Sunteți pe pagina 1din 16

Capitolul 3

DEMOCRA IA
Marele Abraham Lincoln a fost acela care, n America, a transformat
n realitate ideea unei democra ii autentice. El a afirmat, n mod
special, c guvernul trebuie s fie al poporului" dar, n ziua
de ast zi, vedem c majoritatea rilor care se
autointituleaz democra ii, sunt mai curnd demonocra ii".
Ele sunt guvernate de oameni ahtia i fie dup bani, fie dup
putere. reocuparea pentru bun starea poporului, care ar
trebui s constituie principalul scop al unei democra ii, a
disp rut cu des vr!ire n vremurile modeme. Ea nu"i mai
intereseaz pe oamenii care conduc marile afaceri. #ul i
sunt aceia care sus in, nu f r s aib dreptate, c America
nu mai este condus ast zi de c tre popor, ci doar de c tre
cei boga i, de marii afaceri!ti, sau de actorii !i actri ele de
cinema. $elelalte ri dezvoltate sunt, de asemenea,
guvernate de b nci, produc tori. mass"media !i mafia.
Astfel, ideea lui Abraham Lincoln, asemenea ideilor tuturor marilor
sfin i !i profe i, a fost complet deformat , mpreun cu
democra ia care a degenerat n cadrul societ ii modeme
obsedate numai de bani. %oate principiile generoase lansate
la nceput, s"au topit n cea a discu iilor violente !i
contradictorii, purtate cu prilejul diverselor conferin e
convocate n ntreaga lume. pentru rezolvarea problemelor
democra iei. &tabilirea unor valori etice nalte care. ini ial,
urmau s ocupe un loc prioritar n orice ar democratic , a
disp rut acum cu des vr!ire de pe ordinea de zi.
De pild , America, m rea a patrie a celor liberi sprijin f r
nici o ezitare sau scrupul, orice ar care convine politicii
pre!edintelui aflat la putere. Iar aceasta, indiferent de faptul
c ara respec tiv ar putea fi condus de un tiran care nu
are nici cel mai mic respect pentru democra ie. 'e e(emplu,
America !i majoritatea rilor europene care se declar a fi
democratice, au fabricat !i au vndut arme Ira)ului condus
de &addam *ussein. #ulte ri demo cratice !i"au dat astfel
mna, pentru a"i m ri puterea !i agresivitatea.
doar pentru c aceasta s"a ntmplat s fie convenabil pentru
politica lor.
Democra ia real este posibil numai atunci cnd oamenii au
asimilat, cu adev rat, principiile democratice !i respect
valorile etice, mai presus de orice. Oamenii care sunt ahtia i
dup putere !i care sunt dispu!i s fac bani prin orice
mijloace, nu posed o corect ideologie democratic .
'emocra ia nu poate fi respectat de oamenii lacomi,
egoi!ti !i lipsi i de caracter. $ei care umbl dup femei sau
beau n timp ce se ocup de rezolvarea problemelor
na ionale, reprezint adev rata surs a problemelor na iunii
!i ale ntregii lumi.
Politicienii ar trebui s fie devota i bun st rii oamenilor, dar
uneori politica devine ca un joc de !ah, n care singurul scop
este de a rezista ct mai mult posibil, nainte de a fi f cut
mat. oliticienii nu vor s "!i r seasc fotoliile de care sunt
de"a dreptul lipi i, pn cnd nu sunt for a i s "!i
recunoasc e!ecul. n la ultima suflare a vie ii, vor s se
afle ntr"o continu be ie politic . Ei !i dau demisia doar
atunci cnd. n mod irevocabil, se afl cu un picior n
groap . Asemenea oameni, de o calitate att de ndoielnic ,
nu pot sluji o democra ie adev rat . entru o democra ie,
este nevoie de vizionari plini de noble e, nv tur !i
compasiune, care au o atitudine benefic fa de popor !i o
d ruire complet fa de idealurile democra iei.
Unde este acea ar democratic , ai c rei oameni s aib
caracterul potrivit pentru a sus ine o democra ie pur !i
dreapt , ca aceea prefigurat de Abraham +incoln, n lumea
a treia, unde politicienii imit cu religiozitate e(emplul
rilor dezvoltate, sistemul valo rilor democratice este
degradat ntr"o m sur !i mai mare. n India, de e(emplu,
cei afla i la putere resping eradicarea s r ciei, pentru c . n
schimbul unei sume derizorii, pot cump ra voturile celor s r "
mani. Altminteri, ei sus in o minoritate na ional , pe care o
flateaz pentru a o folosi ca o banc de voturi. Astfel,
s r cia din rile sub dezvoltate ajut , de fapt, la men inerea
acestui tip de demonocra ie".
ic ieri n lume nu e(ist un guvern democratic, ntr"adev r
al poporului, pentru popor !i din mijlocul poporului". n
realitate ns , vedem oameni ajun!i la putere, care nu au
nici un sim al valorilor etice !i nici o grij pentru poporul pe
care ar trebui s "l slu jeasc . uterea politic este tratat ca
o investi ie menit s aduc mai mul i bani, la fel ca n
lumea afacerilor. Abraham +incoln. ca orice sfnt, a avut
privirile ndreptate asupra valorilor absolute !i nu a !tiut c
oamenii nu erau nc gata pentru un ideal att de nalt pre "
cum democra ia, !i c cei mai mul i dintre ei vor tinde s se
abat de la calea dreapt !i dificil a d ruirii de sine pentru
bun starea colectiv , urmnd n schimb drumul b t torit !i
facil al interesului propriu. -amenii ale!i pentru a fi la
putere trebuie, n mod esen ial, s fie interesa i de
prosperitatea ntregii na iuni !i s fie nzestra i cu
n elepciunea cerut de munca depus n spiritul slujirii
celorlal i.
Un conduc tor auspicios, sub forma regelui filosof .a!a cum a
fost conceput de &ocrate/, este persoana ideal care ar
trebui s fie n fruntea guvernului. - asemenea persoan
trebuie s fie e(trem de n eleapt , deta!at !i lipsit de
orice dorin de lu(, putere sau bani. Au e(istat, nu demult,
asemenea oameni ca #ahatma 0andhi1, 2emal Ataturlc,
An3ar el 4adat, +ai 5ahadur &hastri, #artin +uther 2ing,
6elson #andela
7
, 'ag *ammars)joid" !i #ujibur 8ahman.
! vorbe!ti ns despre n elepciune n vremurile modeme,
pare cam ciudat. &e pare c n elepciunea a ie!it total din
discu ie, deoarece ra iunea i"a luat de mult locul. e baza
logicii liniare !i limitate a simplei ra iuni, se formuleaz
solu ii complet egoiste care s justifice ac iunile celor afla i
la putere !i care, desigur, au o simpatie global , reciproc ,
fa de to i ceilal i egoi!ti situa i pe pozi ii de putere. n
acest fel, e(ist o fraternitate a gndirii negative, n care to i
se sus in reciproc, n parlamente, adun ri sau senate, iat
de ce nu se face nimic cu adev rat folositor pentru mase.
'impotriv , politicienii rilor democratice se folosesc de
toate mijloacele pe care le pot imagina, pentru propriile lor
scopuri egoiste. sau pentru impunerea ideilor lor arbitrare.
De "reme ce acest desfru # c ci asta a devenit libertatea ntr"o
democra ie " le d dreptul de a se bucura de putere pn la
abuz. ei au dus libertatea lor necontrolat dincolo de toate
limitele i oprelitile naturale. oliticienii, nu numai c au
f cut mul i bani, distan ndu"se astfel de oamenii obi!nui i
pe care erau pu!i s "i serveasc , dar sunt tot timpul descri!i
cu mult admira ie, ca fiind personalit i marcante !i foarte
bogate n sfera afacerilor. -rice om s"ar sim i ru!inat auzind
asemenea lucruri despre cei pe care i"a ales !i n care !i"a
pus attea speran e.
$impul socotelilor ns a venit, iar actele lor criminale sunt
date acum n vileag. 'emocra iile !i politicienii lor au atins,
probabil, n unele ri, starea de manifestare a legii
polarit ii, n vreme ce n alte ri lucrurile se ndreapt , lent
dar sigur, spre acela!i deznod mnt. oliticienii vin !i
pleac , dar e(ist ntotdeauna al ii care stau la rnd, pentru
a le lua locul. 6u se poate pune cap t n nici un fel pro "
cesului n care o mn de oameni ajung, n c iva ani, n
fruntea afacerilor, iar ace!tia ar putea s fie cu mult mai r i
dect cei dinaintea lor. Astfel, majoritatea rilor
democratice au devenit, prin consens mutual, absolut
tiranice, rasiste !i materialiste. Acelea care nc nu au ajuns
acolo, aspir s le ajung din urm pe celelalte. 5anul face
ca ntregul concept de democra ie autentic s treac pe
plan secundar. $ei care au puterea banului, pot guverna
f r s nutreasc vreun sentiment pentru prosperitatea !i
pentru sistemul de valori al democra iei adev rate. Este
lesne de observat c , atunci cnd banul devine 'umnezeu,
toate valorile morale sunt l sate la o parte.
ntr#o democra ie, desigur, voturile devin foarte importante.
'e pild , dac se ntmpl ca femeile s fie n majoritate,
voturile lor vor deveni semnificative, iar politica celor
interesa i doar de a ajunge la putere va fi ajustat n a!a fel,
nct s convin ideilor ego iste ale acelei p r i din electorat.
A!adar, femeile au dreptul legal de a umbla pe jum tate
goale n clima rece a Elve iei, unde bunul sim !i decen a ar
sugera ca ele s se mbrace ca lumea. n alte ri, precum
9ran a, femeile se bucur de dreptul glorios de a avea o
comportare imoral , practicnd, spre e(emplu, prostitu ia,
care se bucur de toate favorurile !i de aprobare legal .
'ac ele reprezin t un electorat destul de important, nimeni
nu le poate influen a sau controla. Ele sunt cele care fac
legile. 'e ndat ce o persoan reprezint un vot poten ial,
el sau ea devine foarte important, iar politicienii sunt gata
s l flateze !i s "l curteze.
%dealul socratic de a fi n ser"iciul bun st rii poporului, a dis p rut
de mult. 'impotriv , toat lumea l critic , spunnd c
&ocrate nu fusese un om practic. 'esigur, to i marii sfin i !i
profe i erau ideali!ti !i nu oameni cu sim practic. $ele mai
multe dintre democra iile lumii actuale se afl la cheremul
celor lipsi i cu des vr!ire de orice idei despre onoare sau
moral . Ei descoper foarte repede c puterea le poate da
prosperitate !i c banii le pot sp la !i acoperi toate faptele
necinstite !i le pot ascunde afacerile murdare. 'in nefericire
pentru ei, falsa libertate le"a devenit o idee fi( , care i
mpinge spre o comportare imoral , !i f r fric de 'ivin,
prin care distrug cu brutalitate ntregul sistem de valori al
democra iei. Ei pot continua tot a!a ani de"a rndul, cum s"a
ntmplat n Italia, pn cnd ajung s fie da i n vileag prin
ac iunea legii polarit ii, sau a r spl tirii divine. nainte de
asta ns , guvernan ii cu pricina devin, din p cate, modele
pentru cei care i conduceau !i, treptat, degradarea moral a
vie ii zilnice ncepe s creeze o societate cu democra ie
decadent sau muribund .
A!a cum am mai afirmat, cei ale!i pentru a servi binele
public ar trebui s fie suflete evoluate, ale c ror idei s se
asemene cu cele ale lui Abraham +incoln, sau ale c ror
valori etice s fie la fel cu cele ale lui #ahatma 0andhi.
robabil c strategia politic , plin de cinism, a
conduc torilor moderni, este de a ruina vie ile personale ale
oamenilor. 'e ce ar tulbura guvernul via a particular a
oamenilor, -ricine pune cea mai mic ntrebare despre
via a par ticular a oamenilor, nu va primi nici un vot.
oliticianul modem declar c dac oamenii vor s se
autodistrug , au dreptul !i liber tatea de a o face. 'e ce s
tulbur m o asemenea gndire politic , Aceea!i strategie
este comun !i democra iei !i sistemelor comu niste. Atta
vreme ct electoratul nu are inten ia s "i clinteasc pe cei
afla i la putere din fotoliile de care sunt lipi i .pentru a servi
propriile lor interese/, politicienii se simt foarte n siguran .
&oana demonic dup bani atrage dup sine alte activit i
periculoase: de pild , legea francez permite unei so ii s fie
!i prostituat cu jum tate de norm . -ricine poate deduce
din aceasta, c o femeie are tot dreptul de a scoate bani pe
orice cale.
!e spune, printre altele, c 9ran a este fiica cea mare a 5isericii
Catolice. $um s"ar putea e(plica aceast toleran stranie
fa de imoralitate, pn la a ncerca justificarea ei prin
logic , 8 spunsul este probabil c ;usti ia nu are habar
despre 'harma: ci urmeaz orbe!te teoriile freudiene !i
accept cu supunere opiniile psihanali!tilor. 'e!i teoria lui
9reud a fost demascat !i discreditat , ea este nc folosit
n aproape toate rile democratice, pentru a judeca toate
crimele pacien ilor suferinzi de boli psihice. Influen a
insidioas a lui 9reud asupra atitudinii oamenilor din rile
dezvoltate, are o mare amploare !i este e(trem de
distructiv . Este greu de evaluat rul pe care"l e(ercit
teoriile sale asupra societ ii occidentale n ansamblu, dar
cel mai mare r u este c , prin acceptarea concep iilor lui
9reud ca pe ni!te adev ruri biblice, oamenii !i"au pierdut
ntregul respect fa de sine. &ub influen a constant a
mass"mediei, n special a filmelor !i a televiziunii, ei fie
neglijeaz , fie ncearc s distrug toate sentimentele
naturale de modestie !i castitate care, n societ ile
tradi ionale, au creat baza moralit ii, a fericirii !i a
bun st rii personale !i familiale. rile n curs de dezvoltare
doresc s preia asemenea metode distrug toare, deoarece
unii intelectuali afirm c cine vrea s beneficieze de
progres economic trebuie s se "arunce cu capul nainte n
aceast cultur aberant .
De cur'nd, am citit ntr#un articol de (iar despre o t'n r care
frecventa barurile !i discotecile. rin ii au aflat ta un
moment dat c devenise prostituat . 4ocul a fost s
descop r c nu aveau nici o obiec ie, atta vreme ct era o
activitate legal , iar o parte din c!tigul dobndit le
revenea, pentru cheltuielile de ntre inere ale pro priei lor
fiice. #ai trziu, fata a murit n urma unei boli venerice, la
<rst de dou zeci !i unu de ani. - astfel de comportare ar
putea fi teoretic justificat ntr"o ar s rac dar, n realitate,
p rin ii din rile s race au un control mai mare asupra
copiilor lor. &ocietatea, n rile paupere, ader nc la
valorile tradi ionale !i etice, deoarece acolo e(ist o
credin autentic n puterea 'ivinului, sau poate c
oamenii de acolo nc nu au c zut prad iluziei banilor.
n rile bogate, dup cum se poate citi zilnic n ziare, p rin ii
n!i!i pun la cale distrugerea propriilor copii, permi ndu"le
s bea !i s fumeze, ncurajndu"i spre promiscuitate !i
alimentndu"le interesul pentru se(, prin sfaturile
contraceptive date la o vrst fraged !i l sndu"i s
urm reasc filme al c ror unic scop este de a desfi in a
respectul natural pe care toate fiin ele umane l manifest
pentru ceea ce este sacru. n aceste ri, nu e(ist nici
maturizare !i nici respect pentru maturitate.
n familiile bo)ate, lucrurile stau !i mai r u. %inerii doresc s se
bucure de libertate, numai !i numai pentru a se
autodistruge. 6u e(ist nici un control e(ercitat de c tre
p rin i sau de stat, pentru a mpiedica fetele la vrsta
adolescen ei s r mn ns rcinate, sau s contracteze
diverse boli venerice. Ele pornesc la drum pline de
entuziasm !i, bucurndu"se nenfrnat de libertate, sfr!esc
fie aruncate de la un partener la altul, fie n iadul unui
bordel.
Dac avem curajul s analiz m implica iile reale a ceea ce se
petrece n jur, devine foarte clar c cele mai profunde
tendin e din societ ile democratice sunt ndreptate c tre
autodistrugere. 6u numai c n Elve ia, 6orvegia !i
'anemarca oamenii se iau la ntrecere n sinucideri, dar
tinerii din toate rile dezvoltate ader la activit i
autodistrug toare n mas . 6imeni nu poate n elege de ce
ei cad n capcana falselor culte, a patimilor sau viciilor
precum alcoolul sau homose(ualitatea, privite ca un drept
dobndit prin gra ie divin . Alcoolismul !i drogurile
constituie, n realitate, un pa!aport sigur pentru iad. 4i
totu!i, tot mai mul i sunt aceia care se ngr m desc s l
ob in . %ot felul de perversiuni se(uale, cu neputin de
descris, duc la &I'A !i la alte boli grave. $um se ntmpl c
oamenii care, plini de arogan , chiar se laud cu
homose(ualitatea sau cu promiscuitatea, sunt trata i ca
ni!te bravi eroi, care nfrunt amenin area teribilei boli
&I'A, #oartea n urma acestei boli este prezentat acum ca
un martiraj glorios al unor osta!i plini de curaj, care se
ndreapt c tre mormnt. $um se face c oameni dota i cu
inteligen nu pun sub semnul ntreb rii juste ea obiceiurilor
lor distrug toare, %oate fiin ele umane !tiu ce nseamn
decen a simpl !i natural !i, n adncul sufletului lor, o
doresc !i o caut . & fie oare oamenii din rile dezvoltate
att de frustra i n aceast c utare, nct devin dornici de
sinucidere,
Chiar atunci c'nd este "orba de distrac ii, ceea ce se vede foarte
clar, n muzica pop de pild , este c oamenii !i e(prim
nesiguran a !i frustrarea, printr"o comportare lipsit de
respect fa de ei n!i!i, de parc !i"ar ur sau !i"ar dispre ui
propria persoan . #uzica pop este creat de impresari !i
produc tori, care au n vedere c!tigul personal. 9latnd cu
iscusin sl biciunile omene!ti, ei fi mping pe cei tineri spre
st ri care nu snt aduc toare de pace, armonie !i bucurie, ci
de tulbur ri suflete!ti, sau sentimente de pro fund
nemul umire !i inutilitate. =rm torul val de muzic pop,
aranjat" foarte convenabil de c tre batalioanele de f cut
bani, va ncerca s atenueze criza, dar nu va reu!i dect s
zdruncine, n mod permanent, prin emo ii puternice !i
nocive, echilibrul interior al unei genera ii crude, nc
nematurizate. Ace!ti copii vor deveni fie singuratici
deprima i, incapabili de a lega o rela ie adev rat , fie huli "
gani refractari !i violen i, dornici s tulbure lini!tea celorlal i.
-are asta se a!teapt de la m re ul ideal al democra iei,
Democra iile moderne au nceput s "!i fac apari ia n secolul
al optsprezecelea dar, cam n aceea!i perioad , o dat cu
progresul !tiin ei, a nceput s se manifeste revolu ia
industrial . <alorile industriale !i comerciale au fost
generate !i ele de apari ia societ ii industriale sau
tehnologice. 4tiin a, a!a cum o cunoa!tem, este absolut
amoral . Ea nu se conformeaz regulilor !i prevederilor sta "
bilite pentru sistemul uman de valori. 4tiin a reprezint
cunoa!terea materiei, iar materia posed propriile sale
reguli. &pre deosebire de fiin ele umane, materia nu are
libertatea de voin prin care s "!i elaboreze propriul sistem
etic de valori. Aceast nsu!ire a !tiin ei pure, amorale, a
fost transferat aproape f r ca cineva s observe, n
domeniul practic, aplicativ, al tehnicii !i tehnologiei. n acest
fel, industria !i comer ul .cu care se afl ntr"o strns
asociere/ au devenit complet amorale.
Atunci c'nd munca este efectuat de c tre fiin e umane, care !i
e(ercit deprinderile ntr"un mediu uman, munca !i morala
merg mn n mn . 'ar tehnologia !i ceea ce numim
industrie .care odinioar nsemna munca productiv
dedicat bun st rii oamenilor/ nu con in un sistem etic de
valori proprii !i deci nu sunt supuse unor bariere morale
interne. 4i aici, ns . ac ioneaz legea polarit ii, care a
mpins industria din rile dezvoltate n cealalt e(trem . n
ntreaga lume, !i n special n rile democratice dez voltate,
are loc o profund !i galopant recesiune economic ,
cauzat de dezvoltarea f r m sur a industriei, dincolo de
influen a umanizatoare a sistemului de valori etice sau a
dharmei. Este ca !i cum gigantica ma!in a industriei ar fi
luat"o razna, deoarece nimeni nu !i"a b tut capul s verifice
dac func iona la parametrii s i normali.
&u"ernele ncearc acum s revitalizeze industria lor vl gui t ,
prin metode artificiale precum manipularea ratei dobnzilor,
sau prin ademenirea rilor din blocul r s ritean, n special
8usia !i $hina, pentru a cump ra tot surplusul nevndut al
industriei rilor cuprinse de recesiune. entru aceasta, se
mobilizeaz intreaga for de convingere a arsenalului de
reclame occidental, punnd rile subdezvoltate n fa a
riscului de a fi nc o dat e(ploatate de c tre a!a"numiteie
democra ii dezvoltate. Este deplorabil imaginea oferit de
to i a!a"zi!ii mari conduc tori, prim mini!tri !i pre!edin i ai
na iunilor dezvoltate, care se mbulzesc s "!i vnd marfa
acelor ri care se mai afl nc sub mirajul bunurilor
importate. %otul nu este dect o grosolan e(ploatare
moral !i economic . n 8usia, unui popor care dispune de
foarte pu in valut forte, i se vnd sumedenie de m rfuri
inutile, americane sau germane. %oate vechiturile care nu s"
au putut vinde n rile industrializate suferind de recesiune,
sunt e(pediate n cele mai ndep rtate ri, pn chiar !i n
India. Au loc vizite pompoase ale conduc torilor politici,
precum !i ale vajnicilor generali ai industriei, prin care se
ncearc impli carea rilor subdezvoltate n criza rilor
dezvoltate. n unde vor ajunge oare, %o i alearg
nebune!te dup aceea!i iluzie. rivind spectacolul din afar ,
te ntrebi cum se va ie!i din aceast recesiune, deoarece
r d cinile sale merg adnc n timp, iar legea polarit ii nu
poate fi evitat . $el mai bun e(emplu l ofer Turcia, care
are cele mai bune mnc ruri, cele mai bune haine, cele mai
frumoase bijuterii !i cele mai bune covoare !i, totu!i import
toate aceste m rfuri din 0ermania. roduc torii germani au
izbutit s fac poporul turc s fie orb fa de propriile sale
articole, e(ecutate manual. Drept rezultat, turcii au s r cit !i
poart blue"jeans n climatul lor att de cald. $ei vinova i
vor pl ti cndva pentru toate acestea.
Mai inti, odat cu apari ia ideilor imperialiste, majoritatea
rilor au nceput, f r pic de ru!ine, s !i e(tind puterea n
restul lumii. +a nceput, s"au mbog it prin jefuirea,
n!elarea !i masacrarea celor din rile colonizate,
bucurndu"se vreme ndelungat de ctigul dobndit prin
fraud . #ai trziu, odat cu dezvoltarea industrial , ele !i"au
folosit coloniile drept o surs ieftin de materii prime !i de
mn de lucru !i ca pia sigur !i oricnd disponibil pentru
m rfurile lor. Acum ns industrializarea !i"a dep !it limitele,
iar rile dezvoltate au nceput s produc n e(ces.
&urplusul de produc ie nu poate fi consumat nici de propria
lor popula ie !i nici de fostele colonii deoarece, ca o
consecin a colonialismului, noile ri independente .n care
industria local a fost creat ini ial pentru a e(ploata
materiile prime !i mna de lucru ieftin / sunt nzestrate cu
utilaje care pot produce m rfurile respective la un pre cu
mult mai mic fa de cel al fostelor ri colonialiste. e cine
vor e(ploata acum rile superdezvoltate, pentru a putea
traversa recesiunea, ur !i simplu, nu e(ist suficiente pie e
de desfacere pentru produsele acestei industrii nerealiste !i
amorale. &"a pierdut ns mult mai mult dect pie ele menite
s nghit surplusul de bunuri. ia a a fost invadat de
mbr c minte care nu are nevoie s fie sp lat !i c lcat . Ea
este purtat cu mare fal n ri calde precum &ri +an)a,
%ai3an, #alaezia etc. 'e!i aceste haine miros urt !i dau
mnc rimi, ele impresioneaz , pentru c sunt la mod , c ci
a!a au decretat afaceri!tii din <est. $t timp vor mai p c li
ei, oare, rile subdez voltate,
Odat cu dezvoltarea industriei, att n sistemul capitalist,
ct !i n cel comunist, fiin ele umane au devenit treptat
sclavii materiei, care a nceput s le domine. Efectul cel mai
grav este c sistemul de valori e(istent ia nivel uman a fost
redus la un nivel materialist grosier. 'e!i fiin a uman
reprezint , de fapt, culmea evolu iei !i st pne!te poten ial
lumile subumane, omul modem apare ntr"o nou imagine,
n care este dominat de materie, de propriul s u corp !i de
instinctele sale primare. &itua ia s"a nr ut it ntr"atta, nct
oricine aduce vorba despre naltele valori umane este privit,
sau chiar tratat, de parc ar fi o creatur bizar sau un
nebun. &e pare c oamenilor le este imposibil s n eleag n
ce m sur au c zut prad materiei !i instinctelor animalice.
entru a pune capac domina iei fiin elor umane, au mai
ap rut !i a!a"zi!ii mari gnditori !i savan i, de teapa lui
9reud, care au redus fiin ele umane la se(.
De ce materia conduce fiin ele umane, in decursul evolu iei,
am traversat diverse stadii, iar adev rul este c natura
noastr pri mar !i fundamental este materia. Am ap rut
din materia nensufle it ca fiin e vii, apoi am progresat lent,
traversnd !i dep !ind sta diul animal. $u multe mii de ani n
urm , s"au elaborat n India lucr ri de filosofie a spiritului,
e(trem de subtile !i de elevate, precum Vedele, Upaniadele
i Gita !i, n tot acest timp, oamenii de acolo au tr it
conform acestei nobile viziuni despre umanitate. +umea
modern este, prin urmare, rezultatul unei regresii
accentuate, al pr bu!irii individului de pe culmile atinse
odinioar prin eleva ie spiri tual . $unoscutul film laneta
maimu elor" ne"a dat o idee despre ce s"ar putea ntmpl
dac evolu ia ar merge n sens invers, dac ar avea loc o
involu ie.
Cele dou r zboaie mondiale au masacrat un num r uria! de
oameni obi!nui i, foarte cumsecade !i plini de decen , ceea
ce a zdruncinat ncrederea n bine !i n valorile eterne.
-rorile celor dou r zboaie au creat milioane de v duve !i
de orfani, iar na iunile implicate au fost complet paralizate,
nu numai n plan industrial, dar !i n planul vie ii morale.
$onsecin a teribil care a urmat, a fost o via goal , lipsit
de viitor sau de speran a unei reveniri. -amenilor le"a fost,
a!adar, foarte u!or s abandoneze toate valorile etice !i s
nceap o via ieftin !i superficial , tipic pentru anii
!aizeci, !aptezeci !i chiar pentru perioada prezent . <ia a
cultural a acestor ani a fost n special marcat de atacul,
tot mai agresiv, al a!a" zisului curent modernist, ndreptat
asupra tuturor valorilor !i formelor tradi ionale. n decursul
ultimilor !aptezeci de ani. nivelul general al con!tiin ei a
cobort, treptat, sub poten ialul s u obi!nuit. entru oricine
prive!te, calm !i obiectiv, situa ia n care au ajuns fiin ele
umane, este evident c , dac nu realiz m saltul la o form
superioar de con!tiin , la un sistem superior de valori, nu
vom putea ie!i din mizeria pe care am creat"o, devenind
sclavii materiei, ai instinctelor animalice !i, deci, ai propriei
noastre distrugeri. 4i totu!i, democra iile, rile n care
libertatea uman trebuie s fie n deplin nflorire !i glorie,
abund n contradic ii interne teribile, care fac ca acest salt
evolutiv s fie e(trem de dificil. n plus, ntr"o democra ie,
libertatea de a critica !i de a"i induce n eroare pe ceilal i
constituie un drept fundamental. &ensul real al libert ii
cuprinde un sim nn scut al responsabilit ii, bazat pe
n elepciune !i pe luciditate, care nu permite nici un fel de
imoralitate, de competi ie, sau de ur . +ibertatea autentic
e(ist pentru a ne ng dui s ne recunoa!tem natura
noastr etic superioar , s o slujim !i s o dezvolt m,
pentru bun starea noastr proprie !i cea a ntregii lumi.
Dimpotri" , ns , n democra ia modern nu e(ist nici m car
dorin a de a vorbi despre moralitate !i compasiune
deoarece, a!a cum se sus ine, acestea privesc via a
particular a indivizilor. rin deformarea ideii nobile a
dreptului con!tiin ei individuale, guvernele democratice s"au
debarasat de responsabilitatea cre rii unui sim al drept ii
!i al respectului fa de sine, att la propriile lor na iuni, ct
!i n rela iile dintre na iuni. Indiferent de ideile lor teoretice,
ele nu cred n e(isten a unei singure lumi !i a unei singure
comunit i de fiin e omene!ti pentru c , altfel, nu ar fi
abandonat orice ncercare de a sluji natura uman
superioar , a!a cum au f cut"o, ntr"un mod att de
evident.
La toate acestea se mai adau) !i o mare doz de ipocrizie,
atunci cnd este vorba de moralitatea public . 'ac un prim
ministru dintr"o ar democratic ntre ine rela ii cu o alt
femeie, el este condamnat cu asprime n ochii publicului.
'ar restul b rba ilor din aceea!i ar pot avea rela ii intime
cu oricte femei, de orice factur . ipoteza general este
simpl > nu po i nici s corectezi !i nici s critici aceste
lucruri. 'e cnd 9reud !i"a lansat faimoasa lui teorie,
considerat adev r nendoielnic, a devenit un fapt acceptat
c majoritatea oamenilor sunt la cheremul celor mai josnice
porniri ale lor. =n prim ministru sau un pre!edinte, trebuie
s fie altfel. Ei trebuie s fie o persoan de o moralitate
perfect . $el pu in aceast presupunere are o not pozitiv
dar, ca ultim vestigiu al unei concep ii cu adev rat morale,
ea nu nseamn dect o vorb rie goal ntru pomenirea unui
ideal defunct. %ot ceea ce se demonstreaz este c
perfec iunea a!teptat de la o singur persoan nu se
e(tinde !i nici nu poate s se e(tind la societate n
ansamblul ei"
Dintr#un fals respect fa de libertatea individului, care poate
masca, desigur, dorin a de a face tot ceea ce le place, f r a
avea nevoie de sfaturi, cei de la putere nu doresc s se
amestece in via a particular a oamenilor. Acum, prin
pierderea oric rui sim de ru!ine sau de bun cuviin , via a
particular a devenit o chestiune public , iar legea polarit ii
a nceput s creeze suferin e n acele societ i aflate sub
controlul structurilor democrate.
$o i se comport de parc moralitatea dintr"o democra ie ar
privi numai persoanele publice, restul popula iei fiind liber s
apuce ncotro are chef, indiferent dac merge spre dezastru
sau nu. n virtutea legii polarit ii, libertatea personal din
rile democratice va ruina societatea n ansamblul ei,
printr"un fenomen de transformare n mas . 6imeni ns , nu
este dispus s ntreprind ceva pentru a reteza r d cinile
r ului. $ompasiunea apare numai n perora iile religiilor
orientate c tre bani sau c tre putere, care nici nu vor !i nici
nu pot s opreasc declinul rapid al societ ii spre degradare
moral !i ruin economic .
Conduc torii din <est pretind c sunt democra i dar, fiind de
fapt rasi!ti sau fundamentali!ti, nu ng duie m rfurilor
provenite din rile n curs de dezvoltare " pe care le"au
e(ploatat ani la rnd " s le intre n ar , pentru c sunt de o
calitate superioar i se vnd mai bine. Acelea!i opreli!ti
le impun !i persoanelor provenite din acele ri. Ei nu sunt
deloc interesa i s elaboreze o legisla ie prin care s se
opreasc declinul nivelului de via al propriilor popoare, ci
in doar s nu provoace mi!c ri sociale sau manifesta ii ale
cet enilor care au fost att de flata i !i de ncuraja i n
individualismul lor, nct singura lor dorin este s duc o
via universal " prezentat de mass"media !i de ntreaga
serie de false modele pe care aceasta o ofer . Asemenea
politicieni !i fac popularitate cu vorb ria lor nentrecut !i,
atta vreme ct sunt siguri pe pozi ii, nu sunt deloc
interesa i de ceea ce se ntmpl cu omul obi!nuit. 'in
contr , acordndu"i ntreaga libertate n pl nui vie ii
particulare, ei nu fac altceva dect s lingu!easc ego"ul !i
sl biciunile electoratului !i a!a ajung s nu elaboreze
niciodat legi pentru p strarea !i ncu rajarea moralit ii. $el
pu in a!a sunt siguri c nu vor nfrunta vreodat furia !i
frustrarea celor imorali.
Un alt re(ultat al libert ii este violen a brutal !i dement ,
pricinuit de lipsa de discern mnt ntre bine !i r u !i de
absen a fricii de o pedeaps posibil . n +os Angeles, ora!ul
ngerilor", mergeam odat ntr"o ma!in , iar !oferul m"a
sf tuit la un moment dat s nchid geamul !i s las capul n
jos. #i"a e(plicat c doar cu o s pt mn n urm
unsprezece persoane fuseser mpu!cate chiar pe strada pe
care treceam. ?ntrebndu"I care fusese motivul, el mi"a
r spuns c a!a au avut unii chef". <iolen a nemotivat
poate fi e(plicat doar prin ceea ce asimileaz unii oameni
din atitudinea familiei, a prietenilor, prin intermediul mass"
mediei, !i n special prin televiziune sau cinematograf, care
ascund mult ur !i rasism. 'emocra ia permite tot soiul de
filme oribile, n numele libert ii. Atta vreme ct nu critic
nici o persoan aflat la putere, ele pot propaga toate ideile
vulgare, violente !i demoralizatoare posibile. 6enorocirea
este c filmele devin modele de comportament, a!a nct
toate ac iunile crude !i violente trec din planul imaginar n
cel real. &cenele de co!mar din filmele de groaz au devenit
realit i ale ora!elor !i caselor noastre. Aceia care pot reda
ct mai lugubru ntreaga groz vie a subiectului, primesc cele
mai nalte distinc ii din partea juriilor. 'e curnd s"a turnat
un film despre un individ care era psihopat !i canibal.
'evenit un mare succes, filmul trebuia s distreze publicul
cu ni!te scene n care personajul principal ucidea oameni !i i
mnca. n orice societate decent un asemenea film nu ar fi
putut s fie turnat, iar dac printr"o abera ie el ar fi fost
realizat, cu siguran c ar fi fost interzis. n loc s se
ntmple a!a ceva, filmul s"a bucurat de aplauzele !i
aclama iile criticilor. &"ar putea spune c subiectul este
neobi!nuit, dar ce idee @ a putut s ias din creierul unui om
care !i imagineaz indivizi dori tori s devoreze trupul unei
fiin e omene!ti, cu toate c nu snt n situa ia de a muri de
foame ca cei din 5osnia. 9ilmul a devenit foarte popular,
c!tignd !i premiul pentru cea mai bun produc ie a anu lui.
Asta nu nseamn c arta nu poate aborda !i aspectele nega "
tive !i dezastruoase ale vie ii. Este chiar o idee bun s se
realizeze un film care s oglindeasc problemele moderne
ale decaden ei !i descompunerii, dar produc torul ar trebui
s ofere !i solu ii pentru aceste probleme ale lumii
contemporane. 'ac artistul este de cali tate, el poate
reprezenta orice, n raport cu lumea valorilor autentice
care au condus la bun starea !i fericirea oamenilor n orice
vremuri !i n orice ar .
Mai e*ist !i o alt latur legat de ideea c arta poate reflec "
ta chiar !i cele mai josnice !i mai degradate aspecte ale
lumii contemporane. 'ac ntr"o societate cineva reprezint
un caz e(trem de perversiune, cei din -ccident, n special,
vor nregistra murdaria, cruzimea !i agresivitatea tic losului
respectiv !i, departe de a trage concluziile morale evidente,
vor ncerca de fapt s imite ceea ce au v zut pe ecran.
Aceasta a devenit un refle( condi ionat, !i cel mai r u este
c nimeni nu mai este !ocat.
nc din timpurile iluminismului !i revolu iilor democratice
din secolul al optsprezecelea, a ap rut o tendin n
-ccident, dup care ar trebui s fim liberi s absorbim toate
ideile nedrepte, neauspicioase, lipsite de sfin enie !i
malefice, pe care le putem g si n c r i, filme, ziare sau orice
altceva. %otul se petrece de parc oamenii ar ine cu tot
dinadinsul s devin ei n!i!i for e ale r ului. Acum ns este
momentul ca ei s decid dac vor s opreasc aceast
deraiere a democra iei !i s !i dea seama de ceea ce tre "
buie ntreprins. rogresul cu care occidentul se mndre!te
att de mult este, de fapt, o alunecare spre dezastru, c ci
oamenii au totala libertate de a ajunge n rai sau n infern !i,
de asemenea, mai posed !i puterea e(traordinar a
ra iunii, pentru a"!i justifica propria condamnare.
La prima lectur s"ar putea ca unii dintre fundamentali!tii
occidentali s sufere un !oc. $u unii probabil se va ntmpl
a!a, dar cei mai mul i vor n elege grija for ei divine, care
dore!te mai mult dect orice s p streze crea ia, cu ajutorul
puterii atotp trun z toare a iubirii divine.