Sunteți pe pagina 1din 31

ntrebrile pentru examenul de Stat de absolvire la specialitatea

,,medic stomatolog generalist,, la Stomatologia Pediatric


1. Definiia preveniei stomatologice. Obiectivul principal al stomatologiei preventive.
Nivelurile de implementare a msurilor preventive.
2. Profilaxia primar. Definiia. Profilaxia primar a cariei dentare i parodontopatiilor.
. Profilaxia secundar. Definiia. Profilaxia secundar a cariei dentare i parodontopatiilor.
!. Profilaxia teriar. Definiia. Profilaxia teriar a cariei dentare i parodontopatiilor.
". #ormele i metodele de educaie sanitar $n prevenirea afeciunilor orale.
%. &lasificarea depo'itelor dentare. Pelicula dentar. Definiia. (tructura. )etodele de
vi'uali'are i eliminare.
*. Placa bacterian. Definiia. #ormarea +i compo'iia. )etodele de vi'uali'are i eliminare.
,. Placa bacterian- structura +i metabolismul. &apacitatea patogenic a plcii bacteriene
dentare.
.. /olul cariogen al 0idrocarbonatelor. Potenialul cariogen al 'a0aro'ei.
11. (ubstanele revelatoare de plac bacterian.
11. 2ndicele de igien oral OHI-S 34reen 5.6.7 8ermilion 5.9.7 1.%!:. &odificarea7
interpretarea i aprecierea nivelului de igien oral.
12.Periile de dini. &lasificarea. &aracteristica comparativ a periuelor dentare cu fire
naturale +i artificiale.
1. Principiile de alegere a periei de dini.
1!.4radurile de suplee ale periuelor dentare. 2ndicaiile.
1". &riteriile de ba' care caracteri'ea' periile de dini profilactice.
1%. Periile de dini pentru copii.
1*. Pastele de dini. &lasificarea. &omponena pastelor de dini.
1,.Pastele de dini igienice7 curativ;preventive.
1..Dentifricele fluorate.
21. Pastele de dini pentru copii.
21. )etodele de igien a cavitii bucale i mi<loacele de igien utili'ate.
22. Obiectivele peria<ului dentar. &erinele ctre te0nica de peria<. )etodele de control al
peria<ului dentar.
2. Obiectele secundare de igien oral. =ndeprtarea plcii bacteriene din spaiile
interdentare.
2!. #losele- clasificarea +i modalitile de utili'are a lor.
2".)surile de prevenire a cariei dentare la copii. &lasificarea7 indicarea $n funcie de v$rst.
2%. )etodele +i remediile profilaxiei endogene a cariei dentare la copii $n perioada de
formare a esuturilor dentare.
2*. )ecanismele de aciune a fluorurilor asupra esuturilor dure dentare.
2,.)etodele de aplicare topic a fluorurilor. #actorii care influenia' incorporarea fluorului
$n smal.
2..&ompu+ii minerali ai fluorului aplicai local pentru profilaxia cariei dentare-
mecanismele de aciune +i eficiena lor.
1. &ompu+ii organici ai fluorului aplicai local pentru profilaxia cariei dentare-
mecanismele de aciune +i eficiena lor.
1
1. (ursele de fluor. )etabolismul +i toxicitatea fluorului.
2. #actorii predispo'ani $n apariia cariei dentare. &lasificarea metodelor de pronostic al
cariei dentare.
. #luorarea apei potabile7 indicaiile7 do'area7 eficacitatea.
!. #luorarea alimentelor pentru profilaxia cariei dentare.
". #luidele fluorate- indicaiile do'area7 metodica aplicrii7 eficacitatea.
%. 4elurile fluorate- indicaiile7 do'area7 metodica aplicrii7 eficacitatea.
*. >acurile fluorate- indicaiile7 do'area7 metodica aplicrii7 eficacitatea.
,. )ecanismul de producere a cariilor oclu'ale din +anuri +i fosete.
.. ?ipul fisurelor dentare. 2ndicaiile pentru sigilarea fisurilor dentare.
!1. @a'ele +tiinifice ale gravrii acide.
!1. ?e0nica neinva'iv de sigilare a fisurelor dentare.
!2. ?e0nica inva'iv de sigilare a fisurelor dentare.
!. 2ndicele de frecven a cariei dentare. Nivelurile de frecven a cariei dentare dup
O)(.
!!. 2ndicele de intensitate a cariei dentare. Nivelurile de intensitate a cariei dentare la copiii
de 12 ani dup O)( 31.,1:.
!".#actorii predispo'ani $n apariia afeciunilor parodoniului.
!%. Profilaxia afeciunilor parodoniului.
!*. Atapele igieni'rii profesionale a cavitii orale.
!,. 2nstrumentele utili'ate pentru reali'area igieni'rii profesionale a cavitii orale.
!..Profilaxia cariei dentare la copii cu anomalii dento;alveolare +i purttori de aparate
ortodontice.
"1. Profilaxia afeciunilor parodoniului la copii cu anomalii dento;alveolare +i purttori de
aparate ortodontice.
"1. Prevenirea fluoro'ei dentare la copii.
"2. Obiectivele programelor de profilaxie a afeciunilor stomatologice pBn $n 2121 lansate de
O)(.
". &ile +i metodele de reali'are a strategiei O)( $n stomatologie.
"!. Cprecierea eficacitii programelor de profilaxie a cariei +i a afeciunilor parodoniului.
"". Axperiena aplicrii practice a programelor de profilaxie a afeciunilor stomatologice $n
diferite ri.
"%.Particularitile examinrii copiilor $n pedodonie. De'voltarea psi0ic a copilului.
"*.Pregtirea copilului ctre tratamentul stomatologic7 convorbirea7 pregtirea sedativ7
aneste'ia local +i general etc.
",.Particularitile generale ale evoluiei cariei dinilor temporari.
"..&aria incipient a dinilor temporari +i permaneni7 diagnosticul. )etodele de tratament a
cariei incipiente la copii.
%1.Particularitile evoluiei clinice a cariei medii a dinilor temporari. Particularitile
tratamentului a cariei medii a dinilor temporari.
%1.Particularitile generale ale evoluiei cariei dinilor permaneni la copii.
%2.Particularitile evoluiei clinice a cariei medii a dinilor permaneni la copii.
Particularitile tratamentului a cariei medii a dinilor permaneni la copii.
2
%.&aria profund a dinilor permaneni la copii. Particularitile tratamentului cariei
profunde a dinilor permaneni.
%!.)aterialele de obturaie $n tratamentul cariei dinilor permaneni +i temporari la copii.
%".Diagnosticul diferenial al cariei dinilor temporari +i permaneni la copii.
%%.&omplicaiile7 gre+elile posibile $n tratamentul cariei dinilor temporari +i permaneni la
copii.
%*.Particularitile evoluiei clinice a pulpitei cronice fibroase a dinilor temporari +i
permaneni la copii.
%,.Particularitile evoluiei clinice a pulpitei cronice gangrenoase a dinilor permaneni +i
temporari.
%..Particularitile evoluiei clinice a pulpitei cronice 0ipertrofice a dinilor permaneni +i
temporari.
*1.Particularitile evoluiei clinice a pulpitei acute de focar a dinilor permaneni +i
temporari.
*1.Particularitile evoluiei clinice a pulpitei acute difu'e a dinilor temporari +i
permaneni.
*2.Diagnosticul diferenial al afeciunilor pulpei dinilor temporari +i permaneni.
*.Axacerbare formelor cronice a pulpitelor dinilor permaneni +i temporari la copii.
*!.Particularitile evoluiei clinice +i ale diagnosticului pulpitelor $n dinii cu rdcini
incomplect formate.
*".?raumele esuturilor dure a dinilor temporari +i permaneni la copii.
*%.#ractura coroanei dentare cu desc0iderea cavitii pulpare a dinilor temporari +i
permaneni. Clegerea metodei de tratament.
**.)etoda biologic de tratament a pulpitelor dinilor temporari +i permaneni la copii.
*,.Cmputaia vital $n tratamentul pulpitelor dinilor temporari +i permaneni la copii.
*..Axtirpaia vital $n tratamentul pulpitelor dinilor permaneni +i temporari.
,1.Cmputaia devital $n tratamentul pulpitelor dinilor temporari +i permaneni la copii.
,1.Axtirpaia devital $n tratamentul pulpitelor dinilor temporari +i permaneni.
,2.)etodele de tratament a pulpitelor $n dinii temporari +i permaneni incomplet formate.
,.&omplicaiile7 gre+elile posibile $n tratamentul dinilor permaneni +i temporari.
,!.Particularitile generale ale evoluiei parodontitelor apicale a dinilor temporari +i
permaneni la copii. &lasificarea.
,".Parodontita apical acut a dinilor temporari +i permaneni.
,%.?ratamentul parodontitelor apicale acute a dinilor temporari +i permaneni la copii.
,*.Parodontit apical cronic granulant a dinilor temporari.
,,.?ratamentul cronice granulante a dinilor temporari.
,..Parodontita apical cronic granulant a dinilor permaneni.
.1.?ratamentul paradontitei cronice granulant a dinilor permaneni.
.1.Parodontita apical granulomatoas +i fibroas a dinilor permaneni.
.2.?ratamentul parodontitei apicale granulomatoase a dinilor permaneni.
..Diagnosticul diferenial al parodontitei apicale la copii.
.!.&omplicaiile7 gre+elile posibile $n tratamentul parodontitelor apicale a dinilor temporari
+i permaneni.

.".Dipopla'ia local a dinilor permaneni la copii.


.%.Dipopla'ia de sistem a dinilor temporari +i permaneni la copii.
.*.Dinii de 77tetraciclin77 la copii.
.,.#luoro'a dentar la copii.
...Cmelogene'a imperfect la copii.
111. Dentinogene'a imperfect la copii.
111. (indromul (teiton &ap;de Pont la copii.
112. Cfeciunile parodoniului la copii7 clasificarea7 particularitile generale a evoluiei
proceselor inflamatorii a esuturilor parodoniului la copii.
11. 4ingivitele la copii.
11!. ?ratamentul gingivitelor la copii.
11". 4ingivitele +i parodontitele locali'ate la copii.
11%. Cfeciunile parodoniului la copii de v$rst pubertar.
11*. (indromul parodontal $n cadrul diabetei 'a0arate.
11,. (indromul parodontal $n cadrul E;0istocito'elor.
11.. (indromul parodontal $n cadrul neitropeniei ereditare.
111. (indromul parodontal $n cadrul sindromului Papillion;>efevre.
111. (indromul parodontal $n cadrul 0ipoimunoglobulinemiei.
112. &lasificarea afeciunilor +i maladiilor mucoasei orale la copii.
11. (tomatita 0erpetic acut la copii.
11!. ?ratamentul stomatitei 0erpetice la copii7 profilaxia..
11". (tomatita 0erpetic recidivant la copii7 tratamentul.
11%. 8erucile virotice ale mucoasei bucale la copii. Derpangina la copii.
11*. Cfectarea mucoasei bucale $n cadrul difteriei la copii.
11,. Cfectarea mucoasei $n cadrul scarlatinei la copii.
11.. Cfectarea mucoasei bucale $n cadrul varicelei la copii.
121. Cfectarea mucoasei bucale $n cadrul rugeolei la copii.
121. Cfectarea mucoasei bucale $n cadrul rubeolei la copii.
122. )anifestrile (2D;ei $n cavitatea bucal la copii.
12. Cftele @ednar. Aro'iunile +i ulcerele decubitale la copii.
12!. 4lositele la copii.
12". >e'iunile c0imice +i termice ale mucoasei orale la copii.
12%. &andido'a acut a mucoasei bucale la copii7 tratamentul7 profilaxia.
12*. Cftele recidivante ale cavitii bucale.
12,. )anifestrile alergice pe mucoasa cavitii bucale la copii.
12.. Aritemul exsudativ polimorf la copii.
11. (indromul #iessinger;/endu7 (tievens;5onson7 >Fell7 @e0cet.
11. &0eilita atopic 3exematoas: la copii. Gbluele la copii.
12. &0eilita meteorologic la copii. &0eilita glandular la copii.
1. &0eilita exfoliativ la copii. &0eilita actinic la copii.
1!. 4ingivo;stomatita 8incent la copii.
1". Cportul savanilor din )oldova $n de'voltarea stomatologiei pediatrice.
!
1%. Organi'area asistenei stomatologice c0irurgicale la copii $n condiii de staionar +i
ambulator.
1*. Cneste'ia $n c0irurgia stomatologic la copii. Cneste'ia local +i general.
Premedicaia. 2ndicaiile +i contraindicaiile la diferite feluri de aneste'ii7 metodele
aplicrii.
1,. @a'ele reanimatologiei. Organi'area reanimaiei. Ccordarea a<utorului urgent $n
condiiile de ambulator +i staionar stomatologic. Hnele stri de urgen 3le+inul7
colapsul7 sindromul 0ipertermic: +i acordarea a<utorului medical.
1.. Axtracia dentar la copii. 2ndicaiile +i contraindicaiile la extracia dinilor temporari
+i permaneni la copii. &omplicaiile care pot avea loc $n timpul +i dup extracia dentar.
)surile profilactice +i tratamentul complicaiilor.
1!1. Cnomaliile de de'voltare la frenul limbii +i bu'elor7 microstoma7 dinii supranumerari
+i de retenie.
1!1. 2nseria <oas a frenului bu'ei superioare. &linica7 diagnosticul7 indicaiile la
tratamentul c0irurgical. Perioada postoperatorie.
1!2. #renul scurt al limbii. ?abloul clinic7 diagnosticul7 indicaiile la tratamentul c0irurgical.
Perioada postoperatorie.
1!. )icrostomia. ?abloul clinic7 intervenia c0irurgical.
1!!. Dinii supranumerari. Diagnosticul7 extracia dentar a lor.
1!". Dinii de retenie. )etodele de tratament. 2ndicaiile la tratamentul c0irurgical.
De'voltarea de coroan a dintelui de retenie. Perioada postoperatorie.
1!%. Procesele purulente a regiunii maxilo;faciale la copii.
1!*. Cciunea maturi'rii morfologice +i funcionale a organelor +i esuturilor copilului la
decurgerea proceselor inflamatorii. Particularitile de'voltrii sistemului nervos central7
sistemului limfatic +i a organelor paren0imatoase la copii de diferite v$rste.
1!,. &ile de rsp$ndire a infeciei odontogene. Particularitile de v$rst a structurii dinilor
temporari +i permaneni7dinii care se afl la etapa de formare a rdcinilor7
periodoniului +i debutul lor $n procesele inflamatorii.
1!.. >imfadenita7 etiologie7 patogenie7 diagnosticul difireniat +i tratamentul.
1"1. #urunculul7 abcesul7 flegmonul regiunii maxilo;faciale la copii. Atiologie7 patogenie7
tabloul clinic7 diagnosticul difereniat7 tratamentul. Periostit. #ormele clinice7 tabloul
clinic al periostitei acute +i cronice. Diagnosticul difereniat7 tratamentul.
1"1. (inusita- etiologie7 patologie7 tabloul clinic7 diagnosticul difereniat7 tratamentul.
(inusotomia.
1"2. Osteomielita maxilarelor +i oaselor faciale la copii. Atiologie patogenie7 sistemati'are.
1". ?abloul clinic a osteomielitelor acute. Ccordarea primului a<utor medical la copii cu
osteomuelit odontogen. ?ratamentul.
1"!. ?abloul clinic +i tratamentul osteomielitei acute 0ematogene7 traumatice.
1"". #ormele clinico;radiologice a osteomielitelor cronice. ?abloul clinic al osteomielitelor
primar cronice 0iperplastice. Diagnosticul difereniat7 tratamentul.
1"%. ?abloul clinic a osteomielitelor cronice destructive +i distructiv productive.
Diagnosticul +i tratamentul.
1"*. )aladiile inflamatorii la copii a glandelor salivare. (ialodenita acut epidermic +i
neepidermic. Atiologia patogenia tabloul clinic diagnosticul diferen+iat.
1",. 2ndicaiile la sec0estrectomie la copii. Hrmrile osteomielitei la copii.
"
1".. ?abloul clinic al sialodenitei cronice. Diagnosticul.
1%1. ?ratamentul proceselor inflamatorii a glandelor salivare la copii.
1%1. Cctinomico'a. #ormele no'ologice diagnosticul7 +i metodele speciale de explorare.
?abloul clinic +i rratamentul diferitor forme de actinomico'.
1%2. Principiile de tratament a proceselor purulente. ?ratamentul complex. 2ndicaiile la
spitali'are. Principiile acordrii a<utorului urgent copiilor cu procese purulente
odontogene. Dispanseri'area.
1%. )etodele de examinare a bolnavilor cu afeciuni a C?).
1%!. Cfeciunile primar osoase a C?).
1%". Patologiile congenitale a C?).
1%%. Procesele inflamatorii a C?) +i urmrile lor7 3osteoartro'asecundar deformat7
neoartro'a7 anc0ilo'a osoas.:
1%*. )aladiile inflamatorii +i degenerative $n re'ultatul disfunciei C?) 3atrit7 artro':.
1%,. )aladiile funcionale a C?) +i urmrile lor la copii.
1%.. ?ratamentul afeciunilor C?) la copi.
1*1. Dispanseri'area copiilor cu afeciuni ale C?) cronice.
1*1. Particularitile traumati'mului regiunii maxilo;faciale la copii7 etiopatogenia
traumelor la copii de diferite v$rste. ?rauma de na+tere.
1*2. Particularitile anatomo;fi'iologice ce caracteri'ea' debutul tabloului clinic la
traume.
1*. ?rauma acut a dinilor temporari +i permaneni. (istemati'area. ?abloul clinic
radiologic. Diagnosticul. ?actica de tratament a traumelor dentare acute $n dentiia
permanent +i temporar.
1*!. /eplantare dentar. 2ndicaiile. Particularitile replantrii dinilor cu apexul neformat.
1*". /e'ecia apical. 2ndicaiile ctre intervenia c0irurgical.
1*%. &ontu'ia oaselor faciale. #actori de maxilar +i oase faciale. ?abloul clinic.
Diagnosticul.
1**. Principiile de tratament a traumelor regiunii maxilo;faciale la copii. ?ratamentul
fracturilor de maxilar a oaselor faciale. ?ratamentul traumei acute cerebrale. )etodele de
tratament $n dentiia permanent +i temporar.
1*,. ?raumele esuturilor moi. ?ratamentul contu'iilor +i a le'iunilor esuturilor moi
faciale.
1*.. &onsencinele le'iunilor prilor moi faciale7 traumelor de maxilar +i traumelor acute
dentare. Particularitile de dispanseri'are a copiilor cu traume acute a regiunii maxilo;
faciale.
1,1. Principiile contemporane de ba' a c0irurgiei reparatorie constructiv +i cosmetic a
capului +i g$tului. 2ndicaiile +i contrindicaiile7 planare operaiilor de plastie. ?e0nica
operaiilor plastice.
1,1. &0isturile +i fistulele congenitale preauriculare.
1,2. &0isturile +i fistulele congenitale laterale cervicale.
1,. &0isturile +i fistulele congenitale mediane cervicale.
1,!. &0isturile ectodermale..
1,". &0isturile epidermale.
1,%. &0isturile dermale.
%
1,*. Diagnosticul difirenial a c0isturilor congenitale faciale +i cervicale cu neoformaiuni +i
procese inflamatorii.
1,,. ?ratamentul c0isturilor congenitale faciale +i cervicale.
1,.. Ambriogene'a feei +i g$tului. Perioadele de de'voltare a regiunii maxolo;faciale a
embrionului uman.
1.1. Cspectul contemporan $n problema etiologiei viciilor congenitale a feii +i g$tului.
1.1. De0iscenele bu'ei superioare. (istemati'area clinico;anatomic. Dereglrile
anatomice +i funcionale. ?ermenul optimal pentru interveniile c0irurgicale. (copul
tratamentului. Principiile de tratament c0irurgical.
1.2. De0iscenele palatinale. Dereglrile anatomice +i funcionale. ?ermenul optimal pentru
intervenii c0irurgicale. Operaia de uranoplastic. Perioada postoperatorie.
1.. ?ratamentul complex al copiilor cu despicturi ale bu'ei superioare +i a palatului.
Dispanseri'are.
1.!. Organi'area asistenei medicale pentru copii cu procese tumorale.
1.". (istemati'area proceselor tumorale dupa sistema O)( a regiunii maxilo;faciale la
copii.
1.%. Atiogenia7 particularitile7 tratamentul tabloul clinic al proceselor tumurale la
copii.Principiile de examinare clinic a copiilor cu neoformaiuni maxilo;faciale.
1.*. Principiile de tratament a copiilor cu procese tumorale. Pregtire copiilor ctre
interveniile c0irurgicale.
1.,. Dispensari'area copiilor cu procese tumorale.
1... ?umorile benigne +i procesele pseudotumorale a oaselor faciale +i maxilare la copii.
&0isturile de maxilare7 displa'ia fibroas7 granulomului eu'inofil. Deruvi'mul.
Atiogenia7 tabloul clinic7 diagnosticul +i tratamentul.
211. Procesele benigne +i pseudotumorale a esuturilor moi maxilo;faciale +i a mucoasei
cavitii bucale. ?abloul clinic7 diagnosticul7 tratamentul.
211. ?umorile maligne a oaselor faciale +i maxilare la copii. ?abloul clinic7 diagnosticul7
principiile de tratament a formelor de ba' a tumorilor maligne.
212. Principiile de tratament c0irurgical a neoformaiunilor oaselor faciale +i maxilare7
re'ectare maxilarelorIformele de ba'. Principiile operaiilor;de plastie osoas.
21. (tabilirea diagnosticului preliminar +i redresarea pacientului la un medic specialist $n
ca'urile afeciunilor organelor +i sistemelor la copii.
21!. Astimarea gradului de incapacitate a muncii +i documentarea pierderii temporare a
capacitii de munc.
21". Diagnosticul +i asistena medical urgent a copilului.
21%. /e'olvarea problemelor profesionale etice +i deontologice ce in de colectarea
informaiei despre pacient7 de diagnostic7 tratament7 profilaxia afeciunilor stomatologice
+i acordarea primului a<utor copiilor +i adolescenilor.
21*. Noiunile de anomalie dento;maxilar +i istoricul ortodoniei.
21,. Noiuni de cre+tere +i de'voltare a aparatului dento;maxilar.2ndicii de de'voltare
fi'iologic a dinilor +i maxilarelor la copii pn la ani.
21.. &aracteristica morfo;funcional a oclu'iei dentare $n dentiia temporar.
211. Oclu'ia dentar normal +i anormal 3maloclu'ia: $n definiia mixt +i permanent.
211. #actorii de risc $n apariia anomaliilor dento;maxilare la copii de diferite vrste.
*
212. Axamenul clinic 3direct: la pacientului cu anomalii dento;maxilare 3anamne'a7
examenul facial +i endobucal7 examenul dinamic al oclu'iei7 examenul funcional:
21. Axamenele complementare 3indirecte:.Axamenul de model. Cprecierea de'voltrii
arcadelor dentare $n plan sagital +i transversal.
21!. Axamenul fotografic. &riterii +i te0nici corecte privind fotografia facial.
21". Axamenul radiologic. /adiografii cu film retroalveolar. Ortopantomografia.
?eleradiografia.
21%. Axamenul antropologic. Puncte antropometrice cefalice. ?e0nica msurilor.
21*. ?erminologia $n ortodonie. &lasificarea anomaliilor dento;maxilare. #ormularea
diagnosticului +i $ntocmirea planului de tratament al pacientului cu anomalii dento;
maxilare 3CD):.
21,. @a'a aparatului. Alementele de ancorare a aparatelor ortodontice mobili'abile7
cro+etele ortodontice. /egulele de confecionare. Descrierea elementelor de ancorare.
21.. Alementele active ale aparatelor ortodontice mobili'abile. Probleme de elasticitate.
Descrierea elementelor active ale aparatelor ortodontice mobili'abile.
221. Date istorice +i generale asupra aparatelor ortodontice fixe.Clegerea aparatelor fixe
3ligaturile7 dentare7 inelul ortodontic7 gutiera7 r+ini ade'ive:.
221. Alementele accesorii ale aparaturii ortodontice fixe 3ata+ele7 tubu+orul7 bracJeturi7
c$rlige7butorii7barete:.Alementele active ale aparatelor fixe 3ligaturile din mtase
+uruburile ortodontice7 inelele de cauciuc7 ben'ile perforante7 arcurile:.&opla<ul $n
ortodonieIagregarea prin $mbinare ade'iv. &ementarea aparatelor fixe.
222. Definiie. &lasificarea aparatelor funcionale. Cctivatoarele. Cctivatorul Cndersen
Daupl. Cctivatorul elastic 8an @eeJ. @ianatorul @alters. /eglatorul funcional #ranJel.
(cutul vestibular.
22. Cparatele funcionale fixe. 4utiera plan $nclinat. 4utierele laterale plan $nclinat. 2nelul
ortodontic plan $nclinat. &oroana ortodontic plan $nclinat.
22!. Cparatele mobile active prev'ute cu elemente funcionale. Placa palatin plan $nclinat.
Placa palatin plan retroinci'ial. Placa palatin scut lingual. Placa lingual plan $nclinat
3placa /eic0enbac0;@rucJl:.Cparatele funcionale impro'ivate. ?raciunile extraorale.
22". Noiuni despre te0nologia materialelor utili'ate $n confecionarea aparatelor
ortodontice 3cu referire $n special la s$rme acrilate7 compo'ite ade'ive:. #a'e comune $n
confecionarea aparatelor ortodontice.
22%. #actorii de anali' $n vederea indicaiei extraciei dentare.2ndicaiile extraciei dentare.
&ontraindicaiile extraciei dentare. 2ndicaiile de extracie a dinilor temporari.Axtracia
diri<at sau extracia $n serie.
22*. Axtracia dinilor permaneni. Axtracia dinilor permaneni $n arcul mandibular.
Axtracia dinilor permaneni $n arcul maxilar.
22,. @iomecanica deplasrii dentare. ?ipurile de deplasare dentar. #ore utili'ate $n
practica ortodontic./estructurri osoase $n timpul deplasrii dentare.
22.. Dis<uncie intermaxilar rapid +i lent 3indicaii7 dispo'itive7 conducerea
tratamentului7 etape pre +i post dis<uncie:.
21. =nc0eerea tratamentului cu aparate ortodontice- contenia +i ec0ilibrarea
final.)enintoarele de spaiu mobile +i fixe.
21. Crticulaia temporo;mandibular la copii +i maturi cu maloclu'ii.
,
22. )etode ortopedice de separare a cavitii bucale de cea na'al la nou;nscui cu D>)P
$n condiii de maternitate. )etoda obinerii amprentei la nou;nscui cu D>)P pentru
confecionarea obturatorului plutitor $n condiii de maternitate.
2. ?ratamentul ortodontic precoce la copii cu D>)P unilateral +i bilateral dup )&KNeil7
2- (- /ube<ova7 P. 4odoro<a7 8. ?rifan7 2u. @aidau'. Organi'area alaptrii raionale a
copiilor cu D>)P $n condiii de maternitate.
2!. ?e0nica de confecionare a obturatorului plutitor +i prile lui componente.2mportana
obturatorului plutitor. ?ermenii de confecionare +i de sc0imb a obturatorului plutitor.
&au'ele D>)P.
2". &lasificri ale despicturilor D>)P.&omplicaii $n timpul obinerii amprentei la nou;
nscut $n condiii de maternitate.
2%. Atiologia le'iunilor odontale coronare +i a edentaiilor precoce a dinilor.&erinele ctre
prote'ele dentare la copii +i tineri.
2*. Cnatomia +i funcia articulaiei temporo;mandibulare 3C?):. Principiile tratamentului
ortodontic a pacienilor cu le'iuni degenerative suportate a C?) 3artrit7 artro': +i a
pacienelor dup $nlturarea pe cale c0irurgical a imobilitii C?).
2,. &onsecinele pierderii precoce a dinilor temporari +i molarului prim
permanent.(arcinile medicului;stomatolog +i a personalului auxiliar $n depistarea +i
prevenirea anomaliilor dento;maxilare la copii.
2.. Diagnosticul7 clinica +i principiul de tratament a maloclu'iei de clasa 1 Cngle.
&onsideraii generale.
2!1. Dinii supranumerari7 etiopatogenia7 tratamentul.
2!1. Cnodonia parial redus7 anodonia parial $ntins7 anodonia total +i subtotal.
2!2. /otaia dentar accentuat7 clinica +i tratamentul.
2!. Cnomaliile dentare de sediu- ectopia;entopia dentar7 inclu'ia dentar7 etiopatogenia7
semne clinice +i radiologice7 diagnostic diferenial cu inclu'ia primarL tratament.
?ranspo'iia dentar7 0eretotopia7 inclavarea.
2!!. Diastema7 clinica +i tratamentul.
2!". Date generale privind tratamentul CD) tratament preventiv7 tratamentul curativ.
Noiune de tratament interceptiv $n ortodonie.)etodele de tratament a CD) mioterapia
3ec0ilibrarea +i reec0ilibrarea funcional:7 tratamentul cu aparate ortodontice7 tratament
c0irurgical; ortodontic7 +lefuiri dentare.
2!%. Diagnosticul7 clinica +i principiul de tratament a maloclu'iei de clasa 11;1 Cngle.
2!*. Diagnosticul7 clinica +i tratamentul maloclu'iei de clasa 11;2 Cngle.
2!,. (indromul de oclu'ie ad$nc7 diagnosticul7 clinica7 principiul de tratament.
2!.. (indromul de inoclu'ie vertical7 diagnosticul7 clinica +i principiul de tratament.
2"1. Diagnosticul7 clinica +i principiul de tratament al maloclu'iilor transversale- oclu'ie
invers lateral +i oclu'ie linguali'at.
.
N T R E B R I
ctre examenul de licen la Stomatologia Terapeutic a re!idenilor
la specialitatea "Stomatologie general#
in anul $%%&
1. Organi'area asistenei stomatologice $n /. )oldova.
2. (arcinile stomatologului principal al republicii. #unciile cabinetelor metodico;
organi'atorice.
. M(arcinile +i funciile policlinicii stomatologice7 seciei terapie7 cabinetului.
!. Organi'area activitii $n secia terapie.
". (arcinile +i indicii activitii medicului stomatolog $n procesul de tratare a
bolnavilor.
%. Normativele sc0emei de personalului medical 3posturile medicilor7 asistentelor etc.:.
*. Dispensari'area $n stomatologie.
,. MAxperti'a medical a capacitii de munc.
.. Probleme de deontologie $n stomatologie.
11. Organi'area +i utilarea cabinetului stomatologic.
11. )ucoasa bucal. (tructura +i funciile ei.
12. (tructura tunicii mucoase $n diferite poriuni ale gurii.
1. M(aliva +i lic0idul bucal. &omponena.
1!. #unciile salivei.
1". (tructura 0istologic +i compo'iia c0imic a adamnatinei.
1%. #unciile adamantinei.
1*. )ecanismele +i cile de permeabilitate ale adamantinei. /olul practic.
1,. M)ecanismele de protecie ale cavitii bucale.
1.. )etodele de examinare a pacientului $n clinica stomatologiei terapeutice.
21. Alemente le'ante primare ale mucoasei bucale.
21. Alemente le'ante secundare ale mucoasei bucale.
22. Alectroodontometria. )etodica investigaiei.
2. M2nvestigaii radiologice 3radiografia7 radiografia de panoram7 ortopantomografia7
tomografia7 sialografia:.
2!. )etode de investigaie $n laborator.
2". Cnali'a clinic a sBngelui.
2%. Diagnosticul alergiei medicamentoase.
2*. 2giena cavitii bucale. )i<loace de igien.
2,. M(tructura pulpei dentare. Date fi'iologice despre pulp.
2.. Particulariti anatomo;fi'iologice ale periodoniului.
11
1. Definiia parodoniului. (tructura parodoniului.
1. Cfeciunile dinilor de etiologie necarioas. &lasificare.
2. Dipopla'ia. Atiologic. &lasificare7 tablou clinic. Diagnosticul diferenial. ?ratament.
. MProfilaxia 0ipopla'iei.
!. #luoro'a. Atiologic. &lasificare. ?ablou clinic. Diagnostic diferenial. ?ratament.
". Profilaxia fluoro'ei.
%. ?ulburri ereditare $n de'voltarea esuturilor dentare.
*. >e'iunile traumatice ale dinilor.
,. MCbra'iunea esuturilor dentare dure.
.. Defectul cuneiform. ?ablou clinic. Diagnostic diferenial. ?ratament.
!1. Aro'iunea esuturilor dure ale dintelui. ?ablou clinic. Diagnostic diferenial.
?ratament.
!1. Dipereste'ia esuturilor dure ale dintelui. ?ablou clinic. Diagnostic diferenial.
?ratament.
!2. Necro'a acid. Atiologie. ?ablou clinic. Diagnostic diferenial. ?ratament.
Profilaxie.
!. MProfilaxiea afeciunilor dentare de etiologic necarioas aprute $n perioada de
de'voltare a dinilor.
!!. &aria dentar. Apidemiologie. 4radul de morbiditate $n dependen de diferii factori.
!". /olul afeciunilor antecedente +i asociate $n apariia cariei.
!%. &oncepii moderne referitor la etiologia +i patogenia cariei.
!*. /olul factorilor locali 3placa dentar7 microorganismele: $n evoluia cariei.
!,. M?eoria c0imico;para'itar de gene' a cariei dentare.
!.. 2ndicii de estimare a cariei dentare. 8olumul de informaie a indicelui &PA.
"1. &lasificarea cariei dentare.
"1. &aria $n stadiul de macul. ?ablou clinic. Diagnostic diferenial. ?ratament.
"2. Diagnosticul diferenial al cariei7 0ipopla'iei +i fluoro'ei.
". M?erapia reminerali'anta $n tratamentul cariei. 2ndicaii7 principiile pe care este
fondat. /emedii medicamentoase.
"!. &aria superficial. ?ablou clinic. Diagnostic diferenial. ?ratament.
"". &aria medie. ?ablou clinic. Diagnostic diferenial. ?ratament.
"%. &aria profund. ?ablou clinic. Diagnostic diferenial. ?ratament.
"*. Principii de preparare7 particulariti $n tratamentul cariei profunde. )i<loacele
curative.
",. MProfilaxia cariei dentare. )etode7 remedii.
".. Obturarea orificiilor oarbe +i a fisurilor cu materii ermeti'ani.
%1. )ateriale de obturaie moderne. 2ndicaii spre aplicare. Particulariti de plombare cu
diferite materiale.
%1. Pulpite. Atiologie7 patogenie7 clasificare.
%2. )anifestri clinice ale pulpitelor.
%. MPulpita acut de focar. ?abloul clinic. Diagnostic diferenial. ?ratament.
%!. Pulpita acut difu'. ?ablou clinic. Diagnostic diferenial. ?ratament.
%". Pulpita cronic fibroas. ?abloul clinic. Diagnostic. ?ratament.
%%. Pulpita cronic 0ipertrific. ?ablou clinic. Diagnostic diferenial. ?ratament.
%*. Pulpita cronic gangrenoas. ?ablou clinic. Diagnosticul diferenial. ?ratament.
%,. MCcuti'area pulpitei cronice.
%.. )etode de tratament a pulpitei.
*1. )etoda biologic $n tratamentul pulpitei.
*1. &oafa<ul indirect +i direct $n tratamentul pulpitei.
11
*2. )etode c0irurgicale $n tratamentul pulpitelor.
*. MDiagnosticul diferenial al pulpitelor.
*!. )etode fi'ioterapeutice $n tratamentul cariei +i a pulpitelor.
*". Arori +i complicaii $n diagnosticul +i tratamentul pulpitelor.
*%. Parodontitele apicale. Atiologie. Patogenie. Cnatomie patologic. &lasificare.
**. Parodontita apical acut. ?ablou clinic. Diagnostic diferenial.
*,. MParodontita apical cronic $n fa' de acuti'are. ?ablou clinic. Diagnostic diferenial.
*.. Parodontita apical cronic fibroas. Cnatomie patologic. ?ablou clinic. Diagnostic
diferenial. ?ratament.
,1. Parodontita apical cronic. ?ablou clinic. Diagnostic diferenial. ?ratament.
,1. Parodontita apical cronic granulomatoas. ?abloul clinic. Diagnostic diferenial.
?ratament.
,2. )etode instrumentale $n diagnosticul parodontitelor apicale.
,. M?ratamentul parodontitelor apicale acute.
,!. )etode de permeabili'are a canalelor radiculare $n tratamentul parodontitelor
apicale.
,". 2nstrumente endodontice. &onsecutivitatea aplicrii lor $n tratamentul endodontic.
,%. Principiile tratamentului parodontitelor apicale acute +i cronice.
,*. ?ratamentul medicamentos al spaiului endodontic.
,,. M)ateriale de obturare a canalelor radiculare. )etode de obturare cu diferite
materiale.
,.. )etodele conservativ;c0irurgicale $n tratamentul parodontitelor apicale.
.1. Arori +i complicaii $n diagnosticul +i tratamentul parodontitelor apicale.
.1. Cfeciunile parodoniului marginal. Apidemiologie.
.2. &lasificarea afeciunilor parodoniului marginal.
.. M&oncepii moderne despre etiologia +i patogenia afeciunilor parodoniului.
.!. /olul factorilor generale $n de'voltarea afeciunilor parodoniului.
.". /olul factorilor locali $n de'voltarea afeciunilor parodoniului.
.%. 4ingivita. Atiologie. Patogenie. &lasificare.
.*. 4ingivita cataral. ?ablou clinic. Diagnostic diferenial. ?ratament.
.,. M4ingivita 0ipertrofic. ?ablou clinic. Diagnostic diferenial. ?ratament.
... 4ingivita ulceroas. ?ablou clinic. Diagnostic diferenial. ?ratament.
111. Parodontita. 4radul de rspBndire. &lasificare.
111. Parodontita cronic forma u+oar. ?ablou clinic. Diagnostic diferenial.
?ratament.
112. Parodontita cronic forma medie. ?ablou clinic. Diagnostic diferenial.
?ratament.
11. MParodontita cronic forma grav. ?ablou clinic. Diagnostic
diferenial. ?ratament.
11!. Parodonto'a. 4radul de morbiditate. &lasificare.
11". Parodonto'a. ?ablou clinic. Diagnostic diferenial. ?ratament.
11%. )etode de diagnostic al afeciunilor parodoniului.
11*. Parodontoli'a. ?abloul clinic. Diagnostic diferenial. ?ratament.
11,. MParodontomele. ?ablou clinic. Diagnosticul diferenial. ?ratament.
11.. ?ratamentul local al parodontitelor.
111. &0iureta<ul $n tratamentul complex al parodontitelor marginale.
111. ?ratamentul general al parodontitelor.
112. )etode fi'ioterapeutice $n tratamentul parodontitelor.
11. M)etode fi'ioterapeutice $n tratamentul parodonto'ei.
12
11!. ?erapia etiologic a afeciunilor inflamatorii ale parodoniului.
11". ?erapia patogenetic +i utili'area de metode +i mi<loace asupra diferitor verigi
ale procesului inflamator $n parodoniu.
11%. ?ratamentul complex ale parodontitelor.
11*. Csigurarea asistenei curativ;profilactice pentru bolnavi cu afeciuni ale
parodoniului.
11,. &abinetul parodontologic +i $n'estrarea lui.
11.. MDispensari'area. 4rupele de bolnavi cu afeciuni ale parodoniului care se
prestea' spre dispensari'are.
121. Profilaxia afeciunilor parodoniului.
121. Principii de sistemati'are a afeciunilor mucoasei bucale. &lasificare 5)().
122. >e'iuni traumatice ale mucoasei bucale. ?ablou clinic. Diagnostic diferenial.
?ratament.
12. M>eucopla'ia. Atiologic. ?ablou clinic. Diagnostic diferenial. ?ratament.
12!. >e'iuni c0imice ale mucoasei bucale. ?ablou clinic. Diagnostic diferenial.
?ratament.
12". >e'iuni fi'ice ale mucoasei bucale. ?ablou clinic. Diagnostic diferenial.
?ratament.
12%. 4losalgia. Atiologic. ?abloul clinic. Diagnostic diferenial. ?ratament.
12*. MDerpesul obi+nuit. Atiologic. ?abloul clinic. Diagnostic diferenial. ?ratament.
12,. Gona Goster. ?abloul clinic. Diagnostic diferenial. ?ratament.
12.. 12.. (tomatita ulcero;necrotic 8incent. Atiologic. ?abloul clinic.
Diagnostic diferenial. ?ratament.
11. Aritemul exudativ polimorf. Atiologic. ?abloul clinic. Diagnostic diferenial.
?ratament.
11. Nocul anafilactic. ?abloul clinic. ?ratament.
12. Ademul OuincJe. Atiologic. ?abloul clinic. ?ratament.
1. M&andido'a. Atiologic +i patogenie. ?abloul clinic. Diagnostic diferenial.
?ratament.
1!. (tomatita aftoas cronic recidivant. Atiologie. ?abloul clinic. Diagnostic
diferenial. ?ratament.
1". Pemfigusul. Atiologie. ?abloul clinic. ?ratament.
1%. )anifestrile sifilisului $n cavitatea bucal. Diagnostic diferenial.
1*. )anifestrile (2DC $n cavitatea bucal.
1,. M?uberculo'a mucoasei. Atiologie. ?abloul clinic. Diagnostic diferenial.
1.. )odificri ale mucoasei bucale $n 0ipo; +i avitamino'a.
1!1. )odificri ale mucoasei bucale $n leucemii.
1!1. )odificri ale mucoasei bucale $n anemie.
1!2. >upusul eritematos. )anifestri bucale.
1!. M>ic0enul ro+u plan. ?abloul clinic. Diagnostic diferenial. ?ratament.
1!!. Cnomalii ale limbii +i glositele independente.
1!". M&0eilita exfoliativ. Atiologie. ?abloul clinic. ?ratament.
1!%. &0eilita glandular. Atiologie. ?abloul clinic. ?ratament.
1!*. &0eilita actinic atipic +i meteorologic. Atiologie. ?abloul clinic. Diagnostic
diferenial. ?ratament.
1!,. M&0eilita exematoas. Atiologie. ?abloul clinic. ?ratament.
1!.. )odificri ale mucoasei bucale $n afeciunile gastro;intestinale.
1"1. Csistena stomatologic $n Crmata Naional.
1"1. &imenturile cu ionomeri de sticl7 fotopolimeri'abile. Cvanta<e.
1
1"2. &ompo'ite c0imice +i fotopolimeri'abile. 2ndicaii7 contraindicaii. )etoda de
aplicare.
1". M)etoda de tunelare $n tratamentul cariei. 2ndicaii7 metodica aplicrii.
Cvanta<e.
1"!. )etoda de $nlbire a dinilor.
1"". )etode +i mi<loace de determinare a lungimii canalelor radiculare $n terapia
endodontic.
1"%. ?e0nica de obturare a canalelor radiculare cu gutaperc.
1"*. M?e0nica de condensare lateral +i vertical a gutapercii.
1",. ?e0nica (tep bacJ $n tratamentul mecanic al canalelor radiculare.
1".. (terili'area canalelor radiculare prin metode c0imice.
1%1. (terili'area canalelor radiculare prin procedee fi'ico;c0imice.
1%1. &lasificarea materialelor de obturaie compo'ite.
1%2. (isteme speciale de retenie $n restaurrile coronare ale dinilor virali.
1%. M)odaliti +i sisteme de adnotare a dinilor.
1%!. ?erapia antifungic +i antiviral $n stomatologie. /eete.
1%". 2ndicaii +i contraindicaii $n tratamentul endodontic.
1%%. (ilere +i filere $n obturarea canalelor radiculare.
1%*. 2ndicaii ctre ermeti'area fisurilor. Procedeu de ermeti'are.
1%,. M&lasificarea materialelor de obturaie provi'orii +i de durat.
1%.. )etabolismul plcii bacteriene.
1*1. Placa bacterian dentar.
1*1. Nanul gingival. Apiteliul de <onciune +i $nsemntatea lui.
1*2. #luidul gingival +i proprietile lui.
1*. Cciunea nociv a unor factori sinteti'ai +i eliberai din celula bacterian.
1*!. M?artrul dentar. &ompo'iia7 mecanismul de formare.
1*". Depo'ite dentare. /olul lor $n patologia;parodoniului marginal.
1*%. Axaminarea bolnavului parodontopat.
1**. 2ndici de evaluare a igienei bucale +i strii de $mbolnvire parodontal.
1*,. M)anifestri bucale la bolnavi (2DC.
1*.. &aractere topografice ale dinilor permaneni.
1,1. &aracterele 'onei de cre+tere a rdcinii dintelui.
1,1. Noiune de apex anatomic +i fi'iologic. /olul apexului $n vitalitatea dintelui +i
selectarea metodelor de tratament.
1,2. ?ermenii de formare +i minerali'are a dinilor permaneni. /olul factorilor
locali +i generali $n formarea +i minerali'area lor.
1,. M(tructura gingiei 3marginala7 papilara7 alveolar:. Date anatomo;fi'iologice.
1,!. Osul alveolar. (tructura. 2magini radiologice.
1,". Pungi clinice7 parodontale7 osoase. Diagnosticul po'itiv +i diferenial ale lor.
1,%. Cbcesul parodontal. ?ablou clinic. Diagnostic diferenial. ?ratamentul.
1,*. Principii de ba' $n tratamentul local al parodontitelor marginale.
1,,. M/olul igienii cavitii bucale $n tratamentul afeciunilor parodontale.
1,.. ?erapia 0iposensibili'ant $n tratamentul complex al parodontitelor marginale.
1.1. /emedii medicamentoase cu aciune antiinflamatorie $n tratamentul complex al
parodontitelor marginale. /eete.
1.1. Preparate osteotrope $n tratamentul general al afeciunilor parodontale.
1.2. ?erapia antiinflamatorie $n tratamentul parodontitelor marginale de form
grav.
1.. M?erapia fi'ic +i rolul ei $n stomatologia terapeutic.
1!
1.!. Noiune de remisie $n parodontitele marginale. &aracterele esuturilor
parodontale.
1.". Noiune de remisie $n stomatite.
1.%. Cciunile precanceroase ale mucoasei bucale. &lasificare.
1.*. 4rupele de pacieni preluate spre dispensari'are $n stomatologia terapeutic.
1.,. MDiagnosticul diferenial al afeciunilor vesiculoase bucale.
1... (electarea metodelor de tratament al afeciunilor mucoasei bucale $n preluare cu
ali speciali+ti.
211. 2nvestigaii complementare $n stomatologie terapeutic.
211. ?e0nica P(tep doQnR $n tratamentul mecanic al canalelor radiculare.
212. lonofore'a 3electrofore'a:. )ecanismul de aciune. 2ndicaii.
21. M&urenii diadinamici. #olosirea lor $n cadrul afeciunilor parodontului.
21!. #luctuori'area. )ecani'mul de aciune7 $ntrebuinarea $n stomatologie.
21". Diatermocoagularea. 2ndicaii. &omplicaii.
21%. Darsonvali'area. )ecani'mul aciunii. 2ndicaii
21*. &urenii de frecven ultraBnalt. 2ndicaii.
21,. M?erapia cu microunde. 2ndicaii.
21.. ?erapia cu ultrasunet. 2ndicaii.
211. )ecani'mul de aciune a ultrasunetului. )etode.
211. /a'e ultraviolete. )ecanismul de aciune.
212. Didroterapia. )ecanismul de aciune.
21. M2ndicai metodele $ntrebuinrii 0idro terapiei.
21!. Didromasa<ul. 2ndicaii.
21". Ceroionoterapia. )ecanismul aciunii. 2ndicaii.
21%. Cero'olterapia. )ecanismul aciunii. 2ndicaii.
21*. Parafmoterapia. )ecanismul aciunii. 2ndicaii.
21,. M?ratamentul cu o'oc0erit. )etodica. 2ndicaii.
21.. ?ratamentul cu nmol. 2ndicaii $n stomatologie.
221. )asa<ul. )ecanismul aciunii. ?ipurile de masa<.
221. 2ndicaii ctre aplicarea masa<ului $n stomatologie.
222. 8acuum masa<. )ecanismul de aciune. )etodica $ntrebuinrii.
22. M8acuum terapia afeciunilor stomatologice. 2ndicaii.
22!. 8acuum electrofore'a. )etodica. 2ndicaii.
22". )agnitoterapia. )ecanismul de aciune. )etodica $ntrebuinrii.
22%. 2ndicaii +i contraindicaii la folosirea metodelor fi'ioterapeutice $n
stomatologie.
22*. &rioterapie. )ecanismul de aciune. 2ndicaii.
22,. M)etode fi'ioterapeutice $n tratamentul cariei.
22.. )etode fi'ioterapeutice $n tratamentul pulpitelor.
21. )etode fi'ioterapeutice $n tratamentul parodontitelor.
21. )etode fi'ioterapeutice $n tratamentul complex al afeciunilor parodontale.
22. )etode fi'itoterapeutice $n tratamentul afeciunilor mucoasei cavitii
buvale. ?ratamentul gingivitelor cu metode fi'ioterapeutice. 2ndicaii.
2. M?ratamentul gingivitelor cu metode fi'ioterapeutice. 2ndicaii.
2!. Organi'area cabinetului fi'ioterapeutic. $n'estrare.
2". Particularitile activitii medicului stomatolog $n cadrul primirii pacienilor
D28 infectai +i bolnavi cu (2DC.
2%. Prelucrarea instrumentarului dup primirea pacienilor afectai de 0epatita viral
+i Dl8;infectai.
1"
2*. Arori +i complicaii7 aprute $n cadrul aplicrii metodelor fi'ioterapice a
afeciunilor stomatologice.
2,. M)e'oterapia $n tratamentul complex al parodontitelor.
2.. >a'erterapia $n tratamentul complex al afeciunilor stomatologice. 2ndicaii.
&ontraindicaii.
2!1. Alectroodontometria. 2ndicaii. )etodica.
2!1. )etode fi'ioterapice folosite $n cadrul 0ipereste'iei esuturilor dentare dure.
2!2. #ototerapia $n tratamentul complex a afeciunilor stomatologice. 2ndicaii.
2!. M?ermafile. )etoda de obturare a canalelor radiculare.
2!!. Arori de diagnostic al afeciunilor odontale.
2!". Particulariti $n prepararea cavitilor carioase profunde.
2!%. Diagnosticul diferenial al stomatitelor ulceroase.
2!*. Diagnosticul diferenial al stomatitelor cu fenomene de 9erato'.
2!,. MPivoi parapulpari. 2ndicaii spre aplicare.
2!.. Planul tratamentului pacienilor cu afeciuni parodontale.
2"1. MPlanul examinrii pacienilor cu le'iuni ale mucoasei bucale.
$ntrebrile au fost aprobate la +edina catedrei KKKKKKKKKKKKKK3procesul verbal Nr.KKKK: la
+edina comisiei metodice a disciplinilor stomatologice KKKKKKKKKKKKKKK3procesul verbal
Nr.KKKKKK:.
'( P R ) B#
*ecanul +acultii de
instruire postuniversitar
prin re!ideniat
Pro+esorul universitar
,- Revenco
'....# '...........# $%%&
NTREBRI/E 0TRE E1(2EN3/4/I0EN5 *E ST(T /( (BS)/,IRE(
RE6I*EN5I(T3/3I 7 SPE0I(/IT(TE( ST)2(T)/)8 8ENER(/IST
0)2P(RTI2ENT3/ 4 09IR3R8IE )R)42(1I/)4:(0I(/
1. 2storicul de'voltrii c0irurgiei O)# $n Auropa7 $n republica )oldova.
2. (tructura cabinetului de c0irurgie oral. &erinele sanitaro;igienice. =n'estrarea7 planificarea
asistenei medicale +i volumul interveniilor.
. Planificarea asistenei medicale +i volumul interveniilor c0irurgicale $n cabinetul stomatologic.
!. (tructura seciei de c0irurgie O)#. &erinele sanitaro;igienice. =n'estrarea7
planificarea +i volumul interveniilor.
". )etodologia examinrii pacientului cu patologie stomatologic c0irurgical $n cabinetul
stomatologic7 de c0irurgie oral7 secia c0irurgie O)#.
%. Axplorrile paraclinice la pacieni cu maladii ale regiunii O)#.
*. Csepsia +i antisepsia. De'infecia $n cabinetul stomatologic +i cabinetul de
c0irurgie oral. )surile de protecie ale pacientului +i personalului medical.
#olosirea instrumentariului +i materialelor de o singur utili'are.
,. )etodele de sterili'are a instrumentariului +i materialelor folosite $n c0irurgia O)#.
.. Pregtirea medicului c0irurg ctre intervenia c0irurgical. Pregtirea pacientului ctre
intervenie sub aneste'ie local $n condiii de ambulator +i staionar.
11. Cneste'ia $n c0irurgia O)#- serviciul aneste'iologic7 indicaii +i contraindicaii ctre
aneste'ia local +i general.
1%
11.&lasificarea +i caracteristica metodelor de aneste'ie local folosite $n c0irurgia O)#.
12. &aracteristica farmaco;clinic a substanelor aneste'ice contemporane locale folosite $n c0irurgia O)#.
Htili'area preparatelor va'oconstrictoare $n aneste'ia local.
1. Predaneste'ia 3premedicaia: $n interveniile c0irurgicale $n regiunea ST# $n condiii de ambulator +i
staionar.
1!. &omplicaiile locale posibile $n cadrul aneste'iei loco;regionale.
1".&omplicaiile generale posibile $n cadrul aneste'iei loco;regionale.
1%. Cneste'ia troncular periferica la gaura infraorbital. &alea endo; +i exobucal 3te0nica7 'ona de
aneste'ie7 complicaiile posibile:.
1*. Cneste'ia troncular periferic a nn. alveolaris superior posterior 3te0nica7 'ona de aneste'ie7
complicaiile posibile:. &alea endo; +i exobucal.
1,. Cneste'ia troncular periferic a nervului incisival. ?e0nica7 'ona de aneste'ie7
complicaiile posibile. &alea endo; +i exobucal.
1.. Cneste'ia troncular periferic a n. palatinal anterior. ?e0nica7 'ona de aneste'ie7
complicaiile posibile.
21. Cneste'ia n. alveolar inferior 3la spina spix: ; metoda apodactil. ?e0nica 7 'ona de
aneste'ie7 complicaiile posibile.
21. Cneste'ia n. alveolar inferior 3la spina spix: ; metoda dactil. ?e0nica 7 'ona de
aneste'ie7 complicaiile posibile.
22. Cneste'ia ramurilor motorii ale n. mandibular 3dup @er+e:. 2ndicaiile7 te0nica.
2. Cneste'ia troncular periferic a n. mentonier. &alea endo; +i exobucal.
?e0nica 7 'ona de aneste'ie7 complicaiile posibile.
2!. Cneste'ia troncular ba'al a n. maxilar. Procedeul )atas. /eperele. ?e0nica.
2". Cneste'ia troncular ba'al a n. maxilar. Procedeul >indemann. /eperele. ?e0nica.
2%. Cneste'ia troncular ba'al a n. maxilar. Procedeul @raun. /eperele. ?e0nica.
2*. Cneste'ia troncular ba'al a n. mandibular. &alea supra'igomatic. Procedeul
>indemann. /eperele.?e0nica.
2,. Cneste'ia troncular ba'al a n. mandibular. &alea lateral sub'igomatic7 procedeul
@raun. /eperele. ?e0nica.
2.. 2ndicaiile +i contraindicaiile operaiei extraciei dentare.
1. 2nstrumentariul pentru extracia dentar7 construcia7 clasificarea.
1. ?e0nica extraciei dentare tipice.
2. Pregtirile preextracionale ale pacientului +i medicului.
. Axtracia prin alveolotomie 3extracie atipic:. 2ndicaiile. ?e0nica.
!. Cccidentele extraciei dentare 3accidente dentare7 le'iuni ale prilor moi
perimaxilare:.
". Cccidentele extraciei dentare 3le'iuni osoase7 le'iuni ale nervilor:.
%. Demoragia alveolar postextracional. ?actica $n acordarea a<utorului7 metodele locale +i
generale de 0emosta'.
*. Particularitile extraciei dentare la bolnavii de Demofilie.
,. Particularitile extraciei dentare la bolnavii cu morbul 8erligof.
.. Particularitile extraciei dentare la bolnavii cu leuco'e.
!1. Particularitile extraciei dentare la bolnavii de dibet 'a0arat.
!1. Particularitile extraciei dentare la bolnavii cu 0ipertensiune.
!2. Particularitile extraciei dentare la bolnavii cu boala actinic.
!. Particularitile extraciei dentare la bolnavii care $n antecedente au avut
radioterapie $n 'ona maxilareilor.
!!. Clveolita umed +i uscat- clinica7 tratamentul +i profilaxia.
1*
!". Cccidentele de erupie ale molarilor de minte inferiori 3factorii favori'ani +i determinani7
complicaii inflamatorii7 mecanice7 nervoase:.
!%. Pericoronarita - etiologie7 complicaii7 tabloul clinic7 diagnosticul7 tratamentul.
!*. Axtracia atipic a dinilor .,7 !., prin fre'are.
!,. Axtracia atipic a dinilor .,7 !., prin dltuire.
!.. &ontraindicaiile generale ale extraciei dentare.
"1. 2nfeciile oro;maxilo;faciale- definiie7 clasificarea7 etiopatogenia7 anatomia
patologic.
"1. Parodontita apical acut- etiopatogenia7 clinica7 diagnosticul7 tratamentul c0irurgucal.
"2. Parodontita apical cronic- etiopatogenia7 clinica7 diagnosticul7 metodele c0irurgucale de
tratament.
". /e'ecia apical- indicaiile7 contraindicaiile7 pregtirea necesar ctre operaie7 te0nica operaiei.
"!. Premolari'aia 30emisecia:- indicaiile7 contraindicaiile7 pregtirea necesar ctre operaie7 te0nica
operaiei.
"". Cmputaia radicular- indicaiile7 contraindicaiile7 pregtirea necesar ctre operaie7 te0nica
operaiei.
"%. Periostita odontogen- etiopatogenia7 clinica7 diagnosticul7 diagnosticul diferenial7 tratamentul7
complicaiile posibile.
"*. Osteomielita odontogen- definiie7 clasificarea7 etiopatogenia7 anatomia patologic7
evoluia7 complicaiile posibile.
",. Osteomielita acut odontogen a maxilei- etiopatogenia7 particularitile clinice7
diagnosticul7 tratamentul7 complicaiile posibile7 reabilitarea bolnavilor7 profilaxia.
".. Osteomielita acut odontogen a mandibulei- etiopatogenia7 particularitile clinice7
diagnosticul7 tratamentul7 complicaiile posibile7 reabilitarea bolnavilor7 profilaxia.
%1. Osteomielita odontogen subacut- clinica7diagnosticul7 tratamentul.
%1.Osteomielita cronic odontogen distructiv- etiopatogenia7 clinica7 diagnosticul7 diagnosticul
diferenial7 complicaiile posibile7 tratamentul7 profilaxia7 reabilitarea.
%2. Osteomielita cronic odontogen productiv 30iperplastic:- etiopatogenia7 clinica7 diagnosticul7
diagnosticul diferenial7 tratamentul7 profilaxia7 reabilitarea.
%. Cfeciunile inflamatorii odontogene ale esuturilor moi ale teritoriului O)# +i cervical-
clasificarea7 etiopatogenia7 cile de rsp$ndire a infeciei.
%!. Cbcesul +i flegmonul- definiie7 semnele clinice locale +i generale7 tratamentul local +i
general7 profilaxia7 reabilitarea.
%". Cbcesul +i flegmonul lo<ei temporale- topografia7 etiopatogenia7 clinica7
diagnosticul7 tratamentul.
%%. Cbcesul +i flegmonul lo<ei infratemporale - topografia7 etiopatogenia7clinica7
diagnosticul7tratamentul.
%*. Cbcesul +i flegmonul lo<ei pterigopalatine- etiopatogenia7 clinica7 diagnosticul7
tratamentul.
%,. Cbcesul +i flegmonul lo<ei orbitale- topografia7 etiopatogenia7 clinica7 diagnosticul7
tratamentul.
%.. Cbcesul +i flegmonul lo<ei infraorbitale- topografia7 etiopatogenia7 clinica7 diagnosticul7
tratamentul.
*1. Cbcesul +i flegmonul lo<ei parotideomaseterice- topografia7 etiopatogenia7 clinica7 diagnosticul7
tratamentul.
*1.Cbcesul +i flegmonul lo<ei pterigomandibulare- topografia7 etiopatogenia7 clinica7
diagnosticul7 tratamentul.
*2. Cbcesul +i flegmonul lo<ei laterofaringiene- topografia7 etiopatogenia7
clinica7diagnosticul7tratamentul.
1,
*. Cbcesul +i flegmonul lo<ei submandibulare- topografia7 etiopatogenia7 clinica7 diagnosticul7
tratamentul.
*!. Cbcesul +i flegmonul lingual- topografia7 etiopatogenia7 clinica7 diagnosticul7
tratamentul.
*". Cbcesul +i flegmonul lo<ei sublinguale- topografia7 etiopatogenia7 clinica7
diagnosticul7 tratamentul.
*%. Cbcesul +anului mandibulolingul- topografia7 etiologia7 clinica7 diagnosticul7 tratamentul.
**. #legmonul plan+eului bucal- topografia7 etiopatogenia7 clinica7 diagnosticul7 complicaile posibile7
tratamentul.
*,. #legmonul anaerob al plan+eului bucal 3angina >udQig:- etiologia7 patogenia7 clinica7
particularitile evoluiei7 complcaiile posibile7 tratamentul.
*.. Cbcesul +i flegmonul lo<ei submentoniere- topografia7 etiopatogenia7 clinica7
diagnosticul7tratamentul.
,1. #legmonul cervical- topografia7 etiopatogenia7 clinica7 diagnosticul7 tratamentul.
,1. #legmonul 0emifacial- topografia7 etiopatogenia7 clinica7 diagnosticul7 tratamentul.
,2. Principiile terapiei intensive a bolnavilor cu afeciuni inflamatorii ale esuturilor moi ale
regiunii oro;maxilo;faciale.
,. Posibilile complicaii locale +i generale $n cadrul afeciunilor inflamatorii ale esuturilor
moi perimaxilare +i profilaxia lor.
,!. )ediastinita odontogen- etiopatogenia7 clinica7 diagnosticul +i principiile de
tratament.
,". (epsisul odontogen- etiologia7 clinica7 diagnosticul +i tratamentul.
,%. )eningita7 meningoencefalita odontogen- etiologia7 clinica7 diagnosticul +i
tratamentul.
,*. #lebita +i tromboflebita venelor feei- etiologia7 clinica7 diagnosticul +i tratamentul.
,,. ?rombo'a sinusului cavernos- etiologia7 clinica7 diagnosticul +i tratamentul .
,.. >imfadenita nespecific- definiie7 clasificarea7 etiopatogenia7 anatomia patologic7 clinica7
diagnoisticul7tratamentul +i profilaxia.
.1. Cdenoflegmonul- etiologia7 patogenia7 clinica7 diagnosticul diferenial7 tratamentul7
complicaiile7 profilaxia.
.1. #urunculul +i carbunculul regiunii cervico;faciale- etiopatogenia7 anatomia patologic7 clinica7
diagnosticul7 tratamentul.
.2. Parotidita acut - formele clinice7 etiopatogenia7 clinica7 diagnosticul7 diagnosticul
diferenial7 evoluia7 tratamentul7 complicaiile posibile.
.. Parotiditele cronice- etiopatogenia7 anatomia patologic7 diagnosticul7 diferenial7
clinica7tratamentul7complicaiile.
.!. (ialolitia'a- clasificarea7 etiopatogenia7 clinica7 diagnosticul7 tratamentul.
.". (ialografia. (copul. )etodele de $ndeplinire.
.%. Cnatomia sinusului maxilar +i relaia lui cu rdcinele dentare.
.*. &lasificarea sinusitelor maxilare- etiologia7 anatomia patologic.
.,. (inusita odontogen maxilar acut- etiologia7 anatomia patologic7 clinica7 diagnosticul7
tratamentul7 profilaxia7 complicaiile.
... &omunicarea oro;sinusal- etiopatogenia7 clinica7 diagnosticul7 tratamentul.
111. (inusita odontogen maxilar cronic. Atiologia7 diagnosticul7 tratamentul.
111. ?actica medicului;stomatolog $n ca' de perforare a sinusului maxilar $n timpul extraciei
dentare.
112. &aracteristica general a le'iunilor faciale.
11. Organi'area asistenei medicale $n ca'ul traumelor regiunii O)# provocate $n timp de pace $n
/.)oldova.
1.
11!. >uxaiile +i fracturile dentare. &linica7 diagnostic7 tratament.
11". #racturile de mandibul. &lasificarea7 clinica7 diagnosticul7 principile de tratament.
11%. )ecanismul +i caracterul deplasrii fragmentelor $n fracturile de mandibul.
11*. #racturile angulare de mandibul- particularitile clinice +i de tratament.
11,. #racturile de condil- particularitile clinice +i de tratament.
11.. )etode de imobili'are provi'orie 3de transport: $n cadrul fracturilor de maxilare.
111. 8ariante de atele +i indicaiile ctre aplicarea lor.
111. 2ndicaiile ctre osteosinte' $n tratamentul fracturilor de mandibul. 8ariantele de
osteosinte'.
112. #actorii care determin consolidarea fracturilor de mandibul. Axperti'a incapacitii de
munc la pacienii cu fracturi de mandibul. Cprecierea consolidrii clinice a fragmentelor
11. Osteomielita traumatic- etiologia7 factorii favori'ani7 diagnosticul7 clinica7
tratamentul.Ctitudinea fa de dinii lsai $n linia fracturii.
11!. #racturile de maxil tip >e #or 2. &linica7 diagnosticul7 tratamentul.
11". #racturile de maxil tip >e #or 22. &linica7 diagnosticul7 tratamentul.
11%. #racturile de maxil tip >e #or 222. &linica7 diagnosticul7 tratamentul.
11*. #racturile oaselor na'ale. &linica7 diagnosticul7 tratamentul.
11,.#racturile complexului 'igomatic. &lasificarea7 clinica7 diagnosticul7 tratamentul.
11.. #racturile arcadei 'igomatice. &lasificarea7 clinica7 diagnosticul7 tratamentul.
121. >e'iunile prilor moi ale teritoriuli O)#- clasificarea7 particularitile clinice.
121. Climentarea pacienilor cu traume O)# +i rolul igienii caviti bucale $n evoluia vindecrii.
122.&omplicaiile precoce posibile $n cadrul traumatismelor maxilo;faciale. Profilaxia.
12.Demoragia in cadrul traumelor teritoriului O)#. Cprecierea gradului de pierdere a
sngelui. Ccordarea a<utorului7 metodele de 0emosta'.
12!. 2nsuficiena respiratorie acut 3asficsia:- varietile7 a<utorul de urgen. ?ra0eostomia7
conicotomia7 variante +i metode de aplicare. 2ndicaii +i contraindicaii.
12". Prelucrarea c0irurgical a plgilor- varietile7 principiile efecturii.
12%.Prelucrarea c0irurgical am$nat a plgilor U metodologia.
12*.Principiile prelucrrii c0irurgicale a plgilor suprainfectate.
12,.C<utorul de urgen $n ca' de lipotimie7 colaps7 +oc la bolnavii cu le'iuni O)#.
12..&omplicaiile tardive ale le'iunilor maxilo;faciale- consolidare vicioas a fragmentelor7
pseudoartro'7 defect de substan osoas7 constricii de pri moi prin bride
cicatriciale.&linic7 diagnostic7 tratament.
11.>uxaia temporomandibular acut- clasificarea7 clinica7 diagnosticul7 metodele de
tratament.
11. >uxaia temporomandibular recidivant- etiologia7 clinica7 diagnosticul7 metodele de
tratament.
12.Crtritele temporo;mandibulare nespecifice- etiologia7 patogenia7 clinica7 diagnosticul7
tratamentul.
1. Crtro'a temporo;mandibular- etiologia7 patogenia7 clinica7 diagnosticul7 tratamentul.
1!. Cnc0ilo'a C?). Atiologia7 patogenia7 clinica7 diagnosticul7 tratamentul.
1".Neuralgia de trigemen- clasificarea7 etiologia7 clinica7 diagnosticul diferenial7
tratamentul.
1%.Nevrita n. facial. Atiologia7 patogene'a7 principiile de tratament.
1*.Nevrita n. trigemin- etiologia7 patogenia7 tratamentul.
1,. Particularitile plgilor provocate prin arme de foc.
1.. Ordinea restabilirii integritii anatomice $n cadrul prelucrrii c0irurgicale a traumelor
O)# asociate 3os7 mu+c0i7 mucoas7 piele:.
21
1!1. Organi'area asistenei medicale +i speciali'ate bolnavilor cu tumori O)# $n )oldova +i
$n lume.
1!1. Principiile de clasificare clinic7 anatomic +i 0istologic a tumorilor capului +i g$tului
$ntrebuinate $n clinicele )oldovei +i 2nternaionale.
1!2. &lasificarea tumorilor odontogene de maxilare 32. Armolaev:.
1!. &0istul radicular cu locali'are $n maxil- etiopatogenia7 clinica7 evoluie7 diagnosticul
diferenial complicaii7 tratamentul7 profilaxia.
1!!. &0ist radicular cu locali'are $n mandibul. Atiopatogenia7 clinica7 evoluie7 diagnosticul
diferenial complicaii7 tratamentul7 profilaxia.
1!". &0istectomia- te0nica7 particularitile pregtirii pacienilor ctre operaie.
1!%. &0istul paradentar. Atiopatogenia7 clinica7 evoluie7 complicaii7 tratamentul7
profilaxia.
1!*. &0istul radicular cu implicarea $n proces a foliculilor dinilor permaneni. .
Atiopatogenia7 clinica7 evoluie7 complicaii7 tratament7 profilaxia.
1!,. &0istul re'idual. Atiopatogenia7 clinica7 evoluie7 complicaii7 tratament7 profilaxia.
1!.. &0istul folicular al maxilarelor. Atipatogenie7 clinica7 diagnostic7 tratament.
1"1. Cmeloblastomul- etiopatogenia7 varietile7 evoluia7 diagnosticul7 diagnosticul
diferenial7 complicaiile7 principiile de tratament.
1"1.#ibromul odontogen. &linica7 diagnosticul7 diagnosticul diferenial7 tratamentul.
1"2.&ementomul7 fibrom cementificat7 displa'ia periapical a cementului7 cementomul gigant. &linica7
diagnosticul7 tratamentul.
1".?umorile odontogene mixte 3epiteliome'enc0imatoase:- fibromul ameloblastic7
odontomul7 fibroodontomul ameloblastic7 dentinomul7 odontoameloblastomul. &linica7
diagnosticul7 tratamentul7 prognosticul.
1"!. Odontomul dur- varietile7 tabloul clinic +i radiologic7 evoluia7 complicaiile posibile7
tratamentul.
1"". &0isturi epiteliale neodontogene de maxilare- c0istul na'opalatin inci'ival7 c0istul papilei
palatine7 c0istul na'oalveolarL c0istul globulomaxilar7 c0istul median al mandibulei. &linica7
diagnosticul7 tratamentul.
1"%.Pseudoc0isturi de maxilare- c0ist anevri'mal7 c0ist osos esenial 3traumatic: 0emoragic.
&linica7 diagnosticul7 tratamentul.
1"*. Apulisul- varietile7 tabloul clinic7 evoluia7 complicaiile posibile7 tratamentul.
1",. 4ranulomul central cu celule gigante. &linica7 diagnosticul7 tratamentul.
1".. Osteomul +i varietile lui- patogenia7 evoluia7 clinica7diagnosticul7 tratamentul.
1%1. Osteoidosteomul- patogenia7 evoluia7 clinica7 diagnosticul7 tratamentul.
1%1. Osteoblastoclastomul- varietile7 patogenia7 evoluia7 clinica7 diagnosticul7
tratamentul.
1%2. 4ranulomul eo'inofil- varietile7clinica7 diagnosticul7 tratamentul.
1%. Nevii pigmentari- etiopatogenia7 epidemiologia7 varietile7 tabloul clinic7 diagnosticul7
simptoamele de maligni'are7 tratamentul.
1%!.>ipomul solitar- tabloul clinic7 diagnosticul7 diagnosticul diferenial7 tratamentul.
1%".>ipomato'a simetric benign 3morbul )adelung:- etiologia7 factorii predispo'ani7
tabloul clinic7 diagnosticul7 tratamentul.
1%% .Demagiomul capilar- etiopatogenia7 evoluia7 tabloul clinic7 diagnosticul7
tratamentul.
1%*. Demagiomul cavernos- etiopatogenia7 evoluia7 tabloul clinic7 diagnosticul7
tratamentul.
1%,. )alformaiunile arteriovenoase- etiopatogenia7 evoluia7 tabloul clinic7 diagnosticul7
tratamentul.
21
1%.. >imfangiomul- etiopatogenia7 evoluia7 tabloul clinic7 diagnosticul7 tratamentul.
1*1. Papilomul +i papilomato'a- etiopatogenia7 evoluia7 tabloul clinic7 diagnosticul7
tratamentul.
1*1. Demodectomul. Punctul de plecare7 tabloul clinic7 diagnosticul diferenial7 tratamentul.
1*2. &0istul sebaceu 3ateromul:- etiopatogenia7 clinica7 diagnosticul7 diagnosticul diferenial7
complicaiile posibile7 tratamentul.
1*. Neurofibromato'a 3morbul /eJlingau'en:- etiopatogenia7 clinica7 diagnosticul7
tratamentul.
1*!. &0isturile +i fistulele bran0iogene periauriculare- etiopatogenia7 clinica7
diagnosticul7 tratamentul.
1*". &0isturile +i fistulile bran0iogene cervicale laterale. Atiopatogenia7 clinica7
diagnosticul7 diagnosticul diferenial7 tratamentul.
1*%.&0isturile ductului tireoglos. Atiopatogenia7 clinica7 diagnosticul7 tratamentul.
1**. #istulile cervicale tireoglosale 3mediane:. Atiopatogenia7 clinica7 diagnosticul7
tratamentul.
1*,. &0isturile dermoide +i epidermoide ale feei. Atopatogenia7 clinica7 diagnosticul7
diagnosticul diferenial7 tratamentul.
1*.. &0istul dermoid al plan+eului bucal. Atiopatogenia7 clinica7 diagnosticul7 diagnosticul
diferenial7 tratamentul.
1,1. &lasificarea neoformaiunilor glandelor salivare 3dup 8. PanicaroBvsJ0ii:.
1,1. ?umorile benigne epiteliale ale glandelor salivare- adenomul7 adenomul pleomorf7
adenolimfomul. &linica7 diagnosticul7 tratamentul.
1,2. ?umora mucoepidermoid a glandelor salivare. ?abloul clinic7 evoluia7
tratamentul.
1,. &ilindromul glandelor salivare. ?abloul clinic7 evoluia7 tratamentul.
1,!. &arcinomul glandelor salivare. ?abloul clinic7 evoluia7 tratamentul.
1,". ?umori benigne me'enc0imatoase ale glandelor salivale- 0emangiomul7
limfangiomul7 lipomul. &linica7 diagnosticul7 tratamentul.
1,%.&0istul de retenie al glandei subliguale 3ranula:. &linica7 diagnosticul7 tratamentul.
1,*.&0ist de reenie a glandelor muco'itare. &linica7 diagnosticul7 tratamentul.
1,,.@oala )iJulici.&linica7 diagnosticul7 tratamentul.
1,..(indromul (iogren. &linica7 diagnosticul7 tratamentul.
1.1.#actorii favori'ani $n aparena afeciunilor precanceroase ale teritoriului O)# +i
transformarea lor $n cancer.
1.1.Precancerul pielii capului +i g$tului. Atiopatogenie7 clasificarea7 clinica7 diagnosticul7
tratamentul7 profilaxia.
1.2.Precancerul f+iei ro+ii a bu'elor. Atiopatogenie7 clasificarea7 clinica7 diagnosticul7
tratamentul7 profilaxia.
1..Precancerul mucoasei cavitii bucale. Atipatogenia7 clasificarea7 tabloul clinic7
diagnosticul7 tratamentul7 profilaxia.
1.!.&arcinomul ba'ocelular 3ba'aliomul: al pielii feei. #ormele clinico;anatomice7 tabloul
clinic7 particularitile evoluiei7 tratamentul.
1.". &arcinomul pavimentos al pielii feei. #ormele clinico;anatomice7 tabloul clinic7
particularitile evoluiei7 tratamentul.
1.%. Cdenocarcinomul pielii feei. #ormele clinico;anatomice7 tabloul clinic7
particularitile evoluiei7 tratamentul.
1.*. )elanomul pielii feei. Definiia7 epidemiologia7 particularitile clinice7 diagnosticul
diferenial7 tratamentul.
22
1.,. &ancerul labial. #ormele anatomo;clinice7 simptomele $n debut +i $n ca'urile avansate7
diagnosticul7 tratamentul7 profilaxia7 prognosticul.
1... &ancerul limbii. #ormele anatomo;clinice7 simptomele $n debut +i $n ca'urile avansate7
diagnosticul7 tratamentul7 profilaxia7 prognosticul.
211.&ancerul mucoasei plan+eului bucal. #ormele anatomo;clinice7 simptomele $n debut +i
$n ca'urile avansate7 diagnosticul7 tratamentul7 profilaxia7 prognosticul.
211.&ancerul central 3primar: al mandibulei. (imptomele $n debut +i $n ca'urile avansate7
diagnosticul7 tratamentul7 profilaxia7 prognosticul.
212.&ancerul periferic 3secundar: al mandibulei. (imptomele $n debut +i $n ca'urile avansate7
diagnosticul7 tratamentul7 profilaxia7 prognosticul.
21.&ancerul central 3primar: al maxilei. (imptomele $n debut +i $n ca'urile avansate7
diagnosticul7 tratamentul7 profilaxia7 prognosticul.
21!.&ancerul periferic 3secundar: al maxilei. (imptomele $n debut +i $n ca'urile avansate7
diagnosticul7 tratamentul7 profilaxia7 prognosticul.
21".)etodele de colectare a materialului pentru examenul citologic. ?e0nica.
21%.)etodele de colectare a materialului pentru examenul morfologic 3biopsia:. ?e0nica.
21*. /oentgenoterapia7 telegama ; betatronoterapia7 acceleraii liniare de particule $n
tratamentul tumorilor maligne ale capului +i g$tului.
21,.&rioaplicarea +i criodistrucia $n tratamentul afeciunilor precanceroase +i a tumorilor
maligne ale capului +i g$tului.
21..&0imioterapia $n tratamentul tumorilor maligne ale capului +i g$tului.
211.Dispensari'area bolnavilor cu tumori precanceroase7 benigne +i maligne ale capului +i
g$tului. /eabilitarea medical a pacienilor.
221./olul stomatologului $n depistarea +i profilaxia tumorilor O)#.
221.)etasta'ele cancerului $n nodulii lmfatici regionali. Diagnosticul +i tratamentul.
222.Principiile de apreciere a rsp$ndirii cancerului +i stadiului maladiei. (istemul ?N)7
stadiile maladiei.
22.2ndicaii +i contraindicaii ctre tratamentului c0irurgical proprotetic.
22!.2nterveniile c0irurgicale asupra prilor moi $n c0irurgia proprotetic 3plastia
0ipertrofiilor7 frenurilor +i bridelor:.
22".Plastia +anurilor periosoase $n pregtirea c0irurgical proprotetic .
22%.2ntervenii c0irurgicale asupra planului osos $n c0irurgia proprotetic 3re'ecii modelante
de creast alveolar7 a torusurilor7 tubero'itilor7 plastia apofi'elor alveolare:.
22*.?ratamentul c0irurgical al paradontitelor marginale cronice 3c0iureta<ul parodontal7
gi0givotomia7 gingivectomia simpl:.
22,.4ingivoectomia radical +i gingivo;osteoplastia $n parodontitele marginale cronice.
22..2mplantele dentare. &lasificarea. &aracteristica general.
21.2ndicaiile +i contraindicaiile utili'rii implantelor aloplastice.
21.2mplantele lam- indicaiile ctre inserare7 metoda +i etapele operaiei de aplicare.
22.2mplantele cilindru- indicaiile ctre inserare7 metoda +i etapele operaiei de aplicare.
2. 2mplantele +urub- indicaiile ctre inserare7 metoda +i etapele operaiei de aplicare.
2!.&0irurgia plastic7 reparatorie7 estetic facial- definiie7 scopurile operaiilor pe fa.
2". @a'ele fundamentale ale plastiei cu esuturi locale. ?e0nica operatorie7
$nstrumentarul7 material +i metode de suturare7 particulariti de aneste'ie.
2%.Defectele +i deformaiile in teritoriul oro;maxilo;facial. Atiologia7 clasificarea7 frecvena7
obiectivi'area lor.
2*.Planificarea interveniilor reconstructivre maxilo;faciale- anali'a defectelor7 planificarea
reconstruciei7 sursele +i re'ervele de material plastic.
2
2,.Plastia defectului cu esuturi din imediata vecintate- metodele7 avanta<ele +i
de'avanta<ele7 indicaii +i contraindicaii.
2..Plastia defectelor faciale- G; plastiea7 plastiea cu lambouri triung0iulare $ncruci+ate.
2!1.Plastiea defectelor cu grefe pediculate din regiunile apropieate.)etoda V2ndianR a
rinoplastiei. >ambouri arteriali'ate.
2!1.Plastiea defectelor cu gref pediculat din regiuni $ndeprtate. 2ndicaii7 contraindicaii7
avanta<e +i de'avanta<e. )etoda V2talianR a rinoplastiei.
2!2.Plastiea defectelor nasului cu gref pediculat din imediat vecintate.
2!.?ransplantarea liber a esuturilor $n regiunea maxilo;facial- principiile conservrii
esuturilor. Cvanta<ele +i de'avanta<ele.
2!!.?ransplantarea liber a pielii +i mucosei $n regiunea maxilo;facial. ?ipuri de grefe
cutanate libere. Principiile7 avanta<ele +i de'avanta<ele.
2!".?ransplantarea liber a grefelor complexe. 2ndicaii. Cvanta<ele;de'avanta<ele. Noiuni de
te0nic microc0irurgical.
2!%.Cnomaliile maxilarelor. &lasificare. ?ratamentul c0irurgical al anomaliilor sagitale ale
maxilarelor.
2!*.?ratamentul c0irurgical al anomaliilor verticale +i transversale ale maxilarelor.
eful catedrei,Chirurgie OMF
i stomatologie ortopedic FPM
d.h..m. profesor universtar V.Topalo
(probate la ;edina catedrei<
Pr-verbal- Nr- din
=e+ catedr, pro+- universitar 8>-NI0)/(3
(probate la 0omisia 2etodica
a disciplinelor stomatologie
Pr-verbal- Nr- din
Pre;edinte, pro+- universitar *-=0ERB(TI30
NTREBRI
ctre examenul de licen la stomatologia ortopedic a re'idenilor
la specialitatea VStomatologie generalR
$n nul 211%
)O/#O>O42C #HN&W2ONC>X C (2(?A)H>H2 (?O)C?O4NC?
2!
1. )orfologia funcional a arcadelor dentare. &urbele oclu'ale. 2mportana practic.
2. MAlemente de morfologie oclu'al.Primul grup de stopuri oclu'ale. &aracteristica. 2mportana
practic.
. Cl doilea grup de stopuri oclu'ale. &aracteristica. 2mportana practic.
!. Cl treilea grup de stopuri oclu'ale. &aracteristica. 2mportana practic.
". &ontacte oclu'ale funcionale +i nefuncionale. &aracteristica.
%. M /elaia centric. Po'iia de oclu'ie centric +i de intercuspidare maxim.
*. =nregistrarea /& +i O&.
,. Oclu'ia de necesitate.
.. Oclu'ia de obi+nuin. &aracteristica.
11. M&inematica mandibulei. Diagrama Posselt.
11. &aracteristica mi+crilor de lateralitate.
12. &aracteristica mi+crilor $n plan sagital.
1. &riteriile oclu'iei funcionale dup teoria gnatologic.
1!. M &riteriile oclu'iei funcionale dup teoria 5anJelson.
1". &inci criterii ale oclu'iei funcionale dup Ane.
1%. 40ida<ul de grup lateral la mi+carea de lateralitate a mandibulei. 2mportana peacric.
1*. 40lda<ul canin la mi+carea de lateralitate a mandibulei. 2mportana peacric.
1,. M (emne clinice ale disfunciei mandibulo;craniene.
1.. )i<loace terapeutice $n tratamentul disfunciei mandibulo;craniene.
@2O)C?A/2C>A
21. &erine medico;biologice ctre materialele de confecionare a prote'elor dentare. &lasificarea
alia<elor dup (ilbert +i +coala &0i+inu.
22. M &aracteristica alia<elor nobile +i seminobile. Destinaia.
2. &aracteristica alia<elor inobile. Destinaie.
2!. ?itanul. &aracteristica. Destinaie.
2". &eramica. &aracteristica. Destinaia.
2%. M (isteme integral ceramice. &erestore. Dicor.
2*. (isteme integral ceramice. 2n;ceram7 &erasiv.
2,. Ccrilatele. &aracteristica. &lasificarea Yilliam;OZ@rian.
2.. /egimul de polimeri'are a acrilatelor termopolimeri'abile.
1. M Ccrilatele autopolimeri'abile. &aracteristica. Destinaia.
1. &ompo'itele moderne utili'ate $n protetica dentar. ?e0nica aplicrii. Cvanta<ele.
2. Ccrilatele elastice. &aracteristica. Destinaia.
. &eara +i varietile ei. &omponena. Destinaia.
!. M )ateriale amprentare. &erine medico;biologice. &lasificarea +colii &0i+inu.
". )aterialele amprentare 9romopan7 Eantopren7 Optosil7 Dentaflex7 Alastic7 [pen. Destinaie.
Cvanta<e.
?C@>OH> &>2N2& N2 ?/C?C)AN?H> P/O?A?2& C> >AG2HN2>O/ ODON?C>A &O/ONC/A
%. Atiologia +i simptomatologia >O&.
*. &onsecutivitatea examenului clinic la pacienii cu >O&.
2"
,. M &omplicaiile >O& 3locale7 loco;regionale7 generale:.
.. Principiul profilactic +i curativ $n tratamentul >O&.
!1. Principiul biomecanic $n tratamentul >O&. #actorii ce influenea' stabilitatea microprote'ei.
!1. Oclu'ia centric. &omponentele. ?rei situaii clinice.
!2. M Atapele pregtirii cavitii pentru in;la\. Gonele nepericuloase +i periculoase. Cvantra;iul.
!. 2ndicaiile pentru folosirea incrustaiilor corono;radiculare. ?e0nica confecionrii.
!!. 2ndicaii pentru utili'area coroanelor de $nveli+. &erinele ctre coroane.
!". Obiectivele preparrii dintelui pentru coroana de $nveli+.
!%. M &oroanele provi'orii. 2ndicaii. ?e0nica (cutan de confecionare a coroanelor provi'orii.
!*. 2ndicaii +i te0nica preparrii dinilor sub coroane fi'ionomice 5acJett din acrilat sau compo'ite.
!,. 2ndicaii +i te0nica preparrii dinilor sub coroane din ceramic.
!.. )etode de retracie gingival. 2ndicaii. ?e0nica.
"1. M Particularitile preparrii dinilor sub coroane ceramice7 metalo;ceramice7 metalo;acrilice la
colet. #ormele de prag.
"1. &oroanele de $nveli+ metalice $ntreg turnate. 2ndicaii. ?e0nica preparrii dintelui.
"2. ?e0nica modern de confecionare a coroanelor fi'ionomice din compo'ite.
". &oroanele pariale ]!7 !]"7 1]2 +i *],. ?e0nica preparrii dintelui.
"!. M &oroanele mixte metalo;ceramice. 2ndicaii. Atapele clinico;te0nice.
"". &oroanele mixte metalo;acrilice cu component metalic +tanat +i $ntreg turnat. 2ndicaii. Atape
clinico;te0nice de confecionare.
"%. (copul utili'rii coroanelor de $nveli+ $n disfunciile oclu'ale.
"*. #ormele de preparare a dinilor sub coroane de $nveli+ dup 9^rber.
",. M &omplicaiile posibile $n timpul preparrii +i la distan la utili'area coroanelor de $nveli+.
".. &oroanele de substituie. 2ndicaii. 8arieti.
%1. Prepararea canalului radicular pentru confecionarea coroanei de substituie. Cvanta<e.
Cmprentarea.
%1. #ormele de preparare a bontului radicular +i particularitile preparrii la colet pentru coroanele de
substituie.
%2. M &oroana de substituie simpl confecionat $ntr;o +edin. ?e0nica. Cvanta<e.
?C@>OH> &>2N2& C> ADAN?CW2A2 PC/W2C>A /ADH(A. ?/C?C)AN?H> &H PHNW2
DAN?C/A
%. Aetiologia +i tabloul clinic al edentaiei pariale.
%!. Pregtirea cavitii bucale ctre tratamentul protetic cu puni dentare
%". 2ndicaii +i contraindicaii la tratamentul edentaiei pariale cu puni dentare.
%%. M 8aloarea funcional a parodontului la atrofia cu _7 `7 2] +i tactica medicului la aplicarea
punilor dentare.
%*. &erinele ctre dinii preparai pentru utili'area punilor dentare.
%,. @iomecanica punilor dentare.
%.. 2ndicaii ctre utili'area punilor dentare cu extensie. De'avanta<e.
*1. M Particularitile pregtirii cBmpului protetic la utili'area punilor dentare.
*1. 8arietile corpului de punte dup raportul cu creasta alveolar. 2ndicaii.
*2. 2ndicaii +i etape clinico;te0nice la utili'area punilor dentare din dou buci.
*. 2ndicaii +i etape clinico;te0nice la utili'area punilor dentare $ntreg turnate.
*!. M 2ndicaii +i etape clinico;te0nice la utili'area punilor dentare acrilice.
*". 2ndicaii +i etape clinico;te0nice la utili'area punilor dentare metalo;ceramice7 metalo; acrilice.
*%. (ituaiile clinice la determinarea oclu'iei centrice. &aracteristica.
2%
**. Principiul curativ $n tratamentul cu puni dentare dup Gonder7 5ancJelson.
*,. M Principiul profilactic $n tratamentul cu puni dentare 3locale7 loco;regionale:.
*.. Principiul biologic $n tratamentul cu puni dentare.
,1. Principiul biomecanic +i 0omeosta'ic $n tratamentul cu puni dentare.
,1. 2ndicaii pentru utili'area punilor dentare ade'ive 3generaia 27 227 222:.
,2. M 2ndicaii pentru utili'area punilor dentare pe implante. Particularitile confecionrii punilor
dentare pe implante.
,. &aracteristica reliefului oclu'al la punile dentare pe implante.
,!. 2ndicaii +i etape clinico;te0nice la confecionarea punilor dentare mobili'abile.
,". 2ndicaii +i etape clinico;te0nice la confecionarea punilor dentare excepionale.
ADAN?CW2C PC/W2C>X =N?2N(X. ?/C?C)AN?H> &H P/O?AGA PC/W2C>A )O@2>2GC@2>A
,%. M &aracteristica cBmpului protetic $n edentaia parial $ntins. Dinii restani. @a'a osoas7
fibromucoas. #ormele apofi'elor alveolare dup PietroJovsJi.
,*. Particularitile c$mpului protetic $n edentaia parial $ntins. &omplicaiile locale +i loco;
regionale.
,,. Particularitile examenului clinic +i paraclinic a pacienilor cu edentaii pariale $ntinse.
,.. Pregtirea proprotetic a c$mpului protetic $n edentaiile pariale $ntinse 3fibromucoasa7 ba'a
osoas:.
.1. M Pregtirea dinilor st$lpi $n vederea aplicrii PP).
.1. Pregtirea neuromuscular $n vederea aplicrii PP).
.2. 2ndicaii ctre tratamentul cu PP). Particulritile amprentrii pentru confecionarea PP).
>imitele PP).
.. >iniile cro+etare. 2mportana practic.
.!. MAtapele clinico; te0nice la confecionarea PP)C $n oclu'ie stabil +i instabil.
.". @iomecanica PP)C.
.%. 8aloarea protetic a substratului osos a cBmpului protetic dup Duval.
.*. (tructura radiologic a substratului osos a cBmpului protetic dup Yilson.
.,. M &aracteristica elementelor de fixare +i stabili'are a PP)C.
... Proba mac0etei PP)C.
111. Arori la determinarea O& $n proba mec0etei PP)C.
111. PP)C excepionale- 9emen\7 9ula<enJo.
112. M 2ndicaii +i etape clinico;te0nice la utili'area PP)C cu fixare telescopat7 pe culise7 cu sistem
Dolder7 capse.
11. 2ndicaii +i etape clinico;te0nice la utili'area PP)C cu cptu+al elastic.
11!. &omponentele PP)(. &aracteristica.
11". 2ndicaii pentru tratamentul edentaiei pariale cu PP) acrilice +i sc0eletate.
11%. M &onectorul principal +i cei secundari $n PP)(. &aracteristica. Plasarea pe cBmpul protetic la
maxil +i mandibul.
11*. 8arietile conectorilor secundari $n PP)( $n funcie de starea paradontului dinilor stBlpi +i
re'iliena fibromucoasei.
11,. Principiul profilactic +i curariv $n tratamentul cu PP)(.
11.. Principiile biologic +i 0omeosta'ic $n tratamentul cu PP)(.
111. M &onceperea PP)( $n edentaiile pariale de clasa 27 22 9enned\.
111. &onceperea PP)( $n edentaiile pariale de clasa 2227 28 9enned\.
112. (copul +i metodele paralelografiei modelelor la confecionarea PP)(.
11. )etoda de determinare a 'onelor de retenie a cro+etelor $n PP)(.
2*
11!. M &aracteristica cro+etelor utili'ate $n PP)(- CcJers7 @onQil7 5acJson7 Cddams7 /oac0 +i
continuu.
11". @iomecanica PP)( +i rolul orientrii apofi'elor alveolare dup Albrec0t.
11%. &aracteristica sistemelor cro+etare Ne\ +i /oac0.
11*. (isteme speciale de fixare +i stabili'are a PP)(- culise7 capse7 telescoape7 sistem Dolder;
/umpell.
11,. M Particularitile amprentrii la tratamentul edentaiei pariale cu PP)(.
11.. Proba sc0eletului PP)(. /eguli de montare a dinilor $n PP).
121. Proba mac0etei PP)(. #ixarea PP)(.
121. Atape clinico;te0nice la confecionarea PP)(. /eba'area +i recondiionarea PP)(.
122. M &omplicaii $n tratamentul edentaiei pariale cu PP). Cvanta<ele PP)(.
ADAN?CW2C ?O?C>X
12. Atiologia +i tabloul clinic al edentaiei totale. >egitile resorbiei +i atrofiei maxilarelor $n
edentaia total.
12!. &aracteristica cBmpului protetic edentat total dup (angiuolo. &aracteristica tipurilor de cre+tere
alveolare edentate total dup CtQood.
12". &aracteristica 'onelor cBmpului protetic edentat total.
12%. M &aracteristica 'onei de spri<in +i 'onei de succiune la maxil $n edentaia total.
12*. &aracteristica 'onei de spri<in +i 'onei de succiune la mandibul $n edentaia total.
12,. &aracteristica 'onelor funcionale ale cBmpului protetic edentat total la maxil +i mandibul.
12.. &lasificarea torusului palatin dup >anda. Po'iiile vlului palatin dup >anda. 2mportana
practic.
11. M #ormele feei dup Yilliams. 2mportana practic.
11. &aracteristica 'onelor de tampon dup 4avrilov. 2mportana practic.
12. &aracteristica amprentelor preliminare a tratamentului edentaiei totale.
1. )etodele de fixare ale prote'elor totale.
1!. M )u+c0ii peroprotetici ce duc la dislocarea prote'ei totale la maxil.
1". &lasificarea ba'ei osoase $n edentaia total dup (c0r^dder7 9^ller +i >e<o\eux.
1%. Gonele fibromucoasei dup >iund. 2mportana practic.
1*. )etode de confecionare a lingurilor amprentare individuale.
1,. M Probele funcionale Derbst +i adaptarea lingurilor amprentare individuale.
1.. ?e0nica amprentrii funcionale.
1!1. &lasificarea amprentelor funcionale dup gradul de compresie a fibromucoasei. Cmprente
funcionale dup $nlimea marginilor.
1!1. ?e0nici de modelare a marginilor amprentei funcionale.
1!2. M &onsecutivitatea determinrii relaiilor centrice intermaxilare $n edentaia total.
1!. )etoda +i obiectivele determinrii planului protetic $n edentaia total.
1!!. )etode de determinare a D8O $n edentaia total.
1!". )etode de determinare a po'iiei neutre a mandibulei $n edentaia total.
1!%. M Arori la determinarea D8O $n edentaia total +i manifestri clinice.
1!*. Arori la determinarea po'iiei neutre a mandibulei $n plan sagital7 transversal +i manifestri
clinice.
1!,. Proba mac0etei prote'ei total mobili'abile.
1!.. /eguli de montare a dinilor $n prote'ele totale dup 4\si.
1"1. M 2ndicaii +i te0nica confecionrii prote'elor totale cu cptu+al elastic +i cu ba' metalic.
2,
1"1. /econdiionarea prote'elor totale. 2ndicaii. &omplicaii.

C@/CG2HNAC DAN?C/X
1"2. 8arietile abra'iunii dentare dup @roca.
1". &lasificarea abra'iunii dentare dup Perrier74avrilov.
1"!. M Oclu'ia redus. &linica. ?ratamentul.
1"". Diagnosticul difereniat al abra'iunii dentare patologice compensate +i decompensate.
1"%. #actori etiologici ai abra'iunii dentare dup NcerbaJov.
1"*. &omplicaii locale +i loco;regionale ale abra'iunii dentare.
1",. M (imptomele abra'iunii dentare.
1".. ?ratamentul medicamentos al abra'iunii dentare.
1%1. ?ratamentul abra'iunii dentare $n fa'ele incipiente.
1%1. ?ratamentul abra'iunii dentare forma locali'at compensat +i decompensat.
1%2. M ?ratamentul abra'iunii dentare forma generali'at compensat +i decompensat.
1%. Atiologia7 tabloul clinic +i tratamentul oclu'iei reduse.
1%!. (indromul &osten $n abra'iunea dentar.
1%". ?ratamentul abra'iunii dentare complicate cu bre+e ale arcadelor dentare.

?/C?C)AN?H> P/O?A?2& C> C#A&W2HN2>O/ PC/CDONW2H>H2
1%%. M/olul factorilor locali $n etiologia afeciunilor paradontului. Oclu'ia traumatic. 8arieti.
1%*. Oclu'ia traumatic primar7 secundar +i mixt. &aracteristica.
1%,. (imptomele clinice ale afeciunilor paradontului.
1%.. &aracteristica contactelor premature dup 5anJelson.
1*1. M (arcinile tratamentului ortopedo;protetic al afeciunilor paradoniunui.
1*1. )etode de depistare ale contactelor premature.
1*2. Nlefuirea selectiiv a contactelor premature dup metoda 5anJelson.
1*. Nlefuirea selectiiv a contactelor premature dup metoda (c0u\ler.
1*!. MNlefuirea selectiiv a contactelor premature dup metoda @urlui +i 9alamJarov.
1*". ?e0nica +lefuirii selective ale contactelor premature.
1*%. 2ndicaii pentru +lefuirea selectiv a contactelor premature.
1**. 2ndicaii +i metode de confecionare a +inelor provi'orii.
1*,. M(copul imobili'rii provi'orii $n tratamentul afeciunilor paradoniului. Ninele provi'rii
Novotn\7 9urleandsJi7 9opeiJin.
1*.. 8arieti +i te0nica confecionrii +inelor permanente $n tratamentul afeciunilor paradoniului.
1,1. Particularitile tratamentului protetic cu puni dentare $n ca' de afeciuni ale paradontului.
1,1. 2ndicaii +i etape clinico;te0nice la confecionarea PP) $n tratamentul complex al maladiilor
paradoniului.
)24/X/2 DAN?C/A
2.
1,2. M Atiologia +i mecanismul migrrilor dentare. &lasificarea migrrilor dentare dup &o<ocaru +i
4avrilov.
1,. ?abloul clinic +i tratamentul migrrilor dentare $n plan vertical +i sagital.
1,!. ?abloul clinic +i tratamentul migrrilor dentare $n plan transversal. Diagnosticul migrrilor
dentare.
1,". ?ratamentul ortodontic al migrrilor dentare. )etoda c0irurgical;ortodontic de tratament ale
migrrilor dentare.
1,%. M /epo'iionarea mandibulei ca msur de tratament a migrrilor dentare.
1,*. Particularitile tratamentului protetic la pre'ena migrrilor dentare.
1,,. Punile dentare excepionale- /Bnda+u7 9urociJin7 5ude7 Nur etc. la tratamentul protetic al
pacienilor cu migrri dentare.
CP>2&C/AC 2)P>CN?A>O/ =N P/O?A?2&C DAN?C/X
1,.. 2ndicaii la aplicarea implantelor $n scop protetic. 8arieti de implante.
1.1. M 2mplante subperiostale7 endodonto;endosale. Cvanta<e.
1.1. 2mplante endosale. 8arieti. 2ndicaii.
1.2. Particularitile tratamentului protetic pe implante.
?C@>OH> &>2N2& N2 ?/C?C)AN?H> CNO)C>22>O/ DAN?O;)CE2>C/A
>C CDH>W2
1.. Particularitile tabloului clinic +i tratamentul anomaliilor dinilor i'olai la aduli.
1.!. M Particularitile tabloului clinic +i tratamentul anomaliilor de oclu'ie $n plan vertical
la aduli.
1.". Particularitile tabloului clinic +i tratamentul anomaliilor de oclu'ie $n plan sagital la
aduli.
1.%. Particularitile tabloului clinic +i tratamentul anomaliilor de oclu'ie $n plan transversal.
1.*. M?ratamentul complex al anomaliilor dento;maxilare.
2N#>H2ANWC )C?A/2C>A>O/ C(HP/C WA(H?H/2>O/
N2 O/4CNA>O/ &C82?XW22 O/C>A
1.,. (tomatitele toxice7 alergice7 traumatice. Paraste'ii. 4al'ano'a. &andido'ele. ?abloul clinic. Diagnosticul
difereniat. ?ratamentul.
(2ND/O)H> D2(#HN&W2ONC> C> (2(?A)H>H2 (?O)C?O4NC?
1... Atiologia +i tabloul clinic al sindromului disfuncional al sistemului stomatognat. &lasificarea 9alamJarov;
Petrosov a le'iunilor C?). @anu0.
211.M ?ratamentul afeciunilor disfuncionale ale sistemului stomatognat 3ec0ilibrarea psi0ic7 lic0idarea durerii7
fi'ioterapla7 masa<ul7 ec0ilibrarea oclu'al7 aparate:.
1
Cprobate la Nedina catedrei-
Pr. verbal N din
Nef. catedr7 prof. universitar 2.Postolac0i
Cprobate la &omisia )etodic
a disciplinilor stomatologice
Pr. verbal N din
Pre+edinte7prof.universitar D.Ncerbatiuc
1