Sunteți pe pagina 1din 2

1.

2 .
~3.
4.
NR. I
Documentele necesare pentru nregistrarea n registrul comerului, nregistrarea fiscal i autorizarea funcionrii a
persoanelor fiziceautorizate
A
:
Cererea denregistrare (original cod 11-10-180);
Dovada verificrii disponibilitii i rezervrii firmei (original);
Carte deidentitate saupaaport (fotocopie certificat olograf dectretitular privind conformitatea cuoriginalul);
Documente care atest drepturile de folosin asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizat sau copie
certificat departe);
Dac este cazul, avizul privind schimbarea destinaiei imobilelor colective cu regim de locuin, prevzut de
Legea nr. 230/2007 (completat peformular-tip, original);
Specimenul desemntur al persoanei fizice autorizate (original);
Informaiile din cazierul fiscal (seobin dectreORCT);
Declaraia-tip pe propria rspundere care s ateste ndeplinirea condiiilor legale de funcionare prevzute de legislaia
specialdindomeniul sanitar, sanitar-veterinar, proteciei mediului i proteciei muncii (original- model 1saumodel 2, dup
caz).
"=~~;-~:~2!!~~~5L=C' .... ~::.u; ... ~~-.;~;:o~:::C: :C ~~~= ~='~ ~ __ c.-~~.~~ :.:..._ -=.~_'__~__ ::::=~~~:"~:"_;'_,.",' '--" =, _" , ." " " , , . =__ ==" :=_" ==~=='==
:7 l ~< "':': precizaredincare sreZult~'pilifularul dreptului deproprietate ri~leges afecteze folosina spaiuluiin:~~~ stabilirii
+~~~:-:~1:;::~::: ;:~~::: ~::=; :~!i.;re_~efectu=2v<i~~~~imka
. deproprietar, dup caz (copii ~6~ifi~atedeparte); ., "",' '/':.;~> .
- documentele care atest pregtirea profesional (fotocopii certificate olograf);
documentele care atest experiena profesional (fotocopii certificate olograf);
ncazul persoanelor fizice caredesf'aoaractivitate economic autorizat i recunoscut ntr-un alt stat membru al UE saual
Spaiului Economic European, documentaia careatestfuncionarea legal, obinut ncelalalt stat (fotocopie i traducere n
limbaromn certificat olograf).
il. Dovezile privind platataxelor/tarifelor legale: taxelederegistru.
-10.
wCopiile depe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele dectrepersoana fizic autorizat;
n cazul persoanelor fizice nerezidente, se depun copii certificate i traducerea realizat de un traductor autorizat a crui
semntursfielegalizat deun notar public.
w Soluionarea cererii revine n competena directorului oficiului registrului comerului de pe lng tribunal care poate
dispune prin rezoluie motivat administrarea i a altor acte doveditoare.
W Redactarea cererii, acordarea de ndrumri pentru completarea corect a cererii de nregistrare, efectuarea
formalitilor de depunere a documentelor i de reprezentare a persoanei fizice la oficiul registrului comerului de pe
lng tribunal pot fi efectuate, prin birourile de asisten i reprezentare care funcioneaz n cadrul primriilor.
WFormularele sedistribuie Iasediul aRC sau sepot preluadepeInternet (www.registruleOmertuluLro/www.onrc.ro).
WDocumentele se depun la aRC n raza cruia persoana fizic autorizat i stabilete sediul profesional, Ia ghieu, prin
coresponden sauprin biroul deasisten i reprezentare dincadrul primriilor.
WObinerea certificatului de cazier fiscal pentru persoanele fizice autorizate se efectueaz dectre oficiul registrului comerului
depelngtribunal, cuplata taxelor i tarifelor legale.
Prezentul f1utura constituie un ghid general pentru informarea comercianilor n legtur cu obligaiile ce le revin pentru ndeplinirea formalitilor
legate, n vederea efecturii nregistrrilor n registrul comerului i/sau autorizarea funcionrii n baza declaraiilor tip pe propria rspundere.
1. Un document care atest drepturile de folosin asupra sediului profesional i a punctelor de lucru, la alegerea
solicitantului, carepoate fi: extras decartefunciarntermen devalabilitate ladepuneredar numai vechi de30dezile,
noriginal, contract devnzare cumprare, contract dedonaienformautentic, certificat demotenitor, act notarial de
ieire din indiviziune sau de delimitare a proprietii, hotrre judectoreasc definitiv privind proprietatea sau
folosina/uzufructul, hotrrea judectoreasc definitiv de ieire din indiviziune, proces-verbal de recepie a
construciei, act de adjudecare a imobilului vndut n cadrul executrii silite, contract de schimb, contract denchiriere
(nregistrat laadministraia finanelor publice pentru cel ncheiat ntrepersoane fizice i persoanejuridice), contract de
subnchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract de uz, contract de
uzufruct, certificat de rol fiscal/rol agricol, noriginal, ntermen devalabilitate, declaraiedeluarenspaiu, noriginal,
sauoricealt actjuridic careconfer dreptul defolosin.
2. Documentele privind pregtirea sauexperiena profesional seatest, dupcaz, cudocumente cumsunt:
- diploma;
~~=:::=F ==:=:m~:;:::M ~:~lij~~ -:
..:){:~rtificatul decompeterii~~lf_~(Cartea demeteugar, carii~t ..
notorietatecuprivirea laabilitatea deadesfura activitatea pentru caresesolicitautorizarea, eliberatdeprimarul
localitii respective nmod gratuit, ncazul meseriilor tradiionale artizanale);
- atestatul derecunoatere i/sau echivalare pentrupersoanele fizicecareaudobndit calificareanstrintate;
- atestatul de~unoa tereacalificrii ~obnditens!!:.intate,nafarasistemului ~e nvmnt;
- oricealtedovezi care sateste experiena profesional.
3. Specimenul de semntur al persoanei fizice autorizate se depune la oficiul registrului comerului odat cu cererea de
nregistrare i pot fi date, nfaadirectorului ORC sauanlocuitorului acestuia carevacertifica semntura.
4. Taxelelegalepot fi achitate nnumerar saucucardbancar lacasieriile ORC, precumi cumandat potal, ordin deplat
etc.
5. Dacs-aoptat pentru transmiterea documentelor, care atest nregistrarea n registrul comerului, prin pot, sepercepe
untarif aprobat prin ordin al ministrului justiiei.