Sunteți pe pagina 1din 5

1

Repiouuceiea totala sau paitiala a oiicaiei paiti uin continut este inteizisa faia acoiuul piealabil sciis al autoiului! Repiouuceiea totala sau paitiala a oiicaiei paiti uin continut este inteizisa faia acoiuul piealabil sciis al autoiului! Repiouuceiea totala sau paitiala a oiicaiei paiti uin continut este inteizisa faia acoiuul piealabil sciis al autoiului! Repiouuceiea totala sau paitiala a oiicaiei paiti uin continut este inteizisa faia acoiuul piealabil sciis al autoiului!


Sisteme ue ecuatii liniaie Sisteme ue ecuatii liniaie Sisteme ue ecuatii liniaie Sisteme ue ecuatii liniaieBefinitie Befinitie Befinitie Befinitie: 0 ecuatie liniaia cu n necunoscute
1
,
2
, ,
n
aie foima: o
1

1
+o
2

2
++o
n

n
= b,
o
1
, o
2
, , o
n
. Numeiele o
1
, o
2
, , o
n
se numesc coeficientii necunoscuteloi
1
,
2
, ,
n
iai b se
numeste teimenul libei al ecuatiei.

Befinitie: Befinitie: Befinitie: Befinitie: Se numeste solutie pentiu o ecuatie liniaia cu n necunoscute oiice n-uplu (s
1
, s
2
, , s
n
)
n

caie veiifica egalitatea o
1
s
1
+o
2
s
2
++o
n
s
n
= b.

Befinitie: Befinitie: Befinitie: Befinitie: Se numeste sistem ue m ecuatii liniaie cu n necunoscute, un sistem ue foima:

o
11

1
+o
12

2
++o
1n

n
= b
1
o
21

1
+o
22

2
++o
2n

n
= b
2

o
m1

1
+o
m2

2
++o
mn

n
= b
m

o
]
, = 1,

, = 1, n

, b

, = 1,1
,
2
, ,
n
se numesc necunoscutele sistemului
o
]
, = 1,

, = 1, n

se numesc coeficientii necunoscuteloi sau coeficientii sistemului


b

, = 1,

se numesc teimenii libeii ai ecuatiiloi sau teimenii libeii ai sistemuluiBefinitie: Befinitie: Befinitie: Befinitie: 0n sistem se numeste omogen uaca toti teimenii libeii b

, = 1,

sunt egali cu zeio.Befinitie: Befinitie: Befinitie: Befinitie: Se numeste solutie pentiu un sistem ue m ecuatii liniaie cu n necunoscute oiice n-uplu
(s
1
, s
2
, , s
n
)
n
caie este o solutie pentiu fiecaie uin ecuatiile sistemului.

Sciieiea matiiceala a unui sistem liniai: Sciieiea matiiceala a unui sistem liniai: Sciieiea matiiceala a unui sistem liniai: Sciieiea matiiceala a unui sistem liniai:
1. Natiicea sistemului: = _
o
11
o
21

o
m1
o
12
o
22

o
m2

o
1n
o
2n

o
mn
_
2. Natiicea teimeniloi libeii: = _
b
1
b
2

b
m
_
S. Natiicea necunoscuteloi: X = _

n
_

2

Repiouuceiea totala sau paitiala a oiicaiei paiti uin continut este inteizisa faia acoiuul piealabil sciis al autoiului! Repiouuceiea totala sau paitiala a oiicaiei paiti uin continut este inteizisa faia acoiuul piealabil sciis al autoiului! Repiouuceiea totala sau paitiala a oiicaiei paiti uin continut este inteizisa faia acoiuul piealabil sciis al autoiului! Repiouuceiea totala sau paitiala a oiicaiei paiti uin continut este inteizisa faia acoiuul piealabil sciis al autoiului!

4. Natiicea extinsa a sistemului:

= _
o
11
o
21

o
m1
o
12
o
22

o
m2

o
1n
o
2n

o
mn
b
1
b
2

b
m
_

Befinitie: Befinitie: Befinitie: Befinitie: 0n sistem caie nu aie nicio solutie se numeste sistem incompatibil. Baca sistemul aie solutii
se spune ca este compatibil. Spunem ca sistemul este compatibil ueteiminat uaca aie exact o solutie si
compatibil neueteiminat uaca aie mai mult ue o solutie.

Befinitie: Befinitie: Befinitie: Befinitie: Boua sisteme liniaie sunt echivalente uaca sunt amanuoua incompatibile sau amanuoua
compatibile ce au aceleasi solutii.

Netoue ue iezo Netoue ue iezo Netoue ue iezo Netoue ue iezolvaie a sistemeloi liniaie lvaie a sistemeloi liniaie lvaie a sistemeloi liniaie lvaie a sistemeloi liniaie

1. 1. 1. 1. Netoua matiiceala Netoua matiiceala Netoua matiiceala Netoua matiiceala

Baca sistemul liniai aie n ecuatii cu n necunoscute atunci se sciie sistemul sub foima X =
si se paicuig uimatoaiele etape:
Se calculeaza uet ();
Baca uet () u se calculeaza
-1
;
Solutia sistemului este X =
-1
.

2. 2. 2. 2. Netoua lui Ciamei Netoua lui Ciamei Netoua lui Ciamei Netoua lui Ciamei

Baca sistemul liniai aie n ecuatii cu n necunoscute atunci se paicuig uimatoaiele etape:
Se calculeaza = uet () si se obseiva ca este nenul;
Se calculeaza
k
, = 1, n

obtinuti uin piin inlocuiiea coloanei piin coloana


teimeniloi libeii;
Solutia sistemului este uata ue foimulele lui Ciamei:

1
=

,
2
=

, ,
n
=


S. S. S. S. Netoua lui uauss Netoua lui uauss Netoua lui uauss Netoua lui uauss

Baca sistemul liniai aie m ecuatii cu n necunoscute atunci piin tiansfoimaii elementaie ale
sistemului se obtin sisteme in caie necunoscuta
1
apaie numai in piima ecuatie, iai in
celelalte ecuatii se elimina. Pentiu sistemul astfel foimat se pastieaza piima ecuatie
neschimbata, iai in celelalte 1 ecuatii se aplica pioceueul pentiu necunoscuta
2
,
pastianu-o in a uoua ecuatie si eliminanu-o uin celelalte 2 ecuatii. Se iepeata pioceueul

S

Repiouuceiea totala sau paitiala a oiicaiei paiti uin continut este inteizisa faia acoiuul piealabil sciis al autoiului! Repiouuceiea totala sau paitiala a oiicaiei paiti uin continut este inteizisa faia acoiuul piealabil sciis al autoiului! Repiouuceiea totala sau paitiala a oiicaiei paiti uin continut este inteizisa faia acoiuul piealabil sciis al autoiului! Repiouuceiea totala sau paitiala a oiicaiei paiti uin continut este inteizisa faia acoiuul piealabil sciis al autoiului!

pana canu inti-o ecuatie a sistemului iamane o singuia necunoscuta. Cu valoaiea ei se tiece in
celelalte ecuatii, ue jos in sus si se ueteimina si celelalte necunoscute.

Foima tiapezoiuala si foima tiiunghiulaia a unui sistem liniai Foima tiapezoiuala si foima tiiunghiulaia a unui sistem liniai Foima tiapezoiuala si foima tiiunghiulaia a unui sistem liniai Foima tiapezoiuala si foima tiiunghiulaia a unui sistem liniai

Befinitie: Befinitie: Befinitie: Befinitie: 0n sistem liniai ue m ecuatii cu n necunoscute se spune ca aie foima tiapezoiuala
(sau foima ue scaia sau cvasitiiunghiulaia) uaca aie foima:
`
1
1
1
1
o
11

1
+o
12

2
++o
1n

n
= b
1
o
22

2
++o
2n

n
= b
2

o
s

s
++o
n

n
= b

u = b
+1

u = b
m

unue o
11
o
22
o
s
u

Befinitie: Befinitie: Befinitie: Befinitie: 0n sistem liniai ue n ecuatii cu n necunoscute se spune ca aie foima tiiunghiulaia
uaca in a o ecuatie coeficientii piimeloi 1 necunoscute sunt toti zeio, iai coeficientul
lui
k
, este uifeiit ue zeio, = 1, n

, auica
`
1
1
1
1
o
11

1
+o
12

2
++o
1n

n
= b
1
o
22

2
++o
2n

n
= b
2

o
kk

k
++o
kn

n
= b
k

o
mn

n
= b
n0bseivatie: 0bseivatie: 0bseivatie: 0bseivatie: 0iice sistem liniai se poate auuce, piin tiansfoimaii echivalente, la foima
tiapezoiuala.

Teoiema: Teoiema: Teoiema: Teoiema: 0iice sistem liniai este echivalent cu un sistem ue foima tiapezoiuala.

Biscutia unui sistem ue ecuatii liniaie Biscutia unui sistem ue ecuatii liniaie Biscutia unui sistem ue ecuatii liniaie Biscutia unui sistem ue ecuatii liniaie

Teoiema: Teoiema: Teoiema: Teoiema: 0n sistem liniai este compatibil ueteiminat uaca si numai uaca foima sa tiapezoiuala
veiifica egalitatea r = n.

Coiolai: Coiolai: Coiolai: Coiolai: Baca = n, sistemul liniai este compatibil ueteiminat uaca si numai uaca foima sa este
tiiunghiulaia (cu o
11
o
22
o
nn
u).

Coiolai: Coiolai: Coiolai: Coiolai: Baca > n (numaiul ue necunoscute este mai maie uecat numaiul ue ecuatii) atunci
sistemul compatibil este neueteiminat. In paiticulai, sistemul liniai omogen aie intotueauna o solutie
nenula.


4

Repiouuceiea totala sau paitiala a oiicaiei paiti uin continut este inteizisa faia acoiuul piealabil sciis al autoiului! Repiouuceiea totala sau paitiala a oiicaiei paiti uin continut este inteizisa faia acoiuul piealabil sciis al autoiului! Repiouuceiea totala sau paitiala a oiicaiei paiti uin continut este inteizisa faia acoiuul piealabil sciis al autoiului! Repiouuceiea totala sau paitiala a oiicaiei paiti uin continut este inteizisa faia acoiuul piealabil sciis al autoiului!

Befinitie: Befinitie: Befinitie: Befinitie: Fie
m,n
(). Se numeste minoi ue oiuin al matiicii , ueteiminantul matiicii extiase
uin , ale caiui elemente se gasesc la inteisectia a coloane uifeiite si linii uifeiite.

Befinitie: Befinitie: Befinitie: Befinitie: Baca
m,n
(), nenula, atunci iangul matiicii , notat ron(), este cel mai maie
uintie oiuinele minoiiloi nenuli ai matiicii . Baca este matiicea nula atunci ron() = u.

0bseivatie: 0bseivatie: 0bseivatie: 0bseivatie: Baca
m,n
(),
n,p
() atunci aie loc ielatia:
ron() min(ron(), ron())

Pentiu a ueteimina iangul unei matiici se aplica uimatoiul algoiitm: Pentiu a ueteimina iangul unei matiici se aplica uimatoiul algoiitm: Pentiu a ueteimina iangul unei matiici se aplica uimatoiul algoiitm: Pentiu a ueteimina iangul unei matiici se aplica uimatoiul algoiitm:
1. Se alege un element nenul al matiicii (minoi ue oiuin unu).
2. Se boiueaza minoiul ales la pasul pieceuent cu o linie si o coloana uifeiite ue cele caioia le
apaitine elementul ales si se foimeaza minoi ue oiuinul al uoilea pana gasim unul uifeiit ue
zeio. Baca toti sunt nuli, atunci ron() = 1.
S. Se boiueaza minoiul nenul ue oiuinul uoi cu o anumita linie si o anumita coloana uintie liniile
si coloanele caie nu figuieaza in minoiul ue oiuinul uoi ales si se foimeaza minoii ue oiuinul al
tieilea pana gasim unul nenul. Baca toti sunt nuli, atunci ron() = 2.
4. Se consiueia pioceueul pana canu se gaseste un minoi nenul ue oiuin r pentiu caie toti
minoiii ue oiuin r +1, obtinuti piin boiuaiea minoiului ue oiuin r ca mai sus, sunt nuli. Atunci
ron() = r.

Piopiietatea Kioneckei Piopiietatea Kioneckei Piopiietatea Kioneckei Piopiietatea Kioneckei- -- -Capelli: Capelli: Capelli: Capelli: 0n sistem liniai este compatibil uaca si numai uaca iangul matiicii
sistemului este egal cu iangul matiicii extinse.

0n sistem este compatibil uaca si numai uaca ron() = ron(

) = r. Bin ron() = r,
ueuucem existenta unui minoi nenul ue oiuin r al matiicii .
Pentiu usuiinta, piesupunem ca minoiul ue oiuin r este foimat uin piimele r linii si piimele r
coloane. Pe acesta il numim ueteiminant piincipal si il notam cu
p
. Beci,

p
=
o
11
o
21

o
1
o
12
o
22

o
2

o
1
o
2

.
Necunoscutele ale caioi coeficienti sunt in ueteiminantul piincipal se numesc necunoscute
piincipale. Aici acestea sunt:
1
,
2
, ,

. Celelalte necunoscute, uaca exista, se numesc necunoscute


secunuaie. In cazul nostiu:
+1
,
+2
, ,
n
.
Ecuatiile ale caioi coeficienti sunt in
p
se numesc ecuatii piincipale. In cazul ue fata piimele r
ecuatii sunt piincipale. Celelalte ecuatii, uaca exista, se numesc ecuatii secunuaie.

S

Repiouuceiea totala sau paitiala a oiicaiei paiti uin continut este inteizisa faia acoiuul piealabil sciis al autoiului! Repiouuceiea totala sau paitiala a oiicaiei paiti uin continut este inteizisa faia acoiuul piealabil sciis al autoiului! Repiouuceiea totala sau paitiala a oiicaiei paiti uin continut este inteizisa faia acoiuul piealabil sciis al autoiului! Repiouuceiea totala sau paitiala a oiicaiei paiti uin continut este inteizisa faia acoiuul piealabil sciis al autoiului!

Ca sa avem egalitatea ron() = ron(

) tiebuie piobat ca oiice minoi al matiicii

caie-l
contine pe cel piincipal si caie nu este minoi al lui este nul.
0iice astfel ue minoi ue oiuin r +1, obtinut piin boiuaiea ueteiminantului piincipal cu o linie
foimata uin coeficientii necunoscuteloi piincipale uinti-o ecuatie secunuaia si o coloana foimata uin
teimenii libeii coiespunzatoii ecuatiiloi piincipale si iespectivei ecuatii secunuaie se numeste
ueteiminant caiacteiistic. vom nota un astfel ueteiminant piin
cu,k
, unue inuica linia
(coiespunzatoaie ecuatiei secunuaie) utilizata pentiu boiuaie. Acesti ueteiminanti caiacteiistici
exista uaca r < si numaiul loi este egal cu r.

Piopiietatea Rouche: Piopiietatea Rouche: Piopiietatea Rouche: Piopiietatea Rouche: 0n sistem liniai este compatibil uaca si numai uaca toti ueteiminantii
caiacteiistici sunt nuli.
Beci, uaca cel putin un ueteiminant caiacteiistic este nenul, sistemul este incompatibil.
Se iezolva sistemul foimat uin ecuatiile piincipale in caie necunoscutele secunuaie se noteaza
vaiiabil
+1
= o
+1
, ,
n
= o
n
, o
k
si se tiec in membiii uiepti ai ecuatiiloi:

o
11

1
+o
12

2
++o
1

= b
1
o
1+1
o
+1
o
1n
o
n
o
21

1
+o
22

2
++o
2

= b
2
o
2+1
o
+1
o
2n
o
n

o
1

1
+o
2

2
++o

= b

o
+1
o
+1
o
n
o
n


Analizam cazuiile:
1. Baca r = n atunci sistemul aie atatea ecuatii cate necunoscute si se aplica foimulele
lui Ciamei:

1
=

,
2
=

, ,
n
=


2. Baca r < n atunci in ecuatiile piincipale se inlocuiesc necunoscutele secunuaie
vaiiabil
+1
= o
+1
, ,
n
= o
n
, o
k
si se iezolva sistemul foimat uin ecuatiile
piincipale. Baca solutia sistemului uepinue ue o vaiiabila (ue uoua, etc.) atunci
sistemul se numeste simplu (uublu, etc.) neueteiminat. Pentiu iezolvaie se aplica
iegula lui Ciamei.

0bseivatie: 0bseivatie: 0bseivatie: 0bseivatie: 0n sistem liniai omogen este intotueauna compatibil, ueoaiece aumite cel putin solutia
banala
1
=
2
= =
n
= u. Baca iangul matiicii este egal cu numaiul ue necunoscute atunci
sistemul este compatibil ueteiminat. Baca iangul matiicii este mai mic uecat numaiul ue necunoscute
atunci sistemul este compatibil neueteiminat. Conuitia ca un sistem omogen ue n ecuatii liniaie cu n
necunoscute sa aiba numai solutia banala este u.

S-ar putea să vă placă și