Sunteți pe pagina 1din 9

MEMORIU DE PREZENTARE

INSTALATII ELECTRICE
1.1 OBIECTUL PROIECTULUI
Prezenta documentaie trateaz la faza PT+DDE urmtoarele categorii de instalatii
aferente locuinei unifamiliale cu regim de inaltime P+E, amplasat in Sat Rosu , Com.
Chiana , Tarla !"#$, Parcela ! , %ud. &lfo'

&nstalaii electrice de iluminat artificial normal, de interior si e(terior)
&nstalatii electrice de prize !*+#,++-, .+ /z si racorduri mono#trifazice)
&nstalatii de protectie impotri'a electrocutarii accidentale)
&nstalatii de protectie impotri'a descarcarilor atmosferice)
1.2 BAZA DE PROIECTARE
0a 1aza 2ntocmirii proiectului au stat3
Tema de proiectare ela1orata de 1eneficiar)
Tema de arhitectura ela1orata de proiectantul de specialitate)
Proiectul reelei de distri1uie a energiei electrice 2n incinta ansam1lului)
Teme de specialitate3 instalaii termice 4i instalaii sanitare.
Proiectul a fost 2ntocmit in conformitate cu pre'ederile urmtoarelor prescripii 2n
'igoare3
5 0egea nr. $+#$"". pri'ind calitatea 2n construcii si legea $!* # mai !++6
5 Regulamentul pri'ind controlul de stat al calitii 2n construcii, apro1at prin /7. nr. 688#
$"",)
5 Regulamentul de recepie a lucrrilor de construcii 4i instalaii aferente acestora, apro1at
prin /.7. nr. !6* # $""6)
5 /7 986:+* Regulament pri'ind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes
pu1lic)
5 ;ormati' pri'ind proiectarea si e(ecutarea instalaiilor cu tensiuni pana &a $+++ - ca.,
indicati' &6: !++!)
5 ;ormati' pri'ind protecia construciilor 2mpotri'a trsnetului, indicati' & !+:!+++)
5 ;ormati' de 2ncercri 4i msurri &a echipamente 4i instalaii electrice, indicati'
PE $$8# ",)
5 ;ormati' pentru proiectarea si e(ecutarea S&0 artificial din cldiri ;P < +8$ < +!.
5 &nstruciuni pri'ind compensarea puterii reacti'e 2n reelele electrice, indicati'
PE $!+#",)
5 0egea *$8#!++8 : ;orme generale de protecia muncii )
5 ==PS :8.:!++! : ;orme specifice de protecia a muncii pentru transportul si distri1utia
energiei electrice )
5 ;orme generale de pre'enire si stingere a incendiilor, apro1ate prin ordin =& nr.
>=?&$8*#!++6)
5 P $$9 < $""". ;ormati' de sigurana la foc a constructiilor)
5 SR /D *9,.,.,6. Protecia 2mpotri'a 4ocurilor electrice.
Proiectul 'a fi 'erificat din punct de 'edere al cerinelor de calitate conform 0egii $+ #
$""..
&n conformitate cu 0egea $+#$""., se sta1ile4te ca faza determinanta a e(ecuiei,
'erificarea funcionrii instalaiilor electrice 2n 'ederea recepionrii lucrrilor.
;u au fost necesare a'ize sau derogari speciale.
2
!. PRE@E;T?RE? S>0AT&E& TE/;&CE PR>&ECT?TE
2.1 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
Caracteristicile cons!atorli
?limentarea cu energie electrica se realizeaz prin intermediul unui 1loc de masura si
protecie montat aparent in e(terior cldirii, conform solutiei din a'izul de racordare, ce 'a fi
eli1erat de furnizorul de energie electrica S.C. E0ECTR&C? S.?. filiala SDE &lfo', la
solicitarea 1eneficiarului.
Consumul de energie electrica se efectueaz prin urmtoarele categorii de receptori
electrici3 iluminat artificial, aparate de climatizare, aparatura de 1irou, aparatura audio:'ideo,
aparatura electrocasnica, pompe 4i 'entilatoare.
Datele electroenergetice de consum pentru locuina unifamiliar sunt urmtoarele3
5 putere electrica instalata Pi3 $9., BC)
5 putere electrica a1sor1ita Pa3 8.+ BC
: curentul nominal &n 3 !9.. ?)
5 tensiunea de utilizare An 3 !*+ -ca) .+ /z)
5 factor de putere mediu neutral cosD 3 +."!)
Receptorii electrici din instalaia electrica a consumatorului nu produc influene
negati'e pertur1atoare, superioare celor acceptate de PE $,*#",, asupra instalaiilor
furnizorului E.F factor de distorsiuneG.
?limentarea cu energie electrica se 'a face de la H=PT:ul care 'a fi montat de
furnizorul de energiei electrica pe peretele casei, in momentul a'izrii si punerii su1 tensiune
a instalaiilor electrice interioare.
In interiorul cldirii, in holul de acces , se 'a amplasa ta1loul principal de alimentare
T7, ta1lou ce se 'a alimenta din H=PT prin intermediul cu ca1lu de cupru CJJK *($+ in
tu1 de protectie &PEJ *!.
Energia electrica consumata 'a fi contorizata conform a'izului de racordare, in Hlocul
de =asura si Protectie amplasat in e(terior, pe peretele cldirii. Se 'a realiza o contorizare a
energiei acti'e nefiind necesara o contorizare a energiei reacti'a datorita 'alorii factorului de
utilizare a carui 'aloare este peste 'aloarea neutrala de +."!.
Prezentul proiect de instalatii electrice este limitat la 1ornele de iesire din ta1loul
electric general T7, iar in a'al satisface toti receptorii de energie electrica din zona
locuintei. &n ta1loul T7 s:a pre'azut o rezer'a de putere cat si de spatiu de apro(imati' $+F
pentru a putea satisface si 'iitorii consumatori, deocamdata nespecificati.
3
2.2 Instalatii "e il!inat arti#icial .
&nstalaia de iluminat interior, este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu lampi
incandescente si#fluorescente dup cerinele 1eneficiarului. S:a ales un sistem de iluminat
adec'at, in care flu(ul luminos se distri1uie armonios si asigura un confort 'izual.
Comenzile iluminatului se realizeaz local prin intermediul comutatoarelor sau
2ntreruptoarelor dispuse la u4ile de acces in 2ncperi, la o inaltime de monta de +.9 m sau
la cererea 1eneficiarului.
;i'elurile de iluminare au fost calculate conform normati'ului in 'igoare E PE $*8 G ,
ele putand fi diminuate sau maorate , dupa dorinta , prin folosirea de lampi cu intensitate
mai mare sau mai mica, circuitele fiind dimensionate astfel incat sa permita acest lucru.
&nstalatiile de iluminat se 'or e(ecuta cu conductoare tip KJ, montate ingropat in
tu1uri de protectie &PEJ sau Coppe( in functie de tipul finisaului din spatiul respecti'.
&n zonele unde circuitele sunt pozate aparent pe structura de lemn se 'or utiliza
tu1uri de protectie ignifuge.
Corpurile de iluminat amplasate in e(terior se 'or alege cu grad de protectie &P.,.
Circuitele de iluminat au fost sta1ilite astfel incat distantele traseelor sa fie cat mai
mici, iar pierderile de tensiune sa se incadreze in limitele admise.
Distri1utia circuitelor care sunt pozate ingropat si alimenteaza corpurile de iluminat
e(terioare sunt realizate in ca1luri tip CJJ pozate in tu1uri de protectie cu rezistenta marita
tip L 7 L .
Dispunerea corpurilor de iluminat a a'ut in 'edere structura constructiei, realizandu:
se astfel un grad ridicat de uniformitate 'izuala. Corpurile de iluminat sunt montate aparent
la ta'an , unde distri1utia electrica se face aparent in tu1 de protectie de tip &PEJ.
7radul de protectie al corpurilor de iluminat s:a ales in functie de destinatia incaperii
unde sunt montate astfel 3
: in spatiile comune s:au ales corpuri de iluminat cu grad de protectie &P
!+ )
: in zonele cu degaari de umiditate E1ai, spatii tehnice, etcG s:au ales
corpuri de iluminat cu grad de protectie &P ,, )
2.$ Instalatii "e %ri&e ' 2$( ) ' *( +&.
Tipurile de prize cat si racordurile electrice au fost sta1ilite in funcie de destinaia
2ncperilor cMt 4i de e'entuali consumatori electrice ce se dispun de regula intr:o cladire cu
destinatia de locuit.
Toate prizele sunt pre'azute cu contact de protectie, iar cele din spatiile cu degaari
de umiditate sunt proteate cu disunctoare diferentiale, astfel incat orice defect sa realizeza
scoaterea de su1 tensiune a lor.
?limentarea acestora se realizeaza prin intermediul conductoarelor electrice de tip
KJ!.., in tu1 de protectie &PEJ sau Coppe(
&n dimensionare s:a tinut cont de pierderile de tensiune. Datorita schemei de
distri1utie aleasa aceste pierderi de tensiune sunt neglia1ile.
&n toate incaperile in care a'em degaari de umiditate se 'or monta numai prize care
au gradul de protectie minim &P ,,.
4
2., Instalatia "e %rotectie i!%otri-a "escarcarilor at!os#erice
&nstalatia de paratrasnet contracareaza efectele descarcarilor atmosferice asupra
constructiei, a'and rolul de a capta si scurge spre pamant sarcinile termice din atmosfera ,
pe masura aparitiei lor .
Datorita naturii constuctiei , a formelor geometrice cat si a amplasamentului cladirii
raportata la zonele Berateunice s:a sta1ilit prin calcul faptul ca nu este necesara o instalatie
de sine statatoare de captare a descarcarilor atmosferice .
Desi nu este o1ligatorie o instalatie contra descarcarilor atmosferice este
recomandata amplasarea pe coamna casei a unei plat1ande de >0:@n !.(, mm a'and la
capete montate tie din >0:@n orientate in sus la ,. grd si pre'ederea a minim ! co1orari la
priza de pamant a cladirii .
Pentru a e'ita fenomenul de supratensiuni atmosferice din reteaua de distri1utie s:a
montat in ta1loul principal un descarcator de supratensiuni de tip PRD $. $P+;, cu
capacitate standard de $. B?.
Calculul instalatiei de paratrasnet
Paratrasnetul
Este realizat din plasa de otel zincat, a'and centura de protectie din >0:@n !.(,mm.
Elementele de co1orare sunt din >0:@n a'and S N .+mm
!
min.
Elemente constructi'e 3
0N $!..
lN ".6
/N 9.+
N./ (0(, N1
1.2*
;BN *8.8
;gN *.8++"+!
Ae= (6H+L)(6H+l)-9(4-pi)H
2
sau Ae= 9*pi*H
2
?eN *!.,.8
C$N +..
;dN +.++*+9+"8
5
6
1 0 1

= C A e N g N d
5 4 3 2
3
10 5 , 5
C C C C
Nc

C!N $
C*N $
C,N $
C.N $
Nc= +.++..
;d :;c N :+.++!,$"$
E
N :+.69.$.!
;ecesitatea instalatiei de paratrasnet NU
2.* Instalatia "e %rotectie %rin le.are la %a!ant.
Protectia contra tensiunilor accidentale de contact direct si indirect se realizeaza
conform ST?S $!.8+,#,:9" ) ST?S $!.8+,#.:"+ si normati'ului & : 6 : !++!.
Protectia prin instalatii de legare la pamMnt se foloseste 2mpotri'a electrocutarilor prin
atingere indirecta 2n instalatiile electrice cu tensiuni su1 $+++-.
Priza de pamant este naturala ,ea este formata din armatura metalica a elementelor
fundatiei cladirii si plat1anda metalica >l:@n ,+(, mm ce uneste aceste elemente metalice.
Pe toata suprafata cladirii, din loc in loc, armatura metalica a constructiei Estalpi de
rezistenta, peretiG 'a fi legata la electrozii prizei de pamant cu plat1anda >l:@n ,+(,mm.
Punctele de sudura se 'or face pe distanta de minim $+ cm liniari si se 'or protea
corespunzator cu rasina sau zmoala.
0a realizarea prizei de pamant naturala tre1uie 'erificata continuitatea acesteia cat si
rezistenta de dispersie a acesteia. &n cazul in care nu se o1tine o rezistenta de dispersie
mai mica de , >hm Efiind o priza de pamant pentru protectia omuluiG se 'or utiliza electrozi
suplimentari , care 'or fi legati de aceasta priza naturala prin intermediul plat1andei >0:@n
,+(, mm.
Sudurile de legatura se 'or face pe o distanta de minim $++ mm cu o grosime a
cordonului de sudura de * mm.
Se 'a urmari realizarea unei continuitati de tip gal'anic intre toate ramificatiilor
instalatiei de impamantare .
0a centura interioara se 'or lega 3
Hara de nul de protectie ale ta1loului electrice )
Hara de nul a H=PT <ului Esepararea ; si PEG )
0egatura intre instalatia e(terioara de priza de pamant si instalatia electrica interioara
se realizeaza prin intermediul unei piese de separatie care se 'a monta conform detalilor
ane(ate.
6
2.2 Masri "e %rotectia !ncii si P.S.I.
E(ecutia, punerea in functiune, e(ploatarea, intretinerea, repararea instalatilor
electrice tratate prin prezenta documentatie tre1uie sa se faca o1ligatoriu, in conformitate cu
pre'ederile urmatoarelor acte normati'e3
: ;.S.P.=. : ST?S $!.8+,#,:9" PE ++8
: & : 6 : !++! : ST?S $!.8+,#.:"+ PE ++"
: PE $+6 : ST?S ,$+! : 9. PE $$9
: PE $$8 : &D : $6
: & : !+ : !+++ : & < $9.$:!+++
E(ecutia si intretinerea instalatiilor electrice se 'a face numai de personal autorizat
de catre S.C. E0ECTR&C? S.?. pentru astfel de lucrari.
Punerea in functiune si darea in e(ploatare se 'a face numai dupa efectuarea tuturor
pro1elor, incercarilor si masuratorilor impuse de PE $$8 si prelucrarea personalului de
e(ploatare si intretinere pri'ind masurile de protectia muncii si P.S.&. conform PE ++", PE
++8 cit si al pre'ederii normati'ului &D:$6.
$G. Pentru protectia impotri'a electrocutarilor s:au pre'azut urmatoarele3
> priza naturala de legare la pamant, constituita din elementele de fundati ale
constructiei si plat1anda >0:@n ,+(, mm, montate in pamant, su1 ni'elul su1solului,
racordata in mai multe puncte la electrozii de impamantare. Rezistenta de dispersie a prizei
naturale 'a a'ea 'aloarea de dispersie su1 , ohm.
Atilaele care produc 'i1ratii in functionare si usile ta1lourilor electrice se 'or racorda la
instalatia fi(a de legare la pamant prin conductor fle(i1il.
!G. Protectia personalului impotri'a electrocutarilor se 'a face dupa cum urmeaza3
aG pentru protectia prin atingere directa, prin carcasari si izolari
1G pentru protectia prin atingere indirecta, prin instalatiile de legare la pamant si nulul de
protectie.
0egarea la nulul de protectie se face prin intermediul conductorului de nul special
pre'azut in circuitele de alimentare si in ta1lourile electrice.
7
*. EO&7E;TE DE C?0&T?TE
Re&istenta la sta3ilitate se realizeaza prin 3
Rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile e(ercitate in timpul
utilizarii )
;umarul minim de mane're mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si
a corpurilor de ilminat , care nu produc deteriorari si uzura)
Rezistenta materialelor , aparatelor si echipamentelor la temperaturile de
utilizare )
?daptarea masurilor de protectie antiseismica E asigurarea ta1loului electric
impotri'a rasturnarii , utilizarea conductorilor fle(i1ili , cu rezer'a la rosturi G
Si.ranta la #oc se realizeaza prin 3
?daptarea instalatiei electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor de
constructie)
&ncadrarea instalatiei electrice in categoriile de pericol de incendiu , respecti' de
pericol de e(plozie)
Precizarea ni'elului de com1usti1ilitate a componentelor instalatiei electrice)
Si.ranta in e4%loatare se realizeaza prin 3
Protectia utilizatorului impotri'a socurilor electrice , prin atingere directa , sau
indirecta )
Securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal 3 protectia la
suprasarcina si la scurtcircuit)
Protectia i!%otri-a &.o!otli se realizeaza prin asigurarea confortului acustic in
incaperile dotate cu instalatii electrice ce pot emite zgomote E pe perioade scurte de timp G la
anclansare , la declansare , etc.
Protectia !e"ili se realizeaza prin e'itarea riscului de producere sau fa'orizare a
dez'oltarii de su1stante noci'e sau insalu1re, de catre instalatiile electrice)
)eri#icarea si rece%tia lcrarilor 5
-erificarea e(ecutiei pe parcurs, la stadii fizice determinate precum si receptia finala
a lucrarilor, respecti' urmarirea comportarii in e(ploatare, se 'or asigura de catre toti factorii
implicati3 proiectant, 1eneficiar, furnizor de energie electrica, prin prisma e(igentelor de
calitate.
Punerile su1 tensiune ale instalatiei electrice aferente o1iecti'ului se realizeaza
numai dupa 'erificari amanuntite pe fiecare componenta a instalatiei, precum si pe
ansam1lul ei.
?ceste 'erificari se 'or realiza in conditiile respectarii e(igentelor de calitate, a
normelor de protectie a muncii, respecti', prin asigurarea masurilor regulamentare de
inter'entie in caz de accident sau a'arie.
8
Or.ani&area 6i ec7i%area instala8iei "e ali!entare electric95
Distri1uia energiei electrice 2n interiorul cldirii 'a fi realizat printr:un ta1lou
principal electric T7.
Distri1uia catre toti consumatorii indiferent de categoria din care fac parte se
realizeaza prin conductoare de cupru cu izolatie si manta din P-C de tip KJ.
Contorizarea energiei electrice se realizeaza printr:un H=PT montat la limita de
proprietate.
Corpurile de iluminat au fost alese astfel incat sa se realizeze ni'elele optime de
iluminare in fiecare zona a constructiei, ni'ele sta1ilite conform normati'elor in 'igoare.
Toate corpurile de iluminat corespund din punct de 'edere al randamentului luminos cu
cerintele prezentate.
=ontarea si tipul prizelor se 'a face corespunzator mo1ilierului prezent in fiecare
incapere , si se adopta prize !P+E cu monta ingropat.
:nc8ionarea instala8iei "e ali!entare electric95
In regim de funcionare normal ta1loul principal cat si ta1lourilor secundare 'or
funciona cu 2ntreruptorul de sosire 2nchis iar plecrile spre consumatori 'or fi conectate 2n
totalitate.
&ntocmit, -erificat,
&ng. >'idiu Dragut &ng. Cristian Dragut

9