Sunteți pe pagina 1din 3

BIBLIOGRAFIE

1. Apostu, D. - Organizarea i conducerea ntreprinderilor din industria alimentar, Litografia


Universitii
!. Apostu, D. - "isteme informaionale i analiza economic din ntreprinderile de industrie alimentar,
Litografia Universitii #alai, 1$%%&
'. Apostu,D. - (alculul eficienei economice n industria alimentar, Litografia Universitii #alai,
1$%)&
). Anderca, ( - *conomie rural. Litografia U"A+ ,imioara, 1$$1&
-. +anu, (. i cola.. - /anualul inginerului de industrie alimentar, *d.
,e0nic, +ucureti, 1$$%&
1. +ileteanu, #0. - Diagnosticul i evaluarea firmei, *d. /irton, ,imioara 1$$-&
2. +r.ulescu, (. - /anagementul produciei industriale, partea a 33-a, +ucureti, 1$$)&
%. +old, 3 - "tructuri agrare mondiale, vol 3 4 *uropa,
(rciun, A. *d./irton, 1$$2&
$. +old, 3. - "tructuri agrare mondiale, vol 33 - *uropa, *d. /irton, 1$$2&
15. +old, 3. - *6ploataia agricol, *d. /irton, 1$$2&
(rciun, A.
11. +oldur- - Logica decizional i conducerea sistemelor, *d.
Lac0escu, #0. Academiei 7om8ne, +ucureti, 1$$!&
1!. +ulgaru, /. - Dreptul de a m8nca, *d. *conomic, +ucureti, 1$$1&
1'. (tan, Doina - /anagement general, *d. ,ipomar, ,rgu-/ure, 1$$)&
1). (onstantin, /. - 9alorificarea produciei agricole, *d. "crisul 7om8nesc, (raiova 1$%'&
1-. (o:ocaru, (. - Analiza economico-financiar a e6ploataiilor agricole i silvice, *d.
*conomic, 1$$2&
11. (o:ocaru, A. - 3niiere n programarea calculatoarelor, *d.
;an, 7 *uroart, ,imioara, 1$$)&
12. (rciun, <t. - /etode i te0nici de fundamentare i corelare a produciei animaliere cu
producia vegetal, (ontract 3*A, +ucureti, 1$2%&
1%. (s=sz, 3. - (urs de management general, *d. Agroprint, U"A+ ,imioara, 1$$2&
1$. (s=sz, 3. - *conomia 3ndustriei Agroalimentare, *d. Agroprint, ,imioara 1$$2&
!5. (s=sz, 3., - *ficiena economic a e6ploataiilor agricole din
>ru:a, 3. zona de es a +anatului, Lucr, i vol. ??333, U"A+ ,imioara, 1$$'&
!1. Do.re, (. - /ar@eting, *d. Amp0ora, +ucureti, 1$$-&
!!. Dumitrescu, ". - *conomia mondial, Universitatea *cologic, Deva&
!'. >lorescu, /. - 3ngineria 4 o tiin multidimensional, *d. ,e0nic, +ucureti, 1$%!&
!). >ru:a, 3. - "tructuri agrare mondiale, Litografia ,imioara, 1$$!&
!-. >ru:a, 3. - *conomie general, *d. /irton, 1$$)&
!1. >ru:a, 3., - +azele economiei de pia, *d. /irton, 1$$)&
,randafir, A.
!2. #avrilescu, D. - *conomia agroalimentar, delimitri, premise, anticipri, *d. *6pert,
+ucureti, 1$$1&
!%. #oian, /aria - !55 de pro.leme de fertilizare rezolvate, *d. /era
i cola.. i Brouniversitaria, 1$$'&
!$. #rigoriu, *. - /anagementul, *d. /irton, ,imioara,1$$)&
3lie, /
'5. Bavel, >r. - /ar@eting, *d. /irton, ,imioara, 1$$1&
'1. ;artia, ". - >olosirea optim a resurselor n agricultur, *d. (eres, +ucureti, 1$%'&
'!. ;eid0ules, >. - (ercetri de dezvoltare rural n +anat, *d.
i cola.. Agroprint, ,imioara, 1$$1&
15$
''. 3onescu,,. - 3storia g8ndirii economice din 7om8nia, *d. *conomic, +ucureti, 1$$1&
'). 3fnescu, A. - *valuarea ntreprinderii, *d. ,ri.una *conomic, +ucureti, 1$$1&
'-. Cu.r, /. - /anagement consulting. /anualul consultantului n management, *d.
Amcor, +ucureti, 1$$!&
'1. /adgearu, 9. - *voluia economiei rom8neti dup rz.oiul mondial, *d. <tiinific,
+ucureti, 1$$-&
'2. /anolescu, #0. - /anagement financiar, *d. *conomic, +ucureti, 1$$-&
'%. /argareta, /arian - 3ntroducere n managementul e6ploataiilor
*lena, /erce agricole, *d. 3ntel(redo, Deva, 1$$)&
*milian, /erce
'$. /at0is, 7 i cola.. - /anagementul resurselor umane, *d. *conomic, +ucureti, 1$$2&
)5. /i0uleac, *. - /anagerul i principalele activiti manageriale, vol 3, *d. >undaiei 7om8nia
de /8ine, +ucureti, 1$$)&
)1. /i0uleac, *. - /anagerul i principalele activiti manageriale, vol 33, *d. >undaiei
7om8nia de /8ine, +ucureti, 1$$)&
)!. Aicolescu, O. - /anagement, *d. *conomic, 1$$-&
9er.oncu, 3.
)'. Aicolescu, O. - Aouti n managementul internaional, *d. ,e0nic, +ucureti, 1$$'&
)). Aovac, *milia - /anagementul resurselor umane, *d. /irton,
i cola.. ,imioara, 1$$%&
)-. Otiman, B. 3. - Optimizarea produciei agricole, *d. >acla, 1$%2&
)1. Otiman, B. 3. - Agricultura 7om8niei la cumpna dintre mileniile 33 i 333, *d. ;elicon,
,imioara, 1$$)&
)2. Otiman, B. 3. - Dicionarul managerului agricol, *d. /irton,
i cola.. ,imioara, 1$$)&
)%. Otiman, B. 3. - Dezvoltarea rural n 7om8nia, *d. Agroprint, ,imioara, 1$$2&
)$. Otiman, B. 3. - *conomia rural, *d. /irton, ,imioara, 1$$$&
Balicica, 7. - (urs de materii prime de origine animal n industria alimentar, U"A+
,imioara, 1$$1&
-5. Bamfilie, 7odica - /erceologia i e6pertiza mrfurilor alimentare de e6port-import, *d. Oscar-
Brint, 1$$1&
-1. Batric0e, D. - /ar@eting industrial, *d. *6pert, +ucureti, 1$$)&
-!. Betrescu, 3. - /anagement, *d. ,ipocart +raovia, +raov, 1$$'&
Betroman, 3.
-'. Buiu, A. - *conomia mondial, Universitatea (onstantin +r8ncoveanu, 1$$!&
-). 7aiu-"uciu, - /odelarea i simularea proceselor economice, *d.
(amelia Didactic i Bedagogic, +ucureti, 1$$-&
--. 7itt, Adriana - (omunicare i relaii pu.lice, ,ipografia Universitii de 9est, ,imioara,
1$$$&
-1. "8m.otin, L. - /anagement agrar, *d. /irton, ,imioara, 1$$2&
-2. "8m.otin, L., - /anagementul e6ploataiilor agricole, *d. *uroart,
#oian, /aria ,imioara, 1$$'&
-%. ,nsescu, 7. - /anagementul n unitile agricole, 1$$-&
-$. ,racD, /. - Brodusele alimentare i agricultura n economia de pia, AB", *d. 3mpe6 4
$! "7L, +ucureti&
15. Eran, A. - /anagementul inovaiei, *d. Amarcord, ,imioara, 1$$-&
11. 9osganian, 9. - (ontradicii ale tranziiei la economia de pia, *d. *6pert, +ucureti, 1$$)&
1!. Fest, A. - Blanul de afaceri, *d. ,eora, +ucureti, 1$$%&
1'. Ga0iu, Letiia - /anagementul agricol, *d. >undaiei 7om8nia de /8ine, +ucureti, 1$$1&
1). Ga0iu, Letiia - Organizarea economico-social a agriculturii n rile cu economie de pia,
*d. /irton, ,imioara, 1$$1&
1-. Ga0iu, Letiia - *conomia ntreprinderii, (urs universitar,
i cola.. +ucureti, 1$$-&
11. ??? - Agrar.eric0t 1$$! der +underregierung, #ermania, 1$$!&
115
12. ??? - Agrimente, *d. 3ma, 1$%$&
1%. ??? - Agrile6icon, *d. 3ma, 1$%$&
1$. ??? - Anuarul "tatistic al 7om8niei 1$$)-1$$2&
25. ??? - Adevrul economic, colecia 1$$--1$$%&
21. ??? - *conomistul, colecia 1$$--1$$%&
2!. ??? - ,ri.una economic, colecia 1$$--1$$%&
2'. ??? - +reviarul statistic al :udeului ,imi 1$$)-1$$2.
111