Sunteți pe pagina 1din 1

nregistrat cu nr.

__________ din ____________


CONVENIE DE PRACTIC
pentru anul universitar 2012/2013
ntre NIVER!ITATEA "TRAN!I#VANIA$DIN %RA&OV
'AC#TATEA DE IN(INERIE )ECANICA
De*an
(nume, adres, telefon, fax, e-mail)
Prof.dr.ing . Ioan Clin ROCA
Str. Politehnicii nr.1 5000!" #raso$
%elefon" 0&'!(!(&1" e)*ail icrosca+unit,$.ro
Pers+an, -e *+nta*t
(nume, adres, telefon, fax, e-mail)
Sef lucr. dr. ing. -arin Ale.. S%A/0SC1
Str. Politehnicii nr.1 5000!" #raso$
%elefon" 0&'!(!(&1" e)*ail s.*arin+unit,$.ro
.i/
(denumire companie)
Dire*t+r *+0panie
(nume, adres, telefon, fax, e-mail)
Pers+an, -e *+nta*t
(nume, adres, telefon, fax, e-mail)
Pr2ile *en2ionate *ai sus sunt de acord s coo3ere4e 3entru reali4area acti$it2ii de 3ractic a
studen2ilor.
Co*3ania 3artener se o,lig5
s asigure locuri de 3ractic" con$enite de co*un acord ca nu*r6
s organi4e4e acti$it2ile de su3ra$eghere 7i asisten2 3entru studen2i" inclusi$ reali4area
instructa8ului de 3rotec2ie a *uncii6
s asigure desf7urarea 3racticii confor* 3lanului de lucru sta,ilit 9n 3reala,il de a*,ele
3r2i6
1ni$ersitatea se o,lig5
s asigure 3rocesul de selec2ie al studen2ilor6
s organi4e4e e$aluarea final a acti$it2ii de 3ractic6
s dise*ine4e re4ultatele 3racticii studen2ilor" cu acordul co*3aniei 3artenere.
0$aluarea acti$it2ii de 3ractic se $a reali4a at:t de ctre uni$ersitate c:t 7i de ctre co*3anie" 3e
,a4a fi7ei disci3linei de 3ractic" ane. la 3re4enta con$en2ie.
Practica studentului
Nr1 'a*ultatea !pe*iali2area
Anul
-e
stu-iu
Nu0ele/prenu0ele
stu-entului
Peri+a-a
1
In3inerie
)e*ani*,
III
!e0n,turi ale repre2entan4il+r aut+ri2a4i5
niversitatea "Transilvania$-in %ra.+v
'a*ultatea5 In3inerie )e*ani*,
De*an5 Prof.dr.ing . Ioan Clin ROCA
!e0n,tur, .i .ta0pil,5
Denu0irea *+0paniei5
%ir+u -e rela4ii *u 0e-iul e*+n+0i*5
ef lucr. dr. ing." ec. #u0ini4a P6RV
Dire*t+r 3eneral / A-0inistrat+r5
!e0n,tur, .i .ta0pil,5
Cod for*ular5 C$ P)01