Sunteți pe pagina 1din 12

Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor

localitatea _______________
- MODEL -
(conform Ordinului MAI nr. 1!"!##$%
(prezenta metodolo&ie nu se su'stituie ordinului men(ionat fiind o completare a acestuia%
)apitolul I - DI*PO+I,II -E.ERALE
*ec(iunea 1 - Defini(ie/ scop/ o'iecti0e
Defini(ie
Planul de analiz i acoperire a riscurilor, denumit n continuare PAAR, cuprinde riscurile
poten(iale identificate la ni0elul unit1(ilor administrati0 - teritoriale/ m1surile/ ac(iunile 2i
resursele necesare pentru mana&ementul riscurilor respecti0e.
Scop
Scopurile PAAR sunt acelea de a asi&ura cunoa2terea sarcinilor 2i atri'u(iilor ce le re0in
autoritatilor si a&entilor economici premer&1tor/ pe timpul 2i dup1 apari(ia unei situa(ii de
ur&en(1, de a crea un cadru unitar i coerent de aciune pentru prevenirea i gestionarea riscurilor
generatoare de situaii de urgen i de a asigura un rspuns optim n caz de urgen, adecvat
fiecrui tip de risc identificat.
Obiectivele :
a% asi&urarea pre0enirii riscurilor &eneratoare de situa(ii de ur&en(1/ prin evitarea manifestrii
acestora, reducerea frecvenei de producere ori limitarea consecinelor lor, n baza concluziilor
rezultate n urma identificrii i evalurii tipurilor de risc, conform scemei cu riscurile teritoriale!
'% amplasarea 2i dimensionarea unit1(ilor operati0e 2i a celorlalte for(e destinate asigurrii
funciilor de spri"in privind prevenirea i gestionarea situaiilor de urgen!
c% sta'ilirea concep(iei de inter0en(ie 3n situa(ii de ur&en(1 2i ela'orarea planurilor operati0e!
d% alocarea 2i optimizarea for(elor 2i mi4loacelor necesare pre0enirii 2i &estion1rii situa(iilor de
ur&en(1.
*ec(iunea ! - Actele normati0e de referin(1 care au stat la 'aza intocmirii prezentului
P.A.A.R. sunt urmatoarele 5
-# nr. $%&'())$ modificat i completat cu #egea nr. (&('())* privind protecia civil.
-# nr. +),'())* privind aprarea mpotriva incendiilor .
--rdinul .A/ nr. &+('()), pentru aprobarea .etodologiei de elaborare a Planului de analiz i
acoperire a riscurilor i a Structurii-cadru a Planului de analiz i acoperire a riscurilor
--rdinul .A/ nr. &&%$'())* pentru aprobarea 0ormelor privind organizarea i asigurarea
activitii de evacuare n situaii de urgen.
--rdonana de 1rgen nr. (& din &2 aprilie ())$ privind Sistemul 0aional de .anagement al
Situaiilor de 1rgen.
- 3.4 nr. &$%5'())$ privind organizarea i funcionarea 6omitetului 0aional pentru Situaii de
1rgen.
- 3.4 nr. &$5( din 5 septembrie ())$ privind principiile de organizare, funcionarea i atribuiile
serviciilor de urgen profesioniste.
- 3.4 nr. ((%%'())$ pentru aprobarea repartizrii principalelor funcii de spri"in pe care le asigur
ministerele, celelalte organe centrale i organizaiile neguvernamentale privind prevenirea i
gestionarea situaiilor de urgen.
--rdinul .A/ nr. %%* din +) septembrie ())2 pentru aprobarea 0ormelor tenice privind Sistemul
naional integrat de ntiinare, avertizare i alarmare a populaiei.
- 3.4 nr. &**5'())2 privind constituirea i funcionarea 6omitetului 7irector de Asigurare la
7ezastre
-#egea apelor nr. &),'&55*.
&
--rd.comun *+%'$()'())2 al .inisterului Administraiei i /nternelor i al .inisterului i
4ospodririi Apelor privind gestionarea situaiilor de urgen generate de inundaii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la construcii idrotenice i poluri accidentale.
- 3.4 nr. &(%*'())$ privind aprobarea Planului general de msuri preventive pentru evitarea i
reducerea efectelor inundaiilor.
-# nr. 2,2'())& privind aprobarea Planului de amena"are a teritoriului naional - Seciunea a 8-a -
9one de risc natural.
- 3.4 nr.&),2'())$ pentru aprobarea Regulamentului privind aprarea mpotriva efectelor
dezastrelor produse de seisme si'sau alunecri de teren
- 3.4 nr. +,( din &%')+'())$ pentru aprobarea Programului 0aional de .anagement al Riscului
Seismic
--rdinul comun nr. &552'&&*)'())2 al .inisterului :ransporturilor, 6onstruciilor i :urismului i
al .inisterului Administraiei i /nternelor pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea i
gestionarea situaiilor de urgen specifice riscului la cutremure i'sau alunecri de teren
- 3.4 nr. +,( din &%')+'())$ pentru aprobarea Programului 0aional de .anagement al Riscului
Seismic.
- 3.4 nr. 52'())+ privind controlul activitilor care prezint pericole de accidente ma"ore n care
sunt implicate substane periculoase.
--rdinul .A/ nr. ,+2'())2 privind evidena, gestionarea, depozitarea i distribuirea a"utoarelor
interne i internaionale destinate populaiei n situaii de urgen
-3.4 nr. &2,5'())2 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgen
voluntare
--rdinul .A/ nr. &&+$ din &+ ianuarie ())* pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea,
pregtirea, organizarea, desfurarea i conducerea aciunilor de intervenie ale serviciilor de
urgen profesioniste.
--rdinul .A/ nr. &$5$'())* pentru aprobarea normelor tenice privind organizarea i
funcionarea taberelor pentru sinistrai n situaii de urgen
--rdin comun .A/'.AP7R nr.&$,2'22&'())* pentru aprobarea Regulamentului pentru
monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de caderile de grindina si seceta severa, regulamentul
privindg gestionarea situatiilor de urgenta in domeniul fitosanitar ; invazii ale agentilor de daunare
si contaminare a culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar, regulam,entul privind gestionarea
situatiilor de urgenta ca urmare a incendiilor de padure.
-
-
<se vor adauga si alte acte care au stat la baza intocmirii prezentului P.A.A.R.=
(
)apitolul II. )ARA)6ERI*6I)ILE 7.I68,II ADMI.I*6RA6I9 : 6ERI6ORIALE
*ec(iunea 1. Amplasarea &eo&rafic1 2i relief
a. Suprafa, vecinti
#ocalitatea >>>>>>>>>>>>> se afl n partea de >>>>>>>>>>>>>> a "udeului 4iurgiu .
Reeaua actual a comunei se compune din urmtoarele structuri administrative ?=@
-
-
-
?=se va trece numele localitatii ' comunei ' satului si suprafata in Am
(
1nitatea administrativ-teritorial <1.A.:.= are o suprafa totala de >>>>>>>>>>> Am
(
. i se
nvecineaz la sud cu>>>>>>>>, la nord cu>>>>>>>>>, la est cu>>>>>>>>>>>> i la vest cu
>>>>>>>>>>>>. 7e la nord la sud, teritoriul 1.A.:. se desfasoara pe >>> Am, iar de la vest la est
pe >>>> Am.
?= /n locul 1.A.: se va consemna numele localitatii ' comunei
b. Forme de relief, fauna, vegetaia - specificiti, influene
6a parte integrant a 6Bmpiei RomBne, dup caracterele geologice i morfoidrografice, n
1.A.:. se deosebesc mai multe uniti de relief ?=@
-
-
-
Cauna Dfauna de padureD fauna de campD fauna de lunca si baltaD fauna acvaticaD,
8egetaia ??= predominant este compus din DDD
?=- Se vor meniona principalele forme de relief, cu caracteristicile specifice
??=- #a vegetaie se vor meniona tipul acestora, suprafeele ocupate precum i dispunerea
lor geografic n cadrul 1.A.:.
c. Caracteristicile pedologice ale solului
:ipuri de sol i rspBndirea teritorial a acestora @
-
-
-
*ec(iunea !. )aracteristici climatice
Regimul climatic, specificiti, influene
6aracteristica climatului este conferit de poziia pe care o are teritoriul 1.A.:. n cadrul
"udeului i de condiiile locale geografice.
Principalele caracteristici ale anotimpurilor sunt@
Verile sunt caracterizate de urmatoarele fenomene meteorologice@ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ernile sunt caracterizate de urmatoarele fenomene meteorologice@ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
!rimverile sunt caracterizate de urmatoarele fenomene meteorologice@ >>>>>>>>>>>>>>>>
"oamnele sunt caracterizate de urmatoarele fenomene meteorologice@ >>>>>>>>>>>>>>>>>
Se mentioneaza valorile temperaturilor medii si ale minimelor si maEimelor produse,
principalele caracteristici ale vanturilor cu viteze maEime <in Am'=, etc.
b. Regimul precipitatiilor
Se vor preciza@ tipul precipitatiilor, cantitatile lunare si anuale, valorile medii precum si
valorile eEtreme inregistrate - varfuri istorice.
c. "emperaturi
Se vor consemna valorile lunare si anuale, medii si eEtreme inregistrate - varfuri istorice.
d. Fenomene meteorologice e#treme
Se mentioneaza furtuni, tornade, etc cu specificul manifestarii acestora.
*ec(iunea . Reteaua ;idro&rafica
+
a. Cursurile de apa, debite normale, cresteri inregistrate
Se va mentiona reteaua apelor curgatoare@ - lungimea acestora, cote maEime inregistrate,
debite, si localitatile care sunt tranzitate.
b. $a%ine &idrografice, lacuri de acumulare
Se vor preciza suprafata si volumul acestora
c. Caracteristicile pedologice
d. 'acuri, ia%uri
Se vor consemna tipul, suprafata, adancimea, dispunerea teritoriala a acestora. precum si
cine le gestioneaza.
e. (cumulari piscicole
Se evidentiaza suprafata si dispunerea teritoriala a acestora si cine le gestioneaza.
f. (mena)ari &idrote&nice
Se mentioneaza digurile, bara"ele, lucrarile de aparare impotriva inundatiilor etc.
*ec(iunea <. Populatia
a. *umarul populatiei
.r.
crt.
7.A.6.
=EMEI >AR>A6I
? 1@ ani AB 1@ ani ? 1@ ani AB 1@ ani
b. Structura demografica
.r.
crt.
7.A.6. Prescolari Ele0i
*alaria(i
Pensionari
local na0etisti
c. +iscare naturala
Se consemneaza miscarile importante ale populatiei din zona si inspre zona adminstrativ-
teritoriala.
d. ,ensitatea-concentrarea populatiei pe %one-aglomerari.
Se mentioneaza zonele in functie de gradul de concentrare, evidentiindu-se zonele
aglomerate din punct de vedere al numarului de locuitori pe unitatea de suprafata.
*ec(iunea C. )ai de transport
a.Cai de transport rutiere
Se va intocmi reteaua rutiera aflata in zona administrativ-teritoriala pe categorii <drumuri
nationale, "udetene si comunale=, se precizeaza starea de practicabilitate a acestora precum si gradul
de acces, se prezinta rutele de transport pentru materiale periculoase, tuneluri, specificandu-se
Ailometrii acestor trasee.Se vor prezenta localitatile tranzitate de 70, 7F, 76 si situatia podurilor,
podetelor, pasarelelor de pe aceste drumuri .
'.Cai de transport feroviare
<unde este cazul= ; tria"e, tuneluri
c. Cai de transport aeriene
<unde este este cazul=
d. Cai navigabile
<unde este cazul= ; porturi
e. Retele de conducte magistrale
<unde este cazul= ; gaze, produse petroliere
$
*ec(iunea D. Dez0oltare economica
a. .one industriali%ate-ramuri
Se fac referiri cu privire la operatorii economici ce functioneaza in zona de competenta,
tipurile de activitati desfasurate pe ramuri ale industriei conform tabelului
.r.crt.
O'iecti0ul
economic
Profilul de
acti0itate
.umarul de
salariati
Adresa " 6elefon
b. ,epo%ite-re%ervoare, capacitati de stocare
Se mentioneaza depozitele, rezervoarele si capacitatile de stocare eEistente la nivelul 1.A.:.
precum si gradul de operabilitate pe tipuri de substante <apa, combustibili, uleiuri, etc.=
c. /#ploatari miniere, petroliere
-unde este cazul, mentionandu-se caracteristicile acestora
d. Fondul funciar 0 terenuri agricole, suprafete impadurite
Se va specifica suprafata padurilor din cadrul 1.A.:. si dispunerea lor teritoriala precum si
suprafata terenurilor agricole in functie de tipul de proprietate < stat, privat=.
e. Cresterea animalelor
Se va intocmi situatia efectivelor de animale eEistente <pe specii= si se vor mentiona
crescatoriile de animale cu numar ridicat de capete <inclusiv dispunerea teritoriala a acestora=
f. "urism - capacitati de primire turistica
-unde este cazul, mentionandu-se tipul acestora
g. (paritii de noi activitati economice in cadrul %onei.
Se fac referiri cu privire la dezvoltarea de noi activitati economice ce au aparut in 1.A.:.
&. Resurse naturale
Se evidentiaza tipul resurselor naturale, modul de eEploatare a acestora precum si
localizarea in teritoriul administrativ.
*ec(iunea $. Infrastructuri locale
a.nstitutii publice
Se vor mentiona institutiile de administratie publica, de cultura, de ocrotire a sanatatii etc.
<coli, primrie, grdinie, muzee, instituii etc.=.
b. Retele de utilitati
Se va intocmi arta retelelor de apa, canalizare, instalatii electrice, gaze etc.,cu specificatiile
instalatiilor < capacitate de evacuare, transport, inmagazinare, debite etc.=
c. 'ocuri de adunare si ca%area populatiei in situatii de urgenta
0r.
crt.
OPERA6OR7L LO)ALI6A6EA
.R. LO)7RI
)A+ARE
)APA)I6A6E
ERA.IRE
1nde este cazul se intocmeste situatia taberelor de sinstrati si starea acestora.
*ec(iunea @. *pecific re&ional"local
Se fac referiri cu privire la vecinatati, influente, riscuri.
2
)apitolul III. A.ALI+A RI*)7RILOR -E.ERA6OARE DE *I67A6II DE 7R-E.6A
*ec(iunea 1. Analiza riscurilor naturale
)uprinde referiri cu pri0ire la5
a1 fenomene meteorologice periculoase - se analizeazG zonele unde s-au produs astfel de
fenomene, precum si posibilitatea aparitiei acestora n noi locuri.
a21 inundatii - se analizeazG @
-provenienta lor <viituri,ploi torentiale,etc.=
-dacG inundatiile sunt previzibile si cu cBt timp nainte,
-efectele dinamice si dacG necesitG evacuarea persoanelor,
-necesitatea instalGrii eventualelor tabere pentru sinistrati,
-starea tenicG si de ntretinere a lucrGrilor idrotenice,
-zonele planificate a fi inundate controlat
7e asemenea se inventariazG constructiile realizate n zone inundabile, eEistenta unor mGsuri
de protectie suplimentare si se analizeazG posibilitatea strGmutGrii constructiilor respective n zone
ferite de inundatii.
a31 furtuni, tornade, secet4, 5ng&et etc .- se analizeazG
-dacG fenomenele respective sunt previzibile, cu cBt timp nainte,
-localitGtile'terenurile'obiectivele care pot fi afectate
-dacG este necesarG evacuarea persoanelor.
b1 incendii de p4dure - se analizeazG
-posibilitatea producerii incendiilor de aceastG naturG,
-perioadele si frecventa acestora,
-suprafetele mpGdurite care pot fi afectate.
c1 fenomene distructive de origine geologic4
c21 cutremure - se au n vedere@
-macro si microzonarea seismicG a teritoriului national,
-caracteristicile fondului construit,
-datele statistice privind victimele si daunele provocate de seismele produse n anii anteriori,
-zonele construite posibil a fi afectate de un cutremur ma"or.
c31 alunec4ri de teren - se analizeazG
-locurile cunoscute n care se produc astfel de fenomene, precum si posibilele noi locuri de aparitie
a acestora,
-suprafetele de teren si constructiile care pot fi afectate,
-necesitatea evacuGrii persoanelor si a instalGrii eventualelor tabere pentru sinistrati.
*ectiunea ! . Analiza riscurilor te;nolo&ice.
)uprinde referiri cu pri0ire la5
a1 riscuri industriale - se analizeazG activitGtile care prezintG pericole de accidente ma"ore n care
sunt implicate substante periculoase precum si tipurile de substante cimice periculoase folosite n
procesul de productie.
b1 riscuri de transport si depo%itare produse periculoase - se analizeazG posibilele accidente care se
pot produce pe reteaua rutierG, feroviarG, fluvialG si maritimG pentru transportul materialelor
periculoase, din ce se compun transporturile si destinatia acestora.
b21 transport rutier - la analiza acestor riscuri se tine cont de infrastructura eEistentG,
transportul materialelor periculoase, din ce se compun transporturile si destinatia acestora, numGrul
de accidente pe Ailometru si pe an .
b31 transport feroviar - la analiza acestor riscuri se tine cont de reteaua feroviarG eEistentG,
transportul materialelor periculoase, din ce se compune si destinatia, numGrul de evenimente
produse si frecventa acestora, numGrul de cGlGtori anual.
b61 transport fluvial <unde este cazul= - se analizeazG riscurile n functie de eEistenta
porturilor, a cGilor de transport navigabile.
b71 transport aerian <unde este cazul= - se analizeazG riscurile, n functie de eEistenta
aeroporturilor, capacitatea si clasa acestora, a rutelor de zbor.
*
b81 transport prin retele magistrale - se analizeazG riscurile n functie de eEistenta
magistralelor de transport, natura produsele veiculate.
c1 riscuri nucleare - se analizeazG riscurile, n functie de eEistenta obiectivelor specifice si riscuri
transfrontaliere.
d1 riscuri poluare ape - se inventariazG locurile n care au avut loc astfel de fenomene, precum si
posibilele noi locuri de aparitie a acestora, zonele care ar putea fi afectate.
e1 pr4busiri de constructii, instalatii sau amena)4ri - se analizeazG constructiile, instalatiile si alte
amena"Gri aflate n stare avansatG de degradare si la care eEistG riscul de prGbusire.
f1 esecul utilit4tilor publice - se inventariazG si se analizeazG sistemele, instalatiile si ecipamentele
a cGror scoatere din functiune poate conduce la ntreruperea alimentGrii cu apG, gaze naturale,
energie electricG si termicG pentru o zonG eEtinsG din cadrul localitGtii'"udetului.
g1 c4deri de obiecte din atmosfer4 sau din cosmos <unde este cazul=- se inventariazG locurile n
care au avut loc astfel de fenomene si consecintele lor.
&1 munitie nee#plodat4 - se analizeazG eEistenta fostelor zone de conflicte militare n care se poate
afla munitie neeEplodatG, utilizBndu-se si datele statistice referitoare la misiunile de asanare
pirotenicG.
*ectiunea .Analiza riscurilor 'iolo&ice
6uprinde referiri cu privire la inventarierea si analizarea surselor potentiale de iz'ucnire
a unor epidemii"epizootii n constructii, ferme zootenice, spitale de boli contagioase, laboratoare
de analize epidemiologice, colonii de muncitori, zone locuite paupere fGrG utilitGti publice, tabere de
sinistrati sau refugiati s.a. si poluGrile accidentale.
*ectiunea < .Analiza riscurilor de incendiu
6uprinde referiri cu privire la analizarea si diferentierea riscurilor de incendiu dupF
conteGt@ statistica incendiilor si a altor situatii de urgentG, evidentele eEistente pe localitGti,
operatori economici, institutii publice etc., fond construit, vegetatie sau veicule.
*ectiunea C .Analiza riscurilor sociale
6uprinde referiri cu privire la analizarea riscurilor sociale 3n functie de e0identele
eGistente privind adunGri, tBrguri, festivaluri si alte manifestGri periodice cu afluentG mare de public
si miscGrile sociale posibile, n raport de politica socialG si situatia fortei de muncG din zonG.
*ectiunea D .Analiza altor tipuri de riscuri
6uprinde referiri cu privire la analizarea/ pe 'aza statisticilor/ a inter0entiilor cele mai
des desfFsurate/ cum sunt@ descarcerGri, asistentG medicalG si transport medical, deblocGri de
persoane, evacuare a apei din subsolul clGdirilor, salvGri de animale etc..
*ectiunea $ .+one de risc crescut
Se definesc zonele geografice avBnd o concentratie a riscurilor de aceeasi naturG, legate de
infrastructuri si constructii.
Elementele care sunt avute n vedere pentru stabilirea zonelor cu risc crescut sunt @
a= zonele de activitate dezvoltate de-a lungul cGilor de comunicatii.
b= clGdirile publice, fie datoritG numGrului de persoane, fie datoritG vulnerabilitGtii lor, asa cum sunt
teatrele, otelurile, spitalele, scolile, centrele comerciale.
c= instalatiile tenologice.
d= alte elemente, cum sunt@ zone inundabile, zone predispuse alunecGrilor'prGbusirilor de teren.
7in punct de vedere al tipului unitGtii administrativ-teritoriale, se stabilesc trei clasificFri
ale zonelor de risc@
a= zone de risc urbane;
b= zone de risc periurbane: comune limitrofe, orase, zone industriale sau comerciale.!
c= zone de risc rurale.
,
)apitolul I9. A)OPERIREA RI*)7RILOR
(coperirea riscurilor se va face in functie de fiecare tip de risc specific 9incendiu,
inundatie, cutremur etc.1 pe fa%e de producere stabilindu-se conceptia acoperirii riscurilor
inainte, pe timpul si dupa producerea acestora avandu-se in vedere actele normative de referinta
pre%entate in capitolul sectiunea 3.
*ectiunea 1 . )onceptia desfasurarii actiunilor de protectie : inter0entie
*e 0or sta'ili @
-etapele si fazele de interventie, n functie de evolutia probabilG a situatiilor de urgentG,
-definirea obiectivelor,
-scenariile create pe baza actiunilor de dezvoltare, a premiselor referitoare la conditiile viitoare
<completarea alternativelor fatG de obiectivele urmGrite, identificarea si alegerea alternativei de
actiune optime si care recomandG planul de actiune ce urmeazG sG fie aplicat=,
- cursul optim de actiune si dispozitivul de interventie,
- decizia si precizarea'transmiterea acesteia la structurile proprii si celor de cooperare.
Hvitarea manifestGrii riscurilor, reducerea frecventei de producere ori limitarea consecintelor
acestora se realizeazG prin urmGtoarele actiuni @
a= monitorizarea permanentG a parametrilor meteo, seismici, de mediu, idrografici, etc si
transmiterea datelor la autoritGtile competente!
b= activitGti preventive ale autoritGtilor, pe domenii de competentG!
c= informarea populatiei asupra pericolelor specifice unitGtii administrativ-teritoriale si asupra
comportamentului de adoptat n cazul manifestGrii unui pericol!
d= eEercitii si aplicatii.
(ctivit4tile preventive planificate, organizate si desfGsurate n scopul acoperirii riscurilor
sunt@
a= controale si inspectii de prevenire!
b= avizare'autorizare de securitate la incendiu si protectie civilG!
c= acordul!
d= asistenta tenicG de specialitate!
e= informarea preventivG!
f= pregGtirea populatiei!
g= constatarea si sanctionarea ncGlcGrilor prevederile legale!
= alte forme.
?= Se vor specifica activitatile programate in vederea indeplinirii sarcinilor de prevenire.
!lanurile de interventie vor cuprinde informatii referitoare la@
a= categoriile de servicii de salvare'interventie n caz de urgentG si amplasarea unitGtilor operative!
b= ncadrarea si mi"loacele de interventie si protectie a personalului'populatiei pentru fiecare tip de
risc, pe categorii de forte si mi"loace <eE.@ autospeciale de lucru cu apG si spumG, alte tipuri de
autospeciale, servanti pompieri, salvatori, asistenti medicali,scafandri, etc=.
c= zona de acoperire a riscurilor!
d= timpii de rGspuns!
e= activitatea operationalG, prin prezentarea detaliatG a ponderii interventiilor la incendii, asistena
medicalG de urgentG, reanimare si descarcerare, deblocGri'salvGri de persoane, salvGri de animale etc
f= alte informatii considerate necesare.
*ectiunea !. Actiunile de protectie-inter0entie
8a fi precizat modul de actiune al fortelor de inter0entie conform domeniului lor de
competentG, pentru@
a% salvarea si prote"area oamenilor, animalelor si bunurilor materiale, evacuarea si transportul
victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente si materiale de primG
necesitate!
'% acordarea primului a"utor medical!
%
c% aplicarea mGsurilor privind ordinea si siguranta publicG pe timpul producerii situatiei de urgentG
specifice!
d% diri"area si ndrumarea circulatiei pe directiile si n zonele stabilite ca accesibile!
e% diminuarea si'sau eliminarea avariilor la retele si clGdiri cu functiuni esentiale, a cGror integritate
pe durata cutremurelor este vitalG pentru protectia populatiei@ spitale si alte constructii aferente
serviciilor sanitare, clGdirile institutiilor cu responsabilitate n gestionarea situatiilor de urgentG,
rezervoare de apG si statii de pompare esentiale pentru situatii de urgentG, clGdiri care contin gaze
toEice, eEplozivi si alte substante periculoase, precum si pentru cGi de transport, clGdiri pentru
nvGtGmBnt!
f% limitarea proportiilor situatiei de urgentG specifice si nlGturarea efectelor acesteia cu mi"loacele
din dotare.
*ectiunea . Instruirea
8a fi consemnat modul in care a fost asigurata cunoasterea de cGtre fortele destinate
interventiei, precum si de cGtre populatie, a modalitGtilor de actiune conform planurilor de analizG si
acoperire a riscurilor aprobate.
*ec(iunea <. Realizarea circuitului informa(ional-decizional 2i de cooperare
8a fi mentionata modalitate de informare a secretariatului tenic permanent al comitetului
"udetean pentru situatii de urgenta asupra locului producerii unei situaii de urgen specific,
evoluiei acesteia, efectelor negative produse, precum i asupra msurilor luate se realizeaz prin
rapoarte operative.


5
LA PLA.7L DE A.ALI+8 *I A)OPERIRE A RI*)7RILOR *E 9OR A6A*A
7RM86OARELE DO)7ME.6E5
a= lista autoritilor i factorilor care au responsabiliti n analiza i acoperirea riscurilor n
unitatea administrativ-teritorial, conform modelului prevzut n aneEa nr. & care face parte
integrant din prezenta metodologie!
b= atribuiile autoritilor i responsabililor cuprini n PAAR, conform modelului prevzut n
aneEa nr. ( care face parte integrant din prezenta metodologie!
c= componena nominal a structurilor cu atribuii n domeniul gestionrii situaiilor de urgen,
cu precizarea unitii la care sunt ncadrai membrii structurilor, funciei, adresei i a telefoanelor de
la serviciu i de la domiciliu, a responsabilitilor i misiunilor!
d= riscuri poteniale n localiti'"udee vecine care pot afecta zona de competen a 1.A.:.!
e= ri de risc!
f= msuri corespunztoare de evitare a manifestrii riscurilor, de reducere a frecvenei de
producere ori de limitare a consecinelor acestora, pe tipuri de riscuri!
g= sisteme eEistente de preavertizare'avertizare a atingerii unor valori critice i de alarmare a
populaiei n cazul evacurii!
= tabel cuprinzBnd obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaii de urgen <seism,
inundaie, alunecare de teren, accident tenologic etc.= conform tabelului
.r.crt. Institutie " A&ent economic 6ipul situatiei de ur&enta care afecteaza O'ser0atii
"= scema fluEului informaional-decizional!
A= locuri'spaii de evacuare n caz de urgen i dotarea acestora!
o= situaia resurselor, tabelul cu stocul de mi"loace i materiale de aprare eEistente, modul cum
se acoper deficitul din disponibiliti locale i cu spri"in de la comitetul "udetean pentru situatii de
urgenta
p= reguli de comportare n cazul producerii unei situaii de urgen.
A.EHA 1
&)
la planul de analiza si acoperire a riscurilor al localitatii " comunei__________

Lista autorit1(ilor 2i factorilor care au responsa'ilit1(i 3n analiza 2i acoperirea
riscurilor 3n localitatea __________
- .odel -
.r.
crt.
Denumire
autoritate
)oordonate
autoritate
Persoan1(e% de contact Atri'utii in P.A.A.R
conform fisei nr.__
& Primarie Str.,nr.,tel.,faE.,e-mail I @ functie ,
tel'faE'mobil'e-mail, adresa
Cisa nr.>>
I&
( ScoalaD Str.,nr.,tel.,faE.,e-mail I @ functie ,
tel'faE'mobil'e-mail, adresa
Cisa nr.>>
D
D
D
D
D
D
D
DDDDD
DD
DDDDDDD. DDDDDDD. DDDDDDD
&2 SpitalDD Str.,nr.,tel.,faE.,e-mail I @ functie ,
tel'faE'mobil'e-mail, adresa
Cisa nr.>>

.O685
Autoritile i factorii cu responsabiliti n analiza i acoperirea riscurilor n 1.A.:. sunt, dup caz@
a= autoritile publice locale <primar, consilii locale, servicii publice deconcentrate' descentralizate=!
b= staii <puncte= de msurtori a parametrilor meteorologici, seismici, idrografici, de mediu etc.
c= institute de cercetri tiinifice!
d= organizaii nonguvernamentale <6rucea Roie etc.=A.EHA !
&&
la planul de analiza si acoperire a riscurilor al localitatii " comunei__________
Atri'u(iile autorit1(ilor 2i responsa'ililor cuprin2i 3n PAAR
- .odel-

A76ORI6A6EA (denumire in clar% =isa nr.___
I.--E*6IO.AREA RI*)7RILOR
a=-monitorizarea permanenta a parametrilor
meteo, seismici, de mediu, idrografici, etc. si
transmiterea datelor la autoritatile competente
Se precizeaza ce paramtrii se masoara, cu ce
periodicitate, ce autoritate<ati= se informeaza
asupra atingerii valorilor critice! eventual in
aneEa se stabileste structura raportului de
informare
b=-controlul preventiv al autoritatilor pe domenii
de competenta
6e operatori economici'institutii controleaza, in
ce domeniu de competenta!pe cine informeaza
asupra concluziilor! eventual periodicitatea
controlului
c=-informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ-
teritoriale si asupra comportamentului de
adoptat in cazul manifestarii unui pericol
/n ce domeniu de competenta! periodicitate
d=-eEercitii si aplicatii 6u cine, in ce domeniu de competenta,
periodicitate
II RE*7R*E .E)E*ARE
a=-monitorizarea permanenta a parametrilor
meteo, seismice , de mediu, idrografici,etc si
transmiterea datelor la autoritatile competente
Aparatura, ecipamente de masura'control
necesare! loc de amplasare
b=-controlul preventiv al autoritatilor pe domenii
de competenta
.ateriale'ecipamente necesare
c=-informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de
adoptat in cazul manifestatii unui pericol
.ateriale informative'documentare, rapoarte,
planuri de urgenta, pliante, mass media, filme,
conferinte, simpozioane, afise, campanii
informative, portile descise...
d=-eEercitii si aplicatii .ateriale' ecipamente necesare! loc de
desfasurare
III I.6ER9E.6IE
a=-alarmare 6e activitati intreprinde! cu ce mi"loace! timp de
intrare in actiune
b=-actiuni de cautare'salvare'descarcerare 6e activitati intreprinde! cu ce mi"loace! timp de
intrare in actiune
c=-asistenta medicala 6e activitati intreprinde! cu ce mi"loace! timp de
intrare in actiune
d=-actiuni de indepartare a manifestarii
pericolului produs
6e activitati intreprinde! cu ce mi"loace! timp de
intrare in actiune
e=-actiuni de limitatre a consecintelor unui
pericol
6e activitati intreprinde! cu ce mi"loace! timp de
intrare in actiune
0-:J@ - Se completeaz doar rubricile corespunztoare competenelor.

&(