Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrarea nr.

1
Introducere n MATLAB
1. Scopul lucrrii
Aceast lucrare de laborator i propune familiarizarea studenilor cu lucrul cu vectori i
matrici utiliznd mediul de programare MATLAB.
2. Consideraii teoretice
MATLAB este n acelai timp un limbaj de programare i un sistem de dezvoltare care
integreaz calculul, vizualizarea i programarea ntr-un mediu uor de utilizat, problemele i soluiile
acestor probleme fiind exprimate ntr-un limbaj matematic accesibil.
3. Desfurarea lucrrii
3.1. Se dau matricile:
3

A 12
0

2
4
2

1
2

5 , B 1
3
0

3
2
2

1 i scalarul m=3. S se calculeze n MATLAB:


3

C=A+B, D=A-B, E=C+m, F=A*B, G=B*m, H=A-1, J=B-1, K=A/B, L=B/A, M=Cm.
S se verifice dac K=AB-1.
Se introduc matricile de la prompterul Matlab.
>> A=[3 2 1;12 4 5;0 2 0]
A =
3
2
1
12
4
5
0
2
0
>> B=[2 3 4;1 2 1;3 2 3]
B =
2
1
3
>> C=A+B

3
2
2

4
1
3

5
6
4

5
6
3

-1
2
0

-3
4
-3

C =
5
13
3
>> D=A-B
D =
1
11
-3
>> m=3;
>> E=C+m

E =
8
16
6
>> F=A*B

8
9
7

8
9
6

15
54
4

17
67
2

9
6
6

12
3
9

F =
11
43
2
>> G=B*m
G =
6
3
9
>> H=A^-1
H =
1.6667
0
-4.0000
>> J=B^-1

-0.3333
0
1.0000

-1.0000
0.5000
2.0000

0.1250
0.7500
-0.6250

0.6250
-0.2500
-0.1250

1.2500
1.3750
1.5000

1.2500
5.8750
-0.5000

3.3333
0.6667
2.0000

7.5000
2.0000
4.0000

J =
-0.5000
-0.0000
0.5000
>> K=A/B
K =
-1.0000
-3.5000
0
>> L=B/A
L =
-12.6667
-2.3333
-7.0000
>> M=C^m
M =
1710
2787
1187
>> N=A*B^-1

1255
2031
878

N =
-1.0000
-3.5000
-0.0000

1.2500
1.3750
1.5000

Se observ c N=K.

1.2500
5.8750
-0.5000

1185
1912
830

3.2. S se genereze un vector cu pas liniar cu limitele xmin=3, xmax=9, cu pas=2.


Se genereaz vectorul de la prompterul Matlab.

>> x=[3:2:9]
x =
3

3.3. S se reprezinte grafic utiliznd funciile plot i stem funcia liniar y=ax+b n situaia
a=3, b=2, x[-9; 5];
x=[-9:5];
y=3*x+2;
plot(x,y);
xlabel('x');
ylabel('y')

3.4. S se reprezinte grafic n acelai sistem de axe funciile:


y1=sin x, y2=2cos 2x, pentru x[-2; 2];
x=-2:0.1:2;
y1=sin(x);
y2=2*cos(2*x);
plot(x,y1,x,y2);
xlabel('x');
ylabel('y')