Sunteți pe pagina 1din 13

Divide et impera

?
?
?
?
Divide et impera
Metod de rezolvare a unor probleme

Caracteristici probleme
pot fi descompuse n probleme cu complexitate mai mic
de acelai tip / cu soluie cunoscut
descompunerea este finit problem primitiv / condiie de terminare
cte probleme?
cum se face mprirea?
rezolvarea noilor probleme este mai uoar
soluiile combinate soluia problemei iniiale

Descompunere propriu-zis / reducere
Determinarea elementului maxim dintr-o mulime
Metoda biseciei

Maxim(a, n)

x = Maxim(a, n-1)
max = x>a[n-1] ? x : a[n-1]
Maxim(a, p, u)

x1 = Maxim(a, p, (p+u)/2)
x2 = Maxim(a, (p+u)/2+1, u)
max = x1>x2 ? x1 : x2

Divide et impera
Algoritm recursiv
Implementarea este de obicei recursiv
Forma general

S=
determin o modalitate de descompunere a problemei P => P1, P2, Pn
pentru fiecare i=1:n
aplic recursiv algoritmul, pentru rezolvarea problemei Pi => Si
S=S Si
Divide et impera
Exemple
Probleme de parcurgere
Problema turnurilor din Hanoi
Problema tieturilor
Probleme de cutare
secvenial / binar
Probleme de sortare
prin interclasare
prin inserare
rapid (quick sort)
metoda micorrii incrementului (Shell sort)

Divide et impera
Probleme de parcurgere

o mulime a, cu n elemente => P(a, 0, n)
P(a, i, n) se descompune n
prelucrare a[i]
P(a, i+1, n)

void parcurge(float *v, int i, int n)
{ if( i!=n )
{ printf("%7.2f ",v[i]);
parc(v,i+1,n);
}
}

Divide et impera
Problema turnurilor din Hanoi

H(n, S, D, I)
H(n-1, S, I, D)
mut un disc de pe S pe D
H(n-1, I, D, S)

void hanoi(int n, char s, char d, char i)
{ if(n>0)
{ hanoi(n-1,s,i,d);
printf("\nMuta un disc de pe %c pe %c",s,d);
hanoi(n-1,i,d,s);
}
}
hanoi( 5, a, b, c);

Surs Destinaie Intermediar
Divide et impera
Problema tieturilor x, y, a, b

, c[2,n]
2
1
3 4
1: x, c[1,i] a, y+b-c[1,i]
2: x, y a, c[1,i]-y
3: x, y c[0,i]-x, b
4: c[0,i], y x+a-c[0,i], b
a
b

xmax, ymax
amax=0, bmax=0
x
y
x+a
y+b
c[0,i]
c[1,i]
void taietura(int **c, int x, int y, int a, int b,
int *xm, int *ym, int *am, int *bm)
{ int i,gasit;
for( i=gasit=0; (i<n)&&!gasit; )
if((c[0][i]>x)&&(c[0][i]<x+a) && (c[1][i]>y)&&(c[1][i]<y+b))
gasit=1;
else
i++;
if(gasit)
{ taietura(c, x,c[1][i], a,b-c[1][i]+y, xm,ym,am,bm);
taietura(c, x,y, a,c[1][i]-y, xm,ym,am,bm);
taietura(c, x,y, c[0][i]-x,b, xm,ym,am,bm);
taietura(c, c[0][i],y, a-c[0][i]+x,b, xm,ym,am,bm);
}
else
if(a*b>(*am)*(*bm))
{ *am=a; *bm=b;
*xm=x; *ym=y;
}
}
Divide et impera
Probleme de cutare
Secvenial problem de parcurgere (mulimi sortate sau nesortate)
Binar (mulimi sortate)Nu exist riscul s se obin poziia -1 chiar dac elementul cutat se
afl n mulime, deoarece n momentul gsirii lui, nu se mai face nici un
apel recursiv i nu se mai modific valoarea lui poz
Mulime nesortat

C(x, a, i, n, poz)
dac i==n
poz=-1
altfel
dac x==a[i]
poz=i
altfel
C(x, a, i+1, n, poz)

Mulime sortat

C(x, a, i, n, poz)
dac i==n || a[i]>x
poz=-1
altfel
dac x==a[i]
poz=i
altfel
C(x, a, i+1, n, poz)


C(x, a, p, u, poz)
dac p>u
poz=-1
altfel
m=(p+u)/2
dac x==a[m]
poz=m
altfel
daca x<a[m]
C(x, a, p, m-1, poz)
altfel
C(x, a, m+1, u, poz)


Divide et impera
Sortare prin interclasare

S(a, n) => S(a, 0, n-1)
dac p<u
m=(p+u)/2
S(a, p, m)
S(a, m+1, u)
interclaseaz a[p:m] cu a[m+1:u]


15 7 13 5 11 3 1 8 14 6 12 4 10 2 9
15 7 13 5 11 3 1 8 14 6 12 4 10 2 9
1 3 5 7 8 11 13 15 2 4 6 9 10 12 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
S(0, 14)
S(0, 7) S(8, 14)


Divide et impera
Sortare rapid

Q(x, p,u)
dac p<u
poziionare(x, p, u, k)
Q(x, p, k-1)
Q(x, k+1, u)
x[0] x[1] x[2] x[k-2] x[k-1] x[k] x[k+1] x[k+2] x[n-1]
x[0] x[1] x[2] x[k-2] x[k-1] x[k] x[k+1] x[k+2] x[n-1]
Q(0, n-1)
Q(0, k-1) Q(k+1, n-1)
10 9 19 15 3 17 4 1
0 -1 1 0
Divide et impera
Sortare prin micorarea incrementului (Shell sort)
generalizare a sortrii prin inserie
vector k-sortat
secven de pai : valori descresctoare, ultima este 1

Algoritm

pentru fiecare pas din secven
pentru fiecare i=pas..n-1
j=i-pas
ct timp j>0 i v[j]<v[j+pas]
v[j] <->v[j+pas]
j-=pas
Divide et impera
Sortare prin micorarea incrementului (Shell sort)

indici 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
n=15 Initial: 38 13 85 98 5 70 45 44 68 71 40 44 9 10 3
Dupa pasul 7: 3 13 71 40 5 9 10 38 68 85 98 44 70 45 44
Dupa pasul 3: 3 5 9 10 13 44 40 38 44 70 45 68 85 98 71
Dupa pasul 1: 3 5 9 10 13 38 40 44 44 45 68 70 71 85 98


void sort_shell(double v[], int l)
{ int i,j,inc;
double a;

for(inc=l/2; inc>0; inc=inc/2)
for(i=inc; i<l; i++)
for(j=i-inc; (j>=0)&&(v[j]>v[j+inc]); j=j-inc)
{ a=v[j];
v[j]=v[j+inc];
v[j+inc]=a;
}
}