Sunteți pe pagina 1din 2

Trebuie modificat tot ce e cu rou.

Acesta e un model tip, poate s nu se


potriveasc pentru orice fel de SRL-D.
CONTRACT DE COMODAT
INTRE:
I. PARTILE CONTRACTANTE
Nume Persoan proprietara a spatiului legitimat cu C.I. seria
XX, nr XXXXXX eliberata de Instituie eliberare la data de Data
Eliberare, CNP XXXXXXXX cu domiciliul n Localitate, Adresa,
udetul !udet, "ro"rietar #con$orm Autori%atie de constructie Nr din Data
Eliberare & , n calitate de COMODANT
si
S.C. Denumire Firma SRL-D, cu re%er'are de nume nr Numar
re%er'are din data de Data re%er'are eliberata de ($iciul Registrul
Comertului de "e langa Tribunalul !udet, re"re%entata de Nume Asociat ,
in calitate de Asociat si Administrator, identi$icat cu C.I. seria XX, nr.
XXXXXX, CNP XXXXXXX, in calitate de COMODATAR
am con'enit inc)eierea "re%entului contract de comodat cu
res"ectarea urmatoarelor clau%e:
II OIECT!L CONTRACT!L!I
Art. * . (biectul contractului il constituie $olosinta ca sediu social
de catre comodatar a unei camere n su"ra$ata de +, m
*
din imobilul
situat "n localitatea Localitate# A$resa# %u$e ul &u$et , a$lat in
"ro"rietatea domnului Nume "ersoana "ro"rietara a s"atiului, "e care
comodatarul se obliga sa o $oloseasca "otri'it destinatiei sale.
III. D!RATA CONTRACT!L!I
Art. -.+. Comodantul acorda comodatarului $olosinta s"a iului mai
sus mentionat, cu ince"ere de la data semnarii contractului "e o "erioada
de +. #%ece& ani.
Art.-.* Durata contractului "oate $i "relungit/ "rin acordul "/r ilor,
"rin act aditional.
I'. OLI(ATIILE PARTILOR
Art. 0.+ Comodantul se obliga:
1 sa dea comodatarului s"re $olosinta s"a iul ce $ace obiectul
"re%entului contract2
1 sa restituie comodatarului c)eltuielile $acute cu intretinerea
s"atiului.
Art. 0.*. Comodatarul se obliga:
1 sa $oloseasca si sa intretina s"atiul, ca un bun "ro"rietar2
1 sa $oloseasca s"atiul, "otri'it destinatiei stabilite "rin "re%entul
contract2
1 sa restituie la data inc)eierii contractului bunul im"rumutat.
' RASP!NDEREA
Art. 3. Comodatarul ras"unde "entru deteriorarea sau "ierderea 4 in
tot sau in "arte 4 a lucrului daca nu do'edeste ca deteriorarea ori "ieirea
s1a "rodus $ortuit sau ca deteriorarea este consecinta $olosirii "otri'it
destinatiei si $ara cul"a din "artea sa.
'I FORTA MA&ORA
Art. , .+ 5orta maora a"ara de ras"undere "artea care o in'oca.
Art.,.* Partea contractanta care in'oca $orta maora, o "oate $ace
o"o%abila celeilalte "arti cu conditia in$ormarii des"re a"aritia cau%ei de
$orta maora in cel mult 3 %ile de la a"aritia acesteia adaugand o
con$irmare a unor autoritati com"etente care sa certi$ice realitatea si
e6actitatea cau%ei.
'II INCETAREA CONTRACT!L!I
Art.7.+. Ra"orturile contractuale incetea%a "rin restituirea lucrului
n stare cores"un%atoare la termenul "re'a%ut in contract sau
oricand,urmare re%ilierii con'enite de ambele "arti.
Art. 7.*. In ca% de neres"ectare a obligatiilor de catre comodatar,
comodantul "oate cere re%ilierea contractului, cu o noti$icare "realabil/
de +3 %ile.
'III LITI(II
Art. 8. Litigiile dintre "artile contractante, in ca%ul in care nu 'or $i
re%ol'ate "e cale amiabila, 'or $i solutionate de instantele udecatoresti
com"etente.
Pre%entul contract a $ost inc)eiat asta%i, Data inc)eiere, n *
e6em"lare originale, dintre care unul ramane la comodant si unul la
comodatar.
COMODANT# COMODATAR#
COMODANT SC Firm
SRL-D
repre)entata prin Asociat !nic
Nume Asociat unic