Sunteți pe pagina 1din 8

MEMORIU TEHNIC PENTRU ARHITECTURA

IMOBIL SERVICII STOMATOLOGICE P+1E


STR. CUZA VODA, NR. 157-159, OLTENITA, JUD. CALARASI
Ca!"#$%$ I - DATE GENERALE
I.&1 - O'!()"%$ *#!()"%$%!
Investitia: IMOBIL SERVICII STOMATOLOGICE P+1E
Amplasament: Str. Cuza Voda, nr. 157-159, Otenita,
jud. Calarasi
roie!tant: S.C. AS"#SI$% &95 S'(
roie!t: )1* + ),,9
-ene.i!iar: /am. 0otruna C.
Valoarea estimativa a lu!rarilor: 111111111 (ei
erioada de e2e!utie: 3)* luni4
/aza de proie!tare: "5AC + "5A"
I.&+ - Ca*a)"(*!,"!)!$( a-$a,a-(."%$%!
- supra.ata totala a terenului este de 76) mp si se a.la in proprietatea d-lor
0otruna Constantin si 0otruna Cristina - pre!izate in planul topo7ra.i! 8 plan
de situatie into!mit de In7. Ilie $eor7e Iulian, si veri.i!at de in7. C9ivules!u
Vasile de la O.i!iu judetean de Cadastru, $eodezie si Carto7ra.ie Calarasi,
autorizat !u nr. *,*5+:/+9.,9.),,*. 5erenul este situat 8 !on.orm :$ si
'e7ulamentului lo!al de ur;anism a.erent 8 in su;zona de lo!uinte
individuale , <1. ar!ela este situata in intravilanul lo!alitatii, in unitatea
teritoriala de re.erinta nr. 1, proprietatea d-lor 0otruna Constantin si 0otruna
Cristina Violeta !on.orm Contra!t de vanzare-!umparare autenti.i!at su; nr.
*5=*+)5.,6.),,6 de -iroul %otarial 8 %otariatul u;li! Oltenita si Contra!tul
de s!9im; autenti.i!at su; nr. *>9=+,=.,9.),,6 -iroul %otarial , %otariatul
u;li! Oltenita, 0ariana Cio;anu? in!9eierile nr. 1))=5+)>.,6.),,6 si nr.
)66*+,*.,9.),,6 emise de O.C..I. Calarasi, -.C..I. Oltenita.
Intr. Vladimir Streinu nr. 6, se!tor ), -u!uresti, tel+.a2: ,1-)5).)6.55, #-mail: o..i!e@asdesi7n95.ro
A+*,+11117+1995, !od uni! 799559,, Cont -C' 8 A7entia 0osilor 'O77'%C-5,)6,,,,)5)>,,,1
- Ve!inatati:
%ord - proprietate 5u7ui Valeri!a si aulina pe o latura de *,.=> m
#st - proprietate C9iri!a Ion si aturan Ste.an pe o latura de 19.9, m
Sud - proprietate "anaila Vasile pe o latura de *,.=7 m
Vest - strada Cuza Voda pe o latura de 19.5, m
A!!esul la respe!tivul imo;il se .a!e din str. Cuza Voda, situata in vestul
par!elei. Amplasarea in interiorul a!esteia se va .a!e !u respe!tarea
distantelor minime o;li7atorii .ata de limitele laterale si posterioare
!on.orm Codului Civil si a distantelor minime ne!esare in !az de in!endiu,
asi7urarea normelor de insorire si iluminatul natural. Constru!tia propusa
se va amplasa la minim =.,, m .ata de limita de proprietate la stada,
spe!i.i!at in Certi.i!atul de :r;anism nr.)7 din ).,=.),,9. /ata de limita de
proprietate %ord, imo;ilul propus se va retra7e 1.,,m iar .ata de limita de
proprietate sud, 5.,,m.
- "es!9iderea la strada este de 19.5, m 8 pre!izata in planul de amplasament
si delimitare a Corpului de roprietate nr. 1*,6 veri.i!at de in7. C9ivules!u
Vasile de la O.i!iu judetean de Cadastru, $eodezie si Carto7ra.ie Calarasi,
autorizat !u nr. *,*5+:/+9.,9.),,*
- Con.orm Certi.i!atului de :r;anism nr. )7+).,=.),,9 se vor respe!ta
indi!atorii ur;anisti!i sunt dupa !um urmeaza: O5 ma2 B *,C, 'ma29 8
<1 - !on.orm :$
- alimentarea !u apa pota;ila a imo;ilului se va .a!e din reteaua ur;ana
e2istenta in zona 3Strada Cuza Voda4 prin intermediul unui !amin de
;ransament. Apele uzate menajere rezultate de la 7rupurile sanitare si
pluvialele de pe terase sunt !ole!tate prin tu;uri din polipropilena pentru
s!ur7ere si eva!uate la !analizarea ur;ana e2istenta in zona 3Strada Cuza
Voda4 prin intermediul unui !amin de ;ransament.
- alimentarea 7enerala !u ener7ie ele!tri!a se .a!e din !utia de ;ransament
C-. "in C- se alimenteaza ta;lou 7eneral 8 5#$ 8 al imo;ilului. le!arile
!atre !onsumatori se .a! din 5#$ !atre .ie!are ta;lou de etaj 8 5,
5#1,5#)D si !atre ta;loul su;solului 8 5S. Se va prevede paratraznet.
- a7entul termi! .olosit este apa !alda !u o temperatura de 9, + 7,E C, preparat
intr-o !entrala termi!a murala amplasata la parterul !onstru!tiei !u o
!apa!itate termi!a DDD..FG+9 avand o .un!tionare !omplet automatizata
.un!tie de temperatura e2terioara. "e asemenea in!alzirea apei+ in!alzirea se
va .a!e prin intermediul panourilor solare. entru a!operirea pierderilor de
!aldura prin elemente de !onstru!tie in spatiile in!alzite, se vor monta
radiatoare. e .ie!are nivel din !oloane se alimenteaza !utiile de distri;utie
a7ent termi!, e!9ipate !u distri;uitor si !ole!tor din alama !u mai multe
Intr. Vladimir Streinu nr. 6, se!tor ), -u!uresti, tel+.a2: ,1-)5).)6.55, #-mail: o..i!e@asdesi7n95.ro
A+*,+11117+1995, !od uni! 799559,, Cont -C' 8 A7entia 0osilor 'O77'%C-5,)6,,,,)5)>,,,1
!ir!uite. "e la a!este !utii a7entul termi! ajun7e la radiatoare prin !ondu!te
din polietilena introduse in tu; de prote!tie din material plasti!.
- * Distributia agentului termic de la locul de preparare si pana la fiecare
consumator se va face prin conducte de otel. Conductele se vor monta in
plafonul fals. Corpurile de incalzire sunt ventiloconvectori tip caseta montati in
plafonul fals, folosite pentru incalzire in perioada de iarna si racire in perioada
de vara.
I.&/ - Ca*a)"(*!,"!)!$( )#.,"*%)"!!$#* *#%,(
Se prevede !onstru!tia unui imo;il !u re7im de inaltime <1# 8 servi!ii
stomatolo7i!e, imprejmuire.
0odul de utilizare a terenului pentru !onstru!tia propusa este de:
- 'ma29 B <1 B 7.=, m 3.ata de H,.,,B <19.5,-C5%4
- O5propus B ),C !u o arie !onstruita de 1*7.5, mp
- C:5ma2 B,.=7 la o arie des.asurat !onstruita de )65.5, mp
Constru!tia proie!tata se in!adreaza la CATEGORIA 0C0 de importanta
3!on.orm I$' nr. 7>>+19974 si la CLASA 0IIIJ DE IMPORTANTA 3!on.orm
%ormativului 1,,+),,>4.
Ca!"#$%$ II - DESCRIEREA 1UNCTIONALA
A!!esul in imo;il se .a!e din !urtea proprie. Cir!ulatia pe verti!ala se
realizeaza prin intermediul unei s!ari interioare din parter pana la etajul 1 .
arter 3ACB1*7.5, mp4
'e!eptie+sala asteptare, ) !a;inete stomatolo7i!e pentru adulti, 7rup
sanitar !lienti, vestiare .emei+;ar;ati, spalatorie+us!atorie, depozitare,
!entrala termi!a, 9ol !ir!ulatie, s!ara?
arter 3ACB1=6.,, mp4
Sala asteptare, !a;inet stomatolo7i! !opii, !a;inet !9irur7ie, !a;inet
radiolo7ie, 7rup sanitar, ) !amere sterilizare, !onta;ilitate, ;irou, !9i!ineta,
depozitare ar9iva, 9ol !ir!ulatie ?
Intr. Vladimir Streinu nr. 6, se!tor ), -u!uresti, tel+.a2: ,1-)5).)6.55, #-mail: o..i!e@asdesi7n95.ro
A+*,+11117+1995, !od uni! 799559,, Cont -C' 8 A7entia 0osilor 'O77'%C-5,)6,,,,)5)>,,,1
Ca!"#$%$ III - SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE 1INISAJ
III.&1 - S!,"(-%$ )#.,"*%)"!2
- In.rastru!tura : .undatiile sunt !ontinue din ;eton armat.
- Suprastru!tura : stru!tura de rezistenta a !ladirii este al!atuita din stalpi si
7rinzi din ;eton armat dispuse pe am;ele dire!tii. In!9iderile se realizeaza
din zidarie -CA. lanseele sunt realizate in sistem dala 7roasa + pla!i din
;eton armat monolit !ontinue !are reazema pe 7rinzi sau pereti.
III.&+ - I.)3!4(*!$( (5"(*!#a*( ,! )#-a*"!-(."a*!$( !."(*!#a*(
eretii e2teriori: - sunt din zidarie -.C.A. - 7rosime =, !m pla!ati !u
polistiren de > !m? elementele stru!turale din ;eton sunt pla!ate de
asemenea !u polistiren de > !m.
eretii de !ompartimentare:
- Intre !a;inetul de radiolo7ie si restul spatilor: pereti de zidarie de
15!m?
- intre in!aperi: pereti din 7ips-!arton !u pla!i '- de 1).5 !m?
- in ;ai si o.i!iu pla!i '-I de 1).5 !m?
III.&/ - 1!.!,a6($( !."(*!#a*(
Iol < s!ara, sala de asteptare < re7istratura, et!:
- ereti interiori - vopsea a!rili!a superlava;ila.
- la.on 7ips!arton vopsit !u vopsea a!rili!a superlava;ila.
- ardoseala din pla!ari !erami!e.
Ca;inete:
- ereti interiori - vopsea a!rili!a superlava;ila si linoleum anti;a!terian.
- la.on 7ips!arton vopsit !u vopsea a!rili!a superlava;ila.
- ardoseala din linoleum anti;a!terian +!ovor VC anti;a!terian.
$rupuri sanitare + vestiare e!9ipate !u o;ie!te sanitare:
- ereti interiori - vopsea a!rili!a superlava;ila+pla!are !u !erami!a.
- la.on 7ips!arton vopsit !u vopsea a!rili!a superlava;ila.
- ardoseala din pla!ari !erami!e.
O.i!iu e!9ipat !u dulapuri?
- ereti interiori - vopsea a!rili!a superlava;ila.
- la.on 7ips!arton vopsit !u vopsea a!rili!a superlava;ila.
- ardoseala din pla!ari !erami!e.
Intr. Vladimir Streinu nr. 6, se!tor ), -u!uresti, tel+.a2: ,1-)5).)6.55, #-mail: o..i!e@asdesi7n95.ro
A+*,+11117+1995, !od uni! 799559,, Cont -C' 8 A7entia 0osilor 'O77'%C-5,)6,,,,)5)>,,,1
-irou + !onta;ilitate?
- ereti interiori - vopsea a!rili!a superlava;ila.
- la.on 7ips!arton vopsit !u vopsea a!rili!a superlava;ila.
- ardoseala din par!9et.
III.&7 - 1!.!,a6($( (5"(*!#a*(
ereti: - ten!uiala de!orativa si pla!are
'O"#0A
/erestre: - tamplarie din aluminiu, antie.ra!tie la parter,
(OG-#
ardoseala e2terioara: - pla!are !u pla!i !erami!e + 7ranit
- pla!i din ;eton de!orativ
A!operis: - sistem terasa
III.&5 - A)#(*!,%$ ,! !.2($!"#a*(a
A!operisul este in sistem !u terasa, termoizolata !u polistiren 1)!m.
III.&8 - C#,%$ 4( 9%-
- !osul de eva!uare a 7azelor de ardere este de tip ventuza si respe!ta atat
!onditiile de etanseitate la montaj !at si distantele minime prevazute de
$ ,51-),,, .ata de elementele !onstru!tive ale !ladirii.
III.&7 - Da"( ,! )a*a)"(*!,"!)! *!2!.4 !-*(6-%!*(a:
Imprejmuirea spre strada va avea inaltimea de ).,, m realizat din pro.ile
metali!e !u un so!lu opa! de ,.>,m? imprejmuirea spre limitele separative
ale par!elei va .i opa!a !u inaltimea ma2ima de ).),m.
Ca!"#$%$ IV - INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE 3sta;ilite prin (e7ea
nr. 1,+19954
IV.&1 - C(*!."a 0A0 REZISTENTA SI STABILITATE
IV.&+ - C(*!."a 0B0 SIGURANTA IN E;PLOATARE
- s-au indeplinit prevederile din S5AS >1=1 privind dimensionarea
parapetilor si ;alustradelor si din S5AS )9>5 privind dimensionarea
s!arilor si treptelor.
IV.&/ - C(*!."a 0C0 SECURITATEA LA INCENDIU
- s-au respe!tat prevederile din I$' 19>9 din ,>+1)+),,>, (e7ea =,7+),,>
si din %ormativul -116+1999 privind si7uranta la .o!:
Intr. Vladimir Streinu nr. 6, se!tor ), -u!uresti, tel+.a2: ,1-)5).)6.55, #-mail: o..i!e@asdesi7n95.ro
A+*,+11117+1995, !od uni! 799559,, Cont -C' 8 A7entia 0osilor 'O77'%C-5,)6,,,,)5)>,,,1
- montajul propriu-zis al !azanului de perete respe!ta distantele prevazute
in $ ,51-),,, art. =.6.*. si =.6.6.
- s-a prevazut paratraznet.
- s-a prevazut impamantarea aparaturii ele!tri!e?
- s-au prevazut prote!tii la suprasar!ina si s!urt!ir!uit !on.orm
re7lementarilor in vi7oare?
- in !on!luzie s-au respe!tat !onditiile la masurile de proie!tare pentru
instalatiile de 7aze interioare, instalatii de iluminat si .orta, instalatii
sanitare, de proie!tare a !entralelor termi!e si de prote!tie !ontra
des!ar!arilor ele!tri!e din atmos.era pre!um si !ele !one2e.
IV.&7 - C(*!."a 0D0
a - IGIENA ,! SANATATEA OAMENILOR
- s-au indeplinit prevederile din S5AS >))1 si S5AS >>*> privind iluminarea
naturala si arti.i!iala.
- S-au prevazut o!9iuri mo;ile la .erestre pentru asi7urarea aerisirii naturale
a spatiilor.
' - RE1ACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI
- prin prevederea !azanului de perete !u !os de eva!uare a 7azelor de
ardere tip ventuza de ultima 7eneratie s-au luat masuri de ins!riere in
limitele admise de emisii de 7aze arse, !on.orm Ordinului 0A0 nr.
*>)+199=?
- prin prevederea unui spatiu spe!ial pe o plat.orma de ;eton !u s!ur7ere,
dotat !u sursa de apa si europu;elele din , s-au luat masurile ne!esare
privind modul de !ole!tare si depozitare a deseurilor menajere.
IV.&5 - C(*!."a 0E0
a - IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE
- !on.orm memoriului privind !al!ulul !oe.i!ientului 7lo;al de izolare termi!a
s-au luat urmatoarele masuri de prote!tie termi!a prevazute la !onstru!tie
pentru respe!tarea !onditiei din %ormativul C1,7+13)4-97:
- la!a peste sol 8 termoizolatie > !m polistiren e2trudat
- ereti e2teriori 8 zidarie -.C.A. =, !m < termoizolatie > !m polistiren
e2pandat
- /erestre - tamplarie lemn strati.i!at+aluminiu !u pro.ile !u rupere de
punte termi!a !u stru!tura 7eamului: >mm se!urizat+1>+*mm (OG #?
- A!operisul 8 in sistem terasa termoizolat !u polistiren 1) !m.?
' - IZOLAREA HIDRO1UGA
- s-au respe!tat prevederile din %ormativul % ,*,-),,) privind proie!tarea
si e2e!utarea 9idroizolatiilor din materiale ;ituminoase la lu!rarile de
!onstru!tie si din %ormativul % ,>9-),,) privind al!atuirea si e2e!utarea
invelitorilor la !onstru!tii,
Intr. Vladimir Streinu nr. 6, se!tor ), -u!uresti, tel+.a2: ,1-)5).)6.55, #-mail: o..i!e@asdesi7n95.ro
A+*,+11117+1995, !od uni! 799559,, Cont -C' 8 A7entia 0osilor 'O77'%C-5,)6,,,,)5)>,,,1
- s-au luat masurile ne!esare de prote!tie 9idro.u7a a zidariilor e2e!utate
pe pla!i din ;eton armat realizate dire!t pe pamant.
IV.&8 - C(*!."a 010 PROTECTIA LA ZGOMOT
- s-au respe!tat prevederile din %ormativul C 1)5-),,5 privind proie!tarea
si e2e!utarea masurilor de izolare .oni!a si a tratamentelor a!usti!e in
!ladiri.
- s-au luat masurile ne!esare de asi7urare a izolarii la z7omotul intre etaje
si .ata de e2terior, izolarea la z7omotul de impa!t, tratamente a!usti!e.
Ca!"#$%$ V - MASURILE DE PROTECTIE CIVILA
- !on.orm !erintelor impuse prin I$' 5>,+),,5 pentru apro;area
!ate7oriilor de !onstru!Kii la !are este o;li7atorie realizarea adLposturilor
de prote!Kie !ivilL modi.i!ata de Iotararea nr. =7 din 1).,1.),,>: .% (,"(
.()(,a*a *(2(4(*(a %.%! a4a#," 4( *#"()"!( )!2!$a (."*% .#%$
!-#'!$.
Ca!"#$%$ VI - AMENAJARI E;TERIOARE CONSTRUCTIEI
- imprejmuirea spre strada va .i realizata din pro.ile metali!e !u so!lu
ten!uit si vopsit !u vopsea tip %o;el de !uloare 7ri des!9is?
- spre spate si lateral se va !onstrui un 7ard din zidarie de !aramida <
ten!uiala vopsit !u vopsea tip %o;el de !uloare 7ri des!9is.
Ca!"#$%$ VII - ORGANIZAREA DE SANTIER SI MASURI DE PROTECTIA
MUNCII
e durata e2e!utarii lu!rarilor de !onstruire se vor respe!ta urmatoarele:
- (e7ea 9,+199> privind prote!tia mun!ii,
- %orme 7enerale de prote!tia mun!ii,
- 'e7ulamentul 0(A5 9+%+15.,=.199= - privind prote!tia si i7iena mun!ii in
!onstru!tii - ed. 1995,
- Ordinul 00S )=5+1995 privind normele spe!i.i!e de se!uritatea mun!ii
la inaltime,
- Ordinul 00S )55+1995 - normativ !adru privind a!ordarea
e!9ipamentului de prote!tie individuala,
- %ormativele 7enerale de prevenirea si stin7erea in!endiilor apro;ate prin
Ordinul 0I nr. 775+)).,7.1996,
- Ordinul 0(A5 ),%+11.,7.199* - %ormativ C=,,-199*.
Intr. Vladimir Streinu nr. 6, se!tor ), -u!uresti, tel+.a2: ,1-)5).)6.55, #-mail: o..i!e@asdesi7n95.ro
A+*,+11117+1995, !od uni! 799559,, Cont -C' 8 A7entia 0osilor 'O77'%C-5,)6,,,,)5)>,,,1
I. )#.9#*-!"a"( )% L(<(a 1&=1995 *!2!.4 )a$!"a"(a $%)*a*!$#* !.
)#.,"*%)"!! ,! HGR 9+5=1995 *#!()"%$ a 9#," ,%%, 2(*!9!)a*!! "(3.!)(
(."*%:
- (5!<(."a A1 - *(>!,"(."a
- (5!<(."a A9 - ,"%4!% <(#"(3.!)
- (5!<(."a B1, D1, E - a*3!"()"%*a
rezenta do!umentatie, in .aza de proie!t pentru autorizatia de !onstruire,
este un e2tras din proie!tul te9ni! si a .ost ela;orata !u respe!tarea prevederilor
(e7ii 5,+1991 3repu;li!ata4, ale (e7ii nr. 1,+1995 privind !alitatea lu!rarilor in
!onstru!tii si a normativelor te9ni!e in vi7oare.
Into!mit Se. de proie!t
Ar9. Astrid 'ottman Ar9. -o7dan op
Intr. Vladimir Streinu nr. 6, se!tor ), -u!uresti, tel+.a2: ,1-)5).)6.55, #-mail: o..i!e@asdesi7n95.ro
A+*,+11117+1995, !od uni! 799559,, Cont -C' 8 A7entia 0osilor 'O77'%C-5,)6,,,,)5)>,,,1