Sunteți pe pagina 1din 3

Un Sisif orb

George Vulturescu, Orb, prin Nord (antologie de poezie 1996-2007, cu!"nt-#nainte de


$icolae %prea, #n loc de postfa&' o scrisoare de la (arcel (oreau, )ditura *aralela +,
(-iblioteca .o/"neasc', *ite0ti, 2009, 176 p2
3n ulti/ul !olu/ publicat, George Vulturescu ne propune o antologie te/atic'2
4aptul se poate constata din si/pla trecere #n re!ist' a titlurilor !olu/elor antologate5
Tratat despre Ochiul Orb (1996, Gheara literei (1996, din care poetul antolog7eaz' doar
trei poe/e, Nord, i dincolo de Nord (2001, Stnci nupiale (2001, Monograme pe
Pietrele Nordului (200,, Alte poeme din Nord (20072 3nso&it de o consistent' prefa&'
se/nat' de $icolae %prea (Poetica Nordului 0i de o postfa&'-scrisoare de (arcel
(oreau, !olu/ul /ai cuprinde o not' bio-bibliografic' 0i referin&e critice2
8a orice antologie, 0i cea de fa&' respir' din /a9oritatea porilor un aer u0or obosit,
#nc'rcat 0i !etust2 :poi, #n acest caz ansa/blul poetic antologat este unitar, adic' deloc
e!oluti!2 :utorul pare s' se co/plac' #ntr-o for/ul' poetic' presupus unic' 0i irepetabil',
care se repet' f'r' scrupule2 3ntr-ade!'r, ;coeren&a estetic' a antologiei Orb, prin Nord
de/onstreaz' c' George Vulturescu a de!enit proprietarul e<clusi! al unui teritoriu
i/aginar (cu suport real, a c'rui originalitate e confir/at' de e<presi!a /itologie a
$ordului, orgolios deli/itat'2=
1
S-o parcurge/ #nc' o dat', din perspecti!a unei istorii
literare interne> pentru c' George Vulturescu poate fi #nscris #n trei paradig/e (poetice5
postro/antis/, e<presionis/ (uneori cu tente suprarealiste, respecti! post/odernis/ ?
optzecis/2
3n pri/ul r"nd, a!e/ de-a face cu un pseudo-(ca orice neo- sau post-ro/antis/,
asu/at #n cele /ai /ici a/'nunte 0i gesturi2 % dat' cu ti/pul, poezia lui George
Vulturescu se aco/odeaz' tot /ai bine acestui /odel, traduc"nd o /itologie personal'
deloc /odernist', deloc optzecist', ci repet, postro/antic', oric"t ar #ncerca poetul s'
te<tualizeze #n gol2 *reponderent anacronic', !iziunea din aceste poe/e nu poate fi dec"t
rezu/at' (la /odul poetic5 literele sunt scrise de fulgere pe pietrele $ordului> un Sisif
1
$icolae %prea, #n prefa&a !olu/ului, p2 1+>
orb #0i adun' un bulg're de pietre, pe care-l tot rostogole0te pe st"ncile (untelui> a9uns #n
!"rf, constat' c', da, nu e ni/eni acolo 0i, disperat, se pr'bu0e0te la poale> fiecare te<t e
bolo!anul /ereu ref'cut al acestui persona92 8u alte cu!inte, George Vulturescu rescrie
/ereu acela0i poe/, urnindu-l cu o !oluptate /anierist' printre !ulturii zilei 0i lupii
instinctelor2 3n c7eie psi7analitic', poetul #0i urc' /untele sinelui, pe care nu 0i-l /ai
poate atinge pentru c' neantul @ /odernist @ i l-a f'cut &'nd'ri2 :0adar, eului poetic
(oric"t de pr'fuit ar fi, ter/enul e la el acas' aici #i /ai r'/"ne o singur' speran&',
perpetuat' la infinit5 ;urcarea /untelui= presupune ;a0teptarea fulgerului=, posibil'
7ierofanie 0i si/bol al sinelui atins, care &"0ne0te, cu/ ar spune Aung2 %ricu/ ar fi,
/etafora pietrelor #nse/nate de fulger e destul de pregnant' c"t s' poat' sal!a de/ersul
postro/antic al autorului2 Bar acesta nu se opre0te aici> #n co/pletarea /itologiei fin de
sicle sur!ine un decadentis/ de cr"0/', tipic ardelenesc, adic' /inor, adic' fals2 *oetul
#ncearc' s' fie bleste/at, #ns' nu e ni/eni care s'-l bleste/e2 Bec"t el #nsu0i2
3n ce pri!e0te poetica e<presionist', c"te!a cu!inte 0i /ai /ulte citate2 George
Vulturescu /anifest' o predilec&ie deosebit' pentru ele/entarul solid (;n'/olurile=,
;pietrele=2 ;st"ncileC sau ;g7ea&a=, detest' ;cubul de beton al ora0ului=, prefer' satul
care nu /ai e<ist', duce la e<tre/ un i/aginar negati! (;%c7iul %rb e obscen ? ca un
se< ? al neantului2= 0i lanseaz' strig'te #n bezn'5 ;%c7iul orb este acolo5 i/penetrabil, ?
nu c7ea/', nu strig'2 ?? Dre/uri2 )l este deasupra, la dreapta, la st"nga, ? este #/pre9urul
t'u ? e0ti 0i tu o parte din el ? o parte cu care neantul lucreaz' ? atac', se infiltreaz' #n
oa/eni ?? si/&i cu/ #l 7r'ni/ #n nop&i singuratice ? a crescut enor/ ? pe e<cre/entele
fricii noastre, ? pe co0/are, pe strig'te, %c7iul orb ? r'sare deasupra noastr' ? ca un nuf'r
negru=2 Bar autoscopia cade /ereu #n autofascina&ie 0i auto/anieris/5 ;:stfel #i !'d pe
poe&ii din $ord2 % energie ? neagr' a cu!intelor #i #/pinge pe str'zi 0i-n ? cafenele2 Sunt
poe&ii unui singur !ers2= 3n genul ;/"na care scrie e totuna cu /"na de pe cu&it=2 Ear dac'
poetul se !rea 0i orb, a!e/ un !izionaris/ oedipian destul de co/ple<2
Unele poe/e debuteaz' suprarealist (;n frigul nopii vine o pasre cu aripile n
flcri ? 0i #0i a0az' g7earele pe creierul /eu2= pentru a sf"r0i /etate<tual (;$ordul este
o ? carte pe care toc/ai o corectezi, #i adaugi ? detalii, #i #nl'turi contrafacerile222=2 :poi,
s' /en&ion'/ li!rescul, #nc'rc'tura de nu/e 0i citate se/nificati!-intruzi!e5 de la
8onfucius la Do/a dF:Guino, de la Hillia/ -laIe la *aul 8elan, de la !an Gog7 la
-ac7elard> e<e/plul cel /ai de/onstrati! este poe/ul Stnci nupiale ! literele, #n care
poetul #0i paradeaz' fa!ori&ii5 /aestrul zen Bogen, Boa/na de .eca/ier, $ietzsc7e,
.ilIe, DraIl, -lanc7ot J Saul -elloK2 )<cesul de zel este cel pu&in zelos2 3n contrast,
autorul practic' un liris/ antisubiecti! inspirat5 ;sunt personaje #n poe/ele ? /ele pentru
c' nu le !reau ni0te sicrie ? #n care s' nu se afle ni/ic #ntre cele patru ? sc"nduri=> ace0ti
anoni/i sco0i din anoni/at(ul sinelui sunt tot at"tea /'0ti auctoriale, care ca/ufleaz'
un !id interior i/suportabil2 3/preun' cu (interte<tualis/ul, autoreferen&ialitatea 0i
li!rescul, tr's'tura de /ai sus arat' c' poezia lui George Vulturescu &ine (0i de
post/odernis/ul nostru optzecist2
3ns' poetul nostru !rea s' fie 0i conte/poran2 )<ist' o furie de-a dreptul
detestabil', paranoid' @ 0i total gratuit' @ la adresa poeta0trilor de azi (e<presia nu e
folosit', prefer"ndu-i-se una /ai original'5 ;(ida0i de budoar=2 Sarcas/ul e detestabil
pentru c' !ine de pe ni0te pozi&ii re!an0arde, nostalgic-ironice 0i /ustind a frustrare5
;$u/ai n't"ngii pot crede c' biografia ? noastr' de pe 8alea Victoriei este /ai potri!it' ?
pentru poe/e dec"t t"r"0ul 0arpelui pe ? pietrele $ordului2= Sau5 ;$u /ai e<ist'
inspira&ie2 Exist doar poei ? conectai: la re&ea, la bibliografii2 8a 0i c"inii lega&i #n
lan&uri, ? ei nu se pot smulge din serie... ? %glinda pli/bat' de -alzac LoareMN de-a ?
lungul dru/ului este ecranul ordinatorului222=222
3n concluzie, poe/ele antologate cer foarte /ult o (pri!ire critic' psi7analitic',
pe care a/ sc7i&at-o2 *roble/a e c' selec&ia lor a fost prea generoas', c' poetul pare
7ot'r"t s'-0i te/atizeze #n continuare geografia si/bolic', s' se caute prin nordul s'u
propriu2 S' sper'/ c' se !a g'si2 Be0i sup'r'tor de lait/oti!ic', datat' 0i de relati! /are
cantitate, poezia lui George Vulturescu r'/"ne de relati! bun' calitate2
Steaua, +-,, 2010
Oauren&iu (alo/f'lean

S-ar putea să vă placă și