Sunteți pe pagina 1din 3

GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind stabilirea cadrului instituional i a unor !"suri pentru aplicarea prevederilor
Re#ula!entului $UE% nr& '()*+(,, al
-arla!entului European i al .onsiliului din / !artie +(,, de stabilire a unor condiii ar!oni0ate
pentru co!erciali0area produselor
pentru construcii i de abro#are a 1irectivei 2/*,(3*.EE a .onsiliului

Avnd n vedere Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European i al !on"iliului din #
martie 2011 de "ta$ilire a unor %ondi&ii armoni'ate pentru %omer%iali'area produ"elor pentru %on"tru%&ii i de
a$rogare a (ire%tivei )#/10*/!EE a !on"iliului+
n temeiul art. 10) din !on"titu&ia Romniei+ repu$li%at,+

Guvernul Ro!4niei adopt, pre'enta -ot,rre.

5rt& ,& . (1) Pre'enta -ot,rre "ta$ilete %adrul in"titu&ional+ pre%um i m,"urile ne%e"are n vederea
apli%,rii dire%te a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European i al
!on"iliului din # martie 2011 de "ta$ilire a unor %ondi&ii armoni'ate pentru %omer%iali'area produ"elor
pentru %on"tru%&ii i de a$rogare a (ire%tivei )#/10*/!EE a !on"iliului+ pu$li%at n /urnalul 01i%ial al
Uniunii Europene (/0UE) + "eria 2+ nr. )) din 3 aprilie 2011+ denumit n %ontinuare Regulament.
(2) 4n %uprin"ul pre'entei -ot,rri "unt apli%a$ile de1ini&iile termenilor i e5pre"iilor prev,'ute de art.
2 din Regulament.
5rt& +& . 6ini"terul (e'volt,rii Regionale i 7uri"mului "e de"emnea', %a autoritate de noti1i%are+
potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Regulament.
5rt& '& . 6ini"terul (e'volt,rii Regionale i 7uri"mului+ autoritate de "tat n domeniul %on"tru%&iilor+
a"igur, %adrul legi"lativ i pro%edural ne%e"ar apli%,rii Regulamentului+ avnd urm,toarele atri$u&ii8
a) %oordonarea apli%,rii prevederilor Regulamentului+ n %alitate de autoritate %ompetent,9
$) a"igurarea organi',rii i 1un%&ion,rii+ n %adrul "tru%turii proprii+ a pun%tului de in1ormare de"pre
produ"e pentru %on"tru%&ii+ potrivit prevederilor art. 10 din Regulament9
%) evaluarea+ de"emnarea i monitori'area organi"melor de evaluare te-ni%, european, a produ"elor
pentru %on"tru%&ii+ %u e5%ep&ia organi"melor prev,'ute la art. 5 lit. $) + potrivit prevederilor art. 2# din
Regulament9
d) de"emnarea organi"melor n vederea noti1i%,rii pentru a 1i autori'ate ", ndeplinea"%,+ n %alitate
de ter&e p,r&i+ "ar%ini apar&innd pro%e"ului de evaluare i veri1i%are a %on"tan&ei per1orman&ei produ"elor
pentru %on"tru%&ii+ denumite n %ontinuare organi"me de evaluare i veri1i%are a %on"tan&ei per1orman&ei+ %u
e5%ep&ia organi"melor prev,'ute la art. 5 lit. a) + pre%um i "upraveg-erea a%e"tor organi"me ulterior
autori',rii lor9
e) in1ormarea !omi"iei Europene %u privire la pro%edurile na&ionale pentru evaluarea i noti1i%area
organi"melor %are tre$uie autori'ate ", e1e%tue'e+ n %alitate de ter&e p,r&i+ "ar%ini apar&innd pro%e"ului de
evaluare i veri1i%are a %on"tan&ei per1orman&elor+ pentru monitori'area organi"melor noti1i%ate+ pre%um i
a"upra modi1i%,rilor adu"e a%e"tora+ potrivit art. 32 din Regulament9
1) parti%iparea %a mem$ru+ prin repre'entan&i de"emna&i din %adrul per"onalului propriu+ n !omitetul
permanent pentru %on"tru%&ii prev,'ut de art. *3 alin. (1) din Regulament.
5rt& 6& . 4n "%opul e5er%it,rii atri$u&iilor prev,'ute la art. 2 i 3+ n %adrul 6ini"terului (e'volt,rii
Regionale i 7uri"mului "e organi'ea', i 1un%&ionea', o "tru%tur, %ore"pun',toare.
5rt& )& . 6ini"terul Admini"tra&iei i :nternelor e"te autoritatea re"pon"a$il, %u8
a) de"emnarea organi"melor n vederea noti1i%,rii pentru a 1i autori'ate ", e1e%tue'e+ n %alitate de
ter&e p,r&i+ "ar%ini apar&innd pro%e"ului de evaluare i veri1i%are a %on"tan&ei per1orman&ei produ"elor pentru
%on"tru%&ii din %ategoria e%-ipamentelor 1i5e de lupt, mpotriva in%endiului+ pre%um i n%er%,ri pentru
evaluarea %omport,rii la 1o%/re'i"ten&ei la 1o%/per1orman&ei la 1o% e5terior a produ"elor pentru %on"tru%&ii+
pre%um i "upraveg-erea a%e"tor organi"me ulterior autori',rii lor9
$) evaluarea+ de"emnarea i monitori'area organi"melor de evaluare te-ni%, european, a produ"elor
pentru %on"tru%&ii din %ategoria e%-ipamentelor 1i5e de lupt, mpotriva in%endiului+ potrivit prevederilor art.
2# din Regulament.
5rt& 3& . (1) 6ini"terul (e'volt,rii Regionale i 7uri"mului+ pre%um i 6ini"terul Admini"tra&iei i
:nternelor %on"tituie %omi"ii pentru evaluarea "oli%it,rilor de de"emnare n vederea noti1i%,rii organi"melor
de evaluare i veri1i%are a %on"tan&ei per1orman&ei i pentru evaluarea n vederea de"emn,rii organi"melor de
evaluare te-ni%, european, a produ"elor pentru %on"tru%&ii+ pre%um i pentru evaluarea %u privire la
re"tri%&ionarea+ "u"pendarea ori retragerea de"emn,rii i noti1i%,rii a%e"tora+ denumite %omi"ii de evaluare a
organi"melor de evaluare i veri1i%are a %on"tan&ei per1orman&ei i a organi"melor de evaluare te-ni%,
european, a produ"elor pentru %on"tru%&ii.
(2) !omponen&a %omi"iilor prev,'ute la alin. (1) + pre%um i regulamentele de organi'are i
1un%&ionare ale a%e"tora "e apro$, prin ordin al %ondu%,torului autorit,&ii %ompetente.
5rt& 7& . (1) Apro$area de"emn,rii n vederea noti1i%,rii a 1ie%,rui organi"m de evaluare i veri1i%are
a %on"tan&ei per1orman&ei i a 1ie%,rui organi"m de evaluare te-ni%, european,+ pre%um i+ dup, %a'+
re"tri%&ionarea+ "u"pendarea ori retragerea de"emn,rii i noti1i%,rii unui a"t1el de organi"m "e reali'ea', prin
ordin al mini"trului de'volt,rii regionale i turi"mului ori al mini"trului delegat pentru admini"tra&ie+ dup,
%a'+ %are "e pu$li%, n 6onitorul 01i%ial al Romniei+ Partea :.
(2) 6ini"terul Admini"tra&iei i :nternelor ntiin&ea', autoritatea de noti1i%are %u privire la ordinele
emi"e de %,tre a%e"ta potrivit alin. (1) + n termen de 3 'ile de la data "emn,rii lor.
(3) Autoritatea de noti1i%are in1ormea', !omi"ia European, i %elelalte "tate mem$re %u privire la
o$ie%tul ordinelor prev,'ute la alin. (1) + utili'nd in"trumentul de noti1i%are ele%troni%, ela$orat i ge"tionat
de !omi"ie "au+ dup, %a'+ n "%ri"+ n %el mult 5 'ile de la data pu$li%,rii ordinelor re"pe%tive n 6onitorul
01i%ial al Romniei+ Partea :.
5rt& 2& . Evaluarea n vederea de"emn,rii organi"melor de evaluare i veri1i%are a %on"tan&ei
per1orman&ei i monitori'area a%e"tora ulterior noti1i%,rii lor "e e1e%tuea', de %,tre organi"mul na&ional de
a%reditare+ n "en"ul i n %on1ormitate %u prevederile Regulamentului (!E) nr. ;*5/200) al Parlamentului
European i al !on"iliului din # iulie 200) de "ta$ilire a %erin&elor de a%reditare i de "upraveg-ere a pie&ei n
%eea %e privete %omer%iali'area produ"elor i de a$rogare a Regulamentului (!EE) nr. 33#/#3+ potrivit
prevederilor art. 30 alin. (2) din Regulament.
5rt& /& . <e de"emnea', urm,toarele in"titu&ii pu$li%e %a autorit,&i de "upraveg-ere a pie&ei
re"pon"a$ile de %ontrolul re"pe%t,rii de %,tre operatorii e%onomi%i a o$liga&iilor "ta$ilite de Regulament+
pre%um i de apli%area prevederilor %ap. =::: al a%e"tuia8
a) :n"pe%toratul de <tat n !on"tru%&ii+ pentru toate produ"ele pentru %on"tru%&ii+ %u e5%ep&ia
e%-ipamentelor 1i5e de lupt, mpotriva in%endiilor . e%-ipamente 1i5e pentru alarm,/dete%tare a in%endiului+
pentru "tingerea in%endiului+ pentru %ontrolul 1o%ului i 1umului i pentru prote%&ie la e5plo'ii9
$) :n"pe%toratul >eneral pentru <itua&ii de Urgen&,+ pentru produ"ele pentru %on"tru%&ii din %ategoria
e%-ipamentelor 1i5e de lupt, mpotriva in%endiilor . e%-ipamente 1i5e pentru alarm,/dete%tare a in%endiului+
pentru "tingerea in%endiului+ pentru %ontrolul 1o%ului i 1umului i pentru prote%&ie la e5plo'ii.
5rt& ,(& . (e%lara&iile de per1orman&,+ in"tru%&iunile i in1orma&iile de "iguran&, %e n"o&e"% produ"ele
pentru %on"tru%&ii pu"e la di"po'i&ie pe pia&, "e 1urni'ea', reda%tate n lim$a romn,.
5rt& ,,& . 6ini"terul (e'volt,rii Regionale i 7uri"mului+ n %ola$orare %u a"o%ia&iile pro1e"ionale i
patronale de pro1il+ va ini&ia i va %oordona+ n perioada 2013.2013+ a%&iuni de in1ormare a operatorilor
e%onomi%i din "e%torul %on"tru%&iilor %u privire la prevederile Regulamentului re1eritoare la re"pon"a$ilit,&ile
a%e"tora+ apli%area mar%a?ului !E pe produ"ele pentru %on"tru%&ii+ %erin&ele 1undamentale apli%a$ile
%on"tru%&iilor i "i"temele de evaluare i de veri1i%are a %on"tan&ei per1orman&ei.
5rt& ,+& . Pentru a"igurarea punerii n apli%are a pre'entei -ot,rri+ pre%um i a Regulamentului+
6ini"terul (e'volt,rii Regionale i 7uri"mului ela$orea', in"tru%&iuni+ pro%eduri i metodologii %are "e
apro$, prin ordin al mini"trului i %are "e pu$li%, n 6onitorul 01i%ial al Romniei+ Partea :.
5rt& ,'& . Pre'enta -ot,rre intr, n vigoare la 30 de 'ile de la data pu$li%,rii n 6onitorul 01i%ial al
Romniei+ Partea :.

PR:6.6:@:<7RU
VI.TOR8VIOREL -ONT5
!ontra"emnea',8
6ini"trul de'volt,rii regionale i turi"mului+
Eduard Hellvi#
6ini"trul admini"tra&iei i internelor+
Mircea 1ua
6ini"trul delegat pentru admini"tra&ie+
Radu 9troe
6ini"trul e%onomiei+ %omer&ului i mediului de a1a%eri+
1aniel .:ioiu
6ini"trul a1a%erilor europene+
Leonard Orban

S-ar putea să vă placă și