Sunteți pe pagina 1din 6

Managementul de Proiect (Project Management).

Metodele CPM si PERT


Una dintre metodele moderne, care a cunoscut o raspandire fara precedent in
organizarea si planificarea proceselor complexe din toate domeniile de activitate, este
metoda drumului critic, fundamentata pe teoria grafurilor.
Scopul metodei drumului critic in organizarea si planificarea activi 111f56b tatilor din
organizatie este complex, realizand optimizarea duratei de executie a activitatilor si
optimizarea folosirii resurselor, potrivit conditiilor existente in procesul de productie.
Notiunile de baza sunt:
1. Proiectul este un proces complex sau o actiune de mare amploare orientata spre
atingerea unui scop bine precizat. In cadrul proiectului se pot identifica urmatoarele
elemente:
un obiectiv, care poate fi un produs de realizat, un rezultat de natura organizatorica;
indiferent de natura lui, acesta trebuie sa fie bine definit prin diferiti parametri
cantitativi si calitativi;
un ansamblu de activitati actiuni, operatii! a caror realizare permite atingerea
scopului propus;
un proces specific proiectului in cauza, care impune o anumita succesiune de
executie a ansamblului de activitati;
activitatea reprezinta un consum de timp si sau resurse in scopul realizarii unei parti
din proiect; pentru urmarirea evolutiei realizarii proiectului, aceasta trebuie
descompusa in operatii;
programul reprezinta esalonarea in timp a lucrarilor, adica stabilirea termenelor de
incepere pentru fiecare activitate, tinandu"se seama de restrictiile impuse de
te#nologia proiectului, de duratele si de resursele activitatilor; desigur, pentru un
proiect dat exista un numar mare de programe admisibile, dintre acestea interesand
in mod deosebit programul optim, adica acel program care, pe de o parte, satisface
restrictiile impuse si, pe de alta parte, optimizeaza un anumit criteriu de eficienta
economica.
1. Structura proiectului
Structura proiectului reprezinta multimea activitatilor cuprinse in acesta, cu relatiile
de ordine dintre acestea. $naliza structurii unui proiect presupune:
- stabilirea multimii activitatilor;
- determinarea ordinii de executie a activitatilor, in conformitate cu te#nologia
proiectului.
In analiza structurii proiectului se pleaca de la defalcarea acestuia pe activitati, ce se
vor nota cu litere de la $ la %!. &entru fiecare proiect exista o te#nologie proprie, ceea
ce intereseaza insa in metoda drumului critic este numai aspectul te#nologic al
succesiunii necesare pentru executarea activitatilor. In cadrul acestei succesiuni vor
exista pentru o anumita activitate activitati ce o preced direct si activitati care urmeaza
dupa aceasta. In analiza drumului critic ne intereseaza doar activitatile direct precedente
pentru fiecare activitate, acestea fiind evidentiate pentru fiecare activitate a proiectului.
Structura unui proiect poate imbraca ' forme:
reprezentare tabelara;
reprezentare in retea.
Reprezentarea tabelara a structurii unui proiect este o descriere sistematizata a acestuia intr-
un tabel ce cuprinde multimea activitatilor proiectului, pentru iecare evidentiindu-se relatiile
de dependenta, respectiv direct precedente.
(e exemplu, in tabelul de mai )os sunt redate cele 15 activitati necesare pentru
realizarea unui obiect de constructie, relatiile de precedenta dintre acestea si durata in
zile necesara pentru fiecare activitate.
!isa de activitati a proiectului
Activitatea
Activitati direct
precedente
t Durata in zile
$ " '
* " 5
+ " ,
( " '
- * .
/ $,* 1
0 *,+ 1
2 ( 5
I *,+,( 6
3 0,2,I 4
5 -,0 .
6 -,/ 5
7 5,6 1
8 3,5,6 ,
9 7,8 5
Reprezentarea in retea este o descriere exacta si, in acelasi timp, foarte expresiva a
structurii unui proiect, fiind realizata matematic prin noduri si arce simbolizate de cercuri
si sageti. In reprezentarea grafica a proiectului, respectiv la alcatuirea retelei se pot
utiliza doua conventii de simbolizare:
Conventia AON (activities on nodes) : nodurile, respectiv cercurile reprezinta
activitatile proiectului, iar sagetile care le unesc semnifica succesiunea desfasurarii
lor;
Convetia AOA (activities on arrows) : sagetile, respectiv arcele simbolizeaza
activitatile proiectului, iar nodurile evenimentele de finalizare si respectiv de incepere
a activitatilor.
In construirea retelei proiectului trebuie sa se tina seama de cateva reguli de
reprezentare pe care le redam in continuare vom utiliza conventia $9$!:
Conventia AON Conventia AOA
Regula 1. Fiecare activitate incepe si se finalizeaza cu un eveniment (nod):
Regula a 2-a. Daca o activitate trebuie finalizata inainte ca urmatoarea sa inceapa,
relatia de dependenta dintre ele se simbolizeaza astfel:
Sit
uatie: daca activitatea A precede direct activitatea B, iar aceasta precede direct
activitatea C, atunci succesiunea se reprezinta in retea astfel:
Regula a 3-a. Daca mai multe activitati trebuie finalizate inainte de inceperea altei
activitati, atunci toate acestea au acelasi nod final, care reprezinta nodul de incepere a
activitatii urmatoare. Daca activitatile A, B si C sunt direct precedente pentru activitatea
D, atunci relatia de succesiune se reprezinta in retea astfel:
Regula a 4-a. Daca o activitate este direct precedenta, respectiv trebuie finalizata
inainte de inceperea altor activitati atunci grafic se poate ilustra astfel:

Regula a 5-a. Daca doua sau mai multe activitati incep si se termina in aceleasi
evenimente, atunci in cadrul conventiei AA, se va introduce o activitate fictiva cu
durata ! pentru a evidentia durata de realizare diferita a fiecarei activitati, dupa cum
urmeaza:
Regula a 6-a. Daca mai multe activitati incep si se termina intr"un eveniment fara ca
toate sa depinda unele de altele, atunci reteaua trebuie sa reprezinte aceste restrictii.
Situatie: Daca activitatile A si B sunt direct precedente pentru activitatea C, iar B precede
activitatea D, fara ca intre activitatile A si D sa e#iste vreo relatie de succesiune atunci
reteaua se construieste astfel:
Situatie: Daca activitatile B si C sunt direct precedate de activitatea A, iar la randul lor
preced direct activitatea D atunci grafic se va reprezenta astfel:
Regula a 7-a. $ntotdeauna arcele vor fi orientate de la stanga la dreapta sau
perpendicular pe nod.
Regula a 8-a. rice retea trebuie sa aiba un singur nod initial si un singur nod final.
Regula a 9-a. $n conventia AA se vor evita, pe cat posibil, incrucisarile sau
suprapunerile de arce.
Regula a 10-a. $n numerotarea nodurilor sau arcelor se va tine seama de ordinea
fireasca a succesiunii activitatilor, incepand de la stanga la dreapta.
3. Analiza proiectului si determinarea drumului critic
In cadrul retelei proiectului exista mai multe drumuri complete, respectiv o
succesiune de activitati ce pornesc din nodul initial si care se termina in nodul final.
(rumul complet cu lungimea maxima se numeste drum critic. In stabilirea drumului critic
pentru un proiect se foloseste una dintre metodele urmatoare: fie calcularea termenelor
evenimentelor, fie calcularea termenelor activitatilor.
;ealizarea unui proces se exprima printr"un ansamblu de termene referitoare la
evenimente si activitati. <ermenul reprezinta o data calendaristica sau un eveniment
bine determinat pe scara timpului, fie ca aceasta este absoluta sau relativa. In cazul
retelelor, pentru fiecare eveniment este necesar sa se calculeze doua termene:
Termenul minim <e! sau termenul cel mai devreme de realizare a
evenimentului;
Termenul maxim <l! sau termenul cel mai tarziu de realizare a evenimentului,
astfel incat durata totala a proiectului, determinata prin drumul critic, sa nu fie
depasita.
-vident, termenul cel mai devreme al evenimentului initial este zero, <e = > si, de
asemenea, si termenul cel mai tarziu admisibil al evenimentului nodului! final coincide
cu termenul cel mai devreme al acestui eveniment <e = <l.
Termenul minim al unui eveniment este egal cu lungimea drumului care produce
acest eveniment. $stfel un eveniment nu poate fi realizat inainte de terminarea
activitatilor care compun cea mai lunga succesiune premergatoare. 6a calculul termenul
<e se merge in ordinea crescatoare a nodurilor si se calculeaza pentru un eveniment
suma dintre <e al nodului anterior si durata ultimei activitati t! care precede nodul.
Termenul maxim al unui eveniment semnifica data cea mai tarzie la care pot incepe
activitatile proiectului fara a produce intarzierea proiectului. &entru calculul acestor
termene se parcurge reteaua in ordinea descrescatoare a nodurilor, prin calcularea
diferentei dintre termenul maxim al nodului anterior si durata activitatii care incepe in
acel eveniment.
Se trece la calcularea rezervelor de timp pentru fiecare activitate. &entru a obtine o
masura a libertatii de amplasare a unei activitati pe scara timpului s"a introdus notiunea
de rezerva de timp. &rin definitie, rezerva de timp a unei activitati reprezinta intervalul
de timp cu care se poate mari durata activitatii fara ca durata totala a proiectului sa fie
depasita. In acest context unele dintre activitati nu vor avea rezerva de timp, respectiv
rezerva lor va fi egala cu >. $cestea se numesc activitati critice ale proiectului. ;ezerva
de timp pentru activitati se va calcula conform formulei:
Rt " Tl al nodului in care se termina activitatea # Te al nodului in care incepe activitatea # t
(durata activitatii)
$semanator vom putea identifica si rezervele de timp ale evenimentelor?nodurilor.
;ezerva de timp pentru evenimente se calculeaza astfel:
Rt " Tl al nodului # Te al nodului
&e baza nodurilor si activitatilor critice din retea se poate determina drumul critic,
adica cel mai indelungat traseu de activitati din retea.
$n desasurarea reala a e%ecutiei proiectului pot sa apara diverse abateri de la programul
stabilit, care devin din ce in ce mai importante pe masura avansarii lucrarilor. &ceasta ace
necesara actualizarea programului, ceea ce permite luarea in considerare a tuturor situatiilor
care apar in e%ecutarea programului si corectarea lui prin masuri utile. &ctualizarea se ace la
perioade regulate de ', (), (* sau +) de zile, in unctie de caracteristicile proiectului. ,a
iecare actualizare programul este recalculat si daca durata totala nu este aectata inseamna ca
evolutia proiectului este satisacatoare.
Inca din faza de programare metoda drumului critic poate sa ia in considerare si o
abatere programata a derularii proiectului. $stfel, in cazul unor proiecte inovatoare, ale
caror activitati se realizeaza in premiera, la stabilirea duratei activitatilor managerul
poate sa ia in considerare aparitia unor conditii de incertitudine. +aracteristici te#nicii
&-;< Program valuation and Review Tec!ni"ue!, care presupune acelasi rationament
ca si metoda drumului critic, sunt cei trei timpi estimati pentru fiecare activitate:
optimist, pesimist si timpul cel mai probabil. Timpul optimist este timpul estimat pentru
realizarea unei activitati, presupunandu"se ca nu vor interveni probleme pe parcurs si ca
totul va decurge normal. -l este timpul minim estimat pentru acea activitate. Timpul
pesimist este timpul estimat pentru desfasurarea unei activitati in conditiile aparitiei unor
probleme si intreruperi neobisnuite. -l este timpul maxim estimat pentru acea activitate,
fara a include intarzieri din evenimente catastrofice. Timpul cel mai probabil este timpul
estimat pentru desfasurarea unei activitati, luandu"se in considerare problemele si
intreruperile normale. &e baza celor trei timpi se calculeaza un timp mediu pe activitate
numit timpul asteptat, fiind determinat ca medie ponderata a celor trei.
;eteaua se construieste si se analizeaza pe baza timpilor medii ai activitatilor care se
determina dupa urmatoarea formula:
/iecare activitate se va caracteriza in aceasta situatie cu un grad de incertitudine, pe
care il descriem cu a)utorul marimii statistice a variatiei, pornind de la durata optimista
si cea pesimista utilizand formula: