Sunteți pe pagina 1din 1

562 Cine crede se boteaz (I)

Iovan Miclea

# c
&

Ci - ne cre - de

se

G
# C . D
. . w
&

bo - tea - z,

zut

Iovan Miclea

ci - ne-a cre -

a - cum s-a bo - te - zat!

n 6
8

Cine crede se boteaz, cine-a crezut acum s-a botezat!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

562 Cine crede se boteaz, cine-a crezut s-a botezat! (II)


Tradiional

j
j . j
.

& 68

Ci

G7

ne

cre - de

se

bo

tea - z,

ci -

1 C
2 C
## c
j
j

.
&

9

ne-a cre - zut

s-a

bo

te - zat! Ci

bo

te - zat!

Cine crede se boteaz, cine-a crezut s-a botezat!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

562 Ci n Cristos v-ai botezat (III)


Cnt. Triumfului Nr 103

G D A7
D G D
G
## c D

&
12

Ci n Cris - tos v-ai bo - te - zat, n - tru Cris - tos

v-ai i

# # nD7 G D D jA7 D D jA7 D


. .
&
. .
16

m-br-cat,

A - le - lu

ia!

Ci n Cristos v-ai botezat,


ntru Cristos v-ai i mbrcat,
Aleluia! Aleluia!

A - le - lu - ia!

S-ar putea să vă placă și