Sunteți pe pagina 1din 16

Psihologia individual - Alfred Adler

(dup John Sommers-Flanagan, Rita Sommers-Flanagan 2004, Counseling and


Psychotherapy Theories in Context and Practice. Skills, strategies and techniques,
John ile! and Sons, "e# Jerse!$
%n fe&ruarie '('', Adler, )a pre*edinte al So)iet+ii Psihanaliti)e din ,iena, +inea
un dis)urs despre Protestul mas)ulin -n fa+a mem&rilor a)esteia. /is)ursul venea
-n )ontradi)+ie )u ideile lui Freud *i )u )on)ep+iile epo)ii. %n lo) s a))entue0e
importan+a fa)torilor &iologi)i *i psihologi)i *i a influen+ei lor asupra
)omportamentelor e1)esiv mas)uline ale &r&a+ilor *i femeilor, Adler su&linia
puterea )ulturii *i a so)iali0rii. 2l sus+inea ) femeile au +inute so)ial -ntr-o po0i+ie
neprivilegiat politi) *i so)ial. 3a urmare a puterni)ii rea)+ii a mem&rilor, Adler s-a
retras -mpreun )u al+i )4+iva mem&ri, fond4nd So)ietatea de 3er)etare
Psihanaliti) 5i&er numit apoi So)ietatea de Psihologie 6ndividual. %n epo)a sa
Adler a surprins )a feminist, )eea )e refle)t unele influen+e din partea so+iei sale,
de orientare feminist *i so)ialist. "oul grup re)uno*tea influen+a puterni) a
fa)torilor so)iali, )ulturali, familiali, asupra fun)+ionrii umane. Pentru Adler, )heia
snt+ii psihi)e *i a strii de &ine este -n)ura7area, des)ura7area fiind
disfun)+iilor.
Principii teoretice n psihologia lui Adler
Persoana ca ntreg
Adler nu a )re0ut -n dihotomii sau -n -mpr+irea individului -n pr+i fun)+ionale
diferite. /impotriv, el a su&liniat unitatea g4ndirii, sim+irii, a)+iunii, atitudinilor,
valorilor, min+ii )on*tiente, min+ii in)on*tiente *.a.m.d.
/enumirea sistemului su de g4ndire (psihologia individual$ vine de la latines)ul
individuum, -nsemn4nd -ntreg, )omplet, indivi0i&il. 8osa9 *i 8ania))i ('((($
afirm ) pro&lema la )are -n)er)at Adler s rspund nu a fost n ce mod
afecteaz mintea trupul, ni)i cum afecteaz trupul mintea, )i mai )ur4nd cum !i
utilizeaz individul corpul !i mintea pentru a"!i atinge scopurile. Adler nu )redea
-n psihologia tripartit (id : ego - superego$ a lui Freud. A)esta este motivul
pentru )are mul+i -l )onsider )a fiind primul propuntor adevrat al unei
psihologii a eului : pentru ) el )redea ) -ntreaga persoan ia de)i0ii pentru )are
este )omplet responsa&il. 6deea unei entit+i id sau instin)t )are ar -mpinge spre
o&+inerea pl)erii din interiorul persoanei este in)ompati&il )u )redin+ele
fundamentale ale lui Adler despre holism.
Strdania cu scop
3redin+a )entral a persoanei individuale este ) oamenii -*i modelea0 a)tiv
sinele *i mediul -n)on7urtor. "oi nu suntem re)ipiente pasive ale trsturilor
noastre &iologi)e, sau simpli rea)tan+i la mediul e1tern. 21ist un al treilea
element - din)olo de &iologie *i mediu - )are influen+ea0 )omportamentul uman,
numit de Adler ;atitudinea fa+ de via+<, )ompus dintr-o )om&ina+ie a alegerii
umane individuale *i a sim+ului individual al s)opului.
1
%ntr-un sens foarte pra)ti), pentru adlerieni, via+a de 0i )u 0i poate fi
anali0at prin referire la s)opurile sale. 34nd un terapeut adlerian o&serv o
trstur de0adaptativ a modelelor de )omportament ale )lientului, se -ntrea&
de )e are lo) a)el )omportament. Fr s-l -ntre&e pe )lient de )e ai f)ut
a)easta, rm4ne interesat de s)opul urmrit de a)esta. 3on)eptul strduin+ei )u
s)op *i-a dovedit utilitatea -n psihologia )opilului *i a prin+ilor. Rudolph /rei9urs
('(4=$ a identifi)at patru s)opuri ale )omportamentelor neade)vate ale )opiilor
(s o&+in aten+ie, s o&+in putere *i )ontrol, s se r0&une, s manifeste
inade)vare$. Atun)i )4nd )opiii nu au sim+ul de0voltrii prin sentimentul utilit+ii *i
al apartenen+ei, sunt motiva+i prin s)opuri mai pu+in po0itive. 3opiii nu se
)omport la -nt4mplare. 2i au un s)op, ei *tiu )e vor.
Lupta pentru superioritate
Pentru Adler, motivul uman de &a0, at4t pentru )opii, )4t *i pentru adul+i este
lupta pentru superioritate, a)easta ne-nsemn4nd ) el )redea ) oamenii -n)ear)
inerent s-*i demonstre0e superioritatea domin4ndu-i pe al+ii. 8ai )ur4nd, indivi0ii
lupt pentru a per)epe un plus -n ei -n*i*i *i -n vie+ile lor.
Adler nu )rede ) oamenii ar avea o natur -nns)ut &un sau rea. 2l )rede
) noi suntem )eea )e ne fa)em noi -n*ine> avem -n noi poten+ialul at4t pentru
&ine )4t *i pentru ru.
%n )onte1t interpersonal, lupta pentru superioritate individual poate fi
)onsiderat o trstur a individualismului o))idental. /in feri)ire pentru
umanitate nu a)easta a fost perspe)tiva adlerian. 2l a v0ut lupta pentru
superioritate individual )a semn de psihopatologie. 3onsidera )on)eptele de sim+
al )omunit+ii *i interes so)ial )a motiva+ii proso)iale sau po0itive -nns)ute.
?re&uie s su&liniem ) termenul superioritate este o simplifi)are a s)rierilor
adleriene. @ein0 Ans&a)her e1pli)a lupta pentru superioritate )a lupt pentru
autodesv4r*ite, pentru e1)elen+. Autodesv4r*irea nu tre&uie )onfundat )u
perfe)+iunea. %nsu*i Adler ('(AB$ afirm ) legea fundamental a vie+ii este de a
dep*i propriile defi)ien+e. A)esta este un alt mod de a privi )on)eptul de
)ompletitudine.
Fenomenologia
"e putem -ntre&a da) Adler a fost e1isten+ialist, av4nd -n vedere )on)ep+ia sa
despre devenirea spre autodesv4r*ire a fiin+elor umane. Adler a fost un
e1isten+ialist timpuriu. 3on)eptul de fenomenologie este o presupo0i+ie )entral a
psihologiei individuale a lui Adler. Alder a s)ris despre nevro0e -n a)ela*i timp *i -n
a)ela*i lo) )u 2dmund @usserl, fondatorul *)olii de fenomenologie.
O abordare idiografic
Pentru Adler, afirma+iile generale despre om *i psihologia uman au o utilitate
limitat. Adler ('(CA$ spune> ;o fiin+ uman nu poate fi tipi0at sau )lasifi)at<.
Psihologia individual este o psihologie a individului singular, uni), )onsiderat )a
-ntreg. /e a)eea informa+ia general sau nomoteti) despre s)hi0ofrenie, de
e1emplu, ofer un a7utor minim -n studiul unui individ diagnosti)at )u
2
s)hi0ofrenie. %n vi0iune adlerian, este mult mai important s se petrea) timp )u
)lien+ii de)4t s se ata*e0e o eti)het diagnosti).
Determinismul lejer
A&ordarea psihologi) a lui Adler nu este determinist. 2l nu urmre*te s
identifi)e determinan+ii )au0ali ai )omportamentului uman. /eterminismul le7er
este un pun)t intermediar -ntre g4ndirea de tip )au0 *i efe)t *i nondeterminism
)are presupune ) nu e1ist )one1iuni )au0ale.
/in perspe)tiva psihologiei individuale, )omportamentul uman este fun)+ie
de o )om&ina+ie de influen+e. /e o&i)ei nu e1ist un fa)tor )au0al singur, dire)t,
)are produ)e un singur )omportament. 21ist mai multe influen+e sau fa)tori )are
)ontri&uie.
Adler )onsider ) fie)are individ este responsa&il de propriul su
)omportament. Damenii au li&ertatea de a alege dintr-o arie (uneori destul de
limitat$ de op+iuni )omportamentale. /e*i -n po0i+ia adlerian indivi0ii sunt
)onsidera+i responsa&ili de faptele lor, a)easta nu &lamea0 indivi0ii pentru
gre*elile lor. Adler )onsider ) oamenii pot s nu fie pe deplin )on*tien+i sau s
nu -n+eleag )omplet )onse)in+ele poten+iale ale a)+iunilor lor. Altfel spus,
oamenii nu tre&uie &lama+i, )i edu)a+i (8osa9 *i 8ania))i, '((($. ?eoria adlerian
este optimist.
Interesul social i sentimentul comunitii
Damenii se nas) -ntr-un )onte1t interpersonalE -n )onse)in+, de0voltarea fie)rei
personalit+i individuale este modelat de fa)tori interpersonali. /e a)eea este
foarte important -n+elegerea individului -n )onte1tul )onstela+iei familiale. Sim+ul
)omunit+ii repre0int sim+ul legturii )u )eilal+i : )on*tiin+a ) e*ti mem&ru al
unei )omunit+i umane. 6nteresul so)ial sau sim+ul responsa&ilit+ii so)iale este
sim+ul )omunit+ii -n a)+iune. D dat )u interesul so)iale se de0volt )apa)itatea
de empatie *i altruism. 6ndivi0ii psihi) snto*i au sim+ul )omuniunii )u )eilal+i *i
se strduies) s a)+ione0e pentru a-i a7uta pe )eilal+i oameni.
Stilul de !ia" mapa cogniti! timpurie
Adep+ii teoriei adleriene )onsider ) )omportamentul pre0ent al individului este
influen+at de s)opuri sau finalit+i fi)+ionale orientate spre viitor. Stilul de via+
este at4t )on*tient, )4t *i in)on*tient. 2ste o hart )ognitiv su&ie)tiv despre
)um se -nt4mpl lu)rurile -n lume. /a) -n )opilrie, )ineva -nva+ din modelul
tatlui ) &r&a+ii sunt duri, )riti)i *i -nspim4nttori, este pro&a&il s preia a)ea
s)hem pentru mul+i ani. %n timp persoana poate deveni )on*tient de a)east
)redin+, dar in)on*tient poate evita s fie -n prea7ma &r&a+ilor.
3on)eptul de stil de via+ este oare)um similar transferului. A)esta in)lude
)on)ep+ii generale despre sine, despre felul )um fun)+ionea0 lumea, )onvingeri
eti)e personale : nu doar dinami)i interpersonale. %ntreaga fiin+ este ghidat prin
stilul propriu de via+.
Pentru un adlerian, viitorul este a)um. A)easta deoare)e )on)ep+ia ta
despre viitor are o puterni) influen+ asupra )omportamentului pre0ent. ,iitorul
a fost sta&ilit -ntr-o anumit msur de propriile e1perien+e din )opilria timpurie.
3
3onstru)tul teoreti) )are operea0 ai)i este )ontinuitatea. Damenii sunt
)ara)teri0a+i de )ontinuitate> tre)utul, pre0entul *i viitorul se -mpletes) str4ns.
3ontinuitatea personal a individului sau stilul de via+ pot fi mai mult mai pu+in
adaptative. Fnii oameni au referitor la sine, lume *i )eilal+i )redin+e )are le
)au0ea0 triste+e *i durere. Adler nume*te a)este )redin+e drept gre*eli
fundamentale. A)este gre*eli )ognitive sunt evident +inte pentru terapie. Alder
este optimist -n privin+a posi&ilit+ii de a modifi)a hr+ile )ognitive ale oamenilor
prin terapie sau prin e1perien+e de via+ terapeuti)e. /e*i suntem )ara)teri0a+i de
)ontinuitate, s)him&area este *i ea posi&il.
#onceptele fundamentale ale psihologiei individuale a lui Adler sunt>
holismul$ lupta pentru superioritate$ scopul$ simul comunitii$
idiografia$ fenomenologia (e1perien+a individual )a fi)+iune su&ie)tiv &a0at
pe per)ep+iile individuale ale fie)ruiaE individul -*i )reea0 sau -*i adaptea0
propria realitate personal$, determinismul lejer$ libertatea de a alege
(edu)a+ia tre&uie s fa)ilite0e alegerea li&er *i responsa&ilitatea personal$,
harta cogniti! timpurie (stilul nostru de via+ este personalitatea noastr, ne
)onfer )ontinuitate, vor&e*te despre noi, )eilal+i *i felul )um fun)+ionea0 lumeaE
o hart defi)ient poate fi modifi)at prin e1perien+e terapeuti)e, edu)a+ionale$,
optimism.
Sarcini ale !ieii
?eoria adlerian nu este doar o psihologie a individului, )i a)ord aten+ie *i
sar)inilor so)iale pe )are individul tre&uie s le -ndeplineas)> mun) sau
o)upa+ie, rela+ii so)iale *i dragoste *i familie. A)este trei sar)ini de via+
prin)ipale sunt )ompletate ulterior de )ola&oratorii lui Adler : /rei9urs *i 8osa9 :
)u -n) alte dou sar)ini> sine *i spiritualitate, iar un alt adlerian /in9me!er
adaug o a *asea sar)in )re*terea )opiilor. Pro&lemele -n via+ se leag de
in)apa)itatea de a re0olva una sau mai multe dintre a)este sar)ini. Pro&lemele
deriv din per)ep+ii in)ore)te, de0adaptative aso)iate )u stilul de via+. /e a)eea,
s)opul general al terapiei este de a a7uta )lien+ii s-*i adapte0e stilul de via+
pentru a fa)e fa+ mai efi)ient sar)inilor de via+.
%unca sau ocupaia
Adler )onsidera ) )ea mai &un )ale de a re0olva sar)inile )e +in de mun) sau
o)upa+ie este re0olv4nd )el de-al doilea tip de sar)ini de via+ : rela+iile so)iale :
prin prietenie, sim+ so)ial *i )ooperare. /a) o persoan este in)apa&il s
lu)re0e -n )ooperare, s -mpart responsa&ilit+ile de mun), s men+in rela+ii
prietene*ti, este pro&a&il s e*ue0e -n domeniul profesiei. Persoana )are a fost
supraprote7at -n )opilrie este dispus s ai& difi)ult+i legate de via+a
o)upa+ional. /a) anumite e1perien+e -l a7ut s -*i s)him&e )redin+a ) via+a n-
ar tre&ui s-i ofere delo) pro&leme, este pro&a&il )a pro&lema o)upa+ional s nu
mai reapar -n viitor.
&elaiile sociale
Adler a fost un sus+intor puterni) al rela+iilor so)iale po0itive. 2l )onsidera )
sta&ilirea unor rela+ii so)iale sntoase este )heia pentru re0olvarea pro&lemelor
4
o)upa+ionale sau de mun). %n esen+, oamenii sunt interdependen+i. 5!dia Si)her
('(('$ -n /e)lara+ia de 6nterdependen+ afirma ) rela+iile so)iale pot prospera
numai da) a))eptm a)east interdependen+ *i de0voltm empatia *i gri7a fa+
de )eilal+i. %n '(A0, /rei9urs e1prima importan+a apartenen+ei. Dri)ine are nevoie
s apar+in unui anumit grup so)ial, fie ) a)esta este familie, *)oal, e)hip, )lu&
sau grup mu0i)al.
Fnii )lien+i apelea0 la )onsiliere pentru ) au pro&leme -n rela+iile so)iale.
A)est fapt este piatra unghiular a multor a&ordri terapeuti)e. /in perspe)tiv
adlerian, pro&lemele so)iale ale )lien+ilor provin din a*teptri, )redin+e *i
o&i)eiuri interpersonale inade)vate in)luse -n stilurile de via+ personale.
Dragoste i cstorie
Fnii numes) a)east sar)in de via+ dragoste, al+ii o numes) se1E Adler o numea
dragoste *i )storie. 2l afirma> ;fie)are partener tre&uie s fie mai interesat de
)ellalt de)4t de propria persoan. A)easta este singura &a0 pe )are dragostea
*i )storia pot fi reu*ite. Fie)are tre&uie s fa) eforturi de a u*ura *i de a
-m&og+i via+a )eluilalt. Fie)are va sim+i ) este valoros *i ) este ne)esar.
Garan+ia fundamental a )storiei, sensul feri)irii maritale, este sentimentul )
e*ti valoros, ) nu po+i fi -nlo)uit, ) partenerul tu are nevoie de tine, ) te por+i
)orespun0tor, ) -i e*ti un prieten adevrat<.
3lien+ii )are vin la terapie pentru pro&leme familiale vor fi trata+i prin modifi)area
stilului de via+, de0voltarea sim+ului )omunit+ii, a empatiei, *i asumarea
hotr4rii de a g4ndi *i a a)+iona diferit -n fie)are 0i.
Sinele
/rei9urs *i 8osa9 ('(BH$ *i S)hulman ('(BA$ au s)ris despre sar)ina de via+ a
sinelui )a rela+ie a fie)ruia )u sine -nsu*i. "atura rela+iei )u noi -n*ine este
sta&ilit -n timpul )opilriei.
8osa9 *i 8ania))i des)riu patru dimensiuni ale sar)inii sinelui>
Supravie+uirea sinelui> Am sufi)ient gri7 de sinele meu fi0i)I Am sufi)ient
gri7 de sinele meu psihi)I Am sufi)ient gri7 de sinele meu so)ialI
6maginea )orporal> per)ep+ia mea asupra propriului )orp este re0ona&il *i
)ongruent )u )orpul meu realI
Dpinia> )are este opinia mea despre mineI 3lien+ilor li se )ere s
)omplete0e fra0e in)omplete de tipul ;eu m )onsider ...<.
2valuarea> unii )lien+i au diferite perspe)tive e1treme asupra sinelui. /in
perspe)tiva rela+iilor o&ie)t, -ntre&area ar putea fi> ;sunt &un sau sunt ruI<
Re0olvarea optim a sar)inii sinelui este )ara)teri0at printr-o &un gri7 fa+ de
sine, prin per)ep+ii *i a*teptri )ore)te fa+ de propriul )orp, o opinie )ore)t,
re0ona&il, po0itiv fa+ de sine, *i o )on)ep+ie e)hili&rat despre sine, ni)i foarte
&une, ni)i e1trem de ru.
Spiritualitate
3ea mai important sar)in impus de religie a fost -ntotdeauna ;6u&e*te-+i
aproapele< (Adler, '(A=$.
5
8osa9 *i 8ania))i ('((($ des)riu )in)i aspe)te legate de sar)ina spiritualit+ii, )u
)are indivi0ii au de-a fa)e atun)i )4nd indivi0ii )res) *i tre&uie s fa) fa+ vie+ii>
Rela+ia )u /umne0eu> 3rede individul -n /umne0euI /a) da, -n )e fel -l
per)epe pe /umne0euI /a) nu, -n )e )redeI
Religie> individul -m&r+i*ea0 )redin+e religioase sau le evitI 3um fa)e
fa+ sentimentului de vinov+ieI
Rela+ia )u universul> 8osa9 *i 8ania))i afirm ) ;unii indivi0i vd )eilal+i
oameni )a fiind pur *i simplu alte animale, al+ii -i vd )a pe o )ulme a
)rea+iei lui /umne0eu<. A)est )on)ept este -mpletit )u )redin+ele religioase,
dar poate fi *i separat. %ntre&area este )are este natura rela+iilor oamenilor
)u restul lumii *i )u universulI
Aspe)te metafi0i)e> ma7oritatea indivi0ilor au )redin+e despre rai, iad,
re-n)arnare, 9arma, m4ntuire, *.a.m.d. felul )um vd indivi0ii a)este aspe)te
este fun)+ie a stilului lor de via+, *i un stil individual de via+ tre&uie s se
)onforme0e )redin+elor din a)east arie.
#reterea copiilor i familia
"a*terea *i )re*terea )opiilor *i fun)+ionarea )a o familie sunt )onse)in+e ale
dragostei *i )storiei. 3re*terea )opiilor )onstituie totu*i o sar)in -n sine. Fnii
oameni )res) singuri )opii, -n afara )storiei. Prin+ii de0volt )redin+e *i
sentimente puterni)e despre )um ar tre&ui )res)u+i )opiii.
Psihopatologia i schimbarea uman
Adlerienii defines) psihopatologia )a des)ura7are, dar ea este desigur mai mult
de)4t at4t. Fn individ des)ura7at este a)ela )are nu dore*te sau este in)apa&il s
re0olve sar)inile esen+iale de via+. Adler afirm ) )ine este )apa&il s -*i fa)
prieteni, s desf*oare o a)tivitate profesional )u -n)redere *i )ura7, *i -*i poate
adapta via+a se1ual -n a)ord )u sentimentele so)iale &une, este ferit de ris)ul
nevro0elor. 3ine nu se poate adapta la una sau mai multe din a)este )erin+e
ine1ora&ile ale vie+ii, trie*te sentimente de degradare *i nevro0. S)hi0ofrenia
este re0ultatul unui e*e) -n toate )ele trei dire)+ii -n a)ela*i timp.
%n )a0ul unei disfun)+ii mentale, una sau mai multe sar)ini de via+ devin
)ov4r*itoare. Ai)i se potrive*te )on)eptul de des)ura7are. Persoana se simte
inferioar sau in)apa&il de a fa)e fa+ ade)vat )erin+elor sar)inii de via+ *i de
a)eea apare des)ura7area.
Pa)ien+ii simptomati)i sufer de efe)te ale stilurilor de via+ impre)ise
(ina)urate$ sau gre*ite. /atorit e1perien+elor de via+ din )opilria timpurie, stilul
de via+ este disfun)+ional. Simptomele devin un rspuns la -ntre&area> ;)e ar
tre&ui s fa) da) nu reu*es) s fa) fa+ )u su))es a)estei sar)ini de via+I< din
perspe)tiv adlerian, simptomele a7ut indivi0ii s evite )onfruntarea )u sar)ini
de via+ pentru )are ei nu se simt sufi)ient sau )orespun0tor pregti+i. Adler
afirm ) ;an1ietatea este totdeauna simptomati) pentru o atitudine timid fa+
de )ele trei pro&leme ale vie+ii, iar )ei )are sufer de a)easta sunt invaria&il )opii
distru*i<.
8osa9 ('(=($ )onsider s rela+iile interpersonale sra)e sunt efe)tul
per)ep+iilor gre*ite, )on)lu0iilor eronate *i anti)iprilor ne-ndrept+ite in)orporate
6
-n stilul de via+. Stilul de via+ de0adaptativ *i aso)ierea sa )u disfun)+ii
interpersonale )au0ea0 de0amgiri, sentimente de inferioritate *i eventual
des)ura7are.
Practica terapiei adleriene
Pregtirea terapeutului pentru practicarea terapiei adleriene
Adler ('(B4$ afirma ) prima regul -n terapie este de a )4*tiga pa)ientulE a doua
este )a terapeutul s nu se -ngri7ore0e ni)iodat de propriul su su))es> da) fa)e
astfel -l pierde.
Adler )ere evitarea )ap)anei superiorit+ii. ?erapia adlerian este un pro)es
profund interpersonal, intera)tiv. Adlerienii )onsider ) transferul este o fun)+ie
a stilului de via+. A)esta tre&uie urmrit la -n)eputul terapiei. 8osa9 ('(=($
afirma ) pa)ientul se poate sim+i ne-n+eles, tratat nedrept, neiu&it, *i poate
anti)ipa ) terapeutul se va )omporta )a atare. Adesea pa)ientul )reea0
in)on*tient situa+ii )are -l invit pe terapeut s se )omporte -n a)east manier.
Fna dintre sar)inile terapeutului este de a )ontra)ara a*teptrile )lientului &a0ate
pe un stil de via+ neade)vat. A)esta este similar )on)eptului de e1perien+
emo+ional )ore)tiv (Ale1ander *i Fren)h, '(4B$.
Strategia terapeutic general
%n strategia terapeuti) adlerian se porne*te de la )4teva elemente prin)ipiale>
Fii un model suportiv, prietenos pentru )lien+iE
Ftili0ea0 -n)ura7area pentru a a7uta )lien+ii s ai& mai mult poten+ial de
su))es *i mai mult -n)redere -n eiE
A7ut )lien+ii s-*i )on*tienti0e0e propriul stil de via+ *i finalismul fi)+ionalE
A7ut )lien+ii s-*i modifi)e gre*elile fundamentale utili04nd o gam larg de
pro)eduri edu)a+ionaleE
Pregtirea clientului$ proceduri de e!aluare$ procesul terapeutic
3onsilierea sau psihoterapia este un pro)es )ola&orativ *i prietenes) )onst4nd -n
patru fa0e (/rei9urs, '(B($>
'. Formarea rela+iei terapeuti)eE
2. 2valuarea *i anali0a stilului de via+E
C. 6nterpretarea *i )on*tienti0areaE
4. Reorientarea.
'( Formarea relaiei terapeutice presupune respe)tarea primei reguli
adleriene> )4*tig pa)ientul. A)easta este esen+a pregtirii )lientului pentru
perspe)tiva alderian. Rela+ia terapeuti) este egalitar, )ara)teri0at prin
as)ultare efi)ient *i gri7. ?erapeutul *i )lientul stau pe s)aune de a)eea*i
-nl+ime, uit4ndu-se mai mult sau mai pu+in dire)t unul la altul. ?erapeu+ii
adlerieni par s fie mai )ur4nd ni*te profesori prieteno*i sau ni*te )onsultan+i de
afa)eri a )ror afa)ere este de a a7uta individul s-*i nego)ie0e mai efi)ient
sar)inile de via+. ?erapia este reali0at )ola&orativ. ?erapeutul a)+ionea0 pentru
ameliorarea )ola&orrii *i interesului de )omuni)are )u )lientul )onsiderat )a
persoan. %nt4lnirea *i valori0area persoanei este esen+ial pentru s)him&area
po0itivE rela+ia nu este singurul aspe)t )are )ontea0, dar este aproape tot )eea
7
)e )ontea0. 3lien+ii sunt -n)ura7a+i s fie parti)ipan+i a)tivi -n terapie. /e*i
terapeutul are rolul de ;predare<, )lientul are rolul de edu)at a)tiv, nu pasiv.
Alinierea scopurilor
Fn mod prin )are terapeutul manifest respe)tul fa+ de )lient este -n)er)area de
a -n+elege )lientul )a persoan *i s)opurile )lientului -n )adrul terapiei. Pentru )a
terapia s ai& *anse de su))es, terapeutul *i )lientul tre&uie s -*i alinie0e
s)opurile. 3u toate ) s)opurile terapiei vor fi sta&ilite de )omun a)ord )u )lientul,
terapeutul va avea -n vedere o serie de s)opuri presta&ilite>
/e0voltarea interesului so)ial *i a sim+ului )omunit+ii
A7utarea )lien+ilor s dep*eas) sentimentele de inferioritate *i
des)ura7are
A7utarea )lien+ilor s-*i s)him&e )redin+ele gre*ite din stilul de via+
S)him&area motiva+iei )lientului de la superioritatea fo)ali0at pe sine la o
fo)ali0are pe )omunitate, mai adaptativ
A7utarea )lien+ilor s )read *i s se simt )a *i )um ar fi egali -n rela+iile lor
A7utarea )lien+ilor s devin mem&ri a)tivi -n so)ietate
3lien+ii *i pro&lemele lor sunt )onsidera+i unitar. %n )onse)in+, terapeutul nu va
formula o list de pro&leme )u )lientul. Pro&lema *i persoana sunt o singur
entitate *i nu tre&uie separate de)4t -n s)opuri terapeuti)e spe)ifi)e.
Focalizarea pe aspecte pozitive
Adep+ii teoriei adleriene se fo)ali0ea0 pe persoan )u pun)tele sale tari *i )u
sl&i)iunile sale. /e e1emplu, se o&i*nuie*te s se -ntre&e despre )alit+ile
personale> 3are au fost )ele mai &une trsturi ale dumneavoastr )a *i )opilI
Povesti+i-mi despre unul dintre su))esele dumneavoastr din )opilrie. A)easta nu
-nseamn ) se evit s se vor&eas) despre pro&leme sau difi)ult+i, )a -n
a&ordrile terapeuti)e orientate pe solu+ii. /impotriv, terapeutul arat interes
pentru -ntreaga, persoan, )u )alit+ile *i pun)tele sale sla&e. %n ansam&lu, s)opul
este de a )onstrui un mediu )ara)teri0at de -n)ura7are.
Interpretri ale stilului iniial de via
5a finalul primei -nt4lniri se re)omand )a terapeutul s spun )lientului )e -n
-nv+at despre el. s)opul a)estei interpretri timpurii este de a sta&ili o legtur
-ntre terapeut *i )lient *i de a -n)epe pro)esul unei anali0e mai ad4n)i a
pro&lemelor. /eoare)e are lo) at4t de timpuriu, a)east interpretare este mai
)ur4nd o ghi)itoare, *i tre&uie formulat )a atare. 2a pregte*te )lientul pentru
interpretri *i tehni)i ulterioare.
)( *!aluarea i anali+a stilului de !ia
%n a)est s)op se pot utili0a )hestionare, pro)eduri de testare formal (Stein,
2002$, dar prin)ipalele strategii de evaluare sunt> interviul )onstela+iei familiei,
-ntre&area, amintirile timpurii *i anali0a viselor.
8
#nterviul constela$iei familiale este o a&ordare spe)ifi) pentru o&+inerea unei
informa+ii pertinente despre e1perien+ele din )opilria )lientului )are i-au modelat
stilul de via+. ?emele a)operite -n interviu in)lud des)rieri ale fie)rui mem&ru al
familiei, des)rierea modului -n )are diferi+ii mem&ri ai familiei intera)+ionau )u
)eilal+i, felul -n )are fie)are mem&ru al familiei este v0ut de )tre )lient (-n rela+ia
)u a)esta$, )ine s-a luptat, )ine nu s-a luptat *.a.m.d. Adler )onsidera ) ordinea
na*terii este un predi)tor important al stilului de via+. 2l su&linia ) fie)are
mem&ru al unei familii este ns)ut -ntr-o familie diferit, deoare)e adug4nd un
nou mem&ru familiei, dinami)a familiei se s)him& *i se na*te o nou familie.
%ntre&area
Pentru a o&+ine informa+ii despre simptomele )lientului, Adler re)omand
formularea urmtoarei -ntre&ri> 3um ar tre&ui s se s)him&e via+a ta )a s fie
mai &unI Sau 3um ar tre&ui s a)+ione0i -n via+ da) nu ai mai avea a)east
pro&lemI /up adresarea a)estei -ntre&ri terapeutul as)ult )u aten+ie )um ar
tre&ui s se re0olve pro&lema -n vi0iunea sa, altfel spus )e sar)ini de via+ evit
)lientul din )au0a simptomelor sale.
'mintirile timpurii
Amintirile timpurii repre0int una dintre )ele mai importante des)operiri ale
psihologiei individuale. 2le sunt utili0ate )a instrumente puterni)e pentru
-n+elegerea stilului de via+ *i s)opurilor fi)+ionale ale )lientului. 3ontinuitatea
mesa7ului din tre)ut este a)tiv -n via+a pre0ent a )lientului. A)urate+ea
memoriei este mult mai pu+in important de)4t e1isten+a sa. /a) memoria
e1ist, este o e1presie a)tiv a stilului de via+ al )lientului. "-ar tre&ui s
surprind )a amintirile )lientului s fie deformate astfel -n)4t s se potriveas)
s)opurilor, g4ndurilor, sentimentelor *i atitudinilor sale fa+ de sine *i fa+ de
via+. /a) amintirile nu ar fi fost importante -n pre0ent, )lientul nu ar fi avut
motiv s *i le reaminteas).
3ele mai &une amintiri pentru interpretarea stilului de via+ tre&uie s fie
)lareE de o&i)ei se leag de evenimente petre)ute la v4rsta de =-( ani. S#eene!
('(=($ identifi) o serie de aspe)te importante -n 7ude)area sensului amintirilor>
6ndividul este a)tiv sau pasivI
2ste o&servator sau parti)ipantI
/ sau prime*teI
A)+ionea0 sau este re0ervatI
2ste singur sau )u al+iiI
2ste preo)upat de oameni, lu)ruri sau ideiI
%n )e rela+ie se plasea0 )u )eilal+i de inferioritate sau de superioritateI
3e emo+ii trie*teI
Sunt men+ionate detalii *i )uloriI
Se eviden+ia0 stereotipuri ale autorit+ii, su&ordonrii, femininJmas)ulin.
Pregte*te un titlu pentru esen+a evenimentului.
3aut teme *i un model general.
%n)ear) s )oro&ore0i informa+ia a)easta )u )ea referitoare la )onstela+ia
familiei.
9
'naliza viselor
%n a&ordarea adlerian, visele repre0int pentru individ o -n)er)are de re0olvare a
pro&lemelor de via+ imediate. Fie)are persoan )are visea0 *i fie)are vis este
uni). "u po+i interpreta un vis de)4t da) )uno*ti persoana )are visea0 *i situa+ia
sa de via+. Spre deose&ire de Freud, Adler nu interpretea0 situa+iile din vis dup
o serie de sensuri sim&oli)e generi)e. A)east a&ordare gen )arte de &u)ate este
)ontrar teoriei lui Adler. Fie)are individ *i e1perien+a sa personal merit o
privire proaspt ne)ontaminat de interpretri sim&oli)e stereotipi)e.
,isele, la fel )a *i )omportamentul uman au un s)op. Adler ('(B4$ spune>
somnul este un alt fel de veghe. 2l pune -n dis)u+ie e1isten+a -n vise a unui
)ontinuum al )on*tientului *i in)on*tientului> ;-n vise nu vom gsi alte tendin+e
de)4t )ele manifestate -n stilul de via+ din stare de veghe. "u putem opune
)on*tientul in)on*tientului )a *i )um ar fi dou 7umt+i )ontrare ale e1isten+ei
individuale. ,ia+a )on*tient devine in)on*tient atun)i )4nd nu reu*im s o
-n+elegem *i imediat )e am reu*it s -n+elegem o tendin+ in)on*tient ea a
devenit de7a )on*tient.<
5a Adler, interpretarea viselor deriv din urmtoarea -ntre&are> )e fun)+ie
poate -ndeplini a)est vis -n ansam&lul vie+ii )lientuluiI Rspunsul lui Adler este )
visul este *i o e1presie metafori) a unei pro&leme *i o auto-n*elare. 2ste
auto-n*elare, deoare)e, av4nd g4nduri *i sentimente -n forma unui vis permite
individului s se distan+e0e de propriile g4nduri *i sentimente. Adler des)rie
e1perien+a unui om )are a avut difi)ult+i maritale *i )are *i-a pierdut -n)rederea
-n femei. Dmul a avut urmtorul vis> se f)ea ) este o &taie pe str0i -ntr-un
ora*, ) erau -mpu*)turi *i ) ni*te femei erau arun)ate -n aer )a -ntr-o e1plo0ie.
%n a)est vis omul are sentimente de furie, oroare *i des)rie anihilarea femeii. Adler
leag a)east tem de nenoro)irile maritale ale persoanei. %n esen+, vis4nd
&tlia, omul minimali0ea0 )onfli)tul )u so+ia sa, *i nu se anga7ea0 -ntr-o rela+ie
)omplet )u ea. 2ste important s se -n+eleag semnifi)a+ia visului -n )onte1tul
stilului de via+ al )lientului, *i apoi s-l a7ute s a&orde0e )u su))es g4ndurile *i
sentimentele -n starea de veghe. %n mod interesant, Adler sus+ine ) ;)u )4t o
persoan este de a)ord )u realitatea, )u at4t visea0 mai pu+in< *i ;oamenii foarte
)ura7o*i visea0 foarte rar, pentru ) ei fa) fa+ ade)vat situa+iilor din timpul
0ilei<. /a) oamenii nu-*i amintes) )e au visat se poate presupune, )onform lui
Adler ('(CB$, ) ei au a7uns -ntr-o stare *i au sta&ilit o situa+ie nevroti) pe )are
nu vor s o s)him&e.
%n terapie, spre finalul fa0ei de evaluare, terapeutul va fi )apa&il s
identifi)e ;gre*elile fundamentale< ale )lientului. 8osa9 ('((A$ identifi) )in)i
prin)ipale tipuri de erori>
Supragenerali0area : nu e1ist )ore)titudine -n lume sau mereu sunt )el
)are tre&uie s ai& gri7 de totE
S)opurile false sau imposi&ile : tre&uie s a7ung neaprat *ef )a s
demonstre0 ) sunt &un, sau )eilal+i ar tre&ui s ai& gri7 -ntotdeauna de
nevoile meleE
Per)ep+iile gre*ite ale vie+ii *i )erin+elor vie+ii : lumea este -mpotriva mea
sau lumea este )o)hilia meaE
"egarea propriei valori : sunt un fraier sau nimeni nu ar putea s m
iu&eas)E
10
,alori false : un set de valori )ontrare interesului so)ial> tre&uie s -nving *i
s fiu )el mai &un, indiferent )4t -i fa) pe )eilal+i s sufere.
,( Interpretarea i contienti+area
3on*tienti0area are o valoare )entral -n terapia adlerian. 2a este
)on)eptuali0at oare)um diferit fa+ de terapia psihanaliti). Adler presupune
e1isten+a unei puterni)e legturi -ntre )on*tienti0are, motiva+ie *i a)+iune.
3on*tienti0area impli) a)+iune, deoare)e da) te g4nde*ti la un anumit aspe)t,
e*ti motivat s te s)him&i dup des)operirea stilurilor de via+ *i a )redin+elor
despre sine de0adaptative. 3on*tienti0area )are nu produ)e a)+iune sau eforturi
de s)him&are nu este autenti), este un semn ) )lientul nu ia terapia -n serios,
se 7oa). 3on*tienti0area este -n general do&4ndit prin interpretare, de*i e1ist *i
alte tehni)i prin )are se poate produ)e. S)opul interpretrii este a demonstra
)ontinuitatea unui stil de via+ de0adaptativ, in)ore)tE nu este important s
artm o legtur )au0al -ntre tre)ut *i pre0ent. D dat eviden+iat a)east
)ontinuitate -ntr-un mod -n )are )lientul s o poat -n+elege, poate -n)epe fa0a
urmtoare a terapiei> reorientarea.
-( &eorientarea .tehnici terapeutice specifice/
21emple de tehni)i adleriene
Autobiografia viitoare
Pentru adlerieni, viitorul modelea0 )omportamentul nostru )otidian. Pornind de
la a)east presupo0i+ie, auto&iografia viitoare este o tehni) e1)elent pentru a
a7uta )lien+ii s-*i remodele0e )on)ep+ia asupra viitorului. 2ste re)omandat -n
spe)ial )lien+ilor )rora le pla)e s s)rie, dar poate fi adaptat *i pentru )lien+ii
)rora le pla)e s desene0e sau s povesteas).
A)east tehni) se poate apli)a )el pu+in -n dou moduri. %n primul mod
poate fi utili0at )a tehni) de evaluare. ?re&uie s i se spun )lientului
urmtoarele>
(iecare are o poveste de via$. )umneavoastr ave$i un trecut !i un prezent
!i, dac v"a! cere a$i putea s scrie$i o foarte interesant poveste despre acest
su&iect. *u ns v voi cere un lucru !i mai interesant. P+n sptm+na viitoare,
s scrie$i un eseu despre restul vie$ii dumneavoastr, c+t de detaliat sau de
succint dori$i. #mportant este s privi$i spre punctul n care sunte$i acum !i s v
proiecta$i via$a viitoare a!a cum o dori$i. Cu alte cuvinte s termina$i povestea
vie$ii dumneavoastr n modul n care dori$i ca aceasta s se desf!oare. Putem
s citim povestea sptm+na viitoare.
Auto&iografia viitoare ne poate a7uta s des)operim s)opurile fi)+ionale de
via+ ale )lientului *i s des)operim da) a)ele s)opuri sunt fa)ilitatoare sau
piedi)i pentru fun)+ionarea sa )otidian. /is)utarea auto&iografiei viitoare poate fi
util pentru o mai &un )on*tienti0are a responsa&ilit+ii pentru diri7area *i
modelarea propriei vie+i.
Auto&iografia viitoare poate fi utili0at *i numai -ntr-un s)op pur terapeuti).
%n a)est )a0 tre&uie utili0at dup )e am o&+inut informa+ii despre stilul de via+ *i
tre)utul )lientului. /e vreme )e e1ist o -n+elegere ini+ial a )redin+elor
11
fundamentale ale )lientului despre lume, sine *i )eilal+i, putem antrena )lientul s
s)rie o auto&iografie viitoare realist *i adaptativ. Putem )ere )lientului s
a&orde0e una dintre gre*elile sale fundamentale -n )onte1tul a)estei sar)ini>
'm discutat despre modul n care dumneavoastr g+ndi$i c tre&uie s fi$i perfect
tot timpul. 'ceast credin$ v cauzeaz o anxietate fr sf+r!it. Ca tem pentru
aceast sptm+n, tre&uie s scrie$i o auto&iografie viitoare, adic s v scrie$i
povestea restului vie$ii de aici ncolo. 'tunci c+nd scrie$i, ave$i mereu n vedere
c, scrie$i o poveste n care nu sunte$i perfect, n care face$i gre!eli, dar n
ansam&lu, tri$i n lume ntr"un mod accepta&il !i sunte$i iu&it. -./
Kiografia viitoare a&ordea0 tema stilului de via+ *i a )on)eptelor finalismului
fi)+ional.
Crearea de noi imagini
3lien+ii au -n mod natural imagini despre sine -n tre)ut, -n pre0ent, -n viitor.
A)east pro)edur poate fi utili0at -n diferite moduri. %n unele )a0uri, terapeutul
poate -n)er)a s utili0e0e o fra0 s)urt pentru a vi0uali0a *i )aptura metafori)
)omportamentul, atitudinea sau valoarea )lientului. A)east tehni) este deose&it
de util -n a)tivitatea )u adoles)en+ii, poate *i pentru ) a)estora le pla)e -n mod
deose&it s primeas) feed&a)9, -n spe)ial feed&a)9 )are este neo&i*nuit,
)onstr4ngtor, plin de semnifi)a+ii.
Fn &iat de 'A ani )riti)a mereu averea mamei sale. "u era de a)ord )um
-*i )heltuia a)easta &anii. 2l prefera s se -m&ra)e -n tri)ouri l&r+ate, pantaloni
largi, *i ie*ea )u prieteni ai )ror prin+i -i ddeau pu+ini &ani de &u0unar. Afirma
) este st4n7enit s -*i adu) prietenii -n )asa drgu+ a mamei sale. Pe de alt
parte, &iatul se pl4ngea sistemati) ) mama sa nu -i d sufi)ien+i &ani. A)east
in)onsisten+ fa)e lo) posi&ilit+ii )a &iatul s fi -n)er)at s-*i )ontrole0e mama *i
o determine s-i dea tot )e *i-ar fi dorit. Pentru a )rea o nou imagine, i se poate
spune &iatului> ;eu )red ) tu e*ti un &iat &ogat distrus. ?u vrei s ai &ani, dar
nu vrei )a )ineva s *tie despre asta<. A)east nou imagine a &iatului &ogat
stricat -l a7ut pe t4nr s re)unoas) mai dire)t a*teptrile sale finan)iare *i
)onfli)tele aso)iate )u stilul su de via+.
A)east tehni) poate fi utili0at *i pentru a -n)ura7a )lien+ii s-*i de0volte
a)tiv noi imagini de sine mai adaptative. /up anali0area amintirilor timpurii ale
)lientului *i a erorilor sale fundamentale, se poate lu)ra la )onstruirea unei noi
imagini. A)east nou imagine este generat de sine *i este utili0at pentru a
-nlo)ui imaginile ve)hi mai de0adaptative, negative, pertur&atoare.
Acionnd ca i cnd
3lien+ii -*i dores) trsturi pe )are nu le au. /e e1emplu, unii oameni -*i dores) o
mai mare -n)redere -n sine. Al+ii -*i dores) s fie mai )almi, al+ii -*i dores) s fie
mai )almi, mai organi0a+i -n )eea )e fa).
?ehni)a ca !i c+nd este utili0at )4nd )lien+ii -*i e1prim dorin+a de a fi
diferi+i. Atun)i li se poate spune ;)e-ar fi da) ai avea -n)redere -n tineI< ;)um ar
fiI<. Apoi )lientul -+i -mprt*e*te imaginea -n)rederii -n sine, iar a)esta este un
12
pas po0itiv )tre adaptare. Apoi -i putem spune> )e-ar fi da), pentru restul 0ilei
de ast0i *i restul sptm4nii, a+i -n)er)a s a)+iona+i )a *i )um a+i fi plin de
-n)redere -n sineI /esigur, -ntotdeauna e1ist posi&ilitatea )a )lientul s se
sustrag de la a)east sugestie, s sus+in ) da) ar a)+iona astfel ar fi fals.
8isiunea noastr -n a)est )a0 este s -n)ura7m )lientul s -n)er)e ori)um.
A)east tehni) este -n prin)ipal e1perimental. 2a permite )lientului s vad
)um se simte -n noi moduri de a fi. Anga74ndu-se -n astfel de e1perimente *i apoi
vor&ind despre ele -n terapie, )lien+ii do&4ndes) noi perspe)tive *i noi motiva+ii de
a se )omporta diferit, -n moduri mai adaptative.
Tehnica apsrii butonului
Adler )onsidera ) -n spatele ori)rui sentiment st o )ogni+ie (8osa9, 2000$. %n
&a0a a)estei asump+ii teoreti)e, 8osa9 a des)ris a)east tehni) a apsrii
&utonului, destinat s a7ute )lien+ii s ai& un mai mare )ontrol asupra emo+iilor
lor. ?ehni)a poate fi introdus astfel>
*ste un experiment compus din trei pr$i. %nchide$i ochii !i $ine$i"i nchi!i p+n se
termin cele trei pr$i. Prima, mi"ar place s v reaminti$i !i s retri$i o amintire
foarte plcut 0 un succes, un sunet foarte plcut, un moment c+nd a$i fost iu&it 0
!i vizualiza$i aceast amintire, ca !i c+nd v"a$i uita la T1. 2rmri$i"o de la nceput
la sf+r!it !i ata!a$i"i sentimentele pe care le"a$i avut c+nd a avut loc evenimentul.
C+nd sunte$i n acest proces apuca$i"v un deget pentru a arta c parcurge$i
acest proces !i apoi trecem la partea urmtoare
'cum vreau s v reaminti$i o amintire ori&il, s retri$i un incident ori&il.
'$i avut un e!ec, v"a$i lovit sau v este ru. 1ia$a v ncearc. Cineva a murit.
Sunte$i umilit.
1izualiza$i aceast amintire, ca !i c+nd v"a$i uita la T1. 2rmri$i"o de la nceput la
sf+r!it !i ata!a$i"i sentimentele pe care le"a$i avut c+nd a avut loc evenimentul.
'minti$i"v c+t de teri&il a fost. C+nd sunte$i n acest proces apuca$i"v un deget
pentru a arta c parcurge$i acest proces !i apoi trecem la partea urmtoare
'cum a! dori s v reaminti$i un alt eveniment plcut. )ac nu reu!i$i s v
reaminti$i alt eveniment plcut, ntoarce$i"v la prima amintire. 1izualiza$i aceast
amintire, ca !i c+nd v"a$i uita la T1. 2rmri$i"o de la nceput la sf+r!it !i ata!a$i"i
sentimentele pe care le"a$i avut c+nd a avut loc evenimentul. 'minti$i"v ce
minunat a fost evenimentul. C+nd sunte$i n acest proces v rog s deschide$i
ochii.
?ehni)a apsrii &utonului este un instrument util prin )are putem s le artm
)lien+ilor puterea g4ndurilor *i imaginilor asupra sentimentelor. /up )e )lientul
trie*te s)him&area strilor afe)tive prin a)east tehni), putem s -i spunem> nu
e de mirare ) oamenii deprima+i se simt deprima+i. A)easta deoare)e ei g4ndes)
-n mod )onsistent g4nduri deprimante. %n final terapeutul spune )lientului>
)ac veni$i sptm+na viitoare !i mai sunte$i nc deprimat, v voi cere s
explica$i de ce a$i ales s v sim$i$i n continuare deprimat, c+nd ave$i &utonul de
producere a fericirii la dispozi$ia dumneavoastr. 1om afla ce pre$ui$i n a fi
deprimat.
13
A)east tehni) poate fi utili0at )a tehni) general de edu)a+ie emo+ional -n
*)oli.
A scuipa n supa clientului
3lien+ii evit adesea )erin+ele *i responsa&ilit+ile aso)iate )u sar)inile
fundamentale ale vie+ii. A s)uipa -n supa )lientului este o metafor )a
desemnea0 o strategie de a des)ura7a )lientul de a utili0a strategii de evitare sau
nevroti)e.
6at un e1emplu de utili0are a a)estei tehni)i. Fn &r&at de C0 de ani, era
neanga7at, separat re)ent de so+ia sa *i re-ntors s trias) -n )asa prin+ilor si.
So+ia sa i-a )erut s parti)ipe l-a o )onsiliere pentru )uplu, dar el a refu0at,
a))ept4nd -n s)him& s parti)ipe la )onsiliere individual. 34nd a fost -ntre&at de
)onsilier despre progresul su -n )utarea unui lo) de mun), el a rspuns>
deo)amdat &at pasul pe lo). tre&uie mai -nt4i s m de)id iar apoi voi re-n)epe.
%n a)est moment )onsilierul a s)uipat -n supa )lientului, spun4nd> a)esta este
ve)hiul tu pattern de a evita lu)rurile )4nd )re0i ) nu vei fi a))eptat
ne)ondi+ionat. 2ste )eea )e alegi -n lo) s mergi )u so+ia la )onsiliere, este )eea
)e -+i spui -n lo) s te -nt4lne*ti )u un eventual anga7ator. A)east tehni) tre&uie
utili0at -n )onte1tul unei rela+ii terapeuti)e prietenoase.
Catching oneself
(automonitori0are$
3on*tiin+a de sine *i auto)ontrolul sunt fundamentale -n teoria adlerian. A)east
tehni) este )onstruit pentru a a7uta )lien+ii s devin )on*tien+i de modelele *i
s)opurile lor )omportamentale de0adaptative. Pentru a utili0a tehni)a, terapeutul
tre&uie s-l antrene0e pe )lient s se surprind pe sine, )4nd persist -n
)omportamente ve)hi *i inutile. /e e1emplu, un student 7u)tor de &as)het vine
la terapie pentru ie*irile sale violente din timpul antrenamentelor. Antrenorul i-a
dat un ultimatum> s-*i stp4neas) furia sau s prseas) e)hipa. Primul pas al
a)estei terapii a impli)at a7utarea a)estui t4nr s identifi)e momentele )4nd
-n)epe s g4ndeas) sau s a)+ione0e -n moduri )are )ondu) de o&i)ei la r&ufniri
de furie. /eoare)e pentru a)est )lient sursele primare ale furiei sale au fost
perfe)+ionimul *i &lamul, i s-au dat urmtoarele instru)+iuni>
Pe parcursul acestei !edin$e !i al acestei sptm+ni ne vom focaliza pe tendin$a
ta de a crede c tre&uie s fii perfect !i apoi &lamul celorlal$i c+nd nu e!ti perfect.
'cesta este nceputul drumului tu alunecos ctre furie. Sarcina ta este s notezi
c+nd nu performezi corect !i c+nd g+nde!ti critic despre tine. )oar o&serv"o,
surprinde"te !i g+nde!te 0 ah iat, am iar tendin$a de a m critica. )e asemenea,
o&serv c+nd autocritica se transform n &lamare a celorlal$i pentru performan$a
proprie. )oar o&serv, deocamdat nu este nevoie s faci nimic n aceast
privin$.
A)east tehni) este un prede)esor istori) al automonitori0rii
)omportamentale *i )ognitive.
tabilirea sarcinilor i sugestia indirect
Adler a utili0at un stil de terapie interesant, anga7ant, dar nu -ntotdeauna dire)t.
Printre )ele mai indire)te strategii regsim instru)+iunile parado1ale. Fneori utili0a
14
at4t strategii de sta&ilire a sar)inilor, )4t *i metode sugestive, indire)te pentru
interpretarea a)estora.
21emplu de pro)edur de sta&ilire a sar)inilor (Adler, '(B4$>
/up sta&ilirea unei rela+ii simpateti)e, fa) sugestii de s)him&are a )onduitei -n
dou etape. %n prima etap, sugestia este> f numai )eea )e este agrea&il pentru
tineE de o&i)ei, pa)ientul rspunde> "imi) nu este agrea&il, terapeutul rspunde>
atun)i nu te strdui s fa)i )eea )e este de0agrea&il. Pa)ientul )are, de o&i)ei, a
fost sftuit s fa) tot felul de lu)ruri pentru a-*i remedia )ondi+ia, gse*te o
noutate -m&u)urtoare )are poate ameliora )omportamentul. 8ai t4r0iu insinue0
o a doua regul de )onduit spun4nd> ;a)east regul este mult mai difi)il *i nu
*tiu da) o pute+i respe)ta<. /up )e spun a)easta pstre0 lini*tea *i m uit
-ngri7orat spre )lient. Astfel -i tre0es) )urio0itatea *i m asigur de aten+ia lui. /up
a)eea -i spun> ;da) ai putea urma a)east regul, -n paispre0e)e 0ile ai putea fi
vinde)at. A)easta -nseamn s te g4nde*ti din )4nd -n )4nd s fa)i pl)ere unei
alte persoane. A)easta -+i va permite s dormi &ine *i s-+i alungi g4ndurile triste.
?e vei sim+i util *i valoros<.
Primes) diferite rspunsuri la sugestie, fie)are pa)ient )rede ) e prea difi)il
pentru a a)+iona. /a) rspunsul este ;)um pot s ofer pl)ere altora )4nd eu
-nsumi nu am pl)ereI<. Atun)i redu) speran+ele )lientului spun4nd> atun)i ai
nevoie de patru sptm4ni< /a) pa)ientul -ntrea& ;3ine -mi ofer mie pl)ereI<
rspund )u )ea mai dur repli)> poate mai &ine ar tre&ui s te antrene0i pu+in
singur astfel> nu f de fapt nimi) )are s pla) alt)uiva, doar g4nde*te-te la )um
ai putea s o fa)i.
trategii parado!ale
Adler a fost printre primii )are au s)ris despre strategiile parado1ale. A)estea
impli) pres)rierea simptomului. /e e1emplu, da) )lientul este e1)esiv de
auto)riti), -i po+i sugera s se )omporte -n) *i mai )riti) sptm4na viitoare. /e*i
e1ist unele dove0i empiri)e )are spri7in a&ordrile parado1ale, totu*i, ele sunt
)onsiderate )a tehni)i de mare ris) (@ill, '(=H$. %n )onse)in+, atun)i )4nd
utili0m parado1ul, tre&uie s-l utili0m )u modera+ie. /e e1emplu, unei femei de
4C de ani, )are se ;-ngri7orea0 )onstant< nu i se spune ;s se -ngri7ore0e mai
mult< )i s-*i alo)e 20 de minute de dou ori pe 0i pentru a se -ngri7ora intens.
Adesea, apare un fenomen interesant. Pres)rip+ia parado1al are un re0ultat
po0itiv> )lientul simte ) poate )ontrola -ngri7orarea mai mult de)4t -nainte.
fat" sugestie i direcie
?erapeutul adlerian ofer sfaturi sin)ere. /esigur, a)easta se -nt4mpl doar -n
)onte1tul unei rela+ii po0itive, prietene*ti, de )ola&orare.
3orsini ('((=$ des)rie o tehni) dire)tiv dire)tiv de oferire a sfaturilor,
numit Pariul, a)easta este o form de a plasa responsa&ilitatea )tre )lient, *i -n
a)est sens )on+ine )alit+i parado1ale (dar pare mult mai pu+in ris)ant de)4t
pres)rierea unui simptom$>
Sugere0 )lientului s fa) un anumit lu)ru pentru a atinge un anumit s)op *i
)lientul spune ) nu va fun)+iona. 2u voi persista *i voi spune ) Pun pariu ) va
fi. Apoi pre)i0e0 pariul : -ntotdeauna 2 dolari. /a) )lientul a))ept pariul,
15
)ondi+iile sunt urmtoarele> tre&uie s fa) e1a)t )eea )e spun eu. /a) a)esta
nu fun)+ionea0, el )4*tig pariul, da) fun)+ionea0, atun)i )4*tig pariul. /e-a
lungul anilor am pus apro1imativ A0 de astfel de pariuri *i nu am pierdut ni)i unul.
Partea interesant este ) pa)ientul de)ide da) metoda fun)+ionea0 sau nu.
Dferirea de sfaturi, sugestii, orientare, este -n general aso)iat )u fa0a de
reorientare a )onsilierii. A)easta deoare)e, -n a)est moment, )lientului i s-au oferit
de7a interpretri, *i prin urmare este )on*tient *i motivat. 8otiva+ia determinat
prin )on*tienti0are este motiva+ia pentru e1)elen+ *i ameliorare personal.
&oluri ale consilierului
1. modelarea rolului. %n adoptarea unui model de rol par a fi importante at4t
teama de )onse)in+e, )4t *i anti)iparea )4*tigurilor.
2. o&servarea pun)telor tari *i a a&ilit+ilor. D&servarea talentelor,
deprinderilor, )alit+ilor personale are un efe)t de -n)ura7are.
C. spri7inirea pe tot par)ursul terapiei. Feed&a)9ul po0itiv )onsistent este
-n)ura7ator.
4. a da de -n+eles oamenilor ) sunt spe)iali. /a) )ineva vede o persoan )a
fiind spe)ial, -n )iuda )elorlal+i )are nu o vd a*a, a)est fapt are efe)t de
-n)ura7are.
5. spri7inirea pe perioada )ri0elor. 2ste puterni) -n)ura7ator s ai pe )ineva
alturi -n perioade difi)ile.
6. spri7inirea a )eea )e interesea0 pe oameni. 6ndividul se simte -n)ura7at
)4nd interesele sau )alit+ile sale personale sunt re)unos)ute.
H. -n)ura7area unor alegeri privind )ariera. 6ndivi0ii sunt -n)ura7a+i )4nd )eilal+i
le spri7in alegerile *i atri&utele spe)ifi)e unei )ariere.
16