Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul National ,, Costache Negri Tg Ocna Prof.

Docan Mihai
Clasa a X-a
Data ..../ ...../20..
Ele! .................. .................... Test la geografie (capitolul resurse)
".De #e harta $e %ai sus #reci&ati!
a' Cea %ai %are #ro$ucatoare $e #etrol este %arcata #e harta cu nu%arul((.
)' *aca%antul $e fier $e la +urs, este situat in statul %arcat #e harta cu nu%arul((.
c'"n categoria resurselor energetice, statul %arcat cu - este cel %ai %are #ro$ucator $e((((. 1,8 p
$' .tatul %arcat #e harta cu -2 este un %are #ro$ucator $e(((((((..
e' /a&inul car)onifer Don)ass este situat in statul %arcat #e harta cu nu%arul(((
f' .tatul %arcat #e harta cu 0 este un %are #ro$ucator $e ((((..
"". 1sociati #rin linii $e cores#on$enta ter%enii $in #ri%a coloana cu cei $in a $oua coloana 2tarile
%arcate cu cifre sau nu%ere sunt foarte %ari #ro$ucatoare'
1ur -0
Petrol 3
Cu#ru 4
5ier 6 1,2 p
7a& %etan
""". "ncercuiti ras#unsul corect!
- Cea mai mare producatoare de gaze naturale este marcata pe harta cu numarul!
a' 0 )' 8 c'2 $'3
- Zacamnatul de fier de la Krivoi-og este situat in !
a' /ra&ilia )' 9usia c':craina $'/elarus
-egiunea marcata pe harta cu 11 este o mare producatoare de!
a'car)uni )'#etrol c'cu#ru $')au;ita 1p
-" producatoare importanta la nivel mondial de gaz metan este!
a'Olan$a )':craina c' Mol$oa $'/elgia
"<. Preci&ati #atru %o$uri $e folosinta ale a#elor oceanice# 1p
<. 1rgu%entati afir%atia!,,9esursele $e a#a $ulce #e Terra sunt li%itate=. 2p
<". 1$uceti #atru argu%ente care sa $e%onstre&e aloarea econo%ica si ecologica a #a$urii. 2 #
$e acorda 1 p din oficiu