Sunteți pe pagina 1din 28

FACULTATEA DE FILOSOFIE I TIIN E SOCIAL-POLITICE

Specializarea Rela ii Interna ionale i Studii Europene


Anul III, rupa II
Organizaia Tinerilor Sociali-Democrai
Iai
Implicarea tinerilor n viaa politic
Studeni:
Cristian Andrei Bulai
Paul Scorpie
Andreea Simona Svuc
Delia Mdlina Suculiuc

Ia!i
"#$%
Cuprins
Introducere & o'iecti(ele cercet)rii
Capitolul 1 - Partidul Social Democrat din Romnia
$*$ I+toria +ocial-de,ocratilor
$*" -nceputurile +ocial-de,ocra.iei /n ro,0nia
$*% Social-de,ocra.ia dup) c)derea co,uni+,ului
$*1 Social-de,ocra.ia la ni(el european
Capitolul 2. - Organizaia Tinerilor Social-Democrai Iai (TSD)
"*$ E(olu.ia !i apartenen.a la +tructura interna.ional) a TSD
"*" Or2anizarea intern) a TSD Ia!i
"*% Proiectele +u+ inute de TSD
Capitolul 3. Rezultatele cercetrii
%*$ Analiza r)+pun+urilor /n ur,a aplic)rii c3e+tionarului

Bibliografie
Anexe $* E4e,plu de c3e+tionar co,pletat

Introducere obiectivele cercetrii
C3iar dac) /ntrea2a putere +tatal) porne te /ntr-o de,ocra ie, de la popor, tre'uie +) a(e,
/n (edere 5aptul c) poporul nu poate e4ercita acea+t) putere dec0t /ntr-o 5or,) or2anizat)*
Partidele +unt co,ponenta e+en ial) a de,ocra iei ,oderne, ele a(0nd rolul +) ,edieze
raporturile dintre +ocietatea ci(il) i putere, dintre 2u(ernan i i 2u(erna i* 6Partidele e4pri,)
con5lictele unei +ociet) i, e4pri,) luptele i re(endic)rile actorilor +ociali, +unt purt)toarele de
cu(0nt ale poporului*7
$
Con5or, principiului reprezentati(it) ii, partidele politice ur,)re+c +) 5or,uleze i +)
+ati+5ac) inter+ele unor di5erite 2rup)ri +ociale, prin ela'orarea unor pro2ra,e i proiecte politice
i +) contri'uie la ancorarea politicului /n con tiin a +ociet) ii*
Cercetarea noa+tr) cu pri(ire la 5eno,enul partizan din Ro,0nia +e 5ocalizeaz) pe tineri
ca 2rup +ocial* Plec0nd de la pre,i+a c) implicarea tinerilor n via a politic actual se
manifest negativ, /n lucrarea de 5a ) (o, trata dou) a+pecte rele(ante* -n pri,ul r0nd (o,
prezenta +ocial-de,ocra ia din punct de (edere doctrinar, (o, tra+a principalele coordonate
i+torice, or2aniza ionale i i,pactul a+upra opiniei pu'lice a Partidului Social De,ocrat din
Ro,0nia* 8ai ,ult dec0t at0t (o, trece /n re(i+t) i reprezentarea la ni(elul Parla,entului
European a ace+tei 5or,a iuni politice* Pentru a ilu+tra ipoteza alea+), (o, prezenta ca +tudiu de
caz, Or2aniza ia 8unicipal) a Tinerilor Social-De,ocra i din Ia i 9TSD Ia i:* Al doilea a+pect
con+tituie cercetarea propriu-zi+), /ntruc0t (o, interpreta rezultatele unui c3e+tionar aplicat pe
un e antion nereprezentati( i un inter(iu cu europarla,entarul C)t)lin I(an*
Cercetarea are /n (edere at0t o prezentarea conci+) a+upra tr)+)turilor unei or2aniza ii
politice de tineret, c0t i e(iden ierea prin inter,ediul inter(iului i a c3e+tionarului, intere+ul
,ani5e+tat i ,odul de i,plicarea a tinerilor /n ,ediul politic, dar i ,aniera /n care t0n)ra
2enera ie de electori percepe +i+te,ul politic actual i 5elul /n care +e +i,te reprezentat) de c)tre
partidele politice* ;aria'ilele e+en iale ale cercet)rii (izeaz) apartenen a tinerilor la o 2rupare
politic), participarea ace+tora la (ot, 2radul de in5or,are a+upra ace+tei di,en+iuni a +ociet) ii,
,)+ura /n care cla+a politic) actual) +er(e te intere+elor ace+tora*
1
Pierre <rec3on, Partidele politice, Editura Ei=on, "##1, Clu>, p*$%#.
Indi5erent de ,odul /n care percepe, politica, ea (izeaz) or2anizarea i conducerea
+ociet) ii* Feno,enul partidic +e caracterizeaz) prin i,po+i'ilitatea i2nor)rii ace+tuia, partidele
politice 5iind 6condi ia +ine ?ua non a de,ocra iei*7
"
2
Daniel Seiler, Partidele politice din Europa, Editura In+titutul European, Ia i , p* @*
Capitolul 1. !ocial-democra"ia. #artidul !ocial $emocrat din %om&nia
1.1 'radi"ia !ocial-$emocrat
Tradi.ia +ocial-de,ocrat) apare /n ulti,a trei,e a +ecolului al AIA-lea* Partidele
pro(enite din acea+t) tradi.ie +e deo+e'e+c prin patru tr)+)turi clar di+tincteB interna.ionali+,ul,
ori2inea ,ar4i+t), le2)tura cu +indicatele !i tipul de or2anizare
%
* -n +en+ul ei ,odern, Social-
De,ocra.ia /!i are ori2inile /n dez'in)rile produ+e /n)untrul Partidului Social-De,ocrat din
er,ania, 5or,at /n $CDE printr-o aco,odare /ntre re5or,i+,ul lui La++alle !i ,ar4i+,ul
ortodo4* Pro2ra,ul de la ot3a, care de5inea concep.ia noului partid, preconiza dez(oltarea unui
+tat li'er pe calea (otului uni(er+al, a le2i+la.iei directe, a drepturilor ci(ice !i a ,ili.iei populare,
!i po+tul) c) ace+te +c3i,')ri puteau 5i /n5)ptuite prin ,i>loace pa!nice
1
*
E4pre+ia ace+tei tradi.ii +ocial-de,ocrate +e ,ani5e+t) /n (ia.a politic) ro,0nea+c) prin
e4i+ten.a Partidului Social De,ocrat* Doctrinar !i pro2ra,atic, PSD e+te un partid +ocial-
de,ocrat ,odern de centru-+t0n2a, orientat +pre (iitor, de (oca.ie european) !i ancorat /n
realit).ile na.ionale, de+c3i+ +pre ,odernizare !i dez(oltare +ocial), pro,otor 5er, al de,ocra.iei
!i al re5or,ei /n toate co,ponentele +ociet).ii ro,0ne!ti, cu un accent deo+e'it pe re5or,a
econo,ic)* Idealurile !i ac.iunile PSD +unt le2ate de principiile !i (alorile 5unda,entale ale
+ocial-de,ocra.iei ,oderne, care +untB li'ertatea !i de,nitatea u,an), e2alitatea !an+elor,
re+pectul 5a.) de ,unc) !i proprietate, 'inele pu'lic, >u+ti.ia +ocial) !i +olidaritatea u,an)*
Prin ace+te (alori doctrina +ocial-de,ocrat) a PSD +e deo+e'e!te de alte doctrine politice
care pun accentul 5ie pe li'ertatea indi(idual) /n de5a(oarea >u+ti.iei +ociale, 5ie pe +olidaritatea
+ocial) !i pe e2alitari+,ul ni(elator, care +u5oc) li'era ini.iati() !i depreciaz) +e,ni5ica.ia
li'ert).ii indi(iduale
E
*
3
Daniel L* Seiler, op*cit*, p* %D*
4
Da(id 8iller, Enciclopedia <LACFGELL a 20ndirii politice, ed* Hu,anita+, "###, p* II%*
5
http://www.infopolitic.ro/partide/parlamentare-partide/partidul-social-democrat.html
1.2 (nceputurile social-democra"iei rom&ne)ti
Ideile +ociali+te au p)trun+ /n Principatele Ro,0ne prin inter,ediul tinerilor care /!i
5)ceau +tudiile /n +tr)in)tate, tran+5erul de idei 5)c0ndu-+e ,ai ale+ pe 5iliera 5rancez), datorit)
predilec.iei pentru cultura 5rancez)* 8ai ale+ dup) re(olu.ia de la $C1C, ideile +ociali+te au 5o+t
propa2ate prin inter,ediul pre+ei ,uncitore!ti !i +ociali+te, reprezentate de Tele2ra5ul
ro,0n 9$CIE:, Analele tipo2ra5ice 9$CI@:, Uni(er+ul !i Lucr)torul ro,0n 9$CD":* -n >urul ace+tor
pu'lica.ii +-au 5or,at cercuri +ociali+te, /n cadrul c)rora +-au a5ir,at per+onalit).i ca Titu+
Dunca, Ja,5ir Ar'ore, 5ra.ii Ioan !i 3eor23e N)de>de*
Un a5lu4 i,portant l-a a(ut (enirea /n .ar) a unui 2rup de e,i2ran.i ru!i !i 'a+ara'eni,
cuno+cu.i +u' nu,ele de narodnici, pri2oni.i de autorit).ile .ari+te, /ntre care +e re,arcau
Con+tantin Do'ro2eanu-3erea, Nicolae Jucu-Codreanu !i dr* N* Ru++el* Ei au adu+ o in5uzie
nou) de idei +ociali+te de tip anar3i+t, do,inante /n Ru+ia, dar !i de tip 2er,an, prin inter,ediul
,ai ,ultor re(i+te, /ntre care +-a re,arcat Conte,poranul 9$CC$:* -n pa2inile ace+tuia au
pu'licat articole +ociali!ti de ,arc) - ;a+ile Conta, Do'ro2eanu-3erea, ;a+ile * 8ortun,
T3eodor Sperantia, So5ia N)de>de, Anton <acal'a!a, Con+tantin 8ille, ;a+ile Late+, +*a* Ei au
dat o orientare ,odern) ,i!c)rii +ociali+te ro,0ne+ti, prin +pri>inirea i,plic)rii /n lupta politic)
le2al)* Acea+t) orientare +-a concretizat prin apari.ia, /n $CCI, a +tudiului lui 3erea KCe (or
+ociali!tii ro,0niL7 E4punerea +ociali+,ului !tiin.i5ic !i Pro2ra,ul +ociali+t, o analiz) a
+ociet).ii ro,0ne!ti care +u+.inea 5or,area unui partid +ociali+t ro,0ne+c !i o +erie de
re(endic)ri de,ocratice de per+pecti() 9(otul uni(er+al, li'ertatea pre+ei, e2alitatea 5e,eilor cu
')r'a.ii:*
I
La %$ ,artie $C@% a 5o+t 5ondat Partidul Social-De,ocrat al 8uncitorilor din
Ro,0nia 9PSD8R:* Din conducere 5)ceau parte Ioan N)de>de, ;a+ile * 8ortun, Con+tantin
Do'ro2eanu-3erea, Ioan C* Fri,u, 8i3ail 3eor23iu-<u>or, C3ri+tian Raco(+=i, Di,itrie
8arine+cu, 3eor23e Cri+te+cu !i Ilie 8o+co(ici* Pro2ra,ul adoptat, in+pirat din +crierile lui
3erea !i de pro2ra,ul de la Er5urt al +ocial-de,ocra.ilor 2er,ani, de5inea rolul PSD8R ca
reprezentant al proletariatului ro,0n* Principalele direc.ii de ac.iune ale partidului erau
in+tituirea (otului uni(er+al, adoptarea unei le2i+la.ii a ,uncii !i re5or,a radical) a +i+te,ului
6
www.infopolitic.ro/wp-content/uploads/2010/12/Despre- PSD .doc
a2rar /n 5a(oarea .)r)ni,ii, or2anizarea /n().),0ntului 2ratuit o'li2atoriu, 2arantarea dreptului
la /ntrunire, in+tituirea i,pozitului pro2re+i( pe (enit, de+centralizarea !i autono,ia co,unal)*
-n $C@@ partidul +-a de+tr),at, iar clu'urile ,uncitore!ti au 5o+t de+5iin.ate cu e4cep.ia
clu'ului de la <ucure!ti*
La %$ ianuarie $@$# a 5o+t /n5iin.at Partidul Social De,ocrat Ro,0n 9PSDR:, condu+ de
I*C* Fri,u, 8i3ai 3* <u>or, C3ri+tian Raco(+=i, Di,itrie 8arine+cu !i Con+tantin ;a+ile+cu*
Un rol i,portant continu) +) /l >oace Do'ro2eanu-3erea, a c)rui lucrare, KNeoio'a2ia7 a a(ut o
in5luen.) i,portant) a+upra orient)rii partidului* Le2)turile cu alte partide +ocial-de,ocrate au
5o+t /nt)rite prin participarea la Con2re+ele Interna.ionalei a II-a de la <a+el 9$@$": !i Copen3a2a
9$@$%:, unde au 5o+t adoptate rezolu.ii paci5i+te*
-n dece,'rie $@$C, PSDR !i-a +c3i,'at denu,irea /n Partidul Sociali+t, dar din r0ndurile
+ale +-au de+prin+ ,ai ,ulte 5ac.iuni !i 2rupuri di+idente* Con2re+ul din D ,ai $@"D a 3ot)r0t
centralizarea /ntre2ii ,i!c)ri +ociali+te prin con+tituirea Partidului Social-De,ocrat 9PSD:, iar
printre ,e,'rii +)i +e nu,)rau eor2e ri2oro(ici, Con+tantin-Titel Petre+cu, Ilie 8o+co(ici,
Ser'an ;oinea, etc* A ur,at o perioad) de +cind)ri 2enerate de rela.ionarea cu celelalte partide,
re+pecti( cu PNM !i PNL, /n (ederea accederii la putere*
-n 5e'ruarie $@1C PSD a 5uzionat cu PCR /n cadrul Partidului 8uncitore+c Ro,0n
9P8R:* Dou) luni ,ai t0rziu, liderii PSD au 5o+t are+ta.i, 5apt ce a condu+ la di+pari.ia partidului
din (ia.a politic)*
1.3 !ocial-democra"ia dup cderea comunismului
Perioada de tranzi.ie de la co,uni+, la de,ocra.ie, dup) Re(olu.ia din $@C@ a 5o+t, /n
,are parte, 2e+tionat) de partide cu (oca.ie +ocial-de,ocrat)* Din punct de (edere cronolo2ic,
pri,ul partid +ocial-de,ocrat ap)rut pe +cena politic) ro,0nea+c) dup) c)derea (ec3iului re2i,
a 5o+t Partidului Social De,ocrat Ro,0n 9$D ianuarie $@@#:* <ene5iciind de le2iti,itate i+toric),
PSDR nu a reu!it, /n+), +) o'.in) !i o le2iti,itate electoral) apt) de a-l 5ace +) e4ercite o
in5luen.) +e,ni5icati() a+upra actului de 2u(ernare*
La I 5e'ruarie $@@# +-a /n+cri+ /n re2i+trul partidelor politice Frontul Sal(arii Nationale*
-n aprilie $@@# a a(ut loc pri,a Con5erin.) Na.ional) a FSN, care l-a ale+ /n 5unc.ia de pre!edinte
pe Ion Ilie+cu* Potri(it ,o.iunii 6Un (iitor pentru Ro,0nia7, FSN era de5init ca un 6partid de
centru +t0n2a care +e in+pira din (alorile +ocial-de,ocra.iei ,oderne europene7*
Con(entia FSN din "D-"@ ,artie $@@" a 5o+t ,o,entul /n care di5eren.ele de (iziune au
deter,inat di(izarea FSN* Su+.in)torii ,o.iunii 6;iitorul - Azi7 au c0!ti2at /n ur,a (otului iar
Petre Ro,an a de(enit pre!edintele FSN* rupul celor care au pierdut ale2erile /n interiorul FSN
+-a de+prin+ !i a 5or,at un nou partid, Frontul De,ocrat al Sal()rii Na.ionale* La pri,a
Con5erin.) Na.ional) a noului partid, care a a(ut loc /n "D-"C iunie $@@", +-a 3ot)r0t +u+.inerea
lui Ion Ilie+cu pentru ale2erile preziden.iale*
Su+.in)torii ,o.iunii 6;iitorul - Azi7, de!i au reu!it +) +e i,pun) /n interiorul FSN, au
pierdut ale2erile parla,entare din $@@"* Ulterior, FSN !i-a +c3i,'at denu,irea /n Partidul
De,ocrat 9PD:*La ale2erile parla,entare din "D +epte,'rie $@@" FDSN, proa+p)t /n5iin.at dup)
+ciziunea FSN, a o'.inut pri,ul loc, iar Ion Ilie+cu a de(enit pre!edintele Ro,0niei cu I$,EN din
(oturi* La un an de la con+tituire, FDSN !i-a rea5ir,at orientarea +ocial-de,ocrat), cu prile>ul
Con5erin.ei Na.ionale din @-$# iulie $@@%, c0nd !i-a +c3i,'at denu,irea /n Partidul De,ocra.iei
Sociale din Ro,0nia* Totodat) +-a realizat !i 5uziunea prin a'+or'.ie cu Partidul Solidarit).ii
Sociale, Partidul Repu'lican, Partidul Cooperati+t !i Partidul Sociali+t De,ocratic din Ro,0nia*
Dup) o alian.) te,porar) cu Con(entia De,ocrata Ro,ana, PSDR +-a aliat cu PD /n
$@@E /n (ederea particip)rii la ale2erile parla,entare din $@@I* Noua alian.), Uniunea Social
De,ocrat) a participat la 2u(ernare, dar e4i+ten.a +a a 5o+t de +curt) durat), p0n) /n $@@@*
A5lat la 2u(ernare /n le2i+latura $@@"-$@@I, PDSR a +u5erit un proce+ accentuat de
erodare !i a pierdut ale2erile din toa,na anului $@@I* -ntre anii $@@I-"###, PDSR +-a a5lat /n
opozi.ie, perioad) /n care a acu,ulat o e4perien.) e4tre, de i,portant) !i !i-a con+truit /n ,od
reali+t !i pra2,atic +trate2ia pentru a re(eni la putere*
Pe 5undalul unei prelun2ite crize politice !i econo,ice, Uniunea Social De,ocrat), +e
de+tra,) /n $@@@, a+t5el /nc0t +ocial-de,ocra.ii tradi.ionali, +u' conducerea lui Ale4andru
At3ana+iu 9de(enit pre!edinte al PSDR /n $I octo,'rie $@@@: +e orienteaz) +pre o 5uziune cu
PDSR* Ale4andru At3ana+iu a 5o+t pro,otorul ,en.inerii PSDR pe linia +ocial-de,ocrat),
reu!ind +) /n(in2) 2ruparea care dorea reorientarea partidului +pre +ocial-li'erali+,, printr-o
5uziune cu Alian.a pentru Ro,0nia*
-n anul "###, PDSR /,preun) cu PSDR !i PUR, partid de orientare +ocial-li'eral), au
con+tituit Polul De,ocra.iei Sociale din Ro,0nia 9D +epte,'rie "###:* Ace+t 'loc electoral a
c0!ti2at ale2erile le2i+lati(e din noie,'rie "###* Una dintre clauzele contractului politic dintre
PDSR +i PSDR a 5o+t pre(ederea potri(it c)reia, dup) ale2eri, +e (a realiza 5uziunea dintre cele
dou) partide +ocial de,ocrate* A+t5el, /n $I iunie "##$ pe +cena politic) are loc o i,portant)
clari5icare a zonei de centru-+t0n2a, prin con+tituirea Partidului Social De,ocrat, rezultat din
uni5icarea celor dou) partide*
La Con2re+ul de con+tituire a PSD, Adrian Na+ta+e a a5ir,at (oin.a politic) a noii
5or,a.iuni de a reprezenta +ocial-de,ocra.ia ,odern), dina,ic), racordat) la pro'le,ele !i
priorit).ile actualit).ii* Ale4andru At3ana+iu a e(ocat di,en+iunea i+toric) a ,o,entului, prin
5uziunea dintre PSDR !i PDSR +ocial-de,ocra.ia ro,0nea+c) a+u,0ndu-!i o i+torie ale c)rei
r)d)cini in+titu.ionale +e a5l) /n +ecolul al AIA-lea*
Preocuparea pentru cone4area doctrinar) a PSD la noile realit).i a deter,inat apari.ia /n
"##" a docu,entului 6Spre nor,alitate & o (iziune +ocial-de,ocrat) ,odern) pri(ind (iitorul
Ro,0niei7, ,aterial care propune principalele direc.ii de ac.iune ale perioadei po+t- tranzi.ie*
La reuniunea de la Sna2o( din 5e'ruarie "##%, pre!edintele PSD, Adrian Na+ta+e a
a5ir,at c) +e con+acr) a+t5el re5acerea unit).ii +ocial-de,ocrate pe 'aze ideolo2ice clare !i
necon5lictuale, precu, !i concilierea dintre tradi.ia !i ,odernitatea +t0n2ii de,ocrate ro,0ne!ti*
-n iulie "##% PSD a 5uzionat cu Partidul Sociali+t al 8uncii, condu+ de Ion Sa+u !i cu Partidul
Sociali+t al Rena!terii Na.ionale, 5ondat de Ioan Radu* 8iza ace+tor 5uziuni nu era /n pri,ul r0nd
electoral) ci +i,'olic), pentru a realiza +i,pli5icarea +cenei politice, tran+,i.0nd ,e+a>ul unei
nece+are clari5ic)ri ideolo2ice /n politica ro,0nea+c)*
Proce+ul de uni5icare !i ,odernizare a +t0n2ii de,ocrate ro,0ne!ti a 5a(orizat apropierea
PSD de +tructurile +ocial-de,ocrate interna.ionale & Interna.ionala Sociali+t) !i Partidul
Sociali!tilor Europeni* PD nu a putut /,piedica pri,irea /n Interna.ionala Sociali+t) a PSD ca
,e,'ru cu drepturi depline, la Con2re+ul de la SOo Paulo din octo,'rie "##%, reprezentantul
de,ocra.ilor 5iind +in2urul care a (otat /,potri()* -n iunie "##E PSD a de(enit ,e,'ru cu
drepturi depline /n cadrul Partidului Sociali!tilor Europeni* PSD a dez(oltat rela.ii con+i+tente de
cola'orare cu partidele +ocial-de,ocrate europene, +e,ni5icati(e /n ace+t +en+ 5iind reuniunile
2rupurilor parla,entare de lucru ro,0no & 2er,ane 9PSD-SPD:* PSD a +e,nat acorduri de
cooperare !i parteneriat cu partide ,e,'re ale 5a,iliei +ocial-de,ocrate, a(0nd o a2end)
con+i+tent) de /nt0lniri 'ilaterale cu conducerile principalelor 5or,a.iuni ale Interna.ionalei
Sociali+te*
Perioada "###-"##1 a 5o+t e4tre, de i,portant) pentru a5ir,area !i con+olidarea PSD ca
unic reprezentant al +ocial-de,ocra.iei /n Ro,0nia, at0t din punct de (edere in+titu.ional, c0t !i
ideolo2ic* PSD a 5o+t /n+) +upu+ unui inerent proce+ de erodare ca ur,are a actului 2u(ern)rii,
partidul 5iind ne(oit +) intre /n opozi.ie /n ur,a ale2erilor din noie,'rie-dece,'rie "##1* Adrian
N)+ta+e, deoarece a pierdut ale2erile preziden.iale, precu, !i pentru a re+pecta decizia
Con2re+ului E4traordinar al PSD din au2u+t "##1, care /i cerea lui Ion Ilie+cu +) re(in) /n 5runtea
PSD dup) e4pirarea ,andatului de Pre!edinte al Ro,0niei, nu a ,ai candidat la pre!edin.ia
partidului* La Con2re+ul din "$ aprilie "##E, /n ur,a unei co,peti.ii dra,atice, 8ircea eoan)
a de(enit pre!edinte al PSD* -n "##E a 5o+t lan+at un ,ani5e+t al PSD, +u' titlul KRo,0nia
european) & Ro,0nia +olidarit).ii +ociale7* Docu,entul reprezint) un pa+ i,portant c)tre
racordarea doctrinar) a PSD la realit).ile interne !i europene* La $# dece,'rie "##I a a(ut loc
un Con2re+ E4traordinar al PSD, care l-a recon5ir,at pe 8ircea eoan) /n 5runtea PSD, iar Ion
Ilie+cu a de(enit Pre!edinte de Onoare, /n +e,n de re+pect !i apreciere a rolului !i contri'u.iei
ace+tuia la pro,o(area idealurilor !i (alorilor +ocial-de,ocrate*
-n perioada "##E-"##@ PSD a realizat e5orturi de racordare la ac.iunile !i politicile
Partidului Sociali!tilor Europeni, /n+) credi'ilitatea partidului a 5o+t pu+) la /ndoial) de o+cila.iile
din politica intern)B pe de-o parte +ocial-de,ocra.ii au participat la +u+pendarea din 5unc.ie a lui
Traian <)+e+cu 9/n anul "##D:, pe de alt) parte au intrat la +50r!itul anului "##C /ntr-un 2u(ern de
,are coali.ie, al)turi de PDL* E!ecul lui 8ircea eoan) /n ale2erile preziden.iale din "##@ a
/n+e,nat pierderea po+i'ilit).ii PSD de a-!i pune /n aplicare pro2ra,ul politic* La Con2re+ul
PSD din "# 5e'ruarie "#$# pre!edinte al PSD a de(enit ;ictor Ponta, ace+ta a+u,0ndu-!i
o'iecti(ul de a nu repeta 2re!elile din i+toria recent) a partidului* Pe data de E 5e'ruarie "#$$,
PSD !i PNL plu+ PC 9ACD: 3ot)r)+c +) pun) 'azele >uridice ale unei plat5or,e politice co,une,
nu,ite Uniunea Social Li'eral)* Principalul +cop al ace+tei plat5or,e politice e+te /nl)turarea de
la putere pe cale de,ocratic) a actualului re2i,
D
*
7
www.infopolitic.ro/wp-content/uploads/2010/12/Despre- PSD .doc
1.* !ocial-democra"ia la nivel european
-n cadrul Parla,entului European, PSD 5ace parte din Alian.a Pro2re+i+t) a Sociali!tilor
!i De,ocra.ilor Europeni 9SPD:* Partidul +ociali!tilor europeni +-a /n5iin.at /n ur,a Con2re+ului
de la HaQe din @-$# noie,'rie $@@" !i e+te continuatorul Uniunii Partidelor Sociali+te din
Co,unitatea European) /n5iin.at) la E aprilie $@D1* -n actuala le2i+latur) 5or,a.iunea e+te a doua
ca ,)ri,e din PE dup) rupul Partidului Popularilor Europeni* Cei ,ai ,ul.i europarla,entari
pro(in din er,ania 9"%:, ur,at) de Spania 9"$: !i Italia 9"$:, 8area <ritanie 9$%: !i Ro,0nia
9$$:* 8artin Sc3ulz e+te pre!edintele SPD* Principalul o'iecti( de pe a2enda
europarla,entarilor PSD e+te acce+area 5ondurilor europene /n con5or,itate cu Strate2ia Europa
"#"#* Ace+t o'iecti( +e co,pune din ,ai ,ulte puncteB cre!teri econo,ice 'aRzate pe
cunoa!tere, /,'un)t).irea acce+ului la educa.ie, in(e+titii ,ai ,ari /n cercetare !i te3nolo2ie,
cre!terea adapta'ilit).ii 5or.ei de ,unRc), edi5icarea unei 6econo,ii co,petiti(e (erzi7S Iar
o'iecti(ele 2enerale ale 2rupului +untB pro,o(area (alorilor +t0n2ii europene /n Ro,0nia,
/,'un)t).irea rela.iilor dintre 2rupul europarla,entarilor +ociali!ti !i cet).eni, +u+.inerea
re(endic)rilor +ociale de +t0n2a*
Sociali!tii +e concentreaz) pe /ncura>area ,ana2e,entului ,acro-econo,ic, lar2irea
+trate2iei europene de ocupare a 5or.ei de ,unc), cre!terea coeziunii +ociale !i r)+p0ndirea
/,'un)t).irilor 5)cute* Noile politici econo,ice pentru Europa tre'uie +) cuprind) o ,ai 'un)
di+ciplin) !i o ,ai 'un) ad,ini+trare a 'u2etelor na.ionale, un +i+te, 5i+cal +ti,ulati(,
,en.inerea celor patru piloni de la Lu4e,'ur2B crearea de locuri de ,unc), adapta'ilitate, !an+e
e2ale, +pirit /ntreprinz)tor, apoi pro,o(area ,ai rapid) a acce+ului la capital pentru con+truirea
I88-urilor, 5olo+irea te3nicilor de ulti,) 2enera.ie, a>utor pentru dez(oltarea re2ional) !i
aplicarea principiului +olidarit) ii
C
*
Capitolul 2. +rgani,a"ia 'inerilor !ocial-$emocra"i Ia)i -'!$.
2.1 /volu"ia )i apartenen"a la structura interna"ional a '!$
8
http://www.europarlamentariisd.ro/despre/despre-sd/
Pentru +ti,ularea particip)rii tineretului la (ia.a politic), /n cadrul Partidului Social
De,ocrat +e con+tituie !i 5unc.ioneaz) Or2aniza.ia de Tineret a PSD, denu,it) pre+curtat TSD&
Tineretul Social De,ocrat, c)reia /i re(ine principala re+pon+a'ilitate a acti(it).ii politice a
partidului /n do,eniul tineretului* TSD e+te rezultatul 5uziunii dintre OT - PDSR 9Or2aniza.ia de
Tineret a PDSR:, or2aniza.ie con+tituit) /n noie,'rie $@@D !i TSDR - 9Or2aniza.ia de Tineret a
PSDR:* TSD e+te ,e,'ru IUST 9Uniunea Interna.ional) a Tineretului Sociali+t: din noie,'rie
"##" !i ,e,'ru ECOST 9Or2aniza.ia Tinerilor Sociali!ti Europeni: din ,artie "##E* Proiectul
TSD +e do(ede!te a 5i o reu!it), /n doar c0.i(a ani adun0nd /n r0ndurile +ale zeci de ,ii de tineri
,oti(a.i, de(enind cea ,ai ,are or2aniza.ie politic) de tineret din .ar), /n prezent nu,)r0nd
pe+te DE*### de ,e,'ri*
Dup) 5or,area Or2aniza.iei de tineret a PSD iau 5iin.), /n aceea!i perioad) !i or2aniza.ii
locale, teritoriale 9co,unale, or)!ene!ti, ,unicipale:, >ude.ene* TSD Ia!i reprezint) o a+t5el de
5or,a.iune ,unicipal) care +e 23ideaz) dup) (alorile +t0n2iiB +olidaritate, e2alitate, li'ertate !i
care pro,o(eaz) (oluntariatul !i participarea la dez(oltarea co,unit).ii locale*
@
Din punct de
(edere politic, TSD /nle+ne!te !i contri'uie la inte2rarea tinerilor ie!eni /n +tructurile politice ale
PSD, la e4pri,area !i (alori5icarea drepturilor tinerilor, prin ,i>loace de ac.iune politic) !i
ci(ic)* Acea+t) or2aniza.ie de tineret /!i de+5) oar) acti(itatea potri(it prezentului Re2ula,ent
apro'at de Co,itetul E4ecuti( Na.ional al PSD !i adoptat de c)tre Con2re+ul TSD*
Din or2aniza ia de tineret TSD Ia!i, pot 5ace parte tineri cu (0r+ta cuprin+) /ntre $C - %E
de ani, care au calitatea de ,e,'ru al PSD, precu, i tineri care au /,plinit (0r+ta de $I ani*
8e,'rii de partid ai or2aniza.iei de Tineret a PSD tre'uie +) 5ie participan.i acti(i la ac.iunile
de+5) urate /n cadrul TSD !i +) adere la principiile !i idealurile +ocial-de,ocra.iei ro,0ne!ti,
care ,iliteaz) pentru /ndeplinirea pro2ra,ului politic !i +ocial al PSD*
Tineretul Social De,ocrat ur,)re te, cu prioritate, ur,)toarele o'iecti(eB
- Crearea unei +tructuri 5unc.ionale, care +) a+i2ure e5icientizarea /ntre2ului de,er+ politic al PSD,
/n +5era tineretuluiS
- Ela'orarea unor docu,ente de analiz) !i +intez) pri(ind +tarea tineretului ro,0n !i o5erta politic)
a P*S*D* adre+at) tinerilorS
9
www.tsdiasi.ro
- Pre2)tirea, per5ec.ionarea !i +u+.inerea tinerilor ,e,'ri ai PSD /n (ederea pro,o()rii ace+tora /n
+tructurile de conducere ale partidului, precu, !i pentru a+u,area unor re+pon+a'ilit).i !i
de,nit).i pu'liceS
- Ini.ierea !i dez(oltarea unor rela.ii per,anente de dialo2 !i parteneriat cu +tructuri de tineret din
.ar) !i +tr)in)tate, /n (ederea pro,o()rii o'iecti(elor !i principiilor +ocial -de,ocra.iei
pro,o(ate de P*S*D*S
- Pro,o(area !i popularizarea politicii P*S*D* /n r0ndul tineretului, prin ela'orarea !i or2anizarea
unor pro2ra,e politice, +ociale, econo,ice, educati(e, culturale, di+tracti(e, +porti(e !i turi+tice,
core+punz)toare intere+elor !i a+pira.iilor tinerilorS
- Cola'orarea cu or2aniza.ii de tineret +ocial & de,ocrate !i +ociali+te !i pro,o(area principiilor !i
(alorilor IUST !i ECOST*
$#
-n cadrul or2aniza.iei politice a Tineretului Social De,ocrat 5unc ioneaz) Li2a
Studen ilor, Li2a Ele(ilor i alte clu'uri i li2i pe pro'le,e +peci5ice tineretului* Recent, /n
cadrul TSD* a 5o+t /n5iin at) Li2a Tinerilor -ntreprinz)tori Social De,ocra i* TSD e+te a5iliat) la
or2aniza ia interna ional) a tineretului +ocial de,ocrat & IUST i la cea european) - ECOST*
Tineretul Sociali+t European
$$
reune!te ,i!carea +ociali+t) !i +ocial-de,ocrat) din
Uniunea European) !i a luat na tere /n $@@", la Ha2a* ECOST e+te 5or,at din 11 de or2aniza.ii
cu drepturi depline !i $D or2aniza.ii ,e,'re cu +tatut de o'+er(atori*
Scopurile pro,o(ate de ECOST +untB
- pro,o(area (alorilor +ociali+te !i +ocial-de,ocrate /n r0ndurile tinerilor din EuropaS
- ap)rarea intere+elor tinerilor din Uniunea European)S
- pro,o(area cet).eniei europene /n r0ndurile tinerilor din EuropaS
- inte2rarea ,e,'rilor or2aniza iei la un ni(el european de acti(itate*
ECOST & con+tituie totodat) i or2aniza.ia de tineret a Partidului Sociali!tilor Europeni
9PES: !i a rupul Sociali+t din Parla,entul European* ECOST lucreaz) /n +tr0n+) cooperare cu
Uniunea Interna.ional) a Tineretului Sociali+t 9IUST:*
Uniunea Interna.ional) a Tineretului Sociali+t
$"
e+te un ON la ni(el ,ondial 5or,at din
or2aniza.ii +ociali+te, +ocial de,ocrate, ce are apro4i,ati( $E# de ,e,'rii din pe+te $## de .)ri
cu ,ilioane de participan i* IUST e+te or2aniza.ia de tineret a Interna.ionalei Sociali+te, 5iind cea
1
http://psdiasi.ro/dm/38!"e#ulament$2%&'.pdf
11
www.ecos(.or#
12
www.ius(.or#
,ai ,are or2aniza.ie politic) de tineret din lu,e i a(0nd +tatut con+ultati( /n cadrul
Or2aniza.iei Na.iunilor Unite* IUST are acti(it).i, +e,inare, trainin2uri !i /nt0lniri /n /ntrea2a
lu,e*
2.2 +rgani,area intern a '!$ Ia)i
A a cu, 5iecare partid politic ur,)re te +ati+5acerea intere+elor di5eritelor cate2orii
+ociale, TSD or2aniza ie de tineret are ca 2rup int) noua 2enera ie de electori* Acea+t)
5or,a.iune o5er) un cadru propice /n (ederea +ti,ul)rii tinerilor /n i,plicarea la (ia.a politic) !i
dez(oltarea unor tr)+)turi per+onale !i pro5e+ionale prin inter,ediul unor ac.iuni !i proiecte /n
cadrul co,unit).ii locale*
Or2anizarea !i 5unc.ionarea TSD +e realizeaz) con5or, Re2ula,entului apro'at de
Co,itetul E4ecuti( Na.ional al PSD !i adoptat de c)tre Con2re+ul TSD* Ace+t re2ula,ent e+te
5or,at din !a+e capitole ce (izeaz) o'iecti(ele !i ,e,'rii, +tructura or2anizatoric) a
or2aniza.iilor locale, teritoriale, >ude.ene, de +ector !i al ,unicipiului <ucure!ti, +tructura
or2anelor na.ionale de conducere ale TSD*
TSD Ia!i ca 5or,a.iune teritorial), ,unicipal), /!i de+5)+oar) /ntrea2a acti(itatea con5or,
pre(ederilor ace+tui re2ula,ent* 8e,'rii or2aniza.iei au (0r+te cuprin+e /ntre $C +i %E de ani,
co,pleteaz) o 5i!) de /n+criere !i ulterior +unt participan.i acti(i la ac.iunile de+5) urate /n cadrul
TSD* -n con5or,itate cu articolul C calitatea de ,e,'ru /nceteaz) la /,plinirea (0r+tei de %E de
ani +au +e pierde prin de,i+ie, radiere +au e4cludere* De,i+ia din TSD are loc /n 'aza +i la data
depunerii cererii, ca e4pre+ie a (oin.ei li'er e4pri,ate de per+oana in cauz)* Se con+ider), de
drept, de,i+ie /n+crierea celui /n cauz) /ntr-un alt partid politic* Radierea din TSD +e 5ace /n
cazurile de dece+ +au de pierdere a drepturilor electorale ori a cet).eniei ro,0ne* E4cluderea din
TSD +e 3ot)r) te con5or, pre(ederilor Re2ula,entului TSD*
$%
8e,'rii TSD Ia!i au +)- i e4pri,e li'er opinia, /n cadru politic or2anizat, +) alea2) !i +)
5ie ale!i /n or2anele de conducere ale TSD, de la di5erite ni(eluri, pot candida la oricare dintre
5unc.iile or2anelor na.ionale +au >ude.ene de conducere dac) au o (ec3i,e de ,ini, un an /n
TSD* Dintre /ndatoririle ace+tora, a,inti, de nece+itatea contri'uirii la 5or,area !i pro,o(area
unui ,od de lucru de,ocratic, prin acceptarea plurari+,ului de idei !i a di(er+it).ii opiniilor
13
http://www.tsdiasi.ro/re#ulament-tsd/
e4pri,ate /n ,od li'er, /n cadrul or2anizat al TSD, prin re+pectarea 3ot)r0rilor ,a>orit).ii !i a
celor adoptate de or2anele ierar3ic +uperioare ale TSD !i +) a+i2ure aplicarea lor* A'aterile de la
pre(ederile Re2ula,entului TSD +au ale Statutului PSD ori un co,porta,ent ce cauzeaz)
pre>udicii or2aniza.iei +unt +anc.ionate prin a(erti+,ent ulti,ati(, +u+pendarea +au re(ocarea din
5unc.ie, e4cluderea din TSD, propunerea de e4cludere din PSD* -n +itua.iile /n care unui
,e,'ru TSD, i +e aplic) e4cluderea din PSD, la 'aza adopt)rii ace+tei +anc.iuni tre'uie +) 5ie
!i a(izul Or2anelor de Conducere Uude.ene ale TSD*
Structura or2anizatoric) a TSD Ia!i e+te /n con5or,itate cu articlolele "%-%1 din
Re2ula,ent* +rgani,a"iile de tineret teritorialeB
au o'li2a.ia +) pro,o(eze principiile, (alorile +i o'iecti(ele +ocial & de,ocra.iei,
concretizate /n Pro2ra,ul Politic al PSDS
pot ela'ora +i adopta pozi.ii /n le2)tur) cu a+pectele e+en.iale ale dez(olt)rii econo,ice,
+ociale +i culturale ale localit).ilor re+pecti(e, ale ,oderniz)rii in5ra+tructurii, ale
celorlalte a+pecte ale (ie.ii colecti(it).ilor re+pecti(e, /n con5or,itate cu Pro2ra,ul
Politic al PSDS
or2anizeaz) reuniuni educati(e +au de in5or,are pentru ,e,'rii +i +i,patizan.ii lor,
precu, +i
/nt0lniri politice cu tinerii*
Or2anele de conducere ale TSD, de la toate ni(elurile, +unt ale+e /n ,od de,ocratic,
prin (ot li'er e4pri,at* Procedura de (ot +e +ta'ilie te prin decizia 5iec)rui or2an de conducere
/n cadrul c)ruia +e e4ercit) (otul* Hot)r0rile or2anelor de conducere +e adopt) cu (otul
,a>orit).ii ,e,'rilor prezen.i, dac) re2ula,entul nu pre(ede alt5el* Hot)r0rile adoptate +unt
o'li2atorii, indi5erent de pozi.ia e4pri,at) prin (ot +i de 5unc.ia ocupat) /n partidS 3ot)r0rile
or2anelor de conducere ierar3ic +uperioare +unt o'li2atorii pentru or2anele +i or2aniza.iile
co,ponente*
Forul de conducere al or2aniza.iei de tineret ,unicipal TSD Ia i e+te Conferin"a, care
ale2e ca or2an de conducere Consiliul. Con5erin.a +e con+tituie la or2aniza.iile teritoriale care au
/n co,ponen.) dou) +au ,ai ,ulte or2aniza.ii locale*
Con5erin.ele co,unale, or) ene ti, ,unicipale +au de +ector +e /ntrune+c anual, iar pentru
ale2eri o dat) la doi ani* La cererea <iroului Per,anent al or2aniza.iei +au, dup) caz, a
Con+iliului, ori la +olicitarea a cel pu.in $V% din nu,)rul ,e,'rilor or2aniza.iei +e pot con(oca,
/n ,od e4traordinar, Con5erin.e*
Conferin"a or2aniza.iei teritoriale TSD Ia!i B
Analizeaz) acti(itatea de+5) urat) de or2aniza.ie de la Adunarea eneral) precedent) +i
apro'a pro2ra,ul de acti(itate pentru perioada (iitoareS
ale2e +i re(oc) pre!edintele, (icepre!edin.ii, +ecretarul +i ceilal.i ,e,'ri ai <iroului
or2aniza.iei co,unale +au or) ene tiS
Ale2e prin (ot de+c3i+ +au +ecret dele2a.ii pentru Con5erin.a
Propune re(ocarea din 5unc.iile de conducere a ,e,'rilor de partid pe care i-a
reco,andat pentru a 5i ale!iS
Aduce la /ndeplinire 3ot)r0rile or2anelor de conducere ierar3ic +uperioare ale T*S*D*
Adopt) alte 3ot)r0ri, /n li,ita co,peten.elor +ale, pentru realizarea Pro2ra,ului Politic
al Partidului Social De,ocratS
La ni(elul ,unicipiului Ia!i, or2anul de conducere a Or2aniza.iei Tinerilor Sociali
De,ocra.i /ntre dou) con5erin.e e+te Consiliul, care e+te ale+ pe o perioad) de doi ani +i e+te
alc)tuit din %E & @D ,e,'ri*
Con+iliul or2aniza.iei ,unicipale a TSD are ur,)toarele atri'u.ii principaleB
ale2e +i re(oc) (icepre!edin.ii, +ecretarul +i ceilal.i ,e,'ri ai Co,itetului E4ecuti(
ai con+iliului re+pecti(*
/ndru,), conduce +i or2anizeaz) acti(itatea TSD /n ,unicipiu, /n inter(alul dintre
Con5erin.eS
adopt) ,)+uri pentru aplicarea 3ot)r0rilor Con5erin.ei ,unicipale +i ale or2anelor
ierar3ic +uperioare ale TSDS apro') pro2ra,ul de acti(itate tri,e+trial
or2anizeaz) cercuri de +tudii +i dez'ateri pri(ind principalele do,enii ale acti(it).iiS
ini.iaz) di5erite 5or,e de acti(it).i pentru popularizarea pozi.iilor PSD /n pro'le,e
de intere+ 2eneral +au localS
propune candida.ii TSD pentru 5unc.iile de pri,ar, (icepri,ar, con+ilieri ,unicipali
cu a(izul <iroului Per,anent Uude.ean TSDS
propune Co,itetului E4ecuti( al Con+iliului or2aniza.iei >ude.ene TSD i, per+oane
care +a 5ie /n+cri+e /n li+tele de candida.i pentru Con+iliul Na.ional al TSD*
Con+iliul or2aniza.iei ,unicipale TSD +e /ntrune!te tri,e+trial +i de c0te ori e+te ne(oie,
con(ocat de Co,itetul E4ecuti( al or2aniza.iei re+pecti(e, din ini.iati(a proprie +au la +olicitarea
a cel pu.in $V% din nu,)rul ,e,'rilor +)i +au la +olicitarea or2anului TSD ierar3ic +uperior* La
!edin.e pot participa, 5)r) drept de (ot, deputa.ii, +enatorii, europarla,entarii, pri,arul,
(icepri,arii, con+ilierii ,unicipali +au de +ector +i con+ilierii >ude.eni & ,e,'ri ai or2aniza.iei,
/n cazul /n care nu 5ac parte din con+iliu*
Comitetul /xecutiv al Consiliului or2aniza.iei ,unicipale e+te co,pu+ dinB pre!edinte,
% & D (icepre!edin.i, +ecretar, +i @ & "E ,e,'ri*
Pre!edintele or2aniza.iei ,unicipale e+te +i pre!edintele Con+iliului ,unicipal +i al Co,itetului
E4ecuti( al ace+tuia* Pre!edintele or2aniza.iei ,unicipale coordoneaz) +i r)+punde de acti(itatea
or2aniza.iei, conduce Con+iliul +i Co,itetul E4ecuti( al ace+tuia /n te,eiul 3ot)r0rilor
Con5erin.ei or2aniza.iei ,unicipale, a 3ot)r0rilor Con+iliului ,unicipal +i a Co,itetului E4ecuti(
al ace+tuia, reprezint) or2aniza.ia ,unicipal) pe plan local +i >ude.ean*
;icepre edin.ii ela'oreaz) +i +u+.in pro2ra,e politice /n do,eniileB econo,ic, +ocial,
cultural, tineret, +i /ndepline+c +i alte atri'u.ii +ta'ilite de Co,itetul E4ecuti(*
Secretarul, coordoneaz) acti(itatea or2anizatoric)*
Co,itetul E4ecuti( al Con+iliului or2aniza.iei ,unicipale +e /ntrune!te lunar +i de
c0te ori e+te ne(oie, con(ocat de pre!edinte, la ini.iati(a +a +au a cel pu.in $V% din nu,)rul
,e,'rilor Co,itetului E4ecuti( +au la +olicitarea or2anului TSD ierar3ic +uperior* La !edin.a
Co,itetului E4ecuti( al Con+iliului or2aniza.iei ,unicipale pot participa, 5)r) drept de (ot,
deputa.ii, +enatorii, europarla,entarii, pri,arul, (icepri,arii, con+ilierii ,unicipali +au de
+ector, ,e,'ri ai or2aniza.iei, /n cazul /n care nu 5ac parte din Co,itetul E4ecuti(*
Co,itetul E4ecuti( al Con+iliului or2aniza.iei ,unicipale are ur,)toarele atri'u.iiB
coordoneaz) acti(itatea curent) a or2aniza.iei ,unicipale /ntre !edin.ele Con+iliului
or2aniza.iei ,unicipaleS
ela'oreaz) pro2ra,e +i proiecte de 3ot)r0ri pe care le +upune apro')rii Con+iliului*
Hot)r0rile +e co,unic) +i +e e4ecut) prin <irourile or2aniza.iilor localeS
ur,)re!te aducerea la /ndeplinire a pro2ra,elor +i 3ot)r0rilor proprii, a celor adoptate de
Con+iliul or2aniza.iei ,unicipale +i de c)tre or2anele ierar3ic +uperioareS
or2anizeaz), de re2ul) lunar, /nt0lniri de lucru cu pre!edin.ii +i +ecretarii or2aniza.iilor
locale +i analizeaz) ,odul de /ndeplinire a 3ot)r0rilor adoptateS
a+i2ur) le2)tura per,anent) cu Co,itetul E4ecuti( al Con+iliului >ude.ean al TSDS
or2anizeaz) rela.iile cu pu'licul, acord) a+i+ten.) pe di5erite pro'le,e cet).ene!tiS
.ine e(iden.a ,e,'rilor TSD ai or2aniza.iei ,unicipalS
analizeaz) periodic acti(itatea reprezentan.ilor TSD /n or2anele ad,ini+tra.iei pu'lice
locale*
'!$ 012ICI#I13 IA4I
#re)edinte B 8arian Ni+tor
!ecretar general B Oana a5i a
#rim 5icepre edinte B Teodor <o2dan Crucianu
5icepre)edin"i B Andrei Au+lin23er, Lucian Eduard <articel, Ioan <o+0nceanu, Ana Cre u ,
Ciprian Condurac3e, eor2iana 8elenciuc, <o2dan ;intil)*
3.3 #roiectele sus inute de '!$
Pro,o(0nd (alorile de +t0n2a, precu, +olidaritatea, e2alitatea, !i +u+.in0nd participarea !i
dez(oltarea co,unit).ii locale prin (oluntariat !i i,plicare, Or2aniza.ia Tinerilor Social-
De,ocra.i a conceput, a redactat !i a pro,o(at politici pu'lice adre+ate tinerilor* TSD +-a
i,plicat , de-a lun2ul ti,pului, /n crearea unui cadru le2i+lati( 5a(ora'il pro2re+ului !i a
i,plic)rii tinerilor /n ur,)toarele do,eniiB
Educa.ie, cercetare !i ino(are
8ediu !i dez(oltare dura'il)
Incluziune +ocial) !i ocuparea 5or.ei de ,unc)
Drepturile o,ului, anti-di+cri,inare !i ,inorit).i
Econo,ie !i 5inan.e
Cultur)
S)n)tate
A2ricultur)

Din proprie ini.iati(), dar !i al)turi de alte or2aniza.ii, 5unda.ii, li2i, Or2aniza.ia Tinerilor
Social-De,ocra.i a ini.iat o +erie de proiecte )i activit"i
$1
, cele ,ai ,ulte cu caracter politic,
dintre care a,inti,B
Persecti!e Social " Democrate
Proiectul, de+5)+urat in cola'orare cu Funda.ia KFriedric3 E'ert Sti5tun27, a a(ut loc /n
luna noie,'rie "#$# !i a 5o+t ini.iat de c)tre Ion C0,peanu, (ice-pre!edinte TSD Ia!i !i
i,ple,entat de o ec3ip) 5or,at) din $# ,e,'ri ai or2aniza.iei de tineret /n cola'orare cu
Funda.ia KFriedric3 E'ert Sti5tun27*
O'iecti(ele proiectului au con+tat /n in+truirea a pe+te $## ,e,'ri TSD din >ude.ul Ia!i,
pre!edin.i ai or2aniza.iilor co,unale TSD !i nu nu,ai* De a+e,enea, proiectul a ur,)rit
/,'unat).irea a'ilit).ilor de ar2u,entare !i co,unicare /n r0ndul ,e,'rilor TSD Ia!i, 5iind
e+en.ial) pentru dez(oltarea per+onal) !i or2aniza.ional)*
14
www.tsdiasi.ro
Tinerii +ocial-de,ocra.i au ,ilitat !i pentru pro5e+ionalizarea actualei cla+ei politice care a
deza,)2it electoratul /n perioada po+t-re(olu.ionar)* Acti(it).ile proiectului +-au 5inaizat cu o
dez'atere pe te,a 7Solu.ii Social-De,ocrate /n co,unitatea local)7*
De #n!at$ entru !iitor %
Scopul ace+tei acti(it).i , de+5)!urate /n luna ,ai "#$#, a 5o+t +pri>inirea dez(olt)rii noii
2enera.ii de politicieni din TSD, prin or2anizarea unei dez'ateri la care au participat 5o!ti
pre!edin.i TSD Ia!i, precu,B Alin 8ocanu , 8ariu+ O+ta5iciuc, Sorin Iaco'an , <o2dan
<alani!cu , C)t)lin I(an*
Fiecare dintre cei prezen.i au po(e+tit de+pre acti(it).ile din perioada /n care ei erau
lideri la or2aniza.ia de tineret !i au (or'it de+pre rela.ia dintre +eniori !i tineri*
Dez&aterea '(st-Democraia )
TSD Ia!i a onorat in(ita.ia celor de la A+ocia.ia KE+t-De,ocra.ia 7 de a participa la
dez'aterea cu te,aB Kan+ele !i rolul tinerilor /n politic)* Oportunit).i, +peran.e, deziluzii7 *
Dez'aterea a a(ut loc /n luna aprilie "#$# ,iar in(ita.i la dez'atere au 5o+t liderii de la
TNL Ia!i , OTPDL Ia!i !i reprezentantul TSD Ia!i* Tinerii a5ilia.i politic au /,p)rt)!it e4perien.a
lor politic) !i au r)+pun+ /ntre')rilor unor ele(i !i +tuden.i intere+a.i de ,ediul politic*
Training-ul 'D(*+T( ,O-RS(./)
"# dintre tinerii +ocial de,ocra.i ie!eni, au participat la trainin2-ul DEBATE YOURSE!,
or2anizat de TSD Ia!i* Scopul trainin2-ului a 5o+t acela de a dez(olta /n r0ndul tinerilor anu,ite
co,petente*
Interacti(itatea, dez'aterile, lucrul /n ec3ip), e4erci.iul de +u+.inere a unor di+cur+uri pe
di5erite te,e cu ar2u,ente Kpro7 +au Kcontra7 i-au a>utat pe tineri +) treac) pe+te anu,ite
di5icult).i ce le /nt0,pin) 5rec(ent atunci c0nd (or'e+c /n pu'lic iar analiza li,'a>ului non-
(er'al a unor oa,eni i,portan.i de pe +cena politic) din lu,e, le-a dat po+i'ilitatea de a-!i pune
creati(itatea !i i,a2ina.ia /n practic)*
Ta&ra Politica TSD
coala de pre2)tire politic) a TSD +-a de+5)!urat la <ucure!ti, iar te,ele a'ordate au 5o+t
politicili de tineret !i i,plicarea lor /n politica la ni(el na.ional /n Ro,0nia* -n cadrul proiectului
+-au i,plicat reprezentan.i de +ea,) din aparatul central !i local, precu, !i reprezentan.i ai
+ociet).ii ci(ile !i ai ,a++-,edia*
O ultim strigare %
-n luna iunie "##@, tinerii +ocial de,ocra.i +-au adunat /n Pia.a Unirii, 5or,0nd un puzzle
u,an cu +lo2anul KAle"e #ine$ PSD%PC * Scopul puzzle-ului a 5o+t de a-i /nde,na pe tinerii
ie!eni +) ,ear2) la (ot, ale20nd 'ine alian.a PSDWPC* Entuzia+,ul ec3ipei TSD , a 5o+t
tran+,i+ !i printre cet).enii care /i pri(eau cu z0,'etul pe 'uze*
Tinerii +ocial de,ocra.i /ndea,n) ie!enii +)-!i e4ercite dreptul de (ot, ale20nd candidatul
ie!ean cu !an+e reale de a reprezenta Ro,0nia !i Ia!ul /n Parla,entul European la <ru4elle+*
I+0SI SP-1(
Ac.iunea tinerilor +ocial de,ocra.i a a(ut rolul de a 5acilita co,unicarea /n ,ediul online,
/ntre cet).enii ie!eni !i autorit).ile pu'lice locale !i central*
Solidaritate - TSDuce luta
Pro2ra,ul Politic Solidaritate , de+5)!urat /n octo,'re "#$#, a a(ut drept +cop a'ordarea
unor te,e politice recente !i a unor +olu.ii pentru (iitorul no+tru, ie!irea din criz)* Solidaritate
e+te un proiect adre+at ,e,'rilor TSD, PSD dar !i +ociet).ii ci(ile din Ro,0nia, /n +peran.a ca
de,er+ul or2aniza.iei +) 5ie ur,at de al.i cole2i din teritoriu !i de ce nu !i de alte or2aniza.ii de
tineret ale partidelor din Ro,0nia*
Training .SSD Iai
23
Li2a Studen ilor Social De,ocra i a or2anizat /n luna octo,'rie "#$$ un trainin2 /n
(ederea 5a,iliariz)rii ,e,'rilor +)i cu ,odalit) ile de ,anipulare* Proiectul a a(ut drept +cop
5or,area i dez(oltarea a'ilit) ilor de per+ua+iune care le (or 5i de 5olo+ ,e,'rilor at0t pentru
dez(oltarea per+onal), c0t i pentru ca,paniile electorale ce (or ur,a*
Trainin2-ul a 5o+t +u+ inut de ;icepre edintele TSD, <o2dan <alani cu, /nt)rind a+t5el
rela iile /ntre +tructurile LSSD i TSD*
O'iecti(ele proiectului au 5o+t B
15
www.lssd.ro
Sporirea 2radului de coeziune /ntre ,e,'rii LSSD Ia i
Sporirea a'ilit) ilor per+onale ale ,e,'rilor LSSD Ia i
Cre terea 2radului de e5icien ) a ,e,'rilor pentru ca,paniile electorale
Fa,iliarizarea ,e,'rilor LSSD Ia i cu acti(it) ile de tip trainin2
Soluii entru tineri
Tot /n luna octo,'rie a ace+tui an a a(ut loc o prezentare cu te,a Solu.ii pentru
tineri*Tinerii Social De,ocra.i au do(edit c) dau i,portan.) calit).ii pre2)tirii ,e,'rilor +)i !i
au or2anizat /n toat) .ara +e+iuni de prezentare pri(ind ,odalit).ile e5iciente de a'+or.ie a
5ondurilor +tructurale*
-n acela!i ti,p au adu+ +olu.ii +u+.inute !i de 5ondurile europene, a+t5el /nc0t tinerii +)
ai') ,ai ,ulte !an+e /n pri(in.a dez(olt)rii pro5e+ionale*
Scopul ace+tor prezent)ria 5o+t acela de a crea /n interiorul TSD o re.ea de per+oane
cali5icate /n do,eniul 5ondurilor europene, care /n orice ,o,ent +) poat) 2e+tiona un proiect
care i,plic) a+t5el de re+ur+e*
O'iecti(ul prezent)rilor a5o+t de a pre2)ti un nu,)r de ,ini, $## tineri a+t5el /nc0t, ,ai
,ul.i tineri +) poat) aplica pentru a+t5el de proiecte
Alte proiecte de,arcate de Or2anizatia Tinerilor Social-De,ocratiB
Strate"ia Tineretului Social&Democrat
'ala TSD (a)i tradi*ie )i valori social democrate
TSD (a)i trecut+ pre,ent )i viitor---
Proiecte europene .n (a)i
TSD prepared / do more-
Cinemato"ra0 Social&Democrat
Romania prinde radacini1TSD a2ut
Tineri Sociali-Democrati #n 4amanie
Toate ace+te proiecte !i acti(it).i ale Or2aniza.iei Tinerilor Social-De,ocra.i din Ia!i, /n
di(er+e do,enii, nu 5ac dec0t +) +u+.in) rolul i,plic)rii acti(e a tinerilor /n (ia.a politic), +)
/ndru,e +pre 5or,area unei per+pecti(e a+upra ,i+iunilor !i op.iunilor de ac.iune politic), pentru
c) noi, 2enera.ia t0n)r), tre'uie +) a(e, a,'i.ia de a nu ne ,ul.u,i doar +) 5i, +pectatori ai
politicii* E+te nece+ar +) 5i, +olidari cu e4perien.a +eniorilor, ne(oile cet).eanului, ur,)rind +)
5i, parte decizional) pentru (iitorul no+tru !i a(e, ne(oie de o (iziune 'ine +ta'ilit), /n intere+ul
oa,enilor !i nu al propriilor or2olii pentru a dina,iza dez'aterea politica*
Capitolul 3. %e,ultatele cercetrii
Prin inter,ediul ,etodelor de cercetare 5olo+ite, c3e+tionarul i inter(iul, a, o' inut
rezultate care de,on+treaz) (eridicitatea pre,i+ei noa+tre con5or, c)reia, i,plicarea tinerilor /n
(ia a politic) actual) +e ,ani5e+t) ne2ati(* Acea+t +u'iect dez')tut a a(ut /n pri, plan *
variabile dup) cu, ur,eaz)B
- Participarea la (otS
- Apartenen a tinerilor la o 2rupare politic) de tineretS
- 8)+ura /n care +e +i,t reprezenta i de cla+a politic) actual)*
- radul de in5or,are a+upra 5eno,enului politicS
Pe ace+te (aria'ile +-a 5ocalizat c3e+tionarul, iar aceia i linie a 5o+t ur,)rit) i prin /ntre')rile
din inter(iu*
3.1 Anali,a rspunsurilor n urma aplicrii c6estionarului
-n cercetarea noa+tr) a, plecat de la ipoteza con5or, c)reia i,plicarea tinerilor /n (ia a
politic) actual) +e ,ani5e+t) ne2ati(* C3e+tionarul nereprezentati( ce a 5o+t aplicat pe %#
re+ponden i con5ir,) a5ir,a ia de ,ai +u+, /ntruc0t (aria'ilele ce au 5o+t analizate indic) un
intere+ +c)zut al tinerilor 5a ) de politic)*
Con5or, analizei r)+pun+urilor c3e+tionarului, tinerii au ar)tat o doz) cre+cut) de
pe+i,i+, /n ceea ce pri(e te politicile actuale adoptate de cla+a politic) ro,0nea+c), aproape
C#N dintre re+ponden i con+ider0nd c) Ro,0nia ,er2e /ntr-o direc ie proa+t) i 5oarte proa+t)*
-n 2eneral, tinerii +e arat) intere+a i doar de di+cu ii ce au ca +u'iect (ia a politic), un procent de
%CN atri'uind o (aloare ,edie i,portan ei ace+tei di,en+iuni*
-n ceea ce pri(e te +ur+ele de in5or,are, re+ponden ii au ar)tat o preponderent) /nclinare
c)tre +ur+ele ,oderne de in5or,are, internetul +i tele(iziunea ocup0nd % +5erturi din pre5erintele
lor* 8i>loacele cla+ice de in5or,are precu, ziarele i coala, pierd tot ,ai ,ult teren /n 5a a
te3nolo2iei*
Con5or, r)+pun+urilor din c3e+tionare, tinerii au o /nclina ie politic) /,p)r ite, 1#N
con+ider0nd ca +unt de dreapt, 1#N de centru i "#N de +t)n2a* La /ntre'area KCare partid politic
reprezint) cel ,ai 'ine intere+ele du,nea(o+tr)L7, cea ,ai ,are parte din +tudent au optat
pentru (arianta 6nici unul7, /n (0r5ul pre5eni elor celor care au ale+ un partid 5iind Partidul
Na ional Li'eral cu un procent de %#N, ace+ta 5iind ur,at /n de aproape de Partidul Social-
De,ocrat cu un procent de "#N* Ace+t rezultat e+te in5luen a i de 5aptul c) +tuden ii c3e+tiona i
nu +unt de accord cu a5ir,a ia precu, c) partidele politice iau /n con+iderare intere+ele tinerilor*
De i o ,a>oritate de 1DN con+ider) c) i,plicarea tinerilor /n or2aniza iile de tineret
contri'uie /n ,are ,)+ur) la /,'un)t) irea ,ediului politic, un procent de EEN dintre
re+ponden i nu +unt ,e,'ri /n nici o or2aniza ie de tineret*
Tinerii con+ider) /n+crierea /ntr-o 5or,a iune politic) pentru tineret drept o acti(itate
propice pentru a /nt0lni oa,eni noi & E#NS %#N dintre ei +-ar /n+crie /ntr-o a+t5el de or2aniza ie
pentru a 5ace i altce(a, doar $#N 5)c0nd o a+t5el de ale2ere pentru a ap)ra ni te lucruri /n care
cred*
-n ceea ce pri(e te TSD Ia i, IEN dintre tineri au cuno tin ) de e4i+ten a ace+tei
or2aniza ii din +ur+e precu, internetul, a5i e +au cole2i* Dintre o'iecti(ele TDS, re+ponden ii au
ale+ ca 5iind i,portant pre2)tirea (iitoarei elite politice-%EN, (oluntariatul -"EN, i un procent
de "#N au ale+ i,plicarea /n co,unitatea local)*
C7/!'I+2A%
Ace+t c3e+tionar are +copul de a identi5ica intere+ul pe care tinerii /i ,ani5e+ta pentru politic) !i
,)+ura /n care ace!tia +e +i,t reprezenta.i /n +ocietatea ro,0nea+c) de c)tre 5or,a.iunile de tineret*
-n analiza noa+tr) ne propune, interpretarea rezultatelor , pentru a (edea /n ce ,)+ur) +tuden ii,
+unt con!tien.i de realitatea politic) !i i,plicarea lor* C3e+tionarul a 5o+t aplicat pe un e!antion
nereprezentati( de %# de +tudenti din cadrul 5acult) ii de Filo+o5ie, +pecializ)rile Rela ii Interna ionale i
Studii Europene, i tiin e Politice , cu (0r+te cuprin+e /ntre $C !i "E de ani, ace+ta cuprinz0nd un +et de "#
de /ntre')ri*
Bibliografie
Pierre <rec3on, Partidele politice, Editura Ei=on, "##1, Clu>S
Da(id 8iller, Enciclopedia BAC34E a "5ndirii politice, Editura Hu,anita+, "###S
Daniel Seiler, Partidele politice din Europa, Editura In+titutul European, Ia iS
Cri+tian Preda, Sorina Soare - Re2i,ul, partidele +i +i+te,ul politic din Ro,ania,
<i'lioteca de politic), <ucure ti "##C
XXX*in5opolitic*ro
3ttpBVVXXX*europarla,entarii+d*ro
XXX*t+dia+i*ro
XXX*iu+Q*or2
XXX*l++d*ro
Anexe
$* E4e,plu de c3e+tionar co,pletat

S-ar putea să vă placă și