Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE ARHITECTUR I URBANISM ION MINCU

FACULTATEA DE URBANISM
DISCIPLINA: DOCTRINE URBANISTICE
- ESEU -
n cadrul obliga iilor la acea!" dici#lin"$ %iecare !uden! &a alc"!ui un
eseu #e o idee lega!" de tema propus$ re#ec!'nd ur("!oarele
condi ii )
Con!i!uirea a *n !rei #"r i ) !i!lu$ e+#lica ia !i!lului i #re,en!area ideii
Con inu!ul " %ie e+#u *n corelare -*n acord au de,acord. cu #roble(a!ica
curului
E+#unerea " %ie clar"$ re,ul!'nd din ea locul i i(#or!an a ideii -a#ec!ului.
!ra!a! %a " de !e(a alea"/
n!inderea e+#unerii " %ie li(i!a!" la 01 de cu&in!e #en!ru e+#licarea !i!lului i
011 cu&in!e re!ul -2 #agin" cri" la calcula!or$ la 2 r'nd.
3reci,area$ con%or( !e+!ului$ a bibliogra%iei u!ili,a!e de c"!re au!or$ *n ba,a
cerce!"rii bibliogra%ice #ro#rii$ cu cone(narea *n !e+! a indica!i&ului
re#ec!i&/
3o! %i a!a a!e c4e(e au c4i e$ *n ("ura *n care ace!ea er&ec !e+!ul$ *n
a%ara #a iului acorda! ace!uia5
TEMA)
TEMPORALITATE N PLANIFICAREA
SPA IAL
6ucrarea e &a de#une la ca!edra de urbani( la ai!en! Mi4ai
Ale+andru$ luni - 275185912: *n in!er&alul orar 21511-295115
V" a(in!i( cu acea!" oca,ie c" #e gru#ul ASANDU de #e
;;;5<a4oogrou#5co( #u!e i g"i !oa!e de!aliile lega!e de cur5
A%ia! 985195912: