Sunteți pe pagina 1din 5

RESTRUCTURARE URBANA

Sistemul = multime intre componentele careia exista cel putin o relatie caracteristica.
Structura = sistemul relatiilor unui sistem.
Actiunile de restructurare = sunt actiuni de reordonare a elemementelor intr-un sistem.

Sprijinandu-se pe zonificarea multifunctionala procesul de restructurare pretinde
introducerea integrarii ca mijloc de reorganizare a vietii in cadrul urban.
Restructurarea urbana este un proces de adaptare a unor realitatii existente intre
elementele orasului la necesitati noi, sau de introducere a unor relatii noi intr-un context
existent.

1. Abordarea operational analitica a RU determina functional solutia, pornind de la
existent si folosind experienta drept model; este incompleta deoarece renovarea (parte a
restructurarii) se separa pe obiective care nu sunt definite riguros, nu sunt determinate si
aceasta din cauza imposibilitatii de a cunoaste modul in care se va desfasura existenta umana
viitoare.
2. Abordarea filosofica a RU restructurarea trebuie sa realizeze un echilibru intre
valorile materiale si cele spirituale umaniste; problema calitatii vietii in cadrul procesului de
modernizare atrage dupa sine pe aceea a calitatilor omului ceea ce implica completarea
metodologiei analitice poerationale cu o analiza filosofica; apare in plus problema abordarii
etice.
3. Abordarea etica a RU se refera la atitudinea organelor de decizie si proiectare care
obligate sa ia in considerare necesitatile reale ale societatii nu trebuie sa impuna o solutie
straina de spiritul locului si al oamenilor, arhitectul are o responsabilitate deosebita pe linia
intelegerii societatii existente; este un aspect al politici urbane; apar mai multe probleme
echilibru periferie/ utilizarea terenului/ centru raportat la populatie; modernizarea este
dependenta de nevoile populatiei => studiul de urbanism trebuie sa cuprinda si un stuidiu
asupra populatiei; motivatiile restructurarii sunt: reevaluarea istorica, arhitecturala, arheologica,
artistica/ utilizarea insuficienta a teritoriului/ necesitatea imbunatatirii conditiilor de viata si
salubrizare.

Restructurarea urbana si centrul orasului

Dezvoltarea centrului este legata de dezvoltarea orasului. Orice dezechilibru in
dezvoltarea orasului se reflecta asupra centrului si asupra cartierelor, prin aglomerarea excesiva
in centru (datorita lipsei serviciilor corespunzatoare)
Centrul istoric este o componenta a centrului orasului chiar daca din punct de vedere
spatial, separatia este neta.
Probleme pe care le ridica zona centrului istoric:
- accesibilitatea in centrul istoric
- modernizarea locuintelor
- stilistica constructiilor si asocierea lor amenajarea ambientala a spatiului.

Cresterea centrului este un proces permanent de sporire a eficientei, confortului si
calitatii.
-intensiva -economica, confortabila - intregire a centrului
- aplicabila mai ales in zonele de importanta rasfirate
-extensiva - pentru zonele de tip compact-o noua configuratie a centrului.
(tatucu)

Echilibrul centru-periferie presupune investitii complementare locuintelor de la
periferie, dar care tind ca amplasare spre centru.

Deoarece terenul central are valoare mare (care creste proportional cu marimea
orasului), este important ca acesta sa fie ocupat judicios prin constrire si amenajare.

Modernizarea este dependenta de nevoile populatiei (ea nu poate fi impusa ), de aceea
studiul de urbanism trebuie sa cuprinda si un studiu asupra populatiei.

Un factor de restructurare urbana constituie procesul de integrare a populatiei nou
venite, in momentul in care populatia respectiva accepta si cultiva un mod de viata, valoarea
istorica ambientala a centrului istoric.

Este necesar un proces general si coordonat de gestiune urbana in cadrul caruia sa se
desfasoare operatii de renovare , reconstructie sau constructive.

Restructurarea urbana este un proces de adaptare a unor relatii existente la necesitatile
noi sau de introducere si dezvoltare a unor relatii noi intr-un context urban.
Sistemul sufera modificari in momentul in urma aparitiei unor cerinte noi, a unor relatii noi.
Rezolvarea castor cerinte indica un grad de organizare superior al orasului si, implicit, o
funtionare mai buna.

S-a constatat ca nu separarea funtiunilor si ierarhizarea lor in funtie de ponderea pe
care o au sta la baza funtionarii corespunzatoare a orasului, ci tocmai asocierea lor duce la o
buna funtionare si la cresterea interesului fata de o anumita zona.

Integrand mai multe functii intr-un singur ansamblu se ajunge la ansamblul
multifunctional integrat, ansamblu cu o organizare superioara si cu caracter integrator, iar
integrand mai multe astfel de amsambluri se obtine un sistem integrator urban care se
constituie din:
- traseu urban integrator
- ansambluri multifunctionale integrate
- zona cadru (teritoriu restructurat)

Restructurare urbana. relatii intre vechi si nou

Reconstructia = o restructurare urbana in masura in care nu se multumeste sa
reproduca o existenta urbana anterioara ci actioneaza in directia modernizarii.

- implica si o dimensiune sentimentala, de refacere a unui cadru care este raport al
traditiilor, al amintirilor;

Renovarea = se actioneaza in sensul restituirii unei structuri, a unui cadru de viata care
desi adaptat cerintelor momentului, nu isi neaga originea.

- se face din necesitatea reevaluarii istorice, arhitecturale, artistice a unei zone, in sensul
precizarii si afirmarii personalitatii ei

Exista 2 conceptii :
izolarea (numai in cazuri cu totul exeptionale solutie imediata dar simplista)
integrarea (intervine maiestria arhitectului)

Integrarea se realizeaza printr-o egalizare a valorii, nu printr-o reproducere formala.
Ex: o cladire noua inserata intr-un tesut vechi, sau o cladire veche intr-un context nou.
Cladirea trebuie sa reprezinte epoca ei si sa reprezinte o buna vecinatate pentru cladirile
existente.

Constructiile valoroase nu trebuie izolate, protejate prin spatii neutre, ci trebuie
integrate intr-un ansamblu in care cladirii ii aduc un contrast binevenit si reflecta epoca
lor.Valoarea de obiect a unei constructii trebuie considerata in relatie cu valoarea de ansamblu a
orasului, ele protejadu-se reciproc.


Modernizare urbana. Motivatii. Calitati

Modernizarea urbana reprezinta adaptarea relatiilor ce se stabilesc in interiorul organismului
urban la cerintele prezentului la realitate.

I. Necesitatea reevaluarii - istorice, arhitecturale, arheologice;
- Personalitatea orasului este legata de trecut.
- Situatii:
- cadrul este valoros in sine ;
- cadrul este oarecare, dar este de interes istoric;
- cadrul contine opere si spatii foarte valoroase.

- Modalitati:
- izolarea valorilor numai in cazuri exceptionale (izolare cu bariera de verdeata este o
solutie imediata, dar simplista);

- integrarea valorilor in organismul urban (intervine maiestria arhitectului);

- Probleme:
- evaluarea valorilor: in raport cu orasul;
- in context mai lung valoare de obiect;
- de ansamblu;
- Calitati:
- realizarea continuitatii vechi-nou;
- evidentierea unor monumente existente;
- refacerea functionalitatii spatiului;
- ordonarea circulatiei;


II. Necesitatea imbunatatirii conditiilor de viata

- uzura fizica si morala a fondului construit;
- necesitatea salubrizarii;

- Calitati:
- ridicarea gradului de confort prin dotari corespunzatoare si prin inlaturarea
amenajarilor insalubre si nocive

III. Necesitatea de a utiliza cat mai eficient terenul

- In directa relatie cu caracterul orasului
- Probleme:
- rezolvarea circulatiei;
- modul de ocupare a teritoriului in raport cu destinatia constructiei

- Calitati:
- proces integrator spatial si social tb tinut cont de relatia intre zona respectiva si
restul orasului;
- trebuie sa aiba limite care sa fie bine stapanite pt ca modernizarea unei zone are
implicatii esentiale in zonele inconjuratoare.

Mijloace de restructurare urbana

- mijloace juridico-administrative;
- economico-finanaciare;
- arhitectural-urbanistice;

Desi arhitectul pare a avea influenta numai asupra asupra mijloacelor arhitectural-
urbanistice, el este absolut obligat sa se implice si in celelalte categorii astfel, cadrul institutional
creat prin mijloace jr-adm-tive trebuie sa fie suficient de suplu pentru a nu ingradi inovatia, dar
si suficient de rigid pt a putea elimina neprofesionalismul si abuzurile.

Pe de alta parte, cadrul material realizat prin mijloace ecco-fin are si el nevoie de aportul
arhitectului, ca profesionist, pt echilibrarea justa a raportului dintre investitia pe termen scurt si
cea pe termen lung, dintre investitia de eficienta economica si cea orientata spre satisfacerea
unoi nevoi complexe (sociale, simbolice, estetice).
Arhitectul tb sa aiba un rol definitoriu in controlarea acestor mijloace si in coordonarea lor prin
intermediul politicii urbane.

- Politica urbana: profesie de stat democratic; dezvoltarea este o politica participativa in care
puterea centrala are rolul de a dirija un proces diferentiat local folosind mijloacele enuntate:
- legalizarea planificarii teritoriale si urbane
- coordonarea investitiilor
- dezvolatrea potentialului stiintific si tehnologic
- coordonarea factorilor de decizie
Astfel, politica urbana devine o sinteza de prioritati in care arhitectul are un rol foarte
important in stabilirea solutiilor optime.Propuneri de rezolvare a modernizarii urbane

- Modernizarea presupune: reconstructie-renovare-restructurare-amenajare

Restructurarea = este un proces de adaptare a unor situatii existente la necesitatile noi, sau
de dezvoltare a unor relatii noi intr-un context existent.

Constructia = constructii noi:
- dezvoltare extensiva ocuparea de terenuri libere
- dezvoltare intensiva cresterea inlantuirii constructiei
Reconstructia = nu conduce, in mod onligatoriu, la modernizare.

Renovarea
- renovarea structurii urbane incearca sa puna de acord functiunile (poate fi spontana sau
deliberata);
- constienta: deliberata/ planificata/ actiune complexa fizico-sociala;
- isi propune restituirea unei structuri, a unui cadru de viata;
- este un proces de selectare in timp a valorilor urbane.

Amenajarea = a face ceva sa corespunda unui scop (in particular a ridica confortul)