Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris de limba i literatura romn
PROBA A

Varianta 1
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
Subiectul I (40 de puncte)

Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul
de mai jos:
n lac se oglind castelul. A ierbii
Molatece valuri le treier cerbii.
n vechea zidire t cere-i i numa
Perdelele-n geamuri scnteie ca bruma.
Str fulger -n umbr -i de valuri b taie
Ajunse n fug de-a lunei v paie,
Ce-n
vrfuri de dealuri acum se ive te

-a stncelor muche pe cer zugr ve te.


P reau urie i ce n cuib de balaur
P zeau o m rea comoar de aur,
C ci luna, ce ro prin ele r sare,
Comoar aprins n noapte se pare.
Iar lebede albe din negrele trestii
Apar domnitorii ai apei acestei,
Cu aripi ntinse o scutur i-o taie
n cercuri murinde i brazde b laie.[...]
(Mihai Eminescu, Diamantul Nordului)
1. Scrie patru expresii/ locu iuni care s con in substantivul ap.
2. Men ioneaz cte un sinonim contextual pentru fiecare dintre urmtoarele cuvinte:
treier, vpaie, muche, brazde.
3. Alc tuie te cte un enun n care cuvintele val i umbr s aib sens conotativ.
4. Precizeaz valoarea expresiv a verbelor la indicativ imperfect, n relaie cu
indicativul prezent predominant al celorlalte verbe din text.
5. Men ioneaz dou teme/ motive literare prezente n poezie.
6. Motiveaz folosirea frecvent a inversiunii n textul citat.
7. Transcrie dou versuri care con in o descriere specific imaginarului poetic eminescian.
8. Explic semnificaiile a dou figuri de stil diferite, pe baza crora este realizat tabloul naturii.
9. Motiveaz ncadrarea poeziei n lirica romantic, prin referire la dou caracteristici
prezente n text.
10. Comenteaz , n 6 10 rnduri, primul catren, prin eviden ierea rela iei dintre ideea poetic
i mijloacele artistice.

4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte

Subiectul al II - lea (20 de puncte)


Scrie un text de tip argumentativ, de 15 20 de rnduri, despre poezie, pornind de la urm toarea
afirma ie: Adev ratele poezii ncep acolo unde se sfr esc pe hrtie. (Octavian Goga, Precursorii)
Aten ie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
s respec i construc ia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate acestuia;
4 puncte
- s ai con inutul i structura adecvate argumentrii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fa de
afirma ia dat; enun area i dezvoltarea corespunz toare a dou argumente adecvate ipotezei,
formularea unei concluzii pertinente;
12 puncte
- s respec i normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie i
de punctua ie).
4 puncte
Not ! Punctajul pentru redactare se acord numai dac rspunsul respect limita minim de spa iu
precizat.

1
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 1

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Subiectul al III - lea (30 de puncte)


Scrie un eseu, de 2 3 pagini, n care s prezin i particularit i ale nuvelei psihologice, prin referire
la o oper literar studiat .
n elaborarea eseului, vei avea n vedere urm toarele repere:
- prezentarea a patru caracteristici ale speciei literare nuvela psihologic , prin exemplificarea acestora
pe baza operei alese;
- relevarea construc iei subiectului nuvelei psihologice, cu integrarea adecvat a urmtoarelor
concepte opera ionale: ac iune, conflict, intrig , rela ii temporale i spa iale;
- eviden ierea construc iei discursului narativ al nuvelei psihologice alese, prin referire la dou dintre
conceptele opera ionale din urmtoarea list : incipit, final, secven narativ , pauz descriptiv ,
elips , episod;
- prezentarea personajului principal, prin raportare la dou situa ii semnificative din textul ales.
Not ! Ordinea integr rii reperelor n cuprinsul lucr rii este la alegere.
Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte (cte 4 puncte pentru fiecare cerin / reper); pentru
redactarea eseului, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare
3 puncte; abilit i de analiz i de argumentare 3 puncte; ortografia 2 puncte; punctua ia 2 puncte;
a ezarea n pagin , lizibilitatea 1 punct).
n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum 2 pagini.

2
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 1