Sunteți pe pagina 1din 1

Instructiuni proprii de

securitate si sanatate in munca la utilizarea


Recuperatorului de ulei uzat prin absorbtie sau gravitational
la SC CIDAN SRL
Art.1 Lucratorul care va utilize recuperatorul de ulei uzat, va fi instruit
corespunzator de seful ierarhic superior de modul de utilizare a echipamentului de
lucru.
Art. 2. La incperea lucrarii se verifica nivelul uleiului din rezervor, uleiul uzat se
goleste in recipient speciale, dotate cu capac. Lucratorul va goli rezervorul cu
atentie, protejand mediul inconjurator.
Art. 3. Golirea rezervorului se realizeaza in zole special amenajate, operatorul va
purta echipament individual de protectie
Art .4. Pozitionarea su orificiul de golire a uleiului se face cu atentie.
Art.! "#ploatarea si $ntretinerea echipamentelor de recuperare a uleiului uzat treuie sa se
foloseasca numai mecanici care au fost instruiti in acest scop
Art. % &oate lucrarile de interventii si reparatii se vor efectua numai in aza dispozitiilor primite de
la conducatorul locului de munca respectiv, care preda utilajul pentru interventie sau reparatie
Art. ' Pentru prevenirea accidentelor prin alunecare, se va evita formarea petelor de apa sau ulei,
acestea treuind sterse cu carpa sau nisip, imediat ce s(ar forma.
Art. ) *e interzice, in timpul functionarii utilajelor sau masinilor, reglarea, repararea, ungerea,
curatirea sau indepartarea aparatoarelor sau dispozitivelor de protectie.
Art. + ,n cazul utilizarii iluminatului portativ, se va tine seama de mediul de lucru, fiind admisa
folosirea lampilor electrice alimentate cu tensiune nepericuloasa, de ma#im 24 -.
Art. ' -arsta persoanelor admise la e#ploatarea instalatiilor pentru producerea aerului comprimat va
fi de minimum 1) ani.
Art. ) La instalatiile de producere a aerului comprimat se vor afisa, la loc viziil, instructiuni
specifice de securitate a muncii privind e#ploatarea acestora..
MSURI CARE SE IAU N CA! DE M"R#$IERE ACCIDEN$AL A ULEIULUI U!A$
*e asigura.i o un/ ventila.ie.
*e indeparteaza orice surse de foc. ,nterzis fumatul
*uprafa.a pe care produsul a fost deversat poate deveni alunecoas/.
Prevenirea p/trunderea produsului $n sol sau ape de suprafa./ 0canale, r1uri2. 3ac/ produsul
este deversat $n canale sau ape de suprafa./, anun.a.i autorit/.ile competente.
3aca este posiil se recupereaza produsul cu mijloace mecanice cum ar fi pompare 4i raclare.