Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa Fisa individuala de instruire SSM (Declaratie domiciliu

traseu)
Angajat:
CNP:.....
Domiciliul
angajatului
(unde
locuieste):
Localitate.,
Sector/Cartier.
Strada.
Nr
Bloc
Apt.,
Judet.. ..........................
Traseu si durata deplasare la/de la serviciu (traseul orientativ, mijloace de transport, durata
aproximativa):
...............................................................................................

..................................
Data completarii: .. Semnatura angajat, ..
NOTA: La schimbarea domiciliului/locuintei de serviciu se va completa alta declaratie

Anexa Fisa individuala de instruire SSM (Declaratie domiciliu


traseu)
Angajat:
CNP:.....
Domiciliul
angajatului
(unde
locuieste):
Localitate.,
Sector/Cartier.
Strada.
Nr
Bloc
Apt.,
Judet.. ..........................
Traseu si durata deplasare la/de la serviciu (traseul orientativ, mijloace de transport, durata
aproximativa):
...............................................................................................

..................................
Data completarii: .. Semnatura angajat, ..
NOTA: La schimbarea domiciliului/locuintei de serviciu se va completa alta declaratie