Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluare sumativ semestrul I

GRUPA : Pregtitoare Nivel II


Durata : 26. 01. 30. 01. 2009
Comportamente urmrite
C1. - s relaioneze cu partenerii de grup; s se comporte ciilizat! s-"i e#prime dorinele! s-"i dezolte ata"amentul $a de colegi!
s acioneze la cerinele educatoarei %ncadr&ndu-se %n timpul cerut de actiitate ALA; ADP;
C2. s se e#prime corect %n propoziii clare' concise! s despart cuinte %n sila(e "i s le reprezinte gra$ic! s discrimineze sunetul iniial! s
reproduc cu u"urin poestirile "i poeziile %nate! respect&nd intonaia "i nuanarea ocii! utiliz&nd gestica "i mimica ; sa utilizeze desene!
sim(oluri! pentru a transmite un mesa); DLC
C3. s e$ectueze operaii de adunare "i scdere cu 1 2 uniti! in concentrul 1 6 ! cu mulimi "i numere naturale; s utilizeze sim(olurile
matematice; sa se e#prime corect in termeni matematici; sa raporteze ci$ra la cantitate si iners! sa plaseze di$erite o(iecte intr-un spaiu dat;
sa realizeze clasi$icri de o(iecte dup criterii date; sa descrie $igurile geometrice utiliz&nd cele * atri(ute! D
C*. - s sta(ileasc relaii %ntre o(iecte "i grupuri de o(iecte! dup di$erite criterii; sa descrie unele elemente componente ale lumii %ncon)urtoare -
corpul uman! plante! animale! $enomene speci$ice anotimpurilor inatate +oamna si ,arna! D
C-. sa cunoasc ' respecte normele necesare integrrii in iata sociala ; sa cunoasc ' aplice reguli re$eritoare la sigurana ieii ; sa mani$este
dezacord $ata de atitudinile negatie! sa identi$ice elemente locale speci$ice tarii si zonei in care locuie"te; sa-si adapteze cerinele proprii
celor ale grupului; D!
C6. sa participe cu interes la o actiitate gospodreasca; sa e$ectueze operaii simple de lucru cu materiale . con$ecii! aplicaii! cola)e/; sa
cunoasc uneltele de lucru $olosite in gospodrie D!
C0. s redea cat mai $idel temele plastice propuse in desen! pictura! modela) utiliz&nd corect instrumentele de lucru ; sa utilizeze un lim(a)
adecat cu priire la actiitile plastice; DEC
C1. sa di$erenieze auditi tim(rul! intensitatea! durata si inaltimea sunetelor din mediul %ncon)urtor si al sunetelor muzicale; sa c&nte cu
dezinoltura c&ntece pentru copii ! sa asocieze miscari c&ntecului; sa e#prime prin mi"care starea su$leteasca creata de muzica audiata; sa
e#prime intr-un )oc impresia muzicala; DEC
C9. sa aplice reguli de igiena a e$ortului $izic! sa-si eri$ice inuta estimentara si starea $izica generala; sa respecte poziia corecta a corpului si a
segmentelor acestuia pentru comenzile de mers si alergare; sa e#ecute e#erciii de dezoltare $izica generala cu numrarea timpilor si cu
repere spaiale; sa e#ecute corect aciunile motrice inatate! in condiii ariate! cat mai aproape de situaiile reale; sa rspund motric la o
comanda data; sa mani$este atitudini de cooperare! spirit de ec2ipa! $air-pla3! DP"

Copii o#serva$i : 20
Evaluare sumativ
Grupa : Pregtitoare emestrul I An %&olar '(() * '((+
Nr,
&rt,
Numele si
prenumele
RE-UL.A.UL E/ALUARII
4ducarea
lim(a)ului
56C
7ctiitate
matematica
58
Cun.
mediului
58
4ducaie
pentru
societate
598
7ctiitate
practica
598
4ducaie
artistico
plastica
54C
4ducaie
muzicala
54C
4ducaie
$izica
5:;
<ocuri si
actiitati
alese
767! 75:
Comport.
atins ' in
dezoltar
e
C7 ' C5
20.01.
2009
30.01.
2009
21.01.
2009
29.01.
2009
26. 01.
2009
29. 01.
2009
30. 01.
2009
26. 01.
2009
20. 01.
2009
21. 01.
2009
26. 30.
01. 2009
8em. ,
1
2
3
*
-
6
0
1
9
10
11
12
13
1*
1-
16
10
11
19
20
+otal
procenta)
4d. +incuta =2erase
aptamana: '0*1( ianuarie '((+
u#tema: E/ALUARE E"E.RIALA
-IUA2
DA.A .IPURI DE AC.I/I.A.I DE IN/A.ARE
LUNI
'0 (3 *(+
ADP, >;ulumesc! te rog! po$tim ' 8unt cuinte $ermecate. ?olosite tot mereu! ' 5e (ine o sa ai parte@
ALA, >5e-a $amilia@ <oc de rol;
>6ecturam cri cu poezii ilustrate@ Ai(lioteca;
>:e strada@ plim(are ; Cunoa"terea unor aspecte caracteristice anotimpului;
ADE, 58 >Ce "tii despreB@ <oc didactic
54C >+ema la alegerea copiilor@ pictura;
"AR.I
'4 (3 *(+
ADP, >Ce intm de la eroii din poestiC@
ALA, >7l(a ca zpada@ puzlle <oc de masa;
>Csua piticilor@ Construcii;
>?ata mo"ului si $ata (a(ei@ 5ramatizare;
ADE, 56C->,n lumea poe"tilor@ - Conor(ire;
54C >Decunoa"te c&ntecul Cine c&nta mai (ineC@- concurs;
"IERCURI
') (3 *(+
ADP, >5e pe-acuma $apte (une! ' Cate poi sa $aci ti-oi spune.@
ALA, >5e ce tre(uie sa $im cumini si asculttoriC@ Etiina;
>5ecupm imagini > 7rta;
>C&inele si pisica@! >:isica si "oarecele@ <ocuri de mi"care;
ADE, 58. FCine repede g&nde"te! nu gre"e"te@ concurs matematic
5:; >Competiia@ Gntreceri sportie;
5!I
'+ (3 *(+
ADP, >5e corect te ei )uca! ' 8igur tu ei c&"tiga.@
ALA, >8crisoare pentru H&na ,arna@ Ai(lioteca;
>5erdelu"ul pentru snii@ Construcii;
>8c2iorii la concurs@ >Aulgarele uria"@ <ocuri sportie;
ADE, 58 >Cine "tie c&"tigaI@- concurs matematic
598. >7"a da! a"a nu@ <oc didactic;
/INERI
1( (3 *(+
ADP, >8a-i apreciem pe cei mai (uniI@
ALA, >Cum este remea in anotimpul iarnaC@ Etiina;
>5e-a ser(area@ <oc de rol;
<ocuri li(ere in zpada.
ADE, 56C >Cel mai (un recitator@
54C >;&nute pricepute@ 4#poziie;