Sunteți pe pagina 1din 3

................................................... S.R.L.

Se aproba,
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PRIVIND
INTERVENTIILE LA INSTALATIILE ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE
Nr. 07 / 2008
1. Interventiile se efectueaza de lucratori calificati in meseria de electrician si autorizati.
2. Toate interventiile la instalatiile electrice de joasa tensiune trebuie sa fie facute numai
dupa scoaterea de sub tensiune.
3. Operatiile care se pot efectua fara scoaterea de sub tensiune in instalatiile electrice de
joasa tensiune sunt:
montarea, demontarea sigurantelor fuzibile, interzicandu-se eecutarea
acestor operatii sub sarcina !
masurari fara demontarea circuitelor !
reglare si depistare a defectelor !
inlocuirea becurilor de semnalizare .
". #ceste operatii se eecuta numai cu scule electroizolante si cu utilizarea ec$ipamentului
de protectie electroizolant, care sa impiedice atingerea pieselor aflate sub tensiune.
%. &entru interventiile la instalatiile electrice este obligatorie prezenta a cel putin 2
electricieni. &entru a impiedica conectarea circuitului la care se lucreaza, se bloc$eaza
elementul intrerupt, se monteaza placute de interdictie a cuplarii si se incuie tabloul ! in
cazul in care tabloul nu se poate incuia, se va plasa un om de paza, care sa interzica
desc$iderea circuitelor la care se lucreaza.
'. Interventia la instalatiile electrice de joasa tensiune se face dupa eecutarea urmatoarelor
operatii, indicate in ordinea eecutarii lor:
intreruperea tensiunii, prin desc$iderea intrerupatorului de sarcina de pe
respectivul circuit !
intreruperea vizibila a tensiunii pe circuitele la care se face interventia sau
care pot fi atinse accidental in timpul interventiei (scoatere sigurante,
desc$idere separatoare, $ebluri, etc.) !
blocarea aparatelor de comutatie, prin care s-a facut separarea vizibila !
montarea indicatoarelor de securitate, de interzicere a conectarii
circuitelor !
verificarea lipsei tensiunii cu un indicator de tensiune sau cu un voltmetru si
utilizarea manusilor electroizolante !
delimitarea materiala a zonei de lucru !
la demontarea unor aparate sau ec$ipamente electrice se demonteaza intai
conductoarele de faza si apoi cele de protectie !
conductoarele desfacute se izoleaza imediat prin matisare cu banda izolanta.
*. +upa terminarea interventiilor, repunerea sub tensiune se face in ordine inversa.
Tensiunea se va introduce numai dupa ce s-a verificat eecutarea lucrarilor,
corectitudinea legaturilor, rezistenta de izolatie a elementelor si instalatiei in ansamblu
PROTECTIA IMPOTRIVA ELECTROCUTARII LA UTILAJELE SUB TENSIUNE
,. -atiul ec$ipamentelor te$nice trebuie prevazut cu doua borne de protectie. .na din
acestea serveste la nulul de protectie, iar cealalta pentru legarea la instalatia de
pamantare.
/. 0uruburile si bornele destinate legaturilor conductoarelor de protectie nu trebuie sa aiba
functia de asamblare.
11. 2ablurile de alimentare aflate sub tensiune ale aparatelor electrice care se afla in
miscare sau sunt epuse deteriorarii, trebuie sa se protejeze cu elemente sigure impotriva
deteriorarii mecanice.
11. Tuburile metalice fleibile nu sunt admise pentru o astfel de protectie.
12. +istanta minima fata de tablourile electrice sub care este interzis sa se depoziteze
materiale sau utilaje trebuie sa fie de '11 mm, cu conditia ca tablourile sa fie cel putin cu
gradul de protectie I&2.
13. +epozitarea de materiale, scule sau alte obiecte in tablourile electrice este interzisa,
curatirea tablourilor electrice eecutandu-se o data pe trimestru sau in functie de
necesitati, in $alele cu degajari de prafuri conductibile.
1". &entru corpurile de iluminat amplasate pe ec$ipamente te$nice trebuie asigurata o
protectie de cel putin gradul I&3.
1%. 2orpurile de iluminat care se amplaseaza in zona de manipulare trebuie sa fie astfel
construite incat sa permita desc$iderea numai cu o scula speciala.
1'. 0c$imbarea surselor de lumina la corpurile de iluminat este permisa numai dupa
intreruperea tensiunii din circuitul de alimentare.
ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR IN CAZ DE ELECTROCUTARE
se scoate electrocutatul de sub tensiune, persoana care efectueaza aceasta operatiune
nu trebuie sa se epuna pericolului ! astfel, se face intreruperea tensiunii sau
scurtcircuitarea si legarea la pamant a fazelor pentru provocarea unui scurtcircuit,
evitandu-se actiunea arcului electric, sau se folosesc mijloace de protectie individuale
electroizolante !
dupa scoaterea de sub tensiune, in cazul unui electrocutat cu respiratia pierduta, se
aplica respiratia artificiala, cat timp este necesar, se anunta medicul, se degajeaza locul
de persoane straine, se desface electrocutatul la gat, mijloc sau in orice alt loc unde este
strans de elemente ale imbracamintii !
in caz de voma, se lasa corpul electrocutatului pe o parte pentru a permite degajarea gurii
si pentru a evita riscul de inabusire !
nu se da electrocutatului nimic de baut inainte de revenirea completa !
dupa revenirea respiratiei, se lasa accidentatul sub supraveg$ere medicala !
in caz de stop cardiac simultan cu blocarea respiratiei, se aplica si masaj cardiac de catre
o alta persoana sau in cazul eistentei unei singure persoane care acorda primul ajutor,
se practica intercalat, 12 apasari pe piept pentru masaj cardiac si 3 insuflatii gura la gura
pentru respiratie artificiala .
ing. .....................................