Sunteți pe pagina 1din 2

Tema alchene

1. O prob de 5,6 g alchen ce conine n molecul 1 atom de C primar adiioneaz total


bromul din 200 g sol. r2 c!" #. $e cere% a& structura alchenei' b& (olumul de )2 msurat
la 2*
0
C +i 2 atm ce se poate adiiona la aceea+i cantitate de alchen'
c& (olumul de soluie ) Cl 2, necesar adiiei la proba de alchen.
2. -00 ml solutie de alcool izopropilic 15# ./!0," g0ml& se deshidrateaza intramolecular. Ce
randament a a(ut reactia stiind ca s1au obtinut 22 g propena 3
3. 4rin aditia de apa la o alchena procentul de carbon scade cu 20,"2# 5ata de cel din
alchena. 6denti5icati alcoolul si calculati ce (olum de aer se consuma la arderea a " moli
alcool de puritate *5#.
4. 765 g 21pentena impura 5ormeaza prin hidrogenare 226," g pentan la un randament de
*0#. Ce puritate a a(ut 21pentena 3
5. 6*,2 8 amestec 5ormat din propan si etena reactioneaza complet cu 1600 m8 solutie de
brom 1,2 ,. 95lati compozitia in procente de moli a amestecului.
6. 120 g de alchen adiioneaz complet 2,62* litri clor msurat la 15 atm +i 150
o
C.
:eterminai 5ormula molecular a alchenei. R: C5 H10
7. 11 8 alchen gazoas msurai la 2*
o
C +i o atm reacioneaz cu r2 5orm;nd 102,6" g
produs de adiie. $criei 5ormulele de structur ale izomerilor alchenei.
8. 8a bromurarea unei alchene masa sa molecular cre+te cu 2"5,* #. Care este structura
alchenei3 R: C4H8
9. <eactioneaza 22,2 g 11butena cu 22" 8 aer. Care este (olumul amestecului gazos 5inal
rezultat in urma arderii la 2*
o
C si 2 atm3
a. 2220 8 b. 11"," 8 c. 6*2," 8' d. 77*,6 8 e. 10"2,2 8
10. 22 g amestec de metanol si etanol se ard cu cantitatea stoichimoetrica de aer rezultand
25,2 g apa. $e cere% a. compozitia in procente molare a amestecului de alcooli' b.
(olumul amestecului gazos 5inal rezultat in urma arderii .c.n&.
11. 4rin dehidrogenarea unui alcan rezult un amestec gazos cu densitatea 1,755 g0l. $ se identi5ice
alcanul dac randamentul reaciei de dehidrogenare este 25#.
12. $e ard 1",2 g etanol cu o cantitate stoichiometrica de aer. Considerand apa rezultata in
stare de (apori, calculati % a. compozitia procentuala a amestecului gazos 5inal ' b.
(olumul amestecului gazos 5inal la 15*
o
C si 1,5 atm.
13. 22 g amestec de metanol si etanol se ard cu cantitatea stoichimoetrica de aer rezultand
50,2 g apa. $e cere% a. compozitia in procente molare a amestecului de alcooli' b.
(olumul amestecului gazos 5inal rezultat in urma arderii .c.n&.
14. 4rin piroliza a 2000 8 metan .c.n.& se obtine un amestec gazos care contine in procente
molare 11# acetilena si "# metan. Calculati a. procentul de metan descompus' b.
(olumul de hidrogen obtinut.
15. =n amestec 5ormat din doi alcani omologi in raport molar de 1%7 are densitatea la 7 atm si
12*
o
C de 7,*022 g08. $e cere% a. identi5icati cei doi alcani' b. calculate masa
amestecului stiind ca la ardere se consuma 26"," 8 aer .c.n&.
16. =n amestec de triclormetan +i tetraclormetan cuprinde un procent de mas de -0,02"# Cl.
Care este compoziia amestecului n procente de mas +i de moli3
17. =n amestec echimolecular 5ormat dintr1un alcan si o alchena cu acelasi numar de atomi de
carbon contine "7,*2 #C. Omologul superior al alcanului este%
a. ,etan' b. >tan' c. 4ropan' d. utan' e. 4entan.
18. =n amestec 5ormat din doi alcani omologi in raport molar de 1%7 5ormeaza la ardere "2 8
dio?id de carbon si "5,5 g apa. $e cere%
6denti5icati cei doi alcani'
95lati (olumul de aer consumat la ardere.
19. =n amestec 5ormat din etan si propan are densitatea 5ata de aer de 1,271".9cest amestec
consuma la ardere 22"" 8 aer. 95lati masa amestecului.
20. 8a descompunerea termic a 1*-2 8 C)2 .c.n.& se 5ormeaz C2)2 +i negru de 5um. :ac
25# din C)2 nu se trans5orm iar n amestecul gazos 5inal raportul molar C)2%)2!1%5 ,
calculai % a. (olumul de C2)2 rezultat ' b. masa moleculara medie a amestecului gazos
5inal.
21. 205 g ciclohe?ena de puritate "0# reactioneaza cu o solutie neutra de permanganat de
potasiu 1,2 ,. Ce (olum de solutie de @,nO2 se consuma3
22. =n amestec echimolecular de etena si propena se o?ideaza cu 2,5 8 solutie neutral de
@,nO2 1,2 ,. $e cere% a. masa amestecului de alchene' b. daca acelasi amestec se arde,
calculati (olumul amestecului gazos obtinut in urma arderii la 12*
O
C si 7 atm.
23. =n amestec 5ormat din propena si 11butena are densitatea 2,2"1 g0l la 7 atm si 12*
O
C.
9cest amestec consuma la o?idare 2200 ml solutie slab bazica de @,nO22,5 ,. Care este
masa amestecului de alchene3
24. $e ard 2,5 moli alcool izopropilic cu 22"0 8 aer. Ce (olum are amestecul gazos 5inal la 1
atm si 2*
o
C.