Sunteți pe pagina 1din 10

DIAGNOSTICE

NURSING
OBIECTIVE INTERVENTIA ASISTENTEI AUTONOME SI
DELEGATE
EVALUARE
1.Temperatura
Cauze:
-procesul
inflamator
pulmonar.
anifest!ri:
-temperatura
"#$C%
-&iaforez!%
-piele rosie si
ume&!.
(acientul s! prezinte
temperatura corpului
)n limite fiziolo*ice
T+",-"-$C.
(acientul s! fie
ec.ili/rat
.i&roelectrolitic.
Rol propriu: Am asi*urat pacientului con&itii optime &e
me&iu0 salon linistit0 aerisit0 cu temperatur! si umi&itate
optim!%
-pozitionez pacientul )n &ecu/it &orsal%
-efectuez psi.oterapia pacientului e1plic2n&u-i c!
temperatura corpului 3a re3eni la limite fiziolo*ice )n urma
a&ministr!rii tratamentului prescris.
-am monitorizat zilnic functiile 3itale si 3e*etati3e: T0 (0 R0
TA0 scaun si &iurez! si le-am notata *rafic )n foaia &e
temperatur! a pacienului.
-recoltez s2n*e pentru: 45G0 6S40 uree san*3in!0
fi/rino*en0 7nSO80 *licemie0 creatin!0 transaminaze.
-recoltez urina pentru e1amen sumar &e urin!%
-am asi*urat pacientului o )m/r!c!minte le9er! si curat!%
-am ser3it pacientul cu lic.i&e )n cantitate &e :l;:8 ore
-am sc.im/at len9eria &e pat si &e corp ori &e c2te ori
/olan3ul a transpirat%
-am mentinut i*iena te*umentelor si mucoaselor%
-am aplicat comprese reci pe fruntea pacinetului.
Rol &ele*at:5a in&icatia me&icului am a&ministrat:
-(enicilin!: - am efectuat testarea la acest anti/iotic
a&ministr2n& intra&ermic <01 ml &in &ilutia 1:1<<<%
- rezultatul &up! "< minute: nu este aler*ic
- (enicilin! 1.<<<.<<< u.i. la , ore =ora: <,0
1:0 1#0 :8> i.m.
-Al*ocalmin ta/lete ?<<m* @ ";zi0 peros
Am o/ser3at efectul me&icamentelor.
8.:.:<<"
ora <-
<<
-pacient cu temperatura
"#$C.
<?.<:.:<<"
-pacientul prezint!
su/fe/rilitate T+"-0-$C0
prezint! transpiratie
apro1. "<< ml;:8 ore.
<,.<:.:<<"
-pacient afe/ril T-"-0#$C0
transpiratie prezent! &ar
nu )n cantitate marte0
apro1. 1<< ml;:8.
<-.<:.:<<:
-(acient afe/ril%
-prezint! transpiratii )n
limite fiziolo*ice.
DIAGNOSTICE
NURSING
OAIECTI6E INTER6ENTIA ASISTENTEI AUTONOE SI
DE5EGATE
E6A5UARE
:.O/structia
c!ilor aeriene
superioare.
Cauze: procesul
inflamator
pulmonar.
anifest!ri:
&ispnee
e1piratorie0 tuse
frec3ent!
mucopurulent!.
(acientul s! respire
li/er pe nas0 s! prezinte
o respiratie supl! r+1,-
1# r;min.
(acientul s! prezinte
c!ile respiratorii
permea/ile0 s! nu mai
tuseasc! )n termen &e "-
8 zile.
Rol propriu:
-asi*ur permea/ilitatea c!ilor respiratorii0 prin
&eso/structia acestora0 umi&itate0 aerul &in salon prin
asezarea unui 3as cu ap! rece alcoolizat!%
-monitorizez respiratia =R+:1r;min> si o notez )n foaia &e
temperatur!%
-usurez tusea pacientului prin e1ercitarea unei presiuni
mo&erate pe sternul pacientului0 )n timpuil efortului.
-e&uc pacientul s! tuseasc! )n /atist! in&i3i&ualizat!%
-am )n3!tat pacientul s! fac! e1ercitii respiratorii ?-1<
minute%
-am asi*urat pozitia semsez2n& a pacientului )n pat.
Rol &ele*at:-la in&icatia me&icului am a&ministrat:
-Arofimen-una ta/let!+#m* 1 " ta/lete;zi peros.
-Co&enal-trei ta/lete; zi.
<8.<:.:<<"
-pacientul prezint! o tuse
frec3ent!
mucopurulent!%
<?.<:.:<<"
-tuse persistent!%
<,.<:.:<<"
-tuse re*resi3! )n
intensitate.
<-.<:.:<<"
-pacientul prezint! o
usoar! 9en! respiratorie.
".Alterarea
confortului.
Cauze: procesul
inflamator
pulmonar.
anifest!ri:
9un*.i toracic
su/capular st2n*0
facies crispat.
(acientul s! nu prezinte
9un*.i toracic
su/capular st2n* )n
termen &e :-" zile.
Rol propriu:
-am e3aluat caracteristicile 9un*.iului: localizare0
intensitate0 &urat!0 frec3ent!0 factorii care cresc sau
&iminu! intensitate%
-am o/ser3at pozitia &e protectie semisez2n& luat! &e
pacient )n pat%
-am informat pacientul asupra e3olutiei &urerii0 a
&iminu!rii si tolerantei actiunii me&icamentelor%
-am )n3!tat pacientul s! practice te.nici &e rela1are a
musculaturii timp &e ? minute.
Rol &ele*at:-la in&icatia me&icului am a&ministrat:
-(iafen " fiole ; zi i. m.
-am o/ser3at efectul acestui me&icament asupra
or*anismului.
<8.<:.:<<"
-9un*.i toracic
su/capular st2n*
persistent.
<?.<:.:<<"
-intensitatea 9un*.iului
sca&e.
<,.<:.:<<"
-pacientul prezint! o
usoar! 9en! toracic!.
DIAGNOSTICE
NURSING
OAIECTI6E INTER6ENTIA ASISTENTEI AUTONOE SI
DE5EGATE
E6A5UARE
8. Alimentatia
ina&ec3at!
calitati3 si
cantitati3.
Cauze: 9un*.i
su/capular0 tuse
frec3ent!.
anifest!ri:
inapetent!.
(acientul s! nu mai
prezinte inapetent! s!
se alimenteze
corespunz!tor /olii )n
&ecurs &e :-" zile.
Rol propriu:
-)n3!t pacientul s! /ea lic.i&e )n cantitate mai mere &ec2t
&e o/icei )n perioa&a fe/ril! :?<<-"<<< ml;zi.
-)n perioa&a &e temperatur! a&ministrez pecientului un
re*im .i&roza.arat /o*at )n 3itamine0 sucuri &e fructe0
sirop0 ceai%
-mai t2rziu0 c2n& fenomenele acute &iminueaz! a&ministrez
o &iet! .ipercaloric! cu alimentaie usor &i*era/il!0
asi*ur2n& si un aport cantitati3 &e lic.i&e%
-tin cont &e pier&erile &e ap! prin transpiratie a/un&ent!
c2n& a&ministrez lic.i&ele%
-urm!resc /ilantul .i&ric al pacientului pentru a o/ser3a o
e3entual! &es.i&ratare%
-a&ministrez alimentele )ntr-un aspect atr!*!tor pentru a
spori apetitul pacientului%
-e1plic pacientului necesitatea respect!rii re*imului &ietetic.
<8.<:.:<<"
-pacientul nu consum!
alimente corespunz!toare
/olii%
-prezint! inapetent!.
<?.<:.:<<"
-pacietnul nu mai
prezint! inapetent!.
<,.<:.:<<"
-pacientul respect!
re*imul &ietetic.
<-.<:.:<<"
-pacientul se alimenteaz!
corespunz!tor /olii0
calitati3 si cantitati3.
?. Diaforeza
Cauze:
temperatur!.
anifest!ri:
transpiratie la
ni3elul toracelui.
(acientul s! prezinte
transpiratii )n limite
fiziolo*ice.
Rol propriu:
-am a9utat pacientul s!-si mentin! te*umentele si mucoasele
curate si uscate%
-am e&ucat pacientul s! poarte sosete &in /um/ac si s! le
sc.im/e frec3ent%
-am e&ucat pacientul s! mentin! o i*ien! ri*uroas! a
plicilor si a spatiilor inter&i*itele%
-I-am asi*urat pacientului o len9erie &e corp como&! si
usoar!.
<8.<:.:<<"
-pacientul prezint!
&iaforez! a/un&ent!.
<?.<:.:<<"
-pacientul prezint!
&iaforez!.
<,.<:.:<<"
-usoar! &iaforez!.
<-.<:.:<<"
-pacientul prezint!
transpiratie fiziolo*ic!.
DIAGNOSTICE
NURSING
OAIECTI6E INTER6ENTIA ASISTENTEI AUTONOE SI
DE5EGATE
E6A5UARE
,. Insomnie
Cauze: an1ietate0
tuse frec3ent!0
9un*.i toracic
anifest!ri:
&ificultatea &e a
&ormi0 ore
insuficiente &e
somn calitati3 si
cantitati3.
(acientul s! ai/! un
somn fiziolo*ic
o&i.nitor0 --# . pe
noapte )n &ecurs &e :-"
zile.
Rol propriu:
-ur!resc cantitatea si calitatea omnului%
-planific cu pacientul peioa&ele &e repaus si &e somn0
te.nici &e rela1are%
-stau &e 3or/! cu pacientul si-l )n&emn s!-si e1prime
sentimentele si emotiile%
-)nainte &e culcare )i aerisesc salonul0 )l asez )ntr-o pozitie
fa3ora/il! somnului%
-)naite &e culcare s! &esf!soare acti3it!ti recreati3e care s!-i
fa3orizeze somnul0 citirea unei lecturi0 s! /ea o can! &e
lapte ceai &e tei%
-am )ntocmit )mpreun! cu pacientul un pro*ram &e somn%
-am supra3e*.eat somnul pacientului%
Rol &ele*at:
-am a&ministrat 1 ta/let&e &e Diazepam seara la culcare%
-o/ser3 efectul me&icatiei.
<8.<:.:<<"
-(acientul prezint!
insomnii si treziri
frec3ente%
-Doarme ? ore pe noapte%
<?.<:.:<<"
-pacientul prezint! somn
me&icamentos , ore pe
noapte%
<,.<:.:<<"
-somn me&icamentos &e
,-- ore pe noapte
<-.<:.:<<"
-pacientul prezint! somn
fiziolo*ic0 &oarme --# ore
pe noapte%
-somn calitati3 si
cantitati3%
-.An1ietate
mo&erat!.
Cauze:
necunoasterea
pro*nosticului
/olii.
anifest!ri:
facies trist0 team!0
neliniste.
(acientul s! fie
ec.ili/rat psi.ic0 s!-si
e1prime sentimentele si
emotiile0 s! ai/! o stare
&e confort.
Rol propriu:
-)mpreun! cu pacintul i&entific cauzele en1iet!tii%
-furnizez pacientului cunostinte &espre /oala sa0 tratament0
&espre mo&ul &e 3iat! pe care tre/uie s!-l urmeze%
-am )ncura9at pacientul la lectur!0 acti3it!ti recreati3e
pentru a-i )nl!tura starea &e an1ietate%
-familiarizez pacientul cu me&iul spitalicesc%
-am asi*urat le*!tura pacientului cu familia 0 prietenii.
<8.<:.:<<"
-pacient an1ios nelinistit%
<?.<:.:<<"
-pacientul prezint!
an1ietate mo&erat!%
<,.<:.:<<"
-)n urma e1plicatiilor
&ate pacientul nu mai
prezint! an1ietate%
DIAGNOSTICE
NURSING
OAIECTI6E INTR6ENTII5E ASISTENTEI AUTONOE SI
DE5EGATE
E6A5UARE
#.Dificultatea &e a
)n&eplini acti3it!ti
recreatice
Cauze: tuse
frec3ent!0 9un*.i
toracic
su/scapular
st2n*.
anifest!ri:
incapacitate &e a
)n&eplini acti3it!ti
recreati3e.
(acientul s! poat!
)n&eplini acti3it!ri
recreati3e.
Rol propriu:
-am sta/ilit si analizat cu pacientul acti3it!ti recreati3e care
sunt )n concor&ant! cu starea sa%
-am planificat )mpreun! &iferite acti3it!ti: citirea ziarului0
ascultarea muzicii preferate%
-am a3ut )n 3e&ere acti3it!ti care ! nu-l suprasolicite%
-am asi*urat o crestere pro*resi3! a &ificult!tii acti3it!tilor
recreati3e.
(acientul partcip! la
acti3it!ti recreti3e.
B.Dificultatea &e a
participa la
acti3it!ti
reli*ioase.
Cauze:
nea&aptarea la
rolul &e /olna3.
anifest!ri:incap
aciatatea &e a
&esf!sura practici
reli*ioase &e care
apartin.
(acientul s! participe la
acti3it!ti reli*ioase ale
*rupului &in acre face
parte.
Rol propriu:
-Am )ncura9at pacientul s!-si e1prime sentimentele si
pro/lemele sale%
-am con&us pacientul la capela spitalului un&e acesta a
/neficiat &e acti3it!ti reli*ioase%
-am c!utat s! &iscut &es cu pacientul &epre &iferite
mo&alit!ti &e practicare a reli*iei%
-citirea &e &ocumente reli*ioase0 participarea la slu9/e%
<8.<:.:<<"
-pacientul citeste &iferite
&ocumente reli*ioase%
<,.<:.:<<"
-pacientul a participat la
slu9/a &e la capela
spitalului si a &iscutat cu
celilalti /olna3i pe teme
reli*ioase.
DIAGNOSTICE
NURSING
OAIECTICE INTER6ENTIA ASISTENTEI AUTONOE SAU
DE5EGATE
E6A5UARE
1<. Cunostinte
insuficiente.
Cauze:
inaccesi/ilitatea
la informatii
anifest!ri:
/olna3ul cere &ate
&esprte /oala sa 0
tratament si a
con3alescentei.
(acientu s! &etin!
informatii cu pri3ire la
/oala sa0 satisfacerea
ne3oilor sale &e
con3alescent!.
Rol propriu:
-am e1plorat ni3elul &e cunostionte al pacientului cu pri3ire
la /oala sa 0 mo&ul ei &e manifestare0 m!suri &e pre3enire si
curati3e0 mo&ul &e participare la inter3entiile si procesul &e
recuperare a s!n!t!tii%
-am stimulat &orinta &e crestere a ni3elului &e conostinte si
i-am moti3at importanta acumul!rii &e cunostinte noi%
-am informat pacinetul c! tre/uie s! e3ite stresul0 fri*ul0
umezeala0 si c! tre/uie s! se o&i.neasc! suficient0 s! e3ite
a*lomeratiile pu/lice.
(acientul &etine
inormatii cu pri3ire la
/oala sa 0 m!suri &e
pre3enire si curati3e.
TAAE5 CU ECAENE DE 5AAORATOR
MOD DE
RECOLTARE
EXAMEN DE LBORATOR VALORI OBTINUTE VALORI NORMALE
Leucocite+
Formul Leucocitar
!" #$%$ &' #( & '
t" $)' $) '
Se recoltea* +imi,eata -e
,em.,cate -ri, -u,ctie
/e,oa0 1 ml 0.,&e 2, 0ticlute
cu cri0tale +e EDTA30u!0ta,t
a,ticoa&ula,t
L4#)5556mm
7
Neutro8ile 91'
Eu*i,o8ile #'
Ba*o8ile 5'
Lim8ocite 1)'
Mo,ocite 1'
$1553:555 mm
7
(5395'
#375'
53#5'
15375'
13('
VS Se recoltea* +imi,eata -e
,em.,cate -ri, -u,ctie
/e,oa0 8r 0ta* #%( ml+ 5%$
ml citrat +e Na 7%:'
)1 mm6; #3#5 mm6;
Fi!ri,o&e, Se recoltea* +imi,eata -e
,em.,cate -ri, -u,ctie
/e,oa0 $%) ml 0.,&e + 5%) ml
citraat +e Na 7%:'"
$)5 m& ' 1553$55 m& '
Uree 0.,&e" Se recoltea* +imi,eata -e
,em.,cate -ri, -u,ctie
/e,oa0 1 ml 0.,&e 8r
0u!0ta,t a,ticoa&ula,t
5%$) &' 5%1535%$5 & '
T<mol Se recoltea* +imi,eata -e
,em.,cate -ri, -u,ctie
/e,oa0 1 ml 0.,&e 8r
0u!0ta,t a,ticoa&ula,t
7 UML 53$ UML
Glicemie Se recoltea* +imi,eata -e
,em.,cate -ri, -u,ctie
/e,oa0 1 ml 0.,&e 8r
0u!0ta,t a,ticoa&ula,t
#%#5 &' 5%:53#%15 &'
TGO
TG=
Se recoltea* +imi,eata -e
,em.,cate -ri, -u,ctie
/e,oa0 1 ml 0.,&e 8r
0u!0ta,t a,ticoa&ula,t
7# u"i"
() u"i"
1315 u"i"
13#( u"i"
Creati,i, Se recoltea* +imi,eata -e
,em.,cate -ri, -u,ctie
/e,oa0 1 ml 0.,&e 8r
0u!0ta,t a,ticoa&ula,t
#%5) m& ' 5%(3#%7 m&'
E>ame, +e uri, Se recoltea* +imi,eata 2,
0ticlute -er8ect curate% cltite
cu a- +i0tilat% #5 ml uri,"
= aci+
Al!umi,3,or 8i,
Gluco*3a!0e,t
Amila*3a!0e,t
=i&me,ti !iliari3a!0e,t
=; aci+
Al!umi,3a!0e,t
Gluco*3a!0e,t
Amila*3a!0e,t
=i&me,ti !iliari3
a!0e,t
INTERVENTII CONSTANTE EVALUARE
3am a0i&urat co,+itiile +e i&ie, 0i microclimat al 0alo,ului
-ri,? aeri0ire% tem-eratur o-tim #:315@CA
3-re&tirea -atului% 0c;im!area le,Beriei +e -at 0i +e cor- 0i
a0e*artea ace0teia -e,tru a ,u -ro+uce +i0com8ort
-acie,tului"
3Am urmrit *il,ic 8u,ctiile /itale 0i /e&etati/e 0i le3am
,otat 2, 8oaia +e o!0er/atie a -acie,tuluiA
3Am urmrit 0i 0u-ra/e&;eat 8acie0ul !ol,a/ului% a0-ectul
te&ume,telor 0i mucoa0elor% 0tarea -0i;icA
3am -re&tit 0i /eri8icat materialele ,ece0are a,ali*elor +e
la!orator% -er8u*ii % i,Bectii% a+mi,i0trarea me+icame,telor
la i,+icatiile me+iculuiA
3am -re&tit 0i co,+u0 -acie,tul la e>ami,ri -aracli,ice
cum ar 8i ? ECG% R> -ulmo,ar"
3I,ter/e,tiile -ro-u0e au 8o0t e8ectuate 8ii,+ 0ati08cute
,e/oile -acie,tului"
ECAENE (ARAC5INICE RE7U5TAT
EDG -)i e1plic /olna3ului necesitatea te.nicii pentru a )n3!ta factorii
emotionali%
-con&uc pacientul cu ?-1< min &e e1amen pentru a se o&i.ni%
-pozitia &ecu/it &orsal 0 foarte rela1ant!%
-montarea elecrozilor pe cele patru mem/re astfel :
-rusu-m2na &reapt!%
-*al/en-m2na stn*!%
-3e&re-piciorul st2n*%
-ne*ru-piciorul &rept%
-se noteaz! pe foaia &e )nre*istrare numele0 32rsta si &ia*nosticul.
E!r! mo&ific!ri patolo*ice%
R1. (ulmonar -Ii e1plic /olan3ului necesitatea te.niii pentru a )nl!tura factorii
emotionali%
-Con&uc pacientul la ser3iciul ra&iolo*ic%
-)l a9ut s!-si &ez/race re*iunea toracic!%
-&up! ce me&icul a efectuat ra&io*rafia0 a9ut /olna3ul s! se
)m/race%
-con&uc /olna3ul )n salon.
Opacitate omo*en!0 &e intensitate
su/costal! &e form! triun*.iular! cu
&istri/uire lo/ar!.
Ta/el cu me&icatia pe timpul spitaliz!rii
Data Me+icame,tul Mo+ +e
-re*e,tare
Cale +e
a+mi,i0trare
Do*a
U,ic Total
Actiu,e
#$"51"1557 =e,icili, Flacoa,e
#"555"555 u"i"
i"m" #"555"555
u"i" la ( ore
$"555"555 u"i" A,ti!iotic
Co+e,al Ta!lete =ero0 # ta!let ora?
5(% #$% 11
7 ta!lete III A,titu0i/
Al&ocalmi, Fiole i"m # 8iol 1 8iole II A,al&e*ic
A,ti-iretic
Bro8ime, Ta!lete =ero0 # ta!let
ora ?11
# ta!let I Tra,c;ili*a,t
=ia8e, Fiole3) ml i"m" # 8olie 7 8iole III A,al&e*ic
A,ti-iretic

S-ar putea să vă placă și