Sunteți pe pagina 1din 3

PROCES VERBAL,

Incheiat astazi, ............, in urma sedintei catedrei de limba franceza. Pe


ordinea de zi sau aflat urmatoarele !uncte"
#$ !rezentarea noilor cole%i&
'$ !recizari !ri(ind !romo(abilitatea la e)amenul de bacalaureat *se
insista !e or%anizarea si desfasurarea !robei de e(aluare a
com!etentelor lin%(istice in limba franceza$&
+$ stabilirea manualelor scolare si a au)iliarelor folosite in anul scolar
',...',...&
-$ di(erse.

Sefa de catedra a luat cu(antul si a !rezentato !e noua cole%a, !rof.
Ban%au Irina.iana. Aceasta a (orbit des!re cariera sa didactica si !lanurile
!entru anul scolar ',##',#'. Sau !rezentat la randul lor si ceilalti cole%i din
catedra care siau e)!rimat dorinta unei bune colaborari !entru noul an.
Prof. Balint Simona a !rezentat ra!ortul cu acti(itatile desfasurate de
catedra de franceza in anul scolar ',#,',##.
Au fost subliniate modificarile sur(enite in !ro%ramele scolare si sau
facut !recizari in !ri(inta intocmirii !lanificarilor.
Sa discutat si des!re !rocentul scazut de !romo(abilitate la e)amenul de
bacalaureat ',## de la Cole%iul /ehnic de Comunicatii 01icolae Vasilescu
2ar!en3. Sa subliniat fa!tul ca la limba franceza toti cei care sau inscris la
e)amen la aceasta !roba au !rimit certificatul de com!etente. Pentru
imbunatatirea ni(elului la limba franceza sa !ro!us realizarea de catre toti
!rofesorii care au in incadrare clase terminale a unor ore de consultatii cu ele(ii
du!a terminarea !ro%ramului scolar.
.ata" 4embrii catedrei de "#
PROCES VERBAL,
Incheiat astazi, #5.,6.',##, in urma sedintei catedrei de limba franceza.
Pe ordinea de zi sa discutat !roblema testelor initiale. Prof. Balint Simona a
!rezentat Nota privind evaluarea initiala (organizare si sugestii metodologice
pentru anul scolar 2011-2012) !rimita de la 4inister.
.e asemenea sau !rezentat si modelele de teste initiale de !e siteul
4inisterului si cele mentionate de Ins!ectorul de s!ecialitate Prof. Irena
7lorescu in cadrul Consfatuirilor !rofesorilor de limba franceza.
Sa stabilit ca testul initial !entru clasa a I8a sa fie !ro!us de !rof.
Ban%au Irina, la clasa a 8a sa fie folosit testul !ro!us de 4inister, la clasa a 8I
a testul sa fie !ro!us de !rof. Larion 4aria, iar la clasa a 8IIa de catre !rof.
Balint Simona. 7iecare test (a fi insotit de baremul de corectare si notare si de
matricea de s!ecificatie.
Alte as!ecte !rezentate in cadrul sedintei"
ra!ortul de acti(itate !entru anul scolar ',#,',##&
e)amenele !entru !rofesorii metodisti&
%raficul acti(itatilor de catedra si cercurilor !eda%o%ice.
Prof. Balint Simona a !rezentat toate as!ectele mentionate si a discutat cu
ceilalti cole%i des!re scrisoarea metodica !entru limbi moderne, !lanul
mana%erial al catedrei de limba franceza, !recum si des!re !lanul de e(aluare.


.ata" 4embrii catedrei de limba franceza"
#5.,6.',## Prof. Balint Simona
Prof. Larion 4aria
Prof. Ban%au Irina.iana
PROCES VERBAL,
'
Incheiat astazi, #+.#,.',##, in urma sedintei catedrei de limba franceza.
Pe ordinea de zi sau discutat"
#. metodolo%ia de or%anizare si desfasurare a e)amenului de
bacalaureat ',#' si strate%iile de imbunatatire a rezultatelor
ele(ilor la acest e)amen.
'. rezultatele la testele initiale si metodele de remediere ale acestor
rezultate
Prof. Balint Simona a !rezentat formula de bacalaureat" !roba orala, !roba
scrisa si !roba de audiere a unui te)t in limba franceza. Sa !us in e(identa
necesitatea unei re(izuiri a !re%atirii cu ele(ii claselor a 8IIa si a 8IIIa.
/oti !rofesorii de franceza au subliniat rezultatele slabe la testele initiale
si au !ro!us strate%ii de imbunatatire ale acestora" e)ercitii de traducere,
e)ercitii reca!itulati(e !entru toate !roblemele de %ramatica, e)ercitii de
e)!rimare orala, folosirea in tim!ul orelor a documentelor audio si (ideo, lucrul
!e echi!e.
Profesorii din catedra au stabilit un %rafic !otri(it caruia se fac ore de
!re%atire su!limentara cu ele(ii din clasele terminale.
.ata" 4embrii catedrei de limba franceza"
#+.#,.',## Prof.Balint Simona 9 4arti *ora #-$,
:oi *ora #'$
Prof. Larion 4aria 4iercuri *ora #-$

+

S-ar putea să vă placă și