Sunteți pe pagina 1din 64

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


Anul 172 (XVI) Nr. 1.211 bis Joi, 16 decembrie 2004
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
A L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCIILOR I TURISMULUI
O R D I N
pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformitii produselor pentru construcii*)
n conformitate cu prevederile art. 15 i ale art. 21 alin. (5) din Hotrrea Guvernului nr. 622/2004 privind
stabilirea condiiilor de introducere pe pia a produselor pentru construcii,
n temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile
ulterioare, ale art. 2 pct. 45 i ale art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului,
ministrul transporturilor, construciilor i turismului emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Regulamentul privind atestarea
conformitii produselor pentru construcii, prevzut n
anexa**) care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. Consiliul tehnic permanent pentru construcii va
urmri punerea n aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. Prezentul ordin intr n vigoare la aceeai dat cu
Hotrrea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiiilor de
introducere pe pia a produselor pentru construcii i se va
publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Art. 4. La data publicrii prezentului ordin se abrog
Ordinul ministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuinei
i al ministrului industriei i resurselor nr. 165/92/2003 pentru
aprobarea Regulamentului privind atestarea conformitii
produselor pentru construcii, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 185 i nr. 185 bis din 25 martie 2003.
p. Ministrul transporturilor, construciilor i turismului,
Traian Panait,
secretar de stat
Bucureti, 26 august 2004.
Nr. 1.558.
*) Ordinul nr. 1.558/2004 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.211 din 16 decembrie 2004 i este reprodus i n
acest numr bis.
**) Anexa este reprodus n facsimil.
S U M A R
Pagina
Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construciilor
i turismului nr. 1.558/2004 pentru aprobarea
Regulamentului privind atestarea conformitii
produselor pentru construcii .................................... 263
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
2
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
3
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
4
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
5
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
6
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
7
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
8
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
9
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
10
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
11
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
12
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
13
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
14
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
15
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
16
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
17
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
18
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
19
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
20
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
21
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
22
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
23
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
24
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
25
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
26
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
27
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
28
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
29
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
30
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
31
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
32
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
33
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
34
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
35
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
36
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
37
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
38
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
39
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
40
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
41
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
42
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
43
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
44
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
45
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
46
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
47
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
48
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
49
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
50
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
51
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
52
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
53
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
54
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
55
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
56
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
57
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
58
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
59
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
60
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
61
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
62
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 1.211 bis/16.XII.2004
63
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR
Regia Autonom Monitorul Oficial, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 i 410.47.23
Tiparul: Regia Autonom Monitorul Oficial
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.211 bis/16.XII.2004 conine 64 de pagini. Preul de vnzare 107.000 lei ISSN 14534495
Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.
P R E U R I L E
publicaiilor legislative pentru anul 2005
pe suport tradiional
Valoarea Valoarea
Nr.
Denumirea publicaiei
abonamentului abonamentului trimestrial
crt. anual lei
lei
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
1. Monitorul Oficial, Partea I, n limba romn 12.340.000 3.085.000 3.085.000 3.085.000 3.085.000
2. Monitorul Oficial, Partea I, n limba romn, 2.135.000
numere bis*)
3. Monitorul Oficial, Partea I, n limba maghiar 9.480.000 2.370.000 2.370.000 2.370.000 2.370.000
4. Monitorul Oficial, Partea a II-a 15.000.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000
5. Monitorul Oficial, Partea a III-a 3.040.000 760.000 760.000 760.000 760.000
6. Monitorul Oficial, Partea a IV-a 12.820.000 3.205.000 3.205.000 3.205.000 3.205.000
7. Monitorul Oficial, Partea a VI-a 11.820.000 2.955.000 2.955.000 2.955.000 2.955.000
8. Colecia Legislaia Romniei 3.130.000 782.500 782.500 782.500 782.500
9. Colecia de hotrri ale Guvernului i alte 5.190.000 1.297.500 1.297.500 1.297.500 1.297.500
acte normative
10. Repertoriul actelor normative 800.000
11. Decizii ale Curii Constituionale 565.000
12. Ediii trilingve 3.000.000
**) Cu excepia numerelor bis n care se public acte cu un volum extins i care intereseaz doar un numr restrns de utilizatori.
Toate publicaiile Regiei Autonome Monitorul Oficial sunt purttoare de T.V.A. n cot de 9%, aceasta fiind
inclus n preul de abonament.
Pentru sigurana clienilor, abonamentele la publicaiile Regiei Autonome Monitorul Oficial se pot efectua prin
urmtorii difuzori:
u COMPANIA NAIONAL POTA ROMN S.A. prin oficiile sale potale
u RODIPET S.A. prin toate filialele
u INTERPRESS SPORT S.R.L. Bucureti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
u PRESS EXPRES S.R.L. Otopeni, str. Flori de Cmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
u M.T. PRESS IMPEX S.R.L. Bucureti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
u INFO EUROTRADING S.A. Bucureti, Splaiul Independenei nr. 202A
(telefon/fax: 212.73.54)
u ACTA LEGIS S.R.L. Bucureti, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
u CURIER PRESS S.A. Braov, str. Traian Grozvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
u MIMPEX S.R.L. Hunedoara, str. Ion Creang nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
u CALLIOPE S.R.L. Ploieti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
u ASTOR-MED S.R.L. Iai, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2
(telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)
u ART ADVERTISING S.R.L. Rmnicu Vlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(tel. 0250/73.54.75, 0744.50.90.99)
u ZIRKON MEDIA S.R.L. Bucureti, str. Clin Ottoi nr. 29
(tel. 250.52.77, 250.22.94, fax 250.56.30)