Sunteți pe pagina 1din 76

DEFINIREA REGIMULUI TEHNIC AL CONSTRUCIILOR SUPUSE AUTORIZRII N ZONELE

PROTEJATE I N ZONELE DE PROTECIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE N SCOPUL PROTEJRII


PATRIMONIULUI ARHITECTURAL I URBANISTIC AL MUNICIPIULUI BUCURETI ETAPA A II-A/2009
Denumirea proiectului:
DEFINIREA REGIMULUI TEHNIC AL CONSTRUCIILOR SUPUSE AUTORIZRII
N ZONELE PROTEJATE I N ZONELE DE PROTECIE ALE MONUMENTELOR
ISTORICE N SCOPUL PROTEJRII PATRIMONIULUI ARHITECTURAL I
URBANISTIC AL MUNICIPIULUI BUCURETI ETAPA A II-A/2009

Faza de proiectare:
FAZA 2. REGLEMENTARE
ZONA PROTEJAT NR. 34 - PITAR MO


Data:
IULIE 2011VOLUMUL 1

2.A. Studiu urbanistic (P.U.Z.)


DEFINIREA REGIMULUI TEHNIC AL CONSTRUCIILOR SUPUSE AUTORIZRII N ZONELE
PROTEJATE I N ZONELE DE PROTECIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE N SCOPUL PROTEJRII
PATRIMONIULUI ARHITECTURAL I URBANISTIC AL MUNICIPIULUI BUCURETI ETAPA A II-A/2009Denumirea proiectului:
DEFINIREA REGIMULUI TEHNIC AL CONSTRUCIILOR SUPUSE AUTORIZRII N
ZONELE PROTEJATE I N ZONELE DE PROTECIE ALE MONUMENTELOR
ISTORICE N SCOPUL PROTEJRII PATRIMONIULUI ARHITECTURAL I
URBANISTIC AL MUNICIPIULUI BUCURETI ETAPA A II-A/2009

Numrul contractului:
400/21.12.2010/15A/2010 LOT 3. ZP NR. 34 PITAR MO

Faza de proiectare:
FAZA 2. REGLEMENTARE

Beneficiar (achizitor):
MUNICIPIUL BUCURETI
Primar General: Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU

Elaborator (prestator):
ASOCIEREA
UNIVERSITATEA DE ARHITECTUR I URBANISM ION MINCU
CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXPERTIZA I CONSULTING
i
S.C. QUATTRO DESIGN S.R.L. BUCURETI ARHITECI I URBANITI ASOCIAI

Lider de asociere:
UNIVERSITATEA DE ARHITECTUR I URBANISM ION MINCU
CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXPERTIZ I CONSULTING

Preedinte-Manager General: Prof.dr.arh. Emil Barbu POPESCU....................................................................


Director Tehnic C.C.P.E.C.: Arh. Luminia PATRON..........................................................................................


ef Proiect Complex: Conf.dr.arh. Sergiu NISTOR...........................................................................................Asociat:
S.C. QUATTRO DESIGN S.R.L. BUCURETI ARHITECI I URBANITI ASOCIAI

Director general: Arh. Toader POPESCU.........................................................................................................


ef Proiect: Arh. Irina POPESCU-CRIVEANU...................................................................................................

Data:
IULIE 2011DEFINIREA REGIMULUI TEHNIC AL CONSTRUCIILOR SUPUSE AUTORIZRII N ZONELE
PROTEJATE I N ZONELE DE PROTECIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE N SCOPUL PROTEJRII
PATRIMONIULUI ARHITECTURAL I URBANISTIC AL MUNICIPIULUI BUCURETI ETAPA A II-A/2009Foaie de semnturi

UNIVERSITATEA DE ARHITECTUR I URBANISM
ION MINCU C.C.P.E.C.
S.C. QUATTRO DESIGN S.R.L. BUCURETI
ARHITECI I URBANITI ASOCIAI

ef Proiect Complex:
Conf. dr. arh. Sergiu NISTOR
ef Proiect:
Arh. Irina POPESCU-CRIVEANU


DEFINIREA REGIMULUI TEHNIC AL CONSTRUCIILOR SUPUSE AUTORIZRII N ZONELE
PROTEJATE I N ZONELE DE PROTECIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE N SCOPUL PROTEJRII
PATRIMONIULUI ARHITECTURAL I URBANISTIC AL MUNICIPIULUI BUCURETI ETAPA A II-A/2009Lista autorilor:

UNIVERSITATEA DE ARHITECTUR I URBANISM
ION MINCU C.C.P.E.C.
S.C. QUATTRO DESIGN S.R.L. BUCURETI
ARHITECI I URBANITI ASOCIAI
Conf. dr. arh. Sergiu NISTOR Arh. Irina POPESCU-CRIVEANU
Lect. dr. arh. Valeriu DRGAN Arh. erban POPESCU-CRIVEANU
Conf. dr. arh. Mihaela CRITICOS Urb. Alexandra ANA-VIINESCU
Arh. Raluca STAN Urb. Ramona UNGUREANU
Arh. drd. Sebastian STAN Arh. Toader POPESCU
Stud.arh. Ovidiu DINA
Urb. Alina DRGOESCU
Urb. Ana PETRESCU
Arh. Daniela PUIA


Colaboratori de specialitate:

Ing. Vintil MOCANU Ing. Sefcati ABDURAIM


MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 1/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
Cuprinsul Reglementrilor
2.A. STUDIU URBANISTIC (P.U.Z.)
Coninutul documentaiei este conform reglementrilor tehnice: Metodologie de elaborare i coninutul cadru al
documentaiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ), anex la Ordinul Ministrului Transporturilor, Construciilor
i Turismului nr. 562/2003 (M.Of. nr. 125 bis/11.02.2004) i Ordinului MLPAT nr. 21/N/2000.
2.B. REGULAMENT DE PROTECIE I INTERVENIE (R.L.U.)
Regulamentul de protecie i intervenie respect Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG 525/1996. Sunt
preluate elementele valide ale regulamentului actual aferent PUZ Zone construite protejate n Municipiul Bucureti, aprobat prin
HCGMB nr. 269/2000, completat prin Regulamentul adiional aprobat prin HCGMB nr. 34/2009, n condiiile respectrii
cerinelor Caietului de Sarcini.
Aceste documente au o abordare unitar, similar corespondenei P.U.Z. i R.L.U, i cuprind propunerile de dezvoltare,
reglementrile precum i elemente care pot fundamenta operaiuni de reabilitare a zonelor protejate respective. Anexele
operaionale sunt reprezentate de Fiele de reglementare a imobilelor, cuprinse n Addenda.


A. Piese scrise:
1. INTRODUCERE
1.1. Date de recunoatere a documentaiei
1.2. Scopul i obiectivele studiului
1.3. Baza legislativ
2. LIMITELE ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE
2.1. Teritoriul P.U.Z. zona istoric de referin (Z.I.R.)
2.2. Subzone istorice de referin (S.I.R.)
2.3. Evoluia i caracteristicile Z.I.R.
3. STUDIU URBANISTIC (P.U.Z. I R.L.U.)
3.1. Documentaii de urbanism aprobate n teritoriul P.U.Z.
3.2. Condiionri ale P.U.G. i P.U.Z. aprobate asupra Z.I.R.
3.3. Poziia Z.I.R. n zona central a Municipiului Bucurei
3.4. Situaia Z.I.R. i disfuncionaliti
3.4.1. Mediul natural i construit
3.4.1.1. Caracteristicile mediului natural i construit
3.4.1.2. Modul de protejare a elementelor de patrimoniu natural i construit
3.4.2. Condiii geotehnice generale
3.4.3. Circulaii carosabile i pietonale
3.4.4. Funciuni urbanistice
3.4.5. esut urban. Construcii i amenajri
3.4.6. Reele edilitare
3.4.7. Suprafee n proprietate public
3.5. Obiective de protejare a valorilor cuprinse n Z.I.R.
3.5.1. Domeniul public
3.5.1.1. Elemente de valoare
3.5.1.2. Natura proteciei necesare
3.5.2. Domeniul privat
3.5.2.1. Elemente de valoare
3.5.2.2. Natura proteciei necesare
3.5.3. Intervenii permise
3.5.3.1. Intervenii permise conform Regulamentului adiional Z.P.C., aprobat prin H.C.G.M.B. 34/2009
3.5.3.2. Regimul tehnic de fundamentare a interveniilor
3.6. Potenialul de dezvoltare al Z.I.R.
3.6.1. Domeniul public
3.6.2. Domeniul privat
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 2/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
4. PROPUNERI DE DEZVOLTARE
4.1. mbuntirea situaiei Z.I.R.
4.1.1. Circulaii carosabile i pietonale
4.1.2. Funciuni urbanistice
4.1.3. Suprafee n proprietate privat
4.1.3.1. Regimul de protecie al cldirilor existente
4.1.3.2. Conformarea cldirilor noi (volume i fatade)
4.1.3.3. Pavaje i plantaii
4.1.3.4. mprejmuiri
4.1.4. Tratarea suprafeelor n proprietate public
4.1.4.1. Circulaii carosabile i pietonale
4.1.4.2. Plantaii n zestrea strzilor
4.1.4.3. Parcuri, grdini, scuaruri
4.1.4.4. Firme i reclame publicitare
4.1.4.5. Iluminat public, mobilier urban
4.1.5. Indici i indicatori urbanistici propui
4.2. Propuneri pentru investiii publice
4.3. Alte intervenii prioritare
4.4. Costul estimativ al interveniilor
4.4.1. Costul reabilitrii cldirilor, dup tipul interveniilor
4.4.2. Alte costuri
5. BIBLIOGRAFIE I SURSE ALE DOCUMENTRII
5.1. Surse bibliografice
5.2. Surse cartografice
5.3. Surse de arhiv
5.4. Alte surse
6. ANEXE
6.1. Extras din Planul urbanistic general al Municipiului Bucureti
6.2. Extras din regulamentul aferent PUZ zone protejate construite Municipiul Bucuresti
6.2.1. Sinteza reglementrilor
6.2.2. Text integral
7. REGULAMENT DE PROTECIE I INTERVENIE (R.L.U.)

Addenda
3. FIA DE REGLEMENTARE A ZONEI PROTEJATE
Anexa 3.1. Bilan teritorial analitic propunere
Anexa 3.2. Bilan teritorial sintetic propunere
4. FIE DE REGLEMENTARE ALE IMOBILELOR
Anexa 4.1. Caracteristici principale de reglementare
Anexa 4.2. Fiele de reglementare ale imobilelor
Not: Pentru similaritatea coninutului Etapei 2 cu cel al Etapei 1B, ordinea capitolelor 5-7 s-a modificat fa de oferta tehnic; bilanurile sunt prezentate n Addenda.

B. Piese desenate:
Plana R.1. Teritoriul Z.P. limitele Z.I.R.
Plana R.2. Regimul juridic de protecie
Plana R.3.1. Situaia existent i disfuncionaliti - Regim de nlime, scara 1:1000
Plana R.3.2. Situaia existent i disfuncionaliti - Funciuni urbanistice, scara 1:1000
Plana R.3.3. Situaia existent i disfuncionaliti - Proprietatea asupra terenurilor, scara 1:1000
Plana R.4. Propunere de dezvoltare a Z.I.R.
Plana R.5.1. Reglementri urbanistice Regim de protecie, scara 1:1000
Plana R.5.2.1. Reglementri urbanistice Regim de construire, scara 1:1000
Plana R.5.2.2. Reglementri urbanistice Zonificare funcional, scara 1:1000
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 3/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
1. Introducere
1.1. Date de recunoatere a documentaiei
Denumirea proiectului: Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele
de protecie ale monumentelor istorice n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i
urbanistic al municipiului Bucureti etapa a II-a/2009
Faze de proiectare: Faza 1. Analiza situaiei existente
Faza 1A. Studii preliminare
Faza 1 B. Studiu istoric de fundamentare
Faza 2. Reglementri
Faza 2.a. Studiu urbanistic (P.U.Z.)
Faza 2.b. Regulament de protecie i intervenie (R.L.U.)
Numrul contractului: 400/21.12.2010/15A/2010 LOT 3. ZP NR. 34 PITAR MO

Beneficiar (achizitor): Municipiul Bucureti

Elaborator (prestator): Asocierea Universitatea de Arhitectur i Urbanism Ion Mincu
Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiz i Consulting
i
S.C. Quattro Design S.R.L. Bucureti Arhiteci i urbaniti asociai


Lider de asociere: Universitatea de Arhitectur i Urbanism Ion Mincu
Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiz i Consulting
ef Proiect Complex: Conf.dr.arh. Sergiu Nistor

Asociat: S.C. Quattro Design S.R.L. Bucureti Arhiteci i urbaniti asociai
ef Proiect: Arh. Irina Popescu-Criveanu

Perioada contractului: 2010-2011


MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 4/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
1.2. Scopul i obiectivele studiului
Studiul de fa reprezint fundamentarea istoric a documentaiei de urbanism: "P.U.Z. zona protejat nr. 34 Pitar
Mo, parte a documentaiei: Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele
de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti. Etapa a
II-a / 2009 Fundamentare teoretic
Obiectivul general al studiului, asumat conform Caietului de sarcini care a stat la baza elaborrii prezentului studiu este
stabilirea unor reglementri integrate prin grade de protecie i restricii i permisiviti de intervenie, i categorii de
intervenii ncurajate de autoritile locale n scopul susinerii interesului public, care s orienteze dezvoltarea urbanistic
a zonelor i deblocarea/pregtirea procesului de investiii compatibile cu funciunea dominant a zonei.
Acest obiectiv general se detaliaz, din punctul de vedere al elaboratorilor, n dou obiective specifice:
OS1. Asigurarea continuitii fizice, funcionale i spirituale a cadrului construit din ora i stimularea interesului economic i
cultural pentru utilizarea acestuia;
OS2. Protejarea i punerea n valoare a monumentelor istorice, a zonelor arheologice i a ansamblurilor arhitecturale i
urbanistice deosebite, precum i a contextului i caracteristicilor care contureaz semnificaia lor istoric.
Pentru atingerea acestor obiective, se va aciona pe urmtoarele direcii:
(a) Decelarea valorilor istorice, arhitecturale i urbanistice ale zonei, care contribuie la stabilirea restriciilor i
permisivitilor de intervenie la nivelul planului urbanistic zonal;
(b) Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate, n scopul protejrii patrimoniului
arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
(c) nelegerea caracteristicilor urbanistice evolutive ale zonei, care permite stabilirea unui mod de construire i de
amenajare adecvat n zon consecvent cu pstrarea valorilor decelate i n continuitate fa de etapele anterioare de
dezvoltare;
(d) Constituirea unei baze de date istorice referitoare la componentele cu valoare cultural din zon (cldiri, dar i parcuri,
strzi i piee), n vederea utilizrii acestora pentru informarea populaiei.

1.3. Baza legislativ
Principalele acte normative care au stat la baza elaborrii prezentei documentaii sunt:
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naional seciunea a III-a zone protejate
Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modificrile i completrile ulterioare
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
Ordonana Guvernului nr. 43/2000 privind protecia patrimoniului arheologic i declararea unor situri arheologice ca zone de
interes naional, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
Hotrrea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
OMLPAT nr. 21N/2000, Ghid privind elaborarea i aprobarea Regulamentelor locale de urbanism
OMLPAT nr. 176N/2000, Ghid privind metodologia de elaborare i coninutul-cadru al PUZ
OMTCT nr. 562/2003 pentru aprobarea Reglementrii tehnice "Metodologie de elaborare i coninutul cadru al
documentaiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)"
Pe lng acestea, documentaia respect toate prevederile legale i reglementare n vigoare privitoare la proprietate
imobiliar, fond funciar, urbanism, construcii, administraie public, patrimoniu natural i construit, arheologie,
cadastru i publicitate imobiliar, mediu, transparen decizional .a.m.d., chiar dac nu sunt listate explicit mai sus.

MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 5/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
2. Limitele zonei construite protejate
2.1. Teritoriul P.U.Z. zona istoric de referin (Z.I.R.)
Teritoriul ZP nr. 34 Pitar Mo cuprinde urmtoarele 142 imobile, precizate n Anexa 1. Teritoriul P.U.Z. Zona
protejat nr. 34 "Pitar Mo" i n Anexa 3. Lista imobilelor cuprinse n zon - Etapa 1B):
Intrarea Armaului nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
Strada Columb nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6-8, 10-12;
Strada Enescu, George nr. 36-42;
Strada Grigorescu, Eremia, general nr. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 4, 6, 8 (8A, 8B, 8C), 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
Strada Ionescu, Tache nr. 27, 29;
Piaa Lahovari, Alexandru nr. 1, 1A, 2, 3, 5, 5A, 7, 8 ,9;
Strada Lupu, Dionisie nr. 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64-66, 68, 70-
72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86;
Strada Michelet, Jules nr. 7, 9, 11, 15-17, 19, 21, 23, 25, 8, 10-12, 14, 16, 18, 20, 24;
Strada Pitar Mo nr. 3-5, 7-13, 15, 17, 19, 21, 23 ,25 ,27, 29, 2-4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
Intrarea Sfatului nr. 1, 3, 2, 4;
Strada Verona, Arthur, pictor nr. 15, 17, 19, 21;
Strada Xenopol, Alexandru, nr. 1, 3, 5, 7, 9, 9A, 11, 13.

Delimitarea este conform P.U.Z.-Z.P.C. aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 279/2000, cu modificri locale, operate prin
prezentul P.U.Z., dup cum urmeaz:
(01) Imobile care aparineau unor zone protejate vecine, incluse n Z.P. nr. 34 "Pitar Mo":
(01.1) Str. Pitar Mo nr. 5 (fragment) exclus din teritoriul ZP nr. 17 ROSETTI inclus n teritoriul ZP nr. 34 PITAR MO
(01.2) Str. Pitar Mo nr. 7-13 (fragment) exclus din teritoriul ZP nr. 04 MAGHERU inclus n teritoriul ZP nr. 34 PITAR MO

(02) Imobile care aparineau ZP nr. 34 "Pitar Mo", incluse n zone protejate vecine:
(02.1) Str. Enescu, George nr. 30-32 (parial) exclus din teritoriul ZP nr. 34 PITAR MOS inclus n teritoriul ZP nr. 04 MAGHERU
(02.2) Str. Pitar Mo nr. 1bis exclus din teritoriul ZP nr. 34 PITAR MO inclus n teritoriul ZP nr. 17 ROSETTI
(02.3) Str. Polon nr. 11 (parial) exclus din teritoriul ZP nr. 34 PITAR MO inclus n teritoriul ZP nr. 21 CALDERON
(02.4) Str. Polon nr. 25 exclus din teritoriul ZP nr. 34 PITAR MO inclus n teritoriul ZP nr. 21 CALDERON

2.2. Subzone istorice de referin (S.I.R.)
n momentul de fa, Zona protejat nr. 34 Pitar Mo este ncadrat n categoria "esutului tradiional difuz".
O studiere aprofundat a zonei, ntreprins n Faza 1B Studiu istoric de fundamentare, a contribuit la nuanarea acestei
ncadrri, prin instrumentul mpririi n subzone istorice de referin
1
. Criteriile luate n considerare la definirea
subzonelor sunt urmtoarele:
A. Criteriul cronologic - configurarea esutului urban: avndu-se n vedere specificul fondului construit din zona studiat,
precum i datarea i calitatea surselor cartografice, s-a considerat anul 1911 ca moment-limit ntre cele dou
perioade majore de constituire a esutului urban. nainte de acest moment avem de-a face cu un esut tradiional, a
crui dezvoltare urmeaz logica modernizatoare a sec. XIX, att n ceea ce privete parcelarul i geneza lui, ct i n
ceea ce privete fondul construit pentru o zon urban rezidenial situat la marginea perimetrului central; ntre
1911-1945, structurarea esutului urban urmeaz logica funcional i de densificare a unei zone de tip central;
dup 1945, inserii dup principiile sistematizrii din perioada socialist.
B. Criteriul tipului operaiunii urbanistice care a dat natere esutului:
1. esut urban aferent funciunilor excepionale
2. esut urban curent, constituit n timp
3. esut urban rezultat n urma parcelrilor
4. esut urban rezultat n urma strpungerilor

1
Zon istoric de referin: Zon din teritoriul administrativ care se definete i se delimiteaz prin studiul istoric general i care prezint caracteristici coerente
din punct de vedere urbanistic, arhitectural i istoric care vor fi preluate n modul de dezvoltare viitor al teritoriului la nivelul P.U.G.+R.L.U. Subzon istoric de
referin: Zon din teritoriul administrativ care se definete i delimiteaz prin studiul istoric zonal n cadrul unei zone istorice de referin i care prezint
caracteristici coerente din punct de vedere urbanistic, arhitectural i istoric care vor fi preluate n modul de dezvoltare viitor al teritoriului la nivelul P.U.Z.+R.L.U.
definiii extrase din O.M.TC.T. nr. 562/2003 pentru aprobarea Reglementrii tehnice "Metodologie de elaborare i coninutul-cadru al documentaiilor de
urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)" (M. Of., Partea I, Nr. 125 bis din 11 februarie 2004),Anexa 3. Coninutul studiului istoric zonal.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 6/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
n urma aplicrii acestor criterii, zona se structureaz dup cum urmeaz:
Subzona 1 (SIR 1) esut urban constituit ante 1911 90 imobile
Nuanat dup criteriul 2 al genezei esutului urban:
1.1.1. Scuar Pitar Mo 0 imobile
1.1.2. Biserica Pitar Mo 1 imobil
1.1.3. Institutul Sf. Maria 2 imobile
1.2.1. Zona Pitar Mo Dionisie Lupu Eremia Grigorescu 61 imobile
1.2.2. Zona Pitar Mo Dionisie Lupu Sud 7 imobile
1.3.1. Parcelarea Pictor Verona 6 imobile
1.3.2. Parcelarea Sfatului Eremia Grigorescu 4-10 8 imobile
1.4. Strpungerea Str. Pictor Verona 5 imobile
Subzona 2 (SIR 2) esut urban constituit post 1911 52 imobile
Nuanat dup criteriul 2 al genezei esutului urban:
2.2.1. Strada Pitar Mo 2 imobile
2.2.2. Strada Jules Michelet Str. Dionisie Lupu Str. Pitar Mo 21 imobile
2.3.1. Parcelarea Naionala Str. Columb 13 imobile
2.3.2. Parcelarea Callimachi intr. Armaului 15 imobile
2.4. Strpungerea bd. Magheru 1 imobil
Indicii de densitate medii care caracterizeaz zona indic o relativ omogenitate n interiorul celor dou subzone istorice
de referin precum i diferene majore ntre aceste dou subzone:
Subzona 1 (SIR 1) esut urban constituit ante 1911 90 imobile 8,5 ha
SIR 1.1.1. Scuar Pitar Mo POT=0%, CUT=0.0, Niv=0.0, St=1005 mp
SIR 1.1.2. Biserica Pitar Mo POT=27%, CUT=0.3, Niv=1.0, St=1199 mp
SIR 1.1.3. Institutul Sf. Maria POT=57%, CUT=1.5, Niv=2.6, Stm=4063 mp
SIR 1.2.1. Zona Pitar Mo Dionisie Lupu Eremia Grigorescu POT=44%, CUT=1.3, Niv=2.9, Stm= 903 mp
SIR 1.2.2. Zona Pitar Mo Dionisie Lupu Sud POT=45%, CUT=1.5, Niv=3.4, Stm= 948 mp
SIR 1.3.1. Parcelarea Pictor Verona POT=43%, CUT=0.7, Niv=1.6, Stm=1161 mp
SIR 1.3.2. Parcelarea Sfatului Eremia Grigorescu 4-10 POT=51%, CUT=0.8, Niv=1.6, Stm= 430 mp
SIR 1.4. Strpungerea Str. Pictor Verona POT=48%, CUT=0.8, Niv=1.7, Stm= 668 mp
Medie SIR 1 [fr SIR 1.1.1] POT=45%, CUT=1,2, Niv=2.6, Stm=942 mp
2


Subzona 2 (SIR 2) esut urban constituit post 1911 52 imobile 2,8 ha
SIR 2.2.1. Strada Pitar Mo POT=54%, CUT=1.7, Niv=3.2, Stm=1092 mp
SIR 2.2.2. Strada Jules Michelet Str. Dionisie Lupu Str. Pitar Mo POT=61%, CUT=3.0, Niv=5.0, Stm= 528 mp
SIR 2.3.1. Parcelarea Naionala Str. Columb POT=60%, CUT=1.4, Niv=2.3, Stm= 400 mp
SIR 2.3.2. Parcelarea Callimachi intr. Armaului POT=54%, CUT=1.9, Niv=3.4, Stm= 348 mp
SIR 2.4. Strpungerea Bd. Magheru POT=46%, CUT=3.9, Niv=8.5, St=4822 mp
Medie SIR 2 POT=56%, CUT=2,6, Niv=4.6, Stm=548 mp
Teritoriul Z.P. nr. 34 Pitar Mo: 142 imobile 11,3 ha POT=48%, CUT=1.6, Niv=3.2; Stm=798 mp

Indicii de densitate care caracterizeaz tipurile de esut urban indic diferenele specifice ntre perioade, care contribuie
la imaginea urban dezorganizat n punctele de alturare ale mai multor tipuri de esut:
Pentru perioada ante 1911: POT=32-64%, CUT=0.5-1.4, Niv=1.5-2,8
Pentru perioada 1911-1927: POT=33-73%, CUT=0.9-2.2, Niv=1.6-4.5
Pentru perioada 1927-1945: POT=47-71%, CUT=1.2-4.0, Niv=2.6-6.7
Pentru perioada 1945-1990: POT=27-64%, CUT=0.4-3.9, Niv=1.6-8.5
Pentru perioada post 1990: POT=59-98%, CUT=1.4-2.7, Niv=1.5-4.5

2
POT=Sc/Stx100 (%); CUT=Sd/St; Niv=numrul de niveluri supraterane (Sd/Sc); Stm=suprafaa medie a parcelelor. Pentru detalii, vezi Etapa 1B, Addenda, Anexele 1.5, 1.6.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 7/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)

n tabelele de mai sus sunt ilustrate urmtoarele aspecte:
1. Tipurile majore de esut urban (criteriile A i B), care au stat la baza stabilirii S.I.R., cu ncadrarea S.I.R. din Z.P. 34
(Vezi Plana 04.1. Tipuri majore de esut urban din Etapa 1B); S.I.R. reprezint zonele de coeren din teritoriul Z.P.,
i din vecintate, baz a prevederilor P.U.Z. i R.L.U. i permit, n viitor, restructurarea limitelor zonelor protejate;
2. Tipologia parcelarului, care a stat la baza submpririi zonei dup tipuri similare de esut urban (Vezi Plana 04.2.
Tipologia parcelarului din Etapa 1B); tipurile astfel definite permit stabilirea T.R.I. (terenuri cu reglementare identic)
n teritoriul Municipiului Bucureti; modurile de dezvoltare posibile ale T.R.I. sunt adaptate dup apartenena la una
dintre S.I.R. stabilite n prealabil.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 8/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
Caracteristicile principale ale S.I.R. sunt urmtoarele:
A. Subzona 1 (SIR 1) esut urban constituit ante 1911
Suprafaa medie a parcelelor: foarte mare (942 mp); densitatea: medie (POT=45%, CUT=1,2); regimul de
nlime: mic/mediu (Niv=2.6, corespunztor unor cldiri P+2, reprezentnd o nlime medie la corni de
12.5 m).
Principala semnificaie istoric a subzonei este prezena unor tipuri variate de esut urban grefate pe o
structur viar i parcelar medievale, n condiiile existenei unui fond construit diferit att n ceea ce
privete perioada de construire, ct i n ceea ce privete valoarea arhitectural. n interiorul subzonei se
gsesc fragmente urbane coerente, aparinnd unor perioade istorice diferite:
Reedinele urbane cu standard ridicat din jurul Pieei Al. Lahovari, caracteristice pentru locuirea urban
de lux de la sfritul sec. XIX i nceputul sec. XX.;
Frontul estic al Str. Dionisie Lupu i frontal sudic al Str. Jules Michelet, unde se pstreaz o serie
coerent de cldiri de locuine de nivel mediu, caracteristice sfritului secolului XIX;
Frontul vestic al Str. Dionisie Lupu la sud de Str. Arthur Verona, fragment remarcabil de arhitectur
academist de bun calitate.
Valoarea arhitectural i istoric a zonei crete prin prezena unor cldiri realizate de arhiteci de marc:
Albert Galleron, Paul Gottereau, I.D. Berindei, Ion Mincu.
Se remarc faptul c majoritatea cldirilor din zon sunt realizate de arhiteci, ntr-una sau mai multe etape
de construire (vezi Anexa 1.7. Date istorice referitoare la imobilele din zona protejat). De exemplu, cldirile
din Str. Dionisie Lupu nr. 68, realizate pentru Ing. J.C. Cantacuzino n 1882 de arh. Paul Gottereau; au fost
transformate n 1905 de Oscar Maugsch, corpul din spate fiind construit n aceast a doua etap de
Maugsch.
Valoarea arhitectural este sporit i de construirea unitar a unor ansambluri pentru exploatarea eficient a
terenurilor. Astfel, de pild, ansamblul din Str. Eremia Grigorescu nr. 6-10 este constituit n 1888 prin
construirea a patru corpuri de cldire, de ctre arhitectul mai puin cunoscut Fr. Bbacker, pe terenul
propriu. n acelai an se constituie i ansamblul alturat care constituie azi Intrarea Sfatului (nr. 1,3 i Str.
Eremia Grigorescu nr. 4), pe terenul Elisei (Elena) Petrescu; dei au fost identificate autorizaiile de
construire, arhitectul nu este cunoscut.
De menionat este i faptul c toate anexele, mprejmuirile, grajdurile, reparaiile simple i radicale,
schimbrile uilor si ferestrelor sau recompartimentrile interioare au fcut obiectul autorizrii construirii.
Spre exemplu, pentru ansamblul citat din Intrarea Sfatului, n 1909 a fost obinut o autorizaie de construire
pentru 2 camere, buctrie i latrin n partea din stnga a curii (actualmente Intrarea Sfatului nr. 3) precum
i o extindere pentru nc o buctrie i o camer la casele din fa (E. Grigorescu nr. 4), arhitect fiind Gh.
D. Nedelescu. n cazul Casei Ing. Daniel Patrulius, a 1889, refcut n 1905 de arh. I. Berindei (Str. Dionisie
Lupu nr. 43, inginerul solicit n 1888 autorizarea construirii unei private pentru servitori, peste hasna i a
unui cote de psri sub acelai acoperi.
B. Subzona 2 (SIR 40_2) esut urban constituit post 1911
Suprafaa medie a parcelelor: medie (548 mp); densitatea: mare (POT=56%, CUT=2,6); regimul de nlime:
ridicat (Niv=4.6, corespunztor unor cldiri P+4, reprezentnd o nlime medie la corni de 19.5 m).
Principala semnificaie istoric a subzonei este coerena fragmentelor urbane ce se ncadreaz n aceast
etap:
Parcelarea Naionala (Str. Columb), realizat n deceniul 2 al sec. XX, unde se pstreaz cldiri pentru
locuine cu standard mediu i ridicat, caracteristice nceputului de secol;
Parcelarea Callimachi (intr. Armaului), realizat n deceniul 4 al secolului, compus din cldiri diverse
att stilistic, ct i din punctul de vedere al valorii, ns coerente din punct de vedere urbanistic;
Frontul sudic al Pieei Al. Lahovari, compus preponderent din locuine colective (imobile de raport),
caracteristice perioadei interbelice;
Fronturile scuarului de la intersecia Str. D. Lupu cu Str. Jules Michelet, cu imobile de raport de nlime
mare, construit n regim nchis, n stiluri diverse.
Valoarea arhitectural i istoric a zonei crete prin prezena unor cldiri realizate de arhiteci de marc:
Horia Creang, G.M. Cantacuzino, Paul Smrndescu etc.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 9/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
2.3. Evoluia i caracteristicile Z.I.R.
Etapa post-medieval: sfritul sec. XVIII prima jumtate a sec. XIX (planurile 1770, Ernst: 1791, Purcel: 1780-1791,
planul Borroczyn: 1846, 1852).
Dezvoltarea zonei trebuie pus n legtur cu existena unei importante artere de legtur cu teritoriul constituit de
Ulia Herstrului; aceast arter reprezenta, probabil, vechiul Drum al Trgovitei atestat n 1691
3
(care, dup
prerea noastr, pornea din spatele Mnstirii Colei pe traseul actualei strzi Slnic, urmrea apoi traseul
actualelor strzi Tudor Arghezi, Dionisie Lupu i apoi Calea Dorobanilor)
4
. n sprijinul acestei ipoteze se gsesc
documente istorice publicate precum i informaii despre zon culese de la locuitori la nceputul sec. XX
5
. Aceste
informaii contribuie la reinterpretarea ipotezelor formulate anterior referitoare la dezvoltarea zonei de NE a oraului
medieval.
De-a lungul Uliei Herstrului au fost construite bisericile Scaune (prima atestare 1669)
6
, Batitei (ante 1654)
7
i
Popa Ivacu (Pitar Mo). Mahalaua Popa Ivacu (atestat pentru prima dat la 1690), ulterior denumit Pitar Mo,
dup numele bisericii care a generat-o, reprezint cea mai mare parte a teritoriului studiat. Dup N. Stoicescu, prima
biseric a fost din lemn; biserica de zid a fost construit de Alex. Moruzi n 1795, apoi refcut n 1898 de arh. tefan
Ciocrlan (antreprenor Gh. tefnescu, pictor Friitz Elsner), dup cum este nscris n pisanie. n planul din 1828 i n
catagrafiile din 1810 i 1831 apare cu denumirea Popa Ivacu, prima meniune a denumirii Pitar Mo datnd din 1818
8
.
n 1696, Iosif Clugrul (n mirenie Popa Ivacu) vinde lui Constandin logoft casele sale din mahalaua noastr,
cu tot locul curii, cu pometul i pimnia din curte i cu jicnia i cu toate dichisele ce snt pre lng case; locul
fusese cumprat de la Popa Dumitraco feciorul lui Vasin, cruia i s-au czut a cumpra fiind alturea pre lng
locul dumnealui ce au fost cumprat iar de la noi nainte vreme
9
.
Aceast informaie explic denumirea mahalalei, atest caracterul complex al gospodriilor bucuretene de la
sfritul secolului XVII precum i utilizarea la vnzare a dreptului de protimisis al vecinilor; de asemenea, infirm
ipoteza istoricului C.C. Giurescu referitoare la limita oraului ctre nord
10
. Zona trebuie s fi fost constituit n prima
jumtate a secolului XVII pentru ca apariia bisericilor s se poat produce.
n jurul anului 1800 sunt menionate, n mahalaua Popii Ivacu (cunoscut ulterior ca Pitar Mo), livedea
sacagioaicei (n legtur deci cu prezena apei) i povarna (instalaie pentru producerea rachiului) mehtupciului
menzilurilor (un fel de secretar al potelor), legat, conform obiceiului, de o livad
11
. Planurile Purcel (1789) i Ernst
(1791) atest caracterul semi-rural al zonei, slab construit i ocupat de mari suprafee cultivate.
Bucuretioara, afluent stng al Dmboviei atestat la 1608
12
, a crui funciune tradiional a fost aceea a scaunelor
de mcelari i a altor ocupaii legate de prezena apei (cojocari, pescari .a.) popular denumit i Ccaina sau
Ccata (atestnd rolul de a asigura scurgerea apelor uzate) izvora, conform tradiiei, din Balta de la Icoan
(pomenit i ca Lacul Bulindroiului). De aici, venea prin Scaunele vechi, apoi trecea prin Pescrie i la cimeaua
veche trecea podul Trgului de Afar
13
. Alte documente sugereaz identitatea mahalalei Batitei cu cea a Scaunelor

3
George Potra, Documente privitoare la istoria oraului Bucureti (1634-1800), Bucureti: Ed. Academiei R.S.R., 1982, doc. 39/1681. Documentul
menioneaz smnele acestui loc nc s se tie pre ulia mare care merge pe den locul bisericii [Spunarilor] n drept pe uli pn n Drumul Trgovitiii cel
vechi i pe drum n jos pn n vlceaya ce se cheam Bucuretioara i pe Bucuretioara n jos pre scaunele de carne despre beseric etc.
4
Singura ncercare este cea a dr. Nicolae Vtmanu.
5 Arhiva D.M.I., Fond Comisia Monumentelor Istorice, dosar Biserica Batite (rspuns la un chestionar lansat de CMI n anul 1921), ptc. 18 "Tradiii i legende",
mss. pus la dispoziie de ist. Oliver Velescu. Manuscrisul precizeaz c din actele Manciuletilor reiese c prin mahalaua Batitei a curs un pru care purta
numele de "Ccata" i c pe locul din faa biserioii unde se afl astzi triunghiul format din Str. Dionisie, Batite i Soaune era pe la 178O-1795 un lac pe
care lumea l ocolea trecnd mai mult pe ulia Hierastraului (azi Dionisie).
6
Menionat la 1669; biserica de zid terminat la 1705; pomenit ca Biseric a Mcelarilor la 1770 dei n 1669 se menioneaz c acolo au fost scaunele
mcelarilor cele vechi. Cf. Lucia Stoica, Neculai Ionescu-Ghinea .a., Atlas-ghid - Istoria i arhitectura lcaurilor de cult din Bucureti din cele mai veci
timpuri i pn astzi vol I, Ed. Ergorom, Bucureti, 1999, pp 296-297.
7
Biserica de zid ctitorit 1763 de Manciu, vtaf de mcelari; cea mai veche biseric dateaz probabil din timpul domniei lui Matei Basarab, pomenit printre
ctitori, deci din prima jumtate a sec. XVII. Ibid., pp 32-34.
8
Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureti, Bucureti: Ed. Academiei R.P.R., 1961, p. 250. Vezi i Gheorghe Parusi,
Cronologia Bucuretilor, Ed. Compania, Bucureti, 2005, p. 131.
9
George Potra, Documente privitoare la istoria oraului Bucureti (1634-1800), Bucureti: Ed. Academiei R.S.R., 1982, doc. 68/1696.
10
Dup C. C. Giurescu, limita oraului, la sfritul domniei lui Constantin Brncoveanu, era reprezentat de strzile Clemenei i Sf. Spiridon (C.A. Rosetti i
Maria Rosetti de astzi) traseu care lega Podul Mogooaiei (Calea Victoriei) de Podul Trgului de Afar (Calea Moilor). Cf. Constantin C. Giurescu, Istoria
Bucuretilor din cele mai vechi timpuri pn n zilele noastre, Bucureti: Ed. pentru literatur, 1966, pp. 474-475.
11
Idem, pp. 625-626. Informaie de corelat cu prezena Potei vechi n zon.
12
C.C. Giurescu, op. cit., p. 22. Vezi referine documentare diverse, de pild Fl. Potra (1982), op. cit., doc. 39/1691, 66/1695
13
Potra, George, Documente privitoare la istoria oraului Bucureti (1821-1848), Bucureti: Ed. Academiei R.S.R., 1975, doc. 94/1824
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 10/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
Vechi i a Mcelarilor
14
. Analiza descrierilor acestui ru i a topografiei zonei confirm existena unei zone ntinse de
bltire ntre bisericile Pitar Mo, Icoanei, Batite i Oetari
15
; de altfel, denumirea strzilor Rotarilor (I.L. Caragiale),
Slciilor (Th. Masaryk), Oetari, Batite, Scaune arat proximitatea unor fire de ap, vaduri i existena ocupaiilor legate
de acestea.
Faptul c, n 1832, numrul cel mai mare de mcelari din toate mahalalele oraului se afla n mahalaua Ceau David
(Icoanei) 10 mcelari, fa de 4 n mahalalele vecine Batite, Popa Petre, dar i n mahalalele Sf. Gheorghe Vechi i
Vldica, 3 n mahalaua Dichiu, 2 n Oetari i cte unul n celelalte mahalale ale oraului
16
, este de reinut i de
coroborat cu traseul firelor Bucuretioarei. Studierea poziiei mcelarilor din zona studiat n planul Borroczyn din
1846 arat c acetia erau dispui n jurul Maidanului Stpnirii, ceea ce confirm existena acestei ocupaii
tradiionale n zon; se cunoate c n mahalua Batitei locuiau foarte muli cojocari

la jumtatea sec. XVIII
17
.
Firul principal al Bucuretioarei ntretia actuala strad Dionisie Lupu n dreptul actualului numr 35, forma un lac n
zona actualului scuar dintre strzile C. A. Rosetti, Dionisie Lupu, Nicolae Filipescu i Tudor Arghezi; din acest lac, firul
principal continua pe traseul actualei strzi Nicolae Filipescu (fost Scaune, Dionisie) i forma un alt lac n zona
triunghiului format astzi de strzile Batitei, Dionisie Lupu (fost Dionisie, fost Scatiilor n tronsonul sudic i n cel
nordic dup C. A. Rosetti Ulierului)
18
; de acolo cobora pe lng Drumul vechi al Trgovitei, forma lacul uului
(lacul Cucului, lacul de la Carvasara) i cobora spre Dmbovia, desprindu-se n alte dou fire (unul forma un ultim
lac n spatele Hanului Colei, trecea prin teritoriul Curii Domneti pe traseul actualei strzi a Soarelui i cellalt se
vrsa n Dmbovia n dreptul Mnstirii Radu Vod.
Un alt fir canalizat n 1832
19
pornea din zona Blii Icoanei, urma o poriune a Str. Rotarilor (astzi I.L. Caragiale)
unde forma, probabil, o balt la est fa de aceast strad, limitat la vest de terenul Bisericii Icoanei , continua
pe traseul actualelor strzi C. A. Rosetti, I. L. Caragiale (Rotarilor!) i apoi ctre sud, formnd alte bli (la est fa de
Biserica Batitei, ctre Biserica Oetari), vrsndu-se probabil tot n Lacul uului; nu este imposibil ca unele din
aceste fire s fi fost canale deviate pentru activiti diverse. Copia color a planului Borroczyn din 1846, pstrat la
Biblioteca Academiei arat o situaie diferit referitor la primul fir al prului: traseul indicat n creion albastru era
ntre fostul lac din scuarul C. A. Rosetti, pe Str. Masaryk (Slciilor) i apoi cre sud pe Str. I. L. Caragiale.
n legtur cu astuparea Bucuretioarei exist mai multe informaii: n 1814, era astupat i s-au pus n lucrare s
destupe matca dar nu peste tot, ci doar din Mahalaua Icoani i pn n Podul Pescrii, problema reaprnd i n
deceniul urmtor
20
; n 1825, pentru facerea anului urmeaz a s presra cu cisl p toi mahalagiii din mahalaua
Scaunelor Vechi i negutorii cei din Pscrii i cei din toate uliele Trgului Cucului [...]
21
. ntre 1830-1832 au fost
solicitate i prevzute lucrri publice care priveau canalele pentru scurgerea mocirlilor din ora (lucrri care
confirm unele trasee ale firelor de ap)
22
.
Aceste date permit reinterpretarea situaiei sonei la sfritul secolului XVIII. Astfel, planul din 1770 arat arterele
existente n acel moment i a maidanelor. La nord de actuala strad C. A. Rosetti se observ trasele actualelor strzi
Dionisie Lupu, Pitar Mo, Calderon Polon, Eremia Grigorescu, pstrate pn astzi; este de presupus existena, la
acea dat, inclusiv a strzii Drepte, suprafaa acoperit de Balta Icoanei (care ocupa i zona de la N i E de actuala
Grdin a Icoanei) i de balta din scuarul C. A. Rosetti, de mai mici dimensiuni, determinnd traseul cotit al strzii
Praporgescu (rectificat n sec. XIX-XX n capetele de N i S). La sud fa de lacul Icoanei, de-a lungul strzii Calderon
i la vest fa de acesta exista un maidan de mari dimensiuni, n legtur cu cel pstrat astzi situat la intersecia

14
Ibid., doc. 121/1825; Potra (1982), doc. 66/1825. Este de cercetat posibila identitate ntre mahalaua (cu biseric) Scaunele vechi i cea a Batitei, sugerat
i de N. Stoicescu (op. cit., pp 175-176); pisania bisericii Batitei nu menioneaz ctitoria anterioar, posibil n alt loc. Din actele Mnciuletilor reiese c
biserica Batitei exista la 1699 (mss. citat mai sus). C.C. Giurescu localizeaz mahalaua Scaunele vechi n zona mn. Sf. Sava, bazndu-se pe un document din
1664, aprilie 27 (ns acolo nu exist ap). n 1741 se menioneaz un loc al lui Afendule la scaunele cele vechi, cu pivni, magazie i 7 prvlii arse, cf. Potra
(1982, doc. 137/1741.)
15
Biserica Oetari construit la 1681, din lemn, refcut din lemn la 1708 i din zid de mahalagii la 1757. Lucia Stoica, op. cit., pp 235-236.
16
Politiia Bucuretilor, Catastihul patentarilor de negurori i meseriai, in nceputuri edilitare, op. cit. n mahalaua Ceau David, alturi de mcelari, erau
nscrii n Catastih un surecciu, trei crciumari, doi precupei, un arenda, un cizmar, un alvaragiu, un croitor, trei dulgheri i un zidar.
17
Mss citat n nota 1. Informaie justificat prin actele Mnciuletilor.
18
Evoluia denumirilor strzilor este prezentat n Anexa 1.2.
19
Canalul urmrea traseul Str. Popa Petre, ctre Oborul Nou i este atestat prin reprezentarea n Planul Borroczyn (1846). Cf. nceputuri edilitare 1830-32.
Documente pentru istoria Bucuretilor prezentate de Emil Vrtosu, Ion Vrtosu i Horia Oprescu, Bucureti, 9 mai 1936, p. 15 i 34.
20
George Potra, Documente privitoare la istoria oraului Bucureti (1821-1848), Bucureti: Ed. Academiei R.S.R., 1975, doc. 94/1824, 115/1825, 121/1825 i
179/1826. Citat din doc. 115/1825.
21
Ibid., doc. 121/1825. Acest document confirm faptul c mahalaua Scaunelor Vechi nu era n zona Trgului Cucului, ci n amonte pe Bucuretioare, deci nu putea fi
alta dect cea a Batitei.
22
nceputuri edilitare..., ibid.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 11/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
strzilor coalei, Praporgescu, C. A. Rosetti, Calderon i Masaryk, dezvoltat n legtur cu firul de ap care curgea
ctre E, despre care s-a vorbit mai sus. La nord fa de Balta Icoanei, n triunghiul format de Str. E. Grigirescu, D.
Lupu i o limit E-V situat la jumtatea strzii Dionisie dintre Str. Pictor Verona i Piaa Lahovari, nu existau locuine,
maidanul de mari dimensiuni fiind o mrturie a activitilor legate de prezena blii i de probabila barier a
oraului de pe Drumul Trgovitei localizat probabil n actuala pia.
Avnd n vedere c i la limitele de E i de V ale blii existau tot zone neconstruite, se poate emite ipoteza unei
dimensiuni mai mari a blii n perioadele anterioare celei de-a doua jumti a sec. XIX. De asemenea, se remarc
existena unei legturi ntre strzile Pitar Mo i Lahovari (aceasta din urm purtnd n secolul XIX denumirea de Uli
a Herstrului n tronsonul dintre Biserica Alb i actuala pia Lahovari).
La sud de actuala strad C. A. Rosetti, apar conturate traseele actualelor strzi Arghezi, Filipescu, Vuia, Conta
precum i acela al fosteu Ulii a Colei (care lrgit s-a transformat n actualul bulevard Magheru). De remarcat
este traseul diferit de cel actual al strzii Batitei care trecea pe la N de biseric (o poriune a acestui traseu
disprnd la sfritul sec. XIX, fapt atestat de planurile de alinieri ale epocii). Zona ocupat astzi de cldiri dintre
strzile Blanduziei, Filipescu, Conta i C. A. Rosetti era neconstruit, maidanul comunicnd cu actuala strad Vasile
Conta printr-o legtur disprut pn n 1846.
Structura zonei la jumtatea secolului XIX este atestat prin reprezentrile din planurile Borroczyn (1846, 1852) i
Jung (1856). Zona studiat era legat de Podul Mogooaiei prin trei artere: la nord Ulia Herstrului (devenit astzi
Str. G. Enescu - Calea Dorobanilor), la est prin actuala Str. Jules Michelet (arter creat nainte de 1846) i Ulia
Clemenei (devenit Str. C. A. Rosetti). Pe direcia nord-sud, paralel cu Podul Mogooaiei, existau dou artere: Ulia
Pitar Mo i actuala Str. Dionisie Lupu; din aceast din urm arter se fcea legtura cu actualele strzi J.L. Calderon
Polon Icoanei pe tronsonul estic al actualei Str. Pictor A. Verona. Acest tronson fcea parte din Maidanul
Stpnirii, rezultat n urma asanrii Blii de la Icoan (proces care a cuprins canalizarea Bucuretioarei n perioada
regulamentar, micorarea blii i s-a finalizat dup 1870, cu asanarea i realizarea Grdinii Icoanei 1873,
peisagist Louis Leyvraz); la sudul maidanului, planul Borroczyn consemneaz o grdin n locul viitoarei case i
grdini Librecht (apoi Filipescu) aparinnd Logoftului Gheorghe. Zona era slab construit de-a lungul arterelor
menionate, cea mai mare parte fiind acoperit de grdini i livezi
23
.
Grdina Potei (ntlnit n bibliografie sub numele de Pota Romneasc, apoi Pota Veche), situat n spatele
terenului Episcopiei Rmnicului, n legtur cu Podul Herstrului i, prin aceasta, cu Podul Mogooaiei, se nvecina la sud
cu proprietatea lui Gheorghe Niculescu; ambele proprieti pe care n 1846 sunt figurate livezi - se ntindeau de la
Ulia Potei pn n Pitar Mo. Se pare c Pota Romneasc a funcionat chiar dup parcelarea, la jumtatea secolului, a
grdinii
24
de contele Scarlat Rosetti i apariia strzii ulterior denumite Mercur, D.A. Sturdza (astzi Pictor Verona).

Etapa de regularizare a tramei stradale: a doua jumtate a secolului XIX (planul Institutului Geografic al Armatei, 1895-1899).
Teritoriul studiat evolueaz rapid la jumtatea secolului XIX. Construirea se densific de-a lungul arterelor existente;
trama stradal de origine se pstreaz; ncepnd cu 1870, arterele de circulaie din zon fac obiectul unor
reglementri ale alinierilor, urmate de aplicarea sistematic a acestora. Pn la sfritul secolului, se aprob al
doilea rnd de planuri de alinieri pentru majoritatea strzilor din zon, cu aceast ocazie configurndu-se i o serie
de spaii publice, prin transformarea fostelor maidane (actuala Pia Al. Lahovari, scuarul de la intersecia strzilor
Dionisie Lupu i J. Michelet, Grdina Icoanei i fostul maidan de la intersecia strzilor Dionisie Lupu, C. A. Rosetti, N.
Filipescu, T. Arghezi, coalei i Praporgescu).
n aceast etap, spaiul public din zona studiat (strzi, piee, grdini publice) se reorganizeaz dup noi intenii i
principii, iar teritoriul, n ansamblul lui, este definitiv integrat n oraul modern; construirea se dezvolt pe direcia
vest-est printr-o operaiune urbanistic important, parcelarea Grdinei Potei.

23
Popescu-Criveanu, Irina, Popescu-Criveanu, erban et al. (Urbana sa), Studiu istoric Casa Ion Mincu, 2002.
24
Fotografie datat 1880 cu meniunea "Staie de pot Str. Mercur", pe un CD care nu menioneaz sursa ilustraiei, "Case vechi din Bucureti. 600
fotografii. Arhiteci, proprietari, identificri". Aceast informaie nu a fost verificat prin alte surse, i este puin credibil (vezi i mai jos datele din 1861). n
Planul Pappasoglu (1871) nu este figurat pota. Este probabil, ns, ca pota s fi funcionat pn n anii 1864-1865, parcelarea iniial privind numai
grdina potei dup cum se poate observa mai jos, n text.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 12/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
Grdina Potei a fost parcelat n anii 1844-1846, dei planurile ridicate de Borroczyn n 1846 i 1852 nu
consemneaz aceast schimbare
25
. In acelai moment se traseaz o strad care mparte terenul n dou de la vest la
est din actuala Str. N. Golescu pn n Str. Pitar Mo - iar terenul se parceleaz. Strada este denumit Rosetti n
1857 i 1963, apoi Mercur (ncepnd cu anii 1870), Dimitrie Sturdza (1914-1952) i, in fine, Pictor Arthur Verona
(din 1952). Pe planul rusesc din 1849, "Plan Goroda Bukuresta"; strada Verona este consemnat, printr-o adugire
la planul iniial, ceea ce nu face posibil datarea; pe planurile Borroczyn (1846, 1852) i Jung (1856), strada nu
apare trasat. Planul de aliniere al Str. Mercur este aprobat n 1891
26
, iar strada apare reprezentat pe planul 1911.
La 17 ianuarie 1891, strada se renumeroteaz
27
; n acelai an este aprobat planul de aliniere i nivelment al strzii,
care prevede prelungirea strzii din Str. Pitar Mo pn n dreptul Grdinii Icoanei
28
. Prelungirea obinut prin
exproprierea unei parcele cu front la strzile Pitar Mo i Dionisie Lupu se realizeaz mai trziu.
Imobilul din Str. Pictor Verona nr. 19 (Casa Mincu) este compus prin alipirea, n 1863, a dou imobile create n
momentul parcelrii. Primul imobil, situat la intersecia noii strzi cu Str. Pitar Mo, cu o ntindere de 10 stnjeni pe
Str. Pitar Mo i 15 stnjeni pe Str. Rosetti (cca 20 m x 30 m)
29
este n proprietatea lui Nicolae Ogrdeanu din 1846
pn n 1853
30
, cnd acesta l vinde lui Scarlat Rosetti
31
i N. Gui; acetia vnd parcela, n 1857, arhitectului
Gaetano Burelli. Al doilea imobil, de 5 stnjeni pe Str. Rosetti (cca 10 m), cu care Burelli i mrete proprietatea n
1863, este cumprat de la acelai Scarlat Rosetti. Un tefan Ogrdeanu era proprietar al unui teren n mahalaua
Pitar Mo, care n 1847 se nvecina cu terenul lui N. Uzunescu, cumprat n 1842 de la Gheorghe Gheneu i vndut
n 1847 Elenchii Petrescu i fiilor si, pitarul Ioan Petrescu i Costache Petrescu, loc motenesc
32
. Este posibil ca
ntregul teren s fi fost cumprat de familia Ogrdeanu, care apoi s-l fi vndut total sau parial n jurul anului
1850 familiei Rosetti, fapt ce ar explica numele dat strzii.
n 1860, Dl. Skarlat Roset i Dimitrie Gusi sunt datori a plti lei 5096 n contul pavagiului stradei dinnaint bisericii
Pit. Mou, st. 127 patrai, pavat din nou anu 1856; Scarlat Rosetti datora bani n contul pavajelor realizate pe mai
multe strzi (strada Batitea Oetari i Scaunele veci executatu n anu 1858 potrivitu Ordenului 7551; idem din
strada fei Biserici Pitaru Mo executatu n anii 1856 potrivit Ordenului 1897); acest act confirm proprietile sale
din Bucureti la acea dat
33
.
n 1861, comisariul de Galben comunic Prefecturii Poliiei Capitalei c pe locul unde a fost Pota Veche,
proprietatea grafului Scarlatie Roset, se afl un grajd foarte minat i un pu prsit [care amenina copiii care se
joac] i solicit astuparea puului
34
. n 1865, Gh. Popovici solicit construirea pe strada deskis din nou de D. Gr.
Rosetti, suburbia Popa Drva; la cererea anterioar, nu i se dduse bilet, urmnd ca Rosetti s ia voia pentru
deskiderea aquei strade, pe quare astzi o are; biletul nr. 145 din 11 martie 1865 precizeaz c alinierea pe strada
Strmb (Rosetti) este pe linia terenurilor, conform planului prezentat de Rosetti i aprobat de Onor. Primrie;
se permiteau numai case de zid nvelite cu metal, cu privat retras de la strad
35
.
Acest act precizeaz deci momentul aprobrii deschiderii noii strzi n tronsonul su de vest (1865, la 8 ani de la
prima consemnare a strzii n tronsonul su de est i la 7 ani de la pavarea acesteia). Este, deci, cert c planul
aprobat n 1865 privete numai tronsonul de vest al strzii, cel de est fiind deschis ante 1857.
Terenul Institutului catolic de fete Sfnta Maria, situat la intersecia cu Str. Pitar Mo, a fost cumprat de clugriele
engleze de la contele Carol (Karl) Rosetti. Institutul (Str. Pitar Mo 15), patronat de Biserica Catolic, a fost inaugurat
la 10 oct. 1858, piatra fundamental fiind pus la 25 martie 1858. Capela cu hramul Sf. Maria a fost inaugurat la
25 august 1859. A fost construit pentru a adposti o coal i un liceu de fete, conduse de aa-zisele clugrie

25
Faptul este explicabil: pentru ediia 1846, ridicrile datau cel puin cu un an nainte; pentru ediia din 1852, autorul a utilizat aceeai ridicare, actualiznd-o n
perimetrul afectat de focul cel mare din 1847.
26
Planul pentru Alinierea i Nivelmentul stradei Mercur, aprobat de Consiliul Municipal n edina de la 29 martie 1891
27
Oliver Velescu, "Contribuii la istoria nomenclaturii strzilor din Bucureti (I), in: Ion Vitan (coord.), Anuar al arhivelor Municipiului Bucureti, Bucureti: Ed.
Ministerului de Interne, 1997, pp. 76-85.
28
Planul pentru Alinierea i Nivelmentul Stradei Mercur, aprobat de Consiliul Municipal n edina de la 29 martie 1891.
29
1 st.~1.98 m
30
Vezi actele de vnzare-cumprare din anexa Studiului istoric Casa Ion Mincu, citat mai sus.
31
Scarlat (Karl, Carol) Rosetti, 1802-1872, mai multe funciuni publice printre care cele de judector i de primar al Bucuretiului n dou rnduri. Avea titlul de
comite, conferit de Curtea imperial a Austriei (Dim. R. Rosetti, Dicionarul Contimporanilor (secolul al XIX
a
), Ediia I
a
, Bucureti: Ed. Lito-Tipografiei
"Popular", 1897). Aceeai persoan cu contele Karl (Carol) Rosetti, vechiul proprietar al terenului Institutului "Sfnta Maria".
32
George Potra, Documente privitoare la istoria oraului Bucureti (1821-1848), Bucureti: Ed. Academiei R.S.R., 1975, p. 530, doc. 474, 475.
33
PMB Tehnic, D 36/1860, f. 145, 151, 250 v.
34
PMB Tehnic, D 30/1861, f. 76.
35
PMB Tehnic, D 43/1865, f. 193 f.-v.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 13/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
engleze de la mnstirea principal Nymphenburg de lng Mnchen (aduse n Romnia de episcopul Angelo Parsi la
1852)
36
. Nu se cunosc arhitecii fazei iniiale, ns n anii 1890 semneaz n locul stareei constructorul M. SURBER;
Const. Gottwald este arhitectul care extinde, la 1925, capela
37
. Institutul se extinde (Str. Pitar Mo nr. 7-13) ntre
1928-1930, cldirile fiind realizate dup planurile arhitectului Enzo Canella. n 1932, Institutul primete gratuit, de
la Primria Sectorului I Galben, terenul din Str. E. Sttescu col cu I. C. Brtianu i solicit autorizarea de construirii
38

Eveniment notabil al acestei perioade, amenajarea Grdinii Icoanei pe fostul maidan al Stpnirii printre primele
grdini publice din Bucureti reprezint prima aciune public de anvergur din zon. Pe locul grdinii (care fcea
parte la nceputul sec. XIX din Grditea Floretilor, moie vndut pn n 1850) exista un Balta Icoanei, menionat
mai sus. n 1870, primria a ntreprins lucrri de asanare a lacului, iar n 1872 a ncheiat un contract cu Anton
Vestelly pentru "nfiinarea unei grdini de pia public numit maidanul Icoanei", pe care trebuia s o ntrein
pentru o perioad de trei ani. Pentru realizarea contractului, garanta arhitectul peisagist elveian Louis Leyvraz cu
proprietatea sa din mahalaua Brbtescu, Str. Cuitul de Argint. Amenajarea grdinii care a presupus ridicarea
pmntului cu cca 60 cm a fost terminat n 1873
39
.
Un alt eveniment l constituie construirea casei Liebrecht i amenajarea parcului pe terenul cu livad care aparinea
n 1846 logoftului Gheorghe, ajuns n proprietatea lui Cezar Liebrecht. Cldirea este construit n 1860 de arh.
LIPIZER; Liebrecht pierde proprietatea dup 1866, cnd este scoas la licitaie i cumprat de Gheorghe C.
Filipescu (1840-1902), viitor mareal al palatului Regal. La sfritul secolului, Filipescu i extinde proprietatea prin
adjudecarea la licitaie, n 1870, a terenurilor care constituiau latura sudic a Maidanului Stpnirii cu ocazia
amenajrii Pieei Icoanei i alinierii Strzii Memoriei (astzi, Pictor Verona); terenurile fuseser parcelate de Primrie
n scopul vnzrii; Filipescu i adjudecase 8 loturi din 19, situate ctre vest, celelalte loturi fiind adjudecate de alte
persoane; nu se tie n ce mod i-a extins proprietatea i asupra acestor 11 loturi
40
. dup 1948, proprietatea devine
sediul Casei Universitarilor din Bucureti
41
.
n a doua jumtate a secolului XIX s-a petrecut modificarea statutului zonei din unghiul de vedere al densificrii
masive i al conturrii statutului rezidenial majoritar al zonei; fostele terenuri destinate ocupaiilor rurale s-au
urbanizat prin operaiuni de parcelare pentru locuine cu statut mediu i ridicat. nainte de 1880 se construiesc
majoritar locuine cu un singur nivel, fie n mijlocul lotului, fie tip "vagon", aezate nti distanat fa de limitele
parcelei ("la pictur"), apoi cu calcan ctre vecini i orientate cu faada principal ctre sud (Str. Dionisie Lupu, Pitar
Mo) sau sud-est (Str. E. Grigorescu). n cazul Str. J. Michelet i Pictor Verona, rezultate n urma unor parcelri, faadele
principale sunt orientate ctre sud sau est. Funciunile comerciale sunt slab reprezentate, cu o oarecare concentrate n
zona actualei Piee Lahovari; apar i cteva ateliere pe Str. Dionisie Lupu i Str. J. Michelet. Prvliile au acces din
strad i locuine n zonele de spate. Construirea se ndesete prin adiionarea de corpuri noi nspre spatele parcelei sau
prin supranlarea fostelor anexe, construite iniial pentru slujitori.
n al doilea interval, cldirile reprezentative sunt aezate dup principii moderne, cu faada principal orientat ctre
strad, cu o curte de faad, restul cldirilor continund a se construi dup principiile perioadei anterioare.
n 1867 ncepe dezafectarea cimitirelor oraului, dup interzicerea utilizrii acestora. Pn n 1869, fuseser
dezafectate 65 de cimitire din cele 109 existente; printre cimitirele care rmn pe lng buserici se gsesc i
cimitirele bisericilor Batitei i Pitar Mo
42
.


36
Raymund Netzhammer, Archiepiscop, Reedina episcopal din Bucureti. O contribuiune la istoria archidiocezei, Bucureti: SOCEC&Comp., 1923, pp 60-61.
Institutul a funcionat pn n 1948, cnd a fost desfiinat. In localurile acestuia au funcionat: coala tehnic Sanitar, Institutul Pedagogic romno-sovietic,
Facultatea de Limbi Strine a Universitii din Bucureti i Biblioteca Ministerului Sntii. Astzi adpostete centrul de Calcul, Statistic i Documentare
Medical i arhiva Ministerului Sntii. Cf. Neculai Ionescu-Ghinea et alii, Atlas-Ghid Istoria i arhitectura lcaurilor de cult din Bucureti, Bucureti: Ed.
Ergoromi'79, 2000.
37
Vezi, pentru detalii, Anexa 1.7. Date istorice referitoare la imobilele din zona protejat i fiele individuale ale imobilelor.
38
PMB I GB, D. 507/1932
39
Radu Olteanu, Bucuretii n date i ntmplri, Bucureti: Paideia, 2002, pp. 34, 218, 228; G. Potra, Din Bucuretii de ieri, vol. I, Bucureti: Ed. tiinific i
Enciclopedic, 1990, pp. 312-313. Data finalizrii lucrrilor este incert: n bibliografie apar anii 1872, 1873 i 1875.
40
ANDMB, Fond Tehnic, D 2/1870.
41
Cf. Radu Olteanu, Bucuretii n date i ntmplri, Bucureti: Paideia, 2002, p. 181; Narcis Dorin Ion, Bucureti. n cutarea micului Paris, Bucureti: Tritonic,
2003, p. 71.
42
Cf. Gheorghe Parusi, op. cit., p. 298.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 14/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
Etapa de constituire a fondului construit: sfritul secolului XIX i primele decenii ale sec. XX (planul IGA: 1895-1899;
planul cadastral 1911).
n primul deceniu al secolului XX este trasat Bulevardul Colei acum Bd. Gh. Magheru (hotrre luat n 1894).
Strada Mercur, secionat de bulevard, i diminueaz importana n ora, iar numele strzii este schimbat n 1914 n
Str. Dimitrie Sturdza
43
, dup moartea omului de stat, proprietar al imobilului din Str. A. Verona nr. 13.
Majoritatea construciilor de locuine care se pstreaz n zona studiat dateaz din perioada 1880-1918.
La nceputul secolului XX, strzile din zon erau dup opinia ziaristului i scriitorului francez Frdric Dam printre
cele mai "cochete" din Bucureti: el menioneaz strzile Corabia (Georges Clmenceau), Mercur (Pictor A. Verona),
Clemenei (C. A. Rosetti), Batitea (Batitei), Slciilor (Thomas Masaryk), Dionisie (Dionisie Lupu), Jules Michelet,
Lahovary (Icoanei) i "la cit" Eldorado (A. Simu).
n aceast etap, prin structurarea unui fond construit modern i prin strpungerea, n proximitatea zonei studiate, a
unor artere majore de circulaie, teritoriul studiat se transform ntr-o zon de tip semi-central.

Etapa de modernizare a fondului construit: deceniile 3-4 ale secolului XX (planurile 1924, 1934, 1941).
Primul plan de sistematizare al oraului dup principii moderne 1919, autor ing. Cincinat Sfinescu - consemneaz
intenia de a realiza o arter patrulater n centrul oraului, care ar fi implicat exproprierea frontului nordic al Str. D.
Sturdza (acum Str. Pictor A. Verona). Aceast intenie a fost preluat de Planul director de sistematizare al oraului
din 1935 i de prima Schi de sistematizare postbelic (deceniul 6); artera ns nu a fost realizat. n acelai plan
Sfinescu se propune realizarea unei artere de circulaie noi de legtur ntre Str. Dionisie Lupu i Str. Calderon, pe
latura sudic a grdinii Casei Filipescu (Casa Universitarilor) care, la rndul ei, a rmas nerealizat.
Fondul construit a evoluat prin apariia n zona studiat a unor cldiri de locuine individuale de lux, n special n zona
remodelat din jurul pieei G.C. Cantacuzino i a Parcului Ioanid, imediat dup Primul Rzboi Mondial (ante 1930).
n legtur cu bulevardul nou trasat, cu zona scuarului de pe strzile Pitar Mo i Dionisie Lupu i cu interseciile
strzilor Pictor A. Verona, A.D. Xenopol i Dionisie Lupu, s-au construit locuine colective n intervalul 1930-1945.

Etapa socialist: (planurile 1969, 1981).
Zona studiat nu se schimb semnificativ fa de perioada precedent: nu apar modificri ale tramei stradale, iar
majoritatea construciilor dateaz din perioadele precedente: 1880-1914, 1918-1925 i 1930-1945. Prin
naionalizarea sau confiscarea imobilelor din deceniile 5 i 6 ale secolului XX s-a operat o modificare major n
modul de administrare a cldirilor existente, cu repercusiuni asupra strii de conservare a acestora. n particular,
schimbarea structurii sociale a zonei studiate a contribuit la degradarea accentuat a cldirilor n perioada
socialist. Prin excepie, cldirile n care au fost instalate administraii strine se gsesc astzi ntr-o stare de
conservare satisfctoare.

Etapa post-decembrist: (planurile actuale).
Interveniile din perioada de dup 1990 asupra fondului construit constau, n cea mai mare parte, n repararea
capital sau refacerea faadelor unor cldiri existente, operaiuni de calitate arhitectural diferit n funcie de caz.
Demolarea punctual a unor cldiri realizate n perioada 1880-1925 i nlocuirea acestora cu cldiri noi, autorizate,
cu un regim de nlime ridicat, aezate retras fa de limitele laterale ale parcelei (spre deosebire de cele
interbelice, caracterizate prin ocuparea intensiv a parcelelor, cu 2/3 calcane), pe strzile A.D. Xenopol i Jules
Michelet, au contribuit la degradarea cadrului urban. Aceste construcii nu in seama de caracteristicile zonei,
constituindu-se n elemente agresive fa de cldirile nvecinate (n ceea ce privete aezarea pe parcel, gabaritul
cldirilor i tratarea arhitectural a faadelor).
Amenajarea, fr avize ale administraiei publice centrale de specialitate, a spaiilor plantate ale Parcului Ioanid i
Grdinii Icoanei au produs distrugerea parial a amenajrilor istorice din aceste parcuri; apariia n acelai sistem a
unor construcii tip hal, autorizate n regim provizoriu sau definitiv, au condus la sacrificarea unor zone plantate din
curtea Casei Universitarilor (prin extinderea serelor) i din Grdina Icoanei (prin nlocuirea closetului public subteran
cu o construcie suprateran supradimensionat).
Not: Pentru mai multe informaii despre istoricul ZP 34 Pitar Mo, a se vedea Studiul istoric de fundamentare al
zonei protejate nr. 34 Pitar Mo, Cap. II. i Anexa 1.7 Date istorice referitoare la imobilele din zona protejat.
\

43
Adresa Ministerului de Interne nr. 34992 din 4 Noemvrie 1914 pentru schimnarea numelui Str. Mercur cu Dimitrie Sturdza.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 15/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
3. Studiu urbanistic
3.1. Documentaii de urbanism aprobate n teritoriul P.U.Z.
Au fost cercetate i inventariate documentaiile de urbanism ale cror prevederi sunt nc n vigoare i produc efecte n
zona studiat; cercetarea a fost limitat de mai muli factori: (1) dificultatea de a obine dosare complete de la arhivele
P.M.B. i ale primriilor de sector pentru lucrrile recente; (2) dificultatea de a obine informaii referitoare la
documentaii anterioare momentului de nceput al publicrii pe Internet a Hotrrilor de aprobare a documentaiilor de
urbanism, n cazul primriilor de sector i (3) frecventele modificri ale competenelor de aprobare a PUZ i PUD n zonele
protejate.
n continuare sunt prezentate informaiile obinute la 05.02.2011.
a.1. Lista P.U.Z. aprobate n teritoriul Z.P. nr. 34 Pitar Mo
Nr. crt.
imobil (cf.
Anexei 3)
Calitatea Denumirea
Denumirile strzilor, n ordine
alfabetic, cf. Sorin Borduanu.
Planuri Urbanistice Zonale
Hotrri ale C.G.M.B. i ale C.L. al Sect. 1 i 2, disponibile la adresele internet ale P.M.B., P.S.1., P.S.2 pna la data de 05.02.2011
Emitent Nr.
potal
Nr. Hotarre
C.L./ C.G.M.B.
aviz C.T.U.A.T. Aviz comisie
consilieri
Lucrri
Toate imobilele din
Sectorul 2
Teritoriul administrat de Primria
Sectorului 2
C.L.
P.S.2
99/14.08.2003 Plan Urbanistic Zonal al Sectorului 2,
neaprobat de CGMB n curs de aplicare
81 Strada Lupu, Dionisie
PMB 56 ----- Consultare
02.02.2011
---- ?

a.2. Lista P.U.D. aprobate n teritoriul Z.P. nr. 34 Pitar Mo
Nr. crt.
imobil (cf.
Anexei 3)
Calitatea Denumirea
Denumirile strzilor, n ordine
alfabetic, cf. Sorin Borduanu.
Planuri Urbanistice de Detaliu
Hotrri ale C.G.M.B. i ale C.L. al Sect. 1 i 2, disponibile la adresele internet ale P.M.B., P.S.1., P.S.2 pna la data de 05.02.2011.
Emitent Nr.
potal
Nr. Hotarre
C.L./ C.G.M.B.
Nr. aviz C.T.U.A.T. Data Lucrri
74 Strada Lupu, Dionisie
CGMB 59 ----- 29/2/45/23.07
.2007
----- Concesiune 85 mp
84 Strada Lupu, Dionisie
C.L.
P.S.1
64-
66
71/23.03.2004 25 CA
7/27.10.2003
43/25.02.2004 constructii definitive amplasata pe teren
proprietate privata persoana juridica
135 Strada Verona, Artur, pictor
C.L.
P.S.1
19 257/16.10.200
3
14 CA
1/02.06.2003
127/16.07.200
3
constructii definitive amplasata pe teren
proprietate privata persoana fizica
144 Strada Polona
C.L.
P.S.1
25A 355/18.11.200
4
6 CA
3/12.10.2004
40/03.11.2004 constructii amplasate pe teren proprietate
privata persoana fizica
Nu a fost posibil verificarea tuturor Hotararilor de consiliu ale Sect. 2 - multe HCL ce privesc documentaiile de urbanism nu sunt postate mpreun cu anexa ce ar cuprinde adresele

3.2. Condiionri ale P.U.G. i P.U.Z. aprobate asupra Z.I.R.
Regimul urbanistic al Z.P. nr. 34 Pitar Mo este stabilit, n principiu, de cea mai restrictiv, mai recent i mai detaliat
documentaie de urbanism referitoare la teritoriul su.
Documentaia elaborat special pentru reglementarea Z.P. nr. 34 este P.U.Z.-Z.P.C. aprobat prin HCGMB 279/2000,
care instituie un regim de construire omogen n zon, chiar dac aceasta nu este, n fapt, omogen. Astfel, nevoia de
adaptare la situaia concret pe lng dorina proprietarilor de a construi intensiv - au favorizat regimul derogatoriu
pentru interveniile din zon.
Aceast documentaie este preluat i ctre documentaiile ulterioare importante (Planul Urbanistic General al Municipiului
Bucureti, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, Planul Urbanistic Zonal Sect. 2, aprobat cu H.C.L. nr. 99/2003).
Planul Urbanistic General submparte Z.P. nr. 34 Pitar Mo n dou subzone, criteriul fiind cel funcional (sumar tratat n
PUZ ZCP). Astfel, o parte a Z.P. nr. 34 (aria situat la vest de Str. Dionisie Lupu; toate parcelele cu cu adrese pe Str. G.
Enescu, Calea Dorobanilor, i Piaa Al. Lahovari; parcelele situate pe frontul estic al Str. Dionisie Lupu) este ncadrat n
CP4 - Subzona nucleului central comercial i de afaceri. Restul zonei este ncadrat n M1 - Subzona mixt situat n zona
protejat.
n ceea ce privete Planul Urbanistic Zonal Sect. 2, acesta ncadreaz cea mai mare parte a zonei n U.T.R. C.P.1b -
subzona central protejat, structurat, cuprinznd esut urban difuz situat la distan de transport n comun de mare
capacitate i n care densitile sunt ponderate de capacitatea de preluare a fluxului de automobile la orele de vrf i de
asigurarea locurilor de parcare.
Zona reglementat de P.U.G. ca M1 este n acest caz, ncadrat n M1a2 - subzona centrala protejata, structurat,
cuprinznd esut urban difuz, situat la distan de transport n comun de mare capacitate i n care densitile sunt
ponderate de capacitatea de preluare a fluxului de automobile la orele de vrf i de asigurarea locurilor de parcare.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 16/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
Din analiza individual i comparat a acestor documentaii reies urmtoarele observaii:
Delimitarea zonei protejate este neclar; nu sunt evideniate explicit imobilele care face parte din Z.P.;
Nu sunt suficient detaliate tipurile de intervenii posibile asupra fondului construit i amenajrilor existente;
Prevederile privitoare la utilizarea funcional a parcelelor nu sunt corelate ntre documentaii;
Caracteristicile parcelelor stabilite R.L.U. aferent P.U.Z. Z.P.C. (suprafee minime, lungimi de aliniament etc) nu sunt
corelate cu specificul zonei i nu sunt adaptate, de multe ori, la realitatea din teren;
Unele prevederi regulamentare (n special din R.L.U. aferent P.U.Z. Z.P.C.) sunt formulate neclar sau ambiguu, lsnd
loc interpretrilor; de asemenea, majoritatea au un grad de generalitate prea mare;
Reglementrile referitoare la indicatori i indici urbanistici (P.O.T., C.U.T., Hmax) nu sunt date pe parcele, ci pe
ansamblul zonei/subzonelor, ceea ce d natere unor situaii de inaplicabilitate (sau aplicabilitate defectuoas) a
acestora;
Valorile reglementate ale indicatorilor i indicilor urbanistici nu sunt corelate ntre documentaii, ceea ce produce
situaii de conflict;
Elementele privitoare la reglementarea aspectului exterior al construciilor sunt vagi i sumare.
Este, de asemenea, de remarcat faptul c documentaia P.U.Z. Sect. 2 (aplicat de Primria Sect. 2, dei nu a fost
aprobat legal de ctre C.G.M.B., ci de C.L.S.2), dei este ulterioar P.U.Z. Z.C.P., nu preia dect selectiv elemente din
acesta (pe alocuri introducnd chiar prevederi diferite sau contrare).
n plus, au fost aprobate n ultimii ani 5 documentaii de urbanism (1 PUZ i 4 PUD v. 2.3.a.1 i 2.3.a.2), ale cror reguli
derog de la regulamentele locale ce nsoesc P.U.Z. Z.C.P., P.U.G. i P.U.Z. Sect. 2. Odat cu intrarea n vigoare a
prevederilor O.G. nr. 27/2008, aceste derogri n zonele construite protejate au devenit mai dificil de obinut.
Expunem mai jos un tabel comparativ cu valorile principalilor indicatori i indici urbanistici, pentru a sublinia necorelrile
dintre documentaiile de urbanism majore.
PUZ ZPC nr. 34 Pitar
Mo
PUG Mun. Bucureti PUZ Sect. 2
Subzone - CP4 M1 CP1b M1a2
POT 65% 70% (pn la 100%
n cazuri speciale)
Cf. PUZ ZCP
(65%)
Recomandat max.
80% i cf. PUZ ZCP
(65%)
Cf. PUZ ZCP (65%)
(pn la 100% n
cazuri speciale)
CUT 2,0
4,5 n scuarul J. Michelet
5,0 n Piaa Al. Lahovari
3,0 (1,9 pentru
parcele mici)
Cf. PUZ ZCP
(2,0)
2,4 (1,9 pentru
parcele mici) 4,5
prin PUD aprobat (?)
i cf. PUZ ZCP
Cf. PUZ ZCP
(2,0)
4,5 prin PUD (?)
Nelimitat prin PUZ
aprobat
Hmax 13m
24m n scuarul J. Michelet
27m n Piaa Al. Lahovari
+ Un nivel suplimentar retras
din planul faadei cu 1,5m
12m
+un nivel
suplimentar la
cldirile de col
+ 2 niveluri retrase
12m
+un nivel
suplimentar la
cldirile de col
+ 2 niveluri retrase
Distana ntre
aliniamente opuse
+ 2 niveluri
suplimentare retrase
+ alte depiri n
situaii speciale
Distana ntre
aliniamente opuse
+ 2 niveluri
suplimentare retrase
+ alte depiri n
situaii speciale
Nelimitat prin PUZ
aprobat
Ca urmare a acestor constatri, R.L.U. aferent prezentei documentaii i-a propus s elimine neconcordanele ntre
documentaiile existente i s adapteze prevederile regulamentare la specificul zonei, prin stabilirea unui set de reguli
explicite, propriu fiecrei parcele.
De asemenea, a fost clarificat obiectul studiului, prin delimitarea clar a zonei i identificarea fiecrui imobil care face
parte din aceasta. Aceast delimitare (care are ca punct de plecare limitele stabilite prin P.U.Z. Z.C.P. n vigoare) ine
seama de realitatea din teren (evitnd mprirea unor parcele ntre mai multe Z.P.) i de coerena fragmentelor sau
ansamblurilor urbane din zon.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 17/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
3.3. Poziia Z.I.R. n zona central a Municipiului Bucurei
Z.P. nr. 34 Pitar Mo ocup o poziie semi-central n teritoriul administrativ al municipiului Bucureti. n raport cu zona
central a oraului, zona studiat se situeaz ctre nord-est, n proximitatea axei principale nord-sud (Bd. L. Catargiu,
Bd. Gen. Gh. Magheru, Bd. N. Blcescu, Bd. I.C. Brtianu, Bd. D. Cantemir), ax care regrupeaz n lungul ei elemente de
importante de centralitate. n acelai timp, specificul funcional, cel al construciilor din zon precum i evoluia istoric
specific i confer teritoriului Z.P. nr. 34 Pitar Mo un statut de zon rezidenial privilegiat, situat n imediata
vecintate a centrului oraului.

3.4. Situaia Z.I.R. i disfuncionaliti
3.4.1. Mediul natural i construit
3.4.1.1. Caracteristicile mediului natural i construit
Zona este ncadrat geotehnic zonei de lunc a Dmboviei (vezi Cap. 3.4.2). n fapt, jumtatea nordic a zonei s-a
dezvoltat, ncepnd cu sec. XVII-XVIII, n jurul unei bli de mari dimensiuni situate la marginea oraului, din care se
formau mai multe fire de ap; firul principal Bucuretioara curgea de-a lungul Str. Dionisie Lupu, ctre sud unde, la
limita zonei, forma o alt balt (vezi Cap. 2.3). Astfel, procesul de urbanizare a zonei a urmrit secarea progresiv a
acestei bli, canalizarea firului de ap al Bucuretioarei, stabilizarea terenurilor i construirea acestora. Vegetaia de
lunc s-a diminuat progresiv, astzi persistnd zone de vegetaie spontan n curile mai puin ngrijite (oetari, plopi, tei,
slcii, corcodui, ieder, nalbe, zorele, rostopasc, ppdii .a.) i, n cea mai mare parte a zonei, vegetaie nalt, medie
i joas plantat n diferite momente de utilizatorii imobilelor. Persist, n curi, numeroi pomi fructiferi plantai (cirei,
viini, caii, piersici .a.), bolte de vi-de-vie, grdini de zarzavat de mici dimensiuni, reminiscen a modului de locuire
tradiional. Arbutii i plantele ornamentale asimilate dej tradiiei bucuretene (liliac, caprifoi, mrgritar, trandafiri,
cercelui, crini, crciumrese, pansele, regina nopii, gura-leului, crie .a.) sunt nlocuii cu specii la mod (petunii,
begonii, clematite .a.). Fauna cuprinde, alturi de animalele domestice, mai multe specii de roztoare; speciile de
psri sunt deosebit de variate (alturi de vrbii, i porumbei, n zon triesc coofene, mierle, ciori, sticlei, ciocnitori,
gugutiuci) precum i specii cltoare (rndunele, pescrui .a.); dintre insecte, pe lng cele curente se gsesc greieri
iar dintre gasteropode, melci i limaci. Aceste observaii conduc la necesitatea realizrii de studii ale florei i faunei
urbane, a crei diversitate confirm valoarea ecologic a spaiilor plantate publice i private bucuretene.
Mediul construit este caracterizat de persistena locuirii bucuretene de secol XIX, n curi (una sau mai multe cldiri de
locuit, cldiri pentru servitori, anexe gospodreti, foste grajduri transformate n garaje sau spaii de locuit, grdin,
bttur, eventual livad sau resturi ale acesteia); alturi, se gsesc tipurile evoluate ale locuirii bucuretene de secol XX
(locuin urban unifamilial, cu anexe nglobate n cldirea principal, cu garaj i grdin decorativ; locuin
multifamilial de lux sau de raport, cu garaje la demisol i camere pentru servitori fie la demisol sau mansard, fie
nglobate n apartamente, n cele mai multe cazuri fr grdin). Uneori, o combinaie a acestor tipuri se petrece pe
aceeai parcel, folosina i ntreinerea curii fiind rezervate celor din casele vechi.
Caracterul valoros al mediului rezult din persistena elementelor naturale ntr-o zon central a oraului, n care se
pstreaz urme ale modului de locuire tradiional iar construciile reprezint, n sine, elemente de valoare (vezi Cap.
3.5.2). Vizibilitatea dinspre domeniul public a elementelor naturale reprezint, de asemenea, o valoare. Nu n ultimul
rnd, zona este variat i din punct de vedere social i al ocupaiilor locuitorilor.
Agresiunile asupra mediului sunt cele n care construirea nou elimin elementele de valoare menionate, fie acestea de
ordin natural sau construit; actele agresive nu se limiteaz la nlocuirea fondului construit, ci cuprind o serie de aciuni
aparent minore, cu efect major: tieri sau toaletri de arbori dezvoltai din zestrea strzilor sau din curi, pavri ale
curilor cu eliminarea vegetaiei, modificri ale faadelor i mprejmuirilor (nchiderea prii care permite vederea a
acestor mprejmuiri constituie o agresiune sistematic).
Msurile de mbuntire a situaiei constau n crearea de reglementri pentru protejarea suprafeelor plantate existente
(limitarea distrugerii acestora prin limitarea construirii intensive n zon) i n sporirea suprafeelor plantate publice (cu
reablitarea ecologic i peisagistic a acestora).
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 18/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
3.4.1.2. Modul de protejare a elementelor de patrimoniu natural i construit
B.1. Zone protejate construite
Zona studiat reprezint zona protejat nr. 34 Pitar Mo, aa cum a fost definit prin P.U.Z. Zone Construite Protejate
Municipiul Bucureti, aprobat n 2000, cu modificrile locale menionate n Cap. I.6. Zona se nvecineaz cu
urmtoarele alte zone protejate: Z.P. nr. 04 Magheru, Z.P. nr. 13 Dacia , Z.P. nr. 17 Rosetti i Z.P. nr. 21 Calderon.
Modul de protejare a acesteia a fost stabilit prin P.U.Z. citat i este descris n Cap. 3.2. Precizm aici faptul c
regulamentul aferent P.U.Z.-Z.C.P. nu a stabilit dect norme de recomandare privitoare la protejarea mediului natural i
construit, a cror aplicare nu este obligatorie, modul de protejare rezultat din P.U.Z. viznd exclusiv crearea de praguri de
densitate i de nlime pentru construciile noi.
Singurele imobile a cror desfiinare este interzis sunt monumentele istorice. Protejarea acestora, ns, se limiteaz la
nscrierea acestui statut n L.M.I., investiiile publice n reabilitarea zonei nefiind altfel dect punctuale i privind exclusiv
imobile n proprietate public (cum ar fi Spitalul clinic de oftalmologie, Casa Universitarilor sau Scuarul Pitar Mo).
Protejarea monumentelor istorice presupune i un circuit special de avizare-aprobare a actelor necesare construirii,
asupra cruia vom insista n continuare.
B.2. Monumente istorice
Urmtoarele imobile din teritoriul P.U.Z. sunt nscrise n Lista Monumentelor Istorice, aprobat prin O.M.C.C. nr.
2361/2010 (M. Of. Partea I, nr. 670 bis din 1 octombrie 2010) n urmtoarele categorii (denumirile i datele referitoare
la monumentele istorice sunt conforme L.M.I):
(01) Monumente (20 poziii):
972/B-II-m-B-18702 Casa Sulescu, Str. Enescu George 38, S1, sec. XIX [disprut naintea elaborrii LMI]
1101/B-II-m-B-20950 Cas, Str. Grigorescu Eremia g-ral 3, S1
1102/B-II-m-B-18832 Cas Str. Grigorescu Eremia g-ral 12, S1, sf. sec. XIX-nc. sec. XX
1103/B-II-m-B-18833 Cas Str. Grigorescu Eremia g-ral 14, S1, sf. sec. XIX - nc. sec. XX
1104/B-II-m-B-18834 Cas Str. Grigorescu Eremia g-ral 16, S1, sf. sec. XIX
1105/B-II-m-B-18835 Casa Barbu tefnescu Delavrancea, Str. Grigorescu Eremia g-ral 26, S1, sf. sec. XIX
1280/B-II-m-B-19007 Cas Piaa Lahovary Alexandru 1, S1, sf. sec. XIX
1281/B-II-m-B-19008 Imobil locuine Piaa Lahovary Alexandru 5A, S1, 1935
1282/B-II-m-B-19009 Casa Asan, azi Casa Oamenilor de tiin Piaa Lahovary Alexandru 9, S1, 1914
1374/B-II-m-B-19106 Casa prof. dr. Turnescu Str. Lupu Dionisie 37, S2, sf. sec. XIX
1376/B-II-m-B-19108 Cas Str. Lupu Dionisie 49, S1, sf. sec. XIX
1377/B-II-m-B-19109 Casa Averescu Str. Lupu Dionisie 68, S1, sf. sec. XIX
1378/B-II-m-B-20935 Corpurile A i B - partea dinspre Dionisie Lupu, Str. Lupu Dionisie 70-72, S1
1379/B-II-m-B-19110 Casa Dimitrie Cuclin Str. Lupu Dionisie 74, S1, sf. sec. XIX
1380/B-II-m-B-19111 Casa Gheorghe ieica Str. Lupu Dionisie 80, S1, sf. sec. XIX
1472/B-II-m-B-20974 Casa Demostene M. Cuculi, Str. Michelet Jules 8, S1
1473/B-II-m-B-19188 Cas Str. Michelet Jules 24, S1, sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX
2151/B-II-m-B-19835 Casa arh. Ion Mincu Str. Verona Arthur pictor 19, S1, sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX
2316/B-III-m-B-20000 Statuia lui Alexandru Lahovary Piaa Lahovari Alexandru f.n., S1
2325/B-III-m-B-20009 Fntna cu copii Str. Lupu Dionisie f.n., S1
(02) Ansambluri (0 poziii):
Nu este cazul.
(03) Situri (1 poziie):
Toate imobilele din zona studiat fac parte din "Situl I" al Municipiului Bucureti:
188 B-II-s-B-17910 Sit I, Splaiul Independenei - Str. Vasile Prvan - Str. Berzei - Str. Buzeti - Str. Sevastopol - Str.
Grigore Alexandrescu - Str. Polon - Str. Mihai Eminescu Str. Traian Str. Popa Nan Str.
epe Vod Str. Traian Str. Dr. Maximilian Popper Str. Anton Pann Bd. Mircea Vod Bd.
Corneliu Coposu Str. Halelor.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 19/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
B.3. Zone de protecie ale monumentelor istorice
Zonele de protecie ale monumentelor istorice din Z.P. nr. 34 (vezi B2) au fost stabilite prin documentaia de fa, n
conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, astfel:
972/B-II-m-B-18702 Casa Sulescu, Str. Enescu George 38, S1, sec. XIX [disprut naintea elaborrii LMI]
Zona de protecie a M.I. cuprinde urmtoarele imobile: nu este cazul
1101/B-II-m-B-20950 Cas, Str. Grigorescu Eremia g-ral 3, S1
Zona de protecie a M.I. cuprinde urmtoarele imobile: Intrarea Armaului: 1, 3, 4, 6, 8; Str. Grigorescu, Eremia: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,
4,6,8,10,12,14,16; Str. Lupu, Dionisie: 56, 58, 60, 62, 64-66, 68, 70-72, 74, 76, 78, 80, 82; Intrarea Sfatului: 1, 3, 2, 4; Str. Xenopol, A.D.: 5,
7, 9, 9A, 11, 13; Piata Cantacuzino, Gh.: 6; Str. Grigorescu, Eremia: 1; Str. Polon: 3-5, 7, 9, 11; Str. Xenopol: 19, 2, 4, 6, 8, 10
1102/B-II-m-B-18832 Cas Str. Grigorescu Eremia g-ral 12, S1, sf. sec. XIX-nc. sec. XX
Zona de protecie a M.I. cuprinde urmtoarele imobile: Intrarea Armaului: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Str. Columb: 1, 3, 5, 7, 9, 11,
13, 2, 4, 6-8, 10-12; Str. Grigorescu, Eremia: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Piata Lahovari,
Alexandru: 1A; Str. Lupu, Dionisie: 68, 70-72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86; Intrarea Sfatului: 1, 3, 2, 4; Piata Cantacuzino, Gh.: 6; Str. Grigorescu,
Eremia: 1; Str. Polon: 3-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 (C, D); Str. Xenopol, Alexandru: 19
1103/B-II-m-B-18833 Cas Str. Grigorescu Eremia g-ral 14, S1, sf. sec. XIX - nc. sec. XX
Zona de protecie a M.I. cuprinde urmtoarele imobile: Intrarea Armasului: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Str. Columb: 7, 9, 11, 13, 6-
8, 10-12; Str. Grigorescu, Eremia: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Str. Lupu, Dionisie: 57, 59, 61, 63,
65, 70-72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86; Intrarea Sfatului: 1, 3, 2, 4; Piata Cantacuzino, Gh.: 6; Str. Grigorescu, Eremia: 1; Str. Polon: 3-5, 7, 9,
11, 13, 15, 17, 19, 21
1104/B-II-m-B-18834 Cas Str. Grigorescu Eremia g-ral 16, S1, sf. sec. XIX
Zona de protecie a M.I. cuprinde urmtoarele imobile: Intrarea Armasului: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Str. Columb: 9, 11, 13, 10-
12; Str. Grigorescu, Eremia: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26; Piata Lahovari, Alexandru: 1, 1A, 2, 3; Str.
Lupu, Dionisie: 55, 57, 59, 61, 63, 65, 70-72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86; Intrarea Sfatului: 1, 3, 2, 4; Str. Dacia: 34, 40, 42, 44; Intrarea
Dacilor: 2, 4, 6; Intrarea Polon: 1, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 10; Str. Polon: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 (C, D), 25
1105/B-II-m-B-18835 Casa Barbu tefnescu Delavrancea, Str. Grigorescu Eremia g-ral 26, S1, sf. sec. XIX
Zona de protecie a M.I. cuprinde urmtoarele imobile: Intrarea Armasului: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Str Enescu, George: 36-42;
Str. Grigorescu, Eremia: 11, 13, 15, 17, 19, 25, 8 (B, C), 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24; Piata Lahovary, Alexandru: 1, 1A, 2, 3, 5, 5A, 7, 9, 8; Str.
Lupu, Dionisie: 55, 57, 59, 61, 63, 65, 76, 78, 80, 82, 84, 86; Bd. Dacia: 32, 34, 36, 38, 40, 42; Intrarea Dacilor: 2, 4, 6; Calea Dorobantilor: 2;
Intrarea Polon: 3, 5, 7, 4, 6, 8, 10; Str. Polon: 11, 15, 17, 21, 23 (C, D), 25
1280/B-II-m-B-19007 Cas Piaa Lahovary Alexandru 1, S1, sf. sec. XIX
Zona de protecie a M.I. cuprinde urmtoarele imobile: Intrarea Armasului: 3, 5, 7, 9, 11, 13; Str. Enescu, George: 36-42; Str. Grigorescu,
Eremia: 19, 25, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Str. Ionescu, Tache: 29; Piata Lahovary, Alexandru: 1A, 2, 3, 5A, 5, 7, 8, 9; Str. Lupu, Dionisie: 63, 65,
84, 86; Bd. Dacia: 32, 34, 36, 38, 40, 42; Intrarea Dacilor: 2, 4, 6; Calea Dorobantilor: 5-7, 2; Intrarea Polon: 5, 7, 8, 10; Str. Polon: 25;
Intrarea Urali: 2, 4
1281/B-II-m-B-19008 Imobil locuine Piaa Lahovary Alexandru 5A, S1, 1935
Zona de protecie a M.I. cuprinde urmtoarele imobile: Str. Enescu, George: 36-42; Str. Grigorescu, Eremia: 19, 25, 18, 20, 22, 24, 26; Str.
Ionescu, Tache: 27, 29; Piata Lahovary, Alexandru: 1, 1A, 3, 5, 7, 9, 2, 8; Str. Lupu, Dionisie: 55, 57, 59, 61, 63, 65, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86;
Str. Michelet, Jules: 7, 9, 11, 15-17, 19, 21, 23, 25, 24; Str. Pitar Mos: 29; Str. Ionescu, Tache: 25
1282/B-II-m-B-19009 Casa Asan, azi Casa Oamenilor de tiin Piaa Lahovary Alexandru 9, S1, 1914
Zona de protecie a M.I. cuprinde urmtoarele imobile: Str. Enescu, George: 36-42; Str. Grigorescu, Eremia: 26; Str. Ionescu, Tache: 27, 29;
Piata Lahovary, Alexandru: 1, 1A, 3, 5, 5A, 7, 8; Str. Lupu, Dionisie: 63, 65; Bd. Dacia: 32, 34; Calea Dorobantilor: 5-7, 2; Str. Ionescu, Tache:
25; Bd. Magheru: 24, 26, 28, 30, 32-36, 38; Intrarea Urali: 2, 4, 6, 8, 10
1374/B-II-m-B-19106 Casa prof. dr. Turnescu Str. Lupu Dionisie 37, S2, sf. sec. XIX
Zona de protecie a M.I. cuprinde urmtoarele imobile: Str. Lupu, Dionisie: 31, 33, 35, 39, 41, 43, 47, 50, 52, 54, 56; Str. Pitar Mos: 7-13, 15,
17, 19, 21, 2-4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; Str. Verona, Arthur Pictor: 17, 19, 21; Str. Xenopol, Alexandru: 1, 3; Str. Lupu. Dionisie: 40, 42, 44, 46,
48; Bd. Magheru: 6-8; Str. Pitar Mos: 1; Str. Rosetti, C.A.: 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 24, 26, 30-32; Str. Verona, Arthur Pictor: 3
(bis. Anglican)
1376/B-II-m-B-19108 Cas Str. Lupu Dionisie 49, S1, sf. sec. XIX
Zona de protecie a M.I. cuprinde urmtoarele imobile: Str. Columb: 1, 3, 5, 7, 9; Str. Lupu, Dionisie: 39, 41, 43, 47, 51, 53, 55, 50, 52, 54, 56,
58, 60, 62, 64-66, 68, 70-72, 74; Str. Michelet. Jules: 23, 25, 24; Str. Pitar Mos: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 12, 14, 16, 18, 20; Str.
Verona, Arthur Pictor: 17, 19, 21; Str. Xenopol, Alexandru: 1, 3, 5, 7, 9, 9A, 11; Str. Lupu, Dionisie: 46, 48; Str. Verona, Arthur Pictor: 3 (biserica
Anglican)
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 20/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
1377/B-II-m-B-19109 Casa Averescu Str. Lupu Dionisie 68, S1, sf. sec. XIX
Zona de protecie a M.I. cuprinde urmtoarele imobile: Str. Columb: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 10-12; Str. Grigorescu, Eremia: 3, 5, 7, 9, 11,
13, 15, 4, 6, 8, 10, 12; Str. Lupu, Dionisie: 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64-66, 68, 70-72, 74, 76, 78, 80,
82; Str. Michelet, Jules: 15-17, 19, 21, 23, 25, 20, 24; Str. Pitar Mos: 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 14, 16 ,18, 20; Str. Verona, Arthur Pictor: 17,
21; Str. Xenopol, Alexandru: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; Piata Cantacuzino, Gh.: 6; Str. Grigorescu, Eremia 1; Str. Verona, Arthur Pictor: 3 (biserica
Anglican); Str. Xenopol: 19, 2, 4, 6, 8, 10
1378/B-II-m-B-20935 Corpurile A i B - partea dinspre Dionisie Lupu, Str. Lupu Dionisie 70-72, S1
Zona de protecie a M.I. cuprinde urmtoarele imobile: Str. Columb: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6-8, 10-12; Str. Grigorescu, Eremia: 3, 5, 7, 9, 11,
13, 15, 17, 19, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; Str. Lupu, Dionisie: 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64-66, 68,
74, 76, 78, 80, 82, 84, 86; Str. Michelet, Jules: 15-17, 19, 21, 23, 25, 20, 24; Str. Pitar Mos: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 16, 18, 20; Str. Xenopol,
Alexandru: 3, 5, 7, 9, 11, 13; Piata Cantacuzino, Gh. : 6; Str. Grigorescu, Eremia: 1; Str. Xenopol, Alexandru: 2, 4, 6, 8, 10
1379/B-II-m-B-19110 Casa Dimitrie Cuclin Str. Lupu Dionisie 74, S1, sf. sec. XIX
Zona de protecie a M.I. cuprinde urmtoarele imobile: Intrarea Armasului: 1, 3, 4, 6, 8; Str. Columb: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6-8, 10-12; Str.
Enescu, George: 36-42; Str. Grigorescu, Eremia: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; Piata Lahovary,
Alexandru: 5A; Str. Lupu, Dionisie: 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 58, 60, 62, 64-66, 68, 70-72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86; Str. Michelet,
Jules: 15-17, 19, 21, 23, 25, 20, 24; Str. Pitar Mos: 23, 25, 27, 29, 20; Intrarea Sfatului: 1, 3, 2, 4; Str. Xenopol, Alexandru: 7, 9A, 9, 11, 13;
Piata Cantacuzino, Gh.: 6; Str. Grigorescu, Eremia: 1; Str. Xenopol, Alexandru: 19
1380/B-II-m-B-19111 Casa Gheorghe ieica Str. Lupu Dionisie 80, S1, sf. sec. XIX
Zona de protecie a M.I. cuprinde urmtoarele imobile: Intrarea Armasului: 1, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 10, 12; Str. Columb: 5, 7, 9, 11, 13, 6-8, 10-12;
Str. Enescu, George: 36-42; Str. Grigorescu, Eremia: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Piata
Lahovary, Alexandru: 2, 3, 5, 5A; Str. Lupu, Dionisie: 64-66, 68, 70-72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65; Str. Michelet, Jules:
15-17, 19, 21, 23, 25, 24; Str. Pitar Mos: 27, 29; Intrarea Sfatului: 1, 3
1472/B-II-m-B-20974 Casa Demostene M. Cuculi, Str. Michelet Jules 8, S1
Zona de protecie a M.I. cuprinde urmtoarele imobile: Str. Enescu, George: 36-42; Str. Michelet, Jules: 7, 9, 11, 15-17, 19, 21, 10-12, 14, 16,
18, 20, 24; Str. Pitar Mos: 19, 21, 23; Str. Verona, Arthur Pictor: 15, 17, 19; Str. Enescu, George: 27-29, 31, 33, 30, 32, 34; Str. Ionescu, Tache:
8, 25; Bd. Magheru: 9, 12-14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Str. Michelet, Jules: 1, 3, 5; Str. Verona, Arthur Pictor: 13
1473/B-II-m-B-19188 Cas Str. Michelet Jules 24, S1, sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX
Zona de protecie a M.I. cuprinde urmtoarele imobile: Str. Enescu, George: 36-42; Piata Lahovary, Alexandru: 5A; Str. Lupu , Dionisie: 43, 47,
49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 53, 65, 54, 56, 58, 60, 62, 64-66, 68, 70-72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86; Str. Michelet, Jules: 7, 9, 11, 15-17, 19,
21, 23, 25, 8, 10-12, 14, 16, 18, 20, 24; Str. Pitar Mos: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 12, 14, 16, 18, 20; Str. Verona, Arthur Pictor: 15, 17, 19;
Bd. Magheru: 12-14, 16, 18, 20; Str. Michelet, Jules: 1, 3, 5; Str. Enescu, George: 30, 32, 34; Str. Verona, Arthur Pictor: 13
2151/B-II-m-B-19835 Casa arh. Ion Mincu Str. Verona Arthur pictor 19, S1, sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX
Zona de protecie a M.I. cuprinde urmtoarele imobile: Str. Lupu, Dionisie: 37, 39, 41, 43, 47, 49 ,51, 53, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64-66;
Pitar Mos: 7-13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; Str. Verona, Arthur Pictor: 15, 17, 21; Str. Xenopol, Alexandru: 1;
Str. Michelet, Jules: 8, 10-12, 14, 16, 18, 20, 24; Str. Lupu, Dionisie: 46, 48; Bd. Magheru: 10, 12-14, 16, 18; Str. Verona, Arthur Pictor: 13
2316/B-III-m-B-20000 Statuia lui Alexandru Lahovary Piaa Lahovari Alexandru f.n., S1
Zona de protecie a M.I. cuprinde urmtoarele imobile: Str. Enescu, George: 36-42; Str. Grigorescu, Eremia: 25, 22, 24, 26; Str. Ionescu, Tache:
27, 29; Piaa Lahovary, Alexandru: 1, 1A, 2, 3, 5, 5A, 7, 9, 8; Str. Lupu, Dionisie: 59, 61, 63, 84, 86; Str. Michelet, Jules: 15-17; Bd. Dacia: 32,
34; Calea Dorobanilor: 5-7, 2; Bd. Magheru: 30
2325/B-III-m-B-20009 Fntna cu copii Str. Lupu Dionisie f.n., S1
Zona de protecie a M.I. cuprinde urmtoarele imobile: Str. Columb: 5, 7, 9; Str. Enescu, George: 36-42; Str. Grigorescu, Eremia: 5, 7, 9, 11; Str.
Lupu, Dionisie: 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 56, 58, 60, 62, 64-66, 68, 70-72, 74, 76, 78, 80, 82; Str. Michelet, Jules: 15-17, 19, 21, 23,
25, 18, 20, 24; Str. Pitar Mo: 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 16, 18, 20; Str. Verona, Arthur Pictor: 17
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 21/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
B.4. Regimul de avizare-aprobare a documentaiilor de arhitectur i urbanism (D.T.A.C., D.T.A.D., P.U.D., P.U.Z.)
Conform prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modificrile i completrile
ulterioare, prezentul P.U.Z. trebuie s fie avizat att de Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului (prin Comisia
Naional de Dezvoltare Teritorial), ct i de Ministerul Culturii i Patrimoniului Naional (prin D.C.P.N. / Comisia Zonal
a Monumentelor Istorice).
Interveniile asupra construciilor existente (D.T.A.C./D.T.A.D.) realizate ulterior aprobrii prezentului P.U.Z. i realizarea
de construcii noi (D.T.A.C.) n condiiile P.U.Z. aprobat, au urmtorul regim de avizare - abrobare:
Pentru imobilele nscrise individual n Lista Monumentelor Istorice, interveniile se realizeaz pe baza autorizaiei de
construire / desfiinare eliberate Primarul General Municipiului Bucureti, astfel:
Cu avizul M.C.P.N. (C.N.M.I.), pentru monumente istorice nscrise n grupa valoric A i anume pentru imobilele:
nu este cazul.
Cu avizul M.C.P.N. - D.C.P.N.-M.B. (C.Z.M.I.) pentru monumente istorice nscrise n L.M.I. n grupa valoric B i
anume pentru imobilele:
Strada Grigorescu, Eremia, general nr. 3, 12, 14, 16, 26;
Strada Enescu George nr. 38
Piaa Lahovari, Alexandru nr. 1, 5A, 9, f.n. [Statuia lui Alexandru Lahovary];
Strada Lupu, Dionisie nr. 37, 49, 68, 70-72, 74, 80, f.n. [Fntna cu copii];
Strada Michelet, Jules nr. 8, 24;
Strada Verona, Arthur, pictor nr. 19.
Pentru imobilele din zon care nu sunt nscrise individual n L.M.I., interveniile se realizeaz pe baza autorizaiei de
construire/desfiinare eliberat de Primarul General Municipiului Bucureti, astfel:
Cu avizul M.C.P.N. (C.N.M.I.), pentru imobile situate n zona de protecie a monumentelor istorice nscrise n
grupa valoric A (stabilit n raza de 100 m de la imobilul clasat) i anume pentru imobilele:
Intrarea Armaului nr.: 8, 10, 12, 14
Str. Columb nr.: 1, 3, 5, 7, 2, 4
Str. Grigorescu, Eremia nr.: 3, 4, 6, 8 (A, B, C), 10
Str. Dionisie Lupu nr.: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64-66, 68
Str. Jules Michelet nr.: 8, 10-12, 14, 16, 18, 20, 24
Str. Pitar Mo nr.: 3-5, 7-13, 15, 17, 19, 21, 23, 2-4, 6, 8, 10, 12
Intrarea Sfatului nr.: 1,3, 2, 4
Str. Arthur Verona nr.: 15, 17, 19, 21
Str. Xenopol nr.: 1, 3, 5, 7, 9, 13
Cu avizul M.C.P.N. - D.C.P.N.-M.B. (C.Z.M.I.) pentru monumente istorice nscrise n L.M.I. n grupa valoric B i
anume pentru imobilele:
Intrarea Armaului nr.: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 4, 6
Strada Columb nr.: 9, 11, 13, 6-8, 10-12
Strada Enescu, George nr.: 36-42
Strada Grigorescu, Eremia, general nr.: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 18, 20, 22, 24
Strada Ionescu, Tache nr. 27, 29
Piaa Lahovari, Alexandru nr.: 1A, 2, 3, 5, 7, 8
Strada Lupu, Dionisie nr.: 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 76, 78, 82, 84, 86
Strada Michelet, Jules nr.: 7, 9, 11, 15-17, 19, 21, 23, 25
Strada Pitar Mo nr.: 25, 27, 29, 14, 16, 18, 20
Strada Xenopol, Alexandru, nr.: 9A, 11.

Documentaiile de urbanism (P.U.D./P.U.Z.) realizate ulterior aprobrii prezentului P.U.Z. i care trateaz pri din Z.P. nr.
32 Vasile Conta se aprob de ctre C.G.M.B., cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2001, cu modificrile i
completrile ulterioare, i cu avizul M.C.P.N./C.N.M.I. sau, dup caz, cu avizul D.C.P.N./C.Z.M.I.

MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 22/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
3.4.2. Condiii geotehnice generale
Condiiile geotehnice generale din zona studiat rezult din studiile geomorfologice, geologice, geotehnice i
hidrogeologice efectuate n municipiul Bucureti n scopul reabilitrii construciilor avariate n al Doilea Rzboi Mondial
sau n cutremurele de pmnt din 1940 i 1977, precum i n scopul amplasrii unor noi edificii, reele de ap i canal
sau realizrii Magistralei 2 de metrou.
A. Condiii geomorfologice
Din punct de vedere geomorfologic, zona studiat se situeaz pe al doilea nivel de teras de pe partea stng a rului
Dmbovia, cu altitudinea relativ de 3-7m. Lunca rului Dmbovia are o lime apreciabil, n extravilan atingnd chiar
1,5 km.
Contactul cu fruntea nivelului superior de teras, cu altitudinea relativ de 8-15m, lipsete pn n zona cartierului
Fundeni. Contactul morfologic dintre al doilea nivel de teras i cmp este dificil de delimitat pe teritoriul mun. Bucureti
din cauza efectului aciunilor antropice.
Suprafaa terenului n zona studiat este relativ plan i orizontal, rezultat al asanrii i rambleierii unor viroage
preexistente care drenau apa izvoarelor spre rul Dmbovia i generau zone de bltire locale de dimensiuni reduse (zona
Grdina Icoanei, zona scuarului dintre Str. C. A. Rosetti Str. T. Arghezi Str. coalei etc).
B. Condiii geologice
Teritoriul municipiului Bucureti face parte din marea unitate structural denumit Platforma Moesic i se ncadreaz n
unitatea Cmpiei Romne. Formaiunile care iau parte la alctuirea geologic a Cmpiei Romne aparin Paleozoicului,
Mezozoicului i Neozoicului, depuse peste un fragment cutat constituit din isturi verzi, la partea superioar existnd
depozite cuaternare bine dezvoltate.
Studiile geologice privind subsolul Bucuretiului au nceput nc din anii 1865-1870 i au continuat, cu ntreruperi, pn
n zilele noastre. Ele au la baz executarea a cca 2500-3000 foraje hidrogeologice sau geotehnice cu adncimi de 8-
300m sau (pentru prospectarea gazelor i apelor termo-minerale) de peste 2500-3000m.
Sistematizarea geologic i structural a subsolului oraului s-a realizat n anul 1923, dup executarea primului foraj de
studiu avnd adncimea de 1000m realizat n Parcul Carol, cnd geologul Em. Protopopescu Pache a ntocmit profilul
detaliat al stratelor forate, din care a rezultat urmtoarea stratificaie a terenului:
0-6,00m: aluviuni argiloase recente;
6,00-9,00m: nisipuri aluvionare acvifere;
9,00-60,00m: Cuaternarul, format din alternane de nisipuri i pietriuri, marne cu pietri i marne lacustre;
60,00-300,00m: Levantinul, format din bancuri groase de nisipuri cenuii mari, micacee, cu alternane de marne
nisipoase cu concreiuni, unele cu fosile i ap artezian;
300,00-500,00m: Dacianul, alctuit ntre 300-360m din orizonturi nisipoase, apoi din alternane de marne vineii i
cenuii, mai nisipoase sau mai argiloase, precum i din strate subiri de nisipuri; ntre 380-400m marnele conin
cteva orizonturi subiri de lignit, iar ntre 450-480m se dezvolt bancuri puternice, de 4-6m, de lignit negru-brun, cu
structur lemnoas, alternnd cu depozite argiloase i argile nisipoase;
500,00-700,00m: Ponianul, format n cea mai mare parte din marne mai mult sau mai puin nisipoase i nisipuri
cenuii sau vineii, cu rare intercalaii de lignit n strate subiri;
700,00-875,00m: Meoianul, constituit din marne argiloase cu intercalaii nisipoase, n majoritate cu fosile i cu
concreiuni calcaroase;
875,00-1000,00m: Sarmaianul, format din marne cenuii cu mulaje de pirit i marne vineii fosilifere, cu orizonturi
nisipoase spre baz.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 23/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
Detalierea geologic stratigrafic i paleontologic a depozitelor de suprafa din subsolul Bucuretiului s-a efectuat de
ctre Emil Liteanu n anul 1952, care a deosebit urmtoarele trei orizonturi cuaternare:
i. Depozitele fluviatile inferioare, constituite din trei bancuri de nisipuri cu pietriuri, separate prin dou intercalaii
argiloase-marnoase, de vrst Pleistocen inferior, denumite Stratele de Frteti;
ii. Depozitele lacustre argiloase-nisipoase, depuse sub un facies de mic adncime, de vrst Pleistocen mediu,
denumite Complexul marnos;
iii. Depozitele deltaice superioare, constituite la baz din depuneri groase de Nisipuri de Mostitea, peste care urmeaz
depozite lacustre i subaeriene, iar apoi depozite fluviatile (bancul superior de nisipuri cu pietriuri, denumite
Pietriuri de Colentina).
Peste toate aceste depozite exist o manta de depozite argiloase-loessoide. Depozitele cuaternare au grosimea total de
cca 230m n Parcul Carol i cca 350m la Bneasa Podul Herstru, crescnd considerabil spre nord i nord-est de
Bucureti.
C. Condiii hidrogeologice
Sistemul hidrogeologic din teritoriul mun. Bucureti este constituit din urmtoarele corpuri de ap (acvifere):
i. Acviferul de mic adncime, reprezentat prin urmtoarele orizonturi acvifere:
orizontul acvifer freatic din aluviunile permeabile ale luncii i teraselor rului Dmbovia, cu nivel de curgere liber
i direcia de curgere subteran conform cu direcia de curgere a apelor de suprafa (aprox. NV-SE), alimentat
numai din precipitaii, cu descrcare n rul Dmbovia; acest orizont acvifer reprezint resursa de ap subteran
a gospodriilor individuale i a grdinilor de zarzavat din jurul oraului, dei are vulnerabilitate maxim la poluare
i concentraii ridicate de azotai, azotii, fosfai, materii organice etc.
orizontul acvifer de mic adncime din Pietriurile de Colentina, cu nivel de curgere liber i grosimi de 4-8m,
cantonat n pietriuri i nisipuri situate sub depozitele acoperitoare loessoide din cmp, avnd permeabilitate
ridicat; este direct dependent de nivelul pluviometric i foarte vulnerabil la poluare, dei are nivelul hidrostatic
la 5-10m sau chiar 15m fa de suprafa; acest orizont este utilizat numai prin puuri izolate.
orizontul acvifer de mic adncime, cantonat n Nisipurile de Mostitea, este cel mai important orizont acvifer de
mic adncime, fiind exploatat prin captrile de ap subteran Ulmi, Potlogi, Arcuda i, parial, Bragadiru.
ii. Acviferul de medie adncime, din Stratele de Frteti, constituit din orizonturile A, B i C, cantonate n nisipuri cu
pietriuri, separate de dou orizonturi argiloase, nsumnd grosimea de 100-125m. Zona de alimentare este situat
la vest i nord-vest de rul Arge, spre contactul cu Subcarpaii, iar apa subteran circul cu nivel liber n sectorul
vestic al Cmpiei Romne i are circulaie sub presiune cu nivel hidrostatic ascensional spre centrul acesteia. Zona
de drenare se afl n sudul Cmpiei Romne, la contactul cu terasele Dunrii. Acest acvifer constituie sursa de ap
cea mai exploatat din jumtatea sudic a Romniei, furniznd debite de 3-14 l/s i pu forat, apa fiind, n general,
potabil.
iii. Acviferul de mare adncime carstic, cantonat n complexul de roci predominant calcaroase fisurate i carstificate de
vrst mezozoic (Jurasic Cretacic inferior), apare ca o plac cvasi-continu n toat Cmpia Romn i n
Dobrogea, ca o continuare a Platformei Prebacanice din Bulgaria. Aceste roci apar la zi pe malul Dunrii i se afund
treptat spre nord, fiind faliate i compartimentate n blocuri tectonice cu caracteristici geologice diferite. Ansamblul
sistemului acvifer fisural, carstic, prezint continuitate hidraulic i hidrodinamic n ntregul areal. Zona de
alimentare principal a acviferului se afl pe teritoriul Bulgariei, dar i unele sectoare din lungul Dunrii reprezint
zone de alimentare secundare la fel de importante. Acviferul este foarte neuniform i anizotrop att pe vertical, ct i
pe orizontal, ceea ce are drept consecin variabilitatea foarte diferit a debitelor de ap furnizate prin puuri forate
foarte adnci (1-100 l/s i pu forat). Din acelai motiv, temperatura apei subterane este variabil, crescnd, n
general, de la sud ctre nord:
+15C pe o fie paralel cu Dunrea, cu o lime de 20-22 km la nord de aceasta;
+18C n localitatea Uzunu, jud. Giurgiu;
+36C la Bucureti, lng Casa Presei Libere;
+60,4 68,7C la Otopeni;
+72C la Peri, jud. Ilfov.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 24/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
Mineralizaia total a apei subterane crete de la sud spre nord-vest. n general este de sub 1,0 g/l, dar n zona nord-
vest, acolo unde apele sunt termale, atinge i valori de 2,0-2,7 g/l, pe seama contaminrii cu ape de zcmnt din
profunzime, ceea ce le confer caracterul de ape termo-minerale cu proprieti balneare, nc nevalorificate.
D. Condiii geotehnice
n ansamblul teritoriului municipiului Bucureti condiiile geotehnice sunt foarte diferite, ceea ce a condus la ntocmirea
de ctre geotehnicienii din Institutul Proiect Bucureti a unui plan sc. 1/15.000 cu zonarea geotehnic. Acest plan a fost
perfecionat treptat, pe baza desfurrii diferitelor studii i proiecte.
Pe acest plan este marcat zona de lunc a rului Dmbovia (n care se gsete i zona studiat), avnd urmtoarele
caracteristici geotehnice generale: terenul de fundare este constituit din pmnturi argiloase-nisipoase slab consolidate,
compresibile, cu ap freatic la adncimi medii de 2-4m i intensitate seismic de gradul 7,5-8,0; se pot proiecta
construcii P+8 P+10 fundate direct, cu rigidizri suplimentare ale fundaiilor; pentru cldiri mai nalte se vor prevedea
fundaii directe pe piloi.
Studiile geotehnice efectuate pentru Magistrala 2 de metrou ntre Piaa Universitii i Piaa Victoriei, pentru Hotelul
Intercontinental, extinderea UAU Ion Mincu, Teatrul Naional, blocul Eva .a. au confirmat existena caracteristicilor
geotehnice generale menionate mai sus, scond n eviden urmtoarele:
Partea superioar a terenului este dominat de un strat de umpluturi neomogene, semiconsolidate sau consolidate,
de natur anorganic (crmizi, moloz, nisip, argil, fier-beton, srm .a.), care apare n toate forajele, pe grosimi
de 1,0 5,5m; acest strat este nerecomandabil pentru fundare, dei n unele cazuri, acest fapt s-a realizat (ex. unele
corpuri ale A.S.E., U.A.U.I.M., cldiri de locuine P sau P+1 etc);
Prezena apei subterane freatice la adncimi relativ reduse i cu niveluri piezometrice variabile, care poate provoca
inundri periodice ale subsolurilor existente i chiar tasri ale terenului de fundare; combaterea acestor disfuncii
necesit prevederea de izolaii hidrofuge i sisteme de epuisment dimensionate corespunztor.,
E. Seismicitatea, adncimea de nghe i ncadrarea terenului de fundare
Din punct de vedere seismic, teritoriul mun. Bucureti se ncadreaz, pe baza STAS 11100/1-93, n zona de intensitate
seismic de gradul 81 (indicele 1 corespunznd unei perioade de revenire de 50 ani).
n Codul de proiectare seismic Partea I Prevederi de proiectare pentru cldiri, indicativ P100-1:2006, se
menioneaz c mun. Bucureti are urmtoarele caracteristici seismice:
Valoarea de vrf a acceleraiei orizontale a terenului pentru cutremure avnd IMR=100 ani este 0,24g;
Perioada de control (col) a spectrului de rspuns are valoarea 0,7s < TC < 1,0s, reprezentnd grania dintre palierul
de valori maxime n spectrul de acceleraii absolute i palierul de valori maxime n spectrul de viteze absolute.
Adncimea de nghe pe teritoriul mun. Bucureti este de 80-90cm, n conformitate cu STAS 6054-77 Zonarea dup
adncimea de nghe.
Terenul de fundare din zona studiat are, dup criteriile din Normativ privind documentaiile geotehnice pentru
construcii, indicativ NP 074-2007, urmtoarele caracteristici:
terenuri medii 3 pct.
epuismente normale 2 pct.
clasificarea construciilor dup categorii de importan 3 pct.
vecinti majore 3 pct.
TOTAL 11 pct.
Punctajul total caracterizeaz terenurile de fundare cu risc geotehnic moderat, de categoria geotehnic 2.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 25/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
3.4.3. Circulaii carosabile i pietonale
Zona se gsete situat n proximitatea unei artere urbane de maxim importan (Bd. Gen. Gh. Magheru) i este
traversat, paralel cu aceast ax, de unul dintre traseele importante ce o dubleaz (tronsonul Dionisie Lupu din traseul
Calea Dorobanilor Piaa Al. Lahovari Str. Dionisie Lupu Str. Gen. David Praporgescu. La limita de sud a zonei se
gsete Str. C. A. Rosetti, care reprezint una din axele secundare importante pe direcia est-vest ale zonei centrale.
Majoritatea arterelor carosabile din zon sunt de categoriile III i IV i fac parte din sistemul de sensuri unice implementat
n zona central a Municipiului Bucureti pentru facilitarea traficului auto, ceea ce permite amenajarea de locuri de
parcare pe ambele laturi ale acestor strzi. Nicio intersecie din zona studiat nu este semaforizat. Din considerente de
securitate prezena ambasadei Marii Britanii , una dintre strzile din zon (Str. Jules Michelet) este nchis circulaiei
auto, cu excepia celei a riveranilor.
Zona nu este traversat de trasee ale unor mijloace de transport n comun, cu excepia unui tronson din Str. G. Enescu,
parcurs de cteva linii de autobuze (131, 301, 331 acesta din urm cu staie n zona studiat, pe latura vestic a Pieei
Lahovari).
Sistemul de circulaii pietonale este compus din trotuarele arterelor carosabile, care au limi n general mici (1,52,5 m).
n imediata vecintate a zonei se gsete o amenajare pietonal recent (Str. Pictor Verona, n faa Bisericii Anglicane);
ntregul traseu al acestei strzi este amenajat ocazional (o data pe an) ca strad pietonal, n contextul unor manifestri
culturale mai vaste.
Disfuncionalitile legate de circulaiile carosabile i pietonale in de:
a. insuficienta argumentare a unor tronsoane cu sens unic (Str. A.D. Xenopol ntre Str. D. Lupu i Biserica Anglican);
b. neconcordana ntre nevoia excesiv de locuri de parcare n timpul zilei i suprafaa rezervat acestora;
c. nchiderea Str. J. Michelet pentru traficul auto;
e. desfurarea unei circulaii de tranzit cu o intensitate diurn mai mare dect capacitatea de preluare n condiii
optime;
f. lipsa unei tratri unitare a suprafeelor carosabile i pietonale (pavaje, trotuare, elemente de mobilier urban, semne
de circulaie, panouri publicitare .a.)

3.4.4. Funciuni urbanistice
n teritoriul studiat predomin locuirea, ns proximitatea fa de centrul oraului, precum i caracteristicile fondului
construit au ca efect prezena semnificativ i a unor activiti din sectorul teriar (n special n spaii de birouri), de cele
mai multe ori n cldiri care au avut anterior destinaia de locuin. De altfel, n multe cazuri, aceste dou funciuni
(locuire/birouri) se regsesc n cadrul aceluiai imobil sau chiar aceleiai cldiri.
Se remarc, de asemenea, prezena important a funciunilor din sectorul cuaternar (activiti ale unor organisme
internaionale), sub forma ambasadelor i a altor organizaii de-teritorializate.
n mod izolat se ntlnesc activiti din domeniul educaiei (Rectoratul UMF Carol Davila, Facultatea de Limbi Strine
n fostul Institut Sf. Maria), ocrotirii sntii (policlinici, spitale de mici dimensiuni) i cultelor (biserica Pitar Mo).
Din punctul de vedere al repartiiei teritoriale, se remarc gruparea funciunilor teriare n subzonele cu statut public mai
accentuat (Piaa Al. Lahovari, STR. Pictor A. Verona), precum i distribuia relativ uniform n teritoriu a funciunilor
dominante, care se concretizeaz ntr-o semnificativ mixitate funcional a zonei.
Exist unele incompatibiliti funcionale (fie ele ntre activiti situate pe terenuri adiacente, fie ntre funciune i statutul
urban al zonei, fie ntre funciune i partiul arhitectural al construciei care o adpostete), precum i disfuncii ce decurg
din traficul auto generat de activitile cu pronunat caracter public.

MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 26/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
3.4.5. esut urban. Construcii i amenajri
Principalele caracteristici ale esutului urban:
Teritoriul Z.P. 34: Suprafaa medie a parcelelor: mare (794 mp); densitatea: mare (POT=48%, CUT=1,5); regimul de
nlime: mediu (Niv=3.2, corespunztor unor cldiri P+2, reprezentnd o nlime medie de 12.5 m la corni).
S.I.R. 1 (ante 1911): Suprafaa medie a parcelelor: foarte mare (945 mp); densitatea: medie (POT=45%, CUT=1,2);
regimul de nlime: mic/mediu (Niv=2.6, corespunztor unor cldiri P, P+1 i P+2, reprezentnd nlimi la corni
ntre 5.5 m i 12.5 m).
S.I.R. 2 (post 1911): Suprafaa medie a parcelelor: medie (544 mp); densitatea: mare (POT=56%, CUT=2,6); regimul
de nlime: ridicat (Niv=4.2, corespunztor unor cldiri P+3, reprezentnd o nlime medie la corni de 16 m).
Fondul construit a fost analizat n Etapa 1B. Precizm aici urmtoarele:
Funciunea predominant: locuirea;
Tipul predominant al construciilor: locuine parter, cu tip spaial tradiional, extinse i/sau supranlate n etape;
faade i mprejmuiri refcute n etapele majore de constituire a esutului urban (1880-1918 i 1930-1945); anexe
gospodreti (camere de servitori, grajduri .a. transformate i supraetajate);
Modul de alctuire a cldirilor: zidrie de crmid, cu grinzi de lemn sau metalice, arpant din lemn, nvelitoare din
igl sau tabl (ante 1930); structur din B.A. i perei din zidrie de crmid, acoperire cu arpant sau n teras
(post 1930); tencuieli de var (ante 1930) sau ciment, vopsitorii la origine conform reglementrilor (culori care imit
piatra, deschise, gris, beige), modificate n ultimele dou decenii (vopsele sintetice, culori vii);
Modul de alctuire a mprejmuirilor: soclu de zidrie de crmid, grilaj de fier (ante 1945); tabl, alte materiale
(post 1945); modificri ale mprejmuirilor vechi: nlocuire, nchidere cu materiale opace a grilajelor de fier (post 1990);
Modul de tratare a suprafeei libere a parcelei: zone pavate sau nepavate, zone plantate amenajate ca grdini (ante
1990); pavaje noi, reducerea grdinilor (post 1990);
Tipurile locuinelor: (1) locuine vernacular-urbane tradiionale (a doua jumtate a secolului al XIX-lea i nceputul
secolului XX, parter/parter nalt i subsol); (2) locuine burgheze de tip urban (sfritul secolului al XIX-lea i
nceputului secolului XX, derivate din tipul tradiional, uneori cu etaj; (3) reedine de lux (sfritul secolului al XIX-lea
1945, combinaie ntre conacul boieresc autohton i modele europene; (4) imobile cu apartamente (prima
jumtate a secolului XX, cu puine sau multe niveluri imobile de raport;
Alte cldiri: (5) imobilul de birouri (dup 1930, rezolvat n mod similar imobilelor de raport); (6) coala; (7) biserica;
Stilurile cldirilor: (1) a doua jumtate a secolului al XIX-lea i prima jumtate a secolului XX: stilul popular urban,
neoclasicism, neogotic, eclectism (n mai multe formule), stilurile 1900, stilul neoromnesc (naional romnesc)
timpuriu, matur i trziu; Art Deco, regionalismul modern, clasicismul interbelic i modernismul interbelic;
(2) perioada 1945-1990: clasicismul realist-socialist, modernismul postbelic; (3) perioada post 1990: intervenii n
stiluri diverse, influenate de marketingul publicitar i orientate spre producerea unor imagini frapante cu ajutorul
noilor materiale i tehnici sau intervenii improvizate dictate, de asemenea, de raiuni comerciale.

3.4.6. Reele edilitare
Problema alimentrii cu ap a oraului s-a supus etapelor de evoluie istoric, urmrind asigurarea cerinelor populaiei
att din punct de vedere cantitativ, ct i al cerinelor de calitate a apei, care au devenit, n timp, din ce n ce mai severe.
Astfel, n prima parte a existenei oraului, necesarul de ap al populaiei se asigur fie din fntni individuale sau de
cartier, echipate cu glei, fie din rul Dmbovia, prin intermediul sacagiilor care distribuiau apa preluat din puncte mai
puin afectate de aciuni poluante.
Creterea populaiei i a densitii construciilor au avut ca efect o aciune de degradare general a calitii apei att din
stratul freatic, prin infiltrarea apelor rezideniale n sol, ct i a celei din rul Dmbovia prin descrcarea apelor cu
substane solide i ncrctur bacteriologic ridicat.
Urmtoarea etap a adaptrii alimentrii cu ap la evoluia localitii a constat n realizarea unor fntni comunale,
realizate cu asigurarea unei zone de protecie sanitar, unele beneficiind chiar de instalaii de extragere mecanic a apei.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 27/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
n prima jumtate a secolului XIX ncepe s se pun problema realizrii unui sistem centralizat de alimentare cu ap a
oraului Bucureti, prin cuplarea apei rului Dmbovia n amonte (comuna Bcu), prin realizarea unor instalaii de
tratare i aducere a apei n Bucureti i prin distribuirea printr-o reea alimentat gravitaional. Realizarea reelei a
rezolvat i o alt problem deosebit de important, respectiv asigurarea debitului de ap pentru protecia cldirilor la
incendii.
Ulterior, ca urmare a creterii urbane, s-a impus intercalarea n sistem a unor rezervoare de nmagazinare la Cotroceni i a
unei staii de pompare la Grozveti, continuat cu crearea unei reele de conducte principale care s permit reelei de
distribuie peste limitele ce erau posibile prin sistemul gravitaional.
n prima jumtate a secolului XX s-a realizat o reea de conducte principale care, avnd ca baz staia de pompare
Grozveti, formeaz o schem similar ramurilor unui copac:
o ramur cu diametrul de 900 mm are traseul pe os. Nicolae Titulescu os. tefan cel Mare;
o ramur cu diametrul de 600 mm are traseul pe bd. Lascr Catargiu bd. Dacia Str. Mihai Eminescu;
o ramur cu diametrul de 500 mm are traseul pe Str. Berthelot Str. George Enescu Str. Jules Michelet Str. Tudor
Arghezi Str. C. A. Rosetti;
o ramur cu diametrul de 400 mm are traseul pe Calea Victoriei Str. Ion Cmpineanu Str. Batitei;
Fiecare dintre aceste conducte alimenteaz conductele de serviciu de pe strzile ce se dezvolt de o parte i de alta a
traseului. Zona studiat este traversat de ramura cu diametrul de 500 mm, ceea ce asigur un nivel de servire complet n
ceea ce privete alimentarea cu ap.
Toate aceste conducte principale i secundare au, cu mici excepii, vechime mare, cu durata de serviciu normat depit
ele rezistnd datorit materialului de construcie font i reuind s i ndeplineasc rolul prin completrile efectuate
asupra sistemului general de alimentare cu ap n ultimii 50 de ani.
Astfel, au fost realizate numeroase staii de pompare n jurul municipiului, precum i numeroase noi conducte principale
care au redus bazinele deservite de vechile conducte, care reuesc n acest fel s fac fa debitelor n continu cretere.
Totui, pentru etapa viitoare se are n vedere nlocuirea treptat att a conductelor principale ct i a celor secundare
pentru a le asigura o capacitate crescut de transport i pentru eliminarea pierderilor mari din reeaua existent.
n ceea ce privete canalizarea, din punct de vedere istoric ea a fost condiionat de caracterul plat al terenului precum i
de hidrogeologia solului. Acestea au fcut ca, n trecut, pe ambele pri ale Dmboviei s existe numeroase lacuri, bli
si praie care, din cauza unor considerente naturale i a aciunilor de asanare, au disprut pe rnd.
Zona oraului Bucureti, n trecut zon cu o hidrologie accentuat, este marcat de prezena unor straturi de ap
subteran cu nivel ridicat, care determin, n zone depresionare, apariia izvoarelor, a lacurilor i blilor cu praie de
scurgere spre emisarii naturali.
n zona studiat este menionat prezena unui astfel de loc (Balta Icoanei sau Lacul Bulindroiului). Din acest loc se
forma prul Bucuretioara, care se descrca n rul Dmbovia.
Schimbrile meteorologice i dispariia pdurilor din jurul Bucuretiului (Codrii Vlsiei) au condus la scderea nivelului
apelor subterane i la dispariia surselor de ap care alimentau lacurile, blile i praiele, unele trasee fiind pstrate
pentru scurgerea apei meteorice. Aciunea de cea mai mare anvergur legat de controlul nivelului apelor subterane, n
vederea eliminrii caracterului mltinos al teritoriului, a fost canalizarea rului Dmbovia prin rectificarea traseului i
adncimea albiei ce a avut loc ncepnd cu anul 1880.
Creterea populaiei, dezvoltarea construciilor, corelat i cu cerinele asigurrii unor condiii de via mai bune au pus
problema crerii unui sistem de colectare i evacuare a apelor uzate menajere i meteorice. Amenajarea rului
Dmbovia a creat un emisar care a fcut posibil apariia unui sistem de canalizare la sfritul secolului XIX. Astfel, n
cca 30 de ani, principalele cartiere ale oraului beneficiau de prezena unei reele de canalizare care prelua att apele
uzate ct i apele provenite din ploi.
Soluia adoptat a fost crearea unui sistem de canalizare n sistem unitar (apele uzate menajere i pluviale se colecteaz
printr-o singur reea), cu o schem de reea paralel etajat (sistem spic). Apele ajungeau n albia rului Dmbovia, de
unde erau preluate de cte un colector, de o parte i alta a rului i se descrcau direct n albia rului n zona pod Abator.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 28/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
O ramura a sistemului paralel etajat are traseul pe bd. Vasile Lascr bd. Magheru bd. Blcescu Str. Sfnta Vineri
Pod Mreti cu seciuni ntre 220/220 cm i Dn 250 cm. Alt ramur are traseul pe Calea Dorobanilor Str. Dionisie
Lupu Str. C. A. Rosetti Str. Mircea Vod Pod Mreti, cu seciuni ntre 100/150 cm i 160/290 cm.
Ctre aceste colectoare principale, aflate de o parte i de alta a teritoriului studiat, se ndreapt canalele secundare de
pe strzile cartierului, canale care preiau apele uzate menajere din precipitaii prin racorduri i apele pluviale de pe strzi
prin guri de scurgere amplasate n lungul rigolelor strzii. Rolul gurilor de scurgere este de a asigura accesul total al
apelor pluviale de pe strzi, evitnd bltirea lor la nivelul pavajului.
Caracterul unitar al reelei de canalizare implic dimensionarea acesteia la o ploaie de calcul normat care reprezint o
ploaie cu frecven la 12 ani, ceea ce nseamn c pot exista ploi mai puternice la care reeaua nu poate face fa,
determinnd intrarea acesteia sub presiune pentru o perioad limitat. n aceast situaie pot fi inundate spaiile de sub
nivelul terenului racordate diferit la canalizarea public fr msuri speciale. Pentru evitarea situaiilor de acest gen este
de avut n vedere fie canalizarea indirect a acestor spaii prin pompare, fie prevederea de clapete i vane de nchidere.
Alimentarea cu energie electric a zonei studiate se realizeaz din reeaua urban de joas tensiune, nesemnalndu-se
disfuncii importante. ntreaga zon este racordat la reeaua de gaze naturale i telefonie fix.

3.4.7. Suprafee n proprietate public
Suprafeele n proprietate public din teritoriul studiat se ncadreaz n dou categorii:
a. Imobile n proprietate public a statului
a.1. Imobile (terenuri i construcii aferente): Strada Columb nr. 2, Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 26, Piaa Al.
Lahovari nr. 1, 9; Strada Dionisie Lupu nr. 37, 63, 68 78; Strada Pitar Mo nr. 2-4
b. Imobile n proprietate public a Municipiului Bucureti:
a.1. Strzi (carosabil i trotuare), piee, scuaruri;
a.2. Imobile (terenuri i construcii aferente): Piaa Al. Lahovari nr. 7; Strada Pitar Mo nr. 2-4
O parte dintre aceste construcii i amenajri au o valoare cultural-istoric ridicat i se vor supune unor reguli speciale
de intervenie (v. Cap 4 i 5).
n afara suprafeelor n proprietate public, n Z.P. nr. 34 Pitar Mo se gsesc urmtoarele alte tipuri de proprietate:
a. Imobile n proprietate privat a persoanelor fizice i juridice
b. Imobile n proprietatea parohiilor ortodoxe (Str. Pitar Mo nr. 16 Biserica Pitar Mo)
c. Imobile n proprietate mixt
d. Imobile n proprietatea altor state (Str. Jules Michelet nr. 24 Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii)
Acestea sunt reprezentate n Plana R.3.3. Situaia existent i disfuncionaliti - Proprietatea asupra terenurilor.
Not. n lipsa informaiilor de la Biroul Crii Funciare (inaccesibile), au fost utilizate urmtoarele surse pentru ncadrarea
terenurilor dup tipul de proprietate: (1) Legea numrul 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al
acesteia; (2) H.G. nr. 60/2005 privind organizarea i funcionarea Regiei Autonome "Administraia Patrimoniului
Protocolului de Stat"; (3) H.C.G.M.B. nr. 186/2008 privind nsuirea inventarului bunurilor care alctuiesc domeniul
public al Municipiului Bucureti; (4) OUG nr. 210/2008 pentru completarea legii locuinei nr. 114/1996.

3.5. Obiective de protejare a valorilor cuprinse n Z.I.R.
Protecia comport trei direcii complementare: (1) protecia fondului construit i plantaiilor valoroase; (2) protecia
tipurilor de esut urban valoroase prin perpetuarea principiilor de construire valoroase i definirea de moduri de construire
viitoare compatibile cu acestea i (3) direcionarea dezvoltrii urbane astfel nct s se obin coeren a cadrului urban.
Pentru asigurarea unei dezvoltri coerente n zona studiat, este necesar coroborarea a dou unghiuri de vedere:
dezvoltarea fiecrui tip de esut urban n mod similar, dup caracteristicile sale i stabilirea unei dezvoltri coerente a
subzonelor cu caracteristici omogene, pentru asigurarea coerenei urbane. Pentru a putea obine aceast coeren deci,
este obligatorie reglementarea diferit a fiecrui imobil.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 29/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
A. Riscurile principale care privesc dezvoltarea viitoare a zonei sunt:
(a) Desfiinarea cldirilor cu valoare istoric i arhitectural, a cror valoare de pia este inferioar celei a terenului;
(b) Tratarea inadecvat a cldirilor cu valoare istoric i arhitectural prin introducerea de materiale inadecvate
(tmplrii, zugrveli, nvelitori .a.); mansardarea sau extinderea construciilor n manier inadecvat;
(c) Distrugerea suprafeelor plantate, obturarea mprejmuirilor, construirea de corpuri-anex nocive;
(d) Construirea intensiv, prin raportare simpl la vecini, cu consecina degradrii cadrului urban i, n unele cazuri,
a limitrii potenialului de dezvoltare al imobilelor vecine;
(e) Inconsecvena n deciziile administraiei: permiterea construirii caz cu caz, dup criterii dictate de conjunctur.

B. Msurile necesare mpotriva manifestrii acestor riscuri sunt urmtoarele:
(a) Protejarea, prin P.U.Z., a cldirilor cu valoare istoric i arhitectural mare i medie;
(c) Introducerea, prin P.U.Z., a unor reguli stricte referitoare la aspectul exterior al cldirilor;
(d) Protejarea, prin P.U.Z., a spaiilor libere i plantate valoroase, a mprejmuirilor;
(b) Stabilirea unui regim de construire adecvat zonei, cu limitarea indicilor de construibilitate la valori acceptabile
pentru zon i cu stabilirea unui mod de aezare pe parcel adecvat imobilului i vecintilor sale;
(e) Consecvena administraiei publice locale i centrale n aplicarea reglementrilor P.U.Z.

3.5.1. Domeniul public
3.5.1.1. Elemente de valoare
Elementele de valoare din domeniul public (al statului i Municipiului Bucureti) privesc imobilele (terenuri i construcii
aferente) n proprietate public i suprafeele n proprietatea public a Municipiului Bucuret constituite din strzi, piee,
scuaruri i sunt ncadrate n trei categorii: cldiri i corpuri de cldire, suprafee libere/plantate i alte construcii i
amenajri mprejmuiri, statui, fntni). Proprietatea public asupra acestor imobile faciliteaz protejarea valorilor prin
msurile formulate prin PUZ.
1. Cldiri i corpuri de cldire
A. Cldiri cu valoare cultural complex mare
Imobile n proprietatea public a statului
Piaa Alexandru Lahovari nr. 1 (monument istoric) corp A
Piaa Alexandru Lahovari nr. 9 (monument istoric) - corp A, B
Str. Dionisie Lupu nr. 37 (monument istoric) corp A
Str. Dionisie Lupu nr. 68 (monument istoric) corp A, C
Str. Dionisie Lupu nr. 78 corp A, C
Str. Pitar Mo nr. 15 corp A, C, B, D, F
Imobile n proprietatea public a Municipiului Bucureti
Piaa Alexandru Lahovari nr. 7 corp A
B. Cldiri cu valoare cultural complex medie
Imobile n proprietatea public a statului
Str. Columb nr. 2 corp A
Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 26 (monument istoric) corp A
Str. Dionisie Lupu nr. 37 corp B
Str. Dionisie Lupu nr. 63 corp A
Str. Dionisie Lupu nr. 78 corp B
Str. Pitar Mo nr. 7-13 corp A
Imobile n proprietatea public a Municipiului Bucureti
Nu este cazul
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 30/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
2. Suprafee libere/plantate
A. Suprafee libere/plantate cu valoare cultural complex mare
Imobile n proprietatea public a statului
Piaa Alexandru Lahovari nr. 9 (monument istoric) suprafa plantat
Str. Dionisie Lupu nr. 37 (monument istoric) suprafa plantat
Str. Pitar Mo nr. 15 suprafee plantate
Imobile n proprietatea public a Municipiului Bucureti
Scuarul de la intersecia Str. Dionisie Lupu cu Str. Jules Michelet
B. Suprafee libere/plantate cu valoare cultural complex medie
Imobile n proprietatea public a statului
Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 26 (monument istoric) suprafa plantat
Piaa Alexandru Lahovari nr. 1 (monument istoric) suprafa liber
Str. Dionisie Lupu nr. 63 suprafa plantat
Str. Pitar Mo nr. 15 suprafee plantate
Imobile n proprietatea public a Municipiului Bucureti
Piaa Alexandru Lahovari nr. 7 suprafa plantat
Amenajrile plantate din Piaa Al. Lahovari
Amenajrile plantate de la intersecia Str. Tache Ionescu cu Str. George Enescu
Plantaiile de aliniament i arborii izolai din zestrea Str. Columb, Str. Gen. Eremia Grigorescu, Piaa Al. Lahovari, Str. Dionisie Lupu, Str.
Jules Michelet, Str. Pitar Mo, Str. Pictor Arthur Verona i Str. Alexandru Xenopol
3. Alte construcii i amenajri
A. Alte construcii i amenajri cu valoare cultural complex mare
Imobile n proprietatea public a statului
Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 26 (monument istoric) mprejmuire
Piaa Alexandru Lahovari nr. 9 (monument istoric) mprejmuire
Str. Dionisie Lupu nr. 37 (monument istoric) mprejmuire
Str. Dionisie Lupu nr. 68 (monument istoric) mprejmuire
Imobile n proprietatea public a Municipiului Bucureti
Fntna cu copii, monument istoric, de la intersecia Str. Dionisie Lupu cu Str. Jules Michelet
Statuia lui Alexandru Lahovari, monument istoric, din Piaa Al. Lahovari
B. Alte construcii i amenajri cu valoare cultural complex medie
Imobile n proprietatea public a statului
Str. Columb nr. 2 mprejmuire
Str. Dionisie Lupu nr. 78 mprejmuire
Imobile n proprietatea public a Municipiului Bucureti
Piaa Alexandru Lahovari nr. 7 mprejmuire

3.5.1.2. Natura proteciei necesare
Msuri de protecie incluse n regulamentul de protecie i intervenie (R.L.U.) aferent P.U.Z.:
A. Conservarea pe perioada de valabilitate a P.U.Z., prin instrumentul R.L.U. aferent acestuia, a cldirilor i corpurilor de
cldire cu valoare cultural complex mare (3.5.1.1.-1A) i medie (3.5.1.1-1B) aflate n proprietate public. Acestea
sunt ncadrate n Plana R.5.1. Reglementri urbanistice - regim de protecie n categoriile grad mare de protecie,
respectiv grad mediu de protecie. Vezi detalii referitoare la regimul de protecie n Cap. 3.5.2.2.
B. Conservarea, pe perioada de valabilitate a P.U.Z., prin instrumentul R.L.U. aferent acestuia, a suprafeelor libere i
plantate cu valoare mare (3.5.1.1.-2A) sau medie (3.5.1.1.-2B) aflate n proprietate public. Acestea sunt ncadrate
n Plana R.5.1. n categoriile grad mare de protecie, respectiv grad mediu de protecie.
C. Conservarea, pe perioada de valabilitate a P.U.Z., prin instrumentul R.L.U. aferent acestuia, a altor construcii
amenajri cu valoare mare (3.5.1.1.-3A) sau medie (3.5.1.1.-3B) aflate n proprietate public. Acestea sunt
ncadrate n Plana R.5.1. n categoriile grad mare de protecie, respectiv grad mediu de protecie.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 31/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
Aciunile publice trebuie s vizeze restaurarea unitar a imobilelor n proprietate public care conin elemente de valoare
cultural complex mare i medie. n cazul scuarurilor i plantaiilor din zestrea strzilor, este necesar ntreinerea i
regenerarea vegetaiei dup proiecte peisagistice speciale, care s trateze n mod unitar problema pavajelor i
mobilierului urban; sporirea suprafeelor plantate publice din teritoriul studiat este, de asemenea, necesar.

Msuri administrative, recomandate M.C.P.N, D.C.P.N. -M.B., P.M.B sau Primriei de sector
1. n cazul imobilelor cu valoare cultural complex (susceptibile a fi incluse n Lista Monumentelor Istorice), studiul
recomand demararea procedurii de clasare (ncadrarea i categoria valoric vor fi stabilite ulterior);
2. Se recomand amplasarea de inscripii sau plci memoriale, avizate de M.C.P.N. n cazul cldirilor n care au locuit
personaliti sau/i n cazul celor realizate de arhiteci importani. Detalii referitoare la evoluia cldirilor, proprietari,
arhiteci .a. sunt menionate n Anexa 1.7. i n fiele de carcaterizare ale imobilelor din Anexa 2.2 (Etapa 1B).


3.5.2. Domeniul privat
Elementele de valoare din domeniul privat (imobile n proprietate privat a persoanelor fizice i juridice, imobile n
proprietate mixt, inclusiv imobile aparinnd parohiilor ortodoxe i imobile n proprietatea altor state) sunt ncadrate n
trei categorii: cldiri i corpuri de cldire, suprafee libere/plantate i alte construcii i amenajri mprejmuiri, statui,
fntni, calcane decorate).
3.5.2.1. Elemente de valoare
1. Cldiri i corpuri de cldire
A. Cldiri cu valoare cultural complex mare
Str. Columb nr. 3 corp A
Str. Columb nr. 13 corp A
Str. Columb nr. 6-8 corp A
Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 3 (monument istoric) corp A
Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 5 corp A
Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 15 corp A
Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 17 corp A
Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 19 corp A
Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 6 corp A
Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 10 corp A
Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 16 (monument istoric) corp A
Str. Tache Ionescu nr. 27 corp A
Str. Tache Ionescu nr. 29 corp A, B
Piaa Alexandru Lahovari nr. 8 corp A
Str. Dionisie Lupu nr. 47 corp A, B
Str. Dionisie Lupu nr. 70-72 (monument istoric) corp A, B
Str. Jules Michelet nr. 8 (monument istoric) corp A
Str. Jules Michelet nr. 24 (monument istoric) corp A, C
Str. Pitar Mo nr. 12 corp A
Str. Pitar Mo nr. 16 corp A, B
Str. Pitar Mo nr. 18 corp A
Str. Pitar Mo nr. 20 corp A
Str. Pictor Arthur Verona nr. 15 corp A
Str. Pictor Arthur Verona nr. 17 corp A
Str. Pictor Arthur Verona nr. 19 (monument istoric) corp A, B

MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 32/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
B. Cldiri cu valoare cultural complex medie
Intr. Armaului nr. 7 corp A
Intr. Armaului nr. 9 corp A
Intr. Armaului nr. 11 corp A
Intr. Armaului nr. 4 corp A
Intr. Armaului nr. 6 corp A
Intr. Armaului nr. 14 corp A
Str. Columb nr. 1 corp A
Str. Columb nr. 5 corp A
Str. Columb nr. 7 corp A
Str. Columb nr. 9 corp A
Str. Columb nr. 11 corp A
Str. Columb nr. 4 corp A
Str. Columb nr. 10-12 corp A
Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 7 corp A
Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 13 corp A
Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 17 corp B
Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 4 corp A
Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 8 corp B, C
Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 12 (monument istoric) corp A
Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 18 corp A
Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 20 corp A
Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 22 corp A
Piaa Alexandru Lahovari nr. 1A corp A
Piaa Alexandru Lahovari nr. 3 corp A
Piaa Alexandru Lahovari nr. 5A (monument istoric) corp A
Str. Dionisie Lupu nr. 31 corp A
Str. Dionisie Lupu nr. 33 corp A
Str. Dionisie Lupu nr. 35 corp A
Str. Dionisie Lupu nr. 39 corp A
Str. Dionisie Lupu nr. 43 corp A, C
Str. Dionisie Lupu nr. 49 (monument istoric) corp A
Str. Dionisie Lupu nr. 57 corp A
Str. Dionisie Lupu nr. 59 corp A
Str. Dionisie Lupu nr. 61 corp A
Str. Dionisie Lupu nr. 65 corp A
Str. Dionisie Lupu nr. 50 corp A
Str. Dionisie Lupu nr. 52 corp A
Str. Dionisie Lupu nr. 54 corp A
Str. Dionisie Lupu nr. 56 corp A
Str. Dionisie Lupu nr. 58 corp A
Str. Dionisie Lupu nr. 62 corp A
Str. Dionisie Lupu nr. 74 (monument istoric) corp A
Str. Dionisie Lupu nr. 76 corp A
Str. Dionisie Lupu nr. 80 (monument istoric) corp A
Str. Dionisie Lupu nr. 82 corp A, B
Str. Dionisie Lupu nr. 84 corp A
Str. Dionisie Lupu nr. 86 corp A
Str. Jules Michelet nr. 7 corp A, B
Str. Jules Michelet nr. 9 corp A
Str. Jules Michelet nr. 11 corp A
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 33/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
Str. Jules Michelet nr. 15-17 corp A
Str. Jules Michelet nr. 21 corp A
Str. Jules Michelet nr. 23 corp A
Str. Jules Michelet nr. 10-12 corp A, B
Str. Jules Michelet nr. 14 corp A
Str. Pitar Mo nr. 3-5 corp A
Str. Pitar Mo nr. 19 corp A
Str. Pitar Mo nr. 23 corp A
Str. Pitar Mo nr. 6 corp A
Str. Pitar Mo nr. 8 corp A, B
Str. Pitar Mo nr. 12 corp B
Str. Pitar Mo nr. 18 corp B
Str. Pitar Mo nr. 18 corp B
intr. Sfatului nr. 2 corp A
intr. Sfatului nr. 4 corp A
Str. Pictor Arthur Verona nr. 21 corp A
Str. Alexandru Xenopol nr. 5 corp A, B
Str. Alexandru Xenopol nr. 9A corp A
Str. Alexandru Xenopol nr. 13 corp A

2. Suprafee libere/plantate
Dup natur, aceste suprafee reprezint (a) grdini de faad cu funcie de reprezentare sau cu rol n perceperea unei
construcii valoroase, perceperea sau structurarea spaiului public; (b) alte spaii plantate private interioare parcelelor,
cu rol domestic sau de reprezentare; (c) spaii plantate cu utilizare semi-public, toate avnd valoare istoric,
peisagistic i/sau ecologic.
A. Suprafee libere/plantate cu valoare cultural complex mare
Strada Jules Michelet nr. 8 (monument istoric) suprafee libere i plantate
B. Suprafee libere/plantate cu valoare cultural complex medie
Strada Armaului nr. 14 suprafa plantat
Strada George Enescu nr. 36-42 suprafee libere i plantate
Strada Gen. Eremia Grigorescu nr. 3 (monument istoric) suprafa plantat
Strada Tache Ionescu nr. 27 suprafa plantat
Piaa Alexandru Lahovari nr. 1A suprafa plantat
Piaa Alexandru Lahovari nr. 3 suprafa plantat
Strada Dionisie Lupu nr. 43 suprafa plantat
Strada Dionisie Lupu nr. 59 suprafa plantat
Strada Dionisie Lupu nr. 56 suprafa liber/plantat
Strada Dionisie Lupu nr. 84 suprafa plantat
Strada Jules Michelet nr. 24 (monument istoric) suprafee libere i plantate
Strada Pitar Mo nr. 12 suprafa plantat
Strada Pitar Mo nr. 14 suprafa plantat
Strada Pitar Mo nr. 16 suprafa plantat
Strada Pictor Arthur Verona nr. 15 suprafee libere i plantate
Strada Pictor Arthur Verona nr. 17 suprafa plantat
Strada Pictor Arthur Verona nr. 19 (monument istoric) suprafa plantat

MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 34/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
3. Alte construcii i amenajri
A. Alte construcii i amenajri cu valoare cultural complex mare
Str. Armaului nr. 14 - mprejmuire
Str. Columb nr. 3 mprejmuire
Str. Columb nr. 6-8 mprejmuire
Str. Eremia Grigorescu nr. 5 - mprejmuire
Str. Tache Ionescu nr. 27 mprejmuire
Str. Tache Ionescu nr. 29 mprejmuire
Piaa Alexandru Lahovari nr. 1A mprejmuire (parial)
Str. Jules Michelet nr. 7 mprejmuire
Str. Jules Michelet nr. 8 (monument istoric) mprejmuire
Str. Jules Michelet nr. 24 (monument istoric) mprejmuire
Str. Dionisie Lupu nr. 47 calcan decorat
Str. Pictor Arthur Verona nr. 19 (monument istoric) mprejmuire
Str. Alexandru D. Xenopol nr. 13 - mprejmuire

B. Alte construcii i amenajri cu valoare cultural complex medie
Intr. Armaului nr. 7 mprejmuire
Intr. Armaului nr. 9 mprejmuire
Intr. Armaului nr. 11 mprejmuire
Intr. Armaului nr. 4 mprejmuire
Intr. Armaului nr. 6 mprejmuire
Str. Columb nr. 1 mprejmuire
Str. Columb nr. 5 mprejmuire
Str. Columb nr. 7 mprejmuire
Str. Columb nr. 4 mprejmuire
Str. Columb nr. 10-12 mprejmuire
Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 3 (monument istoric) mprejmuire
Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 6 mprejmuire
Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 8 mprejmuire
Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 10 mprejmuire
Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 12 (monument istoric) mprejmuire
Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 16 (monument istoric) mprejmuire
Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 20 mprejmuire
Piaa Alexandru Lahovari nr. 3 mprejmuire
Str. Dionisie Lupu nr. 35 corp A
Str. Dionisie Lupu nr. 43 corp A, C
Str. Dionisie Lupu nr. 56 mprejmuire
Str. Dionisie Lupu nr. 58 mprejmuire
Str. Dionisie Lupu nr. 62 mprejmuire
Str. Jules Michelet nr. 15-17 mprejmuire
Str. Jules Michelet nr. 21 mprejmuire
Str. Pitar Mo nr. 6 mprejmuire
Str. Pitar Mo nr. 8 mprejmuire
Str. Pictor Arthur Verona nr. 17 mprejmuire

MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 35/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
3.5.2.2. Natura proteciei necesare
Msuri de protecie incluse n regulamentul de protecie i intervenie (R.L.U.) aferent P.U.Z.:
A. Conservarea, pe perioada de valabilitate a P.U.Z., prin instrumentul R.L.U. aferent acestuia, a cldirilor cu valoare
cultural complex medie sau mare:
(A1) n cazul cldirilor cu valoare cultural complex mare (3.5.2.1-1A), desfiinarea va fi interzis, iar interveniile
condiionate de obinerea unui aviz favorabil al M.C.P.N. sau D.C.P.N.-M.B. n baza P.U.Z. i R.L.U. aprobat de
H.C.G.M.B., aceste instituii se vor putea opune desfiinrii cldirii, fr a avea nevoie de o procedur
administrativ special. Aceste cldiri sunt ncadrate n Plana R.5.1. Reglementri urbanistice regim de
protecie n categoria grad mare de protecie.
Not: n zona de studiu nu a fost ncadrat nicio cldire n categoria valorilor excepionale, ns nu este exclus ca dup un studiu al
interioarelor s rezulte o astfel de ncadrare. La fel, M.C.P.N. sau D.C.P.N.-M.B. pot permite desfiinarea total sau parial a cldirilor, n
cazul n care consider ncadrarea din P.U.Z. ca fiind eronat, dup o procedur precedat de elaborarea unui studiu istoric amnunit.
(A2) n cazul cldirilor cu valoare cultural complex medie (3.5.2.1-1B), interveniile vor fi condiionate de
obinerea unui aviz favorabil al M.C.P.N. sau D.C.P. N.-M.B. n baza P.U.Z. i R.L.U. aprobat de H.C.G.M.B.,
aceste instituii se vor putea opune demolrii totale sau pariale a cldirii, fr a avea nevoie de o procedur
administrativ special. Aceste cldiri sunt ncadrate n Plana R.5.1. Reglementri urbanistice - regim de
protecie n categoria grad mediu de protecie.
(A3) Cldirile cu valoare cultural complex mic sau fr valoare cultural nu vor fi protejate prin P.U.Z.,
desfiinarea fiind permis dup obinerea unui aviz favorabil al M.C.P.N. sau D.C.P.N.-M.B. Aceste instituii se
vor putea opune demolrii numai prin nceperea unei proceduri de clasare n L.M.I., n cazul n care consider
ncadrarea din P.U.Z. ca fiind eronat, vor putea solicita elaborarea unui releveu amnunit i vor putea formula
recomandri privitoare la conservarea anumitor elemente de valoare.
B. Conservarea, pe perioada de valabilitate a P.U.Z., prin instrumentul R.L.U. aferent acestuia, a suprafeelor libere i
plantate cu valoare mare (3.5.2.1-2.A) sau medie (3.5.2.1-2.B) aflate n proprietate privat. Aceste suprafee sunt
ncadrate n Plana R.5.1. Reglementri urbanistice - regim de protecie n categoriile grad mare sau mediu de protecie.
C. Conservarea, pe perioada de valabilitate a P.U.Z., prin instrumentul R.L.U. aferent acestuia, a altor construcii i
amenajri cu valoare mare (3.5.2.1-3.A) sau medie (3.5.2.1-3.B) aflate n proprietate privat. Acestea sunt ncadrate
n Plana R.5.1. Reglementri urbanistice - regim de protecie n categoriile grad mare sau mediu de protecie.
Msuri administrative, recomandate M.C.P.N, D.C.P.N. -M.B., P.M.B sau Primriei de sector
1. n cazul imobilelor cu valoare cultural complex (susceptibile a fi incluse n Lista Monumentelor Istorice), studiul
recomand demararea procedurii de clasare (ncadrarea i categoria valoric vor fi stabilite ulterior);
2. Se recomand amplasarea de inscripii sau plci memoriale, avizate de M.C.P.N. n cazul cldirilor n care au locuit
personaliti sau/i n cazul celor realizate de arhiteci importani. Detalii referitoare la evoluia cldirilor, proprietari,
arhiteci .a. sunt menionate n Anexa 1.7. i n fiele de carcaterizare ale imobilelor din Anexa 2.2 (Etapa 1B).

3.5.3. Intervenii permise
3.5.3.1. Intervenii permise conform Regulamentului adiional Zone protejate, aprobat prin HCGMB 34/2009
Interveniile de conservare-restaurare constau dintr-un ansamblu organizat de lucrri care presupun respectarea elementelor tipologice,
formale i structurale ale imobilului i conduc la conservarea i punerea n valoare a caracterului su, astfel nct s permit utilizarea
adecvat a caracteristicilor sale intrinseci.
Interveniile de restaurare i de mbuntire a strii de conservare sunt admise pentru fiecare corp de cldire care deine un grad de
protecie mare i se afl ntr-o stare bun sau mediocr de conservare, i constau ntr-un ansamblu organizat de lucrri care presupun
respectarea elementelor tipologice, formale i structurale ale imobilului i conduc la conservarea i punerea n valoare a caracterului su,
astfel nct s permit utilizarea adecvat a caracteristicilor sale intrinseci prin: identificarea relevant i recuperarea complet a
elementelor de natur tipologic, structural i morfologic a fondului construit; asigurarea funcionalitii prin respectarea elementelor
tipologice, formale i structurale ale fondului construit ce permit destinaii de utilizare compatibile cu ele; consolidarea, renovarea i
nlocuirea elementelor constitutive ale cldirii, introducerea elementelor secundare de echipament i de instalaii conform exigenelor de
utilizare; desfiinarea i eliminarea elementelor nocive prin ndeprtarea lor de fondul construit originar.
Interveniile de asanare - dezvoltare presupun o conservare preponderent i un grad de protecie mediu al fondului construit sunt admise
pentru fiecare imobil nscris n aceast categorie de valori culturale i constau dintr-un ansamblu organizat de lucrri care urmresc att
protecia, punerea n valoare i conservarea caracterului pe care acestea l dein, ct i dezvoltarea fondului construit n limitele permise de
reglementrile corespunztoare ale zonei construite protejate din care face parte, astfel nct s permit utilizarea adecvat a caracteristicilor
intrinseci ale sale i ale zonei.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 36/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
Interveniile de conservare-restaurare a faadelor presupun o conservare total i un grad de protecie maxim al faadelor identificate prin
studiile preliminare avizate i aprobate n conformitate cu legislaia n vigoare, i constau ntr-un ansamblu organizat de lucrri (posibil de
realizat independent de interveniile stabilite pentru celelalte pri componente ale imobilului sau cldirii) care presupun respectarea
elementelor tipologice, formale i structurale ale cldirii i conduc la conservarea i punerea n valoare a caracterului su, astfel nct s
permit utilizarea adecvat a caracteristicilor intrinseci ale imobilului i ale zonei din care aceasta face parte.
Interveniile de restructurare a fondului construit i de integrare n valorile culturale ale zonei nvecinate presupun condiionri de conservare
general i un grad de protecie ridicat al valorilor culturale identificate prin studiile preliminare avizate i aprobate n conformitate cu
legislaia n vigoare, pentru zona nvecinat imobilului pentru care se solicit restructurarea fondului construit i care nu deine condiionri
proprii de conservare.
Interveniile de restructurare urban i de integrare n valorile culturale ale zonei nvecinate presupun condiionri de conservare general i
un grad de protecie ridicat al valorilor culturale identificate prin studiile preliminare avizate i aprobate n conformitate cu legislaia n
vigoare, pentru zona nvecinat imobilului sau grupului de imobile care particip la restructurarea urban i care deine condiionri proprii de
conservare doar n ceea ce privete cercetarea potenialului arheologic.

Tabelul de mai jos detaliaz relaia dintre gradul de protecie impus asupra imobilelor i tipurile de intervenii permise:
Construcii i spaii, n funcie de
gradul de protecie
I. Grad mare
de protecie
II. Grad mediu de
protecie
III. Grad redus
de protecie
Imobile, n funcie de
modul instituirii proteciei
Imobile protejate prin PUZ ZP 34
Monumente
istorice (1)

Restricii i permisiviti de intervenie,
conform Regulamentului adiional
Zone protejate, aprobat
prin HCGMB 34/2009
C
l

d
i
r
i

i

c
o
r
p
u
r
i

d
e

c
l

d
i
r
e


c
u

g
r
a
d

m
a
r
e

d
e

p
r
o
t
e
c

i
e

S
u
p
r
a
f
e

e

l
i
b
e
r
e
/
p
l
a
n
t
a
t
e

c
u

g
r
a
d

m
a
r
e

d
e

p
r
o
t
e
c

i
e

A
l
t
e

c
o
n
s
t
r
u
c

i
i

i

a
m
e
n
a
j

r
i

c
u

g
r
a
d

m
a
r
e

d
e

p
r
o
t
e
c

i
e

C
l

d
i
r
i

i

c
o
r
p
u
r
i

d
e

c
l

d
i
r
ec
u

g
r
a
d

m
e
d
i
u

d
e

p
r
o
t
e
c

i
e

S
u
p
r
a
f
e

e

l
i
b
e
r
e
/
p
l
a
n
t
a
t
e
c
u

g
r
a
d

m
e
d
i
u

d
e

p
r
o
t
e
c

i
e

A
l
t
e

c
o
n
s
t
r
u
c

i
i

i

a
m
e
n
a
j

r
i

c
u

g
r
a
d

m
e
d
i
u

d
e

p
r
o
t
e
c

i
e

C
l

d
i
r
i

i

c
o
r
p
u
r
i

d
e

c
l

d
i
r
ec
u

g
r
a
d

r
e
d
u
s

d
e

p
r
o
t
e
c

i
e

S
u
p
r
a
f
e

e

l
i
b
e
r
e
/
p
l
a
n
t
a
t
e
c
u

g
r
a
d

r
e
d
u
s

d
e

p
r
o
t
e
c

i
e

A
l
t
e

c
o
n
s
t
r
u
c

i
i

i

a
m
e
n
a
j

r
i

c
u

g
r
a
d

r
e
d
u
s

d
e

p
r
o
t
e
c

i
e

INTERVENII PERMISE (P) I.1 I.2 I.3 II.1 II.2 II.3 III.1 III.2 III.3
1. Intervenii de conservare-
restaurare
P P P P P P P P P
2. Intervenii de restaurare i
mbuntire a strii de
conservare
P P P P P P P P P
3. Intervenii de asanare
dezvoltare a imobilelor
- - - P P P P P P
4. Intervenii de conservare-
restaurare a faadelor
- - - P - - P - -
5. Intervenii de restructurare a
fondului construit, cu
integrarea valorilor culturale
ale imobilelor nvecinate
- - - - - - P P P
6. Intervenii de desfiinare a
fondului construit, cu
obligativitatea remodelrii
arhitecturii prin integrarea n
caracteristicile zonei
- - - - - - P P P
(1) Construciile i spaiile din incintele monumentelor istorice care
sunt ncadrate la un grad de protecie inferior pot suporta
interveniile permise pentru gradul de protecie respectiv, n
condiiile legii 422/2001
REPREZENTARE PLANMUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 37/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
3.5.3.2. Regimul tehnic de fundamentare a interveniilor
Studiile i documentaiile de fundamentare a cror elaborare este necesar naintea interveniilor sunt urmtoarele:
Construcii i spaii, n funcie de gradul de
protecie
I. Grad mare
de protecie
II. Grad mediu
de protecie
III. Grad redus
de protecie
Imobile, n funcie de
modul instituirii proteciei
Imobile protejate prin PUZ ZP 34
Monumente istorice (1)
Construcii i spaii, n funcie de valoarea
cultural (arhitectural, artistic, urbanistic,
memorial-simbolic, raritate i unicitate)
V
a
l
o
a
r
e


c
u
l
t
u
r
a
l


m
a
r
e

V
a
l
o
a
r
e

c
u
l
t
u
r
a
l


m
a
r
e

V
a
l
o
a
r
e

c
u
l
t
u
r
a
l


m
a
r
e

V
a
l
o
a
r
e


c
u
l
t
u
r
a
l


m
e
d
i
e

V
a
l
o
a
r
e


c
u
l
t
u
r
a
l


m
e
d
i
e

V
a
l
o
a
r
e


c
u
l
t
u
r
a
l


m
e
d
i
e

V
a
l
o
a
r
e


c
u
l
t
u
r
a
lm
i
c


v
a
l
o
a
r
e

c
u
l
t
u
r
a
l


V
a
l
o
a
r
e


c
u
l
t
u
r
a
lm
i
c


v
a
l
o
a
r
e

c
u
l
t
u
r
a
l


V
a
l
o
a
r
e


c
u
l
t
u
r
a
lm
i
c


v
a
l
o
a
r
e

c
u
l
t
u
r
a
l


Construcii i spaii, n funcie de regimul
juridic instituit prin PUZ
C
l

d
i
r
i

i

c
o
r
p
u
r
i

d
e

c
l

d
i
r
e
c
u

g
r
a
d

m
a
r
e

d
e

p
r
o
t
e
c

i
e

S
u
p
r
a
f
e

e

l
i
b
e
r
e
/
p
l
a
n
t
a
t
e

c
u

g
r
a
d

m
a
r
e

d
e

p
r
o
t
e
c

i
e

A
l
t
e

c
o
n
s
t
r
u
c

i
i

i

a
m
e
n
a
j

r
i

c
u

g
r
a
d

m
a
r
e

d
e

p
r
o
t
e
c

i
e

C
l

d
i
r
i

i

c
o
r
p
u
r
i

d
e

c
l

d
i
r
e


c
u

g
r
a
d

m
e
d
i
u

d
e

p
r
o
t
e
c

i
e

S
u
p
r
a
f
e

e

l
i
b
e
r
e
/
p
l
a
n
t
a
t
e
c
u

g
r
a
d

m
e
d
i
u

d
e

p
r
o
t
e
c

i
e
A
l
t
e

c
o
n
s
t
r
u
c

i
i

i

a
m
e
n
a
j

r
i

c
u

g
r
a
d

m
e
d
i
u

d
e

p
r
o
t
e
c

i
e

C
l

d
i
r
i

i

c
o
r
p
u
r
i

d
e

c
l

d
i
r
e


c
u

g
r
a
d

r
e
d
u
s

d
e

p
r
o
t
e
c

i
e

S
u
p
r
a
f
e

e

l
i
b
e
r
e
/
p
l
a
n
t
a
t
e
c
u

g
r
a
d

r
e
d
u
s

d
e

p
r
o
t
e
c

i
e

A
l
t
e

c
o
n
s
t
r
u
c

i
i

i

a
m
e
n
a
j

r
i

c
u

g
r
a
d

r
e
d
u
s

d
e

p
r
o
t
e
c

i
e

STUDII DE FUNDAMENTARE NECESARE I.1 I.2 I.3 II.1 II.2 II.3 III.1 III.2 III.3
Rc
Releveu al construciilor
I
n
t
e
r
v
e
n

i
i

s
p
e
c
i
f
i
c
e

p
e
r
m
i
s
e

p
r
i
n

R
L
U

C
R
c

-

C
o
n
s
e
r
v
a
r
e
-
r
e
s
t
a
u
r
a
r
e


C
+

-


R
e
s
t
a
u
r
a
r
e

m
b
u
n

i
r
e


a

s
t

r
i
i

d
e

c
o
n
s
e
r
v
a
r
e


C
R
c

-

C
o
n
s
e
r
v
a
r
e
-
r
e
s
t
a
u
r
a
r
e


C
+

-


R
e
s
t
a
u
r
a
r
e

m
b
u
n

i
r
e


a

s
t

r
i
i

d
e

c
o
n
s
e
r
v
a
r
e


C
R
c

-

C
o
n
s
e
r
v
a
r
e
-
r
e
s
t
a
u
r
a
r
e


C
+

-


R
e
s
t
a
u
r
a
r
e

m
b
u
n

i
r
e


a

s
t

r
i
i

d
e

c
o
n
s
e
r
v
a
r
e


C
R
c
;

C
+
;


A
+
D

-

A
s
a
n
a
r
e


d
e
z
v
o
l
t
a
r
e

a

i
m
o
b
i
l
e
l
o
r
;C
R
f

-

c
o
n
s
e
r
v
a
r
e
-
r
e
s
t
a
u
r
a
r
e

a

f
a

a
d
e
l
o
r

C
R
c
;

C
+
;


A
+
D

-

A
s
a
n
a
r
e


d
e
z
v
o
l
t
a
r
e

a

i
m
o
b
i
l
e
l
o
rC
R
c
;

C
+
;


A
+
D

-

A
s
a
n
a
r
e


d
e
z
v
o
l
t
a
r
e

a

i
m
o
b
i
l
e
l
o
r

C
R
c
;

C
+
;


A
+
D
;


C
R
f

;


R
s
t


-

R
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
r
e

i
n
t
e
g
r
a
r
ev
a
l
o
r
i
l
o
r

z
o
n
e
i
;


D
R

-

d
e
s
f
i
i
n

a
r
e

c
u

r
e
m
o
d
e
l
a
r
e

a
r
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l


C
R
c
;

C
+
;


A
+
D
;R
s
t


-

R
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
r
e

i
n
t
e
g
r
a
r
ev
a
l
o
r
i
l
o
r

z
o
n
e
i
;


D
R

-

d
e
s
f
i
i
n

a
r
e

c
u

r
e
m
o
d
e
l
a
r
e

a
r
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l


C
R
c
;

C
+
;


A
+
D
;R
s
t


-

R
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
r
e

i
n
t
e
g
r
a
r
ev
a
l
o
r
i
l
o
r

z
o
n
e
i
;


D
R

-

d
e
s
f
i
i
n

a
r
e

c
u

r
e
m
o
d
e
l
a
r
e

a
r
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l


Rp
Releveu parial
OF
Obligaia privind folosina MI
SI
Studiu istoric elaborat de
specialist/expert MCPN
[ ]
Aviz MCPN
[ +]
Aviz MCPN + MDRT
SUBIECTUL INTERVENIILOR(*)
REGIM TEHNIC DE FUNDAMENTARE
1. Intervenii la construcii definitive
1.1 Intreinere OF (1) OF (1) OF (1) - - - - - -
1.2 Reparaii interioare OF (1)
[Rp]
Nu e
cazul
Nu e
cazul
- Nu e
cazul
- - Nu e
cazul
-
1.3 Schimbarea funciunilor construciilor
i utilizrii spaiilor
OF (1)
[Rc]
[SI]
Rc
OF (1)
[Rc]
- [SI]
Rp
- - - -
1.4 Modificarea interiorului,
(recompartimentare), mansardare
[SI]
Rc
Nu e
cazul
Nu e
cazul
[SI]
Rc
Nu e
cazul
Nu e
cazul
[Rc] Nu e
cazul
Nu e
cazul
1.5 Tencuieli, zugraveli, tmplrii i
vopsitorii interioare, exclusiv reparaii
la cele existente
[SI]
Rp
Nu e
cazul
Nu e
cazul
[Rc] Nu e
cazul
Nu e
cazul
- Nu e
cazul
Nu e
cazul
1.6 Zugraveli, tmplrii i vopsitorii
exterioare, exclusiv reparaii la cele
existente
[SI]
Rc
Nu e
cazul
[SI]
Rc
[SI]
Rc
Nu e
cazul
[SI]
Rc
[Rc] Nu e
cazul
[Rc]
1.7 Reparaii exterioare OF(1)
[Rp]
Nu e
cazul
OF(1)
[Rp]
[Rc] Rp [Rc] [Rc] - [Rc]
1.8 Modificarea faadelor/aspectului
exterior
[SI]
Rc
Nu e
cazul
[SI]
Rc
[SI]
Rc
Nu e
cazul
[SI]
Rc
[Rc] Nu e
cazul
[Rc]
1.9 Conservare restaurare [SI]
Rc
[SI]
Rc
[SI]
Rc
[SI]
Rc
[SI]
Rp
[SI]
Rc
[SI]
Rp
- [SI]
Rp
1.10 Consolidare [SI]
Rc
Nu e
cazul
[SI]
Rc
[SI]
Rc
Nu e
cazul
[SI]
Rc
[Rc] - [Rc]
1.11 Consolidare intervenie de urgen [Rp/c] Nu e
cazul
[Rp/c] [Rp/c] Nu e
cazul
[Rp/c] [Rp/c] [Rp/c] [Rp/c]
1.12 Construire Nu e
cazul
[SI]
Rc
Nu e
cazul
Nu e
cazul
[SI]
Rp
Nu e
cazul
Nu e
cazul
- Nu e
cazul
1.13 Reconstruire [SI]
Rc
[SI]
Rc
[SI]
Rc
[SI]
Rc
[SI]
Rp
[SI]
Rc
[SI]
Rp
[SI]
Rp
[SI]
Rp
1.14 Extindere - supraetajare [SI]
Rc
[SI]
Rc
[SI]
Rc
[SI]
Rc
[SI]
Rp
[SI]
Rc
[Rc] [Rc] [Rc]
1.15 Protejare (construcii temporare
amenajri de protecie)
OF (1) OF(1) OF (1) [Rp/c] [Rp] [Rp/c] [Rp] [Rp] [Rp]
1.16 Dezafectare desfiinare, exclusiv
construciile MI, sau avizul MCPN
[SI]
Rc
[SI]
Rc
[SI]
Rc
[SI]
Rc
[SI]
Rp
[SI]
Rc
[Rc] [Rp] [Rc]
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 38/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
2. Intervenii la reele i dotri

2.1 Racordri branamente (inclusiv
Inst. Th i AC)
[Rp]
[Rp] [Rp]
2.2 Construire [SI]
Rp
[SI]
Rp
[Rp]
2.3 Reconstruire, modernizare,
modificare, extindere i reabilitare
[Rp]
[Rp] [Rp]
2.4 Foraje i excavri [SI]
Rp
[SI]
Rp
[Rp]
2.5 Exploatri de suprafa sau
subterane
[SI]
Rc
[SI]
Rc
[Rc]
3. Interventii in spaii libere publice -
private

3.1 Mobilier urban [Rp] [Rp] [Rp]
3.2 Amenajri spaii verzi [SI]
Rp
[SI]
[Rp]
[Rp]
3.3 Imprejumuiri [SI]
[Rp]
[SI]
[Rp]
[Rp]
3.4 Trotuare, pavimente, carosabile [SI]
Rp
[SI]
[Rp]
[Rp]
4. Construcii provizorii i anexe
gospodreti

4.1 Scari i rampe (inclusiv pentru
persoane cu nevoi speciale)
[Rp] [Rp] [Rp]
4.2 Amplasare anexe gospodreti i
garaje
[SI]
Rp
[Rp] [Rp]
4.3 Amplasare de chiocuri, tonete,
cabine
[Rc] [Rc] [Rc]
4.4 Amplasare de corpuri i panouri de
afiaj i reclame
[Rp]

[Rp]

[Rp]

4.5 Amplasare de firme [Rp] [Rp] [Rp]
5. Schimbarea regimului juridic i de
administrare al imobilelor

5.1
Clasare - Declasare [SI]
Rc
Nu e
cazul
Nu e
cazul
5.2
Dezmembrare, reparcelare,
comasare
[SI+]

[SI+]

[SI+]

5.3
Instituirea de servitui [Rc+] [Rc] [Rc]
5.4
nstrinare [OF] (1) - -
5.5
Concesionare [OF] (1) - -
5.6
nchiriere [OF] (1) - -


3.6. Potenialul de dezvoltare al Z.I.R.
Prezentul PUZ va asigura cadrul urbanistic necesar satisfacerii necesitilor funcionale i configurative ale zonei studiate,
astfel nct potenialul de dezvoltare a zonei sa poat fi satisfcut. Acest potenial este reprezentat de un model de
dezvoltare n care zona i valorific centralitatea, accesibilitatea i prestigiul urban, n condiiile respectrii valorilor
arhitectural-urbanistice identificate de prezentul studiu, valori care i confer caracter i specificitate.
Dezvoltarea se poate realiza prin:
A. nnoirea fondului construit vetust, prin restaurarea/reabilitarea cldirilor protejate;
B. nlocuirea cldirilor fr valoare istoric i arhitectural cu cldiri care respect caracteristicile bine definite ale
esutului urban adiacent;
C. Protejarea spaiilor libere i plantate valoroase i introducerea unui procent minim de suprafee plantate pe
parcele;
D. Regenerarea plantaiilor publice existente i realizarea de plantaii noi.
Aceste modele se vor aplica difereniat, n funcie de restriciile i permisivitile specifice parcelei n cauz.
Construciile a cror realizare este posibil n zon sunt stabilite prin Plana R.5.2.1. Reglementri urbanistice Regim
de construire; funciunile permise sunt stabilite prin Plana R.5.2.2. Reglementri urbanistice Zonificare funcional.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 39/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
4. Propuneri de dezvoltare
4.1. mbuntirea situaiei Z.I.R.
4.1.1. Circulaii carosabile i pietonale
Din punctul de vedere al circulaiilor carosabile i pietonale, se propune mbuntirea situaiei Z.I.R. prin urmtoarele msuri:
1. Strzile existente se menin n profilele existente (1 sau 2 fire de circulaie i benzi de parcare n conformitate cu
reglementrile de circulaie actuale);
2. Circulaia carosabil n jurul scuarului de la intersecia Str. D. Lupu i J. Michelet va fi reorganizat n urma legrii
acestui scuar de trotuarul de pe latura de sud.
3. Suprafee pietonale vor fi amplificate prin lrgirea trotuarelor n unele zone de interes public (Str. Pitar Mo n dreptul
cldirilor cu funciuni de nvmnt, Str. Eremia Grigorescu i Piaa Al. Lahovari n dreptul Teatrului ndric i
Spitalului Clinic de Oftalmologie), Str. Pictor A. Verona, ntre Str. Dionisie Lupu i Str. Pitar Mo; Str. Pictor A. Verona
(continuat cu Str. A. D. Xenopol) va avea carosabil de 7,0 m, prin mrirea trotuarului dinspre nord al strzilor, pentru
amplificarea funciunii urbane de traseu cultural al Str. Pictor A. Verona; aceste msuri vor fi nsoite de sporirea
plantaiilor de aliniament;
Se recomand deschiderea, pentru circulaia public, a unor strzi care n momentul de fa au circulaia
restricionat din pricina prezenei ambasadelor (Str. Jules Michelet);

4.1.2. Funciuni urbanistice
Nu se preconizeaz modificri de substan n structura funcional a zonei.
Se va ncuraja, n continuare, mixitatea funcional, evitndu-se conflictele ce pot decurge din alturri de activiti
incompatibile. Locuirea va rmne funciunea dominant, iar statutul central al zonei va ncuraja, n continuare,
amplasarea de funciuni publice sau de activiti de tip teriar i cuaternar.
Funciunile admise i cele admise cu condiii sunt detaliate n Regulamentul local de urbanism.

4.1.3. Suprafee n proprietate privat
4.1.3.1. Regimul de protecie al cldirilor existente
Regimul de protecie se aplic cldirilor, difereniat n funcie de valoare i statut legal, indiferent de forma de proprietate
public sau privat vezi Cap. 3.5). Cldirile, dup gradul de protecie, sunt reprezentate n Plana R.5.1.
Reglementri urbanistice Regim de protecie.
Interveniile n scopul dezvoltrii zonei au ca scop eliminarea, n timp, a cldirilor i amenajrilor de slab calitate i
construirea, tot n timp, a unor volume noi subordonate caracteristicilor i valorilor cuprinse n zon, n paralel cu procesul
de mbuntire a strii de conservare a elementelor de valoare.
I. Imobile cu grad mare de protecie [care conin cel puin o cldire cu grad mare de protecie]
1. CLDIRI PROTEJATE: Pstrarea volumului cldirilor existente cu grad mare de protecie;
2. CLDIRI NOI: (a) Interzicerea construirii de noi cldiri n incint; (b) permiterea de adaosuri minore cldiri distincte
sau, dup caz, (c) permiterea de extinderi importante n cazul unor imobile care permit acest tip de intervenii;
propunerile sunt n concordan cu modul de ocupare tradiional al terenurilor i cu volumele cldirilor existente n
imobilul respectiv i n vecintate;
3. INTERVENII ASUPRA CONSTRUCIILOR: Restaurarea cldirilor valoroase i n special a faadelor, acoperiurilor,
tmplriei, mprejmuirilor valoroase; intervenii asupra celorlalte cldiri existente conform gradului de protecie
respectiv, cu permiterea desfiinrii unor cldiri parazite;
4. SUPRAFEE LIBERE I PLANTATE: Pstrarea i restaurarea plantaiilor valoroase din imobile i completarea
plantaiilor; pavarea suprafeelor libere.

MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 40/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
II. Imobile cu grad mediu de protecie [care conin cel puin o cldire cu grad mediu de protecie]
1. CLDIRI PROTEJATE: (a) Pstrarea volumului originar al cldirilor cu grad mediu de protecie i a tuturor elementelor
valoroase ale acestora; n cazuri speciale, determinate de necesitile de extindere a construirii i de realizare a unei
uniti volumetrice n imobil sau raportat la imaginea dinspre strad, se permit modificri ale volumului; (b) pstrarea
volumului originar al cldirilor i supranlarea cu un etaj sau mansardarea, atunci cnd aceast intervenie este
justificat pentru coerena strzii; (c) pstrarea volumului originar al cldirilor n cazul cldirilor cu multe niveluri
realizate n perioada interbelic sau a celor la care starea fizic elimin probabilitatea nlocuirii rapide a cldirilor;
2. CLDIRI NOI: (a) Permiterea de adaosuri minore cldiri distincte; (b) permiterea de extinderi importante (corpuri noi
de cldire) n unele imobile, reprezentnd aporturi funcionale, arhitecturale, urbanistice; aceste propuneri sunt n
concordan cu modul de ocupare tradiional al terenurilor i cu volumele cldirilor existente n imobilul respectiv i
n vecintate;
3. INTERVENII ASUPRA CONSTRUCIILOR: Restaurarea faadelor cldirilor valoroase, acoperiurilor, tmplriei,
mprejmuirilor valoroase; intervenii asupra celorlalte cldiri existente conform gradului de protecie respectiv, cu
permiterea desfiinrii unor cldiri parazite;
4. SUPRAFEE LIBERE I PLANTATE: Pstrarea i restaurarea plantaiilor valoroase din imobile i completarea
plantaiilor; pavarea suprafeelor libere.

III. Imobile cu grad redus de protecie [celelalte imobile]
1. CLDIRI PROTEJATE: Nu este cazul
2. CLDIRI NOI: Posibilitatea nlocuirii cldirilor existente cu cldiri noi, a cror conformare este stabilit prin P.U.Z., n
mod diferit n funcie de: funciunea urbanistic, unitatea urbanistic a zonei i cea perceptibil din spaiul public,
caracteristicile S.I.R. din care face parte, tipul parcelelor, modul de ocupare tradiional al terenurilor.
3. INTERVENII ASUPRA CONSTRUCIILOR: Permiterea restaurrii, ntreinerii, mbuntirii sau desfiinrii cldirilor
existente;
4. SUPRAFEE LIBERE I PLANTATE: Pstrarea plantaiilor din imobile i completarea plantaiilor; pavarea suprafeelor
libere.

4.1.3.2. Conformarea cldirilor noi (volume i fatade)
Cldirile noi se vor amplasa conform prevederilor P.U.Z. i R.L.U. Condiiile specifice de conformare a acestora
(amplasare pe parcel, dimensiuni, indici i indicatori urbanistici, materiale, culori etc) sunt detaliate n Plana R.5.2.1.
Reglementri urbanistice Regim de construire i n Regulamentul de protecie i intervenie (R.L.U.).
Principiile de conformare a cldirilor noi sunt urmtoarele:
1. Amplasarea pe parcel este determinat n funcie de modul de ocupare tradiional sau caracteristic n S.I.R.;
volumele sunt conformate n congruen cu modul de construire tradiional (cldiri izolate, cu 4 faade; cldiri cuplate
cu cele vecine cu 3 faade i 1 calcan; cldiri niruite 2 faade paralele i 2 calcane; cldiri pe limitele de fund
ale parcelelor 2 faade adiacente i 2 calcane adiacente sau 1 faad i 3 calcane);
2. Dimensiunile cldirilor sunt adaptate dimensiunilor parcelelor: parcele mici cldiri mici; parcele mari cldiri mari;
cazuri particulare: Str. Pitar Mo nr. 15 parcel foarte mare se propun cldiri mici i medii; Str. Jules Michelet nr.
10-12, 14, 16, 20 parcele nguste i cu lungimea mare perpendicular pe strad se propun cldiri n lungul
calcanelor, tradiionale; Str. Dionisie Lupu nr. 70-72 parcel foarte mare se propun 2 rnduri de cldiri;
3. nlimile cldirilor n general P+1, P+2 (Hmax 9,0 m, respectiv 12,5 m). Excepii: cldirile propuse la colurile
importante ale strzilor: P+3 (Hmax 16,0 m Str. Dionisie Lupu col cu Str. E. Grigorescu, Str. Dionisie Lupu col cu
Str. Pictor Arthur Verona); cldirile propuse n completarea unor fronturi la strad constituite din cldiri nalte (Piaa
Lahovari nr. 5 P+5); cldiri propuse n interiorul parcelelor de dimensiuni mari sau foarte mari: P+4 (Piaa Lahovari
nr. 8, Str. Dionisie Lupu nr. 60, 70-72); cldirea P+4 de pe Str. Dionisie Lupu nr. 56 cerere de eliberare a A.C. n
conformitate cu R.L.U. al P.U.Z.-Z.P.C. aprobat n anul 2000.

MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 41/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
4.1.3.3. Pavaje i plantaii
Realizarea pavajelor n spaiile private se va supune condiiilor din Regulamentul de protecie i intervenie (R.L.U.). Realizarea
de plantaii noi, n zonele stabilite prin P.U.Z., se va supune condiiilor din R.L.U. i va urmri punerea n valoare a
construciilor i amenajrilor valoroase precum i ameliorarea microclimatului.
4.1.3.4. mprejmuiri
n ceea ce privete mprejmuirile valoroase deja existente (indiferent dac acestea se afl n proprietate privat sau
public), ele se vor supune regimului de protecie aferent categoriei valorice n care se situeaz. Condiiile de realizare a
mprejmuirilor noi sunt detaliate n Regulamentul de protecie i intervenie (R.L.U.).

4.1.4. Tratarea suprafeelor n proprietate public
4.1.4.1. Circulaii carosabile i pietonale
Configuraia circulaiilor carosabile i pietonale se va realiza conform prevederilor din Cap. 4.1.1. Condiiile specifice de
realizare a acestora sunt detaliate n Regulamentul de protecie i intervenie (R.L.U.).
4.1.4.2. Plantaii n zestrea strzilor
Plantaiile se vor subordona prevederilor din Cap. 4.1.1. Condiiile specifice de realizare a acestora sunt detaliate n
Regulamentul de protecie i intervenie (R.L.U.).
4.1.4.3. Parcuri, grdini, scuaruri
Se propun urmtoarele amenajri:
1. Amenajarea unui scuar n Piaa Al. Lahovari (1670 m), prin exproprierea pentru cauz de utilitate public a imobilului
din Piaa Lahovari nr. 1A (parial, 1350 mp) i a imobilului din Piaa Lahovari nr. 3 (total, 320 mp, parcel
neconstruibil din cauza formei);
2. Amenajri punctuale ale unor mici spaii plantate n lungul unor strzi: Str. Eremia Grigorescu col cu Intrarea
Armaului; extinderea scuarului Pitar Mo n faa imobilului din Str. Dionisie Lupu nr. 53; Str. Pictor A. Verona ntre
Str. Pitar Mo i Str. Dionisie Lupu (dup exproprierea pentru cauz de utilitate public a unei pri a imobilelor din
Str. Pitar Mo nr. 14 (118 mp) i Dionisie Lupu nr. 43 (60 mp).

4.1.4.4. Firme i reclame publicitare
Firmele i reclamele se vor amplasa astfel nct s nu obtureze perceperea favoarbil a construciilor i amenajrilor
valoroase. Condiiile de realizare a firmelor i reclamelor publicitare sunt detaliate n Regulamentul de protecie i
intervenie (R.L.U.).

4.1.4.5. Iluminat public, mobilier urban
Condiiile de realizare a elementelor de iluminat public i mobilier urban sunt detaliate n Regulamentul de protecie i
intervenie (R.L.U.).
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 42/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
4.1.5. Indici i indicatori urbanistici propui
Creterea indicilor i indicatorilor este moderat, n mod corespunztor statutului de zon protejat al teritoriului studiat.
Reamintim faptul c, n teritoriul studiat, numai un numr redus de imobile este lipsit de valoare cultural (2 imobile din
142, adic 1,4%, ambele fiind realizate dup 1990); 26.8% din imobile au valoare cultural mic (38 imobile din 142,
din toate etapele istorice) iar 1 imobil nu a putut fi cercetat (0.7% din total). Restul de 101 imobile (71.1% din total) are
valoare medie i mare, astfel: 48.6% - imobile cu valoare cultural medie (69 imobile din 142) i 22.5% - imobile cu
valoare cultural mare (32 imobile din 142).
Suprafaa desfurat crete de la 176099 mp la 201637 mp (cretere cu 11.4%), n condiiile unei posibile nlocuiri a
9259 mp (5.3% din suprafaa desfurat a zonei). Procentul de ocupare a terenului i coeficientul de utilizare a
terenului cresc moderat (de la 48% la 52%, respectiv de la 1.6 la 1.8).
Subzona 1 (SIR 1) esut urban constituit ante 1911 90 imobile 8,5 ha EXISTENT
89 imobile 8,3 ha PROPUS
SIR 1.1.1. Scuar Pitar Mo POT=0%, CUT=0.0, Niv=0.0 EXISTENT
POT=0%, CUT=0.0, Niv=0.0 PROPUS
SIR 1.1.2. Biserica Pitar Mo POT=27%, CUT=0.3, Niv=1.0 EXISTENT
POT=30%, CUT=0.5, Niv=1.5 PROPUS
SIR 1.1.3. Institutul Sf. Maria POT=57%, CUT=1.5, Niv=2.6 EXISTENT
POT=66%, CUT=1.8, Niv=2.7 PROPUS
SIR 1.2.1. Zona Pitar Mo Dionisie Lupu Eremia Grigorescu POT=44%, CUT=1.3, Niv=2.9 EXISTENT
POT=49%, CUT=1.6, Niv=3.2 PROPUS
SIR 1.2.2. Zona Pitar Mo Dionisie Lupu Sud POT=45%, CUT=1.5, Niv=3.4 EXISTENT
POT=47%, CUT=1.6, Niv=3.5 PROPUS
SIR 1.3.1. Parcelarea Pictor Verona POT=43%, CUT=0.7, Niv=1.6 EXISTENT
POT=46%, CUT=1.0, Niv=2.1 PROPUS
SIR 1.3.2. Parcelarea Sfatului Eremia Grigorescu 4-10 POT=51%, CUT=0.8, Niv=1.6 EXISTENT
POT=52%, CUT=1.1, Niv=2.0 PROPUS
SIR 1.4. Strpungerea Str. Pictor Verona POT=48%, CUT=0.8, Niv=1.7 EXISTENT
POT=56%, CUT=1.5, Niv=2.7 PROPUS
MEDIE SIR 1 [FR SIR 1.1.1] MEDIE EXISTENT POT=45%, CUT=1,2, Niv=2.6, Stm=942 mp
MEDIE PROPUNERE POT=50%, CUT=1,5, Niv=3.0, Stm=932 mp

Subzona 2 (SIR 2) esut urban constituit post 1911 52 imobile 2,8 ha EXISTENT
52 imobile 2,8 ha PROPUS
SIR 2.2.1. Strada Pitar Mo POT=54%, CUT=1.7, Niv=3.2 EXISTENT
POT=59%, CUT=1.9, Niv=3.4 PROPUS
SIR 2.2.2. Strada Jules Michelet Str. Dionisie Lupu Str. Pitar Mo POT=61%, CUT=3.0, Niv=5.0 EXISTENT
POT=64%, CUT=3.3, Niv=5.2 PROPUS
SIR 2.3.1. Parcelarea Naionala Str. Columb POT=60%, CUT=1.4, Niv=2.3 EXISTENT
POT=58%, CUT=1.4, Niv=2.3 PROPUS
SIR 2.3.2. Parcelarea Callimachi intr. Armaului POT=54%, CUT=1.9, Niv=3.4 EXISTENT
POT=54%, CUT=1.9, Niv=3.4 PROPUS
SIR 2.4. Strpungerea Bd. Magheru POT=46%, CUT=3.9, Niv=8.5 EXISTENT
POT=50%, CUT=3,9, Niv=8.0 PROPUS
MEDIE SIR 2 MEDIE EXISTENT POT=56%, CUT=2,6, Niv=4.6, Stm=548 mp
MEDIE PROPUNERE POT=58%, CUT=2,7, Niv=4.7, Stm=548 mp

Teritoriul Z.P. nr. 34 Pitar Mo: TOTAL EXISTENT 142 imobile 11.3 ha
MEDIE EXISTENT POT=48%, CUT=1.6, Niv=3.2; Stm=798 mp

TOTAL PROPUNERE 141 imobile 11.1 ha
MEDIE PROPUNERE POT=52%, CUT=1.8, Niv=3.5; Stm=791 mp

n continuare sunt prezentate grafice comparative ale situaiei existente i propuse pentru indici i indicatori.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 43/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
Figura 1. Indicatori i indici urbanistici diagram existent/propus - sintez

MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 44/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
Figura 2. Suprafaa parcelelor diagram existent dup clase de suprafa

MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 45/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
Figura 3. Procentul de ocupare a terenului diagram existent/propus dup S.I.R.


Figura 4. Procentul de ocupare a terenului diagram existent/propus dup tipul de esut urban (v. Cap. 2.2)
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 46/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
Figura 5. Coeficientul de ocupare a terenului diagram existent/propus dup S.I.R.


Figura 6. Coeficientul de ocupare a terenului diagram existent/propus dup tipul de esut urban (v. Cap. 2.2)
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 47/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
Figura 7. Numrul de niveluri supraterane diagram existent/propus dup S.I.R.


Figura 8. Numrul de niveluri supraterane diagram existent/propus dup tipul de esut urban (v. Cap. 2.2)
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 48/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
Figura 9. POT, CUT, Niv diagram existent/propus dup perioada de constituire a esutului urban (v. Cap. 2.2)
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 49/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
4.2. Propuneri pentru investiii publice
1. Exproprierea pentru cauz de utilitate public a imobilului din Piaa Lahovari nr. 2 (320 mp) i a unor pri ale
imobilelor din Piaa Lahovari nr. 1A (1350 mp), Str. Pitar Mo nr. 14 (118 mp) i Dionisie Lupu nr. 43 (60 mp);
2. Intervenii de conservare restaurare i punere n valoare asupra construciilor din domeniul public cu valoare
cultural complex mare i medie:
Piaa Alexandru Lahovari nr. 1 (monument istoric)
Piaa Alexandru Lahovari nr. 9 (monument istoric)
Piaa Alexandru Lahovari nr. 7
Str. Dionisie Lupu nr. 78
Str. Dionisie Lupu nr. 63
3. Intervenii de conservare restaurare i punere n valoare asupra spaiilor plantate publice cu valoare cultural mare
Scuarul de la intersecia Str. Dionisie Lupu cu Str. Jules Michelet (inclusiv statuia Fntna cu copii, monument istoric), inclusiv
reorganizarea circulaiei carosabile prin legarea acestui scuar de trotuarul de pe latura de sud
Amenajrile plantate din Piaa Al. Lahovari (inclusiv statuia lui Alexandru Lahovari, monument istoric)
4. ntreinerea suprafeelor plantate sau destinate plantaiilor din domeniul public al Municipiului Bucureti
Amenajrile plantate din Piaa Gh. Cantacuzino i intersecia Str. Tache Ionescu cu Str. George Enescu
Plantaiile de aliniament i arborii izolai din zestrea Str. Columb, Str. Gen. Eremia Grigorescu, piaa Al. Lahovari, Str. Dionisie Lupu,
Str. Jules Michelet, Str. Pitar Mo, Str. Pictor Arthur Verona i Str. Alexandru Xenopol
5. Ameliorarea i extinderea infrastructurilor tehnice (rutiere i edilitare) aflate n proprietate public
Lrgirea trotuarelor i sporirea plantaiilor de aliniament n unele zone de interes public (Str. Pitar Mo n dreptul cldirilor cu funciuni
educaionale, Str. A.D. Xenopol n dreptul Bisericii Anglicane, Str. Eremia Grigorescu, Piaa Al. Lahovari n dreptul Teatrului ndric i
Spitalului de Oftalmologie); lirea trotuarului i sporirea plantaiilor de aliniament pe Str. A. Verona, ntre Str. D. Lupu i Pitar Mo;
Reabilitarea reelelor tehnico-edilitare, n special a celei de canalizare, pentru prevenirea daunelor aduse proprietii publice i private
n caz de ploaie torenial.

4.3. Alte intervenii prioritare
1. Demararea procedurii de clasare n Lista Monumentelor Istorice (ncadrarea n grupele valorice va fi stabilit ulterior)
pentru imobilele care conin cldiri cu valoare cultural complex mare:
Str. Columb nr. 3
Str. Columb nr. 13
Str. Columb nr. 6 8
Str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 5
Str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 15
Str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 17
Str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 19
Str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 6
Str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 10
Str. Tache Ionescu nr. 27
Str. Tache Ionescu nr. 29
Piaa Alexandru Lahovari nr. 7
Piaa Alexandru Lahovari nr. 8
Str. Dionisie Lupu nr. 47
Str. Dionisie Lupu nr. 78
Str. Pitar Mo nr. 15
Str. Pitar Mo nr. 12
Str. Pitar Mo nr. 16
Str. Pitar Mo nr. 18
Str. Pitar Mo nr. 20
Str. Pictor Arthur Verona nr. 15
Str. Pictor Arthur Verona nr. 17
2. Amplasarea de inscripii sau plci memoriale n cazul cldirilor n care au locuit personaliti sau/i n cazul celor
realizate de arhiteci importani (detaliile istorice sunt menionate n Anexele 1.7. i 2.2 (Etapa 1B).
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 50/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
4.4. Costul estimativ al interveniilor
4.4.0. Costurile n construcii; indicele costurilor n construcii i metodologia de calcul a acestuia
a. Indicele costurilor n construcii; terminologie
Indicele de cost n construcii este un indicator statistic care msoar evoluia costurilor practicate la realizarea lucrrilor
de construcii executate ntr-o anumit perioad fa de o perioad de referin.
Principalele nomenclatoare utilizate n calculul indicelui costului lucrrilor de construcii sunt:
Nomenclatorul lucrrilor de construcii pe principalele categorii de lucrri i obiecte de construcii.
Nomenclatorul lucrrilor de construcii pe categorii de obiecte
Nomenclatorul lucrrilor specializate n cadrul lucrrilor de construcii
Nomenclatorul lucrrilor de ntreinere i reparaii curente pe principalele domenii de lucrri
Nomenclatorul materialelor de construcii
Nomenclatorul utilajelor de construcii
Nomenclatorul mijloacelor de transport folosite n construcii
Activitatea de construcii este urmrit pe trei categorii principale de lucrri de construcii:
Lucrri de construcii noi;
Lucrri de reparaii capitale;
Lucrri de ntreinere i reparaii curente.
Construciile noi reprezint rezultatul acelor activiti care determin direct crearea de noi spaii (de locuit sau cu alt utilizare)
sau crearea de noi structuri la construciile civile existente.
Lucrrile de reparaii capitale reprezint complexul de lucrri care se execut la cldiri i construcii existente dup expirarea
fiecrui ciclu de funcionare prevzut n normativele tehnice i care au ca scop asigurarea meninerii caracteristicilor tehnico-
economice pe ntreaga durat de serviciu normat.
Lucrrile de ntreinere i reparaii curente reprezint ansamblul de operaii (lucrri curente de zidrie, lucrri de vopsitorie,
lucrri de nclzire i climatizare, lucrri de instalaii de distribuire a gazului etc.) ce se realizeaz la o construcie existent
pentru a se asigura continuitatea folosirii ei, mpiedicarea unei uzuri rapide i prelungirea duratei de funcionare.
Fiecare categorie de lucrare este mprit pe trei tipuri de obiecte de construcii:
Cldiri rezideniale;
Cldiri nerezideniale;
Construcii inginereti.
Cldirile rezideniale sunt destinate n exclusivitate, sau n principal, pentru locuit (peste 50% din spaiul locuibil sau din
volumul construit este utilizat pentru locuit). Cldirile pentru colectiviti (case de btrni, orfelinate) se consider cldiri
rezideniale.
Cldirile nerezideniale sunt destinate n exclusivitate, sau n principal, altor scopuri dect cele rezideniale (magazine,
cinematografe, birouri, spaii administrative, cldiri industriale).
Construciile inginereti reprezint acele obiecte de construcii care nu ndeplinesc caracteristicile de cldiri i au ca scop
crearea condiiilor pentru realizarea activitilor de producie sau desfurarea activitilor social-culturale (drumuri, ci ferate,
poduri, aeroporturi, stadioane, viaducte etc.).
Nu se includ n activitatea de construcii:
Reparaiile capitale ale utilajelor care se includ n ramura industrie;
Montajul utilajului i construciilor metalice executate de ctre ntreprinderile "industriale" productoare/furnizoare.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 51/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
b. Metodologia de calcul a indicelui costurilor n construcii
Indicele de cost n construcii este un indicator statistic care msoar evoluia costurilor practicate la realizarea lucrrilor
de construcii executate ntr-o anumit perioad fa de o perioad de referin.
Indicele de cost este o mrime medie relativ, acesta determinndu-se att pe total activitate, ct i pe elemente
componente.
Obiectivul principal al calculrii indicelui costurilor n construcii este de a determina evoluia lucrrilor de construcii noi,
reparaiilor capitale i lucrrilor de ntreinere i reparaii curente executate de ctre agenii economici cu activitate
specific, n scopul realizrii unor obiecte de construcii sau refacerii acestora .
Indicele de cost n construcii poate fi utilizat n principal n urmtoarele scopuri:
a) Exprimarea n termeni reali prin deflatare a indicatorilor valorici sau a elementelor componente din cadrul activitii
de construcii raportat n preuri curente ale perioadei de ctre agenii economici cu activitate de construcii;
b) Informarea beneficiarilor i agenilor economici care au activitate principal de construcii;
c) Furnizarea ctre organisme internaionale a volumului de construcii realizat ntr-o anumit perioad de timp, la
cerere sau prin completarea chestionarelor curente.

c. Algoritm de calcul a indicelui costurilor n construcii
La calculul indicelui costului n construcii se va folosi formula Laspeyres, prin care se nregistreaz evoluia costurilor n
activitatea de construcii din perioada curent fa de perioada considerat baz de comparaie. Ca element de
ponderare se folosete greutatea specific (structura) fiecrui element de cheltuial fa de total.
Principalele elemente de cheltuieli sunt:
Materialele (reprezint valorile materialelor de construcii);
Manopera (reprezint ctigurile salariale brute lunare n ramura construcii);
Echipamentele (reprezint cheltuielile pentru utilajele proprii,precum i cheltuielile cu utilajele nchiriate);
Transportul (reprezint cheltuielile pentru transportul materialului de la productor pn la locul execuiei
categoriei de obiecte de construcii);
Cheltuielile indirecte (reprezint salariile personalului indirect productiv, cheltuielile de aprovizionare,
depozitare, cheltuielile cu regia ntreprinderii : chirii, energie, birotic, comunicaii).
n vederea determinrii ponderilor elementelor de cheltuieli n cadrul fiecrei categorii de lucrri i obiecte este necesar
efectuarea periodic (la doi sau trei ani) a unor cercetri statistice speciale, n care scop au fost proiectate urmtoarele
chestionare statistice:
CLD -Construirea sau reparaia capital a cldirilor realizate n anul 2001;
CING-Construirea sau reparaia capital a construciilor inginereti realizate n anul 2001;
LIRC -Lucrrile de ntreinere i reparaii curente la cldiri rezideniale / cldiri nerezideniale / construcii
inginereti realizate n anul 2001
Pe elemente de cheltuieli, indicii de pre de tip Laspeyres folosii sunt :
Indici ( sursa ) Elemente de cheltuieli
IPPI pentru materiale de construcii materiale
Indicele ctigului salarial brut n construcii manoper
IPPI pentru utilaje de construcii echipamente
IPPI pentru mijloace de transport transport
IPC cheltuieli indirecte

Volumul lucrrilor de construcii se urmrete pe principalele categorii de lucrri (construcii noi, reparaii capitale, lucrri
de ntreinere i reparaii curente) i pe categorii de obiecte (cldiri rezideniale, cldiri nerezideniale i construcii
inginereti) avnd n vedere c indicele de cost al lucrrilor de construcii va fi un indice utilizat pentru deflatarea
volumului lucrrilor de construcii.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 52/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
Indicii de cost n construcii pe categorii de obiecte i pe elemente de structur, n 2011, cf. INSSE, Buletin Statistic de
Preuri (http://www.insse.ro/cms/files/arhiva_buletine2011/bsp_4.pdf)
4.4.1. Costul reabilitrii cldirilor, dup tipul interveniilor
a. Standarde de cost. Generaliti
Standardele de cost stabilite prin HG se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
Fundamentarea necesarului de fonduri publice
Fundamentarea indicatorilor tehnico-economici
Ghidarea membrilor comisiilor de evaluare n analiza ofertelor
n anul 2010 prin HG nr. 363 publicat n Monitorul Oficial al Romniei Partea I nr. 311-12.V.2010, au fost stabilite un
numr de 15 standarde de cost pentru obiective de investiii finanate din fonduri publice, din care unele sunt relevante
pentru cazul zonei protejate.
b. Standarde de cost pentru construcii noi:
Standard de cost pentru sal de sport colar nivel competiional (SCOST-01 MDRT): Cost / mp Acd (Euro) = 374 E
Standard de cost pentru centru cultural (SCOST-02 MDRT): Cost / mp Acd (Euro) = 536 E
Standard de cost pentru bloc locuine pentru tineri (SCOST-03 MDRT): Cost / mp Acd (Euro) = 380 E
Standard de cost pentru coal cu 8 sli de clas (SCOST -01 MEdCTS): Cost / mp Acd (Euro) = 431 E
Standard de cost pentru grdini cu 4 sli de grup (SCOST -02 MEdCTS): Cost / mp Acd (Euro) = 417 E
Standard de cost pentru cmin studenesc (SCOST -03 MEdCTS): Cost / mp Acd (Euro) = 603 E
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 53/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
c. Standarde de cost pentru reabilitarea construciilor:
Standard de cost pentru reabilitare termic anvelop bloc de locuine (SCOST-04 MDRT): Cost / mp Acd (Euro) = 55 E
Pentru restaurarea cldirilor monument istoric sau de valoare arhitectural nu exista standarde de cost. Se poate totui
considera c restaurrile cldirilor de valoare arhitectural i ale monumentelor istorice cost la nivelul costurilor maxime
ale construciilor noi (cu materiale, manoper i finisaje premium)
Mai jos sunt prezentate cteva oferte de pre (manopera) pentru lucrri ce fac de obicei obiectul reabilitrii construciilor.
OPERAIE UM Lei
Montare termosistem de fatada mp 25 - 30
Zidarie din caramida plina mc 45 - 65
Zidarie din caramida GV 290 si 365 mm mc 35 - 40
Cofrare si decofrare elemente beton si beton armat mp 15 - 17,5
Turnare beton armat structura case, inclusiv prepararea betonului. mc 75 - 100
Pardoseli din beton sclivisite mp 25 - 30
Sarpante din lemn + astereala la case, vile etc mp 38,5 - 45
Zidarie din BCA mc 30 - 35
Tencuiala interioara maxim 1,5 cm grosime mp 15 - 20
Tencuiala exterioara maxim 2,5 cm grosime mp 15 - 25
Reparatii la tencuieli interioare - exterioare mp 20 - 25
Tencuieli armate cu plasa sudata la consolidari, >2,5 cm grosime mp 20 - 25
Montare de gresie cu adeziv mp 20 - 25
Montare faianta cu adeziv mp 25 - 30
Glet euroglet sau similar mp 7 - 10
Zugraveli simple sau lavabile mp 5 - 10

OPERAIE UM Lei
1. BETOANE:
Spturi fundaii Mc 40
Cofrare Mp 25
Montat popi Mp 7
Fasonat i montat armatura Kg 1,5
Turnat beton n fundaii, radiere, subsoluri Mc 22
Scri din beton armat Ml 45
2. ZIDARII
Zidrie crmid Mc 110
Zidrie BCA Mc 90
Demolat zidrie Mc 70
Demolat ziduri, fundaii Mc 240
3. TENCUIELI SI FINISAJE
Tencuiala brut interior Mp 19
Tencuiala exterior Mp 21
Tinci (dricuiala, finisaj tencuiala) Mp 5
Glet grosier Mp 6
Glet de finisaj (Atlas) Mp 5
lefuit, uniformizat glet Mp 2
Glafuri ui/ferestre Ml 30
Amorsa perete/tavan Mp 1
Vopsea lavabila alba interior (o mana) Mp 2,5
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 54/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
Vopsea lavabila colorata interior (o mana) Mp 3,5
4. SAPE
Sapa autonivelant Mp 8
Sapa de nivel Mp 15
5. PAVIMENTE
Gresie, faiana Mp 25
Placare marmura Mp 40
Placare granit Mp 30
Montaj parchet + plinta Mp 9
Montaj parchet stratificat Mp 15
Montaj parchet clasic masiv Mp 12
6.TAVANE I GHIPS-CARTON
Montaj tavan casetat Mp 22
Montaj tavan ghips-carton + izolaie de vata minerala Mp 15
Montaj perei ghips-carton + izolaie de vata minerala Mp 14
Scafe, grinzi de ghips-carton Ml 35
Montaj termosistem (izolaie polistiren) Mp 20

4.4.2. Alte costuri
Pentru costurile lucrrilor pe domeniul public, respectiv de reabilitare a strzilor cu dezafectarea sistemului rutier vechi,
reabilitarea sistemului de utiliti i reabilitarea infrastructurii stradale pot fi luate ca reper de evaluare lucrrile din
centrul istoric i preurile la care au fost ele adjudecate sau estimate, dup caz.
In ianuarie 2011 s-au semnat noile contracte de proiectare i execuie pentru reabilitarea infrastructurii stradale din
Centrul Istoric, care presupun att dezafectarea infrastructurii rutiere vechi ct i refacerea pavajului i a sistemului rutier
pe strzile nefinalizate.
PACHET 1 cuprinde 3 loturi:
Lotul I Str. Lipscani, Zarafi i Smrdan
Constructor Asocierea SC Apolodor Grup Construct SRL & SC Grup Construct SRL & SC Engineering Design
Valoare contract 1,936,950.75 lei

Lotul II - Str. Francez i Piaa Sf. Dumitru
Constructor Asocierea SC Apolodor Grup Construct SRL & SC Grup Construct SRL & SC Engineering Design
Valoare contract 1,997,699.70 lei

Lotul III Str. Filitti i Tonitza
Constructor Asocierea SC Apolodor Grup Construct SRL & SC Grup Construct SRL & SC Engineering Design
Valoare contract 1,840,075.30 lei

PACHET 2 cuprinde 3 loturi:
Lotul I Str. Potei i Stavropoleos
Valoare contract 2,294,567.92 lei

Lotul II Str. Covaci, Gabroveni, elari, Soarelui i Pasaj Francez
Valoare contract 4,515,296.76 lei

Lotul III Str. Cldrari, epcari si Piaa Sf. Anton
Valoare contract 3,545,560.05 lei

PACHET 3 (neatribuit) amenajri stradale zona pilot A ncadrat de Calea Victoriei, Bulevardul I.C. Bratianu, Splaiul
Independentei i strada Lipscani
Valoare estimat 5,147,548 lei
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 55/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
5. Bibliografie i surse ale documentrii
5.1. Surse bibliografice
***Abonaii la reeaua telefonic din Bucureti, Direciunea general a Potelor, Telegrafelor i Telefoanelor, Bucureti: Librria
Stnciulescu, 1920
***Decretul nr. 92/19 aprilie 1950 privind naionalizarea unor imobile (Buletinul Oficial nr. 36/20 aprilie 1950)
***Primria Municipiului Bucureti [arh. Duiliu Marcu, G.M. Cantacuzino, R. Bolomey, Ion Al. Davidescu, Ing. Teodor Rdulescu],
Planul director de sistematizare decretat la 9 mai 1935. memoriu justificativ i planuri, Bucureti: Editura Institutului Urbanistic
al Romniei, tip. "Bucovina" I.E. Torouiu, Bucureti, f.a. [1935].
***Primria municipiului Bucureti, Regulament pentru construciuni i alinieri al municipiului Bucureti, aprobat de Ministerul de
Interne cu adresa nr. 19204 din 8 oct.1927, in Roban, I., Bucoveanu, P, coleciune de legi i regulamente privitoare la toate
administraiunile comunale i n special la acea a Municipiului Bucureti, Bucureti, f. ed., 1928, pp 196-222.
Bacalbaa, Constantin, Bucuretii de altdat, vol. II (1878-1884), Bucureti: Ed. Eminescu, 1993 (ediie ngrijit de Aristia i
Tiberiu Avramescu).
Bacalbaa, Constantin, Bucuretii de altdat, vol. III (1885-1888), Bucureti: Ed. Albatros, 2000 (ediie ngrijit de Tiberiu
Avramescu).
Beldiman, Ioana,Sculpturi franceze un patrimoniu resuscitat, Bucureti: Ed. Simetria, 2005
Caff, Mihail, Arhitectul Ion Mincu, Bucureti: Ed. tiinific, 1960
Cegneanu, Sp., "Ion Mincu (1851-1912)", in: Arhitectura, anul VIII, nr. 1, ianuarie-martie 1941. 1891-1941 Semicentenarul
Societii Arhitecilor Romni, pp 28-35.
Celac, Mariana, Carabela, Octavian, Marcu-Lapadat, Marius, Bucureti arhitectur i modernitate. Un ghid adnotat, Bucureti: Ed.
Simetria, 2005
Constantin, Paul, Dicionar universal al arhitecilor, Bucureti: Ed. tiinific i Enciclopedic, 1986
Criticos, Mihaela, Art Deco sau modernismul bine temperat, tez de doctorat, conductor tiinific prof.dr.arh. Mihail Caff,
Bucureti: Universitatea de Arhitectur i Urbanism "Ion Mincu", 2003.
Dam, Frdric, Bucarest en 1906, Bucarest: Socec&Cie diteurs, 1908.
Dragu-Dumitriu, Viorica, Poveti ale doamnelor din Bucureti, Bucureti: Vremea, 2004
Dragu-Dumitriu, Viorica, Poveti ale domnilor din Bucureti, Bucureti: Vremea, 2005
Dragu-Dumitriu, Viorica, Poveti cu statui i fntni din Bucureti, Bucureti: Ed. Vremea, 2010
Florescu, George D., Din vechiul Bucureti, Biserici, curi boiereti i hanuri ntre anii 1790-1791 dup dou planuri inedite de la
sfritul veacului al XVIII-lea, Bucureti: Institutul de Arte Grafice Lupta, 1935.
Georgescu, Florian, "Aspecte privind mprirea administrativ i evoluia demografic din Bucurestii anilor 1831-1848, in:
Materiale de Istorie i Muzeografie, vol. III, f.a., f.ed. [Muzeul de Istorie a Oraului Bucureti], pp. 53-88.
Georgescu, Florian, Cernovodeanu, Paul I., Cristache-Panait, Ioana (ed.), Documente privind istoria oraului Bucureti, Muzeul de
Istorie a Oraului Bucureti, f.a. [1960].
Giurescu, Constantin C., Istoria Bucuretilor din cele mai vechi timpuri pn n zilele noastre, Bucureti: ED. pentru literatur, 1966.
Hagi-Mosco, Emanoil, Bucureti. Amintirile unui ora, Bucureti: Ed. Fundaiei Culturale Romne, 1995.
Ion, Narcis-Dorin, Bucureti. n cutarea micului Paris, Bucureti: Tritonic, 2003.
Ionescu, Grigore, Arhitectura pe teritoriul Romniei de-a lungul veacurilor, Bucureti: Ed. Academiei R.S.R., 1982.
Ionescu, Grigore, Bucureti, Ghid istoric i artistic, Bucureti: Fundaia pentru Literatur i Art "Regele Carol II", 1938.
Ionescu-Ghinea, Neculai, Stoica, Lucia, Iliescu, Petre, Luminea, Cecilia, Atlas-ghid. Istoria i arhitectura lcaurilor de cult din
Bucureti, Vol. III, Bucureti: Ed. Ergorom '79, 2000.
Juvara-Chiliman, Alexandra, Popescu-Criveanu, Irina, Dobrescu, Dana (Quattro Design srl), P.U.Z. Traseu cultural Str. Episcopiei,
Str. Pictor A. Verona, Grdina Icoanei Suprafee plantate, Proiectant general Metroul sa; proiectant de specialitate
urbanism Prodid srl, ef de proiect arh. erban Sturdza, beneficiar: Primria Municipiului Bucureti), dec. 2005, n proces de
avizare-aprobare.
Lascu, Nicolae, Legislaie i dezvoltare urban. Bucureti 1831-1952, Tez de doctorat, cond. t.: prof.dr.arh. Alexandru Sandu,
Bucureti: IAIM, 1997.
Machedon, Luminia, Scoffham, Ernie, Romanian Modernism, 1920-1940, Cambridge, Mass. & London: MIT Press, 1999.
Marsillac, Ulysse de, Guide du voyageur Bucarest, Bucarest: Imprimerie de la Cour (Ouvriers Associs), 1877; ed. II, Bucuretiul n
veacul al XIX-lea, Bucureti: Meridiane, 1999.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 56/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
Mucenic, Cezara, Bucureti. Un veac de arhitectur civil. Secolul XIX, Bucureti: Silex, 1997.
Netzhammer, Raymund, Archiepiscop, Reedina episcopal din Bucureti. O contribuiune la istoria archidiocezei, Bucureti:
SOCEC&Comp., 1923.
Olteanu, Radu, Bucuretii n date i ntmplri, Bucureti: Paideia, 2002.
Papassoglu, D., Lt.-Colonel, Istoria fondrei oraului Bucureti capitale Regatului Romn (1891), Bucureti: Ed. Minerva, 2000 i
Bucureti: Fundaia cultural Gheorghe Marin Speteanu, 2000.
Parusi, Gheorghe, Cronologia Bucuretilor, Ed. Compania, Bucureti, 2005
Patrulius, Irina (ed.), Arhitect Gheorghe Simotta, Bucureti: Simetria, 2003.
Petracu, Nicolae, Ioan Mincu, Bucureti: Cultura Naional, 1928, cu 65 ilustraii.
Popescu, Carmen, Le style national roumain. Construire une Nation travers l'architecture: 1881-1945, Rennes: Presses
Universitaires de Rennes et Bucarest: Simetria, 2004.
Popescu-Criveanu, Irina, Popescu-Criveanu, erban et al. (Urbana sa), Studiu istoric Casa Ion Mincu, 2002.
Popescu-Criveanu, Irina, Popescu-Criveanu, erban et al. (Quattro Design srl), Studiu istoric de fundamentare a P.U.Z. Traseu
cultural Str. Episcopiei, Str. Pictor A. Verona, Grdina Icoanei, dec. 2005.
Popescu-Criveanu, Irina, Blici, tefan et al. (U.A.U.I.M. C.C.P.E.C.) , Studiu istoric de fundamentare a P.U.Z. zona protejat nr.
40 "Icoanei" , in Brtuleanu, Anca (coord.), Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate
i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa I - Fundamentare teoretic - faza II/2005 , beneficiar: Primria Municipiului Bucureti, iunie 2006
Popescu-Criveanu, Irina, Popescu-Criveanu, erban (Quattro Design srl), Studiu istoric Strada Icoanei nr. 16, beneficiar: Parohia
Bisericii Icoanei, 2008
Popescu-Criveanu, Irina, Popescu-Criveanu, erban (Quattro Design srl), Studiu istoric de fundamentare a construirii pentru imobilul
din Str. I.L. Caragiale nr. 32, beneficiar: sc Romovi Com srl, iulie 2009
Popescu-Criveanu, erban, Ungureanu, Ramona, Studiu istoric de fundamentare a construirii pentru imobilele din Str. Dionisie Lupu
nr. 39 i 41, beneficiar: sc Town Design srl, august 2010
Potra, George, Din Bucuretii de ieri, vol.1, Bucureti: Ed. tiinific i Enciclopedic, 1990.
Potra, George, Documente privitoare la istoria oraului Bucureti (1594-1821), Bucureti: Ed. Academiei R.P.R., 1961.
Potra, George, Documente privitoare la istoria oraului Bucureti (1821-1848), Bucureti: Ed. Academiei R.S.R., 1975.
Potra, George, Documente privitoare la istoria oraului Bucureti (1634-1800), Bucureti: Ed. Academiei R.S.R., 1982.
Radu, Oana, Rectoratul Universitii Carol Davila, n Arhitectur bucuretean secolul 19 i 20, Simetria, 2000
Smarandescu, Paul, arhitect diplomat de guvernul francez, profesor la Facultatea de Arhitectur, Lucrri de arhitectur 1907-1942,
Bucureti: Tip. Universul, 1942
Smarandescu, Paul, Lucrri de arhitectur 1907-1942, Bucureti: Tip. Universul, 1942.
Socolescu, Arh. Toma T., Fresca arhitecilor care au lucrat n Romnia n epoca modern. 1800-1925, Bucureti, Caligraf Design,
2004 (1955).
Stoica, Lucia, Ionescu-Ghinea, Neculai et al., Atlas-ghid. Istoria i arhitectura lcaurilor de cult din Bucureti, vol. II, Bucureti:
Ergorom '79, 2000.
Stoicescu, Nicolae, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureti, Bucureti: Ed. Academiei R.P.R., 1961
Velescu, Oliver, "Contribuii la istoria nomenclaturii strzilor din Bucureti (I), in: Ion Vitan (coord.), Anuar al arhivelor Municipiului
Bucureti, Bucureti: Ed. Ministerului de Interne, 1997, pp. 76-85.
Velescu, Oliver, "Nomenclatura strzilor bucuretene (II)", in Anuar al arhivelor Municipiului Bucureti, II, Bucureti: Ed. Ministerului
de Interne, 1998, pp. 131-135.
Woinaroski, Cristina (coord.), Lotizarea i parcul Ioanid, Bucureti: Editura Simetria, 2007

Revistele:
***Architectura, Revista Romn de Art, Societatea Arhitecilor Romni, Bucureti: lunar, 2 apariii: ianuarie i februarie 1906.
***Arhitectura, Societatea Arhitecilor Romni, Bucureti: album anual, 1924-1934; trimestrial, 1935-1944.
***Buletinul Informativ al Societii Arhitecilor Romni, Bucureti: 1912, 1919, 1920.
***Arhitectura RPR, Uniunea Arhitecilor din RPR, Bucureti: lunar, 1955-1964.
***Arhitectura, Uniunea Arhitecilor din RSR, Bucureti: lunar, 1965-1989.
***Arhitectura, Uniunea Arhitecilor din Romnia, Bucureti: lunar, dup 1989.
***Urbanismul. Monitor al Uniunii Oraelor din Romnia (nr.5-6/1933)
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 57/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
5.2. Surse cartografice
Plan Von der Haupt und Residenz Stadt Bukurescht..., F.B. Purcel, 1789p-1791a.
Plan der Wallachischen Haupt u. Residenz Stadt BUCHAREST, Ferdinand Ernst, 1791.
Planul Bukuretului. Copie "conf. cu orig. Boroczyn", 1915, semnat Cincinat Sfinescu ("Planul Bucuretiului ridicat i nivelat din
porunca D
lui
Marelui Vornic al departamentului Trebilor din Nauntru Barbu tirbei dupa ntocmirea seciei inginereti sub direcia
special a Maiorului Baron Rudolf Artur Borozin n zilele prea nlatului Domn Stpnitor Gheorghe Dimitrie Bibescu V.V. Anul 1846")
Planul Bukurestului Ridikat, tras chi-publikat din porunka Prea nltzatului Domn Stpnitor Barbu Dimitrie Stirbeiu V.V. de Maior
Baron Rudolf Artur Borroczyn, 1852
Plan 1856, Jung -comunicat, prin amabilitate, de lect.dr.arh. Valeriu Drgan
Bucuresci capitala Romniei, dedicatu majestei sele Imperatorul tuturor Russielor Alexandru Nicolaevitz, 1871, Major D.
Pappasoglu editor i compuitor, f.sc.
Planul Comisii Coloarei de Galben, Loct. Colon. D.A. Pappasoglu, 1875.
Planul capitalei Bucureti i al nvecintilor, 1882.
Planul Oraului Bucuresci. Revzut i ndreptat cu aratarea Canalisrei Dmboviei de D.P. Sesquiers, sub direcia Domnului Gr.
Cerkez Jnginer ef al Oraului, Editura E. Graeve & C
o
, Bucuresci, Calea Victoria 40, f.a.,1890p-1892a, 1:10.000.
Planul Oraului Bucuresci. Revut i corectat conform rectificrei Damboviei, planurilor de aliniere al stradelor i bulevardelor. sub
direcia, D
lui
G.A. Orscu eful Serviciului, 1893, Editura Lito-Tipografiei Carol Gbl, Strada Dmne, 16 Bucuresci.
Noul plan al Capitalei Bucureti de J. Don, Jnginer, 1896, scara 0.075 pentru 1000 metri [1:13.333], Lith. ranu, Smrdan 2,
Bucuresci.
Planul Oraului Bucuresci. ntocmit dup cele ma bune isvre. Editura Institutului de Arte Grafice Carol Gbl, 1898
Planul Oraului Bucuresci lucrat de Institutul Geografic al Armatei pentru Primria Capitalei n al XXXIII-lea an al Domniei M.S.
Regelui Carol I, 1895-1899, scara 1:5.000
Plan gnral de la Ville de Bucarest, mss, cca 1906
Planul oraului Bucureti ediia oficial, 1911, scara 1:5.000
Planul cadastral al Municipiului Bucureti, 1911, scara 1:1.000;
Planul Oraului Bucureti dup ultimile date oficiale, lucrat n Atelierele SOCEC & Co, Bucureti, Bucureti: Editura Librriei SOCEC
& Co, 1914
Planul Oraului Bucureti de Maior Mih. C. Pntea. Desen de F. Wahnig, cartograf, 1923, 1:10.000
Planul Oraului Bucureti de Maior Mih. C. Pntea. Desen de F. Wahnig, cartograf, 1924, 1:10.000
Planul grafic i fotografic al oraului Bucureti ntocmit de Compagnie Aerienne Franaise, 1927, scara 1:50.000
(+aerofotogrammetrie 1927)
Planul Municipiului Bucureti. Intocmit i desenat dup datele Primriei Municipiului Bucureti de Fredi Wahnig, Cartograf-ef din
Institutul Geologic al Romniei, 1934, 1:15.000
Planul Municipiului Bucureti ntocmit dup date oficiale de Colonel Ulisse Smboteanu i prof.-Cartograf M.D. Moldoveanu, 1941,
1:15.000
Bucureti. Municipiul i mprejurimile. Intocmit de General Ctin Teodorescu, 1943, 1:15.000
Plan-ghid al Municipiului Bucureti, 1969, sc. 1:15.000.
Studiu de delimitare a zonelor i centrului istoric Bucureti, IPB, IAIM, 1974-1975, plan de baz
Planul topografic al oraului Bucureti, 1991, scara 1:2.000 i 1:500.

5.3. Surse de arhiv
1. Planuri de alinieri Arhivele naionale ale Romniei, Direcia Municipiului Bucureti, Fond P.M.B. - Alinieri
2. Autorizaii de construire Arhivele naionale ale Romniei, Direcia Municipiului Bucureti, Fond P.M.B. Tehnic (ante 1913) i
Arhivele Primriei Municipiului Bucureti (post 1913)
Sursele de arhiv sunt detaliate n Cap. VI.3 al Studiului istoric de fundamentare (Etapa 1B).

5.4. Alte surse
Fotografii actuale ale zonei: urb. Alexandra Ana-Viinescu, stud. arh. Ovidiu Dina, urb. Alina Drgoescu, urb. Ramona Ungureanu,
(Quattro Design, 2010-2011); informaii dr. tefan Costescu.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 58/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
6. ANEXE
6.1. Extras din Planul urbanistic general al Municipiului Bucureti
Cf. PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, cuprinde urmtoarele subzone funcionale:
CP4 - Subzona nucleului central comercial si de afaceri (aria situat la vest de str. Dionisie Lupu; toate parcelele cu cu
adrese pe str. G. Enescu, Calea Dorobanilor, i Piaa Al. Lahovari; parcelele situate pe frontul estic al str. Dionisie Lupu)
M1 - Subzona mixt situat n zona protejat (restul zonei situate la est de str. Dionisie Lupu)
n continuare, prezentm un extras din RLU aferent PUG, valabil pentru teritoriul Z.P. nr. 34 Pitar Mo aprobat prin H.C.G.M.B.
nr. 269/2000, aferent CP4 i M1:

CP4 - Subzona nucleului central comercial si de afaceri
SECIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALA
ARTICOLUL 1 - UTILIZRI ADMISE
Constituind o zon principal de polarizare a comerului i serviciilor, n cazul conversiei funciunilor din cldirile actuale i n cazul
reconstruciei unor cldiri fr valoare, se vor dispune funciuni comerciale i servicii de prim categorie, compatibile cu prestigiul
Capitalei birouri, hoteluri, servicii publice i de interes general;
La parter spre strad, cu excepia spaiilor de acces la nivelurile superioare i a pasajelor spre curtea interioar, se vor dispune
funciuni care permit accesul liber al locuitorilor i turitilor, avnd preponderent caracter de comer i servicii de standard
ridicat: magazine de lux, magazine specializate, restaurante, cofetrii, cafenele, baruri, agenii, bnci i oficii bancare, anticariate,
consignaii, galerii de art, reprezentane comerciale, birouri diverse, servicii colective i personale, distracii, servicii pentru recreere
etc.

ARTICOLUL 2 - UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
[fr prevederi]

ARTICOLUL 3 - UTILIZRI INTERZISE
[fr prevederi]

SECIUNEA II - CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFORMARE A CLADIRILOR
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI)
Se menine parcelarul existent cu urmtoarele condiii:
- n cazul cldirilor cu nlimi sub P+4 niveluri se consider construibile parcelele avnd minim 150 mp i un front la strad de
minim 8,0 m pentru construciile nscrise ntre dou calcane laterale i de minim 10,0 metri n cazul construciilor cuplate i
izolate; parcelele sub 150 mp. pentru a deveni construibile, este necesar s se comaseze cu una dintre parcelele adiacente;
- n cazul cldirilor cu noi cu nlimi peste P+4 niveluri se consider construibile parcelele avnd minim 400 mp i un front la
strad de minim 12,0 m pentru construciile nscrise ntre dou calcane laterale i de minim 15,0 metri n cazul construciilor
cuplate i izolate; parcelele sub 400 mp pentru a deveni construibile, este necesar s se comaseze cu una dintre parcelele
adiacente;
- n cazul comasrii parcelelor din zona protejat se vor menine amprentele vechii lotizri prin tratarea arhitectural i prin
amenajrile din curi - dalaje, parapete, jardiniere fixe, plantaii etc.;
- n cazuri speciale, n zone cu parcelri protejate, n vederea meninerii caracterului specific al parcelrii pot fi considerate
construibile parcelele sub 150 mp. pe baza unor documentaii de urbanism PUD nsoite de ilustrare de tem i desfurri
stradale.

MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 59/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Construciile vor fi dispuse pe aliniament sau vor fi retrase de la aliniament, conform caracterului strzii cu urmtoarele condiii:
- n cazul n care pe parcelele nvecinate construciile sunt retrase de la aliniament se va respecta retragerea existent; dac
retragerile sunt inegale se va respecta retragerea dominant pe strad, instituit prin regulamentele anterioare, evideniat prin
cldiri mai noi i n stare bun;
- n cazul n care parcela se nvecineaz pe o latur cu o construcie dispus pe aliniament, iar pe cealalt latur cu o construcie
n stare bun sau cu o cldire monument de arhitectur retras de la aliniament, noua cldire va fi dispus pe aliniament, dar se
va racorda la alinierea retras, pentru a nu evidenia un calcan ;
- n cazul n care parcela se nvecineaz pe o latur cu o construcie retras de la aliniament, iar pe cealalt latur cu o
construcie neviabil iar caracterul strzii indic tendina cldirilor mai noi de a se retrage de la aliniament conform
regulamentelor anterioare, de regul cu 4.0 metri, noua cldire se va retrage de la aliniament conform retragerii existente;
- la interseciile dintre strzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendicular pe bisectoarea unghiului dintre strzi avnd o
lungime de minim 12,0 metri pe strzile de categoria I i a II-a i de 6,0 metri pe strzile de categoria a III-a;
- n cazul unei parcele de col situat ntr-o intersecie constituit pe celelalte coluri cu 1 3 cldiri avnd colurile teite
conform regulamentelor anterioare, aliniamentul va prelua dimensiunea existent a teiturii.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Se va menine situaia actual dominant a regimului de construire, continuu sau discontinuu;
Banda de construibilitate fa de alinierea cldirilor va fi de maxim 15,0 metri n cazul cldirilor cu nlimi de pn la P+4 niveluri i
de maxim 20.0 metri n cazul cldirilor cu nlimi de peste P+4 niveluri, cu condiia respectrii distanei de 5 metri fa de limita
posterioar;
n cazul fronturilor continue, cldirile se vor alipi de calcanele cldirilor nvecinate dispuse pe ambele limite laterale ale parcelelor
pn la o distan maxim 15,0 metri dac cldirile au pn la P+4 niveluri i de maxim 20,0 metri dac cldirile au peste P+4
niveluri i se vor retrage fa de limita posterioar a parcelei la o distan de cel puin jumtate din nlimea cldirii msurat la
corni, dar nu mai puin de 5.0 metri;
n cazul fronturilor discontinue, n care parcela se nvecineaz numai pe una dintre limitele laterale cu o cldire avnd calcan pe
limita de proprietate, iar pe cealalt latur se nvecineaz cu o cldire retras de la limita lateral a parcelei i avnd pe faada
lateral ferestre ale unor ncperi principale, noua cldire se va alipi de calcanul existent, iar fa de limita opus se va retrage la o
distan egal cu minim 1/3 din nlime, dar nu mai puin de 3,0 metri; se admit retrageri de minim 3,0 metri la construciile cu
P+2 niveluri avnd pe faada lateral ferestre de la ncperi principale precum i la construciile cu P+3,4 niveluri avnd pe faada
lateral ferestre de la ncperi n care nu au loc activiti permanente i deci care nu necesit lumin natural; pentru cldirile mai
nalte de P+4 niveluri retragerea minim va fi de 4,0 metri;
n cazul n care cldirea se nvecineaz pe ambele laturi cu cldiri existente retrase fa de limitele parcelelor, se va dispune izolat i
se va retrage fa de ambele limite laterale ale parcelei la o distan egal cu minim 1/3 din nlime dar nu mai puin de 3,0 metri;
se admit distane de minim 3,0 metri la construciile cu P+2 niveluri avnd pe faada lateral ferestre de la ncperi principale i la
construciile cu P+3,4 niveluri avnd pe faada lateral ferestre de la ncperi n care nu au loc activiti permanente i deci care nu
necesit deci lumin natural; pentru cldiri mai nalte retragerea minim va fi de 4,0 metri;
Se interzice construirea pe limita parcelei dac aceasta este i linia de separaie fa de o cldire public retras de la limita lateral
a parcelei sau fa de o biseric ortodox; n aceste cazuri retragerea minim va fi de 4,0 metri;
Cldirile care alctuiesc fronturi discontinue se vor retrage fa de limita posterioar a parcelei la o distan de cel puin jumtate
din nlimea cldirii msurat la corni, dar nu mai puin de 5.0 metri.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
Se admite acoperirea curilor nchise sau n form de U la cldirile cu funciuni de birouri, hoteluri, comer, recreere care pot deveni
astfel spaii funcionale de tip galerii, hall-uri, zone de recepie, sli de expoziie, etc.

MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 60/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
ARTICOLUL 8 - CIRCULAII I ACCESE
Parcela este construibil numai dac are asigurat un acces carosabil de minim 3.0 metri dintr-o circulaie public n mod direct sau
prin drept de trecere legal obinut prin una din proprietile nvecinate;
n cazul fronturilor continue la strad se va asigura un acces carosabil n curtea posterioar printr-un pasaj care s permit accesul
autovehiculelor de stingere a incendiilor;
n toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului n spaiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificulti de deplasare.
Se recomand amplificarea circulaiei pietonale prin crearea pasajelor i deschiderea curilor cu funciuni atractive pentru pietoni.

ARTICOLUL 9 - STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Staionarea vehiculelor se admite numai n interiorul parcelei, deci n afara circulaiilor publice;
n cazul n care nu exist spaiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor
legale amenajarea unui parcaj propriu sau n cooperare ori concesionarea locurilor necesare; aceste parcaje se vor situa la distana
de maxim 150 metri.

ARTICOLUL 10 - NALTIMEA MAXIM ADMISIBIL A CLDIRILOR
nlimea maxim admisibil este egal cu distana dintre aliniamente; pot fi adugate suplimentar unul sau dou niveluri n funcie
de volumetria caracteristic strzii, cu condiia retragerii acestora n limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu
tangenta sa la 45 grade;
n cazul n care ntr-o intersecie exist deja o marcare pe col a poziiei favorizate a cldirilor printr-un plus de nlime, se admite
pentru o nou cldire de col depirea n planul faadei a nlimii maxime admisibile cu unul sau dou niveluri pe o lungime de
maxim 15,0 metri de la intersecie, peste care pot urma alte dou niveluri retrase n limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri
continuat cu tangenta sa la 45 grade dup cum urmeaz:
Limea strzii
ntre aliniamente(metri)
/ profile standard actuale
nlimea
maxim
admis
(metri)
Numr niveluri
convenionale
(3.0 metri)
Numr niveluri suplimentare admise *):
(A) retrase n interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0
metri i tangenta la 45
o
la acesta
(B) n planul faadei la cldirile de col pe o lungime de
maxim 15 metri, apoi retrase (A)
Sub 9 metri 7 - 10 P+1+M, P+2 (A) - 1 nivel; (B) - 1 nivel
9,01 11,00
Carosabil - 7 m. + trotuare 2x1,5 m.
=10 metri (categoria III)
12 P+2 +M (A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel
11,01 13,00
Carosabil 7 m. + trotuare 2x 3 metri
=13 metri (categoria III)
13 P+3 (A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel
13,01 16,00 16 P+4 (A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel
16,01 19,00 19 P+5 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
19,01 22,00
Carosabil 14 m. + trotuare 2x4 = 22
m .(categoria II)
22 P+6 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
22,01 25,00 25 P+7 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
25,01 27,00
Carosabil 14 m. + trotuare 2x6 = 26
m. .(categoria II)
27 P+8 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
27,01 30,0 30 P+9 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
30,1 33,00
Carosabil 21 m. + trotuare 2x6 = 33
m.(categoria I)
33 P+10 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
33,01 36,00 36 P+11 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
36,01 39,00 39 P+12 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
39,01 42,00 42 P+13 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
42,01- 45,00 i peste
Carosabil 28 m. + trotuare 2x8
metri = 44 m.
45 P+14 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
*) n toate cazurile n care construciile au acoperi cu pante de peste 45 grade se admite mansardarea.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 61/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
n cazul fronturilor continue, atunci cnd noua construcie depete ca nlime o construcie alturat viabil, este obligatoriu ca
volumul care se nal peste calcanul existent s fie retras de la limita de proprietate cu minim 3,0 metri n cazul cldirilor pn la
P+4 niveluri i cu 4,0 n cel al cldirilor peste P+4 niveluri, pentru a fi tratat ca faad lateral;
Pentru construciile cuplate la calcanul unei cldiri existente viabile este obligatorie preluarea conturului calcanului acesteia n
zona vizibil din domeniul public;
Se interzice autorizarea cldirilor care aduc noi calcane n imaginea zonei centrale;
n cazul racordrii ntre strzi cu limi diferite, cu cldiri avnd regim diferit de nlime, se va prelungi regimul cel mai nalt spre
strada secundar pe o lungime de 50,0 metri dac strada are 6 sau 4 fire de circulaie i pe o lungime de 25,0 metri dac strada are
2 fire de circulaie; n cazul n care diferena este mai mare de dou niveluri, racordarea se va face n trepte.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Orice intervenie asupra monumentelor de arhitectur declarate sau propuse a fi declarate, se va putea realiza numai n condiiile
legii;
Orice intervenie asupra faadelor existente, ca i modul de realizare al unor noi construcii, completri sau extinderi, elemente de
mobilier urban ori de reclam, necesit studii de specialitate, avizate conform legii;
Arhitectura noilor cldiri se va subordona cerinelor de coeren a secvenelor particulare de esut urban i va participa la punerea n
valoare a caracteristicilor dominante ale acestuia printr-o expresie arhitectural contemporan; aceasta va ine seama de caracterul
zonei i de caracteristicile cldirilor nvecinate n ceea ce privete:
- volumetria simplitatea volumelor, adecvarea scrii, controlul imaginii din toate direciile din care volumul este perceput n
relaie cu cadrul construit n care se insereaz, armonizarea modului de acoperire, evitarea evidenierii unor calcane, evitarea
impactului vizual al unor lucrri tehnice, etc.;
- arhitectura faadelor armonizarea cu scara strzii ca ritm al liniilor de for verticale i orizontale i ca frecven a
elementeloraccent, armonizarea cu vecintile imediate ca proporii ale elementelor arhitecturale, ca relief al faadei, ca
transparen a balustradelor balcoanelor i logiilor, etc.;
- materiale de construcie - armonizarea texturii finisajelor cu cea a cldirilor nvecinate, evitarea materialelor care pot
compromite integrarea n caracterul zonei, respectarea materialelor construciei iniiale n caz de refacere i extindere;
- culoare armonizarea culorii cu arhitectura cldirii, respectarea ambianei cromatice a strzii, sublinierea eventual a ritmului
faadelor etc.;
- n vederea autorizrii se vor prezenta studii suplimentare de inserie pentru noile cldiri sau pentru intervenii asupra cldirilor
existente ( ilustrri grafice, fotomontaje, machete);
- se interzic imitaii stilistice dup arhitecturi strine zonei, realizarea unor false mansarde, imitaii de materiale sau utilizarea
improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente sau strlucitoare;
- se interzice desfigurarea arhitecturii faadelor i deteriorarea finisajelor prin tratarea vitrinelor i a registrului parterului sau prin
instalarea firmelor i a panourilor de afiaj, inclusiv a sistemelor de iluminare a acestora ;
- elementele de mobilier urban vor respecta valoarea zonei protejate i arhitectura cldirilor.
Noile intervenii vor urmri creterea gradului de coeren, vor respecta caracterul arhitecturii nucleului central din perioada
interbelic i vor accentua prin arhitectura noilor cldiri, prin amenajrile exterioare i prin elementele de mobilier urban, firme,
reclame, iluminat nocturn, vegetaie, importana i atractivitatea zonei tradiionale de maxim polaritate comercial i de afaceri a
Capitalei.

ARTICOLUL 12 - CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR
Toate construciile noi sau reabilitate vor fi racordate la reelele edilitare publice de ap, canalizare;
n cazul alimentrii cu ap n sistem propriu se va obine avizul autoritii competente care administreaz resursele de ap;
La cldirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvial va fi fcut pe sub trotuare pentru a se evita
producerea gheii;
Se va asigura evacuarea rapid a apelor meteorice din spaiile accesibile publicului la reeaua de canalizare;
Noile cldiri vor fi echipate fie cu o anten colectiv i o reea de videocomunicaii conform reglementrilor tehnice n vigoare, fie cu
un branament la reeaua cablat;
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 62/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
Toate noile branamente pentru electricitate i telecomunicaii vor fi realizate ngropat;
Se interzice dispunerea pe faade a antenelor TV-satelit i a antenelor pentru telefonia mobil.
Cu excepia telecomunicaiilor speciale, se interzice dispunerea de pilonei zbrelii (tripozi unii cu grinzi cu zbrele) pe terasele
cldirilor care nu sunt tehnice sau industriale.

ARTICOLUL 13 - SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Spaiile libere vizibile din circulaiile publice vor fi tratate ca grdini de faad;
Curile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de mobilier urban, plantaii decorative, inclusiv
pe faade;
Spaiile neconstruite i neocupate de accese i trotuare de gard vor fi nierbate i plantate cu un arbore la fiecare 40 mp.;
Se recomand ca pentru mbuntirea microclimatului i pentru protecia construciei s se evite impermeabilizarea terenului peste
minimum necesar pentru accese;
Elementele fixe de mobilier urban din spaiile accesibile publicului se vor subordona caracterului zonei, necesitnd aceleai avize de
specialitate ca i construciile.

ARTICOLUL 14 - MPREJMUIRI
Se va menine caracterul existent al mprejmuirilor astfel:
- n cazul fronturilor retrase de la aliniament, gardurile spre strad vor avea, conform regulamentelor anterioare, nlimea de
minim 2.00 metri din care un soclu opac de 0.60 m., partea superioar fiind transparent realizat din fier forjat sau plas
metalic i vor putea fi dublate de gard viu; poate fi autorizat o nlime diferit n cazul reconstruciei sau restaurrii unei
mprejmuiri existente sau pentru a permite racordarea la o mprejmuire existent;
- stlpii de susinere n cazul n care nu sunt metalici, se vor armoniza cu finisajul cldirii principale i al gardurilor alturate;
- porile se vor armoniza cu mprejmuirea;
- pe limitele laterale i posterioare gardurile vor fi opace i vor avea nlimea maxim de 2.50 metri; aceast nlime permite
mascarea fa de vecinti a garajelor, serelor etc.;
- construciile publice vor putea face excepie ca dimensiuni i calitate a decoraiei gardurilor i porilor de intrare care se vor
armoniza cu arhitectura cldirii.

SECIUNEA III: POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT %)
POT maxim = 70%;
n cazul unor extinderi sau noi inserii se admite acoperirea restului curii n proporie de 80% cu cldiri cu maxim 2 niveluri (H = 8
metri) pentru activiti comerciale, sli de spectacole etc.;
n mod excepional, n cazul construciilor care sunt delimitate pe toate laturile de domeniul public, al celor care sunt nconjurate pe
trei laturi de calcane ale unor construcii existente valoroase sau al celor care refac o construcie valoroas disprut, POT poate
ajunge pn la 100%;
POT 100% poate fi admis i n cazul acoperirii integrale cu luminator a curilor nchise sau n form de U;
Pentru funciunile publice se vor respecta normele n vigoare sau tema specific.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
n cazul unor extinderi sau noi inserii se admite CUT maxim = 3,0 mp. ADC / mp. teren
Pentru parcelele cu suprafaa mai mic de 350 mp. sau cu raport ntre laturi mai mare de 1/5, CUT maxim 1,9 mp. ADC / mp. teren.
Pentru funciunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului;
n cazul mansardelor, aria suplimentar convenional = maxim 0,6 x arie nivel curent.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 63/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
M1 - Subzona mixt situat n zona protejat
SECIUNEA I: UTILIZARE FUNCIONAL
ARTICOLUL 1 - UTILIZRI ADMISE
Sunt admise urmtoarele utilizri:
- instituii, servicii i echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector i de cartier;
- sedii ale unor companii i firme, servicii pentru ntreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultan n diferite domenii i
alte servicii profesionale;
- servicii sociale, colective i personale;
- sedii ale unor organizaii politice, profesionale etc.;
- lcauri de cult;
- comer cu amnuntul;
- activiti manufacturiere;
- depozitare mic-gros;
- hoteluri, pensiuni, agenii de turism;
- restaurante, baruri, cofetrii, cafenele etc.;
- sport i recreere n spaii acoperite;
- parcaje la sol i multietajate;
- spaii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
- spaii plantate - scuaruri;
- locuine cu partiu obinuit;
- locuine cu partiu special care includ spaii pentru profesiuni liberale.

ARTICOLUL 2 - UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Cldirile vor avea la parterul orientat spre strad i spre traseele pietonale:
- funciuni care admit accesul publicului n mod permanent sau conform unui program de funcionare specific i vor fi prevzute
cu vitrine luminate noaptea; se recomand ca activitile n care accesul publicului nu este liber s nu reprezinte mai mult de
30% din lungimea strzii incluse n zona mixt i s nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri;
- se interzice localizarea restaurantelor care comercializeaz buturi alcoolice la o distan mai mic de 100 metri de servicii i
echipamente publice i de biserici;
- pentru orice utilizri se va ine seama de condiiile geotehnice i de zonare seismic;
- n zonele existente se admite conversia locuinelor n alte funciuni, cu condiia meninerii ponderii locuinelor n proporie de
minim 30 % din ADC;
- se admite completarea cu cldiri comerciale n interspaiile dintre blocuri cu condiia s se menin accesele carosabile i
trecerile pietonale necesare, vegetaia existent, i s se respecte cerinele de protecie a cldirilor de locuit din imediata
vecintate.
Orice intervenie n zonele protejate va respecta prevederile legii.

MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 64/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
ARTICOLUL 3 - UTILIZRI INTERZISE
Se interzic urmtoarele utilizri:
- activiti productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- construcii provizorii de orice natur;
- dispunerea de panouri de afiaj pe plinurile faadelor, desfigurnd arhitectura i deteriornd finisajul acestora;
- depozitare en-gros;
- staii de ntreinere auto cu capacitate de peste 5 maini;
- curtorii chimice;
- depozitri de materiale refolosibile;
- platforme de precolectare a deeurilor urbane;
- depozitarea pentru vnzare a unor cantiti mari de substane inflamabile sau toxice;
- activiti care utilizeaz pentru depozitare i producie terenul vizibil din circulaiile publice sau din instituiile publice;
- lucrri de terasament de natur s afecteze amenajrile din spaiile publice i construciile de pe parcelele adiacente;
- orice lucrri de terasament care pot s provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care mpiedic evacuarea i
colectarea apelor meteorice.


SECIUNEA II: CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI)
Se vor menine caracteristicile parcelarului din zona protejat.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Se va respecta caracterul zonei protejate prin meninerea tipului tradiional de raportare la aliniament.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Se va respecta caracterul zonei protejate prin meninerea retragerilor curente fa de limitele parcelelor.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
Se va respecta caracterul zonei protejate prin meninerea distanelor caracteristice.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAII I ACCESE
Se va menine modul de acces pe parcel caracteristic zonei protejate.

ARTICOLUL 9 - STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Staionarea autovehiculelor necesare funcionrii diferitelor activiti se admite numai n interiorul parcelei, deci n afara circulaiilor
publice;
n cazul n care nu se pot asigura n limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale)
realizarea unui parcaj n cooperare ori concesionarea locurilor necesare ntr-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate n cadrul
centrului de cartier sau n zona adiacent la o distan de maxim 250 metri;
Se recomand ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol s se fac n suprafee dimensionate i dispuse astfel nct s permit
ulterior, odat cu creterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 65/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
ARTICOLUL 10 - NLIMEA MAXIM ADMISIBIL A CLDIRILOR
n zona protejat se va respecta alinierea cornielor existente; n cazul unor volume care depesc nlimea vecintilor imediate
pentru acordarea autorizaiei se vor prezenta justificri suplimentare privind nscrierea n zona protejat i relaiile cu monumentele
existente (sau propuse a fi declarate) care sunt situate n limita de 100 metri, precum i privind impactul noii volumetrii asupra
siluetei interioare i generale a Bucuretilor;
nlimea maxim admisibil n planul faadei nu va depi distana dintre aliniamente; pot fi adugate suplimentar unul sau dou
niveluri n funcie de volumetria caracteristic strzii, cu condiia retragerii acestora n limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri
continuat cu tangenta sa la 45 grade;
Limea strzii
ntre aliniamente(metri)
/ profile standard actuale
nlimea
maxim
admis
(metri)
Numr niveluri
convenionale
(3.0 metri)
Numr niveluri suplimentare admise *):
(A) retrase n interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0
metri i tangenta la 45
o
la acesta
(B) n planul faadei la cldirile de col pe o lungime de
maxim 15 metri, apoi retrase (A)
Sub 9 metri 7 - 10 P+1+M, P+2 (A) - 1 nivel; (B) - 1 nivel
9,01 11,00
Carosabil - 7 m. + trotuare 2x1,5 m.
=10 metri (categoria III)
12 P+2 +M (A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel
11,01 13,00
Carosabil 7 m. + trotuare 2x 3 metri
=13 metri (categoria III)
13 P+3 (B) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel
13,01 16,00 16 P+4 (B) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel
16,01 19,00 19 P+5 (B) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
19,01 22,00
Carosabil 14 m. + trotuare 2x4 = 22
m .(categoria II)
22 P+6 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
22,01 25,00 25 P+7 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
25,01 27,00
Carosabil 14 m. + trotuare 2x6 = 26
m. .(categoria II)
27 P+8 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
27,01 30,0 30 P+9 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
30,1 33,00
Carosabil 21 m. + trotuare 2x6 = 33
m.(categoria I)
33 P+10 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
33,01 36,00 36 P+11 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
36,01 39,00 39 P+12 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
39,01 42,00 42 P+13 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
42,01- 45,00 i peste
Carosabil 28 m. + trotuare 2x8
metri = 44 m.
45 P+14 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
*) n toate cazurile n care construciile au acoperi cu pante de peste 45 grade se admite mansardarea.
Pentru cldirile foarte nalte (peste 45 metri) se va prezenta prin P.U.Z. justificarea configuraiei de ansamblu innduse seama de
modul de percepere de pe principalele trasee de circulaie, de pe splaiuri i de pe corniele Dmboviei i Colentinei;
n intersecii se admit unul sau dou niveluri suplimentare n planul faadelor pe o lungime de 15 metri de la intersecia
aliniamentelor, dup care pot urma nc alte dou niveluri retrase n interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri i a tangentei la
acesta la 45 grade (conform tabelului anterior);
n cazul racordrii ntre strzi cu limi diferite, cu cldiri avnd regim diferit de nlime, se va prelungi regimul cel mai nalt spre
strada secundar pe o lungime de 50,0 metri dac strada are 6 sau 4 fire de circulaie i pe o lungime de 25,0 metri dac strada are
2 fire de circulaie; dac diferena este mai mare de dou niveluri, racordarea se va face n trepte.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Orice intervenii vor necesita studii de inserie avizate conform legii;
Se interzice modificarea aspectului cldirilor existente prin tratarea diferit a finisajului parterului de cel al nivelurilor superioare sau
acoperirea cu firme a parapetului ferestrelor de la primul nivel.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 66/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
ARTICOLUL 12 - CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR
Toate cldirile vor fi racordate la reelele tehnico-edilitare publice;
n cazul alimentrii cu ap n sistem propriu se va obine avizul autoritii competente care administreaz resursele de ap;
Se va asigura posibilitatea racordrii la sistemele moderne de telecomunicaii;
Dat fiind intensitatea circulaiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvial este obligatoriu s fie fcut pe sub
trotuare pentru a se evita producerea gheii;
Se va asigura n mod special evacuarea rapid i captarea apelor meteorice din spaiile rezervate pietonilor, din spaiile mineralizate
i din spaiile plantate cu gazon;
Se interzice dispunerea pe faade a antenelor TV-satelit i a antenelor pentru telefonia mobil i dispunerea vizibil a cablurilor TV;
Cu excepia telecomunicaiilor speciale, se interzice dispunerea de pilonei zbrelii (tripozi unii cu grinzi cu zbrele) pe terasele
cldirilor care nu sunt tehnice sau industriale.

ARTICOLUL 13 - SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Se vor identifica, proteja i pstra n timpul executrii construciilor arborii importani existeni avnd peste 4.00 metri nlime i
diametrul tulpinii peste 15.00 cm; n cazul tierii unui arbore se vor planta n schimb ali 10 arbori n perimetrul unor spaii plantate
publice din apropiere;
n grdinile de faad ale echipamentelor publice minim 40% din suprafa va fi prevzut cu plantaii nalte;
Terenul care nu este acoperit cu construcii, platforme i circulaii va fi acoperit cu gazon i plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;
Se recomand ca minim 75% din terasele neutilizabile i 10% din terasele utilizabile ale construciilor s fie amenajate ca spaii
verzi pentru ameliorarea microclimatului i a imaginii oferite ctre cldirile nvecinate;
Parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare i vor fi nconjurate cu un gard viu de 1,20 metri nlime;
n zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rdcin pot mri sensibilitatea la umiditate a terenului de
fundare.

ARTICOLUL 14 - MPREJMUIRI
Se va respecta tipul existent de mprejmuiri cu condiia ca acestea s fie transparente i s aib un soclu opac de maxim 0,60 metri
ctre strad; n cazul unificrii funciunilor interioare a mai multor cldiri se va menine prin tratarea terenului amprenta parcelarului
tradiional.
Se recomand separarea spre strad a terenurilor echipamentelor publice i bisericilor cu garduri transparente de 2,00 metri
nlime din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale i posterioare vor fi opace i vor avea
nlimea de minim 2,20 metri;
Spaiile comerciale i alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii i pot fi
utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.

SECIUNEA III: POSIBILITTI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Conform caracterului zonei protejate

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Conform caracterului zonei protejate

MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 67/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
6.2. Extras din regulamentul aferent PUZ zone protejate construite municipiul Bucuresti
n continuare, prezentm o sintez a textului PUZ pentru ZP nr. 34 Pitar Mo aprobat prin HCGMB nr. 279/2000, urmat de
textul integral.

6.2.1. Sinteza reglementrilor
I. Grad de protecie:
Maxim - se protejeaz valorile arhitectural - urbanistice, istorice i de mediu natural n ansamblul lor: trama stradal,
fondul construit, caracterul i valoarea urbanistic; sunt permise intervenii care conserv i poteneaz valorile
existente.
II. Intervenii:
reabilitarea i punerea n valoare a nucleelor (Piaa Alex. Lahovari, scuarul Jules Michelet).
pstrarea diversitii tipologice i funcionale: alternana construit / liber, nlime variabil ntre anumite
limite (cu accente locale care nu afecteaz scara zonei), combinaia dintre locuire i servicii (cu pstrarea
locuirii ntr-o proporie de cel puin 50%).
preluarea diferenelor de nlime prin formule de legtur.
punerea n valoare cldirilor monument sau a celor susceptibile a fi declarate monument (consolidare,
restaurare, ntreinere).
protecia vegetaiei.
III. Parcele construibile:
S min = 150 mp.
Front la strad: min. 8m pentru cldiri niruite, min. 12m pentru cldiri cuplate.
IV. Cldiri noi:
calcanul max. 15m lungime (n cazul calcanului existent pe parcela vecin).
distana dintre cldirea nou i limita lateral a parcelei (n cazul existenei pe parcela vecin a unei cldiri
retrase fa de limita respectiv): 3m pentru cldiri cu nlimea mai mic de 10m, din nlimea cldirii
pentru cldiri cu nlimea mai mare de 10m.
distana dintre cldirea nou i limita posterioar a parcelei: din nlimea cldirii, min. 5m.
distana dintre cldirile situate pe aceeai parcel: din nlimea cldirii noi (1/4 din nlime atunci cnd
faadele nu asigur iluminarea ncperilor de locuit).
nlimi admise: min. 10m, max. 13m (n frontul Pieei Al. Lahovari max. 27m; n frontul Scuarului Jules
Michelet max 24m); peste nlimea admis un nivel suplimentar cu H=3m, retras cu 1.5m din planul
vertical al faadei; depirea n nlime a unei cldiri existente nvecinate max. 3m; se admite realizarea unui
element vertical de arhitectur care depete cu max. 3m Hmax de 13m, cu o lungime de max. 1/3 din
lungimea faadei.
POT maxim 65%, suprafaa minim rmas neconstruit min. 50 mp.
CUT maxim 2,0 [corespunztor pentru 3,0 niveluri]; 5,0 [corespunztor pentru 7,7 niveluri] n frontul Pieei Al.
Lahovari; 4,5 [corespunztor pentru 6,9 niveluri] n frontul Scuarului Jules Michelet.

MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 68/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
6.2.2. Text integral

I. DESCRIERE
a. delimitare:
- zon definit de artere majore - bd. Magheru - bd.Dacia i de strzi de importan medie
- str. C.A Rosetti - str. A.D. Xenopol - str. Polon i include n aceste limite poriunile strzilor: George Enescu, Dionisie Lupu, Julles
Michelet, Pitar Mo, Actor Arthur Verona, G-ral Eremia Grigorescu, Columb, Intr. Armaului, Tache Ionescu i Piaa Alex. Lahovari
b. caracteristici:
- zon rezidenial cu coagulri locale de funcii publice mai ales n vecintatea bulevardului Magheru i n Piaa Alex. Lahovari
- esut tradiional definit de strzi cu traseu neregulat, caracterizat prin diversitate tipologic, coerent n ciuda varietii volumetrice,
a nlimii i limbajului arhitectural
- regim de construcie discontinuu, cu cldiri izolate sau grupate de nlimi variabile.
- nlime variabil ntre anumite limite (cu accente locale care nu afecteaz scara zonei);
- prezena vizibil a vegetaiei izolate;
c. evoluie:
- spontan i nereglementat specific.
- o poriune din oraul premodern cu tram stradal tradiional, rectificat la sf. sec. al XIX-lea i care a fost delimitat ca atare prin
tierea bulevardelor Magheru i Dacia i prin creterea importanei strzii Jean-Louis Calderon.
- nlocuire i densificare gradual i neomogen a fondului construit.
d. agresiuni:
- lipsa de ntreinere a cldirilor i spaiilor publice
e. valoare:
- esut rezidenial tradiional tipic - unicat la nivel internaional, cu un fond construit de valoare arhitectural ridicat.
- zon n care coexist locuine individuale, locuine colective (interbelice) i construcii de interes public ntr-un raport echilibrat i
caracteristic pentru centrul tradiional al Bucuretiului.
f.grad de protecie:
- maxim - se protejeaz valorile arhitectural - urbanistice, istorice i de mediu natural n ansamblul lor: trama stradal, fondul
construit, caracterul i valoarea urbanistic; sunt permise intervenii care conserv i poteneaz valorile existente.
g. intervenii:
- reabilitarea i punerea n valoare a nucleelor (Piaa Alex. Lahovari, scuarul Jules Michelet)
- pstrarea diversitii tipologice i funcionale: alternana construit / liber, nlime variabil ntre anumite limite (cu accente locale
care nu afecteaz scara zonei), combinaia dintre locuire i servicii (cu pstrarea locuirii ntr-o proporie de cel puin 50%)
- preluarea diferenelor de nlime prin formule de legtur.
- punerea n valoare cldirilor monument sau a celor susceptibile a fi declarate monument (consolidare, restaurare, ntreinere).
- protecia vegetaiei.

MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 69/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
II. UTILIZARE FUNCIONAL
a. utilizri admise:
- locuine individuale i semicolective.
- se menin neschimbate acele utilizri iniiale ale cldirilor care corespund cerinelor actuale sau se admite revenirea la acestea
b. utilizri admise cu condiionri:
- funciuni cu caracter comercial, servicii, administrativ cu urmtoarele condiii
(1) funciunea s nu stnjeneasc vecintile
(2) funciunea s nu implice nici un fel de modificare a arhitecturii exterioare sau a caracterului/elementelor valoroase ale interiorului
(3) s nu afecteze vegetaia existent (curi de faad i arbori)
(4) s nu implice amenajarea unor locuri suplimentare de parcare n interiorul parcelei sau pe domeniul public
(5) suprafaa destinat comerului, serviciilor, birourilor s fie egal cu cea destinat locuinelor
c. utilizri interzise:
- activiti care pot provoca degradarea cldirilor protejate sau sunt incompatibile cu statutul de zon protejat;
- activiti productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- construcii provizorii de orice natur - inclusiv chiocuri i panouri publicitare, de orice dimensiune i indiferent de modalitatea lor
de montare;
- depozitare en-gros;
- depozitarea pentru vnzare a unor cantiti mari de substane inflamabile sau toxice;
- activiti care utilizeaz pentru depozitare i producie terenul vizibil din circulaiile publice sau din instituiile publice;
- depozitri de materiale refolosibile;
- platforme de precolectare a deeurilor urbane;
- staionarea i gararea autovehicolelor n construcii multietajate;
- lucrri de terasament de natur s afecteze amenajrile din spaiile publice i construciile de pe parcelele adiacente;

III. AMPLASAREA CLDIRILOR
a. caracteristicile parcelelor:
- se consider construibile parcelele avnd minim 150 mp i un front la strad de minim 8.0 m n cazul construciilor niruite dintre
dou calcane laterale i de minim 12.0 metri n cazul construciilor cuplate i izolate; parcelele sub 150 mp pentru a deveni
construibile, este necesar s se comaseze cu una dintre parcelele adiacente;
b. amplasarea fa de aliniament:
- aezarea cldirilor se va face pe aliniament cu excepia situaiilor precizate n plana anex.
- aezarea cldirilor fa de strad: regim n principal discontinuu, preponderent grupat, posibil ns i izolat sau cuplat n funcie de
situaiile locale precizate n plana anex
- la interseciile dintre strzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendicular pe bisectoarea unghiului dintre strzi avnd o
lungime de minim 12,0 metri pe strzile de categoria I i a II-a i de 6,0 metri pe strzile de categoria a III-a.
c. alinierea lateral i posterioar:
- n cazul n care pe una din limitele laterale ale parcelei exist calcanul unei construcii nvecinate, noua cldire se va alipi la acest
calcan pe o lungime de maxim 15,0 metri de la aliniament iar fa de limita opus a parcelei se va retrage la o distan egal cu
jumtate din nlimea la corni, dar nu mai puin de 3,0 metri;
- n cazul n care parcela se nvecineaz cu cldiri retrase fa de limitele laterale ale parcelei, noua cldire se va retrage obligatoriu
fa de ambele limite laterale ale parcelei la - o distan de 3,0 metri pentru cldirile cu h<10,0 metri
- o distan egal cu jumtate din nlime, dar nu mai puin de 3.0 metri, pentru cldirile cu h>10,0 metri
- cldirile se vor retrage fa de limita posterioar la o distan de cel puin jumtate din nlimea cldirii msurat la corni dar nu
mai puin de 5.0 metri.
d. amplasarea cldirilor pe aceeai parcel
- cldirile vor respecta ntre ele distane egale cu jumtate din nlimea la corni a celei mai nalte dintre ele;
- distana se poate reduce la 1/4 din nlime numai n cazul n care faadele prezint calcane sau ferestre care nu asigur
luminarea unor ncperi fie de locuit, fie pentru alte activiti ce necesit lumin natural.
MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 70/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
IV. ECHIPAREA CLDIRILOR
a. circulaii i accese:
- parcela este construibil numai dac are asigurat un acces carosabil de minim 3.0 metri dintr-o circulaie public n mod direct sau
prin drept de trecere legal obinut prin una din proprietile nvecinate;
- n toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului n spaiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificulti de deplasare.
b. staionarea autovehiculelor:
- staionarea vehicolelor se admite numai n interiorul parcelei, deci n afara circulaiilor publice.
c. condiii de echipare edilitar:
- toate construciile vor fi racordate la reelele edilitare publice;
- se recomand la cldirile dispuse pe aliniament ca racordarea burlanelor la canalizarea pluvial s fie fcut pe sub trotuare
pentru a se evita producerea gheii;
- se va asigura n mod special evacuarea rapid i captarea apelor meteorice n reeaua de canalizare;
- toate noile branamente pentru electricitate i telecomunicaii vor fi realizate ngropat;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit n locuri vizibile din circulaiile publice i se recomand evitarea dispunerii vizibile a
cablurilor TV;
- se interzice amplasarea firidelor de branament pentru electricitate, telecomunicaii i gaze pe faadele principale ale cldirilor;
- se interzice montarea aparatelor de aer condiionat pe faadele ctre strad, sau pe cele laterale n cazul n care ele se deschid
ctre curi de onoare.
d. spaii libere i plantate:
- spaiile libere vizibile din circulaiile publice vor fi tratate ca grdini de faad;
- spaiile neconstruite i neocupate de accese i trotuare de gard vor fi nierbate i plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;
- se recomand ca pentru mbuntirea microclimatului i pentru protecia construciei s se evite impermeabilizarea terenului
peste minimum necesar pentru accese;
e. mprejmuiri:
- gardurile spre strad vor fi transparente, vor avea nlimea de maxim 2.00 metri; gardurile vor avea un soclu opac de circa 0.60
m., partea superioar fiind transparent realizat din fier forjat sau plas metalic i vor putea fi dublate de gard viu; pe limitele
laterale i posterioare gardurile vor fi opace i vor avea nlimea minim de 2.00 metri.

V. CONFORMAREA CLDIRILOR
a. nlimi admise:
- maximum 13 m (cu excepia cldirilor din frontul Pieei Alex Lahovari - maximum 27 m i a celor din scuarul Jules Michelet -
maximum 24 m ), minimum 10 m.
- peste nlimea admis se accept realizarea unui singur nivel (3 m) retras la 1,5 m fa de planul vertical al faadei. nlimea
noilor construcii nu va putea depi, totodat, cu mai mult de 3 m nlimea cldirilor existente nvecinate. Se admite realizarea
unui element arhitectural care poate depi cu 3 m nlimea maxim vertical (13 m), desfurat pe cel mult o treime din lungimea
faadei.
b. aspectul exterior:
- orice intervenie asupra monumentelor de arhitectur declarate sau propuse a fi declarate, se va putea realiza numai n condiiile
legii. Prin restaurarea cldirilor existente (inclusiv prin msurile de consolidare a structurilor), se va pstra sau se va reveni la (dac
este cazul) arhitectura iniial a faadelor.
- arhitectura noilor cldiri va respecta caracterul arhitectural general al zonei, nscriindu-se, nainte de toate, n scara definit de
cldirile existente.
- se interzic suprafee vitrate de mari dimensiuni (perete cortin), imitaiile de materiale sau utilizarea improprie a materialelor
(placaje ceramice sau suprafee metalice strlucitoare), utilizarea culorilor stridente.

MUNICIPIUL BUCURETI ZONA PROTEJAT NR. 34 "PITAR MO"
Definirea regimului tehnic al construciilor supuse autorizrii n zonele protejate i n zonele de protecie a monumentelor, n scopul protejrii patrimoniului arhitectural i urbanistic al municipiului Bucureti.
Etapa a II-a/2009 - Fundamentare teoretic. Beneficiar: Primria Municipiului Bucureti. Faza 2. Reglementare - U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C./ Quattro Design S.R.L. 07.2011. Pag. 71/71
Autori: arh. Irina Popescu-Criveanu, arh. Toader Popescu, arh. erban Popescu-Criveanu; conf. dr. arh. Sergiu Nistor (Cap. 3.5.3.2., 4.4), ing. Vintil Mocanu (3.4.2), ing. Sefcati Abduraim (3.4.6)
VI. OCUPAREA I UTILIZAREA PARCELEI
a. procent maxim de ocupare al terenului (POT):
- maxim admis: 65%. Suprafaa rmas liber trebuie s fie de cel putin 50 mp.
b. coeficient de utilizare al terenului (CUT):
- maxim admis: 2 (cu excepia cldirilor din frontul Pieei Alex Lahovari - maximum 5 i a celor din scuarul Jules Michelet - maximum
4,5)
c. zone non-aedificandi
-
d. alte servitui
- servitui de nlime (non altius tollendi) se vor introduce n vecintatea accentelor verticale istorice (turle de biserici, cupole ale
cldirilor publice). De asemenea trebuie introduce criterii de utilizare a materialelor, a mprejmuirilor, a culorilor, a tipurilor de
pavaje, a esenelor vegetale etc.

VII. SPAII PUBLICE
a. traseu
- se pstreaz traseele actuale ale strzilor, conform planei anex.
b. profil transversal
- se pstreaz profilele actuale.
c. echipare i amenajare
- nu exist condiionri stilistice, dar se va avea n vedere subordonarea oricror elemente de mobilier urban caracterului cldirilor i
condiionarea realizrii lor de aceleai avize de specialitate ca i construciile.
d. plantaie
- interveniile asupra Pieei Alex. Lahovari i a scuarului Jules Michelet vor fi subordinate caracterului fiecruia, public n primul caz,
rezidenial n cel de al doilea i vor fi supuse acelorai avize de specialitate ca i construciile.

VIII. CONDIII DE AVIZARE
- n vederea autorizrii cldirilor noi i a interveniilor asupra cldirilor existente sunt necesare studii de inserie, fotomontaje sau
machete.
- n condiiile respectrii prezentului regulament:
- se elibereaz Certificatul de urbanism fr avizul prealabil al Ministerului Culturii;
- pentru faza Proiect de autorizaie de construire este necesar avizul Ministerului Culturii;
- n cazul unei propuneri diferite fa 90
de prezentul regulament:
- se elibereaz Certificatul de Urbanism numai n baza aprobrii unui PUZ avnd avizele Ministerului Lucrrilor Publice i Amenajrii
Teritoriului i Ministerului Culturii
- pentru faza Proiect de autorizaie de construire este necesar avizul Ministerului Culturii;
- pentru intervenii n spaiul public (mobilier urban, pavimente, vegetaie, etc.), neincluse n acest regulament, se vor ntocmi
proiecte ce vor fi avizate conform legii, inclusiv prin avizul Ministerului Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului i Ministerului
Culturii la faza Certificat de urbanism i al i Ministerului Culturii la faza Proiect de autorizaie de construire.

S-ar putea să vă placă și