Sunteți pe pagina 1din 27

CAZ NR.

I
Culegerea de date:
Sursa de informaie: direct - pacienta;
indirect - membrii echipei de ngrijire;
dosarul medical.
Date privind identitatea pacientului:
Nume i prenume: !."
#$rsta: %&
Se': feminin
Naionalitate: rom$n
Domiciliul: (ac)u
*cupaie: Student)
+eligia: ortodo'
,ondiii socio-culturale:
-casatorita
- relaia cu familia i colectivitatea - bun.
,ondiii de locuit:
.ocuiete mpreun cu sotul ntr-un apartament compus din doua camere.
/referine alimentare:
-mese regulate0 prefer ciorbele0 m$ncrurile de carne0salate si dulciurii.
/acienta se pre1inta la un control de rutina in Sectia 2inecologie a Spitalului 3udetean de
4rgenta (acau0 pentru a face investigatii in legatura cu starea sa de sanatate pentru a putea sa
ramana insarcinata.
5n cadrul anamne1ei pacienta preci1ea1a ca de cateva luni incearca sa ramana insarcinata si nu
reuseste ceea ce a pus-o pe ganduri.
Diagnostic la internare FIBROM UTERIN
Manifestarii de dependenta.
-alterarea starii generale
-alterarea functiilor vitale
-alterarea constantelor biologice
-alterarea confortului.
!AN DE "N#RI$IRE A! ACIENTEI M.A. CU FIBROM UTERIN
Diagnostic de nursing *biective
5ntervenii
6valuare
"utonome Delegate
"lterarea confortului
datorit) schimbarii
mediului manifestate
prin:
-neliniste i percepie
negativa asupra
viitorului.
/acientul s) se integre1e
n noul mediu i s) aib)
un
microclimat
corespun1)tor n salon
7temperatur)0
umiditate0 lumin)
-conduc pacienta n salonul
indicat i i fac cunotin) cu
ceilali paciente din salon;
- o ajut s)-i ae1e obiectele
personale n noptier);
- i pre1int secia0 e'plic$ndu-
i unde se afla cabinetul
asistentelor0 sala de mese0
grupul sanitar;
- asigur un microclimat
corespun1)tor:
- aerisesc salonul pentru a
ndep)rta mirosul nepl)cut;
- asigur temperatura optim)
89-%: ;, i lumino1itate
suficient);
- asigur igiena salonului0
schimb lenjeria;
- linitesc pacientul n ceea
ce privete starea sa rug$ndu-
o s) ne acorde toat)
ncrederea.
-identificarea cau1ei scaderii
apetitului .
/acienta sa integrat in noul
mediu.
"lterarea constasntelor
biologice.
-se pregatete fi1ic si psihic
pacienta in vederea
recoltarii produselor pentru
-la indicatia medicului se
va recolta produse de
laborator.
/acienta intelege
necesitatea recoltarilor.
Diagnostic de nursing *biective
5ntervenii
6valuare
"utonome Delegate
laborator:
-sange
-urin)
-secreie vaginal).
"lterarea functiilor vitale
si vegetative.
-<"
-/uls
-<emperatur)
-se va pregati pacienta fi1ic
si psihic e'plicand
necesitatea tehnicilor.
/acienta intelege
necesitatea masuratorilor.
"lterarea starii de
nutritie prin deficit
datorit) scaderii apetitului
alimentar.
/acienta sa aiba o
alimentatie
corespun1atoare in
functie de varst) i
preferintele alimentare.
"lcatuiesc un regim
alimentar normocaloric 0
normoproteic i
normolipidic n funcie de
preferintele alimentare ale
pacientei.
Servesc masa pacientei la
ore regulate.
.as pacienta sa aleag)
alimentele dup) gusturile
sale.
-la indicatia medicului 0
voi alcatui regimul
alimentar in funcie de
preferintele pacientei.
-alimente1 pacienta
parenteral la nevoie cu
gluco1)0vitamine.
/acienta se alimentea1) i
hidratea1) corespun1ator.
"lterarea autoingrijirii -pacienta sa se poate
autoingriji.
-voi ajuta pacienta in
satisfacerea nevoi alterate i
o voi incuraja s) se
autoingrijeasc).
/acienta este
seniindependent).
=emoragie din cau1a
fibromului uterin.
-pacienta sa inteleeag)
cau1a hemoragiei.
-sa inteleag) necesitatea
efectuatii aneste1iei.
-sa inteleaga necesitatea
.inistesc pacienta
e'plicandu-i cau1a
hemoragiei i c) se va face
interventia necesar) pentru
oprirea ei.
.a indicatia medicului voi
recolta anali1e pentru
laborator.
5nsotesc pacienta la
investigatii i o pregatesc
/acienta a inteles toate
aceste tehnicii.
Diagnostic de nursing *biective
5ntervenii
6valuare
"utonome Delegate
efectuarii interventiei
chirurgicale.
5nforme1 pacienta asupra
tehnicii aneste1iei i
riscurilor ei.
5nforme1 pacienta asupra
operatiei si a riscurilor ei.
pentru ele.
"sministre1 medicaia
indicata de medic.
/osibil) alterare a starii
generale legate de
hemoragie.
-prevenirea starii
generale.
4rmaresc aspectul i
cantitatea sangelui eliminat
pe cale vaginal).
4rmaresc functiile vitale.
>unctiile vitale in limite
normale.
+isc de posibil) alterare a
starii generale legat) de
aneste1ie.
-prevenirea complicatiilor
aneste1ice.
4rnaresc functiile vitale
!onte1 perfu1ia la indicatia
medicului i o supraveghe1.
/acienta este
monitori1at).
/osibil) alterare a
echilibrului hidric prin
deficit0 legat) de
hemoragie.
-pacienta s) inteleag)
necesitatea hidratarii pre
si postoperator
-sa inteleag) necesitatea
montarii perfu1iei.
!onitori1e1 diure1a
5nformr1 pacienta asupra
importantei hidratarii pentru
a favori1a o diure1a normala
i o sfatuieste in legatura cu
lichidele pe care le poate
ingera in postoperator.
!onitori1e1 perfu1ia la
indicaia medicului i o
supraveghe1.
/acienta se hidratea1) n
permanent) pe cale oral).
Durere din cau1a
interventiei chirurgicale.
-pacienta s) inteleag)
cau1a durerii.
.inistesc pacienta
e'plicandu-i c) durerea este
normal) n situatia dat).
.a indicaia medicului
administre1 medicatia
antialgica cu respectarea
do1ei si a ritmului.
/acienta este linistit) i
nu pre1int) durere.
<eama de cosecintele
hemoragiei si manevrelor
chirurgicale.
-pacienta s)-i e'prime
diminuarea temerilor.
.inistesc pacienta
e'plicandu-i c) asemenea
temeri sunt normale in
situatia dat).
Sfatuiesc pacienta i o
iuncuraje1 s) comunice ct
mai mult posibil.
/acienta este mai linistit).
Diagnostic de nursing *biective
5ntervenii
6valuare
"utonome Delegate
"lterarea stari de nutritie
in legatur) cu procesul
patologic.
!entinerea unei stari
nutritionale adegvate.
-asigur un regim alimentar
adegvat cantitativ si
calitativ;
-e'plore1 preferintele
pacientei;
-asigur servirea igienic) a
alimentelor;
-supraveghe1 respectarea
regimului
alimentar7 pacienta s) se
alimente1e?;
/acienta este echilibrat)
nutritional.
"lterarea tegumentelor
manifestat) prin piele
palid).
"cceptarea imagini
actuale.
-sfatuiesc pacienta s)
inteleag) i s) accepte
imaginea actual) i l inva
diverse metode de corectare
a imaginii cum ar fi
macheajul pe suprafata
tegumenteleor.
/acienta accepta)
imaginea actual).
Scaderea intolerantei la
activitate n legatura cu :
-oboseal) fi1ic) i
psihic).
5mbun)t)irea particip)rii
la activit)i.
- sprijin pacienta i o
antrene1 in desfasurarea
unor activit)i placute de el
i care l ajut).
/acienta este activ).
E%aluare final&
/acienta !." n varst) de %& ani se pre1int) n cadrul Seciei de 2inecologie
a Spitalului 3udetean de 4rgent) (acau cu urmatoarele manifestarii:
-alterarea starii generale
-alterarea functiilor vitale
-alterarea constantelor biologice
-alterarea confortului
/e perioada internarii pacienta a fost supus) e'aminarilor clinice si paraclinice i a urmat un
tratament medicamentos.
/acienta pre1int) o evolu ie bun) i se hot)r) te e'ternarea acesteia cu urm)toarele
recomand)ri:
- respectarea igienei .
- continuarea tratamentului medicamentos conform +p.
-s) capete ncredere n sine i sa inteleag) c) dup) tratament totul va reveni la normal.
- control de specialitate la nevoie.
FI'( TE)NO!O#IC(* TRAN+FUZIA DE +,N#E
/rin transfu1ie se n elege introducerea de s$nge0 plasm) sau globule ro ii n sistemul
circulator al unui bolnav.
5ndicaii
<ransfu1ia are urm)toarele indica ii importante:
- restabilirea masei sanguine i asigurarea num)rului de globule ro ii n ca1 de
hemoragii0 anemii sau st)ri de oc;
- stimularea hematopoie1ei 7transfu1ii mici i repetate?;
- m)rirea capacit) ii de coagulare a s$ngelui0 prin introducerea n s$ngele primitorului a
noi cantit) i de elemente necesare procesu-lui de coagulare0 n ca1 de hemofilie0
trombocitopenie0 coagulare intravascular) diseminat);
- depura ia organismului prin nlocuirea total) sau par ial) a s$ngelui nc)rcat cu
substan e to'ice0 cu s$nge proasp)t.
<ransfu1ia se poate face:
- direct - cu s$nge proasp)t;
- indirect - cu s$nge conservat.
<ransfu1ia direct) nu se mai practic)0 ci se folose te s$ngele conservat. Donatorii se verific)
s) nu aib) eventuale infec ii transmisibile cu virus hepatic ,0 =5#0 #=(0 lues0 malarie sau al i
germeni. ,ondi ia reali1)rii transfu1iei este cea de compatibilitate ntre s$ngele donatorului i
cel al primitorului. De aceea0 n primul r$nd0 se determin) grupa sanguin) i +h-ul
primitorului. <rebuie s) e'iste o identitate antigenic) ntre s$ngele donatorului i cel al
primitorului.
@n s$nge e'ist) aglutinogene care sunt fi'ate pe eritrocite i aglutinine. ,ele mai importante
aglutinogene sunt: "0 ( i +h. 2rupele sanguine sunt: *75?0 "755?0 (7555? i "( 75#?.
/e eritrocite se mai g)se te un aglutinogen numit Afactorul +hesusB sau +h. >actorul +h se
poate g)si pe eritrocite independent de aglutinogenele din sistemul "(*. Nu e'ist)
aglutinine naturale specifice fa ) de factorul +h. 6le pot ap)rea sub form) de anticorpi de
imunitate la persoanele +h-negative0 anticorpi provoca i prin transfu1ii repetate cu s$nge
+hpo1itiv0 con in$nd aglutinogenul +h. ,u oca1ia transfu1iilor0 trebuie s) e'iste i o
compatibilitate n sistemul +h. 5ncompatibilitatea de factor +h poate produce accidente
posttransfu1ionale0 merg$nd uneori p$n) la moarte. Determinarea factorului +h se va face0 n
mod special0 la gravide.
/ungile cu s$nge de transfu1at con in de obicei %C:0 &C:0 D:: sau DC: ml s$nge. <ransportul
s$ngelui conservat de la sta ia de recoltare i conservare la punctul de transfu1ie se face n
frigidere portabile sau vali1e i1oterme n care se introduce un lichid de r)cire la EDF0 E GF,.
S$ngele sosit de la punctul de transfu1ie se utili1ea1) imediat. @n ca1 contrar0 va fi p)strat la
frigider la ED0 EGF,. S$ngele p)strat c$teva ore la frigider cu punga suspendat)0 se
sedimentea1) n & straturi. Stratul inferior con ine hematiile0 urm)torul strat cuprinde
trombocitele i leucocitele0 apoi urmea1) plasma. @nainte de a fi transfu1at0 s$ngele va fi
omogeni1at prin c$teva mi c)ri fine0 de r)sturnare a pungii. Scuturarea pungilor este
inter1is).
<ehnica transfu1iei de s$nge
/rima dat) se face determinarea grupei sanguine "(* i +hesus a primitorului din 8: ml
s$nge proasp)t0 introdus n eprubete cu nume0 prenume i data na terii. /entru transfu1ia
preparatelor care con in eritrocite trebuie ca sistemele "(* i +hesus s) fie compatibile.
/entru plasma conservat) i concentratul de trombocite0 pe c$t posibil se transfu1ea1)
preparate compatibile n sistemul "(* i +hesus. De regul)0 pentru transfu1ia de concentrate
de trombocite nu este necesar testul de compatibilitate direct).
!edicul controlea1) numele nscris pe flacoanele care trebuie transfu1ate0 numele
primitorului0 grupa s$ngelui0 data de e'pirare ca i calitatea flacoanelor 7flacoane deteriorate0
modificarea culorii0 hemoli1a?. Dup) nc)l1irea flacoanelor la temperatura camerei0 transfu1ia
se face imediat. @n transfu1ii masive0 transfu1ii la nou-n)scu i0 precum i n ca1ul pre1en ei
anticorpilor la rece se face nc)l1irea flacoanelor prin flu' continuu0 prin spirale speciale de
nc)l1it0 p$n) la &HF,. Dac) temperatura dep) este &HF, se denaturea1) proteinele.
Se folose te calea venoas) de acces0 de calibru mare0 folosind acul special de perfu1ie
intravenoas) continu)0 cel pu in num)rul 8H 2. Nu se adaug) medicamente. /e calea
intravenoas) de acces nu este permis s) se introduc) dec$t solu ie :0IJ de Na,l. Se
utili1ea1) ntotdeauna set de transfu1ii cu filtru. <rusa pentru perfu1at s$nge0 ambalat) i
sigilat)0 se folose te numai o dat) apoi se arunc).
/reg)tirea bolnavului
- transfu1ia de s$nge se e'ecut) n salon la patul bolnavului;
- asistenta preg)te te bolnavul; transfu1ia se face pe nem$ncate;
- n ca1 de urgen ) nu se va ine cont de starea de umplere a stomacului;
- bolnavul i va evacua ve1ica i intestinul gros;
- bonavul va fi a e1at n decubit dorsal;
- bra ul bolnavului poate fi imobili1at ntr-un jgheab special;
- pacientul va fi bine nvelit pentru a evita frigul i frisoanele;
- se scoate aerul din punga cu s$nge de transfu1at;
- se pune punga pe un stativ;
- se punc ionea1) vena i se fi'ea1) acul i amboul tubului cu leucoplast;
- se controlea1) ritmul de scurgere de 8:-8C pic)turiKminut;
- se acoper) bra ul bolnavului cu un c$mp steril;
- num)rul pic)turilor se poate urm)ri la &:-G: minute.
Supravegherea bolnavului n cursul transfu1iei
- pacientul nu va fi l)sat singur nici un minut;
- asistenta va supraveghea n permanen ) at$t starea bolnavului c$t i modul de
func ionare a aparatului;
- n ca1 de accidente posttransfu1ionale se va anun a imediat medicul;
- dac) s$ngele nu se mai scurge0 asistenta va verifica permeabilitatea tuburilor 7s) nu se
forme1e un cheag? c$t i po1i ia acului n ven)
- dac) s$ngele va coagula pe ac se va schimba acul;
- dup) terminarea transfu1iei se vor p)stra C-8: ml s$nge pentru verific)ri ulterioare0 n ca1
c) vor ap)rea accidente posttransfu1ionale tardive;
- cantitatea de s$nge administrat)0 precum i numele transfu1orului se notea1) pe foaia de
observa ie a pacientului;
- dup) transfu1ie0 pacientul va r)m$ne n pat0 bine nvelit;
- temperatura camerei va fi cea optim)0 eventual cu 8-%F, mai ridicat);
- imediat dup) terminarea transfu1iei bolnavul poate bea lichide c)ldu e0 iar dup) dou) ore se
poate alimenta.


CAZ NR. II
Culegerea de date-
Sursa de informaie: direct - pacienta;
indirect - membrii echipei de ngrijire;
dosarul medical.
Date privind identitatea pacientului:
Nume i prenume: N..
#$rsta: %I
Se': feminin
Naionalitate: rom$n
Domiciliul: (ac)u
*cupaie: ,ontabila
+eligia: ortodo'
,ondiii socio-culturale:
-casatorita
- relaia cu familia i colectivitatea - bun.
,ondiii de locuit:
.ocuiete mpreun cu sotul ntr-un apartament compus din trei camere.
/referine alimentare:
-mese regulate0 prefer supele0 m$ncrurile de legume0salate si dulciurii .
/acienta se pre1inta la un control de rutina in Sectia 2inecologie a Spitalului 3udetean de
4rgenta (acau0 pentru a face investigatii in legatura cu starea sa de sanatate pentru a putea sa
ramana insarcinata.
5n cadrul anamne1ei pacienta preci1ea1a ca de cateva luni incearca sa ramana insarcinata si nu
reuseste ceea ce a pus-o pe ganduri.
Diagnostic la internare.,hist ovarian.
!anifestari de dependenta.
/acienta relatea1a si enumera urmatoarele simptome:
-tulburari menstruale
-durerii
-alterarea tegumentelor
-alterarea apetitului
-alterarea functiilor vitale
-alterarea echilibrului psihic
!AN DE "N#RI$IRE A! ACIENTEI N.!.CU C)I+T O.ARIAN
Diagnostic de nursing *biective
5ntervenii
6valuare
"utonome Delegate
"n'ietate din cau1a
schimb)rii mediului
manifestat) prin nelinite
i percepie
negativ) asupra
viitorului.
/acienta s) se integre1e
n noul mediu i s) aib)
un
microclimat
corespun1)tor n salon
7temperatur)0
umiditate0 lumin)
-conduc pacientul n
salonul
indicat i i fac cunotin)
cu
ceilali pacieni din salon;
- l ajut s)-i ae1e
obiectele
personale n noptier);
- i pre1int secia0
e'plic$ndu-
i unde se afla cabinetul
asistentelor0 sala de mese0
grupul sanitar;
- asigur un microclimat
corespun1)tor:
- aerisesc salonul pentru a
ndep)rta mirosul nepl)cut;
- asigur temperatura
optim)
89-%: ;, i lumino1itate
suficient);
- asigur igiena salonului0
schimb lenjeria;
- linitesc pacientul n
ceea
ce privete starea sa rug$nd-
o s) ne acorde toat)
ncrederea.
-la indicatia medicului ii
reparti1e1 salonul.
- pacienta este an'ios)0
nelinitit)
- nu comunic)
cu ceilali pacieni din
salon;
- n ciuda st)rii
alterate0comunic) cu
ceilali pacieni din salon i
cu personalul
medico -sanitar;
- pacientul a
acceptat condiiile
despitali1are;
Diagnostic de nursing *biective
5ntervenii
6valuare
"utonome Delegate
"lterarea constantelor
biologice.
- am anunat pacientul s)
nu m)n$nce i s) nu bea
nimic n dimineaa
recolt)rii produselor
biologice;
- preg)tesc materialele
necesare punc iei venoase
i recolt)rii de s$nge
7alcool sanitar0 tampoane
de vat)0 garou0 o pernu)
tare pentru articulaia
cotului0 muama0 ale1a0
t)vi) renal)0 recipiente
necesare recolt)rii?.
- am informat pacientul cu
privire la necesitatea
efectu)rii tehnicii0
inofensivi tatea ei i modul
n care va fi efectuat).
- am ae1at pacientul n
po1iie e1$nd pe un scaun
cu mana n e'tensie pe
sp)tar pentru efectuarea
punciei venoase.
- am recoltat n perfect)
asepsie s$nge pentru
urm)toarele anali1e:
- hemoleucogram)0 #S=0
biochimice 7glicemie0
- la indicaia medicului
recolte1 s$nge prin
puncie venoas) pentru
urm)toarele anali1e:
- hematologice: =b0 =t0
.0 <s0 <e0 #S=;
- biochimice: glicemie0
creatinin)0 acid uric0
fibrinogen0 amila1)0
<2/0 <2*.
-- pacientul a neles
necesitatea efectu)rii
acestei tehnici i
cooperea1)
corespun1)tor.
- n urma anali1elor
efectuate s-au
folosit urm)toarele
valori:
=b L 8&0HgJ
=t L &I0HJ
#S= L %8 mmKh
4reeL8%mgJ
"cid uric - %09mgJ
,reatinin)L:0CmgJ
>ibrinogenLG0GHgJ
"mila1) L HD u.M.
,alcemie L&0&m6gKl
<2/L8:u.i.
<2* -8: u i .
2licemie ~ 2 gJ
Sumar urin):
- gluco1a L absent);
- albumin) L absent);
- leucocite L rare;
- hematii L rare.
Diagnostic de nursing *biective
5ntervenii
6valuare
"utonome Delegate
creatinin)0 acid uric0 <2/0
<2*?;
"limentaiei inadecvat)
!anifestat) prin alterarea
apetitului.
/acientul s) fie echilibrat
nutriional
- e'plore1 preferinele
pacientului asupra
alimentelor permise i
inter1ise;
- servesc pacientul cu
alimente la o temperatur)
moderat)0 la ore regulate
i
pre1entate atr)g)tor;
- ofer pacientului cantit)i
mici de alimente0 la
intervale
scurte de timp;
- voi corecta carenele
vitaminice;
- urm)esc funciile vitale
i
vegetative.
-la indicaia medicului0
administre1 tratamentul
recomandat de medic
-pacientul nu mai refu1)
alimentaia i
se poate hr)ni singur
"lterarea autoingrijirii -pacienta s) se poate
autoingriji.
-voi ajuta pacienta in
satisfacerea nevoi alterate
i o voi incuraja s) se
autoingrijeasc).
/acienta este
seniindependent).
"lterarea functiilor vitale. -urmaresc n permanent)
functiile vitale .
-<"
<"L8%:K9:mm=g
/ulsL9%pKmin
+espiraieL8IrKmin
Diagnostic de nursing *biective
5ntervenii
6valuare
"utonome Delegate
-/uls
-+espiratie
<ulburari de somn datorit)
an'ietatii si depresiei
manifestate prin insomnii.
/acienta s) fie linistit)0 s)
aiba un somn linistitor.
Se crea1) un mediu placut
i un climat corespun1ator0
se aeriseste salonulKcamera
Se discut) cu pacienta
incercand o ameliorare a
starii de an'ietate i
depresie0 se incurajea1)
pacienta.
-voi pregati pacienta fi1ic
i psihic pentru
administrarea medicatiei.
.a indicaia medicului se
administrea1)
tranchili1ante 7Dia1epam?
/acienta are un somn
linitit.
Stare de discomfort
-manifestata prin dureri
abdominal 0ameteli0
balonari0cefalee0 stare
generala alterat).
-pacienta s)-i
inbunatateasc) starea
general).
-insotesc pacienta la
e'aminarile paraclinice
-ase1 pacienta intr-o
po1itie care sa-i asigure
confortul .

-la indicaia medicului voi
conduce pacienta la
cabinetele de e'aminare.
/acienta are o stare bun)
general).
Diagnostic de nursing *biective
5ntervenii
6valuare
"utonome Delegate
"lterarea tegumentelor
datorit) eliminarilor
inadegvate.
-pacienta s) pre1inte
tegumente integre.
-urmaresc coloratia
tegumentelor in special a
e'tremitatilor.
-ajut pacienta n
satisfacerea tuturor
nevoilor fundamentale.
/acienta:
-se alimentea1) singur)
-ii face singur) igiena
personal).
"lterarea comunicarii i
stimei de sine datorit):
-diagnosticului
-evolutiei
-tratamentului.
-pacienta s) comunice i
s) i recNapete stima de
sine.
-comunic cu pacienta i o
incuraje1 e'plicandu-i
necesitatea operatiei.
-se va inspira ct mai mult)
incredere n sine.
/acienta este incre1atoare
i i-a recuperat increderea
n sine.
+isc de complicatii -pacienta s) nu pre1inte
complicaii.
-se e'plic) necesitatea
operatiei .
-se pregatete psihic i
fi1ic .
-se monitori1ea1) funciile
vitale n permanen).
-se face toaleta genital) n
vederea operatiei.
-se supraveghea1)
postoperator n
permanent)7faciesul0 starea
general)0 functiile vitale?.
/acienta nu pre1int) risc
de complicaii.
E%aluare final&
/acienta N.. in varsta de %G ani se pre1int) n cadrul Seciei de 2inecologie
a Spitalului 3udetean de 4rgent) (acau cu urmatoarele simptome:
-tulburari menstruale
-durerii
/e perioada internarii pacienta a fost supus) e'aminarilor clinice i paraclinice i a
urmat un tratament medicamentos.
/acienta pre1int) o evolu ie bun) i se hot)r) te e'ternarea acestuia cu urm)toarele
recomand)ri:
- respectarea igienei .
- continuarea tratamentului medicamentos conform +p.
-s) capete incredere n sine i s) inteleag) c) dup) tratament totul va reveni la normal.
- control de specialitate la nevoie.
FI'( TE)NO!O#IC(*UNC/IA .ENOA+(
Definitie /unctia venoasa repre1inta crearea unei cai de acces intr-o vena prin
intermediul unui ac de punctie.
+cop O e'plorator
-recoltarea sangelui pentru e'amene de laborator: biochimice0
hematologice0 serologice si bacteriologice.
O terapeutic
-administrarea unor medicamente sub forma injectiei si perfu1iei
intravenoase
-recoltarea sangelui in vederea transfu1arii sale
-e'ecutarea transfu1iei de sange sau derivate ale sangelui
- sangerare &::-C:: ml in edemul pulmonar acut0hipertensiune arteriala
!ocul
punctiei
- venele de la plica cotului 7ba1ilica si cefalica?0 unde se formea1a
un P!B venos prin anastomo1area lor.
- venele antebratului
- venele de pe fata dorsala a mainii
- venele subclaviculare
- venele femurale
- venele maleolare interne
- venele jugulare si epicraniene 7mai ales la sugar si copilul mic?
regatirea
punctiei
O materiale necesare
- de protectie - perna elastica pentru sprijinirea bratului0 musama0 ale1a.
- pentru de1infectia tegumentului tip 5.
- instrumentar si materiale sterile - ace de %C-&: mm0 diametrul GK8:0
HK8:0 8:K8:mm 7in functie de scop?0 pense0 manusi chirurgicale0 tampoane.
- alte materiale - garou sau banda 6smarch0 eprubete uscate si
etichetate0 cilindru gradat0 fiole cu solutii medicamentoase0 solutii
perfu1abile0 tavita renala 7materialele se vor pregati in functie de scopul
punctiei?.
O pregatirea pacientului
-pregatirea psihica - se informea1a asupra scopului punctiei
-pregatirea fi1ica - pentru punctia la venele bratului0 antebratului:
- se asea1a intr-o po1itie confortabila atat pentru pacient0 cat si
pentru persoana care e'ecuta punctia 7decubit dorsal?.
- se e'aminea1a calitatea si starea venelor avand grija ca hainele sa
nu impiedice circulatia de intoarcere la nivelul bratului.
- se asea1a bratul pe pernita si musama in abductie si e'tensie
ma'ima.
- se de1infectea1a tegumentele
- se aplica garoul la o distanta de H-9 cm deasupra locului punctiei0
strangandu-l astfel incat sa opreasca circulatia venoasa fara a comprima
artera.
- se recomanda pacientului sa stranga pumnul0 venele devenind
astfel turgescente.
E0ecutia
punctiei
"sistenta imbraca manusile sterile si se asea1a vi1avi de bolnav:
- se fi'ea1a vena cu policele mainii stangi0 la D-C cm sub locul
punctiei0 e'ercitand o usoara compresiune si tractiune in jos asupra
tesuturilor vecine.
- se fi'ea1a seringa0 gradatiile fiind in sus0 acul atasat cu bi1oul in
sus0 in mana dreapta0 intre police si restul degetelor.
- se patrunde cu acul traversand0 in ordine0 tegumentul - in directie
oblica 7unghi de &: de grade?0 apoi peretele venos - invingandu-se
o re1istenta elastica0 pana cand acul inaintea1a in gol.
- se schimba directia acului 8-% cm in lumenul venei.
- se controlea1a patrunderea acului in vena prin aspiratie cu seringa.
- se continua tehnica in functie de scopul punctiei venoase:
injectarea medicamentelor0 recoltarea sangelui0 perfu1ie.
- se indepartea1a sta1a venoasa dupa e'ecutarea tehnicii prin
desfacerea garoului si a pumnului.
- se aplica tamponul imbibat in solutie de1infectanta la locul de
patrundere a acului si se retrage brusc acul.
- se comprima locul punctiei 8-& minute0 bratul fiind in po1itie
verticala.
Ingri1irea
ulterioara a
pacientului
- se face toaleta locala a tegumentului
- se schimba lenjeria daca este murdara
- se asigura o po1itie comoda in pat
- se supraveghea1a pacientul
regatirea
sangelui
pentru
tri2iterea la
la3orator
- se face imediat
Reorgani4are
Accidente Inter%entiile asistentei
=ematom 7prin infiltrarea sangelui in tesutul
perivenos?
- se retrage acul si se comprima locul
punctiei 8-& minute
Strapungerea venei 7perforarea peretelui
opus?
- se retrage acul in lumenul venei
"meteli0 paloare0 lipotimie - se intrerupe punctia0 pacientul se asea1a
in decubit dorsal fara perna0 se anunta
medicul
CAZ NR.III

Culegerea de date-
Sursa de informaie: direct - pacienta;
indirect - membrii echipei de ngrijire;
dosarul medical.
Date pri%ind identitatea pacientului:
Nume i prenume: !."
#$rsta: %&
Se': feminin
Naionalitate: rom$n
Domiciliul: (ac)u
*cupaie: Student)
+eligia: ortodo'
Condi5ii socio*culturale-
-casatorita
- relaia cu familia i colectivitatea - bun.
,ondiii de locuit:
.ocuiete mpreun cu sotul ntr-un apartament compus din doua camere.
referin5e ali2entare:
-mese regulate0 prefer ciorbele0 m$ncrurile de carne0salate si dulciurii.
/acienta se pre1inta la un control de rutina in Sectia 2inecologie a Spitalului 3udetean de
4rgenta (acau0 pentru a face investigatii in legatura cu starea sa de sanatate pentru a putea sa
ramana insarcinata.
5n cadrul anamne1ei pacienta preci1ea1a ca de cateva luni incearca sa ramana insarcinata si nu
reuseste ceea ce a pus-o pe ganduri.
Diagnostic la internare *var /olichistic.
Manifestarii de dependenta. -mai putin de C cicluri menstruale intr-un an0 mai mult de &C de
1ile.
,resterea parului in e'ces 7hirsutism? pe fata:
- piept
-spate
- abdomen
- degete
/robleme ale tenului0 cum ar fi :
-acneea
- tenul gras
- matreata
- pete negricioase pe piele 7acantosis nigricans? pe gat
- a'ilar sau in pliurile cutanate sau pliuri de piele in 1ona gatului si a'ilar .
!AN DE "N#RI$IRE A ACIENTEI M.A CU O.AR O!IC)I+TIC
Diagnostic de nursing O3iecti%e
Inter%en5ii
E%aluare
Autono2e Delegate
"n'ietate din cau1a
schimb)rii mediului la
internare manifestat)
prin nelinite i
percepie
negativ) asupra
viitorului
/acienta s) se
integre1e n noul mediu
i s) aib) un
microclimat
corespun1)tor n salon
7temperatur)0
umiditate0 lumin)
-conduc pacienta n salonul
indicat i i fac cunotin) cu
ceilali paciente din salon;
- o ajut s)-i ae1e obiectele
personale n noptier);
- i pre1int secia0 e'plic$ndu-
i unde se afl) cabinetul
asistentelor0 sala de mese0
grupul sanitar;
- asigur un microclimat
corespun1)tor:
- aerisesc salonul pentru a
ndep)rta mirosul nepl)cut;
- asigur temperatura optim)
89-%: ;, i lumino1itate
suficient);
- asigur igiena salonului0
schimb lenjeria;
- linitesc pacientul n ceea
ce privete starea sa rug$ndu-o s)
ne acorde toat)
ncrederea.
-identificarea cau1ei scaderii
apetitului .
"n'ietate din cau1a
schimb)rii mediului
manifestat) prin nelinite
i percepie
negativ) asupra
viitorului.
/acienta s) se
integre1e n noul mediu
i s) aib) un
microclimat
corespun1)tor n salon
7temperatur)0
umiditate0 lumin).
"lterarea starii de /acienta s) aiba o "lcatuiesc un regim alimentar -la indicaia medicului /acienta se alimentea1)
Diagnostic de nursing O3iecti%e
Inter%en5ii
E%aluare
Autono2e Delegate
nutritie prin deficit
datorit) scaderii
apetitului alimentar.
alimentatie
corespun1atoare n
functie de varst) i
preferintele alimentare
normocaloric 0 normoproteic i
normolipidic n funcie de
preferintele alimentare ale
pacientei.
Servesc masa pacientei la ore
regulate.
.as pacienta sa aleaga alimentele
dupa gusturile sale
6ducatia sanitara a pacientei cu
privire la necesitatea unei
alimentatii echilibrate
6chilibre1 psihic pacienta0i o
incuraje1.
-supravegherea pe durat)
varsaturii.
- voi alcatui regimul
alimentar n funcie de
preferintele pacientei.
-alimente1 pacienta
parenteral la nevoie cu
gluco1)0vitamine.
i hidratea1)
corespun1ator.
"limentatie indecvat)
prin deficit datorit)
greturilor i
varsaturilor.
/acienta s nu mai
pre1inte greturi i
varsaturi i s) se
alimente1e
corespun1ator
-ase1 pacienta n po1itie
semise1and0 se1and sau n decubit
dorsal0cu capul intr-o parte.
/roteje1 lenjeria cu musama si
ale1a
Sprijin pacienta n timpul varsaturii
5nvat pacienta s) inspire profun.
-la indicaia medicului
administre1 tratamentul
recomandat de medic.
/acienta pre1int) o
alimentative adegvat).
Diagnostic de nursing O3iecti%e
Inter%en5ii
E%aluare
Autono2e Delegate
+educ sau opresc aportul de lichide
i alimente
"lterarea eliminarilor
datorit) ovar polichistic
manifestat) prin
varsaturi.
Suprimarea varsaturilor. "se1 pacienta n po1itie
corespun1atoare
.inisteste i sprijin) pacienta
,orecte1 tulburarile
hidroelectrolitice.
+ehidrate1 oral) progresiv)0n
cantitati mici.
,alculea1) bilantul ingest)-e'cret).
!onitori1e1 functiile vitale i
vegetative.
- administre1 medicatia
recomandat) de medic.
-recolte1 produsul
eliminat n timpul
varsaturilor.
-alimente1 pacienta
parenteral.
/acienta nu mai
pre1int) varsaturi.
"lterarea eliminarilor
vaginale datorit) ovar
polichistic manifestata
prin leucoree
mucopurulenta
/acienta s) nu mai
pre1inte leucoree
patologic).
"sigur repaus la pat.
6fectue1 spalaturi vaginale cu
substante antiseptic.
+ecoltea1 secreii vaginale pentru
e'amen bacteriologic.
-5nvat pacienta tehnici de rela'are
-.inistesc pacienta n legatur) cu
starea sa medical.
-6'plic scopul
interventiilor:e'amen genital0
e'amen al secretiilor
vaginale0e'amen radiologic i
- la indicaia medicului
recoltea1 secretii
vaginale pentru e'amen
bacteriologic.
/acienta nu mai
pre1int) eliminari
inadegvate.
Diagnostic de nursing O3iecti%e
Inter%en5ii
E%aluare
Autono2e Delegate
ecografic.
-6ducatia sanitar) a pacientei cu
privire la prifila'ia bolilor cu
transmitere se'ual.
-6ducatie sanitar) a pacientei cu
privire la igiena aparatului genital.
"lterarea stimei de
sine0 deficit de
comunicare datorit)
etiologiei de ovar
polichistic.
/acienta s) aib) o
perceptie po1itiv) de
sine.
5ncurajea1 pacienta s)-i e'prime
nevoile0sentimentele si dorintele
sale
/un n valoare capacitaile i
reali1arile anterioare ale pacientei
Dau posibilitatea pacientei s) ia
singura deci1ii.
5nvat bolnava tehnici de
comunicare0rela'are.
6valuea1 schimbarile survenite n
comportamentul pacientei.
/acienta este
incre1)toare.
Diagnostic de nursing O3iecti%e
Inter%en5ii
E%aluare
Autono2e Delegate
.ips) de cunostinte
pentru mentinerea i
recuperarea sanataii.
/acienta s) deprind)
cunostintele necesare
pentru evitarea
imbolnavirilor.
6'plorea1 nivelul de cunostine al
pacientei.
Stimule1 dorinta de cunoastere
*fer informatii cu privire la
modalitatile de protejare impotriva
bolilor cu transmitere se'ual).
5dentific obiceiurile i deprinderile
gresite ale bolnavei.
,orectea1 deprinderile nesanatoase
ale pacientei.
/acienta a primit
cunostintele necesare
despre afectiunea sa.
E%aluare final&
/acienta !.+ in varsta de %& ani se pre1int) n cadrul Seciei de 2inecologie
a Spitalului 3udetean de 4rgent) (acau cu urmatoarele simptome:
- mai putin de C cicluri menstruale intr-un an0 mai mult de &C de 1ile.
- sangerari vaginale anormale.
- cresterea parului in e'ces 7hirsutism? pe fat)0 piept0 spate0 abdomen0 degete.
- probleme ale tenului0 cum ar fi acneea0 tenul gras0 )matreata0 pete negricioase pe piele
7acantosis nigricans? pe gat0 a'ilar sau in pliurile cutanate sau pliuri de piele in 1on) gatului i
a'ilar .Diagnostic Infertilitate datorita afectiuni de o%ar polic6istic.
/e perioada internarii pacienta a fost supus) e'aminarilor clinice i paraclinice i a urmat un
tratament medicamentos.
/acienta pre1int) o evolu ie bun) i se hot)r) te e'ternarea acestuia cu urm)toarele
recomand)ri:
- respectarea igienei .
- continuarea tratamentului medicamentos conform +p.
-s) capete incredere n sine i sa inteleag) c) dup) tratament totul va reveni la normal.
- control de specialitate la nevoie.
>5QR <6=N*.*25,R-S/R.R<4+" #"25N".R
/rin spalatura vaginal) se intelege introducerea n vagin a unui curent de lichid care poate fi
apa steril) sau solutii medicamentoase care dupa ce spala peretii vaginali0 se evacuea1a pe
langa canula.
S,*/4. - este terapeutic cand se e'ecuta pentru indepartarea continutului vaginal 7produse
normale sau patologice? eventual de1lipirea e'udatelor patologice de pe mucoasa vaginala sau
cand se efectuea1a pentru de1infectia locala inaintea interventiilor chirurgicale0 ginecologice
si calmarea durerilor.
Materiale necesare: un paravan pentru i1olarea bolnavei de restul salonului daca spalatura se
efectuea1a in salon0 tavita renala0 vata0 o canula vaginala din sticla sau ebonita lunga de 8C-%:
cm0 usor curbata in unghi obtu1 avand varful bombat si preva1ut cu o serie de orificii pe varf
si imprejurul lui0 sapun0 musama si traversa0 % invelitori din flanela0 plosca0 un irigator
sterili1at0 utili1at numai pentru spalaturi vaginale ase1at pe un stativ0 solutie medicamentoasa
apro'imativ % l 7apa o'igenata0 solutie de cloramina sau solutie slaba de permanganat de
potasiu?0 vaselina.
6<"/6 D6 6S6,4<56
8. pregatirea instrumentelor si a materialelor necesare:
%. pregatirea psihica si fi1ica a bolnavei:
- se anunta bolnava si i se e'plica necesitatea dar si modul de efectuare al tehnicii;
- se i1olea1a patul bolnavei de restul salonului cu paravanul0 insa de obicei tehnica se
efectuea1a in sala de tratamente pe masa ginecologica;
- cele doua paturi de impaturesc si se asea1a la picioarele bolnavei;
- se asea1a sub bolnava musamaua si ale1a;
- bolnava este ajutata sa se de1brace pana la brau;
- se va ase1a in decubit dorsal cu genunchii flectati si coapsele indepartati 7po1itia
ginecologica?;
- se asea1a plosca in regiunea genitala sub ba1inul bolnavei;
- se acopera bolnava cu cele % invelitori din flanela lasand accesibila numai regiunea vulvara;
- in ca1ul spalaturilor calde0 regiunea vulvei se acopera cu un strat subtire din vaselina;
- in celelalte situatii se spala organele genitale e'terne cu apa si sapun;
&. efectuarea tehnicii:
- spalare pe maini cu apa si sapun;
- se imbraca manusile de cauciuc sterile;
- se verifica temperatura apei sau a solutiei medicamentoase;
- se adaptea1a canula pe tubul irigatorului si se goleste aerul de pe tub lasand sa curga apa din
tubul irigatorului in plosca ase1and re1ervorul irigatorului la o inaltime de C:-HC cm fata de
nivelul simfi1ei pubiene a bolnavei;
- cu degetele mainii drepte se indepartea1a labiile si mici0 se descopera orificiul de intrare al
vaginului;
- se deschide robinetul si cu aflu'ul de apa se introduce canula in vagin;
- canula se introduce in directia inauntru prin miscari rotative si apoi pana la o distanta de 8:-
88 cm cand ea intampina o re1istenta a fundului de sac posterior al vaginului;
- se spala bine fundul de sac posterior al vaginului si se plimba apoi canula pe toata suprafata
vaginului;
- se scoate canula din vagin inainte ca irigatorul sa se goleasca0 rugand bolnava sa tuseasca
pentru eliminarea apei din vagin;
- se pensea1a tubul irigatorului si se depune in tavita renala;
D. ingrijirea bolnavei dupa tehnica:
- se usuca regiunea genitala a bolnavei cu vata si prosoape curate;
- se indepartea1a plosca0 musamaua si ale1a;
- daca este nevoie se schimba lenjeria de pat;
- se ajuta bolnava sa se imbrace si sa se ase1e comod in pat;
- se aeriseste salonul;
C. pregatirea lichidului de spalatura pentru laborator:
- lichidul de spalatura se e'aminea1a deoarece poate contine flocoane de mucus0 de puroi sau
cheaguri de sange;
- eprubetele cu lichidul recoltat0 se etichetea1a si se trimit la laborator;
- tehnica se notea1a in >.*. a bolnavei0 mentionand data si numele celui care a efectuat
tehnica;