Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul , cu domiciliul in oras , str , nr. ap. , jud., cu respect doresc sa


ormule!
PL"N#ERE $ONTR"%ENTION"L"
impotri&a Procesului &erbal de constatare a contra&entiei seria emis impotri&a mea de catre
$ompania Nationala de "utostra!i si Drumuri Nationala din Romania'S.". prin care am ost
sanctionat cu amenda contra&entionala in suma de ()* lei, potri&it art.+, alin.( din O# nr.
,)-(**(, precum si cu suma de (+,** euro potri&it art.+, alin. al O# nr. ,)-(**(.
Solicit Instantei ca prin /otararea ce o &a pronunta sa anule!e Procesul &erbal contestat.
IN 0"PT1 in data de ,,.*,.(*,( am ost sanctionat cu amenda contra&entionala in suma de
()* lei plus inca (+,** euro pe moti&ul ca la data de (..*2.(*,, am circulat prin localitatea
Romanesti, jud. Pra/o&a cu autoturismul cu numarul de inmatriculare ara a detine
ro&inieta &alabila.
In apararea mea doresc sa in&oc art. ,2 din O# nr. (-(**, R si actuali!ata care spune cat se
poate de clar1
3"rt. ,2
Lipsa mentiunilor pri&ind numele, prenumele si calitatea a4entului constatator, numele si
prenumele contra&enientului, iar in ca!ul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului
acesteia, a aptei sa&arsite si a datei
comiterii acesteia sau a semnaturii a4entului constatator atra4e nulitatea procesului'&erbal.
Nulitatea se constata si din oiciu.5
Dupa cum se obser&a clar din documentele depuse la dosar lipseste semnatura a4entului
constatator "drian Sandu, si desi in subsolul Procesului &erbal se ace reerire la aptul ca
acest document ar i ost semnat electronic, in tot cuprinsul O# (-(**, nu e6ista nici o
reerire la aceasta modalitate de semnatura electronica a proceselor &erbale de contra&entie.
De asemenea, ro4 Instanta sa obser&e ca temeiul le4al in&ocat de catre parata este unul oarte
4eneral si ara indicarea precisa a articolului-alineatului care i'ar permite acesteia sa semne!e
electronic un astel de document, iind in mod intentionat acuta astel incat sa dea impresia
unei aparente le4alitati.
$onsider ca art. ,2 din O# (-(**, este oarte clar si nu lasa loc de interpretari, iar lipsa
semnaturii olo4rae a a4entului constatator atra4e nulitatea procesului &erbal.
"&and in &edere cele in&ocate solicit Instantei sa admita plan4erea, sa constate nulitatea
Procesului &erbal seria R,( nr. **(.(78-,,.*,.(*,( si pe cale de consecinta sa anule!e
Procesul &erbal contestat.
Solicit judecarea plan4erii si in lipsa mea.
Depun ane6at copie dupa $artea de identitate si dupa Procesul &erbal contestat, in doua
e6emplare.
Data1
Semnatura1
DOMNULUI PRESEDINTE "L 9UDE$"TORIEI PLOIESTI