Sunteți pe pagina 1din 13

1

Recunoasterea
veniturilor

16 ianuarie 2013
2012 KPMG Romania SRL, o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei
de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian. Toate drepturile
rezervate. PrintatinRomania.

2
Concepte de baza venituri versus castiguri
Veniturile sunt cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul
perioadei contabile, sub form de intrari sau cresteri ale activelor ori reduceri ale
datoriilor, care se concretizeaza n cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat
cele rezultate din contributii ale participantilor la capitalurile proprii.
Veniturile se evalueaza la valoarea justa a contraprestatiei primite sau de primit
Venituri Castiguri
Venituri care apar in cursul desfasurarii
curente a activitatii
Alte elemente care corespund definitiei
veniturilor si pot aparea sau nu ca
rezultat al activitatii curente a entitatii
Definitia venturilor conform OMFP este similara. OMFP defineste conceptul de
venituri extraordinare, ca fiind venituri ce apar altfel decat in cursul activitatilor
curente ale societatii, pentru stabilirea acestui tip de venituri avandu-se in
vedere natura si frecventa elementului sau evenimentului aferent.
2012 KPMG Romania SRL, o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei
de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian. Toate drepturile
rezervate. PrintatinRomania.
Concepte de baza - Tipuri de venituri si
standardele aferente
Venituri din activitati
obisnuite
- Vanzarea de bunuri
- Prestarea de servicii
- Utilizarea activelor, generand:
- dobanda
- redevente
- dividende
Alte tipuri de venituri
(castiguri)
Venituri din
contracte de
constructie
IAS 11 Contracte de
constructie
IFRIC 15 Acorduri
pentru construirea
proprietatilor imobiliare
Cadrul general conceptual,
alte standarde si interpretari
- IFRS 4
- IFRIC 4 / IAS 17
- IFRIC 12
- IFRIC 13
- IFRIC 15
- IAS 39
- IAS 41
- IAS 28
- IAS 16
- IAS 40
Venituri
IAS 18 - Venituri
IFRIC 13 Programe de
fidelizare a clientelei
IFRIC 15 Acorduri pentru
construirea proprietatilor
imobiliare
2012 KPMG Romania SRL, o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei
de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian. Toate drepturile
rezervate. PrintatinRomania.

4
Componente identificabile separat
Valoare justa relativa sau reziduala
Metoda valorilor de piata/cost plus marja

Pas 1: Identificare
componente
Contracte de constructie
Pas 2: Alocarea
pretului de vanzare

Prestarea de servicii
Vanzare de bunuri

Concepte de baza Abordarea pas cu pas
Controlul efectiv si
riscurile si avantajele
semnificative au fost
transferate integral

Controlul efectiv si
riscurile si avantajele
semnificative se
transfera pe o baza
continua

Poate fi rezulatul tranzactiei estimat
in mod credibil?

Recunoastere venit
cu referinta la
stadiul de executie

Recunoastere venit in
masura recuperabilitatii
costurilor suportate

La finalizare, la sau
dupa livrare

Pas 3:
Recunoasterea
veniturilor
2012 KPMG Romania SRL, o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei
de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian. Toate drepturile
rezervate. PrintatinRomania.
Vanzari de bunuri cazuri specifice
Veniturile se recunosc atunci cand cumparatorul
intra in proprietatea bunurilor, doar daca:
Livrarea este probabila
Bunurile sunt disponibile, identificate, gata de
livrare
Cumparatorul in mod clar confirma instructiunile
de amanare a livrarii
Termene de plata sunt uzuale
! Intentia de a dobandi/produce bunurile in timp util
pentru livrare nu duce la recunoasterea venitului
OMFP contine o reglementare referitoare la
momentul transferului dreptului de proprietate in
cazul stocurilor puse la dispozitia clientului, ca
fiind acela cand clientul intra in posesia stocurilor.
Conform OMFP, o promisiune de vanzare nu
genereaza contabilizarea veniturilor
Facturate, dar nelivrate
Instalare si verificare
Vanzari in baza unui contract
de consignatie
Drept de returnare
Bunuri vandute in
anumite conditii
Contracte de vanzare cu
clauza de rascumpare
Reduceri comerciale
acordate
Programe de fidelizare a
clientilor
2012 KPMG Romania SRL, o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei
de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian. Toate drepturile
rezervate. PrintatinRomania.
Vanzari de bunuri cazuri specifice
Veniturile se recunosc de catre
vanzator dupa ce bunurile sunt
vandute de consignatar clientilor sai
OMFP contine o reglementare
similara
Facturate, dar nelivrate
Instalare si verificare
Vanzari in baza unui contract
de consignatie
Drept de returnare
Bunuri vandute in
anumite conditii
Contracte de vanzare cu
clauza de rascumpare
Reduceri comerciale
acordate
Programe de fidelizare a
clientilor
2012 KPMG Romania SRL, o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei
de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian. Toate drepturile
rezervate. PrintatinRomania.
Vanzari de bunuri cazuri specifice
Veniturile se recunosc atunci cand
cumparatorul accepta livrarea numai
daca:
Instalarea este simpla
Scopul verificarii este acela de a
stabili un pret final.

OMFP nu mentioneaza conditiile
Facturate, dar nelivrate
Instalare si verificare
Vanzari in baza unui contract
de consignatie
Drept de returnare
Bunuri vandute in
anumite conditii
Contracte de vanzare cu
clauza de rascumpare
Reduceri comerciale
acordate
Programe de fidelizare a
clientilor
2012 KPMG Romania SRL, o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei
de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian. Toate drepturile
rezervate. PrintatinRomania.
Vanzari de bunuri cazuri specifice
Este necesar a se analiza prevederile
contractuale pentru a stabili daca
riscurile si avantajele aferente dreptului
de proprietate au fost transferate, caz in
care se recunoaste venitul

OMFP nu contine reglementari specifice
pentru astfel de cazuri
Facturate, dar nelivrate
Instalare si verificare
Vanzari in baza unui contract
de consignatie
Drept de returnare
Bunuri vandute in
anumite conditii
Contracte de vanzare cu
clauza de rascumpare
Reduceri comerciale
acordate
Programe de fidelizare a
clientilor
2012 KPMG Romania SRL, o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei
de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian. Toate drepturile
rezervate. PrintatinRomania.
Vanzari de bunuri cazuri specifice
Daca nu se poate determina cu
certitudine probabilitatea de
returnare, veniturile se recunosc
dupa acceptarea formala de
catre cumparator sau dupa
livrarea bunurilor si scurgerea
perioadei de timp in care e
permisa returnarea
OMFP nu contine reglementari
specifice
Facturate, dar nelivrate
Instalare si verificare
Vanzari in baza unui contract
de consignatie
Drept de returnare
Bunuri vandute in
anumite conditii
Contracte de vanzare cu
clauza de rascumpare
Reduceri comerciale
acordate
Programe de fidelizare a
clientilor
2012 KPMG Romania SRL, o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei
de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian. Toate drepturile
rezervate. PrintatinRomania.
Vanzari de bunuri cazuri specifice
Facturate, dar nelivrate
Instalare si verificare
Vanzari in baza unui contract
de consignatie
Drept de returnare
Bunuri vandute in
anumite conditii
Contracte de vanzare cu
clauza de rascumpare
Reduceri comerciale
acordate
Programe de fidelizare a
clientilor
In cazul in care se aplica IFRIC 13,
veniturile aferente vanzarii initiale se
recunosc in parte ca si venituri in
avans.
Conform OMFP, veniturile se
recunosc la valoarea integrala, iar
pentru contravaloarea punctelor
cadou se recunoaste un provizion
2012 KPMG Romania SRL, o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei
de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian. Toate drepturile
rezervate. PrintatinRomania.
Vanzari de bunuri cazuri specifice
Facturate, dar nelivrate
Instalare si verificare
Vanzari in baza unui contract
de consignatie
Drept de returnare
Bunuri vandute in
anumite conditii
Contracte de vanzare cu
clauza de rascumpare
Reduceri comerciale
acordate
Programe de fidelizare a
clientilor
Veniturile se recunosc luand in
considerare reducerile comerciale
Conform OMFP, similar, sumele
rezultate din vanzarea de bunuri si
prestarea de servicii se recunosc
dupa deducerea reducerilor
comerciale aferente, insa reducerile
care nu sunt mentionate pe factura
se inregistreaza in conturi specifice
(709 Reduceri comerciale acordate)
2012 KPMG Romania SRL, o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei
de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian. Toate drepturile
rezervate. PrintatinRomania.
Prezentarea informatiilor
12
Valoarea veniturilor contractuale recunoscute drept venituri
in perioada
Metode de determinare a veniturilor contractuale
Metode de determinare a stadiului de executie al
contractelor in desfasurare
Valoarea costurilor suportate si a profiturilor recunoscute
pentru contractele in desfasurare
Valoarea avansurilor primite si a retinerilor, pentru
contractele in desfasurare
IAS 11
OMFP
Informatii privind cifra de afaceri neta defalcata pe segmente
de activitati si piete geografice
Explicatii despre valoarea si natura veniturilor extraordinare
IAS 18
Politici contabile de recunoastere a veniturilor
Metode de determinare a stadiului de finalizare
Valoarea fiecarei categorii semnificative de venit
Venituri din schimburi de bunuri sau servicii
13
Disclaimer: Toate informaiile prezentate au un caracter general i nu sunt destinate a se
adresa condiiilor specifice unei anumite persoane fizice sau juridice. Dei ncercam s
furnizm informaii corecte i de actualitate, nu exist nici o garanie c aceste informaii vor fi
corecte la data la care sunt primite sau c vor continua s rmn corecte n viitor. Nu trebuie
s se acioneze pe baza acestor informaii fr o asisten profesional competent n urma
unei analize atente a circumstanelor specifice unei anumite situatii de fapt.

2012 KPMG Romania SRL, o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a
reelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian.
Toate drepturile rezervate. Printat in Romania.Clemente Kiss
Senior Manager, Audit
Email: clementekiss@kpmg.com