Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea din Piteti

Facultatea de electronic, comunicaii si calculatoare


Specializarea: Inginerie electric
Proiect
Proiectarea pornirii reostatice a unui motor asincron trifazat
Sisteme de actionri electrice
Profesor: Beloiu Robert


S se proiecteze pornirea reostatic a unui motor asincron trifazat
cu urmatoarele date tehnice:
P
n
=13K !
n
n
="#$rot / nim !
U
1n
=3%$& !
I
1n
=31'() !
f =*$+z !
U
,n
=3"1& !
I
,n
=,,',) !
=
M
cr
M
n
=1'% !
=$'%3 !
cos =$'#- !
GD
,
=1'-*,.g/ m
,
!
Cuprins :
Capitolul 1. Trasarea caracteristicilor mecanice naturale;
Capitolul 2. Trepte de rezisten;
Capitolul !. Caracteristica mecanic a pornirii reostatice;
!.1 Caracteristica de curent;
!.2 "ncadrarea curenilor #n limite;
Capitolul $. %oua caracteristic mecanic;
Capitolul &. Timpi de pornire;
Capitolul '. Seciunea cablului;
Capitolul (. Simularea sistemului de acionare;
Capitolul ). Proiectarea sistemului de acionare;
*ne+e.
Cap. ,. -eterminarea caracteristicilor mecanice naturale
In vederea determinarii caracteristicilor mecanice naturale, se urmaresc urmatorii pasi de calcul:
Conform relatiei de mai jos:

n
=
,n
n
-$
Se determina turatia nominala, a carei valoare este:
n
n
="#$rpm !
Conform relatiei:

P
n
=M
n

n
;
Se determina cuplul nominal, a carei valoare este:
M
N
=Nm
Conform relatiei:
=
M
cr
M
n
;
Se determina valoarea critica a cuplului, cunoscand valoarea cuplului nominal:
M
cr
=Nm !
Conform relatiei:
p=
-$f
n
n
;
Se determina valoarea numarului de perec0i de poli: p1'''''''''', rezulta ca se adopta p13 poli!
Conform relatiei:
n
1
=
-$
1
,
;
Se determina valoarea turatiei, care este egala cu: n
1
=''''''''''' rpm !
Conform relatiei de mai jos, a alunecari:
s
n
=
n
1
n
n
n
1
='''''''''''''' ;
Se determina valoarea alunecarii nominale, care este egala cu: s
N
='''''''''''''
Conform raportului impus: =
M
cr
M
n
=''''''''' si aplicari relatiei generale a lui K23SS:
M
n
M
cr
=
,
s
N
s
cr
+
s
cr
s
N
='''''''''''' !
Se determina valoarea alunecarii critice,care prin rezolvarea ecuatiei de gradul II o4tinuta, se
o4tin urmatoarele valori:
s
Cr
='''' ! si s
Cr
='''' ! rezulta ast/el ca valoarea acceptata pentru derularea calculelor in
continuare va /i: s
Cr
='''' !
Conform relatiei:

Cr
=
1
(1s
Cr
) ;
Se determina valoarea vitezei ung0iulare critice, care este:

Cr
='''''''''''' rad / s !
Conform relatiei:

cr
=
,n
Cr
-$
=''''''''' rad / s
Se determina valoarea turatiei critice, al carui rezultat este: n
Cr
=''''''''''' rpm !
Conform relatiei lui K23SS, in cazul in care:
M
p
='''''''' Nm !
Formulele utilizate in vederea determinarii pasilor anteriori se gasesc in 56reviazul de calcul7
de la )89:)1'
In urma tuturor calculelor realizate anterior, sau o4tinut urmatorii parametrii pentru
determinarea caracteristicilor mecanice:
M
p
=''''''''' Nm !
M
n
=''''''''' Nm !
M
Cr
='''''''' Nm !

1
='''' rad / s !

n
='''' rad / s !

Cr
='''' rad / s !
n
1
=''''''''' rpm !
n
n
=''''''''' rpm !
n
Cr
=''''''''' rpm !
s
N
=''''''''''' !
!
s
p
=1 !
;eprezentarea gra/ica a caracteristicilor mecanice se pot vizualiza consultand )89:) ,'
Cap. II. Determinarea caracteristicilor mecanice a pornirii reostatice si a reostatelor de
pornire
2.1 Determinarea caracteristicilor mecanice a pornirii reostatice
Pentru determinarea caracteristicilor mecanice a pornirii reostatice, se impun urmatoarele
caracteristici:
M
min
=1,1M
n
!
I
,ma
=,I
,n
!
Pentru determinarea tuturor parametrilor in vederea reprezentarii caracteristicii mecanice a
pornirii reostatice, se urmareste urmatorul algoritm de calcul:
<in conditia initiala impusa: M
min
=1,1M
n
! , se determina valoarea cuplului minim care
este:
M
min
=''''''''''' !
<in relatia rapoartelor curentilor, caracteristica lui K23SS= )89:) 3>:
I
,ma?
I
,n
=
s
n
s
cr
+
s
cr
s
n
s
1
s
cr
+
s
cr
s
1
! ,'1
si
I
,ma
=,I
,n
, rezulta ca ast/el se o4tine valoarea alunecarii s
1
! valoare care se determina
in urma rezolvarii ecuatiei ,'1 si a unei ecuatii de gradul II, ast/el o4tinundu@se urmatoarele valori:
s
1
=''''''' si s
1
='''''''
rezulta ca se accepta valoarea s
1
=''''''' ;
Pentru determinarea ecuatiei de legatura dintre valoarea cuplului
maxim si a cuplului nominal, se rezolva urmatoarea ecuatie a lui KLOSS
(ANEXA !"
M
ma
M
n
=
s
n
s
cr
+
s
cr
s
n
s
1
s
cr
+
s
cr
s
1
; #$#
Aare pe 4aza inlocuirilor parametrilor o4tinuti anterior, se o4tine urmatoarea ecuatie de legatura
,'3:
M
ma
M
min
=''''''''''' ! ,'3
Aon/orm relatiei ,'3, se determina valoarea cuplului ma?im, care este:
M
ma
='''''''''
In continuare se determina si celelalte valori ale alunecarilor, valori care sunt caracteristice
punctelor de intersectie dintre valorile ma?ime si minime atat ale cuplurilor cat si ale curentilor'
Aon/orm relatiei lui K23SS=)89:) 3>
M
min
M
cr
=
,
s
$
s
cr
+
s
cr
s
$
! ,'(
se determina valoarea alunecarii s
$
: , valoarea care prin rezolvarea unei ecuatii de gradul II, se
o4tine:
s
$
=''''''''' !
Aon/orm relatiei lui K23SS, pentru:
M
min2
M
cr2
=
,
s
1
s
cr2
+
s
cr2
s
1
! ,'*
se o4tine valoarea alunecarii critice pe caracteristica mecanica numarul doi, valoarea o4tinuta prin
rezolvarea relatiei ,'* si a unei ecuatii de gradul II o4tinuta anterior in urma calculelor, a carei valoare
este:
s
cr2
=''''''''' !
In urma determinarii lui s
cr2
=''''''''' ! , cu relatia ,'-, se o4tine:
M
ma
M
cr
=
,
s
,
s
cr
+
s
cr
s
,
!
valoarea alunecarii s
,
! , valoare o4tinuta tot prin determinarea rezolvarii unei ecuatii de gradul II,
alunecare a carei valoare este!
s
,
='''''''''''' !
Aon/orm relatiei lui K23SS, pentru:
M
min
M
cr
=
,
s
,
s
cr!
+
s
cr!
s
,
! ,'#
se o4tine valoarea alunecarii critice pe caracteristica mecanica numarul trei, valoare o4tinuta prin
rezolvarea relatiei ,'#' si a unei ecuatii de gradul II o4tinuta anterior in urma calculelor, a carei valoare
este:
s
cr!
=''''''''' !
In urma determinarii lui s
cr!
=''''''''' ! , cu relatia ,'%', se o4tine:
M
ma
M
cr
=
,
s
3
s
cr!
+
s
cr!
s
3
! ,'%
valoarea alunecarii s
3
! , valoare o4tinuta tot prin determinarea rezolvarii unei ecuatii de gradul II,
aulunecare a carei valoare este:
s
3
=''''' !
)st/el din calculele anterioare, valorile care aButa la reprezentarea caracteristicii mecanice a
pornirii reostatice sunt:
s
$
=''''''' !
s
1
=''''''' !
s
,
=''''''' !
s
3
=''''''' !
Pentru reprezentarea caracteristicii mecanice a pornirii reostatice, in /unctie de valorile
curentilor, se determina:
Aunoscandu@se valoarea curentului I
,n
=,,,, " ! din datele initiale, rezulta ca din datele
impuse I
,ma
=,I
,n
! , se o4tine ast/el valoarea curentului ma?im, valoare care este:
I
,ma
='''''''''' !
Aon/orm relatiei raporturilor curentilor, caracteristica lui K23SS: =)89:) 3>
I
,min
I
,ma?
=
,
s
$
s
1
+
s
1
s
$
! ,'"
se o4tine valoarea curentului minim, valoare care este:
I
,min
='''''''''' !
)st/el in urma calculelor e/ectuate anterior, sau o4tinut urmatoarele valori ale curentilor care
aButa la reprezentarea caracteristicilor mecanice:
I
,n
=,,,, " !
I
,min
='''''' !
I
,ma?
='''''' !
;eprezentarea gra/ica a caracteristicilor mecanice pentru pornira reostatica in urma determinarii
parametrilor de mai sus, in /unctie de cuplu si de curent se a/la consultand )89:) ('
2.2 Determinarea #alorilor reostatelor de pornire
Pentru determinarea valorilor reostatelor de pornire, se determina ma intai numarul de trepte
necesare pornirii reostatice'
8umarul treptelor se determina cu relatia :=)89:)'* >
$=
log s
1
log s
$
log s
1
! ,'1$
ast/el rezulta z1''''''', se adopta z1'''' ! trepte!
Se determina s
3
% cu relatia ,'11' =)89:) *>
s%
3
=
$+ 1

s
$
,
! ,'11
ast/el se o4tine s
3
% ='''''''''''' !
Au valoarea o4tinuta anterior se determina ratia progresiva geometrice cu relatia ,'1,:=)89:)
*>
=
s
3
%
s
$ + 1
! ,'1,
ast/el se o4tine : =''''''' !
;ezistenta pe /aza a masiii in rotor , se determina cu relatia ,'13:=)89:) *>
&
a
=
U
,n
s
N
3I
,8
! ,'13
ast/el valoarea acesteia este: &
a
='''''''' !
In continuare se determina rezistentele de pornire totale pe di/erite trepte con/orm relatiilor:
=)89:) *>
&
(
=&
a
='''''''' !
&
3
=&
a
=$,,"#3,,,#("='''''' !
&
,
=&
a

,
=$,,"#3,,,#("
,
=''''''''' !
&
1
=&
a

3
=$,,"#3,,,#("
3
='''''' !
)st/el se determina rezistentele treptelor:
r
1
=&
1
&
,
=''''''' !
r
,
=&
,
&
3
='''''''' !
r
3
=&
3
&
a
=''''''' !
2.3 Determinarea noii caracteristici mecanice
In vederea determinarii noii caracteristici mecanice se porneste de la valorile reostatelor de
pornire determinate la Aap ,',' pentru acesta se are in vedere standardizarea reostatelor de pornire'
Aon/orm )89:9I *, se individualizeaza urmatoarele 4locuri de rezistente:
C';'@1'3' cu valorile:
&
3
='''' !
&
,
=''''' !
&
1
='''''' !
In urma standardizarii treptelor de rezistenta se aleg tot din )89:) * D Aatalog de rezistente
tipul 4locului de reostate si anume 5;ezistenta CIP C;7 iar apoi se trece la determinarea noilor
parametrii ai caracteristici mecanice de pornire reostatica'
)lgoritmul de calcul este urmatorul:
)lergand aleator valoarea treptei de rezistente &
,
=''''' ! si con/orm relatie &
,
=
,
&
a
!
rezulta noua ratie a progresiei geometrice care este egala cu:
&
,
=
,
&
a
! rezulta E''''''''''''''''''''''''''
In continuare utilizand relatia ,'1,, se determina:
=
s
3
%
s
$ + 1
=
s
3
%
s
$
! rezulta E'''''''''''''''''''''''
Utilizand relatia lui K23SS pentru s
3
% ! :
M
ma
M
cr
=
,
s
3
%
s
cr
+
s
cr
s
3
%
,'1(
Se determina noua valoare a cuplului ma?im, care este : M
ma
=''''''''''''' !
Utilizand ecuatia se determina:

$
=
M
ma
%
,M
cr
,'1*

$
='''''''''''''''''
Pentru determinarea alunecarii s
1
! se determina:
s
1
=
s
cr
,
$
(1

1(
$
) ! ,'1-
rezulta s
1
='''''''''''''''
In continuare utilizand relatia ,'* se determina valoarea lui s
cr2
! ast/el in urma calculelor se
o4tine s
cr2
='''''''''''''''''''''' !
Utilizand relatia ,'- se determina noua valoare a lui ! valoare al carui caz se o4tine
s
cr2
='''''''''''''''''''''' !
)peland tot la relatia lui K23SS din ,'# se va determina noua valoare a lui s
cr!
! , valoare al
carui rezultat este s
cr!
=''''''''' !
Pentru determinarea si ultimei necunoscute de pe caracteristica mecanica se utilizeaza relatia
,'% pentru s
3
! necunoscuta a carei valoare este s
3
='''''''''''''''''' !
In urma calculelor e/ectuate pentru determinarea noi caracteristici mecanice prin standardizarea
reostatelor de pornire , s@au o4tinut urmatoarele valori:
s
$
='''''''''''''''''' !
s
1
='''''''''''''''''' !
s
,
='''''''''''''''''' !
s
3
='''''''''''''''''' ! si M
ma
=''''''''''''''' !
;eprezentarea gra/ica a noilor caracteristici mecanice se poate vizualiza accesand )89:) ('
2.4 Determinarea incadrarii curentilor in limitele admisi'ile
Utilizand ecuatia:=)89:) ->:
! (
e
=
3U
e1N
U
e2N
! ,'1#
(
e
=
3U
e1N
U
e2N
=''''''''''''' !
&%
a
=(
e
,
&
a
=''''''''''''' ! ,'1%
) =

(
&%
a
s
cr
)
,
&
3
,
='''''''''''' ! ,'1"
I %
,
=
U
1
)
=''''''''''' " ! ,',$
I %
,n
=
I
,n
(
e
='''''''''' " ! ,',1
I %
,ma?
=
I %
,

1+
[ (
&
3
)
+
s
cr
s
1
)

1+
(
&
3
)
)
]
,
='''''''''' ! ,',,
I %
,ma?
=(1,*,) I %
,n
! ,',3
Cap.III. Variatia cuplului rezistent la arborele motorului si timpii de scoatere din circuit a
rezistentelor de pornire
3.1. *pecificatia #ariatiei cuplului re$istent la ar'orele motorului
Auplul rezistent la ar4orele motorului, rezulta con/orm relatiei:
+ =
GD
,
(g
! 3'1
In care: GD
,
=$,-3,-f m
,
! data prin impunere!

-=",%1m/ s
,
, acceleratia gravitationala!
)st/el con/orm relatiei 3'1' si a datelor cunoscute, se determina F:
F1'''''''''''''''''''!
!.2. <eterminarea timpilor de /unctionare
3','1 Cimpi de /unctionare in gol
Pentru determinarea timpilor de /unctionare atat pentru in gol cat si in sarcina sa utilizat
algoritmul de calcul din )89:) -'
Pentru /unctionarea in gol valoarea cuplului rezistent va /i zero, M
&
=$ !
Se determina constanta de timp a pornirii con/orm relatiei:
.
,
=
+
1
M
cr
=''''''''''''''' ! 3',
Se determina timpul total de pornire in gol al masinii, avand relatia:
t
p
=
.
,
,

(
(1$'$*
,
)
,s
cr
+ s
cr
ln (
1
$'$*
)
)
=''''''''''''''''''''' ! 3'3
In continuare se va determina timpi de scoatere a treptelor de rezistenta din circuit:
pentru &
3
! , avem:
t
&!
=
.
,
,

s
p
s
3
(
s
3
s
cr
+
s
cr
s
3
)
ds1
.
,
,

(
s
p
,
s
3
,
,codt s
cr
+ s
cr
ln
s
p
s
3
)
='''''''''''''
pentru &
,
! , avem:
t
&2
=
.
,
,

s
3
s
,
(
s
,
s
cr
+
s
cr
s
,
)
ds 1
.
,
,

(
s
3
,
s
,
,
,s
cr
+ s
cr
ln
s
3
s
,
)
='''''''''''''''
pentru &
1
! , avem:
t
&1
=
.
,
,

s
,
s
1
(
s
1
s
cr
+
s
cr
s
1
)
ds 1
.
,
,

(
s
,
,
s
1
,
,s
cr
+ s
cr
ln
s
,
s
1
)
=''''''''''''''''''''
!.2.2. Cimpi de /unctionare in sarcina
Pentru /unctionarea in sarcina de aceasta data variatia cuplului rezistent nu va mai /i zero'
Aon/orm conditiei impuse, avem: M
&
=$'"M
n
!
;ezulta ast/el: M
&
='''''''''''' !
Si in acest caz constanta de timp va ramane aceiasi ca la /unctionarea in gol, con/orm relatiei
3',, rezulta:
.
,
=''''''''''''''' ! @ constanta de timp la /unctionarea in sarcina!
Cimpul de pornire total la /unctionarea in sarcina se modi/ica de aceasta data con/orm relatiei:
t
p
=*
(
(1$'$*
,
)
,s
cr
+ s
cr
ln (
1
$'$*
)
)
.
(
=''''''''''''''''''''' ! 3'*
In continuare se a determina timpi de scoatere a treptelor de rezistenta din circuit pentru
/unctionarea in sarcina:
t =*.
(

(
(1$'$*
,
)
,s
cr
+ s
cr
ln(
1
$'$*
)
)
=''''''''''''''''''''' ! 3'#
pentru &
3
! , avem:
t
&!
='''''''''''''''''''''''''''''
pentru &
,
! , avem:
t
&2
='''''''''''''''
pentru &
1
! , avem:
t
&1
=''''''''''''''''''''''
Cap I/ -eterminarea sectiunii cablului
Pentru determinarea sectiunii ca4lului , sa impus:
conductorul sa /ie din Au!
dinstanta dintre ta4lou si motor sa /ie de 1$m!
Pentru aceasta mentionare de mai sus, se determina caracteristicile de material si parametrii de
circuit:
l =1$m

Cu
=$,$1#mm
,
/ m
U=*G
Se calculeaza valoarea medie a curentului cu relatia:
I =

I
1
I
,
='''''''''''''''' ! ('1
Pentru determinarea sectiunii conductorului se utilizeaza relatia:
*=
3lI
UU
n
='''''''''''''''''' ! (',
Se alege seciunea *='''''''''' cu I
ma
=''''''''