Sunteți pe pagina 1din 3

Categoria X Organizarea auditului intern i controlul intern

1. Care sunt particularitile inventarierii stocurilor de materiale?


2. Care sunt particularitile inventarierii activelor imobilizate?
3. Care sunt particularitile inventarierii imobilizrilor corporale n curs de execuie?
4. Care sunt particularitile inventarierii stocurilor de produse i producie n curs de
execuie?
5. Care sunt particularitile inventarierii stocurilor de mrfuri i de ambalaje din gestiunile
comerciale?
6. Care sunt particularitile inventarierii mijlocelor bneti i a celorlalte valori gestionate
n casierie?
7. Care sunt particularitile inventarierii disponibilitilor din conturile la bnci i
decontrilor cu terii?
8. Ce operaiuni presupune stabilirea rezultatelor inventarieri?
9. n ce const pregtirea operaiunii de inventariere?
10. Care sunt msurile organizatorice ce preced inventarierea prorpiu-zis pe care trebuie s
le ia conducerea entitii?
11. Care sunt msurile organizatorice ce preced inventarierea prorpiu-zis pe care trebuie s
le ia comisia de inventariere?
12. Organizarea i elaborarea procedurilor pentru controlul financiar preventiv
13. Definii i comentai activitatea de audit intern versus control intern
14. Realizai o misiune de audit intern cu privire la ciclul Vnzri ncasri pn la nivelul
ntocmirii matricei riscurilor i a raportului intermediar, inclusiv.
15. ntocmii o Carta deaudit intern i un Regulament general de aplicare a Cartei de audit
intern la o societate comercial din domeniul produciei industriale.
16. Identificai principalele categorii de riscuri n cazul urmtoarelor obiecte auditabile:
- conducerea contabilitii stocurilor i elementelor de trezorerie
- ncasrile i plile
- organizarea i realizarea arhivrii documentelor.
17. ntocmii o list de verificare pentru activitatea de conducere a contabilitii
18. Descrieti componentele organizarii compartimentului de audit intern
19. Ce categorii de audit intern cunosteti
20. Comentai definiia auditului intern
21. Care sunt principalele cerine ale Codului Etic pentru activitatea de audit intern
22. Explicai poziionare ierarhic al compartimentului de audit intern
23. Prezentai i delimitai funcia de control intern de activitatea de audit intern
24. Prezentai organizarea i desfurarea activitii de audit intern la nivelul entitatii
25. Explicai calitatea persoanelor care, pot coordona activitatea de audit intern n cadrul
entitii
26. Prezentai pe scurt structura i cuprinsul Standardelor de Audit Intern elaborate de IIA
27. Definti serviciile de asigurare dar pe cele de consiliere n activitatea de AI
28. Ce intlegeti prin sintagma auditul intern, o funcie care aduce plus de valoare.
29. Ce implica procesul de management al riscurilor
30. Care este legtura dintre obiectivele misiunii de audit intern i riscurile semnificative
31. Care sunt etapele realizarii misiunii de audit
32. Care sunt caracteristicile informatiilor care vor sta la baza documentarii auditorilor
interni
33. Care sunt elementele pe care trebuie sa le contina dosarele de audit intern
34. Ce presupune supervizarea misiunii de audit intern
35. Prezentati continutul Cartei de Audit Intern
36. Prezentati aspecte cu privire la independenta auditorilor interni
37. Prezentati prejudicii aduse independenei sau obiectivitii
38. Care este continutul panului de audit
39. Care sunt caracteristicile de calitate ale planului de audit
40. Ce cuprinde planificarea activitatii de audit intern
41. Descrieti continutul dosarelor de audit intern (organizarea si intocmire)
42. Care sunt criteriile de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca comunicarea
rezultatelor
43. Care sunt cele cinci obiective principale ale procesului de management al riscurilor
44. Care este rolul auditului intern n procesul de management al riscurilor
45. Ce cuprind procedurile analitice de audit
46. Reguli ce trebuiesc respectate de catre auditorii interni in cazul identificarii fraudei
47. Care sunt etapele misiunii de audit intern
48. Care sunt tipurile de misiuni de audit intern ce se pot desfasura la nivelul unei entitati
49. Care sunt tipurile de misiuni de asigurare
50. Care sunt obiectivele planificarii si realizarii misiunilor de audit de
regularitate/conformitate
51. Prezentati caracteristicile misiunii de de audit al performantei
52. Care sunt abordarile adoptate de auditorii interni in realizarea auditului performantei
53. Prezentati caracteristicile misiunii de audit de sistem
54. Care sunt etapele de derulare a misiunilor de asigura procedurilor specifice i elaborarea
documentelor
55. Care sunt obiectivele misiunii de audit intern
56. Ce reprezinta riscul , categorii de riscuri
57. Care sunt componenetele riscului, scopul analizei riscurilor
58. Masurararea rescurilor , criteriile privind aprecierea riscurilor
59. Prezentati procedura de analiza a riscurilor
60. Evaluarea iniial a controlului intern i stabilirea obiectivelor misiunii de audit intern
61. Ce presupune interventia la fata locului ?
62. Care sunt tehnicile utilizate pentru colectarea probelor de audit?
63. Care sunt tehnicile utilizate pentru interpretarea probelor de audit intern ?
64. Care sunt tehnici utilizate pentru analiza probelor de audit ?
65. Care sunt instrumentele de audit intern ?
66. In ce consta efectuarea testarilor si formularea constatarilor ?
67. In ce consta analiza problemelor si si formularea recomandarilor ?
68. In ce consta analia si raportarea iregularitatilor
69. In ce consta revizuirea documentelor si constituirea dosarului de audit public intern
70. Care este structura dosarului de audit intern
71. Care este scopul sedintei de inchidere a misiunii de audit intern
72. In ce consta raportarea rezultatelor misiunii de audit intern
73. Care este scopul reuniunii de conciliere
74. Descrieti etapa de elaborare a raportului de audit intern si difuzarea lui
75. Care este scopul supervizarii misiunii de audit intern de este este realizata supervizarea
si ce presune aceasta etapa ?
76. Ce presupune etapa de urmarire a recomnadarilor , obiectivul urmaririi recomandarilor
77. Care este responsabilitatea structurii auditate in implementarea recomandarilor
78. Ce reprezinta misiuniea de consiliere care sunt activitatile de consiliere desfasurate de
catre auditorii interni
79. Ce presupune realizarea misiunii de consiliere
80. Descrieti metodologia de derulare a misiunilor de evaluare a activitatii de audit intern ,
etape procedurilor specifice i realizarea documentelor aferente
81. Ce reprezinta Carta auditului Intern , de cine este elaborata , continut, comunicarea Cartei
82. Descrieti metodologia de elaborare a programului de asigurare i mbuntire a calitii
activitii de audit intern
83. Cine poate fi auditor intern n cadrul unei ntreprinderi?
84. Care sunt caracteristicile auditului intern al entitii?
85. Care este obiectul auditului intern?
86. Ce reprezint auditul intern?
87. Ce reprezint controlul intern?
88. Care sunt elementele de baz ale controlului intern?
89. Care sunt obiectivele controlului intern?
90. Ce presupune separarea sarcinilor i a funciilor n ntreprindere?
91. Cum se realizeaz descrierea funciilor?
92. Care este procedura acordrii mputernicirilor?
93. Care este modalitatea de ntocmire i circulaie a documentelor justificative?
94. Ce presupune asigurarea respectrii dispoziiilor ntreprinderii?
95. Cum se realizeaz promovarea eficacitii exploatrii?
96. Care sunt limitele controlului intern?
97. Care este relaia dintre controlul intern auditul intern al unei entiti?
98. Ce vizeaz controlul intern al entitii?
99. Care este obiectivul procedurilor de control intern?
100. Care sunt formele controlului intern dup momentul n care se exercit?
101. Care este scopul controlului intern?
102. De la ce aspecte se pleac pentru evaluarea controlului intern?
103. Care sunt etapele aprecierii controlului intern?