Sunteți pe pagina 1din 3

Curs 5 29 martie 2012

Ordinea juridic a Uniunii Europene


1. definiia ordinii juridice a Uniunii Europene
2. principiile care guverneaz ordinea juridic a Uniunii Europene
3. criteriile de clasificare ierarhizate i sistematizate privind normele care
compun ordinea juridic a Uniunii Europene
4. izvoarele Uniunii Europene clasificare i prezentare!
". aplicarea acestor norme# care compun ordinea juridic teorii moniste i
dualiste!
1. definiia dreptului Uniunii Europene
$ reprezint acel ansam%lu de norme care guverneaz raporturile sta%ilite
&ntre comunitile europene p'n la 1 decem%rie 2(()# respectiv Uniunea
European dup 1 decem%rie 2(() i statele mem%re *om'nia &n 2((+!# statele
&n curs de aderare *om'nia &ntre 2((4 , 2(("!# statele candidate la aderare
*om'nia &ntre 2((( , 2((4!# statele asociate *om'nia &ntre 1))" , 1)))!#
statele tere# alte organizaii internaionale i particulari persoane fizice i
persoane juridice!
2. principiile care guernea! ordinea juridic a Uniunii Europene
"aquis#
1! principiul asimilrii# al &ncorporrii normelor de drept al Uniunii Europene &n
dreptul intern al statelor mem%re- practic se transpune &n ceea ce &nseamn
aplicarea imediat i direct a dreptului Uniunii Europene &n dreptul intern al
statelor mem%re
2! principiul prioritii# al preeminenelor# al prevalenelor dreptului Uniunii
Europene &n raport cu dreptul intern al statelor mem%re
$. criteriile de clasificare ierar%i!ate &i sistemati!ate priind normele
care compun ordinea juridic a Uniunii Europene
$ dat fiind multitudinea normelor care compun ordinea juridic# &n doctrina i
practica materiei au fost cutate i identificate mai multe criterii de clasificare#
ierarhizare# ori de sistematizare a acestor norme- reine atenia# criteriul forei
juridice a normelor care formeaz ordinea juridic a Uniunii Europene
$ potrivit acestui criteriu# e.ist " mari categorii de norme/
a! izvoarele primare sau principale sau dreptul primar
%! izvoarele derivate sau dreptul derivat# secundar al Uniunii Europene
c! acordurile e.terne ale Uniunii Europene
d! izvoarele complementare
e! izvoarele nescrise
a# i!oarele primare sau dreptul primar
$ sunt edictate# adoptate i aplicate de ctre statele mem%re ale Uniunii
Europene ca su%iecte de drept internaional &n temeiul suveranitii de care
acestea dispun
$ sunt similare constituiilor din dreptul intern
1
$ au caracter fundamental# nu se poate deroga de la ele dec't prin norme cu
for juridic similar
$ izvoarele primare se &mpart &n 2 mari categorii/
1. tratatele institutive
2. tratatele modificatoare
1. tratatele institutie
$ 0ratatul instituind 1omunitatea European a 1r%unelui i 2elului semnat la
3aris de ctre cele 4 state fondatoare 5rana# 6ermania# 7talia# 8elgia# 2landa i
9u.em%urg!# la 1: aprilie 1)"1# intrat &n vigoare la 23 iulie 1)"2 pentru o perioad
de "( de ani# motiv pentru care la 23 iulie 2((2# tratatul i$a &ncetat efectele i# pe
cale de consecin# i prima comunitate european i$a &ncetat e.istena
$ 0ratatele instituind 1omunitatea Economic European i 1omunitatea
European a Energiei ;tomice 1EE# 1EE;<Euratom! semnate la *oma de ctre
aceleai 4 state fondatoare 1E12 la 2" martie 1)"+# intrate &n vigoare &n ianuarie
1)": pentru o perioad neterminat
$ prin 0ratatul de la =aastricht din 1))2# intrat &n vigoare la 1 noiem%rie 1))3#
s$a schim%at denumirea 1omunitii Economice Europene &n aceea de 1omunitatea
European
$ prin 0ratatul de la 9isa%ona din 2((+# intrat &n vigoare la 1 decem%rie 2(()#
Uniunea European a do%'ndit personalitate juridic do%'ndind astfel calitate de
su%iect de drept internaional# su%stituindu$se 1omunitii europene i succed'nd$
o pe aceasta
2. tratatele modificatoare
$ 0ratatul de la 8ru.elles din 1)4"# intrat &n vigoare &n 1)4+# cunoscut &n
doctrin i su% denumirea de 0ratatul de fuziune
$ =odificrile intervenite &n materie financiar# succesiv &n 1)+( $ 1)+"
$ ;ctul unic european din 1):4# intrat &n vigoare &n 1):+
$ 0ratatul de la =aastricht din 1))2# intrat &n vigoare la 1 noiem%rie 1))3
$ 0ratatul de la ;msterdam din 1))+# intrat &n vigoare &n 1)))
$ 0ratatul de la >isa din 2((1# &n vigoare &n 2((3
$ 0ratatul de la 9isa%ona din 2((+# 1 decem%rie 2(() &n vigoare
$ 0ratatele de aderare a statelor la Uniunea European
'# i!oarele deriate sau dreptul deriat( secundar al Uniunii Europene
$ sunt edictate# adoptate i aplicate de ctre instituiile Uniunii Europene# &n
e.istena i funcionarea lor dei nu &n nume propriu!
$ caracterul derivat al acestor izvoare este dat de raportarea lor la izvoarele
primare
$ izvoarele derivate/ regulamentul# directiva# decizia# recomandarea i avizul
$ regulamentul# directiva i decizia sunt izvoare derivate o%ligatorii# celelalte
sunt non$o%ligatorii
$ sunt izvoare care sunt o%ligatorii pentru toate statele mem%re i izvoare care
sunt o%ligatorii numai pentru anumite state spre e.emplu/ state care au trecut la
moneda euro!
$ e.ist at't norme de rezultat# c't i norme de mijloace# &n funcie de
interesul pe care &l au decidenii de a reglementa
2
$ regulamentul este similar legii din dreptul intern# opereaz prin
generalizare i a%stractizare# este o%ligatoriu &n toate elementele sale- orice
aplicare incomplet este interzis
$ regulamentul este direct aplica%il &n ordinea juridic intern a statelor
mem%re# adic regulamentul nu se transpune
$ regulamentul este o%ligatoriu pentru su%iectele de drept intern din toate
statele mem%re- regulamentul este o%ligatoriu at't &n ceea ce privete rezultatul
final# propus de atins# c't i cu privire la mijloacele folosite &n acest scop
$ regulamentul este o norm i de rezultat i de mijloace# fiind cea mai rigid
norm
$ directia# spre deose%ire de regulament este mai fle.i%il# urmeaz tehnica
legii cadru completat cu decretele de aplicare
$ directiva nu este de direct aplicare# spre deose%ire de regulament# ci se
transpune &n ordinea juridic intern# dar ea poate produce efecte directe atunci
c'nd prevede dreptul pentru particulari# astfel# se aplic &n mod similar
regulamentului
$ e.ist 3 condiii pentru aplicarea direct a directivei# &n mod cumulativ/
1! s fi e.pirat perioada# termenul de transpunere
2! anumite reglementri pe care le presupune directiva s fi rmas
netranspuse
3! drepturile s poat fi invocate de particulari
$ directiva# ca regul general# spre deose%ire de regulament# este o%ligatorie
numai pentru su%iectele de drept intern din anumite state mem%re
$ pe cale de e.cepie# directiva se poate adresa i su%iectelor de drept intern
din toate statele mem%re# dar c'nd se &nt'mpl acest lucru# se precizeaz &n
coninutul acesteia
$ directiva# spre deose%ire de regulament# este o%ligatorie numai cu privire la
rezultatul final# scopul propus ls'nd la dispoziia statelor mem%re acele forme i
mijloce pe care s le foloseasc &n acest sens
$ este astfel# o norm de rezultat
3