Sunteți pe pagina 1din 204

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


Anul 178 (XXII) Nr. 634 bis Joi, 9 septembrie 2010
S U MA R
Pagina
Anexele nr. 14 la Ordinul ministrului economiei, comerului
i mediului de afaceri nr. 1.404/2010 pentru
aprobarea prescripiilor tehnice PT R1-2010 Maini
de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat,
stivuitoare, platforme autoridictoare i platforme
ridictoare pentru persoane cu dizabiliti, elevatoare
pentru vehicule i maini de ridicat de tip special),
PT R2-2010 Ascensoare electrice i hidraulice de
persoane, de persoane i mrfuri sau de mrfuri cu
comand interioar, PT R3-2010 Verificarea n
utilizare a elementelor de transmitere a micrii, a
elementelor/dispozitivelor de legare/prindere i a
elementelor de traciune a sarcinii utilizate la instalaii
de ridicat: cabluri, crlige, lanuri, benzi textile, funii i
altele asemenea, PT R8-2010 Scri i trotuare
rulante ...................................................................... 3203
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
A L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERULUI I MEDIULUI DE AFACERI
O R D I N
pentru aprobarea prescripiilor tehnice PT R1-2010 Maini de ridicat (macarale,
mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridictoare i platforme ridictoare
pentru persoane cu dizabiliti, elevatoare pentru vehicule i maini de ridicat de tip special),
PT R2-2010 Ascensoare electrice i hidraulice de persoane, de persoane i mrfuri
sau de mrfuri cu comand interioar, PT R3-2010 Verificarea n utilizare a elementelor
de transmitere a micrii, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere i a elementelor
de traciune a sarcinii utilizate la instalaii de ridicat: cabluri, crlige, lanuri, benzi textile,
funii i altele asemenea, PT R8-2010 Scri i trotuare rulante*)
Avnd n vedere prevederile art. 5 lit. o) din Legea nr. 64/2008 privind funcionarea n condiii de siguran a instalaiilor
sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 9 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Economiei,
Comerului i Mediului de Afaceri, cu modificrile ulterioare,
ministrul economiei, comerului i mediului de afaceri emite urmtorul ordin:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
2
Art. 1. Se aprob Prescripia tehnic PT R1-2010 Maini
de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare,
platforme autoridictoare i platforme ridictoare pentru
persoane cu dizabiliti, elevatoare pentru vehicule i maini de
ridicat de tip special), prevzut n anexa nr. 1.
Art. 2. Se aprob Prescripia tehnic PT R2-2010
Ascensoare electrice i hidraulice de persoane, de persoane i
mrfuri sau de mrfuri cu comand interioar, prevzut n
anexa nr. 2.
Art. 3. Se aprob Prescripia tehnic PT R3-2010
Verificarea n utilizare a elementelor de transmitere a micrii,
a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere i a elementelor
de traciune a sarcinii utilizate la instalaii de ridicat: cabluri,
crlige, lanuri, benzi textile, funii i altele asemenea, prevzut
n anexa nr. 3.
Art. 4. Se aprob Prescripia tehnic PT R8-2010 Scri i
trotuare rulante, prevzut n anexa nr. 4.
Art. 5. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog:
a) Ordinul ministrului industriei i resurselor nr. 144/2003
pentru aprobarea Prescripiei tehnice PT R1-2003, ediia 1,
Cerine tehnice privind montarea, punerea n funciune,
utilizarea, repararea i verificarea tehnic a macaralelor,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 323 i
323 bis din 13 mai 2003, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) Ordinul ministrului industriei i resurselor nr. 142/2003,
pentru aprobarea Prescripiei tehnice PT R2-2003, ediia 1,
Cerine tehnice privind montarea, punerea n funciune, utilizarea,
repararea i verificarea tehnic a mecanismelor de ridicat,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 317 i 317 bis
din 12 mai 2003, cu modificrile i completrile ulterioare;
c) Ordinul ministrului industriei i resurselor nr. 146/2003
pentru aprobarea Prescripiei tehnice PT R3-2003, ediia 1,
Cerine tehnice privind montarea, punerea n funciune,
utilizarea, repararea i verificarea tehnic a stivuitoarelor,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 331 i 331 bis
din 15 mai 2003, cu modificrile i completrile ulterioare;
d) Ordinul ministrului industriei i resurselor nr. 148/2003
pentru aprobarea Prescripiei tehnice PT R4-2003, ediia 1,
Cerine tehnice privind montarea, punerea n funciune,
utilizarea, repararea i verificarea tehnic a nacelelor i
platformelor autoridictoare, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 342 i 342 bis din 20 mai 2003, cu
modificrile i completrile ulterioare;
e) Ordinul ministrului industriei i resurselor nr. 147/2003
pentru aprobarea Prescripiei tehnice PT R5-2003, ediia 1,
Cerine tehnice privind montarea, punerea n funciune, utilizarea,
repararea i verificarea tehnic a elevatoarelor pentru vehicule,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 338 i
338 bis din 19 mai 2003, cu modificrile i completrile ulterioare;
f) Ordinul ministrului industriei i resurselor nr. 577/2002
pentru aprobarea Prescripiei tehnice PT R6-2002, ediia 1,
Cerine tehnice privind montarea, punerea n funciune,
exploatarea, repararea i verificarea tehnic a ascensoarelor
electrice i hidraulice de persoane i/sau materiale, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 910 din 14 decembrie
2002, cu modificrile i completrile ulterioare;
g) Ordinul ministrului industriei i resurselor nr. 643/2002
pentru aprobarea Prescripiei tehnice PT R14-2002, ediia 1,
Cerine tehnice privind introducerea pe pia i verificarea n
exploatare a cablurilor, lanurilor, benzilor, funiilor, crligelor i
elementelor de legare i prindere a sarcinii utilizate la instalaii de
ridicat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 20
din 15 ianuarie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 6. Anexele nr. 14 fac parte integrant din prezentul
ordin.
Art. 7. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, i intr n vigoare la 30 de zile de la
publicare.
Ministrul economiei, comerului i mediului de afaceri,
Adriean Videanu
Bucureti, 27 iulie 2010.
Nr. 1.404.
*) Ordinul nr. 1.404/2010 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 634 din 9 septembrie 2010 i este reprodus i n acest numr bis.
ANEXA Nr. 1
PT R 1-2010
1


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERULUI I MEDIULUI DE AFACERI

Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat
- ISCIR -
PRESCRIPIE TEHNIC


PT R 1-2010MAINI DE RIDICAT
(macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridictoare i platforme
ridictoare pentru persoane cu dizabiliti, elevatoare pentru vehicule i maini de
ridicat de tip special)
Indicativ: PT R 1-2010 Edi|ia 1

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 3
PT R 1-2010
4
CAPITOLUL I
GENERALITI

SECIUNEA 1
Scop

Art. 1 (1) Prezenta prescrip|ie tehnic stabilete condi|iile i cerin|ele tehnice pentru
montarea, punerea n func|iune, autorizarea func|ionrii, supravegherea i verificarea tehnic
n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic, ntre|inerea, revizia i repararea
mainilor de ridicat.
(2) Prevederile prezentei prescrip|ii tehnice se aplic doar n msura n care nu exist alte
dispozi|ii specifice (cu acelai obiectiv) n legisla|ia comunitar de armonizare.

SECIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare

Art. 2 (1) Prevederile prezentei prescrip|ii tehnice se aplic mainilor de ridicat,
componentelor de securitate destinate acestora i dispozitivelor de prindere pentru ridicarea
sarcinii men|ionate la alin. (2) i alin. (3).
(2) Mainile de ridicat care fac obiectul prezentei prescrip|ii tehnice sunt:
a) macarale, de tipul:
1) macarale deplasabile pe ci fr ine de rulare cum ar fi automacarale, macarale pe
pneuri, macarale pe enile, macarale montate pe vagon de cale ferat, macarale montate pe
vehicule destinate transportului de materiale i altele asemenea;
2) macarale deplasabile pe ci cu ine de rulare cum ar fi poduri rulante, macarale
portal, electropalane deplasabile pe grind fix i altele asemenea;
3) macarale cu bra| i/sau platform rotitoare la punct fix sau deplasabile pe ci cu ine
de rulare cum ar fi macarale turn, macarale pivotante, macarale portic i altele asemenea;
4) macarale de construc|ie special cum ar fi macarale pe cablu, macarale foarfece i
altele asemenea;
b) stivuitoare autopropulsate i translatoare stivuitoare;
c) platforme autoridictoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane i/sau materiale;
d) platforme ridictoare pentru persoane cu dizabilit|i;
e) elevatoare pentru vehicule;
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
5
f) mecanisme de ridicat;
g) maini de ridicat de tip special.
(3) Componentele de securitate la care se face referire n prezenta prescrip|ie tehnic
sunt:
a) limitatoare de sfrit de curs;
b) limitatoare de sarcin i limitatoare de moment al sarcinii;
c) dispozitive de re|inere a fluidului n cilindri hidraulici;
d) dispozitive de blocare i evitare a mersului oblic;
e) tampoane i opritoare;
f) piese de reazem i cur|toare de in;
g) siguran|e la crlig;
h) contacte electrice de siguran|;
i) contact stop (buton stop);
j) anemometre;
k) paracztoare;
l) limitatoare de vitez;
m) alte componente de securitate precizate de productor n documenta|ia tehnic, care
ndeplinesc o func|ie de securitate atunci cnd sunt utilizate i a cror defectare sau
func|ionare necorespunztoare pericliteaz siguran|a n func|ionare.

Art. 3 Mainile de ridicat, construite i introduse pe pia| conform legisla|iei n vigoare la
data realizrii lor, men|ionate la art. 2 pot fi montate, reparate, ntre|inute i exploatate
conform prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice.

Art. 4 Prevederile prezentei prescrip|ii tehnice nu se aplic la:
a) mainile de ridicat i dispozitivele lor auxiliare montate pe nave, platforme marine fixe
i mobile;
b) excavatoarele, buldoexcavatoarele, ncrctoarele cu cup, draglinele, mainile de
foraj, de extrac|ie i mainile similare, de toate tipurile, cu excep|ia celor la care constructiv
exist posibilitatea montrii mai multor tipuri de dispozitive de prindere specifice mainilor de
ridicat i pot lucra n regim permanent/nepermanent de macara, stivuitor, platform
autoridictoare i altele asemenea;
c) troacele, oalele de turnare i platformele de ncrcare, precum i dispozitivele lor
auxiliare;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 5
PT R 1-2010
6
d) mainile de arjare, mainile pentru manevrat capace, mainile pentru bascularea
oalelor de turnare i robo|ii industriali care efectueaz opera|ii de ridicare, transport i
coborre semifabricate, integra|i n ciclul de func|ionare al unui utilaj tehnologic;
e) elevatoarele continue i transportoarele continue;
f) mainile de alimentare-ncrcare a preselor de vulcanizat anvelope, cu comand
integrat n ciclul de func|ionare al presei;
g) mainile integrate n mainile pentru galvanizare i similare.

SECIUNEA a 3-a
Referine normative

Art. 5 Prezenta prescrip|ie tehnic face referiri la urmtoarele acte normative:
a) Legea nr. 64/2008, privind func|ionarea n condi|ii de siguran| a instala|iilor sub
presiune, instala|iilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificrile i
completrile ulterioare;
b) Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;
c) Legea nr. 319/2006 a securit|ii i snt|ii n munc, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;
d) Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonan|ei Guvernului nr. 95/1999 privind
calitatea lucrrilor de montaj pentru utilaje, echipamente i instala|ii tehnologice industriale,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;
e) Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonan|a Guvernului nr. 39/1998 privind
activitatea de standardizare na|ional, cu modificrile i completrile ulterioare, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;
f) Hotrrea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea i func|ionarea Inspec|iei de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instala|iilor de Ridicat,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu
modificrile i completrile ulterioare;
g) Hotrrea Guvernului nr. 1.029/2008 privind condi|iile introducerii pe pia| a mainilor,
publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 30 septembrie 2008;
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
7
h) Hotrrea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea
i duratele normale de func|ionare a mijloacelor fixe, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
i) Hotrrea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotrri ale Guvernului
n scopul eliminrii unor dispozi|ii privind obligativitatea aplicrii standardelor i actualizrii
referirilor la standarde, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1236 din 22
decembrie 2004;
j) Hotrrea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condi|iilor pentru introducerea pe
pia| a echipamentelor i sistemelor protectoare destinate utilizrii n atmosfere poten|ial
explozive, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 3 august 2008;
k) Ordinul Inspectorului de Stat Sef al Inspec|iei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instala|iilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea
Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea i verificarea
tehnic n utilizare a instala|iilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009;
l) Ordinul Inspectorului de Stat Sef al Inspec|iei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instala|iilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la
instala|iile i echipamentele neautorizate sau care nu prezint siguran| n func|ionare
conform prescrip|iilor tehnice, Colec|ia ISCIR, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;
m) Ordinul Inspectorului de Stat Sef al Inspec|iei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instala|iilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea
Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009.

SECIUNEA a 4-a
Termeni, definiii i abrevieri

Art. 6 (1) n sensul prezentei prescrip|ii tehnice, termenii i expresiile de mai jos au
urmtoarele semnifica|ii:
a) accident - evenimentul fortuit, care ntrerupe func|ionarea normal a unei maini de
ridicat, provocnd avarii i/sau afectnd via|a sau sntatea oamenilor sau mediul.
b) admiterea funcionrii - acordul emis de ctre RSVTI al unui de|intor/utilizator
pentru o instala|ie/echipament, n cazurile prevzute n prescrip|ia tehnic aplicabil, n
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 7
PT R 1-2010
8
scopul atestrii faptului c aceea/acel instala|ie/echipament ndeplinete toate condi|iile i
cerin|ele pentru a fi utilizat/utilizat n condi|ii de siguran|;
c) analiz de risc - activitate ce se realizeaz respectnd urmtoarele etape:
1) etapa I: identificarea evenimentelor nedorite care duc la materializarea unui risc;
2) etapa II: analiza mecanismelor prin care aceste evenimente nedorite ar putea s se
produc n general, aprecierea importan|ei lor i a probabilit|ii apari|iei de efecte
duntoare;
3) etapa III: evaluarea riscurilor.
d) autoritate competent - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de
control ori de reglementare n ceea ce privete activit|ile de servicii, n special autorit|ile
administrative, precum i ordinele profesionale i asocia|iile profesionale sau alte organisme
profesionale care, n exercitarea competen|ei de autoreglementare, creeaz cadrul legal
pentru accesul la activit|ile de servicii ori exercitarea acestora.
e) autorizare - activitatea de evaluare i atestare, efectuat de ctre ISCIR, a
competen|ei i capabilit|ii a unei persoane fizice/juridice de a desfura o activitate
specific.
f) autorizarea funcionrii - acordul emis de ISCIR n scopul atestrii faptului c o
main de ridicat ndeplinete toate condi|iile i cerin|ele pentru a fi utilizat n condi|ii de
siguran|.
g) cerin - orice obliga|ie, interdic|ie, condi|ie sau limitare impus prestatorilor ori
beneficiarilor de servicii, care este prevzut n actele cu caracter normativ sau administrativ
ale autorit|ilor competente ori care rezult din jurispruden|, practici administrative, norme
ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asocia|iilor profesionale ori ale altor
organiza|ii profesionale, adoptate n exercitarea competen|ei lor de autoreglementare;
clauzele contractelor colective de munc negociate de partenerii sociali nu sunt, n sine,
considerate cerin|e.
h) component de securitate - component care este introdus pe pia| de productor
sau reprezentantul su autorizat, pentru a ndeplini o func|ie de securitate atunci cnd este
utilizat i a crei defectare sau func|ionare necorespunztoare pericliteaz siguran|a n
func|ionare a mainii de ridicat.
i) declaraie de conformitate - procedura prin care productorul sau reprezentantul su
autorizat declar c maina de ridicat introdus pe pia| respect toate cerin|ele esen|iale de
sntate i securitate aplicabile acesteia.
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
9
j) deschidere - distan|a pe orizontal ntre axele inelor cilor de rulare ale mainii de
ridicat; distan|a pe orizontal ntre axul de rotire a platformei macaralei i verticala care trece
prin axul crligului.
k) deintor - persoan fizic sau juridic ce de|ine cu orice titlu o main de ridicat n
exploatare.
l) dispozitiv de prindere pentru ridicarea sarcinii - component sau echipament
nefixat la maina de ridicat i care se afl ntre main i sarcin, sau pe sarcin, n scopul
prinderii acesteia.
m) documentaie tehnic - totalitatea documentelor i instruc|iunilor elaborate conform
prevederilor prescrip|iilor tehnice, de ctre productor, pentru construirea, montarea,
instalarea, punerea n func|iune, repararea, ntre|inerea i revizia mainilor de ridicat sau,
respectiv, totalitatea documentelor ntocmite de ctre persoanele juridice/fizice autorizate
pentru efectuarea acestor activit|i n vederea realizrii sarcinilor specifice ce le revin.
n) elevator pentru vehicule - main de ridicat care servete la ridicarea vehiculelor pe
vertical i pe distan|e relativ mici.
o) expert ISCIR - persoan fizic autorizat de ctre ISCIR, pe baza evalurii
capabilit|ii i competen|ei sale, n scopul realizrii de sarcini specifice.
p) expertiz tehnic - investiga|ia/examinarea cu caracter tehnic a unei/unui
maini/echipament.
q) inspector de specialitate din cadrul ISCIR - persoan fizic angajat n cadrul
ISCIR, care efectueaz verificri tehnice i alte sarcini specifice conform prevederilor
prezentei prescrip|ii tehnice.
r) introducerea pe pia - ac|iunea de a face disponibil pentru prima dat, contra cost
sau gratuit, o main de ridicat n vederea distribuirii i/sau utilizrii.
s) ntreinere - totalitatea opera|iunilor prin care se asigur men|inerea unei maini de
ridicat n parametrii de func|ionare n condi|ii de siguran|.
t) macara - main de ridicat compus dintr-un schelet metalic de form, construc|ie i
dimensiuni variabile i din unul sau mai multe mecanisme servind la ridicarea i deplasarea
sarcinii.
u) maini de ridicat de tip special - maini de ridicat la care, constructiv, exist
posibilitatea montrii mai multor dispozitive de prindere specifice mainilor de ridicat i pot
lucra n regim permanent/nepermanent de macara, stivuitor, platform ridictoare i altele
asemenea.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 9
PT R 1-2010
10
v) mecanism de ridicat - main de ridicat care servete la deplasarea pe vertical a
sarcinii.
w) montare - activitatea de mbinare a componentelor unei maini de ridicat conform
documenta|iei tehnice, n vederea func|ionrii acesteia.
x) nacel - platform autoridictoare care permite stabilirea unui post de lucru cu nivel
variabil la pozi|ia dorit.
y) operator responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic a instalaiilor -
persoan fizic autorizat de ISCIR pentru supravegherea i verificarea tehnic a mainilor
de ridicat care se supun prevederilor prescrip|iilor tehnice.
z) persoan juridic - orice entitate constituit potrivit legii na|ionale precum i cele
constituite n temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dac
acestea sunt considerate sau nu ca avnd personalitate juridic.
aa) personal tehnic de specialitate - persoan angajat a persoanei juridice i
desemnat prin decizie intern, atestat de ctre ISCIR i nominalizat n autoriza|ia
eliberat de ctre ISCIR.
bb) platform autoridictoare - main de ridicat destinat deplasrii pe vertical a
persoanelor i/sau materialelor.
cc) prescripie tehnic - norma tehnic elaborat de ctre ISCIR i aprobat prin ordin al
ministrului de resort, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, care con|ine, pentru
domenii clar definite, condi|ii i cerin|e tehnice referitoare la instala|ii/echipamente i la
activit|i specifice domeniului de activitate, ce se realizeaz n legtur cu acestea, n
vederea introducerii pe pia|, punerii n func|iune i utilizrii instala|iilor/echipamentelor
respective n condi|ii de siguran| n func|ionare.
dd) productor - persoan fizic sau juridic responsabil pentru proiectarea i/sau
realizarea unei maini de ridicat, n scopul introducerii pe pia| i/sau al punerii n func|iune
n numele su, precum i orice persoan fizic sau juridic, care construiete, monteaz,
instaleaz, ambaleaz sau eticheteaz o main de ridicat n vederea introducerii pe pia|
i/sau punerii n func|iune sub nume propriu.
ee) punere n funciune - ac|iunea care are loc n momentul primei utilizri a unei maini
de ridicat.
ff) regim de autorizare i verificare tehnic - totalitatea condi|iilor, cerin|elor,
examinrilor, ncercrilor i/sau evalurilor la care este supus, cu caracter obligatoriu, o
main de ridicat, pe parcursul realizrii i utilizrii, precum i deciziile luate n legtur cu
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
11
aceasta, n scopul de a se asigura func|ionarea n condi|ii de siguran|, conform prescrip|iilor
tehnice.
gg) registru - orice eviden| sau baz de date administrat de o autoritate competent, n
format electronic ori pe hrtie, cuprinznd informa|ii cu privire la prestatorii de servicii n
general sau prestatorii de servicii autoriza|i ntr-un domeniu specific.
hh) reparare - ansamblu de lucrri i opera|iuni ce se execut prin nlturarea
neconformit|ilor/defec|iunilor constatate la o main de ridicat, n scopul aducerii acesteia la
parametrii ini|iali sau la al|i parametri care asigur func|ionarea n condi|ii de siguran| a
acesteia, conform prescrip|iei tehnice.
ii) repunerea n funciune - ac|iunea care are loc n momentul primei utilizri a unei
maini de ridicat, ulterior reparrii, efecturii unei revizii i/sau efecturii unei interven|ii de
ntre|inere a acesteia, precum i ulterior montrii mainii de ridicat pe un alt amplasament,
modificrii configura|iei sau montrii altor elemente purttoare de sarcin, dup caz, conform
prescrip|iei tehnice.
jj) revizie - activitatea, de regul planificat, ce const n ansamblul opera|iilor ce se
execut asupra unei maini de ridicat n scopul reglrii sau nlocuirii pieselor i aparatelor
nglobate n aceasta, conform prescrip|iei tehnice.
kk) sarcin nominal - sarcina maxim pentru care a fost proiectat i construit maina
de ridicat.
ll) stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spa|iului Economic European.
mm) stivuitor - main de ridicat destinat ridicrii, deplasrii i stivuirii sarcinilor.
nn) utilizator - persoan fizic sau juridic ce are n folosin| o main de ridicat.
oo) verificare tehnic - totalitatea verificrilor i/sau ncercrilor ce se realizeaz, n baza
documenta|iei tehnice aplicabile unei maini de ridicat i prevederilor prezentei prescrip|ii
tehnice, n scopul evalurii msurii n care maina de ridicat satisface cerin|ele de
func|ionare n condi|ii de siguran|.
(2) n con|inutul prezentei prescrip|ii tehnice sunt folosite urmtoarele abrevieri:
a) ISCIR - Inspec|ia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i
Instala|iilor de Ridicat;
b) RSL - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrrilor;
c) RSVTI - Operator responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic a instala|iilor;
d) RTS - Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura;
e) RADTP - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documenta|iei
tehnice preliminare de montare/reparare;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 11
PT R 1-2010
12
f) RADTE - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documenta|iei
tehnice de verificri tehnice n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic.

CAPITOLUL II
MONTAREA MAINILOR DE RIDICAT

Art. 7 (1) n situa|ia n care nu se aduce atingere condi|iilor de introducere pe pia| i
punere n func|iune, stabilite prin reglementri tehnice ce transpun directive europene,
mainile de ridicat care necesit s fie montate nainte de utilizare, trebuie s respecte
prevederile prezentei prescrip|ii tehnice.
(2) Montarea mainilor de ridicat se efectueaz de ctre productorul acestora, de ctre
persoane juridice autorizate de ctre ISCIR sau de ctre persoane juridice autorizate de
autorit|ile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorit|ile
competente din statele membre trebuie s fie nregistrate n registrul ISCIR al persoanelor
juridice autorizate. Condi|iile privind autorizarea de ctre ISCIR a persoanelor juridice care
efectueaz montarea mainilor de ridicat precum i condi|iile de nregistrare n registrul
ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite n prescrip|ia tehnic aplicabil.
(3) Obliga|iile i responsabilit|ile persoanelor juridice sunt prevzute la capitolul XII.
(4) Pentru serviciile prestate, productorul mainii de ridicat sau persoanele juridice
autorizate pentru montarea mainilor de ridicat, dup caz, trebuie s emit o declara|ie
ntocmit conform modelului din anexa 1.
(5) Cerin|a de autorizare pentru montare nu se aplic productorilor care monteaz
maini de ridicat fabricate de ctre ei.
(6) Demontarea mainilor de ridicat se efectueaz, conform documenta|iei tehnice, numai
de productorul acestora sau de persoane juridice autorizate pentru activitatea de montare
maini de ridicat i numai la tipurile de maini de ridicat men|ionate n autoriza|ie.

Art. 8 (1) Montarea mainilor de ridicat care necesit montare la locul de func|ionare pe
un amplasament fix se face pe baza unei documenta|ii tehnice preliminare de montare
avizat de ctre RADTP.
(2) Condi|iile privind atestarea personalului tehnic de specialitate care efectueaz
avizarea documenta|iilor preliminare de montare a mainilor de ridicat sunt prevzute n
legisla|ia n vigoare.
(3) Obliga|iile i responsabilit|ile personalului tehnic de specialitate care efectueaz
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
13
avizarea documenta|iilor preliminare de montare a mainilor de ridicat sunt prevzute la
capitolul XII.
NOT: n cazul n care pe parcursul lucrrilor de montare apar modificri fa| de
documenta|ia tehnic preliminar de montare acceptat de ISCIR, aceste modificri se
avizeaz de RADTP i se transmit la ISCIR pentru acceptare.
(4) Pentru acceptarea lucrrilor de montare se procedeaz astfel:
a) naintea nceperii lucrrilor de montare, persoana juridic montatoare, ntocmete un
memoriu tehnic de prezentare a lucrrilor de montare, care cuprinde documenta|ia tehnic
preliminar de montare, lucrrile de montare ce urmeaz a se efectua i condi|iile tehnice de
execu|ie ale acestora, precum i programul de examinri, verificri i ncercri ce urmeaz a
se efectua pe parcursul i la finalul lucrrilor de montare;
b) memoriul tehnic, vizat de ctre de|intor/utilizator, trebuie s fie naintat la ISCIR n
vederea acceptrii nceperii lucrrilor de montare. n vederea acceptrii nceperii lucrrilor de
montare inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR ntocmete un proces-verbal conform
modelului din anexa 2. Prin procesul-verbal de acceptare a nceperii lucrrilor de montare,
ISCIR poate solicita ca anumite opera|ii, examinri, verificri sau ncercri s se efectueze n
prezen|a inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Persoana juridic montatoare este
obligat s solicite participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la opera|iile,
examinrile, verificrile sau ncercrile respective.
(5) Pe parcursul montrii mainilor de ridicat, se efectueaz verificrile stabilite prin
memoriul tehnic prevzut la alin. (4) lit. a). n aceste situa|ii persoana juridic autorizat
pentru aceste lucrri, prezint inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR documentele
specifice etapei respective (certificate de inspec|ie material att pentru cele de baz ct i
pentru cele de adaos, lista sudorilor autoriza|i, lista procedurilor de sudare aprobate,
buletine/rapoarte de laborator i altele asemenea); verificrile sunt finalizate cu ncheierea de
ctre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR a unui proces-verbal.
(6) Dup finalizarea lucrrilor de montare a mainilor de ridicat se efectueaz
urmtoarele:
a) verificarea documenta|iei tehnice de montare care se depune la ISCIR i trebuie s
con|in cel pu|in:
1) memoriu tehnic de montare;
2) certificate de inspec|ie ale materialelor ntrebuin|ate pentru pr|ile structurii portante
sau care se asambleaz prin sudare la acestea, cu precizarea caracteristicilor n
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 13
PT R 1-2010
14
conformitate cu prevederile prescrip|iilor tehnice n vigoare, specifice instala|iei supuse
montrii;
3) documenta|iile tehnice pentru subansambluri, sau alte dispozitive i aparate
aferente mainilor de ridicat;
4) documentele privind efectuarea pe parcursul lucrrilor de montare i n final a
verificrii lucrrilor executate n conformitate cu prevederile prezentei prescrip|ii tehnice i ale
documenta|iei tehnice preliminare de montare;
5) documente privind efectuarea mbinrilor sudate (certificate de inspec|ie material,
tabelul nominal cu sudorii autoriza|i care au executat lucrarea i cu valabilitatea
autoriza|iilor), unde este cazul;
6) documentele cuprinznd rezultatele examinrilor, verificrilor i ncercrilor
efectuate de ctre laboratoare autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescrip|iei
tehnice aplicabile;
7) procesul-verbal n care sunt consemnate rezultatele ncercrilor de cas, n care s
se specifice c maina de ridicat poate fi supus verificrii tehnice n vederea autorizrii
func|ionrii;
8) declara|ia pentru lucrrile de montare efectuate, ntocmit de ctre persoana juridic
autorizat, conform modelului din anexa 1;
b) verificarea documentelor cu privire la reglarea componentelor de securitate.
(7) Efectuarea lucrrilor de montare se consemneaz n registrul de supraveghere a
mainii de ridicat de ctre RSL al persoanei juridice autorizate pentru acest tip de activit|i,
ntocmit conform modelului din anexa 3.
(8) Pentru mainile de ridicat men|ionate la art. 12 alin. (2) se procedeaz similar,
admiterea func|ionrii fiind efectuat de ctre RSVTI, care ntocmete un proces-verbal
conform modelului din anexa 4.

CAPITOLUL III
AUTORIZAREA/ADMITEREA FUNCIONRII

SECIUNEA 1
Prevederi generale

Art. 9 Cerin|ele tehnice prevzute n prezentul capitol sunt condi|ii minime obligatorii
referitoare la punerea n func|iune i autorizarea/admiterea func|ionrii mainilor de ridicat.
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
15
Art. 10 Se admite autorizarea func|ionrii:
a) mainilor de ridicat noi, care fac obiectul prezentei prescrip|ii tehnice i care respect
cerin|ele privind introducerea pe pia|, stabilite de reglementrile na|ionale ce transpun
directivele europene aplicabile;
b) mainilor de ridicat vechi, care fac obiectul prezentei prescrip|ii tehnice, care au
func|ionat i:
1) provin din Uniunea European:
I. care respect cerin|ele privind introducerea pe pia| stabilite, prin directivele
europene specifice;
II. care au fost construite anterior intrrii n vigoare a directivelor europene aplicabile
i care au fost introduse pe pia| cu respectarea reglementrilor na|ionale ale statului
membru n care au fost construite;
2) provin din afara Uniunii Europene:
I. care respect cerin|ele prevzute la introducerea pe pia| stabilite prin directivele
europene specifice.

Art. 11 (1) Verificarea tehnic n vederea acordrii autorizrii func|ionrii se efectueaz de
inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR la urmtoarele maini de ridicat:
a) macaralele cu sarcina nominal Sn > 1 t;
b) stivuitoarele autopropulsate i translatoarele stivuitoare;
c) platformele ridictoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane i/sau materiale;
d) elevatoare pentru vehicule;
e) mecanisme de ridicat cu sarcina nominal Sn > 1 t;
f) maini de ridicat de tip special.
(2) Mainile de ridicat men|ionate la alin. (1), se nregistreaz n eviden|a ISCIR.

Art. 12 (1) Admiterea func|ionrii (la prima punere n func|iune i periodic n exploatare) a
mainilor de ridicat men|ionate la alin. (2) se face de ctre RSVTI al de|intorului/utilizatorului
n conformitate cu prevederile prezentului capitol i ale capitolului V i se nregistreaz n
eviden|a acestuia.
(2) Admiterea func|ionrii (la prima punere n func|iune i periodic n exploatare) se refer
la urmtoarele maini de ridicat:
a) macaralele cu sarcina nominal Sn > 1 t i macaralele ac|ionate manual;
b) stivuitoarele autopropulsate i translatoarele stivuitoare ac|ionate manual;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 15
PT R 1-2010
16
c) mecanisme de ridicat cu sarcina nominal Sn > 1 t i mecanisme de ridicat ac|ionate
manual;
d) elevatoare pentru vehicule ac|ionate manual;
e) platforme ridictoare pentru persoane cu dizabilit|i.

Art. 13 (1) Mainile de ridicat men|ionate la art. 11 alin. (1) nu pot fi utilizate fr ob|inerea
autorizrii func|ionrii din partea ISCIR.
(2) Mainile de ridicat men|ionate la art. 12 alin. (2) de la lit. a) la lit. d) nu pot fi utilizate
fr admiterea func|ionrii din partea RSVTI.
(3) Platformele ridictoare pentru persoane cu dizabilit|i ce deservesc institu|iile publice,
institu|iile/unit|ile de interes public sau societ|ile care ofer servicii publice, indiferent de
forma de proprietate, organizare sau constituire, nu pot fi utilizate fr admiterea func|ionrii
din partea RSVTI al de|intorului/utilizatorului.
(4) Platformele ridictoare pentru persoane cu dizabilit|i destinate persoanelor fizice nu
pot fi utilizate fr admiterea func|ionrii din partea unei persoanei juridice autorizate pentru
lucrri de ntre|inere i revizie. Admiterea func|ionrii se face de ctre RSL al persoanei
juridice autorizate.

SECIUNEA a 2-a
Condiii privind autorizarea/admiterea funcionrii

Art. 14 (1) Pentru ob|inerea autorizrii func|ionrii mainii de ridicat, de|intorul/utilizatorul
trebuie s nainteze la ISCIR o cerere, nso|it de urmtoarele documente, dup caz:
a) declara|ia de conformitate tip CE, ntocmit de productorul mainii de ridicat sau de
reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit n Romnia sau ntr-un stat membru al Uniunii
Europene, dup caz;
b) documenta|ia tehnic a mainii de ridicat, care trebuie s con|in, dup caz,
urmtoarele:
1) denumirea mainii de ridicat, aa cum este indicat pe aceasta;
2) o descriere general a mainii de ridicat;
3) caracteristicile tehnice ale mainii de ridicat:
I. sarcina maxim de utilizare i, dup caz, o copie a plcii sau a tabelului cu sarcini;
II. reac|iunile din reazeme sau ncastrri i, dup caz, caracteristicile cilor de rulare;
III. dac este necesar, definirea i mijloacele de instalare a contragreut|ilor;
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
17
4) con|inutul carnetului de urmrire a mainii de ridicat, dac el nu este furnizat
mpreun cu aceasta;
5) ndrumri pentru utilizare, n special pentru a remedia insuficien|a observrii directe
a sarcinii de ctre personalul de deservire a mainii de ridicat;
6) dac este necesar, un raport de ncercri care prezint ncercrile statice i
dinamice efectuate de ctre sau pentru productor ori pentru reprezentantul su autorizat;
7) instruc|iunile referitoare la punerea n func|iune i utilizare a mainii de ridicat
(inclusiv la prima punere n func|iune) pentru mainile de ridicat care nu sunt asamblate la
sediul productorului n configura|ia n care urmeaz a fi utilizate;
8) planurile, schemele, descrierile i explica|iile necesare pentru utilizarea, ntre|inerea
i repararea mainii de ridicat, inclusiv pentru verificarea func|ionrii corecte a acesteia;
9) o descriere a postului (posturilor) de lucru susceptibil (susceptibile) s fie ocupate
de ctre personalul de deservire a mainii de ridicat;
10) o descriere a utilizrii normale a mainii de ridicat;
11) avertismentele referitoare la contraindica|ii legate de utilizarea mainii de ridicat
care, din experien|, pot s existe;
12) instruc|iunile de instalare i montare, inclusiv planurile, schemele i mijloacele de
fixare i descrierea asiului sau a instala|iei pe care maina de ridicat urmeaz a fi montat i
n vederea reducerii zgomotului i vibra|iilor;
13) informa|iile legate de riscurile reziduale care subzist n ciuda aplicrii de msuri de
integrare a securit|ii n proiectarea mainii de ridicat i dac au fost adoptate msuri de
protec|ie i msuri de prevenire complementare;
14) instruc|iunile referitoare la instruirea personalul de deservire a mainii de ridicat
precum i msurile de protec|ie care trebuie luate de ctre utilizatori, inclusiv, dup caz,
echipamentul individual de protec|ie care trebuie prevzut;
15) caracteristicile esen|iale ale dispozitivelor de prindere ce pot fi montate pe main;
16) condi|iile n care mainile de ridicat ndeplinesc cerin|a de stabilitate n timpul
utilizrii, transportului, asamblrii ori al dezasamblrii, dac acestea sunt scoase din
func|iune, sau n timpul verificrilor ori defectrilor previzibile;
17) instruc|iunile care permit garantarea faptului c opera|iile de transport, manipulare
sau depozitare se pot realiza n condi|ii de securitate, indicndu-se masa mainii de ridicat i
a diferitelor sale pr|i componente, atunci cnd acestea trebuie s fie, n mod regulat,
transportate separat;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 17
PT R 1-2010
18
18) modul de operare care trebuie urmat n cazul unui accident sau al unei defectri; n
cazul n care exist probabilitatea producerii unui blocaj, modul de operare care trebuie
urmat pentru a permite deblocarea n condi|ii de securitate;
19) descrierea opera|iilor de reglare i mentenan| care trebuie efectuate de ctre
utilizator, condi|iilor de securitate, msurilor de protec|ie care trebuie s fie luate pe durata
acestor opera|ii i msurilor de prevenire care trebuie s fie respectate;
20) specifica|iile referitoare la piesele de schimb care trebuie utilizate, dac acestea
afecteaz sntatea i securitatea personalul de deservire a mainii de ridicat.
NOT: Pentru tipurile de maini de ridicat: elevatoare pentru vehicule i echipamente pentru
ridicarea persoanelor i obiectelor, care prezint un pericol de cdere pe vertical de la o
nl|ime mai mare de 3 m, este necesar evaluarea conformit|ii de ctre un organism
notificat.
c) documenta|ia de montare, pentru mainile de ridicat care necesit montare la locul de
func|ionare pe un amplasament fix:
1) documenta|ia tehnic preliminar de montare, avizat de ctre RADTP;
2) documente care atest calitatea lucrrilor de montare pentru grinzile cilor de rulare
i pentru sistemul de sus|inere a acestora, pentru pregtirea i amenajarea terenului cilor
de rulare de pe sol, a postamentelor de amplasare i al elementelor de prindere, dup caz;
3) abaterile constatate prin msurare ale cii de rulare;
4) documente privind efectuarea mbinrilor sudate (certificate de inspec|ie material,
tabelul nominal cu sudorii autoriza|i care au executat lucrarea i cu valabilitatea
autoriza|iilor), unde este cazul;
5) schi| cuprinznd dimensiunile de gabarit i spa|iile de siguran|, cu indicarea
accesului la maina de ridicat n cazul n care nu sunt cuprinse n documenta|ia tehnic
preliminar de montare;
6) proces-verbal de probe de cas, n care sunt consemnate rezultatele ncercrilor de
cas, n care s se specifice c maina de ridicat poate fi supus verificrii tehnice n
vederea autorizrii func|ionrii, ntocmit, dup caz, de productor sau de persoana juridic
autorizat care a efectuat montarea i semnat de de|intor/utilizator;
7) buletin de verificare a rezisten|ei prizei de punere la pmnt;
8) buletin de verificare a rezisten|ei de izola|ie;
9) dovada c structura de rezisten| a cldirii, a estacadei sau solul poate prelua
eforturile produse de maina de ridicat, n conformitate cu legisla|ia aplicabil;
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
19
10) declara|ia pentru lucrrile de montare efectuate, conform modelului din
anexa 1;
d) raportul tehnic ntocmit de o persoan juridic autorizat pentru verificri tehnice n
utilizare, pentru mainile de ridicat care au func|ionat i a cror durat de func|ionare este
mai mare dect:
1) durata de func|ionare stabilit de productor, sau n lipsa acesteia;
2) durata normal de func|ionare stabilit conform prevederilor Hotrrii Guvernului
2.139/2004.
e) declara|ia pe propria rspundere a de|intorului/utilizatorului n care s se men|ioneze
ultimul loc de func|ionare a mainii de ridicat, dac este cazul.
(2) Pentru nacelele suspendate n crligul macaralei, care ridic persoane la o nl|ime
mai mare de 3 m, de|intorul/utilizatorul trebuie s prezinte i urmtoarele documente:
a) instruc|iuni de exploatare specifice, pentru macaragii care deservesc ansamblul format
din macara i nacel;
b) o procedur care s precizeze verificrile i ncercrile tehnice ce trebuie efectuate de
ctre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR la ansamblul format din macara i nacel;
c) o procedur de salvare n caz de urgen| a persoanelor din nacel rmase blocate la
nl|ime;
d) declara|ia de conformitate, nso|it de certificatul de examinare de tip CE eliberat de
un organism de certificare pentru ansamblul format din macara i nacel;
e) o analiz de risc, efectuat de productorul macaralei, din care s rezulte
compatibilitatea dintre macara i nacel.

Art. 15 Dac productorul prevede utilizarea mainii de ridicat ntr-un mediu poten|ial
exploziv, instruc|iunile acesteia trebuie s prezinte toate informa|iile necesare. n plus,
aceast informa|ie trebuie s fie indicat pe maina de ridicat i pe componentele de
securitate.

Art. 16 n vederea efecturii verificrilor i ncercrilor tehnice trebuie ndeplinite, cel pu|in,
urmtoarele condi|ii:
a) toate lucrrile de montare s fie complet terminate;
b) construc|ia cilor de rulare, a cilor de circula|ie n lungul cii de rulare i a scrilor de
acces la cabin a personalului de deservire i la calea de rulare s fie terminat;
c) elementele componente ale mainii de ridicat supuse frecrii s fie gresate;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 19
PT R 1-2010
20
d) componentele de securitate, frnele, elementele de prindere i legare a sarcinii,
dispozitivele de semnalizare, aparatele de comand i instala|ia de protec|ie mpotriva
tensiunilor de atingere s fie verificate i s corespund;
e) limitatoarele de sfrit de curs s fie montate/reglate n conformitate cu documenta|ia
tehnic de nso|ire;
f) maina de ridicat s fie prevzut cel pu|in cu urmtoarele:
1) inscrip|ionarea sarcinii maxime;
2) panouri de protec|ie montate;
3) indicatoare de securitate;
4) inscrip|ionri de avertizare afiate;
5) instruc|iuni de exploatare inclusiv msurile ce trebuie luate n caz de avarie,
ntreruperi i dereglri ale mainii de ridicat;
g) personalul de deservire i personalul auxiliar de deservire s fie autorizat sau instruit,
dup caz;
h) maina de ridicat s fie legat la pmnt printr-o instala|ie corespunztoare.

Art. 17 Dac sunt ndeplinite cerin|ele de la art. 14 pn la art. 16, maina de ridicat se
supune urmtoarelor:
a) verificri tehnice:
1) verificarea montrii ansamblurilor i subansamblurilor mainii de ridicat conform
prevederilor documenta|iei tehnice de nso|ire i prezentei prescrip|ii tehnice;
2) verificarea mbinrilor nedemontabile ale structurii metalice;
3) verificarea integrit|ii i conformit|ii constructive a structurii metalice;
4) verificarea amenajrilor care s permit accesul personalului pentru efectuarea
lucrrilor de reparare, ntre|inere i revizie;
5) verificarea respectrii gabaritelor de liber trecere i a spa|iilor de siguran|
prevzute;
6) verificarea echiprii instala|iei electrice cu dispozitive de protec|ie i cu
inscrip|ionrile necesare;
7) verificarea verticalit|ii turnului macaralei;
8) verificarea fixrii grinzilor cilor de rulare i a sistemului de sus|inere a acestora;
9) verificarea fixrii mainii de ridicat pe postamentul de amplasare;
10) verificarea mainii de ridicat pentru prentmpinarea uzurii i pericolului de
deraiere a ansamblului ro|i de rulare-cale de rulare;
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
21
11) verificarea existen|ei componentelor de securitate prevzute n documenta|ia
tehnic;
b) ncercri tehnice:
1) ncercri n gol, care se efectueaz prin ac|ionarea mecanismelor mainii de ridicat,
fr ca maina de ridicat s fie ncrcat cu sarcin; cu aceast ocazie se verific i
func|ionarea componentelor de securitate, cu excep|ia limitatorului de sarcin i/sau de
moment;
2) ncercri n sarcin, care se efectueaz att static ct i dinamic n condi|iile stabilite
de productor prin documenta|ia tehnic (numai dup ce ncercrile n gol au dat rezultate
corespunztoare), astfel:
I. ncercarea static se realizeaz cu sarcina de ncercare ridicat la circa 100 mm
de sol, timp de 10 minute. Calculul sarcinii de ncercare trebuie s |in seama de valorile
coeficientului de ncercare static astfel nct s se poat garanta un nivel adecvat de
securitate; coeficientul de ncercare static este 1,25 pentru mainile de ridicat n condi|iile n
care nu este precizat n documenta|ia tehnic a mainii de ridicat. Nu se admite nicio
deforma|ie remanent a structurii portante a mainii de ridicat.
NOTE: 1) Sarcina de ncercare trebuie s fie constituit numai din greut|i verificate
metrologic sau a cror mas este determinat cu instrumente de msur verificate
metrologic.
2) La ncercarea podurilor rulante, acestea trebuie s se afle n dreptul stlpilor de sus|inere
a cii de rulare, iar sarcina trebuie s fie pozi|ionat la mijlocul deschiderii podului.
3) La mainile de ridicat care au dou frne ncercarea static se efectueaz separat cu
fiecare frn n parte.
4) La mainile de ridicat cu bra|, ncercarea static se efectueaz att la raza minim ct i la
raza maxim, sarcina de ncercare fiind sarcina maxim admis pentru pozi|iile respective.
5) Pentru mainile de ridicat, la care se poate modifica lungimea bra|ului sau nl|imea
turnului, ncercarea se efectueaz cu sarcina nominal men|ionat n documenta|ia tehnic
pentru varianta respectiv.
6) La macaralele deplasabile pe ci de rulare fr ine, nainte de efectuarea ncercrilor
statice se respect urmtoarele:
a) pozi|ionarea pe o suprafa| dur i orizontal cu abateri maxime de 5%;
b) utilizarea dispozitivelor de calare (stabilizatoare) astfel nct ro|ile s se elibereze de
sarcin;
c) realizarea unei orizontalit|i cu abateri maxime de 0,5%.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 21
PT R 1-2010
22
7) La macarale deplasabile pe ci de rulare cu ine, se efectueaz ncercarea static i
msurarea sge|ii la sarcina nominal, cu urmtoarele precizri:
a) sgeata elastic msurat trebuie s se ncadreze n limita admis, conform
documenta|iei tehnice; n cazul n care nu se face o asemenea precizare n documenta|ia
tehnic, msurarea sge|ii nu este obligatorie;
b) la macaralele cu dou sau mai multe mecanisme, care nu pot func|iona simultan, se
efectueaz ncercarea static i msurarea sge|ii la sarcina nominal numai pentru
mecanismul principal;
c) la macaralele cu dou sau mai multe mecanisme, care pot lucra simultan, se
efectueaz ncercarea static i msurarea sge|ii la sarcina nominal prin suspendarea
sarcinii n toate crligele sau n dispozitivele de prindere;
d) la macaralele care au grinzile principale rezemate n dou locuri i consol, se
efectueaz ncercarea static i msurarea sge|ii la sarcina nominal att la mijlocul
deschiderii ct i n pozi|ia extrem a sarcinii pe consol.
II. ncercrile dinamice se realizeaz cu sarcina maxim de utilizare multiplicat cu
coeficientul de ncercare dinamic numai dac maina de ridicat s-a comportat
corespunztor la ncercarea static, msurarea sge|ii i ncercarea de etaneitate, dup
caz. Coeficientul de ncercare dinamic este egal cu 1,1 n condi|iile n care nu este precizat
n documenta|ia tehnic a mainii de ridicat.
NOT: ncercarea dinamic se efectueaz numai dac circuitul de comand al mainii de
ridicat permite mai multe micri simultane n condi|iile cele mai defavorabile.
3) ncercri de stabilitate la macaralele cu bra - se efectueaz cu bra|ul aezat n
pozi|ia cea mai defavorabil n ceea ce privete stabilitatea macaralei. ncercrile se
efectueaz prin deplasarea macaralei mai nti cu sarcina maxim admisibil pentru
deschiderea minim a bra|ului i apoi cu sarcina maxim admisibil pentru deschiderea
maxim a bra|ului;
4) ncercri de etaneitate se efectueaz cu sarcina nominal, prin ac|ionarea
mecanismelor mainii de ridicat. Dup ntreruperea ac|ionrii, sarcina nu trebuie s coboare
timp de 10 minute peste limitele prevzute n documenta|ia tehnic a mainii de ridicat i nu
trebuie s se constate scpri de fluid;
5) alte ncercri se efectueaz numai dac sunt prevzute n documenta|ia tehnic a
mainii de ridicat.

22 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
23
Art. 18 Dup efectuarea verificrilor i ncercrilor tehnice prevzute la art. 17,
productorul sau persoana juridic autorizat care a efectuat montarea, men|ioneaz
rezultatele verificrilor i ncercrilor n procesul-verbal cu probe de cas.

SECIUNEA a 3-a
Verificarea tehnic n vederea autorizrii funcionrii

Art. 19 Verificarea tehnic n vederea autorizrii func|ionrii mainilor de ridicat men|ionate
la art. 11 alin. (1) se efectueaz de ctre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.

Art. 20 La verificarea tehnic trebuie s participe RSVTI al de|intorului/utilizatorului,
personalul de deservire i personalul auxiliar de deservire al mainii de ridicat, dup caz,
reprezentantul persoanei juridice autorizate care a efectuat montarea mainii de ridicat, unde
este cazul, reprezentantul persoanei juridice autorizate care asigur ntre|inerea i revizia
mainii de ridicat i, la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, orice alt
persoan implicat n montarea, ntre|inerea i revizia mainii de ridicat.

Art. 21 Personalul de deservire desemnat pentru efectuarea manevrelor n timpul verificrii
tehnice trebuie s fie autorizat sau instruit, dup caz, pentru maina de ridicat respectiv.

Art. 22 (1) n vederea autorizrii func|ionrii mainii de ridicat, inspectorul de specialitate
din cadrul ISCIR efectueaz sau se asigur c verificrile i ncercrile prevzute la art. 17
sunt efectuate cu rezultate corespunztoare.
(2) Verificrile i ncercrile tehnice men|ionate la art. 17 se fac n condi|iile prevzute de
prezenta prescrip|ie tehnic, dac nu este prevzut altfel de ctre productorul mainii de
ridicat.

SECIUNEA a 4-a
Concluziile verificrii tehnice n vederea autorizrii funcionrii

Art. 23 (1) Autorizarea func|ionrii mainii de ridicat se acord numai dup ce au fost
efectuate activit|ile prevzute la art. 22, iar rezultatele verificrilor tehnice sunt
corespunztoare, prin ntocmirea unui proces-verbal de verificare tehnic, al crui model este
prevzut n anexa 2, unde se consemneaz parametrii de func|ionare i data efecturii
urmtoarei verificri tehnice (ziua, luna i anul).
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 23
PT R 1-2010
24
(2) Procesul-verbal de verificare tehnic se ataeaz la cartea mainii de ridicat.

Art. 24 Dac rezultatele verificrii tehnice sunt necorespunztoare, neconformit|ile se
consemneaz n procesul-verbal de verificare tehnic i nu se acord autorizarea func|ionrii
mainii de ridicat.

Art. 25 n cazul n care ntre|inerea i revizia nu este asigurat de o persoan juridic
autorizat nu se acord autorizarea func|ionrii mainii de ridicat.

Art. 26 Termenul de valabilitate al autorizrii func|ionrii mainii de ridicat este de maxim 3
ani.

Art. 27 Acordarea autorizrii func|ionrii cu condi|ia nlturrii ulterioare a unor deficien|e
care afecteaz siguran|a n func|ionare a mainii de ridicat este interzis.

Art. 28 (1) Pentru fiecare main de ridicat care a ob|inut autorizarea func|ionrii se
ntocmete o carte a mainii de ridicat, ce trebuie s con|in:
a) documenta|ia tehnic men|ionat la art. 14 alin. (1) lit. b);
b) partea de eviden| a verificrilor, eliberat de ISCIR, care se compune din:
1) copert fix;
2) parte legat cu coperta ce con|ine informa|ii referitoare la amplasare i verificrile
tehnice efectuate;
3) parte prevzut cu sistem de ataare a documentelor i documenta|iilor ntocmite pe
toat durata de utilizare a mainii de ridicat.
(2) Cartea mainii de ridicat se pstreaz de ctre de|intor/utilizator.

Art. 29 (1) Admiterea func|ionrii mainilor de ridicat prevzute la art. 12 alin. (2) se
efectueaz n aceleai condi|ii n care se efectueaz autorizarea func|ionrii.
(2) Procesul-verbal pentru admiterea func|ionrii maini de ridicat se ntocmete de ctre
RSVTI, conform modelului din anexa 4.

24 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
25
SECIUNEA a 5-a
Autorizarea/admiterea funcionrii mainilor de ridicat care au suferit modificri
importante

Art. 30 Mainile de ridicat care au suferit modificri importante menite s le schimbe
performan|ele ini|iale, scopul sau tipul prevzute de productor n documenta|ia tehnic a
mainii de ridicat, se consider ca fiind maini de ridicat noi i trebuie s respecte cerin|ele
directivei europene aplicabile.

Art. 31 (1) Persoana juridic ce a efectuat modificri importante la o main de ridicat i
asum responsabilitatea privind ndeplinirea condi|iilor pentru introducerea pe pia| a mainii
de ridicat respective.
(2) Se admite punerea n func|iune a mainilor de ridicat care au suferit modificri
importante numai dup ob|inerea autorizrii/admiterii func|ionrii, n conformitate cu
prevederile prezentei prescrip|ii tehnice.

Art. 32 (1) Autorizarea func|ionrii mainilor de ridicat care au suferit modificri importante
se face de ctre ISCIR, conform prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice.
(2) Admiterea func|ionrii mainilor de ridicat care au suferit modificri importante se face
de ctre RSVTI, conform prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice.

CAPITOLUL IV
UTILIZAREA/EXPLOATAREA MAINILOR DE RIDICAT

SECIUNEA 1
Prevederi generale

Art. 33 Pentru func|ionarea n condi|ii de siguran|, mainile de ridicat sunt supuse unui
regim de supraveghere, n conformitate cu prevederile prezentei prescrip|ii tehnice.

Art. 34 (1) n vederea aplicrii prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice, privind siguran|a n
func|ionare a mainilor de ridicat, de|intorii/utilizatorii trebuie s asigure regimul de
supraveghere prin RSVTI.
(2) Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectueaz n conformitate cu legisla|ia n vigoare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 25
PT R 1-2010
26
SECIUNEA a 2-a
Supravegherea mainilor de ridicat

Art. 35 (1) Pentru fiecare main de ridicat trebuie s existe un registru de supraveghere
sau carnet de urmrire cu eviden|a func|ionrii, care trebuie pstrat n condi|ii bune la maina
de ridicat.
(2) nscrierile n registru sau carnet trebuie s fie vizibile, lizibile i de neters, nefiind
permise corecturi sau tersturi ci numai anulri contrasemnate de persoana care le-a
efectuat.

Art. 36 Registrul de supraveghere a mainii de ridicat se ntocmete conform modelului
prezentat n anexa 3 i se vizeaz de ctre RSVTI al de|intorului/utilizatorului.

Art. 37 n registru sau n carnet pot face nscrieri personalul de deservire, RSVTI, factorii
responsabili ai de|intorului/utilizatorului (conducerea de|intorului/utilizatorului i persoanele
nsrcinate n scris de ctre aceasta), precum i alte persoane din exploatare, conform
atribu|iilor ce le revin prin instruc|iunile interne.

SECIUNEA a 3-a
Deservirea mainilor de ridicat i personalul de deservire

Art. 38 Deservirea mainilor de ridicat care fac obiectul prezentei prescrip|ii tehnice se
realizeaz numai de personal de deservire autorizat sau instruit, dup caz, n conformitate cu
prevederile prescrip|iei tehnice aplicabile.

Art. 39 Personalul de deservire autorizat pentru macarale, indiferent de pozi|ia postului de
comand se denumete n continuare macaragiu. Codul de semnalizare pentru macaragii
este prezentat n anexa 5.

Art. 40 Personalul de deservire autorizat pentru stivuitoare se denumete n continuare
stivuitorist.

26 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
27
Art. 41 Personalul de deservire instruit pentru mecanisme de ridicat, platforme
autoridictoare i elevatoare pentru vehicule, se denumete n continuare manevrant.
Codul de semnalizare pentru manevran|i este prezentat n anexa 5.

Art. 42 Personalul de deservire autorizat/instruit pentru maini de ridicat la care constructiv
exist posibilitatea montrii mai multor dispozitive de prindere specifice mainilor de ridicat i
poate lucra n regim permanent/nepermanent de macara deplasabil pe ci fr ine de
rulare, stivuitor, platform de ridicat deplasabil i altele asemenea, la care productorul a
furnizat declara|ia de conformitate n acest sens, trebuie s fie autorizat/instruit pentru fiecare
regim de lucru al mainii de ridicat n conformitate cu prevederile prescrip|iei tehnice
aplicabile, dup caz.

SECIUNEA a 4-a
Legtori de sarcin

Art. 43 Legarea, prinderea i fixarea sarcinii la mainile de ridicat, care fac obiectul
prezentei prescrip|ii tehnice se realizeaz numai de persoane instruite, n conformitate cu
prevederile prescrip|iei tehnice aplicabile.

Art. 44 Personalul auxiliar de deservire care realizeaz legarea, prinderea i fixarea sarcinii
la crligul mainilor de ridicat, se denumete n continuare legtor de sarcin.

CAPITOLUL V
VERIFICAREA TEHNIC PERIODIC I REPUNEREA N FUNCIUNE

SECIUNEA 1
Prevederi generale

Art. 45 (1) Cerin|ele tehnice prevzute n prezentul capitol sunt condi|ii minime obligatorii
referitoare la verificarea tehnic periodic i la repunerea n func|iune a mainilor de ridicat.
(2) Toate constatrile referitoare la verificarea tehnic periodic i la repunerea n
func|iune a mainilor de ridicat trebuie s fie consemnate de ctre inspectorul de specialitate
din cadrul ISCIR sau de ctre RSVTI al de|intorului/utilizatorului n procese-verbale de
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 27
PT R 1-2010
28
verificare tehnic. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnic sunt prevzute n
anexele 2 i 4.

Art. 46 (1) Verificrile tehnice periodice n vederea acordrii autorizrii func|ionrii n
continuare se efectueaz:
a) de ctre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR pentru:
1) macarale, cu sarcina nominal S
n
> 50 t;
2) stivuitoare autopropulsate i translatoare stivuitoare, cu sarcina nominal Sn > 5 t;
3) platforme ridictoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane i/sau materiale;
4) elevatoare pentru vehicule, cu sarcina nominal Sn > 2,5 t;
5) mecanisme de ridicat, cu sarcina nominal Sn > 5 t;
6) maini de ridicat de tip special;
b) de ctre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de ctre RSVTI, dup
ob|inerea mputernicirii scrise de la ISCIR, pentru:
1) macarale, cu sarcina nominal 1t < S
n
> 50 t;
2) stivuitoare autopropulsate i translatoare stivuitoare, cu sarcina nominal Sn > 5 t;
3) elevatoare pentru vehicule, cu sarcina nominal Sn > 5 t;
4) mecanisme de ridicat, cu sarcina nominal S
n
> 5 t.
(2) Verificrile tehnice periodice n vederea admiterii func|ionrii n continuare se
efectueaz de ctre RSVTI pentru:
1) macarale cu sarcina nominal Sn > 1 t i macaralele ac|ionate manual;
2) stivuitoare autopropulsate i translatoarele stivuitoare ac|ionate manual;
3) elevatoare pentru vehicule ac|ionate manual;
4) platforme ridictoare pentru persoane cu dizabilit|i.
(3) Dac rezultatele verificrii tehnice periodice, comparativ cu prevederile documenta|iei
tehnice a mainii de ridicat i ale prezentei prescrip|ii tehnice, au corespuns, se ntocmete
un proces-verbal de verificare tehnic, conform modelelor din anexele 2 i 4, prin care se
acord autorizarea func|ionrii, stabilindu-se i data (ziua, luna i anul) urmtoarei verificri
tehnice periodice, care este de maxim 2 ani. Data urmtoarei verificri tehnice periodice se
stabilete n func|ie de complexitatea, locul de instalare, condi|iile de mediu i regimul de
func|ionare, vechimea n serviciu i starea tehnic ale mainii de ridicat.
(4) Dac rezultatele verificrii tehnice sunt necorespunztoare, neconformit|ile se
consemneaz n procesul-verbal de verificare tehnic i nu se acord autorizarea/admiterea
func|ionrii n continuare.
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
29
(5) Procesul-verbal de verificare tehnic se ataeaz la cartea mainii de ridicat-partea de
exploatare, respectiv n eviden|a de|intorului/utilizatorului.

Art. 47 Este interzis utilizarea/exploatarea, men|inerea n func|iune a mainii de ridicat cu
termenul de valabilitate al autorizrii/admiterii func|ionrii depit.

SECIUNEA a 2-a
Verificarea tehnic periodic

Art. 48 (1) Verificarea tehnic periodic se efectueaz de ctre inspectorul de specialitate
din cadrul ISCIR sau RSVTI, dup caz.
(2) La verificrile tehnice efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR trebuie
s participe persoanele men|ionate la art. 20.

Art. 49 naintea nceperii verificrii tehnice se verific dac sunt ndeplinite cerin|ele de la
art. 16.

Art. 50 La verificarea tehnic periodic maina de ridicat este supus la verificrile i
ncercrile de la art. 17. ncercarea static se efectuez cu sarcina nominal mrit cu 10 %.

Art. 51 (1) Dac rezultatele verificrii tehnice periodice, comparativ cu prevederile
documenta|iei tehnice a mainii de ridicat i ale prezentei prescrip|ii tehnice, au corespuns,
inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, dup caz, ntocmesc un proces-
verbal de verificare tehnic prin care se acord autorizarea func|ionrii n continuare,
stabilindu-se data (ziua, luna i anul) efecturii urmtoarei verificri tehnice periodice, care
este de maxim 2 ani.
(2) Dac verificarea tehnic periodic se efectueaz de ctre RSVTI, acesta trebuie s
transmit la ISCIR, n termen de 15 zile, o copie dup procesul-verbal de verificare tehnic n
vederea admiterii func|ionrii mainii de ridicat.
(3) Procesele-verbale de verificare tehnic ntocmite de ctre inspectorul de specialitate
din cadrul ISCIR sau RSVTI sunt conform modelelor din anexele 2 i 4.
(4) Data urmtoarei verificri tehnice periodice se stabilete n func|ie de complexitatea,
locul de instalare, condi|iile de mediu i regimul de func|ionare, vechimea n serviciu i starea
tehnic ale mainii de ridicat.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 29
PT R 1-2010
30
Art. 52 (1) Nu se acord autorizarea func|ionrii n continuare cu condi|ia nlturrii
ulterioare a unor deficien|e care afecteaz siguran|a n func|ionare a mainii de ridicat.
(2) Dac neacordarea autorizrii func|ionrii este cauzat de o deficien| care afecteaz
stabilitatea mainii de ridicat, pe lng oprirea din func|ionare, de|intorul/utilizatorul trebuie
s ia msurile necesare pentru evitarea tuturor pericolelor ce decurg din aceast lips de
stabilitate a mainii de ridicat.

Art. 53 Dac la verificrile tehnice periodice se constat defec|iuni vizibile care reduc
siguran|a n func|ionare a mainii de ridicat, n func|ie de natura, mrimea, tipul defectului,
vechimea n serviciu a mainii de ridicat sau condi|iile de exploatare a acesteia, inspectorul
de specialitate din cadrul ISCIR poate dispune efectuarea de examinri/investiga|ii cu
caracter tehnic, n vederea evalurii tehnice a mainii de ridicat i stabilirii condi|iilor n care
poate func|iona maina de ridicat n condi|ii de siguran|.

Art. 54 (1) Neconformit|ile men|ionate n procesul-verbal de verificare tehnic trebuie s
fie nlturate n termenele stabilite.
(2) Nendeplinirea dispozi|iilor date prin procesul-verbal de verificare tehnic atrage dup
sine retragerea autorizrii/admiterii func|ionrii.

Art. 55 Cu ocazia verificrii tehnice periodice, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR
verific dac registrul de supraveghere este completat corect i |inut la zi i dac ntre|inerea
i revizia mainii de ridicat se efectueaz planificat, n condi|ii corespunztoare, de ctre
persoane juridice autorizate i se asigur func|ionarea acesteia n condi|ii de siguran|.

SECIUNEA a 3-a
Verificarea tehnic la repunerea n funciune

Art. 56 Mainile de ridicat care de|in autorizarea func|ionrii sunt supuse unor verificri
tehnice pentru repunerea n func|iune, nainte de termenul stabilit pentru verificarea tehnic
periodic, n urmtoarele cazuri:
a) dac maina de ridicat se monteaz pe un alt amplasament fix;
b) dac se aduc modificri ale configura|iei la maina de ridicat cum ar fi: modificarea
lungimii bra|ului, modificarea nl|imii turnului i altele, conform instruc|iunilor din
documenta|ia tehnic dat de productor sau instruc|iunilor din documenta|ia tehnic de
montare;
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
31
c) dac se ataeaz mainii de ridicat alte dispozitive de prindere specifice, conform
instruc|iunilor din documenta|ia tehnic dat de productor;
d) dac maina de ridicat a suferit modificri fa| de documenta|ia tehnic dat de
productor i/sau documenta|ia tehnic de montare, ulterior unei ac|iuni de reparare, dar
care nu au dus la modificarea performan|elor ini|iale, a scopului sau a tipului acesteia.

Art. 57 Verificarea tehnic pentru repunerea n func|iune a mainii de ridicat, se
efectueaz, dup caz, de inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de RSVTI al
de|intorului/utilizatorului cu mputernicire scris din partea ISCIR, cu respectarea
prevederilor de la art. 48 pn la art. 55.

Art. 58 Pentru repunerea n func|iune n vederea ob|inerii autorizrii func|ionrii mainilor
de ridicat men|ionate la art. 11 alin. (1), de|intorul/utilizatorul trebuie s solicite, n scris, la
ISCIR efectuarea verificrilor tehnice.

CAPITOLUL VI
NTREINEREA, REVIZIA I REPARAREA MAINILOR DE RIDICAT

SECIUNEA 1
Prevederi generale

Art. 59 (1) Pentru utilizarea/exploatarea n condi|ii de siguran| a mainilor de ridicat, care
fac obiectul prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice, pe ntreaga durat de via| fizic a
acestora este necesar efectuarea unor lucrri de prevenire i de nlturare a uzurilor i
defec|iunilor tehnice n scopul men|inerii performan|elor ini|iale prevzute de productor
asigurndu-se func|ionarea conform documenta|iei tehnice i prevederilor prezentei
prescrip|ii tehnice.
(2) Cerin|ele tehnice prevzute n prezentul capitol sunt condi|ii minime obligatorii
referitoare la ntre|inerea, revizia i repararea mainilor de ridicat.

Art. 60 (1) ntre|inerea, revizia i repararea mainilor de ridicat se face cu respectarea
prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice i a celorlalte acte normative aplicabile.
(2) ntre|inerea, revizia i repararea mainilor de ridicat mainilor de ridicat se efectueaz
de ctre productorul acestora, de ctre persoane juridice autorizate de ISCIR sau de ctre
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 31
PT R 1-2010
32
persoane juridice autorizate de autorit|ile competente din statele membre. Persoanele
juridice autorizate de autorit|ile competente din statele membre trebuie s fie nregistrate n
registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condi|iile privind autorizarea de ctre ISCIR
a persoanelor juridice care efectueaz ntre|inerea i revizia i/sau repararea mainilor de
ridicat precum i condi|iile de nregistrare n registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate
sunt stabilite n prescrip|ia tehnic aplicabil.
(3) Autorizarea pentru lucrri de reparare nu este necesar atunci cnd acestea se
efectueaz de ctre productorul mainii de ridicat.
(4) Obliga|iile i responsabilit|ile persoanelor juridice care efectueaz ntre|inerea i
revizia i/sau repararea mainilor de ridicat sunt prevzute la capitolul XII.
(5) Toate constatrile referitoare la repararea mainilor de ridicat trebuie s fie
consemnate de ctre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI ntr-un proces-
verbal de verificare tehnic.

Art. 61 (1) Persoana juridic care realizeaz ntre|inerea i revizia i/sau repararea
rspunde de calitatea lucrrilor efectuate conform instruc|iunilor elaborate de productorul
mainii de ridicat, conform prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice i ale legisla|iei
aplicabile.
(2) Pentru lucrrile de reparare productorul sau persoana juridic autorizat trebuie s
emit o declara|ie conform modelului din anexa 1.

SECIUNEA a 2-a
ntreinerea i revizia

Art. 62 Efectuarea lucrrilor de ntre|inere i revizie se consemneaz de ctre RSL al
persoanei juridice autorizate n registrul de eviden| a lucrrilor de ntre|inere i revizie, al
crui model este prevzut n anexa 6 i de ctre RSVTI al de|intorului/utilizatorului n
registrul de supraveghere al mainii de ridicat, al crui model este prevzut n anexa 3.

Art. 63 (1) ntre|inerea i revizia se execut, planificat, conform instruc|iunilor date de
productor n documenta|ia tehnic a mainii de ridicat sau n documenta|ia tehnic de
verificri i ncercri tehnice n utilizare pentru investiga|ii/examinri, n scopul asigurrii
men|inerii mainii de ridicat n parametrii de func|ionare n condi|ii de siguran|, conform
prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice.
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
33
(2) ntre|inerea cuprinde cel pu|in urmtoarele opera|iuni:
a) cur|area mainii de ridicat;
b) verificarea strii de uzur a lagrelor i a bunei func|ionri a sistemului de ungere;
c) ungerea pieselor supuse frecrii, conform schemei de ungere;
d) verificarea uzurii cablurilor sau lan|urilor de trac|iune i a fixrii acestora;
e) verificarea func|ionrii componentelor de securitate i reglarea acestora;
f) verificarea func|ionrii mecanismelor mainii de ridicat;
g) verificarea elementelor de prindere sau de manipulare a sarcinii;
h) strngerea i verificarea elementelor de mbinare i a articula|iilor;
i) verificarea fixrii tampoanelor i a opritoarelor;
j) verificarea func|ionrii sistemului electric de for|, de comand, de iluminare i
semnalizare;
k) verificarea rezisten|ei de izola|ie i a rezisten|ei prizei de legare la pmnt a
echipamentelor electrice;
l) verificarea conexiunilor la aparate i clemelor din dulapurile electrice i din cutiile de
conexiuni;
m) verificarea strii cilor de rulare i a ro|ilor de rulare;
n) verificarea func|ionrii i etaneit|ii circuitelor hidraulice i pneumatice;
(3) Prin revizie se asigur reglarea sau nlocuirea pieselor, aparatelor sau modulelor
nglobate n maina de ridicat n scopul asigurrii men|inerii mainii de ridicat n parametrii de
func|ionare n condi|ii de siguran| conform prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice.

SECIUNEA a 3-a
Repararea

Art. 64 (1) Repararea se execut conform instruc|iunilor date de productor n
documenta|ia tehnic a mainii de ridicat, conform instruc|iunilor din documenta|ia tehnic de
verificri i ncercri tehnice n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic,
conform documenta|iei tehnice de reparare preliminar, dup caz i ori de cte ori se
constat o defec|iune.
(2) Prin reparare se asigur nlturarea neconformit|ilor/defec|iunilor constatate la o
main de ridicat n scopul aducerii acesteia la performan|ele ini|iale prevzute de
productor n documenta|ia tehnic asigurndu-se func|ionarea n condi|ii de siguran| a
acesteia conform prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 33
PT R 1-2010
34
Art. 65 Componentele de uzur se nlocuiesc la intervalele de timp stabilite prin
instruc|iunile date de productor n documenta|ia tehnic a mainii de ridicat sau prin
instruc|iunile date n documenta|ia tehnic de verificri i ncercri tehnice n utilizare pentru
investiga|ii/examinri cu caracter tehnic, indiferent de starea de uzur din momentul nlocuirii.

Art. 66 Componentele de securitate defecte se nlocuiesc cu altele noi de aceeai tipo-
dimensiune, cu prezentarea declara|iei de conformitate a productorului acestora.

Art. 67 (1) Repararea mainilor de ridicat se face pe baza unei documenta|ii tehnice
preliminare de reparare avizat de ctre RADTP.
(2) Condi|iile privind atestarea persoanelor fizice care efectueaz avizarea documenta|iilor
tehnice preliminare de reparare a mainilor de ridicat sunt prevzute n legisla|ia n vigoare.
(3) Obliga|iile i responsabilit|ile persoanelor fizice care efectueaz avizarea
documenta|iilor tehnice preliminare de reparare a mainilor de ridicat sunt prevzute la
capitolul XII.
(4) La repararea mainii de ridicat se au n vedere cerin|ele reglementrilor tehnice
aplicabile acesteia.
NOT: n cazul n care pe parcursul lucrrilor de reparare apar modificri fa| de
documenta|ia tehnic preliminar de reparare acceptat de ISCIR, aceste modificri se
avizeaz de RADTP i se transmit la ISCIR pentru acceptare.

Art. 68 Lucrrile de reparare care se verific de ctre inspectorul de specialitate din cadrul
ISCIR, cu participarea RSVTI al de|intorului/utilizatorului i a RSL al persoanei juridice
autorizate pentru lucrri de reparare, sunt urmtoarele:
a) nlocuirea sau modificarea construc|iei metalice, refacerea sau remedierea mbinrilor
sudate ale elementelor de rezisten|;
b) transformarea de principiu a modului de ac|ionare a mainilor de ridicat ca de exemplu
de la ac|ionare electric la ac|ionare hidraulic i altele asemntoare;
c) nlocuirea mecanismelor sau a elementelor lor componente din lan|ul cinematic cu alte
tipodimensiuni, care difer de cele prevzute n documenta|ia tehnic ini|ial;
d) modificarea de principiu a schemei electrice, hidraulice sau pneumatice de ac|ionare;
e) nlocuirea total a instala|iei electrice, hidraulice sau pneumatice;
f) nlocuirea sau modificarea componentelor de securitate ale mainii de ridicat cu alte
tipodimensiuni, care difer de cele prevzute n documenta|ia tehnic ini|ial;
34 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
35
g) nlocuirea cu alte tipodimensiuni sau modificarea constructiv a cruciorului macaralei.

Art. 69 (1) Documenta|ia tehnic preliminar de reparare a mainii de ridicat trebuie s
con|in cel pu|in urmtoarele:
a) desenul de ansamblu (unde este cazul);
b) breviarul de calcul de rezisten| al elementelor portante;
c) documenta|iile tehnice pentru subansambluri sau alte dispozitive aferente mainii de
ridicat ce urmeaz s se nlocuiasc, dup caz;
d) planul de verificri i ncercri care se efectueaz pe parcursul lucrrilor de reparare;
e) condi|iile tehnice de ncercri pentru atestarea parametrilor (unde este cazul).
(2) n cazul n care pe parcursul efecturii lucrrilor de reparare apar i alte neconformit|i
care nu au fost tratate n documenta|ia tehnic preliminar de reparare, aceasta se
completeaz cu partea aferent tratrii acestor neconformit|i.
(3) Rezultatele verificrii tehnice dup reparare, precum i data (ziua, luna i anul)
urmtoarei verificri tehnice periodice se consemneaz ntr-un proces-verbal de verificare
tehnic, conform modelului din anexa 2. Procesul-verbal de verificare tehnic se ataeaz la
cartea mainii de ridicat.
(4) Lucrrile de reparare, planificate sau neplanificate, altele dect cele men|ionate la art.
68 efectuate mainilor de ridicat, fr modificarea performan|elor ini|iale prevzute de
productor n documenta|ia tehnic, scopului sau tipului acestora se verific de ctre RSVTI
al de|intorului/utilizatorului mpreun cu RSL al persoanei juridice autorizate pentru lucrri
de reparare. Rezultatele verificrii tehnice dup lucrrile de reparare, se consemneaz ntr-
un proces-verbal de verificare tehnic ntocmit de ctre RSVTI, conform modelului din anexa
4, iar data urmtoarei verificri este cea stabilit la ultima verificare tehnic periodic,
efectuat de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR. Procesul-verbal de verificare
tehnic se ataeaz la cartea mainii de ridicat.

Art. 70 Dac prin lucrrile de reparare efectuate s-au modificat performan|ele ini|iale ale
mainii de ridicat, scopul sau tipul acesteia, se aplic prevederile prezentei prescrip|ii
tehnice, de la art. 30 la art. 32.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 35
PT R 1-2010
36
SECIUNEA a 4-a
Etapele lucrrilor de reparare

Art. 71 (1) naintea nceperii lucrrilor de reparare inspectorul de specialitate din cadrul
ISCIR sau RSVTI, dup caz, ntocmete procesul-verbal de constatare n vederea
introducerii n reparare.
(2) Se interzice nceperea lucrrilor de reparare fr procesul-verbal de constatare.

Art. 72 Acceptarea lucrrilor de reparare:
a) naintea nceperii lucrrilor de reparare, unitatea reparatoare, ntocmete un memoriu
tehnic de prezentare a lucrrilor de reparare, care cuprinde documenta|ia tehnic preliminar
de reparare, lucrrile de reparare ce urmeaz a se efectua i condi|iile tehnice de execu|ie
ale acestora, precum i programul de examinri, verificri i ncercri ce urmeaz a se
efectua pe parcursul i la finalul lucrrilor de reparare, dac este cazul;
b) memoriul tehnic, vizat de de|intor/utilizator, trebuie s fie naintat la ISCIR n cazurile
n care repara|iile sunt cele men|ionate la art. 68, n vederea acceptrii nceperii lucrrilor de
reparare;
c) ISCIR analizeaz documentele naintate de persoana juridic reparatoare i
ntocmete procesul-verbal de acceptare. Se interzice nceperea lucrrilor de reparare, n
cazurile n care repara|iile sunt cele men|ionate la art. 68, fr procesul-verbal de acceptare
al ISCIR. Prin procesul-verbal de acceptare a nceperii lucrrilor de reparare, ISCIR poate
solicita ca anumite opera|ii, examinri, verificri sau ncercri s se efectueze n prezen|a
inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Unitatea reparatoare este obligat s solicite
participarea inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR la opera|iile, examinrile, verificrile
sau ncercrile respective.

Art. 73 Pe parcursul repara|iei se efectueaz verificri dac acestea sunt prevzute n
solicitarea ISCIR ca anumite opera|ii, examinri, verificri sau ncercri s se efectueze n
prezen|a inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Reparatorul prezint inspectorului de
specialitate din cadrul ISCIR documentele specifice etapei respective (certificate de inspec|ie
material, tabelul nominal cu sudorii autoriza|i care au executat lucrarea i cu valabilitatea
autoriza|iilor, lista procedurilor de sudare aprobate, buletine de control i altele asemenea);
verificrile se finalizeaz cu ncheierea unui proces-verbal de ctre inspectorul de specialitate
din cadrul ISCIR.
36 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
37
Art. 74 Dup finalizarea lucrrilor de reparare se efectueaz urmtoarele verificri:
a) verificarea documenta|iei tehnice de reparare, care se depune la ISCIR n raza creia
se afl maina de ridicat, cu cel pu|in 15 zile naintea datei propuse pentru efectuarea
verificrii tehnice; documenta|ia tehnic de reparare cuprinde cel pu|in:
1) memoriu tehnic de reparare;
2) documenta|iile tehnice pentru subansambluri sau alte dispozitive aferente mainii de
ridicat care au fost nlocuite;
3) documente privind efectuarea pe parcursul lucrrilor de reparare i n final a
verificrii lucrrilor executate n conformitate cu prevederile prezentei prescrip|ii tehnice i ale
documenta|iei tehnice preliminare de reparare;
4) documente privind calitatea mbinrilor sudate (certificate de inspec|ie material,
tabelul nominal cu sudorii autoriza|i care au executat lucrarea i cu valabilitatea
autoriza|iilor), unde este cazul;
5) documentele cuprinznd rezultatele examinrilor, verificrilor i ncercrilor
nedistructive/distructive efectuate de ctre persoane juridice autorizate/evaluate de ISCIR
conform prevederilor prescrip|iei tehnice aplicabile;
6) procesul-verbal n care sunt consemnate rezultatele ncercrilor de cas, n care s
se specifice c instala|ia poate fi supus verificrii tehnice n vederea autorizrii func|ionrii
n continuare;
7) declara|ia pentru lucrrile de reparare efectuate, ntocmit conform modelului din
anexa 1;
b) verificrile i ncercrile men|ionate la art. 17, cu respectarea prevederilor de la art. 48
pn la art. 55.

Art. 75 (1) Verificrile tehnice dup reparare a mainii de ridicat se efectueaz n
conformitate cu prevederile prezentei prescrip|ii tehnice.
(2) n procesul-verbal ncheiat cu ocazia verificrilor tehnice efectuate dup reparare n
vederea repunerii n func|iune se consemneaz parametrii de func|ionare i data efecturii
urmtoarei verificri tehnice periodice (ziua, luna i anul), cu respectarea prevederilor
prezentei prescrip|ii tehnice.

Art. 76 Lucrrile de reparare efectuate se consemneaz de ctre RSL al persoanei juridice
autorizate n registrul de eviden| al lucrrilor de reparare, al crui model este prevzut n
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 37
PT R 1-2010
38
anexa 6 i de ctre RSVTI al de|intorului/utilizatorului n registrul de supraveghere al mainii
de ridicat, al crui model este prevzut n anexa 3.

CAPITOLUL VII
VERIFICRI TEHNICE N UTILIZARE PENTRU INVESTIGAII/EXAMINRI CU
CARACTER TEHNIC A MAINILOR DE RIDICAT

SECIUNEA 1
Prevederi generale

Art. 77 (1) Verificarea tehnic n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic a
mainilor de ridicat se efectueaz de ctre productorul acestora, de ctre persoane juridice
autorizate de ctre ISCIR sau de ctre persoane juridice autorizate de autorit|ile
competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorit|ile competente din
statele membre trebuie s fie nregistrate n Registrul ISCIR al persoanelor juridice
autorizate. Condi|iile privind autorizarea de ctre ISCIR a persoanelor juridice care
efectueaz verificarea tehnic n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic a
mainilor de ridicat precum i condi|iile de nregistrare n Registrul ISCIR al persoanelor
juridice autorizate sunt stabilite n prescrip|ia tehnic aplicabil. Obliga|iile i responsabilit|ile
persoanelor fizice sau juridice sunt prevzute la capitolul XII din prezenta prescrip|ie tehnic.
(2) Cerin|a de autorizare pentru verificarea tehnic n utilizare pentru investiga|ii/examinri
cu caracter tehnic nu se aplic productorilor, pentru mainile de ridicat fabricate de acetia.

Art. 78 Verificarea tehnic n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic se
efectueaz n scopul evalurii strii tehnice, estimrii duratei de func|ionare remanent i
stabilirii condi|iilor de func|ionare n siguran| a mainilor de ridicat.

Art. 79 Verificarea tehnic n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic se
efectueaz n urmtoarele cazuri:
a) dac la maina de ridicat s-au produs avarii i/sau accidente;
b) dac n urma verificrilor tehnice, efectuate conform prevederilor prezentei prescrip|ii
tehnice, se ob|in rezultate necorespunztoare, care pericliteaz func|ionarea n condi|ii de
siguran| a mainii de ridicat;
38 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
39
c) atunci cnd maina de ridicat urmeaz s fie repus n func|iune dup o perioad de
timp n care a fost oprit, fr s fie conservat n mod corespunztor (conform instruc|iunilor
de utilizare/exploatare i unor proceduri specifice), iar repunerea acesteia n func|iune ar
putea periclita siguran|a n func|ionare;
d) la sfritul duratei de via| a mainii de ridicat, atunci cnd aceasta este stabilit prin
documenta|ia tehnic;
e) la expirarea duratei normale de func|ionare prevzut n Hotrrea Guvernului nr.
2.139/2004, atunci cnd prin documenta|ia tehnic nu este prevzut durata de via| a
mainii de ridicat;
f) atunci cnd documenta|ia tehnic a mainii de ridicat lipsete sau este incomplet;
g) atunci cnd la maina de ridicat aflat n exploatare se constat coroziune i/sau
deforma|ii la structura metalic portant, care ar putea periclita func|ionarea n condi|ii de
siguran|;
h) dup un seism major sau atunci cnd zona n care este montat maina de ridicat a
suferit o ac|iune susceptibil s-i afecteze structura sau stabilitatea.

SECIUNEA a 2-a
Condiii privind efectuarea verificrilor tehnice n utilizare pentru investigaii/examinri
cu caracter tehnic

Art. 80 (1) Persoana juridic autorizat de ctre ISCIR pentru efectuarea de verificri
tehnice n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic ntocmete un program de
investiga|ii/examinri care cuprinde cel pu|in urmtoarele:
a) descrierea mainii de ridicat din punct de vedere constructiv i al parametrilor de
func|ionare i, dup caz, desenul tip de ansamblu;
b) prezentarea eventualelor ac|iuni de montare/reparare la care a fost supus maina de
ridicat n timpul perioadei de func|ionare;
c) planuri care cuprind examinrile, verificrile i ncercrile care se propun a fi efectuate
la maina de ridicat; se ntocmesc schi|e care cuprind, dup caz, pozi|ionarea exact a
punctelor i locurilor unde urmeaz s se efectueze examinri vizuale i/sau nedistructive,
msurri de grosimi i altele asemenea, i a zonelor din care urmeaz s fie prelevate
epruvete pentru ncercri distructive;
d) men|ionarea condi|iilor de execu|ie a examinrilor, verificrilor i ncercrilor care se
propun a fi efectuate la maina de ridicat, precum i a criteriilor de acceptare a rezultatelor
ob|inute.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 39
PT R 1-2010
40
(2) Programul de investiga|ii/examinri trebuie s fie avizat de responsabilul cu avizarea
documenta|iei tehnice de examinri RADTE al persoanei juridice autorizate.

Art. 81 Programul avizat se nainteaz la ISCIR pentru acceptare.

Art. 82 n cazul ntocmirii programului conform art. 80, ISCIR transmite acceptul efecturii
programului, cu sau fr completri.

Art. 83 (1) Programul acceptat de ISCIR, se efectueaz sub supravegherea persoanei
juridice autorizate pentru verificri tehnice n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter
tehnic.
(2) Examinrile nedistructive/distructive se efectueaz n conformitate cu prevederile
prescrip|iei tehnice aplicabile.

Art. 84 (1) ISCIR poate solicita ca anumite examinri, verificri sau ncercri s se
efectueze n prezen|a inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Persoana juridic
autorizat pentru efectuarea de verificri tehnice n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu
caracter tehnic are obliga|ia s solicite, cu cel pu|in 5 zile nainte, participarea inspectorului
de specialitate din cadrul ISCIR la efectuarea acestora.
(2) Reprezentantul persoanei juridice autorizat pentru efectuarea de verificri tehnice n
utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic particip la toate examinrile,
verificrile i ncercrile prevzute n programul acceptat de ISCIR.

Art. 85 (1) Pe baza rezultatelor ob|inute n urma examinrilor, verificrilor i ncercrilor
efectuate, persoana juridic autorizat pentru efectuarea de verificri tehnice n utilizare
pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic ntocmete raportul tehnic, care con|ine
concluziile finale privind posibilitatea func|ionrii n condi|ii de siguran| a mainii de ridicat.
(2) Raportul tehnic trebuie s fie avizat de responsabilul cu avizarea documenta|iei tehnice
de examinri RADTE al persoanei juridice autorizate.
(3) Raportul tehnic mpreun cu buletinele i certificatele cu rezultatele ob|inute, breviarul
de calcul de rezisten| i procesele-verbale ntocmite de inspectorul de specialitate din cadrul
ISCIR (dup caz), ntocmit ca urmare a examinrilor, verificrilor i ncercrilor efectuate
conform programului acceptat, se transmit la ISCIR pentru acceptare.

40 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
41
Art. 86 (1) Dup acceptarea de ctre ISCIR a raportului tehnic, de|intorul/utilizatorul
trebuie s respecte concluziile men|ionate n raportul tehnic ntocmit de persoana juridic
autorizat de ISCIR pentru efectuarea de verificri tehnice n utilizare pentru
investiga|ii/examinri cu caracter tehnic.
(2) n cazul ob|inerii unor rezultate corespunztoare de|intorul/utilizatorul solicit la ISCIR
efectuarea examinrilor i verificrilor n vederea ob|inerii autorizrii func|ionrii mainii de
ridicat conform prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice.
(3) Dac n urma examinrilor, verificrilor i ncercrilor efectuate rezult necesitatea
efecturii unor lucrri de reparare la maina de ridicat, acestea trebuie s fie efectuate
conform prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice, iar verificrile tehnice n vederea ob|inerii
autorizrii func|ionrii se efectueaz ulterior.

Art. 87 Documenta|ia tehnic acceptat de ISCIR (programul de investiga|ii/examinri,
raportul tehnic i documentele aferente acestuia) trebuie s fie ataat la cartea mainii de
ridicat - partea de exploatare, urmnd a fi prezentat inspectorului de specialitate din cadrul
ISCIR atunci cnd se solicit efectuarea verificrilor tehnice n vederea repunerii n func|iune.

CAPITOLUL VIII
TIMBRAREA I RETIMBRAREA

Art. 88 (1) Mainile de ridicat care fac obiectul prezentei prescrip|ii tehnice, aflate n
func|ionare fr plac de timbru, se timbreaz n conformitate cu prevederile prezentei
prescrip|ii tehnice.
(2) Aplicarea plcii de timbru la mainile de ridicat aflate n func|ionare se poate face n
urmtoarele situa|ii:
a) atunci cnd aceasta lipsete, este deteriorat sau este ilizibil;
b) atunci cnd se modific parametrii de func|ionare ai mainii de ridicat n urma reparrii
sau a efecturii unor investiga|ii/examinri cu caracter tehnic.

Art. 89 (1) Pentru mainile de ridicat aflate n func|ionare, la care placa de timbru nu exist
sau este deteriorat, aceasta se poate reconstitui de ctre persoana juridic de|intoare, n
baza documenta|iei existente (din care s rezulte parametrii de func|ionare, numr/an de
fabrica|ie, productor).
(2) Placa de timbru trebuie s fie conform documenta|iei tehnice de nso|ire i trebuie s
fie aplicat de ctre RSVTI al de|intorului/utilizatorului care trebuie s ntocmeasc un
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 41
PT R 1-2010
42
proces-verbal n cartea mainii de ridicat. Datele care trebuie s fie nscrise pe placa de
timbru se stabilesc pe baza documenta|iei tehnice existente a mainii de ridicat.

Art. 90 (1) Pentru mainile de ridicat neautorizate, la care placa de timbru nu exist sau este
deteriorat i la care se solicit autorizarea func|ionrii, aplicarea plcii de timbru se face n
urma efecturii unor investiga|ii/examinri cu caracter tehnic, conform prevederilor prezentei
prescrip|ii tehnice.
(2) Placa de timbru este aplicat de ctre RSVTI al de|intorului/utilizatorului.

Art. 91 n cazul modificrii parametrilor de func|ionare ai mainii de ridicat, ca urmare a
efecturii unor investiga|ii/examinri cu caracter tehnic conform prevederilor prezentei
prescrip|ii tehnice, se efectueaz retimbrarea conform art. 90 alin. (2).

CAPITOLUL IX
AVARII I ACCIDENTE

Art. 92 n cazul avariilor care determin oprirea din func|iune sau func|ionarea n condi|ii de
nesiguran| a unei maini de ridicat, precum i n cazurile de accidente provocate la maina
de ridicat, persoana fizic sau juridic care de|ine/utilizeaz maina de ridicat are obliga|ia de
a opri din func|ionare maina de ridicat i de a anun|a de ndat ISCIR despre producerea
evenimentului; cu aceast ocazie se anun| cel pu|in urmtoarele date: numele i prenumele
i func|ia persoanei care anun|, modul n care poate fi contactat n vederea unor eventuale
date suplimentare, data, ora i locul producerii avariei/accidentului, tipul mainii de ridicat,
urmrile avariei/accidentului.

Art. 93 Persoana fizic sau juridic care de|ine/utilizeaz maina de ridicat care a suferit
avaria sau la care s-a produs accidentul are urmtoarele obliga|ii de ndeplinit, prin RSVTI:
a) s ia msurile necesare pentru ca starea de fapt produs de avarie sau n timpul
accidentului s rmn nemodificat pn la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul
ISCIR, cu excep|ia cazului n care situa|ia respectiv ar constitui un pericol pentru via|a i
sntatea persoanelor;
b) s ia toate msurile de asigurare a condi|iilor de securitate;
c) s izoleze pe ct posibil zona de lucru a mainii de ridicat avariate sau la care s-a
produs accidentul;
42 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
43
d) s ntocmeasc un raport cu situa|ia tehnic a mainii de ridicat imediat dup
avarie/accident, care include i fotografii ale mainii de ridicat avariate, precum i interven|iile
efectuate pn la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR;
e) s pun la dispozi|ia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR autorizarea
func|ionrii mainii de ridicat (cartea ISCIR) precum i raportul de mai sus n cazurile
justificate.

Art. 94 Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR ntocmesc procesul-verbal de constatare
a avariei sau accidentului i de oprire din func|iune a mainii de ridicat.

Art. 95 (1) Maina de ridicat care a suferit avarii n urma crora s-a determinat oprirea din
func|ionare, trebuie s fie supus unor investiga|ii/examinri cu caracter tehnic (n vederea
evalurii strii tehnice a acestora), efectuate conform prevederilor prezentei prescrip|ii
tehnice i ale prescrip|iilor tehnice aplicabile.
(2) Investiga|iile/examinrile cu caracter tehnic nu sunt necesare n msura n care
persoana fizic sau juridic de|intoare/utilizatoare renun| la utilizarea mainii de ridicat
avariate i decide scoaterea din uz i casarea acesteia.

Art. 96 Expertizele n caz de avarii sau accidente la maini de ridicat se realizeaz de ctre
exper|ii ISCIR.

CAPITOLUL X
SCOATEREA DIN UZ I CASAREA

Art. 97 (1) Scoaterea din uz a mainilor de ridicat se face de ctre de|intor.
(2) Oprirea din func|ionare i conservarea mainii de ridicat nu nseamn scoatere din uz.

Art. 98 Mainile de ridicat scoase din uz sunt casate prin grija de|intorului.

Art. 99 Opera|ia de casare a mainii de ridicat se confirm printr-un proces-verbal ntocmit
de ctre RSVTI al de|intorului i semnat de ctre reprezentantul conducerii de|intorului.

Art. 100 Procesul-verbal ncheiat se ataeaz la cartea mainii de ridicat i rmne n arhiva
de|intorului.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 43
PT R 1-2010
44
Art. 101 (1) De|intorul comunic, n scris, scoaterea din uz i casarea mainii de ridicat la
ISCIR, n vederea scoaterii din eviden|a proprie a acestuia.
(2) Comunicarea se transmite la ISCIR n termen de 15 zile de la ntocmirea procesului-
verbal men|ionat la art. 99.

Art. 102 Nu se admite utilizarea mainilor de ridicat scoase din uz i casate.

CAPITOLUL XI
ATESTRI I AUTORIZRI

Art. 103 (1) ISCIR atest persoanele fizice pentru avizarea documenta|iei tehnice
preliminare de montare/reparare.
(2) ISCIR autorizeaz persoanele juridice pentru urmtoarele activit|i:
a) montarea mainilor de ridicat;
b) repararea mainilor de ridicat;
c) ntre|inerea i revizia mainilor de ridicat;
d) verificri tehnice n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic.
(3) ISCIR autorizeaz urmtoarele persoane fizice:
a) RSVTI;
b) macaragii;
c) stivuitoriti.

Art. 104 De|intorul/utilizatorul, prin RSVTI, accept personalul auxiliar de deservire,
conform prescrip|iei tehnice aplicabile.

Art. 105 Metodologia de atestare/autorizare/reautorizare/extindere a domeniului de
autorizare pentru activit|ile prevzute la art. 103, precum i condi|iile i documenta|ia
necesar n vederea atestrii/autorizrii sunt prevzute n prescrip|ia tehnic aplicabil i
celelalte reglementri aplicabile.

Art. 106 Ob|inerea autoriza|iei emise de ISCIR nu absolv persoana fizic sau juridic de
obliga|ia ob|inerii tuturor celorlalte autoriza|ii reglementate de legisla|ia n vigoare.

44 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
45
CAPITOLUL XII
OBLIGAII I RESPONSABILITI

SECIUNEA 1
Prevederi generale

Art. 107 Persoanele fizice sau juridice autorizate, de|intorii/utilizatorii mainilor de ridicat
trebuie s respecte prevederile Legii 64/2008, legea privind func|ionarea n condi|ii de
siguran| a instala|iilor sub presiune, mainilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de
combustibil.

SECIUNEA a 2-a
Obligaiile i responsabilitile deintorilor/utilizatorilor

Art. 108 (1) De|intorul/utilizatorul mainilor de ridicat are urmtoarele obliga|ii i
responsabilit|i:
a) s solicite i s ob|in autorizarea func|ionrii sau reautorizarea;
b) s |in eviden|a centralizat a acestora i s comunice la ISCIR orice modificare
intervenit n situa|ia tehnic sau juridic a acestora, n conformitate cu prevederile prezentei
prescrip|ii tehnice;
c) s interzic func|ionarea mainii de ridicat fr autorizarea func|ionrii sau cu
scaden|a de verificare tehnic periodic depit;
d) s ndeplineasc la termenele prevzute msurile dispuse de inspectorii de
specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, prin procesul-verbal de verificare tehnic;
e) s ia msurile necesare astfel ca ntre|inerea i reviziile planificate s fie realizate
conform instruc|iunilor productorului;
f) s prezinte documente din care s reias c montarea i repararea la mainile de
ridicat de|inute i aflate n exploatare sunt realizate de o persoan juridic autorizat;
g) s asigure accesul necondi|ionat al persoanei care efectueaz verificarea tehnic la
maina de ridicat i la toate elementele constructive ale acesteia;
h) s interzic montarea pe maina de ridicat a altor instala|ii care nu au legtur cu
aceasta;
i) s interzic alimentarea altor consumatori din instala|ia electric a mainii de ridicat;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 45
PT R 1-2010
46
j) s interzic utilizarea mainilor de ridicat la care nu este asigurat ntre|inerea i
revizia de ctre o persoan juridic autorizat;
k) rspunde pentru eventualele avarii sau accidente produse prin utilizarea mainilor de
ridicat fr autorizarea func|ionrii sau prin utilizarea necorespunztoare a acestora;
l) rspunde de utilizarea elementelor de legare i dispozitivelor de prindere pentru
ridicarea sarcinii n conformitate cu instruc|iunile de utilizare, montare, ntre|inere i revizie, n
limitele stabilite de productorul acestora, n conformitate cu prevederile prezentei prescrip|ii
tehnice i legisla|iei aplicabile;
m) s ia msuri corespunztoare astfel ca RSVTI precum i personalul de deservire a
mainilor de ridicat s-i poat ndeplini n condi|ii bune sarcinile prevzute.
(2) Pentru nacelele suspendate n crligul macaralei, care ridic persoane la o nl|ime
mai mare de 3 m, de|intorul/utilizatorul are i urmtoarele obliga|ii i responsabilit|i:
a) s solicite la ISCIR autorizarea func|ionrii ansamblului format din macara i nacel;
b) s desemneze pe RSVTI s ndeplinesc func|ia de coordonator de securitate pe
toat durata func|ionrii ansamblului format din macara i nacel;
c) s utilizeze doar macaragii autoriza|i, conform prevederilor prescrip|iei tehnice
aplicabile;
d) s instruiasc macaragii i coordonatorul de securitate;
e) s asigure mijloace de comunica|ie radio ntre macaragii i coordonatorul de
securitate.

Art. 109 n cazul transferului dreptului de proprietate, fostul de|intor/utilizator are obliga|ia
s ntiin|eze, n scris, n termen de 15 zile, ISCIR pentru scoaterea din eviden| a mainii de
ridicat.

Art. 110 n cazul transferului dreptului de proprietate, noul de|intor/utilizator are obliga|ia s
ntiin|eze, n scris, n termen de 15 zile, ISCIR pentru luarea n eviden| a mainii de ridicat.

Art. 111 S comunice la ISCIR, n scris, n termen de 15 zile, decizia de schimbare a
RSVTI.
46 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
47
SECIUNEA a 3-a
Obligaiile i responsabilitile persoanelor fizice sau juridice atestate/autorizate

Art. 112 Obliga|iile i responsabilit|ile persoanei fizice atestate pentru avizarea
documenta|iei tehnice preliminare de montare/reparare:
a) s cunoasc actele normative n vigoare, prescrip|iile tehnice i standardele aplicabile;
b) s verifice dac au fost adoptate solu|ii de montare/reparare care s permit
func|ionarea mainilor de ridicat n condi|ii de siguran|;
c) s verifice dac au fost prevzute n documenta|ia tehnic, verificrile i ncercrile ce
trebuie s fie efectuate de montatori/reparatori la locul de func|ionare, n concordan| cu
prevederile prezentei prescrip|ii tehnice;
d) s avizeze documenta|iile tehnice, respectiv desenul tip de ansamblu i breviarele de
calcul (unde este cazul);
e) s urmreasc existen|a n documenta|iile avizate a precizrilor legate de
standardele, codurile de proiectare i normativele folosite;
f) s |in eviden|a documenta|iilor tehnice pe care le verific i le avizeaz conform n
registrul al crui model este prezentat n anexa 7;
g) s pun la dispozi|ia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR datele, informa|iile
i documentele n legtur cu obiectul autoriza|iei de|inute;
h) s participe la instructajele profesionale i examinrile organizate de ISCIR, cnd este
cazul;
i) s confirme avizarea documenta|iei cu privire la respectarea prevederilor prezentei
prescrip|ii tehnice, prin aplicarea pe documenta|ie a tampilei conform modelului de mai jos:
Numele i prenumele:
ATESTAT RADTP IR ......................................
Nr.:
AVIZAT CORESPUNDE *
)

Data: Semntura:
*
)
Se men|ioneaz indicativele principalelor prescrip|ii tehnice utilizate.

Art. 113 Obliga|iile i responsabilit|ile persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea
verificrilor i ncercrilor tehnice n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic la
maini de ridicat:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 47
PT R 1-2010
48
a) s ia msuri corespunztoare astfel ca personalul propriu, nominalizat, s-i poat ndeplini
n bune condi|ii sarcinile prevzute;
b) s ntocmeasc programul de verificri tehnice n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu
caracter tehnic;
c) s ntocmeasc rapoartele tehnice n urma efecturii de verificri tehnice n utilizare pentru
investiga|ii/examinri cu caracter tehnic;
d) s aib dotrile tehnice specifice domeniului de autorizare;
e) s |in la zi registrele de eviden| a lucrrilor efectuate;
f) s comunice n scris, n termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RADTE; s asigure c
personalul nou propus ncepe activitatea specific numai dup autorizarea acestuia de ISCIR;
g) s desfoare activit|ile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prezentei
prescrip|ii tehnice i instruc|iunilor specifice ale productorului mainii de ridicat (unde este cazul);
h) la cerere, s pun la dispozi|ia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR datele,
informa|iile i documentele n legtur cu obiectul autoriza|iei de|inute, solicitate de ctre
acesta cu ocazia controalelor efectuate.

Art. 114 Obliga|iile i responsabilit|ile persoanelor fizice nominalizate n cadrul autoriza|iilor
persoanelor juridice pentru efectuarea de verificri tehnice n utilizare pentru
investiga|ii/examinri cu caracter tehnic:
a) s cunoasc actele normative n vigoare, prescrip|iile tehnice i standardele specifice;
b) s adopte solu|ii tehnice care s permit func|ionarea mainilor de ridicat n condi|ii de
siguran|;
c) s prevad n documenta|ia investiga|iilor/examinrilor cu caracter tehnic verificrile i
ncercrile ce trebuie s fie efectuate n concordan| cu prevederile prezentei prescrip|ii
tehnice;
d) s estimeze termenul cu care se poate prelungi durata de utilizare la mainile de
ridicat pentru care au fost efectuate verificri tehnice n utilizare pentru investiga|ii/examinri
cu caracter tehnic la expirarea duratei de via| sau a duratei normale de utilizare;
e) s avizeze documenta|iile tehnice, rapoartele tehnice, respectiv desenul tip de
ansamblu i breviarele de calcul (unde este cazul);
f) s urmreasc existen|a n documenta|iile avizate a precizrilor legate de
standardele, codurile de proiectare i normativele folosite;
g) s |in eviden|a documenta|iilor tehnice pe care le verific i le avizeaz, ntr-un
registru, conform modelului din anexa 8;
48 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
49
h) la cerere, s pun la dispozi|ia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele,
informa|iile i documentele n legtur cu obiectul autoriza|iei de|inute;
i) s participe la instructaje profesionale i la examinrile organizate de ISCIR (cnd
este cazul);
j) s confirme avizarea documenta|iei cu privire la respectarea prevederilor prezentei
prescrip|ii tehnice prin aplicarea pe documenta|ie a tampilei conform modelului de mai jos:
*
)

Numele i prenumele:
Atestat RADTE IR............................................
AVIZAT CORESPUNDE:**
)

Data: Semntura:
*
)
Se nscrie denumirea persoanei juridice.
**
)
Se men|ioneaz indicativele principalelor prescrip|ii tehnice utilizate.

Art. 115 Persoanele juridice autorizate pentru montare/reparare au urmtoarele obliga|ii i
responsabilit|i:
a) s ntocmeasc i s |in la zi registrele de eviden| a lucrrilor efectuate, conform
modelului din anexa 6;
b) s ia msuri corespunztoare astfel ca RSL i RTS s-i poat ndeplini n bune
condi|ii sarcinile prevzute;
c) s comunice, n scris, n termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a
RSL/RTS; s asigure c personalul nou propus efectueaz activit|ile specifice numai dup
nominalizarea acestuia de ctre ISCIR;
d) s desfoare activit|ile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor
prescrip|iei tehnice i instruc|iunilor specifice ale productorului mainii de ridicat (unde este
cazul);
e) s execute lucrrile de montare/reparare n conformitate cu documenta|iile tehnice
preliminare avizate de RADTP;
f) s supun avizrii RADTP documenta|iile tehnice de montare/reparare, n cazul n
care, pe parcursul montrii/reparrii apar modificri fa| de documenta|ia tehnic preliminar
avizat;
g) s pun la dispozi|ia de|intorului/utilizatorului documenta|ia tehnic de reparare;
h) s pregteasc maina de ridicat, n mod corespunztor, n vederea efecturii
verificrilor i ncercrilor n conformitate cu prevederile prezentei prescrip|ii tehnice;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 49
PT R 1-2010
50
i) s pun la dispozi|ie personalul i utilajele necesare verificrii mainii de ridicat;
j) s emit la finalizarea lucrrilor o declara|ie conform anexei 1.

Art. 116 Obliga|iile i responsabilit|ile persoanelor juridice autorizate pentru ntre|inere i
revizie:
a) s ntocmeasc i s |in la zi registrele de eviden| a lucrrilor efectuate, conform
modelului din anexa 6;
b) s ia msuri corespunztoare astfel ca RSL s-i poat ndeplini n bune condi|ii
sarcinile prevzute;
c) s comunice, n scris, n termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a
RSL; s asigure c personalul nou propus efectueaz activit|ile specifice numai dup
nominalizarea acestuia de ISCIR;
d) s desfoare activit|ile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor
prezentei prescrip|ii tehnice i instruc|iunilor specifice ale productorului mainii de ridicat;
e) s emit la finalizarea lucrrilor de revizie o declara|ie conform anexei 1.
Art. 117 Obliga|iile i responsabilit|ile responsabilului cu supravegherea lucrrilor (RSL):
a) s cunoasc legisla|ia n domeniu, prescrip|iile tehnice, standardele i normativele
aplicabile;
b) s men|ioneze n documenta|iile ntocmite precizrile legate de standardele, codurile
de proiectare i normativele folosite;
c) s completeze la zi registrele de eviden| a lucrrilor efectuate;
d) s verifice periodic, cel pu|in o dat pe an, pregtirea tehnic a personalului de
montare/reparare/ntre|inere i revizie, consemnnd rezultatele ntr-un proces-verbal;
e) s urmreasc execu|ia pe faze de lucru a lucrrilor de montare/reparare, din punct
de vedere al respectrii prevederilor prescrip|iei tehnice i ale documenta|iei tehnice
preliminare de montare/reparare i s supun la ncercri mainile respective;
f) s verifice documenta|ia tehnic ntocmit pentru lucrrile efectuate sub aspectul
respectrii prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice;
g) s participe la instruirile periodice organizate de ISCIR;
h) s confirme avizarea documenta|iei cu privire la respectarea prevederilor prezentei
prescrip|ii tehnice, prin aplicarea pe documenta|ie a tampilei conform modelului de mai jos:


50 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
51
*
)

Numele i prenumele:
RSL IR..............................................................
Data: Semntura:
*
)
Se nscrie denumirea persoanei juridice.

Art. 118 RTS are urmtoarele obliga|ii i responsabilit|i:
a) s cunoasc legisla|ia, prevederile prescrip|iilor tehnice, standardele i alte acte
normative aplicabile;
b) s verifice dac tehnologia de execu|ie i de examinare a elementelor sudate este n
concordan| cu procedura de sudare aprobat;
c) s verifice documenta|ia tehnic preliminar de montare i/sau reparare nainte de
lansarea acestuia n execu|ie, astfel nct solu|iile adoptate s asigure condi|ii optime de
sudare i verificare;
d) s asigure alegerea corect a materialelor de adaos, func|ie de materialele de baz
utilizate, n conformitate cu procedurile de sudare aprobate, astfel nct prin condi|iile
tehnologice impuse s se realizeze o mbinare sudat corect a mainii;
e) s verifice calitatea materialelor de adaos i s admit introducerea n execu|ie numai
a materialelor de adaos prevzute n proiect sau stabilite ca echivalente la aprobarea
procedurii de sudare;
f) s ia msurile necesare ca la repararea elementelor mainilor s se foloseasc numai
tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare aprobate;
g) s supravegheze ca materialele de baz introduse n execu|ie s fie conforme cu
documenta|ia tehnic preliminar de montare/reparare;
h) s urmreasc efectuarea verificrii calit|ii mbinrilor sudate pe fluxul tehnologic de
execu|ie, s verifice rezultatele ob|inute i s vizeze documentele privind verificarea
mbinrilor sudate, care se ataeaz la documenta|ia tehnic;
i) s participe la analiza i stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii i s
ia msuri corespunztoare pentru remedierea i evitarea acestora n viitor;
j) s verifice, atunci cnd este cazul, dac n cazul sudorilor certifica|i, condi|iile de
certificare sunt identice cu cele de autorizare, n caz contrar procednd conform Legii
64/2008 art. 13 alin. (2);
k) s participe la ntrunirile i instructajele organizate de ISCIR;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 51
PT R 1-2010
52
l) s confirme avizarea documenta|iei cu privire la respectarea prevederilor prezentei
prescrip|ii tehnice prin aplicarea pe documenta|ie a tampilei conform modelului de mai jos:
*
)

Numele i prenumele:
RTS
Data: Semntura:
*
)
Se nscrie denumirea persoanei juridice.

SECIUNEA a 4-a
Obligaiile i responsabilitile personalului de deservire i ale personalului auxiliar de
deservire

Art. 119 Macaragiul are urmtoarele obliga|ii i responsabilit|i:
a) s asigure exploatarea macaralei n conformitate cu instruc|iunile productorului;
b) s cunoasc macaraua pe care lucreaz i condi|iile tehnice privind utilizarea
acesteia, pe care s le aplice ntocmai;
c) s cunoasc i s respecte codul de semnalizare;
d) s nu ac|ioneze nici un mecanism att timp ct exist persoane pe macara; n cazul n
care acest lucru nu poate fi evitat ca de exemplu la unele lucrri de reparare, ntre|inere i
revizie, manevrele se execut sub directa supraveghere a RSL;
e) s ia n primire i s predea macaraua prin consemnare n registrul de supraveghere;
dac macaraua prezint defecte care pericliteaz siguran|a n func|ionare, macaragiul o
oprete din func|iune i anun| eful punctului de lucru i eful ierarhic;
f) s aprind luminile de balizare (la macaralele care sunt dotate cu asemenea maini)
n caz de vizibilitate redus, precum i noaptea;
g) s participe la lucrrile de reparare, ntre|inere i revizie, precum i la toate verificrile
tehnice care se efectueaz la macaraua pe care o manevreaz;
h) s interzic accesul persoanelor strine n cabina de comand sau pe macara;
i) s consemneze n registrul de supraveghere a macaralei toate observa|iile privind
deficien|ele n func|ionare ale acesteia;
j) s nu ac|ioneze macaraua atta timp ct n zona periculoas nu sunt ndeplinite
condi|iile de siguran|.

Art. 120 Responsabilit|ile macaragiului nainte de nceperea lucrului sunt urmtoarele:
52 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
53
a) s verifice c linia principal de alimentare se afl sub tensiune; n caz c ntreruptorul
general este deconectat i asigurat cu un lact sau cu o inscrip|ionare avertizoare,
macaragiului nu-i este permis s-l conecteze fr acordul RSVTI sau al efului punctului de
lucru i fr a se pune de acord cu macaragii celorlalte macarale de pe aceeai cale;
b) s verifice starea cii de rulare i rigiditatea opritoarelor de la capete; la macaralele
care func|ioneaz n aer liber trebuie s verifice dac dispozitivele de blocare pe calea de
rulare au fost deblocate;
c) s instaleze macaralele pentru care se prevede calarea numai pe un teren
corespunztor, s execute aceast opera|ie conform instruc|iunilor prevzute n
documenta|ia tehnic i cerin|elor prezentei prescrip|ii tehnice;
d) s verifice existen|a lubrifian|ilor n locurile de ungere, conform indica|iilor din schema
de ungere din documenta|ia tehnic a macaralei;
e) s verifice ca pe macara s nu se gseasc obiecte aezate ntr-un echilibru relativ;
f) s verifice starea, nfurarea i fixarea cablurilor sau lan|urilor pe tamburi, role i
oche|i;
g) s verifice starea de uzur i func|ionarea crligului;
h) s verifice func|ionarea instala|iilor de semnalizare, iluminat, aerisire i climatizare;
i) la macaralele cu bra| variabil, s verifice buna func|ionare a indicatorului sarcinii
maxime admise, corespunztor deschiderii bra|ului;
j) s verifice dac mecanismele de ac|ionare ale macaralei func|ioneaz n mod sigur,
lin i fr vibra|ii accentuate;
k) s verifice existen|a i integritatea pr|ilor componente ale macaralei;
l) s nu pun n func|iune macaralele cu bra| n imediata apropiere a conductoarelor
electrice aeriene sau n zona lor de influen| dect conform instruc|iunilor prevzute n
documenta|ia tehnic i cerin|ele prezentei prescrip|ii tehnice;
m) n cazul n care macaragiul constat o defec|iune, are obliga|ia s opreasc din
func|iune macaraua de la ntreruptorul general, pe care trebuie s-l asigure contra
reanclanrii nedorite i s anun|e eful ierarhic sau eful punctului de lucru de care apar|ine
n scopul lurii msurilor necesare; dup remedierea defec|iunii se face o nou verificare a
macaralei;
n) n cazul n care macaraua este deservit de doi sau mai mul|i legtori de sarcin,
trebuie s se informeze de la eful punctului de lucru, nainte de a se urca pe macara, care
dintre acetia este desemnat s semnalizeze micrile necesare;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 53
PT R 1-2010
54
o) s semnalizeze, prin dispozitivul de semnalizare acustic, nainte de fiecare pornire sau
manevr a macaralei.

Art. 121 Responsabilit|ile macaragiului n timpul lucrului sunt urmtoarele:
a) s efectueze manevre numai pe baza comenzilor date n conformitate cu codul de
semnalizare de legtorul de sarcin desemnat; semnalul de oprire se ia n considerare din
partea oricrei alte persoane;
b) s nu transporte sarcina pe deasupra persoanelor;
c) la ridicarea sarcinilor s nu depeasc sarcina nominal sau n cazul macaralelor cu
bra| variabil s nu depeasc sarcina maxim admis pentru deschiderea respectiv a
bra|ului;
d) la ridicarea unor sarcini care depesc 50% din sarcina admis s execute, n
prealabil, o ridicare de prob la nl|imea de circa 100 mm de la sol, pentru a se convinge c
frna, cablurile i ntreaga main rezist normal, iar sarcina este corect legat i bine
echilibrat;
e) la func|ionarea macaralelor echipate cu graifer, cu electromagne|i i, n general, a
celor la care sarcina nu este legat de crlig, s nu efectueze micri de ridicare nainte de a
verifica dac sarcina nu este aderent la sol sau nu s-a compactat;
f) s urmreasc s nu cad cablul de pe rol sau de pe tambur i, de asemenea, s nu
formeze noduri;
g) s nu comande func|ionarea simultan a dou mecanisme, la macaralele la care
acest lucru este interzis;
h) s nu deplaseze macaralele cu bra| avnd sarcina suspendat n crlig dect n
condi|iile prevzute n documenta|ia tehnic a macaralei;
i) la deservirea unor macarale care lucreaz la niveluri diferite i ale cror ci de rulare
se intersecteaz, precum i la lucrul concomitent cu mai multe macarale cu bra| ale cror
cmpuri de ac|ionare se intersecteaz, macaragii trebuie s respecte prioritatea stabilit;
ntre gabaritele pr|ilor n micare s pstreze spa|iile de siguran| de cel pu|in 0,5 m i s
semnalizeze inten|ia de ncepere a micrii, precum i c a luat la cunotin| i a n|eles
inten|ia celorlal|i macaragii;
j) s nu permit echilibrarea sarcinilor prin greutatea unor persoane i s nu transporte
persoane cu crligul macaralei sau alte dispozitive de prindere, cu excep|ia cazurilor n care
productorul macaralei a prevzut acest lucru n documenta|ia tehnic;
54 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
55
k) s efectueze manevrele pentru deplasarea pe orizontal a sarcinilor astfel ca acestea
s se afle la o distan| de cel pu|in 1 m fa| de obiectele aflate n raza de ac|iune a
macaralei; dac la deplasarea sarcinilor pe orizontal se ntlnesc obstacole care nu pot fi
evitate prin ocolire, sarcinile trebuie s fie ridicate deasupra acestora la o nl|ime minim de
0,5 m; nu se admite trecerea sarcinilor peste maini-unelte, tuburi de oxigen, materiale
explozibile, vehicule sau, n general, peste acele obiecte a cror deteriorare reprezint sau
poate provoca pagube sau accidente;
l) s execute manevrarea macaralei astfel nct s se evite balansarea sarcinii i
producerea ocurilor; n acest scop, se interzice ac|ionarea mecanismelor dintr-un sens n
altul fr a fi oprite, n prealabil, n pozi|ia zero; macaragiul trebuie s prevad la
executarea comenzilor i timpul necesar pentru frnarea complet;
m) s execute manevrele pentru deplasrile elementelor de prindere a sarcinilor
crucioarelor i macaralelor n astfel de limite nct s nu fie necesar s foloseasc
limitatoarele de sfrit de curs;
n) s opreasc din func|iune macaraua dac se aud zgomote anormale, dac
limitatoarele sau frnele nu ac|ioneaz corespunztor sau dac constat orice alt defect care
poate periclita siguran|a n func|ionare;
o) s opreasc func|ionarea macaralei dac iluminatul la locul de munc este insuficient
sau dac vizibilitatea este mpiedicat de fum, vapori, cea|, vegeta|ie, obiecte i altele
asemenea plasate ntre macaragiu i cmpul de ac|iune al macaralei, n cazul n care nu s-
au luat msuri suplimentare de siguran| ca de exemplu transmiterea comenzilor prin
intermediul unor persoane instruite i desemnate n acest scop;
p) s opreasc func|ionarea macaralei care lucreaz n aer liber atunci cnd viteza
vntului i temperatura depesc valorile prevzute n documenta|ia tehnic;
q) s deconecteze imediat ntreruptorul principal i s aduc toate controlerele n pozi|ia
zero n cazul unei ntreruperi accidentale a curentului electric de alimentare;
r) s nu prseasc locul de lucru nainte de predarea macaralei; n cazul n care este
nevoit s o fac, trebuie s aduc toate controlerele n pozi|ia zero, deconecteaz
ntreruptorul principal de alimentare, nchide cu cheia ua cabinei sau, dup caz, dispozitivul
care nu permite reconectarea ntreruptorului principal, iar n cazul ac|ionrii cu motor termic
oprete func|ionarea acestuia;
s) s nu permit nimnui s se urce pe macara atunci cnd aceasta este conectat la
circuitul electric de alimentare;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 55
PT R 1-2010
56
t) s utilizeze materialele i echipamentul de protec|ie prevzute de dispozi|iile legale n
vigoare.

Art. 122 Responsabilit|ile macaragiului dup terminarea lucrului sunt urmtoarele:
a) s descarce sarcina i s ridice dispozitivul de prindere a sarcinii n pozi|ia cea mai de
sus, fr ns ca limitatorul de curs s fie ac|ionat; dac nu este posibil coborrea sarcinii
suspendate, se ngrdete locul de sub aceasta i se instaleaz plci avertizoare
corespunztoare pentru a interzice accesul persoanelor;
b) s deplaseze macaraua la locul stabilit pentru repaus; macaralele care lucreaz n
exterior se fixeaz pe calea de rulare fie cu cleti de prindere, fie cu dispozitive de ancorare
sau de calare, pentru a se evita deplasarea datorit unui vnt puternic sau unor trepida|ii;
macaralele turn sau, n general, macaralele cu bra| rotitor trebuie s fie deplasate la locul
stabilit pentru repaus ca mai sus, ns cu mecanismul de rotire a turnului sau a bra|ului
nefrnat, pentru a permite rotirea liber n caz de vnt bra|ul se pune n giruet;
c) s aduc n pozi|ia zero toate aparatele de comand;
d) s deconecteze ntreruptorul principal aflat pe macara i s-l securizeze;
e) s pun n func|iune iluminatul de balizare, la macaralele prevzute cu acest sistem;
f) s nchid cu cheia ua cabinei de comand; la macaralele care nu au cabin nchis,
se nchide cu lact sau cheie ntreruptorul principal; la macaralele cu comand de la sol,
asigur eliminarea posibilit|ilor ca o persoan neinstruit s efectueze manevre cu
macaraua, ca de exemplu existen|a unei chei de contact;
g) n cazul n care pe calea de rulare exist numai o singur macara i aceasta nu mai
func|ioneaz n schimbul urmtor, s deconecteze i ntreruptorul principal al liniei de
alimentare electric i s-l nchid cu lact sau cheie; la macaralele care func|ioneaz n
exterior, iluminatul de balizare trebuie s rmn conectat.

Art. 123 Stivuitoristul are urmtoarele obliga|ii i responsabilit|i:
a) s asigure exploatarea stivuitorului n conformitate cu instruc|iunile productorului;
b) s cunoasc stivuitorul pe care lucreaz i condi|iile tehnice privind utilizarea acestuia,
pe care s le aplice ntocmai;
c) s nu ac|ioneze nici un mecanism att timp ct exist persoane pe stivuitor; n cazul n
care acest lucru nu poate fi evitat ca de exemplu la unele lucrri de reparare, ntre|inere i
revizie, manevrele se execut sub directa supraveghere a unei persoane desemnate n acest
scop;
56 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
57
d) s ia n primire i s predea stivuitorul prin consemnare n registrul de supraveghere;
dac stivuitorul prezint defecte care pericliteaz siguran|a n func|ionare, stivuitoristul l
oprete din func|iune i anun| eful punctului de lucru sau eful ierarhic;
e) s participe la lucrrile de reparare, ntre|inere i revizie, precum i la toate verificrile
tehnice care se efectueaz la stivuitorul pe care l manevreaz;
f) s interzic accesul persoanelor strine pe stivuitor;
g) s consemneze n registrul de supraveghere a stivuitorului toate observa|iile privind
deficien|ele n func|ionare ale acestuia;
h) s nu ac|ioneze stivuitorul atta timp ct n zona periculoas nu sunt ndeplinite
condi|iile de siguran|.

Art. 124 Responsabilit|ile stivuitoristului nainte de nceperea lucrului sunt urmtoarele:
a) s controleze starea tehnic a stivuitorului i a componentelor de securitate;
b) s controleze func|ionarea mecanismelor i a componentelor de securitate (mai pu|in
supapa de siguran|, supapa de blocare, limitatorul de sarcin, limitatorul de vitez,
paracztoarele, dup caz);
c) n cazul n care stivuitoristul constat o defec|iune, nu trebuie s pun n func|iune
stivuitorul i anun| eful ierarhic sau eful punctului de lucru de care apar|ine n scopul lurii
msurilor necesare; dup remedierea defec|iunii se face o nou verificare a stivuitorului de
ctre stivuitorist.

Art. 125 Responsabilit|ile stivuitoristului n timpul lucrului sunt urmtoarele:
a) s circule cu stivuitorul numai cu sarcina ridicat la 250-300 mm de sol i cu catargul
nclinat spre spate;
b) s circule cu sarcina ridicat numai lng stiv;
c) s nu efectueze porniri, frnri i opriri brute pentru a evita pericolul de rsturnare;
d) s urmreasc tot timpul configura|ia traseului i obstacolele de pe acesta pentru
evitarea pierderii de ncrctur i producerii de avarii i accidente;
e) s transporte mrfuri cu volum mare, care i limiteaz vizibilitatea, numai dirijat de o
persoan desemnat;
f) s coboare imediat sarcina n cazul manifestrii tendin|ei de pierdere a stabilit|ii
stivuitorului;
g) s circule cu vitez redus pn la limita evitrii producerii oricror avarii sau
accidente;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 57
PT R 1-2010
58
h) s nu circule cu stivuitorul pe lng utilaje, maini i stive la o distan| mai mic de
500 mm, n locuri aglomerate i treceri nguste unde nu se asigur gabaritele de trecere
corespunztoare, pe drumuri neamenajate i insuficient luminate;
i) s nu permit sta|ionarea persoanelor sub sarcin sau la o distan| mai mic de 2.500
mm;
j) n cazul n care stivuitoristul constat o defec|iune, oprete lucrul i anun| eful
ierarhic nemijlocit sau eful punctului de lucru de care apar|ine n scopul lurii msurilor
necesare; dup remedierea defec|iunii se face o nou verificare a stivuitorului de ctre
stivuitorist;
k) s transporte substan|e toxice, caustice, explozive i altele asemenea numai conform
reglementrilor n vigoare i instruc|iunilor de ambalare i transport specifice acestora;
l) s efectueze toate manevrele, cu sau fr sarcin, cu vitez redus i fr ocuri;
m) s circule pe trasee prestabilite cu stivuitorul.

Art. 126 Responsabilit|ile stivuitoristului dup terminarea lucrului sunt urmtoarele:
a) descrcarea sarcinii de pe furci;
b) deplasarea stivuitorului la locul stabilit pentru repaus;
c) ac|ionarea frnei de parcare (frna de mn);
d) evitarea parcrii stivuitorului n pant sau ramp; dac nu este posibil, stivuitorul se
asigur corespunztor;
e) punerea catargului n pozi|ie vertical;
f) coborrea furcilor pe sol;
g) asigurarea eliminrii posibilit|ilor ca o persoan neautorizat s efectueze manevre
cu stivuitorul.

Art. 127 Manevrantul mecanismului de ridicat are urmtoarele obliga|ii i responsabilit|i:
a) s asigure exploatarea mecanismului de ridicat n conformitate cu instruc|iunile
productorului;
b) s cunoasc mecanismul de ridicat la care lucreaz i condi|iile tehnice privind
utilizarea i s le aplice ntocmai;
c) s nu ac|ioneze mecanismul de ridicat att timp ct n zona periculoas nu sunt
ndeplinite condi|iile de securitate;
d) s consemneze n registrul de supraveghere a mecanismului de ridicat toate
observa|iile privind neconformit|ile n func|ionare ale acestuia.
58 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
59
Art. 128 Manevrantul platformei autoridictoare are urmtoarele obliga|ii i responsabilit|i:
a) s asigure exploatarea platformei autoridictoare n conformitate cu instruc|iunile
productorului;
b) s cunoasc platforma autoridictoare pe care lucreaz i condi|iile tehnice privind
utilizarea, pe care s le aplice ntocmai;
c) s ia n primire i s predea platforma autoridictoare prin consemnare n registrul de
supraveghere; dac platforma autoridictoare prezint defecte care pericliteaz siguran|a n
func|ionare, o oprete din func|iune i anun| RSVTI;
d) s instaleze platforma autoridictoare numai pe un teren corespunztor (bine
compactat, orizontal); la platforma autoridictoare pentru care se prevede calarea, s se
execute aceast opera|ie n mod corespunztor;
e) s verifice ungerea pieselor supuse frecrii, nivelul fluidului hidraulic, al electrolitului
din bateriile de acumulatoare i func|ionarea componentelor de securitate;
f) s verifice starea tuturor mecanismelor, cablurilor de trac|iune i a cablurilor electrice;
g) s verifice existen|a legturii electrice la mainile de protec|ie mpotriva tensiunilor de
atingere;
h) s verifice func|ionarea mainilor de semnalizare i iluminat;
i) s interzic accesul pe platforma autoridictoare a persoanelor care nu au legtur cu
locul de munc;
j) s nu manevreze sarcini mai mari dect sarcina nominal a platformei autoridictoare;
k) s deconecteze ntreruptorul general i s aduc n pozi|ia zero toate comenzile, n
cazul ntreruperii accidentale a curentului electric de alimentare;
l) s opreasc din func|iune platforma autoridictoare dac se aud zgomote anormale,
dac frnele sau componentele de securitate nu ac|ioneaz corespunztor sau cnd
constat orice alt defect care poate periclita siguran|a n func|ionare;
m) s opreasc func|ionarea platformei autoridictoare care lucreaz n aer liber atunci
cnd vntul depete limita pn la care func|ionarea acesteia este permis;
n) dup terminarea lucrului, platforma autoridictoare trebuie adus n pozi|ia de
sta|ionare i se deconecteaz de la ntreruptorul principal;
o) s consemneze n registrul de supraveghere a platformei autoridictoare toate
observa|iile privind deficien|ele n func|ionare ale acesteia;
p) s nu ac|ioneze platforma autoridictoare atta timp ct n zona periculoas nu sunt
ndeplinite condi|iile de siguran|.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 59
PT R 1-2010
60
Art. 129 Manevrantul elevatorului pentru vehicule are urmtoarele obliga|ii i
responsabilit|i:
a) s asigure exploatarea elevatorului n conformitate cu instruc|iunile productorului;
b) s cunoasc elevatorul cu care lucreaz i condi|iile tehnice privind utilizarea acestuia,
pe care s le aplice ntocmai;
c) s ia n primire i s predea elevatorul prin consemnare n registrul de supraveghere;
dac elevatorul prezint defecte care pericliteaz siguran|a n func|ionare, l oprete din
func|iune i anun| RSVTI;
d) s verifice dac mecanismul de ridicare/coborre al elevatorului func|ioneaz n mod
sigur, lin i fr vibra|ii accentuate;
e) s verifice pr|ile componente ale elevatorului, componentele de securitate i
ndeosebi limitatoarele de curs;
f) s nu manevreze elevatorul atunci cnd constat c greutatea vehiculului depete
valoarea sarcinii nominale a elevatorului;
g) s cunoasc procedura de coborre manual a bra|elor elevatorului n caz de
necesitate;
h) dup ce a fost cobort, vehiculul trebuie s fie ndeprtat din raza de ac|iune a
elevatorului;
i) la terminarea lucrului, elevatorul trebuie scos de sub tensiune prin intermediul
ntreruptorului principal, iar cruciorul ridictor trebuie condus n pozi|ia minim inferioar;
j) s consemneze n registrul de supraveghere a elevatorului toate observa|iile privind
deficien|ele n func|ionare ale acestuia;
k) s nu ac|ioneze elevatorul atta timp ct n zona periculoas nu sunt ndeplinite
condi|iile de siguran|.

Art. 130 Legtorul de sarcin are urmtoarele obliga|ii i responsabilit|i:
a) s cunoasc i s aplice regulile de verificare a elementelor de legare i a
dispozitivelor de prindere, precum i instruc|iunile de exploatare a mainii de ridicat a cror
respectare depinde de legtorul de sarcin;
b) s cunoasc i s aplice codul de semnalizare, cu eventualele completri, pentru a
putea indica macaragiului/manevrantului, n orice moment, manevrele pe care urmeaz s le
execute; n acest scop, se plaseaz n locuri din care s poat vedea orice persoan situat
n cmpul de ac|iune al mainii de ridicat; dac acest lucru nu este posibil, acesta trebuie s
fie ajutat de alte persoane; se admite i semnalizarea cu steaguri colorate sau alte mijloace,
60 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
61
acolo unde condi|iile de lucru o impun; n asemenea cazuri legtorii de sarcin i
macaragiii/manevran|ii trebuie s fie instrui|i i examina|i n ceea ce privete semnalizarea pe
baza acestui cod;
c) s foloseasc elemente de legare i/sau dispozitive de prindere pentru ridicarea
sarcinii n conformitate cu instruc|iunile de utilizare, montare, reparare, ntre|inere i revizie,
n limitele stabilite de productorul acestora i n conformitate cu prevederile prescrip|iilor
tehnice aplicabile;
d) s aleag elemente de legare i/sau dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii
corespunztoare greut|ii i formei sarcinii; la mainile de ridicat cu dou mecanisme de
ridicat, s lege sarcina la mecanismul de ridicat care corespunde sarcinii respective;
e) s nu lege sau s prind sarcini care sunt aderente la sol sau la alte elemente;
f) s suspende captul inferior al legturilor lungi descrcate de sarcin de crligul
mainii de ridicat pentru a nu micora spa|iile libere la deplasarea mainii de ridicat;
g) s execute corect legarea sarcinii, fr a ncrucia cablurile i lan|urile la introducerea
n crlig; s se asigure c sarcina este echilibrat, iar lan|urile i cablurile de legare sunt
ntinse i aezate uniform, fr a forma noduri i ochiuri i fr a fi supuse rsucirii; la
crligele duble, s suspende sarcina pe ambele deschideri i s o repartizeze n mod egal;
h) s interzic echilibrarea sarcinilor n crlig sau ntinderea elementelor de legare prin
greutatea proprie a unor persoane; de asemenea, s interzic transportul persoanelor cu
mainile de ridicat;
i) s |in seama de faptul c lan|urile care se nfoar de mai multe ori n jurul sarcinii
de ridicat nu trebuie s aib margini suprapuse;
j) s nu foloseasc lan|uri de legare nndite cu uruburi, avnd zale alungite sau
rsucite i s nu nnoade cablurile sau lan|urile de legare;
k) s lege obiectele de lungime mare n cel pu|in dou puncte pentru a se evita
balansarea;
l) s execute legarea astfel nct sarcina s nu se poat deplasa, s nu poat aluneca
sau roti dup ce este ridicat, iar legtura s nu ias din crlig;
m) s nu lase obiecte libere pe sarcina suspendat;
n) s nu ncarce materiale mrunte sau piese de volum redus pe platforme sau trgi care
nu sunt prevzute cu pere|i laterali i care nu prezint suficient siguran| mpotriva cderii
sarcinii;
o) s |in seama de faptul c n cazul transportrii materialelor mrunte sau a pieselor
mici n lzi nu trebuie s se depeasc nl|imea marginii superioare a pere|ilor laterali;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 61
PT R 1-2010
62
p) s nu lege n crligul mainii de ridicat pachete de tabl, prefabricate sau alte
materiale dac dispozitivul de prindere nu este prevzut cu elemente care s exclud
cderea materialelor din pachet;
q) s protejeze cablurile i lan|urile care intr n contact cu muchii ascu|ite prin aprtori
de protec|ie special destinate acestui scop;
r) nainte de transportarea unei sarcini, s semnalizeze macaragiului/manevrantului
efectuarea unei ridicri de ncercare pn la nl|imea de circa 100 mm de la sol, pentru ca
elementele de legare s ajung n pozi|ie ntins, i s verifice echilibrarea sarcinii;
s) s semnalizeze macaragiului/manevrantului micrile pe care trebuie s le execute cu
maina de ridicat, aezndu-se astfel nct s se afle tot timpul n cmpul vizual al acestuia;
la mainile de ridicat cu deplasare pe sol, trebuie s verifice dac ntreaga cale de rulare este
liber;
t) s urmreasc transportul pe orizontal a sarcinii suspendate, mergnd n urma
acesteia pe tot traseul i supraveghind ca sarcina s nu se loveasc de obstacole i s nu
loveasc persoane;
u) s |in seama de faptul c transportarea sarcinilor pe orizontal, precum i a
elementelor de legare i/sau a dispozitivelor de prindere pentru ridicarea sarcinii (n cazul
deplasrii mainii de ridicat fr sarcin), trebuie s se fac la o nl|ime de minim 0,3 m i o
distan| lateral de minim 1 m fa| de obiectele nconjurtoare i s semnalizeze, n
consecin|, macaragiului/manevrantului manevrele necesare n vederea manipulrii sarcinii
n condi|ii de siguran|;
v) s interzic circula|ia persoanelor pe sub sarcina ridicat i s supravegheze s nu se
fac transportarea sarcinilor pe deasupra locurilor de munc, dac necesit|ile de produc|ie
nu impun aceasta; n caz contrar, se ndeprteaz, n prealabil, toate persoanele la o
distan| corespunztoare;
w) s nu efectueze balansarea sarcinilor pentru a le aeza ntr-un punct care nu poate fi
deservit n mod normal de maina de ridicat;
x) la stivuirea unor sarcini, s asigure aezarea lor corect, eventual prin elemente de
adaos, astfel nct sarcinile s fie stabile i elementele de prindere s fie scoase uor; se
interzice scoaterea elementelor de legare de sub sarcini cu ajutorul mainii de ridicat;
y) s nu depoziteze materiale n stive a cror nl|ime depete de 1,5 ori latura mic a
bazei;
z) s supravegheze sarcina pn ce se asigur c aceasta este cobort i aezat
corect; la aezarea pe maini-unelte a sarcinilor care au suprafe|e reduse de reazem, s nu
62 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
63
dezlege sarcina nainte de a fi prins de main; tot aa se procedeaz i n cazul altor
sarcini, ca de exemplu panouri prefabricate;
aa) s nu rezeme sarcinile de pere|ii laterali ai vagoanelor sau remorcilor;
bb) s nu prseasc locul de munc fr a-l informa pe macaragiu/manevrant;
cc) dup terminarea lucrului, s depoziteze elementele de legare i dispozitivele de
prindere care i-au fost date n pstrare n locuri uscate, ferite de umezeal, de agen|i corozivi
i de posibilit|i de deteriorare; cablurile, lan|urile, funiile i benzile care se folosesc numai
periodic se pstreaz ag|ate pe capre, n locuri ferite de intemperii.

SECIUNEA a 5-a
Obligaiile i responsabilitile RSVTI

Art. 131 RSVTI are urmtoarele obliga|ii i responsabilit|i:
a) rspunde, mpreun cu de|intorul/utilizatorul, de luarea msurilor necesare pentru
aplicarea prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice privind siguran|a n func|ionare a mainilor
de ridicat;
b) s vizeze lunar registrul de supraveghere prin semnarea i aplicarea tampilei n
registru;
c) s verifice lunar func|ionarea dispozitivelor de siguran| i s men|ioneze acest lucru
n registru de supraveghere;
d) s efectueze verificrile tehnice conform prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice,
dup ob|inerea mputernicirii scrise din partea ISCIR;
e) s transmit la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit mputernicire, n
termen de 15 zile de la ntocmire;
f) s anun|e de ndat producerea unei avarii sau a unui accident;
g) s efectueze examinarea personalului de deservire i a personalului auxiliar de
deservire, cu respectarea prevederilor prescrip|iei tehnice aplicabile; s organizeze
reexaminarea periodic anual a personalului de deservire i a personalului auxiliar de
deservire, s participe n comisia de reexaminare i s consemneze n autoriza|ie/carnet
rezultatul examinrii;
h) s coordoneze ac|iunea de ridicare a unei sarcini, n cazul n care aceasta se
efectueaz cu ajutorul a dou maini de ridicat.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 63
PT R 1-2010
64
CAPITOLUL XIII
MSURI ADMINISTRATIVE

Art. 132 (1) Nerespectarea obliga|iilor i responsabilit|ilor de ctre persoanele fizice sau
juridice autorizate sau de ctre personalul tehnic de specialitate atestat, prevzute/prevzut
n prezenta prescrip|ie tehnic precum i n cazul n care condi|iile de acordare a autoriza|iei
nu mai sunt ndeplinite, se pot aplica urmtoarele msuri administrative, n func|ie de natura
acestora cu:
a) avertisment;
b) suspendarea, pe o perioada de pn la 6 luni, a autoriza|iei/atestatului
eliberate/eliberat de ctre ISCIR;
c) retragerea autoriza|iei/atestatului eliberate/eliberat de ctre ISCIR.
(2) Aplicarea msurilor administrative prevzute la alin. (1) se face cu respectarea
prevederilor legale n vigoare i a principiului propor|ionalit|ii.
(3) Aplicarea n termen de 6 luni a dou msuri administrative precizate la alin. (1) lit. a),
atrage suspendarea pe o perioad de pn la 6 luni a autoriza|iei/atestatului
eliberate/eliberat de ctre ISCIR.
(4) Aplicarea n termen de un an a dou msuri administrative precizate la alin. (1) lit. b),
atrage retragerea autoriza|iei/atestatului eliberate/eliberat de ctre ISCIR.
(5) Contestarea deciziei de sanc|ionare i modul de reacordare a autoriza|iilor/atestatelor
suspendate sau retrase se efectueaz n conformitate cu prevederile prescrip|iilor tehnice
aplicabile.

CAPITOLUL XIV
TARIFE

Art. 133 Tarifele percepute de ISCIR pentru activit|ile specifice reglementate de prezenta
prescrip|ie tehnic sunt n conformitate cu lista de tarife ISCIR care reglementeaz acest
lucru.
CAPITOLUL XV
DISPOZIII FINALE

Art. 134 (1) n cazul n care cartea mainii de ridicat se deterioreaz sau se pierde, ISCIR, la
solicitarea de|intorului/utilizatorului, elibereaz duplicat la partea de exploatare.
64 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
65
(2) Solicitarea de|intorului/utilizatorului trebuie s fie nso|it de documenta|ia tehnic a
mainii de ridicat prevzut la art. 14 alin. (1) lit. b) sau de documenta|ia tehnic ntocmit de
o persoan juridic autorizat pentru verificri tehnice n utilizare pentru examinri/investiga|ii
cu caracter tehnic.

Art. 135 Documentele care se depun la ISCIR trebuie s fie redactate/traduse n limba
romn de ctre traductor autorizat.

Art. 136 Termenele de solu|ionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform
legisla|iei n vigoare.

Art. 137 Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificri tehnice
neprogramate la mainile de ridicat supuse prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice, precum
i asupra modului n care persoanele fizice sau juridice atestate/autorizate i desfoar
activit|ile reglementate de prezenta prescrip|ie tehnic, lund, dup caz, msurile necesare
pentru respectarea prevederilor acesteia.

Art. 138 Autoriza|iile eliberate pn la data intrrii n vigoare a prezentei prescrip|ii tehnice
rmn valabile pn la data expirrii acestora, cu excep|ia autoriza|iilor personalului de
deservire. Autoriza|iile personalului de deservire emise de ISCIR pn la data intrrii n
vigoare a prezentei prescrip|ii tehnice, trebuie s fie preschimbate conform prevederilor
prescrip|iei tehnice aplicabile.

Art. 139 La mainile de ridicat neautorizate pentru func|ionare de ctre ISCIR sau care nu
prezint siguran| n func|ionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul s
aplice sigilii, n conformitate cu prevederile legale.

Art. 140 Pe perioada valabilit|ii autoriza|iei, persoana fizic autorizat/atestat sau
persoana juridic autorizat poate fi supravegheat de ISCIR privind men|inerea capabilit|ii
tehnice de a efectua activitatea specific pentru care a fost autorizat/atestat.

Art. 141 (1) Pentru acordarea de derogri de la prevederile prezentei prescrip|ii tehnice,
persoana solicitant depune la ISCIR urmtoarele:
a) cerere de solicitare cu men|ionarea derogrii de la prevederile prescrip|iei tehnice;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 65
PT R 1-2010
66
b) memoriu justificativ care s cuprind descrierea situa|iei (date despre maina de
ridicat, amplasament, deservire), desene, calcule, solu|iile compensatorii propuse;
c) avize, dup caz, de la productorul mainii de ridicat sau de la un avizator atestat
ISCIR pentru documenta|ii de montare/reparare.
(2) Pe baza documenta|iei depuse, ISCIR avizeaz sau respinge motivat, n scris,
solicitarea.

Art. 142 Anexele 1-8 fac parte integrant din prezenta prescrip|ie tehnic.

66 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
67
ANEXA 1
(model)

DECLARAIE DE CONFORMITATE
Nr. .................................


Noi, ........................................................................................................................................,
(denumirea complet a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate)

................................................................................................................................................,
(sediul)

cu Certificat de nregistrare/Autoriza|ie nr. ................................/...........................................,
asigurm, garantm i declarm pe propria rspundere c produsul/serviciul

..................................................................................................................................................
(denumirea, tipul sau modelul, numrul lotului, arjei sau seriei, eventual sursele i numrul
de exemplare)

la care se refer aceast declara|ie nu pune n pericol via|a, sntatea, securitatea muncii,
nu produce un impact negativ asupra mediului i este n conformitate cu:
.............................................................................................................................................
(titlul i/sau numrul i data publicrii
documentului/documentelor normativ/normative)............................................................. .................................................................
(locul i data emiterii) (numele i prenumele n clar i tampila)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 67
PT R 1-2010
68
ANEXA 2
(model)

Proces-verbal de verificare tehnic ntocmit de ISCIR


Proces-verbal
de verificare tehnic
nr. .
ISCIR

5)
..
Adresa..

Telefon.
Fax
ncheiat astzi .. cu ocazia efectuat() n baza prevederilor
1)
..i
.
prescrip|iilor tehnice aplicabile
2)
..............................................., la
..
tip cu numrul de fabrica|ie . i cartea mainii nr. .. avnd parametrii
ultimei verificri.....
....
De|intorul/Utilizatoruldin localitatea ...
str. nr. jude|/sector CUI /J...
Verificarea s-a efectuat la ... din localitatea
str. ... nr. .. jude|/sector ..Tel./Fax...
Subsemnatul
3)
..am constatat urmtoarele:
..
....
....
....
....
....
.....
.....
Am dat urmtoarele dispozi|ii: ...
..
.
....
Dup aceast verificare s-a admis
4)
...
....
Scaden|a urmtoarei verificri se fixeaz la data de ...................................................................................
Pentru aceast verificare se va plti suma de .. lei, de ctre ..
din localitatea str. nr. jude|/sector n cont
deschis la Banca/Trezoreria filiala ..

Am luat la cunotin|

Reprezentant De|intor/ Operator responsabil cu Delegatul montatorului,
ISCIR, Utilizator, supravegherea i reparatorului,
verificarea tehnic ntre|intorului etc.,
a mainilor de ridicat
. .... ...
. . ....
___________________
1)
Se va preciza actul normativ n vigoare la data ntocmirii procesului-verbal (de exemplu: Legea nr. 64/2008
privind func|ionarea n condi|ii de siguran| a mainilor sub presiune, mainilor de ridicat i a aparatelor
consumatoare de combustibil), care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
2)
Se va preciza prescrip|ia tehnic aplicabil care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.

3)
Func|ia, numele i prenumele.
4)
Se vor preciza parametrii de func|ionare ai mainii de ridicat, func|ie de felul (tipul) acesteia.
5)
Se va preciza: ISCIR sau Inspec|ia teritorial ISCIR .................
6)
...........
6)
Localitatea de reedin|.
68 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
69
ANEXA 3
(model)

Registru de supraveghere a mainilor de ridicat

Registrul de supraveghere se ntocmete pentru fiecare main de ridicat n parte i
cuprinde urmtoarele:
2.1 Pe copert, n exterior, se menioneaz urmtoarele:
a) REGISTRU DE SUPRAVEGHERE
b) Denumirea i adresa de|intorului/utilizatorului:
c) Numrul i anul fabrica|iei mainii de ridicat:
d) Numrul de nregistrare ISCIR pentru mainile de ridicat care se nregistreaz n
eviden|a ISCIR:
e) Caracteristicile tehnice principale ale mainii de ridicat:
f) Periodicitatea stabilit pentru lucrrile de ntre|inere i revizie:
2.2 n interior se consemneaz, pe coloane:
a) Numrul curent
b) Data
c) Lucrrile efectuate (montare/reparare/ntre|inere i revizie), precum i, dup caz,
deficien|ele sau deranjamentele constatate n timpul utilizrii
d) Principalele lucrri efectuate, ca urmare a activit|ilor de la lit. c)
e) Numele i prenumele i semntura persoanei care a constatat deficien|ele sau
deranjamentele
f) Numele i prenumele i semntura persoanei responsabile pentru efectuarea lucrrilor
sau pentru nlturarea deficien|elor i deranjamentelor constatate n timpul utilizrii
g) Data verificrii i semntura RSVTI
h) Observa|ii

(Nume i prenume i semntura RSVTI)
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 69
PT R 1-2010
70
ANEXA 4
(model)

Proces-verbal de verificare tehnic ntocmit de RSVTI

MPUTERNICIRE
Inspecia teritorial
ISCIR Nr............
Proces-verbal
de verificare tehnic
nr. .
DEINTOR/UTILIZATOR
.
Adresa..
.
Telefon.
Fax
ncheiat astzi ........... cu ocazia .............................. efectuat() n baza
prevederilor
1)
.. i
.
prescrip|iilor tehnice aplicabile
2)
............................................, la
............................................................... tip ........... cu numrul de fabrica|ie
.................... i cartea mainii nr. .............. avnd parametrii ultimei
verificri........................................................................................
De|intorul/Utilizatorul ......................................... din localitatea
str. ......... nr. ..... jude|/sector CUI /J.
Verificarea s-a efectuat la .............................................. din localitatea ....
str. .... nr. ...... jude|/sector .. Tel./Fax..................
Subsemnatul
3)
.................................am constatat urmtoarele: ..............................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Am dat urmtoarele dispozi|ii: ...............................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Dup aceast verificare s-a admis
4)
...........................
................................................................................................................................................................................
Scaden|a urmtoarei verificri se fixeaz la data de .........................Am luat la cunotin|

Operator responsabil cu De|intor/Utilizator, Delegatul montatorului,
supravegherea i reparatorului,
verificarea tehnic ntre|intorului
a mainilor de ridicat


. ...


___________________
1)
Se precizeaz actul normativ n vigoare la data ntocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind
func|ionarea n condi|ii de siguran| a mainilor sub presiune, mainilor de ridicat i a aparatelor consumatoare
de combustibil), care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
2)
Se precizeaz prescrip|ia tehnic aplicabil, care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
3)
Func|ia, numele i prenumele.
4)
Se precizeaz parametrii de func|ionare ai mainii de ridicat, func|ie de felul (tipul) acesteia.
70 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
71
ANEXA 5

Cod de semnalizare

CRLIG SUS ! CRLIG JOS !

BRAUL SUS ! BRAUL JOS !

MIC NCET ! ROTETE !
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 71
PT R 1-2010
72
ANEXA 5 (continuare)

ROTETE ! MIC CRUCIORUL !

EXTINDERE BRA TELESCOPIC ! RETRAGERE BRA TELESCOPIC !


MIC MACARAUA ! MIC MACARAUA !
72 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
73
ANEXA 5 (sfrit)

OPRETE ! OPRETE BRUSC !


FOLOSIRE MECANISM PRINCIPAL ! FOLOSIRE MECANISM AUXILIAR !
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 73
P
T

R

1
-
2
0
1
0

7
4
A
N
E
X
A

6

(
m
o
d
e
l
)

R
E
G
I
S
T
R
U

d
e

e
v
i
d
e
n


a

l
u
c
r

r
i
l
o
r

d
e

1
)

.
.

m
a

i
n
i

d
e

r
i
d
i
c
a
t


N
r
.

c
r
t
.

N
r
.

f
a
b
r
i
c
a
|
i
e
/
a
n
u
l

f
a
b
r
i
c
a
|
i
e
i

T
i
p

m
a

i
n


d
e

r
i
d
i
c
a
t
/
p
r
o
d
u
c

t
o
r
N
r
.

n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e

n

e
v
i
d
e
n
|
a

I
S
C
I
R

D
o
c
u
m
e
n
t
a
|
i
e

t
e
h
n
i
c


p
r
e
l
i
m
i
n
a
r


d
e

m
o
n
t
a
r
e

s
a
u

r
e
p
a
r
a
r
e
/
p
e
r
s
o
a
n
a

a
t
e
s
t
a
t


(
d
a
t
e

d
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e
)

P
a
r
a
m
e
t
r
i
i

m
a

i
n
i
i

d
e

r
i
d
i
c
a
t

2
)

D
e
|
i
n

t
o
r
/
U
t
i
l
i
z
a
t
o
r
(
d
e
n
u
m
i
r
e
/
n
u
m
e
l
e

i

p
r
e
n
u
m
e
l
e

i

s
e
d
i
u
l
/
d
o
m
i
c
i
l
i
u
)

D
e
c
l
a
r
a
|
i
e

d
e

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

(
n
r
.

i

d
a
t
a
)

O
b
s
.


_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

1
)

S
e

c
o
m
p
l
e
t
e
a
z


c
o
n
f
o
r
m

o
b
i
e
c
t
u
l
u
i

a
u
t
o
r
i
z
a
|
i
e
i
.

2
)

S
a
r
c
i
n
a

n
o
m
i
n
a
l


(
t
f
)
;

l
|
i
m
e
a

d
e

r
i
d
i
c
a
r
e
/
l
u
n
g
i
m
e
a

b
r
a
|
u
l
u
i
/
d
e
s
c
h
i
d
e
r
e
a

(
m
)
,

d
u
p


c
a
z
;

g
r
u
p
a

d
e

f
u
n
c
|
i
o
n
a
r
e
.

N
O
T
E
:

1
)

P
e
r
s
o
a
n
e
l
e

j
u
r
i
d
i
c
e

a
u
t
o
r
i
z
a
t
e

p
e
n
t
r
u

e
f
e
c
t
u
a
r
e
a

l
u
c
r

r
i
l
o
r

d
e

r
e
p
a
r
a
r
e
/

n
t
r
e
|
i
n
e
r
e

i

r
e
v
i
z
i
e

v
o
r

f
o
l
o
s
i

m
o
d
e
l
u
l

d
e

r
e
g
i
s
t
r
u

d
e

m
a
i

s
u
s

c
o
m
p
l
e
t
a
t

c
u

d
o
u


c
o
l
o
a
n
e

n

p
l
u
s
,

n

c
a
r
e

s
e

v
o
r

c
o
n
s
e
m
n
a
:

a
)

l
u
c
r

r
i
l
e

d
e

r
e
p
a
r
a
r
e

s
a
u

n
t
r
e
|
i
n
e
r
e

i

r
e
v
i
z
i
e

e
f
e
c
t
u
a
t
e
;

b
)

e
l
e
m
e
n
t
e
l
e

r
e
p
a
r
a
t
e

s
a
u

n
l
o
c
u
i
t
e

i

c
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
i
l
e

c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
v
e

a
l
e

a
c
e
s
t
o
r
a
.

2
)

P
e
r
s
o
a
n
e
l
e

j
u
r
i
d
i
c
e

a
u
t
o
r
i
z
a
t
e

p
e
n
t
r
u

e
f
e
c
t
u
a
r
e
a

l
u
c
r

r
i
l
o
r

d
e

m
o
n
t
a
r
e

l
a

m
a

i
n
i
l
e

d
e

r
i
d
i
c
a
t

c
a
r
e

n
e
c
e
s
i
t


m
o
n
t
a
r
e

l
a

l
o
c
u
l

d
e

f
u
n
c
|
i
o
n
a
r
e

i

p
e
r
s
o
a
n
e
l
e

a
u
t
o
r
i
z
a
t
e

p
e
n
t
r
u

e
f
e
c
t
u
a
r
e
a

l
u
c
r

r
i
l
o
r

d
e

r
e
p
a
r
a
r
e

l
a

m
a

i
n
i
l
e

d
e

r
i
d
i
c
a
t

a
f
l
a
t
e

n

e
x
p
l
o
a
t
a
r
e

n
r
e
g
i
s
t
r
a
t
e

n

e
v
i
d
e
n
|
a

i
n
s
p
e
c
|
i
e
i

t
e
r
i
t
o
r
i
a
l
e

I
S
C
I
R

l
a

c
a
r
e

p
r
i
n

r
e
p
a
r
a
r
e

s
-
a

a
d
u
s

m
o
d
i
f
i
c

r
i

f
a
|


d
e

d
o
c
u
m
e
n
t
a
|
i
a

t
e
h
n
i
c

,

d
a
r

c
a
r
e

n
u

a

d
u
s

l
a

m
o
d
i
f
i
c
a
r
e
a

p
e
r
f
o
r
m
a
n
|
e
l
o
r

i
n
i
|
i
a
l
e
,

a

s
c
o
p
u
l
u
i

s
a
u

a

t
i
p
u
l
u
i

a
c
e
s
t
o
r
a
,

c
o
m
p
l
e
t
e
a
z


c
o
l
o
a
n
a

,
,
D
o
c
u
m
e
n
t
a
|
i
e

t
e
h
n
i
c


p
r
e
l
i
m
i
n
a
r


d
e

m
o
n
t
a
r
e
/
r
e
p
a
r
a
r
e

(
d
a
t
e

d
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e

p
e
r
s
o
a
n


a
t
e
s
t
a
t


l
a

f
i
e
c
a
r
e

m
o
n
t
a
r
e
/
r
e
p
a
r
a
r
e
.74 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
P
T

R

1
-
2
0
1
0

7
5
A
N
E
X
A

7

(
m
o
d
e
l
)


R
e
g
i
s
t
r
u

d
e

e
v
i
d
e
n


a
v
i
z

r
i

d
o
c
u
m
e
n
t
a

i
i

t
e
h
n
i
c
e

d
e

1
)

2
)


N
r
.

c
r
t
.

T
i
p
u
l

m
a

i
n
i
i

d
e

r
i
d
i
c
a
t

D
o
c
u
m
e
n
t
a
|
i
e

d
e

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1
)
.


P
a
r
a
m
e
t
r
i
i

m
a
x
i
m
i

d
e

l
u
c
r
u

a
i

m
a

i
n
i
i

d
e

r
i
d
i
c
a
t

D
e
|
i
n

t
o
r
/
U
t
i
l
i
z
a
t
o
r

m
a

i
n


d
e

r
i
d
i
c
a
t

(
d
e
n
u
m
i
r
e
/
n
u
m
e

i

p
r
e
n
u
m
e
,

s
e
d
i
u
/
d
o
m
i
c
i
l
i
u
)

A
V
I
Z
A
T

c
o
r
e
s
p
u
n
d
e

p
r
e
s
c
r
i
p
|
i
e
i

t
e
h
n
i
c
e

I
S
C
I
R

O
b
s
.

N
u
m
e

i

p
r
e
n
u
m
e

R
A
D
T
P


s
e
m
n

t
u
r
a

i

d
a
t
a

e
f
e
c
t
u

r
i
i

v
e
r
i
f
i
c

r
i
i
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

1
)

n

c
u
p
r
i
n
s
u
l

s

u
,

r
e
g
i
s
t
r
u
l

s
e

m
p
a
r
t
e

p
e

t
i
p
u
r
i

d
e

d
o
c
u
m
e
n
t
a
|
i
i

t
e
h
n
i
c
e

(
d
e

m
o
n
t
a
r
e

s
a
u

r
e
p
a
r
a
r
e
)

i

p
e

t
i
p
u
r
i

d
e

m
a

i
n
i

d
e

r
i
d
i
c
a
t
,

d
a
c


e
s
t
e

c
a
z
u
l
.

2
)

S
e

m
a
i

p
o
t

i
n
t
r
o
d
u
c
e

i

a
l
t
e

r
u
b
r
i
c
i
,

n

f
u
n
c
|
i
e

d
e

s
p
e
c
i
f
i
c
u
l

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i
.


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 75
P
T

R

1
-
2
0
1
0

7
6


A
N
E
X
A

8

(
m
o
d
e
l
)


R
e
g
i
s
t
r
u

d
e

e
v
i
d
e
n


a

l
u
c
r

r
i
l
o
r

d
e

i
n
v
e
s
t
i
g
a

i
i
/
e
x
a
m
i
n

r
i

c
u

c
a
r
a
c
t
e
r

t
e
h
n
i
c

1
)


N
r
.

c
r
t
.

T
i
p

m
a

i
n


d
e

r
i
d
i
c
a
t
;

n
r
.
/
a
n

f
a
b
r
i
c
a
|
i
e
;

n
r
.

n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e

n

e
v
i
d
e
n
|
a

I
S
C
I
R

P
a
r
a
m
e
t
r
i

m
a
x
i
m
i

D
e
|
i
n

t
o
r
/
U
t
i
l
i
z
a
t
o
r

m
a

i
n


d
e

r
i
d
i
c
a
t


N
r
.

r
a
p
o
r
t

t
e
h
n
i
c

i

d
a
t
a
A
V
I
Z
A
T

r
a
p
o
r
t

t
e
h
n
i
c

O
b
s
.

N
u
m
e

i

p
r
e
n
u
m
e
S
e
m
n

t
u
r
a

i

d
a
t
a

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

1
)

S
e

m
a
i

p
o
t

i
n
t
r
o
d
u
c
e

i

a
l
t
e

r
u
b
r
i
c
i
,

n

f
u
n
c
|
i
e

d
e

s
p
e
c
i
f
i
c
u
l

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i
._
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_


76 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
ANEXA Nr. 2
PT R 2-2010
1

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERULUI I MEDIULUI DE AFACERI

Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat
- ISCIR -PRESCRIPIE TEHNIC

PT R 2-2010


ASCENSOARE ELECTRICE I HIDRAULICE DE PERSOANE, DE PERSOANE I
MRFURI SAU DE MRFURI CU COMAND INTERIOAR
Indicativ: PT R 2-2010 Edi|ia 1
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 77
PT R 2-2010
5
CAPITOLUL I
GENERALITI

SECIUNEA 1
Scop

Art. 1 (1) Prezenta prescrip|ie tehnic stabilete condi|iile i cerin|ele tehnice pentru
autorizarea func|ionrii, supravegherea i verificarea tehnic n utilizare pentru
investiga|ii/examinri cu caracter tehnic, ntre|inerea, revizia i repararea ascensoarelor
electrice i hidraulice de persoane, de persoane i mrfuri sau de mrfuri cu comand
interioar.
(2) Prevederile prezentei prescrip|ii tehnice se aplic doar n msura n care nu exist alte
dispozi|ii specifice (cu acelai obiectiv) n legisla|ia comunitar de armonizare.

Art. 2 Ascensoarele electrice i hidraulice de persoane, de persoane i mrfuri sau de
mrfuri cu comand interioar sunt denumite n continuare ascensoare.

SECIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare

Art. 3 Prezenta prescrip|ie tehnic se aplic la urmtoarele tipuri de ascensoare i
componente de securitate:
a) ascensoare electrice i hidraulice care deservesc niveluri precizate, avnd o cabin ce
se deplaseaz de-a lungul unor ghidaje rigide i nclinate la un unghi mai mare de 15

fa| de
orizontal, destinate transportului de:
1) persoane, inclusiv bolnavi;
2) persoane i mrfuri;
3) mrfuri exclusiv, atunci cnd cabina este accesibil, ceea ce nseamn c o
persoan poate intra n cabin fr dificultate, cabina fiind echipat cu elemente de comand
n interiorul acesteia sau n raza de ac|iune a unei persoane aflate n interiorul acesteia;
b) componente de securitate destinate ascensoarelor.

Art. 4 Ascensoarele care fac obiectul prezentei prescrip|ii tehnice sunt cu sau fr camera
mainii.
78 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 2-2010
6
Art. 5 Prevederile prezentei prescrip|ii tehnice se aplic i ascensoarelor care se
deplaseaz de-a lungul unei curse determinate, chiar dac nu se deplaseaz de-a lungul
unor ghidaje rigide, cum sunt, de exemplu, ascensoarele foarfec.

Art. 6 Nu fac obiectul prezentei prescrip|ii tehnice urmtoarele instala|ii:
a) ascensoarele de mrfuri exclusiv cu comand exterioar;
b) ascensoarele montate pe nave;
c) ascensoarele care echipeaz pu|urile de min;
d) instala|iile de transport pe cablu, inclusiv instala|iile de transport pe plan nclinat care
se deplaseaz pe ine, pentru transport public sau privat de persoane;
e) trapele de scen utilizate pentru deplasarea artitilor n timpul spectacolelor;
f) ascensoarele instalate n mijloace de transport;
g) ascensoarele instalate pe maini industriale i utilizate exclusiv pentru accesul la
punctul de lucru;
h) trenurile cu cremalier;
i) ascensoarele utilizate pe antierele de construc|ii, destinate transportului persoanelor
sau persoanelor i mrfurilor;
j) ascensoarele a cror vitez nominal nu depete 0,15 m/s.

SECIUNEA a 3-a
Referine normative

Art. 7 Prezenta prescrip|ie tehnic face referiri la urmtoarele acte normative:
a) Legea nr. 64/2008, privind func|ionarea n condi|ii de siguran| a instala|iilor sub
presiune, instala|iilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificrile i
completrile ulterioare;
b) Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;
c) Legea nr. 319/2006 a securit|ii i snt|ii n munc, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;
d) Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonan|ei Guvernului nr. 95/1999 privind
calitatea lucrrilor de montaj pentru utilaje, echipamente i instala|ii tehnologice industriale,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 79
PT R 2-2010
7
e) Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonan|a Guvernului nr. 39/1998 privind
activitatea de standardizare na|ional, cu modificrile i completrile ulterioare, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;
f) Hotrrea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea i func|ionarea Inspec|iei de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instala|iilor de Ridicat,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu
modificrile i completrile ulterioare;
g) Hotrrea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condi|iilor de introducere pe pia|
a ascensoarelor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 322 din 13 mai 2003,
cu modificrile i completrile ulterioare;
h) Hotrrea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea
i duratele normale de func|ionare a mijloacelor fixe, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
i) Hotrrea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotrri ale Guvernului
n scopul eliminrii unor dispozi|ii privind obligativitatea aplicrii standardelor i actualizrii
referirilor la standarde, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1236 din 22
decembrie 2004;
j) Ordinul inspectorului de stat ef al Inspec|iei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instala|iilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea
Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea
tehnica in utilizare a instala|iilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009;
k) Ordinul inspectorului de stat ef al Inspec|iei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instala|iilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la
instala|iile i echipamentele neautorizate sau care nu prezint siguran| n func|ionare
conform prescrip|iilor tehnice, Colec|ia ISCIR, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;
l) Ordinul inspectorului de stat ef al Inspec|iei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instala|iilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea
Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009.

80 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 2-2010
8
SECIUNEA a 4-a
Termeni, definiii i abrevieri

Art. 8 (1) n sensul prezentei prescrip|ii tehnice, termenii i expresiile de mai jos au
urmtoarele semnifica|ii:
a) accident - eveniment fortuit, imprevizibil, care ntrerupe func|ionarea normal a unui
ascensor, provocnd avarii i/sau afectnd via|a sau sntatea oamenilor sau mediul.
b) ascensor de mrfuri exclusiv - ascensor destinat transportului de mrfuri cu
personal de deservire n cabin. Ac|ionarea cabinei se face prin comand interioar.
c) ascensor de mrfuri i persoane - ascensor destinat transportului de mrfuri a
crui construc|ie permite i transportul persoanelor concomitent sau independent de cel al
mrfurilor.
d) ascensor de persoane - ascensor destinat transportului persoanelor i bagajelor de
mn.
e) ascensor electric - ascensor montat fix n pu| care deservete niveluri precizate,
avnd o cabin ac|ionat cu roat de fric|iune sau tambur ce se deplaseaz de-a lungul unor
ghidaje rigide i nclinate la un unghi mai mare de 15

fa| de orizontal, destinat


transportului de persoane i mrfuri.
f) ascensor electric cu roat de friciune - ascensor ale crui cabluri de trac|iune
sunt ac|ionate prin frecarea cu canalele ro|ii motoare a troliului.
g) ascensor electric cu tambur - ascensor a crui cabin este suspendat de lan|uri
sau cabluri i antrenat prin alt procedeu dect prin frecare.
h) ascensor hidraulic - ascensor montat fix n pu| care deservete niveluri precizate,
avnd o cabin ac|ionat cu un grup de pompare printr-un sistem electrohidraulic ce se
deplaseaz de-a lungul unor ghidaje rigide i nclinate la un unghi mai mare de 15

fa| de
orizontal, destinat transportului de persoane i mrfuri.
i) autoritate competent - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol
de control ori de reglementare n ceea ce privete activit|ile de servicii, n special autorit|ile
administrative, precum i ordinele profesionale i asocia|iile profesionale sau alte organisme
profesionale care, n exercitarea competen|ei de autoreglementare, creeaz cadrul legal
pentru accesul la activit|ile de servicii ori exercitarea acestora.
j) autorizare - activitatea de evaluare i atestare efectuat de ctre ISCIR, a
competen|ei i capabilit|ii unei persoane fizice sau juridice de a desfura o activitate
specific n legtur cu un ascensor.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 81
PT R 2-2010
9
k) autorizarea funcionrii - acordul emis de ISCIR n scopul atestrii faptului c un
ascensor ndeplinete toate condi|iile i cerin|ele pentru a fi utilizat n condi|ii de siguran|.
l) autorizaie - document emis de ISCIR prin care se acord persoanelor fizice sau
juridice dreptul de a desfura activit|i reglementate de prezenta prescrip|ie tehnic.
m) avarie - deteriorare suferit de un ascensor, care scoate din func|iune ascensorul
respectiv.
n) cabin - component format din cel pu|in doi pere|i plini, cu excep|ia uilor, i
tavane nchise.
o) cablu flexibil - cablu electric flexibil montat ntre cabin i un punct fix de pe peretele
pu|ului.
p) cablul limitatorului de vitez - cablu legat de cabin/contragreutate i destinat
declanrii paracztorului n cazul depirii vitezei nominale a cabinei.
q) camera roilor de deviere - camera n care nu se afl troliul/grupul de pompare, n
care sunt ro|i de deviere i unde se pot gsi, eventual, limitatorul de vitez i/sau
echipamentul electric.
r) camera mainii - camera unde se afl troliul/grupul de pompare i echipamentul
auxiliar al acestuia.
s) cerin - orice obliga|ie, interdic|ie, condi|ie sau limitare impus prestatorilor ori
beneficiarilor de servicii, care este prevzut n actele cu caracter normativ sau administrativ
ale autorit|ilor competente ori care rezult din jurispruden|, practici administrative, norme
ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asocia|iilor profesionale ori ale altor
organiza|ii profesionale, adoptate n exercitarea competen|ei lor de autoreglementare;
clauzele contractelor colective de munc negociate de partenerii sociali nu sunt, n sine,
considerate cerin|e.
t) cilindru hidraulic - dispozitiv hidraulic care asigur deplasarea i sus|inerea cabinei.
u) component de securitate - component introdus pe pia| de productor sau
reprezentantul su autorizat, pentru a ndeplini o func|ie de securitate atunci cnd este
utilizat i a crei defectare sau func|ionare necorespunztoare pericliteaz siguran|a n
func|ionare a ascensorului.
v) contragreutate - mas rigid ghidat care asigur echilibrarea cabinei.
w) declaraia de conformitate - parte a procedurii de evaluare a conformit|ii prin care
montatorul d o asigurare scris c ascensorul este n conformitate cu tipul pentru care s-a
emis un certificat de examinare de tip i/sau satisface cerin|ele esen|iale din reglementarea
tehnic aplicabil.
82 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 2-2010
10
x) deintor - persoan fizic sau juridic ce de|ine sub orice titlu un ascensor n
exploatare.
y) distribuitor electrohidraulic - component a blocului electrohidraulic.
z) documentaie tehnic - totalitatea documentelor i instruc|iunilor elaborate, conform
prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice, de ctre productor pentru construirea, montarea,
instalarea, punerea n func|iune, realizarea reviziilor, repara|iilor, totalitatea documentelor
ntocmite de ctre persoanele fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activit|i
n vederea realizrii sarcinilor specifice ce le revin; documenta|ia tehnic include, dup caz,
descrierea general a instala|iei/echipamentului, proiectele de execu|ie, procesul de
fabrica|ie, schemele i circuitele pentru componentele instala|iilor/echipamentelor, descrieri i
explica|ii necesare pentru n|elegerea acestor desene i scheme, rezultatele calculelor de
proiectare, rapoartele ncercrilor i examinrilor i altele asemenea.
aa) durat normal de funcionare - durata de utilizare n care se recupereaz, din
punct de vedere fiscal, valoarea de achizi|ie a ascensorului pe calea amortizrii.
bb) expert ISCIR - persoan fizic autorizat de ctre ISCIR, pe baza evalurii
capabilit|ii i competen|ei sale, n scopul realizrii de sarcini specifice.
cc) expertiz tehnic - investiga|ie/examinare cu caracter tehnic a unui ascensor.
dd) glisiere - elemente rigide care asigur ghidarea cabinei sau a contragreut|ii.
ee) inspector de specialitate din cadrul ISCIR - persoan fizic angajat n cadrul
ISCIR, care efectueaz verificri tehnice i alte sarcini specifice conform prevederilor
prezentei prescrip|ii tehnice.
ff) introducerea pe pia - ac|iunea de a face disponibil pentru prima dat, contra cost
sau gratuit, un ascensor n vederea distribuirii i/sau utilizrii.
gg) ncercri de cas - verificri pentru a demonstra buna func|ionare a ascensorului.
hh) nregistrare - ac|iunea de a nregistra ascensoarele n eviden|a ISCIR.
ii) ntreinere - totalitatea opera|iunilor prin care se asigur men|inerea unui ascensor
n parametrii de func|ionare n condi|ii de siguran|.
jj) jug - structur metalic ce sus|ine cabina sau contragreutatea legat de suspensie.
kk) lan electric de securitate - componente de securitate electrice legate n serie.
ll) limitator de sfrit de curs - component destinat s ntrerup automat
ac|ionarea mecanismelor ascensorului cnd pr|ile sale n micare depesc pozi|iile de
lucru limit stabilite, permi|nd ac|ionarea mecanismelor n sens invers celui n care s-a
limitat micarea respectiv.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 83
PT R 2-2010
11
mm)limitator de vitez - component de securitate care la depirea unei viteze stabilite
ac|ioneaz paracztoarele i comand oprirea ascensorului.
nn) montare - activitatea de mbinare a componentelor unui ascensor, conform
documenta|iei tehnice, n vederea func|ionrii acestuia.
oo) montatorul unui ascensor - persoan fizic sau juridic ce i asum
responsabilitatea proiectrii, fabricrii, montrii i introducerii pe pia| a ascensorului, care
aplic marcajul de conformitate i ntocmete, n scris, declara|ia de conformitate.
pp) neconformitate - nendeplinirea condi|iilor specificate.
qq) operator responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic a instalaiilor -
persoan fizic sau juridic autorizat de ISCIR pentru supravegherea i verificarea tehnic
a ascensoarelor care se supun prevederilor prescrip|iilor tehnice.
rr) paracztor - component de securitate destinat s opreasc i s men|in oprit
pe glisiere cabina sau contragreutatea n cazul depirii vitezei.
ss) persoan juridic - orice entitate constituit potrivit legii na|ionale precum i cele
constituite n temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dac
acestea sunt considerate sau nu ca avnd personalitate juridic.
tt) personal tehnic de specialitate - persoan angajat a persoanei juridice i
desemnat prin decizie intern, atestat de ctre ISCIR i nominalizat n autoriza|ia
eliberat de ctre ISCIR.
uu) prescripie tehnic - norma tehnic elaborat de ISCIR i aprobat prin ordin al
ministrului de resort, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, care con|ine, pentru
domenii clar definite, condi|ii i cerin|e tehnice referitoare la instala|ii/echipamente i la
activit|i specifice domeniului de activitate, prevzute n Legea 64/2008, ce se realizeaz n
legtur cu acestea, n vederea introducerii pe pia|, punerii n func|iune i utilizrii
instala|iilor/echipamentelor respective n condi|ii de siguran| n func|ionare.
vv) productor - persoan fizic sau juridic, responsabil pentru proiectarea i/sau
realizarea unui ascensor n scopul introducerii pe pia| i/sau al punerii n func|iune, n
numele su, precum i orice persoan fizic sau juridic, care construiete, monteaz,
instaleaz, ambaleaz sau eticheteaz un ascensor n vederea introducerii pe pia| i/sau
punerii n func|iune sub nume propriu.
ww) punere n funciune - ac|iunea care are loc n momentul primei utilizri a unui
ascensor.
xx) pu - spa|iu n care se deplaseaz cabina i/sau contragreutatea.
84 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 2-2010
12
yy) regim de autorizare i verificare tehnic - totalitatea condi|iilor, cerin|elor,
examinrilor, ncercrilor i/sau evalurilor la care este supus, cu caracter obligatoriu, un
ascensor, pe parcursul realizrii i utilizrii, precum i deciziile luate n legtur cu acesta, n
scopul de a se asigura func|ionarea n condi|ii de siguran|, conform prescrip|iilor tehnice.
zz) registru - orice eviden| sau baz de date administrat de o autoritate competent,
n format electronic ori pe hrtie, cuprinznd informa|ii cu privire la prestatorii de servicii n
general sau prestatorii de servicii autoriza|i ntr-un domeniu specific.
aaa) reparare - ansamblu de lucrri i opera|iuni ce se execut prin nlturarea
neconformit|ilor/defec|iunilor constatate la un ascensor, n scopul aducerii acestuia la
parametrii ini|iali sau la al|i parametri care asigur func|ionarea n condi|ii de siguran| a
acestuia, conform prescrip|iilor tehnice.
bbb) repunere n funciune - ac|iunea ce are loc n momentul primei utilizri a unui
ascensor ulterior reparrii, efecturii unei revizii i/sau efecturii unei interven|ii de ntre|inere
a acestuia.
ccc) revizie - activitatea, de regul planificat, ce const n ansamblul opera|iunilor ce se
execut asupra unui ascensor n scopul reglrii sau nlocuirii pieselor i aparatelor nglobate
de acesta, conform prezentei prescrip|ii tehnice.
ddd) sarcin nominal - sarcina maxim pentru care a fost proiectat i construit
ascensorul i este marcat pe acesta.
Termen echivalent = sarcin maxim de utilizare
eee) spaiul inferior al puului sau fundtura puului - parte a pu|ului cuprins
ntre nivelul cel mai de jos deservit i podeaua pu|ului.
fff) spaiul superior al puului - parte a pu|ului cuprins ntre nivelul cel mai de sus
deservit i tavanul sau plafonul pu|ului.
ggg) stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spa|iului Economic
European;
hhh) tampon - component de securitate aflat n fundtura pu|ului, destinat pentru
a prelua ocul cderii cabinei sau contragreut|ii.
iii) troliul sau grupul de pompare al ascensorului - grup de antrenare format din motor
electric i reductor, n cazul ascensoarelor electrice sau grup de antrenare format din motor
electric i pomp hidraulic, n cazul ascensoarelor hidraulice.
jjj) utilizator - persoan fizic sau juridic ce are n folosin| un ascensor.
kkk) verificare tehnic - totalitatea examinrilor i/sau ncercrilor ce se realizeaz,
n baza documenta|iei tehnice aplicabile unui ascensor i prevederilor prescrip|iilor tehnice,
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 85
PT R 2-2010
13
n scopul evalurii msurii n care ascensorul satisface cerin|ele de func|ionare n condi|ii de
siguran|.
lll) verificare tehnic periodic - verificare tehnic desfurat periodic, conform
prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice.
mmm) verificare tehnic n utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter
tehnic - ansamblu de verificri, examinri i ncercri pentru stabilirea strii tehnice,
evaluarea duratei remanente de func|ionare i stabilirea condi|iilor de func|ionare n siguran|
la o/un instala|ie/echipament.
nnn) vitez nominal (v) - viteza n metri pe secund a cabinei, pentru care a fost
proiectat i construit ascensorul.
(2) n con|inutul prezentei prescrip|ii tehnice sunt folosite urmtoarele abrevieri:
a) ISCIR - Inspec|ia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i
Instala|iilor de Ridicat;
b) RADTE - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documenta|iei
tehnice de verificri n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic;
c) RADTP - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documenta|iei
tehnice preliminare de reparare;
d) RSL - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrrilor;
e) RSVTI - Operator responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic a instala|iilor;
f) RVTA - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnic a
ascensoarelor.

CAPITOLUL II
AUTORIZAREA FUNCIONRII

SECIUNEA 1
Prevederi generale

Art. 9 (1) Cerin|ele tehnice prevzute n prezentul capitol sunt condi|ii minime obligatorii
referitoare la punerea n func|iune i autorizarea func|ionrii ascensoarelor.
(2) Autorizarea func|ionrii ascensoarelor se efectueaz de ctre inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR.
(3) Se admite autorizarea func|ionrii pentru:
86 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 2-2010
14
a) ascensoarele noi, care fac obiectul prezentei prescrip|ii tehnice i care respect
cerin|ele privind introducerea pe pia|, stabilite de reglementrile na|ionale ce transpun
directivele europene aplicabile;
b) ascensoarele vechi, care fac obiectul prezentei prescrip|ii tehnice, care au func|ionat
i:
1) provin din Uniunea European:
I. care respect cerin|ele privind introducerea pe pia| stabilite, prin directivele
europene specifice;
II. care au fost construite anterior intrrii n vigoare a directivelor europene
aplicabile i care au fost introduse pe pia| cu respectarea reglementrilor na|ionale ale
statului membru n care au fost construite;
2) provin din afara Uniunii Europene:
I. care respect cerin|ele prevzute la introducerea pe pia| stabilite prin
directivele europene specifice.

SECIUNEA a 2-a
Condiii privind autorizarea funcionrii

Art. 10 Pentru ob|inerea autorizrii func|ionrii ascensorului, de|intorul/utilizatorul trebuie s
nainteze la ISCIR o cerere, nso|it de urmtoarele documente:
a) documenta|ia tehnic a ascensorului;
b) declara|ia de conformitate CE a ascensorului, ntocmit de montator i declara|iile de
conformitate CE ale componentelor de securitate, ntocmite de productorii acestora;
c) buletinul de verificare a rezisten|ei de izola|ie;
d) procesul-verbal de probe de cas, n care sunt consemnate rezultatele ncercrilor de
cas, ntocmit i semnat de ctre montator.

Art. 11 Documenta|ia tehnic a ascensorului trebuie s con|in cel pu|in urmtoarele:
a) desenul de ansamblu al ascensorului, acolo unde este cazul;
b) informa|ii privind inscrip|ionarea: denumirea i adresa montatorului, marcajul de
conformitate CE aplicat pe ascensor, indicarea modelului sau a tipului ascensorului, numrul
de fabrica|ie i anul de fabrica|ie al ascensorului;
c) caracteristicile tehnice ale ascensorului:
1) datele de identificare ale ascensorului;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 87
PT R 2-2010
15
2) caracteristicile de baz ale ascensorului;
3) caracteristicile cablurilor/lan|urilor i ale glisierelor;
4) caracteristicile componentelor de securitate;
5) schemele circuitelor de comand i protec|ie, precum i descrierile i explica|iile
necesare pentru n|elegerea func|ionrii ascensorului; schemele electrice pot fi limitate la
circuitele necesare pentru eviden|ierea componentelor de securitate;
6) schemele hidraulice, acolo unde este cazul.
d) manualul de instruc|iuni al ascensorului, care cuprinde:
1) planuri, diagrame i informa|ii necesare pentru utilizarea n condi|ii normale,
ntre|inere, revizie, reparare, verificri tehnice periodice i manevre de salvare;
2) informa|ii cu privire la msurile de protec|ie mpotriva riscurilor, acolo unde este
cazul.

Art. 12 La verificarea tehnic n vederea autorizrii func|ionrii ascensorului trebuie s
participe reprezentantul montatorului, reprezentantul de|intorului/utilizatorului,
reprezentantul persoanei juridice autorizate care asigur ntre|inerea i revizia ascensorului,
personalul de deservire i numai unde este cazul, la solicitarea inspectorului de specialitate
din cadrul ISCIR, orice alt persoan implicat n montarea, ntre|inerea i revizia
ascensorului.

Art. 13 (1) Verificrile i ncercrile tehnice care se efectueaz sunt urmtoarele:
a) verificarea principalelor elemente componente ale ascensorului;
b) ncercri n gol;
c) ncercri n sarcin, statice i dinamice;
d) alte ncercri prevzute de productorul ascensorului sau de o persoan juridic
autorizat pentru verificri tehnice n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic,
dup caz.
(2) Verificrile i ncercrile tehnice de la alin. (1) se efectueaz n condi|iile prevzute de
prezenta prescrip|ie tehnic, dac nu este altfel prevzut de ctre montatorul ascensorului.
(3) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate lua n considerare verificrile i
ncercrile tehnice efectuate de organismul notificat cu ocazia certificrii ascensorului, dac
acestea sunt men|ionate n certificatul de inspec|ie final, prezentat de ctre montatorul
ascensorului.
88 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 2-2010
16
SECIUNEA a 3-a
Verificri i ncercri funcionale pentru ascensoarele electrice

Art. 14 Se verific func|ionarea corespunztoare a dispozitivelor de zvorre ale uilor de
palier.

Art. 15 Se verific func|ionarea corespunztoare a contactelor i ntreruptorilor electrici de
securitate prezenta|i n schema de comand a ascensorului.

Art. 16 (1) Limitatoarele de sfrit de curs trebuie pozi|ionate astfel nct s intervin ct
mai aproape posibil de sta|iile extreme, ntrerupnd n cazul ac|ionrii lor func|ionarea
ascensorului. Ele trebuie s ac|ioneze nainte de intrarea cabinei sau contragreut|ii n
contact cu tampoanele.
(2) Ac|iunea limitatoarelor de sfrit de curs trebuie s fie efectiv att timp ct
tampoanele sunt comprimate.

Art. 17 La verificarea aderen|ei trebuie controlat ca, la urcare, cabina goal s nu poat fi
deplasat atunci cnd contragreutatea se afl pe tampoanele comprimate.

Art. 18 La limitatorul de vitez se verific concordan|a dintre datele de identificare,
parametrii limitatorului i datele din documenta|ia tehnic.

Art. 19 (1) La paracztoarele contragreut|ii se verific dac exist spa|ii de acces situate
sub traiectoria contragreut|ii. Paracztoarele contragreut|ii trebuie s ac|ioneze numai n
sensul de coborre al acesteia i s fie capabile s o opreasc la viteza de declanare a
limitatorului de vitez al contragreut|ii sau n caz de rupere a organelor de suspendare,
prinznd-o pe glisierele sale i men|innd-o oprit.
(2) Scopul ncercrii nainte de punerea n func|iune este de a verifica montajul, reglajul i
soliditatea ansamblului contragreutate, paracztoare, glisiere i fixarea acestora de cldire.

Art. 20 Fiecare ascensor trebuie s con|in un sistem de comunicare vocal bidirec|ional
care permite contactul cu dispeceratul/echipa de interven|ie rapid. Se efectueaz o
ncercare func|ional.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 89
PT R 2-2010
17
Art. 21 La sistemul de iluminare de urgen| se verific func|ionarea corespunztoare a
acestuia.

SECIUNEA a 4-a
Verificri i ncercri cu cabina ncrcat cu sarcina nominal la ascensoarele
electrice i ascensoarele hidraulice cu traciune indirect

Art. 22 (1) La paracztoarele cabinei, cu priz instantanee, ncercarea trebuie s se fac la
coborre, cu cabina ncrcat cu sarcina nominal distribuit uniform n cabin, la viteza
nominal, troliul oprindu-se i paracztoarele fixndu-se pe glisiere.
(2) Scopul ncercrii este de a verifica montajul corespunztor, reglajul corespunztor i
soliditatea ansamblului cabin-paracztoare-glisiere i fixarea acestora de cldire.

Art. 23 (1) Tampoanele pentru ascensoare electrice i ascensoare hidraulice cu trac|iune
indirect se verific n modul urmtor:
a) pentru tampoane cu acumulare de energie, cabina cu sarcina nominal se aeaz pe
tampon/tampoane, se provoac slbirea cablurilor i se verific dac comprimarea
corespunde cu cea men|ionat n documenta|ia tehnic;
b) pentru tampoanele cu acumulare de energie cu amortizarea micrii de revenire i
tampoanele cu disipare de energie, cabina cu sarcina sa nominal sau contragreutatea se
pune n contact cu tampoanele la viteza nominal sau la viteza pentru care a fost calculat
cursa tampoanelor, n cazul folosirii tampoanelor cu curs redus cu verificarea ncetinirii.
(2) Dup ncercare, trebuie controlat dac nu s-a produs nicio deteriorare care ar putea
compromite utilizarea normal a ascensorului.

SECIUNEA a 5-a
Verificri i ncercri cu cabina ncrcat cu 125% din sarcina nominal pentru
ascensoarele electrice

Art. 24 La elementele suspensiei i sistemele de fixare trebuie verificat conformitatea
caracteristicilor acestora cu cele indicate n documenta|ia tehnic a ascensorului i dac nu
au aprut deforma|ii n timpul sau dup efectuarea ncercrii.

90 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 2-2010
18
Art. 25 (1) La sistemul de frnare ncercarea trebuie s se fac la coborre, cu viteza
nominal, cu 125% din sarcina nominal i cu ntreruperea alimentrii motorului i a frnei.
(2) Frna trebuie s opreasc singur troliul, cabina deplasndu-se cu viteza nominal i
avnd sarcina nominal mrit cu 25%.
(3) Troliul trebuie prevzut cu un dispozitiv manual de manevr de urgen| care s
permit aducerea cabinei la una din sta|ii cu ajutorul unei ro|i volante fr spi|e.
(4) Volanta demontabil trebuie s se afle ntr-un loc accesibil din camera mainii i s fie
uor identificabil, dac exist riscul unei confuzii asupra troliului pentru care este destinat.
(5) La montarea volantei pe troliu trebuie activat, cel mai trziu pn la fixarea pe acesta,
un dispozitiv electric de securitate.

Art. 26 (1) Aderen|a se verific prin efectuarea unor opriri repetate cu frnarea cea mai
puternic, compatibil cu instala|ia, prin ntreruperea alimentrii ascensorului cu energie
electric.
(2) La fiecare ncercare trebuie s se ob|in oprirea complet a cabinei.
(3) ncercarea trebuie s fie efectuat la coborre, cu cabina ncrcat cu 125% din
sarcina nominal, n partea de jos a cursei.

Art. 27 (1) La paracztoarele cabinei, cu frnare progresiv, verificarea trebuie s se fac
la coborre, cu cabina ncrcat cu 125% din sarcina nominal distribuit uniform n cabin,
la vitez nominal sau mai mic, troliul oprindu-se n momentul prinderii paracztoarelor pe
glisiere.
(2) Dup ncercare trebuie s se asigure c nu s-a produs nicio deteriorare care ar putea
compromite func|ionarea normal a ascensorului. Dac este necesar se pot nlocui
elementele deteriorate.

SECIUNEA a 6-a
Verificri i ncercri funcionale pentru ascensoarele hidraulice

Art. 28 (1) Verificrile i ncercrile func|ionale de la art. 14-16, art. 18 i art. 20-21 sunt
aceleai i pentru ascensoarele hidraulice.
(2) Verificrile i ncercrile cu cabina ncrcat cu sarcina nominal la ascensoarele
electrice sunt aceleai i pentru ascensoarele hidraulice.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 91
PT R 2-2010
19
(3) n cazul ncercrii cu cabina ncrcat cu 125% din sarcina nominal, n locul acesteia
se poate accepta declara|ia de conformitate a supapei de re|inere a fluidului.

Art. 29 n plus fa| de verificrile i ncercrile men|ionate la art. 28, se efectueaz i
urmtoarele verificri i ncercri:
a) se verific dac pistonul se oprete cu efect de amortizare;
b) se verific la manometrul grupului de pompare valoarea presiunii la sarcina maxim;
c) se verific etaneitatea ascensorului hidraulic ncrcat cu sarcina nominal, avnd
distribuitorul electrohidraulic pe pozi|ia zero i cabina situat n pozi|ia limit superioar; nu
trebuie s se nregistreze o coborre a cabinei mai mare de 10 mm, n timp de 10 minute,
datorit neetaneit|ilor circuitului hidraulic;
d) se verific reglajul timpului de declanare a limitatorului de timp pentru men|inerea sub
tensiune a motorului electric de ac|ionare a grupului de pompare;
e) se verific dispozitivul electric de detectare a temperaturii fluidului hidraulic, unde este
cazul.

SECIUNEA a 7-a
Concluziile verificrii tehnice n vederea autorizrii funcionrii

Art. 30 (1) Dac rezultatele verificrii tehnice sunt corespunztoare, se acord autorizarea
func|ionrii, prin ntocmirea unui proces-verbal de verificare tehnic, conform modelului din
anexa 1, iar persoana juridic autorizat pentru lucrri de reparare, revizie i ntre|inere
trebuie s aplice n mod vizibil, lizibil i durabil, n cabin, pe ua de palier de la parter i la
avizierul asocia|iei de proprietari, o etichet autocolant al crei model este prezentat n
anexa 2.
(2) Termenul de valabilitate al autorizrii func|ionrii (ziua, luna i anul) este de maxim 3
ani.
(3) Dac rezultatele verificrii tehnice sunt necorespunztoare, deficien|ele se
consemneaz n procesul-verbal de verificare tehnic i nu se acord autorizarea
func|ionrii.
(4) Procesul-verbal de verificare tehnic se ataeaz la cartea ascensorului, iar un
exemplar se nmneaz montatorului/ntre|intorului.
(5) Ascensorul se nregistreaz n eviden|a ISCIR.

92 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 2-2010
20
Art. 31 Cartea ascensorului se pstreaz de ctre de|intor/utilizator.

Art. 32 (1) Eviden|a ascensoarelor trebuie |inut la zi de ctre persoanele juridice autorizate
pentru activit|ile de ntre|inere i revizie, ntr-un registru ntocmit conform modelului din
anexa 3.
(2) Registrul poate fi |inut i n format electronic.

Art. 33 (1) Nu se acord autorizarea func|ionrii ascensorului dac ntre|inerea i revizia nu
este asigurat de o persoan juridic autorizat ISCIR.
(2) Nu se acord autorizarea func|ionrii ascensorului cu condi|ia nlturrii ulterioare a
unor deficien|e care afecteaz siguran|a n func|ionare.

Art. 34 Nu se admite utilizarea ascensorului dect dup ndeplinirea condi|iilor prevzute n
prezenta prescrip|ie tehnic.

Art. 35 (1) Pentru fiecare ascensor care a ob|inut autorizarea func|ionrii se ntocmete o
carte a ascensorului, ce trebuie s con|in:
a) documenta|ia tehnic men|ionat la art. 11;
b) partea de eviden| a verificrilor, eliberat de ISCIR, care se compune din:
1) copert fix;
2) parte legat cu coperta ce con|ine informa|ii referitoare la amplasare i verificrile
tehnice efectuate;
3) parte prevzut cu sistem de ataare a documentelor i documenta|iilor ntocmite pe
toat durata de utilizare a ascensorului.

SECIUNEA a 8-a
Autorizarea funcionrii ascensoarelor care au suferit modificri importante

Art. 36 Ascensoarele care au suferit modificri importante menite s le schimbe parametrii
tehnici ini|iali (de exemplu: sarcina nominal sau cursa), tipul sau componentele de
securitate prevzute de montator n documenta|ia tehnic a ascensorului, se consider ca
fiind ascensoare modernizate i trebuie s respecte cerin|ele directivei europene aplicabile
pentru componentele de securitate nlocuite.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 93
PT R 2-2010
21
Art. 37 (1) Persoana juridic care a efectuat modificri importante la un ascensor trebuie s
i asume responsabilitatea privind ndeplinirea condi|iilor pentru introducerea pe pia| a
componentelor de securitate nlocuite la ascensorul respectiv.
(2) Se admite repunerea n func|iune a ascensoarelor care au suferit modificri
importante numai dup ob|inerea autorizrii func|ionrii, n conformitate cu prevederile
prezentei prescrip|ii tehnice.

CAPITOLUL III
UTILIZAREA/EXPLOATAREA ASCENSOARELOR

SECIUNEA 1
Prevederi generale

Art. 38 (1) Pentru func|ionarea n condi|ii de siguran|, de|intorii/utilizatorii, al|ii dect cei
men|iona|i la alin. (2) au obliga|ia s asigure RSVTI pe toat perioada de utilizare a
ascensorului.
(2) Asocia|iile de proprietari i persoanele fizice nu sunt obligate s numeasc RSVTI
pentru ascensoarele de|inute.
(3) Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectueaz n conformitate cu legisla|ia n
vigoare.

SECIUNEA a 2-a
Supravegherea ascensoarelor

Art. 39 (1) Pentru fiecare ascensor trebuie s existe un registru de supraveghere cu
eviden|a func|ionrii, care trebuie pstrat n condi|ii bune la ascensor. nscrierile n registru
trebuie s fie vizibile, lizibile i de neters, nefiind permise corecturi sau tersturi, ci numai
anulri contrasemnate de persoana care le-a efectuat.
(2) Seful echipei de reparare, revizie i ntre|inere consemneaz, sub semntur, n
registrul de supraveghere lucrrile de reparare, revizie i ntre|inere care s-au efectuat.
(3) Personalul de deservire, consemneaz n registrul de supraveghere observa|iile
proprii la preluarea ascensorului, n timpul lucrului i la predarea ascensorului; dac nu are
nimic de consemnat, men|ioneaz, n scris.
94 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 2-2010
22
(4) n registrul de supraveghere se consemneaz sub semntur dispozi|iile privind
oprirea din func|ionare a ascensorului ca urmare a unor deficien|e care afecteaz siguran|a
n func|ionare, inclusiv natura deficien|elor respective.

Art. 40 Registrul de supraveghere a ascensorului se ntocmete conform modelului din
anexa 4 i se vizeaz de ctre RSVTI al de|intorului/utilizatorului sau de ctre RSL din
cadrul persoanei juridice autorizate pentru lucrri de reparare, revizie i ntre|inere, n cazul
ascensoarelor de|inute de persoane fizice sau asocia|iile de proprietari.

SECIUNEA a 3-a
Manevrarea ascensoarelor

Art. 41 (1) Ascensoarele prevzute prin documenta|ia tehnic s func|ioneze cu nso|itor,
trebuie s fie manevrate de personal de deservire autorizat, denumit n continuare liftier.
(2) Liftierul se autorizeaz n conformitate cu prevederile prescrip|iei tehnice aplicabile.

CAPITOLUL IV
VERIFICAREA TEHNIC PERIODIC

SECIUNEA 1
Prevederi generale

Art. 42 (1) Cerin|ele tehnice prevzute n prezentul capitol sunt condi|ii minime obligatorii
referitoare la verificarea tehnic periodic a ascensoarelor.
(2) Toate constatrile referitoare la verificarea tehnic periodic a ascensoarelor trebuie
s fie consemnate de ctre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de ctre RVTA al
persoanei juridice autorizate pentru lucrri de reparare, revizie i ntre|inere n procesul-
verbal de verificare tehnic.

Art. 43 Verificarea tehnic periodic a ascensoarelor care fac obiectul prezentei prescrip|ii
tehnice se efectueaz de ctre:
a) inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau
b) RVTA, numai dup ob|inerea mputernicirii scrise de la ISCIR.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 95
PT R 2-2010
23
SECIUNEA a 2-a
Condiii privind verificarea tehnic periodic

Art. 44 La verificarea tehnic periodic a ascensorului efectuat de inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR trebuie s participe RSVTI al de|intorului/utilizatorului, unde
este cazul, reprezentantul de|intorului/utilizatorului, personalul care efectueaz lucrrile de
ntre|inere i revizie la ascensorul respectiv, reprezentantul persoanei juridice autorizate care
asigur ntre|inerea i revizia ascensorului, personalul de deservire i numai unde este cazul,
la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, orice alt persoan implicat n
ntre|inerea i revizia ascensorului.

Art. 45 Dac verificarea tehnic periodic se efectueaz de ctre RVTA, acesta trebuie s
transmit la ISCIR, n termen de 15 zile, o copie a procesului-verbal de verificare tehnic a
ascensorului.

Art. 46 (1) Nu se admite utilizarea ascensorului cu termenul de valabilitate al autorizrii
func|ionrii n continuare depit.
(2) Dac rezultatele verificrii tehnice periodice sunt necorespunztoare, neconformit|ile
se consemneaz n procesul-verbal de verificare tehnic i nu se acord autorizarea
func|ionrii n continuare a ascensorului.
(3) Procesul-verbal de verificare tehnic se ataeaz la cartea ascensorului-partea de
exploatare, iar un exemplar se nmneaz personalului care efectueaz lucrrile de
ntre|inere i revizie la ascensorul respectiv.

Art. 47 Cu ocazia verificrii tehnice periodice, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR
verific dac:
a) registrul de supraveghere a ascensorului este completat corect i |inut la zi;
b) ntre|inerea i revizia ascensorului se efectueaz planificat, n condi|ii
corespunztoare, de ctre persoane juridice autorizate pentru aceste activit|i i se asigur
func|ionarea ascensorului n condi|ii de siguran|.

96 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 2-2010
24
SECIUNEA a 3-a
Verificarea tehnic periodic a ascensoarelor cu marcaj de conformitate

Art. 48 (1) ncercrile i verificrile func|ionale la ascensoarele electrice se efectueaz n
conformitate cu prevederile art. 14-21.
(2) Acolo unde construc|ia limitatorului de vitez o permite, inspectorul de specialitate din
cadrul ISCIR sau RVTA, dup caz, solicit trecerea cablului limitatorului de vitez pe canalul
de prob i efectueaz opera|ia de mpnare controlat n unul dintre sensurile de mers,
verificnd astfel dac limitatorul de vitez lucreaz att mecanic ct i electric.

Art. 49 Verificrile i ncercrile cu cabina ncrcat cu sarcina nominal la ascensoarele
electrice i ascensoarele hidraulice cu trac|iune indirect se efectueaz n conformitate cu
prevederile art. 22 si art. 23.

Art. 50 Verificrile i ncercrile cu cabina ncrcat cu 125% din sarcina nominal la
ascensoarele electrice se efectueaz n conformitate cu prevederile art. 24-27.

Art. 51 Verificrile i ncercrile ascensoarelor hidraulice se efectueaz n conformitate cu
prevederile art. 28-29.

SECIUNEA a 4-a
Verificarea tehnic periodic a ascensoarelor fr marcaj de conformitate

Art. 52 Verificarea tehnic periodic const n:
a) verificri i ncercri func|ionale n gol;
b) ncercri n sarcin, statice i dinamice.

Art. 53 Verificrile i ncercrile func|ionale n gol se efectueaz n condi|ii normale de
utilizare, verificndu-se, cel pu|in:
a) func|ionarea corespunztoare a componentelor de securitate ale ascensorului;
b) func|ionarea corespunztoare a frnei;
c) func|ionarea corespunztoare a troliului, urmrindu-se, printre altele, pierderile de
fluid;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 97
PT R 2-2010
25
d) func|ionarea corespunztoare a componentelor panoului de comand din camera
mainii;
e) oprirea cabinei n sta|ii, |inndu-se seama de abaterile admise;
f) componentele electrice de protec|ie, sub aspectul respectrii timpului de declanare
prevzut de productor;
g) func|ionarea circuitelor electrice de for|, comand i semnalizare, conform schemelor
electrice din documenta|ia tehnic de nso|ire;
h) elementele cinematice i statice ale ascensorului.

Art. 54 (1) ncercarea static are drept scop:
a) verificarea alunecrii cablurilor de trac|iune n canalele ro|ii de fric|iune;
b) verificarea rezisten|ei troliului;
c) verificarea rezisten|ei jugului cabinei i a suspensiei aferente;
d) verificarea frnei.
(2) ncercarea static se efectueaz cu cabina situat la sta|ia cea mai de jos, timp de 10
minute, ncrcat cu:
a) 150% din sarcina nominal, la ascensoarele cu tambur i la ascensoarele pentru
mrfuri exclusiv cu roat de fric|iune;
b) 200% din sarcina nominal, la toate tipurile de ascensoare cu roat de fric|iune,
destinate transportului persoanelor.

Art. 55 ncercarea static la ascensoarele hidraulice se efectueaz cu cabina ncrcat cu
150% din sarcina nominal, avnd distribuitorul electrohidraulic pe pozi|ia "zero"; cabina
situat n pozi|ia limit superioar, nu trebuie s nregistreze o coborre mai mare de 100
mm, timp de 10 minute, datorit neetaneit|ilor circuitului hidraulic.

Art. 56 (1) n timpul ncercrii statice este interzis accesul persoanelor n cabin.
(2) Sarcina de ncercare trebuie s fie constituit numai din greut|i verificate metrologic
sau a cror mas este determinat cu instrumente de msur verificate metrologic.
(3) Sarcina de ncercare trebuie s fie pus la dispozi|ie de ctre ntre|intor.

Art. 57 (1) ncercarea dinamic are drept scop:
a) verificarea func|ionrii troliului;
b) verificarea func|ionrii motorului de ac|ionare;
98 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 2-2010
26
c) verificarea func|ionrii frnei;
d) verificarea func|ionrii elementelor de comand;
e) verificarea func|ionrii dispozitivelor de oprire a cabinei n sta|ii;
f) verificarea func|ionrii dispozitivelor de zvorre mecanic i electric a uilor de
palier;
g) verificarea func|ionrii contactelor de securitate;
h) verificarea func|ionrii sistemelor de semnalizare optic i acustic.
(2) ncercarea dinamic se efectueaz prin deplasri repetate ale cabinei ncrcate cu
sarcina nominal i apoi cu 110% din sarcina nominal, n regimul de func|ionare prevzut
de productor.
(3) Sarcina de ncercare trebuie s fie constituit numai din greut|i verificate metrologic
sau a cror mas este determinat cu instrumente de msur verificate metrologic.
(4) Sarcina de ncercare trebuie s fie pus la dispozi|ie de ctre ntre|intor.

Art. 58 n timpul ncercrii dinamice se verific func|ionarea corespunztoare a limitatorului
de vitez i a paracztoarelor.

Art. 59 (1) La ascensoarele cu roat de fric|iune i cu viteza cabinei pn la 1 m/s inclusiv,
verificarea func|ionrii paracztoarelor se face prin ac|ionarea limitatorului de vitez,
trecnd cablul de ac|ionare al acestuia pe canalul de prob, mrind astfel tura|ia limitatorului
de vitez.
(2) Dac lipsete canalul de prob, verificarea func|ionrii paracztoarelor se face prin
blocarea mecanic a limitatorului de vitez, respectiv a cablului acestuia.

Art. 60 La ascensoarele cu roat de fric|iune i cu viteza nominal a cabinei mai mare de
1 m/s, verificarea func|ionrii paracztoarelor se face:
a) n cazul existen|ei canalului de prob, prin mutarea cablului limitatorului de vitez pe
canalul de prob;
b) n cazul lipsei canalului de prob, prin mrirea vitezei cabinei modificnd parametrii
electrici ai ascensorului, n cazul n care exist aceast posibilitate.

Art. 61 Verificarea func|ionrii paracztoarelor se face cu cabina sau contragreutatea, dup
caz, pozi|ionat n apropierea celei mai de jos sta|ii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 99
PT R 2-2010
27
SECIUNEA a 5-a
Concluzii privind verificarea tehnic periodic a ascensoarelor

Art. 62 (1) Dac rezultatele verificrii tehnice periodice efectuate corespund cu prevederile
documenta|iei tehnice a ascensorului i ale prezentei prescrip|ii tehnice, inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR sau RVTA, dup caz, ntocmete un proces-verbal de verificare
tehnic prin care se acord autorizarea func|ionrii n continuare, stabilindu-se data (ziua,
luna i anul) efecturii urmtoarei verificri tehnice periodice, care este de maxim 2 ani.
(2) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR ntocmete procesul-verbal de verificare
tehnic conform modelului din anexa 1, iar RVTA conform modelului din anexa 5.
(3) Data urmtoarei verificri tehnice periodice se stabilete n func|ie de complexitatea,
locul de instalare, condi|iile de mediu i regimul de func|ionare, vechimea n serviciu i starea
tehnic ale ascensorului.
(4) Procesul-verbal de verificare tehnic se ataeaz la cartea ascensorului-partea de
exploatare.
(5) Persoana juridic autorizat pentru lucrri de reparare, revizie i ntre|inere trebuie s
aplice n mod vizibil, lizibil i durabil, n cabin, pe ua de palier de la parter i la avizierul
asocia|iei de proprietari, o etichet autocolant al crei model este prezentat n anexa 2.
NOT: La ascensoarele ce deservesc institu|iile publice, institu|iile/unit|ile de interes public
sau societ|ile care ofer servicii publice, indiferent de forma de proprietate, organizare sau
constituire, data efecturii urmtoarei verificri tehnice periodice este de maxim un an.

Art. 63 (1) Neconformit|ile men|ionate n procesul-verbal de verificare tehnic trebuie s fie
nlturate la termenele stabilite.
(2) Nendeplinirea dispozi|iilor date prin procesul-verbal de verificare tehnic conduce la
retragerea autorizrii func|ionrii n continuare a ascensorului.

Art. 64 Cu ocazia efecturii verificrii tehnice periodice, dac inspectorul de specialitate din
cadrul ISCIR consider necesar, sau la cererea de|intorului/utilizatorului, se verific
pregtirea profesional a liftierului.

100 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 2-2010
28
CAPITOLUL V
NTREINEREA, REVIZIA I REPARAREA ASCENSOARELOR

SECIUNEA 1
Prevederi generale

Art. 65 (1) Lucrrile de ntre|inere, revizie i reparare a ascensoarelor se efectueaz cu
respectarea prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice i a celorlalte acte normative aplicabile.
(2) Cerin|ele tehnice prevzute n prezentul capitol sunt condi|ii minime obligatorii
referitoare la ntre|inerea, revizia i repararea ascensoarelor.

Art. 66 (1) Lucrrile de ntre|inere, revizie i reparare a ascensoarelor se efectueaz de
ctre montatorul acestora, de ctre persoane juridice autorizate de ISCIR sau de ctre
persoane juridice autorizate de autorit|ile competente din statele membre. Persoanele
juridice autorizate de autorit|ile competente din statele membre trebuie s fie nregistrate n
registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condi|iile privind autorizarea de ctre ISCIR
a persoanelor juridice care efectueaz ntre|inerea, revizia i repararea ascensoarelor
precum i condi|iile de nregistrare n registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt
stabilite n prescrip|ia tehnic aplicabil.
(2) n sensul prezentei prescrip|ii tehnice, persoanele juridice autorizate care efectueaz
lucrri de ntre|inere i revizie sunt denumite ntre|intori, iar persoanele juridice autorizate
care efectueaz lucrri de reparare sunt denumite reparatori.
(3) Pentru lucrrile de reparare care se efectueaz de ctre montatorul ascensorului nu
este necesar autorizarea de ctre ISCIR a acestuia.
(4) Obliga|iile i responsabilit|ile persoanelor juridice autorizate care efectueaz
ntre|inerea, revizia i repararea ascensoarelor sunt prevzute la capitolul XI.

SECIUNEA a 2-a
ntreinerea i revizia ascensoarelor

Art. 67 Nu este necesar autorizarea de ctre ISCIR pentru urmtoarele opera|ii de
cur|are:
a) cur|area exterioar a pu|ului ascensorului, acolo unde unde cazul;
b) cur|area cabinei ascensorului.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 101
PT R 2-2010
29
Art. 68 (1) Lucrrile de ntre|inere i revizie se efectueaz periodic, conform instruc|iunilor
date de montator n documenta|ia tehnic a ascensoarelor cu marcaj de conformitate sau cel
pu|in de dou ori pe lun pentru ascensoarele fr marcaj de conformitate.
(2) Principalele opera|ii din cadrul lucrrilor de revizie i ntre|inere sunt:
a) cur|area ascensorului, cu excep|ia opera|iilor precizate la art. 67;
b) verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul;
c) verificarea uzurii lagrelor i a bunei func|ionri a sistemului de ungere;
d) ungerea pieselor supuse frecrii, conform schemei de ungere;
e) verificarea uzurii cablurilor de trac|iune i a fixrii acestora;
f) verificarea func|ionrii componentelor de securitate i reglarea acestora;
g) verificarea func|ionrii mecanismelor ascensorului;
h) verificarea elementelor de prindere a cabinei i contragreut|ii;
i) verificarea strngerii elementelor de mbinare i a articula|iilor;
j) verificarea fixrii tampoanelor i a limitatoarelor de sfrit de curs;
k) verificarea func|ionrii sistemului electric de for|, de comand, de iluminare i
semnalizare;
l) verificarea conexiunilor prizei de punere la pmnt a echipamentelor electrice;
m) verificarea conexiunilor la aparate i clemelor din dulapurile electrice i din cutiile de
conexiuni;
n) verificarea strii glisierelor, a sistemului de sus|inere a glisierelor i a ro|ii de fric|iune;
o) verificarea func|ionrii i etaneit|ii circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul;
p) verificarea alunecrii cablurilor pe roata de fric|iune;
q) verificarea uilor de acces la pu|ul ascensorului.

Art. 69 (1) La ascensoarele fr marcaj de conformitate, se efectueaz obligatoriu o revizie
general la un interval de timp cuprins ntre 6 luni i cel mult 2 ani, n func|ie de:
a) destina|ia ascensorului;
b) starea tehnic a ascensorului;
c) vechimea ascensorului;
d) condi|iile de mediu;
e) regimul de func|ionare (frecven|a de conectare i durata de ac|ionare).
(2) Dac un ascensor a fost oprit din func|iune mai mult de 90 zile, repunerea acestuia n
func|iune se face numai dup efectuarea unei revizii generale de ctre un ntre|intor
autorizat ISCIR.
102 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 2-2010
30
(3) Data efecturii reviziei generale se consemneaz n cartea ascensorului-partea de
exploatare.
(4) Revizia general are drept scop asigurarea continuit|ii n func|ionare a ascensorului.
(5) Revizia general const n examinarea general a ascensorului i remedierea
deficien|elor constatate i rmase nerezolvate n cadrul lucrrilor de ntre|inere. Cu aceast
ocazie se efectueaz cel pu|in urmtoarele:
a) demontarea pr|ii superioare a carcasei reductorului i verificarea strii de uzur a
angrenajului arbore melcat roat melcat, a lagrelor i a rulmentului axial al reductorului;
b) splarea lagrelor motorului electric i schimbarea uleiului;
c) splarea i montarea la loc a carcasei troliului i completarea cu ulei proaspt;
d) verificarea instala|iei electrice din camera mainii, din pu| i din cabina ascensorului;
e) demontarea paracztoarelor, splarea, ungerea i verificarea func|ionrii acestora;
f) demontarea ro|ii de fric|iune, splarea i ungerea axelor i lagrelor.
(6) Neefectuarea reviziei generale pn la termenul stabilit conduce la oprirea din
func|iune a ascensorului de ctre ntre|intor i anun|area la ISCIR.

Art. 70 (1) ntre|intorul rspunde de calitatea lucrrilor efectuate pentru func|ionarea n
condi|ii de siguran| a ascensorului, conform instruc|iunilor elaborate de montatorul
ascensorului i prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice.
(2) Calitatea reviziilor generale va fi confirmat de ctre ntre|intorul care a efectuat
lucrrile respective printr-un certificat de garan|ie, care se ataeaz la cartea ascensorului-
partea de exploatare.

Art. 71 Componentele de securitate defecte se nlocuiesc doar cu altele noi avnd
caracteristici tehnice similare, cu prezentarea declara|iilor de conformitate CE, emise de
ctre productorii acestora.

Art. 72 (1) Efectuarea lucrrilor de ntre|inere i revizie se consemneaz de ctre personalul
de ntre|inere i revizie al persoanei juridice autorizate n registrul de supraveghere a
ascensorului, al crui model este prevzut n anexa 4.
(2) Lucrrile de revizie i ntre|inere se consemneaz n registrul de eviden| a lucrrilor
de revizie i ntre|inere, al crui model este prevzut n anexa 7, responsabilitatea revenind
RSL.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 103
PT R 2-2010
31
SECIUNEA a 3-a
Repararea ascensoarelor

Art. 73 (1) Repararea ascensoarelor se face pe baza unei documenta|ii tehnice preliminare
de reparare avizat de ctre RADTP.
(2) Condi|iile privind atestarea persoanelor fizice care efectueaz avizarea documenta|iilor
tehnice preliminare de reparare a ascensoarelor sunt prevzute n legisla|ia n vigoare.
(3) Obliga|iile i responsabilit|ile persoanelor fizice care efectueaz avizarea
documenta|iilor tehnice preliminare de reparare a ascensoarelor sunt prevzute la capitolul
XI.
NOT: n cazul n care pe parcursul lucrrilor de reparare apar modificri fa| de
documenta|ia tehnic preliminar de reparare, aceste modificri se avizeaz de ctre
RADTP.

Art. 74 Lucrrile de reparare efectuate la ascensoare, care se verific de ctre inspectorul
de specialitate din cadrul ISCIR, cu participarea reprezentantului de|intorului/utilizatorului i
a personalului care a efectuat lucrrile de reparare, sunt:
a) transformarea de principiu a modului de ac|ionare, cum ar fi: trecerea de la ac|ionarea
electric la ac|ionarea hidraulic i invers, de la selector la traductori, de la trac|iune cu
tambur la trac|iune cu roat de fric|iune;
b) nlocuirea dispozitivelor de zvorre ale uilor de palier cu alte tipodimensiuni;
c) nlocuirea sistemului de comand;
d) nlocuirea glisierelor cu alte tipodimensiuni sau a sistemului de prindere al acestora;
e) nlocuirea sau recondi|ionarea elementelor cinematice ale troliului (angrenajul arbore
melcat roat melcat al troliului);
f) nlocuirea frnei cu alte tipodimensiuni;
g) nlocuirea limitatorului de vitez cu alte tipodimensiuni;
h) nlocuirea dispozitivului de protec|ie pentru limitarea vitezei cabinei la urcare cu alte
tipodimensiuni, acolo unde cazul;
i) nlocuirea tampoanelor cu alte tipodimensiuni;
j) nlocuirea paracztoarelor cu alte tipodimensiuni;
k) nlocuirea cilindrului hidraulic cu alte tipodimensiuni, acolo unde cazul;
l) nlocuirea grupului de pompare cu alte tipodimensiuni, acolo unde cazul.
104 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 2-2010
32
Art. 75 (1) Repararea sau schimbarea componentelor uzate sau defecte, cu excep|ia
componentelor principale cum ar fi: mecanismul de ac|ionare, cabina, panoul de comand se
efectueaz conform instruc|iunilor date de montator n documenta|ia tehnic a ascensorului
i ori de cte ori se constat o defec|iune sau o uzur avansat.
(2) Aceste lucrri constau n remedierea ansamblurilor i subansamblurilor ale cror
componente prezint defec|iuni.
(3) Se recomand ca remedierea s se fac prin nlocuirea cu subansambluri sau
componente noi de aceeai tipodimensiune.
(4) Componentele de uzur se nlocuiesc la intervalele de timp stabilite de montator,
indiferent de starea de uzur din momentul nlocuirii.

Art. 76 (1) Documenta|ia tehnic preliminar de reparare a ascensorului trebuie s con|in
cel pu|in urmtoarele:
a) desenul de ansamblu, acolo unde este cazul;
b) documenta|iile tehnice pentru subansambluri sau alte componente aferente
ascensorului ce urmeaz s se nlocuiasc, dup caz.
(2) n cazul n care pe parcursul efecturii lucrrilor de reparare apar i alte neconformit|i
care nu au fost tratate n documenta|ia tehnic preliminar de reparare, aceasta se
completeaz cu partea aferent tratrii acestor neconformit|i.

SECIUNEA a 4-a
Etapele lucrrilor de reparare

Art. 77 (1) Dup finalizarea lucrrilor de reparare se efectueaz urmtoarele:
a) verificarea documenta|iei tehnice de reparare, care se depune la ISCIR n raza creia
se afl ascensorul, cu cel pu|in 15 zile naintea datei propuse pentru efectuarea verificrii
tehnice;
b) verificrile i ncercrile tehnice men|ionate la art. 13 alin. (1), cu respectarea
prevederilor art. 48-61.
(2) Documenta|ia tehnic de reparare trebuie s cuprind cel pu|in urmtoarele:
a) memoriu tehnic de reparare;
b) documenta|ia tehnic preliminar de reparare;
c) documenta|iile tehnice pentru subansambluri sau alte componente aferente
ascensorului care au fost nlocuite, acolo unde este cazul;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 105
PT R 2-2010
33
d) schema cinematic, schema electric sau schema hidraulic, dac s-au efectuat
modificri ale acestora;
e) documente privind efectuarea pe parcursul lucrrilor de reparare i n final a verificrii
lucrrilor executate n conformitate cu documenta|ia tehnic preliminar de reparare i cu
prevederile prezentei prescrip|ii tehnice, acolo unde este cazul;
f) documentele cuprinznd rezultatele examinrilor, verificrilor i ncercrilor
nedistructive/distructive efectuate de ctre persoane juridice autorizate/evaluate de ISCIR
conform prevederilor prescrip|iei tehnice aplicabile, acolo unde este cazul;
g) procesul-verbal n care sunt consemnate rezultatele ncercrilor de cas, n care s se
specifice c ascensorul poate fi supus verificrii tehnice n vederea repunerii n func|iune
dup reparare;
h) declara|ia pentru lucrrile de reparare efectuate, ntocmit conform modelului din
anexa 6.

Art. 78 Nu se admite repunerea n func|iune a ascensorului fr verificarea tehnic dup
reparare.

Art. 79 (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, pentru lucrrile de reparare
men|ionate la art. 74, sau RVTA pentru lucrrile de reparare, altele dect cele men|ionate la
art. 74, efectueaz urmtoarele verificri i ncercri tehnice:
a) pentru ascensoarele cu marcaj de conformitate, verificrile i ncercrile prevzute la
art. 48-51;
b) pentru ascensoarele fr marcaj de conformitate, verificrile i ncercrile prevzute la
art. 52-61.
(2) Rezultatele verificrii tehnice dup reparare, pentru lucrrile de reparare men|ionate la
art. 74, precum i data (ziua, luna i anul) urmtoarei verificri tehnice periodice se
consemneaz de ctre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR ntr-un proces-verbal de
verificare tehnic, conform modelului din anexa 1. Procesul-verbal de verificare tehnic se
ataeaz la cartea ascensorului-partea de exploatare.
(3) Lucrrile de reparare efectuate la ascensoare, altele dect cele men|ionate la art. 74,
se verific de ctre RVTA mpreun cu personalul care a efectuat lucrrile de reparare.
Rezultatele verificrii tehnice dup reparare, se consemneaz ntr-un proces-verbal de
verificare tehnic ntocmit de ctre RVTA, conform modelului din anexa 5, iar data urmtoarei
verificri este cea stabilit la ultima verificare tehnic periodic, efectuat de inspectorul de
106 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 2-2010
34
specialitate din cadrul ISCIR sau RVTA. Procesul-verbal de verificare tehnic se ataeaz la
cartea ascensorului-partea de exploatare.
(4) Dac verificarea tehnic a lucrrilor de reparare se efectueaz de ctre RVTA, acesta
trebuie s transmit la ISCIR, n termen de 15 zile, o copie a procesului-verbal de verificare
tehnic a ascensorului.
NOT: Lucrrile de reparare care constau doar n nlocuirea pieselor de schimb defecte cu
altele noi (de exemplu: relee, contactoare, siguran|e fuzibile, becuri/afioare, butoane i
altele asemenea), cu excep|ia componentelor de securitate, se verific de ctre eful echipei
de reparare, fr participarea RVTA.

Art. 80 Persoana juridic autorizat care a efectuat lucrrile de reparare trebuie s aplice n
mod vizibil, lizibil i durabil, n cabin, pe ua de palier de la parter i la avizierul asocia|iei de
proprietari, o etichet autocolant al crei model este prezentat n anexa 2.

Art. 81 Efectuarea lucrrilor de reparare se consemneaz de ctre RSL al persoanei juridice
autorizate pentru aceast activitate n registrul de eviden| a lucrrilor de reparare, ntocmit
conform modelului din anexa 8.

CAPITOLUL VI
VERIFICRI TEHNICE N UTILIZARE PENTRU INVESTIGAII/EXAMINRI CU
CARACTER TEHNIC

SECIUNEA 1
Prevederi generale

Art. 82 (1) Verificarea tehnic n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic a
ascensoarelor se efectueaz de ctre montatorul acestora, de ctre persoane juridice
autorizate de ctre ISCIR sau de ctre persoane juridice autorizate de autorit|ile
competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorit|ile competente din
statele membre trebuie s fie nregistrate n Registrul ISCIR al persoanelor juridice
autorizate. Condi|iile privind autorizarea de ctre ISCIR a persoanelor juridice care
efectueaz verificarea tehnic n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic a
ascensoarelor precum i condi|iile de nregistrare n Registrul ISCIR al persoanelor juridice
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 107
PT R 2-2010
35
autorizate sunt stabilite n prescrip|ia tehnic aplicabil. Obliga|iile i responsabilit|ile
persoanelor fizice sau juridice sunt prevzute la capitolul XI din prezenta prescrip|ie tehnic.
(2) Cerin|a de autorizare pentru verificarea tehnic n utilizare pentru
investiga|ii/examinri cu caracter tehnic nu se aplic montatorilor, pentru ascensoarele
montate de acetia.

Art. 83 Verificarea tehnic n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic se
efectueaz n scopul evalurii strii tehnice, estimrii duratei de func|ionare remanent i
stabilirii condi|iilor de func|ionare n siguran| a ascensoarelor.

Art. 84 Verificarea tehnic n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic se
efectueaz n urmtoarele cazuri:
a) dac la ascensor s-au produs avarii i/sau accidente;
b) cnd se constat coroziune la elementele portante datorit mediului de lucru;
c) dup un seism major sau atunci cnd zona n care este montat ascensorul a suferit o
ac|iune susceptibil s-i afecteze structura sau stabilitatea;
d) dac n urma verificrilor tehnice, efectuate conform prezentei prescrip|ii tehnice, se
ob|in rezultate necorespunztoare, care pericliteaz func|ionarea n condi|ii de siguran| a
ascensorului;
e) atunci cnd ascensorul urmeaz s fie repus n func|iune dup o perioad de timp n
care a fost oprit, fr s fie conservat n mod corespunztor conform instruc|iunilor de
exploatare i unor proceduri specifice, iar repunerea acestuia n func|iune ar putea periclita
siguran|a n func|ionare;
f) la sfritul duratei de via| a ascensorului, atunci cnd aceasta este stabilit prin
documenta|ia tehnic;
g) la expirarea duratei normale de func|ionare prevzut n Hotrrea Guvernului nr.
2.139/2004, atunci cnd prin documenta|ia tehnic nu este prevzut durata de via| a
ascensorului;
h) atunci cnd documenta|ia tehnic a ascensorului lipsete sau este incomplet i
montatorul nu poate fi identificat.

108 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 2-2010
36
SECIUNEA a 2-a
Condiii privind efectuarea verificrilor tehnice n utilizare pentru investigaii/examinri
cu caracter tehnic

Art. 85 (1) Persoana juridic autorizat pentru efectuarea de verificri tehnice n utilizare
pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic ntocmete un program de
investiga|ii/examinri care cuprinde cel pu|in urmtoarele:
a) descrierea ascensorului din punct de vedere constructiv i al parametrilor de
func|ionare;
b) prezentarea eventualelor lucrri de reparare care au fost efectuate anterior sau a altor
evenimente care au avut loc n timpul perioadei de func|ionare a ascensorului;
c) planuri care cuprind examinrile, verificrile i ncercrile care se propun a fi efectuate
la ascensor;
d) men|ionarea condi|iilor de execu|ie a examinrilor, verificrilor i ncercrilor care se
propun a fi efectuate la ascensor i a criteriilor de acceptare a rezultatelor ob|inute.
(2) Programul de investiga|ii/examinri trebuie s fie avizat de responsabilul cu avizarea
documenta|iei tehnice de examinri RADTE al persoanei juridice autorizate.

Art. 86 Programul avizat se nainteaz la ISCIR pentru acceptare.

Art. 87 n cazul ntocmirii programului conform art. 85, ISCIR transmite acceptul efecturii
programului, cu sau fr completri.

Art. 88 (1) Programul de investiga|ii/examinri acceptat de ISCIR se efectueaz sub
supravegherea persoanei juridice autorizate de ISCIR pentru verificri tehnice n utilizare
pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic.
(2) Examinrile nedistructive/distructive se efectueaz n conformitate cu prevederile
prescrip|iei tehnice aplicabile.

Art. 89 (1) ISCIR poate solicita ca anumite examinri, verificri sau ncercri s se
efectueze n prezen|a inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR.
(2) Persoana juridic autorizat pentru efectuarea de verificri tehnice n utilizare pentru
investiga|ii/examinri cu caracter tehnic mpreun cu laboratorul care execut examinrile,
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 109
PT R 2-2010
37
verificrile sau ncercrile respective au obliga|ia s solicite, cu cel pu|in 5 zile nainte,
participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la efectuarea acestora.
(3) Reprezentantul persoanei juridice autorizat pentru efectuarea de verificri tehnice n
utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic particip la toate examinrile,
verificrile i ncercrile prevzute n programul acceptat de ISCIR.

Art. 90 (1) Pe baza rezultatelor ob|inute n urma examinrilor, verificrilor i ncercrilor
efectuate, persoana juridic autorizat pentru efectuarea de verificri tehnice n utilizare
pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic ntocmete raportul tehnic care trebuie s
con|in concluziile finale privind posibilitatea func|ionrii n condi|ii de siguran| a
ascensorului.
(2) Raportul tehnic trebuie s fie avizat de responsabilul cu avizarea documenta|iei
tehnice de examinri RADTE al persoanei juridice autorizate.
(3) Raportul tehnic mpreun cu documenta|ia tehnic con|innd buletinele i certificatele
cu rezultatele ob|inute, breviarul de calcul de rezisten| i procesele-verbale ntocmite de
inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, ca urmare a examinrilor, verificrilor i
ncercrilor efectuate conform programului acceptat de ISCIR, se transmit la ISCIR pentru
acceptare.

Art. 91 (1) Dup acceptarea de ctre ISCIR a raportului tehnic, de|intorul/utilizatorul
trebuie s respecte concluziile men|ionate n raportul tehnic ntocmit de persoana juridic
autorizat de ISCIR pentru efectuarea de verificri tehnice n utilizare pentru
investiga|ii/examinri cu caracter tehnic.
(2) n cazul ob|inerii unor rezultate corespunztoare de|intorul/utilizatorul trebuie s
solicite la ISCIR efectuarea verificrii tehnice n vederea ob|inerii autorizrii func|ionrii
ascensorului conform prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice.
(3) Dac n urma examinrilor, verificrilor i ncercrilor efectuate rezult necesitatea
efecturii unor lucrri de reparare, acestea se efectueaz conform prevederilor prezentei
prescrip|ii tehnice, iar verificrile tehnice n vederea ob|inerii autorizrii func|ionrii se
efectueaz ulterior.

Art. 92 Documenta|ia tehnic acceptat de ISCIR (programul de investiga|ii/examinri,
raportul tehnic i documentele aferente acestuia) trebuie s fie ataat la cartea
ascensorului-partea de exploatare, urmnd a fi prezentat inspectorului de specialitate din
110 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 2-2010
38
cadrul ISCIR, atunci cnd se solicit efectuarea verificrilor tehnice n vederea repunerii n
func|iune.

CAPITOLUL VII
TIMBRAREA I RETIMBRAREA

Art. 93 (1) Ascensoarele care fac obiectul prezentei prescrip|ii tehnice, aflate n func|ionare
fr plac de timbru, se timbreaz n conformitate cu prevederile prezentei prescrip|ii tehnice.
(2) Aplicarea plcii de timbru la ascensoarele aflate n func|ionare se poate face n
urmtoarele situa|ii:
a) atunci cnd aceasta lipsete, este deteriorat sau este ilizibil;
b) atunci cnd se modific parametrii de func|ionare ai ascensoarelor, n urma reparrii
sau a efecturii unor investiga|ii/examinri cu caracter tehnic.

Art. 94 (1) Pentru ascensoarele aflate n func|ionare, la care placa de timbru nu exist sau
este deteriorat, aceasta se poate reconstitui de ctre persoana juridic de|intoare, n baza
documenta|iei existente (din care s rezulte sarcina nominal, numrul de sta|ii i anul de
fabrica|ie).
(2) Placa de timbru trebuie s fie conform documenta|iei tehnice de nso|ire i trebuie s
fie aplicat de ctre persoana juridic autorizat pentru ntre|inere i repara|ii n prezen|a
RVTA care trebuie s ntocmeasc un proces-verbal n cartea ascensorului. Datele care
trebuie s fie nscrise pe placa de timbru se stabilesc pe baza documenta|iei tehnice
existente a ascensorului.

Art. 95 Pentru ascensoarele neautorizate, la care placa de timbru nu exist sau este
deteriorat i la care se solicit autorizarea func|ionrii, aplicarea plcii de timbru se face n
urma efecturii unor investiga|ii/examinri cu caracter tehnic, conform prevederilor prezentei
prescrip|ii tehnice.

Art. 96 n cazul modificrii parametrilor de func|ionare ai ascensorului, ca urmare a
efecturii unor investiga|ii/examinri cu caracter tehnic, se efectueaz retimbrarea conform
prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 111
PT R 2-2010
39
CAPITOLUL VIII
AVARII I ACCIDENTE

Art. 97 n cazul avariilor care determin oprirea din func|iune sau func|ionarea n condi|ii
de nesiguran| a unui ascensor, precum i n cazurile de accidente provocate la ascensor,
de|intorul/utilizatorul are obliga|ia de a opri din func|ionare ascensorul i de a anun|a de
ndat ISCIR i ntre|intorul despre producerea evenimentului; cu aceast ocazie se anun|
cel pu|in urmtoarele date: numele i prenumele i func|ia persoanei care anun|, modul n
care poate fi contactat n vederea unor eventuale date suplimentare, data, ora i locul
producerii avariei/accidentului, urmrile avariei/accidentului.

Art. 98 Persoana fizic sau juridic care de|ine/utilizeaz ascensorul care a suferit avaria
sau la care s-a produs accidentul are urmtoarele obliga|ii de ndeplinit, prin RSVTI:
a) s ia msurile necesare pentru ca situa|ia produs de avarie sau n timpul accidentului
s rmn nemodificat pn la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, cu
excep|ia cazului n care situa|ia respectiv ar constitui un pericol pentru via|a i sntatea
persoanelor;
b) s ia toate msurile de asigurare a condi|iilor de securitate;
c) s izoleze pe ct posibil zona de lucru a ascensorului avariat sau la care s-a produs
accidentul;
d) s ntocmeasc un raport cu situa|ia tehnic a ascensorului imediat dup
avarie/accident, care include i fotografii ale ascensorului avariat, precum i interven|iile
efectuate pn la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR;
e) s pun la dispozi|ia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR autorizarea
func|ionrii ascensorului (cartea ISCIR) precum i raportul de mai sus; n cazurile justificate
raportul nu mai este necesar.

Art. 99 Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR ntocmesc procesul-verbal de
constatare a avariei sau accidentului i de oprire din func|ionare a ascensorului.

Art. 100 (1) Ascensorul care a suferit avarii n urma crora s-a determinat oprirea lui din
func|ionare, trebuie s fie supus unor investiga|ii/examinri cu caracter tehnic (n vederea
evalurii strii tehnice a acestuia), efectuate conform prevederilor prezentei prescrip|ii
tehnice i ale prescrip|iilor tehnice aplicabile.
112 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 2-2010
40
(2) Investiga|iile/examinrile cu caracter tehnic nu sunt necesare n msura n care
persoana fizic sau juridic de|intoare/utilizatoare renun| la utilizarea ascensorului avariat
i decide scoaterea din uz i casarea acestuia.

Art. 101 Expertizele n caz de avarii sau accidente la instala|ii/echipamente se realizeaz
de ctre exper|ii ISCIR.

CAPITOLUL IX
SCOATEREA DIN UZ I CASAREA ASCENSOARELOR

Art. 102 (1) Scoaterea din uz a ascensoarelor se face de ctre persoana fizic sau juridic
de|intoare.
(2) Oprirea din func|ionare i conservarea ascensorului nu nseamn scoatere din uz.

Art. 103 Ascensoarele scoase din uz sunt casate prin grija persoanei fizice sau juridice
de|intoare.

Art. 104 Opera|ia de casare a ascensorului se confirm printr-un proces-verbal de
verificare tehnic ntocmit de ctre RVTA al personei juridice care asigur ntre|inerea i
revizia ascensorului i semnat de ctre RSVTI al persoanei juridice de|intoare, acolo unde
este cazul.

Art. 105 Placa de timbru a ascensorului trebuie s fie demontat i distrus n prezen|a
RVTA al personei juridice care asigur ntre|inerea i revizia ascensorului sau RSVTI al
persoanei juridice de|intoare, acolo unde este cazul. Acest fapt trebuie men|ionat ntr-un
proces-verbal de verificare tehnic ntocmit de RVTA.

Art. 106 Procesul-verbal ncheiat se ataeaz la cartea ascensorului-partea de
exploatare, i rmne n arhiva persoanei fizice sau juridice de|intoare.

Art. 107 (1) Persoana fizic sau juridic de|intoare comunic n scris, scoaterea din uz
i casarea ascensorului la ISCIR, n vederea scoaterii din eviden|.
(2) Comunicarea se transmite la ISCIR n termen de 15 zile de la ntocmirea procesului-
verbal men|ionat la art. 104.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 113
PT R 2-2010
41
Art. 108 Nu se admite utilizarea ascensoarelor scoase din uz i casate.

CAPITOLUL X
ATESTRI I AUTORIZRI

Art. 109 (1) ISCIR atest persoanele fizice pentru avizarea documenta|iei tehnice
preliminare de reparare;
(2) ISCIR autorizeaz persoanele juridice pentru urmtoarele activit|i:
a) repararea, revizia i ntre|inerea ascensoarelor;
b) verificri tehnice n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic.
(3) ISCIR autorizeaz urmtoarele persoane fizice:
a) RSVTI;
b) liftieri.

Art. 110 Metodologia de atestare/autorizare/reautorizare/extindere a domeniului de
autorizare pentru activit|ile prevzute la art. 109, precum i condi|iile i documenta|ia
necesar n vederea atestrii/autorizrii sunt prevzute n prescrip|ia tehnic i celelalte
reglementri aplicabile.

Art. 111 Ob|inerea autoriza|iei emise de ISCIR nu absolv persoana fizic sau juridic de
obliga|ia ob|inerii tuturor celorlalte autoriza|ii reglementate de legisla|ia n vigoare.

CAPITOLUL XI
OBLIGAII I RESPONSABILITI

SECIUNEA 1
Prevederi generale

Art. 112 Persoanele fizice sau juridice autorizate, de|intorii/utilizatorii de ascensoare
trebuie s respecte prevederile Legii 64/2008, legea privind func|ionarea n condi|ii de
siguran| a instala|iilor sub presiune, instala|iilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de
combustibil.

114 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 2-2010
42
SECIUNEA a 2-a
Obligaiile i responsabilitile deintorilor/utilizatorilor

Art. 113 De|intorul/utilizatorul de ascensoare are urmtoarele obliga|ii i responsabilit|i:
a) s rspund de func|ionarea n condi|ii de siguran| a ascensoarelor;
b) s efectueze lucrrile de ntre|inere i revizie numai cu societ|i autorizate ISCIR;
c) s aib aceeai persoan juridic autorizat pentru lucrri de ntre|inere i revizie n
cazul n care de|ine mai multe ascensoare care au n comun pu|ul i/sau camera mainii;
d) s nu permit instalarea n pu| sau n camera mainii a altor instala|ii dect cele
prevzute n documenta|ia tehnic a ascensorului i alimentarea altor echipamente/instala|ii
din instala|ia electric a ascensorului;
e) s asigure n pu| i n camera mainii condi|iile normale de func|ionare, lund
msuri operative pentru repararea hidroizola|iei, pere|ilor i a tmplriei, i s asigure n
camera mainii cel pu|in un stingtor de incendiu;
f) s anun|e persoana juridic ce asigur ntre|inerea i revizia: nainte de orice verificare
tehnic; dup scoaterea din func|iune a ascensorului n cazul unei situa|ii periculoase; dup
observarea func|ionrii necorespunztoare a ascensorului; nainte de scoaterea din func|iune
a ascensorului n vederea conservrii acesteia pentru o perioad nedeterminat; nainte de
repunerea n func|iune a ascensorului la sfritul perioadei de conservare a acesteia;
g) s informeze persoana juridic ce asigur ntre|inerea i revizia, n special, despre:
cile de acces care trebuie utilizate i procedurile de evacuare din cldire, n caz de incendiu;
locul n care pot fi gsite cheile de la zonele rezervate; dac este necesar, persoanele care
trebuie s nso|easc la ascensor personalul tehnic de specialitate care efectueaz lucrri de
ntre|inere, revizie i repara|ie; dac este necesar, echipamentul individual de protec|ie care
trebuie utilizat pe cile de acces i locul unde poate fi gsit acest echipament;
h) s se asigure c denumirea i numrul de telefon al ntre|intorului, precum i
instruc|iunile de exploatare sunt disponibile pentru pasagerii ascensorului i sunt afiate
permanent clar i vizibil;
i) s se asigure c cheile uilor camerelor mainilor i ro|ilor de deviere, precum i ale
uilor de inspec|ie i de urgen| sunt permanent disponibile n cldire i sunt utilizate
numai pentru accesul persoanelor autorizate;
j) s asigure accesul, n cldire i la ascensor, a echipei de reparare, ntre|inere i
revizie a ntre|intorului i a echipei de interven|ie rapid pentru salvarea persoanelor
blocate n cabin;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 115
PT R 2-2010
43
k) s dispun msuri i s controleze respectarea acestora astfel ca ntreg personalul
implicat n transporturile efectuate cu ascensoarele s fie instruit i s cunoasc att
condi|iile de utilizare;
l) s men|in n bune condi|ii a instruc|iunile de exploatare i a marcajele din cabina
ascensorului i s anun|e ntre|intorul n cazul deteriorrii acestora;
m) s nu efectueze nicio interven|ie asupra ascensorului i s anun|e telefonic
dispeceratul ntre|intorului, dac constat existen|a unor persoane blocate n cabin.

SECIUNEA a 3-a
Obligaiile i responsabilitile persoanelor fizice sau juridice atestate/autorizate

Art. 114 (1) Persoana juridic autorizat pentru efectuarea lucrrilor de ntre|inere, revizie
i reparare ascensoare are urmtoarele obliga|ii i responsabilit|i:
a) s efectueze lucrrile de ntre|inere, revizie i reparare n conformitate cu prevederile
documenta|iei tehnice a ascensorului i ale tehnologiei de reparare, ale instruc|iunii sau
procedurii opera|ionale proprii i ale prezentei prescrip|ii tehnice;
b) s pregteasc i s prezinte ascensoarele i toate documenta|iile tehnice necesare
la verificrile tehnice care se efectueaz de ctre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR,
sau RVTA;
c) s ia msuri corespunztoare astfel ca RSL i RVTA ale persoanei juridice autorizate
pentru lucrri de ntre|inere, revizie i reparare s-i poat ndeplini n condi|ii bune obliga|iile
i responsabilit|ile prevzute n prezenta prescrip|ie tehnic;
d) s organizeze i s de|in un dispecerat propriu cu func|ionare permanent pentru
preluarea apelurilor de urgen| i o echip de interven|ie rapid, dotat cu mijloace de
comunicare adecvate, care s asigure salvarea persoanelor blocate n cabin. Dup
confirmarea apelurilor de urgen| primite, timpul de interven|ie nu trebuie s depeasc 60
de minute, n condi|ii normale de trafic i meteo;
e) s ntocmeasc un registru special pentru nregistrarea apelurilor primite cu privire la
blocarea pasagerilor n cabin. Registrul se poate |ine i n format electronic;
f) s elibereze la finalizarea lucrrilor de reparare a ascensoarelor o declara|ie, al crei
model este prevzut n anexa 6;
g) pentru lucrrile de revizie i ntre|inere, s |in la zi eviden|a lucrrilor efectuate ntr-un
registru, al crui model este prevzut n anexa 7, sau n format electronic;
116 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 2-2010
44
h) pentru lucrrile de reparare, s |in la zi eviden|a lucrrilor efectuate ntr-un registru, al
crui model este prevzut n anexa 8, sau n format electronic;
i) s comunice, n scris, n termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RSL sau RVTA;
personalul nou propus efectueaz activit|ile specifice numai dup nominalizarea acestuia de ISCIR;
j) s pun la dispozi|ia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informa|iile i
documentele n legtur cu obiectul autoriza|iei, solicitate cu ocazia controalelor efectuate de
ctre acetia;
k) s se supun verificrilor tehnice neprogramate i activit|ii de supraveghere privind
men|inerea capabilit|ii tehnice de a efectua activit|ile pentru care a fost autorizat;
l) n cazul n care, cu ocazia efecturii lucrrilor de ntre|inere i revizie, se constat
defec|iuni care pericliteaz siguran|a n func|ionare a ascensorului sau pot crea situa|ii
periculoase, ntre|intorul, prin membrii echipei de ntre|inere i revizie, are obliga|ia s
opreasc din func|iune ascensorul n vederea efecturii remedierilor necesare, fcnd
men|iunea respectiv n registrul de supraveghere al ascensorului;
m) n timpul efecturii lucrrilor de ntre|inere i revizie, ntre|intorul, prin membrii echipei
de ntre|inere i revizie, are obliga|ia s aplice pe toate uile de palier de acces la pu| tbli|e
cu men|iunea ASCENSOR N REVIZIE, care interzic utilizarea ascensorului pe toat durata
efecturii lucrrilor respective;
n) s comunice la ISCIR ascensoarele pe care le-a cedat de la ntre|inere i revizie sau
pe care le-a preluat pentru ntre|inere i revizie;
o) s afieze vizibil, lizibil i durabil datele sale de identificare, numrul de telefon al
dispeceratului propriu i data urmtoarei verificri tehnice a ascensorului n cabin, pe ua
de palier de la parter i la avizierul asocia|iei de proprietari, prin aplicarea unei etichete
autocolante al crei model este prezentat n anexa 2.

Art. 115 Obliga|iile i responsabilit|ile responsabilului cu supravegherea lucrrilor, RSL,
din cadrul persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea lucrrilor de reparare, revizie i
ntre|inere ascensoare:
a) s cunoasc legisla|ia n domeniu, prescrip|iile tehnice, standardele i normativele
aplicabile;
b) s verifice ca lucrrile de ntre|inere, revizie i reparare a ascensoarelor s se
efectueze conform prevederilor documenta|iei tehnice;
c) s verifice registrele de eviden| a lucrrilor efectuate i s urmreasc |inerea la zi a
acestora;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 117
PT R 2-2010
45
d) s participe la cercetarea avariilor i accidentelor;
e) s |in eviden|a echipelor de ntre|inere i revizie sau reparare;
f) s verifice periodic, cel pu|in o dat pe an, pregtirea tehnic a personalului de
ntre|inere i revizie i reparare a ascensoarelor, consemnnd rezultatele ntr-un proces-
verbal;
g) s verifice documenta|ia tehnic ntocmit pentru lucrrile efectuate, precum i
concordan|a ascensorului cu documenta|ia respectiv;
h) s verifice, prin sondaj, |inerea la zi a registrelor de supraveghere a ascensoarelor,
completarea corect a acestora i consemnarea sub semntur a defec|iunilor constatate;
i) s verifice introducerea n execu|ie a materialelor i execu|ia pe faze de lucru i la
terminarea lucrrilor de reparare, din punct de vedere al respectrii prevederilor din
documenta|ia tehnic de execu|ie i ale prescrip|iilor tehnice specifice, i s supun la
ncercri ascensoarele reparate;
j) s verifice documenta|ia tehnic ntocmit pentru lucrrile de reparare efectuate sub
aspectul concordan|ei ascensorului cu documenta|ia tehnic respectiv i al respectrii
prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice;
k) s participe la instructajele profesionale i examinrile organizate de inspec|ia
teritorial ISCIR;
l) s confirme avizarea documenta|iei cu privire la respectarea prevederilor prescrip|iilor
tehnice n vigoare care se face prin aplicarea tampilei conform modelului de mai jos:
*
)

Numele i prenumele:
RSL IR..............................................................
Data: Semntura:
*
)
Se nscrie denumirea persoanei juridice.
Art. 116 Obliga|iile i responsabilit|ile responsabilului cu verificarea tehnic a
ascensoarelor, RVTA, din cadrul persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea lucrrilor
de reparare, revizie i ntre|inere ascensoare:
a) s cunoasc legisla|ia n domeniu, prescrip|iile tehnice, standardele i normativele aplicabile;
b) s participe la cercetarea avariilor i accidentelor;
c) s participe la repunerea n func|iune dup reparare;
d) s efectueze verificrile tehnice periodice numai n baza mputernicirii scrise primite din
partea ISCIR;
118 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 2-2010
46
e) n urma verificrilor tehnice efectuate, s ntocmeasc procese-verbale de verificare tehnic
n care s consemneze rezultatele acestora i dispozi|iile obligatorii date;
f) s |in eviden|a verificrilor tehnice efectuate;
g) s urmreasc efectuarea la termen a verificrilor tehnice periodice, n baza planificrilor
depuse la ISCIR;
h) s urmreasc realizarea la termen a dispozi|iilor date prin procesele-verbale de verificare
tehnic cu ocazia VTP, din care ntre|intorul a primit un exemplar;
i) s ntocmeasc procese-verbale de oprire din func|iune a ascensoarelor care nu mai prezint
siguran| n func|ionare sau care au depit termenul stabilit pentru verificarea tehnic periodic,
anun|nd aceste opriri la ISCIR;
j) s participe la instructajele profesionale i examinrile organizate de ISCIR;
k) s semneze i s aplice tampila personal pe toate procesele-verbale de verificare
tehnic ntocmite, conform modelului de mai jos:

*
)

Numele i prenumele:
RVTA
Data: Semntura:
*
)
Se nscrie denumirea persoanei juridice.

Art. 117 Obliga|iile i responsabilit|ile persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea
verificrilor i ncercrilor tehnice n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic la
ascensoare:
a) s elaboreze instruc|iuni suplimentare, dup caz, privind utilizarea, ntre|inerea i
verificarea tehnic a ascensoarelor, atunci cnd sunt necesare, ca urmare a rezultatelor
ob|inute n urma verificrilor tehnice n utilizare pentru investiga|ii/examinri a acestora;
b) s |in la zi eviden|a lucrrilor efectuate;
c) s ia msuri corespunztoare astfel ca responsabilul cu avizarea documenta|iei
tehnice pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic, RADTE, s-i poat ndeplini n
condi|ii bune obliga|iile i responsabilit|ile prevzute n prezenta prescrip|ie tehnic;
d) s aib dotrile tehnice specifice domeniului de autorizare sau s fac dovada
colaborrii cu alte persoane juridice autorizate;
e) s desfoare activitatea autorizat conform procedurii opera|ionale proprii, cu
respectarea prevederilor prescrip|iilor tehnice aplicabile;
f) s solicite, la ISCIR, participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 119
PT R 2-2010
47
investiga|iile/examinrile care urmeaz s fie efectuate, dup caz;
g) s comunice n scris, n termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RADTE; personalul
nou propus efectueaz activit|ile specifice numai dup nominalizarea acestuia de ctre ISCIR;
h) s pun la dispozi|ia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informa|iile i
documentele n legtur cu obiectul autoriza|iei, solicitate cu ocazia controalelor efectuate de
ctre acetia;
i) s se supun verificrilor tehnice neprogramate i activit|ii de supraveghere privind
men|inerea capabilit|ii tehnice de a efectua activit|ile pentru care a fost autorizat.

Art. 118 Obliga|iile i responsabilit|ile persoanelor fizice nominalizate n cadrul
autoriza|iilor persoanelor juridice pentru efectuarea de verificri tehnice n utilizare pentru
investiga|ii/examinri cu caracter tehnic:
a) s cunoasc actele normative n vigoare, prescrip|iile tehnice i standardele specifice;
b) s adopte solu|ii tehnice care s permit func|ionarea ascensoarelor n condi|ii de
siguran|;
c) s prevad n documenta|ia investiga|iilor/examinrilor cu caracter tehnic verificrile i
ncercrile ce trebuie s fie efectuate n concordan| cu prevederile prezentei prescrip|ii
tehnice;
d) s estimeze termenul cu care se poate prelungi durata de utilizare la ascensoarele
pentru care au fost efectuate verificri tehnice n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu
caracter tehnic la expirarea duratei de via| sau a duratei normale de utilizare;
e) s avizeze documenta|iile tehnice, rapoartele tehnice, respectiv desenul tip de
ansamblu i breviarele de calcul (unde este cazul);
f) s urmreasc existen|a n documenta|iile avizate a precizrilor legate de standardele,
codurile de proiectare i normativele folosite;
g) s |in la zi eviden|a documenta|iilor tehnice pe care le verific i le avizeaz, ntr-un
registru, ntocmit conform modelului din anexa 9, sau n format electronic;
h) la cerere, s pun la dispozi|ia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele,
informa|iile i documentele n legtur cu obiectul autoriza|iei de|inute;
i) s participe la instructaje profesionale i la examinrile organizate de ISCIR (cnd
este cazul);
j) s confirme avizarea documenta|iei cu privire la respectarea prevederilor prezentei
prescrip|ii tehnice prin aplicarea pe documenta|ie a tampilei conform modelului de mai jos:

120 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 2-2010
48
*
)

Numele i prenumele:
Atestat RADTE IR............................................
AVIZAT CORESPUNDE:**
)

Data: Semntura:
*
)
Se nscrie denumirea persoanei juridice.
**
)
Se men|ioneaz indicativele principalelor prescrip|ii tehnice utilizate.

Art. 119 Obliga|iile i responsabilit|ile personalului pentru avizarea documenta|iei tehnice
preliminare de reparare:
a) s cunoasc actele normative n vigoare, prescrip|iile tehnice i standardele aplicabile;
b) s verifice dac au fost adoptate solu|ii de reparare care s permit func|ionarea
ascensoarelor n condi|ii de siguran|;
c) s verifice dac au fost prevzute n documenta|ia tehnic, verificrile i ncercrile ce
trebuie s fie efectuate de reparatori la locul de func|ionare, n concordan| cu prevederile
prezentei prescrip|ii tehnice;
d) s avizeze documenta|iile tehnice i breviarele de calcul (unde este cazul);
e) s urmreasc existen|a n documenta|iile avizate a precizrilor legate de standardele,
codurile de proiectare i normativele folosite;
f) s |in la zi eviden|a documenta|iilor tehnice pe care le verific i le avizeaz, ntr-un
registru, ntocmit conform modelului din anexa 10, sau n format electronic;
g) s pun la dispozi|ia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR datele, informa|iile
i documentele n legtur cu obiectul autoriza|iei de|inute;
h) s participe la instructajele profesionale i examinrile organizate de ISCIR, cnd este
cazul;
i) s confirme avizarea documenta|iei cu privire la respectarea prevederilor prezentei
prescrip|ii tehnice, prin aplicarea pe documenta|ie a tampilei conform modelului de mai jos:
Numele i prenumele:
ATESTAT RADTP IR ......................................
Nr.:
AVIZAT CORESPUNDE *
)

Data: Semntura:
*
)
Se men|ioneaz indicativele principalelor prescrip|ii tehnice utilizate.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 121
PT R 2-2010
49
SECIUNEA a 4-a
Obligaiile i responsabilitile personalului de deservire

Art. 120 (1) Liftierul are urmtoarele obliga|ii i responsabilit|i:
a) s cunoasc instruc|iunile de exploatare a ascensorului pe care lucreaz i s le
aplice ntocmai;
b) s anun|e RSVTI despre apari|ia unor defec|iuni la ascensor;
c) s nu efectueze nicio comand atta timp ct exist persoane pe cabin, n pu|, n
camera mainii sau n camera ro|ilor de conducere; n cazul cnd se fac verificri i reglaje,
comenzile se efectueaz numai sub stricta supraveghere a RVTA.
(2) Obliga|iile i responsabilit|ile liftierului nainte de nceperea lucrului sunt:
a) s verifice existen|a i func|ionarea corect a dispozitivelor de nchidere i zvorre a
uilor de acces la pu|;
b) s verifice func|ionarea corect a sistemelor de semnalizare optic i acustic;
c) s nu pun n func|iune ascensorul n cazul n care constat o defec|iune.
(3) Obliga|iile i responsabilit|ile liftierului n timpul lucrului sunt:
a) s urmreasc folosirea ascensorului numai n scopul pentru care a fost construit i
autorizat;
b) s interzic ncrcarea cabinei ascensorului peste sarcina nominal;
c) s nu ncarce cabina ascensorului cu obiecte voluminoase care depesc gabaritul
cabinei i pot crea situa|ii periculoase;
d) s nso|easc permanent cabina ascensorului, fiind interzis ncredin|area comenzilor
unei persoane neautorizate;
e) s ncarce sarcina uniform pe toat suprafa|a cabinei ascensorului pentru a evita
crearea de situa|ii periculoase;
f) s nu permit transportul de persoane cu ascensorul destinat transportului de mrfuri
exclusiv;
g) s ac|ioneze sistemul de semnalizare acustic n cazul n care cabina s-a oprit ntre
sta|ii i s liniteasc pasagerii;
h) s nu permit pasagerilor s intervin la deschiderea uilor sau s prseasc cabina
cnd aceasta nu se afl n sta|ie;
i) s opreasc din func|iune ascensorul cnd aude zgomote anormale n timpul
deplasrii cabinei sau cnd constat alte defec|iuni care pot periclita siguran|a n func|ionare
a ascensorului.
122 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 2-2010
50
(4) Obliga|iile i responsabilit|ile liftierului dup terminarea lucrului sunt:
a) s descarce cabina ascensorului de orice sarcin;
b) s deplaseze cabina la palierul stabilit de de|intorul/utilizatorul ascensorului i s
ntrerup comanda acestuia;
c) s cure|e cabina ascensorului.

SECIUNEA a 5-a
Obligaiile i responsabilitile RSVTI

Art. 121 RSVTI are urmtoarele obliga|ii i responsabilit|i:
a) s urmreasc pregtirea ascensoarelor i a sarcinilor de ncercare necesare pentru
verificri tehnice i s participe la efectuarea acestora;
b) s supravegheze ascensoarele astfel nct acestea s fie utilizate n conformitate cu
prevederile prezentei prescrip|ii tehnice i ale documenta|iei tehnice furnizate de montator;
c) s verifice i s vizeze lunar registrul de supraveghere a ascensorului;
d) s urmreasc afiarea instruc|iunilor de exploatare i a altor marcaje necesare n
locurile stabilite;
e) s nu permit manevrarea ascensoarelor, acolo unde este cazul, de ctre persoane
neautorizate;
f) s efectueze semestrial instruirea liftierilor, acolo unde este cazul;
g) s |in eviden|a liftierilor, acolo unde este cazul;
h) s organizeze examinarea anual a liftierilor i s fac parte din comisia de
examinare;
i) s colaboreze la ntocmirea planului de ntre|inere i revizie a ascensorului i s
urmreasc ndeplinirea acestuia la termenele prevzute;
j) s urmreasc efectuarea verificrii cablurilor ascensorului, conform prevederilor
prescrip|iei tehnice aplicabile;
k) s prezinte registrul de eviden| a ascensoarelor, la cererea inspectorului de
specialitate din cadrul ISCIR;
l) s aduc la cunotin|a ISCIR n cazul schimbrii de|intorului ascensorului, datele de
identificare ale noului de|intor, cruia i transmite cartea ascensorului.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 123
PT R 2-2010
51
CAPITOLUL XII
MSURI ADMINISTRATIVE

Art. 122 (1) Nerespectarea obliga|iilor i responsabilit|ilor de ctre persoanele fizice sau
juridice autorizate sau de ctre personalul tehnic de specialitate atestat, prevzute/prevzut
n prezenta prescrip|ie tehnic precum i n cazul n care condi|iile de acordare a autoriza|iei
nu mai sunt ndeplinite, se pot aplica urmtoarele msuri administrative, n func|ie de natura
acestora cu:
a) avertisment;
b) suspendarea, pe o perioada de pn la 6 luni, a autoriza|iei/atestatului
eliberate/eliberat de ctre ISCIR;
c) retragerea autoriza|iei/atestatului eliberate/eliberat de ctre ISCIR.
(2) Aplicarea msurilor administrative prevzute la alin. (1) se face cu respectarea
prevederilor legale n vigoare i a principiului propor|ionalit|ii.
(3) Aplicarea n termen de 6 luni a dou msuri administrative precizate la alin. (1) lit. a),
atrage suspendarea pe o perioad de pn la 6 luni a autoriza|iei/atestatului
eliberate/eliberat de ctre ISCIR.
(4) Aplicarea n termen de un an a dou msuri administrative precizate la alin. (1) lit. b),
atrage retragerea autoriza|iei/atestatului eliberate/eliberat de ctre ISCIR.
(5) Contestarea deciziei de sanc|ionare i modul de reacordare a autoriza|iilor/atestatelor
suspendate sau retrase se efectueaz n conformitate cu prevederile prescrip|iilor tehnice
aplicabile.

CAPITOLUL XIII
TARIFE

Art. 123 Pentru activit|ile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, n
conformitate cu prevederile prezentei prescrip|ii tehnice, se aplic tarifele stabilite n lista de
tarife ISCIR.

124 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 2-2010
52
CAPITOLUL XIV
DISPOZIII FINALE

Art. 124 (1) n cazul n care cartea ascensorului se deterioreaz sau se pierde, ISCIR, la
solicitarea de|intorului/utilizatorului, elibereaz duplicat la partea de exploatare.
(2) Solicitarea de|intorului/utilizatorului trebuie s fie nso|it de documenta|ia tehnic a
ascensorului prevzut la art. 11 sau de documenta|ia tehnic ntocmit de o persoan
juridic autorizat pentru verificri tehnice n utilizare pentru examinri/investiga|ii cu caracter
tehnic.

Art. 125 Documentele care se depun la ISCIR trebuie s fie redactate/traduse n limba
romn de ctre traductor autorizat.

Art. 126 Termenele de solu|ionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform
legisla|iei n vigoare.

Art. 127 Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificri
tehnice neprogramate la ascensoarele supuse prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice,
precum i asupra modului n care persoanele fizice sau juridice atestate/autorizate i
desfoar activit|ile reglementate de prezenta prescrip|ie tehnic, lund, dup caz,
msurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.

Art. 128 Autoriza|iile eliberate pn la data intrrii n vigoare a prezentei prescrip|ii tehnice
rmn valabile pn la data expirrii acestora, cu excep|ia autoriza|iilor personalului de
deservire. Autoriza|iile personalului de deservire emise de ISCIR pn la data intrrii n
vigoare a prezentei prescrip|ii tehnice, trebuie s fie preschimbate conform prevederilor
prescrip|iei tehnice aplicabile.

Art. 129 La ascensoarele neautorizate de ISCIR pentru func|ionare sau care nu prezint
siguran| n func|ionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul s aplice
sigilii, n conformitate cu prevederile legale.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 125
PT R 2-2010
53
Art. 130 Pe perioada valabilit|ii autoriza|iei, persoana fizic autorizat/atestat sau
persoana juridic autorizat poate fi supravegheat de ISCIR privind men|inerea capabilit|ii
tehnice de a efectua activitatea specific pentru care a fost autorizat/atestat.

Art. 131 (1) Pentru acordarea de derogri de la prevederile prezentei prescrip|ii tehnice,
persoana solicitant depune la ISCIR urmtoarele:
a) cerere de solicitare cu men|ionarea derogrii de la prevederile prescrip|iei tehnice;
b) memoriu justificativ care s cuprind descrierea situa|iei (date despre ascensor,
amplasament, deservire), desene, calcule, solu|iile compensatorii propuse;
c) avize, dup caz, de la montatorul ascensorului, de la un avizator atestat ISCIR pentru
documenta|ii de reparare.
(2) Pe baza documenta|iei depuse, ISCIR avizeaz sau respinge motivat, n scris,
solicitarea.

Art. 132 Anexele 1-10 fac parte integrant din prezenta prescrip|ie tehnic.


126 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 2-2010
54
ANEXA 1
(model)

Proces-verbal de verificare tehnic ntocmit de ISCIR


Proces-verbal
de verificare tehnic
nr. .
ISCIR

5)
..
Adresa..

Telefon.
Fax
ncheiat astzi .. cu ocazia efectuat() n baza prevederilor
1)
..i
.
prescrip|iilor tehnice aplicabile
2)
...................... Colec|ia ISCIR,
la ..
tip cu numrul de fabrica|ie . i cartea instala|iei nr. .. avnd
parametrii ultimei verificri.....
..
De|intorul/Utilizatoruldin localitatea ...
str. nr. jude|/sector CUI /J..
Verificarea s-a efectuat la ... din localitatea
str. ... nr. .. jude|/sector ..Tel./Fax
Subsemnatul
3)
..am constatat urmtoarele:
..
..
...
...
Am dat urmtoarele dispozi|ii: ..
...

....
....
Dup aceast verificare s-a admis
4)
...
....
Scaden|a urmtoarei verificri se fixeaz la data de ...................................................................................
Pentru aceast verificare se pltete suma de .. lei, de ctre din
localitatea str. nr. jude|/sector n cont
deschis la Banca/Trezoreria filiala ..

Am luat la cunotin|

Reprezentant De|intor/ Operator responsabil cu Delegatul montatorului,
ISCIR, Utilizator, supravegherea i reparatorului,
verificarea tehnic ntre|intorului etc.,
a instala|iilor,
. .... ...
. . ..
___________________
1)
Se precizeaz actul normativ n vigoare la data ntocmirii procesului-verbal (de exemplu: Legea nr.
64/2008 privind func|ionarea n condi|ii de siguran| a instala|iilor sub presiune, instala|iilor de ridicat i a
aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
2)
Se precizeaz prescrip|ia tehnic aplicabil care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.

3)
Func|ia, numele i prenumele.
4)
Se precizeaz parametrii de func|ionare ai instala|iei, func|ie de felul (tipul) acesteia.
5)
Se precizeaz: ISCIR sau Inspec|ia teritorial ISCIR .................
6)
...........
6)
Localitatea de reedin|.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 127
PT R 2-2010
55
ANEXA 2
(model)


Model etichet autocolantDATA
urmtoarei verificri tehnice a ascensorului:
__________________________
DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE
CARE EFECTUEAZ LUCRRILE DE
NTRE]INERE, REVIZIE SI REPARARE
____________________________________
Tel.:________________________________


Etichetele trebuie s fie completate cu caractere negre pe fond alb. Font caractere: Times
New Roman 18, aldin;
Dimensiunile etichetei: maxim 12 x 7 cm.


128 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
P
T

R

2
-
2
0
1
0


5
6
A
N
E
X
A

3

(
m
o
d
e
l
)


R
e
g
i
s
t
r
u

d
e

e
v
i
d
e
n


a

a
s
c
e
n
s
o
a
r
e
l
o
r


N
r
.

n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e

n

e
v
i
d
e
n
|
a

i
n
s
p
e
c
|
i
e
i

t
e
r
i
t
o
r
i
a
l
e

I
S
C
I
R


L
o
c

f
u
n
c
|
i
o
n
a
r
e

a
s
c
e
n
s
o
r

(
s
e
c
|
i
a
,

l
o
c
a
l
i
t
a
t
e
a
,

s
t
r
a
d
a
,

n
r
.
,

s
e
c
t
o
r
,

j
u
d
e
|
)

T
i
p

a
s
c
e
n
s
o
r
;

p
a
r
a
m
e
t
r
i

p
r
i
n
c
i
p
a
l
i

N
r
.

f
a
b
r
i
c
a
|
i
e

s
a
u

i
n
v
e
n
t
a
r
/
a
n
u
l

f
a
b
r
i
c
a
|
i
e
i

M
o
n
t
a
t
o
r

P
r
o
c
e
s
-
v
e
r
b
a
l

d
e

v
e
r
i
f
i
c
a
r
e

t
e
h
n
i
c

/
d
a
t
a

a
u
t
o
r
i
z

r
i
i

f
u
n
c
|
i
o
n

r
i
i
*
)

D
a
t
a

u
r
m

t
o
a
r
e
i

v
e
r
i
f
i
c

r
i

t
e
h
n
i
c
e
*
*
)

O
b
s
.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

*
)

S
e

c
o
m
p
l
e
t
e
a
z


n
u
m

r
u
l

p
r
o
c
e
s
u
l
u
i
-
v
e
r
b
a
l

d
e

v
e
r
i
f
i
c
a
r
e

t
e
h
n
i
c

i

z
i
u
a
,

l
u
n
a

i

a
n
u
l

a
u
t
o
r
i
z

r
i
i

f
u
n
c
|
i
o
n

r
i
i

a
s
c
e
n
s
o
r
u
l
u
i

n

b
a
z
a

p
r
o
c
e
s
u
l
u
i

v
e
r
b
a
l

p
r
i
m
i
t

d
e

l
a

i
n
s
p
e
c
t
o
r
u
l
u
i

d
e

s
p
e
c
i
a
l
i
t
a
t
e

c
a
r
e

a

e
f
e
c
t
u
a
t

v
e
r
i
f
i
c
a
r
e
a
.

*
*
)

S
e

c
o
m
p
l
e
t
e
a
z


z
i
u
a
,

l
u
n
a

i

a
n
u
l

u
r
m

t
o
a
r
e
i

v
e
r
i
f
i
c

r
i

t
e
h
n
i
c
e

p
e
r
i
o
d
i
c
e
.


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 129
PT R 2-2010
57
ANEXA 4
(model)

Registru de supraveghere a ascensorului

Registrul de supraveghere se ntocmete pentru fiecare ascensor n parte i cuprinde
urmtoarele:

4.1 Pe prima copert, n exterior, se menioneaz urmtoarele:

1) REGISTRU DE SUPRAVEGHERE;
2) Denumirea i adresa de|intorului/utilizatorului;
3) Numrul i anul fabrica|iei ascensorului;
4) Numrul de nregistrare n eviden|a inspec|iei teritoriale ISCIR;
5) Caracteristicile tehnice principale ale ascensorului;
6) Periodicitatea stabilit pentru lucrrile de ntre|inere i revizie.

n partea de jos se men|ioneaz urmtoarele:

ATENIE:
Acest registru se pstreaz numai n camera mainii.
Cheile camerei mainii se pstreaz de ctre deintorul/utilizatorul
ascensorului, ntr-un loc potrivit, pentru a fi la ndemna echipei de reparare,
revizie i ntreinere i a echipei de intervenie rapid a ntreintorului
ascensorului.

Registrul de supraveghere este valabil numai dac pe ultima pagin poart
numele i prenumele i semntura RSL al persoanei juridice autorizate pentru
lucrri de reparare, revizie i ntreinere
De pstrarea n stare corespunztoare a registrului de supraveghere rspunde
deintorul/utilizatorul, mpreun cu ntreintorul ascensorului.

130 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 2-2010
58
ANEXA 4 (sfrit)


4.2 Pe prima copert, n interior, se scrie urmtoarele:

Tabel cu numele i prenumele echipei de reparare, revizie i ntre|inere (titlu), care are
urmtoarele coloane:
1) Numrul curent;
2) Numele i prenumele efului echipei de reparare, revizie i ntre|inere;
3) Numele i prenumele membrilor echipei de reparare, revizie i ntre|inere;
4) Observa|ii.

4.3 Pe prima fil i pe urmtoarele file se scrie urmtoarele:

Deranjamente i defec|iuni (titlu). Sub titlu se scrie: (Se men|ioneaz n ordinea constatrii
lor n timpul utilizrii de ctre membrii echipei de reparare, revizie i ntre|inere).
Tabelul are urmtoarele coloane:
1) Numrul curent;
2) Data, mpr|it n trei coloane (ziua, luna, anul);
3) Deranjamente i defec|iuni constatate n timpul utilizrii;
4) Msuri de remediere;
5) Data i ora terminrii lucrrilor de reparare, revizie i ntre|inere;
6) Numele i prenumele i semntura persoanei care a fcut constatarea sau remedierea.

4.4 Pe a doua copert, n interior, la sfritul registrului, se scrie:

Se certific astzi............... c prezentul registru, nuruit i sigilat, con|ine .............. pagini
numerotate (n cifre i litere).(Numele i prenumele i semntura RSL al persoanei juridice
autorizate pentru lucrri de reparare, revizie i ntre|inere)
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 131
PT R 2-2010
59
ANEXA 5
(model)

Proces-verbal de verificare tehnic ntocmit de RVTA

MPUTERNICIRE
ISCIR Nr............
Proces-verbal
de verificare tehnic
nr. .
NTREINTOR.....
.
Adresa..
.
Telefon.
Fax
ncheiat astzi ........... cu ocazia ......................... efectuat() n baza
prevederilor
1)
..i
.
prescrip|iilor tehnice aplicabile
2)
.......................................,
la ............................................................... tip........... cu numrul de
fabrica|ie .. i cartea instala|iei nr. .... avnd parametrii ultimei
verificri.......................................................................
De|intorul/Utilizatorul .........................................din localitatea
str. . nr. jude|/sector CUI /J.
Verificarea s-a efectuat la .......................................din localitatea
str. .. nr. .. jude|/sector ..Tel./Fax
Subsemnatul
3)
............................am constatat
urmtoarele: ...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Am dat urmtoarele dispozi|ii: .............................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Dup aceast verificare s-a admis
4)
............
..................................................................................................................................................................
Scaden|a urmtoarei verificri se fixeaz la data de ......................
Pentru aceast verificare se pltete suma de .. lei, de ctre ............... din
localitatea str. nr. jude|/sector n
cont ..... deschis la Banca/Trezoreria filiala

Am luat la cunotin|
Responsabil cu De|intor/ Delegatul montatorului,
verificarea tehnic Utilizator, reparatorului,
a ascensoarelor, ntre|intorului etc.,
. ...

___________________
1)
Se precizeaz actul normativ n vigoare la data ntocmirii procesului-verbal (de exemplu: Legea nr.
64/2008 privind func|ionarea n condi|ii de siguran| a instala|iilor sub presiune, instala|iilor de ridicat
i a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
2)
Se precizeaz prescrip|ia tehnic aplicabil care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
3)
Func|ia, numele i prenumele.
4)
Se precizeaz parametrii de func|ionare ai instala|iei, func|ie de felul (tipul) acesteia.

132 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 2-2010
60
ANEXA 6
(model)

Declaraie de conformitate
DECLARA]IE DE CONFORMITATE
Nr. .................................


Noi, ........................................................................................................................................,
(denumirea complet a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate)

................................................................................................................................................,
(sediul)

cu Certificat de nregistrare/Autoriza|ie nr. ................................/...........................................,
asigurm, garantm i declarm pe propria rspundere c produsul/serviciul
...................................................................................................................................................
(denumirea, tipul sau modelul, numrul lotului, arjei sau seriei, eventual sursele i numrul
de exemplare)

la care se refer aceast declara|ie nu pune n pericol via|a, sntatea, securitatea muncii,
nu produce un impact negativ asupra mediului i este n conformitate cu:
.............................................................................................................................................
(titlul i/sau numrul i data publicrii
documentului/documentelor normativ/normative)


............................................................. .................................................................
(locul i data emiterii) (numele i prenumele n clar i tampila)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 133
P
T

R

2
-
2
0
1
0


6
1
A
N
E
X
A

7

(
m
o
d
e
l
)


R
e
g
i
s
t
r
u

d
e

e
v
i
d
e
n


a

l
u
c
r

r
i
l
o
r

d
e

r
e
v
i
z
i
e

n
t
r
e

i
n
e
r
e


N
r
.

c
r
t
.

N
r
.

n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e

n

e
v
i
d
e
n
|
a


I
S
C
I
R

E
l
e
m
e
n
t
e

r
e
p
a
r
a
t
e

s
a
u

n
l
o
c
u
i
t
e

D
a
t
a

e
f
e
c
t
u

r
i
i

l
u
c
r

r
i
l
o
r

d
e

r
e
v
i
z
i
e

n
t
r
e
|
i
n
e
r
e

O
b
s
.
134 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
P
T

R

2
-
2
0
1
0


6
2
A
N
E
X
A

8

(
m
o
d
e
l
)


R
e
g
i
s
t
r
u

d
e

e
v
i
d
e
n


a

l
u
c
r

r
i
l
o
r

d
e

r
e
p
a
r
a
r
e


N
r
.

c
r
t
.

N
r
.

f
a
b
r
i
c
a
|
i
e
/
a
n
u
l

f
a
b
r
i
c
a
|
i
e
i

a
s
c
e
n
s
o
r
u
l
u
i

T
i
p

a
s
c
e
n
s
o
r
/

m
o
n
t
a
t
o
r

N
r
.

n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e

n

e
v
i
d
e
n
|
a


I
S
C
I
R

D
o
c
u
m
e
n
t
a
|
i
e

t
e
h
n
i
c


p
r
e
l
i
m
i
n
a
r


r
e
p
a
r
a
r
e
/

p
e
r
s
o
a
n
a

a
t
e
s
t
a
t(
d
a
t
e

d
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e
)

P
a
r
a
m
e
t
r
i
i

a
s
c
e
n
s
o
r
u
l
u
i
1
)

E
l
e
m
e
n
t
e

r
e
p
a
r
a
t
e

s
a
u

n
l
o
c
u
i
t
e

D
e
|
i
n

t
o
r
/
u
t
i
l
i
z
a
t
o
r

(
d
e
n
u
m
i
r
e
/
n
u
m
e

i

p
r
e
n
u
m
e

i

s
e
d
i
u
/
d
o
m
i
c
i
l
i
u
)

D
e
c
l
a
r
a
|
i
e

d
e

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

(
n
r
.

i

d
a
t
a
)

O
b
s
._
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

1
)

S
a
r
c
i
n
a

m
a
x
i
m


(
k
g
)
;

n
u
m

r
u
l

d
e

p
e
r
s
o
a
n
e
;

n
u
m

r
u
l

d
e

s
t
a
|
i
i
;

v
i
t
e
z
a

n
o
m
i
n
a
l


(
m
/
s
)
.


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 135
P
T

R

2
-
2
0
1
0


6
3
A
N
E
X
A

9

(
m
o
d
e
l
)


R
e
g
i
s
t
r
u

d
e

e
v
i
d
e
n


a

l
u
c
r

r
i
l
o
r

d
e

i
n
v
e
s
t
i
g
a

i
i
/
e
x
a
m
i
n

r
i

c
u

c
a
r
a
c
t
e
r

t
e
h
n
i
c

1
)


N
r
.

c
r
t
.

T
i
p

a
s
c
e
n
s
o
r
;

n
r
.
/
a
n

f
a
b
r
i
c
a
|
i
e
;

n
r
.

n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e

n

e
v
i
d
e
n
|
a

I
S
C
I
R

P
a
r
a
m
e
t
r
i

m
a
x
i
m
i

D
e
|
i
n

t
o
r
/
U
t
i
l
i
z
a
t
o
r

a
s
c
e
n
s
o
r

N
r
.

r
a
p
o
r
t

t
e
h
n
i
c

i

d
a
t
a

V
E
R
I
F
I
C
A
T

r
a
p
o
r
t

t
e
h
n
i
c

O
b
s
.

N
u
m
e

i

p
r
e
n
u
m
e

S
e
m
n

t
u
r
a

i

d
a
t
a

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

1
)

S
e

m
a
i

p
o
t

i
n
t
r
o
d
u
c
e

i

a
l
t
e

r
u
b
r
i
c
i
,

n

f
u
n
c
|
i
e

d
e

s
p
e
c
i
f
i
c
u
l

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i
.


136 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
P
T

R

2
-
2
0
1
0


6
4
A
N
E
X
A

1
0

(
m
o
d
e
l
)


R
e
g
i
s
t
r
u

d
e

e
v
i
d
e
n


a
v
i
z

r
i

d
o
c
u
m
e
n
t
a

i
i

t
e
h
n
i
c
e

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
)

2
)


N
r
.

c
r
t
.

T
i
p
u
l

a
s
c
e
n
s
o
r
u
l
u
i


D
o
c
u
m
e
n
t
a
|
i
e

d
e

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1
)
.


P
a
r
a
m
e
t
r
i
i

m
a
x
i
m
i

d
e

l
u
c
r
u

a

a
s
c
e
n
s
o
r
u
l
u
i

D
e
|
i
n

t
o
r
/
U
t
i
l
i
z
a
t
o
r

a
s
c
e
n
s
o
r

(
d
e
n
u
m
i
r
e
/
n
u
m
e

i

p
r
e
n
u
m
e
,

s
e
d
i
u
/
d
o
m
i
c
i
l
i
u
)

A
V
I
Z
A
T

c
o
r
e
s
p
u
n
d
e

p
r
e
s
c
r
i
p
|
i
e
i

t
e
h
n
i
c
e

I
S
C
I
R

O
b
s
.

N
u
m
e

i

p
r
e
n
u
m
e

R
A
D
T
P


s
e
m
n

t
u
r
a

i

d
a
t
a

e
f
e
c
t
u

r
i
i

v
e
r
i
f
i
c

r
i
i
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

1
)

n

c
u
p
r
i
n
s
u
l

s

u
,

r
e
g
i
s
t
r
u
l

s
e

m
p
a
r
t
e

p
e

t
i
p
u
r
i

d
e

d
o
c
u
m
e
n
t
a
|
i
i

t
e
h
n
i
c
e

(
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
e

d
e

r
e
p
a
r
a
r
e
)
.


2
)

S
e

m
a
i

p
o
t

i
n
t
r
o
d
u
c
e

i

a
l
t
e

r
u
b
r
i
c
i
,

n

f
u
n
c
|
i
e

d
e

s
p
e
c
i
f
i
c
u
l

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i
._
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 137
ANEXA Nr. 3
PT R 3-2010
1


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERULUI I MEDIULUI DE AFACERI

Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat
- ISCIR -
PRESCRIPIE TEHNIC
PT R 3-2010


VERIFICAREA N UTILIZARE A ELEMENTELOR DE TRANSMITERE A MICRII, A
ELEMENTELOR/DISPOZITIVELOR DE LEGARE/PRINDERE I A ELEMENTELOR DE
TRACIUNE A SARCINII UTILIZATE LA INSTALAII DE RIDICAT:
CABLURI, CRLIGE, LANURI, BENZI TEXTILE, FUNII I ALTELE ASEMENEAIndicativ: PT R 3-2010 Edi|ia 1

138 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 3-2010
3
CAPITOLUL I
GENERALITI

SECIUNEA 1
Scop

Art. 1 (1) Prezenta prescrip|ie tehnic stabilete cerin|ele tehnice minime obligatorii pe
care trebuie s le satisfac elementele de transmitere a micrii, elementele/dispozitivele de
legare/prindere i elementele de trac|iune a sarcinii utilizate la instala|ii de ridicat pentru a fi
permis utilizarea acestora.
(2) Prevederile prezentei prescrip|ii tehnice se aplic doar n msura n care nu exist alte
dispozi|ii specifice (cu acelai obiectiv) n legisla|ia comunitar de armonizare.

Art. 2 Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI al de|intorului/utilizatorului
instala|iei de ridicat, efectueaz verificarea n utilizare a elementelor de transmitere a
micrii, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere i a elementelor de trac|iune a
sarcinii utilizate la instala|iile de ridicat men|ionate la art. 3, cu ocazia efecturii verificrii
tehnice periodice a acestora.

SECIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare

Art. 3 Prevederile prezentei prescrip|ii tehnice se aplic elementelor de transmitere a
micrii, elementelor/dispozitivelor de legare/prindere i elementelor de trac|iune a sarcinii
utilizate la urmtoarele instala|ii de ridicat:
a) maini de ridicat;
b) ascensoare;
c) trape de scen, trape de decoruri i instala|ii de cortine pentru incendiu din slile de
spectacol;
d) scri rulante i trotuare rulante;
e) echipamente pentru agrement.

Art. 4 Nu fac obiectul prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice elementele de transmitere
a micrii, elementele/dispozitivele de legare/prindere i elementele de trac|iune a sarcinii
utilizate la urmtoarele instala|ii de ridicat:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 139
PT R 3-2010
4
a) instala|ii de transport pe cablu pentru persoane: telecabine, telegondole, telescaune,
teleschiuri i telesnii;
b) teleferice pentru materiale;
c) instala|ii de transport pe plan nclinat pentru persoane;
d) instala|ii de transport pe plan nclinat pentru materiale.

Art. 5 n func|ie de scopul pentru care sunt utilizate, elementele i dispozitivele se
clasific astfel:
a) elemente pentru transmiterea micrii la pr|ile mobile ale instala|iilor de ridicat:
cabluri de trac|iune, lan|uri i altele asemenea;
b) elemente pentru legarea i ridicarea sarcinii: cabluri, lan|uri, funii, benzi i altele
asemenea;
c) elemente i dispozitive pentru prinderea i ridicarea sarcinii: graifere, electromagne|i,
cleti, furci, dispozitive vacuumatice, cadre, traverse i altele asemenea;
d) elemente pentru tractarea sarcinii: cabluri, lan|uri i altele asemenea, utilizate la
tirfoare, cabestane i altele asemenea.

SECIUNEA a 3-a
Referine normative

Art. 6 Prezenta prescrip|ie tehnic face referiri la urmtoarele acte normative:
a) Legea nr. 64/2008, privind func|ionarea n condi|ii de siguran| a instala|iilor sub
presiune, instala|iilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificrile i
completrile ulterioare;
b) Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;
c) Legea nr. 319/2006 a securit|ii i snt|ii n munc, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;
d) Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonan|a Guvernului nr. 39/1998 privind
activitatea de standardizare na|ional, cu modificrile i completrile ulterioare, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;
e) Hotrrea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea i func|ionarea Inspec|iei de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instala|iilor de Ridicat,
140 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 3-2010
5
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu
modificrile i completrile ulterioare;
f) Hotrrea Guvernului nr. 1.029/2008 privind condi|iile introducerii pe pia| a mainilor,
publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 30 septembrie 20008;
g) Hotrrea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotrri ale Guvernului
n scopul eliminrii unor dispozi|ii privind obligativitatea aplicrii standardelor i actualizrii
referirilor la standarde, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.236 din 22
decembrie 2004;
h) Ordinul Inspectorului de Stat Sef al Inspec|iei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instala|iilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea
Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea i verificarea
tehnic n utilizare a instala|iilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009;
i) Ordinul Inspectorului de Stat Sef al Inspec|iei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instala|iilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la
instala|iile i echipamentele neautorizate sau care nu prezint siguran| n func|ionare
conform prescrip|iilor tehnice, Colec|ia ISCIR, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;
j) Ordinul Inspectorului de Stat Sef al Inspec|iei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instala|iilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea
Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate n domeniul ISCIR, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009.

SECIUNEA a 4-a
Termeni, definiii i abrevieri

Art. 7 (1) n sensul prezentei prescrip|ii tehnice, termenii i expresiile de mai jos au
urmtoarele semnifica|ii:
a) accident - eveniment fortuit, imprevizibil, care ntrerupe func|ionarea normal a unei
instala|ii de ridicat, provocnd avarii i/sau afectnd via|a sau sntatea oamenilor sau
mediul.
b) band textil - fie textil cu care se nfoar sau se leag o sarcin n scopul
ridicrii acesteia.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 141
PT R 3-2010
6
c) cablu de oel - organ flexibil alctuit din mai multe srme sau mai multe toroane,
nfurate elicoidal n jurul unei inimi centrale, n unul sau mai multe straturi, n scopul legrii,
suspendrii, ridicrii sau tractrii sarcinilor sau pr|ilor mobile ale instala|iilor de ridicat.
d) crlig - pies din metal cu un capt ndoit de care se atrn sau se prinde o sarcin.
e) deintor - persoan fizic sau juridic ce de|ine cu orice titlu elemente/dispozitive de
legare, prindere i trac|iune a sarcinii n utilizare.
f) eclis - pies plat care servete la mbinarea a dou piese alturate prin uruburi,
nituri sau bol|uri.
g) elemente de legare i prindere a sarcinii - componente nefixate la instala|ia de
ridicat i care se afl ntre instala|ie i sarcin sau pe sarcin n scopul prinderii acesteia.
h) funie - fir lung i gros confec|ionat din mai multe fibre vegetale sau din fire animale,
precum i din fibre sintetice, rsucite una n jurul alteia i utilizat la suspendarea sarcinii.
i) inima cablului - partea central a unui cablu n jurul creia se nfoar srmele sau
toroanele componente ale cablului. Inima cablului poate fi metalic, din fire sintetice,
vegetale, minerale etc.
j) inspector de specialitate din cadrul ISCIR - persoan fizic angajat n cadrul
ISCIR, care efectueaz verificri tehnice i alte sarcini specifice conform prevederilor
prezentei prescrip|ii tehnice.
k) lan - ansamblu format din mai multe zale sau eclise i bol|uri, cuplat cu accesorii
inferioare sau superioare, utilizat la suspendarea sarcinii sau transmiterea micrii.
l) operator responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic a instalaiilor -
persoan fizic autorizat de ISCIR pentru supravegherea i verificarea tehnic a instala|iilor
de ridicat care se supun prevederilor prescrip|iilor tehnice.
m) prescripie tehnic - norma tehnic elaborat de ISCIR i aprobat prin ordin al
ministrului de resort, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, care con|ine, pentru
domenii clar definite, condi|ii i cerin|e tehnice referitoare la instala|ii/echipamente i la
activit|i specifice domeniului de activitate, prevzute n Legea 64/2008, ce se realizeaz n
legtur cu acestea, n vederea introducerii pe pia|, punerii n func|iune i utilizrii
instala|iilor/echipamentelor respective n condi|ii de siguran| n func|ionare.
n) productor - persoan fizic sau juridic responsabil pentru proiectarea i/sau
realizarea elementelor de transmitere a micrii, elementelor/dispozitivelor de legare/prindere
i elementelor de trac|iune a sarcinii utilizate la instala|ii de ridicat, n scopul introducerii pe
pia| i/sau al punerii n func|iune n numele su, precum i orice persoan fizic sau
juridic, care construiete, monteaz, instaleaz, ambaleaz sau eticheteaz elemente de
142 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 3-2010
7
transmitere a micrii, elemente/dispozitive de legare/prindere i elemente de trac|iune a
sarcinii utilizate la instala|ii de ridicat n vederea introducerii pe pia| i/sau punerii n
func|iune sub nume propriu.
o) sarcina nominal - sarcina maxim pentru care au fost proiectate i construite
cablurile, lan|urile, funiile, benzile, crligele i elementele/dispozitivele de prindere i trac|iune
a sarcinii.
p) toron - mnunchi din fire sub|iri, rsucite mpreun n acelai sens, din care se fabric
funii, cabluri etc.
q) utilizator - persoan fizic sau juridic ce are n folosin| elemente de transmitere a
micrii, elemente/dispozitive de legare/prindere i/sau elemente de trac|iune a sarcinii.
r) verificare tehnic - totalitatea examinrilor i/sau ncercrilor ce se realizeaz, n
baza documenta|iei tehnice aplicabile unui produs i prevederilor prescrip|iilor tehnice, n
scopul evalurii msurii n care produsul satisface cerin|ele de func|ionare n condi|ii de
siguran|.
s) za - fiecare dintre ochiurile unui lan|.
(2) n con|inutul prezentei prescrip|ii tehnice sunt folosite urmtoarele abrevieri:
a) ISCIR - Inspec|ia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i
Instala|iilor de Ridicat;
b) RSVTI - Operator responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic a instala|iilor.

CAPITOLUL II
VERIFICAREA N UTILIZARE A CABLURILOR I LANURILOR PENTRU
TRANSMITEREA MICRII

SECIUNEA 1
Prevederi comune

Art. 8 n timpul exploatrii, cablurile i lan|urile pentru transmiterea micrii se verific
conform prevederilor tabelului 1 din anexa 1.

Art. 9 nainte de verificare, cablurile i lan|urile se cur| prin splare cu petrol, astfel ca
eventualele defecte s poat fi observate uor.

Art. 10 Observa|iile rezultate n urma verificrii se consemneaz, dup caz, n:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 143
PT R 3-2010
8
a) registrul de supraveghere a instala|iei de ridicat: n cazurile 1 i 2a) din tabelul 1,
anexa 1;
b) procesul-verbal de verificare tehnic: n cazul 2b) din tabelul 1, anexa 1.

Art. 11 Pentru verificarea gradului de uzur, cablurile i lan|urile se examineaz n timp ce
se nfoar/desfoar cu vitez redus pe tambur, roat de fric|iune, molet, roat cu
alveole sau rol, dup caz.

SECIUNEA a 2-a
Verificarea cablurilor pentru transmiterea micrii

Art. 12 La verificarea cablurilor se urmrete dac exist urmtoarele defecte:
a) deteriorri: striviri, ruperi de toroane, aplatizri i altele asemenea sau nnodri;
b) srme rupte, ncruciate sau fisurate vizibil;
c) uzuri provenite din utilizarea normal, din ruginire, din corodare etc.

Art. 13 (1) Un cablu se scoate din uz conform criteriilor prevzute n standardele n vigoare
i/sau n documenta|ia tehnic de nso|ire a instala|iei de ridicat.
(2) La scoaterea din uz a unui cablu se vor avea n vedere, cel pu|in, urmtoarele criterii:
a) unul din toroane este deteriorat: rupt, strivit i altele asemenea;
b) cablul prezint deformri, cum ar fi: deformare elicoidal, deformare n colivie,
extrudare a toroanelor i srmelor, cretere sau diminuare local a diametrului cablului,
srmele din stratul exterior, pe o por|iune sau pe ntreg cablul, i-au micorat diametrul cu
sau peste 40% din diametrul ini|ial, aplatizare, ochiuri sau bucle strnse, frngeri;
c) numrul srmelor rupte este egal cu sau mai mare dect cel indicat n tabelul 3
coroborat cu tabelele 4 i 5 din anexa 1;
d) cablul prezint srme rupte n dreptul fixrilor de capt;
e) concentra|ia de srme rupte este limitat la o lungime mai mic dect 6d sau se
situeaz ntr-un toron, chiar dac numrul de srme rupte este mai mic dect cel indicat n
tabelul 3 coroborat cu tabelele 4 i 5 din anexa 1;
f) crete numrul de srme rupte pn la valorile indicate n tabelul 3 coroborat cu
tabelele 4 i 5 din anexa 1;
g) se diminueaz elasticitatea constatat n cadrul examinrilor periodice sau prin
analize specializate;
144 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 3-2010
9
h) cablul prezint coroziune exterioar, interioar sau apar pete de rugin;
i) cablul prezint deteriorare vizibil la exterior, produs prin cldur sau prin fenomen
electric, manifestat prin culori de recoacere;
j) s-a produs ieirea capetelor de srm din mpletire sau ruperea i desfacerea
matisrii pe un sfert din lungimea acesteia;
k) s-a produs ieirea srmelor din inelele presate, n cazul cablurilor de legare presate,
ruperea sau deformarea acestor inele.

Art. 14 Dac prin construc|ie un cablu nu se ncadreaz n prevederile tabelului 3 din
anexa 1, numrul de srme rupte care determin scoaterea acestuia din uz se stabilete
nmul|ind numrul de srme prevzute n tabelul 3 din anexa 1 pentru cablul de construc|ia
cea mai apropiat cu un coeficient de corec|ie egal cu raportul dintre numrul de srme ale
cablului care trebuie ncadrat i cele ale cablului de referin|.

Art. 15 Cablurile instala|iilor de ridicat pentru persoane, precum i cele pentru manipularea
metalelor topite sau incandescente, substan|elor toxice, explozive, inflamabile sau acide se
scot din uz atunci cnd numrul srmelor rupte este egal cu sau mai mare dect jumtate din
cel indicat n tabelul 3 din anexa 1 pentru cablul respectiv.

Art. 16 Sec|iunea util a cablului aflat n utilizare se determin scznd sec|iunea nsumat
a srmelor rupte sau corodate din sec|iunea total a srmelor cablului nou. Pentru o
determinare corespunztoare a srmelor defecte este indicat folosirea metodelor de
examinare nedistructiv.

Art. 17 Numrul de srme rupte se stabilete pe por|iunea cea mai uzat a cablului. Dac
sarcina se suspend pe dou cabluri separate, atunci fiecare cablu se nlocuiete n func|ie
de starea sa.

Art. 18 La ascensoare, atunci cnd cabina sau contragreutatea se suspend pe dou sau
mai multe cabluri separate, n cazul uzurii unui singur cablu trebuie s fie nlocuite n acelai
timp i celelalte cabluri.

Art. 19 Utilizarea cablurilor este permis numai dac fixarea capetelor acestora
corespunde prevederilor standardelor n vigoare i/sau indica|iilor din documenta|ia tehnic a
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 145
PT R 3-2010
10
instala|iei de ridicat.

Art. 20 Dup montarea unui cablu nou, este necesar s se execute mai nti unele micri
cu o sarcin redus cu 10% din sarcina nominal, dup care sarcina se mrete treptat pn
la sarcina maxim de utilizare, prin aceasta realizndu-se aezarea corect a construc|iei
cablului i prelungirea duratei fizice de via| a acestuia.

SECIUNEA a 3-a
Verificarea lanurilor pentru transmiterea micrii

Art. 21 La verificarea lan|urilor se urmrete dac exist urmtoarele defecte:
a) deteriorri: ndoiri, turtiri, lovituri, fisuri i altele asemenea;
b) alungiri;
c) uzuri provenite din utilizarea normal, din ruginire, din corodare etc.

Art. 22 (1) Un lan| cu zale se scoate din func|iune conform criteriilor prevzute n
standardele n vigoare i/sau n documenta|ia tehnic de nso|ire a instala|iei de ridicat.
(2) La scoaterea din func|iune a unui lan| cu zale se vor avea n vedere, cel pu|in,
urmtoarele criterii:
a) zalele sunt ndoite, turtite, alungite sau fisurate;
b) lan|ul s-a alungit mai mult de 5% din lungimea sa ini|ial sau cu o valoare mai mare
dect cea indicat de productor n documenta|ia tehnic de nso|ire;
c) uzura, chiar a unei singure zale, n sensul micorrii diametrului, este egal cu sau
depete 20% din diametrul ini|ial.

Art. 23 (1) Un lan| cu eclise i bol|uri se scoate din func|iune conform criteriilor prevzute n
standardele n vigoare i/sau n documenta|ia tehnic de nso|ire a instala|iei de ridicat.
(2) La scoaterea din func|iune a unui lan| cu eclise i bol|uri se vor avea n vedere, cel
pu|in, urmtoarele criterii:
a) eclisele prezint ndoiri, lovituri sau fisuri;
b) s-a rupt una din eclise;
c) diametrul bol|urilor este cu sau peste 20% mai mic dect diametrul ini|ial.

Art. 24 Alungirile i uzura lan|urilor se vor determina pe por|iunea cea mai solicitat.
146 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 3-2010
11
CAPITOLUL III
VERIFICAREA N UTILIZARE A CRLIGELOR

Art. 25 n timpul exploatrii, crligele se verific conform prevederilor tabelului 1 din
anexa 1.

Art. 26 Observa|iile rezultate n urma verificrii se consemneaz, dup caz, n:
a) registrul de supraveghere a instala|iei de ridicat: n cazurile 1 i 2a) din tabelul 1,
anexa 1;
b) procesul-verbal de verificare tehnic: n cazul 2b) din tabelul 1, anexa 1.

Art. 27 La verificarea crligelor se urmrete dac exist urmtoarele defecte:
a) deteriorri: aplatizri, ndoiri, lovituri, fisuri i altele asemenea;
b) uzuri provenite din utilizarea normal, din corodare, etc.

Art. 28 Un crlig se scoate din func|iune conform criteriilor prevzute n standardele n
vigoare i/sau n documenta|ia tehnic a instala|iei de ridicat.

Art. 29 Deteriorrile i uzura crligelor se determin pe por|iunea cea mai solicitat.

CAPITOLUL IV
VERIFICAREA N UTILIZARE A ELEMENTELOR DE LEGARE I PRINDERE A SARCINII:
CABLURI, LANURI, FUNII I BENZI

Art. 30 n timpul exploatrii, elementele de legare i prindere a sarcinii: cabluri, lan|uri, funii
i benzi se verific conform prevederilor men|ionate n tabelul 2 din anexa 1.

Art. 31 Observa|iile rezultate n urma verificrii se consemneaz ntr-un registru de
supraveghere a elementelor de legare i prindere a sarcinii ntocmit de ctre RSVTI al
de|intorului/utilizatorului instala|iei de ridicat.

Art. 32 (1) nainte de verificare, cablurile i lan|urile se cur| prin splare cu petrol, astfel
ca eventualele defecte s poat fi observate uor.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 147
PT R 3-2010
12
(2) n urma verificrilor efectuate, cablurile i lan|urile utilizate ca elemente de legare i
prindere a sarcinii se scot din func|iune conform criteriilor prevzute la art. 12 pn la art. 24.

Art. 33 Verificarea funiilor trebuie s fie efectuat att n exterior ct i n interior, prin
despletirea funiei la capete pe o por|iune de 100-150 mm, pentru a se constata dac o funie
cu aspect exterior corespunztor nu prezint defecte interioare: fire rupte, apari|ia finii din
fire i altele asemenea.

Art. 34 (1) O funie se scoate din func|iune conform criteriilor prevzute n standardele n
vigoare i/sau n documenta|ia tehnic de nso|ire a instala|iei de ridicat.
(2) La scoaterea din func|iune a unei funii se vor avea n vedere, cel pu|in, urmtoarele
criterii:
a) toroanele i pierd forma lor rotund;
b) firele se rup i se rsfir, destrmndu-se pe suprafe|ele de contact ale toroanelor;
c) interiorul funiei ncepe s putrezeasc;
d) sec|iunea funiei s-a micorat cu sau peste 5% din cauza ruperii firelor interioare.

Art. 35 (1) Benzile se scot din func|iune conform criteriilor prevzute n standardele n
vigoare i/sau n documenta|ia tehnic de nso|ire a instala|iei de ridicat.
(2) Benzile din material metalic, textil sau plastic se scot din func|iune dac:
a) prezint fisuri, rupturi, aplatizri;
b) alungirea este egal cu sau mai mare de 5% din lungimea ini|ial a benzii, indicat pe
plcu|a de marcare;
c) numrul firelor rupte din sec|iunea cea mai uzat reduce sec|iunea respectiv cu sau
peste 5%, n cazul benzilor din material metalic sau textil.

Art. 36 Atunci cnd n timpul exploatrii se constat prezen|a defectelor men|ionate la
art. 32-35, elementele de legare i prindere a sarcinii se nlocuiesc cu altele noi.

Art. 37 Elementele de legare i prindere a sarcinii se pstreaz n locuri uscate i ferite de
agen|i corozivi i deteriorri mecanice.
148 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 3-2010
13
CAPITOLUL V
VERIFICAREA N UTILIZARE A ELEMENTELOR/DISPOZITIVELOR DE PRINDERE I A
ELEMENTELOR DE TRACIUNE A SARCINII: TRAVERSE, ELECTROMAGNEI,
GRAIFERE, DISPOZITIVE VACUUMATICE, CLETI, FURCI I ALTELE ASEMENEA

Art. 38 n timpul exploatrii, elementele/dispozitivele de prindere i trac|iune a sarcinii:
traverse, electromagne|i, graifere, dispozitive vacuumatice, cleti, furci i altele asemenea se
verific conform prevederilor tabelului 1 din anexa 1.

Art. 39 Observa|iile rezultate n urma verificrii se consemneaz, dup caz, n:
a) registrul de supraveghere a instala|iei de ridicat: n cazurile 1 i 2a) din tabelul 1,
anexa 1;
b) procesul-verbal de verificare tehnic: n cazul 2b) din tabelul 1, anexa 1.

Art. 40 La verificarea elementelor/dispozitivelor de prindere i trac|iune a sarcinii se
urmrete dac exist urmtoarele defecte:
a) deteriorri: ndoiri, lovituri, turtiri, fisuri i altele asemenea;
b) alungiri;
c) uzuri provenite din utilizarea normal, din ruginire, din corodare etc.

Art. 41 Un element/dispozitiv de prindere i trac|iune a sarcinii se scoate din func|iune
conform criteriilor prevzute n standardele n vigoare i/sau n documenta|ia tehnic de
nso|ire a instala|iei de ridicat.

Art. 42 Deteriorrile, alungirile precum i uzura elementelor/dispozitivelor de prindere i
trac|iune a sarcinii se determin pe por|iunea cea mai solicitat.

CAPITOLUL VI
CONCLUZIILE VERIFICRILOR N UTILIZARE A ELEMENTELOR DE TRANSMITERE A
MICRII, A ELEMENTELOR/DISPOZITIVELOR DE LEGARE/PRINDERE I A
ELEMENTELOR DE TRACIUNE A SARCINII

Art. 43 (1) Toate constatrile referitoare la verificarea tehnic n utilizare a elementelor de
transmitere a micrii, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere i a elementelor de
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 149
PT R 3-2010
14
trac|iune a sarcinii utilizate la instala|ii de ridicat se consemneaz de ctre inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR ntr-un proces-verbal de verificare tehnic, ntocmit conform
modelului din anexa 2.
(2) Verificarea tehnic n utilizare a elementelor de transmitere a micrii, a
elementelor/dispozitivelor de legare/prindere i a elementelor de trac|iune a sarcinii utilizate
la instala|ii de ridicat se efectueaz conform instruc|iunilor date de productorul acestora i a
prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice.
(3) Procesul-verbal de verificare tehnic se ataeaz la cartea instala|iei de ridicat - partea
de exploatare.
(4) Dac rezultatele verificrii tehnice sunt necorespunztoare, neconformit|ile se
consemneaz n procesul-verbal de verificare tehnic.
(5) Neconformit|ile men|ionate n procesul-verbal de verificare tehnic trebuie s fie
nlturate la termenele stabilite.
(6) Nendeplinirea dispozi|iilor date prin procesul-verbal de verificare tehnic conduce la
retragerea autorizrii func|ionrii n continuare a instala|iei de ridicat.

CAPITOLUL VII
AVARII I ACCIDENTE

Art. 44 (1) Se aplic prevederile referitoare la avarii i accidente din prescrip|iile tehnice
aplicabile pentru instala|iile de ridicat echipate/dotate cu elemente de transmitere a micrii,
elemente/dispozitive de legare/prindere i elemente de trac|iune a sarcinii.
(2) n situa|ia n care pentru cercetarea cauzelor producerii unui accident trebuie s
participe, conform legisla|iei aplicabile, i reprezentan|i ai altor autorit|i, acetia au obliga|ia
s nu modifice starea de fapt a elementelor de transmitere a micrii, a
elementelor/dispozitivelor de legare/prindere sau a elementelor de trac|iune a sarcinii
avariate i s conserve locul pn la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR.

CAPITOLUL VIII
TARIFE

Art. 45 Pentru activit|ile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, n
conformitate cu prevederile prezentei prescrip|ii tehnice, se aplic tarifele stabilite n lista de
tarife ISCIR.
150 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 3-2010
15
CAPITOLUL IX
DISPOZIII FINALE

Art. 46 De|intorii/Utilizatorii instala|iilor de ridicat sunt rspunztori pentru utilizarea n
condi|ii de siguran| a elementelor/dispozitivelor de transmitere a micrii, de legare/prindere
i de trac|iune a sarcinii cu care acestea sunt dotate.

Art. 47 Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificri tehnice
neprogramate la toate elementele/dispozitivele de transmitere a micrii, de legare/prindere
i de trac|iune a sarcinii supuse prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice, lund, dup caz,
msurile necesare.

Art. 48 n vederea efecturii n condi|ii bune a verificrilor, de|intorii/utilizatorii instala|iilor
de ridicat sunt obliga|i s pun la dispozi|ia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR:
a) informa|iile i documentele referitoare la elementele de transmitere a micrii, la
elementele/dispozitivele de legare/prindere i la elementele de trac|iune a sarcinii, pe care
acetia le solicit;
b) personalul de deservire sau manevrare necesar.

Art. 49 (1) Pentru instala|iile de ridicat la care elementele de transmitere a micrii,
elementele/dispozitivele de legare/prindere sau elementele de trac|iune a sarcinii nu prezint
siguran| n func|ionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul s aplice
sigilii, n conformitate cu legisla|ia aplicabil, dac acestea fac parte din instala|ia de ridicat.
(2) Pentru instala|iile de ridicat la care elementele de transmitere a micrii,
elementele/dispozitivele de legare/prindere sau elementele de trac|iune a sarcinii nu prezint
siguran| n func|ionare i nu fac parte din instala|ia de ridicat, acestea trebuie nlocuite.

Art. 50 Anexele 1 i 2 fac parte integrant din prezenta prescrip|ie tehnic.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 151
PT R 3-2010
16
ANEXA 1
(model)

Tabele de verificare

Tabelul 1
Nr.
crt.
Felul verificrii Periodicitatea verificrii
Personalul care execut
verificarea
1
Verificarea aspectului
i fixrii capetelor
zilnic, la nceputul fiecrui
schimb
Personalul de deservire sau
manevrare
2
Verificarea strii
tehnice
a) o dat pe lun RSVTI
b) la verificarea tehnic
periodic a instala|iei de
ridicat
Inspectorul de specialitate din
cadrul ISCIR sau RSVTI al
de|intorului/utilizatorului
instala|iei de ridicatTabelul 2
Nr.
crt.
Felul verificrii Periodicitatea verificrii
Personalul care execut
verificarea
1
Verificarea aspectului
i fixrii capetelor
zilnic, la nceputul fiecrui
schimb
Legtorul de sarcini
2
Verificarea strii
tehnice
o dat pe lun RSVTI al
de|intorului/utilizatorului
instala|iei de ridicat

152 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 3-2010
17
ANEXA 1 (continuare)

Tabelul 3 - Informa|ii privind scoaterea din uz a cablurilor
Numr indicat de fire rupte vizibile n cablurile cu toroane rotunde lucrnd pe role de cablu
din o|el
Numr de fire
active ale
toroanelor
exterioare
1)


n
Construc|ii curente
date cu titlu de
exemplu
1)
Numr de fire rupte vizibile
3)
n corela|ie cu oboseala cablului
dintr-o instala|ie de ridicat, care conduc la scoaterea din
func|iune
Grupa de clasificare a
mecanismelor
M1, M2, M3, M4
Grupa de clasificare a
mecanismelor
M5, M6, M7, M8
n cruce Paralel n cruce Paralel
Pe o lungime
4)
de Pe o lungime
4)
de
6d 30d 6d 30d 6d 30d 6d 30d
n > 50 6 x 7 (6/1) 2 4 1 2 4 8 2 4
51 > n > 75 6 x 19 (9/9/1)
*)
3 6 2 3 6 12 3 6
76 > n > 100 - 4 8 2 4 8 16 4 8
101 > n > 120 8 x 19 (9/9/1)
*)
6 x 19 (12/6/1)
6 x 19 (12/6 + 6F/1)
6 x 25FS (12/12/1)
*)
5 10 2 5 10 19 6 10
121 > n > 140 - 6 11 3 6 11 22 6 11
141 > n > 160 8 x 19 (12/6 + 6F/1) 6 13 3 6 13 26 6 13
161 > n > 180 6 x 36 (14/7 + 7/7/1)
*)
7 14 4 7 14 29 7 14
181 > n > 200 - 8 16 4 8 16 32 8 16
201 > n > 220 6 x 41 (16/8 + 8/8/1)
*)
9 18 4 9 18 38 9 18
221 > n > 240 6 x 37 (18/12/6/1) 10 19 5 10 19 38 10 19
241 > n > 260 - 10 21 5 10 21 42 10 21
261 > n > 280 - 11 22 6 11 22 45 11 22
281 > n > 300 - 12 24 6 12 24 48 12 24
n >

300
2)
- 0,04n 0,08n 0,02n 0,04n 0,08n 0,16n 0,04n 0,08n
1)
Firele de umplutur nu trebuie s fie considerate fire active i vor fi excluse examinrii. n cablurile cu
mai multe straturi de toroane nu se consider dect stratul exterior vizibil. n cablurile cu inim de o|el,
aceasta este considerat ca un toron interior.
2)
Mediile calculate ale rupturilor vizibile cu ochiul liber trebuie s fie rotunjite la un numr ntreg. n cazul
cablurilor avnd n toroanele exterioare fire de diametru mai mare dect cel standardizat, eviden|ierea
n tabel se face prin asterisc (*).
3)
Un fir rupt poate avea dou extremit|i vizibile.
4)
d - diametrul nominal al cablului
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 153
PT R 3-2010
18
ANEXA 1 (continuare)

Numr indicat de fire rupte vizibile n cablurile antigiratoare lucrnd pe role de cablu din o|el
Numr de fire rupte vizibile
1)
n corela|ie cu oboseala cablului dintr-o instala|ie de ridicat,
care conduc la scoaterea din func|iune
Grupa de clasificare a mecanismelor
M1, M2, M3, M4
Grupa de clasificare a mecanismelor
M5, M6, M7, M8
Pe o lungime
2)
de Pe o lungime
2)
de
6d 30d 6d 30d
2 4 4 8
1)
Un fir rupt poate avea dou extremit|i vizibile.
2)
d - diametrul nominal al cablului

Tabelul 4 - Gruparea mecanismelor n clase de utilizare
Simbolul clasei
de utilizare
Timpul de func|ionare
mediu zilnic, tz (h)
Durata de serviciu
total, T (h)
Caracterizarea
frecven|ei de utilizare
T0
T1
T2
T3
tz > 0,125
0,125 < tz > 0,25
0,25 < tz > 0,5
0,5 < tz > 1
200
400
800
1.600
Utilizare ocazional
T4 1 < tz > 2 3.200
Utilizare frecvent n
regim uor
T5 2 < tz > 4 6.300
Utilizare frecvent n
regim intermitent
T6 4 < tz > 8 12.500
Utilizare neregulat
n regim intensiv
T7
T8
T9
8 < tz > 16
tz > 16
tz > 16
25.000
50.000
100.000
Utilizare intensiv

154 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 3-2010
19
ANEXA 1 (sfrit)

Tabelul 5 - ncadrarea mecanismelor n grupe de func|ionare

Starea
de
solicitare
Clasa de utilizare
T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
Grupa de func|ionare
L1 M1 M1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
L2 M1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
L3 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
L4 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

Simbolurile de la L1 la L4 caracterizeaz condi|iile de solicitare ale mecanismelor n uoar,
mijlocie, grea i foarte grea.
Simbolurile de la T0 la T9 caracterizeaz clasele de utilizare ale mecanismelor.
Simbolurile de la M1 la M8 caracterizeaz grupele de func|ionare ale mecanismelor.
Grupa de func|ionare a unui mecanism este un parametru global care sintetizeaz prin
compunere condi|iile de func|ionare referitoare la frecven|a de utilizare i la nivelul de
solicitare.


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 155
PT R 3-2010
20
ANEXA 2
(model)

Proces-verbal de verificare tehnic ntocmit de ISCIR


Proces-verbal
de verificare tehnic
nr. .
ISCIR
...
5)
..
Adresa......
.......
Telefon.........
Fax.........
ncheiat astzi .. cu ocazia ................................... efectuat() n baza
prevederilor
1)
..i .prescrip|iilor tehnice aplicabile
2)
..............................., la
..........tip. cu
numrul de fabrica|ie ....... i cartea instala|iei de ridicat nr. ..... avnd parametrii ultimei
verificri..........................................
.....
De|intorul/Utilizatoruldin localitatea .....
str. nr. jude|/sector CUI /J.....
Verificarea s-a efectuat la ... din localitatea .
str. ... nr. .. jude|/sector ..Tel./Fax...
Subsemnatul
3)
..am constatat urmtoarele: .
....
.....
Am dat urmtoarele dispozi|ii: ...
....
Dup aceast verificare s-a admis
4)
...
....
Scaden|a urmtoarei verificri se fixeaz la data de ...................................................................................
Pentru aceast verificare se va plti suma de .. lei, de ctre ..
din localitatea str. nr. jude|/sector n cont
deschis la Banca/Trezoreria filiala ..

Am luat la cunotin|
Reprezentant De|intor/ Operator responsabil cu Delegatul montatorului,
ISCIR, Utilizator, supravegherea i reparatorului,
verificarea tehnic ntre|intorului
a instala|iilor instala|iei de ridicat
. .... ...
. . ....
___________________
1) Se va preciza actul normativ n vigoare la data ntocmirii procesului-verbal (de exemplu: Legea nr. 64/2008
privind func|ionarea n condi|ii de siguran| a mainilor sub presiune, mainilor de ridicat i a aparatelor
consumatoare de combustibil), care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
2) Se va preciza prescrip|ia tehnic aplicabil care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
3) Func|ia, numele i prenumele.
4) Se vor preciza parametrii de func|ionare a elementelor de transmitere a micrii, elementelor/dispozitivelor
de legare/prindere i elementelor de trac|iune a sarcinii, n func|ie de tipul acestora.
5) Se va preciza: ISCIR sau Inspec|ia teritorial ISCIR .................
6)
...........
6) Localitatea de reedin|.


___________________________

156 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
ANEXA Nr. 4
PT R 8-2010
1


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERULUI I MEDIULUI DE AFACERI

Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat
- ISCIR -
PRESCRIPIE TEHNIC
PT R 8-2010

SCRI RULANTE I TROTUARE RULANTE


Indicativ: PT R 8-2010 Edi|ia 1
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 157
PT R 8-2010
4
CAPITOLUL I
GENERALITI

SECIUNEA 1
Scop

Art. 1 (1) Prezenta prescrip|ie tehnic stabilete condi|iile i cerin|ele tehnice pentru
montarea, punerea n func|iune, autorizarea func|ionrii, supravegherea i verificarea tehnic
n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic, ntre|inerea, revizia i repararea
scrilor rulante i trotuarelor rulante.
(2) Prevederile prezentei prescrip|ii tehnice se aplic doar n msura n care nu exist alte
dispozi|ii specifice (cu acelai obiectiv) n legisla|ia comunitar de armonizare.

SECIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare

Art. 2 Prevederile prezentei prescrip|ii tehnice se aplic scrilor rulante i trotuarelor
rulante, precum i componentelor de securitate ale acestora.

Art. 3 Scrile rulante i trotuarele rulante, construite i introduse pe pia| conform
legisla|iei n vigoare la data realizrii lor, men|ionate la art. 2 pot fi montate, reparate,
ntre|inute i exploatate conform prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice.

Art. 4 Prevederile prezentei prescrip|ii tehnice nu se aplic la:
a) instala|iile de transport pe plan nclinat pentru persoane;
b) instala|iile de transport pe plan nclinat pentru materiale.

SECIUNEA a 3-a
Referine normative

Art. 5 Prezenta prescrip|ie tehnic face referiri la urmtoarele acte normative:
a) Legea nr. 64/2008, privind func|ionarea n condi|ii de siguran| a instala|iilor sub
presiune, instala|iilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil, publicat n
158 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 8-2010
5
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificrile i
completrile ulterioare;
b) Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;
c) Legea nr. 319/2006 a securit|ii i snt|ii n munc, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;
d) Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonan|a Guvernului nr. 39/1998 privind
activitatea de standardizare na|ional, cu modificrile i completrile ulterioare, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;
e) Hotrrea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea i func|ionarea Inspec|iei de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instala|iilor de Ridicat,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu
modificrile i completrile ulterioare;
f) Hotrrea Guvernului nr. 1.029/2008 privind condi|iile introducerii pe pia| a mainilor,
publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 30 septembrie 2008;
g) Hotrrea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea
i duratele normale de func|ionare a mijloacelor fixe, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
h) Hotrrea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotrri ale Guvernului
n scopul eliminrii unor dispozi|ii privind obligativitatea aplicrii standardelor i actualizrii
referirilor la standarde, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1236 din 22
decembrie 2004;
i) Ordinul Inspectorului de Stat Sef al Inspec|iei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instala|iilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea
Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea
tehnic n utilizare a instala[iilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009;
j) Ordinul Inspectorului de Stat Sef al Inspec|iei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instala|iilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la
instala|iile i echipamentele neautorizate sau care nu prezint siguran| n func|ionare
conform prescrip|iilor tehnice, Colec|ia ISCIR, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;
k) Ordinul Inspectorului de Stat Sef al Inspec|iei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instala|iilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 159
PT R 8-2010
6
Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate n domeniul ISCIR, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009.

SECIUNEA a 4-a
Termeni, definiii i abrevieri

Art. 6 (1) n sensul prezentei prescrip|ii tehnice, termenii i expresiile de mai jos au
urmtoarele semnifica|ii:
a) accident - eveniment fortuit, care ntrerupe func|ionarea normal a unei scri
rulante/trotuar rulant, provocnd avarii i/sau afectnd via|a sau sntatea oamenilor ori
mediul;
b) autoritate competent - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de
control ori de reglementare n ceea ce privete activit|ile de servicii, n special autorit|ile
administrative, precum i ordinele profesionale i asocia|iile profesionale sau alte organisme
profesionale care, n exercitarea competen|ei de autoreglementare, creeaz cadrul legal
pentru accesul la activit|ile de servicii ori exercitarea acestora;
c) autorizare - activitatea de evaluare i atestare, efectuat de ISCIR, a competen|ei i
capabilit|ii unei persoane fizice sau juridice de a desfura o activitate specific n legtur
cu o scar rulant/trotuar rulant;
d) autorizarea funcionrii - acordul emis de ISCIR n scopul atestrii faptului c o
scar rulant/un trotuar rulant ndeplinesc toate condi|iile i cerin|ele pentru a fi utilizate n
condi|ii de siguran|.
e) autorizaie - document emis de ISCIR prin care se acord persoanelor fizice sau
juridice dreptul de a desfura activit|i reglementate de prezenta prescrip|ie tehnic;
f) avarie - deteriorare suferit de o scar rulant/un trotuar rulant, care scoate din
func|iune scara rulant i trotuarul rulant respectiv/respectiv;
g) capacitate de transport - numr de persoane ce poate fi transportat ntr-o or, de o
scar rulant/un trotuar rulant;
h) cerin - orice obliga|ie, interdic|ie, condi|ie sau limitare impus prestatorilor ori
beneficiarilor de servicii, care este prevzut n actele cu caracter normativ sau administrativ
ale autorit|ilor competente ori care rezult din jurispruden|, practici administrative, norme
ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asocia|iilor profesionale ori ale altor
organiza|ii profesionale, adoptate n exercitarea competen|ei lor de autoreglementare;
160 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 8-2010
7
clauzele contractelor colective de munc negociate de partenerii sociali nu sunt, n sine,
considerate cerin|e;
i) coeficient de siguran al benzii trotuarului rulant - raportul dintre rezisten|a la
rupere a benzii i suma for|elor statice la care este supus banda cnd trotuarul rulant
suport sarcina de exploatare i for|ele de trac|iune exercitate de dispozitivul de ntindere;
j) coeficient de siguran al lanului cu zale de oel - raportul dintre sarcina de rupere
a lan|ului i suma for|elor statice la care este supus lan|ul cnd scara rulant/trotuarul rulant
suport sarcina de exploatare i for|ele de trac|iune exercitate de dispozitivul de ntindere a
lan|ului;
k) component de securitate - component care este introdus pe pia| de productor
sau reprezentantul su autorizat, pentru a ndeplini o func|ie de securitate atunci cnd este
utilizat i a crei defectare sau func|ionare necorespunztoare pericliteaz siguran|a n
func|ionare a scrii rulante/trotuarului rulant;
l) deflector - dispozitiv suplimentar destinat reducerii riscului de n|epenire ntre treapt
i plint;
m) deintor - persoana fizic sau juridic ce de|ine cu orice titlu o instala|ie/echipament
n exploatare;
n) documentaie tehnic - totalitatea documentelor i instruc|iunilor elaborate, conform
prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice, de ctre productor pentru montarea, punerea n
func|iune, realizarea reviziilor, repara|iilor, totalitatea documentelor ntocmite de ctre
persoanele fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activit|i n vederea
realizrii sarcinilor specifice ce le revin; documenta|ia tehnic include, dup caz, descrierea
general a instala|iei/echipamentului, proiectele de execu|ie, procesul de fabrica|ie,
schemele i circuitele pentru componentele instala|iilor/echipamentelor, descrieri i explica|ii
necesare pentru n|elegerea acestor desene i scheme, rezultatele calculelor de proiectare,
rapoartele ncercrilor i examinrilor i altele asemenea;
o) durata normal de funcionare - durata de utilizare n care se recupereaz, din
punct de vedere fiscal, valoarea de achizi|ie a scrii rulante i trotuarului rulant, pe calea
amortizrii;
p) expert ISCIR - persoana fizic autorizat de ISCIR, pe baza evalurii capabilit|ii i
competen|ei sale, n scopul realizrii de sarcini specifice;
q) expertiz tehnic - investiga|ia/examinarea cu caracter tehnic a unei scri
rulante/trotuar rulant;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 161
PT R 8-2010
8
r) inspector de specialitate din cadrul ISCIR - persoan fizic angajat n cadrul
ISCIR, care efectueaz verificri tehnice i alte sarcini specifice conform prevederilor
prezentei prescrip|ii tehnice;
s) introducere pe pia - ac|iunea de a face disponibil/disponibil, pentru prima dat,
contra cost sau gratuit, o/un instala|ie/echipament n vederea distribuirii i/sau utilizrii;
t) ncercri de cas - verificri pentru a demonstra buna func|ionare a scrii
rulante/trotuarului rulant;
u) nregistrare - ac|iunea de a nregistra scara rulant/trotuarul rulant n eviden|a ISCIR;
v) ntreinere - totalitatea opera|iunilor prin care se asigur men|inerea unei scri
rulante/trotuar rulant n parametrii de func|ionare n condi|ii de siguran|;
w) mn curent - element mobil pe care pasagerii se pot sprijini cu mna;
x) montare - activitatea de mbinare a componentelor unei scri rulante/unui trotuar
rulant, conform documenta|iei tehnice, n vederea func|ionrii acesteia;
y) operator responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic a instalaiilor -
persoan fizic autorizat de ISCIR pentru supravegherea i verificarea tehnic a instala|iilor
care se supun prevederilor prescrip|iilor tehnice;
z) pasager - persoana care utilizeaz o scar rulant/un trotuar rulant;
aa) persoan juridic - orice entitate constituit potrivit legii na|ionale precum i cele
constituite n temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dac
acestea sunt considerate sau nu ca avnd personalitate juridic;
bb) personal tehnic de specialitate - angajat al persoanei juridice autorizate, desemnat
de ctre acesta prin decizie intern i nominalizat n autoriza|ia eliberat de ctre ISCIR;
cc) piepteni - elemente care la intrri i ieiri se ntreptrund cu treptele, platourile sau cu
banda, pentru a facilita trecerea pasagerilor;
dd) prescripie tehnic - norma tehnic elaborat de ISCIR i aprobat prin ordin al
ministrului de resort, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, care con|ine, pentru
domenii clar definite, condi|ii i cerin|e tehnice referitoare la instala|ii/echipamente i la
activit|i specifice domeniului de activitate, prevzute n Legea 64/2008, ce se realizeaz n
legtur cu acestea, n vederea introducerii pe pia|, punerii n func|iune i utilizrii
instala|iilor/echipamentelor respective n condi|ii de siguran| n func|ionare;
ee) productor - persoana fizic sau juridic, responsabil pentru proiectarea i/sau
realizarea unei scri rulante/unui trotuar rulant n scopul introducerii pe pia| i/sau al punerii
n func|iune, n numele su, precum i orice persoan fizic sau juridic, care construiete,
162 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 8-2010
9
monteaz, instaleaz, ambaleaz sau eticheteaz o scar rulant/un trotuar rulant n
vederea introducerii pe pia| i/sau punerii n func|iune sub nume propriu;
ff) punere n funciune - ac|iunea care are loc n momentul primei utilizri a unei scri
rulante/unui trotuar rulant;
gg) regim de autorizare i verificare tehnic - totalitatea condi|iilor, cerin|elor,
examinrilor, ncercrilor i/sau evalurilor la care este supus/supus, cu caracter obligatoriu,
o scar rulant/un trotuar rulant, pe parcursul realizrii i utilizrii, precum i deciziile luate n
legtur cu aceasta/acesta, n scopul de a se asigura func|ionarea n condi|ii de siguran|,
conform prescrip|iilor tehnice;
hh) registru - orice eviden| sau baz de date administrat de o autoritate competent, n
format electronic ori pe hrtie, cuprinznd informa|ii cu privire la prestatorii de servicii n
general sau prestatorii de servicii autoriza|i ntr-un domeniu specific;
ii) reparare - ansamblul de lucrri i opera|iuni ce se execut prin nlturarea
neconformit|ilor/defec|iunilor constatate la o scar rulant/un trotuar rulant, n scopul
aducerii acestora la parametrii ini|iali sau la al|i parametri care asigur func|ionarea n condi|ii
de siguran| a acestuia, conform prescrip|iilor tehnice;
jj) repunere n funciune - ac|iunea care are loc n momentul primei utilizri a unei scri
rulante/unui trotuar rulant, ulterior reparrii, efecturii unei revizii i/sau efecturii unei
interven|ii de ntre|inere a acestora, conform prescrip|iilor tehnice;
kk) revizie - activitatea, de regul planificat, ce const n ansamblul opera|iunilor ce se
execut asupra unei scri rulante/unui trotuar rulant n scopul reglrii sau nlocuirii pieselor i
aparatelor nglobate de acesta, conform prezentei prescrip|ii tehnice;
ll) sarcin nominal - sarcina maxim pentru care a fost proiectat i construit scara
rulant i trotuarul rulant;
mm) scar rulant - instala|ie antrenat mecanic, avnd un ir de trepte, fr sfrit
destinat transportului de persoane ntr-o direc|ie ascendent sau descendent;
nn) scri rulante sau trotuare rulante pentru serviciu public - instala|ii ce ndeplinesc
urmtoarele condi|ii:
1) fac parte dintr-un sistem de transport public cu intrri i ieiri incluse;
2) sunt corespunztoare pentru asigurarea unei deserviri, utilizri, func|ionri regulate
timp de aproximativ 140 ore/sptmn cu o sarcin putnd atinge pn la 100% din sarcina
de frnare timp de cel pu|in 0,5 h ntr-o perioad de 3 ore;
oo) stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spa|iului Economic European;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 163
PT R 8-2010
10
pp) trotuar rulant - instala|ie antrenat mecanic, avnd o band fr sfrit, fr trepte,
destinat transportului de persoane pe acelai nivel sau ntre niveluri diferite;
qq) unghi de nclinare - unghi maxim, fa| de orizontal, n care se deplaseaz treptele,
platourile sau banda;
rr) utilizator - persoana fizic sau juridic ce are n folosin| o/un scar rulant i trotuar
rulant;
ss) verificare tehnic - totalitatea examinrilor i/sau ncercrilor ce se realizeaz, n
baza documenta|iei tehnice aplicabile unei/unui scri rulante i trotuar rulant, i prevederilor
prescrip|iilor tehnice, n scopul evalurii msurii n care scara rulant i trotuarul rulant
satisface cerin|ele de func|ionare n condi|ii de siguran|;
tt) verificare tehnic periodic - verificare tehnic desfurat periodic conform
prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice;
uu) verificare tehnic n utilizare pentru investigaii/examinri cu caracter tehnic -
ansamblu de verificri, examinri i ncercri pentru stabilirea strii tehnice, evaluarea duratei
remanente de func|ionare i stabilirea condi|iilor de func|ionare n siguran| la o/un
instala|ie/echipament.
(2) n con|inutul prezentei prescrip|ii tehnice sunt folosite urmtoarele abrevieri:
a) ISCIR - Inspec|ia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i
Instala|iilor de Ridicat;
b) RADTE - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documenta|iei
tehnice de verificri n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic;
c) RADTP - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documenta|iei
tehnice preliminare de montare/reparare;
d) RSL - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrrilor;
e) RSVTI - Operator responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic a instala|iilor;
f) RTS - Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura.

164 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 8-2010
11
CAPITOLUL II
MONTAREA SCRILOR RULANTE I TROTUARELOR RULANTE

Art. 7 (1) Montarea scrilor rulante i trotuarelor rulante se face cu respectarea
prevederilor actelor normative n vigoare.
(2) Cerin|ele tehnice prevzute n prezentul capitol sunt condi|ii minime obligatorii
referitoare la montarea scrilor rulante i trotuarelor rulante.
(3) Montarea scrilor rulante i trotuarelor rulante se efectueaz de ctre productorul
acestora, de ctre persoane juridice autorizate de ISCIR sau de ctre persoane juridice
autorizate de autorit|ile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de
autorit|ile competente din statele membre trebuie s fie nregistrate n registrul ISCIR al
persoanelor juridice autorizate. Condi|iile privind autorizarea de ctre ISCIR a persoanelor
juridice care efectueaz montarea scrilor rulante i trotuarelor rulante precum i condi|iile de
nregistrare n registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite n prescrip|ia
tehnic aplicabil.
(4) Autoriza|ia pentru montarea scrilor rulante i trotuarelor rulante nu este necesar
atunci cnd lucrrile de montare se efectueaz de ctre productorul scrii rulante/trotuarului
rulant.
(5) Obliga|iile i responsabilit|ile persoanelor juridice care efectueaz montarea scrilor
rulante i trotuarelor rulante sunt prevzute la capitolul XIII.

Art. 8 (1) Montarea scrilor rulante i trotuarelor rulante se face pe baza unei
documenta|ii tehnice preliminare de montare avizat de ctre RADTP.
(2) Condi|iile privind atestarea RADTP care efectueaz avizarea documenta|iilor
preliminare de montare a scrilor rulante i trotuarelor rulante sunt prevzute n legisla|ia n
vigoare.
(3) Obliga|iile i responsabilit|ile RADTP care efectueaz avizarea documenta|iilor
preliminare de montare a scrilor rulante i trotuarelor rulante sunt prevzute la capitolul XIII.
NOT: n cazul n care pe parcursul lucrrilor de montare apar modificri fa| de
documenta|ia tehnic preliminar de montare acceptat de ISCIR, aceste modificri se
avizeaz de RADTP.

Art. 9 (1) Dup finalizarea lucrrilor de montare, se efectueaz verificarea documenta|iei
tehnice de montare, care se depune la ISCIR n raza creia se afl scara rulant/trotuarul
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 165
PT R 8-2010
12
rulant, cu cel pu|in 15 zile naintea datei propuse pentru efectuarea verificrii tehnice n
vederea autorizrii func|ionrii.
(2) Documenta|ia tehnic de montare cuprinde cel pu|in:
a) memoriul tehnic de montare, care cuprinde: documenta|ia tehnic preliminar de
montare, lucrrile de montare efectuate i condi|iile tehnice de execu|ie ale acestora;
b) documenta|iile tehnice pentru subansambluri, sau alte dispozitive i aparate aferente
scrii rulante/trotuarului rulant care au fost montate;
c) documente privind calitatea mbinrilor sudate (certificat inspec|ie material, tabelul
nominal cu sudorii autoriza|i care au executat lucrarea, lista procedurilor de sudare
aprobate), unde este cazul;
d) procesul-verbal de probe de cas, n care sunt consemnate rezultatele ncercrilor de
cas i care s specifice c scara rulant/trotuarul rulant pot fi supuse verificrii tehnice n
vederea autorizrii func|ionrii, ntocmit de montator i semnat de ctre de|intor/utilizator;
e) declara|ia pentru lucrrile de montare efectuate, ntocmit de montator, conform
modelului din anexa 1.

Art. 10 (1) Persoanele juridice care efectueaz lucrri de montare ale scrilor i trotuarelor
rulante trebuie s |in eviden|a acestora ntr-un registru, ntocmit conform modelului din
anexa 2.
(2) Efectuarea lucrrilor de montare se consemneaz n registrul de supraveghere al
scrii rulante/trotuarului rulant de ctre RSL al persoanei juridice autorizate pentru acest tip
de activit|i, ntocmit conform modelului din anexa 3.

CAPITOLUL III
AUTORIZAREA FUNCIONRII

SECIUNEA 1
Prevederi generale

Art. 11 (1) Scrile rulante i trotuarele rulante nu pot fi utilizate fr autorizarea func|ionrii.
(2) Cerin|ele tehnice prevzute n prezentul capitol sunt condi|ii minime obligatorii
referitoare la punerea n func|iune i autorizarea func|ionrii scrilor rulante i trotuarelor
rulante.
(3) Se admite autorizarea func|ionrii:
166 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 8-2010
13
a) scrilor rulante i trotuarelor rulante noi, care respect cerin|ele privind introducerea
pe pia|, stabilite de reglementrile tehnice ce transpun directive europene specifice;
b) scrilor rulante i trotuarelor rulante vechi care au mai func|ionat i:
1) provin din Uniunea European:
I. care respect cerin|ele privind introducerea pe pia| stabilite, prin directivele
europene specifice;
II. care au fost construite anterior intrrii n vigoare a directivelor europene aplicabile
i care au fost introduse pe pia| cu respectarea reglementrilor na|ionale ale statului
membru n care au fost construite;
2) provin din afara Uniunii Europene:
I. care respect cerin|ele prevzute la introducerea pe pia| stabilite prin directivele
europene specifice.

SECIUNEA a-2-a
Condiii privind autorizarea funcionrii

Art. 12 Pn la data stabilit pentru verificarea tehnic n vederea autorizrii func|ionrii,
de|intorul/utilizatorul trebuie s pregteasc scara rulant/trotuarul rulant, precum i
sarcinile de ncercare.
(2) Sarcinile de ncercare trebuie s fie constituite numai din greut|i verificate metrologic
sau a cror mas este determinat cu instrumente de msur verificate metrologic.
(3) De|intorul/Utilizatorul trebuie s asigure mijloacele necesare verificrii scrii
rulante/trotuarului rulant.

Art. 13 Pentru ob|inerea autorizrii func|ionrii scrii rulante/trotuarului rulant,
de|intorul/utilizatorul trebuie s nainteze la ISCIR o cerere, nso|it de urmtoarele
documente:
a) documenta|ia tehnic a scrii rulante/trotuarului rulant;
b) declara|ia de conformitate CE a scrii rulante/trotuarului rulant, ntocmit de
productorul scrii rulante/trotuarului rulant sau de reprezentantul autorizat al acestuia,
stabilit n Romnia sau ntr-un stat membru al Uniunii Europene, dup caz;
c) buletinul de verificare a rezisten|ei de izola|ie;
d) documenta|ia tehnic de montare men|ionat la art. 9 alin. (2), ntocmit de ctre
montator;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 167
PT R 8-2010
14
e) raportul tehnic ntocmit de o persoan juridic autorizat pentru verificri tehnice n
utilizare, pentru scrile rulante/trotuarele rulante care au func|ionat i a cror durat de
func|ionare este mai mare durata de func|ionare stabilit de productor, sau n lipsa acesteia
durata normal de func|ionare stabilit conform prevederilor Hotrrii Guvernului 2.139/2004.
f) declara|ia pe propria rspundere a de|intorului/utilizatorului n care s se men|ioneze
ultimul loc de func|ionare a scrii rulante/trotuarului rulant, dac este cazul.

Art. 14 Documenta|ia tehnic a scrii rulante/trotuarului rulant trebuie s con|in cel pu|in
urmtoarele:
a) desenul de ansamblu a scrii rulante/trotuarului rulant;
b) instruc|iunile de utilizare, instruc|iunile de montare, instruc|iunile de ntre|inere i
revizie ale scrii rulante/trotuarului rulant, redactate sau traduse n limba romn.
c) informa|ii privind inscrip|ionarea: denumirea i adresa productorului, marcajul de
conformitate CE aplicat pe scara rulant/trotuarul rulant, indicarea modelului sau a tipului
scrii rulante/trotuarului rulant, numrul de fabrica|ie i anul de fabrica|ie ale/al scrii
rulante/trotuarului rulant;
d) caracteristicile tehnice ale scrii rulante/trotuarului rulant:
1) datele de identificare ale scrii rulante/trotuarului rulant;
2) parametrii tehnici ai scrii rulante/trotuarului rulant;
3) caracteristicile cablurilor/lan|urilor ale scrii rulante/trotuarului rulant;
4) caracteristicile componentelor de securitate ale scrii rulante/trotuarului rulant;
5) schemele circuitelor de comand i protec|ie, precum i descrierile i explica|iile
necesare pentru n|elegerea func|ionrii scrii rulante/trotuarului rulant; schemele electrice
pot fi limitate la circuitele necesare pentru eviden|ierea componentelor de securitate.

SECIUNEA a 3-a
Verificarea tehnic n vederea autorizrii funcionrii

Art. 15 Autorizarea func|ionrii scrii rulante/trotuarului rulant se efectueaz de ctre
inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
(2) La verificarea tehnic trebuie s participe RSVTI al de|intorului/utilizatorului, RSL al
persoanei juridice autorizate care a efectuat montarea scrii rulante/trotuarului rulant, RSL al
persoanei juridice autorizate care asigur ntre|inerea i revizia scrii rulante/trotuarului rulant
168 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 8-2010
15
i, la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, orice alt persoan implicat
n montarea, ntre|inerea i revizia scrii rulante/trotuarului rulant.

Art. 16 Verificrile i ncercrile tehnice care se efectueaz la scrile rulante i trotuarele
rulante sunt urmtoarele:
a) verificarea elementelor componente principale;
b) ncercri n gol;
c) ncercri n sarcin, statice i dinamice;
d) alte ncercri, prevzute de productorul scrii rulante/trotuarului rulant, sau de
persoana autorizat pentru verificri tehnice n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu
caracter tehnic, dup caz.

Art. 17 Verificrile i ncercrile tehnice men|ionate la art. 16 se efectueaz conform
instruc|iunilor date de productor. Dac verificrile i ncercrile tehnice nu sunt prevzute n
instruc|iunile productorului, modul de efectuare al acestora va fi stabilit n cadrul
documenta|iei tehnice preliminare de montare avizat de RADTP sau n urma efecturii unei
verificri tehnice n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic avizat de
RADTE.

SECIUNEA a 4-a
Concluziile verificrii tehnice n vederea autorizrii funcionrii

Art. 18 (1) Autorizarea func|ionrii scrii rulante/trotuarului rulant se acord numai dup ce
au fost efectuate verificrile i ncercrile tehnice prevzute la art. 16 cu rezultate
corespunztoare, prin ntocmirea unui proces-verbal de verificare tehnic, al crui model este
prevzut n anexa 4, unde se consemneaz parametrii de func|ionare i data efecturii
urmtoarei verificri tehnice (ziua, luna i anul).
(2) Termenul de valabilitate al autorizrii func|ionrii scrii rulante/trotuarului rulant este de
maxim un an.
(3) Dac rezultatele verificrilor i ncercrilor tehnice sunt necorespunztoare,
deficien|ele se consemneaz n procesul-verbal de verificare tehnic i nu se acord
autorizarea func|ionrii scrii rulante/trotuarului rulant.
(4) Procesul-verbal de verificare tehnic se ataeaz la cartea scrii rulante/trotuarului
rulant - partea de exploatare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 169
PT R 8-2010
16
(5) Scrile rulante i trotuarele rulante care fac obiectul prezentei prescrip|ii tehnice se
nregistreaz n eviden|a ISCIR.

Art. 19 Este interzis acordarea autorizrii func|ionrii scrii rulante/trotuarului rulant cu
condi|ia nlturrii ulterioare a unor deficien|e care afecteaz siguran|a n func|ionare.

Art. 20 (1) Deficien|ele care nu afecteaz siguran|a n func|ionare, men|ionate n procesul-
verbal de verificare tehnic, trebuie s fie rezolvate n termenele stabilite.
(2) Nendeplinirea dispozi|iilor date n procesul-verbal de verificare tehnic atrage dup
sine anularea autorizrii func|ionrii scrii rulante/trotuarului rulant la expirarea termenului
stabilit pentru remedieri.

Art. 21 (1) Pentru fiecare scar rulant/trotuar rulant care a ob|inut autorizarea func|ionrii,
se ntocmete cartea scrii rulante/trotuarului rulant, ce trebuie s con|in:
a) documenta|ia tehnic men|ionat la art. 14;
b) partea de eviden| a verificrilor, eliberat de ISCIR, care se compune din:
1) copert fix;
2) parte legat cu coperta ce con|ine informa|ii referitoare la amplasare i verificrile
tehnice efectuate;
3) parte prevzut cu sistem de ataare a documentelor i documenta|iilor ntocmite pe
toat durata de utilizare a scrii rulante/trotuarului rulant.
(2) Cartea scrii rulante/trotuarului rulant se pstreaz de ctre de|intor/utilizator.

CAPITOLUL IV
UTILIZAREA/EXPLOATAREA SCRILOR RULANTE I TROTUARELOR RULANTE

Art. 22 Pentru func|ionarea n condi|ii de siguran|, scrile rulante i trotuarele rulante sunt
supuse unui regim de supraveghere tehnic n conformitate cu prevederile prezentei
prescrip|ii tehnice.

Art. 23 (1) n vederea aplicrii prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice, privind siguran|a n
func|ionare a scrilor rulante i trotuarelor rulante, de|intorii/utilizatorii trebuie s asigure
regimul de supraveghere tehnic prin RSVTI.
(2) Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectueaz n conformitate cu legisla|ia n
170 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 8-2010
17
vigoare.

Art. 24 (1) Utilizarea/Exploatarea scrilor rulante i trotuarelor rulante se face n
conformitate cu prevederile prezentei prescrip|ii tehnice i a instruc|iunilor de exploatare
elaborate de productor sau de o persoan juridic autorizat pentru verificri tehnice n
utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic.
(2) n apropierea scrii rulante/trotuarului rulant trebuie afiate cel pu|in urmtoarele
instruc|iuni de avertizare (pictograme):
a) ]ine|i ferm copiii de mn;
b) Sta|i cu fa|a ctre sensul de deplasare i |ine|i picioarele la distan| de margini;
c) Folosi|i mna curent.
(3) Dispozitivele de oprire de urgen| trebuie s fie de culoare roie i marcate cu
inscrip|ia STOP pe fiecare dispozitiv sau n imediata lui vecintate.

CAPITOLUL V
VERIFICAREA TEHNIC PERIODIC

Art. 25 Verificarea tehnic periodic a scrilor rulante i trotuarelor rulante care fac obiectul
prezentei prescrip|ii tehnice se efectuez de ctre inspectorul de specialitate din cadrul
ISCIR sau de ctre RSVTI al de|intorului/utilizatorului, numai dup ob|inerea mputernicirii
scrise de la ISCIR.
(2) La verificarea tehnic periodic, efectuat de ctre inspectorul de specialitate din
cadrul ISCIR, trebuie s participe RSVTI al de|intorului/utilizatorului, RSL al persoanei
juridice autorizate care asigur ntre|inerea i revizia scrii rulante/trotuarului rulant i, la
solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, orice alt persoan implicat n
ntre|inerea i revizia scrii rulante/trotuarului rulant.

Art. 26 (1) Verificrile i ncercrile tehnice care se efectueaz la scara rulant/trotuarul
rulant sunt urmtoarele:
a) verificarea elementelor componente principale;
b) ncercri n gol;
c) ncercri n sarcin, statice i dinamice;
d) alte ncercri, prevzute de productorul scrii rulante/trotuarului rulant sau de
persoana autorizat pentru verificri tehnice n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu
caracter tehnic, dup caz.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 171
PT R 8-2010
18
(2) Verificrile i ncercrile tehnice men|ionate la alin. (1) se efectueaz conform
instruc|iunilor date de productor. Dac verificrile i ncercrile tehnice nu sunt prevzute n
instruc|iunile productorului, modul de efectuare al acestora va fi cel stabilit conform art. 17.

Art. 27 (1) Dac rezultatele verificrilor tehnice periodice sunt corespunztoare, inspectorul
de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, dup caz, ntocmesc un proces-verbal de
verificare tehnic prin care se acord autorizarea func|ionrii n continuare a scrii
rulante/trotuarului rulant, stabilindu-se data (ziua, luna i anul) efecturii urmtoarei verificri
tehnice periodice, care este de maxim un an.
(2) Data urmtoarei verificri tehnice periodice se stabilete n func|ie de regimul de
func|ionare, vechimea n serviciu i starea tehnic a scrii rulante/trotuarului rulant.
(3) Dac verificarea tehnic periodic se efectueaz de ctre RSVTI, acesta trebuie s
transmit la ISCIR, n termen de 15 zile, o copie a procesului-verbal de verificare tehnic a
scrii rulante/trotuarului rulant.
(4) Modelul de proces-verbal de verificare tehnic ntocmit de ctre RSVTI este prevzut
n anexa 5.
(5) Este interzis acordarea autorizrii func|ionrii n continuare a scrii rulante/trotuarului
rulant cu condi|ia nlturrii ulterioare a unor deficien|e care afecteaz siguran|a n
func|ionare.
(6) Deficien|ele care nu afecteaz siguran|a n func|ionare, men|ionate n procesul-verbal
de verificare tehnic, trebuie s fie rezolvate n termenele stabilite. Nendeplinirea dispozi|iilor
date n procesul-verbal de verificare tehnic atrage dup sine anularea autorizrii func|ionrii
scrii rulante/trotuarului rulant la expirarea termenului stabilit pentru remedieri.
(7) Procesul-verbal de verificare tehnic se ataeaz la cartea scrii rulante/trotuarului
rulant - partea de exploatare.

Art. 28 Dac la verificrile tehnice periodice se constat defec|iuni care reduc siguran|a n
func|ionare a scrii rulante/trotuarului rulant, n func|ie de tipul defectului, vechimea n
serviciu a scrii rulante/trotuarului rulant i condi|iile de exploatare ale acestora, inspectorul
de specialitate din cadrul ISCIR poate dispune efectuarea de examinri/investiga|ii cu
caracter tehnic, n vederea evalurii tehnice i stabilirii condi|iilor n care pot func|iona n
continuare scara rulant/trotuarul rulant n condi|ii de siguran|.

172 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 8-2010
19
Art. 29 Cu ocazia verificrii tehnice periodice, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR
verific:
a) dac registrul de supraveghere este completat corect i |inut la zi;
b) dac ntre|inerea i revizia scrii rulante/trotuarului rulant se efectueaz planificat, n
condi|ii corespunztoare, de ctre persoane juridice autorizate i se asigur func|ionarea
acestora n condi|ii de siguran|.

CAPITOLUL VI
NTREINEREA I REVIZIA SCRILOR RULANTE I TROTUARELOR RULANTE

Art. 30 Condi|ia de baz pe care trebuie s o satisfac ntre|inerea i revizia scrilor
rulante i trotuarelor rulante este asigurarea func|ionrii acestora n condi|ii de siguran| pe
toat perioada de utilizare.

Art. 31 (1) ntre|inerea i revizia scrilor rulante i trotuarelor rulante se efectuez de ctre
persoane juridice autorizate de ISCIR sau de ctre persoane juridice autorizate de autorit|ile
competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorit|ile competente din
statele membre trebuie s fie nregistrate n registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.
Condi|iile privind autorizarea de ctre ISCIR a persoanelor juridice care efectueaz
ntre|inerea i revizia scrilor rulante i trotuarelor rulante precum i condi|iile de nregistrare
n registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite n prescrip|ia tehnic
aplicabil.
(2) Obliga|iile i responsabilit|ile persoanelor juridice care efectueaz ntre|inerea i
revizia scrilor rulante i trotuarelor rulante sunt prevzute la capitolul XIII.

Art. 32 Persoana juridic care realizeaz ntre|inerea i revizia scrilor rulante i trotuarelor
rulante rspunde de calitatea lucrrilor efectuate conform instruc|iunilor elaborate de
productor i ale prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice.

Art. 33 Efectuarea lucrrilor de ntre|inere i revizie se consemneaz de ctre RSL al
persoanei juridice autorizate pentru aceste activit|i n registrul de eviden| al lucrrilor de
ntre|inere i revizie, al crui model este prevzut n anexa 2 i de ctre RSVTI al
de|intorului/utilizatorului n registrul de supraveghere al scrii rulante/trotuarului rulant, al
crui model este prevzut n anexa 3.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 173
PT R 8-2010
20
Art. 34 (1) ntre|inerea i revizia se execut, planificat, conform instruc|iunilor date de
productor n documenta|ia tehnic a scrii rulante/trotuarului rulant sau n documenta|ia
tehnic de verificri i ncercri tehnice n utilizare pentru investiga|ii/examinri i a
prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice, n scopul func|ionrii acestora n condi|ii de
siguran|.
(2) n cadrul lucrrilor de ntre|inere a scrii rulante/trotuarului rulant trebuie efectuate cel
pu|in urmtoarele opera|iuni, dup caz:
Panou de comand Se verific dac, incinta este curat, uscat i lipsit de praf
Reductor
Se verific uzura angrenajelor i componentelor
Se verific lubrifierea
Motor de ac|ionare
Se verific uzura lagrelor
Se verific lubrifierea
Frn
Se verific sistemul de frnare
Se verific uzura componentelor
Frn auxiliar
Se verific sistemul de frnare
Se verific uzura componentelor
Reductor intermediar
Se verific uzura angrenajelor i componentelor asociate
Se verific lubrifierea
Lan| de antrenare principal
Se verific tensiunea i uzura
Se verific lubrifierea
Lan| treapt/platou
Se verific tensiunea i uzura
Se verific lubrifierea
Treapt/platou Se verific integritatea treptei/platoului i a ro|ilor acestora
Band trotuar rulant Se verific starea i tensiunea
Band de antrenare Se verific starea i tensiunea
Distan|e Se verific distan|ele ntre trepte/ntre treapt i plint
Pieptene
Se verific starea
Se verific angrenarea cu treptele, platourile sau banda
Plac pieptene Se verific distan|ele i func|ionarea
Mn curent
Se verific starea i deplasarea liber
Se verific tensiunea
Se verific sincronizarea dintre banda treptei/platoului i mna
curent
174 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 8-2010
21
Sistemul de rulare
Se verific starea i uzura
Se verific prinderile
Componente de securitate Se verific func|ionarea
Deflectoare Se verific starea
Iluminat Se verific func|ionarea
Ecran Se verific func|ionarea
Inscrip|ii/Pictograme Se verific starea
Balustrade
Se verific starea platourilor
Se verific prinderile armturilor interioare
(3) Prin revizie se asigur reglarea sau nlocuirea componentelor, aparatelor sau
modulelor nglobate n scara rulant/trotuarul rulant n scopul asigurrii men|inerii scrii
rulante/trotuarului rulant n parametrii de func|ionare n condi|ii de siguran|, conform
prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice.

CAPITOLUL VII
REPARAREA SCRILOR RULANTE I TROTUARELOR RULANTE

SECIUNEA 1
Prevederi generale

Art. 35 (1) Repararea scrilor rulante i trotuarelor rulante se face cu respectarea
prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice i a celorlalte acte normative aplicabile.
(2) Cerin|ele tehnice prevzute n prezentul capitol sunt condi|ii minime obligatorii
referitoare la repararea scrilor rulante i trotuarelor rulante.
(3) Repararea scrilor rulante i trotuarelor rulante se efectueaz de ctre productorul
acestora, de ctre persoane juridice autorizate de ISCIR sau de ctre persoane juridice
autorizate de autorit|ile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de
autorit|ile competente din statele membre trebuie s fie nregistrate n registrul ISCIR al
persoanelor juridice autorizate. Condi|iile privind autorizarea de ctre ISCIR a persoanelor
juridice care efectueaz repararea scrilor rulante i trotuarelor rulante precum i condi|iile
de nregistrare n registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite n prescrip|ia
tehnic aplicabil.
(4) Autoriza|ia pentru repararea scrilor rulante i trotuarelor rulante nu este necesar
atunci cnd lucrrile de reparare se efectueaz de ctre productorul scrii rulante/trotuarului
rulant.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 175
PT R 8-2010
22
(5) Obliga|iile i responsabilit|ile persoanelor juridice care efectueaz repararea scrilor
rulante i trotuarelor rulante sunt prevzute la capitolul XIII.

Art. 36 (1) Repararea scrilor rulante i trotuarelor rulante se face pe baza unei
documenta|ii tehnice preliminare de reparare avizat de ctre RADTP.
(2) Condi|iile privind atestarea persoanelor fizice care efectueaz avizarea documenta|iilor
tehnice preliminare de reparare a scrilor rulante i trotuarelor rulante sunt prevzute n
legisla|ia n vigoare.
(3) Obliga|iile i responsabilit|ile persoanelor fizice care efectueaz avizarea
documenta|iilor tehnice preliminare de reparare a scrilor rulante i trotuarelor rulante sunt
prevzute la capitolul XIII.
NOT: n cazul n care pe parcursul lucrrilor de reparare apar modificri fa| de
documenta|ia tehnic preliminar de reparare, aceste modificri se avizeaz de ctre
RADTP.

Art. 37 Lucrrile de reparare efectuate la scrile rulante i trotuarele rulante, care se
verific de ctre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, cu participarea RSVTI al
de|intorului/utilizatorului i a personalului care a efectuat lucrrile de reparare, sunt:
a) nlocuirea componentelor de securitate cu alte tipodimensiuni;
b) nlocuirea elementelor de rezisten| ale structurii metalice portante;
c) refacerea sau remedierea mbinrilor sudate ale structurii metalice portante, acolo
unde este cazul;
d) nlocuirea, recondi|ionarea sau transformarea de principiu a mecanismului de
antrenare;
e) nlocuirea sistemului de frnare cu alte tipodimensiuni;
f) modificarea de principiu a schemei electrice sau cinematice;
g) nlocuirea sistemului de comand;
h) schimbarea modului de ac|ionare.

Art. 38 Repararea sau schimbarea componentelor uzate sau defecte, cu excep|ia
componentelor principale cum ar fi: mecanismul de antrenare, sistemul de frnare, sistemul
de comand se efectueaz conform instruc|iunilor date de productor n documenta|ia
tehnic a scrii rulante/trotuarului rulant i ori de cte ori se constat o defec|iune sau o
uzur avansat.
176 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 8-2010
23
(2) Aceste lucrri constau n remedierea ansamblurilor i subansamblurilor ale cror
componente prezint defec|iuni.
(3) Se recomand ca remedierea s se fac prin nlocuirea cu subansambluri sau
componente noi de aceeai tipodimensiune.
(4) Componentele de uzur se nlocuiesc la intervalele de timp stabilite de productor,
indiferent de starea de uzur din momentul nlocuirii.

Art. 39 (1) Documenta|ia tehnic preliminar de reparare a scrii rulante/trotuarului rulant
trebuie s con|in cel pu|in urmtoarele:
a) desenul de ansamblu, acolo unde este cazul;
b) documenta|iile tehnice pentru subansambluri sau alte componente aferente scrii
rulante/trotuarului rulant ce urmeaz s se nlocuiasc, dup caz.
(2) n cazul n care pe parcursul efecturii lucrrilor de reparare apar i alte neconformit|i
care nu au fost tratate n documenta|ia tehnic preliminar de reparare, aceasta se
completeaz cu partea aferent tratrii acestor neconformit|i.

SECIUNEA a 2-a
Etapele lucrrilor de reparare

Art. 40 (1) Dup finalizarea lucrrilor de reparare se efectueaz verificarea documenta|iei
tehnice de reparare, care se depune la ISCIR n raza creia se afl scara rulant/trotuarul
rulant, cu cel pu|in 15 zile naintea datei propuse pentru efectuarea verificrii tehnice.
(2) Documenta|ia tehnic de reparare trebuie s cuprind cel pu|in urmtoarele:
a) memoriu tehnic de reparare, care cuprinde: documenta|ia tehnic preliminar de
reparare, lucrrile de reparare efectuate i condi|iile tehnice de execu|ie ale acestora;
b) documenta|iile tehnice pentru subansambluri sau alte componente aferente scrii
rulante/trotuarului rulant care au fost nlocuite, acolo unde este cazul;
c) schema cinematic sau schema electric, dac s-au efectuat modificri ale acestora;
d) documente privind efectuarea pe parcursul lucrrilor de reparare i n final a verificrii
lucrrilor executate n conformitate cu documenta|ia tehnic preliminar de reparare i cu
prevederile prezentei prescrip|ii tehnice, acolo unde este cazul;
e) documente privind calitatea mbinrilor sudate (certificat inspec|ie material, tabelul
nominal cu sudorii autoriza|i care au executat lucrarea i lista procedurilor de sudare
aprobate), acolo unde este cazul;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 177
PT R 8-2010
24
f) documentele cuprinznd rezultatele examinrilor, verificrilor i ncercrilor
nedistructive/distructive efectuate de ctre persoane juridice autorizate/evaluate de ISCIR
conform prevederilor prescrip|iei tehnice aplicabile, acolo unde este cazul;
g) procesul-verbal n care sunt consemnate rezultatele ncercrilor de cas, n care s se
specifice c scara rulant/trotuarul rulant pot fi supuse verificrii tehnice n vederea repunerii
n func|iune dup reparare;
h) declara|ia pentru lucrrile de reparare efectuate, ntocmit conform modelului din
anexa 1.

Art. 41 Nu se admite repunerea n func|iune a scrii rulante/trotuarului rulant fr
verificarea tehnic dup reparare.

Art. 42 (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, pentru lucrrile de reparare
men|ionate la art. 37, sau RSVTI al de|intorului/utilizatorului pentru lucrrile de reparare,
altele dect cele men|ionate la art. 37, efectueaz verificrile i ncercrile tehnice prevzute
la art. 26.
(2) Rezultatele verificrii tehnice dup reparare, pentru lucrrile de reparare men|ionate la
art. 37, precum i data (ziua, luna i anul) urmtoarei verificri tehnice periodice se
consemneaz de ctre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR ntr-un proces-verbal de
verificare tehnic, conform modelului din anexa 4. Procesul-verbal de verificare tehnic se
ataeaz la cartea scrii rulante/trotuarului rulant - partea de exploatare.
(3) Lucrrile de reparare efectuate la scara rulant/trotuarul rulant, altele dect cele
men|ionate la art. 37, se verific de ctre RSVTI al de|intorului/utilizatorului mpreun cu
RSL al persoanei juridice care a efectuat lucrrile de reparare. Rezultatele verificrii tehnice
dup reparare, se consemneaz ntr-un proces-verbal de verificare tehnic ntocmit de ctre
RSVTI al de|intorului/utilizatorului, conform modelului din anexa 5, iar data urmtoarei
verificri este cea stabilit la ultima verificare tehnic periodic, efectuat de inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI al de|intorului/utilizatorului. Procesul-verbal de
verificare tehnic se ataeaz la cartea scrii rulante/trotuarului rulant - partea de exploatare.
(4) Dac verificarea tehnic a lucrrilor de reparare se efectueaz de ctre RSVTI al
de|intorului/utilizatorului, acesta trebuie s transmit la ISCIR, n termen de 15 zile, o copie
a procesului-verbal de verificare tehnic a scrii rulante/trotuarului rulant.

178 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 8-2010
25
Art. 43 Efectuarea lucrrilor de reparare se consemneaz de ctre RSL al persoanei
juridice autorizate pentru aceast activitate n registrul de eviden| al lucrrilor de reparare, al
crui model este prevzut n anexa 2 i de ctre RSVTI al de|intorului/utilizatorului n
registrul de supraveghere al scrii rulante/trotuarului rulant, al crui model este prevzut n
anexa 3.

CAPITOLUL VIII
VERIFICRI TEHNICE N UTILIZARE PENTRU INVESTIGAII/EXAMINRI CU
CARACTER TEHNIC A SCRILOR RULANTE I TROTUARELOR RULANTE

SECIUNEA 1
Domeniu de aplicare

Art. 44 (1) Verificarea tehnic n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic a
scrilor rulante i trotuarelor rulante se efectueaz de ctre productorul acestora, de ctre
persoane juridice autorizate de ctre ISCIR sau de ctre persoane juridice autorizate de
autorit|ile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorit|ile
competente din statele membre trebuie s fie nregistrate n Registrul ISCIR al persoanelor
juridice autorizate. Condi|iile privind autorizarea de ctre ISCIR a persoanelor juridice care
efectueaz verificarea tehnic n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic a
scrilor rulante i trotuarelor rulante precum i condi|iile de nregistrare n Registrul ISCIR al
persoanelor juridice autorizate sunt stabilite n prescrip|ia tehnic aplicabil. Obliga|iile i
responsabilit|ile persoanelor fizice sau juridice sunt prevzute la capitolul XIII din prezenta
prescrip|ie tehnic.
(2) Cerin|a de autorizare pentru verificarea tehnic n utilizare pentru
investiga|ii/examinri cu caracter tehnic nu se aplic productorilor, pentru scrile rulante i
trotuarele rulante fabricate de acetia.

Art. 45 Verificarea tehnic n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic se
efectueaz n scopul evalurii strii tehnice, estimrii duratei de func|ionare remanent i
stabilirii condi|iilor de func|ionare n siguran| ale scrilor rulante i trotuarelor rulante.

Art. 46 Verificarea tehnic n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic se
poate efectua n urmtoarele cazuri:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 179
PT R 8-2010
26
a) dac la scara rulant/trotuarul rulant s-au produs avarii i/sau accidente;
b) cnd se constat coroziune i/sau deforma|ii la structura metalic portant a scrii
rulante/trotuarului rulant;
c) dup un seism major sau atunci cnd scara rulant/trotuarul rulant au suferit o ac|iune
susceptibil s-i afecteze structura;
d) atunci cnd documenta|ia tehnic a scrii rulante/trotuarului rulant lipsete sau este
incomplet i nu se cunosc parametrii de func|ionare, fiind necesar determinarea acestora,
sau productorul nu poate fi identificat;
e) dac n urma verificrilor tehnice periodice, efectuate conform prezentei prescrip|ii
tehnice, se ob|in rezultate necorespunztoare care pericliteaz func|ionarea n condi|ii de
siguran| a scrii rulante/trotuarului rulant;
f) atunci cnd scara rulant/trotuarul rulant urmeaz s fie repuse n func|iune dup o
perioad de timp n care au fost oprite, fr s fie conservate n mod corespunztor (conform
instruc|iunilor de utilizare i unor proceduri specifice), iar repunerea acestora n func|iune ar
putea periclita siguran|a n func|ionare;
g) la sfritul duratei de func|ionare a scrii rulante/trotuarului rulant, atunci cnd aceasta
este stabilit prin documenta|ia tehnic;
h) la expirarea duratei normale de func|ionare prevzut n Hotrrea Guvernului nr.
2.139/2004, atunci cnd prin documenta|ia tehnic nu este prevzut durata de func|ionare a
scrii rulante/trotuarului rulant.

SECIUNEA a 2-a
Condiii privind efectuarea verificrilor tehnice n utilizare pentru investigaii/examinri
cu caracter tehnic

Art. 47 (1) Persoana juridic autorizat pentru efectuarea de verificri tehnice n utilizare
pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic ntocmete un program de
investiga|ii/examinri care s cuprind cel pu|in urmtoarele:
a) descrierea scrii rulante/trotuarului rulant din punct de vedere constructiv i al
parametrilor de func|ionare (capacitate de transport, vitez nominal, i altele asemenea); se
anexeaz desenul tip de ansamblu;
b) prezentarea eventualelor lucrri de reparare care au fost efectuate anterior sau a altor
evenimente (avarii, accidente i altele asemenea) care au avut loc n timpul perioadei de
func|ionare la scara rulant/trotuarul rulant;
180 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 8-2010
27
c) planuri care cuprind examinrile, verificrile i ncercrile care se propun a fi efectuate
la scara rulant/trotuarul rulant; se ntocmesc schi|e care trebuie s cuprind, dup caz,
pozi|ionarea exact a punctelor i locurilor unde urmeaz s se efectueze examinri vizuale
i/sau nedistructive, msurri de grosimi i altele asemenea i a zonelor din care urmeaz s
fie prelevate epruvete pentru ncercri distructive;
d) men|ionarea condi|iilor de execu|ie a examinrilor, verificrilor i ncercrilor care se
propun a fi efectuate la scara rulant/trotuarul rulant (prescrip|ii tehnice, standarde i altele
asemenea), precum i a criteriilor de acceptare a rezultatelor ob|inute.
(2) Programele de investiga|ii/examinri se ntocmesc numai pentru scrile
rulante/trotuarele rulante la care de|intorul/utilizatorul prezint documenta|ia tehnic care s
permit identificarea tuturor datelor tehnice necesare efecturii acestora.
(3) Programul de investiga|ii/examinri se avizeaz de responsabilul cu avizarea
documenta|iei tehnice de examinri RADTE al persoanei juridice autorizate, dup care se
transmite la ISCIR n vederea acceptrii acestuia.

Art. 48 n cazul ntocmirii programului conform art. 47, ISCIR transmite acceptul efecturii
programului, cu sau fr completri.

Art. 49 (1) Programul de investiga|ii/examinri, acceptat de ISCIR, se efectueaz sub
supravegherea persoanei juridice autorizate de ISCIR pentru verificri tehnice n utilizare
pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic.
(2) Examinrile nedistructive/distructive se efectueaz n conformitate cu prevederile
prescrip|iei tehnice aplicabile.

Art. 50 (1) ISCIR poate solicita ca anumite examinri, verificri sau ncercri s se
efectueze n prezen|a inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Persoana juridic
autorizat pentru efectuarea de verificri tehnice n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu
caracter tehnic mpreun cu laboratorul care execut examinrile, verificrile sau ncercrile
respective au obliga|ia s solicite, cu cel pu|in 5 zile nainte, participarea inspectorului de
specialitate din cadrul ISCIR la efectuarea acestora.
(2) Reprezentantul persoanei juridice autorizat pentru efectuarea de verificri tehnice n
utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic particip la toate examinrile,
verificrile i ncercrile prevzute n programul acceptat de ISCIR.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 181
PT R 8-2010
28
Art. 51 (1) Pe baza rezultatelor ob|inute n urma examinrilor, verificrilor i ncercrilor
efectuate, persoana juridic autorizat pentru efectuarea de verificri tehnice n utilizare
pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic ntocmete raportul tehnic care s con|in
concluziile finale privind posibilitatea func|ionrii n condi|ii de siguran| a scrii
rulante/trotuarului rulant.
(2) Raportul tehnic se avizeaz de responsabilul cu avizarea documenta|iei tehnice de
examinri RADTE al persoanei juridice autorizate.
(3) Raportul tehnic mpreun cu documenta|ia tehnic con|innd buletinele i certificatele
cu rezultatele ob|inute, breviarul de calcul de rezisten| i procesele-verbale ntocmite de
inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR (dup caz), ntocmit ca urmare a examinrilor,
verificrilor i ncercrilor efectuate conform programului acceptat de ISCIR, trebuie transmis
la ISCIR pentru acceptare.

Art. 52 (1) Dup acceptarea de ctre ISCIR a raportului tehnic, de|intorul/utilizatorul
trebuie s respecte concluziile men|ionate n raportul tehnic ntocmit de persoana juridic
autorizat de ISCIR pentru efectuarea de verificri tehnice n utilizare pentru
investiga|ii/examinri cu caracter tehnic.
(2) n cazul ob|inerii unor rezultate corespunztoare de|intorul/utilizatorul solicit la
ISCIR efectuarea examinrilor i verificrilor n vederea ob|inerii autorizrii func|ionrii scrii
rulante/trotuarului rulant, conform prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice.
(3) Dac n urma examinrilor, verificrilor i ncercrilor efectuate rezult necesitatea
efecturii unor lucrri de reparare la scara rulant/trotuarul rulant, acestea se efectueaz
conform prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice, iar verificrile tehnice n vederea ob|inerii
autorizrii func|ionrii se efectueaz ulterior.

Art. 53 Documenta|ia tehnic acceptat de ISCIR (programul de investiga|ii/examinri,
raportul tehnic i documentele aferente acestuia) trebuie s fie ataat la cartea scrii
rulante/trotuarului rulant - partea de exploatare, urmnd a fi prezentat inspectorului de
specialitate din cadrul ISCIR atunci cnd se solicit efectuarea verificrilor tehnice n vederea
repunerii n func|iune.

182 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 8-2010
29
CAPITOLUL IX
TIMBRAREA I RETIMBRAREA

Art. 54 (1) Scrile rulante i trotuarele rulante care fac obiectul prezentei prescrip|ii tehnice,
aflate n func|ionare fr plac de timbru, se timbreaz n conformitate cu prevederile
prezentei prescrip|ii tehnice.
(2) Aplicarea plcii de timbru la scrile rulante i trotuarele rulante aflate n func|ionare se
poate face n urmtoarele situa|ii:
a) atunci cnd aceasta lipsete, este deteriorat sau este ilizibil;
b) atunci cnd se modific parametrii de func|ionare ai scrii rulante/trotuarului rulant n
urma reparrii sau a efecturii unor investiga|ii/examinri cu caracter tehnic.

Art. 55 (1) Pentru scrile rulante i trotuarele rulante aflate n func|ionare, la care placa de
timbru nu exist sau este deteriorat, aceasta se poate reconstitui de ctre persoana juridic
de|intoare, n baza documenta|iei existente (din care s rezulte parametrii de func|ionare,
numr/an de fabrica|ie, productor).
(2) Placa de timbru trebuie s fie conform documenta|iei tehnice de nso|ire i trebuie s
fie aplicat de ctre RSVTI al de|intorului/utilizatorului care trebuie s ntocmeasc un
proces-verbal n cartea scrii rulante/trotuarului rulant. Datele care trebuie s fie nscrise pe
placa de timbru se stabilesc pe baza documenta|iei tehnice existente a scrii
rulante/trotuarului rulant.

Art. 56 (1) La scrile rulante i trotuarele rulante neautorizate, la care placa de timbru nu
exist sau este deteriorat i la care se solicit autorizarea func|ionrii, aplicarea plcii de
timbru se face n urma efecturii unor investiga|ii/examinri cu caracter tehnic, conform
prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice.
(2) Placa de timbru este aplicat de ctre RSVTI al de|intorului/utilizatorului.

Art. 57 n cazul modificrii parametrilor de func|ionare ai scrii rulante/trotuarului rulant, ca
urmare a efecturii unor investiga|ii/examinri cu caracter tehnic conform prevederilor
prezentei prescrip|ii tehnice, se efectueaz retimbrarea conform art. 56 alin. (2).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 183
PT R 8-2010
30
CAPITOLUL X
AVARII I ACCIDENTE

Art. 58 n cazul avariilor care determin oprirea din func|iune sau func|ionarea n condi|ii de
nesiguran| a unei scri rulante/trotuar rulant, precum i n cazurile de accidente provocate la
scrile rulante i trotuarele rulante, persoana fizic sau juridic care de|ine/utilizeaz scri
rulante i/sau trotuare rulante are obliga|ia de a opri din func|ionare scara rulant i/sau
trotuarul rulant i de a anun|a de ndat ISCIR despre producerea evenimentului; cu aceast
ocazie se anun| cel pu|in urmtoarele date: numele i prenumele i func|ia persoanei care
anun|, modul n care poate fi contactat n vederea unor eventuale date suplimentare, data,
ora i locul producerii avariei/accidentului, felul scrii rulante i/sau trotuarului rulant, urmrile
avariei/accidentului.

Art. 59 Persoana fizic sau juridic care de|ine/utilizeaz scara rulant i/sau trotuarul
rulant care a suferit avaria sau la care s-a produs accidentul are urmtoarele obliga|ii de
ndeplinit prin RSVTI:
a) s ia msurile necesare pentru ca situa|ia produs de avarie sau n timpul accidentului
s rmn nemodificat pn la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, cu
excep|ia cazului n care situa|ia respectiv ar constitui un pericol pentru via|a i sntatea
persoanelor;
b) s izoleze pe ct posibil zona de lucru a scrii rulante/trotuarului rulant avariate/avariat
sau la care s-a produs accidentul;
c) s ntocmeasc un raport cu situa|ia tehnic a scrii rulante/trotuarului rulant imediat
dup avarie/accident, care s includ i fotografii ale scrii rulante/trotuarului rulant
avariate/avariat, precum i interven|iile efectuate pn la sosirea inspectorilor de specialitate
din cadrul ISCIR;
d) s pun la dispozi|ia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR autorizarea
func|ionrii scrii rulante/trotuarului rulant (cartea ISCIR) precum i raportul de mai sus (n
cazurile justificate raportul nu mai este necesar).

Art. 60 Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR ntocmesc procesul-verbal de constatare
a avariei sau accidentului i de oprire din func|iune a scrii rulante/trotuarului rulant i l
transmit la ISCIR. Procesul-verbal se ntocmete n cartea ISCIR a scrii rulante/trotuarului
rulant.
184 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 8-2010
31
Art. 61 (1) Scrile rulante i trotuarele rulante care au suferit avarii sau accidente care au
determinat oprirea lor din func|ionare trebuie supuse unor investiga|ii/examinri cu caracter
tehnic (n vederea evalurii strii tehnice a acestora), efectuate conform prevederilor
prezentei prescrip|ii tehnice i ale prescrip|iei tehnice aplicabile.
(2) Investiga|iile/examinrile cu caracter tehnic nu sunt necesare n msura n care
persoana fizic sau juridic de|intoare/utilizatoare renun| la utilizarea scrii
rulante/trotuarului rulant avariate/avariat i decide scoaterea din uz i casarea acestora.
(3) Expertizele n caz de avarii sau accidente a scrilor rulante/trotuarelor rulante trebuie
realizate de ctre exper|i autoriza|i de ctre ISCIR n acest domeniu.

CAPITOLUL XI
SCOATEREA DIN UZ I CASAREA SCRILOR RULANTE I TROTUARELOR RULANTE

Art. 62 Scoaterea din uz a scrilor rulante i trotuarelor rulante se face de ctre de|intor n
urmtoarele cazuri:
a) dac la verificrile tehnice periodice sau dup repara|ii, se constat c scrile rulante
i trotuarele rulante nu mai prezint siguran| n func|ionare;
b) dac n urma investiga|iilor/examinrilor cu caracter tehnic se constat c scrile
rulante i trotuarele rulante nu mai pot func|iona n condi|ii de siguran|;
c) dac scrile rulante i trotuarele rulante au suferit un accident n urma cruia acestea
nu mai pot fi puse n func|iune;
d) dac de|intorul renun| din proprie ini|iativ la scara rulant/trotuarul rulant.

Art. 63 Oprirea din func|ionare i conservarea scrilor rulante i trotuarelor rulante nu
nseamn scoatere din uz.

Art. 64 Scrile rulante i trotuarele rulante scoase din uz sunt casate prin grija
de|intorului, conform legisla|iei n vigoare.

Art. 65 Opera|ia de casare a scrilor rulante i trotuarelor rulante se confirm printr-un
proces-verbal ntocmit de ctre RSVTI al de|intorului i semnat de ctre reprezentantul
conducerii de|intorului.

Art. 66 Placa de timbru a scrii rulante i trotuarului rulant trebuie s fie demontat i
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 185
PT R 8-2010
32
distrus n prezen|a RSVTI al de|intorului. Acest fapt trebuie men|ionat n procesul-verbal
ncheiat.

Art. 67 Procesul-verbal ncheiat se ataeaz la cartea scrii rulante/trotuarului rulant -
partea de exploatare, i rmne n arhiva de|intorului.

Art. 68 (1) De|intorul comunic, n scris, scoaterea din uz i casarea scrii
rulante/trotuarului rulant la ISCIR, n vederea scoaterii din eviden|a proprie a acestora.
(2) Comunicarea se transmite la ISCIR n termen de 15 zile de la ntocmirea procesului-
verbal men|ionat la art. 65.

Art. 69 Nu se admite utilizarea scrilor rulante i trotuarelor rulante scoase din uz i casate.

CAPITOLUL XII
ATESTRI I AUTORIZRI

Art. 70 (1) ISCIR atest persoanele fizice pentru avizarea documenta|iei preliminare de
montare/reparare.
(2) ISCIR autorizeaz persoanele juridice pentru urmtoarele activit|i:
a) montarea scrilor rulante i trotuarelor rulante;
b) repararea scrilor rulante i trotuarelor rulante;
c) ntre|inerea i revizia scrilor rulante i trotuarelor rulante;
d) verificri tehnice n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic.
(3) ISCIR autorizeaz RSVTI.

Art. 71 Metodologia de atestare/autorizare/reautorizare/extindere a domeniului de
autorizare pentru activit|ile prevzute la art. 70, precum i condi|iile i documenta|ia
necesar n vederea atestrii/autorizrii/reautorizrii sunt prevzute n prescrip|ia tehnic i
celelalte reglementri aplicabile.

Art. 72 Ob|inerea autoriza|iei emise de ISCIR nu absolv persoana fizic dau juridic de
obliga|ia ob|inerii tuturor celorlalte autoriza|ii reglementate de legisla|ia n vigoare.

186 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 8-2010
33
CAPITOLUL XIII
OBLIGAII I RESPONSABILITI

SECIUNEA 1
Prevederi generale

Art. 73 Persoanele fizice sau juridice autorizate de ISCIR, de|intorii/utilizatorii scrilor
rulante i trotuarelor rulante trebuie s respecte prevederile Legii 64/2008, legea privind
func|ionarea n condi|ii de siguran| a instala|iilor sub presiune, instala|iilor de ridicat i a
aparatelor consumatoare de combustibil.

SECIUNEA a 2-a
Obligaiile i responsabilitile deintorilor/utilizatorilor scrilor rulante i trotuarelor
rulante

Art. 74 De|intorul/utilizatorul scrilor rulante i trotuarelor rulante are urmtoarele obliga|ii
i responsabilit|i:
a) s solicite i s ob|in autorizarea func|ionrii scrilor rulante/trotuarelor rulante;
b) s |in eviden|a centralizat a scrilor rulante/trotuarelor rulante i s comunice la
ISCIR orice modificare intervenit n situa|ia tehnic sau juridic a acestora, n conformitate
cu prevederile prezentei prescrip|ii tehnice;
c) s interzic func|ionarea scrilor rulante/trotuarelor rulante fr autorizarea func|ionrii
sau cu scaden|a de verificare tehnic periodic depit;
d) s nu permit alimentarea altor consumatori din instala|ia electric a scrilor
rulante/trotuarelor rulante;
e) s ndeplineasc la termenele prevzute msurile dispuse de inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR prin procesul-verbal de verificare tehnic;
f) s ia msuri corespunztoare astfel ca RSVTI s-i poat ndeplini n condi|ii bune
sarcinile prevzute;
g) s ia msurile necesare astfel ca ntre|inerea i reviziile planificate s fie realizate
conform instruc|iunilor productorului;
h) s prezinte un document din care s reias c montarea scrii rulante/trotuarului
rulant a fost efectuat de o persoan juridic autorizat;
i) s interzic utilizarea scrii rulante/trotuarului rulant la care nu este asigurat
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 187
PT R 8-2010
34
ntre|inerea i revizia de ctre o persoan juridic autorizat;
j) rspunde pentru eventualele avarii sau accidente produse prin utilizarea scrilor
rulante i trotuarelor rulante fr autorizarea func|ionrii sau prin utilizarea
necorespunztoare a acestora.

Art. 75 S comunice la ISCIR, n scris, n termen de 15 zile, decizia de schimbare a
RSVTI.

Art. 76 n cazul transferului dreptului de proprietate, fostul de|intor/utilizator are obliga|ia
s ntiin|eze, n scris, n termen de 15 zile, ISCIR pentru scoaterea din eviden| a scrii
rulante/trotuarului rulant nstrinate/nstrinat.

Art. 77 n cazul transferului dreptului de proprietate, noul de|intor/utilizator are obliga|ia s
ntiin|eze, n scris, n termen de 15 zile, ISCIR pentru luarea n eviden| a scrii rulante i
trotuarului rulant achizi|ionate/achizi|ionat.

SECIUNEA a 3-a
Obligaiile i responsabilitile persoanelor fizice sau juridice atestate/autorizate

Art. 78 Obliga|iile i responsabilit|ile persoanelor fizice atestate pentru avizarea
documenta|iei tehnice preliminare de montare/reparare:
a) s cunoasc actele normative n vigoare, prescrip|iile tehnice i standardele aplicabile;
b) s verifice dac au fost adoptate solu|ii tehnice care s permit func|ionarea scrilor
rulante i trotuarelor rulante n condi|ii de siguran|;
c) s verifice dac au fost prevzute n documenta|ia tehnic, verificrile i ncercrile ce
trebuie s fie efectuate de montatori/reparatori la locul de func|ionare, n concordan| cu
prevederile prezentei prescrip|ii tehnice;
d) s avizeze documenta|iile tehnice, respectiv desenele de ansamblu i breviarele de
calcul (unde este cazul);
e) s urmreasc existen|a n documenta|iile avizate a precizrilor legate de
standardele, codurile de proiectare i normativele folosite;
f) s |in la zi eviden|a documenta|iilor tehnice pe care le verific i le avizeaz, ntr-un
registru, conform modelului din anexa 6, sau n format electronic;
g) la cerere s pun la dispozi|ia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, datele,
188 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 8-2010
35
informa|iile i documentele n legtur cu obiectul autoriza|iei de|inute;
h) s participe la instructaje profesionale i la examinri organizate de ISCIR (cnd este
cazul);
i) s confirme avizarea documenta|iei preliminare de montare/reparare cu privire la
respectarea prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice, prin aplicarea pe documenta|ie a
tampilei conform modelului de mai jos:
Numele i prenumele:
ATESTAT RADTP IR ......................................
Nr.:
AVIZAT CORESPUNDE *
)

Data: Semntura:
*
)
Se men|ioneaz indicativele principalelor prescrip|ii tehnice utilizate.

Art. 79 Obliga|iile i responsabilit|ile persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea de
verificri tehnice n utilizare pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic:
a) s ia msuri corespunztoare astfel ca personalul propriu, nominalizat, s-i poat
ndeplini n bune condi|ii sarcinile prevzute;
b) s ntocmeasc programul de verificri tehnice n utilizare pentru investiga|ii/examinri
cu caracter tehnic;
c) s ntocmeasc rapoartele tehnice n urma efecturii de verificri tehnice n utilizare
pentru investiga|ii/examinri cu caracter tehnic;
d) s aib dotrile tehnice specifice domeniului de autorizare;
e) s |in la zi registrele de eviden| a lucrrilor efectuate;
f) s comunice, n scris, n termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RADTE; s
asigure c personalul nou propus ncepe activitatea specific numai dup autorizarea
acestuia de ctre ISCIR;
g) s desfoare activit|ile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor
prezentei prescrip|ii tehnice i instruc|iunilor specifice ale productorului scrii
rulante/trotuarului rulant (unde este cazul);
h) la cerere s pun la dispozi|ia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele,
informa|iile i documentele n legtur cu obiectul autoriza|iei de|inute, solicitate de ctre
acesta cu ocazia controalelor efectuate.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 189
PT R 8-2010
36
Art. 80 Obliga|iile i responsabilit|ile persoanelor fizice nominalizate n cadrul autoriza|iilor
persoanelor juridice pentru efectuarea de verificri tehnice n utilizare pentru
investiga|ii/examinri cu caracter tehnic:
a) s cunoasc actele normative n vigoare, prescrip|iile tehnice i standardele specifice;
b) s adopte solu|ii tehnice care s permit func|ionarea scrilor rulante i trotuarelor
rulante n condi|ii de siguran|;
c) s prevad n documenta|ia investiga|iilor/examinrilor cu caracter tehnic verificrile i
ncercrile ce trebuie s fie efectuate de montatori/reparatori la locul de func|ionare, n
concordan| cu prevederile prezentei prescrip|ii tehnice;
d) s estimeze termenul cu care se poate prelungi durata de utilizare la scrile rulante i
trotuarele rulante pentru care au fost efectuate verificri tehnice n utilizare pentru
investiga|ii/examinri cu caracter tehnic la expirarea duratei de via| sau duratei normale de
utilizare;
e) s avizeze documenta|iile tehnice, rapoartele tehnice, respectiv desenele de
ansamblu i breviarele de calcul (unde este cazul);
f) s urmreasc existen|a n documenta|iile avizate a precizrilor legate de
standardele, codurile de proiectare i normativele folosite;
g) s |in la zi eviden|a documenta|iilor tehnice pe care le verific i le avizeaz, ntr-un
registru, conform modelului din anexa 7, sau n format electronic;
h) la cerere s pun la dispozi|ia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele,
informa|iile i documentele n legtur cu obiectul autoriza|iei de|inute;
i) s participe la instructaje profesionale i la examinrile organizate de ISCIR (cnd
este cazul);
j) s confirme avizarea documenta|iei cu privire la respectarea prevederilor prezentei
prescrip|ii tehnice prin aplicarea pe documenta|ie a tampilei conform modelului de mai jos:
*
)

Numele i prenumele:
Atestat RADTE IR............................................
AVIZAT CORESPUNDE:**
)

Data: Semntura:
*
)
Se nscrie denumirea persoanei juridice.
**
)
Se men|ioneaz indicativele principalelor prescrip|ii tehnice utilizate.

190 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 8-2010
37
Art. 81 Persoanele juridice autorizate pentru montare i/sau reparare au urmtoarele obliga|ii i
responsabilit|i:
a) s |in la zi registrele de eviden| a lucrrilor efectuate;
b) s ia msuri corespunztoare astfel ca RSL i RTS s-i poat ndeplini n bune
condi|ii sarcinile prevzute;
c) s comunice, n scris, n termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a
RSL/RTS; s asigure c personalul nou propus efectueaz activit|ile specifice numai dup
nominalizarea acestuia de ctre ISCIR;
d) s desfoare activit|ile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor
prescrip|iei tehnice i instruc|iunilor specifice ale productorului scrii rulante i trotuarului
rulant (unde este cazul);
e) s nceap execu|ia lucrrilor de reparare numai dup existen|a procesului-verbal al
inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR prin care se dispune efectuarea acestor lucrri;
f) s execute lucrrile de montare/reparare n conformitate cu documenta|iile tehnice
preliminare avizate de RADTP;
g) s supun avizrii RADTP documenta|iile tehnice de montare/reparare, n cazul n
care, pe parcursul montrii/reparrii apar modificri fa| de documenta|ia tehnic preliminar
avizat;
h) s pun la dispozi|ia de|intorului/utilizatorului documenta|ia tehnic de reparare;
i) s pregteasc scara rulant i trotuarul rulant, n mod corespunztor, n vederea
efecturii verificrilor i ncercrilor n conformitate cu prevederile prezentei prescrip|ii
tehnice;
j) s pun la dispozi|ie personalul i utilajele necesare verificrii scrii rulante i
trotuarului rulant;
k) s emit la finalizarea lucrrilor de montare/reparare o declara|ie, conform anexei 1.

Art. 82 Obliga|iile i responsabilit|ile persoanelor juridice autorizate pentru ntre|inere i
revizie:
a) s |in la zi registrele de eviden| a lucrrilor efectuate;
b) s ia msuri corespunztoare astfel ca RSL s-i poat ndeplini n bune condi|ii
sarcinile prevzute;
c) s comunice, n scris, n termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a
RSL; s asigure c personalul nou propus efectueaz activit|ile specifice numai dup
nominalizarea acestuia de ISCIR;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 191
PT R 8-2010
38
d) s desfoare activit|ile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor
prezentei prescrip|ii tehnice i instruc|iunilor specifice ale productorului scrii rulante i
trotuarului rulant.

Art. 83 Obliga|iile i responsabilit|ile responsabilului cu supravegherea lucrrilor (RSL):
a) s cunoasc legisla|ia n domeniu, prescrip|iile tehnice, standardele i normativele
aplicabile;
b) s men|ioneze n documenta|iile ntocmite precizrile legate de standardele, codurile
de proiectare i normativele folosite;
c) s ntocmeasc i s |in la zi registrele de eviden| a lucrrilor de montare/reparare/
ntre|inere i revizie efectuate, conform modelului din anexa 2; sau n format electronic;
d) s verifice periodic, cel pu|in o dat pe an, pregtirea tehnic a personalului de
montare/reparare/ntre|inere i revizie, consemnnd rezultatele ntr-un proces-verbal;
e) s urmreasc execu|ia pe faze de lucru a lucrrilor de montare/reparare, din punct
de vedere al respectrii prevederilor prescrip|iei tehnice i ale documenta|iei tehnice
preliminare de montare/reparare i s supun la ncercri instala|iile respective;
f) s verifice documenta|ia tehnic ntocmit pentru lucrrile efectuate sub aspectul
respectrii prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice;
g) s participe la instruirile periodice organizate de ISCIR;
h) s confirme avizarea documenta|iei cu privire la respectarea prevederilor prezentei
prescrip|ii tehnice, prin aplicarea pe documenta|ie a tampilei conform modelului de mai jos:
*
)

Numele i prenumele:
RSL IR..............................................................
Data: Semntura:
*
)
Se nscrie denumirea persoanei juridice.

Art. 84 RTS are urmtoarele obliga|ii i responsabilit|i:
a) s cunoasc legisla|ia, prevederile prescrip|iilor tehnice, standardele i alte acte
normative aplicabile;
b) s verifice dac tehnologia de execu|ie i de examinare a elementelor sudate este n
concordan| cu procedura de sudare aprobat;
192 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 8-2010
39
c) s verifice documenta|ia tehnic preliminar de montare i/sau reparare nainte de
lansarea acestuia n execu|ie, astfel nct solu|iile adoptate s asigure condi|ii optime de
sudare i verificare;
d) s asigure alegerea corect a materialelor de adaos, func|ie de materialele de baz
utilizate, n conformitate cu procedurile de sudare aprobate, astfel nct prin condi|iile
tehnologice impuse s se realizeze o mbinare sudat corect a elementelor structurii
portante a scrii rulante i trotuarului rulant;
e) s verifice calitatea materialelor de adaos i s admit introducerea n execu|ie numai
a materialelor de adaos prevzute n documenta|ia tehnic sau stabilite ca echivalente la
aprobarea procedurii de sudare;
f) s ia msurile necesare ca la repararea elementelor structurii portante a scrii rulante
i trotuarului rulant s se foloseasc numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare
aprobate;
g) s supravegheze ca materialele de baz introduse n execu|ie s fie conforme cu
documenta|ia tehnic preliminar de montare/reparare;
h) s urmreasc efectuarea verificrii calit|ii mbinrilor sudate pe fluxul tehnologic de
execu|ie, s verifice rezultatele ob|inute i s vizeze documentele privind verificarea
mbinrilor sudate, care se ataeaz la documenta|ia tehnic;
i) s participe la analiza i stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii i s
ia msuri corespunztoare pentru remedierea i evitarea acestora n viitor;
j) s verifice, atunci cnd este cazul, dac n cazul sudorilor certifica|i, condi|iile de
certificare sunt identice cu cele de autorizare, n caz contrar procednd conform Legii
64/2008 art. 13 alin. (2);
k) s participe la ntrunirile i instructajele organizate de ISCIR;
l) s confirme avizarea documenta|iei cu privire la respectarea prevederilor prezentei
prescrip|ii tehnice prin aplicarea pe documenta|ie a tampilei conform modelului de mai jos:
*
)

Numele i prenumele:
RTS
Data: Semntura:
*
)
Se nscrie denumirea persoanei juridice.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 193
PT R 8-2010
40
SECIUNEA a 4-a
Obligaiile i responsabilitile RSVTI

Art. 85 RSVTI are urmtoarele obliga|ii i responsabilit|i:
a) rspunde, mpreun cu de|intorul/utilizatorul, de luarea msurilor necesare pentru
aplicarea prevederilor prezentei prescrip|ii tehnice privind siguran|a n func|ionare a scrii
rulante i trotuarului rulant;
b) s vizeze lunar registrul de supraveghere a scrii rulante/trotuarului rulant al crui
model este prevzut n anexa 3 prin aplicarea tampilei n registru;
c) s colaboreze la ntocmirea planului de ntre|inere i revizie a scrii rulante/trotuarului
rulant i s urmreasc ndeplinirea acestuia la termenele prevzute;
d) s urmreasc efectuarea verificrii cablurilor i lan|urilor scrii rulante/trotuarului
rulant, conform prevederilor prescrip|iei tehnice aplicabile;
e) s aduc la cunotin|a ISCIR n cazul schimbrii de|intorului scrii rulante/trotuarului
rulant, datele de identificare ale noului de|intor, cruia i transmite cartea scrii
rulante/trotuarului rulant.
f) s urmreasc afiarea instruc|iunilor de exploatare i a altor marcaje necesare n
locurile stabilite;
g) s efectueze verificrile tehnice a scrii rulante/trotuarului rulant, dup ob|inerea
mputernicirii scrise de la ISCIR;
h) s transmit la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit mputernicire, n
termen de 15 zile de la ntocmire;
i) s anun|e de ndat producerea unei avarii sau a unui accident.

CAPITOLUL XIV
MSURI ADMINISTRATIVE

Art. 86 (1) Nerespectarea obliga|iilor i responsabilit|ilor de ctre persoanele fizice sau
juridice autorizate sau de ctre personalul tehnic de specialitate atestat, prevzute/prevzut
n prezenta prescrip|ie tehnic precum i n cazul n care condi|iile de acordare a autoriza|iei
nu mai sunt ndeplinite, se pot aplica urmtoarele msuri administrative, n func|ie de natura
acestora cu:
a) avertisment;
194 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 8-2010
41
b) suspendarea, pe o perioada de pn la 6 luni, a autoriza|iei/atestatului
eliberate/eliberat de ctre ISCIR;
c) retragerea autoriza|iei/atestatului eliberate/eliberat de ctre ISCIR.
(2) Aplicarea msurilor administrative prevzute la alin. (1) se face cu respectarea
prevederilor legale n vigoare i a principiului propor|ionalit|ii.
(3) Aplicarea n termen de 6 luni a dou msuri administrative precizate la alin. (1) lit. a),
atrage suspendarea pe o perioad de pn la 6 luni a autoriza|iei/atestatului
eliberate/eliberat de ctre ISCIR.
(4) Aplicarea n termen de un an a dou msuri administrative precizate la alin. (1) lit. b),
atrage retragerea autoriza|iei/atestatului eliberate/eliberat de ctre ISCIR.
(5) Contestarea deciziei de sanc|ionare i modul de reacordare a autoriza|iilor/atestatelor
suspendate sau retrase se efectueaz n conformitate cu prevederile prescrip|iilor tehnice
aplicabile.

CAPITOLUL XV
TARIFE

Art. 87 Pentru activit|ile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, n
conformitate cu prevederile prezentei prescrip|ii tehnice, se aplic tarifele stabilite de lista de
tarife ISCIR care reglementeaz acest lucru.

CAPITOLUL XVI
DISPOZIII FINALE

Art. 88 (1) n cazul n care cartea scrii rulante/trotuarului rulant se deterioreaz sau se
pierde, ISCIR, la solicitarea de|intorului/utilizatorului, elibereaz duplicat la partea de
exploatare.
(2) Solicitarea de|intorului/utilizatorului trebuie s fie nso|it de documenta|ia tehnic a
scrii rulante/trotuarului rulant prevzut la art. 14 sau de documenta|ia tehnic ntocmit de
o persoan juridic autorizat pentru verificri tehnice n utilizare pentru examinri/investiga|ii
cu caracter tehnic.

Art. 89 Documentele care se depun la ISCIR trebuie s fie redactate/traduse n limba
romn de ctre traductor autorizat.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 195
PT R 8-2010
42
Art. 90 Termenele de solu|ionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform
legisla|iei n vigoare.

Art. 91 Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificri tehnice
neprogramate la scrile rulante i trotuarele rulante supuse prevederilor prezentei prescrip|ii
tehnice, precum i asupra modului n care persoanele fizice sau juridice atestate/autorizate
i desfoar activit|ile reglementate de prezenta prescrip|ie tehnic, lund, dup caz,
msurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.

Art. 92 La scrile rulante i trotuarele rulante neautorizate pentru func|ionare de ctre
ISCIR sau care nu prezint siguran| n func|ionare, inspectorii de specialitate din cadrul
ISCIR au dreptul s aplice sigilii, n conformitate cu prevederile legale.

Art. 93 Pe perioada valabilit|ii autoriza|iei, persoana fizic sau juridic atestat/autorizat
poate fi supravegheat de ISCIR privind men|inerea capabilit|ii tehnice de a efectua
activitatea specific pentru care a fost autorizat.

Art. 94 (1) Pentru acordarea de derogri de la prevederile prezentei prescrip|ii tehnice,
persoana solicitant depune la ISCIR urmtoarele:
a) cerere de solicitare cu men|ionarea derogrii de la prevederile prescrip|iei tehnice;
b) memoriu justificativ care s cuprind descrierea situa|iei (date despre scara
rulant/trotuarul rulant, amplasament), desene, calcule, solu|iile compensatorii propuse;
c) avize, dup caz, de la productorul scrii rulante/trotuarului rulant, de la un avizator
atestat ISCIR pentru documenta|ii de montare, reparare.
(2) Pe baza documenta|iei depuse, ISCIR avizeaz sau respinge motivat, n scris,
solicitarea.

Art. 95 Anexele 1-7 fac parte integrant din prezenta prescrip|ie tehnic.
196 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 8-2010
43
ANEXA 1

DECLARAIE DE CONFORMITATE
Nr. .................................


Noi, ........................................................................................................................................,
(denumirea complet a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate)

................................................................................................................................................,
(sediul)

cu Certificat de nregistrare/Autoriza|ie nr. ................................/...........................................,
asigurm, garantm i declarm pe propria rspundere c produsul/serviciul

..................................................................................................................................................
(denumirea, tipul sau modelul, numrul lotului, arjei sau seriei, eventual sursele i numrul
de exemplare)

la care se refer aceast declara|ie nu pune n pericol via|a, sntatea, securitatea muncii,
nu produce un impact negativ asupra mediului i este n conformitate cu:
.............................................................................................................................................
(titlul i/sau numrul i data publicrii
documentului/documentelor normativ/normative)............................................................. .................................................................
(locul i data emiterii) (numele i prenumele n clar i tampila)


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 197
P
T

R

8
-
2
0
1
0

4
4
A
N
E
X
A

2

(
m
o
d
e
l
)


R
E
G
I
S
T
R
U

d
e

e
v
i
d
e
n


a

l
u
c
r

r
i
l
o
r

d
e

1
)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

a

s
c

r
i
i

r
u
l
a
n
t
e
/
t
r
o
t
u
a
r
u
l
u
i

r
u
l
a
n
t


N
r
.

c
r
t
.

N
r
.

f
a
b
r
i
c
a
|
i
e
/
a
n
u
l

f
a
b
r
i
c
a
|
i
e
i
T
i
p

s
c
a
r


r
u
l
a
n
t

/

t
r
o
t
u
a
r

r
u
l
a
n
t
/

p
r
o
d
u
c

t
o
r

N
r
.

n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e

n

e
v
i
d
e
n
|
a

I
S
C
I
R


L
u
c
r

r
i
l
e

d
e

m
o
n
t
a
r
e
/

r
e
p
a
r
a
r
e
/

n
t
r
e
|
i
n
e
r
e

i

r
e
v
i
z
i
e

e
f
e
c
t
u
a
t
e

P
a
r
a
m
e
t
r
i
i

s
c

r
i
i

r
u
l
a
n
t
e
/
t
r
o
t
u
a
r
u
l
u
i

r
u
l
a
n
t

2
)D
e
|
i
n

t
o
r
/
u
t
i
l
i
z
a
t
o
r

(
d
e
n
u
m
i
r
e
/
n
u
m
e
l
e

i

p
r
e
n
u
m
e
l
e

i

s
e
d
i
u
/

d
o
m
i
c
i
l
i
u
)

D
e
c
l
a
r
a
|
i
e

d
e

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

(
n
r
.

i

d
a
t
a
)

O
b
s
._
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

1
)

S
e

s
c
r
i
e
:

M
O
N
T
A
R
E
/
R
E
P
A
R
A
R
E
/

N
T
R
E
]
I
N
E
R
E

S
I

R
E
V
I
Z
I
E

,

c
o
n
f
o
r
m

a
u
t
o
r
i
z
a
|
i
e
i
.

2
)

C
a
p
a
c
i
t
a
t
e
a

d
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t

(
n
r
.

p
e
r
s
o
a
n
e
/
o
r

)
;

v
i
t
e
z
a

n
o
m
i
n
a
l


(
m
/
s
)

i

a
l
t
e
l
e

a
s
e
m
e
n
e
a
.

198 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 8-2010
45
ANEXA 3
(model)
Registru de supraveghere a scrii rulante i trotuarului rulant

Registrul de supraveghere se ntocmete pentru fiecare scar rulant i trotuar rulant n parte
i cuprinde urmtoarele:
3.1. Pe copert, n exterior, se menioneaz urmtoarele:
REGISTRU DE SUPRAVEGHERE
a) Denumirea i adresa de|intorului;
b) Numrul i anul fabrica|iei scrii rulante/trotuarului rulant;
c) Numrul de nregistrare n eviden|a ISCIR;
d) Caracteristicile tehnice principale ale scrii rulante/trotuarului rulant;
e) Periodicitatea stabilit pentru lucrrile de ntre|inere i revizie;
3.2. n interior se consemneaz, pe coloane:
a) Numrul curent;
b) Data;
c) Lucrrile efectuate (montare/reparare/ntre|inere i revizie), precum i, dup caz,
deficien|ele sau deranjamentele constatate n timpul utilizrii;
d) Principalele lucrri efectuate, ca urmare a activit|ilor de la lit. c);
e) Numele i prenumele i semntura persoanei care a constatat deficien|ele sau
deranjamentele;
f) Numele i prenumele i semntura persoanei responsabile pentru efectuarea lucrrilor
de ntre|inere i revizie sau pentru nlturarea deficien|elor i deranjamentelor constatate n
timpul utilizrii;
g) Data verificrii i semntura RSVTI;
h) Observa|ii.


(Numele i prenumele i semntura RSVTI)


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 199
PT R 8-2010
46
ANEXA 4
(model)

Proces-verbal de verificare tehnic ntocmit de ISCIR


Proces-verbal
de verificare tehnic
nr. .
ISCIR

5)
..
Adresa..

Telefon.
Fax
ncheiat astzi .. cu ocazia . efectuat() n baza prevederilor
1)
.... i a
.
prescrip|iei tehnice aplicabile
2)
...............................,. la
..
tip cu numrul de fabrica|ie . i cartea instala|iei nr. .. avnd
parametrii ultimei verificri .....
...
De|intorul/Utilizatorul . din localitatea ...
str. nr. jude|/sector CUI /J..........
Verificarea s-a efectuat la ..... din localitatea .... str.
... nr. ...... jude|/sector ..Tel./Fax....
Subsemnatul
3)
..... am constatat urmtoarele:
...
.................
..........
..........
Am dat urmtoarele dispozi|ii: .........
...
..............
..........
..........
Dup aceast verificare s-a admis
4)
.........
......
Scaden|a urmtoarei verificri se fixeaz la data de .........................................................................................
Pentru aceast verificare se pltete suma de .. lei conform PT ... Anexa . Pct..,
de ctre din localitatea str. nr.
jude|/sector n cont deschis la Banca/Trezoreria
filiala


Am luat la cunotin|

Reprezentant De|intor/ Operator responsabil cu Delegatul montatorului,
ISCIR, Utilizator, supravegherea i reparatorului,
verificarea tehnic ntre|intorului
a instala|iilor,
. .... ...
. . ..
___________________
1)
Se precizeaz actul normativ n vigoare la data ntocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind
func|ionarea n condi|ii de siguran| a instala|iilor sub presiune, instala|iilor de ridicat i a aparatelor
consumatoare de combustibil), care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
2)
Se precizeaz prescrip|ia tehnic aplicabil care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.

3)
Func|ia, numele i prenumele.
4)
Se precizeaz parametrii de func|ionare ai instala|iei, func|ie de felul (tipul) acesteia.
5)
Se precizeaz: ISCIR sau Inspec|ia teritorial ISCIR .................
6)
...........
6)
Localitatea de reedin|.
200 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 8-2010
47
ANEXA 5
(model)

Proces-verbal de verificare tehnic ntocmit de RSVTI

MPUTERNICIRE
Nr............
Proces-verbal
de verificare tehnic
nr. .
DEINTOR/UTILIZATOR
.
Adresa..
.
Telefon.
Fax
ncheiat astzi ........... cu ocazia .............................. efectuat() n baza
prevederilor
1)
.. i a prescrip|iei tehnice aplicabile
2)
............................................, la
............................................................... tip ........... cu numrul de fabrica|ie
.................... i cartea instala|iei nr. .............. avnd parametrii ultimei
verificri........................................................................................
De|intorul/Utilizatorul ......................................... din localitatea
str. ......... nr. ..... jude|/sector CUI /J.
Verificarea s-a efectuat la ............................................. din localitatea ...... str.
.... nr. ...... jude|/sector .. Tel./Fax..................
Subsemnatul
3)
.................................am constatat urmtoarele: ..............................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Am dat urmtoarele dispozi|ii: ...............................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Dup aceast verificare s-a admis
4)
...........................
................................................................................................................................................................................
Scaden|a urmtoarei verificri se fixeaz la data de .........................Am luat la cunotin|

Operator responsabil cu De|intor/Utilizator, Delegatul montatorului,
supravegherea i reparatorului,
verificarea tehnic ntre|intorului
a instala|iilor,


. ...


___________________
1)
Se precizeaz actul normativ n vigoare la data ntocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind
func|ionarea n condi|ii de siguran| a instala|iilor sub presiune, instala|iilor de ridicat i a aparatelor
consumatoare de combustibil), care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
2)
Se precizeaz prescrip|ia tehnic aplicabil care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
3)
Func|ia, numele i prenumele.
4)
Se precizeaz parametrii de func|ionare ai instala|iei, func|ie de felul (tipul) acesteia.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 201
P
T

R

8
-
2
0
1
0

4
8
A
N
E
X
A

6

(
m
o
d
e
l
)


R
E
G
I
S
T
R
U

d
e

e
v
i
d
e
n


a
v
i
z

r
i

d
o
c
u
m
e
n
t
a

i
i

t
e
h
n
i
c
e

.
.
1
)

2
)


N
r
.

c
r
t
.

T
i
p
u
l

s
c

r
i
i

r
u
l
a
n
t
e
/

t
r
o
t
u
a
r
u
l
u
i

r
u
l
a
n
t

D
o
c
u
m
e
n
t
a
|
i
e

d
e

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1
)
.


P
a
r
a
m
e
t
r
i
i

m
a
x
i
m
i

d
e

l
u
c
r
u

a
i

s
c

r
i
i

r
u
l
a
n
t
e
/

t
r
o
t
u
a
r
u
l
u
i

r
u
l
a
n
t

D
e
|
i
n

t
o
r
/
u
t
i
l
i
z
a
t
o
r

s
c
a
r


r
u
l
a
n
t

/

t
r
o
t
u
a
r

r
u
l
a
n
t

(
d
e
n
u
m
i
r
e
/
n
u
m
e
l
e

i

p
r
e
n
u
m
e
l
e
,

s
e
d
i
u
/
d
o
m
i
c
i
l
i
u
)

A
V
I
Z
A
T

c
o
r
e
s
p
u
n
d
e

p
r
e
s
c
r
i
p
|
i
e
i

t
e
h
n
i
c
e

I
S
C
I
R

O
b
s
.

N
u
m
e
l
e

i

p
r
e
n
u
m
e
l
e

R
A
D
T
P
,

s
e
m
n

t
u
r
a

i

d
a
t
a

e
f
e
c
t
u

r
i
i

v
e
r
i
f
i
c

r
i
i

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

1
)

n

c
u
p
r
i
n
s
u
l

s

u
,

r
e
g
i
s
t
r
u
l

s
e

m
p
a
r
t
e

p
e

t
i
p
u
r
i

d
e

d
o
c
u
m
e
n
t
a
|
i
i

t
e
h
n
i
c
e

(
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
e

d
e

m
o
n
t
a
r
e

s
a
u

r
e
p
a
r
a
r
e
)
.


2
)

S
e

m
a
i

p
o
t

i
n
t
r
o
d
u
c
e

i

a
l
t
e

r
u
b
r
i
c
i
,

n

f
u
n
c
|
i
e

d
e

s
p
e
c
i
f
i
c
u
l

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i
.
202 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
P
T

R

8
-
2
0
1
0

4
9
A
N
E
X
A

7

(
m
o
d
e
l
)


R
E
G
I
S
T
R
U

d
e

e
v
i
d
e
n


a

l
u
c
r

r
i
l
o
r

d
e

i
n
v
e
s
t
i
g
a

i
i
/
e
x
a
m
i
n

r
i

c
u

c
a
r
a
c
t
e
r

t
e
h
n
i
c

1
)


N
r
.

c
r
t
.

T
i
p


s
c
a
r


r
u
l
a
n
t

/


t
r
o
t
u
a
r

r
u
l
a
n
t
;

n
r
.
/
a
n

f
a
b
r
i
c
a
|
i
e
;

n
r
.

n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e

n

e
v
i
d
e
n
|
a

I
S
C
I
R

P
a
r
a
m
e
t
r
i

m
a
x
i
m
i

D
e
|
i
n

t
o
r
/
u
t
i
l
i
z
a
t
o
r

s
c
a
r


r
u
l
a
n
t

/

t
r
o
t
u
a
r

r
u
l
a
n
t

N
r
.

r
a
p
o
r
t

t
e
h
n
i
c

i

d
a
t
a

V
E
R
I
F
I
C
A
T

r
a
p
o
r
t

t
e
h
n
i
c

O
b
s
.

N
u
m
e
l
e

i

p
r
e
n
u
m
e
l
e

S
e
m
n

t
u
r
a

i

d
a
t
a


_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

1
)

S
e

m
a
i

p
o
t

i
n
t
r
o
d
u
c
e

i

a
l
t
e

r
u
b
r
i
c
i
,

n

f
u
n
c
|
i
e

d
e

s
p
e
c
i
f
i
c
u
l

a
c
t
i
v
i
t

|
i
i
.


_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 203
Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.
Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 634 bis/9.IX.2010 conine 204 pagini. Preul: 40,80 lei ISSN 14534495
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR
&JUYDGY|518414]
Cristina-Gabriela F. Popescu
Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Locatia:Bucuresti