Sunteți pe pagina 1din 28

Raport de evaluare

Heidi Chocolate SA
Profesor coordonator:
Grup de cooperare:

-2014-

Cuprins
Capitolul I : Descrierea misiunii de evaluare..............................................................................4
1.1 Prezentarea ntreprinderii evaluate........................................................................................4
1.2 Proprietarul participaiei evaluate..........................................................................................4
1.1Scopul i utilizarea evalurii...................................................................................................5
1.4 Clientul i destinatarul evalurii............................................................................................6
Capitolul II: Cunoaterea obiectivului supus evalurii..............................................................6
2.1. ipul ntreprinderii................................................................................................................6
2.2 Produse i servicii..................................................................................................................6
2.! Piaa ntreprinderii................................................................................................................."
2.4 Concurena...........................................................................................................................11
#naliza S$%...........................................................................................................................12
2.5 &elatia cu clientii.................................................................................................................1!
Capitolul III : Dianosticul strii actuale..................................................................................14
!.1.'ilanul pe 2 ani...................................................................................................................14
!.2 (ndicatorii )ilanului............................................................................................................16
!.2.1 #naliza lic*iditii i solva)ilitii................................................................................16
Principalele rate de lic*iditate...............................................................................................1+
Principalele rate de solva)ilitate............................................................................................1+
!.2.2 #naliza pro,ita)ilitii...................................................................................................1-
Principalele rate de renta)ilitate............................................................................................1-
!.! #naliza co.parativ a indicatorilor.....................................................................................1"
!.!.1 Principalele rate de lic*iditate/.....................................................................................1"
&ata lic*iditii curente 01eneral2.........................................................................................1"
&ata lic*iditii i.ediate 0rapid3 redus2..............................................................................1"
&ata lic*itii la vedere..........................................................................................................20
!.!.2 Principalele rate de solva)ilitate...................................................................................20
&ata solva)ilitii 1enerale....................................................................................................20
!.!.! Principalele rate de pro,ita)ilitate/................................................................................21
&ata renta)ilitii co.erciale.................................................................................................21
&ata renta)ilitii econo.ice.................................................................................................21
&ata renta)ilitii ,inanciare..................................................................................................22
Capitolul I!: Aplicarea metodelor de evaluare.........................................................................2!
2

#ctivul net corectat 0#4C2........................................................................................................2!
5ood6ill....................................................................................................................................25
7otivarea ale1erii .etodelor de evaluare.................................................................................2+
"ibliorafie...................................................................................................................................2-
Capitolul I : Descrierea misiunii de evaluare
!

#$# Pre%entarea &ntreprinderii evaluate
8eidi C*ocolat este o societate pe actiuni3 are sediul in Panteli.on3 9udetul (l,ov3
)ulevardul 'iruintei3 nr -+3 avand tipul de activitate con,or. clasi,icarii C#:4 10-/ ;a)ricarea
produselor din cacao3a ciocolatei si a produselor za*aroase3si co.ercializarea acestora avand si
codul unic de inre1istrare/ 61610223 nu.arul de in.atriculare ,iind/ 92!<6!5<2002<.
8eidi este o entitate independent a 1rupului =aederac*3 cu .ana1e.ent propriu local
responsa)il de toate aspectele operationale ale societatii. 7e.)rii consiliului de ad.inistratie
asi1ura controlul activitatii societatii si apro)a strate1ia de ur.at
Cresterea 8eidi este rezultatul an1a9a.entului pentru inovatie> prezentand noi si
surprinzatoare linii de produse si retete3 concentrandu-ne pe calitate si pe atentia catre identitatea
noastra vizuala.
#$' Proprietarul participa(iei evaluate
?irectorul 1eneral al 8eidi C*ocolat este :r6in @onden*o,,3
8eidi este o entitate independent a 1rupului =aederac*3 cu .ana1e.ent propriu local
responsa)il de toate aspectele operationale ale societatii. 7e.)rii consiliului de ad.inistratie
asi1ura controlul activitatii societatii si apro)a strate1ia de ur.at.
Consiliul de ad.initratie are in principal ur.atoarele atri)utii/
Concepe si aplica strate1ii si politici de dezvoltare ale societatii co.ercia
Selecteaza3 an1a9eaza si concediaza personalul an1a9at3 prin .ana1erul 1eneral>
4e1ociaza Contractul Colectiv de 7inca>
4e1ociaza contractele individuale de .unca>
4

7ana1erul 1eneral reprezinta societatea co.erciala3 direct3 sau prin dele1are de atri)utii>
7ana1erul 1eneral inc*eie acte 9uridice in nu.ele si pe sea.a societatii co.erciale3
direct sau prin dele1are de atri)utii>
:.ite decizii3 *otarari si circulare privind or1anizarea3 des,asurarea si controlul
activitatilor stipulate in &e1ula.entul de %r1anizare si ;unctionare al societatii si al altor
re1le.entari proprii sau sta)ilite prin le1e. ?eciziile3 *otararile si circularele vor ,i
se.nate de .ana1erul 1eneral sau3 in a)senta acestuia3 de catre .ana1erul inlocuitor3
con,or. dele1arilor de atri)utii>
&ezolva orice alte cereri3 re,erate3 propuneri3 etc.3 care intra in s,era sa de co.petenta sau
le dele1a spre rezolvare altor persoane sau co.parti.entelor ,unctionale a)ilitate.
%peratiunile de incasari si plati potrivit co.petentelor acordate>
%peratiunile de cu.parare si vanzare de )unuri potrivit co.petentelor acordate>
(nc*irierea sau rezilierea oricaror altor contracte>
4ivelul sponsorizarilor si )ene,iciarii acestora3 precu. si alte a9utoare .ateriale si
)anesti>
@olu.ul creditelor in lei si valuta indi,erent de valoare>
C*eltuieli de prezentare3 recla.a si pu)licitate ,acute in tara si strainatate>
&ezolva orice alte pro)le.e sta)ilite in #.5.#.>
#$#Scopul i utili%area evalurii
Prezenta lucrare are ca scop sta)ilirea valorii actuale3 respectiv a rezultatelor ,inanciare
ale societii n vederea cunoaterii situaiei reale a ,ir.ei de ctre conducere ast,el incAt
rezultatul aceasteia s contri)uie la .)untirea .ana1e.entului3 sta)ilirea politicilor pentru
ur.torii ani n vederea creterii per,or.anelor econo.ico-,inanciare.
Se ur.rete solva)ilitatea societii3 dac politica actual este con,or. i dac aceasta
va ,i continuat.
Pentru realizarea scopului evalurii se va porni de la dia1nosticarea societii3 dup care
se vor ,olosi .etodele de evaluare adecvate3 ast,el ncAt s se a9un1 la un rezultat cAt .ai
aproape de realitate.
#$) Clientul i destinatarul evalurii
Clienii evalurii sunt eventualii investitori3 clienii i ,urnizorii3 care consult rezultatul
evalurii n vedera sta)ilirii 1radului de i.plicare n cola)orri cu ntreprinderea.
5

'ene,iciarul evalurii este ntreprinderea nsi3 aceasta ur.rind poziia ei pe piaa
concurenial n vederea sta)ilirii politicii pe ur.torii ani.
Capitolul II: Cunoaterea obiectivului supus evalurii
'$#$ *ipul &ntreprinderii
8eidi este o entitate independent a 1rupului =aederac*3 cu .ana1e.ent propriu local
responsa)il de toate aspectele operationale ale societatii #vAnd n anul 2011 ci,ra de a,aceri de
6134113"65 lei 3 un nu.r de !05 salariai i un capital social de 13!263+50 lei lei3 iar in 2012 a au
avut ci,ra de a,aceri de 6"35563"-- lei si !+1 de salariati3 ast,el poate ,i considerat o
intreprindere .are.
#ctivitatea principal3 con,or. C#:4 in 2011 este / ,a)ricarea produselor din cacao3 a
ciocolatei si a produselor za*aroare si co.ercializarea lor.
'$' Produse i servicii
#ctivitatea 8eidi este di,erita de cea des,asurata de restul 1rupului =aederac*. (n ti.p ce
8:(?( se aBeaza pe productia si vanzarea de ciocolata pre.iu. 0in special ta)lete si
praline<)o.)oane2 in &o.ania si in alte parti ale lu.ii3 celelalte entitati ale 1rupului =aederac*
se aBeaza pe productia si vanzarea dulciurilor elvetiene pre.iu.3 vandute in pri.ul rand prin
propriile .a1azine de vanzare cu a.anuntul in :lvetia si 5er.ania. (n plus3 avand in vedere ca
eBista o traditie in acest sens3 unele vanzari sunt directionate catre canalul de vanzare cu
a.anuntul.precu. si catre *oteluri si alti client din :lvetia3 5er.ania3 SC# si alte parti ale
lu.ii.
Siste.ul de distri)utie operat de 8eidi in &o.ania se )azeaza pe doi piloni/ co.ert
traditional si .odern3 o retea ,or.ata din distri)uitori care acopera intre1 teriotiul 1eo1ra,ic al
&o.aniei3 respective cleinti retail3 denu.iti in .or nor.al Dco.ert .odernE sau DFeG accountsE.
6

Siste.ul de distru)utie Supre.e a ,ost or1anizat in 9urul aceloras doi piloni ca si la Handi
cu di,erenta ca intre1 co.ertul traditional s-a a,lat in sarcina unui sin1ur distri)uitor 0S?4
radin12.
Cn produs nu-si poate indeplini rolul3 ratiunea sa de a ,i3 decat in .o.entul in care intra
in consu.ul ,inal3 satis,acand nevoia consu.atorului care l-a cu.parat. ?ar3 dru.ul de la
producator pana la consu.ator3 in conditiile conte.porane nu este in 1eneral3 nici si.plu3 nici
scurt si nici ie,tin. ?in acest .otiv3 inca de la aparitia econo.iei .ar,are3 le1atura dintre
productie si consu. s-a in,aptuit prin inter.ediul circulatiei .ar,urilor.
#ctivitatea de distri)utie aparuta odata cu productia de .ar,uri3 a cunoscut o dezvoltare
rapida odata cu revolutia industriala3 devenind in prezent una dintre cele .ai dina.ice activitati.
#st,el3 distri)utia3 care include totalitatea activitatilor ce au loc in ti.p si spatiu3 de la
ter.inarea produsului pana la intrarea lui in consu.ul ,inal3 detine rolul de inter.ediar intre
productie si consu.3 asi1urand ,inalizarea activitatii oricarui producator si o)tinerea de catre
consu.ator a )unului care-i satis,ace necesitatea.
Prin vanzarea produsului3 se recupereaza c*eltuielile e,ectuate de producator si
distri)uitori si se o)tine pro,itul - scopul ,inal al activitatii oricarui intreprinzator - care tre)uie sa
le asi1ure o e,icienta econo.ica accepta)ila3 .otivatoare3 pentru reluarea activitatii pe o scara
.ai .are.
#st,el3 distri)utiei ii revine rolul *otarator in asi1urarea cursivitatii proceselor econo.ice3
intrucat ea ,inalizeaza activitatea unui producator3 inc*eind ciclul de productie si asi1urand
resursele )anesti pentru reluarea activitatii econo.ice.
%,erta de produse 8eidi C*ocolate/
a)lete Praline 'atoane
+

?arF
Co,,ee
Cran)errG
(ntense
:Btre.e
%ran1e
PearI#la.onds
7intI=e.on
'ouJuette
$alnuts
%ran1e
8azelnuts
7int
tira.isu
C*oco
@enture
Cruc*
$*ite
Cruc* 7ilF
CrispG 7ilF
5our.ette
C*errG
%ran1eISeeds
8azelnut
I&aisins
%ran1e
#la.onds
IC*errG
CocoaI Co,,e
5randK%r 7o.ents 5randK%r
8azelnuts
#la.onds
5randK%r
7ilFI #la.ond
?arF I8azelnuts
7ilF I8azelnuts
$*ite I
8azelnuts
$alnuts I8oneG
;lorentine
Si1nature
Pre.iu.
a)letele de ciocolata sunt )locuri de ciocolata3 care de o)icei au o ,or.a
traditionalarectan1ulara sau de patrat si sunt .odelate ast,el incat sa per.ita ruperea )locului in
)ucati su) ,or.a re1ulate de .ari.ea unei .uscaturi. Cnele dintre ele sunt u.plute cu alune si
sta,ide3 acestea sunt ,acute din di,erite tipuri de ciocolata> cu. ar ,i ciocolata cu lapte3al)a sau
nea1ra.
Ciocolata este cel .ai iu)it desert3 indi,erent de vArst. Lns nu .uli ar putea s ,ac
di,erena ntre principalele tipuri de ciocolat.
-

Ciocolata al) este ciocolata produs din unt de cacao3 za*r3 lapte3 vanilie i alte aro.e.
4u conine alte in1rediente pe )az de cacao i de aceea are o culoare apropiat de al). #nu.ite
ri nu per.it ,olosirea denu.irii de ciocolat pentru acest tip datorit coninutului redus de
su)stan uscat de cacao. #re o aro. uoar i plcut.
Ciocolata cu lapte conine ntre 20 i !5M su)stan uscat de cacao 0.asa de cacao i unt
de cacao2 i peste 12M su)stan uscat de lapte.
Ciocolata a.ruie este o ciocolat dulce cu un coninut ridicat de su)stan de cacao i ,r
sau .aBi. cu 10M coninut de lapte.
Ciocolata eBtra a.ruie conine ntre 55 i -5M su)stan uscat de cacao. Cu cAt este .ai
ridicat coninutul de cacao3 cu atAt cantitatea de za*r este .ai .ic3 ceea ce i con,er un 1ust
intens i ,oarte a.rui. :ste cea .ai pur ciocolat i de aceea este tot .ai pre,erat de iu)itorii
de ciocolat.
'atoanele de ciocolata sunt )atoane a.)ulate individual ce contin u.plutura<cre.a care
in acest caz sunt co.plet acoperite cu 1lazura de ciocolata sau un )aton de ciocolata solida care
are aceias ,or.a rectan1ulara ca un )aton tipic de ciocolata. 'atoanele de ciocolata sunt in .od
nor.al servite ca o 1ustare individuala.
Pralinele din ciocolata dunt de o)icei ,a)ricate din ciocolata .ai ,ina3 de o calitate )una3
avand un pret .ai .are si o constructie .ai co.pleBa decat ta)letele sau )atoane. Pralinele sunt
de o)icei vandute in a.)ala9e relative ela)orate3 cutii tipice dar pot ,i de ase.enea vandute su)
alte ,or.e3 cu. ar ,i pun1i
'$+ Pia(a &ntreprinderii
8eidi C*ocolat Suisse este pri.ul producator strain de ciocolata care a intrat pe piata
ro.aneasca3 unde si-a inceput a,acerile in 1""4. ;ir.a si-a inceput productia pe plan local cu
sorti.ente precu. cre.a de ciocolata cu alune sau ta)lete cu alune intre1i cara.elizate prin
.anu,actura. #nul trecut3 8eidi &o.ania a inre1istrat o ci,ra de a,aceri de peste 2" .ilioane de
lei 0circa -36 .ilioane de euro23 in crestere cu aproBi.ativ 26M ,ata de anul precedent3 ca ur.are
a repozitionarii pe se1.entul pre.iu.
Ciocolata este considerat cel .ai iu)it desert3 indi,erent de vArst3 de aceea ea poate ,i
consu.at de ctre oricine.
"

Piata de ciocolata a ,ost si este .o.entan do.inata de produsele care au in co.ponent
lor lapte si .ult za*ar.(n principiu 3 acestea sunt produsele pre,erate de copii.Piata .atura de
ciocolata a inceput sa .i1reze accelerat spre produse cu .ai putin za*ar si .ai .ulta cacao.
ipurile de se1.entare ,olosite sunt / vArsta3 seB3 .ediul de provenien3 veniturile.
#st,el3 tipurile de ciocolat eBistente pe pia se adreseaz unor se1.ente de consu.atori
di,erite.
Ln ,uncie de vArst3 ave. ur.toarele se1.ente de pia/ copii i adolesceni 0! N 25
ani23 aduli 025 N 50 ani2 i vArsta a treia peste 50 ani.
Copii i adolescenii pre,er n 1eneral ciocolata cu alune3 ,ructe3 lapte3 etc.3 n principiu
.a9oritatea tipurilor de ciocolat3 eBceptAnd cea a.ruie care se adreseaz adulilor 0i n special
,e.eilor2 iar )trAnii consu. ciocolat si.pl.
Ln privina consu.ului de ciocolat o pondere .ai ridicat o dein persoanele de seB
,e.inin.
&aportat la nu.rul de locuitori3 produsul este consu.at cu precdere de ctre persoanele
din .ediul ur)an.
Ln ceea ce privete veniturile3 cei cu venituri .ai sczute pre,er orice tip de ciocolat la
un pre accesi)il pentru ei3 n ti.p ce persoanele cu venituri .edii i peste .edie pre,er tipurile
de ciocolat ,urnizate de co.panii de renu.e.
,recventa de consum Sub #- #-.') '/.+) +/.)) )/./) //.0) 1 0/
*otal consumatori "5-0 1560 20+- 1"4! 1+!5 10-+ 11++
*otalconsumatori
tablete de ciocolat
624" 11++ 15!4 1!14 1056 544 620
2arii consumatori "45 222 2-4 21- 142 !4 44
Consumatorii medii 1511 !2+ 40" 262 242 -! -"
Consumatorii
oca%ionali
!+"2 62- -45 -45 6+2 426 4-6
Sezonalitatea cererii poate ,i analizat ast,el/
Ln ti.pul anului/ cererea pentru ciocolat este .ai ridicat iarna i .ai sczut
vara3 datorita perisa)ilitii acesteia la te.peraturi .ai ridicate
10

Ln ti.pul zilei/ ciocolata se consu.a cu predilecie la prAnz sau seara dup .ese3
dar i n ti.pul zilei ntre .ese ca i 1ustare.
'$) Concuren(a
Principalii concurenti ai ,ir.ei 8eidi C*ocolat sunt/
Producator Produs 7arci
Hra,t ;oods &o.ania a)lete3 )atoane3
praline3cara.ele
Poiana3 .ilFa3 to)lerone3
a,ricana
Handia eBcelent a)lete3 )atoane3 praline3
cara.ele
Handia3 laura3 .a1ura3 ro.
7odaresI6itt a)lete3 praline #lpine3 nice
Supre.e c*ocolat a)lete3 )atoane3 preline Pri.ola3 novatini3 anidor3ulpio
Patru .ari 9uctori concentreaz peste "0M din aceast pia/
1. Handia-:Bcelent3 productor auto*ton3 ntre !0 i 40M3
2. Hra,t ;oods &o.ania3 su)sidiar local a concernului Hra,t3 ntre !0 i !5M 3
!. Supre.e C*ocolat3 productor auto*ton3 parte a Supre.e 5roup3 aproBi.ativ 25M3
4. 8eidi C*ocolats3 .e.)r a 1rupului elveian =aderac* C*ocolatier Suisse3 aproBi.ativ +M.
Ln toate se1.entele de pre 0pre.iu.3 .ediu i econo.ic23 )randurile acestor 9uctori
do.in n .od clar ra,turile cu ta)lete de ciocolat ale .arilor retaileri din .ediul ur)an/
se1.entul pre.iu. este .prit de 7ilFa3 Poiana Senzaii 0Hra,t23 8eidi i #nidor
0Supre.e23
11

se1.entul .ediu aparine .rciilor Handia3 Poiana 0Hra,t2 i Pri.ola 0Supre.e23
se1.entul econo.ic include =aura 0Handia-:Bcelent23 #,ricana 0Hra,t2 i 4ovatini
0Supre.e2.
Cnul din principalii concurenti este ,ir.a Hra, ;oods &o.ania3 cu doua dintre cele .ai
cunoscute .arci3 Poiana si 7ilFa.?intre punctele tari ale ,ir.ei Hra,t ;oods &o.ania
.entiona. acoperirea unei cate1orii eBtinse de consu.atori c*iar si cei cu venituri .ici3 datorita
o)tinerii produselor cu costuri reduse si de ocalitate inalta3 in ti.p de 8eidi C*ocolat se
adreseaza consu.atorilor cu un venit .ediu si ridicat.Cn puct sla) al ,ir.ei Hra,t ;oods il
reprezinta eBperienta li.itata in privinta pietelor est-europene.
Anali%a S34*
Puncte tari
(.a1inea ,avora)il deter.inat de calitatea
produselor atri)uit )randului de9a cunoscut
%,ert diversi,icat de produse
Personal cali,icat
Costuri de i.plantare relativ reduse
&aport )un pre-calitate
Posi)ilitatea de diversi,icare pe care o o,er
natura produsului.
?otarea cu ec*ipa.ente pre,or.ante
Puncte slabe
:Bistena unui nu.r redus de clieni ,ideli
:Bpunere la .ediul econo.ic nc i.atur i
,luctuant
:Bperien li.itat n privina pieelor est-
europene
?iversitatea produselor eBistente pe piata
4portunitati
1. Piaa ciocolatei este ntr-o continu
eBpansiune
2. Cerere ridicat i n .are parte
neacoperit pe piaa ciocolatei
!. =ipsa unui concurent puternic pentru
anu.ite produse
4. Pia per.isiv n privina dezvoltrii
unei noi linii de produse
5. :Bistena altor piee le1ate de
Amenintari
1. #pariia de produse si.ilare pe pia
2. Pericolul apariiei unui nu.r prea .are
de co.petitori
!. %portunitile ar putea s nu ,ie c*iar
cele previzionate
4. &iscul valutar
:,ectele nocive ale consu.ului eBcesiv de
produse 0ca,ea i ciocolat2
12

co.ercializarea produselor 8eidi 0co,etrii3
ca,enele3 restaurante3 auto.ate de produse2
:Bistena unei in,rastructuri e,iciente de
distri)uire a produselor
'$/ Relatia cu clientii
Ciocolata 8eidi se adreseaza tuturor ro.anilor pentru care ciocolata este un .ic deliciu
ocazional3 un preteBt de a trai un .o.ent placut in ,iecare zi3 un dar pentru cei dra1i sau pur si
si.plu ceva )un. Pu)licul tinta este ,or.at din consu.atorii cun un venit .ediu sau ridicat3
indi,,erent de varsta si seB3 ce provin preponderenG din .ediul ur)an3 cu un 1rad ridiccat de
cultura3 ce apreciaza calitatea inainte de toate.
(n &o.ania detine o cota de piata scazuta de aproBi.ativ 6.5M datorata consu.atorilor
ro.ani de ciocolata care sunt 1reu de ,idelizat3 pre,erand produse de calitate .ai redusa dar si
preturi .ai .ici.
Capitolul III : Dianosticul strii actuale
+$#$ "ilan(ul pe ' ani
A5 '6## '6#'
1!

Cifra de afaceri
6134113"65 6"35563"--
Datorii
!4350"3005 !6344+3!-6
Stocuri
+3+-5340! "31-23-62
Creante
143!603!20 15311535-1
Casa si conturi la banci
136-63+54 13--13!+5
Active circulante
2!3-!234++ 2631+"3-1-
Active imobili%ate
143-263!2+ 153"+53205
*otal active
!-365-3-04 423155302!
Grad de indatorare
-"M -6M
!enituri
6532!+32!! +!34+"32"5
Cheltuieli
6636263"04 +13+213-5+
Profit brut
13!-"36+1 13+5+34!-
Profit net 13!-"36+1 13+5+34!-
Salatiati !05 !+1
Capitaluri !3!!532+2 531!13!1-
Capital social 13!263+50 13!263+50
Indicatori din Contul de Profit si
Pierdere
'6## '6#'
Cifra de afaceri 6134113"65 6"35563"--
*otal venituri 6532!+32!! +!34+"32"5
14

*otal cheltuieli 6636263"04
+13+213-5+
Profit brut 13!-"36+1 13+5+34!-
5r$salariati !05 !+1
Indicatori derivati din bilant '6## '6#'
*$datorii7capitaluri proprii 10.!46+ -
*$datorii7*$active 2.!2+5 2.2-15
Capitaluri proprii7*otal active 0.2250 -
Indicatori de 8ficienta a
Activitatii 4perationale
'6## '6#'
!ite%a rotatie stocuri 9%ile: 4-.1-+0 46.1-+0
!ite%a incasari creante 9%ile;
corectat cu *!A #<=
+1.+22- 6636546
!ite%a sa rotatie total active9 nr$
de ori:
2.!2+5 232-15
Indicatori de Profitabilitate '6## '6#'
2ar>a de profit brut 9=: 2.262" 2.5266
2ar>a de profit net 9=: 2.262" 2.5266
15

Rentabilitatea capitalului propriu
inainte de impo%itare
!!.4-++ !0.+"10
Rentabilitatea capitalului propriu
dupa de impo%itare
!!.4-++ !0.+"10
Privind situatiile ,inanciare din anii 2011 resprectiv 2012 o)serva. o crestere a
veniturilor dar si a c*eltuielilor se.ni,icativa ceea ce deter.ina si un pro,it considera)il.
Crescand pro,itul dar si ci,ra de a,aceri se.ni,ica e,icienta planului strate1ic care a aplicat.
+$' Indicatorii bilan(ului
+$'$# Anali%a lichidit(ii i solvabilit(ii
=ic*iditatea se.ni,ic/
a2. a)ilitatea unui activ de a ,i trans,or.at n )ani rapid i cu o pierdere .ini. de valoare.
#ceast de,iniie este cunoscut i ca lic*iditate eBtern atunci cAnd este analizat o ntreprindere
i se re,er la posi)ilitatea investitorului de a trans,or.a n )ani plasa.entul n aciuni la
ntreprinderea respectiv>
)2. a)ilitatea unei ntreprinderi de a-i onora la scaden o)li1aiile de plat asu.ate pe sea.a
activelor curente. #ceast de,iniie este cunoscut i su) denu.irea de lic*iditate intern.
Solva)ilitatea reprezint capacitatea unei ntreprinderi de a acoperi datoriile totale.
#naliza lic*iditii i solva)ilitii se e,ectueaz cu a9utorul unor rate ,inanciare care
re,lect a)ilitatea unei entiti de a-i onora o)li1aiile ,inanciare eBi1i)ile pe ter.en scurt. :le
co.par datoriile pe ter.en scurt cu activele curente sau cu ,luBul de disponi)iliti care va
per.ite onorarea acelor datorii.
Principalele rate de lichiditate
1. &ata lic*iditii curente 01eneral2
Ln .od evident3 aceasta este cea .ai cunoscut rat de lic*iditate3 ea eBa.inAnd corelaia dintre
activele curente i datoriile curente 0pe ter.en scurt2 pe )aza ur.toarei relaii de calcul/
#ctive curente
&=c O
16

?atorii curente 0pe ter.en scurt2
2. &ata lic*iditii i.ediate 0rapid3 redus2
Cnii dintre noi ar putea considera c nu tre)uie luate n calcul toate activele curente atunci cAnd
este .surat a)ilitatea unei ntreprinderi de a-i onora o)li1aiile scadente pentru c uneori
stocurile sau alte active curente nu sunt uor de trans,or.at n lic*iditi. Ca o alternativ3 se
poate calcula o rat .ai conservatoare3 calculat pe )aza ur.toarei relaii/
#ctive curente - Stocuri
&=i O
?atorii curente
!. &ata lic*itii la vedere
#ceasta reprezint cea .ai conservatoare .sur a lic*iditii interne a unei ntreprinderi3 n
.sura n care se iau n considerare doar activele lic*ide la nu.rtor.
?isponi)il P (nvestiii ,inanciare pe ter.en scurt
&=v O
?atorii curente
Principalele rate de solvabilitate
1. &ata solva)ilitii 1enerale N .soar 1radul n care o ntreprindere poate ,ace ,a
datoriilor.
#ctiv total
&s1 O
?atorii totale
2. &ata solva)ilitii patri.oniale N indicator utilizat de )nci n studiile de analiz a
)onitii unui client.
Capital propriu
&sp O
Capital propriu P Credite )ancare
+$'$' Anali%a profitabilit(ii
1+

&ata de renta)ilitate reprezint un raport intre un indiator de rezultate 0pro,it sau
pierdere2 i un indicator care re,lect un ,luB de activitate 0ci,ra de a,aceri net3 resurse
consu..ate3 etc.2
Principalele rate de rentabilitate
1. &ata renta)ilitii co.erciale N eBpri. e,iciena activitii co.erciale a ntreprinderii3
asi1urAnd le1tura dintre pro,itul i ci,ra de a,aceri net.
Pro,it net
&rc O Q 100
Ci,ra de a,aceri net
2. &ata renta)ilitii econo.ice N pune n eviden per,or.anele utilizrii ativului total al
unei ntreprinderi3 respective a capitalului investit pentru o)inerea acestor per,or.ane.
Pro,it net
&re O Q 100
otal #ctive
!. &ata renta)ilitii ,inanciare N este unul dintre indicatorii .a9ori ur.rii de investitori
i de .ana1e.ent. Cu a9utorul acestei rate3 investitorii pot aprecia n ce .sur investiia lor este
renta)il sau nu. Ln cazul n care rata renta)ilitii ,inanciare este .ai .are decAt costul
capitalului propriu3 atunci3 prin activitatea des,urat3 ,ir.a creeaz o valoare supli.entar
pentru acionari.
Pro,it net
&r, O Q 100
Capital propriu
+$+ Anali%a comparativ a indicatorilor
+$+$# Principalele rate de lichiditate:
#$Rata lichidit(ii curente 9eneral:
1-

&ata lic*iditii curente
Indicator '6## '6#'
#ctive curente
?atorii curente
&ata lic*iditii curente
!-365-3-04
!4350"3005
1.12
423155302!
!6344+3!-6
1.16

Ln ter.eni de ec*ili)ru ,inanciar situaia nu este toc.ai ,avora)il. ?ac n 2012 rata
lic*iditii curente este ,avora)il3 activul circulant acoperind n totalitate datoriile curente3 n
2011 aceasta este ne,avora)il3 activul circulant acoperind doar o .ic parte din datoriile
curente. re)uie ca rata lic*iditii 1enerale s ,ie .ai .are decAt 13 pentru ca lic*iditile
poteniale s acopere scadenele .ai .ici de un an. ?in acest punct de vedere nu eBista un 1rad
necorespunztor pentru acordarea de noi credite.
'$ Rata lichidit(ii imediate 9rapid? redus:
&ata lic*iditii i.ediate
Indicator '6## '6#'
#ctive curente
Stocuri
?atorii curente
&ata lic*iditii i.ediate
!-365-3-04
+3+-5340!
!4350"3005
0.-"
423155302!
"31-23-62
!6344+3!-6
0."0
#ceast rat ,inanciar .soar cAte uniti .onetare de active aproape lic*ide revin la o
unitate .onetar de datorii pe ter.en scurt.
+$ Rata lichit(ii la vedere
&ata lic*itii la vedere
Indicator '6## '6#'
1"

?isponi)il
(nvestiii ,inanciare pe ter.en scurt
?atorii curente
&ata lic*iditii la vedere
136-63+54
0
!4350"3005
0.04
13--13!+5
0
!6344+3!-6
0.05
Ln condiiile n care societatea nu a avut investiii ,inanciare pe ter.en scurt n niciun an3
nivelul ratei lic*iditii la vedere este apropiat de zero3 nse.nAnd pro)le.e de plat. Setatea a
contractat 2 credite pe ter.en scurt n vederea onorrii pltilor.
+$+$' Principalele rate de solvabilitate
#$ Rata solvabilit(ii enerale
&ata solva)ilitii 1enerale
Indicator '6## '6#'
#ctive total
?atorii totale
&ata lic*iditii curente
!-365-3-04
!4350"3005
1.12
423155302!
!6344+3!-6
1.16
Cu cAt valoarea ratei solva)ilitii 1enerale este .ai .are decAt 13 cu atAt situaia
,inanciar de ansa.)lu a ntreprinderii este .ai )un. @alorile nre1istrate de acest indicator
arat c societatea se )ucur de o .ar9 de securitate3 ,a de )nci.
+$+$+ Principalele rate de profitabilitate:
#$ Rata rentabilit(ii comerciale
&ata renta)ilitii co.erciale
Indicator '6## '6#'
20

Pro,it net
Ci,ra de a,aceri net
&ata renta)ilitii co.erciale
13!-"36+1
6134113"65
2.26
13+5+34!-
6"35563"--
2.52
&ata renta)ilitii co.erciale caracterizeaz e,iciena politicii co.erciale i .ai ales a
politicii de preuri practicat de ntreprindere. &ata a crescut ca ur.are a/ sporirii vAnzrilor>
a.eliorarea structurii vAnzrilor3 accelerarea rotaiei creanelor co.erciale. Societatea i-a
adaptat preurile la concuren3 .otiv pentru care creterea costurilor nu a ,ost acoperit din
sporul de ncasri supli.entare3 ci doar prin .suri n activitatea intern.
'$ Rata rentabilit(ii economice
&ata renta)ilitii econo.ice
Indicator '6## '6#'
Pro,it net
otal active
&ata renta)ilitii econo.ice
13!-"36+1
!-365-3-04
!.5"
13+5+34!-
423155302!
4.16
#cest indicator prezint i.portan n 1estionarea capitalului3 n di.ensionarea
e,orturilor pentru o)inerea unui anu.it pro,it n raport cu rezultatele concurenei. @alorile
indicatorului sunt satis,ctoare3 toate c rata renta)ilitii este in cretere n 2012 ,a de 2011.
+$ Rata rentabilit(ii financiare
&ata renta)ilitii ,inanciare
Indicator '6## '6#'
21

Pro,it net
Capital propriu
&ata renta)ilitii ,inanciare
13!-"36+1
!3!!532+2
41.6
13+5+34!-
531!13!1-
!4.2
#nalizAnd co.parativ cele dou perioade3 se o)serv c rata renta)ilitii ,inanciare a
scazut de la o perioad la alta ceea ce reprezint o situaie ne,avora)il.
Capitolul I!: Aplicarea metodelor de evaluare
22

Pentru sta)ilirea valorii ntreprinderii S.C. 8eidi C*ocolate S# s-a optat pentru o .etod
patri.onial N .etoda activului net corectat i doua .etode )azate pe venit N .etoda 1ood 6ill
si valoarea de renta)ilitate.
Activul net corectat 9A5C: reprezint .ri.ea capitalului necesar pentru a
reconstitui patri.oniul net eBistent al ntreprinderii3 la nivelul valorii reale de utilizare a acesteia.
=a calculul #4C se va lua n considerare econo.ia de i.pozit latent le1at de reinte1rarea
pro1resiv a activelor ,ictive n c*eltuielile3 respectiv veniturile eBerciiilor viitoare3 dar i
econo.ia de i.pozit latent a,erent plusurilor de valoare o)inute.
A5C @ A* A D* 9 activ total A datorii totale:
?eter.inarea valorii ntreprinderii prin .etoda #4C este ,cut plecAnd de la )ilanul
conta)il pe anul 2011 si 2012.
Pentru anul 2011 ave. ur.atoarele valori/
#4CO !-365-3-05 N !4350"3005
A5C@ )?#)<?-66
#.Corectarea ele.entelor de activ/
1.#ctivele i.o)ilizante N #0?)/6?'-6 lei reprezentAnd valoarea de inventar a i.o)ilizrilor
corporale 0ec*ipa.ente te*nolo1ice2 va inlocui valoarea de #)?-'0?+'B lei>
2. Creane total N 1235203400 lei
!.?isponi)iliti N 136-63+54 lei>
4. Socurile N +31-63-12 lei N se .icsoreaza de la +3+-5340!>
'. Corectarea ele.entelor de pasiv/
1. Capitalurile proprii ra.an nesc*i.)ate +?++/?'B'>
2. ?atoriiN +6?+/<?'6/ei>
- doi dintre principalii ,urnizori i-au ncetat activitatea in cursul anului 2011 i au
ra.as datorii neac*itate n valoare de 4314"3-00lei care se eli.in din datorii.
!. Provizioane pentru riscuri si c*eltuieli -#)?/'B lei
2!

#st,el3 s-a o)inut ur.toarea situaie/
Indicator !al$ "ilan( !al$ Corectat
Active imobili%ate
Active circulante3 din care/
Creane
?isponi)iliti
Stocuri
Activ *otal
#)?-'0?+'B
'+?-+'?)BB
143!603!20
136-63+54
+3+-5340!
+-?0/-?-6)
#0?)/6?'-6
'#?+<+?<<0
1235203400
136-63+54
+31-63-12
+B?-))?'B0
Capitaluri proprii3 din care/
Capital social
#lte capitaluri
Datorii3
Provi%ioane pentru riscuri si cheltuieli
*otal
+?++/?'B'
13!263+50
2300-3522
+)?/6<?66/
-#)?/'B
+-?0/-?-6)
+?++/?'B'
13!263+50
2300-3522
+6?+/<?'6/
-#)?/'B
+B?-))?'B0
A5C )?#)<?-66
Pentru anul 2012 ave. ur.atoarele valori/
#4CO423155302!-!6344+3!-6
A5C@/?B6B?0//
#.Corectarea ele.entelor de activ/
1.#ctivele i.o)ilizante N ra.an nesc*i.)ate #/?<B/?'6/ lei
2. #ctivele circulate scad la '#?+<+?<<0 lei3 deoarece un client a supli.ent o co.anda ,acand ca
stocurile sa scada la !34+6320+ lei..
'. Corectarea ele.entelor de pasiv/
1. Capitalurile proprii ra.an nesc*i.)ate /?#+#?+#- lei
2. ?atoriiN +6?B+<?B#+ lei
- in anul 2012 ,urnizorul de lapte a dat ,ali.ent si ast,el 53+0+3655 lei au ,ost eli.inate
din datorii.
24

!. Provizioane pentru riscuri si c*eltuieli /B0?++Blei
#st,el3 s-a o)inut ur.toarea situaie/
Indicator !al$ "ilan( !al$ Corectat
Active imobili%ate
Active circulante3 din care/
Creane
?isponi)iliti
Stocuri
Activ *otal
#/?<B/?'6/
'0?#B<?-#-
15311535-1
13--13!+5
"31-23-62
)'?#//?6'+
#/?<B/?'6/
'#?+<+?<<0
15311535-1
13--13!+5
!34+6320+
+B?-))?'B0
Capitaluri proprii3 din care/
Capital social
#lte capitaluri
Datorii3
Provi%ioane pentru riscuri si cheltuieli
*otal
/?#+#?+#-
13!263+50
!3-04356-
+0?))B?+0-
/B0?++B
)'?#//?6'+
/?#+#?+#-
13!263+50
!3-04356-
+6?B+<?B#+
/B0?++B
+B?-))?'B0
A5C /?B6B?0//
GoodCill A este .etoda care eBpri.a in .odul cel .ai clar capacitatea de a realiza
plus valoare a activului ne al intreprinderii.#ceasta surprinde activul intan1i)il care se o)tine in
ur.a vanzarii unei corporatiidupa ce da. la o parte valorea totala a activelor.
(n practica evaluarii intreprinderii se ,olosesc .ai .ulte ,or.ule de calcul a .ari.ii
1ood6ill-ului.(n ,unctie de .odul de a)ordare3 respectiv de indicatorii econo.ici pe )aza carora
se calculeaza pro,itul real3 rata neutra de capitalizare3 coe,icientul de capitalizare3 activul net
corectat3 valoarea su)stantiala )ruta si capitalul per.anent necesar eBploatarii3 eBista trei 1rupe
de .etode de calcul al 1ood6ill-ului.
1. 7etode )azate pe capitalizarea rentei de 1ood6ill sau suprapro,itului
2. 7etoda an1lo-saBona
!. 7etoda ,ranceza
25

5$O@r-#4C unde/
@rO valoarea de renta)ilitate
#4CO activul net corectat
Sau
5$O@rd-#4C unde/
@rdO valoarea de randa.ent
#4CO activul net corectat
2otivarea aleerii metodelor de evaluare

4u eBist re1uli speci,ice pentru ale1erea .etodelor de evaluare i nici nu se poate utiliza
o .etod universal. 7etodele de evaluare se di,ereniz n 1eneral prin i.portana acordat
unor ele.ente ca/ patri.onial ntreprinderii3 renta)ilitatea3 ci,ra de a,aceri. ipul a,acerii3 natura
activelor3 sectorul de activitate n care activeaz ntreprinderea evaluat reprezint un alt ,actor
,oarte i.portant.
26

7etodele alese pe )aza celor .enionate .ai sus sunt/
- .etoda patri.onial N .etoda activului net corectat N pentru sta)ilirea valorii
ntreprinderii>
- .etoda )azat pe venit N .etoda 1ood6ill N pentru a,larea valorii totale a intreprinderii
"ibliorafie
1. Site 666.*eidi-c*ocolate.ro
2. Curs :valuarea econo.ica si ,inanciara a intreprinderii N=ectro ?r Pepi 7itica
!. Situatii ,inanciare 2011-2012 666..,inante.ro
2+

2-