider necesare n
vederea restabilirii conformitii.
n cazul n care nclcarea condiiilor de autorizare reprezint un
pericol imediat pentru sntatea uman sau amenin s aib un
efect nefavorabil semnificativ imediat asupra mediului i atta
timp ct conformitatea nu este restabilit n conformitate cu
primul paragraf literele (b) i (c), funcionarea instalaiei, a insta
laiei de ardere, a instalaiei de incinerare a d eurilor, a instalaiei
de coincinerare a d eurilor sau a unor pri ale acestora este
suspendat.
Articolul 9
Emisiile de gaze cu efect de ser
(1) n cazul n care emisiile de gaze cu efect de ser dintr-o
instalaie sunt specificate n anexa I la Directiva 2003/87/CE n
legtur cu o activitate desf urat n instalaia respectiv, autor
izaia include o valoare limit pentru emisiile directe de astfel de
gaze numai n cazul n care este necesar s se garanteze c nu este
provocat o poluare local semnificativ.
(2) Pentru activitile enumerate n anexa I la Directiva
2003/87/CE, statele membre pot opta s nu impun cerinele pri
vind eficiena energetic pentru unitile de ardere sau pentru alte
uniti care emit dioxid de carbon pe amplasament.

e

e
e
e
a
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/27
(3) Dup caz, autoritile competente modific autorizaia
dup caz.
(4) Alineatele (1)-(3) nu se aplic instalaiilor care sunt excluse
temporar din sistemul de comercializare a cotelor de emisie de
gaze cu efect de ser n cadrul Uniunii n conformitate cu artico
lul 27 din Directiva 2003/87/CE.
CAPITOLUL II
DISPOZIII APLICABILE ACTIVITILOR ENUMERATE N
ANEXA I
Articolul 10
Domeniul de aplicare
Prezentul capitol este aplicabil activitilor enumerate n anexa I
i care ating, dup caz, pragurile de capacitate stabilite n anexa
respectiv.
Articolul 11
Principii generale care reglementeaz obligaiile de baz
ale operatorului
Statele membre trebuie s adopte msurile necesare pentru ca
instalaiile s fie exploatate n conformitate cu urmtoarele
principii:
(a) sunt luate toate msurile adecvate de prevenire a polurii;
(b) sunt aplicate cele mai bune tehnici disponibile;
(c) nu se genereaz nicio poluare semnificativ;
(d) se previne generarea de d euri n conformitate cu Directiva
2008/98/CE;
(e) n cazul n care se genereaz d euri, n ordinea prioritii i
n conformitate cu Directiva 2008/98/CE, acestea sunt pre
gtite pentru a fi reutilizate, reciclate, valorificate sau, dac
acest lucru este imposibil din punct de vedere tehnic i eco
nomic, eliminate, evitndu-se sau reducndu-se orice impact
asupra mediului;
(f) energia este utilizat eficient;
(g) se iau msurile necesare pentru a se preveni accidentele i
pentru a se limita consecinele acestora;
(h) se iau msurile necesare la ncetarea definitiv a activitilor
pentru a se evita riscul de poluare i pentru restabilirea ampla
samentului unde a funcionat respectiva instalaie n starea
satisfctoare definit n conformitate cu articolul 22.
Articolul 12
Solicitrile de autorizare
(1) Statele membre iau msurile necesare pentru a se asigura c
solicitrile de autorizare cuprind o descriere a urmtoarelor:
(a) a instalaiei i a activitilor acesteia;
(b) a materiilor prime i auxiliare, a altor substane i a energiei
utilizate n cadrul instalaiei sau generate de aceasta;
(c) a surselor de emisie din instalaie;
(d) a caracteristicilor amplasamentului instalaiei;
(e) dac este cazul, a raportului privind situaia de referin, n
conformitate cu articolul 22 alineatul (2);
(f) a naturii i a cantitilor emisiilor prognozate a fi emise de
instalaie n fiecare component a mediului, precum i a iden
tificrii efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului;
(g) a tehnologiei propuse i a altor tehnici pentru prevenirea sau,
dac nu este posibil, pentru reducerea emisiilor instalaiei;
(h) a msurilor pentru prevenirea, pregtirea pentru reutilizare,
reciclarea i valorificarea d eurilor generate de instalaie;
(i) a msurilor planificate ulterior pentru a respecta principiile
generale asupra obligaiilor de baz ale operatorului, a cum
sunt prevzute la articolul 11;
(j) a msurilor planificate pentru monitorizarea emisiilor n
mediu;
(k) a principalelor alternative la tehnologia, tehnicile i msurile
propuse, prezentate de solicitant n rezumat.
O solicitare de autorizare cuprinde i un rezumat netehnic al
informaiilor menionate la primul paragraf.
(2) n cazul n care informaiile furnizate n conformitate cu
cerinele prevzute de Directiva 85/337/CEE sau n care un raport
asupra siguranei realizat n conformitate cu Directiva 96/82/CE
sau alte informaii furnizate n conformitate cu cerinele cuprinse
n alte acte legislative ndeplinesc oricare dintre cerinele de la ali
neatul (1), informaiile respective pot fi incluse n solicitarea de
autorizare sau anexate la aceasta.
Articolul 13
Documente de referin BAT i schimbul de informaii
(1) n scopul elaborrii, al revizuirii i, acolo unde este nece
sar, al actualizrii documentelor de referin BAT, Comisia orga
nizeaz un schimb de informaii ntre statele membre, industriile
implicate, organizaiile neguvernamentale care promoveaz pro
tecia mediului i Comisie.


e
e
a a
L 334/28 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010
(2) Schimbul de informaii vizeaz n special:
(a) performanele instalaiilor i ale tehnicilor utilizate n ceea ce
priv te emisiile exprimate, dup caz, ca valori medii pe ter
men scurt i lung, mpreun cu condiiile de referin asoci
ate, consumul i natura materiilor prime, consumul de ap,
utilizarea energiei sau generarea de d euri;
(b) tehnicile utilizate, monitorizarea aferent, efectele dintre
diversele medii, viabilitatea economic i tehnic, precum i
evoluiile acestora;
(c) cele mai bune tehnici disponibile i tehnicile emergente iden
tificate n urma analizrii aspectelor menionate la literele(a)
i (b).
(3) Comisia instituie i convoac n mod periodic un forum
alctuit din reprezentanii statelor membre, industriile implicate i
organizaiile neguvernamentale care promoveaz protecia
mediului.
Comisia trebuie s obin avizul forumului cu privire la modali
tile practice pentru schimbul de informaii i, n special, cu pri
vire la:
(a) regulile de procedur ale forumului;
(b) programul de lucru pentru schimbul de informaii;
(c) ghiduri privind colectarea datelor;
(d) ghiduri privind ntocmirea documentelor de referin BAT i
asigurarea calitii acestora, inclusiv n ceea ce priv te carac
terul adecvat al coninutului i formatului acestora.
Ghidurile menionate la al doilea paragraf literele (c) i (d) in
seama de avizul forumului i sunt adoptate n conformitate cu
procedura de reglementare menionat la articolul75 alineatul(2).
(4) Comisia trebuie s obin i s pun la dispoziia publicu
lui avizul forumului cu privire la coninutul propus al documen
telor de referin BAT i ine seama de acesta n cadrul
procedurilor prevzute la alineatul (5).
(5) Decizii privind concluziile BAT se adopt n conformitate
cu procedura de reglementare menionat la articolul 75
alineatul (2).
(6) Dup adoptarea unei decizii n conformitate cu alinea
tul(5), Comisia pune la dispoziia publicului fr ntrziere docu
mentul de referin BAT i asigur disponibilitatea concluziilor
privind BAT n toate limbile oficiale ale UE.
(7) Pn la adoptarea unei decizii relevante n conformitate cu
alineatul(5), concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile
din documentele de referin BAT adoptate de Comisie anterior
datei prevzute la articolul 83 se aplic n calitate de concluzii
BAT n sensul prezentului capitol, cu excepia articolului 15 ali
neatele (3) i (4).
Articolul 14
Condiiile de autorizare
(1) Statele membre se asigur c autorizaia cuprinde toate
msurile necesare pentru ndeplinirea cerinelor de la articolele11
i 18.
Aceste msuri includ cel puin urmtoarele:
(a) valorile limit de emisie pentru substanele poluante menio
nate n anexa II i pentru alte substane poluante care pot fi
emise de instalaia respectiv n cantiti semnificative,
lundu-se n considerare natura acestora i potenialul lor de
a transfera poluarea dintr-un mediu n altul;
(b) cerinele adecvate pentru protecia solului i a apelor subte
rane, precum i msurile privind monitorizarea i manage
mentul d eurilor generate de instalaie;
(c) cerine adecvate de monitorizare a emisiilor, specificndu-se:
(i) metodologia de msurare, frecvena i procedura de eva
luare; i
(ii) n cazul n care se aplic articolul 15 alineatul (3) lit
era(b), c rezultatele monitorizrii emisiilor sunt dispo
nibile pentru acee i perioad de timp i pentru acele i
condiii de referin ca i cele corespunztoare nive
lurilor de emisii asociate celor mai bune tehnici
disponibile;
(d) obligaia de a furniza autoritii competente cu regularitate i
cel puin o dat pe an:
(i) informaii pe baza rezultatelor monitorizrii emisiilor
menionate la litera (c) i alte date necesare care permit
autoritii competente s verifice conformitatea cu con
diiile de autorizare; i
(ii) n cazul aplicrii articolul 15 alineatul (3) litera (b), un
rezumat al rezultatelor monitorizrii emisiilor, care s
permit comparaia cu nivelurile de emisie asociate celor
mai bune tehnici disponibile;
(e) cerine adecvate de meninere i supraveghere periodic a
msurilor luate pentru prevenirea emisiilor n sol i n apele
subterane n conformitate cu litera (b) i cerine adecvate de
monitorizare periodic a solului i a apelor subterane n ceea
ce priv te substanele periculoase relevante care se pot gsi
pe amplasament, i innd seama de posibilitatea de conta
minare a solului i a apelor subterane de la amplasamentul
instalaiei;
(f) msuri privind unele condiii, altele dect condiiile normale
de funcionare, cum ar fi operaiunile de pornire i de oprire,
scurgerile, defeciunile, opririle temporare i ncetarea defini
tiv a funcionrii;

ee


e

e

e
e

a
a
e

17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/29


(g) dispoziii privind reducerea polurii la mare distan sau
transfrontaliere;
(h) condiii pentru a evalua conformitatea cu valorile limit de
emisie sau o trimitere la cerinele aplicabile specificate n alt
parte.
(2) n sensul alineatului (1) litera (a), valorile limit de emisie
pot fi suplimentate sau nlocuite cu parametri sau cu msuri teh
nice echivalente care asigur un nivel echivalent de protecie a
mediului.
(3) Concluziile BAT servesc drept referin pentru stabilirea
condiiilor de autorizare.
(4) Fr a aduce atingere articolului 18, autoritatea competent
poate stabili condiii mai stricte de autorizare dect cele rezultate
din utilizarea celor mai bune tehnici disponibile, astfel cum sunt
descrise n concluziile BAT. Statele membre pot stabili reguli n
temeiul crora autoritatea competent poate institui astfel de con
diii mai stricte.
(5) n cazul n care autoritatea competent stabil te condiiile
de autorizare pe baza uneia din cele mai bune tehnici disponibile
care nu este descris n niciuna dintre concluziile BAT relevante,
aceasta se asigur c:
(a) tehnica respectiv este stabilit acordnd o atenie deosebit
criteriilor enumerate n anexa III; i
(b) se respect cerinele prevzute la articolul 15.
n cazul n care concluziile BAT prevzute la primul paragraf nu
includ nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici dispo
nibile, autoritatea competent se asigur c tehnica menionat la
primul paragraf garanteaz un nivel de protecie a mediului echi
valent cu cel asigurat de cele mai bune tehnici disponibile prev
zute n concluziile BAT.
(6) n cazul n care o activitate sau un tip de proces de produc
ie desf urat n interiorul unei instalaii nu este acoperit de
niciuna dintre concluziile BAT sau dac aceste concluzii nu iau n
considerare toate efectele poteniale ale activitii sau ale proce
sului asupra mediului, autoritatea competent prevede, dup con
sultarea prealabil a operatorului, condiiile de autorizare pe baza
celor mai bune tehnici disponibile pe care le-a stabilit pentru
activitile sau pentru procesele n cauz, acordnd o atenie deo
sebit criteriilor enumerate n anexa III.
(7) Pentru instalaiile menionate la punctul 6.6 din anexa I,
alineatele (1)-(6) din prezentul articol se aplic fr a aduce atin
gere legislaiei referitoare la bunstarea animalelor.
Articolul 15
Valori limit de emisie, parametri i msuri tehnice
echivalente
(1) Valorile limit de emisie pentru substane poluante se
determin n punctul n care emisiile prsesc instalaia i la deter
minarea acestor valori nu se ia n considerare nicio diluare care
intervine nainte de acest punct.
n ceea ce priv te evacurile indirecte de substane poluante n
ap, se poate lua n considerare efectul unei instalaii de epurare a
apei la determinarea valorilor limit de emisie ale instalaiei n
cauz, cu condiia s fie asigurat un nivel echivalent de protecie
a mediului n ansamblul su i acest fapt s nu conduc la nive
luri mai ridicate de poluare a mediului.
(2) Fr a aduce atingere articolului 18, valorile limit de emi
sie i parametrii i msurile tehnice echivalente menionate la arti
colul 14 alineatele (1) i (2) se vor baza pe cele mai bune tehnici
disponibile, fr a se impune utilizarea unei anumite tehnici sau
tehnologii.
(3) Autoritatea competent stabil te valori limit de emisie
care asigur c, n condiii normale de funcionare, emisiile nu
dep esc nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici dis
ponibile, astfel cum sunt prevzute n deciziile privind concluzi
ile BAT menionate la articolul 13 alineatul (5), prin:
(a) stabilirea unor valori limit de emisie care nu dep esc nive
lurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile.
Aceste valori limit de emisie se exprim pentru acele i peri
oade sau pentru perioade mai scurte, precum i n acele i
condiii de referin ca i nivelurile de emisie asociate celor
mai bune tehnici disponibile; sau
(b) stabilirea unor valori limit de emisie diferite de cele prev
zute la litera(a) n ceea ce priv te valorile, perioadele de timp
i condiiile de referin.
n cazul n care se aplic litera (b), autoritatea competent eva
lueaz rezultatele monitorizrii emisiilor cel puin o dat pe an,
pentru a se asigura c emisiile evacuate n condiii normale de
funcionare nu au dep it nivelurile de emisie asociate celor mai
bune tehnici disponibile.
(4) Prin derogare de la alineatul(3) i fr a aduce atingere arti
colului 18, autoritatea competent poate stabili, n cazuri speci
fice, valori limit de emisie mai puin riguroase. O astfel de
derogare poate fi aplicat numai n cazul n care o evaluare
demonstreaz c atingerea nivelurilor de emisie asociate celor mai
bune tehnici disponibile ar conduce la costuri disproporionat de
mari n comparaie cu beneficiile pentru mediu din cauza:
(a) amplasrii geografice sau a condiiilor locale de mediu ale
instalaiei n cauz; sau
(b) a caracteristicilor tehnice ale instalaiei n cauz.
Autoritatea competent precizeaz n anexa la condiiile de auto
rizare motivele aplicrii primului paragraf, incluznd rezultatul
evalurii i justificarea condiiilor impuse.
Valorile limit de emisie stabilite n conformitate cu dispoziiile
primului paragraf nu dep esc ns valorile limit de emisie sta
bilite n anexele la prezenta directiv, dup caz.
n orice caz, autoritatea competent se asigur c nu se produce
nicio poluare semnificativ i se atinge un nivel ridicat de protec
ie a mediului n ansamblul su.e
e
e
e
e
L 334/30 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010
n temeiul informaiilor furnizate de statele membre n conformi
tate cu articolul72 alineatul(1), n special n ceea ce priv te apli
carea prezentului alineat, Comisia poate evalua i clarifica mai
exact, dac este cazul, prin ghiduri, criteriile care trebuie luate n
considerare pentru aplicarea prezentului alineat.
Autoritatea competent reevalueaz aplicarea primului paragraf
n cadrul reanalizrii condiiilor de autorizare n temeiul articolu
lui 21.
(5) Autoritatea competent poate acorda derogri temporare
de la cerinele alineatelor (2) i (3) din prezentul articol i de la
articolul11 literele(a) i(b) pentru testarea i utilizarea unor teh
nici emergente, pentru o perioad total de cel mult nou luni cu
condiia ca, la expirarea perioadei prevzute, tehnica respectiv s
fie ntrerupt sau emisiile generate de activitatea n cauz s res
pecte cel puin nivelurile de emisie asociate celor mai bune teh
nici disponibile.
Articolul 16
Cerine de monitorizare
(1) Cerinele de monitorizare menionate la articolul14 aline
atul (1) litera (c) se bazeaz, dac este cazul, pe concluziile pri
vind monitorizarea descrise n concluziile BAT.
(2) Frecvena monitorizrii periodice menionate la artico
lul14 alineatul(1) litera(e) se stabil te de ctre autoritatea com
petent n autorizaia acordat fiecrei instalaii sau prin reguli
generale obligatorii.
Fr a aduce atingere primului paragraf, se efectueaz o monito
rizare periodic cel puin o dat la cinci ani pentru apele subte
rane i cel puin o dat la zece ani pentru sol, cu excepia cazului
n care aceast monitorizare se bazeaz pe o evaluare sistematic
a riscului de contaminare.
Articolul 17
Reguli generale obligatorii pentru activitile enumerate n
anexa I
(1) La adoptarea regulilor generale obligatorii, statele membre
asigur o abordare integrat i un nivel ridicat de protecie a
mediului, echivalent celui care poate fi atins prin condiii indivi
duale ale autorizaiei.
(2) Regulile generale obligatorii se bazeaz pe cele mai bune
tehnici disponibile, fr a recomanda utilizarea unei tehnici sau a
unei tehnologii specifice, pentru a asigura conformitatea cu arti
colele 14 i 15.
(3) Statele membre se asigur c regulile generale obligatorii
sunt actualizate pentru a lua n considerare evoluia celor mai
bune tehnici disponibile i pentru a asigura conformitatea cu
articolul 21.
(4) Regulile generale obligatorii adoptate n conformitate cu
alineatele (1)-(3) cuprind o trimitere la prezenta directiv sau sunt
nsoite de o asemenea trimitere la data publicrii lor oficiale.
Articolul 18
Standarde de calitate a mediului
n cazul n care un standard de calitate a mediului implic cerine
mai stricte dect cele care pot fi ndeplinite prin utilizarea celor
mai bune tehnici disponibile, autorizaia include msuri supli
mentare, fr a aduce atingere altor msuri care pot fi luate pen
tru a se respecta standardele de calitate a mediului.
Articolul 19
Evoluia celor mai bune tehnici disponibile
Statele membre se asigur c autoritatea competent urmr te
sau este informat cu privire la evoluia celor mai bune tehnici
disponibile i la publicarea oricror concluzii BAT noi sau actua
lizate i pun la dispoziia publicului interesat informaiile
respective.
Articolul 20
Modificri aduse instalaiilor de ctre operatori
(1) Statele membre iau msurile necesare pentru a se asigura c
operatorul informeaz autoritatea competent cu privire la orice
modificri planificate n ceea ce priv te caracteristicile sau func
ionarea sau o extindere a instalaiei, care pot avea consecine asu
pra mediului. Dup caz, autoritatea competent actualizeaz
autorizaia.
(2) Statele membre adopt msurile necesare pentru a se asi
gura c nicio modificare substanial planificat de ctre operator
nu este efectuat fr acordarea unei autorizaii n conformitate cu
prezenta directiv.
Solicitarea de autorizare i decizia luat de ctre autoritatea com
petent acoper acele pri ale instalaiei i acele detalii menio
nate la articolul12 care pot fi afectate de modificarea substanial.
(3) Orice modificare n ceea ce priv te caracteristicile sau
funcionarea sau o extindere a unei instalaii este considerat sub
stanial atunci cnd o astfel de modificare sau extindere conduce
la atingerea pragurilor de capacitate prevzute n anexa I.
Articolul 21
Reexaminarea i actualizarea condiiilor de autorizare de
ctre autoritatea competent
(1) Statele membre iau msurile necesare pentru a se asigura c
autoritatea competent reexamineaz periodic, n conformitate cu
alineatele (2)-(5), toate condiiile de autorizare i le actualizeaz,
dac acest lucru este necesar pentru a asigura conformarea cu pre
zenta directiv.
(
1
)
e
e

17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/31


(2) La cererea autoritii competente, operatorul prezint toate
informaiile necesare n scopul reexaminrii condiiilor de auto
rizare, inclusiv, n special, rezultatele monitorizrii emisiilor i alte
date care permit efectuarea unei comparaii a funcionrii insta
laiei cu cele mai bune tehnici disponibile descrise n concluziile
BAT aplicabile i cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune
tehnici disponibile.
La reexaminarea condiiilor de autorizare, autoritatea competent
utilizeaz toate informaiile obinute n urma monitorizrii sau a
inspeciilor.
(3) n termen de patru ani de la publicarea deciziilor privind
concluziile BAT adoptate n conformitate cu articolul 13 alinea
tul (5), referitor la activitatea principal a unei instalaii, autori
tatea competent se asigur c:
(a) toate condiiile de autorizare pentru instalaia n cauz sunt
reexaminate i, dac este necesar, actualizate n vederea asi
gurrii conformitii cu prezenta directiv i, n special, cu
articolul 15 alineatele (3) i (4), dup caz;
(b) instalaia este conform cu aceste condiii de autorizare.
n vederea reexaminrii, se iau n considerare toate concluziile
BAT noi sau actualizate, aplicabile instalaiei i adoptate n con
formitate cu articolul 13 alineatul (5) de la data acordrii autori
zaiei sau a ultimei reexaminri a acesteia.
(4) n cazul n care o instalaie nu este vizat n niciuna dintre
concluziile BAT, condiiile de autorizare sunt reexaminate i, dac
este necesar, actualizate acolo unde evoluia celor mai bune teh
nici disponibile permite reducerea considerabil a emisiilor;
(5) Condiiile de autorizare sunt reexaminate i, acolo unde
este necesar, actualizate cel puin n urmtoarele cazuri:
(a) poluarea generat de instalaie este att de semnificativ nct
valorile limit de emisie din autorizaie trebuie s fie revizu
ite sau noi valori limit de emisie trebuie incluse n
autorizaie;
(b) este necesar utilizarea unor alte tehnici din motive de sigu
ran funcional;
(c) atunci cnd este necesar respectarea unui standard nou sau
revizuit de calitate a mediului, n conformitate cu articolul18.
Articolul 22
nchiderea amplasamentului
(1) Fr a aduce atingere Directivei 2000/60/CE, Directivei
2004/35/CE, Directivei 2006/118/CE a Parlamentului European
i a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecia apelor
subterane mpotriva polurii i a deteriorrii
(
1
) JO L 372, 27.12.2006, p. 19.
i dreptului rele
vant al Uniunii privind protecia solului, autoritatea competent
stabil te condiiile de autorizare pentru a asigura respectarea ali
neatelor (3) i(4) din prezentul articol n momentul ncetrii defi
nitive a activitii.
(2) n cazul n care activitatea implic utilizarea, producerea
sau emisia de substane periculoase relevante i innd seama de
posibilitatea de contaminare a solului i a apelor subterane pe
amplasamentul instalaiei, operatorul ntocm te i prezint auto
ritii competente un raport privind situaia de referin nainte de
punerea n funciune a instalaiei sau nainte de actualizarea auto
rizaiei acordate unei instalaii pentru prima dat ulterior datei de
7 ianuarie 2013.
Raportul privind situaia de referin conine informaiile necesare
pentru stabilirea strii de contaminare a solului i a apelor subte
rane, astfel nct s se poat face o comparaie cuantificat cu
starea n momentul ncetrii definitive a activitii prevzut la
alineatul (3).
Raportul privind situaia de referin conine cel puin urm
toarele informaii:
(a) informaii privind utilizarea actual i, dac sunt disponibile,
privind utilizrile din trecut ale amplasamentului;
(b) dac sunt disponibile, informaiile existente privind rezul
tatele msurtorilor solului i apelor subterane care reflect
starea la momentul elaborrii raportului sau, ca alternativ,
rezultatele noilor msurtori ale solului i apelor subterane
avnd n vedere posibilitatea contaminrii solului i apelor
subterane de ctre acele substane periculoase care urmeaz
s fie utilizate, produse sau emise de instalaia n cauz.
n cazul n care informaiile obinute n temeiul altor norme naio
nale sau ale Uniunii ndeplinesc cerinele prezentului alineat,
informaiile respective pot fi incluse sau anexate la raportul pri
vind situaia de referin.
Comisia stabil te ghiduri referitoare la coninutul raportului pri
vind situaia de referin.
(3) La ncetarea definitiv a activitii, operatorul evalueaz
starea de contaminare a solului i a apelor subterane cu substane
periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalaie. n
cazul n care instalaia a provocat o poluare semnificativ a solu
lui sau a apelor subterane cu substane periculoase relevante n
raport cu starea prezentat n raportul privind situaia de referin
menionat la alineatul(2), operatorul ia msurile necesare privind
poluarea astfel nct s readuc amplasamentul n respectiva stare.
n acest scop, se poate ine seama de fezabilitatea tehnic a unor
astfel de msuri.
Fr a aduce atingere primului paragraf, n momentul ncetrii
definitive a activitilor i n cazul n care contaminarea solului i
a apelor subterane pe amplasament prezint un risc semnificativ
pentru sntatea uman sau pentru mediu ca rezultat al activit
ilor autorizate desf urate de ctre operator nainte de prima
actualizare a autorizaiei dup 7ianuarie 2013 i innd seama de
condiiile amplasamentului instalaiei stabilite n conformitate cu
articolul12 alineatul(1) litera(d), operatorul ia msurile necesare
n vederea ndeprtrii, controlului, limitrii sau reducerii substan
elor periculoase relevante, astfel nct amplasamentul, innd
seama de utilizarea sa actual sau de utilizrile viitoare aprobate,
s nu mai prezinte un astfel de risc.

e

e
e
(
1
)

(
2
)
L 334/32 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010
(4) Dac operatorul nu are obligaia de a ntocmi raportul pri
vind situaia de referin menionat la alineatul (2), n momentul
ncetrii definitive a activitilor acesta ia msurile necesare n
vederea ndeprtrii, controlului, limitrii sau reducerii substane
lor periculoase relevante, astfel nct amplasamentul, innd
seama de utilizarea sa actual sau de utilizrile viitoare aprobate,
s nu mai prezinte niciun risc semnificativ pentru sntatea
uman sau pentru mediu din cauza contaminrii solului i a ape
lor subterane ca rezultat al activitilor permise i innd seama de
condiiile amplasamentului instalaiei stabilite n conformitate cu
articolul 12 alineatul (1) litera (d).
Articolul 23
Inspecii de mediu
(1) Statele membre instituie un sistem de inspecii de mediu ale
instalaiilor care s vizeze examinarea ntregii game de efecte rele
vante asupra mediului produse de instalaiile n cauz.
Statele membre se asigur c operatorii acord autoritilor com
petente ntreaga asisten necesar pentru a le da posibilitatea rea
lizrii vizitelor la faa locului, pentru a preleva probe i pentru a
obine orice informaii necesare pentru ndeplinirea obligaiilor ce
decurg din prezenta directiv.
(2) Statele membre se asigur c toate instalaiile fac obiectul
unui plan de inspecii de mediu la nivel naional, regional sau
local i c acest plan este revizuit i, dup caz, actualizat n mod
periodic.
(3) Fiecare plan de inspecii de mediu include urmtoarele
elemente:
(a) o evaluare general a aspectelor de mediu care trebuie luate
n considerare;
(b) zona geografic acoperit de planul de inspecii;
(c) un registru al instalaiilor acoperite de plan;
(d) procedurile de elaborare a programelor pentru inspecii de
mediu de rutin n conformitate cu alineatul (4);
(e) procedurile aplicabile inspeciilor de mediu care nu sunt de
rutin n conformitate cu alineatul (5);
(f) dac este cazul, dispoziii privind cooperarea ntre diverse
autoriti responsabile de efectuarea inspeciilor.
(4) Pe baza planului de inspecii, autoritatea competent ntoc
m te n mod regulat programe pentru inspecii de mediu de
rutin inclusiv frecvena vizitelor la faa locului pentru diversele
tipuri de instalaii.
Intervalul de timp dintre dou vizite la faa locului se stabil te pe
baza unei evaluri sistematice a riscurilor pentru mediu asociate
instalaiilor n cauz i nu dep te un an pentru instalaiile care
prezint cele mai mari riscuri i trei ani pentru instalaiile care pre
zint cele mai reduse riscuri.
Dac n urma unei inspecii s-a constatat nerespectarea condiii
lor de autorizare, se efectueaz o vizit suplimentar la faa locu
lui n termen de ase luni de la respectiva inspecie.
Evaluarea sistematic a riscurilor pentru mediu se realizeaz cel
puin pe baza urmtoarelor criterii:
(a) impactul potenial i impactul concret al instalaiilor n cauz
asupra sntii umane i asupra mediului, innd seama de
nivelurile i de tipurile de emisii, de sensibilitatea mediului
local i de riscul de accidente;
(b) istoricul conformrii cu condiiile de autorizare;
(c) participarea operatorului la sistemul Uniunii de management
de mediu i audit (EMAS), n temeiul regulamentului (CE)
nr. 1221/2009
(
1
) Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European i al
Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntar a
organizaiilor la un sistem comunitar de management de mediu i
audit (EMAS) (JO L 342, 22.12.2009, p. 1).
.
Comisia poate adopta ghiduri privind criteriile referitoare la evalu
area riscurilor pentru mediu.
(5) Inspeciile de mediu care nu sunt de rutin se desf oar cu
scopul de a investiga, n cel mai scurt timp posibil i, dac este
cazul, nainte de acordarea, reexaminarea sau actualizarea unei
autorizaii, plngeri pertinente n materie de mediu, accidente eco
logice grave, incidente grave i cazuri grave de neconformare.
(6) Dup fiecare vizit la faa locului, autoritatea competent
ntocm te un raport n care sunt prezentate constatrile relevante
cu privire la nivelul de conformare a instalaiei la condiiile de
autorizare i concluziile privind eventuala necesitate a unei aci
uni ulterioare.
Raportul este notificat operatorului n cauz n termen de dou
luni de la efectuarea vizitei la faa locului. Autoritatea competent
pune raportul la dispoziia publicului, n conformitate cu Direc
tiva 2003/4/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informaiile des
pre mediu
(
2
) JO L 41, 14.2.2003, p. 26.
, n termen de patru luni de la efectuarea vizitei la
faa locului.
Fr a aduce atingere articolului 8 alineatul (2), autoritatea com
petent se asigur c operatorul ia toate msurile necesare iden
tificate n raport ntr-un interval de timp rezonabil.
e


ee
e
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/33
Articolul 24
Accesul la informaie i participarea publicului la procedura
de autorizare
(1) Statele membre se asigur c publicul interesat beneficiaz
din timp i n mod efectiv de posibilitatea de a participa la urm
toarele proceduri:
(a) acordarea autorizaiilor pentru instalaii noi;
(b) acordarea unei autorizaii pentru orice modificare
substanial;
(c) acordarea sau actualizarea unei autorizaii pentru o instalaie
n cazul creia s-a propus aplicarea articolului 15 alineatul(4);
(d) actualizarea unei autorizaii sau a condiiilor unei autorizaii
pentru o instalaie n conformitate cu articolul 21 alinea
tul (5) litera (a).
Procedura prevzut n anexa IV se aplic unor astfel de
participri.
(2) Dup luarea unei decizii privind acordarea, reexaminarea
sau actualizarea unei autorizaii, autoritatea competent pune la
dispoziia publicului, inclusiv prin intermediul internetului n ceea
ce priv te literele (a), (b) i (f), urmtoarele informaii:
(a) coninutul deciziei, inclusiv o copie a autorizaiei i a oric
ror actualizri ulterioare;
(b) motivele pe care se ntemeiaz decizia;
(c) rezultatele consultrilor organizate nainte de luarea deciziei
i o explicaie a modului n care acestea au fost luate n con
siderare n decizia respectiv;
(d) titlul documentelor de referin BAT relevante pentru insta
laia sau activitatea n cauz;
(e) metoda utilizat pentru determinarea condiiilor de autori
zare menionate la articolul 14, inclusiv a valorilor limit de
emisie, n raport cu cele mai bune tehnici disponibile i cu
nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici
disponibile;
(f) dac s-a acordat o derogare n conformitate cu articolul 15
alineatul(4), motivele specifice ale acordrii acesteia pe baza
criteriilor enunate n alineatul respectiv i a condiiile
impuse.
(3) Autoritatea competent pune, de asemenea, la dispoziia
publicului, inclusiv prin intermediul internetului, cel puin n ceea
ce priv te litera (a), urmtoarele:
(a) informaii relevante cu privire la msurile luate de ctre
operator la ncetarea definitiv a activitilor n conformitate
cu articolul 22;
(b) rezultatele monitorizrii emisiilor, astfel cum sunt prevzute
n temeiul condiiilor de autorizare i deinute de ctre auto
ritile competente.
(4) Alineatele (1), (2) i (3) din prezentul articol se aplic sub
rezerva restriciilor prevzute la articolul4 alineatele (1) i(2) din
Directiva 2003/4/CE.
Articolul 25
Accesul la justiie
(1) Statele membre se asigur, n conformitate cu sistemul leg
islativ intern aplicabil, c membri ai publicului interesat au acces
la o cale de atac n faa unei instane sau a unui alt organism inde
pendent i imparial instituit n conformitate cu legea, prin care
este contestat legalitatea de fond sau de procedur a deciziilor, a
aciunilor sau a omisiunilor care intr sub incidena articolului 24,
atunci cnd este ndeplinit una dintre urmtoarele condiii:
(a) ac tia au un interes suficient;
(b) ac tia invoc nclcarea unui drept, atunci cnd dispoziiile
de procedur administrativ ale unui stat membru impun
aceast condiie preliminar.
(2) Statele membre stabilesc momentul n care pot fi contestate
deciziile, aciunile sau omisiunile.
(3) Statele membre stabilesc ce nseamn interes suficient i
nclcarea unui drept n conformitate cu obiectivul de a acorda
publicului interesat un acces larg la justiie.
n acest sens, interesul oricrei organizaii neguvernamentale care
promoveaz protecia mediului i ndeplin te cerinele dreptului
naional este considerat suficient n sensul alineatului (1) litera(a).
Se consider c aceste organizaii au drepturi care pot fi nclcate
n sensul alineatului (1) litera (b).
(4) Alineatele (1), (2) i (3) nu exclud posibilitatea unei ci de
atac prealabile n faa unei autoriti administrative i nu aduc
atingere obligaiei de a epuiza toate cile de atac administrative
nainte de a iniia o cale de atac judiciar, atunci cnd legislaia
intern prevede aceast obligaie.
Orice astfel de procedur trebuie s fie corect, echitabil, rapid
i cu un cost care s nu fie prohibitiv.
(5) Statele membre se asigur c informaiile practice privind
accesul la cile de atac administrative i judiciare sunt puse la dis
poziia publicului.e
e


eo
a
e
e
e
e
o
o
L 334/34 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010
Articolul 26
Efecte transfrontaliere
(1) n cazul n care un stat membru are cun tin de faptul c
este posibil ca funcionarea unei instalaii s aib efecte negative
semnificative asupra mediului din alt stat membru sau n cazul n
care un stat membru care este posibil s fie afectat n mod sem
nificativ solicit acest lucru, statul membru pe al crui teritoriu a
fost depus solicitarea de acordare a autorizaiei n conformitate
cu articolul 4 sau cu articolul 20 alineatul (2) transmite celuilalt
stat membru orice informaii care trebuie furnizate sau puse la
dispoziie n conformitate cu anexaIV n acel i timp n care aces
tea sunt puse la dispoziia publicului.
Aceste informaii servesc drept baz a oricrei consultri necesare
n cadrul relaiilor bilaterale dintre cele dou state membre n con
diii de reciprocitate i echivalen.
(2) n cadrul relaiilor bilaterale, statele membre se asigur c,
n cazurile menionate la alineatul(1), solicitrile sunt puse la dis
poziia publicului din statul membru care ar putea fi afectat cu
suficient timp nainte, astfel nct acesta s poat face observaii
nainte ca autoritatea competent s adopte decizia.
(3) Rezultatele oricror consultri n conformitate cu alinea
tele (1) i (2) sunt luate n considerare de ctre autoritatea com
petent la luarea unei decizii cu privire la solicitarea de autorizare.
(4) Autoritatea competent informeaz orice stat membru care
a fost consultat n conformitate cu alineatul (1) asupra deciziei
adoptate cu privire la solicitarea de autorizare i i transmite infor
maiile menionate la articolul24 alineatul(2). Statul membru n
cauz ia msurile necesare pentru a asigura punerea informaiilor
respective la dispoziia publicului interesat de pe teritoriul su.
Articolul 27
Tehnici emergente
(1) Dup caz, statele membre ncurajeaz dezvoltarea i apli
carea tehnicilor emergente, n special a acelor tehnici emergente
identificate n documentele de referin BAT.
(2) Comisia stabil te ghiduri care s sprijine statele membre n
ncurajarea dezvoltrii i aplicrii tehnicilor emergente menio
nate la alineatul (1).
CAPITOLUL III
DISPOZIII SPECIALE PENTRU INSTALAIILE DE ARDERE
Articolul 28
Domeniul de aplicare
Prezentul capitol se aplic instalaiilor de ardere, a cror putere
termic instalat total este mai mare sau egal cu 50 MW, indi
ferent de tipul de combustibil utilizat.
Acest capitol nu se aplic urmtoarelor instalaii de ardere:
(a) instalaii n care produsele de ardere sunt utilizate pentru
nclzirea direct, uscarea sau orice alt tratament al obiecte
lor sau al materialelor;
(b) instalaii post-ardere proiectate pentru a purifica gazele rezi
duale prin ardere i care nu sunt exploatate ca instalaii de
ardere independente;
(c) instalaii pentru regenerarea catalizatorilor pentru cracarea
catalitic;
(d) instalaii pentru conversia hidrogenului sulfurat n sulf;
(e) reactoare folosite n industria chimic;
(f) cuptoare de prenclzire a cocsului;
(g) caupere;
(h) orice dispozitiv tehnic care se folos te la propulsia unui
vehicul, a unei nave sau aeronave;
(i) turbine cu gaz i motoare cu gaz folosite pe platformele
maritime;
(j) instalaii care utilizeaz drept combustibil orice d euri solide
sau lichide cu excepia d eurilor menionate la articolul 3
punctul 31 litera (b).
Articolul 29
Reguli de agregare
(1) n cazul n care gazele reziduale de la dou sau mai multe
instalaii de ardere sunt evacuate printr-un c comun, ansamblul
format de aceste instalaii se consider drept o singur instalaie
de ardere, iar pentru calcularea puterii termice instalate totale
capacitile acestora se nsumeaz.
(2) n cazul n care dou sau mai multe instalaii de ardere care
au fost autorizate pentru prima oar la 1 iulie 1987 sau dup
aceast dat, sau ai cror operatori au depus o solicitare complet
de autorizare la data respectiv sau ulterior sunt dispuse astfel
nct, avnd n vedere factorii de ordin tehnic i economic, gazele
reziduale produse de acestea pot fi, conform opiniei autoritii
competente, evacuate printr-un c comun, ansamblul format de
aceste instalaii se consider ca o singur instalaie de ardere, iar
capacitile acestora se nsumeaz pentru calcularea puterii ter
mice instalate totale.
(3) Pentru calcularea puterii termice instalate totale a unei
combinaii de instalaii de ardere menionate la alineatele (1) i(2),
instalaiile de ardere individuale cu o putere termic instalat mai
mic de 15 MW nu sunt luate n considerare.
o

o
e
a

e
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/35
Articolul 30
Valori limit de emisie
(1) Gazele reziduale din instalaiile de ardere se evacueaz n
mod controlat printr-un c care conine una sau mai multe
evacuri i a crui nlime este calculat astfel nct s se prote
jeze sntatea uman i mediul.
(2) Toate autorizaiile acordate instalaiilor care cuprind insta
laii de ardere crora li s-a acordat o autorizaie nainte de 7ianu
arie 2013 sau ai cror operatori au depus o solicitare complet de
autorizare nainte de data respectiv, cu condiia ca astfel de insta
laii s fie puse n funciune cel trziu la 7 ianuarie 2014, includ
condiii care au drept obiectiv garantarea faptului c emisiile n
aer provenind de la aceste instalaii nu dep esc valorile limit de
emisie prevzute n anexa V partea 1.
Toate autorizaiile acordate instalaiilor care cuprind instalaii de
ardere crora li s-a acordat o derogare n conformitate cu artico
lul 4 alineatul (4) din Directiva 2001/80/CE i care sunt puse n
funciune dup 1ianuarie 2016, includ condiii care s garanteze
faptul c emisiile n aer provenind de la aceste instalaii nu dep
esc valorile limit de emisie prevzute n anexa V partea 2.
(3) Toate autorizaiile acordate instalaiilor care cuprind insta
laii de ardere care nu intr sub incidena alineatului (2) includ
condiii prin care s se asigure c emisiile n aer provenind de la
aceste instalaii nu dep esc valorile limit de emisie prevzute n
anexa V partea 2.
(4) Valorile limit de emisie prevzute n anexaV prile 1 i2,
precum i ratele minime de desulfurare prevzute n partea 5 din
respectiva anex, se aplic emisiilor fiecrui c comun n funcie
de puterea termic instalat total a ntregii instalaii de ardere. n
cazul n care anexa V prevede c valorile limit de emisie se pot
aplica unei pri a instalaiei de ardere care are un numr limitat
de ore de funcionare, valorile limit respective se aplic emisiilor
prii respective a instalaiei, dar sunt stabilite n funcie de pute
rea termic instalat total a ntregii instalaii de ardere.
(5) Autoritatea competent poate acorda o derogare, pentru o
durat de maximum ase luni, de la obligaia de a respecta valo
rile limit de emisie prevzute la alineatele (2) i (3) pentru diox
idul de sulf n cazul unei instalaii de ardere care folos te de
obicei combustibil cu coninut redus de sulf n acest scop, dac
operatorul nu poate s respecte acele valori limit de emisie din
cauza unei ntreruperi a aprovizionrii cu combustibil cu coni
nut redus de sulf ca urmare a unei penurii considerabile.
Statele membre informeaz de ndat Comisia n legtur cu orice
derogare acordat n conformitate cu primul paragraf.
(6) Autoritatea competent poate acorda o derogare de la obli
gaia de a respecta valorile limit de emisie prevzute la alineatele
(2) i (3) n cazurile n care o instalaie de ardere care folos te
numai combustibil gazos trebuie s recurg, n mod excepional,
la utilizarea altor combustibili din cauza unei ntreruperi ne t
eptate a aprovizionrii cu gaz i, prin urmare, ar trebui s fie
dotat cu un sistem de purificare a gazelor reziduale. Perioada
pentru care se acord o astfel de derogare nu poate dep i zece
zile, cu excepia cazului n care exist o necesitate imperioas de
a menine alimentarea cu energie.
Operatorul informeaz de ndat autoritatea competent cu pri
vire la fiecare caz specific menionat la primul paragraf.
Statele membre informeaz de ndat Comisia cu privire la orice
derogare acordat n conformitate cu primul paragraf.
(7) Atunci cnd o instalaie de ardere este extins, valorile
limit de emisie, specificate n anexa V partea 2, se aplic prii
extinse a instalaiei afectate de modificare i este stabilit n func
ie de puterea termic instalat total a ntregii instalaii de ardere.
n cazul modificrii unei instalaii de ardere, modificare care poate
avea consecine asupra mediului i care afecteaz o parte a insta
laiei cu o putere termic instalat de cel puin 50 MW, valorile
limit de emisie prevzute n anexa V partea 2 se aplic prii
instalaiei care a fost modificat, n funcie de puterea termic
instalat total a ntregii instalaii de ardere.
(8) Valorile limit de emisie prevzute n anexaV prile 1 i2
nu se aplic urmtoarelor instalaii de ardere:
(a) motoarelor diesel;
(b) cazanelor de recuperare din cadrul instalaiilor de fabricare a
celulozei.
(9) Pe baza celor mai bune tehnici disponibile, Comisia reana
lizeaz necesitatea stabilirii unor valori limit de emisie la nivelul
Uniunii, precum i a modificrii valorilor limit de emisie prev
zute n anexa V, pentru urmtoarele instalaii de ardere:
(a) instalaiile de ardere menionate la alineatul (8);
(b) instalaiile de ardere din cadrul rafinriilor care folosesc rezi
duurile de distilare i conversie de la rafinarea ieiului brut
pentru propriul consum, independent sau mpreun cu ali
combustibili, innd seama de specificul sistemelor energe
tice ale rafinriilor;
(c) instalaiile de ardere care utilizeaz gaze, altele dect gazul
natural;
(d) instalaiile de ardere din cadrul instalaiilor chimice care folo
sesc reziduurile lichide din producie drept combustibil
necomercial pentru consumul propriu.
Pn la 31 decembrie 2013, Comisia raporteaz rezultatele aces
tei revizuiri Parlamentului European i Consiliului mpreun cu o
propunere legislativ, dac este cazul.
Articolul 31
Rata de desulfurare
(1) n cazul instalaiilor de ardere care utilizeaz combustibil
solid indigen i care nu pot respecta valorile limit de emisie n
ceea ce priv te dioxidul de sulf prevzute la articolul 30 alinea
tele (2) i(3) din cauza caracteristicilor acestui combustibil, statele
membre pot aplica, n locul respectivelor valori limit de emisie,
ratele minime de desulfurare prevzute n anexa V partea 5, n
conformitate cu normele de conformitate prevzute n partea 6 a
anexei respective i n urma validrii de ctre autoritatea compe
tent a raportului tehnic menionat la articolul 72 alineatul (4)
litera (a).


ee
e
e
e e
e

e
L 334/36 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010
(2) n cazul instalaiilor de ardere care utilizeaz combustibil
solid indigen, care coincinereaz d euri i care nu pot respecta
valorile C
procedeu
n ceea ce priv te dioxidul de sulf prevzute n
anexa VI partea 4 punctul 3.1 sau 3.2 din cauza caracteristicilor
combustibilului solid indigen, statele membre pot aplica, alterna
tiv, ratele minime de desulfurare prevzute n anexa V partea 5,
n conformitate cu normele de conformitate prevzute n partea
6 a anexei respective. n cazul n care statele membre aleg s aplice
prezentul paragraf, valoarea C
d
euri menionat n anexaVI partea
4 punctul 1 este egal cu 0mg/Nm

.
(3) Pn la 31 decembrie 2019, Comisia evalueaz posibilita
tea aplicrii ratelor minime de desulfurare prevzute n anexa V
partea 5, innd seama n mod deosebit de cele mai bune tehnici
disponibile i de beneficiile generate de reducerea emisiilor de
SO
2
.
Articolul 32
Planul naional de tranziie
(1) n perioada 1 ianuarie 2016-30 iunie 2020, statele mem
bre pot elabora i pune n aplicare un plan naional de tranziie
aplicabil instalaiilor de ardere crora li s-a acordat prima autori
zaie nainte de 27noiembrie 2002, sau ai cror operatori au pre
zentat o solicitare complet de autorizare nainte de aceast dat,
cu condiia ca instalaia s fi intrat n exploatare cel trziu la
27 noiembrie 2003. Pentru fiecare instalaie de ardere care face
obiectul planului naional, acesta precizeaz emisiile pentru cel
puin unul dintre urmtorii poluani: oxizi de azot, dioxid de sulf
i pulberi. Pentru turbinele cu gaz, planul precizeaz numai emi
siile de oxizi de azot.
Planul naional de tranziie nu include niciuna din urmtoarele
instalaii de ardere:
(a) cele crora li se aplic articolul 33 alineatul (1);
(b) cele din cadrul rafinriilor care utilizeaz gaze cu putere
caloric redus rezultate din gazeificarea reziduurilor de la
rafinare, sau a reziduurilor de distilare i conversie de la
rafinarea ieiului brut pentru propriul consum, independent
sau mpreun cu ali combustibili;
(c) cele crora li se aplic articolul 35;
(d) cele crora li s-a acordat o derogare n conformitate cu arti
colul 4 alineatul (4) din Directiva 2001/80/CE.
(2) Instalaiile de ardere care fac obiectul planului pot fi excep
tate de la respectarea valorilor limit de emisie prevzute la arti
colul 30 alineatul (2) pentru poluanii care fac obiectul planului
sau, dup caz, a ratelor de desulfurare prevzute la articolul 31.
Valorile limit de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot i pul
beri prevzute n autorizaia instalaiei de ardere, aplicabile la
31 decembrie 2015, n temeiul ndeosebi al dispoziiilor Directi
velor 2001/80/CE i 2008/1/CE, sunt cel puin meninute.
Instalaiile de ardere cu o putere termic instalat total de peste
500 MW care utilizeaz combustibili solizi, crora li s-a acordat
prima autorizaie dup 1 iulie 1987, respect valorile limit de
emisie pentru oxizi de azot prevzute n anexa V partea 1.
(3) Pentru fiecare poluant pe care l reglementeaz, planul
naional de tranziie stabil te un plafon care defin te totalul
maxim anual al emisiilor pentru toate instalaiile care fac obiectul
planului pe baza puterii termice instalate totale a fiecrei instalaii
la 31 decembrie 2010, a numrului anual real de ore de funcio
nare i a combustibilului utilizat de aceasta, pentru care se va face
o medie pe ultimii zece ani de funcionare, i anume pn n 2010
inclusiv.
Plafonul pentru anul 2016 se calculeaz pe baza valorilor limit
de emisie relevante prevzute n anexele III-VII la Directiva
2001/80/CE sau dup caz, pe baza ratelor de desulfurare prev
zute n anexa III la Directiva 2001/80/CE. n cazul turbinelor cu
gaz, se utilizeaz valorile limit de emisie pentru oxizi de azot sta
bilite pentru astfel de instalaii n anexa VI partea B la Directiva
2001/80/CE. Plafoanele pentru anii 2019 i2020 se calculeaz pe
baza valorilor limit de emisie relevante prevzute n anexa V
partea 1 din prezenta directiv sau, dup caz, a ratelor de des
ulfurare relevante prevzute n anexa V partea 5 din prezenta
directiv. Plafoanele pentru anii 2017 i 2018 se stabilesc astfel
nct s se asigure o descr tere liniar a plafoanelor ntre anii
2016 i 2019.
Situaia n care o instalaie inclus n planul naional de tranziie
i nceteaz activitatea sau nu se mai ncadreaz n domeniul de
aplicare al capitolului III nu are drept rezultat o cr tere a emisi
ilor anuale totale pentru celelalte instalaii care fac n continuare
obiectul planului naional.
(4) Planul naional de tranziie prevede, de asemenea, dispozi
ii privind monitorizarea i raportarea, care respect msurile de
punere n aplicare stabilite n conformitate cu articolul 41 lit
era(b), precum i msurile prevzute pentru fiecare instalaie pen
tru a asigura respectarea la timp a valorilor limit de emisie care
se vor aplica dup 1 iulie 2020.
(5) Statele membre transmit Comisiei, pn la 1ianuarie 2013,
planurile lor naionale de tranziie.
Comisia evalueaz planurile i n cazul n care Comisia nu ridic
nicio obiecie n termen de 12 luni de la data primirii unui plan,
statul membru n cauz consider c acesta a fost acceptat.
n cazul n care Comisia consider c un plan nu este n confor
mitate cu msurile de punere n aplicare stabilite n conformitate
cu articolul 41 litera (b), aceasta informeaz statul membru n
cauz cu privire la faptul c planul su naional nu poate fi accep
tat. Pentru evaluarea unei noi versiuni a unui plan pe care un stat
membru l comunic Comisiei, perioada de timp menionat la
paragraful al doilea este de ase luni.
(6) Statele membre informeaz Comisia cu privire la orice
modificri ulterioare ale planului naional.
r
e
u
u
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/37
Articolul 33
Derogarea pentru durata de via limitat
(1) n perioada 1ianuarie 2016-31decembrie 2023, instalai
ile de ardere pot fi scutite de respectarea valorilor limit de emisie
prevzute la articolul 30 alineatul (2) i a ratelor de desulfurare
prevzute la articolul 31, dup caz, precum i de obligaia inclu
derii acestora n planul naional de tranziie menionat la artico
lul 32, dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
(a) operatorul instalaiei de ardere se angajeaz, printr-o decla
raie scris transmis autoritii competente pn la 1 ianu
arie 2014, s nu menin n funciune instalaia mai mult de
17500 de ore de funcionare ncepnd cu 1ianuarie 2016 i
pn la 31 decembrie 2023;
(b) operatorul are obligaia de a transmite anual autoritii com
petente o eviden a numrului de ore de funcionare nre
gistrate ncepnd cu 1 ianuarie 2016;
(c) valorile limit de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot
i pulberi, prevzute n autorizaia acordat instalaiei de
ardere, aplicabile la 31decembrie 2015, n special n temeiul
Directivelor 2001/80/CE i 2008/1/CE, rmn valabile cel
puin pn la sf itul duratei operaionale a instalaiei de
ardere. Instalaiile de ardere cu o putere termic instalat
total de peste 500 MW care utilizeaz combustibili solizi,
crora li s-a acordat prima autorizaie dup 1iulie 1987, res
pect valorile limit de emisie pentru oxizi de azot prevzute
n anexa V partea 1; i
(d) instalaiei de ardere s nu i se fi acordat o derogare n con
formitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva
2001/80/CE.
(2) Statele membre transmit Comisiei, pn cel trziu la 1ianu
arie 2016, o list a tuturor instalaiilor de ardere care intr sub
incidena alineatului (1), inclusiv puterea lor instalat total, tipu
rile de combustibil utilizat i valorile limit de emisie aplicabile
pentru dioxid de sulf, oxizi de azot i pulberi. n ceea ce priv te
instalaiile care intr sub incidena alineatului (1), statele membre
transmit anual Comisiei o eviden a numrului de ore de func
ionare nregistrate ncepnd cu 1 ianuarie 2016.
(3) n cazul unei instalaii de ardere care, la 6 ianuarie 2011,
face parte dintr-un sistem izolat mic i produce, la data respec
tiv, cel puin 35% din energia electric furnizat n cadrul reelei
n cauz i care, din cauza caracteristicilor sale tehnice, nu este n
msur s respecte valorile limit de emisie prevzute la artico
lul30 alineatul(2), numrul de ore de funcionare prevzut la ali
neatul(1) litera(a) din prezentul articol este de 18000, ncepnd
cu 1 ianuarie 2020 i pn la 31 decembrie 2023, iar data pre
vzut la alineatul(1) litera(b) i la alineatul(2) din prezentul arti
col este 1 ianuarie 2020.
(4) n cazul unei instalaii de ardere cu o putere termic insta
lat total de peste 1500 MW care a fost pus n funciune na
inte de 31 decembrie 1986 i care utilizeaz combustibili solizi
indigeni cu o putere calorific net de cel mult 5800 kJ/kg, cu o
umiditate mai mare de 45% n greutate, cu un coninut combi
nat de umiditate i cen mai mare de 60% n greutate i cu un
coninut de oxid de calciu n cen mai mare de 10%, numrul
de ore de funcionare prevzut la alineatul (1) litera (a) este de
32000.
Articolul 34
Sisteme izolate mici
(1) Pn la 31 decembrie 2019, instalaiile de ardere care la
6 ianuarie 2011 fceau parte din sisteme izolate mici, pot fi
exceptate de la respectarea valorilor limit de emisie prevzute la
articolul 30 alineatul (2) i a ratelor de desulfurare prevzute la
articolul 31, dup caz. Pn la 31 decembrie 2019, rmn apli
cabile cel puin valorile limit de emisie prevzute n autorizaiile
acestor instalaii de ardere, n special n temeiul dispoziiilor
Directivelor 2001/80/CE i 2008/1/CE.
(2) Instalaiile de ardere cu o putere termic instalat total de
peste 500 MW care utilizeaz combustibili solizi, crora li s-a
acordat prima autorizaie dup 1 iulie 1987, respect valorile
limit de emisie pentru oxizi de azot prevzute n anexaV partea
1.
(3) n cazul n care un stat membru are pe teritoriul su insta
laii de ardere care intr sub incidena prezentului capitol i care
fac parte dintr-un sistem izolat mic, statul membru respectiv
comunic Comisiei nainte de 7 ianuarie 2013 o list a instalai
ilor de ardere respective, consumul total anual de energie al siste
mului izolat mic i cantitatea de energie obinut prin
interconectarea cu alte sisteme.
Articolul 35
Centralele termice de cartier
(1) Pn la 31 decembrie 2022, o instalaie de ardere poate fi
exceptat de la respectarea valorilor limit de emisie menionate
la articolul 30 alineatul (2) i a ratelor de desulfurare menionate
la articolul 31, dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
(a) puterea termic instalat total a instalaiei de ardere nu este
mai mare de 200 MW;
(b) instalaiei i s-a acordat prima autorizaie nainte de 27noiem
brie 2002 sau operatorul instalaiei respective a prezentat o
solicitare complet de autorizare naintea acestei date, cu
condiia ca instalaia s fi fost pus n funciune cel trziu la
27 noiembrie 2003;
(c) cel puin 50% din producia util de energie termic, ca
medie mobil pe o perioad de cinci ani, este distribuit sub
form de aburi sau ap cald unei reele publice de nclzire
urban; i
(d) valorile limit de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot
i pulberi prevzute n autorizaia acesteia, aplicabile la
31 decembrie 2015, n temeiul ndeosebi al dispoziiilor
Directivelor 2001/80/CE i 2008/1/CE, sunt cel puin men
inute pn la 31 decembrie 2022.


(
1
)
e
n

e
L 334/38 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010
(2) Fiecare stat membru comunic Comisiei, cel trziu la
1 ianuarie 2016, o list a tuturor instalaiilor de ardere crora li
se aplic alineatul (1), inclusiv puterea termic instalat total,
tipurile de combustibil utilizat i valorile limit de emisie aplica
bile pentru dioxid de sulf, oxizi de azot i pulberi. n plus, pentru
fiecare instalaie de ardere creia i se aplic alineatul(1) i pe par
cursul perioadei menionate la alineatul respectiv, statele membre
informeaz anual Comisia cu privire la proporia energiei termice
utile produs de fiecare instalaie, distribuit sub form de aburi
sau ap cald unei reele publice de nclzire urban, exprimat ca
medie mobil aferent ultimilor cinci ani.
Articolul 36
Stocarea geologic a dioxidului de carbon
(1) Statele membre se asigur c operatorii tuturor instalaiilor
de ardere cu o putere electric nominal de cel puin 300 mega
wai pentru care autorizaia iniial de construcie sau, n absena
unei astfel de proceduri, autorizaia iniial de funcionare a fost
acordat dup intrarea n vigoare a Directivei 2009/31/CE a Par
lamentului European i a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind
stocarea geologic a dioxidului de carbon
(
1
) JO L 140, 5.6.2009, p. 114.
, au evaluat dac sunt
ndeplinite urmtoarele condiii:
(a) sunt disponibile situri de stocare adecvate;
(b) echipamentele de transport sunt fezabile din punct de vedere
tehnic i economic;
(c) adaptarea ulterioar n vederea captrii de dioxid de carbon
este fezabil din punct de vedere tehnic i economic.
(2) Dac condiiile prevzute la alineatul (1) sunt ndeplinite,
autoritatea competent se asigur c este rezervat un spaiu adec
vat pe amplasamentul instalaiei pentru echipamentul necesar
captrii i comprimrii dioxidului de carbon. Autoritatea compe
tent stabil te dac condiiile sunt ndeplinite, pe baza evalurii
menionate la alineatul(1) i pe baza altor informaii disponibile,
ndeosebi n ceea ce priv te protecia mediului i sntatea
uman.
Articolul 37
Funcionarea necorespunztoare sau defeciuni ale
echipamentului de reducere a emisiilor
(1) Statele membre se asigur c autorizaiile prevd proce
durile referitoare la funcionarea necorespunztoare sau la defec
iuni ale echipamentului de reducere a emisiilor.
(2) n cazul unei defeciuni, autoritatea competent i solicit
operatorului s reduc sau s opreasc funcionarea, dac nu
poate fi reluat funcionarea normal n termen de 24 de ore, sau
s exploateze instalaia folosind combustibili puin poluani.
Operatorul tiineaz autoritatea competent n termen de 48
de ore de la funcionarea necorespunztoare sau de la defectarea
echipamentului de reducere a emisiilor.
Durata cumulat a funcionrii fr echipament de reducere a
emisiilor nu poate dep i 120 de ore pe parcursul oricrei peri
oade de 12 luni.
Autoritatea competent poate acorda o derogare de la termenele
limit prevzute la primul i la al treilea paragraf n unul dintre
cazurile urmtoare:
(a) exist o nevoie stringent de a menine alimentarea cu
energie;
(b) instalaia de ardere cu defeciuni ar fi nlocuit pe o perioad
limitat de timp de o alt instalaie, fapt care ar conduce la o
cr tere total a emisiilor.
Articolul 38
Monitorizarea emisiilor n aer
(1) Statele membre se asigur c monitorizarea substanelor
poluante din atmosfer se desf oar n conformitate cu anexa V
partea 3.
(2) Instalarea i funcionarea echipamentului automatizat de
monitorizare fac obiectul controlului i testelor anuale de supra
veghere prevzute n anexa V partea 3.
(3) Autoritatea competent stabil te localizarea punctelor de
prelevare sau msurare care trebuie utilizate pentru monitoriza
rea emisiilor.
(4) Toate rezultatele monitorizrii sunt nregistrate, procesate
i prezentate astfel nct s permit autoritii competente s veri
fice dac sunt respectate condiiile de funcionare i valorile limit
de emisie incluse n autorizaie.
Articolul 39
Respectarea valorilor limit de emisie
Valorile limit de emisie n aer se consider respectate n cazul n
care condiiile prevzute n anexa V partea 4 sunt ndeplinite.
Articolul 40
Instalaii de ardere cu combustibil multiplu
(1) n cazul unei instalaii de ardere cu combustibil multiplu,
care utilizeaz simultan dou sau mai multe tipuri de combusti
bil, autoritile competente stabilesc valorile limit de emisie res
pectnd etapele urmtoare:
(a) adoptarea valorii limit de emisie relevante pentru fiecare
combustibil i poluant n parte, n funcie de puterea termic
instalat total a ntregii instalaii de ardere, n conformitate
cu anexa V prile 1 i 2;
(b) determinarea valorilor limit de emisie ponderate la combus
tibil, care sunt obinute prin nmulirea valorii limit indivi
duale de emisie menionate la litera (a) cu puterea termic
pentru fiecare combustibil n parte i mprirea rezultatului
nmulirii la suma puterilor termice ale tuturor
combustibililor;
(c) agregarea valorilor limit de emisie ponderate la combustibil.ee


E
E
e
e
e
e
e
e
e
o
e
e
e
e
e
(
1
)
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/39
(2) n cazul instalaiilor de ardere cu combustibil multiplu care
fac obiectul articolului 30 alineatul (2) care utilizeaz reziduurile
de distilare i conversie de la rafinarea ieiului brut pentru pro
priul consum, independent sau mpreun cu ali combustibili, pot
fi aplicate urmtoarele valori limit de emisie n locul valorilor
limit de emisie stabilite n conformitate cu alineatul (1):
(a) dac n cursul funcionrii instalaiei de ardere proporia
combustibilului determinant n raport cu suma puterilor ter
mice produse de toi combustibilii este mai mare sau egal cu
50%, valoarea limit de emisie prevzut n anexa V partea
1 pentru combustibilul determinant;
(b) dac proporia combustibilului determinant n raport cu
suma puterilor termice produse de toi combustibilii este mai
mic de 50%, valoarea limit de emisie determinat n con
formitate cu urmtoarele etape:
(i) se iau valorile limit de emisie prevzute n anexa V
partea 1 pentru fiecare combustibil utilizat, corespunz
toare puterii termice instalate totale a instalaiei de
ardere;
(ii) se calculeaz valoarea limit de emisie a combustibilului
determinant prin nmulirea cu doi a valorii limit de
emisie stabilit pentru combustibilul respectiv n confor
mitate cu punctul (i) i prin scderea din acest produs a
valorii limit de emisie a combustibilului utilizat cu cea
mai sczut valoare limit de emisie, astfel cum s-a sta
bilit n anexaV partea 1, corespunztoare puterii termice
instalate totale a instalaiei de ardere;
(iii) se determin valorile limit de emisie ponderate ale com
bustibilului pentru fiecare combustibil utilizat, prin
nmulirea valorii limit de emisie determinate la punc
tele (i) i (ii) cu puterea termic a combustibilului n
cauz i prin mprirea produsului respectivei nmuliri
la suma puterilor termice produse de toi combustibilii;
(iv) se agreg valorile limit de emisie ponderate ale combus
tibililor determinate la punctul (iii).
(3) n cazul instalaiilor de ardere cu combustibil multiplu care
fac obiectul articolului 30 alineatul (2) care utilizeaz reziduurile
de distilare i conversie de la rafinarea ieiului brut pentru pro
priul consum, independent sau mpreun cu ali combustibili,
valorile limit de emisie medii pentru dioxid de sulf prevzute n
anexaV partea 7 pot fi aplicate n locul valorilor limit de emisie
stabilite n conformitate cu alineatele (1) sau (2) din prezentul
articol.
Articolul 41
Msuri de punere n aplicare
Se stabilesc msuri de punere n aplicare privind:
(a) stabilirea perioadelor de punere n funciune i de nchidere
menionate la articolul 3 punctul 27 i n anexa V partea 4
punctul 1; i
(b) planurile naionale de tranziie menionate la articolul 32 i,
ndeosebi, fixarea plafoanelor de emisie i monitorizarea i
raportarea aferente.
Msurile respective de punere n aplicare se adopt n conformi
tate cu procedura de reglementare menionat la articolul 75 ali
neatul (2). Comisia face propuneri adecvate cel trziu la 7 iulie
2011.
CAPITOLUL IV
DISPOZIII SPECIALE PRIVIND INSTALAIILE DE
INCINERARE A D EURILOR I INSTALAIILE DE
COINCINERARE A D EURILOR
Articolul 42
Domeniul de aplicare
(1) Prezentul capitol se aplic instalaiilor de incinerare a d e
urilor i instalaiilor de coincinerare a d eurilor care incinereaz
sau coincinereaz d euri solide sau lichide.
Prezentul capitol nu se aplic instalaiilor de gazeificare sau
piroliz, dac gazele rezultate n urma acestui tratament termic al
d eurilor sunt purificate n asemenea msur nct nu mai con
stituie d euri nainte de incinerare i nu mai pot genera emisii
mai ridicate dect cele care rezult din arderea gazului natural.
n sensul prezentului capitol, instalaiile de incinerare a d eurilor
i instalaiile de coincinerare a d eurilor includ toate liniile de
incinerare sau de coincinerare, instalaiile de recepie, de stocare
i de tratare prealabil a d eurilor existente pe amplasament;
sistemele de alimentare cu d euri, combustibil i aer; cazanele;
instalaiile de tratare a gazelor reziduale; instalaiile de tratare sau
de stocare pe amplasament a reziduurilor i a apelor uzate;
c urile de fum; aparatele i sistemele de comand a operaiuni
lor de incinerare sau coincinerare, de nregistrare i monitorizare
a condiiilor de incinerare sau coincinerare.
Dac pentru tratamentul termic al d eurilor se aplic alte pro
cese dect oxidarea, cum ar fi piroliza, gazeificarea sau procesul
cu plasm, instalaia de incinerare a d eurilor sau instalaia de
coincinerare a d eurilor include att procesul de tratament ter
mic, ct i procesul de incinerare ulterior.
n cazul n care coincinerarea d eurilor are loc astfel nct obiec
tivul esenial al instalaiei nu este producerea de energie sau de
produse materiale, ci mai degrab aplicarea tratarea termic a
d eurilor, instalaia trebuie considerat ca o instalaie de incine
rare a d eurilor.
(2) Acest capitol nu se aplic urmtoarelor instalaii:
(a) instalaii n care se proceseaz exclusiv urmtoarele d euri:
(i) d eurile enumerate la articolul 3 punctul 31 litera (b);
(ii) d eurile radioactive;
(iii) carcasele de animale prevzute de Regulamentul (CE)
nr.1774/2002 al Parlamentului European i al Consiliu
lui din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sani
tare privind subprodusele de origine animal care nu
sunt destinate consumului uman
(
1
) JO L 273, 10.10.2002, p. 1.
;

e
ee
e


e
e


e
e
e
e
e
e
e
e
e

e
e e
e
e
e
e
e
e
o
e
e
e

L 334/40 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010


(iv) d eurile rezultate din prospectarea i exploatarea resur
selor de petrol i gaz provenind de la instalaiile mari
time i incinerate la bordul acestora;
(b) instalaii experimentale de cercetare, de dezvoltare i de
testare viznd ameliorarea procesului de incinerare i care
proceseaz mai puin de 50 de tone de d euri pe an.
Articolul 43
Definiia reziduurilor
n sensul prezentului capitol, reziduu nseamn orice d eu
lichid sau solid care este generat de o instalaie de incinerare a
d eurilor sau de o instalaie de coincinerare a d eurilor.
Articolul 44
Solicitrii de autorizare
O solicitare de autorizare pentru o instalaie de incinerare a d e
urilor sau o instalaie de coincinerare a d eurilor conine o des
criere a msurilor avute n vedere pentru a garanta c sunt
ndeplinite urmtoarele cerine:
(a) instalaia este conceput i echipat i va fi meninut i
exploatat astfel nct s fie respectate cerinele din acest
capitol, innd seama de categoriile de d euri incinerate sau
coincinerate;
(b) cldura rezultat prin incinerare i coincinerare se valorific,
atunci cnd este posibil, prin generare de cldur, abur sau
electricitate;
(c) reziduurile produse vor fi ct mai reduse i mai puin nocive
posibil i, dup caz, reciclate;
(d) eliminarea reziduurilor a cror generare nu poate fi evitat
sau redus sau care nu pot fi reciclate se va realiza cu respect
area dreptului intern i al Uniunii.
Articolul 45
Condiiile de autorizare
(1) Autorizaia include urmtoarele:
(a) o list a tuturor tipurilor de d euri care pot fi tratate utili
znd, dac este posibil, cel puin tipurile de d euri prevzute
n lista european a d eurilor stabilit prin Decizia
2000/532/CE i cuprinznd, dup caz, informaii privind
cantitatea de d euri din fiecare tip;
(b) capacitatea total de incinerare sau de coincinerare a
instalaiei;
(c) valorile limit de emisie n aer i n ap;
(d) cerinele privind pH-ul, temperatura i debitul evacurilor de
ape uzate;
(e) procedurile i frecvenele de prelevare de probe i msurare
care trebuie utilizate pentru a respecta condiiile stabilite pen
tru monitorizarea emisiilor;
(f) durata maxim admisibil a opririlor, dereglrilor sau defici
enelor tehnice inevitabile ale sistemelor de epurare sau de
msurare n timpul crora emisiile n atmosfer i evacurile
de ape uzate pot dep i valorile limit de emisie prevzute.
(2) n plus fa de cerinele prevzute la alineatul(1), autoriza
ia acordat pentru o instalaie de incinerare a d eurilor sau o
instalaie de coincinerare a d eurilor care utilizeaz d euri peri
culoase include urmtoarele:
(a) o list a cantitilor de d euri periculoase din diferitele cat
egorii care pot fi tratate;
(b) pentru aceste d euri periculoase, debitul masic minim i
maxim, valorile calorifice minime i maxime i coninutul
maxim de policlorobifenili, pentaclorofenol, clor, fluor, sulf,
metale grele i alte substane poluante.
(3) Statele membre pot stabili categoriile de d euri care se
includ n autorizaie i care pot fi coincinerate n anumite cat
egorii de instalaii de coincinerare a d eurilor.
(4) Autoritatea competent revizui te periodic i actualizeaz,
dup caz, condiiile de autorizare.
Articolul 46
Controlul emisiilor
(1) Gazele reziduale provenind de la instalaiile de incinerare a
d eurilor i de la instalaiile de coincinerare a d eurilor trebuie
evacuate n mod controlat, printr-un c de fum a crui nlime
este calculat astfel nct s protejeze sntatea uman i mediul.
(2) Emisiile n aer provenind de la instalaiile de incinerare a
d eurilor i de la instalaiile de coincinerare a d eurilor nu tre
buie s dep easc valorile limit de emisie prevzute n anexaVI
prile 3 i4 sau valorile determinate n conformitate cu partea 4
din anexa respectiv.
n cazul n care ntr-o instalaie de coincinerare a d eurilor mai
mult de 40% din degajrile de cldur produs provin de la
d euri periculoase sau dac instalaia coincinereaz d euri
municipale n amestec netratate, se aplic valorile limit de emi
sie stabilite n anexa VI partea 3.
(3) Evacuarea n mediul acvatic a apelor uzate rezultate din
epurarea gazelor reziduale se limiteaz n msura posibilului, iar
concentraiile de substane poluante nu dep esc valorile limit de
emisie stabilite n anexa VI partea 5.
e

e
e


e


e
ee
e
e
e
e
e
e
e
e e
e
e

e
e
e
u
e
e
e
e
e
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/41
(4) Valorile limit de emisie se aplic n punctul n care apele
uzate provenite din epurarea gazelor reziduale sunt evacuate din
instalaia de incinerare a d eurilor sau din instalaia de coincin
erare a d eurilor.
n cazul n care apele uzate provenite din epurarea gazelor rezi
duale sunt tratate n afara instalaiei de incinerare a d eurilor sau
a instalaiei de coincinerare a d eurilor, ntr-o instalaie de tra
tare destinat exclusiv epurrii acestui tip de ape uzate, valorile
limit de emisie prevzute n anexaVI partea 5 trebuie aplicate n
punctul n care apele uzate ies din instalaia de tratare. n cazul n
care apele uzate provenite din epurarea gazelor reziduale sunt tra
tate mpreun cu alte surse de ape uzate, pe amplasamentul insta
laiei sau n afara acestuia, operatorul trebuie s efectueze calculele
corespunztoare de bilan masic, utiliznd rezultatele msurto
rilor prevzute n anexaVI partea 6 punctul 2, pentru a determina
care sunt nivelurile de emisie care, n punctul de deversare final
a apelor uzate, pot fi atribuite apelor uzate provenite din epurarea
gazelor reziduale.
n nici un caz nu se efectueaz o diluare a apelor uzate pentru
respectarea valorilor limit de emisie indicate n anexa VI partea
5.
(5) Amplasamentele instalaiilor de incinerare a d eurilor i
ale instalaiilor de coincinerare a d eurilor, inclusiv zonele aso
ciate de stocare a d eurilor, trebuie concepute i exploatate astfel
nct s previn deversrile neautorizate i accidentale de orice
substane poluante n sol, n apele de suprafa i n apele
subterane.
Trebuie prevzut un colector pentru apa de ploaie contaminat
care se scurge din amplasamentul instalaiei de incinerare a d e
urilor sau al instalaiei de coincinerare a d eurilor, precum i pen
tru apa contaminat provenit din scurgeri sau din msurile de
intervenii contra incendiilor. Capacitatea de stocare a acestui
colector trebuie s fie suficient pentru ca aceste ape s poat fi
analizate i tratate, dac este nevoie, nainte de deversare.
(6) Fr a aduce atingere articolului 50 alineatul (4) litera (c),
instalaia de incinerare a d eurilor sau de coincinerare a d euri
lor sau cuptoarele individuale care compun o instalaie de incine
rare a d eurilor sau de coincinerare a d eurilor nu trebuie n
niciun caz s continue s incinereze d euri pe o perioad mai
mare de patru ore fr ntrerupere n cazul dep irii valorilor
limit de emisie.
Durata cumulat de funcionare pe an n asemenea condiii tre
buie s fie mai mic de aizeci de ore.
Durata prevzut la al doilea paragraf se aplic cuptoarelor care
sunt conectate la un singur sistem de epurare a gazelor reziduale.
Articolul 47
Defeciuni
n cazul unei defeciuni, operatorul reduce sau ntrerupe funcion
area instalaiei ct mai repede posibil, pn cnd este posibil
repunerea n funciune normal.
Articolul 48
Monitorizarea emisiilor
(1) Statele membre se asigur c monitorizarea emisiilor se
desf oar n conformitate cu anexa VI prile 6 i 7.
(2) Instalarea i funcionarea sistemelor automatizate de msu
rare sunt supuse anual unui control i unor teste de verificare con
form dispoziiilor din anexa VI partea 6 punctul 1.
(3) Autoritatea competent stabil te localizarea punctelor de
prelevare a probelor sau de msurare n care trebuie monitorizate
emisiile.
(4) Toate rezultatele monitorizrii sunt nregistrate, procesate
i prezentate astfel nct s permit autoritii competente s veri
fice dac sunt respectate condiiile de funcionare i valorile limit
de emisie incluse n autorizaie.
(5) De ndat ce tehnicile de msurare corespunztoare vor fi
disponibile n Uniune, Comisia stabil te, prin intermediul acte
lor delegate n conformitate cu articolul76 i n condiiile prev
zute la articolele77 i78, data de la care se efectueaz msurarea
continu a emisiilor n aer de metale grele, dioxine i furani.
Articolul 49
Respectarea valorilor limit de emisie
Valorile limit de emisie n aer i n ap se consider respectate
dac sunt ndeplinite condiiile descrise n anexa VI partea 8.
Articolul 50
Condiii de funcionare
(1) Instalaiile de incinerare a d eurilor se exploateaz astfel
nct s se ating un nivel de incinerare la care coninutul de car
bon organic total al zgurii i al cen ii s fie mai mic de 3% din
greutatea n stare uscat a acestora sau la care pierderea lor la
aprindere s fie mai mic de 5% din greutatea n stare uscat a
acestora. Dac este necesar, se utilizeaz tehnici de pretratare a
d eurilor.
(2) Instalaiile de incinerare a d eurilor sunt concepute, echi
pate, construite i exploatate astfel nct, chiar n condiiile cele
mai nefavorabile, dup ultima admisie de aer de combustie, gazele
rezultate din incinerarea d eurilor s fie aduse, n mod controlat
i omogen, la o temperatur de cel puin 850C, timp de cel puin
dou secunde.
Instalaiile de coincinerare a d eurilor sunt concepute, echipate,
construite i exploatate astfel nct, chiar n condiiile cele mai
nefavorabile, gazele rezultate din coincinerarea d eurilor s fie
aduse, n mod controlat i omogen, la o temperatur de cel puin
850C, timp de cel puin dou secunde.

e

e

e
e
e
e
(
1
)
e
e

e
e
e
e
e
e
e
e
e

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
L 334/42 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010
Dac sunt incinerate sau coincinerate d euri periculoase, avnd
un coninut de substane organice halogenate, exprimat n clor,
mai mare de 1%, temperatura necesar conformrii cu primul i
al doilea paragraf este de cel puin 1100C.
n instalaiile de incinerare a d eurilor, temperaturile prevzute la
primul i al treilea paragraf trebuie msurate n apropierea pere
telui intern al camerei de combustie. Autoritatea competent
poate autoriza efectuarea msurtorilor ntr-un alt punct repre
zentativ al camerei de combustie.
(3) Fiecare camer de combustie a unei instalaii de incinerare
a d eurilor este echipat cu cel puin un arztor auxiliar. Acest
arztor se porn te automat cnd temperatura gazelor de com
bustie scade mai jos de temperatura prevzut la alineatul (2)
dup ultima admisie de aer de combustie. Aceste arztoare sunt,
de asemenea, utilizate i n fazele de pornire i de oprire cu scopul
de a asigura n permanen temperaturile respective n timpul
fazelor menionate i, de asemenea, n perioada n care d eurile
nearse se afl n camera de combustie.
Arztoarele auxiliare nu pot fi alimentate cu combustibili care ar
putea genera emisii mai mari dect cele care ar rezulta n urma
arderii benzinei definite la articolul 2 punctul 2 din Directiva
1999/32/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind reducerea
coninutului de sulf din anumii combustibili lichizi
(
1
) JO L 121, 11.5.1999, p. 13.
, a gazului
lichid sau a gazelor naturale.
(4) Instalaiile de incinerare a d eurilor i instalaiile de coin
cinerare a d eurilor utilizeaz sisteme automate care mpiedic
alimentarea cu d euri n urmtoarele situaii:
(a) n timpul fazei de pornire, pn cnd este atins temperatura
prevzut la alineatul (2) din prezentul articol sau temper
atura stabilit n conformitate cu articolul 51 alineatul (1);
(b) de fiecare dat cnd nu se menine temperatura prevzut la
alineatul(2) din prezentul articol sau temperatura stabilit n
conformitate cu articolul 51 alineatul (1);
(c) de fiecare dat cnd msurtorile continue arat c una din
tre valorile limit de emisie este dep it din cauza unor
dereglri sau deficiene ale sistemelor de epurare a gazelor
reziduale.
(5) Cldura produs de instalaiile de incinerare a d eurilor
sau de instalaiile de coincinerare a d eurilor este valorificat n
msura posibilului.
(6) D eurile provenite din activitile medicale cu riscuri de
infectare trebuie introduse direct n cuptor, fr a fi amestecate n
prealabil cu alte categorii de d euri i fr a fi manipulate n mod
direct.
(7) Statele membre se asigur c instalaia de incinerare a d e
urilor sau instalaia de coincinerare a d eurilor este exploatat i
controlat de ctre o persoan fizic avnd competena necesar
pentru acest tip de activitate.
Articolul 51
Autorizaia de modificare a condiiilor de funcionare
(1) Autoritatea competent poate autoriza condiii diferite de
cele prevzute la articolul50 alineatele (1), (2) i(3) i, n ceea ce
priv te temperatura, la alineatul (4) din articolul respectiv i
nscrise n autorizaie pentru anumite categorii de d euri sau
pentru anumite tratamente termice, cu condiia respectrii celor
lalte cerine ale prezentului capitol. Statele membre pot stabili
normele care reglementeaz aceste autorizaii.
(2) n cazul instalaiilor de incinerare a d eurilor, schimbarea
condiiilor de funcionare nu poate cauza o producie mai mare
de reziduuri sau o producie de reziduuri cu coninut mai mare de
substane organice poluante dect reziduurile care ar fi fost obi
nute n condiiile prevzute la articolul50 alineatele (1), (2) i(3).
(3) Emisiile de carbon organic total i monoxid de carbon ale
instalaiilor de coincinerare a d eurilor, pentru care s-a emis o
autorizaie de modificare a condiiilor de funcionare n confor
mitate cu alineatul (1), respect, de asemenea valorile limit de
emisie stabilite n anexa VI partea 3.
Emisiile de carbon organic total provenind de la cazanele pentru
scoar utilizate n industria celulozei pentru hrtie i a hrtiei,
care coincinereaz d euri la locul producerii acestora, aflate n
activitate i pentru care a fost acordat o autorizaie nainte de
28decembrie 2002 i care sunt autorizate s i modifice condii
ile de funcionare n conformitate cu alineatul(1) respect de ase
menea cel puin valorile limit de emisie stabilite la anexa VI
partea 3.
(4) Statele membre comunic Comisiei toate condiiile de
funcionare autorizate n conformitate cu alineatele (1), (2) i (3)
i rezultatele verificrilor efectuate, n cadrul informaiilor furni
zate conform dispoziiilor de la articolul 72 privind ntocmirea
rapoartelor.
Articolul 52
Livrarea i recepia d eurilor
(1) Operatorul instalaiei de incinerare a d eurilor sau al insta
laiei de coincinerare a d eurilor ia toate msurile de precauie
necesare privind livrarea i recepia d eurilor pentru a preveni
sau a limita pe ct posibil poluarea aerului, a solului, a apelor de
suprafa i a apelor subterane, precum i alte efecte negative asu
pra mediului, mirosurile, zgomotul i riscurile directe pentru
sntatea uman.
(2) Operatorul determin masa fiecrui tip de d euri, dac este
posibil conform clasificrii din lista european a d eurilor insti
tuit prin Decizia 2000/532/CE, nainte s accepte recepia d e
urilor n instalaia de incinerare a d eurilor sau n instalaia de
coincinerare a d eurilor.
(3) nainte ca d eurile periculoase s poat fi acceptate ntr-o
instalaie de incinerare a d eurilor sau ntr-o instalaie de coin
cinerare a d eurilor, operatorul trebuie s colecteze informaiile
disponibile privind d eurile pentru a verifica conformitatea cu
condiiile de autorizare precizate la articolul 45 alineatul (2).

e
e


ee

e


e
e
e
e (
1
)
e
e
e
e
e
e
e e
e
e
e
e
e
e
e
e
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/43
Aceste informaii cuprind urmtoarele:
(a) toate informaiile administrative privind procesul de gener
are, coninute n documentele prevzute la alineatul (4)
litera (a);
(b) compoziia fizic i, n msura posibilului, compoziia chi
mic a d eurilor, precum i toate celelalte informaii care
permit s se aprecieze dac sunt adecvate pentru procesul de
incinerare prevzut;
(c) caracteristicile periculoase ale d eurilor, substanele cu care
ele nu pot fi amestecate i msurile de precauie ce trebuie
luate n momentul manipulrii lor.
(4) nainte ca d eurile periculoase s poat fi acceptate ntr-o
instalaie de incinerare a d eurilor sau ntr-o instalaie de coin
cinerare a d eurilor, operatorul efectueaz cel puin urmtoarele
proceduri:
(a) verificarea documentelor impuse de dispoziiile Directivei
2008/98/CE i, dup caz, de dispoziiile Regulamentului (CE)
nr. 1013/2006 al Parlamentului European i al Consiliului
din 14iunie 2006 privind transferurile de d euri
(
1
) JO L 190, 12.7.2006, p. 1.
, precum
i de legislaia privind transportul de mrfuri periculoase;
(b) prelevarea de probe reprezentative, n msura n care este
posibil i, dac este adecvat, nainte de descrcare, pentru a
verifica, prin efectuarea de controale, conformitatea cu infor
maiile prevzute la alineatul (3) i pentru a permite autori
tilor competente s determine natura d eurilor tratate.
Probele menionate la litera(b) se pstreaz cel puin o lun dup
incinerarea sau coincinerarea d eurilor n cauz.
(5) Autoritatea competent poate acorda derogri de la aline
atele (2), (3) i(4) pentru instalaiile de incinerare a d eurilor sau
pentru instalaiile de coincinerare a d eurilor care fac parte
dintr-o instalaie menionat la capitolulII i care incinereaz sau
coincinereaz numai d euri produse n cadrul instalaiei
respective.
Articolul 53
Reziduuri
(1) Cantitatea i nocivitatea reziduurilor se reduc la minimum.
Reziduurile se recicleaz, dup caz, direct n instalaie sau n
exterior.
(2) Transportul i depozitarea intermediar ale reziduurilor
uscate, sub form de pulberi, se efectueaz astfel nct s se evite
dispersarea reziduurilor respective n mediu.
(3) naintea stabilirii modurilor de eliminare sau de reciclare a
reziduurilor, se efectueaz teste corespunztoare pentru a deter
mina caracteristicile fizice i chimice, precum i potenialul de
poluare al reziduurilor. Testele respective se efectueaz asupra
fraciunii solubile totale i fraciunii solubile de metale grele.
Articolul 54
Modificare substanial
Este considerat modificare substanial o modificare survenit n
exploatarea unei instalaii de incinerare a d eurilor sau a unei
instalaii de coincinerare a d eurilor care trateaz numai d euri
nepericuloase n cadrul unei instalaii care face obiectul capitolu
lui II i care implic incinerarea sau coincinerarea de d euri
periculoase.
Articolul 55
Rapoarte i informarea publicului cu privire la instalaiile
de incinerare a d eurilor i la instalaiile de coincinerare a
d eurilor
(1) Solicitrile de autorizaii noi pentru instalaii de incinerare
a d eurilor i pentru instalaii de coincinerare a d eurilor sunt
puse la dispoziia publicului, cu suficient timp nainte, ntr-unul
sau mai multe locuri, pentru ca publicul s poat face observaii
cu privire la aceste solicitri nainte ca autoritatea competent s
ia o decizie. Decizia respectiv, nsoit de cel puin un exemplar
al autorizaiei, i fiecare actualizare ulterioar se pun de asemenea
la dispoziia publicului.
(2) Pentru instalaiile de incinerare a d eurilor sau pentru
instalaiile de coincinerare a d eurilor a cror capacitate nomi
nal este mai mare sau egal cu dou tone pe or, raportul men
ionat la articolul 72 include informaii privind funcionarea i
monitorizarea instalaiei i prezint derularea procesului de inci
nerare sau de coincinerare, precum i nivelul emisiilor n aer i n
ap comparativ cu valorile limit de emisie. Aceste informaii sunt
puse la dispoziia publicului.
(3) Autoritatea competent ntocm te lista instalaiilor de
incinerare a d eurilor sau a instalaiilor de coincinerare a d eu
rilor a cror capacitate nominal este mai mic de dou tone pe
or i o pune la dispoziia publicului.
CAPITOLUL V
DISPOZIII SPECIALE APLICABILE INSTALAIILOR I
ACTIVITILOR CARE UTILIZEAZ SOLVENI ORGANICI
Articolul 56
Domeniul de aplicare
Prezentul capitol este aplicabil activitilor enumerate n anexaVII
partea 1 i care ating, dup caz, pragurile de consum stabilite n
partea 2 din anexa respectiv.e

e
ee

o
u
(
1
)
a
e
u i
o
u
u

L 334/44 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010


Articolul 57
Definiii
n sensul prezentului capitol, se aplic urmtoarele definiii:
1. instalaie existent nseamn o instalaie aflat n funciune
la 29martie 1999, sau care a obinut o autorizaie sau a fost
nregistrat nainte de 1 aprilie 2001, sau al crei operator a
prezentat o solicitare complet de autorizare nainte de
1 aprilie 2001, cu condiia ca instalaia respectiv s fi fost
pus n funciune nu mai trziu de 1 aprilie 2002;
2. gaze reziduale nseamn descrcare gazoas final care con
ine comp i organici volatili sau ali poluani i care se
evacueaz n aer printr-un c sau alte echipamente de redu
cere a poluanilor;
3. emisie fugitiv nseamn orice emisie (care nu are loc sub
form de gaze reziduale) de comp i organici volatili n aer,
sol i ap, precum i de solveni din compoziia produselor,
cu excepia cazului n care exist indicaii contrare specificate
n anexa VII partea 2;
4. emisii totale nseamn suma emisiilor fugitive i a emisiilor
de gaze reziduale;
5. amestec nseamn amestec conform definiiei de la artico
lul3 punctul 2 din Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Par
lamentului European i al Consiliului din 18decembrie 2006
privind nregistrarea, evaluarea, autorizarea i restricionarea
substanelor chimice (REACH) i de nfiinare a Ageniei
Europene pentru Produse Chimice
(
1
) JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
;
6. adeziv nseamn orice amestec, inclusiv toi solvenii orga
nici sau amestecurile care conin solveni organici necesari
pentru o aplicare corespunztoare, utilizat pentru a lipi ntre
ele pri ale acelui i produs;
7. cerneal nseamn un amestec, inclusiv toi solvenii orga
nici sau amestecurile care conin solveni organici necesari
pentru o aplicare corespunztoare, utilizat ntr-o activitate de
tiprire pentru a imprima un text sau o imagine pe o
suprafa;
8. lac nseamn un preparat de acoperire transparent;
9. consum nseamn cantitatea total de solveni organici uti
lizat ntr-o instalaie pe parcursul unui an calendaristic sau
al oricrei alte perioade de dousprezece luni, minus compu
ii organici volatili recuperai pentru reutilizare;
10. intrare nseamn cantitatea de solveni organici, n stare
pur sau n amestecuri, care este utilizat la efectuarea unei
activiti, cuprinznd i solvenii reciclai n interiorul sau n
exteriorul unei instalaii, care sunt socotii la fiecare utilizare
n cadrul unei activiti;
11. reutilizare nseamn utilizarea, n scopuri tehnice sau
comerciale, a solvenilor organici recuperai dintr-o instalaie,
inclusiv sub form de combustibili, excepie fcnd solvenii
organici recuperai care sunt evacuai definitiv ca d euri;
12. condiii controlate nseamn condiii n care funcioneaz
o instalaie, astfel nct comp ii organici volatili em i n
urma activitii s fie colectai i eliminai n mod controlat,
fie printr-un c , fie printr-un echipament de reducere i s
nu fie, astfel, complet dispersabili;
13. operaiuni de pornire i oprire nseamn operaiuni prin
care se pune n funciune, se scoate din funciune, se intro
duce sau se scoate din mersul n gol o instalaie, un echipa
ment sau un rezervor, excluznd fazele de oscilaie care
intervin n condiii normale de funcionare a unei instalaii.
Articolul 58
nlocuirea substanelor periculoase
Substanele sau amestecurile crora le sunt atribuite sau pe care
trebuie aplicate frazele de pericol H340, H350, H350i, H360D
sau H360F din cauza coninutului lor n comp i organici volatili
fiind clasificate ca substane cancerigene, mutagene sau toxice
pentru reproducere n conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 1272/2008, sunt nlocuite, n msura n care este posibil, cu
substane sau amestecuri mai puin nocive n termenul cel mai
scurt cu putin.
Articolul 59
Controlul emisiilor
(1) Statele membre iau msurile necesare pentru a garanta fap
tul c fiecare instalaie este conform cu oricare dintre condiiile
urmtoare:
(a) emisiile de comp i organici volatili ale instalaiilor nu dep
esc valorile limit de emisie pentru gazele reziduale i valo
rile limit de emisie pentru emisiile fugitive, sau valorile
limit de emisii totale, precum i celelalte cerine prevzute n
anexa VII prile 2 i 3 sunt respectate;
(b) cerinele schemei de reducere prevzute n anexa VII partea
5 cu condiia s se ating o reducere a emisiilor echivalent
cu cea atins prin aplicarea valorilor limit de emisie menio
nate la litera (a).
Statele membre prezint Comisiei, n conformitate cu articolul72
alineatul (1), rapoarte privind progresele realizate n atingerea
reducerii echivalente a emisiilor menionat la litera (b).
(2) Prin derogare de la alineatul (1) litera (a), dac operatorul
demonstreaz autoritii competente c o instalaie dat nu poate,
din punct de vedere tehnic i economic, s respecte valoarea limit
de emisie pentru emisiile fugitive, autoritatea competent poate
permite ca emisiile s dep easc acea valoare limit de emisie,
atta timp ct nu se anticipeaz riscuri semnificative pentru sn
tatea uman sau pentru mediu i dac operatorul demonstreaz
autoritii competente c se recurge la cele mai bune tehnici
disponibile.
u
u
u

u
u
e
u

17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/45


(3) Prin derogare de la alineatul (1), pentru activitile de aco
perire vizate la rubrica 8 din tabelul de la anexaVII partea 2, care
nu pot fi efectuate n condiii controlate, autoritatea competent
poate permite ca emisiile din instalaie s nu respecte cerinele
prevzute la alineatul respectiv, dac operatorul demonstreaz
autoritii competente c o astfel de conformare nu este viabil
din punct de vedere tehnic i financiar i c se recurge la cele mai
bune tehnici disponibile.
(4) Statele membre prezint un raport la Comisie privind dero
grile prevzute la alineatele (2) i(3) din prezentul articol n con
formitate cu articolul 72 alineatul (2).
(5) Emisiile de comp i organici volatili crora le sunt atribu
ite sau pe care trebuie aplicate frazele de pericol H340, H350,
H350i, H360D sau H360F sau emisiile de comp i organici vola
tili halogenai crora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate
frazele de pericol H341 sau H351 sunt controlate n condiii veri
ficate, n msura n care acest lucru este fezabil din punct de vedere
tehnic i economic, cu scopul de a proteja sntatea public i
mediul i nu trebuie s dep easc valorile limit de emisie rele
vante prevzute n anexa VII partea 4.
(6) Instalaiile n care se desf oar dou sau mai multe activi
ti, fiecare dep ind pragurile fixate n anexa VII partea 2:
(a) pentru substanele indicate la alineatul (5), respect cerinele
de la alineatul respectiv pentru fiecare activitate n parte;
(b) pentru celelalte substane, fie:
(i) respect cerinele de la alineatul (1) pentru fiecare acti
vitate n parte; sau
(ii) ating un nivel al emisiilor totale de comp i organici
volatili aflat sub nivelul care ar fi fost atins prin aplicarea
punctului (i).
(7) n cursul operaiunilor de pornire i oprire trebuie luate
toate msurile de precauie corespunztoare pentru a reduce la
minim emisiile de comp i organici volatili.
Articolul 60
Monitorizarea emisiilor
Statele membre se asigur, fie prin intermediul unor specificaii n
acest sens incluse n condiiile de autorizare, fie prin intermediul
normelor generale obligatorii, c msurarea emisiilor se desf
oar n conformitate cu anexa VII partea 6.
Articolul 61
Respectarea valorilor limit de emisie
Valorile limit de emisie pentru gazele reziduale se consider res
pectate n cazul n care sunt ndeplinite condiiile prevzute n
anexa VII partea 8.
Articolul 62
Rapoarte privind conformarea
Operatorul furnizeaz autoritii competente, la cerere, date care
s i permit acesteia s verifice conformarea cu urmtoarele con
diii, dup caz:
(a) valorile limit de emisie pentru gazele reziduale, valorile
limit de emisie pentru emisiile fugitive i valorile limit de
emisie total;
(b) cerinele din schema de reducere prevzut n anexa VII
partea 5;
(c) derogrile acordate n conformitate cu articolul59 alineatele
(2) i (3).
Raportul privind conformarea poate s includ un plan de gestio
nare a solvenilor ntocmit n conformitate cu anexaVII partea 7.
Articolul 63
Modificri substaniale ale instalaiilor existente
(1) O modificare a masei maxime, exprimat n medie pe zi, de
solveni organici utilizai ntr-o instalaie existent, atunci cnd
aceasta funcioneaz n alte condiii dect cele privind operaiu
nile de pornire, oprire i de ntreinere a echipamentelor, este con
siderat modificare substanial dac are ca efect o cr tere a
emisiei de comp i organici volatili de peste:
(a) 25% pentru o instalaie care desf oar activiti care se situ
eaz la pragurile cele mai joase ale elementelor 1, 3, 4, 5, 8,
10, 13, 16 sau 17 din tabelul prevzut n anexa VII partea 2
sau, activiti care se ncadreaz la celelalte puncte din
anexaVII partea 2, i care au un consum de solveni mai mic
de 10 tone/an;
(b) 10% pentru toate celelalte instalaii.
(2) n cazul n care o instalaie existent sufer o modificare
substanial sau intr pentru prima dat n domeniului de aplicare
al prezentei directive, n urma unei modificri substaniale, acea
parte a instalaiei care sufer o modificare substanial este tratat
fie ca o instalaie nou, fie ca o instalaie existent, cu condiia ca
emisiile totale ale ntregii instalaii s nu dep easc nivelul care
ar fi fost atins n cazul n care partea modificat substanial ar fi
fost tratat ca o nou instalaie.
(3) n cazul unei modificri substaniale, autoritatea compe
tent verific conformitatea instalaiei cu dispoziiile prezentei
directive.
Articolul 64
Schimbul de informaii cu privire la soluii alternative
pentru solvenii organici
Comisia organizeaz un schimb de informaii cu statele membre,
cu sectoarele industriale vizate i cu organizaiile neguvernamen
tale care promoveaz protecia mediului cu privire la utilizarea
solvenilor organici i a potenialilor lor nlocuitori precum i a
tehnicilor care au cele mai reduse efecte posibile asupra aerului,
apei, solului, ecosistemelor i sntii umane.

e
e
e

e
e
e

L 334/46 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010


Schimbul de informaii este organizat dup cum urmeaz:
(a) adecvarea opiunilor disponibile;
(b) efectele poteniale asupra sntii umane, n general, i n
timpul expunerii la locul de munc, n special;
(c) efectele poteniale asupra mediului;
(d) consecinele economice, n special costurile i avantajele
opiunilor disponibile.
Articolul 65
Accesul la informaii
(1) Decizia autoritii competente, precum i o copie a autori
zaiei i toate actualizrile ulterioare, sunt puse la dispoziia
publicului.
Normele generale obligatorii aplicabile instalaiilor i lista instala
iilor supuse procedurii de autorizare i de nregistrare sunt puse
la dispoziia publicului.
(2) Rezultatele monitorizrii emisiilor, impuse n temeiul arti
colului 60 i deinute de autoritatea competent, sunt puse la dis
poziia publicului.
(3) Alineatele (1) i (2) din prezentul articol se aplic sub
rezerva restriciilor prevzute la articolul4 alineatele (1) i(2) din
Directiva 2003/4/CE.
CAPITOLUL VI
DISPOZIII SPECIALE PRIVIND INSTALAIILE
PRODUCTOARE DE DIOXID DE TITAN
Articolul 66
Domeniul de aplicare
Prezentul capitol este aplicabil instalaiilor productoare de dio
xid de titan.
Articolul 67
Interzicerea evacurii d eurilor
Statele membre interzic evacuarea urmtoarelor d euri n corpu
rile de ap, n mri sau n oceane:
(a) d eurile solide;
(b) soluiile-mam care rezult din faza de filtrare dup hidroliza
soluiei de sulfat de titanil provenind din instalaii care utili
zeaz procedeul cu sulfat; inclusiv d euri acide asociate cu
aceste soluii mam, coninnd global mai mult de 0,5% acid
sulfuric liber i diferite metale grele i inclusiv acele soluii
mam care au fost diluate astfel nct proporia de acid sul
furic liber s nu dep easc 0,5%;
(c) d eurile provenind din instalaii care utilizeaz procedeul cu
clor, coninnd mai mult de 0,5% acid clorhidric liber i dife
rite metale grele, inclusiv d eurile care au fost diluate astfel
nct proporia de acid clorhidric liber s nu dep easc
0,5%;
(d) srurile de filtrare, nmolurile i d eurile lichide provenite de
la tratarea (concentrarea sau neutralizarea) d eurilor men
ionate la literele (b) i (c) i care conin diferite metale grele,
neincluznd d eurile neutralizate, filtrate sau decantate care
conin numai urme de metale grele i care, nainte de orice
diluie, au un pH mai mare de 5,5.
Articolul 68
Controlul emisiilor n ap
Emisiile n ap, provenind de la instalaii, nu dep esc valorile
limit de emisie stabilite n anexa VIII partea 1.
Articolul 69
Prevenirea i controlul emisiilor n aer
(1) Se evit emisia de picturi de acid provenind de la instalaii.
(2) Emisiile n aer provenind de la instalaii nu dep esc valo
rile limit de emisie stabilite n anexa VIII partea 2.
Articolul 70
Monitorizarea emisiilor
(1) Statele membre asigur monitorizarea emisiilor n ap pen
tru a permite autoritii competente s verifice respectarea condi
iilor de autorizare i a dispoziiilor articolului 68.
(2) Statele membre asigur monitorizarea emisiilor n aer pen
tru a permite autoritii competente s verifice respectarea condi
iilor de autorizare i a dispoziiilor articolului 69. Aceast
monitorizare include cel puin o monitorizare a emisiilor n con
formitate cu prevederile din anexa VIII partea 3.
(3) Monitorizarea se desf oar n conformitate cu standardele
CEN sau, n lipsa standardelor CEN, cu standardele ISO, cu stan
dardele naionale sau cu alte standarde internaionale care garan
teaz obinerea de date de o calitate tiinific echivalent.


e

er
r
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/47
CAPITOLUL VII
COMITET, DISPOZIII TRANZITORII I FINALE
Articolul 71
Autoritile competente
Statele membre desemneaz autoritile competente responsabile
cu ndeplinirea obligaiilor ce decurg din prezenta directiv.
Articolul 72
Rapoarte prezentate de ctre statele membre
(1) Statele membre se asigur c sunt puse la dispoziia
Comisiei informaii privind punerea n aplicare a prezentei direc
tive, date reprezentative privind emisiile i alte forme de poluare,
valorile limit de emisie, aplicarea celor mai bune tehnici dispo
nibile n conformitate cu articolele 14 i 15, n special n ceea ce
priv te acordarea derogrilor n conformitate cu articolul15 ali
neatul (4), precum i privind progresele nregistrate cu privire la
dezvoltarea i aplicarea tehnicilor emergente n conformitate cu
articolul27. Statele membre furnizeaz informaiile respective n
format electronic.
(2) Tipul, formatul i periodicitatea informaiilor care sunt fur
nizate n conformitate cu alineatul(1) se stabilesc n conformitate
cu procedura de reglementare menionat la articolul 75 alinea
tul (2). Aceasta presupune stabilirea activitilor specifice i a
poluanilor n privina crora se pun la dispoziie datele prevzute
la alineatul (1).
(3) Pentru toate instalaiile de ardere care fac obiectul capito
lului III din prezenta directiv, ncepnd cu 1 ianuarie 2016,
statele membre realizeaz un inventar anual al emisiilor de dioxid
de sulf, oxizi de azot i pulberi i al consumului de energie.
innd seama de regulile privind agregarea prevzute la artico
lul 29, autoritatea competent obine urmtoarele date pentru
fiecare instalaie de ardere:
(a) puterea termic instalat total (MW) a instalaiei de ardere;
(b) tipul de instalaie de ardere: cazan, turbin cu gaz, motor cu
gaz, motor diesel, alte tipuri (a se specifica);
(c) data punerii n funciune a instalaiei de ardere;
(d) totalul emisiilor anuale (tone/an) de dioxid de sulf, oxizi de
azot i pulberi (ca total al particulelor n suspensie);
(e) numrul de ore de funcionare a instalaiei de ardere;
(f) consumul de energie anual total, legat de valoarea calorific
net (TJ/an), defalcat pe urmtoarele categorii de combusti
bili: huil, lignit, biomas, turb, ali combustibili solizi (a se
specifica tipul acestora), combustibili lichizi, gaz natural, alte
tipuri de gaz (a se specifica).
Datele anuale cuprinse n aceste inventare pentru fiecare instalaie
n parte se pun la dispoziia Comisiei la solicitarea acesteia.
Un rezumat al acestor inventare se pune la dispoziia Comisiei la
fiecare trei ani n termen de 12 luni de la sf itul perioadei de trei
ani vizate. n acest rezumat, datele referitoare la instalaiile de
ardere din cadrul rafinriilor se includ separat.
n termen de 24 de luni de la sf itul perioadei de trei ani vizate,
Comisia pune la dispoziia statelor membre i a publicului larg un
rezumat cuprinznd o comparaie i o evaluare a inventarelor res
pective, n conformitate cu dispoziiile Directivei 2003/4/CE.
(4) ncepnd cu 1 ianuarie 2016, statele membre raporteaz
anual Comisiei urmtoarele date:
(a) pentru instalaiile de ardere crora li se aplic articolul 31,
media lunar a coninutului de sulf din combustibilul solid
indigen utilizat i a ratei de desulfurare atinse. n ceea ce pri
v te primul an n care se aplic dispoziiile articolului 31, se
raporteaz i justificarea tehnic a imposibilitii de a respecta
valorile limit de emisie menionate la articolul30 alineatele
(2) i (3); i
(b) pentru instalaiile de ardere care nu funcioneaz mai mult de
1500 de ore pe an, ca medie mobil pe o perioad de cinci
ani, numrul de ore de funcionare pe an.
Articolul 73
Reexaminarea
(1) Pn la 7ianuarie 2016 i, ulterior, la fiecare trei ani, Comi
sia prezint Parlamentului European i Consiliului un raport de
reexaminare a punerii n aplicare a prezentei directive, pe baza
informaiilor menionate la articolul 72.
Raportul respectiv conine o evaluare a necesitii ca Uniunea s
ia msuri prin stabilirea sau actualizarea unor cerine minime la
nivelul Uniunii privind valorile limit de emisie i normele n
materie de monitorizare i conformitate pentru activitile care
intr sub incidena concluziilor BAT adoptate n perioada de trei
ani anterioar, pe baza urmtoarelor criterii:
(a) impactul activitilor vizate asupra mediului n ansamblu; i
(b) stadiul punerii n aplicare a celor mai bune tehnici disponi
bile pentru activitile vizate.
Evaluarea ia n considerare opinia forumului la care se face refe
rire la articolul 13 alineatul (4).
Capitolul III din prezenta directiv i anexa V la aceasta se consi
der a reprezenta cerinele minime la nivelul Uniunii n cazul
instalaiilor de ardere de dimensiuni mari.
eee
e
e
a
e
e
e
L 334/48 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010
Raportul este nsoit, dup caz, de o propunere legislativ. n cazul
n care evaluarea menionat la cel de-al doilea paragraf identific
o astfel de necesitate, propunerea legislativ include dispoziii prin
care se stabilesc sau se actualizeaz cerine minime la nivelul Uni
unii privind valorile limit de emisie i normele n materie de
monitorizare i conformitate pentru activitile vizate.
(2) Pn la 31decembrie 2012, Comisia reexamineaz necesi
tatea monitorizrii emisiilor provenite n urma:
(a) arderii combustibililor n instalaii cu o putere termic insta
lat total mai mic de 50 MW;
(b) cr terii intensive a bovinelor; i
(c) mpr tierii gunoiului de grajd.
Comisia raporteaz rezultatele reexaminrii respective Parlamen
tului European i Consiliului, prezentnd i o propunere legisla
tiv aferent, dac este cazul.
(3) Pn la 31decembrie 2011, Comisia prezint Parlamentu
lui European i Consiliului un raport privind stabilirea, n anexaI,
a urmtoarelor:
(a) praguri de capacitate diferite pentru cr terea diferitelor spe
cii de psri de curte, inclusiv pentru cr terea specific a
prepelielor;
(b) praguri de capacitate pentru cr terea simultan a unor tipuri
diferite de animale n cadrul acelei i instalaii.
Comisia raporteaz rezultatele acestei reexaminri Parlamentului
European i Consiliului mpreun cu o propunere legislativ, dac
este cazul.
Articolul 74
Modificarea anexelor
Pentru a permite adaptarea prevederilor prezentei directive la pro
gresul tiinific i tehnic pe baza celor mai bune tehnici disponi
bile, Comisia adopt acte delegate n conformitate cu articolul76
i n condiiile prevzute la articolele 77 i 78 cu privire la
adaptarea anexei V prile 3 i4, a anexei VI prile 2, 6, 7 i8 i
a anexei VII prile 5, 6, 7 i 8 la un astfel de progres tiinific i
tehnic.
Articolul 75
Procedura comitetului
(1) Comisia este asistat de un comitet.
(2) Atunci cnd se face trimitere la prezentul alineat, se aplic
articolele 5 i 7 din Decizia 1999/468/CE, avnd n vedere dis
poziiile articolului 8 din respectiva decizie.
Perioada prevzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia
1999/468/CE se stabil te la trei luni.
Articolul 76
Exercitarea competenelor delegate
(1) Competena de a adopta actele delegate menionate la arti
colul48 alineatul(5) i la articolul74 este conferit Comisiei pen
tru o perioad de cinci ani de la 6ianuarie 2011. Comisia prezint
un raport privind competenele delegate cel trziu cu ase luni
nainte de ncheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de compe
tene se rennoi te automat pentru perioade de timp identice, cu
excepia cazului n care Parlamentul European sau Consiliul o
revoc, n conformitate cu articolul 77.
(2) De ndat ce adopt un act delegat, Comisia l notific
simultan Parlamentului European i Consiliului.
(3) Competena de a adopta acte delegate conferit Comisiei
este supus condiiilor prevzute la articolele 77 i 78.
Articolul 77
Revocarea competenelor delegate
(1) Delegarea de competene menionat la articolul 48 aline
atul(5) i la articolul74 poate fi revocat n orice moment de Par
lamentul European sau de Consiliu.
(2) Instituia care a iniiat o procedur intern pentru a decide
dac intenioneaz s revoce delegarea de competene ia msuri
pentru a informa cealalt instituie i Comisia ntr-un termen
rezonabil naintea adoptrii unei decizii finale, indicnd compe
tenele delegate care ar putea face obiectul unei revocri, precum
i motivele posibile ale acesteia.
(3) Decizia de revocare pune capt delegrii competenelor
specificate n decizia respectiv. Decizia produce efecte imediat
sau de la o dat ulterioar, menionat n aceasta. Decizia nu
aduce atingere actelor delegate deja n vigoare. Decizia se public
n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 78
Obieciuni la actele delegate
(1) Parlamentul European sau Consiliul pot formula obieciuni
la un act delegat n termen de dou luni de la data notificrii.
La iniiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest ter
men se prelung te cu dou luni.
(2) n cazul n care, la expirarea termenului prevzut la aline
atul(1), nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat
obieciuni la actul delegat, acesta se public n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene i intr n vigoare la data prevzut n cuprinsul
su.
e


a
e
e
e
e
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/49
Actul delegat poate fi publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Euro
pene i intra n vigoare nainte de expirarea termenului respectiv
dac att Parlamentul European, ct i Consiliul au informat
Comisia cu privire la faptul c nu intenioneaz s formuleze
obieciuni.
(3) n cazul n care Parlamentul European sau Consiliul formu
leaz obieciuni la un act delegat n termenul prevzut la alinea
tul (1), acesta nu intr n vigoare. Instituia care formuleaz
obieciuni i expune motivele care au stat la baza acestora.
Articolul 79
Sanciuni
Statele membre stabilesc sanciunile aplicabile n cazul nclcrii
dispoziiilor de drept intern adoptate pentru punerea n aplicare a
prezentei directive. Sanciunile prevzute n acest scop sunt efici
ente, proporionale i cu efect de descurajare. Comisiei i se noti
fic de ctre statele membre aceste dispoziii pn la 7 ianuarie
2013 ii se comunic fr ntrziere orice modificare ulterioar a
acestor dispoziii.
Articolul 80
Transpunerea
(1) Statele membre pun n aplicare pn la 7 ianuarie 2013
actele cu putere de lege i actele administrative necesare pentru a
se conforma cu articolul2, articolul3 punctele 8, 11, 15, 18-23,
26-30, 34-38 i41, articolul4 alineatele (2) i(3), articolul7, arti
colele 8 i 10, articolul 11 literele (e) i (h), articolul 12 alinea
tul (1) literele (e) i (h), articolul 13 alineatul (7), articolul 14
alineatul (1) litera (c) punctul (ii), articolul 14 alineatul (1) lite
rele(d), (e), (f) i(h), articolul14 alineatele (2)-(7), articolul15 ali
neatele (2)-(5), articolele 16, 17 i 19, articolul 21 alineatele (2)-
(5), articolele 22, 23, 24, 27, 28 i 29, articolul 30 alineatele (1),
(2), (3), (4), (7) i (8), articolele 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 i 39,
articolul40 alineatele (2) i(3), articolele42 i43, articolul45 ali
neatul(1), articolul58, articolul59 alineatul(5), articolul63, arti
colul65 alineatul(3), articolele69, 70, 71, 72 i79, precum i cu
anexa I primul paragraf i punctele 1.1, 1.4, 2.5 litera (b), 3.1, 4,
5, 6.1 litera (c), 6.4 litera (b), 6.10 i 6.11, anexa II, anexa III
punctul 12, anexa V, anexa VI partea 1 litera (b), partea 4 punc
tele 2.2, 2.4, 3.1 i 3.2, partea 6 punctele 2.5 i 2.6, partea 8
punctul 1.1 litera (d), anexa VII partea 4 punctul 2, partea 5
punctul 1, partea 7 punctul 3, anexa VIII partea 1 punctul 1 i
punctul 2 litera (c), partea 2 punctele 2 i 3 i partea 3.
Statele membre aplic aceste msuri ncepnd cu acee i dat.
Atunci cnd statele membre adopt msurile respective, acestea
cuprind o trimitere la prezenta directiv sau sunt nsoite de o ase
menea trimitere la data publicrii lor oficiale. Modalitatea de efec
tuare a acestei trimiteri este stabilit de statele membre.
(2) Comisiei i sunt comunicate de ctre statele membre tex
tele principalelor dispoziii de drept intern pe care le adopt n
domeniul reglementat de prezenta directiv.
Articolul 81
Abrogare
(1) Directivele 78/176/CEE, 82/883/CEE, 92/112/CEE,
1999/13/CE, 2000/76/CE i2008/1/CE, astfel cum au fost modi
ficate prin actele enumerate n anexaIX partea A, se abrog de la
7 ianuarie 2014, fr a aduce atingere obligaiilor statelor mem
bre n ceea ce priv te termenele de transpunere n legislaia
naional i de aplicare a directivelor menionate n anexa IX
partea B.
(2) Directiva 2001/80/CE, astfel cum a fost modificat prin
actele enumerate n anexa IX partea A, se abrog ncepnd cu
1 ianuarie 2016, fr a aduce atingere obligaiilor statelor mem
bre n ceea ce priv te termenele de transpunere n legislaia
naional i de aplicare a directivelor menionate n anexa IX
partea B.
(3) Trimiterile la directivele abrogate se interpreteaz ca trimi
teri la prezenta directiv i se citesc n conformitate cu tabelul de
coresponden prevzut n anexa X.
Articolul 82
Dispoziii tranzitorii
(1) n ceea ce priv te instalaiile n cadrul crora se desf oar
activitile menionate la anexaI, punctul 1.1 pentru activitile cu
o putere termic instalat total mai mare de 50 MW, punctele
1.2 i 1.3, punctul 1.4 litera (a), punctele 2.1-2.6, punctele 3.1-
3.5, punctele 4.1-4.6 pentru activiti privind producia prin pro
cesare chimic, punctele 5.1 i5.2 pentru activitile reglementate
de Directiva 2008/1/CE, punctul 5.3 litera (a) punctele (i) i (ii),
punctul 5.4, punctul 6.1 literele (a) i (b), punctele 6.2 i 6.3,
punctul 6.4 litera(a), punctul 6.4 litera(b) pentru activitile regle
mentate de Directiva 2008/1/CE, punctul 6.4 litera(c) i punctele
6.5-6.9, care se afl n funciune i dein o autorizaie nainte de
7 ianuarie 2013 sau ai cror operatori au prezentat o solicitare
complet pentru acordarea unei autorizaii nainte de data respec
tiv, cu condiia ca aceste instalaii s fie puse n funciune pn
la 7ianuarie 2014, statele membre aplic actele cu putere de lege
i actele administrative adoptate n conformitate cu articolul 80
alineatul(1) ncepnd cu 7ianuarie 2014, cu excepia capitolelor
III i IV i a anexelor V i VI.
(2) n ceea ce priv te instalaiile n cadrul crora se desf oar
activitile menionate la anexaI, punctul 1.1 pentru activitile cu
o putere termic instalat de 50 MW, punctul 1.4 litera(b), punc
tele 4.1-4.6 pentru activitile privind producia prin procesare
biologic, punctele 5.1 i5.2 pentru activitile care nu sunt regle
mentate de Directiva 2008/1/CE, punctul 5.3 litera (a) punctele
(iii)-(v), punctul 5.3 litera (b), punctele 5.5 i 5.6, punctul 6.1 lit
era(c), punctul 6.4 litera(b) pentru activitile care nu sunt regle
mentate de Directiva 2008/1/CE i punctele 6.10 i6.11, care au
intrat n funciune nainte de 7 ianuarie 2013, statele membre
aplic actele cu putere de lege i actele administrative adoptate n
conformitate cu prezenta directiv ncepnd cu 7 iulie 2015, cu
excepia capitolelor III i IV i a anexelor V i VI.

e
e
e
e
u
u
u

u
u
u
L 334/50 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010
(3) n ceea ce priv te instalaiile de ardere menionate la arti
colul30 alineatul(2), statele membre aplic, ncepnd cu 1ianu
arie 2016, actele cu putere de lege i actele administrative adoptate
n conformitate cu articolul 80 alineatul (1) n scopul conform
rii cu capitolul III i cu anexa V.
(4) n ceea ce priv te instalaiile de ardere menionate la arti
colul 30 alineatul (3), statele membre nu mai aplic Directiva
2001/80/CE ulterior datei de 7 ianuarie 2013.
(5) n ceea ce priv te instalaiile de ardere care coincinereaz
d euri, anexa VI partea 4 punctul 3.1 se aplic pn la:
(a) 31decembrie 2015, pentru instalaiile de ardere menionate
la articolul 30 alineatul (2);
(b) 7 ianuarie 2013, pentru instalaiile de ardere menionate la
articolul 30 alineatul (3).
(6) n ceea ce priv te instalaiile de ardere care coincinereaz
d euri, se aplic anexa VI partea 4 punctul 3.2 ncepnd cu:
(a) 1 ianuarie 2016, pentru instalaiile de ardere menionate la
articolul 30 alineatul (2);
(b) 7 ianuarie 2013, pentru instalaiile de ardere menionate la
articolul 30 alineatul (3).
(7) Articolul 58 se aplic de la 1 iunie 2015. Pn la data res
pectiv, substanele sau amestecurile crora le sunt atribuite sau
pe care trebuie aplicate frazele de pericol H340, H350, H350i,
H360D sau H360F, sau frazele de risc R45, R46, R49, R60 sau
R61, din cauza coninutului lor n comp i organici volatili fiind
clasificate ca substane cancerigene, mutagene sau toxice pentru
reproducere n conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1272/2008
sunt nlocuite, n msura n care este posibil cu substane sau ame
stecuri mai puin nocive n termenul cel mai scurt cu putin.
(8) Articolul59 alineatul(5) se aplic de la 1iunie 2015. Pn
la data respectiv, emisiile, fie de comp i organici volatili crora
le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de pericol
H340, H350, H350i, H360D sau H360F, sau frazele de risc R45,
R46, R49, R60 sau R61, fie de comp ii organici volatili haloge
nai crora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de
pericol H341 sau H351 sau frazele de risc R40 sau R68 sunt con
trolate n condiii verificate, n msura n care acest lucru este via
bil din punct de vedere tehnic i economic, cu scopul de a proteja
sntatea public i mediul i nu trebuie s dep easc valorile
limit de emisie relevante prevzute n anexa VII partea 4.
(9) Anexa VII partea 4 punctul 2 se aplic de la 1 iunie 2015.
Pn la data respectiv, pentru emisiile de comp i organici vola
tili halogenai crora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate
frazele de pericol H341 sau H351 sau frazele de risc R40 sau R68,
n cazul n care debitul masic al sumei comp ilor care justific
frazele de pericol H341 sau H351 sau etichetarea R40 sau R68
este de minimum 100g/h, se respect o valoare limit de emisie
de 20mg/Nm
3
. Valoarea limit de emisie se raporteaz la suma
masic a diferiilor comp i.
Articolul 83
Intrarea n vigoare
Prezenta directiv intr n vigoare n a douzecea zi de la data
publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 84
Destinatari
Prezenta directiv se adreseaz statelor membre.
Adoptat la Strasbourg, 24 noiembrie 2010.
Pentru Parlamentul European
Pr edintele
J. BUZEK
Pentru Consiliu
Pr edintele
O. CHASTELe
ee e
a
e
e
e
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/51
ANEXA I
Categoriile de activiti menionate la articolul 10
Valorile prag menionate mai jos se refer n general la capaciti de producie sau randamente. n cazurile n care n cadrul
acelei i instalaii se desf oar mai multe activiti care se ncadreaz la acee i descriere de activitate care conine o valoare
prag, capacitile acestor activiti se nsumeaz. n cazul activitilor de gestionare a d eurilor, acest calcul se aplic la nive
lul activitilor 5.1 i 5.3 literele (a) i (b).
Comisia stabil te ghiduri privind:
(a) legtura dintre activitile de gestionare a d eurilor descrise n prezenta anex i cele descrise n anexele I iII la Direc
tiva 2008/98/CE; i
(b) interpretarea termenului la scar industrial cu privire la descrierea activitilor din industria chimic prevzute n pre
zenta anex.
1. Industrii productoare de energie
1.1. Arderea combustibililor n instalaii cu o putere termic instalat total egal sau mai mare de 50 MW
1.2. Rafinarea ieiului i a gazului
1.3. Producerea cocsului
1.4. Gazeificarea sau lichefierea:
(a) crbunelui;
(b) altor combustibili n instalaii cu o putere termic instalat total egal cu sau mai mare de 20 MW.
2. Producia i prelucrarea metalelor
2.1. Arderea i sinterizarea minereurilor metalice (inclusiv a minereurilor de sulf)
2.2. Producerea fontei sau a oelului (topirea primar sau secundar), inclusiv pentru turnarea continu, cu o capacitate
de peste 2,5 de tone pe or
2.3. Prelucrarea metalelor feroase:
(a) exploatare de laminoare la cald cu o capacitate de peste 20 de tone de oel brut pe or;
(b) exploatare de instalaii de forjare cu ciocan de forj a cror capacitate este mai mare de 50 KJ pe ciocan, iar pute
rea calorific folosit este mai mare de 20 MW;
(c) aplicarea de straturi protectoare de metale topite cu un flux de intrare de peste 2 tone de oel brut pe or.
2.4. Exploatare de turntorii de metale feroase cu o capacitate de producie de peste 20 de tone pe zi
2.5. Prelucrarea metalelor neferoase:
(a) producerea de metale neferoase brute din minereuri, concentrate sau materii prime secundare prin procese meta
lurgice, chimice sau electrolitice;
(b) topirea, inclusiv realizarea de aliaje, de metale neferoase, inclusiv de produse recuperate i exploatarea de tur
ntorii de metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 tone pe zi pentru plumb i cadmiu sau 20 de
tone pe zi pentru toate celelalte metale.
2.6. Tratarea de suprafa a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice n care volumul
cuvelor de tratare este mai mare de 30m
3


au u u
u
u
u
o
L 334/52 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010
3. Industria mineralelor
3.1. Producerea de ciment, var i oxid de magneziu:
(a) producerea clincherului de ciment n cuptoare rotative cu o capacitate de producie de peste 500 tone pe zi sau
n alte cuptoare cu o capacitate de producie de peste 50 de tone pe zi;
(b) producerea varului n cuptoare cu o capacitate de producie de peste 50 de tone pe zi;
(c) producerea oxidului de magneziu n cuptoare cu o capacitate de producie de peste 50 de tone pe zi.
3.2. Producerea azbestului sau fabricarea de produse pe baz de azbest
3.3. Fabricarea sticlei, inclusiv a fibrei de sticl, cu o capacitate de topire de peste 20 de tone pe zi
3.4. Topirea substanelor minerale, inclusiv producerea de fibre minerale, cu o capacitate de topire de peste 20 de tone pe
zi
3.5. Fabricarea produselor de ceramic prin ardere, n special igle, crmizi, crmizi refractare, plci ceramice (gresie,
faian), obiecte din ceramic sau porelan cu o capacitate de producie de peste 75 de tone pe zi i/sau cu o capa
citate a cuptorului de peste 4m
3
i cu o densitate pe cuptor de peste 300kg/m
3
4. Industria chimic
n scopul prezentei seciuni, producia, n sensul categoriilor de activiti din aceast seciune, reprezint producia la
scar industrial prin prelucrarea chimic sau biologic a substanelor sau a grupurilor de substane menionate la
punctele 4.1-4.6
4.1. Producerea comp ilor chimici organici, cum sunt:
(a) hidrocarburile simple (liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, alifatice sau aromatice);
(b) hidrocarburile cu coninut de oxigen, cum sunt alcoolii, aldehidele, cetonele, acizii carboxilici, esterii i ames
tecurile de esteri, acetaii, eterii, peroxizii, i r inile epoxidice;
(c) hidrocarburile sulfuroase;
(d) hidrocarburile azotoase, cum sunt aminele, amidele, comp ii nitrii, comp ii nitro sau comp ii nitrai, nitrilii,
cianai, izocianai;
(e) hidrocarburi cu coninut de fosfor;
(f) hidrocarburi halogenate;
(g) comp i organometalici;
(h) materiale plastice (polimeri, fibre sintetice i fibre pe baz de celuloz);
(i) cauciucuri sintetice;
(j) vopsele i pigmeni;
(k) ageni activi de suprafa i ageni tensioactivi.
4.2. Producerea comp ilor chimici anorganici, precum:
(a) gazele, cum sunt amoniacul, clorul sau acidul clorhidric, fluorul sau acidul fluorhidric, oxizii de carbon, com
p ii sulfului, oxizii de azot, hidrogenul, dioxidul de sulf, clorura de carbonil;
(b) acizii, cum sunt acidul cromic, acidul hidrofluoric, acidul fosforic, acidul azotic, acidul clorhidric, acidul sulfu
ric, oleumul, acizii sulfur i;
u

e
e
u
e e
e

(
1
)
u
e e
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/53
(c) bazele, cum sunt hidroxidul de amoniu, hidroxidul de potasiu, hidroxidul de sodiu;
(d) srurile, cum sunt clorura de amoniu, cloratul de potasiu, carbonatul de potasiu, carbonatul de sodiu, perbo
ratul, nitratul de argint;
(e) nemetalele, oxizii metalici sau ali comp i anorganici, cum sunt carbura de calciu, siliciul, carbura de siliciu.
4.3. Producerea de ngr minte pe baz de fosfor, azot sau potasiu (ngr minte simple sau complexe)
4.4. Fabricarea produselor fitosanitare sau a biocidelor
4.5. Fabricarea produselor farmaceutice inclusiv a produselor intermediare
4.6. Producerea de explozivi
5. Gestionarea d eurilor
5.1. Eliminarea sau recuperarea d eurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicnd desf urarea uneia
sau a mai multora dintre urmtoarele activiti:
(a) tratare biologic;
(b) tratare fizico-chimic;
(c) mixare sau malaxare anterior prezentrii pentru oricare dintre celelalte activiti enumerate la punctele 5.1 i5.2;
(d) reambalare anterior prezentrii pentru oricare dintre celelalte activiti enumerate la punctele 5.1 i 5.2;
(e) recuperarea/regenerarea solvenilor;
(f) reciclarea/recuperarea materialelor anorganice, altele dect metalele sau comp ii metalici;
(g) regenerarea acizilor sau a bazelor;
(h) recuperarea componentelor utilizate pentru reducerea polurii;
(i) recuperarea componentelor din catalizatori;
(j) recuperarea sau alte reutilizri ale uleiurilor;
(k) acumularea la suprafa.
5.2. Eliminarea sau recuperarea d eurilor n instalaii de incinerare a d eurilor sau n instalaii de coincinerare a
d eurilor:
(a) n cazul d eurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 3 tone pe or;
(b) n cazul d eurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi.
5.3. (a) Eliminarea d eurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 50 de tone pe zi, implicnd desf urarea uneia sau
mai multora dintre urmtoarele activiti i cu excepia activitilor care intr sub incidena Directivei
91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale
(
1
) JO L 135, 30.5.1991, p. 40.
:
(i) tratare biologic;
(ii) tratare fizico-chimic;
(iii) pretratarea d eurilor pentru incinerare sau coincinerare;
(iv) tratarea zgurei i a cen ii;
(v) tratarea n toctoare a d eurilor metalice, inclusiv a d eurilor de echipamente electrice i electronice i a
vehiculelor scoase din uz i a componentelor acestora.
e
e
eee
u
e e
e
e
e (
1
) e
e
e
e
L 334/54 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010
(b) Recuperarea sau o combinaie de recuperare i eliminare a d eurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de
75 tone pe zi, implicnd una sau mai multe din activitile urmtoare i excluznd activitile care intr sub inci
dena Directivei 91/271/CEE:
(i) tratarea biologic;
(ii) pretratarea d eurilor pentru incinerare sau coincinerare;
(iii) tratarea zgurei i a cen ii;
(iv) tratarea n toctoare a d eurilor metalice, inclusiv a d eurilor de echipamente electrice i electronice i a
vehiculelor scoase din uz i a componentelor acestora.
Atunci cnd singura activitate de tratare a d eurilor desf urat este fermentarea anaerob, pragul de capacitate
pentru activitatea respectiv este de 100 de tone pe zi.
5.4. Depozitele de d euri astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (g) din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din
26aprilie 1999 privind depozitele de d euri
(
1
) JO L 182, 16.7.1999, p. 1.
care primesc peste 10 tone de d euri pe zi sau cu o capacitate total
de peste 25000 de tone, cu excepia depozitelor pentru d euri inerte
5.5. Depozitarea temporar a d eurilor periculoase care nu intr sub incidena punctului 5.4 naintea oricreia dintre
activitile enumerate la punctele 5.1, 5.2, 5.4 i 5.6 cu o capacitate total de peste 50 tone, cu excepia depozitrii
temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, naintea colectrii
5.6. Depozitarea subteran a d eurilor periculoase cu o capacitate total de peste 50 tone
6. Alte activiti
6.1. Producerea n instalaii industriale de:
(a) celuloz din lemn i din alte materiale fibroase;
(b) hrtie sau carton cu o capacitate de producie de peste 20 de tone pe zi;
(c) unul sau mai multe din urmtoarele tipuri de panouri din lemn: panouri numite plci aglomerate (oriented
strand board OSB), plci aglomerate sau panouri fibrolemnoase, cu o capacitate de producie mai mare de
600 m
3
pe zi.
6.2. Pretratarea (operaiuni de tip splare, nlbire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor textile sau a textilelor, cu capacitatea
de tratare de peste 10 tone pe zi
6.3. Tbcirea blnurilor i a pieilor, cu capacitatea de tratare de peste 12 tone de produse finite pe zi
6.4. (a) Exploatarea abatoarelor cu o capacitate de prelucrare a carcaselor de peste 50 de tone pe zi
(b) Tratarea i prelucrarea, cu excepia ambalrii exclusive, a urmtoarelor materii prime, care au fost, n prealabil,
prelucrate sau nu, n vederea fabricrii de produse alimentare sau a hranei pentru animale din:
(i) numai materii prime de origine animal (altele dect laptele n mod exclusiv), cu o capacitate de producie
de peste 75 de tone de produse finite pe zi;
(ii) numai materii prime de origine vegetal, cu o capacitate de producie de peste 300 de tone de produse finite
pe zi sau de 600 de tone pe zi n cazul n care instalaia funcioneaz pentru o perioad de timp de cel
mult 90 de zile consecutive pe an;
(iii) materii prime de origine vegetal i animal, n produse combinate sau separate, cu o capacitate de pro
ducie de produse finite, exprimat n tone, de peste:
75, dac A este mai mare sau egal cu 10; sau
[300 (22,5 A)] n toate celelalte cazuri
unde A reprezint proporia de materie de origine animal (exprimat n procente din greutate) din can
titatea care intr la calculul capacitii de producie de produse finite.
Ambalajul nu este inclus n greutatea final a produsului.


e

e
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/55
Aceast subseciune nu este aplicabil n cazul n care doar laptele reprezint materia prim.
(c) Tratarea i prelucrarea exclusiv a laptelui, dac cantitatea de lapte primit este mai mare de 200 tone pe zi
(valoare medie anual)
6.5. Eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale sau a d eurilor animale, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone
pe zi
6.6. Cr terea intensiv a psrilor de curte i a porcilor, cu capaciti de peste:
(a) 40000 de locuri pentru psri de curte;
(b) 2000 de locuri pentru porci de producie (peste 30kg); sau
(c) 750 de locuri pentru scroafe.
6.7. Tratarea de suprafa a substanelor, a obiectelor sau a produselor utiliznd solveni organici, mai ales pentru nve
lire, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curare sau impregnare, cu o capacitate
de consum de solvent organic mai mare de 150kg pe or sau mai mare de 200 de tone pe an
6.8. Producerea de crbune (crbune srac n gaze) sau de electrografit prin incinerare sau grafitizare
6.9. Captarea fluxurilor de CO
2
provenind de la instalaiile care intr sub incidena prezentei directive n scopul stocrii
geologice n temeiul Directivei 2009/31/CE
6.10. Conservarea lemnului i a produselor din lemn cu produse chimice, cu o capacitate de producie mai mare de 75m
3
pe zi alta dect tratarea lemnului exclusiv contra mucegaiului
6.11. Tratarea independent a apelor uzate care nu sunt vizate de Directiva 91/271/CEE i evacuate printr-o instalaie men
ionat n capitolul Ieu
u
u
u
u
u
u
u u
u
u
u
u
(
L 334/56 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010
ANEXA II
Lista substanelor poluante
AER
1. Dioxid de sulf i ali comp i ai sulfului
2. Oxizi de azot i ali comp i ai azotului
3. Monoxid de carbon
4. Comp i organici volatili
5. Metale i comp i ai metalelor
6. Pulberi, inclusiv particulele fine de materie
7. Azbest (particule n suspensie, fibre)
8. Clor i comp i ai clorului
9. Fluor i comp i ai fluorului
10. Arsen i comp i ai arsenului
11. Cianuri
12. Substane i amestecuri la care s-a dovedit prezena proprietilor cancerigene sau mutagene sau a proprietilor care
pot afecta reproducerea prin aer
13. Policlorodibenzodioxine i policlorodibenzofurani
AP
1. Comp i organohalogenai i substane care pot forma astfel de comp i n mediul acvatic
2. Comp i organofosforici
3. Comp i organostanici
4. Substane i amestecuri la care s-a dovedit prezena proprietilor cancerigene sau mutagene sau a proprietilor care
pot afecta reproducerea n sau prin mediul acvatic
5. Hidrocarburi persistente i substane organice toxice persistente i bioacumulabile
6. Cianuri
7. Metale i comp i ai metalelor
8. Arsen i comp i ai arsenului
9. Substane biocide i produse fitosanitare
10. Materiale n suspensie
11. Substane care contribuie la eutrofizare (n special nitrai i fosfai)
12. Substane cu o influen nefavorabil asupra echilibrului de oxigen i care pot fi determinate prin utilizarea parame
trilor CBO i CCO etc.)
13. Substanele enumerate n anexa X la Directiva 2000/60/CEe
e
a
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/57
ANEXA III
Criterii pentru determinarea celor mai bune tehnici disponibile
1. utilizarea tehnologiei cu generare redus de d euri;
2. utilizarea unor substane mai puin periculoase;
3. extinderea recuperrii i a reciclrii substanelor generate i utilizate n procesul tehnologic, precum i a d eurilor, dac
este posibil;
4. procese, echipamente sau metode de operare comparabile, testate cu succes la scar industrial;
5. progrese tehnologice i modificri ale cuno terii i nelegerii tiinifice;
6. natura, efectele i volumul emisiilor respective;
7. datele de punere n funciune a instalaiilor noi i a celor existente;
8. intervalul de timp necesar pentru introducerea celei mai bune tehnici disponibile;
9. consumul i natura materiilor prime (inclusiv apa) utilizate n procesul tehnologic i eficiena lor din punct de vedere
energetic;
10. necesitatea de a preveni sau de a reduce la minimum impactul global al emisiilor asupra mediului i riscurile pentru
mediu;
11. necesitatea de a preveni accidentele i de a reduce consecinele acestora asupra mediului;
12. informaiile publicate de organizaiile publice internaionale.


i
L 334/58 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010
ANEXA IV
Participarea publicului la luarea deciziilor
1. Publicul este informat (prin anunuri publice sau prin alte mijloace adecvate, precum mijloacele electronice, n cazul n
care acestea sunt disponibile), cel trziu la nceputul procedurii de luare a unei decizii sau de ndat ce pot fi furnizate
informaii n limite rezonabile, cu privire la urmtoarele aspecte:
(a) solicitarea de acordare a unei autorizaii sau, dup caz, propunerea de actualizare a unei autorizaii sau a condiiilor
de autorizare n conformitate cu articolul21, inclusiv descrierea elementelor menionate la articolul12 alineatul(1);
(b) dup caz, faptul c o decizie face obiectul unei evaluri a impactului asupra mediului la nivel naional sau trans
frontalier sau al consultrilor ntre statele membre n conformitate cu articolul 26;
(c) detalii privind autoritile competente responsabile de luarea deciziei, cele de la care pot fi obinute informaii rele
vante, cele crora le pot fi prezentate observaii sau ntrebri i detalii privind termenele pentru transmiterea obser
vaiilor i a ntrebrilor;
(d) natura posibilelor decizii sau, n cazul n care acesta exist, proiectul de decizie;
(e) dup caz, detalii privind propunerea de actualizare a unei autorizaii sau a condiiilor de autorizare;
(f) o precizare a datelor i a locurilor n care, sau a mijloacelor prin care, vor fi oferite informaiile relevante;
(g) detalii privind modalitile de participare i consultare a publicului stabilite n conformitate cu punctul 5.
2. Statele membre se asigur c urmtoarele elemente sunt puse la dispoziia publicului interesat n termene rezonabile:
(a) n conformitate cu dreptul intern, principalele rapoarte i ndrumri emise pentru autoritatea sau autoritile com
petente n momentul n care publicul interesat este informat n conformitate cu punctul 1;
(b) n conformitate cu Directiva 2003/4/CE, alte informaii dect cele menionate la punctul 1 care sunt relevante pen
tru decizia adoptat n conformitate cu articolul 5 din prezenta directiv i care devin disponibile numai dup ce
publicul interesat a fost informat n conformitate cu punctul 1.
3. Publicul interesat trebuie s aib dreptul de a-i transmite autoritii competente observaiile i opiniile sale nainte de
adoptarea unei decizii.
4. Rezultatele consultrii efectuate n conformitate cu prezenta anex trebuie luate n considerare n mod corespunztor la
luarea deciziei.
5. Modalitile detaliate de informare a publicului (de exemplu, af area unor anunuri pe o anumit raz sau publicarea n
ziarele locale) i de consultare a publicului interesat (de exemplu, prin depunerea de materiale n scris sau prin anchete
publice) se stabilesc de ctre statele membre. Trebuie prevzute termene rezonabile pentru diferitele etape, care s acorde
suficient timp pentru informarea publicului i pentru ca publicul interesat s se pregteasc i s participe efectiv la adop
tarea deciziilor privind mediul n conformitate cu prezenta anex.
o
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/59
ANEXA V
Dispoziii tehnice referitoare la instalaiile de ardere
PARTEA 1
Valori limit de emisie pentru instalaiile de ardere menionate la articolul 30 alineatul (2)
1. Toate valorile limit de emisie se calculeaz la o temperatur de 273,15K, o presiune de 101,3kPa, dup corecia n
funcie de coninutul de vapori de ap al gazelor reziduale i la un coninut standard de O
2
de 6% pentru combustibilii
solizi, 3% pentru instalaiile de ardere, altele dect turbinele cu gaz i motoarele cu gaz care utilizeaz combustibili lichizi
i gaz i i 15% n cazul turbinelor cu gaz i motoarelor pe gaz.
2. Valorile limit de emisie (mg/Nm
3
) pentru SO
2
n cazul instalaiilor de ardere care utilizeaz combustibili solizi sau lichizi
cu excepia turbinelor cu gaz i a motoarelor cu gaz
Putere termic
instalat total
(MW)
Huil i lignit i ali combustibili
solizi
Biomas Turb Combustibili lichizi
50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200
Instalaiile de ardere care utilizeaz combustibili solizi i pentru care s-a acordat o autorizaie nainte de 27 noiembrie
2002 sau ai cror operatori au prezentat o solicitare complet de autorizare nainte de aceast dat, cu condiia ca insta
laia s fi fost pus n funciune cel trziu la 27noiembrie 2003, i care nu funcioneaz mai mult de 1500 ore de func
ionare pe an ca medie mobil pe o perioad de cinci ani, trebuie s respecte o valoare limit de emisie de 800mg/Nm
3
pentru SO
2
.
Instalaiile de ardere care utilizeaz combustibili lichizi, pentru care s-a acordat o autorizaie nainte de 27 noiembrie
2002 sau ai cror operatori au prezentat o solicitare complet de autorizare nainte de aceast dat, cu condiia ca insta
laia s fi fost pus n funciune cel trziu la 27 noiembrie 2003, i care nu funcioneaz mai mult de 1500 de ore de
funcionare pe an ca medie mobil pe o perioad de cinci ani, trebuie s respecte o valoare limit de emisie pentru SO
2
de 850mg/Nm
3
, n cazul instalaiilor cu o putere termic instalat total de maxim 300 MW, i de 400mg/Nm
3
, n
cazul instalaiilor cu o putere termic instalat total mai mare de 300 MW.
O parte a unei instalaii de ardere care i evacueaz gazele reziduale prin unul sau mai multe canale separate aflate n
interiorul unui c comun i care nu funcioneaz mai mult de 1500 de ore de funcionare pe an ca medie mobil pe o
perioad de cinci ani poate intra sub incidena valorilor limit de emisie prevzute la cele dou paragrafe precedente n
funcie de puterea termic instalat total a ntregii instalaii de ardere. n astfel de cazuri emisiile evacuate de fiecare din
tre canalele respective sunt monitorizate separat.
3. Valorile limit de emisie (mg/Nm
3
) pentru SO
2
n cazul instalaiilor de ardere care utilizeaz combustibili gaz i cu
excepia turbinelor cu gaz i a motoarelor cu gaz
n general 35
Gaz lichefiat 5
Gaze cu putere caloric redus provenite din cuptoarele de cocs 400
Gaze de furnal cu putere caloric redus 200
Instalaiile de ardere care utilizeaz gaze cu putere caloric redus provenind de la gazeificarea reziduurilor de rafinrie,
pentru care s-a acordat o autorizaie nainte de 27noiembrie 2002 sau ai cror operatori au prezentat o solicitare com
plet de autorizare nainte de aceast dat, cu condiia ca instalaia s fi fost pus n funciune cel trziu la 27noiembrie
2003, trebuie s respecte o valoare limit de emisie de 800mg/Nm
3
pentru SO
2
.

o
e
e

o
u
L 334/60 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010
4. Valorile limit de emisie (mg/Nm
3
) pentru NO
x
n cazul instalaiilor de ardere care utilizeaz combustibili solizi sau lichizi
cu excepia turbinelor cu gaz i a motoarelor cu gaz
Putere termic
instalat total
(MW)
Huil i lignit i ali combustibili solizi Biomas i turb
Combustibili
lichizi
50-100 300
450 n cazul arderii de lignit pulverizat
300 450
100-300 200 250 200(
1
)
> 300 200 200 150(
1
)
Not:
(
1
) Valoarea limit de emisie este de 450mg/Nm
3
pentru utilizarea reziduurilor de distilare i de conversie de la rafinarea ieiului brut
pentru propriul consum n instalaii de ardere cu o putere termic instalat total care nu dep te 500 MW, pentru care s-a acordat
o autorizaie nainte de 27 noiembrie 2002 sau ai cror operatori au prezentat o solicitare complet de autorizare nainte de aceast
dat, cu condiia ca instalaia s fi fost pus n funciune cel trziu la 27 noiembrie 2003.
Instalaiile de ardere din cadrul instalaiilor chimice care utilizeaz reziduuri lichide din producie drept combustibil
necomercial pentru consumul propriu, cu o putere termic instalat total care nu dep te 500 MW, pentru care s-a
acordat o autorizaie nainte de 27 noiembrie 2002 sau ai cror operatori au prezentat o solicitare complet de autori
zare nainte de aceast dat cu condiia ca instalaia s fi fost pus n funciune cel trziu la 27noiembrie 2003, trebuie
s respecte o valoare limit de emisie de 450mg/Nm
3
pentru NO
x
.
Instalaiile de ardere care utilizeaz combustibili solizi sau lichizi cu o putere termic instalat total de maxim 500 MW,
pentru care s-a acordat o autorizaie nainte de 27noiembrie 2002 sau ai cror operatori au prezentat o solicitare com
plet de autorizare nainte de aceast dat, cu condiia ca instalaia s fi fost pus n funciune cel trziu la 27noiembrie
2003 i care nu funcioneaz mai mult de 1500 ore de funcionare pe an ca medie mobil pe o perioad de cinci ani,
trebuie s respecte o valoare limit de emisie pentru NO
x
de 450mg/Nm
3
.
Instalaiile de ardere care utilizeaz combustibili solizi cu o putere termic instalat total mai mare de 500 MW, pentru
care s-a acordat o autorizaie nainte de 1iulie 1987 i care nu funcioneaz mai mult de 1500 ore de funcionare pe an
ca medie mobil pe o perioad de cinci ani, trebuie s respecte o valoare limit de emisie pentru NO
x
de 450mg/Nm
3
.
Instalaiile de ardere care utilizeaz combustibili lichizi, cu o putere termic instalat total mai mare de 500 MW, pen
tru care s-a acordat o autorizaie nainte de 27noiembrie 2002 sau ai cror operatori au prezentat o solicitare complet
de autorizare nainte de aceast dat, cu condiia ca instalaia s fi fost pus n funciune cel trziu la 27noiembrie 2003
i care nu funcioneaz mai mult de 1500 de ore de funcionare pe an ca medie mobil pe o perioad de cinci ani, tre
buie s respecte o valoare limit de emisie pentru NO
x
de 400mg/Nm
3
.
O parte a unei instalaii de ardere care i evacueaz gazele reziduale prin unul sau mai multe canale separate de gaze de
ardere aflate n interiorul unui c comun i care nu funcioneaz mai multe de 1500 de ore de funcionare pe an ca
medie mobil pe o perioad de cinci ani poate intra sub incidena valorilor limit de emisie prevzute la cele trei para
grafe precedente n funcie de puterea termic instalat total a ntregii instalaii de ardere. n astfel de cazuri emisiile
evacuate de fiecare dintre canalele respective sunt monitorizate separat.
5. Turbinele cu gaz (inclusiv turbinele cu gaz cu ciclu combinat CCGT) care utilizeaz fracii oare sau medii de distilare
drept combustibili lichizi trebuie s respecte o valoare limit de emisie pentru NO
x
de 90mg/Nm
3
, iar pentru CO de
100mg/Nm
3
.
Turbinele cu gaz utilizate n situaii de urgen care funcioneaz mai puin de 500 de ore de funcionare pe an nu intr
sub incidena valorilor limit de emisie prevzute la prezentul alineat. Operatorul unor astfel de instalaii ine evidena
orelor de funcionare utilizate.

u
e

o
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/61
6. Valorile limit de emisie (mg/Nm
3
) pentru NO
x
i pentru CO n cazul instalaiilor de ardere care utilizeaz gaze
NO
x
CO
Instalaii de ardere care utilizeaz gaz natural, cu excepia turbinelor cu
gaz i a motoarelor cu gaz
100 100
Instalaii de ardere care utilizeaz gaz de furnal, gaz de cocserie sau
gaze cu putere caloric redus de la gazeificarea reziduurilor de rafin
rie, cu excepia turbinelor cu gaz i a motoarelor cu gaz
200(
4
)
Instalaii de ardere care utilizeaz alte gaze, cu excepia turbinelor cu
gaz i a motoarelor cu gaz
200(
4
)
Turbine cu gaz (inclusiv CCGT) care utilizeaz drept combustibil gaz
natural(
1
)
50(
2
)(
3
) 100
Turbine cu gaz (inclusiv CCGT) care utilizeaz drept combustibil alte
gaze
120
Motoare pe gaz 100 100
Note:
(
1
) Gazul natural este metanul prezent n mod natural cu un coninut maxim de 20% (n funcie de volum) de materie inert i ali com
p i.
(
2
) 75mg/Nm
3
n cazurile urmtoare, eficiena turbinei cu gaz fiind determinat la condiii ISO de ncrcare de baz:
(i) turbine cu gaz, utilizate n sisteme combinate de producere a energiei termice i electrice, cu o eficien total mai mare de 75%;
(ii) turbine cu gaz, utilizate n instalaii cu ciclu combinat cu o eficien electric total medie anual mai mare de 55%;
(iii) turbine cu gaz pentru acionare mecanic.
(
3
) Pentru turbinele cu gaz cu ciclu unic, care nu se ncadreaz n niciuna dintre categoriile menionate la nota (2), dar care au o eficien
mai mare de 35% determinat n condiii ISO de ncrcare de baz , valoarea limit de emisie pentru NO
x
este de 50x/35, unde
este eficiena turbinei cu gaz n condiii ISO de ncrcare de baz, exprimat ca procent.
(
4
) 300mg/Nm
3
n cazul instalaiilor de ardere cu o putere termic instalat total care nu dep te 500 MW pentru care s-a acordat o
autorizaie nainte de 27 noiembrie 2002 sau ai cror operatori au prezentat o solicitare complet de autorizare nainte de aceast
dat, cu condiia ca instalaia s fi fost pus n funciune cel trziu la 27 noiembrie 2003.
n cazul turbinelor cu gaz (inclusiv CCGT), valorile limit de emisie pentru NO
x
i CO stabilite n tabelul de la acest punct
se aplic doar la o ncrcare de peste 70%.
n cazul turbinelor cu gaz (inclusiv CCGT) pentru care s-a acordat o autorizaie nainte de 27 noiembrie 2002 sau ai
cror operatori au prezentat o solicitare complet de autorizare nainte de aceast dat, cu condiia ca instalaia s fi fost
pus n funciune cel trziu la 27 noiembrie 2003 i care nu funcioneaz mai mult de 1500 de ore de funcionare pe
an ca medie mobil pe o perioad de cinci ani, valoarea limit de emisie pentru NO
x
este de 150mg/Nm
3
n cazul ard
erii gazului natural i de 200mg/Nm
3
n cazul arderii altor tipuri de gaz sau de combustibili lichizi.
O parte a unei instalaii de ardere care i evacueaz gazele reziduale prin unul sau mai multe canale separate aflate n
interiorul unui c comun i care nu funcioneaz mai multe de 1500 de ore de funcionare pe an ca medie mobil pe
o perioad de cinci ani poate intra sub incidena valorilor limit de emisie prevzute la paragraful precedent n funcie
de puterea termic instalat total a ntregii instalaii de ardere. n astfel de cazuri emisiile evacuate de fiecare dintre
canalele respective sunt monitorizate separat.
Valorile limit stabilite la acest punct nu se aplic turbinelor cu gaz i motoarelor cu gaz care sunt utilizate n situaii de
urgen i care funcioneaz mai puin de 500 de ore de funcionare pe an. Operatorul unor astfel de instalaii ine evi
dena orelor de funcionare utilizate.
7. Valorile limit de emisie (mg/Nm
3
) pentru pulberi n cazul instalaiilor de ardere care utilizeaz combustibili solizi sau
lichizi cu excepia turbinelor cu gaz i a motoarelor cu gaz
Putere termic instalat total
(MW)
Huil i lignit i ali
combustibili solizi
Biomas i turb Combustibili lichizi(
1
)
50-100 30 30 30
100-300 25 20 25
> 300 20 20 20
Not:
(
1
) Valoarea limit de emisie este de 50mg/Nm
3
pentru utilizarea reziduurilor de distilare i de conversie de la rafinarea ieiului brut
pentru propriul consum n instalaii de ardere pentru care s-a acordat o autorizaie nainte de 27 noiembrie 2002 sau al cror opera
tor a prezentat o solicitare complet de autorizare nainte de aceast dat, cu condiia ca instalaia s fi fost pus n funciune cel tr
ziu la 27 noiembrie 2003.o
o
o
L 334/62 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010
8. Valorile limit de emisie (mg/Nm
3
) pentru pulberi n cazul instalaiilor de ardere care utilizeaz combustibili gaz i cu
excepia turbinelor cu gaz i a motoarelor cu gaz
n general 5
Gaz de furnal 10
Gaze produse n siderurgie i care pot fi folosite n alte sectoare 30
PARTEA 2
Valori limit de emisie pentru instalaiile de ardere menionate la articolul 30 alineatul (3)
1. Toate valorile limit de emisie se calculeaz la o temperatur de 273,15K, o presiune de 101,3kPa, dup corecia n
funcie de coninutul de vapori de ap al gazelor reziduale i la un coninut standard de O
2
de 6% pentru combustibilii
solizi, 3% pentru instalaiile de ardere, altele dect turbinele cu gaz i motoarele cu gaz, care utilizeaz combustibili
lichizi i gaz i i 15% n cazul turbinelor cu gaz i motoarelor cu gaz.
n cazul turbinelor cu gaz cu ciclu combinat i ardere suplimentar, coninutul normat de O
2
poate fi definit de autori
tatea competent, inndu-se seama de caracteristicile specifice instalaiei n cauz.
2. Valorile limit de emisie (mg/Nm
3
) pentru SO
2
n cazul instalaiilor de ardere care utilizeaz combustibili solizi sau lichizi
cu excepia turbinelor cu gaz i a motoarelor cu gaz
Putere termic
instalat total
(MW)
Huil i lignit i ali combustibili solizi Biomas Turb
Combusti
bili lichizi
50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300
250 n cazul arderii n pat fluidizat
200
> 300 150
200 n cazul arderii n pat fluidizat
circulant sau presurizat
150 150
200 n cazul arderii n pat fluidizat
150
3. Valorile limit de emisie (mg/Nm
3
) pentru SO
2
n cazul instalaiilor de ardere care utilizeaz combustibili gaz i cu
excepia turbinelor cu gaz i a motoarelor cu gaz
n general 35
Gaz lichefiat 5
Gaze de cocs cu putere caloric redus 400
Gaze de furnal cu putere caloric redus 200
4. Valorile limit de emisie (mg/Nm
3
) pentru NO
x
n cazul instalaiilor de ardere care utilizeaz combustibili solizi sau lichizi
cu excepia turbinelor cu gaz i a motoarelor cu gaz
Putere termic instalat
total (MW)
Huil i lignit i ali combustibili solizi Biomas i turb Combustibili lichizi
50-100 300
400 n cazul arderii de lignit pulverizat
250 300
100-300 200 200 150
> 300 150
200 n cazul arderii de lignit pulverizat
150 100

u
o
o
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/63
5. Turbinele cu gaz (inclusiv CCGT) care utilizeaz fracii oare sau medii de distilare drept combustibili lichizi trebuie s
respecte o valoare limit de emisie pentru NO
x
de 50mg/Nm
3
, iar pentru CO de 100mg/Nm
3
.
Turbinele cu gaz utilizate n situaii de urgen care funcioneaz mai puin de 500 de ore de funcionare pe an nu intr
sub incidena valorilor limit de emisie prevzute la prezentul alineat. Operatorul unor astfel de instalaii ine evidena
orelor de funcionare utilizate.
6. Valorile limit de emisie (mg/Nm
3
) pentru NO
x
i CO n cazul instalaiilor de ardere care utilizeaz gaze
NO
x
CO
Instalaii de ardere, altele dect turbinele cu gaz i motoa
rele cu gaz
100 100
Turbine cu gaz (inclusiv CCGT) 50(
1
) 100
Motoare pe gaz 75 100
Note:
(
1
) Pentru turbinele cu gaz cu ciclu unic care au o eficien mai mare de 35% determinat n condiii ISO de ncrcare de baz ,
valoarea limit de emisie pentru NO
x
este de 50x/35, unde este eficiena turbinei cu gaz n condiii ISO de ncrcare de baz, expri
mat ca procent.
n cazul turbinelor cu gaz (inclusiv CCGT), valorile limit de emisie pentru NO
x
i CO stabilite la acest punct se aplic
doar la o ncrcare de peste 70%.
Valorile limit de emisie stabilite la acest punct nu se aplic turbinelor cu gaz i motoarelor cu gaz care sunt utilizate n
situaii de urgen i care funcioneaz mai puin de 500 de ore de funcionare pe an. Operatorul acestor instalaii ine
evidena orelor de funcionare utilizate.
7. Valorile limit de emisie (mg/Nm
3
) pentru pulberi n cazul instalaiilor de ardere care utilizeaz combustibili solizi sau
lichizi cu excepia turbinelor cu gaz i a motoarelor cu gaz
Putere termic instalat total (MW)
50-300 20
> 300 10
20 pentru biomas i turb
8. Valorile limit de emisie (mg/Nm
3
) pentru pulberi n cazul instalaiilor de ardere care utilizeaz combustibili gaz i cu
excepia turbinelor cu gaz i a motoarelor cu gaz
n general 5
Gaz de furnal 10
Gaze produse n siderurgie i care pot fi folosite n alte sectoare 30
PARTEA 3
Monitorizarea emisiilor
1. Concentraiile de SO
2
, NO
x
i pulberi din gazele reziduale de la fiecare instalaie de ardere total cu putere termic total
instalat de cel puin 100 MW sunt supuse unor msurtori continue.
Concentraia de CO din gazele reziduale de la fiecare instalaie de ardere cu o putere termic instalat total de cel puin
100 MW care utilizeaz combustibili gaz i este supus unor msurtori continue.
2. Autoritatea competent poate hotr s nu solicite efectuarea msurtorilor continue menionate la punctul 1, n urm
toarele cazuri:
(a) pentru instalaiile de ardere cu o durat de via mai mic de 10000 de ore de funcionare;
(b) pentru SO
2
i pulberi de la instalaiile de ardere care ard gaz natural;


L 334/64 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010
(c) pentru SO
2
de la instalaiile de ardere care ard petrol cu un coninut cunoscut de sulf, n cazurile n care nu exist
echipament de desulfurare a gazelor reziduale;
(d) pentru SO
2
de la instalaiile de ardere care ard biomas dac operatorul poate dovedi c emisiile de SO
2
nu pot fi,
n nicio mprejurare, mai mari dect valorile limit de emisie impuse.
3. n cazurile n care nu se solicit msurtori continue, trebuie efectuate msurtori cel puin o dat la ase luni pentru
SO
2
, NO
x
, pulberi i, n cazul instalaiilor care utilizeaz gaze, i pentru CO.
4. n cazul instalaiilor de ardere care utilizeaz huil sau lignit, se msoar cel puin o dat pe an emisiile de mercur total.
5. Ca alternativ la msurtorile de SO
2
i NO
x
menionate la punctul 3, pot fi folosite i alte proceduri, verificate i apro
bate de ctre autoritatea competent, pentru a determina emisiile de SO
2
i de NO
x
. Astfel de proceduri trebuie s se
bazeze pe standardele CEN relevante sau, dac nu exist standarde CEN, pe standarde ISO, standarde naionale sau alte
standarde internaionale care garanteaz furnizarea de date de o calitate tiinific echivalent.
6. Autoritatea competent trebuie informat cu privire la modificrile semnificative ale tipului de combustibil utilizat sau
ale modului de operare a instalaiei. Autoritatea competent decide dac aceste condiii de monitorizare stabilite la
punctele 1-4 sunt corespunztoare sau dac trebuie adaptate.
7. Msurtorile continue efectuate n conformitate cu punctul 1 cuprind msurtori privind coninutul de oxigen, tem
peratura, presiunea i coninutul de vapori de ap din gazele reziduale. Msurtorile continue ale coninutului de vapori
de ap din gazele reziduale nu sunt necesare, cu condiia ca proba de gaz rezidual s fie uscat nainte de a se analiza
emisiile.
8. Prelevarea de probe i analiza substanelor poluante relevante i msurarea parametrilor procesului, precum i asig
urarea calitii sistemelor automatizate de msurare i metodele de msurare de referin pentru calibrarea sistemelor
respective se efectueaz n conformitate cu standardele CEN. n cazul n care nu exist standarde CEN, se aplic stan
darde ISO, standarde naionale sau alte standarde internaionale care garanteaz furnizarea de date de o calitate tiin
ific echivalent.
Sistemele automatizate de msurare sunt supuse unui control prin intermediul unor msurtori paralele cu metodele
de referin, cel puin o dat pe an.
Operatorul informeaz autoritatea competent cu privire la rezultatele verificrii sistemelor automatizate de msurare.
9. La nivelul valorii limit de emisie, valorile intervalelor de ncredere de 95% pentru un singur rezultat al msurtorilor
nu dep esc urmtoarele procente din valorile limit de emisie:
Monoxid de carbon 10%
Dioxid de sulf 20%
Oxizi de azot 20%
Pulberi 30%
10. Valorile medii validate pe or i pe zi sunt determinate din valorile medii msurate validate pe or, din care se scade
valoarea intervalului de ncredere precizat la punctul 9.
Se invalideaz orice zi n care mai mult de trei valori medii pe or nu sunt valide din cauza problemelor de funcionare
sau a procedurilor de ntreinere efectuate asupra sistemului automatizat de msurare. n cazul n care, din astfel de
motive, se invalideaz mai mult de zece zile dintr-un an, autoritatea competent solicit operatorului s ia msurile
adecvate pentru a ameliora fiabilitatea sistemului automatizat de msurare.
11. n cazul instalaiilor de ardere care trebuie s respecte ratele de desulfurare prevzute la articolul31, se monitorizeaz
periodic, de asemenea, coninutul de sulf al combustibilului utilizat n instalaia de ardere. Autoritile competente tre
buie informate cu privire la modificrile substaniale aduse tipului de combustibil utilizat.
e
e
e

17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/65


PARTEA 4
Evaluarea respectrii valorilor limit de emisie
1. n cazul n care se efectueaz msurtori continue, se consider c valorile limit de emisie stabilite n prile 1 i2 sunt
respectate dac n urma evalurii rezultatelor se arat c, pentru orele de exploatare de pe parcursul unui an calendaris
tic, au fost ndeplinite toate condiiile urmtoare:
(a) niciuna dintre valorile medii lunare validate nu dep te valorile limit de emisie relevante stabilite n prile 1 i2;
(b) niciuna dintre valorile medii zilnice validate nu dep te 110% din valorile limit de emisie relevante stabilite n
prile 1 i 2;
(c) n cazul instalaiilor de ardere compuse doar din cazane care utilizeaz crbune cu o putere termic instalat total
de sub 50 MW, niciuna dintre valorile medii zilnice validate nu dep te 150% din valorile limit de emisie rele
vante stabilite n prile 1 i 2;
(d) 95% din toate valorile medii orare validate pe parcursul anului nu dep esc 200% din valorile limit de emisie rele
vante stabilite n prile 1 i 2.
Valorile medii validate se determin dup cum se arat n partea 3 punctul 10.
n scopul calculrii valorilor medii de emisie nu se iau n considerare valorile msurate n decursul perioadelor prevzute
la articolul 30 alineatele (5) i (6) i la articolul 37, precum i pe parcursul perioadelor de pornire i de oprire.
2. n cazurile n care nu sunt necesare msurtori continue, se consider c valorile limit de emisie stabilite n prile 1 i2
sunt respectate dac rezultatele fiecrei serii de msurtori sau de alte proceduri definite i determinate n conformitate
cu normele stabilite de autoritile competente nu dep esc valorile limit de emisie.
PARTEA 5
Rata minim de desulfurare
1. Rata minim de desulfurare n cazul instalaiilor de ardere menionate la articolul 30 alineatul (2).
Putere termic instalat total
(MW)
Rata minim de desulfurare
Instalaii crora li s-a acordat autorizaie nainte de 27 noiem
brie 2002 sau ai cror operatori au prezentat o solicitare com
plet de autorizare nainte de aceast dat, cu condiia ca
instalaia s fi fost pus n funciune cel trziu la 27 noiembrie
2003
Alte instalaii
50-100 80% 92%
100-300 90% 92%
> 300 96%(
1
) 96%
Not:
(
1
) Pentru instalaiile de ardere care utilizeaz isturi bituminoase, rata minim de desulfurare este de 95%.
2. Rata minim de desulfurare n cazul instalaiilor de ardere menionate la articolul 30 alineatul (3).
Puterea termic instalat total (MW) Rata minim de desulfurare
50-100 93%
100-300 93%
> 300 97%


o
L 334/66 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010
PARTEA 6
Conformarea cu rata de desulfurare
Ratele minime de desulfurare prevzute n partea 5 din prezenta anex se aplic ca valoare limit medie lunar.
PARTEA 7
Valorile limit de emisie medii n cazul instalaiilor de ardere cu combustibil multiplu din cadrul unei rafinrii
Valorile limit de emisie medii (mg/Nm
3
) pentru SO
2
n cazul instalaiilor de ardere cu combustibil multiplu din cadrul unei
rafinrii, cu excepia turbinelor cu gaz i a motoarelor cu gaz, care utilizeaz reziduurile de distilare i de conversie de la
rafinarea ieiului brut pentru propriul consum, independent sau mpreun cu ali combustibili:
(a) n cazul instalaiilor de ardere crora li s-a acordat autorizaie nainte de 27 noiembrie 2002 sau ai cror operatori au
prezentat o solicitare complet de autorizare nainte de aceast dat, cu condiia ca instalaia s fi fost pus n funciune
cel trziu la 27 noiembrie 2003: 1000mg/Nm
3
;
(b) n cazul altor instalaii de ardere: 600mg/Nm
3
.
Aceste valori limit de emisie se calculeaz la temperatura 273,15K, la presiunea 101,3kPa, dup corectarea coninutului
de vapori de ap al gazelor reziduale i la un coninut standardizat de O
2
de 6% n cazul combustibililor solizi, respectiv de
3% n cazul combustibililor gaz i.

e e
e
e
e e
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/67
ANEXA VI
Dispoziii tehnice privind instalaiile de incinerare a d eurilor i instalaiile de coincinerare a d eurilor
PARTEA 1
Definiii
n sensul prezentei anexe, se aplic urmtoarele definiii:
(a) instalaie de incinerare a d eurilor existent nseamn una dintre urmtoarele instalaii de incinerare:
(i) care era n activitate i pentru care a fost acordat o autorizaie n conformitate cu dreptul Uniunii aplicabil na
inte de 28 decembrie 2002;
(ii) care era autorizat sau nregistrat n vederea incinerrii d eurilor i pentru care a fost acordat o autorizaie na
inte de 28decembrie 2002, n conformitate cu dreptul Uniunii aplicabil, cu condiia ca instalaia s fi fost pus n
funciune pn la 28 decembrie 2003;
(iii) care, din punctul de vedere al autoritii competente, a fcut obiectul unei solicitri complete de autorizare nainte
de 28 decembrie 2002, cu condiia ca instalaia s fi fost pus n funciune pn la 28 decembrie 2004;
(b) instalaie nou de incinerare a d eurilor nseamn orice instalaie de incinerare a d eurilor care nu este menionat
la litera (a).
PARTEA 2
Factori de echivalen pentru dibenzoparadioxine i dibenzofurani
Pentru a determina concentraia total a dioxinelor i furanilor, se recomand, naintea adunrii acestora, nmulirea con
centraiilor masice ale dibenzoparadioxinelor i dibenzofuranilor enumerai mai jos cu urmtorii factori de echivalen:
Factor de echivalen
toxic
2,3,7,8 Tetraclorodibenzodioxin (TCDD) 1
1,2,3,7,8 Pentaclorodibenzodioxin (PeCDD) 0,5
1,2,3,4,7,8 Hexaclorodibenzodioxin (HxCDD) 0,1
1,2,3,6,7,8 Hexaclorodibenzodioxin (HxCDD) 0,1
1,2,3,7,8,9 Hexaclorodibenzodioxin (HxCDD) 0,1
1,2,3,4,6,7,8 Heptaclorodibenzodioxin (HpCDD) 0,01
Octaclorodibenzodioxin (OCDD) 0,001
2,3,7,8 Tetraclorodibenzofuran (TCDF) 0,1
2,3,4,7,8 Pentaclorodibenzofuran (PeCDF) 0,5
1,2,3,7,8 Pentaclorodibenzofuran (PeCDF) 0,05
1,2,3,4,7,8 Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,1
1,2,3,6,7,8 Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,1
1,2,3,7,8,9 Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,1
2,3,4,6,7,8 Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,1
1,2,3,4,6,7,8 Heptaclorodibenzofuran (HpCDF) 0,01
1,2,3,4,7,8,9 Heptaclorodibenzofuran (HpCDF) 0,01
Octaclorodibenzofuran (OCDF) 0,001
e
e
e
e
u
u
u
u
u
u
u
u
L 334/68 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010
PARTEA 3
Valori limit ale emisiilor n aer pentru instalaiile de incinerare a d eurilor
1. Toate valorile limit de emisie se calculeaz la o temperatur de 273,15K, o presiune de 101,3kPa i dup corecia
pentru coninutul de vapori de ap al gazelor reziduale.
Valorile sunt normate la un coninut de oxigen al gazelor reziduale de 11%, cu excepia cazurilor n care se incinereaz
uleiuri minerale uzate, n sensul articolului 3 punctul 3 din Directiva 2008/98/CE, cnd sunt normate la un coninut
de oxigen de 3%, precum i n cazurile menionate n partea 6 punctul 2.7
1.1. Valorile limit medii zilnice de emisie pentru urmtoarele substane poluante (mg/Nm
3
)
Pulberi totale 10
Substane organice n stare de gaz sau vapori, exprimate n carbon organic total (COT) 10
Acid clorhidric (HCl) 10
Acid fluorhidric (HF) 1
Dioxid de sulf (SO
2
) 50
Monoxid de azot (NO) i dioxid de azot (NO
2
) exprimate ca NO
2
pentru instalaiile existente de inci
nerare a d eurilor a cror capacitate nominal este mai mare de 6 tone pe or sau pentru noile
instalaii de incinerare a d eurilor
200
Monoxid de azot (NO) i dioxid de azot (NO
2
) exprimate ca NO
2
pentru instalaiile existente de inci
nerare a d eurilor a cror capacitate nominal este mai mic sau egal cu 6 tone pe or
400
1.2. Valorile limit medii de emisie pentru o jumtate de or pentru urmtoarele substane poluante (mg/Nm
3
)
(100%) A (97%) B
Pulberi totale 30 10
Substane organice n stare de gaz sau vapori, exprimate n carbon
organic total (COT)
20 10
Acid clorhidric (HCl) 60 10
Acid fluorhidric (HF) 4 2
Dioxid de sulf (SO
2
) 200 50
Monoxid de azot (NO) i dioxid de azot (NO
2
) exprimate ca NO
2
pen
tru instalaiile existente de incinerare a d eurilor a cror capacitate
nominal este mai mare de 6 tone pe or sau pentru noile instalaii
de incinerare a d eurilor
400 200
1.3. Valorile limit medii de emisie (mg/Nm
3
) pentru urmtoarele metale grele dintr-o perioad de antionare de mini
mum 30 minute i maximum 8 ore
Cadmiu i comp ii si, exprimai n cadmiu (Cd) Total: 0,05
Taliu i comp ii si, exprimai n taliu (Tl)
Mercur i comp ii si, exprimai n mercur (Hg) 0,05
Stibiu i comp ii si, exprimai n stibiu (Sb) Total: 0,5
Arsenic i comp ii si, exprimai n arsenic (As)
Plumb i comp ii si, exprimai n plumb (Pb)
Crom i comp ii si, exprimai n crom (Cr)
Cobalt i comp ii si, exprimai n cobalt (Co)
Cupru i comp ii si, exprimai n cupru (Cu)
Mangan i comp ii si exprimai n mangan (Mn)
Nichel i comp ii si, exprimai n nichel (Ni)
Vanadiu i comp ii si, exprimai n vanadiu (V)
Aceste valori medii se aplic, de asemenea, emisiilor de metale grele i comp i ai acestora n stare de gaz sau vapori.

e


e
e


u
u
u
u

u
e
e e
e

e
e
V
des
,
euri
C
des
,
euri
+ V
procedeu
C
procedeu
V
des
,
euri
+ V
procedeu
= C
e e
e
e
e
i e
e
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/69
1.4. Valoarea limit medie de emisie (ng/Nm
3
) pentru dioxine i furani pe o perioad de antionare de minimum 6 ore i
maximum 8 ore. Valoarea limit de emisie face trimitere la concentraia total de dioxine i furani calculat n con
formitate cu partea 2.
Dioxine i furani 0,1
1.5. Valorile limit de emisie (mg/Nm
3
) pentru monoxidul de carbon (CO) din gazele reziduale
(a) 50 ca medie zilnic;
(b) 100 ca medie pentru o jumtate de or;
(c) 150 ca medie pentru 10 minute.
Autoritatea competent poate acorda derogri de la valorile limit de emisie stabilite la acest punct pentru instalaiile
de incinerare a d eurilor care utilizeaz tehnologia patului fluidizat, atta timp ct autorizaia stabil te o valoare limit
de emisie de maximum 100mg/Nm
3
(media orar) pentru monoxidul de carbon (CO).
2. Valorile limit de emisie aplicabile n situaiile descrise la articolul 46 alineatul (6) i la articolul 47.
Concentraia total n pulberi a emisiilor n aer ale unei instalaii de incinerare a d eurilor nu poate s dep easc n
niciun caz cantitatea de 150mg/Nm
3
, exprimat ca medie pentru o jumtate de or. Nu trebuie s fie dep ite valorile
limit pentru emisiile n aer de COT i CO stabilite la punctul 1.2 i la punctul 1.5 litera (b).
3. Statele membre pot adopta norme care s reglementeze derogrile prevzute de prezenta parte.
PARTEA 4
Determinarea valorilor limit de emisii n aer pentru coincinerarea d eurilor
1. Formula de mai jos (regula amestecurilor) se aplic n toate cazurile n care o valoare limit de emisie total specific
C nu este stabilit ntr-un tabel din prezenta parte.
Valoarea limit de emisie a fiecrei substane poluante n cauz i a CO, coninute n gazele reziduale produse prin
coincinerarea d eurilor, se calculeaz dup cum urmeaz:
V
deeuri
:
volumul de gaze reziduale rezultat n urma incinerrii de d euri, determinat doar pe baza d euri
lor cu cea mai sczut valoare calorific specificat n autorizaie i normat la condiiile definite de
prezenta directiv.
n cazul n care cantitatea de cldur eliberat prin incinerarea d eurilor periculoase atinge cel puin
10% din cldura total eliberat de instalaie, V
d
euri se calculeaz pe baza unei cantiti (teoretice)
de d euri care, dac ar fi incinerate, ar degaja o cldur de 10% din cldura total degajat presta
bilit.
C
deeuri
: valorile limit de emisie stabilite n partea 3 pentru instalaiile de incinerare a d eurilor.
V
procedeu
: volumul de gaze reziduale rezultate din funcionarea instalaiei, inclusiv din combustia combusti
bililor autorizai, utilizai n mod ob nuit n instalaie (cu excepia d eurilor), determinat pe baza
coninutului de oxigen la care trebuie normate emisiile dup cum este stabilit n dreptul Uniunii sau
n dreptul intern. n absena dispoziiilor pentru acest tip de instalaie, trebuie utilizat coninutul real
de oxigen al gazelor reziduale nediluate prin adugarea de aer, care nu este indispensabil proce
deului.
C
procedeu
: valorile limit de emisie stabilite n prezenta parte pentru anumite activiti industriale sau, n
absena unor asemenea valori, valorile limit de emisie pentru instalaiile care respect actele cu
putere de lege i actele administrative de drept intern cu privire la aceste instalaii i care ard com
bustibili autorizai n mod uzual (cu excepia d eurilor). n absena unor asemenea dispoziii, se uti
lizeaz valorile limit de emisie stabilite n autorizaie. n absena unor valori stabilite n autorizaie,
se utilizeaz concentraiile masice reale.


ee
e
e
e
e
e
L 334/70 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010
C: valorile limit de emisie totale la coninutul de oxigen stabilit n prezenta parte pentru anumite
activiti industriale i anumite substane poluante sau, n absena unor asemenea valori, totalul valo
rilor limit de emisie de care trebuie s se in seama n locul valorilor limit de emisie stabilite n
anexele corespunztoare la prezenta directiv. Coninutul total de oxigen prin care se nlocui te n
scopul normrii coninutul de oxigen se determin pe baza coninutului menionat mai sus, cu
respectarea volumelor pariale.
Toate valorile limit de emisie se calculeaz la o temperatur de 273,15K, o presiune de 101,3kPa
i dup corecia n funcie de coninutul de vapori de ap al gazelor reziduale.
Statele membre pot adopta norme care s reglementeze derogrile prevzute de prezenta parte.
2. Dispoziii speciale pentru cuptoarele din ciment care coincinereaz d euri
2.1. Valorile limit de emisie stabilite la punctele 2.2 i 2.3 se aplic drept medii zilnice pentru pulberi totale, HCl, HF,
NO
x
, SO
2
i COT (pentru msurtori continue), ca valori medii pe o perioad de antionare de minimum 30 minute
i maximum opt ore pentru metale grele i ca valori medii pe o perioad de antionare de minimum ase ore i maxi
mum opt ore pentru dioxine i furani.
Toate valorile se normeaz la: un coninut de oxigen de 10%.
Mediile pentru o jumtate de or sunt necesare doar pentru calculul mediilor zilnice.
2.2. C valori limit de emisie totale (mg/Nm
3
, cu excepia dioxinelor ifuranilor) pentru urmtoarele substane poluante
Substana poluant C
Pulberi totale 30
HCl 10
HF 1
NO
x
500(
1
)
Cd + Tl 0,05
Hg 0,05
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,5
Dioxine i furani (ng/Nm
3
) 0,1
(
1
) Pn la 1 ianuarie 2016, autoritatea competent poate acorda derogri de la valoarea limit pentru NO
x
n cazul cuptoarelor Lepol
i al cuptoarelor rotative lungi cu condiia ca autorizaia s prevad o valoare limit de emisie total pentru NO
x
care s nu dep
easc 800mg/Nm3.
2.3. C valori limit de emisie totale (mg/Nm
3
) pentru SO
2
i COT
Substana poluant C
SO
2
50
COT 10
Autoritatea competent poate acorda derogri de la valorile limit de emisie stabilite la acest punct n cazul n care
SO
2
i COT nu provin din co-incinerarea d eurilor.
2.4. C valori limit de emisie totale pentru CO
Autoritatea competent poate stabili valori limit pentru CO.
3. Dispoziii speciale pentru instalaiile de ardere care coincinereaz d euri.
3.1. C
procedeu
exprimat ca medii zilnice (mg/Nm
3
) valabile pn la data prevzut la articolul 82 alineatul (5)
Pentru determinarea puterii termice instalate totale a instalaiilor de ardere, se aplic normele privind cumularea defi
nite la articolul 29. Valorile medii pentru o jumtate de or sunt necesare doar pentru a se calcula mediile zilnice.
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/71
C
procedeu
pentru combustibilii solizi, cu excepia biomasei, (coninutul de O
2
de 6%):
Substane poluante < 50 MWth 50-100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth
SO
2
850 200 200
NO
x
400 200 200
Pulberi 50 50 30 30
C
procedeu
pentru biomas (coninutul de O
2
de 6%):
Substane poluante < 50 MWth 50-100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth
SO
2
200 200 200
NO
x
350 300 200
Pulberi 50 50 30 30
C
procedeu
pentru combustibilii lichizi (coninutul de O
2
de 3%):
Substane
poluante
< 50 MWth 50-100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth
SO
2
850 400-200
(descr tere liniar de la 100 la 300 MWth)
200
NO
x
400 200 200
Pulberi 50 50 30 30
3.2. C
procedeu
exprimat ca medii zilnice (mg/Nm
3
) valabile cu ncepere de la data prevzut la articolul 82 alineatul (6)
Pentru determinarea puterii termice instalate totale a instalaiilor de ardere, se aplic normele privind cumularea defi
nite la articolul 29. Valorile medii pentru o jumtate de or sunt necesare doar pentru a se calcula mediile zilnice.
3.2.1. C
procedeu
pentru instalaiile de ardere menionate la articolul30 alineatul(2), cu excepia turbinelor cu gaz i a motoa
relor cu gaz
C
procedeu
pentru combustibilii solizi, cu excepia biomasei (coninutul de O
2
de 6%):
Substana
poluant
< 50 MWth 50-100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth
SO
2
400 pentru turb: 300 200 200
NO
x
300
pentru lignit pulverizat: 400
200 200
Pulberi 50 30 25
pentru turb:
20
20
C
procedeu
pentru biomas (coninutul de O
2
de 6%):
Substana poluant < 50 MWth 50-100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth
SO
2
200 200 200
NO
x
300 250 200
Pulberi 50 30 20 20
C
procedeu
pentru combustibilii lichizi (coninutul de O
2
de 3%):
Substana poluant < 50 MWth 50-100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth
SO
2
350 250 200
NO
x
400 200 150
Pulberi 50 30 25 20e
e
e
L 334/72 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010
3.2.2. C
procedeu
pentru instalaiile de ardere menionate la articolul30 alineatul(3), cu excepia turbinelor cu gaz i a motoa
relor cu gaz
C
procedeu
pentru combustibilii solizi, cu excepia biomasei, (coninutul de O
2
de 6%):
Substana
poluant
< 50 MWth 50-100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth
SO
2
400
pentru turb: 300
200
pentru turb: 300,
exceptnd cazul
arderii n pat flu
idizat: 250
150
pentru arderea n pat fluidizat circu
lant sau presurizat sau, n cazul ard
erii de turb, pentru toate tipurile de
ardere n pat fluidizat: 200
NO
x
300
pentru turb: 250
200 150
pentru arderea de lignit pulverizat:
200
Pulberi 50 20 20 10
pentru turb: 20
C
procedeu
pentru biomas (coninutul de O
2
de 6%):
Substana poluant < 50 MWth 50-100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth
SO
2
200 200 150
NO
x
250 200 150
Pulberi 50 20 20 20
C
procedeu
pentru combustibili lichizi (coninutul de O
2
de 3%):
Substana poluant < 50 MWth 50-100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth
SO
2
350 200 150
NO
x
300 150 100
Pulberi 50 20 20 10
3.3. C valorile limit de emisie totale pentru metale grele (mg/Nm
3
) exprimate ca medii pe o perioad de antionare de
minimum 30 minute i maximum opt ore (coninut de O
2
de 6% pentru combustibilii solizi i de 3% pentru com
bustibilii lichizi)
Substane poluante C
Cd + Tl 0,05
Hg 0,05
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,5
3.4. C valoarea limit de emisie total (ng/Nm
3
) pentru dioxine i furani exprimat ca medie msurat pe o perioad de
antionare de minimum ase ore i maximum opt ore (coninut de O
2
de 6% pentru combustibilii solizi i de 3%
pentru combustibilii lichizi)
Substana poluant C
Dioxine i furani 0,1
4. Dispoziii speciale pentru instalaiile de coincinerare a d eurilor din sectoarele industriale neincluse la punctele 2
i 3 din prezenta partee

e
u
u
u
u
u
u
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/73
4.1. C valoarea limit de emisie total (ng/Nm
3
) pentru dioxine i furani exprimat ca medie msurat pe o perioad de
antionare de minimum ase ore i maximum opt ore:
Substana poluant C
Dioxine i furani 0,1
4.2. C - valorile limit de emisie totale (mg/Nm
3
) pentru metale grele exprimate ca medii pe o perioad de antionare de
minimum 30 minute i maximum opt ore:
Substane poluante C
Cd + Tl 0,05
Hg 0,05
PARTEA 5
Valori limit de emisie pentru deversrile de ape uzate provenite din epurarea gazelor reziduale
Substane poluante
Valori limit de emisie pentru probe nefiltrate (mg/l,
cu excepia dioxinelor i furanilor)
1. Total materii solide n suspensie, conform definiiei din anexa I la
Directiva 91/271/CEE
(95%) (100%)
30 45
2. Mercurul i comp ii si, exprimai n mercur (Hg) 0,03
3. Cadmiul i comp ii si, exprimai n cadmiu (Cd) 0,05
4. Taliul i comp ii si, exprimai n taliu (Tl) 0,05
5. Arsenic i comp ii si, exprimai n arsenic (As) 0,15
6. Plumbul i comp ii si, exprimai n plumb (Pb) 0,2
7. Cromul i comp ii si, exprimai n crom (Cr) 0,5
8. Cuprul i comp ii si, exprimai n cupru (Cu) 0,5
9. Nichel i comp ii si, exprimai n nichel (Ni) 0,5
10. Zincul i comp ii si, exprimai n zinc (Zn) 1,5
11. Dioxine i furani 0,3 ng/l
PARTEA 6
Monitorizarea emisiilor
1. Tehnici de msurare
1.1. Msurtorile pentru determinarea concentraiilor de substane poluante din aer i din ap se efectueaz reprezentativ.
1.2. Prelevarea i analiza tuturor substanelor poluante, inclusiv a dioxinelor i furanilor, precum i asigurarea calitii sis
temelor automatizate de msurare i metodele de msurare de referin utilizate pentru calibrarea acestora se efectu
eaz n conformitate cu standardele CEN. n cazul n care nu exist standarde CEN, se aplic standardele ISO,
standardele naionale sau alte standarde internaionale, garantndu-se obinerea unor date de calitate tiinific echi
valent. Sistemele automatizate de msurare sunt supuse unui control prin intermediul unor msurtori paralele cu
metodele de referin, cel puin o dat pe an.

e

u
u
u

e e
e
e
e
e
L 334/74 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010
1.3. La nivelul valorilor limit zilnice de emisie, valorile intervalelor de ncredere de 95% ale unui singur rezultat msurat
nu trebuie s dep easc urmtoarele procente ale valorilor limit de emisie:
monoxid de carbon 10%
dioxid de sulf 20%
dioxid de azot 20%
pulberi totale 30%
carbon organic total 30%
acid clorhidric 40%
acid fluorhidric 40%.
Emisiile din aer sau din ap se msoar periodic n conformitate cu punctele 1.1 i 1.2.
2. Msurtori privind substanele poluante din aer
2.1. Se efectueaz urmtoarele msurtori privind substanele poluante din aer:
(a) msurarea continu a urmtoarelor substane: NO
x
, cu condiia s fie stabilite valori limit de emisie, CO, pulberi
totale, carbon organic total (COT), HCl, HF i SO
2
;
(b) msurarea continu a urmtorilor parametri de exploatare: temperatura n apropierea peretelui intern sau ntr-un
alt punct reprezentativ al camerei de combustie autorizat de autoritatea competent, concentraia de oxigen, pre
siunea, temperatura i coninutul de vapori de ap al gazelor reziduale;
(c) cel puin dou msurtori pe an pentru metale grele, dioxine i furani; cu toate acestea, pe parcursul primelor 12
luni de exploatare se efectueaz msurtori cel puin din trei n trei luni.
2.2. Perioada de reziden, temperatura minim i coninutul de oxigen al gazelor reziduale trebuie verificate corespunz
tor cel puin o dat la punerea n funciune a instalaiei de incinerare a d eurilor sau a instalaiei de coincinerare a
d eurilor i n condiiile de funcionare cele mai nefavorabile care se pot prevedea.
2.3. Msurarea continu a acidului fluorhidric (HF) poate fi omis n cazul n care acidului clorhidric (HCl) i se aplic tra
tamente care s garanteze c nu se dep esc valorile limit de emisie pentru HCl. n acest caz, emisiile de HF se msoar
periodic n conformitate cu punctul 2.1 litera (c).
2.4. Msurarea continu a coninutului de vapori de ap nu este necesar n cazul n care gazele reziduale prelevate sunt
uscate naintea analizei emisiilor.
2.5. Autoritatea competent poate decide s nu impun realizarea unor msurtori continue pentru HCl, HF i SO
2
n insta
laiile de incinerare a d eurilor sau n instalaiile de coincinerare a d eurilor i s impun realizarea unor msurtori
periodice n sensul punctului 2.1 litera(c) sau nicio msurtoare n cazul n care operatorul poate dovedi c emisiile de
substane poluante menionate mai sus nu pot fi n niciun caz mai mari dect valorile limit de emisie stabilite.
Autoritatea competent poate decide s nu impun realizarea unor msurtori continue pentru NO
x
i s impun rea
lizarea unor msurtori periodice n sensul punctului 2.1 litera(c) n instalaiile existente de incinerare a d eurilor cu
o capacitate nominal de sub 6 tone pe or sau n instalaiile existente de coincinerare a d eurilor cu o capacitate
nominal de sub 6 tone pe or, n cazul n care operatorul poate dovedi, pe baza unor informaii privind calitatea d e
urilor n cauz, tehnologiile utilizate i rezultatele monitorizrii emisiilor, c emisiile de NO
x
nu pot fi n niciun caz
mai mari dect valoarea limit de emisie stabilit.
2.6. Autoritatea competent poate decide s impun realizarea unei msurtori din doi n doi ani pentru metale grele i a
unei msurtori pe an pentru dioxine i furani n urmtoarele cazuri:
(a) emisiile rezultate din coincinerarea sau incinerarea d eurilor sunt, n orice situaie, mai mici dect 50% din valo
rile limit de emisie;
(b) d eurile destinate coincinerrii sau incinerrii sunt constituite doar din anumite fraciuni combustibile extrase
din d euri nepericuloase, care nu pot fi reciclate i care prezint anumite caracteristici, i care se recomand a fi
precizate pe baza evalurii prevzute la litera (c);ee
e

e
e
e e
e
a e
e
E
S
=
21 O
S
21 O
M
E
M
e
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/75
(c) operatorul poate dovedi, pe baza unor informaii asupra calitii d eurilor n cauz i monitorizrii emisiilor, c
emisiile se situeaz, n orice situaie, cu mult sub valorile limit de emisie pentru metale grele, dioxine i furani;
2.7. Rezultatele msurtorilor efectuate sunt normate pe baza concentraiilor standard de oxigen menionate n partea 3
sau calculate n conformitate cu partea 4 i prin aplicarea formulei prevzute n partea 7.
n cazul n care se incinereaz sau coincinereaz d euri ntr-o atmosfer mbogit cu oxigen, rezultatele msurto
rilor pot fi normate la coninutul de oxigen stabilit de autoritatea competent n funcie de particularitile fiecrui caz
n parte.
Atunci cnd emisiile de substane poluante sunt reduse printr-un tratament al gazelor reziduale, ntr-o instalaie de inci
nerare a d eurilor sau o instalaie de coincinerare a d eurilor care trateaz d euri periculoase, normarea prevzut
la primul paragraf n ceea ce priv te coninutul de oxigen se efectueaz doar n cazul n care coninutul de oxigen
msurat n decursul acelei i perioade doar pentru substana poluant n cauz dep te coninutul aplicabil standard
de oxigen.
3. Msurtori privind substanele poluante din ap
3.1. Urmtoarele msurtori se efectueaz n punctul de deversare a apelor uzate:
(a) msurtori continue pentru pH, temperatur i debit;
(b) msurtori zilnice prin prelevri punctuale din cantitatea total de materii solide n suspensie sau msurtori pe
o prob reprezentativ proporional cu debitul pe o perioad de 24 de ore;
(c) msurtori efectuate cel puin o dat pe lun pe o prob reprezentativ, proporional cu debitul deversrilor,
pentru o perioad de 24 de ore, pentru Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu Ni i Zn;
(d) cel puin un set de msurtori la ase luni pentru dioxine i furani; cu toate acestea, n primele dousprezece luni
de exploatare a instalaiei se efectueaz msurtori cel puin o dat la trei luni.
3.2. n cazul n care apele uzate provenite din epurarea gazelor reziduale sunt tratate pe amplasament mpreun cu alte ape
uzate, provenite din alte surse situate pe amplasamentul instalaiei, operatorul trebuie s efectueze urmtoarele
msurtori:
(a) pe fluxul de ape uzate provenite din sistemul de epurare a gazelor reziduale, naintea intrrii acestora n instalaia
de tratare colectiv a apelor uzate;
(b) pe fluxul sau fluxurile de alte ape uzate naintea intrrii acestora n instalaiile de tratare colectiv a apelor uzate;
(c) n punctele n care apele uzate provenite din instalaia de incinerare a d eurilor sau de la instalaia de coincin
erare a d eurilor sunt deversate n urma tratrii.
PARTEA 7
Formul pentru calculul concentraiei de emisie la procentajul standard al concentraiei de oxigen
E
S
= concentraia de emisie calculat la procentajul standard al concentraiei de oxigen
E
M
= concentraia de emisie msurat
O
S
= concentraia de oxigen standard
O
M
= concentraia de oxigen msurat
PARTEA 8
Evaluarea respectrii valorilor limit de emisie
1. Valori limit de emisie n aer
1.1. Valorile limit de emisie n aer se consider respectate dac:
(a) niciuna dintre mediile zilnice nu dep te vreuna din valorile limit de emisie menionate n partea 3 punctul
1.1 sau n partea 4 sau calculate n conformitate cu indicaiile din partea 4;


ee
e
e
e
a e
e
e
e
e
e

L 334/76 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010


(b) niciuna dintre mediile pentru o jumtate de or nu dep te valorile limit de emisie menionate n coloana A a
tabelului din partea 3 punctul 1.2 sau, dup caz, un procent de 97% din mediile pentru o jumtate de or dintr-un
an nu dep te valorile limit de emisie stabilite n coloana B a tabelului din partea 3 punctul 1.2;
(c) niciuna dintre mediile pentru perioada de antionare prevzut pentru metale grele, dioxine i furani nu dep
te valorile limit de emisie stabilite n partea 3 punctele 1.3 i1.4 sau n partea 4 sau calculate n conformitate
cu indicaiile din partea 4;
(d) pentru monoxid de carbon (CO):
(i) n cazul instalaiilor de incinerare a d eurilor:
cel puin un procent de 97% din mediile zilnice dintr-un an nu dep te valoarea limit de emisie sta
bilit n partea 3 punctul 1.5 litera (a); i
cel puin un procent de 95% din toate mediile pentru zece minute nregistrate n orice perioad de 24
de ore sau din toate mediile pentru 10 minute nregistrate n acee i perioad nu dep te valorile
limit de emisie stabilite n partea 3 punctul 1.5 literele (b) i (c); n cazul instalaiilor de incinerare a
d eurilor n care gazelor provenind de la procesul de incinerare li se ridic temperatura la cel puin
1100C timp de cel puin dou secunde, statele membre pot aplica o perioad de evaluare de apte
zile pentru valorile medii calculate pentru 10 minute;
(ii) n cazul instalaiilor de coincinerare a d eurilor: se respect dispoziiile din partea 4.
1.2. Mediile pentru o jumtate de or i mediile pentru zece minute se determin n perioada de funcionare efectiv (cu
excepia fazelor de pornire i de oprire, cnd nu este incinerat niciun d eu) plecnd de la valorile msurate dup sc
derea valorii intervalului de ncredere indicat la partea 6 punctul 1.3 Mediile zilnice se calculeaz plecnd de la aceste
medii validate.
Pentru ca o medie zilnic s fie valabil, este necesar ca maximum cinci medii pentru o jumtate de or dintr-o singur
zi s fie ignorate din cauza disfuncionalitii sau ntreinerii sistemului de msurare continu. Nu pot fi ignorate mai
mult de zece medii zilnice ntr-un an din cauza disfuncionalitii sau ntreinerii sistemului de msurare continu.
1.3. Valorile medii ale perioadei de antionare i valorile medii pentru msurtorile periodice ale acidului fluorhidric (HF),
ale acidului clorhidric (HCl) i ale dioxidului de sulf (SO
2
) se determin conform modalitilor prevzute la articolul45
alineatul (1) litera (e), la articolul 48 alineatul (3) i n partea 6 punctul 1.
2. Valori limit de emisie n ap.
Valorile limit de emisie n ap se consider respectate n urmtoarele cazuri:
(a) pentru cantitile totale de materii solide n suspensie, un procent de 95% i de 100% din valorile msurate nu
dep te valorile limit de emisie respective stabilite n partea 5;
(b) pentru metalele grele (Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni i Zn), cel mult o msurtoare pe an nu dep te valorile
limit de emisie stabilite n partea 5; sau, dac statul membru prevede mai mult de 20 de probe anual, un procent
de cel mult 5% din aceste probe nu dep te valorile limit de emisie stabilite n partea 5;
(c) pentru dioxine i furani, rezultatele msurtorilor nu dep esc valoarea limit de emisie stabilit n partea 5.


e

e


e
e


(
1
)
a
a
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/77
ANEXA VII
Dispoziii tehnice referitoare la instalaiile i la activitile care utilizeaz solveni organici
PARTEA 1
Activiti
1. La fiecare dintre urmtoarele puncte, activitatea cuprinde i curarea echipamentului, ns nu i curarea produsului
finit, dect n cazul n care se specific astfel.
2. Acoperirea cu adeziv
Orice activitate n care un adeziv este aplicat pe o suprafa, cu excepia aplicrii adezivilor i laminrii care intr n
procedee de tiprire.
3. Activitatea de acoperire
Orice activitate n care se aplic unul sau mai multe straturi pe:
(a) oricare dintre urmtoarele vehicule:
(i) automobilele noi din categoria M1, n sensul Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European i a Consi
liului din 5septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor i remorcilor aces
tora, precum i a sistemelor, componentelor i unitilor tehnice separate destinate vehiculelor respective
(
1
) JO L 263, 9.10.2007, p. 1.
,
i din categoria N1, n cazul n care sunt acoperite la acee i instalaie ca vehiculele M1;
(ii) cabinele de camioane, definite ca adpostul oferului, precum i orice carcas integrat destinat echipamen
tului tehnic al vehiculelor din categoriile N2 i N3 n sensul Directivei 2007/46/CE;
(iii) camioane i remorci, definite ca vehicule din categoriile N1, N2 i N3 n sensul Directivei 2007/46/CE, cu
excepia cabinelor de camioane;
(iv) autobuze, definite ca vehicule din categoriile M2 i M3 n sensul Directivei 2007/46/CE;
(v) remorcile din categoriile O1, O2, O3 i O4 n sensul Directivei 2007/46/CE;
(b) suprafeele din metal i din plastic, inclusiv suprafeele aeronavelor, vapoarelor, trenurilor etc.;
(c) suprafeele din lemn;
(d) textile, esturi, filme i hrtie;
(e) piele.
Activitile de acoperire nu includ acoperirea suporturilor cu metal prin tehnici de pulverizare chimic i electroforetic.
n cazul n care activitatea de acoperire cuprinde o etap n care acel i articol este imprimat, oricare ar fi tehnica uti
lizat, aceast imprimare este considerat ca fcnd parte din operaia de acoperire. Cu toate acestea, imprimarea efec
tuat ca activitate distinct nu este inclus, dar poate fi reglementat de capitolul V din prezenta directiv, n cazul n
care aceast activitate de imprimare se afl n domeniul de aplicare a prezentei directive.
4. Acoperirea bobinelor
Orice activitate n care srma de oel bobinat, oelul inoxidabil, oelul nvelit, banda de aluminiu i de aliaje din cupru
sunt acoperite cu una sau mai multe pelicule ntr-un proces continuu.


a
a
a
a
o
e
n
a
L 334/78 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010
5. Curarea chimic uscat
Orice activitate industrial sau comercial n care se utilizeaz comp i organici volatili ntr-o instalaie, pentru a cura
mbrcminte, mobil sau alte bunuri de consum similare, cu excepia eliminrii manuale a petelor n sectorul textile
lor i al mbrcmintei.
6. Fabricarea nclmintei
Orice activitate de confecionare a nclmintei sau a unor pri ale acesteia.
7. Fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor i adezivilor
Fabricarea produselor finite menionate anterior, precum i a produselor intermediare, n cazul n care sunt fabricate n
acel i loc, prin amestecarea pigmenilor, r inilor i materialelor adezive cu ajutorul solvenilor organici sau prin alte
mijloace, incluznd n proces i dispersia i predispersia, corectarea viscozitii i a nuanei i ncrcarea produsului final
n recipientul su.
8. Fabricarea produselor farmaceutice
Sinteza chimic, fermentaia, extracia, prepararea i prezentarea produselor farmaceutice finite, precum i fabricarea
produselor intermediare, n cazul n care se desf oar n acel i loc.
9. Tiprire
Orice activitate de reproducere a unor texte i/sau imagini n care cerneala este transferat pe orice tip de suport cu
ajutorul unei forme purttoare de imagine. Aceast operaie cuprinde tehnici asociate de lcuire, vopsire i laminare.
Cu toate acestea, numai urmtoarele procedee specifice sunt reglementate de capitolul V:
(a) flexografie - un procedeu de tiprire n care este utilizat o form purttoare de imagine din cauciuc sau foto
polimeri elastici, ale crei suprafee tipritoare sunt deasupra poriunilor neutre, i n care sunt aplicate cerneluri
lichide care se usuc prin evaporare;
(b) tiprire pe rotativ ofset cu uscare prin nclzire - activitate de tiprire cu hrtie n sul care utilizeaz o form pur
ttoare de imagine, suprafeele tipritoare i neutr se afl n acel i plan, unde prin tiprire pe rotativ se nelege
faptul c materialul supus tipririi este alimentat la m in de la un sul i nu cu foi izolate. Poriunea neutr este
tratat n a fel nct s atrag apa i, astfel, s resping cerneala. Suprafaa tipritoare este tratat n a fel nct
s primeasc i s transmit cerneala spre suprafaa ce trebuie tiprit. Evaporarea se face ntr-un cuptor unde
suportul tiprit este nclzit cu aer cald;
(c) laminarea asociat unui procedeu de tiprire - lipirea a dou sau mai multe materiale flexibile cu scopul de a pro
duce laminate;
(d) rotogravura de editare - activitate de tiprire prin rotogravur folosit pentru tiprirea hrtiei destinate revistelor,
br urilor, cataloagelor sau altor produse similare, cu ajutorul cernelii pe baz de toluen;
(e) rotogravura - activitate de tiprire n care se folos te o form purttoare de imagine cilindric, suprafaa tipri
toare se afl dedesubtul poriunii neutre, i care utilizeaz cerneluri lichide ce se usuc prin evaporare. Alveolele
sunt umplute de cerneal i poriunea neutr este curat de surplusul de cerneal nainte ca suprafaa care
urmeaz s fie tiprit s intre n contact cu cilindrul i ca cerneala s ias din alveole;
(f) tiprire serigrafic n rotativ - activitate de tiprire cu hrtie n sul n care cerneala este transferat spre suprafaa
ce urmeaz s fie tiprit, prin introducerea ei ntr-o form purttoare de imagine poroas, suprafaa tipritoare
este deschis i poriunea neutr este eta at, acest procedeu folosind cerneluri care se usuc doar prin evapo
rare. Prin tiprire pe rotativ se nelege faptul c materialul supus tipririi este alimentat la m in de la un sul i
nu cu foi izolate;
(g) glazurare - activitate prin care un lac sau un preparat adeziv este aplicat pe un material flexibil n scopul de a sigila
ulterior materialul de ambalare.
10. Conversia cauciucului
Orice activitate de mixare, frezare, malaxare, calandrare, extrudare i vulcanizare a cauciucului natural sau sintetic, pre
cum i orice operaiune conex destinat s transforme cauciucul natural sau sintetic n produs finit.

a
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/79
11. Curarea suprafeelor
Orice activitate, cu excepia currii chimice uscate, n care se folosesc solveni organici pentru ndeprtarea murd
riei de pe suprafaa unui material, inclusiv degresarea. O activitate care const n mai multe etape nainte sau dup
orice alt activitate este considerat o singur activitate de curare a suprafeei. Aceast activitate nu se refer la cur
area echipamentului utilizat, ci la curarea suprafeelor produselor.
12. Extracia uleiurilor vegetale i a grsimilor animale i rafinarea uleiurilor vegetale
Orice activitate de extragere a uleiului vegetal din semine sau alte materii vegetale, procesarea reziduurilor uscate pen
tru a produce alimente destinate animalelor, purificarea grsimilor i uleiurilor vegetale provenite din semine, materie
vegetal i/sau materie animal.
13. Refinisarea vehiculelor
Orice activitate industrial sau comercial de acoperire a unei suprafee, precum i activiti conexe de degresare, care
implic oricare dintre activitile urmtoare:
(a) aplicarea preparatului iniial pe un vehicul rutier n sensul Directivei 2007/46/CE sau pe o parte a unui astfel de
vehicul, cu ajutorul unor materiale de acel i tip ca cele de refinisare, cnd aceast operaiune nu se realizeaz n
linia de fabricaie original;
(b) aplicarea preparatului pe o remorc (inclusiv semiremorci) (categoria O din Directiva 2007/46/CE).
14. Acoperirea srmei bobinate
Orice activitate de acoperire a conductorilor metalici utilizai pentru bobinarea transformatoarelor, motoarelor etc.
15. Impregnarea lemnului
Orice activitate de aplicare a unui conservant pe o suprafa din lemn de construcie.
16. Laminarea lemnului i plasticului
Orice activitate de lipire a lemnului i/sau plasticului pentru a produce laminate.

L
3
3
4
/
8
0
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
PARTEA 2
Praguri de consum i valori limit de emisie
Valorile limit de emisie pentru gazele reziduale se calculeaz la o temperatur de 273,15K, i la o presiune de 101,3kPa.
Activitate
(praguri de consum al solvenilor n tone/an)
Prag
(prag de consum
al solvenilor n
tone/an)
Valori limit de
emisie din gazele
reziduale (mg
C/Nm
3
)
Valorile limit ale emisiei fugitive (pro
centul cantitii de solvent utilizate)
Valori limit ale emisiei totale
Dispoziii speciale
Instalaii noi Instalaii existente Instalaii noi Instalaii existente
1 Tiprire pe rotativ ofset cu uscare prin
nclzire
(> 15)
15-25
> 25
100
20
30 (
1
)
30 (
1
)
(
1
) Solventul rezidual din produsul finit nu
este considerat ca parte a emisiilor fugitive.
2 Rotogravura de editare
(> 25)
75 10 15
3 Alt tip de rotogravur, flexografie, tiprire
serigrafic n rotativ, uniti de laminare
sau glazurare (> 15) tiprire serigrafic n
rotativ pe textile/carton (> 30)
15-25
> 25
> 30 (
1
)
100
100
100
25
20
20
(
1
) Prag pentru tiprirea serigrafic n rota
tiv pe textile i carton.
4 Curarea suprafeelor utiliznd comp i
menionai la articolul 59 alineatul (5)
(> 1)
15
> 5
20 (
1
)
20 (
1
)
15
10
(
1
) Valoarea limit se refer la masa compu
ilor n mg/Nm
3
, i nu la cantitatea total de
carbon.
5 Alte tipuri de curare a suprafeelor
(> 2)
210
> 10
75 (
1
)
75 (
1
)
20 (
1
)
15 (
1
)
(
1
) Instalaiile care dovedesc autoritii com
petente c masa medie de solvent organic
din totalul materialului de curare folosit nu
dep te 30% sunt exceptate de la aplicarea
acestor valori.
6 Vopsirea autovehiculelor (< 15) i
refinisarea vehiculelor
> 0,5 50 (
1
) 25 (
1
) Se demonstreaz conformitatea cu partea
8 punctul 2 pe baza msurtorilor medii de
15 minute.
7 Acoperirea bobinelor
(> 25)
50 (
1
) 5 10 (
1
) Pentru instalaiile care utilizeaz tehnici
ce permit refolosirea solvenilor recuperai,
valoarea limit de emisie este 150.
eActivitate
(praguri de consum al solvenilor n tone/an)
Prag
(prag de consum
al solvenilor n
tone/an)
Valori limit de
emisie din gazele
reziduale (mg
C/Nm
3
)
Valorile limit ale emisiei fugitive (pro-
centul cantitii de solvent utilizate)
Valori limit ale emisiei totale
Dispoziii speciale
Instalaii noi Instalaii existente Instalaii noi Instalaii existente
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
L
3
3
4
/
8
1
8 Alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea
metalelor, materialelor plastice, textile
lor(
5
), esturilor, filmului i hrtiei
(> 5)
5-15
> 15
100 (
1
) (
4
)
50/75 (
2
) (
3
) (
4
)
25 (
4
)
20 (
4
)
(
1
) Valoarea limit de emisie se aplic proce
selor de acoperire i de uscare n condiii
controlate.
(
2
) Prima valoare limit de emisie se aplic
proceselor de uscare, iar a doua se aplic
proceselor de acoperire.
(
3
) Pentru instalaiile de acoperire a textilelor
care utilizeaz tehnici ce permit reutilizarea
solvenilor recuperai, valoarea limit de
emisie aplicat proceselor integrate de aco
perire i uscare este 150.
(
4
) Conform articolului 59 alineatul (3),
activitile de acoperire care nu se pot efec
tua n condiii controlate (de ex. construcii
navale, vopsirea aeronavelor) pot fi exceptate
de la aplicarea acestor valori.
(
5
) Tiprirea serigrafic n rotativ la textile
este inclus la activitatea nr. 3.
9 Acoperirea srmei bobinate
(> 5)
10g/kg (
1
)
5g/kg (
2
)
(
1
) Se aplic instalaiilor la care diametrul
mediu al srmei 0,1mm.
(
2
) Se aplic celorlalte instalaii.
10 Acoperirea suprafeelor din lemn
(> 15)
15-25
> 25
100 (
1
)
50/75 (
2
)
25
20
(
1
) Valoarea limit de emisie se aplic proce
selor de acoperire i de uscare efectuate n
condiii controlate.
(
2
) Prima valoare se aplic proceselor de
uscare, iar a doua, proceselor de acoperire.
11 Curarea chimic uscat 20g/kg (
1
) (
2
) (
1
) Se exprim n masa solventului emis pe
kilogram de produs curat i uscat.
(
2
) Valoarea limit de emisie prevzut n
partea 4 punctul 2 nu se aplic pentru
aceast activitate.Activitate
(praguri de consum al solvenilor n tone/an)
Prag
(prag de consum
al solvenilor n
tone/an)
Valori limit de
emisie din gazele
reziduale (mg
C/Nm
3
)
Valorile limit ale emisiei fugitive (pro-
centul cantitii de solvent utilizate)
Valori limit ale emisiei totale
Dispoziii speciale
Instalaii noi Instalaii existente Instalaii noi Instalaii existente
L
3
3
4
/
8
2
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
12 Impregnarea lemnului
(> 25)
100 (
1
) 45 11kg/m
3
(
1
) Valoarea limit de emisie nu se aplic la
impregnarea cu creozot.
13 Acoperirea pieilor
(> 10)
10-25
> 25
> 10 (
1
)
85g/m
2
75g/m
2
150g/m
2
Valorile limit de emisie sunt exprimate n
grame de solvent emis pe m
2
de produs rea
lizat.
(
1
) Pentru activitile de acoperire a pieilor, n
industria mobilei, i pentru mici bunuri de
consum din piele precum geni, curele, port
monee etc.
14 Fabricarea nclmintei
(> 5)
25g pe pereche Valoarea limit de emisie total este expri
mat n grame de solvent emis pe pereche de
nclminte finit produs.
15 Laminarea lemnului i plasticului
(> 5)
30g/m
2
16 Acoperirea cu adeziv
(> 5)
5-15
> 15
50 (
1
)
50 (
1
)
25
20
(
1
) n cazul n care se folosesc tehnici care
permit reutilizarea solvenilor recuperai,
valoarea limit de emisie din gazele rezidu
ale este 150.
17 Fabricarea preparatelor de acoperire, a
lacurilor, cernelurilor i adezivilor
(> 100)
100-1000
> 1000
150
150
5
3
5% din cantitatea de solvent utili
zat
3% din cantitatea de solvent utili
zat
Valoarea limit a emisiei fugitive nu include
solventul vndut ca parte a unui preparat de
acoperire dintr-un recipient nchis.
18 Conversia cauciucului
(> 15)
20 (
1
) 25 (
2
) 25% din cantitatea de solvent utili
zat
(
1
) n cazul n care se folosesc tehnici care
permit reutilizarea solvenilor recuperai,
valoarea limit de emisie din gazele rezidu
ale este 150.
(
2
) Valoarea limit a emisiei fugitive nu
include solventul vndut ca parte a unui pro
dus sau preparat dintr-un recipient nchis.Activitate
(praguri de consum al solvenilor n tone/an)
Prag
(prag de consum
al solvenilor n
tone/an)
Valori limit de
emisie din gazele
reziduale (mg
C/Nm
3
)
Valorile limit ale emisiei fugitive (pro-
centul cantitii de solvent utilizate)
Valori limit ale emisiei totale
Dispoziii speciale
Instalaii noi Instalaii existente Instalaii noi Instalaii existente

1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
L
3
3
4
/
8
3
19 Extracia uleiurilor vegetale i a grsimilor
animale i rafinarea uleiurilor vegetale
(> 10)
Grsime animal: 1,5kg/ton
Ricin: 3kg/ton
Semine de rapi: 1kg/ton
Semine de floarea-soarelui:
1kg/ton
Boabe de soia (concasare normal):
0,8kg/ton
Boabe de soia (fulgi albi):
1,2kg/ton
Alte semine i materii vegetale:
3kg/ton (
1
) 1,5kg/ton (
2
)
4kg/ton (
3
)
(
1
) Valorile limit de emisie pentru instalai
ile de tratare a loturilor de semine i a altor
materii vegetale trebuie stabilite de autori
tatea competent n funcie de caz,
aplicndu-se cele mai bune tehnici disponi
bile.
(
2
) Se aplic tuturor proceselor de fracion
are, cu excepia rafinrii (eliminarea r inilor
din uleiuri).
(
3
) Se aplic rafinrii.
20 Fabricarea produselor farmaceutice
(> 50)
20 (
1
) 5 (
2
) 15 (
2
) 5% din canti
tatea de solvent
utilizat
15% din canti
tatea de solvent
utilizat
(
1
) n cazul n care se folosesc tehnici care
permit reutilizarea solvenilor recuperai,
valoarea limit de emisie din gazele rezidu
ale este 150.
(
2
) Valoarea limit a emisiei fugitive nu
include solventul vndut ca parte a unui pro
dus sau a unui preparat dintr-un recipient
nchis.
a
2 greutatea total a carcasei produsului
grosimea medie a plcii din metal densitatea plcii din metal
a
u
u
L 334/84 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010
PARTEA 3
Valori limit de emisie pentru instalaiile din industria de vopsire a autovehiculelor
1. Valorile limit ale emisiei totale se exprim n grame de solvent organic emis pe metru ptrat de suprafa a produsului
i n kilograme de solvent organic emis pe caroserie de m in.
2. Suprafaa produselor indicate n tabelul de la punctul 3 este definit ca aria calculat pe baza suprafeei de acoperire elec
troforetic total i aria tuturor prilor care sunt eventual adugate n faze succesive ale procesului de acoperire i care
primesc acel i preparat ca cel utilizat pentru produsul n cauz, sau aria total a produsului tratat n instalaie.
Aria suprafeei de acoperire electroforetic este calculat cu ajutorul formulei urmtoare:
Aceast metod se aplic i pentru alte elemente acoperite alctuite din plci.
Se utilizeaz proiectarea asistat de calculator sau alte metode echivalente pentru calcularea ariei altor pri adugate sau
ariei totale tratate n instalaie.
3. Valorile limit ale emisiei totale din tabelul de mai jos se refer la toate fazele procesului care se desf oar n acee i
instalaie, de la aplicarea preparatului prin electroforez sau prin orice alt procedeu pn la lustruirea stratului de aco
perire, precum i la solventul utilizat pentru curarea materialului, inclusiv zona de pulverizare i alte echipamente fixe,
att pe durata procesului de producie, ct i n afara acestuia.
Activitate
(praguri de consum al solvenilor n tone/an)
Pragul de producie
(se refer la producia
anual de material
vopsit)
Valoarea limit a emisiei totale
Instalaii noi Instalaii existente
Vopsirea m inilor noi (> 15) > 5000 45g/m
2
sau
1,3kg/caroserie
+ 33g/m
2
60g/m
2
sau
1,9kg/caroserie
+ 41g/m
2
5000 bloc asiu-
caroserie sau > 3500
asiu
90g/m
2
sau
1,5kg/caroserie
+ 70g/m
2
90g/m
2
sau
1,5kg/caroserie
+ 70g/m
2
Valoarea limit a emisiei totale (g/m
2
)
Vopsirea cabinelor noi de camioane
(> 15)
5000 65 85
> 5000 55 75
Vopsirea camioanelor i remorcilor noi
(> 15)
2500 90 120
> 2500 70 90
Vopsirea autobuzelor noi (> 15) 2000 210 290
> 2000 150 225
4. Instalaiile de acoperire a vehiculelor cu consum inferior pragurilor de consum al solvenilor indicate n tabelul de la
punctul 3 trebuie s respecte cerinele aplicabile pentru sectorul de refinisare a vehiculelor specificate n partea 2.
PARTEA 4
Valori limit de emisie privind comp ii organici volatili crora li se atribuie indicative de risc specifice
1. Pentru emisiile de comp i organici volatili menionai la articolul 58, n cazul n care debitul masic al sumei compu
ilor care justific etichetarea indicat la articolul respectiv este de minimum 10g/h, se respect o valoare limit de emi
sie de 2mg/Nm
3
. Valoarea limit de emisie se raporteaz la suma masic a diferiilor comp i.


a

a


u


u
u
u
u
e
i
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/85
2. Pentru emisiile comp ilor organici volatili halogenai crora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de peri
col H341 sau H351, n cazul n care debitul masic al sumei comp ilor care justific frazele de pericol H341 sau H351
este de minimum 100g/h, se respect o valoare limit de emisie de 20mg/Nm3. Valoarea limit de emisie se raporteaz
la suma masic a diferiilor comp i.
PARTEA 5
Schema de reducere
1. Operatorul poate utiliza orice schem de reducere care a fost conceput n mod special pentru instalaia sa.
2. Pentru aplicarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, adezivilor sau cernelurilor, se poate utiliza urmtoarea schem. n
cazurile n care urmtoarea schem nu este corespunztoare, autoritatea competent poate permite operatorului s aplice
orice alt schem care duce la obinerea unor reduceri de emisii echivalente cu cele obinute n cazul n care s-ar aplica
valorile limit de emisie din prile 2 i 3. n acest scop, planul ine seama de punctele urmtoare:
(a) n cazul n care substituenii fr solveni sau cu coninut redus de solveni sunt nc n curs de sintetizare, se acord
operatorului o prelungire a termenului n vederea punerii n aplicare a schemei sale de reducere a emisiilor;
(b) punctul de referin pentru reducerea emisiilor ar trebui s corespund n cea mai mare msur emisiilor care ar fi
obinute n cazul n care nu ar fi luat nicio msur de reducere.
3. Schema de reducere urmtoare se aplic instalaiilor pentru care se poate presupune un coninut constant n materie
uscat al produsului:
(a) emisiile anuale de referin se calculeaz dup cum urmeaz:
(i) Se determin masa total a substanelor solide din cantitatea de preparat de acoperire i/sau cerneal, lac sau
adeziv, consumat n cursul unui an. Substanele solide sunt toate substanele prezente n preparatele de aco
perire, cerneal, lacuri sau adezivi, care devin solide n urma evaporrii apei sau comp ilor organici volatili.
(ii) Emisiile anuale de referin se calculeaz nmulind masa determinat la punctul (i) cu factorul corespunztor
din tabelul urmtor. Autoritile competente pot corecta ac ti factori pentru instalaii n care substanele
solide sunt utilizate mai eficient.
Activitate
Factor de nmulire pentru
litera (a) punctul (ii)
Tiprirea prin rotogravur; tiprirea prin flexografie; laminarea ca parte a activitii
de tiprire; glazurarea ca parte a activitii de tiprire; acoperirea lemnului; acoperi
rea materialelor textile, esturilor, filmelor sau hrtiei; acoperirea cu adeziv
4
Acoperirea bobinelor, refinisarea vehiculelor 3
nvel n contact cu alimentele, vopsirea aeronavelor 2,33
Alte operaii de acoperire i tiprirea serigrafic n rotativ 1,5
(b) Emisia int este egal cu emisia anual de referin nmulit cu un procent egal cu:
(i) (valoarea limit a emisiei fugitive + 15) pentru instalaiile crora li se aplic rubrica 6 i pragurile minime de
la rubricile 8 i 10 din partea 2;
(ii) (valoarea limit a emisiei fugitive + 5) pentru toate celelalte instalaii.
(c) Conformitatea este ndeplinit n cazul n care emisia efectiv de solveni, determinat cu ajutorul planului de ges
tionare a solvenilor, este inferioar sau egal cu emisia int.
e
e
u
u
L 334/86 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010
PARTEA 6
Monitorizarea emisiilor
1. Canalele la care este racordat un echipament de reducere i care, la punctul final de emisie, evacueaz o cantitate medie
total de carbon organic de mai mult de 10kg/h, sunt monitorizate permanent pentru verificarea conformitii.
2. n celelalte cazuri, statele membre asigur efectuarea unor msurtori continue sau periodice. Pentru msurtorile peri
odice, se msoar cel puin trei valori n timpul fiecrui exerciiu de msurare.
3. Msurtorile nu se impun n cazul n care, pentru respectarea prezentei directive, nu este necesar un echipament de redu
cere la captul ciclului.
PARTEA 7
Planul de gestionare a solvenilor
1. Principii
Planul de gestionare a solvenilor este utilizat pentru:
(a) verificarea conformitii pe baza articolul 62;
(b) identificarea posibilitilor viitoare de reducere;
(c) informarea publicului cu privire la consumul de solveni, emisiile de solveni i conformitatea cu cerinele din
capitolul V.
2. Definiii
Definiiile urmtoare ofer un cadru pentru elaborarea bilanului masei.
Solveni organici utilizai la intrare (I):
I1 Cantitatea de solveni organici, n stare pur sau n amestecuri cumprate, care este utilizat n instalaii n cursul
perioadei n care se calculeaz bilanul masei.
I2 Cantitatea de solveni organici, n stare pur sau n amestecuri, recuperai i reutilizai ca solveni la intrare n cadrul
procesului. Solventul reciclat este socotit la fiecare utilizare n cadrul activitii.
Solveni organici la i ire (O):
O1 Emisii din gazele reziduale.
O2 Pierderea solvenilor organici n ap, inndu-se seama de tratarea apei uzate pentru calculul prevzut pentru O5.
O3 Cantitatea de solveni organici care rmn sub form de impuriti sau reziduuri n produsele i ite din proces.
O4 Emisii necapturate de solveni organici n aer. Aceasta cuprinde ventilaia general a ncperilor, nsoit de elib
erarea aerului n mediu prin ferestre, i, guri de aerisire sau alte deschizturi similare.
O5 Pierderea solvenilor organici i/sau a comp ilor organici n urma unor reacii chimice sau fizice (inclusiv cei dis
tr i prin incinerare sau alte tratri ale gazelor i apelor uzate, sau capturai, cu condiia s nu fie socotii n O6,
O7 sau O8).

u
e
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/87
O6 Solveni organici coninui n d eurile colectate.
O7 Solveni organici sau solveni organici coninui n amestecuri, care sunt vndui sau sunt destinai vnzrii ca pro
duse de valoare comercial.
O8 Solveni organici coninui n amestecuri, recuperai n vederea reutilizrii, dar care nu sunt utilizai ca mrime de
intrare n proces, cu condiia s nu fie socotii n O7.
O9 Solveni organici eliberai n alte moduri.
3. Utilizarea planului de gestionare a solvenilor n vederea verificrii conformitii.
Planul de gestionare a solvenilor este utilizat, n funcie de cerina special a crei respectare se verific, dup cum
urmeaz:
(a) verificarea conformitii cu schema de reducere stabilit n partea 5, cu o valoare limit a emisiei totale exprimat
n emisii de solvent pe unitate de produs sau ntr-un alt mod indicat n prile 2 i 3.
(i) pentru toate activitile care utilizeaz schema de reducere stabilit n partea 5, planul de gestionare a solven
ilor este elaborat anual pentru a se determina consumul (C). Consumul se calculeaz cu ajutorul ecuaiei
urmtoare:
C = I1 O8
n acel i timp, se determin cantitatea de substane solide utilizate n preparatele de acoperire pentru a stabili
n fiecare an emisiile anuale de referin i emisia int.
(ii) planul de gestionare a solvenilor este ntocmit anual pentru a determina emisiile (E) i pentru a evalua con
formitatea cu valorile limit ale emisiei totale, exprimate n emisie de solveni pe unitate de produs sau ntr-un
alt mod indicat n prile 2 i 3. Emisiile se calculeaz cu ajutorul ecuaiei urmtoare:
E = F + O1
unde F este emisia fugitiv definit la litera (b) punctul (i). Cifra de emisie se mparte apoi la parametrul apli
cabil produsului n cauz.
(iii) planul de gestionare a solvenilor este ntocmit anual pentru a determina totalul emisiilor din toate activitile
n cauz i pentru a evalua conformitatea cu cerinele de la articolul 59 alineatul (6) litera (b) punctul (ii), iar
cifra astfel obinut se compar apoi cu totalul emisiilor care ar fi fost obinute n cazul n care cerinele din
prile 2, 3 i 5 ar fi fost respectate pentru fiecare activitate separat.
(b) Determinarea emisiilor fugitive n vederea comparrii lor cu valorile limit ale emisiilor fugitive din partea 2:
(i) Emisiile fugitive se calculeaz cu ajutorul uneia dintre ecuaiile urmtoare:
F = I1 O1 O5 O6 O7 O8
sau
F = O2 + O3 + O4 + O9
F se determin fie prin msurarea direct a cantitilor, fie printr-o metod sau un calcul echivalent, de exem
plu pe baza eficacitii n capturarea emisiilor din cadrul procesului.
Valoarea limit a emisiei fugitive se exprim ca proporie din cantitatea utilizat ca mrime de intrare, care se
calculeaz cu ajutorul ecuaiei urmtoare:
I = I1 + I2
(ii) Emisiile fugitive se determin cu ajutorul unui set de msurtori limitat, dar cuprinztor i nu mai este nece
sar o alt determinare pn la modificarea echipamentului.
a

e
e
e
e
u
L 334/88 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010
PARTEA 8
Evaluarea respectrii valorilor limit de emisie pentru gazele reziduale
1. n cazul msurtorilor continue, se consider c valorile limit de emisie sunt respectate n cazul n care:
(a) niciuna dintre mediile aritmetice ale tuturor citirilor valide efectuate n decursul oricrei perioade de 24 de ore de
funcionare a unei instalaii sau activiti, cu excepia operaiunilor de pornire, de oprire i de ntreinere a echipa
mentelor, nu dep te valorile limit de emisie;
(b) niciuna dintre mediile calculate la o or nu dep te valorile limit de emisie cu un factor mai mare de 1,5.
2. n cazul msurtorilor periodice, se consider c valorile limit de emisie sunt respectate n cazul n care, n cursul unui
exerciiu de monitorizare:
(a) media tuturor valorilor msurate nu dep te valorile limit de emisie;
(b) niciuna dintre mediile calculate la o or nu dep te valorile limit de emisie cu un factor mai mare de 1,5.
3. Conformitatea cu partea 4 se verific pe baza sumei concentraiilor masice ale fiecruia dintre comp ii organici volatili
n cauz. n toate celelalte cazuri, n cazul n care nu exist dispoziii contrare n partea 2, conformitatea se verific pe
baza masei totale a carbonului organic emis.
4. Se pot aduga volume de gaz la gazele reziduale n scopul rcirii sau dilurii, n cazul n care aceast operaiune este
justificat din punct de vedere tehnic, dar acestea nu se iau n considerare la determinarea concentraiei masice a sub
stanei poluante din gazele reziduale.
e
e
17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/89
ANEXA VIII
Dispoziii tehnice privind instalaiile productoare de dioxid de titan
PARTEA 1
Valorile limit de emisie pentru emisiile n ap
1. n cazul instalaiilor care folosesc procedeul cu sulfat (medie anual):
550kg de sulfat pe tona de dioxid de titan produs.
2. n cazul instalaiilor care folosesc procedeul cu clor (medie anual):
(a) 130kg de clor pe ton de dioxid de titan produs n cazul utilizrii rutilului natural;
(b) 228kg de clor pe ton de dioxid de titan produs n cazul utilizrii rutilului sintetic;
(c) 330kg de clor pe ton de dioxid de titan produs n cazul utilizrii zgurei. Instalaiile care evacueaz n apele marine
(estuare, zone costiere sau n larg) pot fi supuse unei valori limit de emisie de 450kg de clor pe tona de dioxid de
titan produs n cazul utilizrii zgurei.
3. n cazul instalaiilor care utilizeaz procedeul cu clor i folosesc mai mult de un tip de minereu, valorile limit de emisie
de la punctul 2 se aplic proporional cu cantitile din fiecare minereu utilizat.
PARTEA 2
Valori limit de emisie n aer
1. Valorile limit de emisie care sunt exprimate n concentraii masice pe metru cub (Nm
3
) se calculeaz la o temperatur
de 273,15 K, i la o presiune de 101,3kPa.
2. Pentru pulberi: 50mg/Nm
3
ca medie orar provenind de la sursele principale i150mg/Nm
3
ca medie orar provenind
din orice alt surs.
3. Pentru dioxidul i trioxidul de sulf n stare gazoas provenind din fazele de fermentare i de calcinare, inclusiv picturile
de acid, calculate ca echivalent SO
2
:
(a) 6kg pe tona de dioxid de titan produs, ca medie anual;
(b) 500mg/Nm
3
ca medie orar pentru instalaiile destinate concentrrii de d euri acide.
4. Pentru clor, n cazul instalaiilor care folosesc procedeul cu clor:
(a) 5mg/Nm
3
ca medie zilnic;
(b) 40mg/Nm
3
n orice moment.
PARTEA 3
Monitorizarea emisiilor
Monitorizarea emisiilor n aer include cel puin monitorizarea continu a:
(a) dioxidului i trioxidului de sulf provenind n fazele de fermentare i de calcinare din plante pentru determinarea con
centraiei de d euri acide n instalaiile n care este utilizat procedeul cu sulfat;
(b) clorului provenind de la sursele importante din cadrul instalaiilor care utilizeaz procedeul cu clor;
(c) pulberilor din sursele importante generatoare de pulberi.L 334/90 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2010
ANEXA IX
PARTEA A
Directive abrogate cu amendamentele succesive
(menionate la articolul 81
Directiva 78/176/CEE a Consiliului
(JO L 54, 25.2.1978, p. 19)
Directiva 83/29/CEE a Consiliului
(JO L 32, 3.2.1983, p. 28)
Directiva 91/692/CEE a Consiliului
(JO L 377, 31.12.1991, p. 48)
numai anexa I litera (b)
Directiva 82/883/CEE a Consiliului
(JO L 378, 31.12.1982, p. 1)
Actul de aderare din 1985 numai anexa I punctul X.1 litera (o)
Actul de aderare din 1994 numai anexa I punctul VIII.A.6
Regulamentul (CE) nr. 807/2003 al Consiliului
(JO L 122, 16.5.2003, p. 36)
numai anexa III punctul 34
Regulamentul (CE) Nr. 219/2009 al Parlamentului Euro
pean i al Consiliului
(JO L 87, 31.3.2009, p. 109)
numai anexa, punctul 3.1.
Directiva 92/112/CEE a Consiliului
(JO L 409, 31.12.1992, p. 11)
Directiva 1999/13/CE a Consiliului
(JO L 85, 29.3.1999, p. 1)
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului
European i al Consiliului
(JO L 284, 31.10.2003, p. 1)
numai anexa I punctul 17
Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European i a
Consiliului
(JO L 143, 30.4.2004, p. 87)
numai articolul 13 alineatul (1)
Directiva 2008/112/CE a Parlamentului European i a
Consiliului
(JO L 345, 23.12.2008, p. 68)
numai articolul 3
Directiva 2000/76/EC a Parlamentului European i a Con
siliului
(JO L 332, 28.12.2000, p. 91)
Regulamentul (CE) Nr. 1137/2008 al Parlamentului
European i al Consiliului
(JO L 311, 21.11.2008, p. 1)
numai anexa, punctul 4.8.
Directiva 2001/80/EC a Parlamentului European i a Con
siliului
(JO L 309, 27.11.2001, p. 1)
Directiva 2006/105/CE a Consiliului
(JO L 363, 20.12.2006, p. 368)
numai anexa partea B punctul 2.
Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European i a
Consiliului
(JO L 140, 5.6.2009, p. 114)
numai articolul 33
Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European i a Consi
liului
(JO L 24, 29.1.2008, p. 8)
Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European i a
Consiliului
(JO L 140, 5.6.2009, p. 114).
numai articolul 37


17.12.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/91
PARTEA B
List cu termene limit pentru transpunerea n legislaia naional
(menionat la articolul 81
Directiva Termen limit pentru transpunere Termen limit pentru punere n aplicare
78/176/CEE 25 februarie 1979
82/883/CEE 31 decembrie 1984
92/112/CEE 15 iunie 1993
1999/13/CE 1 aprilie 2001
2000/76/CE 28 decembrie 2000 28 decembrie 2002
28 decembrie 2005
2001/80/CE 27 noiembrie 2002 27 noiembrie 2004
2003/35/CE 25 iunie 2005
2003/87/CE 31 decembrie 2003
2008/1/CE 30 octombrie 1999(
1
) 30 octombrie 1999
30 octombrie 2007
(
1
) Directiva 2008/1/CE este o versiune codificat a Directivei 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea i controlul
integrat al polurii (JO L 257, 10.10.1996, p. 26) i termenele limit pentru transpunere i aplicare rmn n vigoare.

L
3
3
4
/
9
2
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
ANEXA X
Tabel de coresponden
Directiva 78/176/CEE Directiva 82/883/CEE Directiva 92/112/CEE Directiva 2008/1/CE Directiva 1999/13/CE Directiva 2000/76/CE Directiva 2001/80/CE Prezenta directiv
Articolul 1
alineatul (1)
Articolul 1 Articolul 1 Articolul 66
Articolul 2
Articolul 1
alineatul (2) litera (a)
Articolul 2 alineatul (2) Articolul 3 punctul 2.
Articolul 1
alineatul (2) litera (b)
Articolul 3 alineatul (1) Articolul 3 punctul 37
Articolul 1
alineatul (2)
literele (c), (d) i (e)

Articolul 66
Articolul 2 Articolul 67
Articolul 3 Articolul 11 literele (d) i (e)
Articolul 4 Articolul 4 Articolul 3 partea
introductiv i
alineatul (1)
Articolul 4 alineatul (1) Articolul 4 alineatul (1) primul
paragraf
Articolul 5 Articolul 11 literele (d) i (e)
Articolul 6 Articolul 11 literele (d) i (e)
Articolul 7
alineatul (1)
Articolul 10 Articolul 70 alineatele (1) i (2)
prima tez
Articolul 7 alineatele
(2) i (3)

Articolul 70 alineatul (2) a doua


tez i articolul 70 alineatul (3)
Articolul 8
alineatul (1)

Articolul 8
alineatul (2)
Articolul 26 alineatul (1)
paragraful al doilea
Articolul 9
Articolul 10
Articolul 11 Articolul 12
Articolul 12

Directiva 78/176/CEE Directiva 82/883/CEE Directiva 92/112/CEE Directiva 2008/1/CE Directiva 1999/13/CE Directiva 2000/76/CE Directiva 2001/80/CE Prezenta directiv
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
L
3
3
4
/
9
3
Articolul 13
alineatul (1)
Articolul 17
alineatul (1) primul
paragraf i articolul 17
alineatul (3) primul
paragraf prima tez
Articolul 11 alineatul (1)
prima tez i articolul 11
alineatul (2)
Articolul 72 alineatul (1) prima
tez
Articolul 72 alineatul (1) a doua
tez
Articolul 13
alineatele (2), (3)
i (4)

Articolul 14
Articolul 15 Articolul 14 Articolul 12 Articolul 21 Articolul 15 Articolul 21 Articolul 18
alineatele (1) i (3)
Articolul 80
Articolul 16 Articolul 15 Articolul 13 Articolul 23 Articolul 17 Articolul 23 Articolul 20 Articolul 84
Anexa I
Anexa II seciunea A
partea introductiv
i punctul 1

Anexa II seciunea A
punctul 2

Anexa II seciunea B
Articolul 2
Articolul 3
Articolul 4
alineatul (1) i
articolul 4
alineatul (2) primul
paragraf

Articolul 4
alineatul (2)
paragraful al doilea

Articolul 4 alineatele
(3) i (4)

Articolul 5
Articolul 6
Articolul 7
Articolul 8
Articolul 9
Articolul 10

Directiva 78/176/CEE Directiva 82/883/CEE Directiva 92/112/CEE Directiva 2008/1/CE Directiva 1999/13/CE Directiva 2000/76/CE Directiva 2001/80/CE Prezenta directiv
L
3
3
4
/
9
4
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
Articolul 11
alineatul (1)
Articolul 13 alineatul (1) Articolul 17 alineatul (1) Articolul 75 alineatul (1)
Articolul 75 alineatul (2)
Articolul 11
alineatul (2)
Articolul 17 alineatul (2)
Articolul 11
alineatul (3)

Articolul 12
Articolul 13
Anexa I
Anexa II
Anexa III
Anexa IV
Anexa V
Articolul 2
alineatul (1) partea
introductiv

Articolul 2
alineatul (1) litera (a)
partea introductiv

Articolul 2
alineatul (1) litera (a)
prima liniu
Articolul 67 litera (a)
Articolul 2
alineatul (1) litera (a)
a doua liniu
Articolul 67 litera (b)
Articolul 2
alineatul (1) litera (a)
a treia liniu i
articolul 2
alineatul (1) litera (b)
a treia liniu
Articolul 67 litera (d)
Articolul 2
alineatul (1) litera (a)
a patra, a cincea, a
asea i a aptea
liniu

Directiva 78/176/CEE Directiva 82/883/CEE Directiva 92/112/CEE Directiva 2008/1/CE Directiva 1999/13/CE Directiva 2000/76/CE Directiva 2001/80/CE Prezenta directiv
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
L
3
3
4
/
9
5
Articolul 2
alineatul (1) litera (b)
partea introductiv i
prima, a patra, a
cincea, a asea i a
aptea liniu

Articolul 2
alineatul (1) litera(b) a
doua liniu
Articolul 67 litera (c)
Articolul 2
alineatul (1) litera (c)

Articolul 2
alineatul (2)

Articolul 3 Articolul 67
Articolul 4 Articolul 67
Articolul 5
Articolul 6
alineatul (1) partea
introductiv
Articolul 68
Articolul 6
alineatul (1) litera (a)
Anexa VIII partea 1 punctul 1
Articolul 6
alineatul (1) litera (b)
Anexa VIII partea 1 punctul 2
Articolul 6
alineatul (2)
Anexa VIII partea 1 punctul 3
Articolul 7
Articolul 8
Articolul 9
alineatul (1) partea
introductiv
Articolul 69 alineatul (2)
Articolul 9
alineatul (1) partea
introductiv

Articolul 9
alineatul (1) litera (a)
punctul (i)
Anexa VIII partea 2 punctul 2
Articolul 9
alineatul (1) litera (a)
punctul (ii)
Anexa VIII partea 2 punctul 3
partea introductiv i punctul 3
litera (a)

Directiva 78/176/CEE Directiva 82/883/CEE Directiva 92/112/CEE Directiva 2008/1/CE Directiva 1999/13/CE Directiva 2000/76/CE Directiva 2001/80/CE Prezenta directiv
L
3
3
4
/
9
6
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
Articolul 9
alineatul (1) litera (a)
punctul (iii)
Articolul 69 alineatul (1)
Articolul 9
alineatul (1) litera (a)
punctul (iv)
Anexa VIII partea 2 punctul 3
litera (b)
Articolul 9
alineatul (1) litera (a)
punctul (v)

Articolul 9
alineatul (1) litera (b)
Anexa VIII partea 2 punctul 4
Articolul 9 alineatele
(2) i (3)

Articolul 11 Articolul 11 literele (d) i (e)


Anex
Articolul 1 Articolul 1
Articolul 2 partea
introductiv
Articolul 3 partea introductiv
Articolul 2 punctul 1 Articolul 2 alineatul (14) Articolul 3 punctul 1
Articolul 2 punctul 3 Articolul 2 alineatul (1) Articolul 3 punctul 3
Articolul 2 punctul 4
Articolul 2 punctul 5 Articolul 2 alineatul (9) Articolul 3 alineatul (8) Articolul 2 alineatul (1) Articolul 3 punctul 4.
Articolul 2 punctul 6
prima tez
Articolul 2 alineatul (13) Articolul 3 alineatul (9) Articolul 2 alineatul (3)
prima parte
Articolul 3 punctul 5
Articolul 2 punctul 6 a
doua tez
Articolul 15 alineatul (1)
Articolul 2 punctul 7 Articolul 3 punctul 6
Articolul 2 punctul 8 Articolul 2 alineatul (5) Articolul 71
Articolul 2 punctul 9
prima tez
Articolul 2 alineatul (7) Articolul 3 alineatul (12) Articolul 3 punctul 7
Articolul 2 punctul 9 a
doua tez
Articolul 4 alineatul (2) primul
paragraf
Articolul 4 alineatul (2)
paragraful al doilea
Articolul 4 alineatul (3)
Directiva 78/176/CEE Directiva 82/883/CEE Directiva 92/112/CEE Directiva 2008/1/CE Directiva 1999/13/CE Directiva 2000/76/CE Directiva 2001/80/CE Prezenta directiv
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
L
3
3
4
/
9
7
Articolul 2 punctul 10
Articolul 3 punctul 8
Articolul 2 punctul 11
prima tez
Articolul 3 punctul 9
Articolul 2 punctul 11
a doua tez
Articolul 20 alineatul (3)
Articolul 2 punctul 12
primul paragraf i
Anexa IV partea
introductiv
Articolul 3 punctul 10
Articolul 2 punctul 12
paragraful al doilea
Articolul 14 alineatul (5)
litera (a) i articolul 14
alineatul (6)
Articolul 2 punctul 13 Articolul 2 alineatul (6) Articolul 3 alineatul (11) Articolul 2 alineatul (5) Articolul 3 punctul 15
Articolul 2 punctul 14 Articolul 3 punctul 16
Articolul 2 punctul 15 Articolul 3 punctul 17
Articolul 3 punctele 11-14,
18-23, 26-30 i 34-36
Articolul 3 alineatul (1)
partea introductiv
Articolul 11 partea introductiv
Articolul 3 alineatul (1)
litera (a)
Articolul 11 literele (a) i (b)
Articolul 3 alineatul (1)
litera (b)
Articolul 11 litera (c)
Articolul 3 alineatul (1)
litera (c)
Articolul 11 literele (d) i (e)
Articolul 3 alineatul (1)
litera (d)
Articolul 11 litera (f)
Articolul 3 alineatul (1)
litera (e)
Articolul 11 litera (g)
Articolul 3 alineatul (1)
litera (f)
Articolul 11 litera (h)
Articolul 3 alineatul (2)
Articolul 5 alineatul (1)


Directiva 78/176/CEE Directiva 82/883/CEE Directiva 92/112/CEE Directiva 2008/1/CE Directiva 1999/13/CE Directiva 2000/76/CE Directiva 2001/80/CE Prezenta directiv
L
3
3
4
/
9
8
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
Articolul 5 alineatul (2) Articolul 80 alineatul (1)
paragraful al doilea
Articolul 6 alineatul (1)
partea introductiv
Articolul 12 alineatul (1) primul
paragraf partea introductiv
Articolul 6 alineatul (1)
primul paragraf
literele (a)-(d)
Articolul 12 alineatul (1) primul
paragraf literele (a)-(d)
Articolul 12 alineatul (1) primul
paragraf litera (e)
Articolul 6 alineatul (1)
primul paragraf
litera (e)
Articolul 12 alineatul (1) primul
paragraf litera (f)
Articolul 6 alineatul (1)
primul paragraf litera (f)
Articolul 12 alineatul (1) primul
paragraf litera (g)
Articolul 6 alineatul (1)
primul paragraf
litera (g)
Articolul 12 alineatul (1) primul
paragraf litera (h)
Articolul 6 alineatul (1)
primul paragraf
litera (h)
Articolul 12 alineatul (1) primul
paragraf litera (i)
Articolul 6 alineatul (1)
primul paragraf litera (i)
Articolul 12 alineatul (1) primul
paragraf litera (j)
Articolul 6 alineatul (1)
primul paragraf litera (j)
Articolul 12 alineatul (1) primul
paragraf litera (k)
Articolul 6 alineatul (1)
paragraful al doilea
Articolul 12 alineatul (1)
paragraful al doilea
Articolul 6 alineatul (2) Articolul 12 alineatul (2)
Articolul 7 Articolul 5 alineatul (2)
Articolul 8 primul
paragraf
Articolul 4 alineatul (3) Articolul 5 alineatul (1)
Articolul 8 paragraful al
doilea

Articolul 9 alineatul (1)


prima parte a tezei
Articolul 14 alineatul (1) primul
paragraf
Directiva 78/176/CEE Directiva 82/883/CEE Directiva 92/112/CEE Directiva 2008/1/CE Directiva 1999/13/CE Directiva 2000/76/CE Directiva 2001/80/CE Prezenta directiv
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
L
3
3
4
/
9
9
Articolul 9 alineatul (1)
a doua parte a tezei

Articolul 9 alineatul (2) Articolul 5 alineatul (3)


Articolul 9 alineatul (3)
primul paragraf prima
i a doua tez
Articolul 14 alineatul (1)
paragraful al doilea partea
introductiv i literele (a) i (b)
Articolul 9 alineatul (3)
primul paragraf a treia
tez
Articolul 14 alineatul (2)
Articolul 14 alineatele (3), (4)
i (7)
Articolul 14 alineatul (5) partea
introductiv i primul paragraf
litera (b) i articolul 14
alineatul (5) paragraful al doilea
Articolul 9 alineatul (3)
paragraful al doilea

Articolul 9 alineatul (3)


paragraful al treilea
Articolul 9 alineatul (1)
Articolul 9 alineatul (3)
paragraful al patrulea
Articolul 9 alineatul (2)
Articolul 9 alineatul (3)
paragraful al cincilea
Articolul 9 alineatul (3)
Articolul 9 alineatul (3)
paragraful al aselea
Articolul 9 alineatul (4)
Articolul 10
Articolul 9 alineatul (4)
prima parte a primei
teze
Articolul 15 alineatul (2)
Articolul 9 alineatul (4)
a doua parte a primei
teze
Articolul 15 alineatul (4) primul
paragraf
Articolul 15 alineatul (4)
paragrafele al doilea-al cincilea i
articolul 15 alineatul (5)Directiva 78/176/CEE Directiva 82/883/CEE Directiva 92/112/CEE Directiva 2008/1/CE Directiva 1999/13/CE Directiva 2000/76/CE Directiva 2001/80/CE Prezenta directiv
L
3
3
4
/
1
0
0
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
Articolul 9 alineatul (4)
a doua tez
Articolul 14 alineatul (1)
paragraful al doilea litera (g)
Articolul 14 alineatul (1)
paragraful al doilea litera (h)
Articolul 15 alineatul (3)
Articolul 16
Articolul 9 alineatul (5)
primul paragraf
Articolul 14 alineatul (1)
paragraful al doilea litera (c)
punctul (i)
Articolul 14 alineatul (1)
paragraful al doilea litera (c)
punctul (ii)
Articolul 14 alineatul (1)
paragraful al doilea litera (d)
Articolul 9 alineatul (5)
paragraful al doilea

Articolul 14 alineatul (1)


paragraful al doilea litera (e)
Articolul 9 alineatul (6)
primul paragraf
Articolul 14 alineatul (1)
paragraful al doilea litera (f)
Articolul 9 alineatul (6)
paragraful al doilea

Articolul 9 alineatul (7)


Articolul 9 alineatul (8) Articolul 6 i articolul 17
alineatul (1)
Articolul 17 alineatele (2), (3)
i (4)
Articolul 10 Articolul 18
Articolul 11 Articolul 19
Articolul 12
alineatul (1)
Articolul 20 alineatul (1)
Articolul 12
alineatul (2) prima tez
Articolul 20 alineatul (2) primul
paragraf
Articolul 12
alineatul (2) a doua tez
Articolul 20 alineatul (2)
paragraful al doilea
Articolul 12
alineatul (2) a treia tez

Directiva 78/176/CEE Directiva 82/883/CEE Directiva 92/112/CEE Directiva 2008/1/CE Directiva 1999/13/CE Directiva 2000/76/CE Directiva 2001/80/CE Prezenta directiv
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
L
3
3
4
/
1
0
1
Articolul 13
alineatul (1)
Articolul 21 alineatul (1)
Articolul 21 alineatele (2), (3)
i (4)
Articolul 13
alineatul (2) partea
introductiv
Articolul 21 alineatul (5) partea
introductiv
Articolul 13
alineatul (2) litera (a)
Articolul 21 alineatul (5)
litera (a)
Articolul 13
alineatul (2) litera (b)

Articolul 13
alineatul (2) litera (c)
Articolul 21 alineatul (5)
litera (b)
Articolul 13
alineatul (2) litera (d)

Articolul 21 alineatul (5)


litera (c)
Articolul 22
Articolul 23 alineatul (1) primul
paragraf
Articolul 14 partea
introductiv i litera (a)
Articolul 8 alineatul (1)
Articolul 14 litera (b) Articolul 7 litera (a) i
articolul 14 alineatul (1)
litera (d) punctul (i)
Articolul 7 partea introductiv i
literele (b) i (c)
Articolul 14 alineatul (1)
litera (d) punctul (ii)
Articolul 14 litera (c) Articolul 23 alineatul (1)
paragraful al doilea
Articolul 23 alineatele (2)-(6)
Articolul 15
alineatul (1) primul
paragraf partea
introductiv i
literele (a) i (b)
Articolul 12 alineatul (1)
primul paragraf
Articolul 24 alineatul (1) primul
paragraf partea introductiv i
literele (a) i (b)
Articolul 15
alineatul (1) primul
paragraf litera (c)
Articolul 24 alineatul (1) primul
paragraf litera (c)Directiva 78/176/CEE Directiva 82/883/CEE Directiva 92/112/CEE Directiva 2008/1/CE Directiva 1999/13/CE Directiva 2000/76/CE Directiva 2001/80/CE Prezenta directiv
L
3
3
4
/
1
0
2
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
Articolul 15
alineatul (1) paragraful
al doilea
Articolul 24 alineatul (1)
paragraful al doilea
Articolul 15
alineatul (2)
Articolul 24 alineatul (3)
litera (b)
Articolul 15
alineatul (3)
Articolul 24 alineatul (4)
Articolul 15
alineatul (4)
Articolul 24 alineatul (2) partea
introductiv i literele (a) i (b)
Articolul 24 alineatul (2)
literele (c)-(f) i articolul 24
alineatul (3) partea introductiv
i litera (a)
Articolul 16 Articolul 25
Articolul 17
alineatul (1) paragraful
al doilea

Articolul 17
alineatul (2) primul
paragraf
Articolul 13 alineatul (1)
Articolul 13 alineatele (2)-(7)
Articolul 17
alineatul (2) paragraful
al doilea

Articolul 17
alineatul (3) primul
paragraf a doua i a
treia tez
Articolul 11 alineatul (1)
a doua tez
Articolul 72 alineatul (2)
Articolul 17
alineatul (3) primul
paragraf a patra tez

Articolul 72 alineatele (3) i (4)


Articolul 17
alineatul (3) paragraful
al doilea

Articolul 17
alineatul (3) paragraful
al treilea
Articolul 11 alineatul (3) Articolul 73 alineatul (1)
Articolul 73 alineatul (2)
Articolul 17
alineatul (4)

Articolul 74
Articolul 27
Articolul 18 Articolul 11 Articolul 26
Articolul 19


Directiva 78/176/CEE Directiva 82/883/CEE Directiva 92/112/CEE Directiva 2008/1/CE Directiva 1999/13/CE Directiva 2000/76/CE Directiva 2001/80/CE Prezenta directiv
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
L
3
3
4
/
1
0
3
Articolul 20
Articolul 21 Articolul 80 alineatul (2)
Articolul 22 Articolul 18 Articolul 17 Articolul 81
Articolul 82
Articolul 23 Articolul 16 Articolul 22 Articolul 19 Articolul 83
Articolul 2 alineatul (1)
Anexa I punctul 1al
prii introductive
Articolul 2 alineatul (2)
Anexa I punctul 2al
prii introductive
Anexa I partea introductiv
primul subpunct prima tez
Anexa I partea introductiv
primul subpunct teza a doua
Anexa I partea introductiv al
doilea subpunct
Anexa I punctele
1.1-1.3
Anexa I punctele 1.1-1.3
Anexa I punctul 1.4. Anexa I punctul 1.4 litera (a)
Anexa I punctul 1.4 litera (b)
Anexa I punctul 2. Anexa I punctul 2.
Anexa I punctul 3.1. Anexa I punctul 3.1 literele (a)
i (b)
Anexa I punctul 3.1 litera (c)
Anexa I punctele
3.2-3.5
Anexa I punctele 3.2-3.5
Anexa I punctul 4. Anexa I punctul 4.
Anexa I punctul 5
partea introductiv

Anexa I punctul 5.1. Anexa I punctul 5.1 literele (b),


(f), (g), (i) i (j) i punctul 5.2
litera (b)
Anexa I punctul 5.1 literele (a),
(c), (d), (e), (h) i (k)Directiva 78/176/CEE Directiva 82/883/CEE Directiva 92/112/CEE Directiva 2008/1/CE Directiva 1999/13/CE Directiva 2000/76/CE Directiva 2001/80/CE Prezenta directiv
L
3
3
4
/
1
0
4
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
Anexa I punctul 5.2 Anexa I punctul 5.2 litera (a)
Anexa I punctul 5.3 Anexa I punctul 5.3 litera (a)
punctele (i) i (ii)
Anexa I punctul 5.3 litera (a)
punctele (iii)-(v) i punctul 5.3
litera (b)
Anexa I punctul 5.4 Anexa I punctul 5.4
Anexa I punctele 5.5 i 5.6
Anexa I punctele 6.1 (a)
i (b)
Anexa I punctele 6.1 (a) i (b)
Anexa I punctul 6.1(c)
Anexa I punctele
6.2-6.4(b)
Anexa I punctele 6.2-6.4(b)(ii)
Anexa I punctul 6.4(b)(iii)
Anexa I punctele
6.4(c)-6.9
Anexa I punctele 6.4(c)-6.9
Anexa I punctele 6.10 i 6.11
Anexa II
Anexa III Anexa II Aer i Ap punctele
1-12
Anexa II Ap punctul 13
Anexa IV Anexa III
Anexa V Anexa IV
Articolul 1 Articolul 56
Articolul 2 alineatul (2) Articolul 57 alineatul (1)
Directiva 78/176/CEE Directiva 82/883/CEE Directiva 92/112/CEE Directiva 2008/1/CE Directiva 1999/13/CE Directiva 2000/76/CE Directiva 2001/80/CE Prezenta directiv
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
L
3
3
4
/
1
0
5
Articolul 2 alineatul (3)
Articolul 2 alineatul (4) Articolul 63 alineatul (1)
Articolul 2 alineatul (8) Articolul 4 alineatul (1)
paragraful al treilea
Articolul 2 alineatul (10) Articolul 57 alineatul (3)
Articolul 2 alineatul (11) Articolul 57 alineatul (2)
Articolul 2 alineatul (12) Articolul 57 alineatul (4)
Articolul 2 alineatul (15) Articolul 57 alineatul (5)
Articolul 2 alineatul (16) Articolul 3 punctul 44
Articolul 2 alineatul (17) Articolul 3 punctul 45
Articolul 2 alineatul (18) Articolul 3 punctul 46
Articolul 2 alineatul (19)
Articolul 2 alineatul (20) Articolul 3 punctul 47
Articolul 2 alineatul (21) Articolul 57 alineatul (6)
Articolul 2 alineatul (22) Articolul 57 alineatul (7)
Articolul 2 alineatul (23) Articolul 57 alineatul (8)
Articolul 2 alineatul (24) Articolul 57 alineatul (9)
Articolul 2 alineatul (25) Articolul 57 alineatul (10)
Articolul 2 alineatul (26) Articolul 57 alineatul (11)
Articolul 2 alineatul (27)
Articolul 2 alineatul (28) Articolul 63 alineatul (1)
Articolul 2 alineatul (29)
Articolul 2 alineatul (30) Articolul 57 alineatul (12)
Articolul 2 alineatul (31) Anexa VII partea 2 prima tez
Anexa VIII partea 2 punctul 1
Articolul 2 alineatul (32)
Articolul 2 alineatul (33) Articolul 57 alineatul (13)
Articolul 3 alineatul (2) Articolul 4 alineatul (1) paragra
ful al doileaDirectiva 78/176/CEE Directiva 82/883/CEE Directiva 92/112/CEE Directiva 2008/1/CE Directiva 1999/13/CE Directiva 2000/76/CE Directiva 2001/80/CE Prezenta directiv
L
3
3
4
/
1
0
6
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
Articolul 4 alineatele (1),
(2) i (3)
Articolul 4 alineatul (1) primul
i al doilea paragraf
Articolul 4 alineatul (4) Articolul 63 alineatul (2)
Articolul 5 alineatul (1) Articolul 59 alineatul (1) primul
paragraf partea introductiv
Articolul 5 alineatul (2) Articolul 59 alineatul (1) primul
paragraf literele (a) i (b)
Articolul 5 alineatul (3)
primul paragraf litera (a)
Articolul 59 alineatul (2)
Articolul 5 alineatul (3)
primul paragraf litera (b)
Articolul 59 alineatul (3)
Articolul 5 alineatul (3)
paragraful al doilea
Articolul 59 alineatul (4)
Articolul 59 alineatul (5)
Articolul 5 alineatul (4)
Articolul 5 alineatul (5) Articolul 59 alineatul (6)
Articolul 5 alineatul (6) Articolul 58
Articolul 5 alineatul (7) Anexa VII partea 4 punctul 1
Articolul 5 alineatul (8)
primul paragraf
Anexa VII partea 4 punctul 2
Articolul 5 alineatul (8)
paragraful al doilea

Articolul 5 alineatul (9)


Articolul 5 alineatul (10) Articolul 59 alineatul (7)
Articolul 5 alineatele (11),
(12) i (13)

Articolul 6
Articolul 7 alineatul (1)
partea introductiv i
prima, a doua, a treia i a
patra liniu
Articolul 64Directiva 78/176/CEE Directiva 82/883/CEE Directiva 92/112/CEE Directiva 2008/1/CE Directiva 1999/13/CE Directiva 2000/76/CE Directiva 2001/80/CE Prezenta directiv
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
L
3
3
4
/
1
0
7
Articolul 7 alineatul (1)
partea de ncheiere

Articolul 7 alineatul (2)


Articolul 8 alineatul (1) Articolul 14 alineatul (1)
litera (d) i articolul 60
Articolul 61
Articolul 8 alineatul (2) Anexa VII partea 6 punctul 1
Articolul 8 alineatul (3) Anexa VII partea 6 punctul 2
Articolul 8 alineatul (4) Anexa VII partea 6 punctul 3
Articolul 8 alineatul (5)
Articolul 9 alineatul (1)
primul paragraf partea
introductiv
Articolul 62 primul paragraf
partea introductiv
Articolul 9 alineatul (1)
primul paragraf prima, a
doua si a treia liniu
Articolul 62 primul paragraf
literele (a), (b) i (c)
Articolul 9 alineatul (1)
paragraful al doilea
Articolul 62 paragraful al doilea
Articolul 9 alineatul (1)
paragraful al treilea
Anexa VII partea 8 punctul 4
Articolul 9 alineatul (2) Articolul 63 alineatul (3)
Articolul 9 alineatul (3) Anexa VII partea 8 punctul 1
Articolul 9 alineatul (4) Anexa VII partea 8 punctul 2
Articolul 9 alineatul (5) Anexa VII partea 8 punctul 3
Articolul 10 Articolul 4 alineatul (9) Articolul 8 alineatul (2)
Articolul 11 alineatul (1)
de la a treia la a asea
tez inclusiv

Articolul 12 alineatul (1)


paragraful al doilea
Articolul 65 alineatul (1) primul
paragraf
Articolul 12 alineatul (1)
paragraful al treilea
Articolul 65 alineatul (1)
paragraful al doilea
Articolul 12 alineatul (2) Articolul 65 alineatul (2)
Directiva 78/176/CEE Directiva 82/883/CEE Directiva 92/112/CEE Directiva 2008/1/CE Directiva 1999/13/CE Directiva 2000/76/CE Directiva 2001/80/CE Prezenta directiv
L
3
3
4
/
1
0
8
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
Articolul 12 alineatul (3) Articolul 65 alineatul (3)
Articolul 13 alineatele (2)
i (3)

Articolul 14 Articolul 19 Articolul 16 Articolul 79


Anexa I prima i a doua
tez a prii introductive
Articolul 56
Anexa I a treia tez a
prii introductive i lista
activitilor
Anexa VII partea 1
Anexa IIA Anexa VII prile 2 i 3
Anexa IIA partea II
ultima tez a punctului 6

Anexa IIB punctul 1


prima i a doua tez
Articolul 59 alineatul (1) primul
paragraf litera (b)
Anexa IIB punctul 1 a
treia tez
Articolul 59 alineatul (1)
paragraful al doilea
Anexa IIB punctul 2 Anexa VII partea 5
Anexa IIB punctul 2
subpunctul al doilea (i) i
tabelul

Anexa III punctul 1.


Anexa III punctul 2 Anexa VII partea 7 punctul 1
Anexa III punctul 3 Anexa VII partea 7 punctul 2
Anexa III punctul 4 Anexa VII partea 7 punctul 3
Articolul 1 primul
paragraf
Articolul 42
Articolul 1 alineatul (2)
Articolul 2 alineatul (1) Articolul 42 alineatul (1) primul
paragraf


Directiva 78/176/CEE Directiva 82/883/CEE Directiva 92/112/CEE Directiva 2008/1/CE Directiva 1999/13/CE Directiva 2000/76/CE Directiva 2001/80/CE Prezenta directiv
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
L
3
3
4
/
1
0
9
Articolul 42 alineatul (1) de la al
doilea la al cincilea paragraf
Articolul 2 alineatul (2)
partea introductiv
Articolul 42 alineatul (2) partea
introductiv
Articolul 2 alineatul (2)
litera (a) partea
introductiv
Articolul 42 alineatul (2)
litera (a) partea introductiv
Articolul 2 alineatul (2)
litera (a) punctele de la (i)
la (v) inclusiv
Articolul 42 alineatul (2)
litera (a) punctul (i)
Articolul 2 alineatul (2)
litera (a) punctul (vi)
Articolul 42 alineatul (2)
litera (a) punctul (ii)
Articolul 2 alineatul (2)
litera (a) punctul (vii)
Articolul 42 alineatul (2)
litera (a) punctul (iii)
Articolul 2 alineatul (2)
litera (a) punctul (viii)
Articolul 42 alineatul (2)
litera (a) punctul (iv)
Articolul 2 alineatul (2)
litera (b)
Articolul 42 alineatul (2)
litera (b)
Articolul 3 alineatul (2)
primul paragraf
Articolul 3 punctul 38
Articolul 3 alineatul (2)
paragraful al doilea

Articolul 3 alineatul (3) Articolul 3 punctul 39


Articolul 3 alineatul (4)
primul paragraf
Articolul 3 punctul 40
Articolul 3 alineatul (4)
paragraful al doilea
Articolul 42 alineatul (1)
paragraful al treilea
Articolul 42 alineatul (1)
paragraful al patrulea
Articolul 3 alineatul (5)
primul paragraf
Articolul 3 punctul 41
Articolul 3 alineatul (5)
paragraful al doilea
Articolul 42 alineatul (1)
paragraful al cincilea
Articolul 3 alineatul (5)
paragraful al treilea
Articolul 42 alineatul (1)
paragraful al treileaDirectiva 78/176/CEE Directiva 82/883/CEE Directiva 92/112/CEE Directiva 2008/1/CE Directiva 1999/13/CE Directiva 2000/76/CE Directiva 2001/80/CE Prezenta directiv
L
3
3
4
/
1
1
0
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
Articolul 3 alineatul (6) Anexa VI partea 1 litera (a)
Articolul 3 alineatul (7) Articolul 3 punctul 42
Anexa VI partea 1 litera (b)
Articolul 3 alineatul (10) Articolul 3 punctul 43
Articolul 3 alineatul (13) Articolul 43
Articolul 4 alineatul (2) Articolul 44
Articolul 4 alineatul (4)
partea introductiv i
literele (a) i (b)
Articolul 45 alineatul (1) partea
introductiv i literele (a) i (b)
Articolul 4 alineatul (4)
litera (c)
Articolul 45 alineatul (1)
litera (e)
Articolul 4 alineatul (5) Articolul 45 alineatul (2)
Articolul 4 alineatul (6) Articolul 45 alineatul (3)
Articolul 4 alineatul (7) Articolul 45 alineatul (4)
Articolul 4 alineatul (8) Articolul 54
Articolul 5 Articolul 52
Articolul 6 alineatul (1)
primul paragraf
Articolul 50 alineatul (1)
Articolul 6 alineatul (1)
paragraful al doilea i
articolul 6 alineatul (2)
Articolul 50 alineatul (2)
Articolul 6 alineatul (1)
paragraful al treilea
Articolul 50 alineatul (3) primul
paragraf
Articolul 6 alineatul (1)
paragraful al patrulea
prima parte

Articolul 6 alineatul (1)


paragraful al patrulea a
doua parte
Articolul 50 alineatul (3)
paragraful al doilea
Articolul 6 alineatul (3) Articolul 50 alineatul (4)
Articolul 6 alineatul (4)
prima i a doua tez a
primului paragraf i
articolul 6 alineatul (4)
prima i a doua tez a
celui de-al doilea paragraf
Articolul 51 alineatul (1)

Directiva 78/176/CEE Directiva 82/883/CEE Directiva 92/112/CEE Directiva 2008/1/CE Directiva 1999/13/CE Directiva 2000/76/CE Directiva 2001/80/CE Prezenta directiv
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
L
3
3
4
/
1
1
1
Articolul 6 alineatul (4) a
treia tez a primului
paragraf
Articolul 51 alineatul (2)
Articolul 6 alineatul (4) a
treia tez a celui de-al
doilea paragraf
Articolul 51 alineatul (3) primul
paragraf
Articolul 6 alineatul (4)
paragraful al treilea
Articolul 51 alineatul (3)
paragraful al doilea
Articolul 6 alineatul (4)
paragraful al patrulea
Articolul 51 alineatul (4)
Articolul 6 alineatul (5)
prima parte a tezei

Articolul 6 alineatul (5) a


doua parte a tezei
Articolul 46 alineatul (1)
Articolul 6 alineatul (6) Articolul 50 alineatul (5)
Articolul 6 alineatul (7) Articolul 50 alineatul (6)
Articolul 6 alineatul (8) Articolul 50 alineatul (7)
Articolul 7 alineatul (1) i
articolul 7 alineatul (2)
primul paragraf
Articolul 46 alineatul (2) primul
paragraf
Articolul 7 alineatul (2)
paragraful al doilea
Articolul 46 alineatul (2)
paragraful al doilea
Articolul 7 alineatul (3) i
articolul 11 alineatul (8)
primul paragraf partea
introductiv
Anexa VI partea 6 prima parte a
punctului 2.7
Articolul 7 alineatul (4) Articolul 46 alineatul (2)
paragraful al doilea
Articolul 7 alineatul (5)
Articolul 8 alineatul (1) Articolul 45 alineatul (1)
litera (c)
Articolul 8 alineatul (2) Articolul 46 alineatul (3)
Articolul 8 alineatul (3)
Articolul 8 alineatul (4)
primul paragraf
Articolul 46 alineatul (4) primul
paragraf


Directiva 78/176/CEE Directiva 82/883/CEE Directiva 92/112/CEE Directiva 2008/1/CE Directiva 1999/13/CE Directiva 2000/76/CE Directiva 2001/80/CE Prezenta directiv
L
3
3
4
/
1
1
2
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
Articolul 8 alineatul (4)
paragraful al doilea
Anexa VI partea 6 punctul 3.2
Articolul 8 alineatul (4)
paragraful al treilea

Articolul 8 alineatul (4)


paragraful al patrulea

Articolul 8 alineatul (5) Articolul 46 alineatul (4)


paragrafele al doilea i al treilea
Articolul 8 alineatul (6) Articolul 45 alineatul (1)
literele (c) i (d)
Articolul 8 alineatul (7) Articolul 46 alineatul (5)
Articolul 8 alineatul (8)
Articolul 9 primul
paragraf
Articolul 53 alineatul (1)
Articolul 9 paragraful al
doilea
Articolul 53 alineatul (2)
Articolul 9 paragraful al
treilea
Articolul 53 alineatul (3)
Articolul 10 alineatele (1)
i (2)

Articolul 10 alineatul (3)


prima tez
Articolul 48 alineatul (2)
Articolul 10 alineatul (3)
a doua tez

Articolul 10 alineatul (4) Articolul 48 alineatul (3)


Articolul 10 alineatul (5) Anexa VI partea 6 punctul 1.3 a
doua parte
Articolul 11 alineatul (1) Articolul 48 alineatul (1)
Articolul 11 alineatul (2) Anexa VI partea 6 punctul 2.1
Articolul 11 alineatul (3) Anexa VI partea 6 punctul 2.2
Articolul 11 alineatul (4) Anexa VI partea 6 punctul 2.3
Articolul 11 alineatul (5) Anexa VI partea 6 punctul 2.4


Directiva 78/176/CEE Directiva 82/883/CEE Directiva 92/112/CEE Directiva 2008/1/CE Directiva 1999/13/CE Directiva 2000/76/CE Directiva 2001/80/CE Prezenta directiv
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
L
3
3
4
/
1
1
3
Articolul 11 alineatul (6) Anexa VI partea 6 punctul 2.5
primul paragraf
Anexa VI partea 6 punctul 2.5
paragraful al doilea
Articolul 11 alineatul (7)
prima parte a primei teze
din primul paragraf
Anexa VI partea 6 punctul 2.6
partea introductiv
Articolul 11 alineatul (7)
partea a doua a primei
teze din primul paragraf
Anexa VI partea 6 punctul 2.6
litera (a)
Articolul 11 alineatul (7)
a doua tez a primului
paragraf

Articolul 11 alineatul (7)


paragraful al doilea

Articolul 11 alineatul (7)


litera (a)
Anexa VI partea 6 punctul 2.6
litera (b)
Articolul 11 alineatul (7)
literele (b) i (c)

Articolul 11 alineatul (7)


litera (d)
Anexa VI partea 6 punctul 2.6
litera (c)
Articolul 11 alineatul (7)
literele (e) i (f)

Articolul 11 alineatul (8)


primul paragraf i
literele (a) i (b)
Anexa VI partea 3 punctul 1
Articolul 11 alineatul (8)
primul paragraf litera (c)
i paragraful al doilea
Anexa VI partea 6 punctul 2.7
paragraful al doilea
Articolul 11 alineatul (8)
primul paragraf litera (d)
Anexa VI partea 4 punctul 2.1al
doilea subpunct
Articolul 11 alineatul (9) Articolul 48 alineatul (4)
Articolul 11 alineatul (10) Anexa VI partea 8 punctul 1.1
Articolul 11 alineatul (11) Anexa VI partea 8 punctul 1.2
Articolul 11 alineatul (12) Anexa VI partea 8 punctul 1.3
Directiva 78/176/CEE Directiva 82/883/CEE Directiva 92/112/CEE Directiva 2008/1/CE Directiva 1999/13/CE Directiva 2000/76/CE Directiva 2001/80/CE Prezenta directiv
L
3
3
4
/
1
1
4
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
Articolul 11 alineatul (13) Articolul 48 alineatul (5)
Articolul 49
Articolul 11 alineatul (14) Anexa VI partea 6 punctul 3.1
Articolul 11 alineatul (15) Articolul 45 alineatul (1)
litera (e)
Articolul 11 alineatul (16) Anexa VI partea 8 punctul 2
Articolul 11 alineatul (17) Articolul 8 alineatul (2) litera (a)
Articolul 12 alineatul (1) Articolul 55 alineatul (1)
Articolul 12 alineatul (2)
prima i a doua tez
Articolul 55 alineatul (2)
Articolul 12 alineatul (2)
a treia tez
Articolul 55 alineatul (3)
Articolul 13 alineatul (1) Articolul 45 alineatul (1)
litera (f)
Articolul 13 alineatul (2) Articolul 47
Articolul 13 alineatul (3) Articolul 46 alineatul (6)
Articolul 13 alineatul (4) Anexa VI partea 3 punctul 2
Articolul 14
Articolul 15
Articolul 16
Articolul 20
Anexa I Anexa VI partea 2
Anexa II prima parte (fr
numerotare)
Anexa VI partea 4 punctul 1
Anexa II punctul 1 partea
introductiv
Anexa VI partea 4 punctul 2.1
Anexa II punctele 1.1
i 1.2
Anexa VI partea 4 punctele 2.2
i 2.3
Anexa VI partea 4 punctul 2.4
Anexa II punctul 1.3
Anexa II punctul 2.1 Anexa VI partea 4 punctul 3.1Directiva 78/176/CEE Directiva 82/883/CEE Directiva 92/112/CEE Directiva 2008/1/CE Directiva 1999/13/CE Directiva 2000/76/CE Directiva 2001/80/CE Prezenta directiv
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
L
3
3
4
/
1
1
5
Anexa VI partea 4 punctul 3.2
Anexa II punctul 2.2 Anexa VI partea 4 punctul 3.3
i 3.4
Anexa II punctul 3 Anexa VI partea 4 punctul 4
Anexa III Anexa VI partea 6 punctul 1
Anexa IV tabelul Anexa VI partea 5
Anexa IV teza final
Anexa V litera (a) tabelul Anexa VI partea 3 punctul 1.1
Anexa V litera (a) teza
final

Anexa V litera (b) tabelul Anexa VI partea 3 punctul 1.2


Anexa V litera (b) teza
final

Anexa V litera (c) Anexa VI partea 3 punctul 1.3


Anexa V litera (d) Anexa VI partea 3 punctul 1.4
Anexa V litera (e) Anexa VI partea 3 punctul 1.5
Anexa V litera (f) Anexa VI partea 3 punctul 3
Anexa VI Anexa VI partea 7
Articolul 1 Articolul 28 primul paragraf
Articolul 2 alineatul (2) Anexa V partea 1 punctul 1 i
partea 2 punctul 1 primul
paragraf
Anexa V partea 1 punctul 1 i
partea 2 punctul 1al doilea
paragraf
Articolul 2 alineatul (3)
partea a doua
Anexa V partea 1 punctul 1 i
partea 2 punctul 1 primul
paragrafDirectiva 78/176/CEE Directiva 82/883/CEE Directiva 92/112/CEE Directiva 2008/1/CE Directiva 1999/13/CE Directiva 2000/76/CE Directiva 2001/80/CE Prezenta directiv
L
3
3
4
/
1
1
6
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
Anexa V partea 1 punctul 1 i
partea 2 punctul 1al doilea
paragraf
Articolul 2 alineatul (4)
Articolul 2 alineatul (6)
prima parte
Articolul 3 punctul 24
Articolul 2 alineatul (6)
a doua parte
Articolul 28 paragraful al doilea
litera (j)
Articolul 2 alineatul (7)
primul paragraf
Articolul 3 punctul 25
Articolul 2 alineatul (7)
paragraful al doilea
prima tez

Articolul 2 alineatul (7)


paragraful al doilea teza
a doua i literele (a)-(i)
Articolul 28 paragraful al doilea
i literele (a)-(i)
Articolul 2 alineatul (7)
paragraful al doilea
litera (j)

Articolul 2 alineatul (7)


paragraful al treilea

Articolul 29 alineatul (1)


Articolul 2 alineatul (7)
paragraful al patrulea
Articolul 29 alineatul (2)
Articolul 29 alineatul (3)
Articolul 2 alineatul (8) Articolul 3 punctul 32
Articolul 2 alineatul (9)
Articolul 2
alineatul (10)

Articolul 2
alineatul (11)
Articolul 3 punctul 31
Articolul 2
alineatul (12)
Articolul 3 punctul 33
Articolul 2
alineatul (13)

Articolul 3
Articolul 4 alineatul (1)
Articolul 4 alineatul (2)Directiva 78/176/CEE Directiva 82/883/CEE Directiva 92/112/CEE Directiva 2008/1/CE Directiva 1999/13/CE Directiva 2000/76/CE Directiva 2001/80/CE Prezenta directiv
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
L
3
3
4
/
1
1
7
Articolul 4 alineatele
(3)-(8)
Articolul 5 alineatul (1) Anexa V partea 1 punctul 2
paragraful al doilea
Anexa V partea 1 punctul 2
primul, al treilea i al patrulea
paragraf
Articolul 5 alineatul (2)
Articolul 6
Articolul 7 alineatul (1) Articolul 37
Articolul 7 alineatul (2) Articolul 30 alineatul (5)
Articolul 7 alineatul (3) Articolul 30 alineatul (6)
Articolul 8 alineatul (1) Articolul 40 alineatul (1)
Articolul 8 alineatul (2)
prima parte a primului
paragraf
Articolul 40 alineatul (2) prima
parte a primului paragraf
Articolul 8 alineatul (2)
a doua parte a primului
paragraf

Articolul 40 alineatul (2) a doua


parte a primului paragraf
Articolul 40 alineatul (2)
paragraful al doilea
Articolul 40 alineatul (3)
Articolul 41
Articolul 8 alineatul (2)
paragraful al doilea

Articolul 8 alineatele
(3) i (4)

Articolul 9 Articolul 30 alineatul (1)


Articolul 30 alineatele (2), (3)
i (4)
Articolul 9a Articolul 36
Articolul 10 primul
paragraf prima tez
Articolul 30 alineatul (7) prima
tezDirectiva 78/176/CEE Directiva 82/883/CEE Directiva 92/112/CEE Directiva 2008/1/CE Directiva 1999/13/CE Directiva 2000/76/CE Directiva 2001/80/CE Prezenta directiv
L
3
3
4
/
1
1
8
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
Articolul 30 alineatul (7) a doua
tez
Articolul 30 alineatele (8) i (9)
Articolele 31-35
Articolul 10 primul
paragraf a doua tez

Articolul 10 paragraful
al doilea

Articolul 12 prima tez Articolul 38 alineatul (1)


Articolul 12 a doua
tez

Articolul 38 alineatele (2), (3)


i (4)
Articolul 39
Articolul 13 Anexa V partea 3 a treia parte a
punctului 8
Articolul 14 Anexa V partea 4
Anexa V prile 5, 6 i 7
Articolul 15
Articolul 18
alineatul (2)

Anexa I
Anexa II
Anexele III i IV Anexa V partea 1 punctul 2 i
partea 2
Anexa V A Anexa V partea 1 punctul 3
Anexa V B Anexa V partea 2 punctul 3
Anexa VI A Anexa V partea 1 punctele 4
i 6
Anexa V partea 1 punctul 5
Anexa VI B Anexa V partea 2 punctele 4
i 6
Anexa V partea 2 punctul 5
Directiva 78/176/CEE Directiva 82/883/CEE Directiva 92/112/CEE Directiva 2008/1/CE Directiva 1999/13/CE Directiva 2000/76/CE Directiva 2001/80/CE Prezenta directiv
1
7
.
1
2
.
2
0
1
0
R
O
J
u
r
n
a
l
u
l
O
f
i
c
i
a
l
a
l
U
n
i
u
n
i
i
E
u
r
o
p
e
n
e
L
3
3
4
/
1
1
9
Anexa VII A Anexa V partea 1 punctele 7
i 8
Anexa VII B Anexa V partea 2 punctele 7
i 8
Anexa VIII A punctul 1
Anexa VIII A punctul 2 Anexa V partea 3 prima parte a
punctului 1 i punctele 2, 3 i 5
Anexa V partea 3 a doua parte a
punctului 1
Anexa V partea 3 punctul 4
Anexa VIII A punctul 3
Anexa VIII A punctul 4 Anexa V partea 3 punctul 6
Anexa VIII A punctul 5 Anexa V partea 3 punctele 7
i 8
Anexa VIII A punctul 6 Anexa V partea 3 punctele 9
i 10
Anexa V partea 3 punctul 11
Anexa V partea 4
Anexa VIII B
Anexa VIII C
Anexa VI Anexa IX Anexa IX
Anexa VII Anexa X Anexa X