Sunteți pe pagina 1din 44

DICŢIONAR

VISE

DICŢIONAR VISE
dic ţ ionarul viselor sunt resentimente legate de zice infidelitatea. Un abdomen o problemă nerezolvată
dic ţ ionarul viselor sunt resentimente legate de zice infidelitatea. Un abdomen o problemă nerezolvată

dicţionarul viselor

sunt resentimente legate de zice infidelitatea. Un abdomen o problemă nerezolvată din A copilărie? Acest
sunt resentimente legate de
zice infidelitatea. Un abdomen
o problemă nerezolvată din
A
copilărie? Acest vis îţi poate
arăta că e nevoie să îţi exprimi
emoţiile și să fii înţeleasă de
cei din jur. La un alt nivel, poate
îmbătrânit te avertizează des-
pre existenţa unor minciuni în
viaţa ta, unul umflat promite
succes, iar dacă în vis apare
și sânge, anunţă că în familie
fi un indiciu că ai nevoie de în-
va avea loc o tragedie.
ABISABIS
ACASACASĂĂ
Semnificaţie
psihologică:
simţi că situaţia ta se îmbu-
nătăţește. Poate că începi să
culegi roadele eforturilor pe
care le-ai făcut în ultima vreme.
drumare într-un aspect al vieţii
care te preocupă. De exemplu,
poate că speri că o persoană
puternică te va ajuta să reca-
peţi controlul asupra vieţii tale.
Mulţi oameni au un astfel de
vis după decesul cuiva drag.
Semnificaţie mistică:
să pă-
răsești ceva neplăcut anunţă
vești bune legate de starea
Semnificaţie mistică:
dacă
ta financiară. Dar veștile sunt
visezi că vizitezi casa părin-
tească, vei avea parte de vești
bune. Dacă însă casa este în
paragină, este un avertisment
că o rudă se va îmbolnăvi.
proaste dacă abandonezi ceva
sau pe cineva important pentru
tine – destinul indică vremuri
tulburi. Dacă în vis tu ești cea
abandonată, în scurt timp vei
auzi de o împăcare.
Semnificaţie
psihologică:
ABANDONABANDON
ABDOMENABDOMEN
Semnificaţie
psihologică:
visul poate avea o cauză fi-
ziologică, legată de constipa-
ţie sau indigestie. Sau poate
că te îngrijorează ceva ce nu
Semnificaţie
psihologică:
poţi „digera”. Poate fi vorba și
despre o aluzie sexuală sau
poate indica dorinţa ta de a
este posibil să ai probleme
reale sau imaginare, care îţi
creează o stare de anxietate.
Este posibil să te simţi ca și
cum te afli pe marginea pră-
pastiei. Este important să îţi
analizezi situaţia și să desco-
peri care sunt motivele pentru
care te simţi astfel. Un abis
întunecat poate simboliza o
parte a ta neștiută. Dacă te
simţi îngrijorată este pentru
că nu știi ce vei descoperi
un astfel de vis poate vorbi
despre emoţiile tale inconști-
ente generate de teama de
a fi părăsită. Caută să afli de
ce te simţi astfel. Ţi se pare
că ești neglijată? Sau poate
fi mamă.
Semnificaţie mistică:
abdo-
menul reprezintă promisiunea
unor lucruri minunate, pentru
care trebuie să muncești din
greu. Poate fi un vis care pre-
despre tine, despre sentimen-
tele și temerile tale ascunse.
Uneori, astfel de simboluri sunt
prezente în visul cuiva care se
gândește la moarte – nu apar
ca o predicţie, ci ca o moda-
4
litate de a ne aminti despre importanţa vieţii. p a r e a Semnificaţie mistică:
litate de a ne aminti despre
importanţa vieţii.
p
a r e a
Semnificaţie mistică:
cu relaţiile sentimentale, iar
cele care au loc pe pământ,
cu cele de afaceri.
ta faţă
abisul
de pier-
prevestește dificultăţi financi-
are. Trebuie să fii foarte atentă
la proiectele tale profesiona-
le. Un sfat de reţinut este să
acţionezi extrem de precaut
în ceea ce urmează să faci.
derea pă-
ADULTERADULTER
rului, dacă
ţi
se întâmplă
acest lucru în viaţa
reală. Există pe piaţă atâtea
produse care au efect, nu te
mai îngrijora!
ACCIDENTACCIDENT
Semnificaţie
mistică:
visul
Semnificaţie
psihologică:
coșmarurile în care au loc
accidente indică adesea
anxietăţi și frici puternic în-
rădăcinate în tine. Poate că
tragi prea mult de tine și ar
trebui să încetinești ritmul.
Dacă ţi se pare că te îndrepţi
spre un dezastru, analizează-ţi
greșelile astfel încât să îndrepţi
cursul lucrurilor pe o traiectorie
mai bună. Dacă altcineva are
un accident, întreabă-ţi inima
ce simte despre persoana re-
spectivă. Este posibil să ai o
ostilitate neexprimată faţă de
persoana respectivă. Resen-
timente precum gelozie sau
ură s-ar putea să răbufnească
prin intermediul unui astfel de
vis. Visul poate vorbi și despre
diverse incidente, precum o
gafă.
Semnificaţie
psihologică:
astfel de vise scot în eviden-
ţă, adesea, temeri neînteme-
iate. Poate că îţi faci griji le-
gate de sexualitatea ta sau
poate că îţi dorești ceva care
nu îţi face bine.
prezice o pierdere financiară.
Există și o altă interpretare,
conform superstiţiei tribului
Batoro, care trăia în estul Africii.
Mireasa acestui trib avea garan-
tate fertilitatea și prosperitatea
numai dacă părul de pe cap și
de pe restul corpului îi era ras
înainte de a se căsători. Să visezi
că rămâi fără păr este, în cazul
semnificaţiei date de tradiţia
acestui trib, un semn bun.
Semnificaţie mistică:
un astfel
de vis prezice faptul că femeia
va pierde afecţiunea soţului ei.
ALTARALTAR
ALOPECIEALOPECIE
Semnificaţie psihologică:
dacă
Semnificaţie mistică:
fii
în
mod special precaută timp
de 24 de ore după ce ai un
astfel de vis! Conform unor
interpretări, accidentele care
au loc pe mare au legătură
visezi că îţi pierzi părul înseamnă
că ești îngrijorată de imaginea
ta și de modul în care te percep
alţii. Probabil că simţi că nu poţi
reuși într-o iniţiativă la care te
gândești și probabil că ţi se
amintește, inconștient, cum și-a
pierdut Samson puterea după
ce i-a fost tăiat părul. Poate că
îţi este teamă de înaintarea în
vârstă. Visul exprimă preocu-
Semnificaţie
psihologică:
altarul este un loc pentru sa-
crificii, iar visul tău poate indica
un sacrificiu pe care l-ai făcut
5
sau pe sa o influenţă în viaţa ta care te care ca in- face mai
sau pe
sa
o influenţă în viaţa ta care te
care ca in-
face mai puternică. În carieră,
tenţio- te
nezi nez să îl
poate arăta dorinţa de a fi
„vedeta“ firmei. Ancora îţi
faci. faci.
Sau
poate poate
arăta
un sacrificiu
un sacrificiu interi-
or: ceva dinăuntrul tău trebuie
să moară pentru a se naște o
nouă viaţă, mai bună. Poate că
îţi vei sacrifica egoul, astfel
încât în viaţa ta să se poată
manifesta emoţii sincere. Al-
tarul poate reprezenta intrarea
în armonie a conștientului și a
inconștientului.
poate arăta și că există ceva
care te ţine pe loc și îţi îngră-
dește libertatea. Psihanaliza
freudiană ar interpreta acest
vis ca un indiciu al dependen-
ţei de mama ta (marea poate
puţin raţională. Dacă visezi că
mănânci un animal este un
simbol mitic clasic, care repre-
zintă asimilarea înţelepciunii
naturale. Dacă te lupţi cu un
animal înseamnă că te înfrunţi
cu umbra ta – acea parte as-
cunsă a sufletului pe care
mintea conștientă o respinge.
Animalele care păzesc o co-
fi simbolul mamei).
Semnificaţie mistică:
o veche
Semnificaţie mistică:
să vi-
sezi că te afli într-o biserică
nu este un semn bun. Poate
arăta greșeli și pocăinţă. Să
vezi un preot în altar prezice
certuri și probleme acasă ori
în afaceri. Dacă vezi o biserică
din exterior, vei avea parte de
noroc și binecuvântare.
superstiţie spune că, dacă o
femeie visează o ancoră, unul
dintre fiii săi se va face marinar.
Pentru mulţi dintre noi, prezice
schimbarea domiciliului sau o
călătorie în străinătate. Dacă
ancora este în apă ori parţi-
al ascunsă, așteaptă-te la o
dezamăgire!
ANIMALANIMAL
moară pot arăta pasiunile
necontrolate care te împie-
dică să îţi atingi potenţialul
spiritual. Animalele pot sim-
boliza anumite calităţi. De
exemplu, un câine înseamnă
devotament, o pisică – intuiţie,
un tigru – teamă, un porc – un
comportament negativ. Une-
ori, animalele îi pot reprezen-
ta pe cei din jurul nostru: ci-
neva poate fi alunecos ca un
pește, viclean ca o vulpe,
puternic ca un taur etc.
Semnificaţie mistică:
vacile
ANCORANCOR ĂĂ
și taurii anunţă vremuri bune.
Încearcă pe cât posibil să nu
visezi niciodată crocodili, câini
sau pisici, pentru că de regulă
aduc necazuri.
Semnificaţie
psihologică:
ANXIETATEANXIETATE
animalele semnifică dorinţe-
Semnificaţie
psihologică:
le instinctuale, primare. Visul
Semnificaţie
psihologică:
poate că ai nevoie de mai
multă siguranţă, întrucât an-
cora reprezintă o forţă care
stabilizează. Sau poate indica
tău poate că îţi atrage aten-
ţia asupra unui aspect al na-
turii sale pe care îl subevalu-
ezi sau pe care îl reprimi. În-
cearcă să intri în contact cu
tine; fii mai spontană și mai
psihologii spun că visele sunt
modalitatea prin care creierul
încearcă să ne aducă emo-
ţiile în echilibru. Este normal
să avem vise care ne exprimă
anxietăţile și emoţiile care nu
pot fi exprimate în viaţa reală.
6
dicţionarul viselor Freud vorbea despre sentimen- tele reprimate în copilărie, de gelozia sau ostilitatea faţă
dicţionarul viselor
Freud vorbea despre sentimen-
tele reprimate în copilărie, de
gelozia sau ostilitatea faţă de
părinţi ca fiind cauza principală
că te simţi copleșită sau prin-
să într-o capcană. Să bei din
apa unei fântâni este un semn
că ești preocupată de dezvol-
a unor astfel de vise.
Semnificaţie mistică:
conform
superstiţiilor, aceste vise arată
că vom fi eliberaţi curând de
ceva ce ne preocupă. Într-un
fel, așa este, pentru că, atunci
când temerile tale sunt expri-
mate în vise, ești mai aproape
cu un pas de îndepărtarea lor.
a valurilor poate fi un indiciu
că evenimentele din ultima
vreme te poartă într-o direc-
ţie anume. Valurile mai agita-
te pot face referire la impre-
sia ta că te miști prea rapid
sau că există ceva ce te în-
depărtează de un lucru pe
care îţi dorești să îl realizezi.
Semnificaţie
mistică:
apa
APAPĂĂ
limpede este semn al pros-
perităţii și al unui mare noroc.
Dacă apa este mlăștinoasă,
anunţă tristeţe sau o veste
legată de o boală sau chiar
decesul cuiva apropiat. Apa
murdară este un avertisment
că în jurul tău sunt persoane
fără scrupule din cauza cărora
poţi pierde multe.
ARMURARMURĂĂ
Semnificaţie psihologică:
apa
reprezintă aspectele femini-
ne, inconștiente sau subcon-
știente, emoţionale, intuitive
tarea ta personală. Dacă
aceasta este goală, poate fi
un indiciu că este timpul să
fii atentă la nevoile tale. Fur-
tună – treci printr-o situaţie
emoţională dificilă. Lac – apa
liniștită a lacului poate indica
faptul că accesezi înţelepciu-
nea și intuiţia ta înnăscută.
Dacă înoţi în ape tulburi, ai
dificultăţi în a-ţi înţelege emo-
ţiile și a-ţi accesa intuiţia. Mare,
ocean – ești entuziasmată să
îţi descoperi potenţialul sau
dimpotrivă, dacă apele sunt
întunecate, îţi este temă de
ceea ce se ascunde în apele
adânci ale subconștientului
tău. Piscină – să înoţi într-o
piscină înseamnă să te scu-
funzi în adâncurile intuiţiei tale,
lucrând în mod conștient
pentru a avea mai multă cla-
ritate. Dacă te îneci, atenţie,
și psihice ale personalităţii tale.
Starea apei din visul tău este
de fapt starea ta emoţională.
Apa curge sau stă ceva în
calea curgerii sale? Dacă este
valabilă varianta din urmă,
undeva în psihicul tău se află
un blocaj important. Cascada
poate însemna curăţare, eli-
berare. Fântână - fântânile
sunt întunecate și adânci iar
Semnificaţie psihologică:
să cazi în una poate însemna
înseamnă că ești prea stre-
sată și copleșită de probleme.
Râu – încerci cu greu să tra-
versezi unul? E posibil să te
simţi blocată. Înoţi contra
curentului? Înseamnă că în-
tâmpini greutăţi în a merge în
direcţia dorită. Te lași dusă în
direcţia curgerii sale? Atunci
foarte probabil că în viaţa
reală te afli exact acolo unde
trebuie. Valuri – mișcarea lină
în
vise, armura și platoșa sunt
simboluri care ne protejează
7
dic ţ ionarul viselor de acele lucruri care ne fac anxioși. Întreabă-te de ce planurile
dic ţ ionarul viselor de acele lucruri care ne fac anxioși. Întreabă-te de ce planurile

dicţionarul viselor

de acele lucruri care ne fac anxioși. Întreabă-te de ce planurile dacă dorești să obţii
de acele lucruri care ne fac
anxioși. Întreabă-te de ce
planurile dacă dorești să obţii
recunoaștere.
AVALANAVALANŞĂŞĂ
anume vrei să te aperi și este
posibil să descoperi că lucru-
rile nu sunt atât de amenin-
ţătoare precum par. Dacă ai
avea mai multă încredere în
tine, nu ar trebui să iei măsuri
extreme pentru a te apăra
de lumea exterioară. Visul
poate indica faptul că te pre-
gătești pentru o înfruntare
AUDIAUDIŢŢIEIE
Semnificaţie
psihologică:
într-un astfel de vis este vor-
ba despre punctele tale slabe
care se relevă în spaţiul public.
Poate că îţi este teamă că nu
poţi comunica eficient cu cei
din jur. Simţi că rolul tău social
este testat. Astfel de vise apar
și
că te simţi bine pregătită
la scurt timp după schimba-
și
încrezătoare.
Semnificaţie mistică:
con-
form superstiţiilor, armura în
vis poate arăta că iei viaţa
prea în serios. Un adept al re-
încarnării ar spune că visul tău
face referire la o viaţă de-a
ta din trecut.
rea locului de muncă sau după
asumarea unui rol provocator
din punct de vedere social.
Semnificaţie mistică:
ma-
Semnificaţie
psihologică:
joritatea viselor asociate cu
actori, actriţe sau o scenă
sunt considerate aducătoare
de noroc.
ARTISTARTIST
AURAUR
Semnificaţie
psihologică:
Semnificaţie
psihologică:
metalul preţios poate semni-
fica aspecte ale tale pe care
le apreciezi.
posibil că îţi este teamă de
un eșec. Poate că intuiţia ta
a identificat o fisură în planu-
rile tale, care necesită atenţie
imediată. Analizează atent
celelalte imagini din vis și în-
cearcă să identifici cauza
temerilor tale! S-ar putea să
existe o cauză emoţională.
Ești rece ca gheaţa? Poate că
sentimentele tale „îngheţate“
sunt cauza problemelor. Re-
laxează-te puţin sau poţi
provoca o avalanșă de emoţii
scăpate de sub control.
Semnificaţie mistică:
misticii
acest simbol poate reprezen-
ta partea ta creativă și intui-
tivă. Poate că simţi nevoia de
Semnificaţie
mistică:
vei
avea un succes neașteptat
a
te exprima și de a fi mai
creativă.
în tot ceea ce vei întreprinde.
Dacă visezi că primești bijuterii
Semnificaţie mistică:
poa-
din aur, te vei căsători cu un
te
că trebuie să îţi revizuiești
bărbat bogat.
spun că aduce incredibil de
mult noroc să visezi o avalanșă,
mai ales dacă ești acoperită de
zăpadă. Prezice profit și avere.
Să îi vezi pe alţii îngropaţi de o
avalanșă indică o schimbare în
mediul în care trăiești.
8
AVIONAVION că vei avea succes într-o iniţi- ativă de afaceri. Dacă avionul se prăbușește, proiectul
AVIONAVION
că vei avea succes într-o iniţi-
ativă de afaceri. Dacă avionul
se prăbușește, proiectul nu va
avea succes.
și
pă-
catele
inimii.
Con-
Semnificaţie psihologică:
visezi că te afli într-un avion
este ca și cum ai urca deasu-
pra problemelor pe care le ai.
Este un simbol al transcen-
denţei și poate promite elibe-
rarea de o dificultate psihică
sau materială. Poate semni-
fica preocuparea ta pentru o
înţelegere mai profundă a
lucrurilor, pentru evoluţie spi-
rituală. Un aeroport sau o
călătorie cu avionul pot indica
un nou început în viaţa ta: un
nou loc de muncă sau o nouă
relaţie. Este posibil să ai am-
biţii înalte și vrei să avansezi
B
form unor
superstiţii, să
visezi că te speli în-
seamnă că îţi alungi norocul.
BALONBALON
BAIEBAIE
Semnificaţie psihologică:
dacă
Semnificaţie
psihologică:
rapid, avioanele fiind cea mai
rapidă modalitate de a ajunge
la o destinaţie. Sau poate pur
și simplu îţi dorești să ai o va-
canţă
Dacă visezi un avion
care se prăbușește, este po-
sibil ca obiectivele tale să fie
balonul zboară liber pe cer este
un simbol ce exprimă nevoia
ta de libertate și de a scăpa
de o situaţie care te îngrădeș-
te. Poate vorbi despre dorinţa
ta de a te ridica deasupra
problemelor zilnice. Baloane-
le festive pot indica celebrarea
unei realizări personale. Visul
poate avea și o conotaţie ne-
gativă: te supraestimezi? Fii
atentă, pentru că un balon plin
cu aer poate oricând să se
spargă – la fel și egoul tău.
prea înalte. Ţi-ai propus prea
multe și îţi este teamă că nu
ai capacitatea de a-ţi atinge
visele.
Semnificaţie mistică:
interpre-
Semnificaţie mistică:
banii
sunt în drum spre tine dacă
ai un astfel de vis. În cazul în
care tu ești pilotul, înseamnă
baia reprezintă un proces de
curăţare emoţională. Încerci
să înlături atitudini vechi sau
energii negative. Poate că te
simţi vinovată sau nu ești
împăcată cu sentimentele
tale. Poate că simţi că gân-
durile tale de natură sexuală
sunt „murdare“. Apa poate
simboliza lichidul amniotic și
poate indica dorinţa de a re-
găsi siguranţa avută în pân-
tecul matern.
Semnificaţie
mistică:
apa
curăţă nu numai corpul, ci
tarea tradiţională spune că a
călători, în vis, într-un balon cu
aer cald este un avertisment că
te pregătești pentru o călătorie
neinspirată. Poate fi și un indiciu
asupra drumului pe care ur-
mează să mergi. Cum arată pe-
9
isajul? is Semnificaţie psihologică: BARBBARBĂĂ Po P a t e banii reprezintă încredere, Semnificaţie
isajul? is
Semnificaţie
psihologică:
BARBBARBĂĂ
Po P a t e
banii reprezintă încredere,
Semnificaţie
psihologică
:
că că
îţi
s s p p u n e
cum cum va fi
viitorul viitorul tău
BANCĂ
Semnificaţie
psihologică:
banca reprezintă locul în care
înmagazinezi potenţialul tău
psihologic. Ai rezerve interioare
de abilităţi și energie pe care
poate că ar fi vremea să începi
să le folosești. Nu este bine să
îţi cenzurezi talentele. Semnifi-
caţia visului poate fi mai literală
decât atât: visul poate indica
nevoia ta de securitate financi-
ară. Îţi spune că realitatea este
mai sigură din punct de vedere
material decât te temi tu. Dacă
visezi că jefuiești o bancă poate
fi un semn că cheltuiești prea
multă energie și că îţi irosești
resursele interioare.
succes, valori. Sunt și un sim-
bol des întâlnit al puterii și
sexualităţii. Ai nevoie de bani
în vis? Posibil că îţi lipsesc
abilităţile sau calificările ne-
cesare pentru a-ţi atinge un
obiectiv. Găsești bani – ești în
căutarea dragostei sau a pu-
terii. Pierzi bani – îţi lipsesc
ambiţia și încrederea în sine.
Ești nefericită și simţi că în
viaţa reală ţi se întâmplă lucruri
care te trag înapoi. Posibil să
te simţi vulnerabilă. Dai ori
cheltuiești bani – oferi dragos-
te sau ești în căutarea ei. Îi
vezi pe alţii că dau bani – te
simţi ignorată sau neglijată.
Strângi bani – semn de nesi-
guranţă și egoism. Împrumuţi
bani de la cineva – te întinzi
mai mult decât îţi este plapu-
ma. Furi bani – în sfârșit, cauţi
să obţii ceea ce îţi dorești de
la viaţă sau îţi lipsește dragos-
tea și îţi dorești cu disperare
să te simţi acceptată.
barba simbolizează omul
primitiv din tine – partea ne-
îmblânzită a sexualităţii tale.
Dacă o femeie visează că îi
crește barbă poate fi un semn
că își dorește să joace rolul
unui bărbat – să aibă un sta-
tut social mai puternic. Barba
lungă este asociată cu vârsta
înaintată și cu înţelepciunea.
Un bătrân înţelept cu o barbă
lungă reprezintă supraeul tău
care te poate ghida către o
înţelegere mai profundă a
lucrurilor.
Semnificaţie mistică:
apariţia
acestui simbol în vis anunţă
o bătălie aprigă.
BARCBARCĂĂ
Semnificaţie mistică:
faptul
că visezi că depui bani la bancă
poate simboliza că vei avea un
beneficiu material, dar, dacă
seiful este gol, atunci viitorul
tău financiar nu arată prea bine.
Semnificaţie mistică:
dacă
Semnificaţie
psihologică:
BANIBANI
găsești bani, e semn de mul-
tă fericire și puţine necazuri;
urmează schimbări. Plătești o
sumă de bani – ghinion. Primești
aur – prosperitate, îţi satisfaci
plăcerile. Pierzi bani – nefericire
acasă. Furi bani – ești în pericol,
ar trebui să fii precaută în peri-
oada următoare. Economisești
bani – bogăţie, confort.
o barcă poate însemna o că-
lătorie prin emoţiile tale. Dacă
apa din visul tău este agitată,
poate că în viaţa reală te sim-
ţi trădată. Dacă totul în jur este
calm, atunci te simţi liniștită
în plan emoţional. Un vis
în care pierzi barca este un
semn că ai ratat o oportuni-
tate.
10
dicţionarul viselor Semnificaţie mistică: treci Semnificaţie psihologică: BISERICBISERICĂĂ către o nouă
dicţionarul viselor
Semnificaţie mistică:
treci
Semnificaţie
psihologică:
BISERICBISERICĂĂ
către o nouă etapă în viaţa
ta, în care ai decis să faci curat.
BBĂĂRBATRBAT
biblioteca poate reprezenta
dorinţa ta de a învăţa mai mult.
Poate fi și un simbol al cunoș-
tinţelor pe care le-ai acumu-
lat de-a lungul anilor.
Semnificaţie mistică:
vei fi
nemulţumită de mediul în care
trăiești și vei căuta compania
cărţilor.
BIJUTERIIBIJUTERII
Semnificaţie
psihologică:
bărbatul din visul tău repre-
zintă jumătatea masculină a
personalităţii tale, care este
raţională, intelectuală, com-
petitivă, agresivă și analitică.
Semnificaţie
psihologică:
Semnificaţie mistică:
un băr-
bat suplu, bine făcut este un
indiciu că te vei bucura la ma-
xim de viaţă și că vei fi bogată.
Dacă acesta este neatrăgător,
vei avea parte de probleme
din partea cuiva pe care îl
consideri prieten.
Semnificaţie
psihologică:
biserica reprezintă natura ta
spirituală. Este posibil ca acest
vis să fie urmat și de altele
similare, reprezentând înţe-
legerea tot mai profundă pe
care o ai asupra divinităţii.
bijuteriile reprezintă lucrurile
pe care le apreciezi la tine sau
la oamenii din jur. Poate fi
vorba despre trăsături de
caracter precum răbdare,
creativitate, hotărâre sau
despre valori umane precum
adevăr, dragoste, pace, etică.
Rubinul este semn al pasiunii,
smaraldul, al fertilităţii, safi-
rele, al adevărului, iar aurul și
diamantele, al sufletului.
Semnificaţie mistică:
psihicul
și spiritul tău sunt în armonie
deplină.
BOALBOALĂĂ
BIBLIOTECBIBLIOTECĂĂ
Semnificaţie
psihologică:
nu reușești să faci faţă unei
situaţii și, ca un copil, folo-
sești boala ca un pretext de
a te eschiva. Poate că visul
reprezintă o formă de auto-
pedepsire.
Semnificaţie
mistică:
Semnificaţie
mistică:
un
visezi bijuterii înseamnă plă-
ceri și avuţii iar să le porţi îţi
aduce statut și satisfacerea
ambiţiilor.
eveniment neașteptat te
va împiedica să te bucuri de
o vizită sau de o petrecere
planificată.
11
dic ţ ionarul viselor BOMBBOMBĂĂ o semnificaţie spirituală. Cre- Semnificaţie psihologică: visul dinţa ta in
dic ţ ionarul viselor BOMBBOMBĂĂ o semnificaţie spirituală. Cre- Semnificaţie psihologică: visul dinţa ta in

dicţionarul viselor

BOMBBOMBĂĂ o semnificaţie spirituală. Cre- Semnificaţie psihologică: visul dinţa ta in Dumnezeu a fost îţi
BOMBBOMBĂĂ
o semnificaţie spirituală. Cre-
Semnificaţie psihologică:
visul
dinţa ta in Dumnezeu a fost
îţi poate atrage atenţia asupra
unei situaţii ce stă să explodeze.
reînnoită și te apropii de îm-
plinirea spirituală.
Sau poate că simţi că explodezi
de furie din cauza unei situaţii
care te afectează. Bomba poate
reprezenta dorinţe reprimate
care foarte probabil că vor ex-
Semnificaţie mistică:
ţi se în-
C
ploda dacă nu le iei în seamă. Ar
deplinesc dorinţele; vei avea
mulţi copii. Dacă participi la un
botez, e semn că o nouă viaţă
începe pentru tine. Posibil să
întâlnești o nouă iubire.
fi înţelept să îţi exersezi calmul
interior. Poate puţină meditaţie
BUNICIBUNICI
CADOUCADOU
nu ar strica.
Semnificaţie mistică:
super-
stiţiile spun că o ceartă ex-
plozivă va avea un final fericit
dacă visezi o bombă.
BOTEZBOTEZ
Semnificaţie psihologică:
un
Semnificaţie
psihologică:
bunicii din vis sunt un simbol
astfel de vis poate fi un indi-
ciu despre cum să interacţi-
onezi cu alţi oameni. Dacă
primești multe cadouri este
un semn că ești respectată.
Dacă tu ești persoana care le
al înţelepciunii care trece tes-
Semnificaţie
psihologică:
copilul (sau adultul) botezat
ești tu. Următoarea etapă din
viaţa ta, planurile și speran-
ţele tale sunt binecuvântate
de supraeul tău. Te renaști în
ceva nou sau mai bun. Copilul
poate reprezenta un nou mod
tul timpului. Poate fi vorba
despre înţelegerea superioa-
ră a lucrurilor.
Semnificaţie mistică:
un vis
oferă poate este pentru că
îţi dorești să fii generoasă cu
cei din jur. Ori trebuie să spui
ceva neplăcut și nu știi cum
să îl „împachetezi“.
în care te întâlnești cu bunicii
Semnificaţie mistică:
dacă
este un semn că vei întâmpina
probleme pe care le vei depă-
primești un cadou este semn
că ești la zi cu plata datorii-
și cu greu, dar dacă vei urma
de viaţă, o nouă atitudine sau
sfaturile bune pe care le vei
o nouă abordare a relaţiilor cu
cei din jur. Visul poate avea și
primi vei reuși să îndepărtezi
toate piedicile din calea ta.
lor și vei avea noroc mai mult
decât de obicei în dragoste.
Dacă trimiţi un cadou, vei avea
parte de neplăceri și ghinion.
12
CALCAL CASCAS ĂĂ – trebu- ie să îţi faci or- dine în gânduri; ești preocu-
CALCAL
CASCAS ĂĂ
– trebu-
ie să îţi
faci or-
dine
în
gânduri;
ești preocu-
pată de dezvoltarea
personală. Casă nouă – intri
într-o nouă etapă a vieţii tale,
te
maturizezi. Cineva ţi-a intrat
în
casă – te simţi agresată de
o
situaţie anume sau de o
Semnificaţie
psihologică:
caii sunt un simbol al sexua-
lităţii; Freud considera că
reprezintă figura autoritară
a tatălui. Dacă în visul tău ești
călare pe un cal nărăvaș este
un indiciu că te lași purtată
de pasiunile tale în vreme ce
un cal ţinut strâns de căpăs-
tru este un semn că îţi inhibi
aceste impulsuri înnăscute.
Caii reprezintă latura sălba-
tică a psihicului care trebuie
respectată și ţinută în frâu
în același timp.
relaţie ori un mesaj din incon-
știent este pe cale să se facă
înţeles. Casa dispare – o
anumită situaţie sau relaţie
Semnificaţie
psihologică:
te face să te simţi pe nisipuri
casa reprezintă psihicul tău.
Camerele acesteia sunt as-
pecte ale vieţii tale interioare.
Podul: intelectul; subsolul:
mișcătoare. Casă veche – o
situaţie prezentă îţi aminteș-
te de vechile tale obiceiuri,
convingeri și atitudini; poate
că este vremea să îţi adaptezi
gândirea la vremurile pe care
le trăim acum. Casă ruinată
– ești preocupată în viaţa re-
ală de starea casei tale.
Semnificaţie mistică:
dacă
Semnificaţie mistică:
dacă
în visul tău apare un cal alb
este un indiciu că în viaţa ta
urmează o perioadă prosperă.
Însă dacă acesta este murdar,
încrederea îţi va fi trădată de
un prieten invidios sau de o
femeie. Un cal negru este
semn al norocului în afaceri
dar și al decepţiilor; este un
posibil semnal de alarmă că
soţul tău s-ar putea să te
înșele.
inconștientul; baia: amintirile
din copilărie, puritatea; dor-
mitorul: sexualitatea, intimi-
tatea; sufrageria: imaginea ta
publică; ferestrele: modul în
care interacţionezi cu lumea.
Casă goală – sentimente de
nesiguranţă. O casă fără pe-
reţi – lipsa intimităţii. Ţi se pare
că toată lumea se uită peste
umărul tău. Dacă visezi că
locuiești singură, iar situaţia
din viaţa reală este diferită, e
semn că trebuie să faci câţi-
va pași spre independenţă și
să îţi asumi responsabilităţi.
Casa este încuiată și nu poţi
intra în ea – respingere, nesi-
guranţă. Faci ordine în casă
în vis construiești o casă, vei
face schimbări înţelepte în
proiectele tale curente. Dacă
ai o casă elegantă este un
semn că în curând te vei muta
într-o casă nouă și că vei avea
parte de prosperitate. Casă
veche sau jefuită – eșec în
eforturile tale, stare precară
a sănătăţii. O casă părăsită
sau murdară poate fi un semn
că imaginea ta de sine a avut
de suferit.
13
Du-te D la vis apare însoţit de un senti- lentul călătoriei tale prin via- coafor,
Du-te D la
vis apare însoţit de un senti-
lentul călătoriei tale prin via-
coafor, co
ment de anxietate. Poate re-
ţă. Un peisaj frumos arată că
profită pr
de de
re-
duceri duce
și
răsfaţă
răsfaţă-te la
un spa, pentru a-ţi
un spa, pent
recăpăta mulţumirea de sine.
CASTELCASTEL
prezenta nesiguranţa ta, lipsa
încrederii, teama de eșec sau
incapacitatea de a face faţă
unei situaţii. Întreabă-te dacă
nu cumva ceri prea mult de la
tine. Poate că ai urcat prea sus
și îţi este teamă să nu cazi. Îţi
este teamă să pierzi controlul?
Visul poate că îţi semnalizează
să nu mai reziști în faţa unui
impuls inconștient.
ești mulţumită de ceea ce ţi
se întâmplă iar un deșert arid
indică singurătate sau lipsa
creativităţii. Dacă în visul tău
apar orașe cunoscute, gân-
dește-te ce simbolizează
acestea. De exemplu, să te
afli în Paris este un indiciu al
stării tale romantice, în vreme
ce dacă te afli la Moscova este
un simbol al unui Război Rece
Semnificaţie mistică:
cine- între tine și partenerul tău.
va spune minciuni despre
tine dacă în vis cazi în noroi.
Visul poate prezice și pierderi
financiare.
Semnificaţie mistică:
poate
un semn al succesului sau
al
dezamăgirilor, în funcţie de
cum este călătoria, plăcută
sau cu incidente neplăcute.
CCĂĂLLĂĂTORIETORIE
Semnificaţie
psihologică:
CCĂĂRRŢŢII DEDE JOCJOC
este un simbol al protecţiei
și siguranţei. Poate arăta că
mecanismele tale de auto-
apărare te izolează de ceilalţi.
Semnificaţie mistică:
castelul
reprezintă psihicul. În Frumoasa
din pădurea adormită, întregul
castel doarme ceea ce poate
fi un semn că latura femini-
nă a psihicului nu poate intra
în contact cu cea feminină,
ceea ce generează o stare
de stagnare.
Semnificaţie
psihologică:
visul tău poate că îţi arată că
e vremea să gândești strate-
gic în viaţa de zi cu zi și chiar
să mizezi pe cacealma dacă
situaţia o cere.
CCĂĂDEREDERE
Semnificaţie mistică:
rombul
Semnificaţie psihologică:
că-
Semnificaţie
psihologică:
derea simbolizează pierderea
echilibrului emoţional sau a
autocontrolului. Un astfel de
visul este o călătorie spre
centrul fiinţei tale. Un vis în
care călătorești este echiva-
este semn al avuţiei, inima ro-
șie arată că vei fi fericită, cea
neagră, că vei avea necazuri iar
trefla este un simbol al muncii.
14
dicţionarul viselor AA CCĂĂUTAUTA Semnificaţie mistică: te Semnificaţie psihologică: ce cauţi? Un nou mod
dicţionarul viselor
AA CCĂĂUTAUTA
Semnificaţie
mistică:
te
Semnificaţie
psihologică:
ce cauţi? Un nou mod de a
rezolva o problemă veche?
Dacă în vis cauţi o persoană
așteaptă o perioadă intensă
de lucru.
CEARTCEARTĂĂ
cunoscută, te simţi neliniștită
vizavi de relaţia cu aceasta
Semnificaţie psihologică:
ai
un conflict interior sau încerci
și
vrei să pui capăt separării
să iei o decizie dificilă. Te simţi
emoţionale de ea.
împărţită în două. Încetează să
Semnificaţie mistică:
poate
că visul tău vorbește despre
mai vezi totul în alb și negru,
caută o cale de mijloc.
care nu ești conștientă. Ve-
detele reprezintă ceea ce
ţi-ar plăcea să fii. Ce trăsături
de caracter întrupează per-
soana respectivă pentru tine?
Sunt calităţi pe care ar trebui
să le integrezi în personalita-
tea ta. Dacă visezi că ești chiar
tu persoana celebră, este un
indiciu al nevoii tale de a fi
admirată de oamenii care te
o căutare spirituală.
Semnificaţie mistică:
neferi-
înconjoară.
cire, conflicte puternice.
Semnificaţie mistică:
încerci
CÂINICÂINI
să obţii ceva ce te depășește.
Semnificaţie
psihologică:
CEACEAŢĂŢĂ
câinele din vis reprezintă lo-
ialitate. Dacă este un câine
rău, e semn că ai un conflict
interior cu instinctele tale.
Semnificaţie psihologică:
te
CHEIECHEIE
Semnificaţie mistică:
oracolul
din dicţionarul nostru dedicat
viselor te avertizează că urmea-
ză o perioadă grea în viaţa ta.
simţi dezorientată în viaţa re-
ală. Este vremea să îţi clarifici
ceea ce vrei de la viaţă. Fii mai
hotărâtă și vei avea mai multă
claritate în gânduri.
Semnificaţie mistică:
dacă
CÂMPCÂMP
ceaţa este groasă, e un semn
rău însă dacă visezi că dispare,
vei avea parte de succes.
CELEBRITATECELEBRITATE
Semnificaţie
psihologică:
Semnificaţie psihologică:
un
câmp în vis poate exprima
dorinţa ta de a fi liberă. Aces-
ta este un loc fertil, de aceea
poate reprezenta creștere
spirituală. Visul poate vorbi și
despre dragostea ta faţă de
natură.
Semnificaţie
psihologică:
cheia este un simbol falic. Un
vis în care introduci o cheie în
broasca unei uși este o repre-
zentare a unui act sexual. Ea
poate să îţi indice și soluţia la
o problemă care te frământă.
oamenii care apar în visul tău
reprezintă aspecte ale tale de
Semnificaţie mistică:
schim-
bări neașteptate urmează în
15
dic ţ ionarul viselor viaţa ta dacă visezi o cheie. Dacă cheia este pierdută, vei
dic ţ ionarul viselor viaţa ta dacă visezi o cheie. Dacă cheia este pierdută, vei

dicţionarul viselor

viaţa ta dacă visezi o cheie. Dacă cheia este pierdută, vei Semnificaţie psihologică: Carl Jung
viaţa ta dacă visezi o cheie.
Dacă cheia este pierdută, vei
Semnificaţie
psihologică:
Carl Jung interpreta simbolul
fi copleșită de evenimente ne-
plăcute iar dacă găsești una,
Copii care plâng – probleme
de sănătate, dezamăgiri. Dacă
în vis se naște un copil – vei
auzi de un deces.
vei avea parte de liniște acasă.
copilului în vis ca un indiciu
al lucrurilor uitate, întâmpla-
te în copilărie. Poate că visul
.
COMOARCOMOARĂĂ
îţi spune că ai uitat să te joci
sau că nu ar trebui să îţi faci
CRUCECRUCE
Semnificaţie
psihologică:
Semnificaţie psihologică:
gă- atât de multe griji.
poate că visul îţi spune că ai
sirea unei comori înseamnă că
Semnificaţie mistică:
mai
o cruce de dus în spate. Află
te redescoperi pe tine. Poate
că ai avut o ambiţie în viaţă
mulţi copii frumoși în vis -
te așteaptă o perioadă de
și abia acum găsești oportu-
nitatea de a reîncerca să îţi
atingi visul. Visul poate avea și
prosperitate, în care te vei
simţi binecuvântată. Dacă
ești mamă și îţi visezi copilul
o semnificaţie literală: dacă te
grav bolnav – starea lui de bine
este serios ameninţată. Copii
care se joacă sau studiază
– liniște, prosperitate. Copil
care râde – primești vești
care te vor întrista. Copil
mort – dezamăgiri și proble-
me în viitorul apropiat. Copii
triști – probleme generate de
dușmani, surprize neplăcute
din partea unor falși prieteni.
ce te face să suferi și înce-
pe să te vindeci de această
suferinţă atât de mare. Cru-
cea indică și renaștere. Egoul
trebuie sacrificat în favoarea
apropierii de Dumnezeu.
frământă situaţia ta financiară,
este timpul să demarezi noi
Semnificaţie mistică:
cru-
proiecte.
cea semnifică necazuri. Fii
precaută!
Semnificaţie mistică:
vei primi
un sprijin important pentru a
avea succes financiar, prin-
tr-un act de generozitate
CULORICULORI
Semnificaţie
psihologică:
neașteptată.
COPILCOPIL
culorile pot reprezenta emoţii
puternice. Unii psihologi folo-
sesc culorile pentru a testa
starea emoţională a pacienţi-
lor. Chiar dacă există interpre-
tări generale ale semnificaţiei
culorilor, acestea pot varia de
la un individ la altul. Așa că ai
încredere în intuiţia ta atunci
când încerci să le deslușești.
Roșul reprezintă pasiunea și
sexualitatea sau furie. Porto-
caliul este asociat cu echilibrul
și vindecarea. Asociat cu inspi-
raţia artistică, galbenul este
uneori considerat și culoarea
geloziei. Verdele înseamnă o
nouă viaţă, speranţă. Albastrul
este culoarea pe care se spu-
16
ne că vindecătorii o au în aura lor. Aduce armonie și, precum cerul, înseamnă libertate.
ne că vindecătorii o au în aura
lor. Aduce armonie și, precum
cerul, înseamnă libertate. În
sens negativ poate simboliza
depresie. Culoarea regalităţii,
purpuriul indică o profundă
cunoaștere spirituală. Negrul
CUCU ŞŞ CC ĂĂ
Semni-
ficaţie
mistică:
în mitolo-
este culoarea tristeţii iar albul,
a purităţii.
Semnificaţie mistică:
sem-
nificaţia visului are legătură
cu valorile spirituale asociate
culorilor. Roșu: senzualitate.
Portocaliu: purificare. Galben:
gia greacă,
cutia Pandorei
reprezintă laturile
negative ale femeii. Acest
vis poate arăta proiecţii ale
inconștientului referitoare la
complexele și atitudinile sale
negative.
CUCU ŢŢ ITIT
inspiraţie. Verde: refacere. Al-
bastru: vindecare. Purpuriu:
Semnificaţie
psihologică:
clarviziune. Negru: boală. Alb:
spiritualitate.
CURCUBEUCURCUBEU
este posibil să te simţi limita-
tă de relaţia ta sau să te
simţi la locul tău de muncă la
fel ca într-o închisoare. O par-
te din tine vrea să scape și își
dorește cu ardoare să fie din
nou liberă. Dacă în visul tău
un animal este închis într-o
cușcă, poate fi un indiciu că
îţi este teamă de energiile tale
instinctuale. O pasăre în cuș-
că visezi atunci când ești
frustrată că nu reușești să îţi
împlinești ambiţiile.
Semnificaţie
psihologică:
Semnificaţie
psihologică:
Semnificaţie mistică:
dacă
curcubeul reprezintă speran-
ţa, veștile bune, sfârșitul unei
perioade înnorate. Este un pod
între pământ și cer, între via-
ţa ta telurică și cea spirituală.
te visezi în cușca unui animal
este un avertisment că ești în
pericol de accident.
CUTIECUTIE
Semnificaţie mistică:
eveni-
Semnificaţie
psihologică:
mente neașteptate vor avea
atunci când în vis deschidem
o cutie, descoperim lucruri as-
majoritatea psihologilor inter-
pretează cuţitul ca fiind sim-
bolul sexualităţii masculine.
Poate fi reprezentativ pentru
masculinitate și asocierea
acesteia cu violenţa și agre-
sivitatea. Este posibil să păs-
trezi în tine o dorinţă distruc-
tivă pe care ţi-ai reprimat-o.
loc în viaţa ta. Dacă ești într-
Semnificaţie mistică:
sepa-
o relaţie, curcubeul anunţă
multă fericire.
cunse. Visul poate fi un semn
al explorării spirituale.
rare și certuri, ratarea unor
proiecte profesionale.
17
încântată de modul în care avansează lucrurile. Semnificaţie mistică: visul tău vorbește despre trecerea
încântată de modul în care
avansează lucrurile.
Semnificaţie mistică:
visul
tău vorbește despre trecerea
ireversibilă a timpului.
etapă la alta a vieţii. Când
ne-am pierdut dinţii de lap-
te, ne-am pierdut inocenţa
copilăriei. Acum ai sentimen-
te de nesiguranţă similare
cu acelea avute în copilărie.
DEGETDEGET
Semnificaţie mistică:
dacă vi-
Semnificaţie psihologică:
un
deget care arată spre tine ara-
D
tă că te autoînvinovăţești. Sau
poate că îţi indică o direcţie, îţi
arată ce trebuie să faci pentru
sezi că dinţii se clatină, vei avea
eșecuri. Dacă îi perii, va fi nevo-
ie să treci printr-o luptă dură
pentru a păstra intact ceea
ce ai câștigat până acum. Îţi
a rezolva o problemă.
Semnificaţie mistică:
este
semn de noroc dacă visezi că
ţi-ai tăiat degetul și că acesta
sângerează. Dacă în vis ai un
deget în plus, așteaptă-te la
cad dinţii – vei auzi de moartea
cuiva. Ai dinţi albi, frumoși – în
curând vei scăpa de probleme.
Îţi cade un dinte și nu îl găsești
– te vei întâlni cu cineva pe care
dorești să-l ignori.
o moștenire.
AA DANSADANSA
DIVORDIVORŢŢ
DINDINŢŢII
Semnificaţie
psihologică:
Semnificaţie psihologică:
posibil că te simţi nefericită
în relaţia pe care o ai. Poate
că ar trebui să vorbești despre
sentimentele tale. Caută so-
luţii care să îţi readucă ferici-
rea în cuplu.
Semnificaţie mistică:
acest
Semnificaţie
psihologică:
dansul poate fi echivalentul
actului sexual. Sau te simţi
dinţi care cad în vis semnifi-
că nesiguranţa ta. Astfel de
vise apar de obicei în peri-
oade de tranziţie de la o
vis este o avertizare; ar trebui
să încerci să aduci mai multă
înţelegere în relaţia ta.
18
dicţionarul viselor DULAPDULAP DUMNEZEUDUMNEZEU Semnificaţie psihologică: visul tău este unul spiritual. Dă la
dicţionarul viselor
DULAPDULAP
DUMNEZEUDUMNEZEU
Semnificaţie
psihologică:
visul tău este unul spiritual.
Dă la o parte preocupările de
natură materială și concen-
trează-te pe lucrurile care
contează cu adevărat.
fi vorba și despre dușmani din
viaţa reală iar visul îţi suge-
rează soluţii pentru împăcare
cu aceștia.
Semnificaţie mistică:
vei avea
parte de ajutorul prietenilor.
Semnificaţie mistică:
dacă
visezi că primești un mesaj
divin, fii extrem de precaută în
viaţa profesională în perioada
următoare.
E
DUREREDURERE
Semnificaţie
psihologică:
visul tău poate face referire
la o durere fizică pe care o
ai. Visele pot spune multe
despre starea noastră de
sănătate și ne avertizează
EROUEROU
Semnificaţie
psihologică:
în faţa unor posibile boli. Ele
Semnificaţie
psihologică:
nu doar diagnostichează, dar
dacă deschizi un dulap, poa-
te că visul îţi dezvăluie ceva
despre tine. Dacă închizi du-
lapul sau pui ceva în el este
un indiciu că încerci să ascunzi
ceva. Eviţi o problemă sau o
situaţie delicată.
ne sugerează și remedii, cum
ar fi o schimbare în dietă sau
indiferent despre cine este
vorba, Superman, Hercule
sau Ghilgameș, eroul repre-
zintă partea conștientă din noi
în stilul de viaţă.
Semnificaţie mistică:
ai re-
grete zadarnice legate de o
tranzacţie dacă tu ești cea
care suferă în vis. Dacă vezi
care se îmbarcă în călătoria
spre necunoscutul inconști-
ent. În majoritatea miturilor,
eroul se duce în tărâmuri
îndepărtate, unde înfruntă
Semnificaţie mistică:
dacă
visezi un dulap, te vei afla
într-o situaţie stânjenitoare.
Dacă dulapul din visul tău este
gol, vei fi săracă iar dacă este
plin, norocul nu te va părăsi.
Dacă visezi dulapul din viaţa ta
reală – se va întoarce împotriva
ta faptul că încerci să pari mai
bogată decât ești. Cumperi un
dulap – vei afla un secret.
o persoană care are dureri în
visul tău este un semnal că
faci greșeli în viaţa ta.
DUDUŞŞMANMAN
Semnificaţie psihologică:
ai
conflicte interioare pe care
trebuie să le rezolvi? Poate că
anumite aspecte ale tale re-
primate încearcă să găsească
monștri pentru a intra în po-
sesia unor comori nepreţuite
sau a câștiga inima unei prin-
ţese fermecătoare. Acestea
sunt simboluri ale lucrurilor pe
care le avem de câștigat din
încercarea de a ne înfrunta
inconștientul.
Semnificaţie mistică:
cineva
care nu te-a plăcut pe vremuri
o cale de a se exprima. Poate
se va îndrăgosti de tine.
19
dic ţ ionarul viselor EEŞŞECEC Semnificaţie psihologică: să visezi că ești în faţa unui exa-
dic ţ ionarul viselor EEŞŞECEC Semnificaţie psihologică: să visezi că ești în faţa unui exa-

dicţionarul viselor

EEŞŞECEC Semnificaţie psihologică: să visezi că ești în faţa unui exa- men poate exprima teama
EEŞŞECEC
Semnificaţie psihologică:
visezi că ești în faţa unui exa-
men poate exprima teama ta
de eșec. Dacă în visul tău nu
treci examenul, întârzii ori te
simţi nepregătită este un in-
diciu că simţi că nu poţi face
faţă provocărilor din viaţa
reală. Nu îţi fie teamă. Fă în-
totdeauna lucrurile cât mai
bine posibil și nu vei regreta.
sexuale vin din inconștient
spre conștient „deghizate” în
simboluri. Simbol falic poate fi
orice obiect lung și drept care
seamănă cu penisul.
Semnificaţie mistică:
zeul
Semnificaţie mistică:
dacă în
grec Priap era descris ca un
falus uriaș cu chip uman. Este
un simbol puternic, menit, la
romani, să alunge spiritele
rele sau, în cazul chinezilor,
să reprezinte longevitatea.
Semnificaţie
psihologică:
visul tău treci examenul, vei
teama de eșec are originea
ava parte de succes.
FANTOMFANTOMĂĂ
în
copilărie și este generată
Semnificaţie
psihologică:
de
teama de pedeapsă sau
de
retragere a afecţiunii. Teme
ale
eșecului pot apărea în vise
sub formă de ratarea unui tren,
a unui examen etc. Prea
F
mulţi oameni se autoprogra-
mează pentru eșec. În loc să
aceste fantome din visul tău
reprezintă aspecte ale tale de
care îţi este teamă. Trebuie să
accepţi toate gândurile care
fac parte din tine, indiferent
de natura lor.
Semnificaţie mistică:
dacă
te concentrezi pe ceea ce faci
greșit, uită-te la lucrurile pe
care le faci bine. Acordă-ţi
permisiunea să reușești.
Semnificaţie mistică:
dacă
FALUSFALUS
în visul tău ai un eșec perso-
nal sau profesional, vei avea
succes în realitate.
Semnificaţie psihologică:
vi-
sele sunt adesea o expresie
visezi fantoma unui părinte,
ești expusă unui pericol și ar
trebui să fii precaută înainte
de a încheia parteneriate cu
necunoscuţi. Dacă fantoma
unui prieten îţi apare în vis
este un semn că vei face o
a unor trăiri erotice pe care
societatea nu le-ar permite
călătorie lungă într-o companie
neplăcută.
EXAMENEXAMEN
în realitate. Adesea, instinc-
tele noastre sexuale sunt
reprimate iar în vis acestea
încearcă să comunice cu eul
nostru conștient. Freud ne
spune că această comunicare
este cenzurată de supraeu,
de principiile noastre morale.
Rezultatul este că mesajele
FAFAŢĂŢĂ
20
Semnificaţie psihologică: Semnificaţie psihologică: frumu- dacă visezi că te machiezi, chipul pe care îl
Semnificaţie
psihologică:
Semnificaţie
psihologică:
frumu-
dacă visezi că te machiezi,
chipul pe care îl vezi este mas-
ca pe care o arăţi lumii. Sau
poate că este vorba despre
un joc de cuvinte prin care
visul îţi comunică o problemă:
ceea ce vedem la televizor
sau la cinema înainte de a
adormi ne poate influenţa
visele. Poate că la nivel incon-
știent ai empatizat cu ceea
ce ai văzut pe micul ecran.
s e ţ e ,
pasiu-
ne. Tran-
ar trebui să înfrunţi un dușman
faţă în faţă, reușești să scapi
cu faţa curată dintr-o situaţie
anume, faci faţă unei provo-
cări?
Semnificaţie mistică:
vei primi
un cadou de mulţumire.
dafiri gal-
beni – priete-
nie; dezamăgire.
Trandafiri albi – puritate.
Trandafiri uscaţi – probleme
în relaţie. Flori ofilite – îţi lip-
FLORIFLORI
Semnificaţie mistică:
dacă
îţi vezi chipul reflectat într-o
oglindă, vei descoperi un se-
cret. Dacă faţa este îmbujora-
tă, vei primi bani iar dacă este
pală, vei fi dezamăgită.
FEMEIEFEMEIE
Semnificaţie
psihologică:
femeia din visul tău te repre-
zintă pe tine sau pe mama ta.
Modul în care interacţionezi cu
ea spune multe despre cum
te raportezi la oamenii din jur.
sește acut ceva, ai nevoie de
sprijin spiritual. Flori cu multe
petale – simbol al dezvoltării.
Câmpuri de flori – creativita-
te. Crin – renaștere spirituală.
În interpretarea sensului
visului, prima întrebare pe
care trebuie să ţi-o pui este
„Ce înseamnă această floare
pentru mine?“ O asociezi cu o
persoană anume, cu o perioa-
dă din viaţa ta? Ești alergică?
Semnificaţie mistică:
flori
Semnificaţie mistică:
dacă în
Semnificaţie
psihologică:
visul tău apar mai multe fe-
mei, vei avea parte de avuţie
și faimă. O femeie urâtă este
motiv de îngrijorare, pe când
una frumoasă anunţă bucurie.
florile din vis îţi pot comunica
ceva în funcţie de culoarea
lor, dacă aceasta este cea
care îţi atrage atenţia – vezi
semnificaţiile culorilor sau pot
fi un simbol al sănătăţii emo-
ţionale și spirituale. Cum ara-
tă floarea din visul tău? Flori-
le proaspete, viu colorate sunt
un indiciu al entuziasmului tău.
Flori uscate – aspecte ale
vieţii tale au nevoie de aten-
ţie. Trandafiri roșii – dragoste,
colorate în grădină – bucurie,
câștiguri; flori albe – tristeţe.
Flori ofilite – dezamăgiri, tris-
teţe. O femeie tânără care
visează că primește un bu-
chet de flori – femeia va avea
mulţi admiratori. Flori artificiale
– gelozie. Trandafiri – dragoste,
fidelitate. Miroși trandafiri –
multă fericire. Un buchet de
FILMFILM
dalii – noroc. Levănţică – viitor
prosper alături de cineva de
sex opus; o nouă relaţie. Flori
de câmp – rezistenţă, sănăta-
te, energie. Floarea-soarelui
– adaptabilitate. Flori de copac
– oportunităţi.
21
FRATEFRATE Semnificaţie psihologică: fratele poate simboliza la- tura masculină a persona- lităţii tale.
FRATEFRATE
Semnificaţie psihologică:
fratele poate simboliza la-
tura masculină a persona-
lităţii tale.
Semnificaţie mistică:
fratele
FOC
poate să apară în visul tău ca
un ghid care te conduce într-o
pădure întunecată, pe fundul
mării sau în centrul pămân-
tului. Această temă, care se
regăsește în multe legende
și mituri, arată cum te poţi
lăsa ghidată de suflet dacă
te afli într-o situaţie dificilă.
sine și a perseverenţei. Fugi de
ceva – eviţi o situaţie, îţi este
teamă să îţi asumi responsa-
bilitatea. Fugi spre ceva sau
cineva – ambiţii, dorinţa de a-ţi
asuma responsabilităţi. Alergi
după un animal – acceptarea
manifestării instinctelor prima-
re. Dacă fugi de cineva care
te urmărește, poate fi vorba
despre aspecte ale instinctelor
tale primare pe care încerci să
le eviţi sau de o luptă între tine
și valorile societăţii actuale.
FRAUDFRAUDĂĂ
Semnificaţie
psihologică:
Semnificaţie
psihologică:
focul distruge, dar și curăţă
și purifică. Poate lumina și
poate aduce durere. Energia
sa este un semn al vieţii eter-
ne ori al condamnării pentru
eternitate. Focul este un
simbol bogat și ambivalent.
Să visezi o casă ori o pădure
care arde este un avertisment
că te lași consumată de pa-
siune. Emoţiile tale au ieșit
de sub control și trebuie să
le calmezi flăcările? Focul este
și un simbol al siguranţei. Să
visezi un foc care arde liniștit
într-un șemineu arată că te
simţi bine și că ești mulţumi-
tă de viaţa ta.
este posibil să simţi că ai fost
privată de succesul pe care îl
meriţi din plin. Sau poate că
ai trișat în viaţa reală, lucru
pe care încerci să îl ţii ascuns.
Ori poate că profiţi de oamenii
din jurul tău.
Semnificaţie mistică:
dacă vi-
sezi că prinzi un hoţ, norocul
va fi de partea ta.
AA FUGIFUGI
Semnificaţie
psihologică:
dacă alergi pur și simplu
este un indiciu că te afli pe
calea cea bună. Dacă alergi
cu greu – ești trasă înapoi de
sentimente negative, te simţi
epuizată de energie. Încerci
să alergi, dar nu îţi poţi mișca
picioarele – lipsa încrederii în
Semnificaţie mistică:
dacă
Semnificaţie mistică:
trans-
formări profunde, iluminare.
în vis faci jogging, vei fi inde-
pendentă și fără griji, după o
perioadă dificilă. Ești urmări-
tă de cineva și scapi – vei re-
uși să schimbi acele lucruri din
viaţa ta care acum te pun
pe fugă.
22
dicţionarul viselor Semnificaţie mistică: priete- GUNOIGUNOI nie; mulţi amici te vor vizita. G GELOZIEGELOZIE
dicţionarul viselor
Semnificaţie mistică:
priete- GUNOIGUNOI
nie; mulţi amici te vor vizita.
G
GELOZIEGELOZIE
Semnificaţie psihologică:
pro-
babil că sunt sentimente aduse
în vis din viaţa reală. Sau poate
ai captat la nivel inconștient
sentimente de gelozie de la
persoane apropiate ţie ori de la
colegi. Poate fi vorba și despre
AA GGĂĂTITI
o avertizare; este posibil să te
Semnificaţie psihologică:
dacă
în visul tău gătești pentru mai
multe persoane, acest lucru
dezvăluie dorinţa ta de a-i
influenţa pe cei din jur. Poate
că îţi dorești ca oamenii să te
placă sau să devină dependenţi
de tine. Visul poate semnifica
și faptul că te pregătești de
finalizarea unor planuri.
simţi nesigură în relaţia ta și ai
nevoie de o reasigurare.
Semnificaţie
psihologică:
Semnificaţie mistică:
dacă în
visul tău ești geloasă, vei afla
multe lucruri șocante care îţi
vor alunga armonia din cuplu.
adesea, în astfel de vise este
vorba despre trăsături de
caracter, atitudini, frici sau
amintiri nedorite pe care do-
rești să
le arunci la gunoi.
GOLGOL
Visul poate simboliza o sarci-
nă ori o responsabilitate cu
care nu vrei să ai de-a face.
Semnificaţie mistică:
visele
tale cele mai nebunești vor
deveni realitate.
GURGURĂĂ
Semnificaţie psihologică:
visezi o cameră goală sau o
casă, o cutie ori cană goale
poate fi expresia faptului că
te simţi golită de emoţii.
Semnificaţie
psihologică:
Semnificaţie mistică:
orice
iniţiativă vei avea în această
perioadă va fi în van – succesul
va întârzia să apară.
cuvintele pot vindeca ori răni.
Visul tău îţi poate spune ceva
despre cuvinte dure care au
fost rostite. Sau îţi poate
aminti de niște vorbe care
ţi-au fost adresate recent. Ori
23
dicţionarul viselor ai spus ceva ce nu ar fi trebu- it? Gura poate simboliza ne-
dicţionarul viselor
ai spus ceva ce nu ar fi trebu-
it? Gura poate simboliza ne-
voia de a vorbi despre o pro-
blemă care te frământă.
tale îţi dezvăluie starea.
Semnificaţie mistică:
ai no-
Semnificaţie mistică:
o gură
mare anunţă avuţii, în vreme
ce una mică prezice sărăcie.
roc dacă visezi o femeie fără
haine. Dacă în vis ai haine noi,
pregătește-te pentru un mic
conflict domestic.
I
HÂRTIEHÂRTIE
H
IADIAD
Semnificaţie psihologică:
ai
sentimente de vinovăţie re-
primate. Încetează să te mai
învinovăţești. După ce vei tre-
ce prin acest chin interior, vei
deveni o nouă persoană, mai
bună. Acceptă-te așa cum ești.
HAINEHAINE
Semnificaţie psihologică:
o
foaie de hârtie albă poate
simboliza dorinţa ta de a în-
cepe o nouă viaţă sau inten-
ţia de a te exprima prin scris
ori artă. Dacă visezi un docu-
ment, poate visul face o re-
ferire la trecutul tău. Un birou
încărcat cu acte înseamnă că
ţi se pare aproape imposibil
să faci faţă stresului și cu aș-
teptările care vin odată cu
responsabilităţile pe care le
ai. Poate este vremea să de-
legi din sarcinile tale și celor
din jur.
Este important să începi să îţi
îmblânzești aspectele reprima-
te ale inconștientului tău și să
le transformi în ceva pozitiv.
Semnificaţie mistică:
te vei
lăsa pradă tentaţiilor, ceea ce
te va afecta financiar.
INELINEL
Semnificaţie psihologică:
Semnificaţie mistică:
hârtia
hainele ne exprimă persona-
litatea sau ne pot ascunde
imperfecţiunile. Culoarea pe
care o au hainele din visele
albă anunţă o perioadă de ne-
cazuri. Hârtie scrisă – te bu-
curi de o frumoasă poveste
de dragoste.
Semnificaţie
psihologică:
visul face referire la căsătorie
sau la angajamentul într-o
24
relaţie. Vrei să fii loială parte- nerului sau principiilor și ide- alurilor tale. Semnificaţie psihologică:
relaţie. Vrei să fii loială parte-
nerului sau principiilor și ide-
alurilor tale.
Semnificaţie
psihologică:
lăcuste
inima este centrul vieţii emo-
ţionale. Visul tău descrie sen-
timentele tale – dacă inima
este operată sau nu funcţio-
nează bine, te simţi rănită.
Analizează și restul visului
pentru a vedea dacă îţi arată
cum te poţi reechilibra emo-
ţional.
- crea-
tivita-
Semnificaţie mistică
: dacă
tea
ta
porţi un inel, vei avea succes
în proiectele pe care le vei de-
mara. Dacă visezi că primești
un inel, frământările legate de
partenerul tău vor înceta – el
ţi se va dedica ţie și fericirii
cuplului vostru.
este îngră-
dită; ţânţar
– ceva sau cineva
îţi epuizează energia și re-
sursele; viespi – supărare.
Semnificaţie
mistică:
în
Semnificaţie mistică:
dacă te
INFIDELITATEINFIDELITATE
doare inima, vei avea probleme
în afaceri.
Semnificaţie
psihologică:
poate fi vorba chiar de împli-
nirea unei dorinţe (ascunse?).
Poate că nu te simţi satisfăcu-
tă de relaţia pe care o ai și îţi
dorești o viaţă sexuală mai
exotică. Visele erotice cu alte
persoane în afară de soţul tău
acţionează ca o supapă de eli-
berare de tentaţia adulterului.
Dacă visezi că partenerul este
infidel poate fi un indiciu că îi
neglijezi nevoile emoţionale.
INSECTEINSECTE
unele basme, insectele apar
pentru a rezolva provocări
imposibile, precum separa-
rea grânelor de nisipul cu
care sunt amestecate. Ele
reprezintă, în vis, precizie și
meticulozitate.
INSULINSULĂĂ
Semnificaţie psihologică:
vi-
Semnificaţie psihologică:
sul că te afli pe o insulă pustie
trădează nevoia ta de a-ţi găsi
liniștea. Poate că ești înconju-
rată de prea multe probleme
și ai nevoie de puţin spaţiu, să
îţi tragi sufletul?
Semnificaţie mistică:
exact
opusul se va întâmpla. Tu și
partenerul tău aveţi o relaţie
bazată pe fidelitate.
INIMINIMĂĂ
insectele în general simbo-
lizează mici supărări din via-
ţa de zi cu zi, obstacole
minore sau modul inconști-
entului de a te zgândări. Te
confrunţi cu mici probleme
pe care trebuie să le rezolvi.
Iată câteva dintre semnifi-
caţiile simbolice ale insec-
telor: albinele – creativitate,
armonie; fluturii – sufletul;
gândac – influenţe distruc-
tive la serviciu; furnici – ești
nemulţumită de viaţa ta, te
simţi neglijată și neimpor-
tantă; muștele – vină, eșec;
gărgăriţe – fericire la serviciu;
Semnificaţie mistică:
acest
vis anunţă o perioadă de con-
fort, în care se deschid în faţa
ta noi oportunităţi.
25
scufunzi din punct de vedere financiar sau te simţi copleșită de emoţii. Semnificaţie mistică: un
scufunzi din punct de vedere
financiar sau te simţi copleșită
de emoţii.
Semnificaţie
mistică:
un
INTERSECŢIE
proiect profesional va eșua
dacă visezi că te îneci sau va
avea succes dacă te salvează
cineva.
tate. Se spune că Abraham
Lincoln și-a visat corpul lipsit
de viaţă, căzut într-o cameră
de la Casa Albă, doar cu câteva
zile înainte de asasinarea sa.
În majoritatea cazurilor însă,
aceste vise sunt o metaforă
a stării tale de spirit.
Semnificaţie psihologică:
te
afli la o intersecţie de drumuri
ÎNMORMÂNTAREÎNMORMÂNTARE
ÎNTUNERICÎNTUNERIC
și trebuie să alegi direcţia pe
Semnificaţie psihologică:
nu
Semnificaţie
psihologică:
care vei merge de acum îna-
inte.
Semnificaţie mistică:
pe vre-
muri, infractorii erau spânzuraţi
te îngrijora. Persoana pe care o
înmormântezi poate reprezenta
un aspect al personalităţii tale
pe care încerci să îl reprimi. Îţi
la intersecţie de drumuri, astfel
încât cât mai mulţi trecători
să fie martorii consecinţelor
faptelor acestora. Intersec-
ţia din vis poate semnifica o
pedeapsă. O altă interpretare
este că va trebui să iei o deci-
zie personală sau de afaceri
importantă.
dorești să îndepărtezi ceva din
viaţa ta? Poate că ai gânduri,
sentimente sau dorinţe care
te sperie. Poate că te îngrijorezi
prea tare referitor la sănătatea
ta sau poate că îţi dorești să
îngropi trecutul. Cine este per-
soana înmormântată? Ai resen-
timente faţă de aceasta sau
simbolizează un eveniment din
viaţa ta. Dacă tu ești persoana
visată, este posibil să te temi de
problemele pe care le ai în plan
emoţional. Primul pas este să
întunericul este un simbol al
inconștientului. Dacă în visul
tău nu îţi este teamă, înseam-
nă că îţi accepţi această latură
necunoscută a ta. Dacă visezi
că ești pierdută în întuneric,
poate că te simţi deprimată
sau nesigură.
Semnificaţie mistică:
lucrurile
încep să se îndrepte în viaţa ta.
ISUSISUS
Semnificaţie
psihologică:
L
acest simbol poate reprezenta
perfecţiunea spiritului, învie-
re
sau sacrificiu pentru binele
afli de unde vin aceste temeri.
celor din jur.
Ce evenimente te-au condus
Semnificaţie mistică:
poate
că imaginea lui Isus se folo-
sește de limbajul inimii pentru
aici? Uită-te la ele cu atenţie,
acceptă-le și apoi începe să le
controlezi. Problema pe care
LANLANŢŢURIURI
a te aduce mai aproape de
Dumnezeu.
încerci să o îngropi nu este
probabil atât de gravă cum îţi
imaginezi.
AA SESE ÎNECAÎNECA
Semnificaţie mistică:
uneori,
Semnificaţie
psihologică:
poate că îţi este teamă că te
astfel de vise prezic evenimen-
te care vor avea loc în reali-
26
dicţionarul viselor Semnificaţie psihologică: Semnificaţie psihologică: dacă visezi că ești legată cu
dicţionarul viselor
Semnificaţie
psihologică:
Semnificaţie
psihologică:
dacă visezi că ești legată cu
lanţuri, aceasta înseamnă că
dacă visezi că ești legată, este
posibil ca anumite aspecte
o parte a ta este ţinută cu
forţa sub control. Trebuie să
ale vieţii tale să fie ţinute prea
mult sub control. Poate că îţi
îţi eliberezi această parte a
tea provin din copilărie, când
părinţii ne dominau. Ele pot
simboliza dorinţa ta de a fi
supusă în plan sexual sau
faptul că ai dorinţe erotice pe
care nu le accepţi.
ta, să o lași să se exprime. Dacă
visezi că o persoană pe care
interzici nevoia de a te expri-
ma sau te simţi prizonieră
într-o situaţie anume. Sau
Semnificaţie mistică:
visul
arată că vei
dragostei.
ceda în faţa
o cunoști este înlănţuită, în-
treabă-te către ce latura a ta
poate însemna că ai un po-
tenţial pe care refuzi să ţi-l
te trimite cu gândul acel om.
recunoști. Visul îţi poate ară-
ta că încerci să îi domini pe
cei din jur. O astfel de atitudi-
ne nu poate aduce niciodată
fericirea. A fi legată poate avea
și conotaţii erotice. Freud
spunea că astfel de vise sunt
o alegorie a fanteziilor noas-
tre sexuale reprimate. Aces-
LIFTLIFT
La fel în cazul unui animal –
întreabă-te care anume din
instinctele tale sunt cenzu-
rate.
Semnificaţie
psihologică:
Semnificaţie mistică:
ţi se va
face o nedreptate.
AA FIFI LEGATLEGATĂĂ
simţi că ești ajutată sau că
destinul lucrează în avanta-
jul tău. Dacă liftul coboară,
poate fi un semn că încerci
să explorezi lumea ascunsă a
inconștientului. Sau poate fi
un indiciu al declinului puterii
ori statutului tău.
Semnificaţie mistică:
să vi-
sezi că urci fără să întâlnești
obstacole în calea ta este un
semn bun.
LILIACLILIAC
Semnificaţie
psihologică:
liliacul era considerat de către
primii creștini „pasărea Diavo-
lului“ din cauza asocierii lor cu
întunericul. În special liliecii
27
dic ţ ionarul viselor vampiri, care iau formă uma- nă în romanul „Dracula“ al lui
dic ţ ionarul viselor vampiri, care iau formă uma- nă în romanul „Dracula“ al lui

dicţionarul viselor

vampiri, care iau formă uma- nă în romanul „Dracula“ al lui Bram Stoker, reprezintă se-
vampiri, care iau formă uma-
nă în romanul „Dracula“ al lui
Bram Stoker, reprezintă se-
xualitatea prădătorului care
poate bea numai sângele unei
virgine. Dracula, cu imaginea
sa de supraom, exercită o
atracţie erotică inconștientă
asupra femeilor. Un liliac vam-
pir poate reprezenta o per-
soană din viaţa ta care îţi
epuizează încrederea în sine
și resursele.
Semnificaţie psihologică:
o
lumânare aprinsă poate fi un
simbol al intelectului. Sau
poate reprezenta iluminarea
ori căutarea adevărului prin
meditaţie. Sugerează și tre-
cerea timpului și preocuparea
ta faţă de faptul că înaintezi
în vârstă.
care o primești din partea
inconștientului, a intuiţiei tale.
Semnificaţie mistică:
succe-
sul vine în viaţa ta.
Semnificaţie mistică:
dacă
M
Semnificaţie mistică:
apariţia
lumânarea arde, prietenii îţi
vor fi aproape, dar dacă stă
să se stingă sau se stinge, vei
fi victima dușmanilor tăi.
acestor făpturi în vis este con-
siderată aducătoare de moarte
și accidente. Din fericire, su-
perstiţiile oferă și un antidot
pentru efectele acestor vise:
LUMINLUMINĂĂ
Semnificaţie
psihologică:
MAMMAMĂĂ
poartă un os de liliac în buzunar
și niciun rău nu te va atinge.
LUMÂNARELUMÂNARE
apariţia luminii în vis simbo-
lizează conștientul. Lumina
poate lua forme diferite: cur-
cubeul este semn al speranţei,
răsăritul de soare, al fericirii,
lumina lunii, al îndrumării pe
Semnificaţie
psihologică:
mama simbolizează partea
ta intuitivă. Apariţia simbo-
lurilor legate de mamă în vis
poate avea și conotaţii ne-
gative, atunci când aceasta
28
ia forma unei vrăjitoare care seduce sau devorează. Aceas- ta se întâmplă în cazul celor
ia forma unei vrăjitoare care
seduce sau devorează. Aceas-
ta se întâmplă în cazul celor
care nu reușesc să se deta-
șeze de mama lor, ceea ce
le împiedică dezvoltarea in-
dividuală și câștigarea inde-
pendenţei.
Semnificaţie mistică:
atunci
când conduci un vehicul, vi-
sul îţi arată că vei avea parte
de o schimbare acasă sau
la serviciu. Dacă acesta nu
funcţionează bine, așteap-
tă-te la vești proaste de la
un prieten.
AA MÂNCAMÂNCA
Semnificaţie mistică:
mama
în vis anunţă rezultate bune
în tot ceea ce vei între-
prinde. Dacă ai o discuţie
cu ea, vei primi în curând
vești pe care le aștepţi cu
nerăbdare.
MÂINIMÂINI
MAMAŞŞININĂĂ
Semnificaţie
psihologică:
Semnificaţie
psihologică:
Semnificaţie psihologică:
mâinile reprezintă dexterita-
te sau abilităţi artistice. Le
folosim pentru a ne exprima
sentimentele. Amintește-ţi
gesturile mâinilor din visul tău
pentru că acestea dezvăluie
natura sentimentelor pe care
încerci să le exprimi.
Freud considera gura zona
erogenă principală. Visele în
care mănânci sunt asociate
cu sexualitatea. Dacă iei o masă
copioasă înseamnă că te bu-
curi de acest aspect al vieţii
tale, însă dacă visezi că îţi este
foame poate fi un indiciu că
îţi negi nevoile sexuale.
Semnificaţie
mistică:
ești
cel mai probabil că mașina
te reprezintă pe tine și ca-
pacitatea de a-ţi conduce
viaţa. Ești un șofer bun în
visul tău? Dacă nu, atunci
poate că este un semnal al
inconștientului că faci greșeli
în viaţa ta. Sau altcineva
conduce mașina? Atunci,
poate că simţi că acea per-
soană îţi controlează viaţa.
avertizată că urmează o
ceartă sau o pierdere în plan
profesional. Dacă mănânci
sare sau untură este semn
că urmează să ai un conflict
de proporţii.
Semnificaţie mistică:
dacă vi-
sezi mâini frumoase, vei avea
parte de distincţii înalte, însă
mâinile deformate sunt semn
de dezamăgire și sărăcie.
MÂNCAREMÂNCARE
Semnificaţie
psihologică:
mâncarea reprezintă calităţile
pe care ni le dezvoltăm. Fruc-
29
te tele în- punct de vedere psihologic integrează ambele laturi ale naturii lor. Semnificaţie mistică:
te
tele în-
punct de vedere psihologic
integrează ambele laturi ale
naturii lor.
Semnificaţie
mistică:
seamnă
se
se senzu-
alitate, ali
Semnificaţie mistică:
„Și au
dar dar
și
abundenţă, abund
laptele laptele – – amabi- a
litatea semenilor, mâncarea
congelată – emoţii „îngheţate“.
Semnificaţie mistică:
fruc-
tele reprezintă sexualitatea,
fertilitatea. Multe culturi pri-
mitive aveau convingerea că
dacă mănânci carne vei prelua
calităţile spirituale ale respec-
tivului animal.
făcut o nuntă mare și au trăit
fericiţi până la adânci bătrâ-
neţi“. Îţi sună cunoscut? Acest
final fericit reprezintă reuni-
unea armonioasă a forţelor
masculine și feminine ale
psihicului tău.
visezi pe cineva drag care a
decedat în viaţa reală face
parte din procesul de doliu,
care este normal. Un astfel
de vis poate anunţa o veste
tristă, dezamăgiri.
MULMUL ŢŢ IMEIME
Semnificaţie
psihologică:
MORMÂNTMORMÂNT
Semnificaţie
psihologică:
ceva din tine a murit. Trebuie
să afli despre ce anume este
vorba și de ce a revenit acum
poate că visul îţi spune că
ai nevoie de spaţiu pentru
tine. Încearcă să îţi găsești
momente de liniște în care să
te gândești la tine. În astfel
de clipe îţi reîncarci bateriile și
înţelegi mai bine ce îţi dorești
MIREASMIREAS ĂĂ
în inconștientul tău.
de la viaţă.
Semnificaţie mistică:
visul
Semnificaţie mistică:
este
anunţă o perioadă plină de
ghinioane. Vor urma neplăceri
semn de noroc să visezi mai
mulţi oameni, dacă aceștia
în viaţa profesională și vei avea
probleme de sănătate.
sunt îmbrăcaţi frumos, în
culori vesele. În calea ta vei
întâlni mulţi prieteni.
MORTMORT
Semnificaţie
psihologică:
MUNTEMUNTE
moartea este un vis simbolic
și este foarte puţin probabil că
Semnificaţie
psihologică:
mireasa poate reprezenta
apogeul feminităţii tale. Un
mire poate fi un semn al la-
turii masculine a personalită-
ţii tale. Oamenii echilibraţi din
prezice că un astfel de eveni-
ment va avea loc în realitate.
Dacă într-un astfel de incident
este implicată mama ta, de
exemplu, este foarte posibil ca
acest lucru să indice moartea
laturii materne a personalităţii
tale. Poate că ar trebui să fii
mai atentă, mai „mămoasă “ .
Sau poate că îţi dorești să fii
Semnificaţie
psihologică:
o persoană cu totul nouă, să
renaști.
dacă în vis te afli în vârful unui
munte este un semn că te-ai
30
dicţionarul viselor ridicat deasupra preocupări- lor lumești și că ai realizări cu valoare spirituală. La
dicţionarul viselor
ridicat deasupra preocupări-
lor lumești și că ai realizări cu
valoare spirituală. La un nivel
mai pragmatic, să urci un
munte reprezintă faptul că te
simţi împlinită și că ești dis-
pusă să faci un efort pe termen
lung pentru a-ţi atinge visele.
pe cealaltă, care nu se poate
exprima.
nantă prezice probleme din
cauza unor copii neascultători
Semnificaţie mistică:
se pare
și nefericire în viaţa de familie.
că nu reușești să îi convingi pe
cei din jur de valoarea planu-
rilor tale.
MUZICMUZICĂĂ
Semnificaţie mistică:
dacă urci
N
un munte pe un drum plin de
verdeaţă, vei avea parte de
avuţie și recunoaștere. Dacă
nu reușești să ajungi în vârf, va
trebui să faci eforturi pentru
a-ţi înfrânge slăbiciunile.
NANAŞŞTERETERE
MUMUŞŞCCĂĂTURTURĂĂ
Semnificaţie psihologică:
un
Semnificaţie psihologică:
copiii mici mușcă uneori
pentru a-și exprima agre-
sivitatea. Poate că ai senti-
mente neexprimate, de furie,
pe care trebuie să le accepţi
și poate chiar să le exprimi.
Dacă tu ești cea mușcată,
atunci poate că te frământă
ceva. Dacă te mușcă un ani-
mal, gândește-te ce aspect
al naturii tale instinctuale îl
reprezintă.
aspect spiritual al vieţii tale
este pe care să se releve.
Pentru o femeie, a visa că
dă naștere unui copil poate
reflecta pur și simplu dorinţa
sa de a deveni mamă. La nivel
simbolic, poate reprezenta po-
sibilitatea unui alt început sau
Semnificaţie
psihologică:
Semnificaţie mistică:
se spu-
ne că un astfel de vis arată că
vei suferi o pierdere din cauza
unui dușman.
MUTMUT
Semnificaţie
psihologică:
muzica reprezintă opusul hao-
sului. În vis, ea semnifică ar-
monie și potenţialul infinit al
creaţiei. Mulţi dintre marii
compozitori au afirmat că au
„auzit “ unele din creaţiile lor
celebre în vis sau imediat după
ce s-au trezit. Cântecul din
visul tău poate exprima emo-
ţiile pe care le ai în această
perioadă.
a unei noi perioade de creștere
spirituală.
există un dezechilibru între
emoţii și intelect. O latură a
personalităţii tale o domină
Semnificaţie mistică:
muzica
armonioasă anunţă plăcere
și prosperitate. Muzica disto-
31
dic ţ ionarul viselor Semnificaţie mistică: un ast- Semnificaţie psihologică: fel de vis este aducător
dic ţ ionarul viselor Semnificaţie mistică: un ast- Semnificaţie psihologică: fel de vis este aducător

dicţionarul viselor

Semnificaţie mistică: un ast- Semnificaţie psihologică: fel de vis este aducător de noroc dacă ești
Semnificaţie mistică:
un ast-
Semnificaţie
psihologică:
fel de vis este aducător de
noroc dacă ești căsătorită și
de ghinion dacă ești singură.
O
NOAPTENOAPTE
Semnificaţie
psihologică:
noaptea reprezintă ignoran-
ţă sau disperare. Evoluăm
numai dacă ne uităm în cele
mai întunecate colţuri ale in-
conștientului nostru.
OAMENIOAMENI
Semnificaţie mistică:
dacă
Semnificaţie
psihologică:
în visul tău este noapte, vei
fi nedreptăţită și vei întâmpi-
na obstacole în afaceri. Dacă
noaptea din vis dispare, un
context ce pare nefavorabil
se va îmbunătăţi și proiectele
tale vor reuși.
multor oameni li se întâmplă
să se afle în neplăcuta situ-
aţie de a se visa dezbrăcaţi
în public. Astfel de vise sunt
adesea o expresie a sentimen-
tului de vinovăţie sau de in-
ferioritate. Dacă te simţi timi-
dă sau speriată de goliciunea
ta este un semn că îţi este
teamă de relaţii sau să îţi ex-
primi adevăratele sentimen-
te. Nuditatea poate fi repre-
zenta și melancolia ta faţă de
inocenţa pierdută a copilăriei.
Semnificaţie mistică:
dacă
NUDITATENUDITATE
visezi că tu ești dezbrăcată,
urmează o perioadă de certuri
și relaţii prost alese. Dacă îi
visezi pe alţii dezbrăcaţi, vei
fi tentată să nu îţi respecţi
angajamentele.
dacă visezi oameni pe care îi
cunoști, inconștientul îţi atrage
atenţia asupra unor calităţi și
emoţii după care tânjești. Dacă
în visul tău apar oameni pe
care nu îi cunoști, asta este o
modalitate de a te confrunta
cu anumite aspecte ale tale. Îţi
place persoana din visul tău?
Ce sentimente îţi provoacă?
NUNTNUNTĂĂ
Semnificaţie psihologică:
se
întâlnesc aspecte opuse ale
personalităţii tale. Te simţi
împlinită.
Semnificaţie mistică:
dacă
mergi la o nuntă, ţi se va în-
tâmpla ceva neplăcut în rea-
litate. Dacă tu ești mireasa,
un mare necaz se apropie.
Semnificaţie
mistică:
vezi
Mulţime.
32
OASEOASE nii și al unui mod limpede de dă este Semnificaţie psihologică: un a vedea
OASEOASE
nii și al unui mod limpede de
dă este
Semnificaţie psihologică:
un
a
vedea lucrurile. Pot arăta
modul
vis în care ai un membru rupt
arată o ameninţare la adresa
puterii tale. Poate că ai des-
coperit o mare slăbiciune în
planurile tale sau în modul
cum gândești.
modul în care privești lumea.
Sunt veseli, triști, luminoși sau
critici?
în care
te
pri-
Semnificaţie mistică:
dacă
vești pe
tine sau în
îţi vezi ochii în vis, e semn de
Semnificaţie mistică:
zeiţele
cu lanţuri împodobite cu cranii
simbolizează aspectul devo-
rator al timpului. Poate că îţi
este teamă că îmbătrânești?
înţelepciune și o bună înţe-
legere a lucrurilor. Ai ceva în
ochi – obstacole.
OGLINDOGLIND ĂĂ
OBSTACOLOBSTACOL
Semnificaţie psihologică:
ești
nesigură de capacitatea ta de
a-ţi atinge scopurile propuse.
Nu ai încredere în tine și nu te
simţi capabilă să faci lucrurile
pe care ţi le dorești.
Semnificaţie mistică:
obsta-
colele din vis sunt un semn
că nu ar trebui să ai piedici
prea mari pentru a realiza ce
ţi-ai propus.
care îţi dorești să fii
văzută de cei din jur. Mulţi
oameni se îngrijorează atunci
când în vis se privesc în oglin-
dă și văd pe altcineva. Aceas-
tă teamă de a nu ști cine ești
denotă o criză de identitate.
Nu îţi face probleme, acest
vis este un semn că faci pro-
grese în călătoria ta spre
autocunoaștere. Ești pregă-
tită să vezi cine ești cu ade-
vărat, ca apoi să faci schim-
bările dorite. Dacă persoana
din oglindă are ochii închiși
înseamnă că nu ești pregă-
tită să înfrunţi realitatea.
Semnificaţie mistică:
apar
OCHIOCHI
obstacole în calea ta dacă te
visezi uitându-te în oglindă.
Dacă vezi o oglindă spartă, vei
auzi de un deces neașteptat.
ORAORA ŞŞ
Semnificaţie
psihologică:
Semnificaţie
psihologică:
Semnificaţie
psihologică:
ochii sunt simbolul înţelepciu-
ceea ce visezi că vezi în oglin-
orașul reprezintă comunita-
tea și mediul în care trăiești.
Dacă în vis vizitezi un oraș
părăsit sau în care te simţi
izolată, poate că visul tău îţi
vorbește despre rolul pe care
simţi că îl ai în societate. Te
simţi respinsă de oamenii din
jur? Dacă orașul este împrej-
33
muit m de Semnificaţie mistică: dacă prin noroi cu pantofi eleganţi? ziduri, zi în vis
muit m de
Semnificaţie mistică:
dacă
prin noroi cu pantofi eleganţi?
ziduri, zi
în vis nu poţi vedea este un
Ești pe cale să iei o decizie
p o a t e
p
că că simţi
nevoia nevo să
te te
protejezi pro
avertisment că vei auzi de
decesul sau boala unei rude.
Visezi că altcineva este orb –
vei avea o zi minunată
de societate. Dacă
de societate
acesta este în ruine, poate
că îţi neglijezi relaţiile sociale.
Iar dacă visezi că te-ai rătăcit
este un semn că nu știi foarte
bine ce vrei. Orașul poate fi
un simbol al sufletului, deci
un semn că îţi dorești să îţi
cunoști inconștientul. Un oraș
aflat pe un deal vorbește des-
pre ambiţia ta de a evolua, iar
unul sub nivelul mării, despre
faptul că îţi neglijezi spiritul.
Dacă mergi printr-un oraș
arată că îţi place să socializezi.
P
care îţi va aduce probleme.
Pantofii nu sunt buni de tine
sau ţi-ai pierdut unul? Nu ai
încredere în tine și în drumul
tău. Pantofii îţi fac bătături
– te simţi lipsită de energie.
Pantofii sunt vechi, demodaţi?
Ideile tale te împiedică să
evoluezi. O scuză suficient de
bună pentru a-ţi lua o nouă
pereche de pantofi, nu?
Semnificaţie mistică:
pan-
PANTOFIPANTOFI
Semnificaţie mistică:
oraș
mare, frumos – averea și
proprietăţile tale cresc; oraș
mic – criză financiară.
ORBORB
Semnificaţie
psihologică:
tofii de damă sunt semn de
dragoste, iar cei bărbătești
anunţă câștiguri, succes. Îţi
cumperi pantofi – ai ceva de
rezolvat cu autorităţile. Cine-
va îţi cumpără pantofi – vei
afla despre o căsătorie sau
logodnă. Cumperi pantofi
pentru cineva – relaţie intimă.
Porţi pantofi vechi – vei suferi
pierderi. Pantofi incomozi –
dificultăţi la serviciu. Pierzi
un pantof – boală, pagubă.
Îţi pierzi ambii pantofi – divorţ.
un vis în care nu vezi poate
reprezenta refuzul tău de a
vedea realitatea. Poate că
respingi ceva legat de tine
sau de o situaţie. Simţi că
ţi-ai pierdut direcţia, în viaţa
reală? Sau îţi susţii părerile
atât de vehement încât re-
fuzi să vezi orice alt punct
de vedere? Adevărul ne eli-
berează de limitările dureroase
ale ignoranţei. Deschide ochii!
PASPASĂĂRERE
Semnificaţie
psihologică:
Semnificaţie
psihologică:
tipul pantofului este cheia
semnificaţiei visului tău. Mergi
datorită abilităţii de a zbura,
păsările reprezintă spiritua-
litatea. Cerul este tărâmul
spiritului, iar pasărea arată că
un proces care se petrece în
mintea ta îţi aduce echilibru și
vindecare. Păsările pot sem-
nifica și dorinţa ta de a scăpa
de ceva pe care îl consideri
34
dicţionarul viselor banal. Poate că te gândești să îţi iei zborul dintr-o situa- ţie anume.
dicţionarul viselor
banal. Poate că te gândești
să îţi iei zborul dintr-o situa-
ţie anume. Sau poate că îţi
dorești să te ridici deasupra
unei atitudini negative. În mi-
tologie, păsările sunt adesea
mesageri ai zeilor. În termeni
psihologici, acest lucru ar în-
semna că inconștientul tău
îţi oferă o nouă perspectivă
de abordare a problemelor.
PPĂĂLLĂĂRIERIE
Semnificaţie
psihologică:
părul simbolizează adesea
vanitatea. Dacă în visul tă
Semnificaţie
psihologică:
părul cade poate fi un indiciu
că îţi este teamă să nu îţi pierzi
stima de sine sau că îmbătrâ-
nești. Dacă visezi că îţi tunzi
părul poate fi un semn că
simţi că nu mai ai putere sau
că ești cenzurată. Îţi faci griji
legate de imaginea ta dacă
Freud spunea că pălăriile re-
prezintă organele genitale
în vis îţi aranjezi părul.
Semnificaţie mistică:
dacă
feminine. Dacă îţi pui o pălărie
nouă, poate fi vorba despre
visezi că ai un păr frumos pe
care îl îngrijești, îţi vei neglija
o schimbare de atitudine sau
relaţiile personale și vei rata
a direcţiei. Poate că te gândești
o promovare pentru că nu te
la noi responsabilităţi la locul
de muncă sau chiar să îţi
schimbi serviciul. Modelul pă-
lăriei este și el important. O
pălărie înaltă poate indica
dorinţa ta de a fi bogată în
vreme ce o șapcă este un
semn că ţi-ai dori să fii mai
tânără, mai atletică.
Semnificaţie mistică:
dacă
folosești de capacităţile tale
intelectuale. Dacă ai părul on-
dulat – probleme în dragoste.
Ai părul scurt – vei fi afectată
de pierderi și te așteaptă vești
proaste. Păr negru – economii,
sănătate. Te speli pe cap – vei
rata ocaziile care ţi se oferă.
Păr blond – bucurie, mulţumire.
Își cade părul – pierzi ceva.
visezi că porţi o pălărie nouă,
frumoasă, este semn că vei
PEDEAPSPEDEAPSĂĂ
Semnificaţie mistică:
păsă- câștiga bine și că vei fi admirată.
Semnificaţie
psihologică:
rile sunt un simbol al relaţiilor.
Coţofenele ar putea fi un in-
diciu că relaţia este amenin-
ţată. Păsările teritoriale, cum
sunt mierlele, pot reprezenta
gelozie. Un stol de păsări ar
putea indica faptul că îţi dorești
să faci parte dintr-un grup cu
care te identifici și pe care
îl admiri.
PPĂĂRR
dintr-un motiv sau altul, te
simţi vinovată. De ce te pe-
depsești? Experienţe trau-
matizante din copilărie sau
părinţi excesiv de autoritari
pot pune în funcţiune un cerc
vicios de autopedepsire. Poa-
te simţi nevoia să te eliberezi
de condiţionările parentale și
sociale care te împiedică să
35
dic ţ ionarul viselor fii tu cu adevărat. Dacă în vis pedepsești pe cineva pe
dic ţ ionarul viselor fii tu cu adevărat. Dacă în vis pedepsești pe cineva pe

dicţionarul viselor

fii tu cu adevărat. Dacă în vis pedepsești pe cineva pe care cunoști, este posibil
fii tu cu adevărat. Dacă în vis
pedepsești pe cineva pe care
cunoști, este posibil să ai re-
sentimente faţă de persoana
respectivă. Trebuie să înveţi să
accepţi și să ierţi dacă vrei să
fii în armonie cu tine.
PETRECEREPETRECERE
PICIOAREPICIOARE
Semnificaţie
psihologică:
Semnificaţie mistică:
îţi ne-
picioarele reprezintă capaci-
tatea noastră de a progresa.
Dacă sunt puternice, denotă
încredere, iar dacă sunt obo-
site, este posibil să te simţi
dezechilibrată emoţional.
glijezi relaţiile, este timpul să
iei măsuri.
PEPEŞŞTERTERĂĂ
Semnificaţie
psihologică:
Semnificaţie
psihologică:
peștera poate reprezenta
sexualitatea feminină. Ce
găsești aici sunt calităţi pe
care ţi le comunică inconști-
entul tău.
simţi nevoia de a ieși și de a
interacţiona mai mult. Modul
în care te simţi la petrecere
Semnificaţie mistică:
dacă
îţi dezvăluie speranţele și te-
o femeie tânără își admiră
merile ascunse. O petrecere
picioarele este un semn al
Semnificaţie mistică:
în mito-
unde te simţi bine arată că ai
încredere în tine, în vreme ce
vanităţii și că va fi respinsă
de bărbatul pe care îl place.
logie, dragonii și monștrii trăiau
adesea în peșteri iar uneori
păzeau comori ascunse aici.
Pentru a ne bucura de comorile
spirituale, trebuie ca mai întâi
să ne învingem temerile.
o orgie este o expresie a unor
frustrări sexuale.
Dacă are picioare neepilate,
își va domina soţul. Dacă îţi
Semnificaţie mistică:
dacă
ești la o petrecere, vei avea
visezi picioarele îngrijite și
frumoase, viitorul tău este
în curând motive să te bucuri
de viaţă.
unul fericit, cu mulţi prieteni
alături.
36
PISICPISICĂĂ vei vedea că nu mai au nici o putere asupra ta. Semnificaţie mistică: dacă
PISICPISICĂĂ
vei vedea că nu mai au nici o
putere asupra ta.
Semnificaţie mistică:
dacă
visezi o pivniţă plină, primești
bani dintr-o sursă dubioasă.
PLOAIEPLOAIE
POARTPOARTĂĂ
Semnificaţie psihologică:
intri pe o poartă reprezintă tre-
cerea ta într-o nouă etapă.
Noi oportunităţi te așteaptă.
Semnificaţie mistică:
o poartă
deschisă reprezintă schimbări
în bine însă una închisă prezice
probleme.
PODPOD
Semnificaţie
psihologică:
pisica reprezintă calităţi femi-
nine și poate semnifica as-
pectele pozitive, creative și
senzuale ale feminităţii. Dacă
pisica din visul tău este agre-
sivă, poate fi un indiciu că
există o problemă cu latura
feminină a personalităţii tale.
Semnificaţie
psihologică:
Semnificaţie mistică:
un vis
în care îţi apare o pisică este
purtător de ghinion.
PIVNIPIVNIŢĂŢĂ
ploaia reprezintă curăţare,
purificare, eliberarea unei
tensiuni care vine după fur-
tună sau după plâns. Ploaia
este un simbol că ești pregă-
tită să intri într-o nouă fază
Semnificaţie psihologică:
un
pod îţi poate vorbi despre un
moment critic din viaţa ta. Ești
pe cale să intri pe un nou tărâm.
Poate fi vorba despre un nou
Semnificaţie psihologică:
piv- de dezvoltare personală.
loc de muncă, o altă relaţie sau
niţa poate fi, la nivel simbolic,
un loc de depozitare a teme-
rilor și problemelor cu care nu
vrei să te confrunţi. O dată ce
îţi vei confrunta aceste frici
și le vei aduce la lumina zilei,
Semnificaţie mistică:
dacă te
o nouă casă. Poate reprezen-
prinde ploaia, te vei bucura de
plăceri și prosperitate. Dacă
vezi că se apropie ploaia și
reușești să te adăpostești,
vei reuși în ceea ce îţi propui.
ta o transformare interioară,
adoptarea unor noi valori.
Semnificaţie mistică:
podul
din visul tău îţi vorbește despre
viaţa ta.
37
despre aspecte ale tale care sunt ignorate sau uitate. Poa- te fi vorba despre o
despre aspecte ale tale care
sunt ignorate sau uitate. Poa-
te fi vorba despre o ambiţie
din trecut sau despre ceva
ce ai preţuit odinioară dar pe
care ai neglijat până acum.
Sau poate fi vorba despre
un talent neglijat, cum ar fi
calităţi artistice asupra că-
rora visul vrea să îţi atragă
atenţia.
Semnificaţie
psihologică:
este posibil să simţi că sala-
riul pe care îl primești nu este
pe măsura implicării și a efor-
tului depus. Prăjitura poate
fi o referire la viaţa ta emo-
PORTPORT
ţională. Poţi simţi că soţul tău
dedică prea multă atenţie
muncii sale, copiilor sau te-
levizorului și pe tine te negli-
jează.
Semnificaţie mistică
: cu cât
Semnificaţie mistică:
în ritu-
mai mult praf apare în visul
tău, cu atât mai multe pro-
bleme neimportante te vei
confrunta.
alurile străvechi, se pregăteau
aluaturi în forme umane pentru
Semnificaţie psihologică:
a le conferi celor care le mân-
cau puterea zeilor. Poate că
primești o infuzie de energie
portul este un adăpost în
faţa apelor învolburate. Visul
îţi arată că ai găsit un loc
sigur unde poţi aștepta până
trece furtuna. Profită de
această perioadă în care te
simţi în siguranţă pentru a-ţi
aduna forţele și a te pregă-
ti pentru provocările care
urmează.
PRPRĂĂJITURJITURĂĂ
și entuziasm.
PRIETENPRIETEN
Semnificaţie
mistică:
dacă intri într-un port, te
așteaptă o perioadă liniști-
tă, iar dacă pleci de acolo,
vei rămâne fără un prieten
în viaţa reală.
Semnificaţie
psihologică:
PRAFPRAF
Semnificaţie
psihologică:
praful reprezintă neglijenţă
și faptul că obiectul acoperit
de praf nu a mai fost atins
de mult timp. Visul tău este
daca visezi o prietenă, aceas-
ta poate reprezenta aspecte
ale personalităţii tale pe care
le respingi. Faptul că e vorba
despre o prietenă este un
indiciu că ești pregătită să
integrezi în personalitatea ta
aceste laturi pe care până
acum le-ai neglijat.
38
dicţionarul viselor Semnificaţie mistică: așteap- tă-te la vești bune. Dacă visezi că un prieten are
dicţionarul viselor
Semnificaţie mistică:
așteap-
tă-te la vești bune. Dacă visezi
că un prieten are probleme, ai
motive să te îngrijorezi – vei afla
lucruri menite să te întristeze.
un semn că nu vei reuși să te
bucuri de reușitele pentru care
ai muncit atât.
AA TETE RRĂĂTTĂĂCICI
prezenta gânduri distructive
precum furie, gelozie, răzbu-
nare sau ură. Dacă ai astfel de
gânduri, acceptă-le și încearcă
să exersezi opusul lor în viaţa
reală.
Semnificaţie mistică:
per-
R
severează în bine și răul nu
va mai avea loc nici măcar în
visele tale.
RÂURÂU
Semnificaţie
psihologică:
râul din vis este un semn că
îţi accepţi destinul. Să tra-
versezi un râu simbolizează
o
schimbare fundamentală
RAIRAI
Semnificaţie
psihologică:
în
stilul tău de viaţă.
Semnificaţie psihologică:
visezi paradisul este un indiciu
al dorinţei de a găsi fericirea
sublimă. Poate fi o încercare de
conform unor interpretări,
visele în care te-ai rătăcit
simbolizează începutul unei
noi etape în viaţa ta și expri-
a scăpa de ceea ce percepi a
mă nesiguranţa inerentă
fi viaţa ta banală și depriman-
tă. Visul îţi oferă o bine-venită
evadare din realitate și te ajută
să te încarci cu optimism și
speranţă.
atunci când lași în urmă lucruri
familiare. Visul poate fi o ex-
presie a îngrijorării tale că nu
ai o direcţie în viaţă. Dacă este
așa, fă o listă cu lucrurile pe
care ţi le dorești, fixează-ţi
scopuri realizabile, stabilește
un termen final și treci la
treabă!
Semnificaţie mistică:
este
posibil să te rănești, ai grijă!
Semnificaţie mistică:
dacă
RRĂĂUU
Semnificaţie
psihologică:
Semnificaţie mistică:
dacă
te îndrepţi spre Paradis este
orice are o latură întunecată.
Răul din visul tău face referire
la ceva despre tine. Poate re-
apa râului este limpede, te vei
bucura de clipe plăcute și de
prosperitate. Dacă apa este
tulbure, vei avea parte de
gelozie și de momente nefe-
ricite.
39
dic ţ ionarul viselor RUINERUINE te ignori. Dacă tu ești cea salva- tă, încearcă să
dic ţ ionarul viselor RUINERUINE te ignori. Dacă tu ești cea salva- tă, încearcă să

dicţionarul viselor

RUINERUINE te ignori. Dacă tu ești cea salva- tă, încearcă să deslușești ce vrea visul
RUINERUINE
te
ignori. Dacă tu ești cea salva-
tă, încearcă să deslușești ce
vrea visul să îţi spună. Dacă
scapi de un animal sălbatic
este semn că te temi de in-
stinctele tale. Ce anume te
salvează? Salvatorul repre-
zintă calităţile psihologice și
atitudinile pe care ar trebui
să le ai în viaţă.
a responsabilităţilor tale spi-
rituale.
Semnificaţie mistică:
pros-
peritate și fericire te așteaptă
dacă în visul tău urci o sca-
ră. Dacă o cobori, vor urma dez-
amăgiri în viaţa profesională.
Semnificaţie psihologică:
AA TETE SCUFUNDASCUFUNDA
simţi învinsă. Nu depune arme-
le, îţi poţi construi o nouă viaţă.
Semnificaţie
psihologică:
Semnificaţie mistică:
apar
probleme în afaceri sau în
relaţia de cuplu.
apa reprezintă adesea in-
conștientul. Intri în contact
cu straturile cele mai adânci
ale personalităţii tale.
Semnificaţie mistică:
urmează
RURUŞŞINEINE
o perioadă liniștită în viaţa ta.
Semnificaţie psihologică:
te
simţi nesigură pe sexualitatea ta.
Semnificaţie mistică:
poţi
SSĂĂRUTRUT
Semnificaţie mistică:
cu cât
sentimentul de rușine din vis
este mai mare, cu atât mai
mare este succesul care te
așteaptă în realitate.
salva orice situaţie, nimic nu
este imposibil.
SCARSCARĂĂ
S
Semnificaţie psihologică:
SALVARESALVARE
Semnificaţie
psihologică:
persoana sau lucrul pe care
îl salvezi reprezintă un aspect
al tău pe care îl neglijezi sau
urci o scară înseamnă că pro-
gresezi – atingi un obiectiv
important, câștigi statut sau
putere. Să cobori o scară re-
prezintă opusul sau o evitare
40
Semnificaţie psihologică: este foarte probabil să fie un vis erotic. Sărutul poate fi și simbolul
Semnificaţie
psihologică:
este foarte probabil să fie un
vis erotic. Sărutul poate fi și
simbolul afecţiunii și al dra-
gostei.
ată. Vezi sânge – vei înţelege
adevărul. Bei sânge – cineva
apreciază că ești sinceră. Îţi
curge sânge din nas – ești ah-
tiată după bani și proprietăţi.
sexua-
le. Dacă
în vis ai
un
alt
Semnificaţie mistică:
dacă vi-
sezi că o îmbrăţișezi pe mama
ta, vei avea mare succes în
ceea ce vei întreprinde, vei
fi iubită și respectată. Dacă
semnul afecţiunii din vis se
îndreaptă care o soră sau un
frate, vei încheia parteneriate
solide. Dacă visezi că îţi săruţi
partenerul, armonia predomină
în cuplul vostru.
SÂNISÂNI
SÂNGESÂNGE
Semnificaţie
psihologică:
visul arată dorinţa ta de a fi
iubită. Poate reprezenta și
calităţile unei mame, care
ocrotește și hrănește. Poate
partener
faţă de cel din
realitate, poate fi un
semnal de alarmă că nu func-
ţionează ceva bine în relaţia
fizică pe care o ai cu iubitul tău.
Visele îţi pot dezvălui atitudini
faţă de sex de care nu îţi dai
seama. Dacă sunt violente sau
perverse, poate că ar trebui
să fii mai relaxată în privinţa
sexualităţii tale. Poate că ai
compulsii sau fobii pe care
trebuie să le recunoști și să
le ţii sub control. Este posibil
ca visul să îţi ofere căi prin care
poţi avea o viaţă sexuală mai
împlinită.
Semnificaţie mistică:
super-
că pregătești noi idei și planuri.
stiţiile spun că, dacă în vis ai
relaţii sexuale cu un necunos-
cut, viaţa ta de familie se va
O interpretare freudiană te-ar
îmbunătăţi.
încuraja să te întrebi dacă nu
Semnificaţie
psihologică:
SOARESOARE
sângele este simbolul vieţii.
Dacă visezi că pierzi sânge,
poate că te simţi epuizată
fizic sau psihic. Sângele poa-
te semnifica pasiune, mai ales
dragoste, furie sau chiar vio-
lenţă. Femeile adesea visea-
ză sânge la începutul perioa-
dei de menstruaţie.
cumva ești prea atașată de
mama ta, legătură care ar
putea să te împiedice să fii
pe propriile picioare.
Semnificaţie
psihologică:
Semnificaţie mistică:
acest
simbol te anunţă că vei fi
bogată.
SEXSEX
soarele este un simbol mas-
culin, care reprezintă intelec-
tul. Dacă soarele din visul tău
dogorește puternic, capacită-
ţile tale intelectuale domină
psihicul și viaţa ta emoţională
este în pericol.
Semnificaţie psihologică:
vi-
Semnificaţie mistică:
te aș-
Semnificaţie mistică:
scuipi
sele erotice sunt, de obicei,
teaptă o perioadă de bucurii
sânge – vei fi supărată, înfuri-
o expresie directă a dorinţei
și împliniri.
41
de a nu-ţi lăsa emoţiile să se exprime. Conţinutul sticlei dezvăluie natura acestor emo- ţii.
de a nu-ţi lăsa emoţiile să se
exprime. Conţinutul sticlei
dezvăluie natura acestor emo-
ţii. Șampania poate arăta
nevoia ta de a socializa, otra-
va este un simbol al gânduri-
lor negative, vinul roșu, al
Ș
SO Ţ
pasiunilor iar laptele, al nevo-
Semnificaţie
psihologică:
ii tale de a “hrăni” noi idei și
poate fi vorba pur și simplu
despre un vis legat de rela-
ţia ta și sentimentele tale in-
conștiente faţă de aceasta.
Imaginea din visul tău poate
emoţii. Dacă sticla este goa-
lă, poate fi un semn că ţi-ai
epuizat toate resursele inter-
ne. Poate că te simţi goală pe
dinăuntru. Reţine aceste vise,
ŞŞ ARPEARPE
Semnificaţie
psihologică:
uneori, șarpele simbolizează
îl poate reprezenta pe tatăl
tău sau latura masculină a
personalităţii tale.
pentru că în scurt timp îţi vor
indica modul în care poţi um-
ple acest vid.
tarele lumești și insinuările
celor din jur cu privire la tine.
Semnificaţie mistică:
dacă
Semnificaţie mistică:
dacă în
Semnificaţie mistică:
în mito-
vis soţul tău este bolnav, te
va înșela. Dacă visezi că ești
căsătorită iar lucrurile stau
diferit în viaţa reală, nu este
un semn bun.
logie, un duh cu puteri magice
este închis într-o sticlă, până
când este eliberat de un erou.
visezi că te mușcă un șarpe,
vei fi victima unui fals prieten.
În general, apariţia șarpelui în
vis este de rău augur.
În vise, acest duh poate re-
prezenta puterea psihicului,
ŞŞ OARECEOARECE
care la început pare întunecat
STICLSTICL ĂĂ
și ameninţător, din cauza in-
conștientului, dar este trans-
format atunci când este adus
sub controlul conștientului.
SUFOCARESUFOCARE
Semnificaţie psihologică:
este
posibil să te simţi copleșită
emoţional de o situaţie care te
frământă. Sau poate că simţi
că un partener sau părinte îţi
limitează dezvoltarea.
Semnificaţie
psihologică:
Semnificaţie mistică:
vei fi
emoţiile tale sunt închise într-
supărată. Ar trebui să acorzi
o sticlă? Sticla din visul tău îţi
vorbește despre efortul tău
o atenţie specială sănătăţii
tale dacă visezi că te sufoci.
42
dicţionarul viselor Semnificaţie psihologică: Semnificaţie psihologică: șoarecele din vis este simbol al
dicţionarul viselor
Semnificaţie
psihologică:
Semnificaţie
psihologică:
șoarecele din vis este simbol
al instinctelor sau al timidităţii
rie a unei relaţii care s-a în-
cheiat sau o schimbare ma-
joră în viaţa ta.
Semnificaţie mistică:
dacă
Semnificaţie mistică:
un pri-
visezi șoareci, persoane
aflate în competiţie cu tine
îţi vor face rău. Șoarece alb
– îţi este teamă fără motiv.
Prinzi șoareci – vei înţelege
secretul unor probleme. Un
singur șoarece – vei avea un
dușman.
eten te va trăda.
TEAMTEAMĂĂ
Semnificaţie psihologică:
ne
T
tatăl este arhetipul protec-
torului, al conducătorului. În
vise poate apărea sub forma
unui împărat, a unui bătrân
înţelept sau a soarelui ori a
unei arme. Carl Jung conside-
ra că acest simbol important
joacă un rol esenţial în desti-
nul individului. Multe persoa-
ne au sentimente ostile în vis
faţă de tatăl lor. Acesta este
un semn că inconștientul îl
detronează pe tată pentru a
te ajuta să devii o persoană
pe propriile picioare.
Semnificaţie mistică:
vei avea
grijă de cei din jurul tău.
reprimăm adesea amintirile
neplăcute, sentimentele de
vină, îngrijorarea, furia, ne-
siguranţa. Coșmarurile apar
atunci când aceste temeri
ascunse ne forţează să ne
îndreptăm atenţia către ele.
De ce îţi este teamă atât de
tare încât l-ai împins în adân-
curile inconștientului?
Semnificaţie mistică:
dacă îţi
AA TTĂĂIAIA
depășești teama din vis, vei
putea să înfrunţi și lucrurile
care te sperie în viaţa reală.
TÂLHARTÂLHAR
TATTATĂĂ
Semnificaţie
psihologică:
poate că simţi că ţi-a furat
cineva succesul. De exemplu,
un coleg de serviciu este po-
sibil să fi primit recunoaștere
pentru niște merite care îţi
aparţin în realitate ţie. Sau
poate că simţi că ţi s-a luat
abilitatea de a-ţi exprima
emoţiile sau de a acţiona
așa cum îţi dorești.
Semnificaţie mistică:
îţi simţi
conștiinţa încărcată. Dacă în
Semnificaţie psihologică:
tăia înseamnă a răni, a sepa-
ra. Visul tău poate fi o alego-
a vis faci parte dintr-o bandă de
tâlhari, este un indiciu că ai
prieteni pe care te poţi baza.
43
dic ţ ionarul viselor Semnificaţie psihologică: U umbra este latura negativă a personalităţii tale. Reprezintă
dic ţ ionarul viselor Semnificaţie psihologică: U umbra este latura negativă a personalităţii tale. Reprezintă

dicţionarul viselor

Semnificaţie psihologică: U umbra este latura negativă a personalităţii tale. Reprezintă tot ceea ce nu
Semnificaţie
psihologică:
U
umbra este latura negativă a
personalităţii tale. Reprezintă
tot ceea ce nu îţi dorești să
fii. Este partea ta nefolosită,
respinsă. Încearcă să îţi aduci
emoţiile reprimate la supra-
faţă, ca ele să nu te mai stă-
pânească, altfel tot ce este
posibil că îţi vei proiecta aceas-
tă imagine negativă a ta în alţi
oameni. Ţi se întâmplă să-i
acuzi pe alţii de greșeli care
sunt, în realitate, ale tale?
Ziduri și munţi pe care trebuie
să îi escaladezi simbolizează
obstacolele de depășit.
Semnificaţie mistică:
vei avea
o reușită în plan profesional.
URIAURIAŞŞ
Semnificaţie
psihologică:
AA UCIDEUCIDE
Semnificaţie
psihologică:
dacă în visul tău ucizi pe ci-
neva, îţi exprimi astfel furia
sau invidia faţă de persoana
respectivă. Uneori persoana
ucisă este echivalentul unui
aspect al personalităţii tale
care nu îţi place deloc. Dacă
victima ta este un bărbat, este
posibil să fie din cauză că îţi
respingi latura masculină.
Semnificaţie
mistică:
nu
poartă noroc dacă umbrei
i se întâmplă ceva în vis. Fii
prudentă.
dacă în visul tău apare un
uriaș, este posibil să te simţi
vinovată când faci dragoste
sau chiar să îţi fie teamă de
actul sexual. Pentru un adult,
un uriaș poate indica spre o
amintire din copilărie, când
părinţii ni se par niște giganţi.
Semnificaţie mistică:
va avea
AA URCAURCA
Semnificaţie
psihologică:
loc o confruntare între tine și
oponenţii tăi. Dacă uriașul din
vis reușește să te oprească
din drumul tău, vei fi învinsă
Semnificaţie mistică:
un ast-
urci spre a atinge un scop
sau pentru a scăpa de ceva
de care te temi? Poate că
urci pe scara succesului și
simţi că ești foarte aproape
să ajungi unde ţi-ai dorit. Te
simţi încrezătoare în timp ce
înaintezi sau îţi este teamă?
Subconștientul tău poate că
îţi amintește că „mândria vine
înainte de un eșec“. Asigură-
te că îţi păstrezi modestia în
ciuda succesului și toţi cei din
jur se vor bucura de reușita ta.
Dacă devii egoistă și urci prea
sus, ceva te va trage înapoi în
cele din urmă. Mulţi oameni
dispreţuiesc aroganţa, iar
modestia le atrage dragostea.
în viaţa reală. Dacă “ de tine,
vei avea parte de prosperitate
și sănătate.
fel de incident, în care victimă
este o fiinţă fără apărare, pre-
zice tristeţe și eșec în afaceri.
Dacă ucizi pentru a te apăra
vei fi promovată.
UUŞĂŞĂ
UMBRUMBRĂĂ
44
Semnificaţie psihologică: o Semnificaţie psihologică: ușă care se deschide spre este un simbol al mamei.
Semnificaţie psihologică:
o
Semnificaţie
psihologică:
ușă care se deschide spre
este un simbol al mamei. Poa-
exterior indică nevoia ta de a
te că gândul tău se îndreaptă
fi mai accesibilă în relaţia cu
spre noi idei. Vaca reprezintă
cei din jur. O ușă care se des-
chide spre interior poate sem-
nifica dorinţa ta de a te cu-
noaște mai bine. Dacă aceas-
ta este închisă, poate că
simţi că ţi se refuză oportu-
nităţile sau poate că te pre-
gătești să închizi o ușă în faţa
trecutului.
și simboluri precum demnita-
te, putere și toleranţă.
Semnificaţie mistică:
să visezi
VIOLVIOL
o vacă este o mare binecu-
vântare.
Semnificaţie spirituală:
îţi
este teamă de sex sau de
fanteziile cu tentă masochistă.
VÂNVÂNĂĂTOARETOARE
Semnificaţie mistică:
vei fi
rănită în mândria ta.
Semnificaţie mistică:
un mâ-
VIOLENVIOLENŢĂŢĂ
ner de ușă înseamnă noroc
neașteptat, balamalele re-
prezintă oportunităţi ratate,
o ușă deschisă prezice vremuri
bune, iar o capcană – noutăţi
șocante.
Semnificaţie
psihologică:
V
Aceasta este o metaforă
pentru lipsa de siguranţă.
Copiii care au astfel de vise
este posibil să fie certaţi la
grădiniţă sau la școală. Con-
form interpretării freudiene,
dacă în vis te aleargă cineva,
îţi dorești în secret să fii cur-
tată. Cine îl urmărește pe cel
VACVACĂĂ
care visează reprezintă un
aspect rămas nerezolvat în
viaţa sau în personalitatea
acestuia.
Semnificaţie mistică:
înfrun-
tă-l pe cel care te aleargă și te
vei elibera de frică – aceasta
este cea care nu îţi dă pace.
Semnificaţie
psihologică:
dacă tu ești violentă în vis,
ascunzi resentimente faţă
45
de cine- de Z AA ZBURAZBURA va care va te te îm- piedică pie să
de cine-
de
Z AA ZBURAZBURA
va care
va
te
te
îm-
piedică pie
să pr
să progre-
sezi. Sa
sezi. Sau negi
ceva legat de tine.
ceva legat d
Este posibil ca visul să îţi ara-
te că trebuie să fii mai hotă-
râtă când interacţionezi cu
cei din jur și să fii mai îngă-
duitoare în faţa greșelilor tale.
Dacă violenţa este îndrepta-
tă spre tine, e posibil că te
pedepsești și te simţi vino-
vată. Poate că simţi că toată
lumea e împotriva ta dar nu
trebuie să îţi pierzi speranţa,
o îmbunătăţire a situaţiei este
inevitabilă.
ZZĂĂPADPADĂĂ
Semnificaţie
mistică:
te
Semnificaţie psihologică:
așteaptă vremuri mai bune.
VULTURVULTUR
Semnificaţie
psihologică:
zăpada poate indica emoţii
Semnificaţie
psihologică:
îngheţate, dar și transforma-
să zbori în vis semnifică eli-
berarea de o problemă care
te frământa. Simţi teamă?
Poate că te înfioară perspec-
tiva riscului pe care o simţi
în vis. Dacă este așa, poate
că îţi dorești să îţi asumi mai
multe riscuri în viaţa ta pro-
fesională ori în cea persona-
lă. Dacă zborul te alarmează,
poate că ţi-ai stabilit ambiţii
prea înalte, care nu sunt în
vulturul este o pasăre puter-
nică. El poate reprezenta mari
calităţi intelectuale sau spi-
rituale.
re
și purificare.
Semnificaţie mistică:
vei pri-
acord cu ceea ce te aștepţi
să obţii, realist vorbind.
mi
un mesaj în curând dacă în
Semnificaţie mistică:
tu ești
visul tău ninge. Conform unor
Semnificaţie mistică:
primești
superstiţii, acesta va veni de
cea care zboară - simţi că
nimic nu îţi poate sta în drum.
un semn că vei avea o viaţă
prosperă.
la
persoana cu care te vei
căsători.
Altcineva zboară în vis – vei
fi geloasă.
46