Sunteți pe pagina 1din 1

NUME I PRENUME.

CLASA DATA.
TEST LA BIOLOGIE esuturi vegetale
I. Noteaz afirmaiile urmtoare cu A (adevrat) sau F (fals): 2 pct. ( 5x0!p.)
1. Meristemele proi! "i! #$m%i&
'. Pl$!tele s&!t $l#(t&ite "i! )es&t&ri em%rio!$re *i +orm$tie
,. Pl$!tele $#$ti#e "epo-ite$-( $er
.. /! )es&t&rile +&!"$me!t$le s&!t i-i%ili #romo-omii l$ mi#ros#op&l opti#
0. /! +r&!-(1 +$s#i#&lele li%erie!e $lter!e$-( #& #ele lem!o$se.
II. Asociai "oiu"ile di" coloa"a A cu cele di" coloa"a #: 2 pct. ( 5x0!p.)
A #
1. #o!)i! se( el$%or$t( $. )es&t&ri me#$!i#e
'. s&s)i! pl$!t$ %. $sele li%erie!e
,. proi! "i! )es&t&ri "e+i!itie #. $sele lem!o$se
.. $#oper( or2$!e ". #$m%iile
0. #o!)i! se$ %r&t( e. epi"erm$ *i e3o"erm$
III. $"umerai pri"cipalele tipuri %i su&tipuri de meristeme %i precizai localizarea %i rolul lor. ' pct.
I(. )eprezi"t pri" dese" sc*ematizat esuturile care i"tr +" alctuirea rdci"ii. 2pct.
,imp de lucru: '4 mi!&te