Sunteți pe pagina 1din 3

Avizat director,

Proiect didactic

I.COORDONATE DE IDENTIFICARE

Data : 16.01.2013
Instructor: As.med. Claudia Cristea
Scoala postliceala sanitara: Sf. Vasile cel Mare
Disciplina: Nursing
Clasa: Anul I G
Unitatea de nvare: Fiinta umana
Titlul lectiei:Recapitulare finala Nevoi fundamentale
Tipul de lectie: Recapitulare si sistematizare a cunostintelor
Unitate de timp: 50 minute
SCOPUL LECTIEI: Reactualizarea si sistematizarea cunostintelor

II. COMPETENTE VIZATE

C1 sa analizeze nevoile fundamentale specifice fiintei umane
C2 sa identifice problemele de dependenta
C3 sa rezume supravegherea si interventiile specifice problemelor de dependenta
C4 - sa identifice etapele planului de ingrijie ;
C5 - sa aplice procesul de ingrijire
C6 sa stabileasca gradul de autonomie/dependenta a pacientului.

Obiective generale:
La sfritul leciei elevii vor fi capabili :
01. au capacitatea de a analiza nevoile fundamentele specific finite umane
02. au capacitatea sa identifice problemele de dependenta
O3.au capacitatea sa rezume supravegherea si interventiile specifice problemelor de dependenta
O4. au capacitatea sa identifice etapele planului de ingrijire
SCOALA POSTLICEALA
SF. VASILE CEL MARE
Str. Gh. Pop de Baseti,
nr. 26A, sector 2,
Bucuresti, Romania
Tel.: +40-21-253.13.94
Fax: +40-21-253.13.94
E-mail:
fdu_svm@yahoo.com
T
e
l
.

+
4
0
-
2
1
-
2
5
3
.
1
3
.
9
4
;

05. pot identifica procesul de ingrijire
06. pot identifica manifestarile de independent/dependentaResurse educationale:
a) Procedurale:
- METODE SI PROCEDEE:
Conversatia euristica, conversatia de reactualizare, explicatie, conversatie, chestionare orala, joc de rol, studiu de caz, exercitiu,
- FORME DE ORGANIZARE:
i. Frontal, grupe
b) Materiale: tabla, materiale si instrumente aflate in dotarea salii nursing, pacient, manechin
2
PLAN DE DESFASURARE MASURAREA SI NOTAREA PULSULUI
Timp
Etape de instruire Obiecti
ve
Continutul instruirii Mod de desfasurare Metode de
invatamant
Mijloace de
invatamant
2 min
Moment
organizatoric
Se noteaza elevii absenti in catalog.
Se verifica aspectul salii de nursing si al elevilor.

Conversatia Catalog
2 min.

Anuntarea temei,
obiectivelor
urmrite si
a planului
recapitulativ


Anuntarea si scrierea titlului temei pe tabla
Precizarea obiectivelor
Organizarea clasei in grupe

Frontal Explicatie,
conversatie,

Tabla
10 min
Reactualizarea si
sistematizarea
cunostintelor
O1
O2
Se vor reactualiza cunostintele referitoare la cele
14 nevoi fundamentale si procesul de ingrijire
Frontal Explicatie
Conversatie


30 min.


Antrenarea
elevilor in
aplicarea
cunostintelor de
recapitulate
O3
O4
Impartirea elevilor in trei grupe si impartirea
rolurilor:asistenti, pacienti si observatori.
Elevii vor avea urmatoarele sarcini:pacientii
prezinta semne si simptome, asistentii medicali
culeg datele si intocmesc planul de nursing, iar
observatorii monitorizeaza conversatiile dintre
pacient si asistent si noteaza greselile.
La finalul jocului, va avea loc o discutie intre
pacienti, asistenti medicali, observatori, pe baza
datelor consemnate.
Grupe

Explicatie,
conversatie,
chestionare,
observatia,
orala,exercitiu,
joc de rol
Materiale si
instrumente
existente in
sala de
nursing
caiete

6 min.
Aprecierea
activittii,
formularea conclu
ziilor si explicarea
temei pentru
acas

O5 Aprecierea colectiva si individuala asupra
desfasurarii activitatii
Recomandarea refacerii pentru ora viitoare a
planului de nursing cu completarile stabilite in urma
discutiilor recapitulative

Frontal
Individual

Conversatie