Sunteți pe pagina 1din 5

EXEMPLU DE BUN PRACTIC

PREGTIREA I ORGANIZAREA DOVEZILOR N VEDEREA VIZITEI DE EVALUARE EXTERN A ARACIP


(coala Gimnazial nr. 1 Independena, jud. Galai, 2011)
A. DOMENIUL CAPACITATE INSTITUIONAL
A. DOMENIUL CAPACITATE INSTITUIONAL, cri!ri"# $% Sr"c"ri#! i&'i"(i)&$#!, $*+i&i'r$i,! -i +$&$.!ri$#!
SUBDOMENII INDICATORI DE PER/ORMAN DOVEZI UNDE SE A/LA
0. M$&$.!+!&
'r$!.ic
1.1. Existena, structura i coninutul
documentelor proiecti!e (proiectul de
dez!oltare i planul de implementare).
"#I
"lanul mana$erial
Bi1#i)r$2 &r 0 3 D)c.
+$&$.!ri$#!
1.2. %r$anizarea intern a unitii de
&n!m'nt
%r$ani$rama
(%I
)ise posturi cadre didactice, )ise posturi secretar, administrator, &n$rijitor etc.
Bi1#i)r$2 &r 0.4
Bi1#i)r$2 &r.0
Bi1#i)r$2 &r. 5
1.*. Existena i +uncionarea sistemului
de comunicare intern i extern
,on!ocator ,"
-ite.ul scolii
"roceduri
In+ormari sedinte directori
,onsultatii cu parintii si procese !er/ale de la lectoratele cu parintii
0cti!itate cu parintii
-crisori in+ormare parinti
#o!ada corespondenta e.mail
1aza de date cu nr. de tele+on ale parintilor
(e!ista scolii
(edactia radio
0+isaj scoala
Bi1#i)r$2 &r 0 6*)'$r CP%
Bi1#i)r$2 &r 0.4
Bi1#i)r$2 &r.0
7)r)2)#ii c$*r! *i*$cic!
Bi1#i)r$2 0.4
7)r)2)#ii c$*r! *i*$cic!
*)'$r! !#!,i#)r Bi1#i)r$2 &r.4
!8!+7#$r! *i& r!,i'$ -c)#ii
C$i! r!*$c(i$ r$*i)
9. M$&$.!+!&
)7!r$(i)&$#
2.1. )uncionarea curent a unitii de
&n!m'nt
"ro$ramele colare
"roceduri pri!ind prezenta cadrelor didactice
0naliza semestriala a acti!itatii instructi! educati!e
(epartizarea diri$inilor
)ise restran$ere acti!itate
)ise acordare 22
,3estionare parinti, copii, cadre didactice
Gra+icul ser!iciului pe coala, atri/uii pro+esor ser!ici, ele! de ser!ici
(%I
,aietele claselor
"rocese !er/ale pri!ind normele "-I, securitatea muncii
D)'$r 7#$&i2ic:ri *ir!c)r
P)r)2)#ii#! 7r)2!')ri#)r
Bi1#i)r$2"# &r. 0.4
Bi1#i)r$2 0 3 D)c. +$&$.!ri$#!
PV *i& r!.i'r"# CP
Bi1#i)r$2 &r.0
Bi1#i)r$2 &r.0
Bi1#i)r$2"# &r. 0.4
Bi1#i)r$2 9 6*)'$r c)+i'ii PSI
'!c"ri$! i& +"&c$, ,i)#!&$,%
4 %cta!ian "atracu 1
2.2. Existena i +uncionarea sistemului
de $estionare a in+ormaiei5 &nre$istrarea,
prelucrarea i utilizarea datelor i
in+ormaiilor
"roceduri
(e$istrul intrari.iesiri
#ecizii
,on!ocatoare
Bi1#i)r$2"# &r. 0.4
Bi1#i)r$2"# &r. 0 6 *)'$r CA%
Bi1#i)r$2"# &r. 0 6 *)'$r CP%
2.*. 0si$urarea ser!iciilor medicale pentru
educa/ili
"rotocol &nc3eiat cu #ispensarul local
"roceduri
Bi1#i)r$2 &r. 04. 6C)&'i#i!r !*.%
Bi1#i)r$2"# &r. 0.4
2.6. 0si$urarea securitii tuturor celor
implicai &n acti!itatea colar, &n timpul
des+urrii pro$ramului
(%I
,orespondenta prini
"rocedura ser!iciu pe coala
"rotocol &nc3eiat cu "olitia
"rocedura pentru situaii de ur$enta
"rocedura ser!iciu pe coala
"rocese !er/ale pri!ind normele "-I, securitatea muncii
Bi1#i)r$2 0.4
Bi1#i)r$2 0.4
Bi1#i)r$2 &r. 04
1i1#i)r$2 0.4
Bi1#i)r$2 0.4
Bi1#i)r$2 9 6*)'$r PSI, SSM, ,i)#!&$%
2.7. 0si$urarea ser!iciilor de orientare i
consiliere pentru educa/ili.
#osarul comisiei metodice a diri$inilor
"orto+oliul psi3olo$ului colar
0de!erinte c.d. de a/sol!ire a cursului de consiliere si orientare
(aport de e!aluare director pri!ind orientarea colara a ele!ilor
"rocese !er/ale semnate de parinti pri!ind orientarea ele!ilor cl. a 8III.a
Bi1#i)r$2 &r. 04
Bi1#i)r$2 &r. 04
P)r)2)#ii#! 7r)2!')ri#)r
Bi1#i)r$2"# &r. 0
D)'$r"# *iri.i&(i#)r
A. DOMENIUL CAPACITATE INSTITUIONAL, cri!ri"# 1% B$;$ +$!ri$#:
SUBDOMENII INDICATORI DE PER/ORMAN DOVEZI UNDE SE A/LA
0. S7$(ii -c)#$r!
Indicatorii de per+orman pe aceste su/domenii !izeaz9
!8i'!&($, *)$r!$, $cc!'i1i#i$!$ i "i#i;$r!$ acestor
spaii
#ocumentele ce atest dreptul de utilizare a lor
"lanuri, liste i documente de ac3iziii : de dotare
%rare, $ra+ice de +olosire, semnalizare etc.
,3estionare : inter!iuri
-paiile colare < *)'$r!
9. S7$(ii $*+i&i'r$i,! -paiile administrati!e < *)'$r!
5. S7$(ii $"8i#i$r! -paiile auxiliare < *)'$r!
=. M$!ri$#!#! -i
+i>#)$c!#! *!
?&,:(:+@&, $"8i#i$r!#!
c"rric"#$r!
6.1. #otarea cu mijloace de &n!m'nt i cu auxiliare
curriculare
;iste cu manuale si auxiliarele utilizate
"rocese !er/ale preluare manuale
<ateriale did. con+ecionate in proiect ,omenius
D)'$r c)+i'i! +!)*ic$
P)r)2)#ii c$*r! *i*$cic!
6.2. Existena i dez!oltarea +ondului /i/liotecii colare :
centrului de documentare i in+ormare
.................................
.................................
..........................
6.*. #otarea cu te3nolo$ie in+ormatic i de comunicare .................................. ...........................
6.6. 0ccesi/ilitatea ec3ipamentelor, materialelor,
mijloacelor de &n!m'nt i auxiliarelor curriculare
..................................
..................................
...........................
4. D)c"+!&! -c)#$r! 7.1. "rocurarea i utilizarea documentelor colare i a
actelor de studii
"roceduri de lucru secretariat
"roceduri de completare catalo$
Grila de monitorizare a completrii cataloa$elor
Bi1#i)r$2 0.4
Bi1#i)r$2 0.4
Bi1#i)r$2 0.4
4 %cta!ian "atracu 2
A. DOMENIUL CAPACITATE INSTITUIONAL, cri!ri"# c% R!'"r'! "+$&!
SUBDOMENII INDICATORI DE PER/ORMAN DOVEZI UNDE SE A/LA
0. M$&$.!+!&"#
7!r')&$#"#"i
1.1. <ana$ementul personalului didactic i de
conducere
1aza de date
=ncadrarea cadrelor didactice
-tatistica cadre didactice
0naliza notelor de la e!aluarea naionala !s. e!aluarea curenta
0naliza director semestriala si anuala
,8 director
"rocese !er/ale de !alidare a situatiei scolare
)ise interasistenta pro$ram mentorat
E!aluare mo/ilitati ,omenius
D)'$r 2)r+$r! c)&i&"$
Bi1#i)r$2 &r. 0
P)r)2)#i"# *ir!c)r
Bi1#i)r$2 0 P)r)2)#i"# *ir!c)r
P)r)2)#i"# *ir!c)r
Bi1#i)r$2 0 R!.i'r" CP
P)r)2)#ii#! c.*.
Si! C)+!&i"' 2ri!&*'
1.2. <ana$ementul personalului didactic auxiliar
i personalului nedidactic
)isele postului Bi1#i)r$2 &r.5
DOMENIUL A B. E/ICACITATE EDUCAIONAL
DOMENIUL A B. E/ICACITATE EDUCAIONAL B cri!ri"# A $% c)&(i&""# 7r).r$+!#)r *! '"*i"
SUBDOMENII INDICATORI DE PER/ORMAN DOVEZI UNDE SE A/LA
0.O2!r$
!*"c$(i)&$#:
1.1. #e+inirea i promo!area o+ertei educaionale -ite.ul scolii
"liant
"rocese !er/ale semnate de parinti si ele!i pri!ind optiunea ,#- Bi1#i)r$2"# &r.C
1.2. Existena parteneriatelor cu reprezentani ai
comunitii
"rotocoale &nc3eiate cu reprezentanti ai comunitatii
"rocese !er/ale acti!itati diri$inti
Bi1#i)r$2 &r.04
9.C"rric"#"+ 2.1. "roiectarea curriculumului "lanurile de &n!m'nt, pro$rame colare, plani+icri
"roiectare ,#-
%rarele
,ontract ,orpul "acii
Bi1#i)r$2 09, 05
Bi1#i)r$2 C
Si!
D)'$r C)+!&i"' BD
2.2. (ealizarea curriculum.ului ,ondica
;ista distri/uie manuale
,a/inete, la/oratoare
0cti!itati in cadrul proiectului ,omenius
,#- >olocaust cls. a 8III a
(adio
(e!ista
-ite
"lat+orma e. leanrnin$
D)'$r C)+!&i"'
Bi1#i)r$2 CDS
C$i! !,i*!&$ r!*$ci! r$*i)
4 %cta!ian "atracu *
DOMENIUL A B. E/ICACITATE EDUCAIONAL B cri!ri"# A 1% r!;"#$!#! ?&,:(:rii
SUBDOMENII INDICATORI DE PER/ORMAN DOVEZI UNDE SE A/LA
0.P!r2)r+$&(!#!
-c)#$r!
1.1. E!aluarea rezultatelor colare #osar ritmicitatea notarii
8alidarea situaiei colare si analiza situaiei colare
?estri iniiale si +inale
0naliza rezultatelor testrilor
0naliza notelor de la e!aluarea naionala !s. e!aluarea curenta
"lanuri remediale
Bi1#i)r$2 9
P, ,!r1$#! CP
P)r)2)#i" !'$ri
P)r)2)#i"# *ir!c)r
9.P!r2)r+$&(!#!
!8r$-c)#$r!
2.1. E!aluarea rezultatelor la acti!itile
extracurriculare (extra.clas i extra.colare)
"rocese !er/ale acti!itati
(apoarte semestriale
"roiect -"0(E
(aport +inal proiect /ilateral (om'nia . ?urcia
P)r)2)#ii c$*r! *i*$cic!
D)'$r c)&'i#i!r !*"c$i,
D)'$r C)+!&i"' BD
DOMENIUL A B. E/ICACITATE EDUCAIONAL B cri!ri"# A c% $ci,i$!$ *! c!rc!$r! -ii&(i2ic: '$" +!)*ic:, *"7: c$;
SUBDOMENIU INDICATORI DE PER/ORMAN DOVEZI LOCUL UNDE SE A/LA
0.Aci,i$!$
-ii&(i2ic: -i
+!)*ic:
1.1. 0cti!itatea tiini+ic ;ucrari $rad I
0cti!itati parteneriat -"0(E
;in@ comunitatea -"0(E
-tudii masterale
P)r)2)#ii c$*r! *i*$cic!
Bi1#i)r$2 D
Si!
C, *ir!c)r
1.2. 0cti!itatea metodic a cadrelor didactice ;ecii demonstrati!e, re+erate
0de!erine participare la cercuri metodice
P)r)2)#ii c)+i'ii +!)*ic!
D)+!&i"# A B. E2ic$ci$! !*"c$(i)&$#: B cri!ri"# A *% $ci,i$!$ 2i&$&ci$r: $ )r.$&i;$(i!i
SUBDOMENIU INDICATORI DE PER/ORMAN DOVEZI LOCUL UNDE SE A/LA
0.Aci,i$!$
2i&$&ci$r:
1.1. ,onstituirea /u$etului colii 0cte conta/ilitate
0naliza procesului instructi! educati!
,ontracte sponsorizari
Bi1#i)r$2 0=
1.2. Execuia /u$etar
DOMENIUL A C. MANAGEMENTUL CALITII
DOMENIUL A C. MANAGEMENTUL CALITIIB cri!ri"# A $% 'r$!.ii -i 7r)c!*"ri 7!&r" $'i."r$r!$ c$#i:(ii
SUBDOMENII INDICATORI DE PER/ORMAN DOVEZI LOCUL UNDE SE A/LA
0.A")!,$#"$r!$
i&'i"(i)&$#:
1.1. Existena i aplicarea procedurilor de
autoe!aluare instituional
)ise de autoe!aluare
(0EI
"roceduri
Bi1#i)r$2 5 D)'$r c$*r! *i*.
D)'$r CEAC
D)'$r"# c" 7r)c!*"ri
9.M$&$.!+!&"# c$#i:(ii
#$ &i,!#"# )r.$&i;$(i!i
2.1. Existena i aplicarea procedurilor interne de
asi$urare a calitii
"roceduri Bi1#i)r$2 0.4
2.2. #ez!oltarea pro+esional a personalului 1aza de date
#ocumente de parcur$ere a pro$ramelor de dez!oltare pro+esional
)eed/ac@ periodic prini
D)'$r 2)r+$r! c)&i&"$
P)r)2)#ii i&,$$)ri
4 %cta!ian "atracu 6
DOMENIUL A C. MANAGEMENTUL CALITIIB cri!ri"# A 1% 7r)c!*"ri 7ri,i&* i&i(i!r!$, +)&i)ri;$r!$ -i r!,i;"ir!$ 7!ri)*ic: $ 7r).r$+!#)r -i $ci,i:(i#)r *!'2:-"r$!
SUBDOMENIU INDICATOR DE PER/ORMAN DOVEZI LOCUL UNDE SE A/LA
0.R!,i;"ir!$ 7!ri)*ic: $
)2!r!i -c)#ii
1.1. (e!izuirea o+ertei educaionale i a proiectului
de dez!oltare
%+ertele educaionale din ultimii 2.* ani
"rocese !er/ale pri!ind ale$erea opionalelor din anii trecui
P)r)2)#ii c$*r! *i*$cic!
Bi1#i)r$2 CDS
DOMENIUL A C. MANAGEMENTUL CALITIIB cri!ri"# A c% 7r)c!*"ri )1i!ci,! -i r$&'7$r!&! *! !,$#"$r! $ r!;"#$!#)r ?&,:(:rii
SUBDOMENIU INDICATOR DE PER/ORMAN DOVEZI LOCUL UNDE SE A/LA
0.O7i+i;$r!$ 7r)c!*"ri#)r
*! !,$#"$r! $ ?&,:(:rii
1.1. Existena i aplicarea procedurilor de
optimizare a e!alurii &n!rii
?estri iniiale, planuri remediale
"anou onoare, diplome, produsele ele!ilor, rezultate concursuri
R$7)r c.*. 'i *ir!c)ri
A2i-$> -c)$#$
R!,i'$ -c)#ii
DOMENIUL A C. MANAGEMENTUL CALITIIB cri!ri"# A *% 7r)c!*"ri *! !,$#"$r! 7!ri)*ic: $ c$#i:(ii c)r7"#"i 7r)2!')r$#
SUBDOMENIU INDICATOR DE PER/ORMAN DOVEZI LOCUL UNDE SE A/LA
0.E,$#"$r!$ c)r7"#"i
7r)2!')r$#
1.1. E!aluarea calitii acti!itii corpului pro+esoral )ise de e!aluare
)ise de monitorizare a porto+oliilor cadrelor didactice
)ise asistenta
#osar 2 2
Bi1#i)r$2 0.4.
DOMENIUL A C. MANAGEMENTUL CALITIIB cri!ri"# A ! % $cc!'i1i#i$!$ r!'"r'!#)r $*!c,$! ?&,:(:rii
SUBDOMENIU INDICATOR DE PER/ORMAN DOVEZI LOCUL UNDE A/LA
0.O7i+i;$r!$ $cc!'"#"i #$
r!'"r'!#! !*"c$(i)&$#!
1.1. %ptimizarea accesului la resursele
educaionale
"roceduri
.................................
Bi1#i)r$2 0.4
DOMENIUL A C. MANAGEMENTUL CALITIIB cri!ri"# A 2% 1$;$ *! *$! $c"$#i;$: 'i'!+$ic, r!2!ri)$r! #$ $'i."r$r!$ i&!r&: $ c$#i:(ii
SUBDOMENIU INDICATOR DE PER/ORMAN DOVEZI LOCUL UNDE SE A/LA
0.C)&'i"ir!$ -i $c"$#i;$r!$
1$;!i *! *$!
1.1. ,onstituirea /azei de date a unitii de
&n!m'nt
%$linda scolii
1#AE
DOMENIUL A C. MANAGEMENTUL CALITIIB cri!ri"# A .% r$&'7$r!&($ i&2)r+$(ii#)r *! i&!r!' 7"1#ic c" 7ri,ir! #$ 7r).r$+!#! *! '"*ii -i, *"7: c$;, c!ri2ic$!#!,
*i7#)+!#! -i c$#i2ic:ri#! )2!ri!
SUBDOMENIU INDICATOR DE PER/ORMAN DOVEZI LOCUL UNDE SE A/LA
0.A'i."r$r!$ $cc!'"#"i #$ i&2)r+$(i! $#
7!r')$&!#)r -i i&'i"(ii#)r i&!r!'$!
1.1. 0si$urarea accesului la o+erta
educaional a colii
.................................
.................................
'i!
DOMENIUL A C. MANAGEMENTUL CALITIIB cri!ri"# A E% 2"&c(i)&$#i$!$ 'r"c"ri#)r *! $'i."r$r! $ c$#i:(ii !*"c$(i!i, c)&2)r+ #!.ii
SUBDOMENIU INDICATOR DE PER/ORMAN DOVEZI LOCUL UNDE SE A/LA
0./"&c(i)&$r!$ 'r"c"ri#)r r!'7)&'$1i#!
c" !,$#"$r!$ i&!r&: $ c$#i:(ii
1.1. ,onstituirea i +uncionarea
structurilor responsa/ile cu e!aluarea
intern a calitii
#ecizie constituire ,E0,
(esponsa/ilitati : mem/ri
(e$ulamentul de +uncionare
Bi1#i)r$2 &r. 0C
4 %cta!ian "atracu 7