Sunteți pe pagina 1din 2

Formarea Tarii Romanesti

Procestul de intemeiere a statului medieval T.R. este legat de formatiunile prestatale amintite in
doc. Magiar Diploma Ioanitilor-124! e" # $oievodatul lui %itovoi!v. Ieneslau! cne&atele lui Ioan si 'arcas
toate se su(ordonea&a regalitatii mag)iare aceasta le controlea&a prin *anatul de +everin.,formatiune
teritoriala cu rol militar aparuta in 12-./.
In 124 %itovoi incearca sa rupa vasalitatea fata de 0ngaria.In 121 este ucis iar fratele sau
*ar(at se recunoaste vasal regalitatii mag)iare. +e inc)eie astfel prima etapa a intemeierii T.R.
2 II-a etapa a procesului de intemeiere este legata de *asara(!fiul lui Ti)omir. 3ste amintit ca
voievod al T.R. ,1-.4/. 5ontrolea&a *anatul de +everin!Mntenia!6ltenia si ter. 2flate in vecinatatea 7urilor
Dunarii. 5entrul# 5ampulung 2rges.
In 1-24 inc)eie un acord vasalic cu regele 0ngariei 5arol Ro(ert de 2n8ou!acest acord sta(ilea
ca #1. *asara( se recunoaste vasal 0ngariei.2.0ngaria ii recunoaste stapanierea si -. *asara( recunoaste
faptul ca T.R. se afla in aria spiritualitatii catolice ,accepta pre&. *is.cat. intre 5arpati si Dunare/
.%a insistentele no(ilimii mag)iare din TR. 5arol R.de 2. declansea&a o act. milit.impotriva T.R.
%upta decisiva se da la Posada in noiem(rie 1--..Prin aceasta victorie *asara( o(t. independenta fata de
0ngaria.
+tatul se va consolida su( urmasii lui *asara(# 9icolae 2le"andru si $laicu $oda ,$ladislav
$laicu/. +u( 9icolae 2le"andru in 1-:1 se intemeia&a mitropolia ortodo"a a TR.,anula intelegerea rel. din
1-24/. +u( $laicu $oda! tara cunoaste un progres e"onomic# +e de&volta agricultura! mestesugurile! se (at
primii (anii T.R. In 1-. se intemeia&a mitropolia +everinului avand ca scop limitarea infl. 5atolice in
*anatul de +everin.
%a sfarsitul sec. ;I$ TR. +e pre&inta ca un stat (ine organi&at ec!pol!mil! capa(il sa faca fata
pericolelor viitoare.
Formarea Statului Medieval Tara Moldovei
5u secolul ;I i&voarele vremii incep sa mentione&e la est de 5arpai o serie de formatiuni
prestatale cu diverse denumiri# 5odrii <ertei! 5odrii 6r)eiului!Tara +ipentului! Tara *olo)ovenilor! Tara
*rodnicilor! 5odrul lui Dragos aceste formatiuni sunt (ine organi&ate dpdv. Militar. $or re&ista inva&iei
tatare din 1241.
In 12 I&voarele e"terne amintesc conflictul dintre romanii e-carpatici si orasul <alici ,u=r de
a&i/.'ormarea st md. T.Moldovei este legata de actiunea regalitatii mag)iare impotriva <anatului <oardei
de 2ur ,formatiune tatara aflata la 9. de M. 9eagra/.
In 1-4:-1-4> regele ung. %udovic I de 2n8ou ,fiul lui 5.R./ org. o e"peditie anti-tatara la est de
5arpati! cu aceasta oca&ie se organi&ea&a pe valea raului Moldova! o marca de aparare cu centru la *aia
condusa de un voievod roman maramuresan! pe nume Dragos! vasal ungariei. Traditia vor(este despre
descalecatul lui Dragos ,prima etapa a intemeierii T. Moldovei/.
In 1-:1 se declansea&a o rascoala anti-dragoseasca la care participa un voievod maramuresan
*ogdan din 5u)eia ostil mag)iarilor. Traditia consemnea&a descalecatul lui *ogdan ,intemeierea st. mold/
In 1->: 0ngaria ii recunoaste stapanirea lui *ogdan. +tatul se consolidea&a su( urmasii lui
*ogdan# %atcu! Petru Mus)at! Roman $oievod . In 1-. %atcu accepta constituirea la +iret a unei episcopii
catolice! iar papalitatea ii recunoaste stapanirea.
+u( Petru Musat! tara cunoaste un progres economic se de&volta agriculturii!mestesugurile si
comertul . +uceava devine capitala tarii. +e intemeia&a in 1--> mitropolia ortodo"a a moldovei. Petru
Musat se recunoaste vasal regelui polon. +u( Roman voievod statul Moldovean atinge tarmul marii! se va
intitula in 1-1- Domn al tarii Moldovei de la munte mana la tarmul marii. Reuseste sa elimine pericolul
tatar! aflat in regiunea nord-pontica ,nord de M.9eagra/.
%a sfarsitul secolului ;I$ Moldova se pre&inta ca o tara (ine organi&ata politic economic!
religios! capa(ila sa faca vata in viitor unor mari pericole,Imp. 6toman/.

S-ar putea să vă placă și