Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECTANT..............................................

BENEFICIAR...............................................
ANTREPRENOR GENERAL........................
SUBANTREPRENOR....................................

PROCES-VERBAL
DE
PREDARE-PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI
Nr............Data....................

La obiectul .......................................................................................................................
din cadrul investitiei..........................................................................................................
Subsemnatii am participat la predarea-primirea amplasamentului liber conf. planului
de situatie nr......................................................................................................................
materializat prin reperii......................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Cotele materializate pe teren sunt............................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Privitor la amplasament sunt (nu sunt) obiectiuni......................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

BENEFICIAR

Nume
Prenume
...................................................

Funcia
.......................

Semntura
........................

PROIECTANT

...................................................

.......................

.......................

CONSTRUCTOR ...................................................

.......................

.......................

COD formular MODEL010 / 1

S-ar putea să vă placă și