Sunteți pe pagina 1din 3

1 Philip K Dick

Vanatorul de recompense (Do Androids Dream of Electric


Sheep)

2 Gerard Klein Seniorii razoiului (!es sei"neurs de la "uerre)
# Alfred $an Vo"t %auritorii de arme(&he 'eapon (akers)
) Alfred $an Vo"t Arsenalele din *sher (&he 'eapon Shops of *sher)
+ ,orman Spinrad Solarienii (&he Solarians)
- Poul Anderson .iua reintoarcerii lor (&he Da/ of &heir 0eturn)
1
Geor"e Anania 2 0omulus
3arulescu
Doando
4 Arkadi 2 3oris Stru"atki Picnic la mar"inea drumului (Papatka k5 3e"st$u)
6 7la/ton Emer/ Proscrisii (8utcasts)
19 Gianfranco de &urris !inistea :ni$ersului (*l Silenzio dell :ni$erso)
11 0enato Pestriniero 7uiul de dincolo de umra (*l nido al di la dell;omra)
12 Arkadi 2 3oris Stru"atki Scaraeul in musuroi (<uk $ mura$einike)
1# 3ill %a=cett Asediul Aristei (&he Sie"e of Arista)
1) Anna 0inonapoli 7a$alerii lui &au (7a$alieri del &au)
1+ Poul Anderson Po$ara cunoasterii (3rain 'a$e)
1- %redric 3ro=n Parado>ul pierdut (Parado> !ost)
11 Danut :n"ureanu Asteptand in Ghermana
14 ,orman Spinrad (asinaria 0ock and 0oll (!ittle ?eroes)
29 Gerard Klein Sceptrul hazardului (!e sceptre du hasard)
21 Gerard Klein Gamitul stelelor (!e "amit des etoiles)
22 ,orman Spinrad A"entul ?aosului (&he A"ent of 7haos)
2# Daniel 'alther Amuscada pe 8rnella (Emuscade sur 8rnella)
2+
0oert !/nn Asprin 2 3ill
%a=cett
(ercenarul (7old 7ash 'arrior)
#9 (arco Pensante .iua intunericului (*l sole non tramonta)
#1 Arkadi 2 3oris Stru"atki Valurile linistesc $antul (Volnii "aseat $etr)
#2 Alfred Elton $an Vo"t *mperiul atomului (Empire of the Atom)
## Stanisla= !em 7ieriada (7/eriada)
#) 3rian Aldis Gre/eard (Gre/eard)
#+ 0oerto @ua"lia Va"aondul interspatial (*l $a"aondo dellAetere)
#- ,orman Spinrad Visul de %ier (&he *ron Dream)
#1 0ichard 8sorne Demolatorul (Demolition (an)
#4 Phillipe 7ur$al &oti spre e>taz (&ous $ers lAe>tase)
#6 !ui"i (en"hini 0eactie in lant
)9 Poul Anderson Patrula timpului (&ime Patrolman)
)1 (ihail Gramescu Saritorii in "ol
)2 Philip K Dick :ik (:ik)
)# 3ernard 'erer %urnicile (!es fourmis)
)) Poul Anderson 7oridoarele timpului (&he 7orridors of &ime)
)+ ,orman Spinrad Alte Americi (8ther Americas)
)- Katherine Kurtz ,oaptea $raBitoarelor (!ammas ,i"ht)
)1 'illiam Gison !umina $irtuala (Virtual !i"ht)
)4 (a> Anthon/
Panica printre pestii soluili (PaniCue chez les poisons
solules)

)6 ,5 !ee 'ood 7opiii lui %arada/ (%arada/;s 8rphans)
+9 3ernard 'erer .iua furnicilor (!e Bour des fourmis)
+1 3ill %a=cett 0azoiul stelelor indepartate (&he %ar Stars =ar)
+2 Gre" 3ear (0o/ Dale) Eternitate (Eternit/)
+# Alfred Elton $an Vo"t 7omputer=orld (7omputer=orld)
+) Gre"or/ 3enford ,atura moarta cu timp (&imescape)
++ Daniel 'alther *risul de Persia
+- Poul Anderson 8peratiunea 7haos (8peration 7haos)
+4 Seastian A5 7orn 2)4) @uirinal A$e5
+6 Stanisla= !em Glasul Domnului (Glos Pana)
-9 0oert Sheckle/ (onstrii (:ntouched / ?uman ?andsD 7itizen in Space)
-1 Peter Da$id 3atman %ore$er (3atman %ore$er)
-2 3ernard 'erer &hanatonautii (!es &hanatonautes)
-# <ohn 3runner Valurile timpului (&he &ides of &ime)
-) %rederic 3ro=n Atin"erea spatiului (Space on m/ ?ands)
-+ ,orman Spinrad <ocul mintii (&he (ind Game)
-- Poul Anderson Dansatoarea din Atlantida (&he Dancer from Atlantis)
-1 Ser"e 3russolo Krucifi> (Krucifi>)
-4 Alfred Elton $an Vo"t 3estia (&he 3east)
-6 'alter Bon 'illiams Supercalat (?ard=ired)
19
Kil"ore &rout(Philip <ose
%armer)
Venus iesind din $aluri (Venus on the ?alf Shell)
11 0ene 3aletto (asina (!a (achine)
1# Dean 05 Koontz 0aurile intunecate ale inimii (Dark 0i$ers of the ?eart)
1) Ser"e 3russolo ?aita
1+ 7ole Perriman *nsomnia (&he &erminalEGames)
1- Gordon 0onald Dickson %urtuna de timp (&ime Storm)
11 ,orman Spinrad 7opiii din ?amelin (7hildren of ?amelin)
14 Gerald (essadie
26 de zile pana la Sfarsitul !umii (26 <ours a$ant la %in du
(onde)

16 Gordon 0onald Dickson !up si %ier ('olf and *ron)
49 Patrick ?erert Dune 1F 7artea 3rundurilor (Dune 1)
41 Aurel 7arasel !a 7apatul spatiului
42 ,orman Spinrad Deus EG (Deus EG)
4# Emmanuel 7arrere Eu sunt $iuD $oi sunteti morti (<e Suis Vi$ant et Vous (orts)
4) ,5 !ee 'ood *n cautarea lui (ahdi (Searchin" for the (ahdi)
4+ A5E5 $an Vo"t VraBitorul din !inn (&he 'izzard of !inn)
4- <ohn Kessel Vesti une din spatiul e>traterestru
41 0oerto @ua"lia Dio S505!5 (Dio S505! et altre (D*S)umane (D*S)a$enture)
44 3ill 3ald=in Pilotul "alactic (&he ?elmsman)
46 Alfred Elton $an Vo"t Slan (Slan)
69
'illiam Gison 2 3ruce
Sterlin"
(asina diferentiala (&he Difference En"ine)
61 K5 '5 <etter Vanatorul de 0ecompense 2
62 <ohn 3arnes :ra"anele ((other of Storms)
6# Gerard Klein :ci"asii de timp (!es &ueurs de &emps)
6) 3ruce 3ethke Sfarsitul Bocului (?eadcrash)
6+ %redric 3ro=n Arena (?one/moon in ?ell)
6- Poul Anderson Pazitorii timpului (&he Guardians of &ime)
61 0oert Sheckle/ &ransfer mental ((inds=ap)
64 0oerto @ua"lia PaineD unt si parado>ina (PanneD 3urro e Paradossina)
66
8$idiu Pecican 2
Ale>andru Pecican
0azzar
199Stephen 3a>ter Pierdut in timp (&he &imeships)
191Stanisla= !em Eden (Eden)
192,orman Spinrad &recand prin flacari (Passin" &hrou"h the %lame)
19#Stephen 3a>ter 7oraiile timpului (&he &ime Ships)
19)Kin"D Stephen <ocul lui Gerald (GeraldAs Game)
19+Stanisla= !em 7atarul (Katar)