Sunteți pe pagina 1din 8

statisticului testului

Biostatistica 05.06.2014
1. n urma analizei de statistic descriptiv, dou eantioane ce conin date
numerice (S1 i S2), au urmtoarele valori pentru "skewness" S1! " #,$%&
S2! #,'(. )le*ei a+irmaiile +alse
1. Curba de distribuie a frecvenei pentru eantionul S1 este mai
plat decat cea pentru eantionul S2
2. ,ur-a de distri-uie a +recvenei pentru eantionul S1 este mai
asimetric decat cea pentru eantionul S2
. Curba de distribuie a frecvenei pentru eantionul S1 are o
!coad"tail! #n partea dreapt $#n %ona valorilor mai mari&
(. ,ur-a de distri-uie a +recvenei pentru eantionul S1 are o
"coad.tail" /n partea stan* (/n zona valorilor mai mici)
5. Curba de distribuie a frecvenei pentru eantionul S1 are o
aplati%are mai mare dec't eantionul S2
2. )le*ei a+irmaiile adevrate. ,0nd tre-uie aplicat un protocol statistic pentru
compararea de tendine centrale (medii sau mediane) /ntre dou eantioane
1. 1ste o-li*atorie aplicarea unui test pentru detecia rezultatelor
a-erante (outlier test)
2. (valuarea normalitii $de e). printr*un test de normalitate& este
obli+atorie
. ,plicarea unui test pentru detecia re%ultatelor aberante $outlier
test& este opional- depin%'nd de re%ultatele anali%ei de statistic
descriptiv
(. 1valuarea normalitii (de e2. printr"un test de normalitate) este
opional, depinz0nd de rezultatele analizei de statistic descriptiv
3. n +uncie de rezultatele analizei de statistic descriptiv, putem ale*e
s aplicm +ie un test de normalitate, +ie unul de detecie a rezultatelor
a-erante, dar nu am0ndou simultan
'. )le*ei a+irmaiile adevrate. 4entru a aplica corect un test statistic
1. 4rimul pas este ale*erea pra*ului de semni+icaie adecvat (alp5a).
2. 4rimul pas const /n +ormularea corect a ipotezelor statistice
adecvate ipoteza nul 6 71, respective ipoteza alternativ6 7#
. .ra+ul de semnificaie $alp/a& trebuie ales inaintea calculrii
statisticului testului
(. 4ra*ul de semni+icaie (p value) tre-uie ales inaintea calculrii
5. 0ac alp/a 1 !p value! vom accepta ipote%a nul
(. 4entru a estima asocierea dintre o diet -azat pe m0ncarea de tip "+ast"+ood"
i o anumit -oal a sistemului di*estiv, am e+ectuat un studiu epidemiolo*ic
ce a +urnizat urmtoarele rezultate, 8up 1# ani de la /nceperea sa
4ersoane cu dieta preponderent de tip "+ast"+ood" 6 $9 (:olnavi 6 ((&
Sntoi 6 (2)
;0ncare *tit /n cas 6 93 (:olnavi 6 1<& Sntoi 6 (9)
p value ! #,##9$
=> ! 2,3(
>>! 1,%3.
)le*ei a+irmaiile +alse
1. 12ist o asociere pozitiv, semni+icativ statistic, /ntre varia-ila
independent i cea dependent
2. ()ist o asociere po%itiv- nesemnificativ statistic- #ntre variabila
independent i cea dependent
. 2rebuie s calculm 3dds 4atio $34&- deoarece primul criteriu
de +rupare este factorul de risc $variabila independenta&
(. ?re-uie s calculm >iscul >elativ (>>), deoarece primul criteriu de
*rupare este +actorul de risc (varia-ila independenta)
5. 5n concordan cu re%ultatele studiului- persoanele ce au o diet
ba%at pe mancarea de tip fast*food pre%int un risc de circa 2-54
ori mai mare de a se #mbolnvi
3. n urma analizei de corelaie pentru dou eantioane numerice 6 unul
constituind varia-ila independent, iar cellalt varia-ila dependent " ai
o-inut urmtoarele rezultate
4earson @r"! "#,$#
coe+icientul de determinare (r ptrat) ! #,9(
p value ! #.##3$.
)le*ei a+irmaiile adevrate
1. ()ist o corelaie ne+ativ foarte puternic #ntre cele dou
variabile $r 6 *0-70&
2. 12ist o corelaie pozitiv puternic /ntre cele dou varia-ile (r ptrat
! #.9()
. Corelaia observat este statistic semnificativ
(. ,orelaia o-servat este statistic nesemni+icativ
3. ,el puin unul dintre eantioane nu a trecut testul de normalitate
9. )le*ei a+irmaiile +alse. 12actitatea masurtorilor e+ectuate /n cadrul unui
e2periment este a+ectat de
1. 1rorile sistematice
2. 1rorile aleatorii
. (rorile procentuale
4. (rorile brute
5. 8u este afectat de niciun tip de erori
%. )le*ei a+irmaiile adevrate. 1rorile aleatorii importante, /nt0lnite /n cadrul
masurtorilor unui anumit e2periment, pot a+ecta
1. ()actitatea msurtorilor
2. .reci%ia msurtorilor
. .ot duce la creterea valorii abaterii standard
(. Au in+lueneaz semni+icativ rezultatele msurtorilor
3. 4ot duce la scderea valorii coe+icientului de variatie
$. n urma analizei de statistic descriptiv, o valoare a kurtosisului"ului de "
#,$( semni+ic
1. 12istena unei asimetrii a cur-ei de distri-uie a +recvenei
2. ()istena unei aplati%ri a curbei de distribuie a frecvenei
'. )simetria este spre st0n*a cur-ei de distri-uie a +recvenei
(. )platizarea este spre st0n*a cur-ei de distri-uie a +recvenei
5. ,plati%area curbei de distribuie a frecvenei este foarte
pronunat
<. )le*eti a+irmaiile +alse. n urma analizei de statistic descriptiv, o valoare
a coe+icientului de variaie (,B) de 93C semni+ic
1. Dn eantion e2tras dintr"o populaie etero*en
2. 9n eantion e)tras dintr*o populaie omo+en
. :edia repre%int circa 65; din valoarea abaterii standard
(. )-aterea standard reprezint circa 93C din valoarea mediei
5. 9n eantion e)tras dintr*o populaie relativ omo+en
1#. n urma aplicrii testului Eolmo*orov"Smirnov ai o-inut o valoare a lui
p!#,##93. 4ra*ul de semni+icaie (al+a) ales este cel standard. )le*ei
a+irmaiile adevrate
1. ?estul de mai sus este un test de vala-ilitate. de detecie a rezultatelor
a-erante
2. 2estul de mai sus este un test de normalitate
'. 8istri-uia de +recven analizat este una normal (*ausian)
4. 0istribuia de frecven anali%at este una anormal $ne+ausian&
3. n urma aplicrii acestui test a +ost detectat e2isten unui rezultat
a-eran
11. n urma aplicrii testului Fru--s ai o-inut o valoare a lui p!#,#3(. 4ra*ul
de semni+icaie (al+a) ales este cel standard. )le*ei a+irmaiile adevrate
1. 2estul de mai sus este un test de valabilitate" de detecie a
re%ultatelor aberante
2. ?estul de mai sus este un test de comparare de medii pentru dou
eantioane
'. n urma aplicrii acestui test, a +ost detectat e2isten unui rezultat
a-erant
4. 5n urma aplicrii acestui test- nu a fost detectat e)isten unui
re%ultat aberant
3. n urma aplicrii acestui test, mediile celor dou eantioane nu di+er
semni+icativ statistic
12. Gntr"un articol tiini+ic pu-licat GSG i considerat de re+erin pentru desi*nul
studiului pe care tocmai /l e+ectuai, la partea de material i metod este
speci+icat doar +aptul ca testul statistic +olosit este testul ;ann"H5itneI.
)naliza datelor primare din articol arat ca testul a +ost corect aplicat.
)le*ei a+irmaiile adevrate
1. 8esi*nul studiului vostru +iind similar, vei aplica acelai test statistic
2. .entru datele din studiul vostru- vei face un test de normalitate
'. 8atele din articolul.studiul considerat re+erin sunt date perec5e
(eantioane dependente)
4. .artea de material i metod a respectivului articol este
incomplet din punct de vedere statistic
5. 0esi+nul studiului vostru fiind unul similar- datele voastre vor fi
date neperec/e $eantioane independente&
1'. ntr"un studiu epidemiolo*ic cu 1(3 de su-ieci, avem urmtoarele *rupe
de su-ieci
Ae+umtori 6 $# (:olnavi 6 1#& Sntoi 6 %#)&
Jumtori mici si medii (mai puin de 2# i*ri.zi) 6 23 (:olnavi 6 %& Sntoi
6 1$)&
Jumatori mari (K 2# i*ri.zi) 6 (# (:olnavi 6 '#& Sntoi 6 1#).
)le*ei a+irmaiile +alse
1. 9nele dintre datele pre%entate mai sus sunt date numerice
2. Dnele dintre datele prezentate mai sus sunt date calitative ordinale
. 9nele dintre datele pre%entate mai sus sunt date calitative
nominale
(. Dnele dintre datele prezentate mai sus sunt date calitative -inare
5. 8umerele pre%entate mai sus repre%int frecvene relative
1(. 8ac, /n cazul unui studiu epidemiolo*ic, principalul +actor de *rupare
a su-iecilor studiului este -oala (varia-ila dependent), parametrii statistici
ce urmeaz a +i calculai o-li*atoriu sunt
1. .ra+ul de semnificaie !p!
2. Baloarea >iscului >elativ (>>)
. <aloarea ratei de ans $3dds*4atio * 34&
(. Gntervalul de /ncredere (G,<3C) pentru pra*ul de semni+icaie "p"
5. =ntervalul de #ncredere $=C>5;& pentru indicatorul statistic ce ne
arat sensul i ma+nitudinea asocierii
13. )le*ei a+irmaiile adevrate. ,0nd se impune aplicarea unui test de
vala-ilitate (outlier test), putem spune c
1. ?estul va conduce la eliminarea simultan a tuturor rezultatelor
a-erante (outliers) e2istente /ntr"un eantion
2. )plicarea unui ast+el de test nu impune sta-ilirea unui pra* de
semni+icaie alp5a, +iind su+icient compararea valorilor e2treme cu
valoarea medie a eantionului
. .aii de aplicare a unui astfel de test sunt similari oricror alte
teste statistice de ba% $de e)emplu testele de comparare a
tendinelor centrale&
4. 2estul se aplic repetat pentru fiecare eantion #n parte- respectiv
pentru verificarea individual a fiecrei valori considerate
e)treme- e)istent #n acel eantion
3. 8ac avem de"a +ace cu date perec5e.paired data (cunoscute i su-
denumirea de eantioane independente.independent samples),
detectarea unei valori a-erante /ntr"un eantion, va duce o-li*atoriu i
la eliminarea valorii corespunztoare din cellalt eantion.
19. ntr"un studiu ce urmrete validarea e+ectului unui medicament
anti5ipertensiv, se msoar tensiunea arterial (?)) a unui *rup (;) de '# de
su-ieci 5ipertensivi dup administrarea medicamentului, respect a 23 de
su-ieci ce au primit place-o (4). >ezultatele /nre*istrate /n urma studiului
sunt urmtoarele ;edia valorilor ?) pentru *rupul ;!1$#, ;edia valorilor
?) pentru *rupul 4 !13#, Sd*rup;! 11#, S8*rup4!1##, pra*ul de
semni+icaie pentru testul t Student pentru date neperec5e 5omoscedatic (t2)
este p!#,#(<. )le*ei a+irmaiile adevrate
1. 5n cadrul protocolului- a fost necesar aplicare unui test de
valabilitate $outlier test& pentru ambele eantioane
2. 4ra*ul de semni+icaie p al testului de varian J a +ost mai mic dec0t
alp5a (#,#3).
. .ra+ul de semnificaie p al testului de varian ? a fost mai mare
dec't alp/a $0-05&.
(. ;ediile celor dou eantioane nu di+er semni+icativ statistic, deci
medicamentul nu este util, deoarece nu are un e+ect di+erit de cel al
su-stanei place-o
3. ;ediile celor dou eantioane di+er semni+icativ statistic, deci
medicamentul este util deoarece are un e+ect di+erit de cel al
su-stanei place-o
1%. 4entru compararea indicatorilor tendinei centrale (medii, mediane) /n cazul
datelor perec5e, dac unul dintre eantioane nu a trecut testul de normalitate
vom +olosi testul
1. ?estul t Student, varianta t1
2. ?estul t Student, varianta t2 sau t', /n +uncie de rezultatele testului J
. 2estul @ilco)on
(. ?estul ;ann"H5itneI
3. ?estul ,5i ptrat
1$. n cazul analizei de corelaie i re*resie, coe+icientul de corelaie este
indicatorul care
1. (ste o masur a +radului i sensului de !asociere! al variabilelor
independent i dependent
2. .oate lua valori numai #n intervalul *1 i 1
'. Ae arat /n ce msur variaia varia-ilei dependente se datoreaz
varia-ilei independente
(. 4oate lua valori /ntre # i 1
3. 4oate lua orice valori pozitive
1<. ) +ost e+ectuat un studiu de tip co5orta privitor la e+ectele unui aliment ce
contine o serie de colorani alimentari, asupra aparitiei unor +orme de cancer
*astric. >ezultatele acestui studiu sunt urmatoarele
p! #,##'
>>!',(%
G,<3C(1,12 %,%%)
4e -aza acestor in+ormaii ale*ei a+irmaiile +alse
1. ?ipul de analiza statistica +olosit este analiza ta-elelor de contin*enta.
) +ost +olosit testul ,5i patrat sau una dintre variantele sale corectate.
2. 2ipul de anali%a statistica folosit este anali%a de comparare de
tendinte centrale.
'. Semni+icatia marimilor este urmatoare >>! riscul relativ& G,<3C !
intervalul de incredere pentru >>.
4. Semnificatia marimilor este urmatoare 446 coeficientul de
determinareA =C>5; 6 intervalul de incredere pentru acesta.
5. Semnificatia marimilor este urmatoare 446 riscul relativA =C>5;
6 intervalul de incredere pentru p.
2#. Sunt teste de vala-ilitate
1. 2estul Brubbs
2. ?estul Eolmo*orov"Smirnov
. Criteriul de eliminare a lui C/auvenet
(. ?estul J
3. ?estul Hilco2on